Pediatrik Göz Tümörleri Prof. Dr. Halit Pazarlı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pediatrik Göz Tümörleri Prof. Dr. Halit Pazarlı"

Transkript

1 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Çocuk Kanserlerinde Tanı Sempozyum Dizisi No: 49 Mayıs 2006; s Pediatrik Göz Tümörleri Prof. Dr. Halit Pazarlı Pediatrik göz tümörlerini göz içinden menşe alanlar (intraoküler) ve göz çevresinden menşe alanlar (adneksel) olmak üzere iki büyük grupta incelemek mümkündür. Göz çevresinden veya dışından menşe alan tümörlerin de bir bölümü gözün örtücü dokusu dediğimiz göz kapaklarından ve konjonktiva epitelinden, diğer bir bölümü de göz küresinin içinde yerleştiği kemik bir boşluk olan orbita dokusundan çıkarlar. Göz çevresinin tümörlerinin çoğu kongenital tümörler olup, doğumdan hemen sonra fark edilirler. Şimdi göz kapaklarından başlayarak klinik açıdan önemli olanlarını inceleyelim. A) GÖZÜN ADNEKSEL TÜMÖRLERİ 1) Göz Kapaklarının Tümörleri Kapağın infantil hemangiomları: Damarsal yapıda olan bu kitleler genellikle çocuk doğduğu zaman fark edilirler. Kapak cildi yüzeyine yakın veya cilt içinde olanlar pembe veya koyu kırmızı renkte cilt yüzeyinden kabarık kitleler şeklinde görülürler. Cilt altında olanlar ise palpasyonla ele gelen mor renkli kitleler şeklinde kendilerini belli ederler. Kapaktaki bu kitleler bazan kapağı aşağı düşürecek şekilde (Ptozis) büyük olabilirler, yeni doğanda göz kapağı düşüklüğü Ambliyopi dediğimiz göz tembelliğine yol açabileceği için tam ptozis gösteren çocukların erken tedavisine başlamak gerekir. Çocuğun görmesini engelleyecek derecede bir ptozis yoksa genellikle bu tür tümörler kendi hallerine bırakılıp tedavisiz izlenirler. İnfantil kapak hemangiomlarının çoğu, çocuk 6 yaşına gelmeden kendiliğinden kaybolur. İleri derecede kapak düşüklüğünde veya gerilemeyenlere lezyon içerisine kortizon enjeksiyonları yapılır, cilt altında olanların çıkarılması yoluna gidilebilir. Yaygın şekilde olan infantil kapak hemangiomlarında thrombopeni ile seyreden Kasabach-Merrit sendromunun da araştırılmasında fayda vardır (Resim 1). 2) Konjonktiva Epitelindeki İnfantil Tümör ve Kistler Göz kapaklarının arkasındaki konjonktiva yüzeyinde de doğumsal kitleler gözükebilir, bunların çoğu kistik teşekküller olup klinik pratikte en sık rastlananları dermoid kistlerdir, koristomlar adı altında da incelenen bu kistik teşekküller doğum sonrası çocuk gözlerini açtığı zaman kolaylıkla fark edilirler. Genellikle korneanın kenarına yerleşik açık sarı renkte tümsekliği olan kitlelerdir, bazıları büyük olup göz yüzeyinin hatta şeffaf bir tabaka olan korneanın büyük bir kısmını işgal ederler ve kendiliğinden gerilemezler. Geniş bir yüzeyi kaplayan dermoid kistlerin cerrahi yöntemle çıkartılması, korneanın şeffaflığı kaybolduysa keratoplasti gibi daha riskli müdahalelerin uygulanması söz konusu olabilir. Çift taraflı da olabilen bu kistik kitlelerde sistemik 49

2 Prof. Dr. Halit Pazarlı patolojiler de birlikte olabilir, bu sendromların en çok tanınanı Goldenhar sendromudur. Resim 1. İnfantil Kapiller Hemangiom 50

3 Pediatrik Göz Tümörleri 3) Orbita Boşluğunun İnfantil Tümörleri Doğumsal olarak bilinen infantil orbita tümörleri arasında teratomlar, dermoid kistler ve nörofibromatozisi saymak mümkündür. Teratomlar, bebek doğar doğmaz ileri derecede göz fırlaklığı ile kendini belli eden bir tümördür. Tümör içinde germinal yapraklara ait doku taslakları (Diş, barsak mukozası, cilt...) bulunur, kistik yapıda ve süratle büyüme gösteren bir tümör olup, tedavi cerrahidir, gözü feda etmeden kistik tümörün çıkartılması denenebilir. Konjonktiva epitelinde oluşan dermoid kitlelerin benzerleri orbita içinde de oluşabilirler, kistik yapıda kitleler olup bazen dışardan palpe edilebilirler. Teşhislerinde orbita M.R. yöntemi yardımcı olur. Büyük olanların çıkartılması gerekebilir. Orbita boşluğunun sinir menşeli infantil tümörleri arasında klinik önemi olan iki tümör bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi periferik sinirlerin kılıflarından çıkan nörofibromlar, diğeri de optik sinirden çıkan gliomlardır. Nörofibromlar orbita içinde soliter kitleler şeklinde bulunabildikleri gibi, erken çocukluk çağında görülen tipi pleksiform nörofibromatozis diye de adlandırılan nörofibromatozisdir. Olguların büyük bir çoğunluğunda Cafe-au-lait denilen vücudun muhtelif yerlerinde bulunan kahve renkli lekeler görülür. Sfenoid kemiğin displazisi ve konjenital glokom, olguların bir kısmında klinik bulgu olarak tespit edilir. Gene nörofibromatozisli olguların %25 inde optik sinir gliomu birlikte bulunabilir, klinikte en sık rastlanan nörofibromatozis tipi bahsi geçen tip olup nörofibromatozis Tip 1 veya Recklinghausen Hastalığı olarak anılır. Nörofibromaların diffuz bir şekilde orbitayı ve kapak dokusunun işgal etmeleri sonucu gözde kapak düşüklüğü ve gözün itilmesi sık görülür. Büyük nörofibromlar cerrahi yolla çıkartılsalar dahi kolaylıkla nüks ederler, estetik şikayetler ömür boyu devam eder. Optik sinir gliomları da infantil bir orbita boşluğu tümörü olmasına rağmen belirtileri daha ileri yaşlarda ortaya çıkar. Nörofibromatozisle birlikte olanların ise daha erken çocukluk çağında tespit edilme imkanı vardır. Juvenil pilositik astrositoma diye de anılırlar. Çocukluk çağında gözde kayma ve az görme şikayetleri en sık rastlanan bulguları olup, tümörün yavaş da olsa büyümesi ile gözün dışarı doğru itilmesi (proptozis) ileri yaşlarda dikkati çekmeye başlar. Radyoterapinin, tümörün büyümesini durdurucu etkisi vardır, çok yavaş büyüyen bir tümör olduğu için yan etkileri ileri yaşlarda görülmeye başlar, kesin tedavisi görme siniri ile birlikte tümörün radikal olarak çıkartılmasıdır. Rhabdomiyosarkom Klinik açıdan çocukluk çağının en önemli orbita tümörüdür. Orbita içindeki gelişmemiş mezenkimal hücrelerden çıkan habis bir tümördür. Üç yaşın üzerindeki çocuklarda daha sık görülür. Süratle büyüyen bir tümör olduğu için hemen fark edilir. Tümör çoğunlukla orbitanın ön kısmında yerleştiği için dışardan elle hissedilebilir, sert bir yapıda olan tümörün biyopsi ile erken teşhisi şarttır. Lokal eksizyon sonrası kemoterapi ve orbita ışınlanması erken evrede yapıldığı takdirde hayatta kalma şansını %90 kadar çıkartır (Resim 2). 51

4 Prof. Dr. Halit Pazarlı Resim 2. Orbital Rhabdomiyosarkom 52

5 Pediatrik Göz Tümörleri Resim 3. Retinoblastoma Bağlı Lökokori B) GÖZ KÜRESİNİN TÜMÖRLERİ Göz küresinden menşe alan en önemli pediatrik tümör Retinoblastomdur. 0-3 yaşları arasındaki çocuklarda görülen, retinanın gelişimini tamamlanmamış nöron hücrelerinden menşe alan habis bir tümördür. Retinoblastomlu bir çocukta en önemli belirti göz bebeğinde görülen beyazlık tır, buna klinikte Lökokori denilir. Lökokori belirtisi, büyüyerek gözün içini dolduran tümörün yüzeyinden yansıyan ışığın reflesidir, tümörün geç fazını ifade eder. Halbuki tümör başlangıcı genellikle retina yüzeyinde ufak bir odak şeklinde başlar, bu ufak odak çoğu zaman anne, baba tarafından fark edilmez, ufak bir çocuk gözündeki az görme şikayetini ifade edemediği için tümör gelişme fırsatını bulur, ancak göz tamamıyle görmez hale geldiği zaman kaymaya başlar ve lökokori belirtisi ortaya çıkar (Resim 3). Retinoblastomun önemli bir yönü de genetik özellikler göstermesidir, genetik özellikler olguların ancak %30 unda bulunur. Bu tür olgular çift taraflılık gösterebildikleri gibi kendilerinden sonra gelen nesillerine patolojik geni geçirirler. Retinoblastomlu çocukların anne babaları sağlam olabilirler ailelerinde başka retinoblastomlu başka bir çocukta olmayabilir. Fekondasyon sırasında germ yapraklarının teşekkülünden evvel oluşan bir mutasyonla bozuk gen teşekkül etmiş ise karşımıza genetik retinoblastomlu bir çocuk çıkacaktır, şayet germ yapraklarının teşekkülünde herhangi bir mutasyon oluşmamış, bu bozuk 53

6 Prof. Dr. Halit Pazarlı gene dönüşecek mutasyon çocuk doğduktan sonra oluşmuşsa o zaman da retinoblastom tek taraflı olacak ve çocuk genetik açıdan sağlam olacaktır (sporadik tip). İster tek taraflı, ister çift taraflı olsun retinoblastom kitlesi gözün içini doldurmuş ileri bir evreye gelmişse gözün alınması (enukleasyon) gerekmektedir. Habis tabiatlı olan bu tümör görme siniri yolu ile kafa içine metastaz yapabilmektedir. Bu nedenle tümörün optik sinir içine girmesine müsaade etmemek lazımdır. Özellikle çift taraflı olgularda şayet bir tarafta tümör daha ufak boyutta ise iki gözü de feda etmeden, göz ve görmeyi koruyucu bazı tedaviler acilen yapılır. Bu tedaviler arasında kemoreduksiyon (Kemoterapi ile tümörü ufaltma) Eksternal Radyoterapi, I121 Brakiterapi ve Diod Lazer tedavilerini sayabiliriz. Günümüzde erken devrede yapılan tedavilerle hem göz hem de görme duyusu kazanılabilmektedir. Sistemik Malignitelere Bağlı Göz Tümörleri Çocukların sık görülen sistemik malignitelerin seyri sırasında da göz ve göz çevresinde metastazlar görülebilir. Bu metastazların çoğu orbita içinde görülür. Bu tür sekonder orbita envazyonuna neden olabilecek sistemik hastalıkların en önemlileri, Nöroblastom, Histiositozis, Akut Miyolositer Lösemi (Cloroma) ve Lenfomadır 54

This information (18) on Neurofibromatosis Type 1 is in Turkish Nörofibromatoz Tip 1 (İngilizce'si Neurofibromatosis Type 1 veya NF1)

This information (18) on Neurofibromatosis Type 1 is in Turkish Nörofibromatoz Tip 1 (İngilizce'si Neurofibromatosis Type 1 veya NF1) This information (18) on Neurofibromatosis Type 1 is in Turkish Nörofibromatoz Tip 1 (İngilizce'si Neurofibromatosis Type 1 veya NF1) Nörofibromatoz Tip 1 nedir? Nörofibromatoz (Neurofibromatosis), kalıtsal

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim Ve Eğitim Grubu Beyin-Omurilik Arteriovenöz Malformasyonları ve Merkezi Sinir Sisteminin Diğer Damarsal Bozuklukları Hasta Bilgilendirme Formu 5 AVM ler Ne Tip Sağlık Sorunlarına

Detaylı

ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ

ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ Sayın hastamız, Bu broşür ile hastalığınız hakkında merak ettiğinizi düşündüğüm bazı sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Üveit hastalığı uzun süreli tekrarları olabilen

Detaylı

Bizde Böbrek Kanseri var

Bizde Böbrek Kanseri var 2011 Baskısı Böbrek Kanseri Derneği Sunar... Bizde Böbrek Kanseri var Hastalar ve aileleri için pratik bir rehber. Böbrek Kanseri Derneği KidneyCancer.org ÖNSÖZ Hastalar, aileleri ve bakıcıları için hazırlanmış

Detaylı

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. Doç. Dr. MUZAFFER BAŞAK İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ Radyoloji

Detaylı

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Verem Hastalığının başka ismi var mıdır? Evet. Tıpta tüberküloz olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca halk arasında ince hastalık, ciğerlerinde

Detaylı

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG)

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) Metastatik tümörler en sık görülen beyin tümörleridir. Her geçen yıl çok daha fazla sayıda

Detaylı

YENİDOĞAN SARILIĞI. Doç. Dr. Ayşegül Zenciroğlu. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği

YENİDOĞAN SARILIĞI. Doç. Dr. Ayşegül Zenciroğlu. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği YENİDOĞAN SARILIĞI Doç. Dr. Ayşegül Zenciroğlu Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği Yaşamın ilk 28 gününe "yenidoğan dönemi" denir. Bu dönemde

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler.

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler. For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFIRI Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI. Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI. Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ Uzm. Fizyoterapist Semra OĞUZ Uzm. Fizyoterapist İsmail ZİLELİ Gözden Geçirilmiş 5. Baskı İstanbul

Detaylı

Yaşlılığa bağlı maküla dejenerasyonu. Görme gücünü yaşlılığa kadar korumak

Yaşlılığa bağlı maküla dejenerasyonu. Görme gücünü yaşlılığa kadar korumak Yaşlılığa bağlı maküla dejenerasyonu Görme gücünü yaşlılığa kadar korumak Baskı bilgileri Tüm hakları saklıdır. Bu broşür ve buna ait tüm parçalar telif haklarıyla korunmaktadır. Novartis Pharma GmbH firmasının

Detaylı

HER YERİM AĞRIYOR ACABA NEDEN?

HER YERİM AĞRIYOR ACABA NEDEN? HER YERİM AĞRIYOR ACABA NEDEN? Her yerim ağrıyor diyen ne kadar çok insan var çevremizde. Kimisi bunu yıllardır çekiyor kimisi ise yeni yakalanmış. Doktor doktor dolaşıp çare bulamayanlar birkaç defa ameliyat

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

10. Sınıf BİYOLOJİ. Konu Anlatımlı BİYOLOJİ. Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR. 10. Sınıf BİYOLOJİ Konu Anlatımlı Banu KARAAĞAÇ Bilgehan PERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı BİYOLOJİ Öğretim programında yaptığı son güncelleme doğrultusunda YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

Detaylı

Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler

Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler 12 Genetik Laboratuvarında Yapılan İşlemler Bu broşür Dr. Ian M Frayling (Galler Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Genetik Enstitüsü, Cardiff, UK), Dr. Domenico Coviello (Tıbbi Genetik Laboratuvarı, Fondazione

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. TEMODAL 20 mg kapsül Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. TEMODAL 20 mg kapsül Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI TEMODAL 20 mg kapsül Ağızdan alınır. Etkin madde: Temozolomid Yardımcı maddeler: Kapsül içeriği: Anhidr laktoz, kolloidal silikon dioksit, sodyum nişasta glikolat, tartarik asit, stearik

Detaylı

BaĢ Ve Boyun Yaralanmaları

BaĢ Ve Boyun Yaralanmaları BaĢ Ve Boyun Yaralanmaları KAFATASI VE YÜZ Ne kadar küçük boyutta olursa olsun, sporcunun kafatasına alacağı travmada ilk olarak hava yolunun açıklığı kontrol edilmelidir. Kafatasında ve yüzde çok fazla

Detaylı

Huntington hastalığı, aynı aile içinde bile oldukça değişkendir. Huntington hastalığının ilk semptomları genellikle şunları içerir:

Huntington hastalığı, aynı aile içinde bile oldukça değişkendir. Huntington hastalığının ilk semptomları genellikle şunları içerir: This information (12)on Huntington s disease and presymptomatic testing is in Turkish Huntington Hastalığı ve Presemptomatik Test (İngilizce'si Huntington s Disease and Presymptomatic Testing) Huntington

Detaylı

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Ülkü Türk Börü İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM

Detaylı

BAĞCILIKTA BUDAMA. Uygulanış biçimlerime göre: a) Saf budama b) Karışık budama. Budama seviyelerine göre: a) Kısa budama b) Orta budama c) Uzun budama

BAĞCILIKTA BUDAMA. Uygulanış biçimlerime göre: a) Saf budama b) Karışık budama. Budama seviyelerine göre: a) Kısa budama b) Orta budama c) Uzun budama BAĞCILIKTA BUDAMA Asmanın çubuk, yaprak, sürgün gibi vegetatif aksamı ile salkım ve tane gibi generatif kısımlarının asmadan uzaklaştırılması işlemine budama denir. Asmaların yapraksız olduğu dinlenme

Detaylı