BİLGİSAYAR VE BİTİRME PROJELERİ HAZIRLAMA ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİSAYAR VE BİTİRME PROJELERİ HAZIRLAMA ESASLARI"

Transkript

1 BİLGİSAYAR VE BİTİRME PROJELERİ HAZIRLAMA ESASLARI Bilgisayar-Bitirme projeleri, uzun bir çalışma süresince edinilen bilgi ve deneyimleri içermektedir. Bu nedenle, konu ile ilgilenen kişilere yararlı bir kaynak olması beklenmektedir. Proje kitabının içeriğinin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar bu belgede detayları ile açıklanmaktadır. GENEL YAZIM KURALLARI Proje kitabı ve ara raporlar rahat anlaşılır, dil bilgisi ve yazım kurallarına uygun ve basit bir dille yazılmalıdır. Cümlelerin mümkün olduğunca kısa ve fiil zamanlarının uyumlu olması anlatımı kolaylaştıracaktır. Yazılanlarda anlam ve anlatım bütünlüğüne dikkat edilmelidir. Özellikle İngilizce yazılan raporlarda kaynaklardan kopyalayapıştır metoduyla bilgi kesinlikle alınmamalıdır. Alınacak bilgi yorumlanarak yeniden yazılmalı ve kaynağa atıfta bulunulmalıdır. Proje kitabı tamamlanmış bir çalışmayı anlattığı için öğrenilen (miş li) geçmiş zaman kullanılmalıdır. Proje çalışması edilgen bir yapıda (yapılmıştır, kullanılmıştır gibi) anlatılmalıdır. Genel bilgiler ise geniş zaman kullanılarak (yapılır, eklenir gibi) verilmelidir. Bilgisayar Projeleri Türkçe, Bitirme Projeleri İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Bitirme Projelerinde, bu dokümanda Türkçe olarak bahsedilen tüm başlık ve içerikler İngilizce olmalıdır. Bitirme Projelerinde Abstract kısmının Türkçe çevirisi Özet başlığı altında yer almalıdır. PROJE KİTABININ BÖLÜMLERİ Proje Kitabı Şablonuna uygun olarak proje kitabı içerisinde bulunması gereken bölümler ve sıralaması aşağıda verilmiştir. Kapak Sayfası Telif Hakkı Devir Sayfası İçindekiler Sembol Listesi Kısaltma Listesi Şekil Listesi Tablo Listesi Önsöz Özet Abstract *************** Bilgisayar ve Bitirme Projeleri Hazırlama Esasları v1.1 1/16

2 1. Giriş 2. Ön İnceleme 3. Fizibilite 4. Sistem Analizi 5. Sistem Tasarımı 6. Uygulama 7. Deneysel Sonuçlar 8. Performans Analizi 9. Sonuç Kaynaklar Özgeçmiş Genellikle proje kitabını okuyanlar, her ana bölümün ilk paragrafını okuyarak o bölüm hakkında fikir sahibi olmaya çalışırlar. Bunun için Giriş bölümünden sonra her ana bölümün ilk paragrafı o bölümü ana hatlarıyla tanıtmalıdır. Bu bölümlerin içerikleri projenin kapsamı ve gerçekleştirilen sistemin yapısına bağlı olarak değişiklikler gösterebilir. Ancak her proje için bu başlıklar yer almalıdır. Örneğin bir web uygulaması için uygulama bölümünde çok sayıda ekran çıktısına yer verilirken, performans analizi başlığında verilen bilgi sayfaların açılma süreleri veya uygulamanın tepki süresinin ölçülmesiyle sınırlı kalabilir. Öte yandan akademik sonuçlar üretmeye yönelik bilimsel yöntemler içeren bir çalışmada bunun tam tersi bir yapı söz konusu olacak ve deneysel sonuçlar ile performans analizleri yoğun içeriğe sahip olacaktır. Proje kitabında yer alması gereken bölümlerde neler olması ve nasıl yazılması gerektiği ile ilgili yol gösterici bilgiler bir sonraki bölümde verilmektedir. BÖLÜM İÇERİKLERİ Proje kitabında yer alması gereken alanlar ve bölümler ile bunların içerikleri ve nasıl oluşturulması gerektiğine yönelik talimatlar bu bölümde maddeler halinde açıklanmaktadır. KAPAK SAYFASI Kapak sayfası kitabın diline göre Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Kapak sayfasında projenin yapıldığı üniversite-fakülte-bölüm bilgilerinden sonra projenin tipi (Bilgisayar Projesi Bitirme Projesi) yer almalıdır. Bundan sonra proje adı verilmeli, proje yürütücüsü Ünvan Ad Soyad formatında yazılmalıdır. Projeyi gerçekleştiren ekipteki tüm öğrenciler Numara Ad Soyad formatında birer satır halinde listelenmelidir. Kapak sayfasının en alt satırında projenin gerçekleştirildiği il (İstanbul) ve yıl yer almalıdır. Bu sayfanın formatı, şablon dosyasında hazır olarak bulunmaktadır. BAŞLIK NASIL OLMALIDIR? Projenin başlığı, okuyacak kişilere proje hakkında fikir verecek şekilde belirlenmelidir. Başlık ne çok kısa ne de ilgiyi dağıtacak kadar uzun olmalıdır. Örneğin İnsan Yüzü Tanıma, yüz tanıma konusunda birden fazla yöntem olduğu için, proje çalışması hakkında yeterli fikir veremeyen genel bir başlıktır. İnsan Yüzünün Geometrik Özelliklerini Değerlendirerek Yüz Tanıma Konusunda Bir Uygulama gereksiz kelimeler içerdiği için karmaşık bir başlıktır. Geometrik Özelliklerine Göre Yüz Tanıma konuyu tanıtmak için yeterli ve anlaşılır bir başlıktır. TELİF HAKKI DEVİR SAYFASI Bu sayfada projenin telif hakları, projenin yapılıp sunulduğu bölüme devir edilmektedir. Bu sayfanın formatı, şablon dosyasında hazır olarak bulunmaktadır. Bilgisayar ve Bitirme Projeleri Hazırlama Esasları v1.1 2/16

3 İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ İçindekiler tablosu, proje kitabının tümü için başlık ve alt başlıkların hangi sayfalarda yer aldığını sırasıyla listeleyerek gösterir. Bu bölüm şablon dosyasında gerekli komutların çalıştırılmasıyla otomatik olarak oluşturulmaktadır. Proje kitabının yazımı sırasında, sorun yaşanmaması için uygun stil tanımları kullanılmalıdır. Örneğin, şablon kullanılmadan el ile bölüm başlıklarının biçimlendirilmesi durumunda İçindekiler Tablosu otomatik olarak oluşturulamayacak ve güncellenemeyecektir. Bundan ötürü şablon dosyasının düzgün kullanımı sorunların oluşmasını engelleyecektir. SEMBOL LİSTESİ Proje kitabı metninde geçen her türlü sembol, geçme sırasına göre bu bölümde listelenmelidir. İlk olarak sembol verilmeli, sonra da bu sembolün hangi anlamı simgelediği açıklanarak yazılmalıdır. Bu listenin formatı proje şablonunda bulunmaktadır. KISALTMA LİSTESİ Proje kitabı metninde geçen her türlü kısaltma, alfabetik olarak sıralı şekilde bu bölümde listelenmelidir. İlk olarak kısaltma verilmeli, sonra da bu kısaltmanın açık hali yazılmalıdır. Açılımı İngilizce olan kısaltmaların açık hali verildikten sonra parantez içinde Türkçe karşılığı da verilmelidir. Bu listenin formatı proje şablonunda bulunmaktadır. ŞEKİL LİSTESİ Proje kitabında yer alan tüm şekiller, geçme sırasında numaraları, açıklamaları ve sayfa numaraları ile birlikte bu bölümde listelenmelidir. Bu bölüm, şablon dosyasında gerekli komutların çalıştırılmasıyla otomatik olarak oluşturulmaktadır. Proje kitabının yazımı sırasında, sorun yaşanmaması için uygun stil tanımları kullanılmalıdır. Örneğin, şablon kullanılmadan el ile şekil yazılarının biçimlendirilmesi durumunda Şekil Listesinin içeriği otomatik olarak oluşturulamayacak ve güncellenemeyecektir. Bu sebeplerle şablon dosyasının düzgün kullanımı sorunların oluşmasını engelleyecektir. TABLO LİSTESİ Proje kitabında yer alan tüm tablolar, geçme sırasında numaraları, başlıkları ve sayfa numaraları ile birlikte bu bölümde listelenmelidir. Bu bölüm, şablon dosyasında gerekli komutların çalıştırılmasıyla otomatik olarak oluşturulmaktadır. Proje kitabının yazımı sırasında, sorun yaşanmaması için uygun stil tanımları kullanılmalıdır. Örneğin, tablo başlıklarının şablon kullanılmadan el ile biçimlendirilmesi durumunda Tablo Listesinin içeriği otomatik olarak oluşturulamayacak ve güncellenemeyecektir. Bu sebeplerle şablon dosyasının düzgün kullanımı sorunların oluşmasını engelleyecektir. ÖNSÖZ BÖLÜMÜ Önsöz, uzun bir çalışmayı tamamlayan ekibin, projenin teknik ve bilimsel içeriğinden bağımsız olarak görüşlerini yazdığı bölümdür. Ayrıca bu bölümde, proje çalışması sırasında bilgi, kaynak v.b. yardımı alınan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir. Bu bölümde, çalışmasını tamamlayan ekip kendisine/kendilerine destek olan, yardım eden ailelerine ve arkadaşlarına da ayrıca teşekkür edebilir. ÖZET BÖLÜMÜ Bilgisayar ve Bitirme Projeleri Hazırlama Esasları v1.1 3/16

4 Bir proje kitabının en çok okunan bölümleri özet, giriş ve sonuç bölümleridir. Konu hakkında sadece genel bilgi edinmek isteyen kişiler çoğunlukla bu üç bölümü okumakla yetinirler. Bunun için proje konusu ve elde edilen önemli sonuçlar özet, giriş ve sonuç bölümlerinde bölüm özelliğine uygun detayda yinelenmelidir. Özetin amacı, okuyucunun proje konusu hakkında genel bir fikir sahibi olmasını sağlamaktır. Özetin ilk paragrafında proje konusu tanıtılmalıdır. Diğer paragraflarda çalışmanın motivasyonu (çalışmanın neden yapıldığı), kapsamı, amacı ve katkısı adım adım anlatılmalı, kullanılan yöntemler kısaca tanıtılmalı ve ana sonuçlar verilmelidir. Özet, tamamlanmış bir çalışmayı anlattığı için öğrenilen (miş li) geçmiş zaman kullanılmalıdır. Anlatım, yapılmıştır, tamamlanmıştır gibi edilgen yapıda olmalıdır. ABSTRACT BÖLÜMÜ Bu bölüm, Özet bölümünün birebir İngilizce çevirisi olmalıdır. Bölümümüze değişim programlarıyla ve yabancı öğrenci kontenjanlarıyla gelen öğrenciler ancak Abstract bölümünü okuyarak Bilgisayar Projeleri hakkında bilgi sahibi olabilmektedirler. Bu sebeple çevirinin özenli yapılması, hazır çeviri araçlarıyla yetinilmemesi projenin hitap edeceği kitleyi uluslararası ölçeğe taşıyacaktır. Bitirme projeleri İngilizce olarak hazırlandığı için, bu bölümde Abstract yerine birebir Türkçe çevirisi olan Özet yer almalıdır. GİRİŞ BÖLÜMÜ Giriş bölümü, okuyucunun konuyu anlayıp projenin amacını ve konuya nasıl bir katkıda bulunduğunu değerlendirebilmesi için yeterli temel bilgileri içermelidir. Bu amaçla projenin konusu tanımlanmalı, çalışmanın yapılmasının gereği, amacı ve hedefi kısaca anlatılmalıdır. Projenin motivasyonu; bir başka deyişle, bu konunun seçiliş sebebi ve konunun neden önemli olduğu, giriş bölümünde iyi bir şekilde vurgulanmalıdır. Ayrıca projenin konuya olan özgün katkısı varsa giriş bölümünde açık bir şekilde anlatılmalıdır. Bunların yanında proje çalışmasının anlaşılabilmesi için bilinmesi gereken ön bilgiler, giriş bölümünde okuyucuya aktarılmalıdır. Giriş bölümünün sonunda okuyucunun hangi bölümleri okuyacağına karar vermesini kolaylaştırmak için proje kitabının sonraki bölümleri kısaca tanıtılmalıdır. ÖN İNCELEME BÖLÜMÜ Ön inceleme bölümü, projenin yapılacağı alanda daha önceden yapılmış olan mevcut ve benzeri çalışmaların incelenmesini içerir. Ön incelemenin amacı, projenin önceki çalışmalardaki hangi eksikleri gidereceği ya da hangi yolun izleneceğinin belirlenmesidir. Proje alanının etüt edilmesi ile kabaca gerçekleştirilecek projenin hangi ihtiyaçlara cevap vereceği belirlenir. Bu bölümde konu ile ilgili daha önce yapılmış olan çalışmalar anlatılmalı ve değerlendirmeleri yapılmalıdır. Bilimsel ve akademik içerikli çalışmalarda literatür özeti olarak bilinen bu bölümde konunun daha önceden hangi yönleriyle ele alınarak hangi sonuçların elde edildiği karşılaştırmalı olarak değerlendirilir. Bu sayede konuda uygulanan yöntemler ve eksik yönler ortaya çıkarılmış olur. Bilgi sistemi ya da web uygulaması gibi projelerde halihazırda işlerin nasıl yürüdüğü anlatılmalı, aynı konuda yapılmış benzer sistemler ve örnekler karşılaştırmalı olarak değerlendirilmelidir. Bunların çalışma ilkeleri ve özellikleri, varsa eksik yönleri ve projenin bu alanda ne katkı sağlayacağı belirtilmelidir. Bilgisayar ve Bitirme Projeleri Hazırlama Esasları v1.1 4/16

5 FİZİBİLİTE BÖLÜMÜ Fizibilite bölümünde projenin yapılabilirlik etüdü gerçekleştirilmelidir. Projenin başarıya ulaşması için kaynakların alternatifler arasından hangi şartlara uygun olarak nasıl seçildiği, projenin zaman planlaması, projenin ekonomik öngörüleri ve yapılması durumunda oluşacak katma değerler bu bölümde incelenir ve belirlenir. Genel olarak Fizibilite çalışması, Teknik Fizibilite İş gücü ve Zaman Planlaması Yasal Fizibilite Ekonomik Fizibilite vb. başlıklarını içermelidir. Bu bölümde temel fizibilite adımları tanımlanmıştır. Bunlar dışında olabilecek sosyal, alternatif vb. fizibilite çalışmaları proje ihtiyaçlarına bağlı olarak proje danışmanı yönlendirmesiyle eklenmelidir. TEKNİK FİZİBİLİTE Teknik fizibilite, marka bağımsız teknik özelliklerin vurgulandığı bir çalışma olup kendi içinde Yazılım Fizibilitesi, Donanım Fizibilitesi ve Haberleşme (İletişim) Fizibilitesi şeklinde gruplanabilir. Yazılım Fizibilitesi başlığında, kurulacak sistemi oluşturmak üzere seçilen İşletim Sistemi, Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Web Sunucusu ve/veya diğer sunucu sistemleri, Uygulama Geliştirme Dili, Uygulama Geliştirme Ortamı, Diğer Ek Destek Yazılım Araçları gibi yazılım unsurlarının neler olduğunun ve bu unsurlarda ne tür teknik özellikler beklendiğinin vurgulanması gereklidir. Bu yazılım unsurlarının doğal olarak marka bağımlı alternatifleri de vardır. Beklenen teknik özelliklere göre hangi alternatifin seçildiği karşılaştırmalar yaparak ortaya konmalıdır. Bu durumda seçilen alternatifin neden diğerlerinden üstün olduğu somut nedenlere dayanarak vurgulamalıdır. Donanım Fizibilitesinde hedef, yazılım fizibilitesinde seçilen yazılım unsurlarını ve bu unsurlar kullanılarak gerçekleştirilecek olan uygulamayı başarı ile çalıştırmaya müsait, kısa ve orta vadeli gelişmelere açık bir sistemin seçilmesidir. Kullanılacak yazılım araçları için en düşük sistem gereksinimleri (İşlemci hızı, RAM ihtiyacı, Disk ihtiyacı vb.) göz önüne alınarak bir kurulum belirlenmelidir. Ancak gerek teknolojinin geldiği nokta gerek ise işleyişin rahat olması için bu belirlenen özelliklerden daha iyi bir kurulum önerilmelidir. Bu fizibilite tamamen teknik veriler ışığında yapılabilir ve marka belirtilmesi gerekmez. Uygulamanın özel bir donanıma bağlı olarak yapılmasının gerekli olduğu durumlarda Yazılım Fizibilitesi donanımın özellikleri göz önüne alınarak hazırlanabilir. İletişim Fizibilitesi başlığı altında iletişim teknolojileri ve buna bağlı olarak kullanılması uygun olan cihaz/yazılım vb. teknik özellikler incelenmelidir. ZAMAN FİZİBİLİTESİ İş gücü ve Zaman planlaması yapılırken sonuca ulaşmak için takip edilecek ara adımlar tam olarak belirlenmeli ve bu adımların hangi teknik bilgi birikimine sahip kişilerce ve ne kadar sürede yapılabileceği yönünde planlar oluşturulmalıdır. Bu plan Gantt diyagramı kullanılarak ifade edilmelidir. YASAL FİZİBİLİTE Yasal Fizibilite, yapılan işin mevcut kanun ve yönetmeliklere uygun olup olmadığı, herhangi bir patent vb. korunmuş hakkı ihlal edip etmediği ve/veya bazı teknolojililerin kullanılması için alınması gereken izinlerin olup Bilgisayar ve Bitirme Projeleri Hazırlama Esasları v1.1 5/16

6 olmadığı gibi unsurları değerlendirmek için yapılmalıdır. Eğer bu unsurlar söz konusu değilse Yasal Fizibilite yapılamaz. EKONOMİK FİZİBİLİTE Ekonomik Fizibilitede, teknik (yazılım, donanım, iletişim), iş gücü/zaman fizibilitesi ve yasal fizibiliteden doğacak harcamalar detaylandırılmalı ve projenin toplam giderleri ortaya konmalıdır. Bunun yanında projenin devreye alınması ile sağlanacak tasarruf ya da elde edilecek gelirler de öngörülerek mali gelir analizi yapılmalıdır. Gelir ve gider kalemleri başabaş noktası grafiği gibi yöntemlerle karşılaştırılarak sistemin harcamaları ne kadar sürede amorti edeceği gösterilebilir. SİSTEM ANALİZİ BÖLÜMÜ Sistem analizinin amacı projede en uygun çözümü bulmak için ana öğeler ve işlevlerin ortaya çıkarılıp tanımlanmasıdır. Bu bölümde projenin hedefleri detaylandırılır. Ayrıca bilgi kaynakları ve gereksinimler belirlenir. Bölüm sonunda proje ile ilgili tüm gereksinimler tanımlanmış ve tasarım aşamasına geçecek en uygun çözüm belirlenmiş olmalıdır. Gereksinimlerin ortaya çıkarılması için kullanılan araştırma ve bilgi toplama yöntemleri (görüşme, anket, vb.) ve sonuçları bu bölümde verilmelidir. Belirlenen gereksinimler ışığında sistemdeki modüller, kullanıcılar ve roller tanımlanmalıdır. Gereksinim analizi modeli fonksiyonel ya da nesneye dayalı olarak hazırlanabilir. Eğer fonksiyonel yaklaşım tercih edilirse, sistemin nasıl çalışacağına dair iş akışları ve analiz modeline ait veri akış diyagramları hazırlanmalıdır. Veri akış diyagramları ikinci düzeye kadar hazırlanmalı ve modüllerin analizi yapılmalıdır. Nesneye dayalı analiz tercih edildiğinde ise kullanım senaryoları (use-case) çözümlemesi ile gereksinimler belirlenmeli, kavramsal sınıf diyagramı ile analiz modeli oluşturulmalıdır. Sistem analizi sonucunda proje sonlandığında ihtiyaçların karşılanıp karşılanmadığını test edecek yapı da ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple projede kullanılacak performans metrikleri (hız, tanıma başarısı, özellik sayısı, vb.) de bu bölümde tanımlanmalıdır. SİSTEM TASARIMI BÖLÜMÜ Analiz aşaması bittikten sonra gerçekleştirilen tasarım aşaması bu bölümde raporlanmalıdır. Bu bölüm temel olarak; yazılım tasarımı, veritabanı tasarımı ve girdi-çıktı tasarımı alt bölümlerinden oluşmalıdır. YAZILIM TASARIMI Yazılım tasarımında, projede gerçekleştirilecek sistemin mimari tasarımı oluşturulmalıdır. Proje, bilgi sistemi gibi bir yazılım projesi ise bu bölüm sistem tasarımı ilkelerine göre hazırlanmalıdır. Proje, bilimsel bir sonuç veya deney için hazırlanıyorsa o zaman uygulanan bilimsel yöntem ve metodolojiler sırası ile tanıtılarak sistem tasarlanmalıdır. Yazılım projelerinin tasarımı, bir önceki bölümde olduğu gibi bu alt bölüm de fonksiyonel ya da nesneye dayalı yaklaşımlarla hazırlanabilir. Fonksiyonel yaklaşım tercih edilecek ise veri akış diyagramlarından hareketle modüller hazırlanır ve yapı diyagramları ile tasarlanır. Nesneye dayalı tasarım, etkileşim diyagramları ile (ardışıl diyagramlar veya işbirliği diyagramları) yapılmalıdır. Bu aşamada yazılım sınıfları da ortaya çıkarılarak tasarım sınıf diyagramı da hazırlanmalıdır. Bilgisayar ve Bitirme Projeleri Hazırlama Esasları v1.1 6/16

7 Bilimsel ve akademik çalışmalardan oluşan projelerde ise öncelikle, sistemin genel yapısı ve çalışma şekline ait blok diyagramı verilmelidir. Daha sonra, verilere uygulanan ön işleme adımları, kullanıldıysa özellikler üzerinde yapılan hazırlık işlemleri (özellik çıkarımı gibi), uygulanan yöntemler (sınıflandırma, kümeleme, zaman serisi tahmini, vb.) gibi bileşenler ayrıntılarıyla anlatılmalı ve blok diagramındaki her ana işlem aşamasında yapılan çalışmalara ait teknik bilgi ve gerekli yarı kod ve/veya akış diyagramı verilmeli, parametre seçimi, algoritma özelleştirme adımları gibi konular detaylı olarak anlatılmalıdır. VERİTABANI TASARIMI Veritabanı tasarımında, projenin analiz ve tasarım aşamalarında belirlenen, hakkında veri tutulması gereken varlıklar ve bunlar arasındaki ilişkiler ortaya koymak için varlık-ilişki diyagramı (Entity-Relationship, E-R) kullanılmalıdır. Varlıklar ve aralarındaki ilişkiler tasarlandıktan sonra, eğer gerekiyorsa veri üzerinde veritabanı düzeyinde işlem yapmak için gerekli olan yordamlar (stored procedures) da tasarlanmalıdır. Veri üzerinde olay ve durumlara göre otomatik tetiklenerek çalışması gereken işlemler (trigger) de oluşturmalıdır. Bilimsel veya akademik içerikli projelerde ise kullanılan veri kümeleri, özellikleri ve yapılarıyla tanıtılmalıdır. Veri kümeleri oldukları haliyle kullanılmayıp üzerinde seçme ya da azaltma gibi işlemler yapıldıysa bu bölümde açıklanmalıdır. Veri yapıları ve saklama biçimleri bu bölümde tariflenmelidir. GİRDİ-ÇIKTI TASARIMI Bu bölümde projenin veri girişlerini, işlem kontrollerini ve sonuç çıktılarını sağlayan ekranlar gibi arayüzlerin tasarımları verilmelidir. Uygulama penceresi, web sayfası, mobil cihaz arayüzü gibi çeşitli girdi ortamlarından hangileri kullanıldıysa bu bölümde yer almalıdır. Çıktı için form, rapor veya grafik gibi değişik ortamlar kullanılıyorsa bunların tasarımları da bu bölümde verilmelidir. UYGULAMA BÖLÜMÜ Bu bölümde gerçeklenen projenin çalışan haline ait ekran görüntüleri yer almalıdır. Özellikle gereksinimleri karşılayacak şekilde modül veya işlemlerin gösterilmesi beklenmektedir. Uygulamada yapılan kontroller, gerekirse her adımdan sonra ara çıktılar, girilen verinin sonucunda sistemin işlemesi ve elde edilen çıktılar gibi sistemin çalışan hali bu bölümde verilmelidir. DENEYSEL SONUÇLAR BÖLÜMÜ Yazılım uygulamalarında sistemin değişik senaryolarla çalışması sonucunda oluşan çıktılar bu bölümde verilmelidir. Genel senaryoların dışında problemin uç noktaları gözönünde bulundurularak sistemin her koşul için girdi-çıktı uyumuna sahip olup olmadığı incelenmelidir. Gerçekleştirilen uygulamada, farklı parametreler kullanılarak yapılan testlere ait sonuçların, farklı yöntemlerle elde edilen sonuçların, ya da farklı veri kümeleri üzerindeki uygulamaların karşılaştırmalı sonuçlarının bu bölümde verilmesi gereklidir. PERFORMANS ANALİZİ BÖLÜMÜ Sistemin çalışma performansı bu bölümde değerlendirilmelidir. Performans değerlendirme için kullanılan yöntemler tanıtılmalı (örneğin stres testi) ve sonuçları tartışılarak değerlendirilmelidir. Bilgisayar ve Bitirme Projeleri Hazırlama Esasları v1.1 7/16

8 Bilimsel içerikli projelerde ise bir önceki bölümde elde edilen deneysel sonuçlar değerlendirilmeli ve karşılaştırmalı olarak yorumlanmalıdır. Hangi yöntem veya parametre seti ile nasıl başarı sağlandığı, başarının neden yüksek ya da düşük olduğu objektif olarak yorumlanmalıdır. SONUÇ BÖLÜMÜ Sonuç bölümü, gerçekleştirilen çalışmadan elde edilen sonuçların değerlendirildiği bölümdür. Bu bölümde; Proje konusu tanımlanmalı ve kullanılan yöntemler özetlenmelidir. Elde edilen sonuçlar açık ve basit cümlelerle ifade edilmelidir. Deneysel çalışmalarda, farklı deney sonuçlarının değerlendirilmesinden elde edilen ana sonuçlar anlatılmalı mümkünse bu sonuçlara göre genellemeler yapılmalıdır. Bu konuda çalışmak isteyenlere yol göstermek için yapılan proje çalışmasında başlangıçta belirlenen hedefe ne kadar ulaşıldığı, çalışmanın üstün ve eksik yönleri anlatılmalıdır. İleriye yönelik çalışmalar için, varsa öneriler belirtilmelidir. KAYNAKLAR BÖLÜMÜ Proje metninde atıf yapılan kaynaklar projede ortaya çıkış sırasına göre numaralandırılarak bu bölümde verilmelidir. Kaynakların nasıl biçimlendirileceği ve metin içinde kaynaklara nasıl atıf yapılacağı ile ilgili bilgi, Proje Kitaplarının Yazım Kuralları bölümünün Kaynaklar alt bölümünde açıklanmıştır. EKLER BÖLÜMÜ Ekler bölümünde, proje metni içinde yer alması gerekli olmayan ve okunurluğu bozacak kadar büyük ve detaylı tablo, akış diyagramı gibi bilgiler bulunmalıdır. Bu bilgilere proje metni içinde gerektiği yerde referans verilmelidir. ÖZGEÇMİŞ BÖLÜMÜ Projeyi hazırlayan kişilerin eğitim, öğretim, staj yaptığı yerler, varsa daha önce yaptığı projeler ve benzeri konulara ait bilgiler kronolojik sırayla verilmelidir. Örnek bir özgeçmiş aşağıda verilmiştir. ÖZGEÇMİŞ Ad Soyad Ayşe Şenyılmaz Doğum Tarihi Doğum yeri Bolu Lise Kadıköy Kız Lisesi Staj Yaptığı Yerler Türk Telekomünikasyon A.Ş. - İstanbul - (8 hafta) Bundesanstalt für Strassenwesen, Almanya (10 hafta) İş Tecrübesi Cubic Internet Solutions, Web sitesi tasarımcısı, Proje bazlı serbest çalışan Tekno Bilişim A.Ş., Yazılım Mimarı, Yarı zamanlı (6 ay, devam ediyor) Başarılar 2013 IBM Yazılım Akademisi Mobil Kodlama Yarışması, İkincilik Ödülü Üyelikler IEEE Öğrenci Birliği (üye), YTÜ Bilişim ve İletişim Kulübü (raportör), Abant Kuş Gözlemcileri Derneği Bilgisayar ve Bitirme Projeleri Hazırlama Esasları v1.1 8/16

9 PROJE RAPORLARININ İÇERİKLERİ Proje döneminde biri karton kapaklı olmak üzere 3 adet rapor teslim edilmektedir. Bilgisayar projesi raporları TÜRKÇE, Bitirme projesi raporları İNGİLİZCE hazırlanmalıdır. 1. Ve 2. Ara raporlarda Bilgisayar projeleri MAVİ, Bitirme projeleri SARI plastik dosyaya koyularak teslim edilmelidir. Karton Kapaklı Raporlar, Bilgisayar projeleri için MAVİ, Bitirme projeleri için SARI karton kapaklı olarak teslim edilmelidir. Her sayfa ayrı şeffaf dosyaya KOYULMAMALIDIR. İlk 2 raporda Önsöz, Özet ve Abstract yazılmamalıdır. Üç konu başlığı da proje tamamladığında KARTON KAPAKLI KİTAP (3.Rapor) içeriğine eklenmelidir. Her rapor dönemi sonrasında danışman ve/veya danışman yardımcısı tarafından istenilen düzeltmeler bir sonraki raporda gerçekleştirilmiş olmalıdır. Raporlar, kümülatif olarak proje kitabını oluşturmaya yönelik hazırlanmalıdır. Raporlarda bu dokümanda açıklanan ana başlıklar yer almalıdır. İhtiyaç halinde, proje grubu bu ana başlıkların altına proje içeriğine uygun olarak alt bölüm başlıklarını ekleyebilir. Tüm raporlar, bu dokümanda Proje Kitaplarının Yazım Kuralları bölümündeki yönergeye uygun olarak hazırlanmalıdır. Proje raporları hazırlanırken günlük konuşma dilindeki ifade şekli kullanılmamalıdır. Rapordaki cümleler kısa, anlaşılır ve net olmalıdır. Noktalama işaretlerine dikkat edilmelidir. 1. RAPOR 1.Raporda yer alması gereken bölümler aşağıdaki gibidir. Bu bölümlerin içeriklerine ait detaylı açıklama bu dokümanda Proje Kitabının Bölümleri başlığı altında verilmiştir. 1. Rapor, Bilgisayar projeleri için MAVİ, Bitirme projeleri için SARI plastik dosyaya koyularak teslim edilmelidir. İçindekiler Listesi Sembol Listesi Kısaltma Listesi Tablo Listesi Şekil Listesi Giriş Ön İnceleme Fizibilite Sistem Analizi 2. RAPOR 2. Rapor, Bilgisayar projeleri için MAVİ, Bitirme projeleri için SARI plastik dosyaya koyularak teslim edilmelidir. 2.Rapor, 1.Raporda yer alan bölümlere ek olarak şu bölümleri içermelidir. Sistem Tasarımı Uygulama 3. RAPOR KARTON KAPAKLI KİTAP 3.Rapor, ilk 2 rapordaki bölümlere ek olarak şu bölümleri içermelidir. Önsöz Özet Abstract Bilgisayar ve Bitirme Projeleri Hazırlama Esasları v1.1 9/16

10 Performans Analizi Deneysel Sonuçlar Sonuç Kaynaklar Karton Kapaklı Raporlar, Bilgisayar projeleri için MAVİ, Bitirme projeleri için SARI karton kapaklı olarak teslim edilmelidir. Jüri üyeleri, sınav sırasında yapacağı değerlendirmede teslim edilen Karton Kapaklı kitap üzerinden puanlamasını yapacaktır. Bilgisayar ve Bitirme Projeleri Hazırlama Esasları v1.1 10/16

11 PROJE KİTAPLARININ YAZIM KURALLARI Bilgisayar ve Bitirme Projesi kitapları ile ara raporlarının yazımında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Proje şablonu dosyası bu kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. Şablonun bu kurallara uygun olarak kullanılması zorunludur. SAYFA DÜZENİ Proje kitabının yazımında A4 (210 x 297 mm) standardında beyaz kağıt kullanılmalıdır. Kağıdın bir yüzü kullanılmalıdır. 12 punto boyutunda Times New Roman Türkçe yazı tipi kullanılmadır. Sayfa kenar boşlukları soldan 3.5, sağdan 2.5, alttan ve üstten 3 cm olmalıdır. Giriş bölümüne kadar olan kısım, İçindekiler ii ile başlamak üzere Roma Rakamları ile numarlandırılmalıdır ( iç kapak sayfası i kabul edilir, yazılmaz). Sayfa numarası sayfanın üst kısmına, ortalanarak yazılmalıdır. Satır ve paragraflar en sol kenardan başlamalı, paragraf girintisi kullanılmamalıdır. Satırlar sağdan ve soldan aynı hizada olmalıdır (iki yana yaslı, justified). Metinde 1.5 satır aralığı kullanılmalıdır. Paragraflar arasında 1.5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Ana bölümler yeni sayfada başlamalıdır. Başlıklardan sonra 1.5 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. BÖLÜM BAŞLIKLARI Metindeki bölüm ve alt bölüm başlıkları (1., 1.1., gibi) numaralandırılmalıdır. En fazla 4 seviye alt başlık olmalıdır. (Örneğin, olmamalıdır.) Alt bölüm başlıkları kelimelerin ilk harfi büyük diğer harfleri küçük olarak, geri kalan tüm başlıkların tamamı büyük harflerle yazılmalıdır. Tüm başlıklar sayfanın sol kenarından başlamalı ve koyu olmalıdır. Bir bölüm başlığından hemen sonra bir alt bölüm başlığı başlamamalı, bölümleri tanıtmaya yönelik en az bir cümle yazılmalıdır. ŞEKİLLER Şekil numarası ve açıklaması şeklin altına ve şekilden sonra 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Şekillere her ana bölümün numarası ile başlayan ve o bölümün kaçıncı şekli olduğunu gösterecek şekilde numara verilmelidir. Örneğin 3. bölümün 2. şekli Şekil 3.2 olarak numaralandırılmalıdır. Şeklin açıklaması, şekil numarasından sonra bir karakter boşluk bırakılarak, ilk sözcüğün ilk harfi büyük diğer harfler küçük olacak şekilde ve koyu yazılmalıdır. Şekiller ve başlıkları metin içinde ortalanmalıdır. Bir yayından aynen alınan şekillerde şekil başlığının sonunda kaynak referans gösterilmelidir. Aşağıda kurallara uygun örnek bir şekil verilmiştir. Bilgisayar ve Bitirme Projeleri Hazırlama Esasları v1.1 11/16

12 Şekil 5.2 Ayrık Fourier Dönüşümünde örnekleme frekansı çok düşük seçilirse frekans spektrumunda üstüste gelmeler olur. TABLOLAR Tablo numarası ve açıklaması tablonun üstüne yazılmalıdır. Açıklama ile tablo arasında 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Tablolara her ana bölümün numarası ile başlayan ve o bölümün kaçıncı tablosu olduğunu gösterecek şekilde numara verilmelidir. Örneğin 3. bölümün 2. tablosu Tablo 3.2 olarak numaralandırılmalıdır. Tablonun açıklaması, tablo numarasından sonra bir karakter boşluk bırakılarak, ilk sözcüğün ilk harfi büyük diğer harfler küçük olacak şekilde ve koyu yazılmalıdır. Tablolar ve başlıkları metin içinde ortalanmalıdır. Bir yayından aynen alınan tablolarda, tablo başlığının sonunda kaynak referans verilmelidir. Aşağıda kurallara uygun örnek bir tablo verilmiştir. Tablo 4.5 Değişik sunucu platformlarında işletme giderlerinin dağılımı (IDC, 1998) (ağ merkezli modelde önemli olan unsurlara ait giderler açık gri ile belirtilmiştir.) Maliyet Unsurları IBM OS/400 NT Server Unix $/Yıl/Kişi % $/Yıl/Kişi % $/Yıl/Kişi % Planlama ve Yönetim Satın alma Kuruluş Kullanıcı Destek Uygulama Geliştirme Web Yönetimi Veri Tabanı Yönetimi Yönetim Ağ Yönetimi Yedekleme Fon Yönetimi Geliştirme/ /Değiştirme Operasyon Devre Dışı Bırakma İmha TOPLAM Bilgisayar ve Bitirme Projeleri Hazırlama Esasları v1.1 12/16

13 DENKLEMLER, EŞİTLİKLER VE BAĞINTILAR Denklem, eşitlik ve bağıntıların yazımına sayfanın sol kenarından başlanmalıdır. Denklem, eşitlik ve bağıntılara her ana bölümün numarası ile başlayan ve o bölümün kaçıncı eşitlik veya bağıntısı olduğunu gösteren bir numara verilmelidir. Bu numara parantez içinde sayfanın sağına dayalı olarak yazılmalıdır. Örneğin 3. bölümde verilen 4. bağıntı (3.4) şeklinde belirtilmelidir. Metin ile denklem, eşitlik veya bağıntı arasında 1 satırlık boşluk bırakılmalıdır. Örnek bir denklem aşağıda verilmiştir. s 2 N 1 = ( xi x) (2.1) N i= KAYNAKLAR Proje metninde atıf yapılan kaynaklar proje kitabında ortaya çıkış sırasına göre numaralandırılarak köşeli parantez içinde belirtilmelidir. Kaynakların yazımında aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir. İkiden fazla yazarlarda ilk iki isim alınıp, diğer isimler için Türkçe yayınlarda v.d., İngilizce yayınlarda et.al. eklenmelidir. Kaynak bir makale ise, yazarın soyadı, adının baş harfi, parantez içinde yılı, çift tırnak arasında makalenin tam başlığı, derginin adı(veya uluslararası kısaltmaları), cilt numarası, sayı numarası, başlangıç ve bitiş sayfa numaraları yazılmalıdır. Örnek: [1] Cohen, M., Greenberg, D. v.d., (1986), An Efficient Radiosity Approach for Realistic Image Synthesis, IEEE Computer Graphics and Applications, Vol.6, No.3, pp Kaynak sempozyumdan alınmış bir bildiri ise, yazarın soyadı, adının baş harfi, parantez içinde yılı, bildirinin adı, sempozyumun adı, yapıldığı yer, başlangıç ve bitiş sayfa numaraları yazılmalıdır. Örnek: [2]Turner, L. ve Grauman, P., (1995) Rapid Hardware Prototyping of Digital Image Processing Systems, 5th International Workshop on Field Programmable Logic and Applications, pp Kaynak bir kitap ise, yazarın soyadı, adının baş harfi, parantez içinde yılı, kitabın adı, yayın evi yazılmalıdır. Örnek: [3] Akansu, A. ve Haddad, R.A.,(1992), Multiresolution Signal Decomposition, Academic Press, San Diego. Kaynak basılmış bir tez ise, yazarın soyadı, adının baş harfi, parantez içinde yılı, tezin adı, tezin türü, tezin sunulduğu kuruluş yazılmalıdır. Örnek: [4] Başak, S., Güneydaş, İ., v.d., (1998) Belirleyici Özelliklerine Göre İnsan Yüzü Tanıma, Bitirme Projesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü. Kaynak bir İnternet kaynağı ise sayfanın başlığı, tam URL adresi ve erişim tarihi yazılmalıdır. Örnek: [5] As We May Think, Bilgisayar ve Bitirme Projeleri Hazırlama Esasları v1.1 13/16

14 KAYNAKLARA METİN İÇİNDE DEĞİNME Proje metni içinde kaynaklar, proje içerisinde ortaya çıkış sırasına göre numaralandırılarak referans gösterilir. Referans gösterilen kaynağa ait bilgiler, Kaynaklar bölümünde numara sırası ile verilir. Örnek: Belirgin şekilde gri seviyesi farkı olan iki bölge arasında kalan sınır çizgisi kenar (edge) olarak isimlendirilir [1]. ŞEKİL, TABLO, EŞİTLİK VE BAĞINTILARA DEĞİNME Proje metni içinde bir şekil, tablo, eşitlik veya bağıntıya numarası verilerek değinilir. Örnekler: Select Out ve Select In sinyallerinde elektriksel bir kesinti oluşmaması için kullanılabilecek devrenin yapısı Şekil 3.4 de görülmektedir. Paralel kanalda tanımlı komutlar ve bu komutların iç yapıları Tablo 3.2 de verilmiştir. Kenar Belirleme işleminde Gradient operatörünün genliği Eşitlik 4.2 de belirtildiği gibi hesaplanır. Bilgisayar ve Bitirme Projeleri Hazırlama Esasları v1.1 14/16

15 PROJE KİTABI VE CD Sİ TESLİM KOŞULLARI Bilgisayar ve Bitirme Projeleri sınavında jüri tarafından başarılı bulunan gruplar, bez ciltli proje kitaplarını proje CD si ile birlikte bölüm sayfasında duyurulan tarih ve saatlerde belirlenen yerlerde teslim ederek süreci tamamlamalıdır. Kitap ve CD tesliminde dikkat edilmesi gereken konular ve hazırlanmasında uyulması gereken kurallar bu bölümde açıklanmıştır. Proje kitaplarının hazırlanmasında, bu belgedeki açıklamalara uyulmalı ve uygun şablonlar kullanılmalıdır. Kurallara uygun olmayan projeler kabul edilmez. Proje kitabının içinde geliştirilen programa ait kaynak kodları (source code) yer almamalıdır. Proje kitabının cildinin iç tarafına Proje Teslim Formu (Bölüm web sitesinde Projeler klasöründen erişilebilir) doldurularak yapıştırılmalıdır. Bilgisayar projesi kitabı SİYAH RENKLİ BEZ CİLT ile ciltlenmelidir. Bitirme projesi kitabı BORDO RENKLİ BEZ CİLT ile ciltlenmelidir. Cildin sırtına proje ismi, proje grubunu oluşturan öğrencilerin numara ve isimleri ve proje başlığı yazılmalıdır. Proje Kitapları tek nüsha olarak, aşağıda detayları açıklanan içeriklere sahip CD ile teslim edilmelidir. Kurallara uygun olmayan kitap ve biçimi uymayan CD ile getirilen projeler kabul edilmeyecektir. PROJE CD Sİ HAZIRLAMA KURALLARI Proje CD sinin (içerik boyutuna göre DVD vb. optik medya da olabilir) üstüne CD kalemi ile proje türü, dönemi, proje adı, proje grubu öğrenci numaraları ve isimleri ile proje yürütücüsü bilgileri yazılmalıdır. Teslim aşamasında CD yi bir zarf içerisinde kitabın arasına koyunuz. Proje CD si başlığı olarak grubun öğrenci numaralarının yazılması yeterlidir. CD içeriği aşağıda açıklanan yapıda olmalıdır. Bu yapı CD nin kök klasöründe yer almalı, CD nin içine tekrar bir klasör açılmamalıdır. Proje Teslim Formu: Proje kitabının içine yapıştırılmış olan Proje Teslim Formu nun elektronik olarak doldurulmuş kopyası olmalıdır. Proje Açıklama Dosyası: Açıklama.txt isminde projenin yeni bir bilgisayara kurulması aşamasında yapılması gereken işlemlerin adım adım anlatıldığı, gerekli ayarlamaların açıklandığı bir dosya hazırlanacaktır. Bu dosyada yazılanların takip edilerek yapılması durumunda projenin çalıştırılabilir olması esastır. Proje Kitabı : \Doc\ dizini altında projenin basılı olarak teslim edilen kitabının elektronik kopyası yer almalıdır. Kitap şablondaki gibi tek bir dosyadan oluşmalıdır. Proje Kaynak Kodu: \Code\ dizini altında proje dahilinde geliştirilen program(lar)ın açık kaynak kodları yer almalıdır. Projenin Çalıştırılabilir Hali : \Run\ dizini altında projenin derlenmiş ve çalıştırmaya hazır şekli yer almalıdır. Özellikle kurularak çalıştırılması gereken uygulamalarda bu dizin altında programın kurulmasını sağlayacak türde yükleme yazılımları (install scripts vb.) da bulunmalıdır. Proje Veri Tabanı : \Database\ dizini altında (var ise) proje içinde kullanılan veri tabanının yaratılmasını sağlayan dosyalar (creation scripts) ve veri tabanının proje esnasında kullanılan (içinde örnek bilgilerin bulunduğu) halinin yedeklenmiş hali (backup veya export olarak) bulunmalıdır. Veritabanı kullanlmayan projelerde veri saklanan dosyalar (XML vb.) da bu klasörde yer alabilir. Akademik içerikli projelerde kullanılan veri kümeleri bu klasörde verilebilir. Proje içinde kullanılan diğer ek yazılımlar: \Misc\ dizini altında proje içinde kullanılan freeware, shareware türü programlar varsa bunlara ait kopyalar bulunmalıdır. (Kullanılan programlama dili, veri tabanı yönetim sistemi, işletim sistemleri gibi yazılımlar buraya kopyalanmamalıdır.) Bilgisayar ve Bitirme Projeleri Hazırlama Esasları v1.1 15/16

16 KİTABIN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR Lütfen teslim etmeden önce aşağıdaki kontrol listesini kullanarak proje rapor ve kitaplarınızın bu kılavuza uygunluğunu denetleyiniz. Proje raporunuzla birlikte bu sayfayı da doğru şekilde doldurulmuş olarak teslim ediniz. Proje kitabının (dosya/karton kapak/cilt) rengi doğru mu?... Ciltli proje kitabının sırtında proje ekibi ve proje başlığı bilgileri yazıyor mu?... Proje kitabının yazıldığı dil (Türkçe/İngilizce) doğru mu?... Telif hakları devir sayfası var mı?... İçindekiler kısmında sayfa numaraları sağa dayalı mı?... İçindekiler kısmında başlıklar ile sayfa numaraları arası nokta ile doldurulmuş mu?... İçindekiler kısmında alt başlıklar içeriden başlayacak şekilde yazılı mı?... İçindekiler kısmında Sembol, Kısaltma, Şekil, Tablo listeleri ile Önsöz, Özet ve Abstract var mı?... Şekil listesi, formata uygun şekilde hazırlanmış mı?... Tablo listesi, formata uygun şekilde hazırlanmış mı?... Sembol listesi, formata uygun şekilde hazırlanmış mı? (Proje kitabında yer alan tüm eşitliklerde kullanılan sembollerin Sembol listesinde yazılması gerekmektedir). Kısaltma listesi, formata uygun şekilde hazırlanmış mı? (Proje kitabında bulunan tüm kısaltmaların açılımları Türkçe ve İngilizce olarak verilmiş mi?)... Proje Kitabında Özet ve Abstract var mı?... Sayfa numaraları sayfanın üzerinde ve ortalanmış şekilde mi?... Sayfa numaraları, 1. bölüme kadar roman rakamı ile yazılmış mı?... Sayfa numaraları, 1. bölümden itibaren normal rakamlar ile yazılmış mı? Proje kitabının bölümlerine ait başlıklar bu dokümandaki açıklamalara uygun şekilde seçilmiş mi?... Birinci seviye başlıklar yeni sayfadan başlıyor mu?... Her seviyedeki başlıklar altında en az birkaç cümlelik bir açıklama var mı?... Normal yazılar her iki yana dayalı (justify) şekilde hizalanmış mı?... Şekil numaralandırmaları doğru yapılmış mı? (Şekillere her ana bölümün numarası ile başlayan ve o bölümün kaçıncı şekli olduğunu gösterecek şekilde numara verilmelidir. Örneğin 3. bölümün 2. şekli Şekil 3.2 olarak numaralandırılmalıdır.)... Şekil numara ve açıklamaları şeklin altına yazılmış mı?... Şekil numara ve açıklamaları ortalanmış mı?... Tablo numaralandırmaları doğru yapılmış mı? (Tablo numaralandırmaları şekil numaralandırmaları ile aynı kurala göre yapılmalıdır.)... Tablolara ait numara ve açıklamalar tablonun üstüne yazılmış mı?... Tablolara ait numara ve açıklamalar ortalanmış mı?... Tablolar tek sayfaya sığacak şekilde yerleştirilmiş mi?... Şekil ve tablolara yazı içerisinde atıf yapılmış mı?... Proje kapsamında geliştirilen kod ve tasarımlara (ekran çıktıları, vb.) ait bilgiler ekler (appendix) kısmında verilmiş mi?... Proje kitabında referanslar kısmında verilen kaynaklara yazı içerisinde atıfta bulunulmuş mu?... Proje kitabının sonunda, proje üyelerine ait özgeçmiş kısmı var mı?... Ciltli proje kitap kapağının iç kısmına, proje teslim formu yapıştırılmış mı?... Bilgisayar ve Bitirme Projeleri Hazırlama Esasları v1.1 16/16

http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Đçindekiler http://www.bilmuh.net - BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU 1. BĐTĐRME TEZĐ/PROJESĐ NASIL HAZIRLANMALIDIR?... 2 1.1 Bitirme Tezinin Başlığı Nasıl Olmalıdır?... 2 1.2 Önsöz Nasıl Yazılmalıdır?...

Detaylı

1.4 Tez Metni Nasıl Yazılmalıdır?

1.4 Tez Metni Nasıl Yazılmalıdır? YILDIZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ELEKTRĐK-ELEKTRONĐK FAKÜLTESĐ BĐTĐRME TEZĐ/PROJESĐ YAZIM KILAVUZU 1. BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ KĐTABI NASIL HAZIRLANMALIDIR? Bitirme tezi, uzun bir çalışma süresinde edinilen bilgileri,

Detaylı

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır.

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ YAZIM VE SUNUM KILAVUZU 1. GENEL KONULAR 1.1. Tanım Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm A4 2,5cm YAZI KARAKTERİ: TIMES NEW ROMAN EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT İLK PENCERE: Proje adı 12 punto ile en fazla 38 Karakter

Detaylı

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir.

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir. 1. DİPLOMA ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI Kağıt boyutu : A4 Kenar boşlukları : Üst: 3 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 2,5 cm. Yazı karakteri : Calibri / 12 punto Satır aralığı : 1,5 satır. Sayfa numaraları

Detaylı

BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU BĐTĐRME TEZĐ / PROJESĐ YAZIM KILAVUZU 1. BĐTĐRME TEZĐ/PROJESĐ NASIL HAZIRLANMALIDIR? Bitirme tezi, uzun bir çalışma süresinde edinilen bilgileri, deneyimleri içereceği için iyi düzenlenmiş yazılı sunum

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 1. GİRİŞ Bu kılavuz, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri İşleyiş Prosedürü uyarınca, bitirme

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU Ocak 2015 1. GENEL YAZIM KURALLARI Çalışmada geçen ana metin, tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ ESASLARI ERZİNCAN 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. BİTİRME TEZİ DERS ESASLARI... 2 1.1. Dersin Alınması... 2 1.2. Tez Konularının Dağıtımı...

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU LEFKOŞA 2014 28 İÇİNDEKİLER 1.Genel Kurallar... 1.1. Genel Yazım Kuralları... 1.2. Etik Kurallar... 2.Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nde dönem projeleri, bu kılavuzda belirtilen biçimsel özellikler

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2012 TABLE OF CONTENTS I. GİRİŞ... 1 II. TEZ YAZIM KURALLARI... 2 2.1. TEZ YAZIM KURALLARI... 3 2.1.1. Birinci seviye başlık... 4 2.1.2.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim Tez Yazım Kılavuzu İçindekiler 1. GİRİŞ...2 2. TEZ TESLİMİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR...2 3. TEZDE YER ALACAK BİLGİLERİN SUNUŞ

Detaylı

BİTİRME ÇALIŞMASI RAPORLARI

BİTİRME ÇALIŞMASI RAPORLARI BİTİRME ÇALIŞMASI RAPORLARI Bitirme çalışmasının başlangıcından bitişine kadar geçen iki yarıyıllık sürede üç adet rapor sunulacaktır. Raporlara ait bilgiler aşağıda verilmiştir: İlk Rapor : Güz yarıyılı

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur Öğrencinin İsmi Öğrenci Numarası Tez Danışmanı Prof./Doç./Yrd. Doç.

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AĞUSTOS 2015 UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. KILAVUZUN VE TEZ ŞABLONUNUN HAZIRLANMASINDA İSTANBUL

Detaylı

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU 1. AMAÇ VE KAPSAM Bitirme ödevinin amacı öğrencilerin derslerde öğrendikleri teori ve uygulama konuları,

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE AYRICA

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ 1.BİTİRME TEZİ GENEL İLKELERİ 1.1. Tez dili Türkçedir ve olabildiğince Türkçe

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI 1. Gönderilen çalışmalar, MS Office ortamında yazılmalı ve başlık (Türkçe ve İngilizce), özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler (Türkçe

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

Rapor Hazırlama Kuralları

Rapor Hazırlama Kuralları Temel Bilgiler 1. Temel Bilgiler Rapor Hazırlama Kuralları Bilgisayar programcılıüı öğrencilerinin hazırlayacakları tüm proje ve bitirme projesiraporlarını bu belgede açıklandığı biçimde hazırlamaları

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU İçindekiler BİTİRME TEZİNİN FORMAT DÜZENLENMESİNE

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ. ELEKTRONĠK VE HABERLEġME MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. Bitirme ÇalıĢması Kılavuzu

YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ. ELEKTRONĠK VE HABERLEġME MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. Bitirme ÇalıĢması Kılavuzu YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRONĠK VE HABERLEġME MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Bitirme ÇalıĢması Kılavuzu 2. Sürüm ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 3 2. GENEL PROSEDÜRLER... 4 2.1 Süre...

Detaylı

STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KILAVUZU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİTESİ

STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KILAVUZU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİTESİ STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KILAVUZU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KOMİTESİ İçindekiler 1.GİRİŞ... 3 2.RAPOR NASIL HAZIRLANMALIDIR... 3 3.RAPOR GEREKLİLİKLERİ... 3

Detaylı

KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING <DEPARTMENT NAME> KTO KARATAY UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING INTERNSHIP REPORT 2013 2014 Name and Surname : [Name Surname] Student ID : [Student ID] Field of Work : Internship Start

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ UYGULAMA KURALLARI VE TEZ YAZIM KILAVUZU Derleyen: Dr. Ali Murat KILIÇ 2007 GENEL İLKELER Bu kılavuz,

Detaylı

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi Müdürlüğü Bitirme Projesi Yazım İlke ve Kuralları 1. GENEL BİÇİM ve YAZIM PLANI 1.1. Kullanılacak Kağıdın Özelliği Projede kullanılacak kağıt A4 boyutunda

Detaylı

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEK OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİ PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEK OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİ PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEK OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİ PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU Bu kılavuz, Harran Üniversitesi, Birecik Meslek Yüksek Okulu, Sistem Analizi ve Tasarımı

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN-2008 1. GİRİŞ Bu kılavuzun * amacı Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak

Detaylı

HALİÇ ÜNİV. M.Y. OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİNE AİT PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

HALİÇ ÜNİV. M.Y. OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİNE AİT PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU HALİÇ ÜNİV. M.Y. OKULU SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİNE AİT PROJE HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU Bu kılavuz, Haliç Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Sistem Analizi ve Tasarımı dersi için Proje önerileri

Detaylı

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir.

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. YAZIM KURALLARI Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisine makale gönderecek olan

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

GENEL DÜZEN Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalışmaların genel düzeni aşağıda belirtildiği gibidir.

GENEL DÜZEN Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalışmaların genel düzeni aşağıda belirtildiği gibidir. 1 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BİTİRME ÖDEVİ, BİTİRME PROJESİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU Üniversite Senato sunun 2.2.2001 tarih ve 2001/05 sayılı toplantısında kabul edilmiştir I. AMAÇ VE KAPSAM Bu yazım klavuzunun amacı

Detaylı

STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI

STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Komitesi 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 2 RAPOR NE ŞEKİLDE YAZILMALIDIR... 3 3 ORGANİZASYON

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEKYÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİBÖLÜMÜM

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEKYÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİBÖLÜMÜM MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEKYÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİBÖLÜMÜM BİTİRME PROJESİ YÜRÜTME KILAVUZU 1. Bitirme projesi konuları güz dönemi ara sınav haftasından önce ilan edilir. Öğrencilerin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam Amaç YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 48. Maddesi ile 3.2.1984

Detaylı

STAJ RAPORU HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI

STAJ RAPORU HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI STAJ RAPORU HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Komitesi 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... Sayfa No 3 2. RAPOR NE ŞEKİLDE YAZILMALIDIR... 3 2.1 Kenar

Detaylı

MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU MODERN PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ(18 punto).programi MEZUNİYET PROJESİ(14 punto) Hazırlayan: Nadir YUSUF(14

Detaylı

Birinci Seviye Alt başlık (14 pt., koyu, ilk harfler büyük, ayrı bir satırda ortada)

Birinci Seviye Alt başlık (14 pt., koyu, ilk harfler büyük, ayrı bir satırda ortada) BİLDİRİ YAZIM KURALLARI Kongreye sunulmak üzere bildiri teslim etmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Yazarlar tüm bildirileri Internet aracılığıyla ve CD ile kongre sekreteryasına göndermelidir.

Detaylı

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU Şubat, 2015 İSTANBUL BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA SÜRECİ 1. Bitirme Projesine Kayıt

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TASARIM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 2015 TRABZON 1. GENEL YAZIM PLANI KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri tasarım projesi raporlarını hazırlarken

Detaylı

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği Tez Yazım Esasları 1.Kullanılacak Kâğıdın Özelliği Bitirme tezi, A4 standardında (21cm x 29,5 cm) birinci hamur beyaz kâğıda yazılmalıdır. Yazımda kullanılan tüm karakterler siyah renkte olmalıdır. 2.Yazım

Detaylı

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Avrasya Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK ve UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK ve UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ UÇAK ve UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu nun 25Nisan 2012 tarihli 2 sayılı toplantısında kabul edilerek

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu Amaç ve Kapsam Bu metnin amacı, Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Lisans Bitirme ödevlerinin yazımı ve basımıyla ilgili

Detaylı

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI BİLDİRİ YAZIM KURALLARI Sempozyumda sunulmak üzere bildiri teslim etmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Yazarlar tüm bildirileri internet aracılığıyla ile sempozyum sekreteryasına göndermelidir.

Detaylı

4. KARAYOLU TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUM VE SERGĠSĠ Konu Başlıkları

4. KARAYOLU TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUM VE SERGĠSĠ Konu Başlıkları EK-1 4. KARAYOLU TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ SEMPOZYUM VE SERGĠSĠ Konu Başlıkları 1. Karayolu Güvenliği Yönetimi ve Denetimi Karayolu Trafik Denetimleri Elektronik Denetleme Sistemleri ve Teknoloji Kullanımı Veri

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU ĠSTANBUL, 2012 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu kılavuz Beykent Üniversitesi Uygulamalı

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU OCAK 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 1.1. Kompakt Disklerin Hazırlanması 3 2. GENEL YAZIM KURALLARI 5 2.1.

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: DOKÜMAN HAZIRLANMASIYLA İLGİLİ TÜRKAK PRENSİPLERİ TALİMATI Doküman No.: T501-01 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 25.12.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer UYGULAMA SONUÇ RAPORU YAZIMI tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui A.K.Ü. Çay M.Y.O. Yönetim ve

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Önerisi Hazırlama Esasları nın amacı, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU Şubat, 2011 İZMİR BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA SÜRECİ 1. Bitirme Projesine Kayıt Yaptırabilme

Detaylı

Poster Nasıl Hazırlanır?

Poster Nasıl Hazırlanır? Poster Nasıl Hazırlanır? Dr. Mustafa SÜNBÜL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SAMSUN Poster özeti yazımı Poster yazımı İçerik Görünüm

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ MAKALE YAZIM KURALLARI Versiyon 2 ETAD 2009 1 E T A D W W W. ET- AD. N E T ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 1 2. MAKALE

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE BAŞLIĞI. Proje No:

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE BAŞLIĞI. Proje No: T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE BAŞLIĞI Proje No: Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği SONUÇ RAPORU Proje Yürütücüsü: Adı Soyadı

Detaylı

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU 1) Bildiri dili Türkçe ve İngilizce dir. BİLDİRİ YAZIM KURALLARI 2) Gönderilecek bildiri konuları sempozyum amacı ve bilim konuları dikkate alınarak seçilmelidir.

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) ÖNERİ FORMU (Tasarım/Bitirme Projelerine Uygulamak İçin Düzenlenmiş Versiyonu)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) ÖNERİ FORMU (Tasarım/Bitirme Projelerine Uygulamak İçin Düzenlenmiş Versiyonu) 1. GENEL BİLGİLER 1.1 Projenin adı ve türü Projenin adı: T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) ÖNERİ FORMU (Tasarım/Bitirme Projelerine Uygulamak İçin Düzenlenmiş Versiyonu)

Detaylı

: 06.08.2012 tarih ve B.05.1.EGM.0.84.2948(64028)-1439 sayılı Bakanlık Oluru.

: 06.08.2012 tarih ve B.05.1.EGM.0.84.2948(64028)-1439 sayılı Bakanlık Oluru. ESKİ YENİ KAPALf YOL Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.1.EGM.0.84.2948 (64208)-WO3^ f f l-> *~ 712/2012 Konu : 4. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi MALİYE BAKANLIĞINA İlgi : 06.08.2012 tarih

Detaylı

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Avrasya Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

STAJ RAPORU HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI

STAJ RAPORU HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI STAJ RAPORU HAZIRLAMA KİTAPÇIĞI Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Staj Komitesi 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... Sayfa No 3 2. RAPOR NE ŞEKİLDE YAZILMALIDIR... 3 2.1 Kenar

Detaylı

APA STİLİ 6. SÜRÜM EĞER MAKALENİZ İNGİLİZCEYSE, BAZI İFADELERİ FARKLI YAZMALISINIZ. LÜTFEN BU KILAVUZUN SONUNDA YER ALAN EK KISMINA BAKIN.

APA STİLİ 6. SÜRÜM EĞER MAKALENİZ İNGİLİZCEYSE, BAZI İFADELERİ FARKLI YAZMALISINIZ. LÜTFEN BU KILAVUZUN SONUNDA YER ALAN EK KISMINA BAKIN. APA STİLİ 6. SÜRÜM EĞER MAKALENİZ İNGİLİZCEYSE, BAZI İFADELERİ FARKLI YAZMALISINIZ. LÜTFEN BU KILAVUZUN SONUNDA YER ALAN EK KISMINA BAKIN. APA yazım stili, sosyal ve davranışçı alanlarda çalışan bilim

Detaylı

Şekil 1. Sitiller ve biçimlendirme

Şekil 1. Sitiller ve biçimlendirme ŞABLONUN KULLANILMASI Şablon yazım kuralları belirli olan metinlerin yazımında kolaylık sağlayan araçlardır. Bu şablonlarda yazım kuralları ile ilgili detaylar tanımlanarak kullanıcının detaylarla uğraşmadan

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE ÇALIŞMALARI YAZIM KILAVUZU Ağustos 2011 EDİRNE T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Yazılım Gereksinimlerine İlişkin Belirtimler. Sürüm <1.0>

<Ekip Adı> <Proje Adı> Yazılım Gereksinimlerine İlişkin Belirtimler. Sürüm <1.0> Yazılım Gereksinimlerine İlişkin Belirtimler Sürüm [Not: Aşağıda yer alan şablon, Rational Unified Process ile birlikte kullanılmak üzere sağlanmıştır] [Köşeli parantezler

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN) İktisat Bölümü A. GENEL BİLGİ Araştırma Projesi Araştırma projesi deneyimi,

Detaylı

SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI. Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları

SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI. Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ Sayıştay Dergisi üçer aylık dönemler halinde yayımlanan

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU İstanbul, 2014 ÖNSÖZ Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümündeki

Detaylı

TEZ SAVUNMASINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN ENSTİTÜ'YE TEZ TESLİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ

TEZ SAVUNMASINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN ENSTİTÜ'YE TEZ TESLİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ TEZ SAVUNMASINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN ENSTİTÜ'YE TEZ TESLİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ ENSTİTÜYE TEZ TESLİMİNDE VERİLECEKLER LİSTESİ 1. Tez Bilgi Arşivi ve gerekli diğer belgeler aşağıda link halinde verilmiş

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlı bölümlerde hazırlanan Bitirme Çalışmalarında uygun bir standardı

Detaylı

RAPOR HAZIRLAMA KURALLARI

RAPOR HAZIRLAMA KURALLARI 1. Temel Bilgiler RAPOR HAZIRLAMA KURALLARI Makine Mühendisliği öğrencilerinin hazırlayacakları tüm rapor, bitirme ödevi ve dönem raporlarını bu belgede açıklandığı biçimde hazırlamaları amaçlanmaktadır.

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU 1.Staj Süresi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde en az 40 (kırk) iş günü staj yapma zorunluluğu vardır. Staj, esas olarak eğitim öğretimin fiilen

Detaylı

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Manisa, 2015 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. Bu Kılavuz Enstitümüz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nin resmi yayın organıdır.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nin resmi yayın organıdır. YAYIN KURALLARI GENEL BİLGİLER Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi nin resmi yayın organıdır. Dergide klinik veya deneysel araştırmalar, derlemeler,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler;

Detaylı

Bilginin Görselleştirilmesi ve Sunumu

Bilginin Görselleştirilmesi ve Sunumu Bilginin Görselleştirilmesi ve Sunumu Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Dersin amacı, kapsamı, işlenişi Dersin gerekleri Proje hakkında Dersin değerlendirmesi - 2 Dersin Amacı Dersin temel amacı

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU 1- GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI 1-1-Kullanılacak Kâğıdın Özelliği: Tez yazımında kullanılacak kâğıtlar A4 standardında (210x297) birinci

Detaylı

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU KASIM- 2012 GİRİŞ Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Detaylı

2. HTML Temel Etiketleri

2. HTML Temel Etiketleri 2. HTML Temel Etiketleri Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML ve etiket kavramlarının ne olduğunu, HTML komut yapısını, Örnek bir HTML dosyasının nasıl oluşturulduğunu, Temel HTML etiketlerinin neler olduğunu,

Detaylı

Çizelge/çizim vb. metni

Çizelge/çizim vb. metni İKTİSAT BÖLÜMÜ EKONOMİ SEMİNERLERİ DERSİ TEZ YAZIM KLAVUZU 1-) Tezlerin Arş. Gör. Sedat ALATAŞ veya Arş. Gör. Burcu YILMAZ a teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim tarihi daha sonra duyurulacaktır. 2-)

Detaylı

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma

Algoritmalar ve Programlama. Algoritma Algoritmalar ve Programlama Algoritma Algoritma Bir sorunu / problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüne algoritma denir. Algoritma bir sorunun çözümü

Detaylı

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI 1. Dönem projesi başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere hazırlanmış olmalıdır. Yazılardaki görüş ve sorumluluklar

Detaylı

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU

T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ SEMİNER YAZIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ 2. SEMİNER İLKE ve STANDARTLARI 3. SEMİNER İÇERİĞİ 3.1. Ön sayfalar 3.2. Seminer metni

Detaylı

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası 12 Kasım 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter e-defter Hazırlama Uygulaması E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Temel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM. Temel Esaslar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 48. Maddesi ile 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı Resmi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ YAZIM KOŞULLARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ YAZIM KOŞULLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA PROJESİ YAZIM KOŞULLARI EK 1: 1.ARAŞTIRMA PROJESİNİN RAPOR HALİNE GETİRİLMESİ 1.1. Kullanılacak Kağıdın Niteliği Araştırma Projesininim yazılacağı

Detaylı

STAJ DEFTERİNİN HAZIRLAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

STAJ DEFTERİNİN HAZIRLAMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR Sayfa 1 / 5 EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR 1) Doldurmuş olduğunuz defterler düzenli ve bütünlüğü tam olarak teslim edilmelidir. Bu nedenle defterler: El yazısı ile doldurulmuşsa; yazılar okunabilir ve kabul

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı