AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ünsal Sığrı usigri@baskent.edu.tr"

Transkript

1 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ünsal Sığrı Prof. Dr. Ünsal Sığrı; İşletme Yönetimi alanındaki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimlerini müteakip, 2010 yılında yönetim ve organizasyon alanında doçent, 2015 yılında ise Başkent Üniversitesinde Profesör olmuştur. TÜBİTAK bursuyla doktora sonrası çalışmalarını ABD de tamamlamış ve Hollanda, Bosna-Hersek, ABD de misafir öğretim üyelikleri de yapmış olup, halen Başkent Üniversitesinde kadrolu öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği de yapmaktadır. Avrupa Birliğinde bir sene süreli olarak üst düzey yöneticilik yapmış ve AB Bosna Hersek Ofisini Direktör olarak yönetmiştir. İşletme Yönetimi, Yönetim-Organizasyon, Stratejik Yönetim, Sosyal Psikoloji, Örgüt Geliştirme, Çatışma Yönetimi, Müzakere, Araştırma Yöntemleri ve Örgütsel Davranış dersleri vermekte ve bu konularda bilimsel araştırmalar yapmaktadır. Uluslararası ve ulusal düzeyde çok sayıda kitap, kitap bölümü, makale, araştırma raporu ve bildirileri bulunmaktadır. Uluslararası ve ulusal akademik projelerde yer almakta, uluslararası akademik kuruluşlara üyelikleri bulunmaktadır. Kamu-Özel sektöre kurumsal eğitimler ve danışmanlık vermektedir. 1. ADI SOYADI : ÜNSAL SIĞRI 2. DOĞUM TARİHİ : ÜNVANI : Profesör Doktor (İşletme Yönetim ve Organizasyonu) 4. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME YÖNETİMİ KHO 1991 Yüksek Lisans YÖNETİM VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 1997 Doktora Doktora Sonrası Çalışmalar ORGANİZASYON - İŞLETME YÖNETİM VE ORGANİZASYON - İŞLETME YÖNETİM-ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ-İŞLETME MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2003 ST. JOHN FISHER COLLEGE, ROCHESTER, NEW YORK, ABD AKADEMİK ÜNVANLAR VE İŞ DENEYİMİ YARDIMCI DOÇENT : KHO 2009 DOÇENT : KHO DOÇENT : BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ PROFESÖR: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2015 Nisan- Devam 1

2 Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Profesör-Öğretim Üyesi Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölümü İşletme Yönetimi Öğretim Üyesi-Bölüm Başkanı (Ankara) Nisan devam Bölüm Başkanı Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Ekim Bölümü (Ankara) devam Doçent-Öğretim Üyesi Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Şubat Bölümü (Ankara) devam Daire Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Kapasite Geliştirme Daire Başkanı, Saraybosna Mart 2012-Ekim 2012 Doçent Öğretim Üyesi KHO Dekanlığı - İşletme Bölümü (Ankara) Temmuz Mart 2012 Doçent Öğretim Üyesi KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü, Savunma Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi TÜBİTAK Post-doc St.John.Fisher College, Bittner School of Business, Haziran 2010 Bursiyeri - Rochester, New York, USA. Şubat 2011 Misafir Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Öğretim KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü, Savunma Yönetimi Ana Bilim 2009 Görevlisi Dalı Bşk. (Ankara) Dr. Öğretim Görevlisi KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü, Savunma Yönetimi Ana Bilim 2008 Dalı Bşk. (Ankara) Proje Lideri, Danışman Kamu (Ankara) Dr. Öğretim Görevlisi KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü, Savunma Yönetimi ABD (Ankara) Öğretim Görevlisi KHO, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Savunma Yönetimi ABD (Ankara) Misafir Öğretim Azerbaycan KHO, Yönetim Bilimleri Bölümü (Bakü) Görevlisi Öğretim Görevlisi KHO Dekanlığı, Sistem Yönetimi Bilimleri Bölümü (Ankara) Yöneticilik Kamu AKADEMİK ARAŞTIRMA ALANLARI: İşletme Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama, Örgütsel Psikoloji, Kültür, Kültürlerarası Yönetim, Uluslararası Yönetim, Değişim Yönetimi, Örgüt Geliştirme, Çatışma Yönetimi, Müzakere Teknikleri, Arabuluculuk, Sistem Dinamikleri, Liderlik, Grup Dinamikleri, Arabuluculuk, yönetim Psikolojisi, Yönetim Sosyolojisi. DERS EĞİTİM - SEMİNER DANIŞMANLIK VERİLEN ALANLAR: Liderlik Yönetim Müzakere Teknikleri Kurumsal Çatışma Yönetimi Yaklaşımları Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Rapor Yazma Stratejik Planlama ve Yönetim Kurum Kültürünün Geliştirilmesi ve Kurumsal Aidiyet 2

3 Örgütsel Davranış Etkili Liderlik ve Yönetim Bireysel ve Kurumsal İletişim Teknikleri Grup Dinamikleri ve Etkili Takım Çalışması Kurum Kültürünün Oluşturulması ve Kurumsal Bağlılık-Aidiyet Değişim Yönetimi ve Kurum-İş Geliştirme Zaman ve Toplantı Yönetimi Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü ve Empati Bilimsel Araştırma Teknikleri Raporlama Teknikleri ve Etkili Sunum İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Mülakat Teknikleri Yöneticiler İçin Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Değişim İşletmede ve Kamu Kurumlarında İş Etiği ve İtibar Yönetimi İş Yaşamında Bireysel ve Kurumsal Kapasitenin Artırılması Uluslararası İşletmecilik Kültürlerarası Yönetim YAZILAN TEZLER: Doktora Tezi: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, İstanbul, (Tez Konusu: Karar Vermede Sistem Dinamikleri Yaklaşımı ve Sistem Temel Örnekleri Uygulamaları, Danışman: Prof. Dr. Nevin Deniz) Yüksek Lisans Tezi: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Erzurum, (Tez Konusu: Örgütlerde Yönetici Geliştirme Faaliyetleri: K.K.K.lığında Bir Uygulama, Danışman: Doç. Dr. Nurullah Genç) 6. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS, UZMANLIK VE DOKTORA TEZLERİ 6.1. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE UZMANLIK TEZLERİ 1. Barbaros Dağlı. "Çatışma Yönetiminde Liderin Arabuluculuk Rolü", Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ümit Ercan. "Liderlerin Kültürel Değer Yönelimleri", Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Abdullah Sağır. "Yöneticilerin Liderlik Yaklaşımları İle Değişime Açıklıkları Arasındaki İlişki: Eğitim Sektöründe Bir Araştırma", Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Belçim Ayçetin, Kültürel Değerlerin Yönetim Tarzları Üzerine Etkileri: Kültürlerarası Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Milli Prodüktivite Merkezi Uzmanlık Tezi, YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ 1. Tuğrul Oğuzhan, Algılanan Etik İklim Boyutları, Lider Üye Etkileşimi ve Öz Kendilik Değerlendirmesinin İzlenim Yönetimi Taktikleri Kullanımı Üzerindeki Etkileri, KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ümit Ercan, Yönetimde Şeffaflık ve Etik, KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü, 2011-devam 3. Burcu Türkmen, Kurum İçi Girişimcilik, KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü, 2011-devam 4. Günal Budak, Psikolojik Sözleşme ve Örgütsel Adalet Algısının İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkilerinin İncelenmesi, KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü, 2011-devam. 3

4 7. YAYINLAR MAKALELER 01 - YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile ilgili olarak kabul edilen indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makaleler (SSCI): 1. Ercan, Ü., SIĞRI, Ünsal, Kültürel Değerlerin Liderlik Özelliklerine Etkisi: Türk ve Amerikalı Yöneticiler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, TODAİE Amme İdaresi Dergisi (basımda). 2. SIĞRI, Ünsal, Ufuk Basar, Effects of Teachers Organizational Justice Perceptions on Intention to Quit: Mediation Role of Organizational Identification, Educational Sciences: Theory & Practice, 15 (1), 45-59, (ISSN ), February SIĞRI, Ünsal, Ufuk Basar, An Analysis of Assessment of Peacekeeping Operations, The Korean Journal of Defense Analysis, Vol. 26, No. 3, , September TABAK, Akif, Ünsal SIĞRI, Tolga TÜRKÖZ, Öz Liderlik (Kendinin Liderliği) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Çalışması, Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi,, Cilt:67, Sayı:13, , Güz SIĞRI, Ünsal, The Paradigm Shift in Educational Management: An Evaluation of Distributed Learning as Future Approach, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, Volume 9, Issue 2, , April SOETERS, Joseph, Coen E. van den BERG, Kadir VAROĞLU ve Ünsal SIĞRI, Accepting Death in the Military: A Turkish-Dutch Comparison, International Journal of Intercultural Relations, Vol:31, Issue:3, , Elsevier, Amsterdam, (ISSN: ), Mayıs SOETERS, Joseph, Erhan TANERCAN, Kadir VAROĞLU ve Ünsal SIĞRI, Barış Gücü Operasyonlarında Türkiye-Hollanda Buluşması, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt:3, Sayı: 11, , (ISSN: ). Ankara, Güz SOETERS, Joseph, Erhan TANERCAN, Kadir VAROĞLU ve Ünsal SIĞRI, Turkish- Dutch Encounters in Peace Operations, International Peacekeeping, Vol.11, Number:2, , (ISSN: ). Summer COSTIGAN, R., SIĞRI, Ünsal, GÜRBÜZ, S. Schein s Career Anchors: A Cross Cultural Study, Journal of Career Development International (incelemede) 10. SIĞRI, Ünsal, Başar, U., Varoğlu, D. Perceptions of Organizational Politics as the Mediator of the Relationship between Organizational Identification and Intention to Quit, Journal of International Human Resource Management (incelemede) 02 - İlgili uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş tam makaleler: 1. SIĞRI, Ünsal, Ufuk Başar, Building Relations in Cross Cultural Contexts: The Role of Cultural Awareness The International Journal of Humanities & Social Studies, Vol:2, Issue:6, , June Tuğrul OĞUZHAN, Ünsal SIĞRI, Eğitim Örgütlerinde İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Kullanımına Etik İklim Tipinin Etkisinde Lider Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1): , Ünsal SIĞRI, Giuseppe CAFORIO, Ufuk BAŞAR, Do Peacekeepers Soft Skills Matter? The Case of EUFOR Operation Althea, Journal of Defense Resources Management, Vol:5, Issue:2(9), 47-57, SIĞRI, Ünsal, Ufuk Başar, An Analysis of Turkish National and Military Culture In The Context of Korean War, Journal of World of Turks, Vol. 6, No. 3, 5-18,

5 5. Barbaros Dağlı, Ünsal SIĞRI, Çatışma Yönetiminde Liderin Arabuluculuk Rolü, Research Journal of Business and Management, Vol1, Issue:2, , Ercan, Ümit, Ünsal SIĞRI, Understanding the Dynamics of Social Change by Using Organizational Terminology: The Case of Turkey, Turkish Studies, Volume 8/12, , Fall SIĞRI, Ünsal, Ayşe Pınar DİNÇER, İşletmelerdeki İstihdam Biçimleri ve Liderlik Tarzlarının Çatışma Yönetimi Tarzlarıyla Uyumlandırılmasına Yönelik Öneriler, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, International Journal of Management Economics and Business, Cilt: 9, Sayı 18, (EBSCO, ASSOS), SIĞRI, Ünsal, M. Kemal Topçu, Barış Gücü Operasyonlarında Kullanılan Kültürlerarası Bütünleştirme Yöntemlerinin Kültürel Boyutlar Bağlamında İncelenmesi: UNIFIL Örneği, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 67, No.1, , SIĞRI, Ünsal, Yavuz ERCİL, A Comparative Analysis of Global Strategic Management Approaches in Scope of Biggest Companies List : Turkey s Position in Global Business, Management, Vol. 2, No 1, (Online) (EBSCO), Ocak SIĞRI, Ünsal, Sait Gürbüz, Akademik Başarı ve Kişilik İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, KHO Savunma Bilimleri Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 30-48, Mayıs SIĞRI, Ünsal, Fatma AYANOĞLU ŞİŞMAN, H.Nilay GEMLİK, Çalışanların Kişilik Özellikleri ile Müzakerecilik Yetenekleri Arasındaki İlişkinin Analizi: Sigortacılık ve Lojistik Sektörlerinde Bir Araştırma, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2(5), , H.Nilay GEMLİK, Fatma AYANOĞLU ŞİŞMAN, Ünsal SIĞRI, The Relationship between Burnout and Organizational Commitment among Health Sector Staff in Turkey, Journal of Global Strategic Management, Sayı:08, , ÇELİK, Mazlum, Akif TABAK, Murat Paşa UYSAL, Ünsal SIĞRI, Ömer TURUNÇ, The Relation Between Burnout and Emotional Labor of the Employees in Hospital Sector,International Journal of Business and Management Studies, Vol 2, No 1, 47-54, SIĞRI, Ünsal, The Cultural Dynamics of the Organizational Behavior of Turkish Military in Korean War, Journal of Modern Turkish Studies (Kore Savaşında Türk Askerinin Örgütsel Davranışının Kültürel Dinamikleri), Ankara University Press, 6/4, , (DOI: /MTAD ) (Field Index MLA (Modern Language Association) International Bibliography (New York/USA), SIĞRI, Ünsal, Nilay GEMLİK ve Haydar SUR, Comparative Analysis of Internal- External Locus of Control among Hospital Personel in Turkey and Its Managerial Implications on Health Sector, Humanity & Social Sciences Journal, Vol:2, Number:1, 51-62, IDOSI Publications, (ISSN: ), Jan-Jun SIĞRI, Ünsal, Caforio, G., Başar, U., Do Peacekeepers Soft Skills Matter?: The Case of Eufor Althea Operation, The Journal of Defense Resources Management (basımda) 17. Başar, U., SIĞRI, Ünsal, Basım, N. Ethics Lead the Way! Organizational Identification Despite Perceptions of Organizational Politics, METUSD- METU Studies in Development (basımda) 18. SIĞRI, Ünsal, Başar, U. "Assessing the Quality of Training Service: The Case of EUFOR Althea Operation, Journal of International Peeacekeeping-Brill (basımda) 19. SIĞRI, Ünsal, Başar, U. " Ethics Lead the Way! Organizational Identification Despite Perceptions of Organizational Politics, ODTÜ Gelişim Dergisi (basımda) 5

6 03 - İndeksler kapsamı dışında uluslararası bilimsel kuruluş veya topluluklar tarafından yayınlanan hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş tam makaleler: 1. SIĞRI, Ünsal, Kadir VAROĞLU ve Yavuz ERCİL, Dynamics of Organizational Behaviour: The Case of the Turkish Military in the Korean War, Res Militaris(uEropean Journal of Military Studies), Vol. 1, No 1, Güz SOETERS, Joseph, Erhan TANERCAN, Kadir VAROĞLU ve Ünsal SIĞRI, Weken Met Het Turkse Leger, Militaire Spectator, JRG 173, 3, , SOETERS, Joseph, Erhan TANERCAN, Kadir VAROĞLU ve Ünsal SIĞRI, Türkisch- Niederlandische Begegnungen in Friedenseinsatzen,Berliner Debatte Initial, 15, 5/6, , Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makaleler: 1. ERKUŞ, Ahmet, SIĞRI, Ünsal, EROĞLU, Adnan, Çalışanların Müzakerelerdeki Etik Algılama Düzeyleri Ve İzlenim Yönetimi Taktikleri Üzerine Etkileri, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Nisan SIĞRI, Ünsal, Akif TABAK, Tolga TÜRKÖZ, Eğitimciler Açısından İzlenim Yönetimi Stratejileri, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 64-78, Haziran SIĞRI, Ünsal, Akif TABAK ve Abdullah SAĞIR, Çalışanlarda Suçluluk ve Utanç Duygusunun Cinsiyet-Yaş Durumuna Göre Mukayesesi ve Örgütlerde Utanç Yönetiminin Kullanılması, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 71-85, SIĞRI, Ünsal, Akif TABAK, Hasan GÜNGÖR, Öz Yeterliğin Dönüştürücü Liderlik Üzerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 51-66, GÜRBÜZ, Sait, Ahmet ERKUŞ, Ünsal SIĞRI, İş Tatmini ve İş Performansının Yeni Öncülü: Temel Benlik Değerlendirmesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 69-76, (ISSN: (Online), SIĞRI, Ünsal, Kaan AKLAR, Diplomatik Müzakereler: Modern Orta Doğu nun Yaratılması Sürecinde İngiliz Müzakereciliği, SAREM Stratejik Araştırmalar Dergisi, Yıl 8, Sayı 15, , Haziran SIĞRI, Ünsal, Akif TABAK, Ümit ERCAN, Kültürel Değerlerin Yönetsel Kapsamda Analizi: Bankacılık Sektörü Örneği, Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), , SIĞRI, Ünsal, Akif TABAK, Ümit ERCAN, Kültürel Değerlerin Yönetsel Kapsamda Analizi: Türk Bankacılık Sektörü Uygulaması, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, SOBİAD, 1-14, 1(2), TABAK, Akif, Ünsal SIĞRI, Adnan EROĞLU, Köksal HAZIR, Örgütlerde Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Algılamalarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Uygulama Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, , GEMLİK, Nilay, İ.Sani MERT, Ünsal SIĞRI, Örgütsel Değişimi Başarmada Hastane Yöneticilerinin Liderlik Davranışları Yönelimi: Kamu ve Özel Sektörde Karşılaştırmalı Bir Analiz, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:5 Sayı: 2, 61-82, (ISSN: ), Kış

7 11. SIĞRI, Ünsal, İş Görenlerin Örgütsel Bağlılıklarının Meyer ve Allen Tipolojisiyle Analizi: Kamu ve Özel Sektörde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, , Aralık 2007.(ISSN: ). 12. SIĞRI, Ünsal, Kişisel ve Örgütsel Değerlerin Uyumlaştırılmasının Kamu ve Özel Sektörde Karşılaştırmalı Analizi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), Sayı:18, 49-62, (ISSN: ), Bahar GÜLTEKİN, Nihat, Ünsal SIĞRI, Bir Kültür Boyutu Olarak Bireycilik-Ortaklaşa Davranışçılık ve Örgütsel Kültüre Yansımaları, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XXIII, Sayı: 2, , , (ISSN: ), SIĞRI, Ünsal, Geçici ve Daimi Çalışanların Stres Faktörlerinin, Belirtilerinin, Yatkınlıklarının ve Stresle Baş Etme Tarzlarının Mukayeseli Analizi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Öneri, Yıl:14, Cilt:7, Sayı:28, , (ISSN: ), Haziran SIĞRI, Ünsal, Nilay GEMLİK ve Haydar SUR, Sosyal Karşılaştırma ve Öğrenilmiş Güçlülük İlişkisinin Yönetsel Etkileri: Hastane Yöneticileri ve Çalışanları Üzerine Bir Çalışma, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi - Yönetim, Yıl:18, Sayı: 57, 55-66, (ISSN: ), İstanbul, Haziran GEMLİK, Nilay ve Ünsal SIĞRI, Kurum İmajı Analizi ve Bir Belediye Üzerindeki Uygulamanın Değerlendirilmesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:6, Sayı:11, , (ISSN: ), Bahar SIĞRI, Ünsal, Japonların Kültürel Özellikleri Bağlamında; Yönetsel, Ekonomik ve Sosyal Süreçlerinin Analizi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:5, Sayı: 9, 29-47, (ISSN: ), Bahar SIĞRI, Ünsal, Karar Destek Sistemi Olarak Sistem Dinamikleri Yaklaşımı: Bir İşletmede Karar Verme Örnek Olayı Uygulaması, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, , (ISSN: ), Aralık SIĞRI, Ünsal ve Mehmet TIĞLI, Hofstede nin Belirsizlikten Kaçınma Kültürel Boyutunun Yönetsel-Örgütsel Süreçlere ve Pazarlama Açısından Tüketici Davranışlarına Etkisi, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XXI, Sayı: 1, , (ISSN: ), SIĞRI, Ünsal ve Nejat BASIM, İş Görenlerin İş Doyumu İle Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Analizi: Kamu ve Özel Sektörde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Yıl:6, Sayı:12, , (ISSN: ), Ekim SIĞRI, Ünsal, Türk Askerlik Kültürünün Kültürel Farklılaşma Boyutları ve Yönetim Kültürü Kapsamında Değerlendirilmesi, KHO Savunma Bilimleri Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, 53-73, (ISSN: ), Kasım SIĞRI, Ünsal, Geleceğin Askeri Liderliğine Dair Değerlendirmeler, Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl:2, Sayı:3, , (ISSN: ), Haziran SIĞRI, Ünsal, İş Ahlâkı ve Meslek Etiğinin Kurumsallaştırılmasında, Değerlerin ve Çevrenin Uyumlaştırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi: Değer ve Çevre Odaklı Askeri İş Ahlâkı Modeli, KHO Savunma Bilimleri Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, , (ISSN: ), Mayıs SIĞRI, Ünsal, Ulusal Güvenlik Hizmeti ve Savaşın Sevk ve İdaresi Kapsamında Askerlik Kurumunun ve Subaylık Mesleğinin Analizi: Dünyada ve Türk Toplumunda 7

8 Askerliğe Bakış, Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, , (ISSN: ), Aralık SIĞRI, Ünsal, Karar Vermede Sistem Dinamikleri Yaklaşımı ve Sistem Temel Örnekleri Uygulamaları, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, 28-41, (ISSN: ), Aralık SOETERS, Joseph, Erhan TANERCAN, Kadir VAROĞLU ve Ünsal SIĞRI, Barış Gücü Operasyonlarında Türkiye-Hollanda Buluşması, KHO Savunma Bilimleri Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, , Mayıs BİLDİRİLER 09 - Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunumu yapılarak tam metin olarak yayımlanmış bildiriler: 1. SIĞRI, Ünsal, Assessment of Military Leadership in a Peace Operation: The EUFOR Case and Its Capacity Building Role, International Conference on Military and Security Studies, ICMSS 2015, Turkish War Colleges Command, March 10-11, SIĞRI, Ünsal, A.Kadir Varoğlu, Barbaros Dağlı, Building a Hybrid Culture in Multinational Military Operations: The Perceptions of EUFOR Peacekeepers on Collaboration and Negotiation for a better Information Sharing, XVIII World Congress of Sociology Proceedings, Yokohama, July A.Kadir Varoglu, Ünsal SIĞRI, Assessment of Managerial Skills in a PSO: The EUFOR Case and Its Capacity Building Role, XVIII World Congress of Sociology Proceedings, Yokohama, July Thomas ROCKSTUHL, Soon Ang, SIĞRI, Ünsal, Sait GÜRBÜZ, Faruk ŞAHİN, International Military-Officer Potential: Effects of Cultural Capital and Cultural Intelligence, The 56th International Military Testing Association (IMTA) Conference, Hamburg, Germany. October 28-31, Thomas ROCKSTUHL, Ünsal SIĞRI, Faruk ŞAHİN, Sait GÜRBÜZ, Soon ANG, International Military Officer Potential: Dominant-Language Proficiency and Cultural Intelligence, The 54th International Military Testing Association (IMTA) Conference, Dubrovnik, Croatia.November 5th-8th SIĞRI, Ünsal, Crisis Management in the Public Sector: A Blended Use of New Public Management and System Dynamics, World Conference on Financial Crisis and Impact (WCFC 2011), Baskent University, September 28-October 2, Ankara, SIĞRI, Ünsal, M. Paşa UYSAL, A Holistic Approach to E-Learning: A Case Study on Perceptions of Graduate Program Students, 2. Uluslararası E-Yönetim ve E- Yönetişim Konferansı, ICEGEG nd International Conference on egovernment and egovernance, Bildiri Kitapçığı, , Antalya, Mart UYSAL, M. Paşa, Ünsal SIĞRI, Alaattin PARLAKKILIÇ, İşletmelerde Yönetici Eğitimi Süreçlerinde Mentorluğun Etkililiğinin Arttırılmasına Yönelik Bir Tasarım Modeli: Harmanlanmış Mentorluk, International Educational Technology Conference, Bildiri Kitapçığı, , Nisan 2010, İstanbul. 9. SIĞRI, Ünsal, Ahmet ÇIRA, Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının (ÖVD) İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Uluslar Arası 8. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, , İstanbul, Ekim

9 10. Mazlum ÇELİK, Akif TABAK, Murat Paşa UYSAL, Ünsal SIĞRI, Ömer TURUNÇ The Relation Between Burnout and Emotional Labor of the Employees in Hospital Sector, Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, ICSS, Kuşadası. 8-9 Ekim SIĞRI, Ünsal, M. Kemal TOPÇU, Sait GÜRBÜZ, The Changing Role of Board of Directors and Employees on Merger and Acquisition Strategies : A Study in Turkish Defense Industry, Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, ICSS, Kuşadası, 8-9 Ekim SIĞRI, Ünsal, Ahmet ERKUŞ, Akif TABAK, Tolga TÜRKÖZ, Lider - İzleyici Etkileşimi Kapsamında Çalışanların İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Karşılaştırılması: Kamu ve Özel Sektör Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma, Uluslararası VII. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiri Kitapçığı, , Yalova, 30 Ekim-1 Kasım TABAK, Akif, Ünsal SIĞRI, Adnan EROĞLU, Köksal HAZIR, Örgütlerde Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik Algılamalarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Uygulama, Uluslararası VII. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiri Kitapçığı, , 30 Ekim-1 Kasım 2009, Yalova. 14. GÜRBÜZ, Sait, İ.Sani MERT, Ünsal SIĞRI, Ümit ÖZTÜRK, Akif TABAK, The Effect of Strategic Human Resource Management on Organizational Outcomes: An Outlook From Turkey, International Academy of Management and Business 2009 Conference, İstanbul. (http://iamb.net/cd/cd09-iambt/ms/35b%20gurbuz.pdf), Ekim SIĞRI, Ünsal, Akif TABAK, Sait GÜRBÜZ, İ.Sani MERT, An Elaboration of the Transformational Leadership Using Leadership Characteristics of Ataturk; An Outlook from Ataturk s Mausoleum, International Academy of Management and Business 2009 Conference, İstanbul. (http://iamb.net/cd/cd09- IAMBT/MS/38%20Sigri.pdf), Ekim SIĞRI, Ünsal, Akif TABAK, Köksal HAZIR, Nilay GEMLİK, İşletmelerde Etkin Diyalog İçin Kadın ve Erkek Çalışanlardaki Suçluluk ve Utanç Duygusunun Cinsiyet ve Yaş Durumuna Göre Karşılaştırmalı Analizi ve Öneriler, Uluslar Arası Davraz Kongresi Bildiri Kitapçığı, , Isparta, Eylül VAROĞLU, Kadir, Ünsal SIĞRI ve Yavuz ERCİL, The Cultural Profile of Military Leadership: An Outlook to Multinational Military Peacekeeping Operations from Cultural Aspects of Six Different Armed Forces, Global Business and Technology Association Congress International Conference Readings Book (Management and Technology in the Global Economy: Nurturing Innovations and National Heritage), Moscow-Russia, June 27-July 1, , Business and Technology Association, USA, (ISBN: ), VAROĞLU, Kadir, Ünsal SIĞRI ve Erbil IŞIN, The Turkish Military Ethos and Its Compatibility with the National Turkish Culture, International Sociological Association- ISA -RC01 Interim Conference of Armed Forces and Conflict Resolution. " METU", Ankara, 7-9 July,

10 11 - Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunumu yapılmış bildiriler: 1. Giuseppe Caforio, Ünsal SIĞRI, Relations with International Actors in Asymmetric Warfare, The Biennial International Conference of the Inter-University Seminar (IUS) on Armed Forces and Society, Chicago, Illinois, October 25-27, Kadir VAROĞLU ve Ünsal SIĞRI, The Deficiencies of Military Education in Asymmetric Warfare Operations: Capacity Building of Professionals through EUFOR Experience, 12th Biennial conference of ERGOMAS European Research Group on Military and Society, Madrid, Spain, 4 7June SIĞRI, Ünsal ve Kadir VAROĞLU, An Outlook to the Turkish Contribution to PSOs with a Cultural Framework, International Sociological Association Research Committee 01 Interim Meeting, Maribor, Slovenia, 9-12 July SIĞRI, Ünsal ve Kadir VAROĞLU, An Outlook to the Turkish Peacekeepers Perceptions of Asymmetric Warfare, International Sociological Association Research Committee 01 Interim Meeting, Maribor, Slovenia, 9-12 July SIĞRI, Ünsal, Yavuz ERCİL, A Comparative Analysis of Global Strategic Management Approaches in the Scope of Big Fifties List and Turkey s Position, 6th International Conference on Small And Medium Sized Enterprises: Management - Marketing - Economic Aspects, Athens Institute for Education and Research, Atina, August 10-13, SOETERS, Joseph, Erhan TANERCAN, Kadir VAROĞLU ve Ünsal SIĞRI, Turkish- Dutch Encounters in Peace Operations,, İstanbul Bilgi University, Cultural Value Orientations Around the World Symposium, 05 Ekim SIĞRI, Ünsal, Civilian Recognition of Military Training: Turkish Armed Forces Experience, 58. NATO Eğitim Grubu Bireysel Eğitim ve Öğretimde Gelişmeler Grubu Toplantısı, 62. NATO Bireysel Eğitim ve Öğretimde Gelişmeler Çalışma Grubu Toplantısı, Utrecht/Hollanda Ekim SIĞRI, Ünsal ve Lars NIELSSON, Efficiency and Effectiveness of Distributed Learning, 60. NATO Bireysel Eğitim ve Öğretimde Gelişmeler Çalışma Grubu Konferansı, Prag, Çek Cumhuriyeti, Ekim SIĞRI, Ünsal, Improving Success in Advanced Distributed Learning (ADL): A Holistic Approach to the Perceptions of ADL Program Members in Turkey, NATO ve Barış İçin Ortaklık Ülkeleri Uzaktan Eğitim Konferansı,, Sofya, Bulgaristan, 3-4 Temmuz Ulusal kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunularak tam metin olarak yayımlanmış bildiriler: 1. SIĞRI, Ünsal, Başar, U., Etik Liderliğin İyileştirici Etkisi Üzerine Görgül Bir Araştırma, 23. Ulusal Yönetim Kongresi, Bodrum-Muğla, Mayıs, SIĞRI, Ünsal, Aile İşletmelerindeki Kurumsallaşma Sorununa Bakış: Nitel Bir Araştırma, 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aksaray, 7-9 Mayıs, SIĞRI, Ünsal, Bir Örgüt Geliştirme Serüveni, 22. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitapçığı, , Konya, Mayıs SIĞRI, Ünsal, Stratejik Proje Yönetiminde Davranışsal Yetkinlikler: Durumsal Liderlik, 7. SAVTEK Kongresi Bildiri Kitapçığı, , Ankara, Haziran

11 5. SIĞRI, Ünsal, Barbaros Dağlı, Çatışma Yönetiminde Liderin Arabuluculuk Rolü, 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiri Kitapçığı, , Antalya, Mayıs Mustafa Kemal TOPÇU, Ünsal SIĞRI, Etik Olmayan Müzakere Taktiklerinin Algılanması: Kamu Sektörü Örneği, 1. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiri Kitapçığı, Sakarya, , Kasım SIĞRI, Ü., Kara, F.M,. Spor İşletmelerinde Görev Yapan Personelin İş-Aile Çatışması ve Yaşam Doyumunun Düzeylerinin Belirlenmesi. 2. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, , 31 Ekim-3 Kasım. Kuşadası, Aydın, Kara, F.M.,SIĞRI, Ü., Çalışmaya Tutkunluk ve Tükenmişlik; Spor Sektörü Üzerine Bir İnceleme. 2. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, , 31 Ekim-3 Kasım. Kuşadası, Aydın, SIĞRI, Ünsal, Tuğrul Oğuzhan, İzlenim Yönetimi Taktiklerini Oluşturmada Lider-Üye Etkileşimi, Kendilik Kavramı ve Etiksel İklimin Etkisi, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiri Kitapçığı, Selçuk Üniversitesi,, Konya, Mayıs GÜRBÜZ, Sait, Ünsal SIĞRI, Kariyer Çapalarının, Temel Benlik Değerlendirmesi Ve Kültürel Değerler İle İlişkisi: Türkiye ve ABD Karşılaştırması, 20. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitapçığı, , Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Mayıs, SIĞRI, Ünsal, Barbaros DAĞLI, Yavuz Ercil Kişilik Tarzları İle Arabuluculuk Tarzları Arasındaki İlişki, 20. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitapçığı, , Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Mayıs, SIĞRI, Ünsal, Adnan EROĞLU, Aygül AYTAÇ, İşletmelerdeki Örgüt Geliştirme Farkındalığının İncelenmesi, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiri Kitapçığı, Selçuk Üniversitesi, Konya, Mayıs GÜRBÜZ, Sait, Ünsal SIĞRI, Çalışanların İş ve Bağlamsal Performanslarının Öncülleri: Aynı mı, Farklı mı?, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiri Kitapçığı, Selçuk Üniversitesi, Konya, Mayıs Sait GÜRBÜZ, Ahmet ERKUŞ, Ünsal SIĞRI, İş Tatmini ve İş Performansının Yeni Öncülü Temel Benlik Değerlendirmesi, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Kongresi Bildiri Kitapçığı, YEBKO, İzmir, Bingöl, DURSUN, Ünsal SIĞRI, Ahmet TUNÇAY, Engin COŞKUN, "Aile İşletmelerinin Kurumsallaşmasında Bir Dönüşüm Aracı Olarak EFQM Mükemmellik Modeli : Aras Kargo Örneği", 2. Aile İşletmeleri Kongresi Bildiri Kitapçığı, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul, Nisan ERKUŞ, Ahmet, Ünsal SIĞRI, Melih ALTAY, Çatışma Yönetim Tarzları İş Tatmini İlişkisinde Lider-İzleyici Etkileşiminin Aracılık Etkisi, 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiri Kitapçığı, , Zonguldak, 6-8 Mayıs SIĞRI, Ünsal, Ahmet ERKUŞ, Adnan EROĞLU, Tolga TÜRKÖZ, Abdullah SAĞIR, Çalışanların Müzakerede Etik Algılama Düzeylerinin İzlenim Yönetimi Taktikleri Üzerine Etkisi, 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi Bildiri Kitapçığı, , Zonguldak, 6-8 Mayıs ACAR, A. Cevat, Sait GÜRBÜZ, Ünsal SIĞRI, Akademisyenlerin Yönetim ve Organizasyon Kongresine İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, 18. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitapçığı, Çukurova Üniversitesi, Adana, Mayıs TABAK, Akif, Ünsal SIĞRI, Özgür ARLI, Serkan COŞAR, Otantik Liderlik Ölçeğinin Uyarlama Çalışması, 18. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitapçığı, , Çukurova Üniversitesi, Adana, Mayıs

12 20. SIĞRI, Ünsal, Bedii ÇELİK, Cengiz YILMAZ, Yavuz ERCİL, Küresel Kriz Olgusuna İşletmeler Açısından Dinamik Bir Yaklaşım: İşletmeler İçin Küresel Kriz Tip Yapısı (Sistem Dinamikleri Modeli) Önerisi, 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi, , Manisa Celal Bayar Üniversitesi,, Manisa, 7-9 Mayıs HAZIR, Köksal, Ünsal SIĞRI, Nilay GEMLİK, Örgüt İklimini Belirleyen İç Faktörlerin Analizi: Kamu ve Özel Sektör Hastaneleri Uygulaması, YEBKO Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı Bildiri Kitapçığı, Cilt 2, ,,İzmir, Eylül HAZIR, Köksal, Ünsal SIĞRI, İşletmelerin Değerlendirilmesinde Kullanılan Portföy Analizlerinin, Ağırlıklı Değerlendirme Yöntemiyle Karşılaştırmalı Analizi ve Tamamlayıcı Öneriler, 8. Anadolu İşletmecilik Kongresi, 19-24, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, 7-9 Mayıs TABAK, Akif, Ünsal SIĞRI ve Tolga TÜRKÖZ, Kendi Kendine Liderlik Ölçeğinin Uyarlama Çalışması, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitapçığı, , Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Mayıs Taner ALTUNOK, Ünsal SIĞRI, İsmail SATICI, Engin COŞKUN, Serkan ARSLAN, Teknoloji Yönetimi ve Disiplinler Arası Eğitim, 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, , Ankara Üniversitesi, Ankara, Ekim Taner ALTUNOK, Ünsal SIĞRI, Köksal HAZIR, Engin COŞKUN, İsmail SATICI, Lisansüstü Eğitim ve Mesleki Gelişimde Sertifika Programlarının Yeri ve Önemi, 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, , Ankara Üniversitesi, Ankara Ekim Taner ALTUNOK, Ünsal SIĞRI, Engin COŞKUN, Ayhan AYTAÇ, Murat İSEN, Lisansüstü Eğitimde Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Alınabilecek Tedbirler, 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, , Ankara Üniversitesi, Ankara, Ekim SIĞRI, Ünsal, Akif TABAK, Ümit ERCAN, Kültürel Değerlerin Yönetsel Kapsamda Analizi: Türk Bankacılık Sektörü Uygulaması, YEBKO Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Cilt 4, 53-66, İzmir, Eylül Yavuz ERCİL ve Ünsal SIĞRI, En Büyük Kuruluşlar Listesi Penceresinden, Küresel Stratejik Yönetim Eğilimlerinin Karşılaştırmalı Analizi, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitapçığı, , İstanbul Kültür Üniversitesi, Antalya, Mayıs VAROĞLU, Kadir, Adnan ÇELİK, Yavuz ERCİL, Ünsal SIĞRI ve Bülent ÖZDİL, Öğrenen Bireyden Öğrenen Organizasyona Ulaşmada Laboratuvar ve Geleneksel Sınıf Ortamlarının Etkililiğine İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma: KHO Örnek Olayı, 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitapçığı, , Erciyes Üniversitesi, Nevşehir, Mayıs ERCİL, Yavuz, Ünsal SIĞRI ve Murat AKBAY, Eğitimde Değişen Paradigmalar: İnternete Dayalı Uzaktan Eğitim ve KHO Takım Halinde Öğrenme Laboratuvarı Örnek Uygulaması, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı Bildiri Kitapçığı, , ODTÜ, Ankara, Mayıs

13 14: Ulusal Kongre, Sempozyum, Çalıştaylarda Sunularak Özet Metin Olarak Yayımlanmış Bildiriler: 1. SIĞRI, Ünsal, Yeni Medya ve İletişim Dünyasında Liderlik ve Başarı, 1. Uluslararası Yeni Medya Konferansı, Gelişim Üniversitesi, İstanbul, 21 Mayıs GEMLİK, Nilay, Ünsal, SIĞRI, Emre İŞÇİ, Nur ŞİŞMAN, Liderlikte Etkileme Yönetimi ve Kamu-Özel Hastane Karşılaştırması, Ulusal Hastane Yönetimi Sempozyumu,, Bodrum, Mayıs ARSLAN, Akın, Ünsal SIĞRI ve Can DÖVERKAYA, Toplam Kalite Yönetimine Geçişte KHO İş Mükemmelliği Modeli, 2000 li Yıllarda Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, , Hava Harp Okulu,, İstanbul, Nisan Ulusal kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda poster sunumu yapılmış bildiriler: 1. SIĞRI, Ünsal ve Hakan YAPAR, İş gören Devir Hızının Etkin Yönetiminde Sistem Dinamikleri Yaklaşımı ve Türk Savunma Sanayi Uygulaması, SAVTEK Savunma Teknolojileri Kongresi Bildiri Kitapçığı, Cilt:2, , ODTÜ, Ankara, Ekim KİTAPLAR, ÇEVİRİLER 19: Yabancı Dilde Yazılmış ve Yurt Dışında Yayımlanmış Kitap Bölümleri Ansiklopedi Maddesi: 1. Varoğlu, Kadir, Yavuz Ercil, SIĞRI, Ünsal. Family support systems in the Turkish military, (eds. Moelker, R., Andres, M., Bowen, G., Mannigart, P.) Military Families and War in the21st Century: Comparative Perspectives,., Routledge Taylor and Francis, SIĞRI, Ünsal, Ümit ERCAN, Ethics and Agency Theory in Management, (içinde) Kemi Ogunyemi (ed.) Teaching Ethics Across the Management Curriculum: A Handbook for International Faculty, Business Expert Press, USA, 55-77, SIĞRI, Ünsal, Basic Military Training in Turkey, (içinde) Erik Hedlund, Tibor Szvircsev Tresch (ed) Satisfaction in Basic Military Training Volume:1, Swedish National Defence College, ISBN-13: , SIĞRI, Ünsal, Relations with the International Organizations, (içinde) Giuseppe Caforio (ed)soldiers without frontiers: The view from the ground, Rome: Bonanno Editore, (ISBN-13: ), SIĞRI, Ünsal, Turkish Contribution to Asymetric Warfare, Soldiers without frontiers: The view from the ground, Rome: Bonanno Editore, ISBN-13: , SIĞRI, Ünsal, Crisis Management in the Public Sector: A Blended Use of New Public Management and System Dynamics (içinde) Ali Serhan Koyuncugil, Nermin Özgülbaş (eds) Technology and Financial Crisis: Economical and Analytical Views, 59-68,Hershey, PA:IGI Global, PA, USA,

14 7. SIĞRI, Ünsal, Fossil Leadership, (içinde) Şefika Şule ERÇETİN (ed), Discussions About Leadership: In Different Fields, Universe Press, (ISBN: ) ( ), VAROĞLU, Demet, Ünsal SIĞRI, Philosophical Foundations of Strategic Thinking and Organizational Intelligence, (içinde) Şefika Şule ERÇETİN(ed), Organizational Intelligence in Question, ( ), UK: Booksurge Ltd. (ISBN-10: ), VAROĞLU, A. Kadir, Ünsal SIĞRI, Erbil IŞIN, The Turkish Military Ethos and Its Compatibility with the National Turkish Culture, (içinde) Giuseppe Caforio, Gerhard Kümmel (ed.) Military Missions and their Implications Reconsidered: The Aftermath of September 11th (Contributions to Conflict Management, Peace Economics and Development), Volume 2, ( ), Emerald Group Publishing Limited, SIĞRI, Ünsal, Varoğlu, A. Kadir, Başar, U., Individual Capacity Building Role of Experiential Learning in Peacekeeping Operations : An Outlook to Managerial Skills within EUFOR. Abu bah (ed.) Indiana University Press (basımda) 11. Serdar GENÇ, Ünsal SIĞRI, Soft Skill Need for Managers on Solving Control and Audit Problems, (içinde) Dark Side of Business Education (basımda) 12. SIĞRI, Ünsal, Varoğlu, A. Kadir, Başar, U., A Comparison of Countries on Recruits Satisfaction with Military Basic Training (içinde) Military Basic Training Book Volume:2, Swedish National Defence College Press, (basımda) 13. SIĞRI, Ünsal, Varoğlu, A. Kadir, An Outlook on Turkish Contribution to Asymmetric Warfare, (ed. Kummel, G.) RC Meeting Proceedings, (basımda) 14. SIĞRI, Ünsal, A. Kadir Varoglu, B. Dağlı, Building a Hybrid Culture in Multinational Military Operations: The Perceptions of EUFOR Peacekeepers on Collaboration and Negotiation for Better Information Sharing, (eds. Joseph Soeters & Irina Goldenberg), Information Sharing in Multinational Military Operations, Routledge, (basımda) 15. SIĞRI, Ünsal, Abdulkadir Varoğlu, Serdar Genç, The Turkish Role in UNIFIL (eds. Aoun, Elena), UNIFIL Book, IPI-International Peacekeeping Institute, (basımda) 16. SIĞRI, Ünsal, Military Sciences ansiklopedi maddesi, The SAGE Encyclopedia of Theory, Sage Publications (basımda). 17. SIĞRI, Ünsal, A. Kadir Varoglu, M. Uyar, The Impact of Asymmetric Warfare on the Strategy, Organizing and Education in Military during Ottoman and Republican Times: The Mediating Effect of National Culture Liber Amicorum Sjo Soeters: Ambidextrous Organizations. Interdisciplinary Perspectives.(basımda) 18. SIĞRI, Ünsal, Ufuk Başar, Leadership in Asymmetric Warfare: A Study with Turkish Peacekeepers, Defense and Security Analysis. (basımda) 24: Türkçe Kitap Yazarlığı: 1. SIĞRI, Ünsal, Yavuz Ercil, Ufuk Başar. Geçmişten Günüümüze Türk Yönetim Uygulamaları, Beta Yayınevi. (basımda) 2. SIĞRI, Ünsal ve A. Kadir Varoğlu, Müzakere ve Arabuluculuk, Ankara: Siyasal Kitabevi, SIĞRI, Ünsal, Yönetimde Grup Dinamikleri, Ankara: Siyasal Kitabevi, SIĞRI, Ünsal ve A. Kadir VAROĞLU, İş, Yönetim ve Diplomasi Dünyasında Müzakere, Ankara: Siyasal Kitabevi, 232 sayfa, (ISBN: ), ERCİL, Yavuz ve Ünsal SIĞRI, Stratejik Düşünmenin Sırları ve Sistem Yaklaşımı, Ankara: Asil Yayın Dağıtım, 143 sayfa, (ISBN: ),

15 6. SIĞRI, Ünsal ve Yavuz ERCİL, Türklerde Yönetim Gelenekleri ve Türk Yönetim Tarihi, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık: 253, Araştırma-İnceleme Dizisi:211, 208 Sayfa, (ISBN: ), CILGA, İbrahim, Nejat BASIM, Veli DUYAN, Bülent ÖZDİL ve Ünsal SIĞRI, Etkili Yönetim İçin İletişim, KHO Basımevi, 204 sayfa, Ankara, ERCİL, Yavuz, Ünsal SIĞRI, Bülent ÖZDİL, Adnan ÇELİK, Mehmet TIĞLI, Sistem Bilimine Giriş, KHO Basımevi, Ankara, : Türkçe Kitap Bölümü Yazarlığı: 1. SIĞRI, Ünsal, Yavuz ERCİL, Müzakere, Ali Halıcı, Musa Toprak (eds.) Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Türkiye Barolar Birliği Yayınları No:253, SIĞRI, Ünsal, Yavuz ERCİL, Müzakere Soruları, Ali Halıcı, Musa Toprak (eds.) Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi Soruları, Türkiye Barolar Birliği Yayınları No:253, 2014!. 3. GÜRBÜZ, Sait ve Ünsal SIĞRI, Örgütsel Davranışa Giriş SIĞRI, Ünsal ve Sait Gürbüz, (eds.) Örgütsel Davranış, Beta Yayınları, s Ekim, SIĞRI, Ünsal ve Cenk SÖZEN Gruplar ve Grup Dinamikleri, SIĞRI, Ünsal ve Sait Gürbüz, (eds.) Örgütsel Davranış, Beta Yayınları, s , Ekim TABAK, Akif ve Ünsal SIĞRI, Liderlik, SIĞRI, Ünsal ve Sait Gürbüz, (eds.) Örgütsel Davranış, s , Beta Yayınları, Ekim SIĞRI, Ünsal Çatışmalar ve Örgütsel Çatışma Yönetimi, Ünsal ve Sait Gürbüz, (eds.) Örgütsel Davranış, s , Beta Yayınları, Ekim VAROĞLU, Demet ve Ünsal SIĞRI, Örgütsel Davranışın Karanlık Yüzü SIĞRI, Ünsal ve Sait Gürbüz, (eds.) Örgütsel Davranış, Beta Yayınları, s Ekim SIĞRI, Ünsal, Lisansüstü Öğrenimde E-Öğrenme Uygulaması Kapsamında Bütünsel E-Öğrenme Yaklaşımı Önerisi, (içinde) Volkan Yüzer, Gonca Telli Yamamoto, Uğur Demiray (eds.) Türkiye de E-Öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar IV, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:3016, Eskişehir, SIĞRI, Ünsal, Örgüt Araştırmaları Alanının Doğuşu ve Gelişimi, (içinde) Cenk Sözen, H.Nejat Basım (eds.) Örgüt Kuramları (35-53), Siyasal Kitabevi, Ankara, SIĞRI, Ünsal, Metaforik Liderlik, (içinde) Liderlikte Güncel Yaklaşımlar (93-110), Detay Yayıncılık, UYSAL, Murat Paşa ve Ünsal SIĞRI, E-Mentörlükten E-Öğrenmeye, (içinde) Birim Balcı Demirci, Gonca Telli Yamamoto, Uğur Demiray (eds), Türkiye de E-Öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar II, Elif Yayınevi, İstanbul, TABAK, Akif, Ünsal SIĞRI, Mustafa POLAT, Harun ŞEŞEN, Bedii ÇELİK, Üçüncü Bölüm: Yönetim Bilimi Açısından Sistem Teorisi, (içinde) Bedii ÇELİK, Mehmet ERKENEKLİ, Harun ŞEŞEN, Mustafa POLAT (eds), Sistem Dinamikleri, (71-142), Detay Yayıncılık, Ankara, SIĞRI, Ünsal, Yönetsel ve Askeri Karar Verme, (içinde) Haldun YALÇINKAYA (ed), Savaş: Farklı Disiplinlerde Yeni Yaklaşımlar, (91-119), Siyasal Kitabevi, Ankara, SIĞRI, Ünsal, Aylin SEYİDOĞLU Savunma Yönetiminde Değişen Paradigmalar, (içinde) Taner ALTINOK, Haluk KORKMAZYÜREK, Ünsal SIĞRI, Köksal HAZIR (eds), Stratejik Savunma Yönetimi, (49-83), Bizim Büro Yayıncılık, Ankara,

16 15. SIĞRI, Ünsal, Hilal YAKUT, M. Paşa UYSAL, Savunma Planlamasında Antropolojik Yaklaşımlar, (içinde) Stratejik Taner ALTINOK, Haluk KORKMAZYÜREK, Ünsal SIĞRI, Köksal HAZIR (eds), Savunma Yönetimi, ( ), Bizim Büro Yayıncılık, Ankara, SIĞRI, Ünsal, Spor Performans Yönetimi, (içinde) Nejat BASIM ve Metin ARGAN (eds.), Spor Yönetimi, ( ), Detay Yayıncılık, Ankara, TABAK, Akif, Ünsal SIĞRI, Mustafa POLAT, Harun ŞEŞEN, Bedii ÇELİK, Üçüncü Bölüm: Yönetim Bilimi Açısından Sistem Teorisi, (içinde) Bedii ÇELİK, Akif TABAK, Ünsal SIĞRI (eds), Sistem Dinamikleri, (91-170), KHO Basımevi, Ankara, SIĞRI, Ünsal, Müzakere, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Eğitim Kitabı (basımda) 26: Türkçe Kitap Editörlüğü: 1. SIĞRI, Ünsal ve Sait Gürbüz, (eds.) Örgütsel Davranış, Beta Yayınları, Ekim ATIFLAR 27 - İndeksler tarafından taranan dergilerde yapılan atıflardan bazıları: 1. SOETERS, Joseph, Coen E. van den BERG, Kadir VAROĞLU ve Ünsal SIĞRI, Accepting Death in the Military: A Turkish-Dutch Comparison, International Journal of Intercultural Relations, Vol:31, Issue:3, , Elsevier, Amsterdam, Mayıs 2007 by Parmak, M., Mylle, J.J.C, Euwena, M.C., Personality and the Perception of Situation Structure in a Military Environment, Journal of Applied Social Psychology, Volume: 53, Issue:5, , SIĞRI, Ünsal, The Paradigm Shift in Educational Management: An Evaluation of Distributed Learning as Future Approach, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, April 2010, Volume 9, Issue 2, by Kizilet, Ali, Using Distance Physıcal Education in Elite Class Soccer Referee Training: A Case Study,Turkish Online Journal of Educational Technology Volume: 10 Issue: 3 ( ), July SOETERS, Joseph, Coen E. van den BERG, Kadir VAROĞLU ve Ünsal SIĞRI, Accepting Death in the Military: A Turkish-Dutch Comparison, International Journal of Intercultural Relations, Vol:31, Issue:3, , Elsevier, Amsterdam, Mayıs 2007 by Van den Berg, Coen; Soeters, Joseph, Self-Perceptions of Soldiers Under Threat: A Field Study of the Influence of Death Threat on Soldiers, Military Psychology, Volume: 21 Supplement: 2, 16-30, Japonların Kültürel Özellikleri Bağlamında; Yönetsel, Ekonomik Ve Sosyal Süreçlerinin Analiz İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:5 Sayı:9(1) Bahar, s.29-47by Engin Üngüren, Örgütsel Çatısma Yönetimi Üzerine Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, Journal of International Social Research, Fall SOETERS, Joseph, Erhan TANERCAN, Kadir VAROĞLU ve Ünsal SIĞRI, Turkish- Dutch Encounters in Peace Operations, International Peacekeeping, Vol.11, Number:2, , Summer (ISSN: ) by Tibor Szvircsev Tresch, Multicultural Challenges for Armed Forces in Theatre, Military Power Revue, 2, 34-43, SOETERS, Joseph, Erhan TANERCAN, Kadir VAROĞLU ve Ünsal SIĞRI, Turkish- Dutch Encounters in Peace Operations, International Peacekeeping, Vol.11, 16

17 Number:2, , Summer (ISSN: ) by Picciano, N, Cross-Cultural Challenges in Peace Operations: Notes On Bi-National And Multinational Examples, Academic Research Branch Research Note,4, 1 13, TEZ YÖNETİMİ 30 - Son 5 yılda tamamlanmış yüksek lisans veya uzmanlık tez yöneticilikleri: 1. Barbaros DAĞLI, Liderin Çatışma Yönetiminde Arabuluculuk Rolü, Yüksek Lisans Tezi, KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Ümit ERCAN, Liderlerin Kültürel Değer Yönelimleri ve Değerlerin Liderlik Sürecine Etkileri: Türk ve ABD Yöneticileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Abdullah SAĞIR, Yöneticilerin Liderlik Yaklaşımları İle Değişime Açıklıkları Arasındaki İlişki: Eğitim Sektöründe Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Son 5 yılda tamamlanmış doktora tez yöneticilikleri: 1. Tuğrul Oğuzhan, Algılanan Etik İklim Boyutları, Lider Üye Etkileşimi ve Öz Kendilik Değerlendirmesinin İzlenim Yönetimi Taktikleri Kullanımı Üzerindeki Etkileri, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, VERİLEN DERSLER 32 - Son 3 yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Teorik Haftalık Saati Uygulama Öğrenci Sayısı Bahar Yaz Güz Bahar SİP 344 Örgütsel Davranış-II (Başkent Ü. Lisans) 3-28 SBB 476 Rekreasyonda Pazarlama ve Hİ (Başkent Ü. Lisans) 3-15 SBB 234 Rekreasyon İşletmeciliği (Başkent Ü. Lisans) 3-12 SİP 142 Yönetim (Başkent Ü. Lisans) 3-24 İŞL 522 Yönetimde Güncel Konular (TOBB ETÜ Yüksek Lisans) 3-14 SBB Araştırma ve İstatistik (Başkent Ü.-Lisans) 3-15 SBB Rekreasyonda Liderlik Becerileri (Başkent Ü.-Lisans) 3-15 SBB Rekreasyon Yönetimi ve Organizasyon (Başkent Ü.-Lisans) 3-12 SİB Örgütsel Davranış-1 (Başkent Ü.-Lisans) 3-30 Yönetim ve Organizasyonda Güncel Konular (TOBB ETÜ-Yüksek Lisans) 3-16 Stratejik Yönetim (TOBB ETÜ-Lisans) 3-90 Örgütsel Davranış (TOBB ETÜ-Lisans)

18 Yaz Güz Bahar Yaz İnsan Kaynağını Seçme ve Test Etme (Bahçeşehir Ü.-Yüksek Lisans) 3-6 SİP344 Örgütsel Davranış SBB234 Rekreasyon İşletmeciliği 3-15 İŞLD611- Nitel Araştırma Yöntemleri 3-14 Kültürlerarası Yönetim (TOBB ETÜ- - Yüksek Lisans) İŞLD611 Nitel Araştırma Yöntemleri 3-14 (Başkent Ü. Doktora) İŞLD658 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları 3-6 (Başkent Ü. Doktora) SBB205 İstatistik ve Araştırma 3-13 Teknikleri (Başkent Ü. Lisans) SBB355 Rekreasyon Yönetimi ve 3-12 Organizasyon (Başkent Ü. Lisans) İŞLD611 Nitel Araştırma Yöntemleri 3-10 (Başkent Ü. Doktora) İŞLD658 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları 3-7 (Başkent Ü. Doktora) SBB234 Rekreasyon İşletmeciliği 3-12 (Başkent Ü.Lisans) SB 5128 Grup Süreçleri (KHO Lisans) 3-10 İŞL416 Örgütsel Davranış (TOBB ETU 3-55 Lisans) İŞL 405 Uluslararası İşletme Yönetimi 4-62 (TOBB ETU Lisans) İşl 523 Kültürlerarası Yönetim (TOBB 4-14 ETU MBA Yüksek Lisans) Akademik Yıl Verilen Diğer Dersler: Dönem Dersin Adı, Düzeyi 18 Haftalık Saati T e Uy or g ik Güz Müzakere Teknikleri (KHO - Lisans) Bahar Müzakere Teknikleri (KHO - Lisans) Güz Sistem Bilimine Giriş (KHO - Lisans) Güz Müzakere Teknikleri (KHO - Lisans) 3-30 Bahar İletişim Teorisi (KHO - Lisans) Güz Genel İşletme (Azerbaycan Harp Okulu-Lisans) 2-80 Problem Çözme Teknikleri (KHO - Lisans) Güz 10 Yönetime Giriş (KHO - Lisans) 3-0 Bahar Introduction to Management (KHO Lisans-İngilizce) Güz İletişim (KHO - Lisans) Güz Müzakere Teknikleri (KHO - Lisans) 3-60 Yaz Okulu Yaz Okulu Grup Dinamikleri ve Çatışma Yönetimi (KHO Yüksek Lisans) 9-12 Müzakere Teknikleri (KHO Yüksek Lisans) 9-4 Öğ ren ci Sa yıs ı

19 Yaz Müzakere Teknikleri ve İhtilafların Çözümü (TOBB ETÜ Yüksek Lisans) Yaz Okulu Müzakere Teknikleri (KHO Yüksek Lisans) Güz Yönetim ve Organizasyon (KHO - Lisans) Güz Grup Süreçleri (KHO Yüksek Lisans) Bahar Seminer (KHO Yüksek Lisans) Yaz Okulu Müzakere Teknikleri (KHO Yüksek Lisans) Güz Sistem Dinamikleri(KHO Lisans) Güz Grup Süreçleri (KHO Yüksek Lisans) Bahar Örgütsel Davranış (KHO Yüksek Lisans) Bahar Seminer (KHO Yüksek Lisans) Güz Organizational Behavior (St.John Fisher College, NY Lisans Misafir Öğretim Üyesi) Bahar Grup Süreçleri (KHO - Yüksek Lisans) Bahar Seminer (KHO - Doktora) Güz Yönetim ve Organizasyon(KHO - Lisans) Güz Örgütsel Davranış (KHO - Yüksek Lisans) Güz Değişim Yönetimi ve Örgüt Geliştirme (KHO - Doktora) Bahar Müzakere Teknikleri (TOBB ETÜ Lisans) Bahar Örgütsel Davranış (KHO Doktora) 3-15 DERGİLERDE EDİTÖRLÜK, KURUL ÜYELİĞİ VE HAKEMLİK 36 - YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile ilgili olarak kabul edilen indeksler tarafından taranan dergilerde fiilen yapılan editörlük veya hakemlik: 1. Business and Economics Research Journal (2014-devam) 2. Academy of Management Learning & Education (ISSN : ) (2012-devam). 3. International Sociology (Print ISSN: ; Online ISSN: ) (2010- devam) 4. World Applied Sciences Journal (ISSN: )(2011-devam) 5. International Journal of Emerging Markets (ISSN: ) (2009-Devam) 38 - İndeksler kapsamı dışında uluslararası bilimsel kuruluş veya topluluklar tarafından yayınlanan hakemli dergilerde veya uluslararası kongre yayınlarında fiilen yapılan editörlük veya hakemlik: 1. Academy of Management 2012 Yıllık Konferansı, San Antonio, Texas, Boston, Massachusetts, 3-7 Ağustos Academy of Management 2011 Yıllık Konferansı, San Antonio, Texas, ABD, 6-10 Ağustos Ulusal hakemli dergilerde veya ulusal kongre yayınlarında fiilen yapılan editörlük veya hakemlik: 1. Bitlis Eren Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2015) 19

20 2. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (2014) 3. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi, İş ve İnsan Dergisi (2014). 5. Güvenlik Bilimleri Dergisi (2013) 6. BİOEM Partnership for Peace Review Dergisi Hakemliği (2012) 7. KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü Savunma Bilimleri Dergisi Hakemliği (2003-Devam) 8. KHO Dekanlık Bilim Dergisi Hakemliği (2008-devam) 9. SAREM SAD Stratejik Araştırmalar Dergisi Hakemliği (2010- Devam) 10. Ege Akademik Bakış Dergisi Hakemliği (2011-Devam) 11. SAVTEK 2002 Savunma Teknolojileri Kongresi, Ekim 2002, ODTÜ-ANKARA. 12. SAVTEK 2004 Savunma Teknolojileri Kongresi, Haziran 2004, ODTÜ- ANKARA. 13. USMOS 2009, 3. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı, Haziran 2009, ODTÜ-ANKARA SAVTEK 2010 Savunma Teknolojileri Kongresi, Haziran 2010, ODTÜ- ANKARA Ulusal hakemli dergilerde veya ulusal kongre yayınlarında yayın kurulu üyeliği: 1. İş ve İnsan Dergisi (2014). 2. KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü Savunma Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2009-Devam) 3. BİOEM Partnership for Peace Review Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2010- Devam) 4. KHO Savunma Bilimleri Enstitüsü Savunma Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2003-Devam) DİĞER BİLİMSEL FAALİYETLER 45:Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay gibi faaliyetlerde kurul üyeliği: 1. International Women Entrepreneurs Forum, 2-4 Mayıs 2013, Danışma Kurulu Üyeliği, İstanbul 47:Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay düzenlenmesi gibi faaliyetlerde kurul üyeliği: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi (YA/EM), 8-9 Haziran 1999, Kongre Organizasyon Komitesi Üyeliği. 2. SAVTEK 2002 Savunma Teknolojileri Kongresi, Ekim 2002, ODTÜ-ANKARA, Kongre Organizasyon Komitesi Üyeliği. 3. SAVTEK 2004 Savunma Teknolojileri Kongresi, Haziran 2004, ODTÜ-ANKARA, Kongre Danışma Kurulu Üyeliği. 4. Uluslar Arası Liderlik Sempozyumu, Nisan 2004, KHO-ANKARA, Kongre Organizasyon Komitesi Üyeliği. 5. Dünya Sosyoloji Birliği 1 Nu.lı Çatışmaların Çözümlenmesi Araştırma Komitesi (RC01) 2004 Yılı Kongresi, Temmuz 2004, ODTÜ-ANKARA, Kongre Organizasyon Komitesi Üyeliği 6. USMOS 2009, 3. Ulusal Savunma uygulamaları, Modelleme ve Simülasyon Konferansı, Haziran 2009, Ankara, Program Kurulu Üyeliği. 7. SAVTEK 2010 Savunma Teknolojileri Kongresi, Haziran 2010, ODTÜ-ANKARA, Kongre Danışma Kurulu Üyeliği. 20

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 7. Hazırlanan Tezler Tez Tez Konusu Danışman Öğretim Üyesi Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahmut ÖZDEVECİOĞLU 2. Doğum Tarihi ve Yeri : 05.01.1968 Kayseri-Melikgazi 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Mail : mozdevecioglu@meliksah.edu.tr 5. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Jülide Kesken Doğum Tarihi: 16 Ocak 1966 Akademik Dereceler: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çalışma Ekonomisi ve Ankara Üniversitesi 1986 Endüstri İlişkileri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Adem ÖĞÜT Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Konya Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce KPDS (97,00)

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2011 FAALİYET RAPORU Mart 2012 1 İçindekiler 1 Rektörün Mesajı... 1 2 Dekanın Önsözü... 2 3 Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4 Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5 Vizyon...

Detaylı

ÜLKÜ UZUNÇARŞILI ulkuuzuncarsili@beykent.edu.tr ulkuuzuncarsili@gmail.com

ÜLKÜ UZUNÇARŞILI ulkuuzuncarsili@beykent.edu.tr ulkuuzuncarsili@gmail.com ÜLKÜ UZUNÇARŞILI ulkuuzuncarsili@beykent.edu.tr ulkuuzuncarsili@gmail.com Uzmanlık alanı: İnsan Kaynakları Yönetimi,Yönetim/Organizasyon Örgütsel Davranış Uluslararası İşletme, Kültürlerarası Yönetim ve

Detaylı

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a

5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye- İktisat Ankara Üniversitesi SBF 1968 a KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Karatay/ KONYA 1. Adı Soyadı: Osman Okka 2. Doğum Tarihi: 25 Aralık 1945 3. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: 5. A Derece Alan Üniversite Yıl k Lisans Maliye-

Detaylı

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Yalova Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi 30-31 Ekim-1 Kasım 2009 / Yalova INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980 1. Adı Soyadı : Tülay Bozkurt 2. Ünvanı : Prof 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1978 Y.Lisans Clinical Counseling Ca., San Diego, USIU. 1980

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ YALOVA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 2012 FAALİYET RAPORU MART 2013 İçindekiler 1- Rektörün Mesajı... 1 2- Dekanın Önsözü... 2 3- Bölüm Başkanının Önsözü... 3 4- Genel Bilgi ve Bölüm Tarihçesi... 4 5- Vizyon...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Serdar PİRTİNİ İletişim Bilgileri: Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013

Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. 1997 Bilim Dalı. 2004 Bilim Dalı Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2013 ÖZGEÇMİŞ VE ESER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Özlem ALİKILIÇ Doğum Tarihi: 6 Ekim 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl İletişim Fakültesi, Halkla Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988. Yüksek Lisans

Lise TED Ankara Koleji. Lisans Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü 1988. Yüksek Lisans Doç Dr. Özlem ÖZKANLI Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı 06590 Cebeci/ Ankara Türkiye Tel: 0312 595 1243 Faks: 0 312 319 77 36 E-Posta Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ali SABANCI Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ E-posta alisabanci@akdeniz.edu.tr/ali_sabanci@yahoo.co.uk Telefon +902423102077 Faks +902422261953 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi

ÖZGEÇMİŞ. 2. Merve EKMEKÇİ, 2014, Değişim Mühendisliği, Nepotizm ve Mobbingin Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisi ÖZGEÇMİŞ 1- Adı Soyadı :Sefer GÜMÜŞ 2- Doğum Tarihi :01.03.1946 3- Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4- Öğrenim Durumu : Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Pazarlama Marmara Üniv.İİBF. 1975 Y.Lisans Pazarlama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı