ÖZGEÇMİŞ. Araştırmacı: Kimya Mühendisliği ( Ay) University of California, Riverside, Chemical Engineering Department

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. Araştırmacı: Kimya Mühendisliği (2007-6 Ay) University of California, Riverside, Chemical Engineering Department"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ İSİM: Uğur SOYİSİM: Cengiz DOGUM YERİ ve TARİHİ: 01 Haziran 1979-Antalya, TÜRKİYE MEDENİ DURUM: Candan Cengiz ile evli. YABANCI DİL: İngilizce (ÜDS: 71.25/100, 2011) GSM: EĞİTİM Lisans: Kimya Bölümü ( ) Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Kocaeli, TÜRKİYE. Yüksek Lisans: Kimya Bölümü ( ) Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Antalya, TÜRKİYE. (Tez Danışmanı: Profesör Dr. Efraim Avşar), Y.Lisans Tez Başlığı: Nikel (II) Tiyosiyanat Komplekslerinin Ardışık Oluşum Sabitlerinin Belirlenmesi Doktora: Kimya Mühendisliği ( ) Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kimyasal Teknolojiler Ana Bilim Dalı, Gebze-Kocaeli-TÜRKİYE (Tez Danışmanı: Profesör Dr. H. Yıldırım Erbil) Doktora Tez Başlığı: Süper kritik karbondioksit ortamında sentezlenen fluroakrilat kopolimerlerden süperhidrofobik, süperoleofobik yüzey ve sıvı bilya eldesi ve uygulamaları Araştırmacı: Kimya Mühendisliği ( Ay) University of California, Riverside, Chemical Engineering Department 1

2 İŞ TECRÜBESİ : Araştırma Görevlisi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kimyasal Teknolojiler Ana Bilim Dalı : Proje Asistanı, (Project No: 111M458) Sıvı-CO 2 Kullanarak, Solventsiz Ortamda, Floro(met)akrilat Polimerlerden Süper Yağ-itici Yüzey Eldesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, (Proje Süresi: Kasım Kasım 2012) : Proje Asistanı, Avrupa Birliği - 6.Çerçeve Entegre Araştırma Programı, Advanced Nanostructured Surfaces for the Control of Biofouling (AMBIO) NMP , Nanostructured surfaces Coordinator: Professor James A. Callow, University of Birmingham, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve diğer 31 ortak, Proje süresi: ) : Proje Asistanı, Amerikan-NSF/Türkiye-TÜBİTAK Ortak Bilimsel İşbirliği Projesi, Development of Environmentally Benign Processes for the Fabrication of Self- Cleaning and Self-Healing Surfaces, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve California Üniversitesi (at Riverside) (Proje süresi: ) : Proje Asistanı, TÜBİTAK-MAG (Project No: 104M360) Süperkritik Karbon Dioksit Çözücüsü Kullanarak Kendini Temizleyen ve Yenileyen Süperhidrofobik Yüzeylerin Sentezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Proje Süresi: ). Verdiği Dersler Fizikokimya Laboratuarı-I Fizikokimya Laboratuarı-II Elektrokimya Laboratuarı-I Genel Kimya Laboratuarı- I Genel Kimya Laboratuarı- II Yayın Hakemlikleri: Journal of Colloid and Interface Science (2012- ) Bilimsel Aktivite Konuları: -Polimer ve Kopolimerlerin Yüzey Gerilimlerinin Değme Açısı Ölçümlerinden Hesapla Bulunması -Mikro ve Nanometre Pürüzlülükte Süperhidrofop ve oleofop Yüzey Sentezi -Superkritik karbon dioksit cözücüsü kullanılarak süperhidrofob yüzey sentezi -Geleneksel yöntemlerler ve sıvı CO 2 ortamında ince film sentezi. 2

3 -Sıvı bilye sentezi ve Uygulama Alanları Aldığı Ödüller Bölüm ikinciliği: Kocaeli Üniversitesi, Kimya Bölümü-2002 SCI Tarafından Taranan Uluslararası Dergilerdeki Yayınları 1- Mechanical and Thermal Properties of Perfluoroalkyl ethyl methacrylate Methyl methacrylate Statistical Copolymers Synthesized in Supercritical Carbon Dioxide, U.Cengiz, N.A. Gengec, N.U. Kaya, H.Y. Erbil and A.S. Sarac, Journal of Fluorine Chemistry, , (2011). 2- Superhydrophobic Terpolymer Nanofibers Containing Perfluoroethyl Alkyl Methacrylate by Electrospinning, U. Cengiz, M.Z. Avci, H.Y. Erbil and A.S. Sarac, Applied Surface Science, 258, , (2012). 3- Copolymerization of Perfluroalkyl Methacrylate with Methyl Methacrylate in Supercritical Carbon Dioxide and Surface Characterization of Copolymer Films by U.Cengiz, N.A. Gengec and H.Y. Erbil, (Revision submitted to Colloids and Polymers, July, 2012). 4- Life Time of Floating Liquid Marbles: Influence of Particle Size and Effective Surface Tension U. Cengiz and H.Y. Erbil- Submitted to Soft Matter- July Superhydrophobic Surfaces Using Polymer Blends of Polystyrene and Perfluoroacrylate- Methyl Methacrylate Statistical Copolymer N.A. Gengec, U. Cengiz, H.Y. Erbil- Submitted to Langmuir- July Effect of Contact Angle Hysteresis on the Release Properties of the Sporelings of the Green Alga Ulva on Fluoroacrylate Fouling- Release Coatings N.A. Gengec, U. Cengiz, M.D. Dogancı, H.Y. Erbil, Michala E. Pettitt, Maureen E. Callow and J.A. Callow- Under Preparation. Uluslararası Konferanslardaki Tebliğleri: 1- Heterogeneous Surface Coatings: Water Contact Angle and Wetting Hysteresis Relation with the Foul-Release Properties of Marine Organisms, H.Y. Erbil, I.Orkan-Ucar, C.E.Ozen- Cansoy, N.A.Gengec, M. Dandan and U. Cengiz, 13th IACIS International Conference on Surface and Colloid Science and 83rd ACS Colloid and Surface Science Symposium, June 2009, New York, USA. 3

4 2- Formation of Superhydrophobic Surfaces by Spray-Coating Using Supercritical Carbon Dioxide, U. Cengiz and H.Y. Erbil, 13th European Conference on Applications of Surface and Interface Analysis (ECASIA 09), October 18-23, 2009, Antalya, Turkey. 3- Use of Perfluoroacrylate-MMA flat and rough surfaces for removal of Ulva and Navicula", M. Dandan, N.A. Gengec, U. Cengiz, H.Y. Erbil, A Workshop organized under the auspices of the US Office of Naval Research (ONR) and AMBIO, St. Petersburg, Florida- USA, (8-10 December 2009). Ulusal Konferanslardaki Tebliğleri 1- Süperkritik karbondioksit ortaminda perfloroalkil metakrilat ester (Zonly-TM) ve metil metakrilat monomerlerinin kopolimerleştirilmesi, karakterizasyonu ve film oluşumu, U. Cengiz ve H.Y. Erbil, VIII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, Ağustos PEG ve MePEG polimerlerinin etanol varliğinda süperkritik karbondioksit ortaminda faz davranişlari ve partikül eldesi, N. S. Kocabaş, U. Cengiz, H. Y. Erbil, VIII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, Ağustos Süper Kritik Karbondioksit Ortamında Parafin Vaks-Hegzan-CO 2 Üçlü Faz Sisteminin İncelenmesi, U.Cengiz ve H.Y. Erbil, 22. Ulusal Kimya Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs, 6-10 Ekim Perfluoroalkil metakrilat ve metil metakrilat monomerlerinin scco 2 ortamında kopolimerizasyonu ve kopolimer molekül ağırlığı üzerine CO 2 miktarının etkisi, U. Cengiz, N.A. Gengec, H. Y. Erbil, 23. Ulusal Kimya Kongresi, Haziran 2009, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. 5- Perfloroalkil Akrilat (Zonyl TA-N) ve Metil Metakrilat (MMA) Monomerlerinin Süperkritik CO 2 Ortamında Kopolimerizasyonu Ve Kopolimer Molekül Ağırlığı Üzerine CO 2 Miktarının Etkisi, N.A. Gengeç, U. Cengiz, H.Y. Erbil, 23. Ulusal Kimya Kongresi, Haziran 2009, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. 6- Stiren-Fluorometakrilat İstatiksel Kopolimer Kullanarak Mikrodesenli Superhidrofobik Polimer Yüzey Sentezi, U. Cengiz ve H.Y. Erbil, 6. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, İYTE, İzmir, Haziran Sk-CO 2 ortamında Perfloroalkilmetakrilat ve Stiren Monomerlerinin Kopolimerizasyonu, Karakterizasyonu ve Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi, U. Cengiz ve H.Y. Erbil, 3. Ulusal 4

5 Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Mayıs Süper Kritik Karbon Dioksit içerisinde Sentezlenen Florometakrilat ve Siloksanakrilat Kopolimeri kullanarak RESS Yöntemi ile Süper-hidrofobik Yüzey Sentezi, U.Cengiz ve H.Y. Erbil, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Haziran The Effective Surface Tension Calculations of Perfluoroacrylate Liquids Marbles, U.Cengiz ve H.Y. Erbil, Turkish Surface Science Society Workshop, Bilkent University, Ankara, 23 May Floroacrylate Liquid Marbles Floating on Water for Long Duration and the Calculation of Effective Liquid Marble Surface Tension, U.Cengiz ve H.Y. Erbil, NanoTRVII, Sabanci University, İstanbul, 27 Haziran 1 Temmuz Polar ve Apolar Sıvılar Kullanılarak Sıvı Bilye Sentezi ve Su Üzerindeki Yarılanma Ömürlerinin İncelenmesi, U.Cengiz ve H.Y. Erbil, 25. Ulusal Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 27 Haziran 2 Temmuz Süper Kritik CO 2 İçerisinde Sentezlenmiş Perfluora alkil etil metakrilat (Zonyl-TM) Metil metakrilat (MMA) İstatiksel Kopolimerlerin Mekanik ve Termal Özellikleri Üzerine Kopolimer Serbest Hacmi Etkisinin İncelenmesi, U.Cengiz, N.A. Gengec, N.U. Kaya, H.Y.Erbil ve A. S. Sarac, 25. Ulusal Kimya Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 27 Haziran 2 Temmuz Elektrospining Tekniği ile Süperhidrofobik Yüzey Sentezi U. Cengiz, M.Z. Avci, H.Y. Erbil, A.S. Sarac, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Koç üniversitesi, İstanbul, Eylül ScCO 2 ortamında Perfluoro Metakrilat Kopolimer Sentezi ve Kopolimerizasyon Faz Dengesinin İncelenmesi, U. Cengiz ve H.Y. Erbil, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Koç üniversitesi, İstanbul, Eylül Su Yüzeyinde Yüzen Sıvı Bilyelerin Kararlılıklarının Partikül Çapı ve Etkin Yüzey Gerilimlerimi Etkisi U. Cengiz ve H.Y. Erbil, 4. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Eylül Sıvı-CO 2 Ortamında Süper Yağ-İtici Yüzey Eldesi U. Cengiz, S. Özbay, H.Y. Erbil, 4. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Eylül Katılılan Toplantılar: 5

6 -European Commission, 6. Framework, Advanced Nanostructured Surfaces for the Control of Biofouling (AMBIO) Project, 18. Month Workshop, GYTE, Chemical Engineering Department), Taksim Elite Hotel, Istanbul, September 2006 (58 foreign scientists, total 68 attendants). Tecrübe sahibi olduğu cihazlar: NMR, GPC, SEM, AFM, DSC, TGA, Temas açı ölçüm cihazları (KSV-CAM-200 and Attention CAM-100), Yüzey gerilimi ölçüm cihazı (Sigma-700, Dinamik Tensiometer), Optik mikrokop, Clemex 3D Professional Edition Profilometre, Parçacık Boyut ölçüm Cihazı (Malvern, Nano ve Mikropartiküller için) ve yüksek basınç çalışma sistemleri (Her türlü polimerizasyon, faz diyagramları ve kaplamaların yapıldığı ScCO 2 sistemi, parçalarının bazıları satın alınmış ve bazıları sanayide yapılmış olan tüm sistemin tamamen kurulumu ve çalışır duruma getirilmesi) Referanslar: Prof. Dr. H.Yıldırım ERBİL, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Çayırova Yerleşkesi, Gebze/KOCAELİ. e mail: Prof. Dr. Efraim AVŞAR, Ocak 2010 tarihinde Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümün den emekli oldu. Prof. Dr. Sezai SARAÇ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak., Kimya Bölümü, Maslak, İstanbul. e mail: Prof. Dr. Erol AYRANCI, Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 07058, Antalya. e mail: Prof. Dr. Cavit UYANIK, Kocaeli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak., Kimya Bölümü Kocaeli. e mail: 6

Doç. Dr. Aylin M.Deliormanlı

Doç. Dr. Aylin M.Deliormanlı Doç. Dr. Aylin M.Deliormanlı ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği 1989 1994 Y. Lisans İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü. Çayırova Kampüsü. Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER. Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989

ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü. Çayırova Kampüsü. Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER. Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989 ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR Gebze Teknik Üniversitesi e-mail: acakir@gyte.edu.tr Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Çayırova Kampüsü Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989 Doğum Yeri: Şişli/İstanbul/Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ebru MENŞUR ALKOY Doğum Tarihi: 3 Kasım 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Kocaeli Üniversitesi 1999 Y. Lisans Fizik

Detaylı

Doç. Dr. Cumhur KIRILMIŞ

Doç. Dr. Cumhur KIRILMIŞ Doç. Dr. Cumhur KIRILMIŞ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 02040 / ADIYAMAN Tel : 0416 2233800 dahili 2808 Faks: 0416 2231774 E -Posta : ckirilmis@adiyaman.edu.tr / ckirilmis@gmail.com

Detaylı

10/2009-09/2014 Berlin Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesi, Kimya Bölümü, Berlin, Almanya Doktora / Kimya (Teknik Kimya)

10/2009-09/2014 Berlin Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesi, Kimya Bölümü, Berlin, Almanya Doktora / Kimya (Teknik Kimya) Mahmut Yıldız Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi : 10.11.1981 Doğum Yeri : İstanbul Uyruğu : Türkiye Cumhuriyeti Cinsiyeti : Erkek Medeni Hali : Evli Askerlik Durumu : Yerine getirildi, 09.01.2013 Adresi :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora 1994

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Doktora 1994 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Nalan (Adaşoğlu) AKGÜN Doğum Tarihi: 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans 1987 Yüksek Lisans Kimya Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

1994 : Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı.

1994 : Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı. 2. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 2.1. Kimliği Adı Soyadı : Lütfullah GÜNDÜZ Akademik Unvanı : Prof. Dr. Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 02.10.1966 E-Posta Adresi : lutfullah.gunduz@ikc.edu.tr 2.3. Öğrenim ve Akademik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Prof.Dr. BİRSEN ŞENGÜL OKSAL

ÖZGEÇMİŞ. Prof.Dr. BİRSEN ŞENGÜL OKSAL Prof.Dr. BİRSEN ŞENGÜL OKSAL GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Anorganik Kimya Anabilim Dalı e-mail: birsen.oksal@giresun.edu.tr Tel:: 506 7012159 Tel (iş): 454 3104066 ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

Ankara Deneme Lisesi,Diploma 1960. Almanya, Münih, Stajyer öğrenci, IAESTE Mayıs-Eylül, 1963

Ankara Deneme Lisesi,Diploma 1960. Almanya, Münih, Stajyer öğrenci, IAESTE Mayıs-Eylül, 1963 ÖZGEÇMİŞİ Adı, Soyadı : Önder PEKCAN Doğum Tarihi : 01 Eylül 1942 Doğum Yeri : Samsun, Türkiye Medeni Hali : Evli Milliyeti : Türk EĞİTİM VE PROFESYONEL HAYATI: Ankara Deneme Lisesi,Diploma 1960 Almanya,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : +90 532 650 24 64 : yildizhb@gmail.com, huseyinbekir.yildiz@karatay.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : +90 532 650 24 64 : yildizhb@gmail.com, huseyinbekir.yildiz@karatay.edu.tr 1. Adı Soyadı : Hüseyin Bekir YILDIZ ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : KTO Karatay Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü, 42020 Karatay,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HİKMET HAKAN GÜREL Doğum Tarihi: 16 Mayıs 1979 ÖĞRENİM DURUMU: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Doç. Dr. Filiz KURALAY

Doç. Dr. Filiz KURALAY Doç. Dr. Filiz KURALAY Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü ORDU E-posta: kuralay.filiz@gmail.com filizkuralay@odu.edu.tr İş Deneyimleri Ocak 2015- Şubat 2015 Misafir Araştırmacı Linköping

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM TEZLER

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM TEZLER ÖZGEÇMİŞ İsim: Fatma Yiğit Doğum Tarihi: Ekim 10, 1960 Telefon/Fax: 0-312-215 6114 Cep Telefonu: 0-530-468 2951 Adres: Bahçelievler, 3.Cad, 122/5, 06490,Ankara Yabancı Dil: İngilizce (profesyonel seviyede)

Detaylı

Prof. Dr. Bekir KARASU

Prof. Dr. Bekir KARASU Adı Soyadı : Bekir KARASU Doğum Tarihi : 04 Eylül 1965 Unvanı : Prof. Dr. Medeni Hâli : Evli Telefon : 0 222 335 05 80 Dahili 6353 Belge Geçer : 0 222 323 95 01 E-Posta : bkarasu@anadolu.edu.tr Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Necati VARDAR 2. Doğum Tarihi: 24.06.1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Necati VARDAR 2. Doğum Tarihi: 24.06.1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Necati VARDAR 2. Doğum Tarihi: 24.06.1982 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Dumlupınar Üniversitesi 2003 Lisans İşletme

Detaylı

KARBON NANOTÜP SİMÜLASYON LABORATUVARI

KARBON NANOTÜP SİMÜLASYON LABORATUVARI GRUP ÜYELERİ Prof. Dr. Gülay DERELİ (Kurucu & Koordinatör) (YTÜ Emekli, Koç Üniv. Adjunct Profesör) Dr. Banu SÜNGÜ MISIRLIOĞLU (Lab. Sorumlusu) (Yıldız Teknik Üniversitesi) Yrd. Doç. Dr. Necati VARDAR

Detaylı

OGUZ OKAY. Professor. Physical Chemistry. Department of Chemistry, Istanbul Technical University, Turkey, 1998 to present

OGUZ OKAY. Professor. Physical Chemistry. Department of Chemistry, Istanbul Technical University, Turkey, 1998 to present OGUZ OKAY Department of Chemistry Istanbul Technical University Maslak, 34469 Istanbul, Turkey phone: (0090) 212-2853156 fax: (0090) 212-2856386 e-mail: okayo@itu.edu.tr web: http://www.kimya.itu.edu.tr/ookay/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Murat KOCA Doğum Tarihi : 1971 Öğrenim Durumu : Prof.Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Fırat Üniversitesi 1992 Y. Lisans Kimya/Fiziko(polimer)Kimya

Detaylı

10/2009-09/2014 Berlin Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesi, Kimya Bölümü, Berlin, Almanya Doktora / Kimya (Teknik Kimya)

10/2009-09/2014 Berlin Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesi, Kimya Bölümü, Berlin, Almanya Doktora / Kimya (Teknik Kimya) Mahmut Yıldız Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi : 10.11.1981 Doğum Yeri : İstanbul Uyruğu : Türkiye Cumhuriyeti Cinsiyeti : Erkek Medeni Hali : Evli Askerlik Durumu : Yerine getirildi, 09.01.2013 Adresi :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Emin ARCA. 2. Doğum Tarihi: 30.06.1957. 3. Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Emin ARCA. 2. Doğum Tarihi: 30.06.1957. 3. Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Emin ARCA 2. Doğum Tarihi: 30.06.1957 3. Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Kimya Mühendisliği Ortadoğu Teknik Ünv. 1981 Y.Lisans Kimya Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feridun DEMİR Doğum Tarihi: 25 Şubat 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği Hacettepe Üniversitesi, Ankara 1993

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Field of New Frontier Sciences, Department of Pulsed Power Sciences

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Field of New Frontier Sciences, Department of Pulsed Power Sciences 1. Adı Soyadı: Ruhan AŞKIN UZEL 2. Doğum Tarihi: 25.04.1983 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi, Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Field of New Frontier Sciences,

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ ÖZGEÇMİŞ FORMU

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Birimi E-Posta KİŞİSEL BİLGİLER Ferda Mindivan Yrd. Doç. Dr Bozüyük Meslek Yüksek Okulu ferdagtekin@hotmail.com ferda.mindivan@bilecik.edu.tr Web Adresi EĞİTİM DURUMU Derece Bölüm / Program

Detaylı

: Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Aksaray : yilmazsuleyman@yahoo.com. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

: Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Aksaray : yilmazsuleyman@yahoo.com. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ (Prof. Dr. Süleyman YILMAZ) Doğum Tarihi : 01 Ekim 1970 Doğum Yeri : Hatay-Dörtyol Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Aksaray Email : yilmazsuleyman@yahoo.com Eğitim

Detaylı

2014 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İstanbul Ocak - 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I II. III. IV GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev ve Sorumlulukları...4-6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

Ultrases ile Çam ve Kavak Ağaçlarında Nem Oranı Tayini, Danışman: Prof. Ertunç ARAL

Ultrases ile Çam ve Kavak Ağaçlarında Nem Oranı Tayini, Danışman: Prof. Ertunç ARAL ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ercan UÇGUN Doğum Tarihi: 8 Ocak 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Anadolu Üniversitesi 1984-26.09.1988 Tezli Yüksek Lisans Fizik

Detaylı

Yüksek Lisans NC State University, Raleigh NC, Textile Chemistry, College of Textiles, 2010

Yüksek Lisans NC State University, Raleigh NC, Textile Chemistry, College of Textiles, 2010 Adı Soyadı: Hüseyin AVCI Tel: +90 222 239 3750-3688 E-Posta: havci@ogu.edu.tr Öğrenim Durumu Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi, 2005 Yüksek Lisans NC State University, Raleigh NC, Textile Chemistry, College

Detaylı

MERSIN UNIVERSITY PRESS

MERSIN UNIVERSITY PRESS MERSIN UNIVERSITY PRESS ABSTRACT BOOK APRIL 22-25, 205 MERSİN - TURKEY MERSIN UNIVERSITY PUBLICATIONS NO: 4 MERSİN ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ V. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ ÖZET KİTABI 22-25 NİSAN 205 MERSİN

Detaylı

Curriculum Vitae. Degrees Field University Year. 6.1. MSc.Thesis: 6.2. PhD.Thesis:

Curriculum Vitae. Degrees Field University Year. 6.1. MSc.Thesis: 6.2. PhD.Thesis: Curriculum Vitae 1. Name: Kutlay SEVER 2. Date of Birth: June 16, 1977 3. Title: Assistant Professor 4. Education: Degrees Field University Year Undergraduate Mechanical Engineering Dokuz Eylül University,

Detaylı