Kuru Göz 1. Bölüm Güncel Klinik Değerlendirme Jennifer P. Craig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuru Göz 1. Bölüm Güncel Klinik Değerlendirme Jennifer P. Craig"

Transkript

1 Kuru Göz 1. Bölüm Güncel Klinik Değerlendirme Jennifer P. Craig Giriş Yakınlarda yayınlanmış olan Uluslararası Kuru Göz Atölyesinin (DEWS) raporunda, kuru göz, "gözyaşı ve oküler yüzeyde, rahatsızlık, görme bozukluğu ve gözyaşı tabakası instabilitesi ile sonuçlanan ve oküler yüzeyde hasara neden olma potansiyeli bulunan, birçok faktöre dayalı bir hastalık" olarak tanımlanmıştır. Bu hastalığa, gözyaşı tabakasında artan ozmolarite ve oküler yüzeyde inflamasyon eşlik eder". 1 Sağlıklı bir gözyaşı tabakası, oküler yüzeyi Şekil 1 besler, yağlandırır ve korur. Ana veya yardımcı gözyaşı bezlerinin, Meibom bezlerinin, göz kapaklarının, korneanın, konjonktivanın veya bağlayıcı nevral refleks arklarının (birlikte, lakrimal fonksiyonal birimi oluşturan bileşenler) herhangi bir fonksiyon bozukluğu, gözyaşı tabakasının instabilitesine, yabancı cisim hissi ve iritasyon bulgularına, oküler yüzey inflamasyonuna ve en sonunda oküler yüzey hasarı ve görme bozukluğu belirtilerine neden olur. (Şekil 1) 2 Sekretomotor sinir impulsları Gözyaşı bezi MSS Entegrasyonu Duyusal sinir impulsları Kuru göz prevalansı, 40 yaşından büyük hastaların %9'u olarak, 65 yaş üstündekilerde ise %15'e kadar yükseldiği yönünde bildirilmiştir. 3, 4 Giderek yaşlanan bir nüfus eğilimi göz önüne alındığında, kuru gözün klinik göz bakım hizmetleri üzerindeki etkisi, önümüzdeki yıllarda artacak gibi görünmektedir. Optometrik uygulamada, göz kuruluğu, kontakt lens kullananlarda, kontakt lens kullanıcısı olmayan kişilerde %20 orana kıyasla, kendi kendine bildirilen yaklaşık %50 göz kuruluğu prevalansı bildiren çalışmalarla, hala azalan lens takma sürelerinin ve kontakt lens bozukluğunun temel nedendir. 5 Şekil 2 Lipid Aküöz Mukus Glikokaliks Musinlerin artan konsantrasyonu Korneal epitelyum Gözyaşı tabakası, doğal veya temel haliyle şeffaf, renksiz ve yaklaşık sadece 7µl hacminde ve 7µm kalınlığında olduğundan, gözyaşı tabakası muayenesi, klinisyene önemli zorluklar arz eder. Yapısı, ince bir yüzeysel lipit katmanı, daha kalın bir aköz ara faz ve hidrofobik kornea epitelinin üstünü kaplayan, glikokalikse bitişik, altta bulunan bir mukoza katmanı ile dikkatli bir şekilde düzenlenmiştir. Yakın zamanda yapılan araştırmalar, daha ziyade tek bir fazdan oluşan aköz ve musin katmanının, musin konsantrasyonunu epitele doğru artırması göz önüne alındığında, katmanlar arasında sınırların varlığı konusunda karşıtlıklar içermektedir. (Şekil 2) 6 Bu makalede tarif edilen şekilde klinik gözyaşı tabakası muayenesi amacıyla, trilaminer bir yapının varsayımı yeterlidir.

2 Normal, bazal (uyarılmamış) gözyaşı akış hızı, yaklaşık %16 yeniden dolma hızıyla, dakikada 1µl'nin biraz üstündedir, fakat bu, refleksle göz yaşarma uyarımı ile 100 kattan fazla artırabilir. 7, 8 İnvazif muayene ile uyarılan bu tür refleks yaşları, bazal gözyaşında bileşim yönünden farklılık gösterir ve dolayısıyla, test sonuçlarının değerini olumsuz şekilde etkileyebilir. KURU GÖZ ETİYOLOJİSİ Kuru göz hastaları, benzer kuruluk, yabancı cisim hissi, iritasyon ve yanma bulguları bildirirken, nedenleri farklı olabilir. Ulusal Göz Enstitüsü / Endüstri Atölyesinin, kuru göz üzerinde klinik çalışmalara ilişkin 1995 tarihli raporunu takiben, 2007 DEWS raporu, kuru gözün, akuöz yetersizlik ve buharlaşıcı kuru göz olmak üzere iki temel etiyolojik grup altında sınıflandırılabilecek birçok faktöre dayalı bir hastalık olduğunu kabul etmektedir. 1, 9 Akuöz yetersizliğe bağlı kuru göz, hem Sjögren Sendromunu hem de gözyaşı bezi fonksiyon bozukluğunun Sjögren dışı nedenlerini kapsar. Buharlaşıcı göz kuruluğu, dahili ve harici nedenlere ayrılır. Dahili faktörler, meibom bez fonksiyon bozukluğu (MGD) ve göz kapağı anormalliklerini içerirken; harici faktörler, kontakt lens kullanımı ve alerji gibi oküler yüzey hastalıklarını içerir. (Şekil 3) KURU GÖZ Aköz-yetersiz Buharlaşıcı Primer Şekil 3 Sjögren Sendromu Kuru Göz Sekonder er Lakrimal yetersizlik Gözyaşı bezi kanalı tıkanması Sjögren e Bağlı Olmayan Kuru Göz Refleks tıkanması Sistemik ilaçlar Aköz yetersizliğe bağlı kuru göz, ana veya yardımcı gözyaşı bezleri tehlikeye düştüğünde ortaya çıkar. Öte yandan, buharlaşıcı kuru göz ise, kusurlu meybomyan bezleri, oküler yüzey düzensizlikleri, göz kapağı yapısı anomalileri veya kontakt lenslerin kullanımıyla meydana gelir. 1 Kontakt lensler, lens dehidrasyonu, göz kapağı uygunluğu kaybı ve/veya göz kırpma refleksi değişikliği neticesinde, lipit katmanının parçalanması, gözyaşı tabakasının incelmesi, korneal desikasyon ile göz kuruluğuna sebep olur. Tüm kontakt lensler, gözyaşı tabakasının yapısını bir dereceye kadar zedeler. Lens takılmadan önce sağlıklı oküler yüzeye ve gözyaşı tabakasına sahip hastalar, bu bozulmaya dayanabilirken; hassas bir gözyaşı sistemine sahip olanlar, kontakt lens kullanımıyla kuru göz bulguları bildirmeye daha yatkındır. Dahili Meybomyan yağ eksikliği Kapak açıklığı bozuklukları Düşük göz kırpma sıklığı İyatrojenik Harici A vitamini eksikliği Topikal ilaçlar koruyucular Kontakt lens kullanımı Oküler yüzey hastalığı örn. alerji

3 Aköz yetersizliğe bağlı ve buharlaşıcı kuru göz, aynı anda var olabilir; fakat, kuru gözü en etkili şekilde tedavi edebilmek için, detaylı değerlendirme ile en muhtemel nedenin belirlenmesi önemlidir. KURU GÖZÜN SUBJEKTİF DEĞERLENDİRMESİ Kuru göz belirtileri ve bulguları, çoğunlukla pek iyi bağdaşmaz, fakat her ikisi de, hastanın bulguları ve geçmişi kritik bir rol oynamak üzere, kuru gözün teşhis ve tedavisinde önemli sayılır. 10 Kuru, yabancı cisim hissi, yanan', irite olmuş' gözler ve bulanık görme, göz kuruluğunun nedeni ne olursa olsun, kuru göz hastaları tarafından sıklıkla yakınılan bulgulardır. Ancak, göz kuruluğunun nedeninin belirlenmesine yardımcı olmak için, hastanın değerlendirilmesi sırasında ek bilgilerin verilmesi önemlidir. Bunlar, bir kontakt lens kullanma geçmişi, daha önce göz kuruluğu tedavisi görme, bulguların sıklığı, şiddetlendirici uyaranlara karşı hassasiyet, sistemik ilaçların kullanımı ve komorbiditeyi içerebilir. Sınırda göz kuruluğu, sigara dumanının varlığında veya yüksek derecede klimatize edilmiş veya merkezi ısıtmalı ortamlarda kendini gösterebilir. Yüzme havuzlarını dezenfekte etmek için kullanılan klor, alkol tüketimi sonrasında yaşanan dehidrasyon gibi, bilinen bir başka tetikleyici uyarandır. Validasyonlu anketler, hızlı değerlendirme imkanı verir (hatta belki, muayeneden önce bekleme odasında bile) ve ilgili bilgilerin toplanmasında tutarlılık sağlar. Bu, özellikle, birden fazla kişinin klinik hizmeti verdiği daha büyük kliniklerde faydalı olabilir. Hastaların sorulara verdiği yanıtlara değerler verilerek, kuru gözün şiddet derecesinin puanlandırılması ve tedavilerin etkinliğinin izlenmesi sağlanır. Göz kuruluğunun değerlendirilmesi alanında popüler iki validasyonlu anket, McMonnies Kuru Göz Anketi, 11, 12 (Şekil 4 Ek 1'e bakınız) ve Oküler Yüzey Hastalık İndeksidir (OSDI) ( Allergan Inc. 13 (Şekil 5 Ek 2 ye bakınız). UYGULAMALI DEĞERLENDİRME Gözyaşı tabakası ve oküler yüzeyin objektif değerlendirmesi, dört temel alana ayrılabilir. Kapsamlı bir kuru göz muayenesinde, alanlardan her birinden en az bir test dahil edilerek, alanlardan her birinin değerlendirilmesi önemlidir.

4 1. GÖZYAŞI TABAKASININ NİTELİĞİ Aköz yetersizliğe dayalı ve buharlaşıcı kuru göz durumlarından her ikisinde de, gözyaşı tabakası stabilitesi azalır ve gözyaşı tabakası ozmolaritesi artar. Her iki ölçüm, genel gözyaşı tabakasının kalitesi ile ilgili faydalı bilgiler verir. Flöressein, gözyaşı tabakasını destabilize etme ve ölçülen değeri azaltma potansiyeline sahip olduğundan, gözyaşı tabakasına veya oküler yüzeye dokunulmadan yapılan non-invazif stabilite testleri, geleneksel testlerden daha geçerlidir. 14 Non-invazif bir testte, gözyaşı tabakasından miriler yansıtılır. 15 Aşağıda yer alan Tablo 1'de gösterildiği gibi, çok sayıda oftalmik cihazın mirileri kullanılabilir. Hasta, gözünü kırpmadan beklerken, bir göz kırpması ile mirilerin bozulma veya parçalanmasının ilk belirtisi arasında geçen süre, gözyaşı incelme süresidir. Non-invazif gözyaşı tabakası stabilite ölçümü için miriler Sutcliffe tarzı tek pozisyonlu, değişken çiftlemeli keratometre (örn. Bausch & Lomb keratometre) Şekil 6a Şekil 6b Izgara görüntülü ek parçası ile Tearscope Plus (Keeler Ltd., Berkshire, UK) Şekil 6c Şekil 6d Placido temelli bazlı topografi cihazı (örn. Orbscan topografi cihazı, Bausch & Lomb) Şekil 7 Tablo 1: Non-invazif gözyaşı tabakası stabilite ölçümü için yansıyan mirelerin örnekleri Gözyaşı tabakası stabilite ölçümleri, yapısı gereği değişken olduğundan, gözlerden her biri için en az üç değerin ortalaması kaydedilmelidir. Genel olarak, non-invazif stabilite değerleri, floressein ile ölçülenlerden daha uzundur. Geleneksel floressein kopma süresi testinde görülen >10 saniyeye kıyasla, non-invazif bir testte, kuru göze karşı sağlıklı gözün kopma noktasının çoğunlukla >20 saniye olduğu düşünülmektedir. 16

5 Stabiliteyi non-invazif şekilde ölçemeyen veya ölçmek istemeyen pratisyenler için, geçerli sonuçlar, gözyaşı tabakası kırılmasının görüntülenmesine yardımcı olmak için floressein kullanılarak elde edilebilir. Ancak, damlatılan floressein sodyum miktarı en aza, ideal şekilde yaklaşık 1µl'ye indirilmelidir (Şekil 8(a)). Auckland Üniversitesi'nde yapılan araştırma, damlatılan 1µl hacimlerin, gözyaşı tabakasında, daha büyük hacimlerle aynı destabilizasyona neden Şekil 8a olmadığını göstermiştir (Şekil 8(b)). 17 Damlatılan sıvıların hacminin normalde yaklaşık 25 40µl olduğu unutulmamalıdır. Kobalt mavi filtreye ek olarak kullanılan bir Wratten (sarı) bariyer filtresi, flüoresansın görüntülenmesini büyük ölçüde geliştirir. Şekil 9 Gözyaşı tabakasının ozmolaritesi, kuru göze yönelik köklü bir laboratuar testidir ve esasen, göz kuruluğunun teşhisinde en iyi tek tahmin testi olduğu düşünülmektedir. 9, 18 Yakın zamanda, çip laboratuar teknolojisi, ozmolarite ölçümünün, klinik ortama ulaşmasını sağlamıştır (TearLab, Ocusense (Şekil 9)). Gözkapağının kenarında alt gözyaşı menisküsüne dokundurulan tek kullanımlık prob, bir nanolitre gözyaşı numunesi toplar ve bu numune, saniyeler içinde analiz edilerek klinisyene ozmolarite okumasını verir. Normal değerler, yaklaşık 304mOsm/kg civarındayken, 320mOsm/kg'nin üzerindeki değerler, göz kuruluğunun göstergesidir. 2. GÖZYAŞI MİKTARI Şekil 8b Geleneksel gözyaşı hacmi testi olan Schirmer testi, son derece invaziftir ve önemli miktarda refleks kaynaklı yaşarmaya neden olur. Testten önce topikal anestezi kullanılması, test sırasında hastanın rahatlığını artırır, ancak refleks kaynaklı yaşarmanın test sonucuna düşük, fakat değişken bir katkısı kaldığından, tavsiye edilmez. 7 Dolayısıyla Schirmer testi, uygulamalarda en sık görülen, sınırda göz kuruluğu olan hastaların değerlendirilmesinde sınırlı değere sahiptir. Faydası, öncelikli olarak, en şiddetli göz kuruluğu durumlarında, gözyaşı bezinin bir işlevinin olduğunun doğrulanmasında sınırlıdır. (Şekil 10) Şekil 10

6 Şekil 11 Benzer şekilde objektif, fakat önemli ölçüde daha az invazif bir test ise, fenol kırmızısı boya emdirilmiş ince bir pamuk ipliğinin, Schirmer testi kağıdına benzer şekilde, alt göz kapağının yanlamasına üçte birine yerleştirilmesiyle yapılan Fenol Kırmızısı İplik (PRT) testidir.19 (Şekil 11) Hafifçe alkalin gözyaşı sıvısının (ph 7.4) absorpsiyonu, iplikte sarıdan kırmızıya bir renk değişimine neden olur. Islak uzunluk, yalnız 15 saniyelik bir süre sonra ölçülür ve 10 mm'den düşük değerler, aköz yetersizliğin göstergesi olarak düşünülür. Bu objektif testin bir avantajı, birçok hastanın, bu test sırasında gözlerinde bulunan ipliğin neredeyse hiç farkında olmamasıdır. Ancak, sınırlı ölçüm süresi göz önüne alındığında, gözyaşı akışının ve yerleşik gözyaşı hacminin, test sonucuna kesin katkılarına yönelik tartışmalar sürmektedir.20 Seyreltme testleri, gözyaşı akışına yönelik bir gösterge sağlamak üzere kullanılabilir. Bengal pembesi ve floressein, aynı anda alt fornikse damlatılır ve 5 dakika sonra seyreltme derecesi gözlemlenir. Menisküs sarı renge dönüştüyse, bu, gözyaşı dönüşünün sağlıklı olduğunu gösterir, ancak kırmızı kaldıysa, bu, yetersiz dönüşün işaretidir. Gözyaşı menisküs rengiyle karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak ve daha kantitatif sonuçlar alabilmek için, seyreltme standartları hazırlanabilir.21 Gözyaşı işlev indeksi (TFI), gözyaşı sekresyonu ve gözyaşı drenajının değerlendirilmesini birleştiren bir ölçüdür. TFI, Schirmer test değerinin (mm cinsinden) gözyaşı klirens hızına (bölüm olarak ifade edilen seyreltme) bölünmesiyle elde edilen değerdir. Araştırmacılar, 96'dan düşük bir TFI değerinin, kuru göz işareti olduğunu ortaya koymuştur.22 Yalnızca, yarıklı lamba biyomikroskopla üst ve alt gözyaşı menisküslerinin üst kısımlarının gözlemlenmesiyle, gözyaşı miktarı hakkında önemli miktarda bilgi elde edilebilir. 0.2mm'den az yükseklikler (yarık lamba üzerinde, kalibre edilmiş yarık lamba yükseklik ayarlayıcı kullanılarak tahmin edilebilecek), azalmış gözyaşı miktarını gösterir. Menisküs profilinin gözlenmesi de son derece yararlıdır. Normalde sağlıklı bir gözde düzgün bir gözyaşı menisküsü gözlemlenirken, kıvrımlı kenarlı bir menisküs, çoğunlukla kuru gözle ilişkilendirilir. (Şekil 12a ve 12b) Şekil 12a Şekil 12b

7 3. GÖZ KAPAKLARI, KİRPİKLER VE LİPİT KATMANININ DEĞERLENDİRİLMESİ Göz kırpmanın gözlemlenmesi ve göz kapakları ve kirpiklerin detaylı bir yarık lamba muayenesi, buharlaşıcı kuru gözle ilişkili anormallikleri ortaya çıkarabilir. Göz kırpma şekli düzenli olmalı, 5 6 saniyede bir yaklaşık bir kez (veya dakikada kez) göz kırpmalıdır. Artan göz kırpma oranları, kuru göz durumunda; azalan oranlar, nörotrofik koşullarda görülebilirken; eksik göz kırpma, çoğunlukla kontakt lens kullananlarda görülür. Göz kırpmanın gözlemlendiğine dikkat çekilmesi, göz kırpma şeklini çarpıcı biçimde etkileyebileceğinden, geçmiş bilgileri alınırken, fark ettirmeden, göz kırpma kalitesi de not edilmelidir. Şekil 13 Blefarit, seboreik (Şekil 13) (yağlı cilt ve konkomitan saç kepeği ile ilişkili olarak), stafilokoksik (bakteriyel aşırı kolonizasyon, genellikle S. aureus) veya her ikisinin kombinasyonu şeklinde olabilir. Blefarit belirtileri arasında, kirpiklerin etrafında görülen yağlı sekresyonlar, kepek veya dairesel çizgiler ve eksik veya yanlış yöne bakan kirpikler yer alır. Hastalar, fotofobi, yaşarma, ağrı, kızarıklık, bulanık görme ve/veya iltihaptan şikayet edebilir. Blefarit çoğunlukla, azalan gözyaşı tabakası stabilitesi ile kanıtlandığı gibi, düşük kalitede gözyaşı tabakası ile ilişkilidir. Sağlıklı meibom bezleri, yüzeysel gözyaşı tabakası katmanını oluşturan berrak bir lipit sekresyonu üretir. Meybomyan bezi fonksiyon bozukluğunda (MGD), göz kapağının kenarları genellikle inflame olur ve bezdeki delikler tıkanmış veya sayıca azalmış olabilir. (Şekil 14) Bu tür bez koyulaşma veya soluklaşmaları en net şekilde transillüminasyonla, ideal olarak ise kızılötesi görüntüleme sistemiyle gözlemlenebilir. Şekil 14 Bezlerin dijital çekimi, MGD şiddetine bağlı olarak, puslu, opak, yarı katı (diş macununa benzer) ve hatta mum kıvamında bir maddeyi ortaya koyabilir. Bu çekim, en az beş puanlık bir ölçekte derecelendirilmelidir (Tablo 2). Gözlemlenerek kaydedilmesi gereken ilgili özellikler arasında, gözyaşı tabakasında köpük veya debri, göz kapağı kalınlaşması veya çentiklenmesi ve entropiyon yer alır. Derece Gözlemin açıklaması 0 Berrak sıvı görünümü 1 Yağlı, hafifçe bulanık sıvı görünümü 2 Opak, kalınlaşmış görünüm 3 Yarı-katı madde görünümü 4 Mum kıvamında madde görünümü / tamamen tıkalı Tablo 2: Meibom bezi görünümünün klinik derecelendirmesi

8 Lipit miktarı ve kalitesiyle ilgili ilave bilgi, soğuk-katot ışık kaynağına sahip, geniş açılı bir aydınlatma sistemi yardımıyla edinilebilir. Klinik ortamda lipit katmanının interferometrik gözlemine imkan sağlayan bu sistemlerden biri, Tearscope Plus 'tır (Keeler Ltd., Berkshire, UK). Bu cihaz, ışığı açılmamış bir yarıklı lamba biyomikroskopla birlikte kullanılmak suretiyle, görünen lipit şekline dayanılarak, lipit katmanı kalınlığının ve kalitesinin tahmin edilmesini sağlar. (Şekil 6c) 1994 yılında Guillon ve Guillon tarafından tanımlanan şekiller, Tablo 3'te gösterilmektedir. 16 Yumuşak kontakt lensler, lipit kalınlığını ortalama yaklaşık 2 derece azaltma eğilimindedir; dolayısıyla, kontakt lens kullanımıyla bağlantılı olarak kuru göz gelişme riskini azaltmak için, kontakt lens takmadan önce, bir hastanın en azından bir akış/dalga şekline veya tercihen, amorf veya normal renkli püskül şekline (Şekil 15) sahip olması faydalıdır. Kuru gözde, özellikle göz kapağı hastalığı ile ilişkili olduğunda, çoğunlukla anormal renkli püskül şekilleri görülür. Gözyaşı tabakası Şekil 15 yüzeyinde sürekli lipit katmanına sahip hastalarda, lipit katmanının kalınlığı önemli olmaksızın, gözyaşı tabakası buharlaşmasının inhibe olduğu gösterilmiştir. 23 Lipit katmanının anormal veya görünmez olması durumunda, gözyaşı tabakasının buharlaşma oranı 4 kat artar. Daha ince lipit katmanlarına sahip hastaların, lipit katmanının sağlamlığını sürdürmek ve gözyaşı tabakasının hızlı kurumasını önlemek için daha sık göz kırpmaları gerekir. Lipit katmanı şekli Görünüm Tahmini kalınlık (nm) Yok Gözle görülen bir lipit katmanı yok <10 Mermer görünümünde açık ağ örgüsü Mermer görünümünde kapalı ağ örgüsü Fark edilmeyen, gri, mermere benzer görünüm, sıklıkla ancak göz kırpma sonrası hareketle görünür Oldukça belirgin, gri, sıkı ağ örgüsü ile mermere benzer şekil Şekil 6c Akış Sürekli değişen dalgaya benzer şekil Amorf Ayırt edilebilir özelliklere sahip olmayan mavi-beyazımsı görünüm Normal renkli Renkli enterferans püskülleri görünümü. >100 püsküller Renk değişiklikleri kademelidir Anormal renkli Küçük bir alanda rengi hızla değişen, Değişken püsküller oldukça değişken renkli ayrı alanlar. Tablo 3: Speküler yansıma ile gözlemlenen lipit katmanı şekillerinin görünümünün ve yaklaşık kalınlığının açıklaması. 16

9 4. OKÜLER YÜZEY Bulbar ve palpebral konjonktival hiperemi gözlemlenmeli ve standardize edilmiş bir derecelendirme ölçeğine göre derecelendirilmelidir. Çok sayıda klinik olarak kabul edilebilir derecelendirme ölçeği mevcuttur. Ancak, çeşitli derecelendirme ölçeklerinin birbirinin yerine kullanılamayacağı gösterildiğinden, gözlemciler arası ve gözlemci içi tutarlılığı optimize etmek için, bir uygulama içinde aynı ölçeğin kullanılması önemlidir. 24 Kuru gözde, temel bakış yönünde göz kapağı kenar posterior çevresini sınırlandıran, göz kapağına paralel konjonktival katlar (LIPCOF) gözlemlenebilir.(şekil 16) 25 Tablo 4'te, ilişkili kuru göz riskiyle birlikte, kabul edilmiş bir LIPCOF derecelendirme ölçeği gösterilmektedir. Şekil 16 Derece Kat sayısı 0 derecesine göre, artan kuru göz riski 0 kat yok 0 1 tek kat, gözyaşı prizması 15 x yüksekliğinden az 2 birden fazla kat, gözyaşı 63 x prizması yüksekliğine kadar 3 birden fazla kat, gözyaşı 190 x prizmasının yüksekliğinden fazla Tablo 4: Göz kapağına paralel konjonktival katların (LIPCOF) derecelendirmesi. 13 Ancak oküler yüzeyin bütün non-invazif ve minimum ölçüde invazif muayenesi tamamlandıktan sonra, korneal ve konjonktival hücre hasarının görüntülenmesini kolaylaştırmak için boya maddeleri ajanları kullanılmalıdır. Optimum şekilde bir bariyer filtresiyle görüntülenen floressein, epiteliyel hücre kaybını vurgularken; Bengal pembesi veya Lisamin yeşili, musin protein korumasından yoksun kalan veya epiteliyel hücre membranlarını Şekil 17a ortaya çıkaran epiteliyel yüzeyleri vurgular. (Şekil 17a ve 17b) Kuru gözde, kornea ve konjonktivanın inferior, interpalpebral alanları, yoğunluğu, dağınık noktalardan daha geniş, birleşik alanlara farklılık göstermek üzere, en yaygın şekilde boyanma gösterir. Aynı gözde, Bengal pembesi ve Lisamin yeşili, benzer lekelenme modeli gösterir, ancak Lisamin yeşili, kuru göze sahip bir hastada bile, damlatıldığında anlamlı şekilde daha az iritasyona neden olur. Şekil 17b

10 Bengal pembesi kullanılıyorsa, hastanın rahatsızlığını en aza indirmek amacıyla, damlatılan hacmi sınırlandırmak için gayret sarf edilmelidir. Ancak, lekelemenin görüntülenmesinin eşit derecede kolaylığı için, daha büyük hacimli Lisamin yeşili (> 10µl) damlatılması ve görüntülemeden önce biraz daha uzun beklenmesi gerekebilir (optimum şekilde, damlatma sonrası 1 ile 4 dakika arası). Boyanmanın şiddeti, bir kez daha, CCLRU dereceleme ölçeği veya Oxford dereceleme ölçeği gibi bir dereceleme ölçeğine göre puanlandırılmalıdır. (Şekil 18) 26 Şekil 18 Semptomatik hastalarda, rutin klinik bulguların yokluğunda, göz kapağı temizleme alanı epiteliyopatisi gözlenebilir. 27 Göz kapağı temizleme alanı, göz kırpma sırasında oküler yüzeyi silen, üst göz kapağının kenar konjonktiva kısmıdır. Bitişik epiteliyel yüzeylerin yetersiz yağlanması nedeniyle artan sürtünmenin, bu epiteliyopatinin gelişmesinde esas rol oynadığına inanılmaktadır. Üst göz kapağının tersine döndürülmesinde, göz kapağı temizleme bölgesi, en iyi, Bengal pembesi ve birbirini izleyen floressein boyanma kombinasyonu ile görüntülenir. SONUÇ Preoküler gözyaşı tabakası, belirgin biçimde karmaşık bir yapıdır ve fizyolojisinin bütün yönleri birbirine bağlıdır. Bu oldukça dinamik tabakanın yapısının ve özelliklerinin değerlendirilmesi için, birçoğu klinik ortamda kullanıma uygun olan sayısız yöntem mevcuttur. Ancak, bazı durumlarda, test etme prosedürü, reflekse bağlı yaşarmayı tetikleyerek, araştırılmakta olan parametreyi etkileyebilir. Son yıllarda, amaç, gözyaşı tabakasının araştırılmasında daha az invazif veya ideal olarak, non-invazif yöntemlerin kullanımını geliştirmek ve teşvik etmek olmuştur. Bu şekilde, tabakanın durumu, fizyolojik durumuna mümkün olduğunca yakın olarak değerlendirilebilir. Klinisyen, testleri her seferinde aynı düzende, en az invaziften en invazife gerçekleştirerek, reflekse bağlı gözyaşlarının kontamine edici etkisini azaltabilir. Gözyaşı tabakası bileşenlerinin birbiriyle ilişkili niteliği nedeniyle, kuru göz teşhisi konabilmesi ve en doğru tedavi stratejisinin tahmin edilebilmesi için tek bir klinik testin yeterince hassas veya spesifik olmadığının unutulmaması önemlidir. 28 Etiyolojinin en iyi şekilde belirlenmesi ve uygulayıcıya en uygun yönetim stratejisini seçme konusunda yardımcı olması için, her bir kuru göz vakası için yukarıdaki 1 4 no.lu bölümlerden her birinden en az biri olmak üzere, testlerin bir kombinasyonunun yapılması tavsiye edilir. (Şekil 19 Ek 3'e bakınız)

11 Şekil Lejantları Şekil 1: İşlevsel birim. 2 (uyarlama: Stern ME ve ark, 1998) Şekil 2: Gözyaşı tabakasının yapısı. 6 (uyarlama: Dilly, 1994) Şekil 3: 2007'de yapılan Uluslararası Kuru Göz Atölyesini takiben, majör etiyolojik kuru göz sınıfları. 1 (uyarlama: Ocul Surf 2007;5(2):75-92.) Şekil 4: McMonnies Kuru Göz Anketi, uyarlama: McMonnies ve Ho, Her yanıt için puanlar üstte gösterilmektedir. Şekil 5: OSDI (Oküler Yüzey Hastalık İndeksi) ( Allergan, Inc., Irvine CA, ABD), puanlama talimatları ile birlikte. Şekil 6: Gözyaşı tabakasından yansıyan (sırasıyla, (b) ve (d)) keratometre mireleri (a) veya Tearscope Plus (c), gözyaşı incelme süresinin ölçümünü kolaylaştırır. Şekil 7: Orbscan topograf cihazından Placido halkaları, gözyaşı tabakasından yansıma ve noninvazif gözyaşı tabakası stabilitesinin ölçümü için uygun mirleri verir Şekil 8: Gözyaşı kırılma süresinin görüntülenmesine yardımcı olması için kullanılan floressein, gözyaşının destabilizasyonunu önlemek ve en geçerli sonuçları elde etmek için, dikkatli (a) ve tutumlu (b) şekilde damlatılmalıdır. Şekil 9: Gözyaşı tabakasının ozmolaritesinin klinik değerlendirmesi için yakın zamanda geliştirilen TearLab (Ocusense). (Birmingham Optik Grubunun izniyle) Şekil 10: Schirmer testi: bir filtre kağıdı şeridi, (anestezi uygulanmamış) alt göz kapağının yanlamasına 1/3 kısmına yerleştirilir ve 5 dakika sonra ıslanan uzunluk kaydedilir. Bu süre içinde 5 mm'den az değerler, aköz yetersizliğe işaret eder. Şekil 11: Fenol Kırmızısı İplik testi: pamuk iplik, alt göz kapağının yanlamasına 1/3 kısmına yerleştirilir. 15 saniyede 10 mm'den az ıslanmış uzunluk, aköz yetersizliği gösterir Şekil 12: Gözyaşı menisküs yüksekliği: menisküs, düzgün ve en az 0.2mm yüksekliğinde olmalıdır (a). Kenarları kıvrımlı, düzgün olmayan bir menisküs, kuru göz işaretidir (b). Şekil 13: Seboreik blefaritte, kirpik diplerinin etrafında kuru pulcuklar ( kepek") (Brian Tompkins in izniyle) Şekil 14: 3. Derece meibom bezi fonksiyon bozukluğu ve bununla ilişkili kalınlaşmış göz kapağı çevresi ile yüzey telanjiektazisi. Görünümde yarı katı (diş macununa benzer) bir kıvam vardır. (Brian Tompkins'in izniyle) Şekil 15: Tearscope Plus ile gözlemlenen normal renkli püskül şekli. Şekil 16: Şiddetli göz kuruluğu olan bir hastada, göz kapağına paralel konjonktival katlar (LIPCOF). (Brian Tompkins'in izniyle) Şekil 17: Her ikisi de beyaz ışıkla görüntülenen iki farklı kuru göz hastasında, Bengal pembesi (a) ve Lisamin yeşili (b) oküler yüzey boyanma. (Şekil 15(b) Brian Tompkins'in izniyle) Şekil 18: Korneal ve konjonktival boyanmanın derecelendirmesi; Oxford Şeması. Bu ölçek, taranarak klinik kullanım için çoğaltılması tavsiyesiyle yayınlanmıştır. 26 (Bron ve ark.'dan; Cornea 2003; 22(7): ) Şekil 19: Kuru göz hastasının klinik değerlendirmesi için akış şeması. Kuru gözün, aköz yetersizliğe bağlı veya buharlaşıcı kuru göz olarak ayırt edilebilmesini sağlamak ve hastanın uygun tedavisini kolaylaştırmak için, her bir gruptan (1 ila 4) en az bir test yapılmalıdır.

12 Referanslar 1 (No authors listed). The definition and classification of dry eye disease: report of the Definition and Classification Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop (2007). Ocul Surf 2007;5(2): Stern ME, Beuerman RW, Fox RI, Gao J, Mircheff AK, Pflugfelder SC (1998) The pathology of dry eye: the interaction between the ocular surface and lacrimal glands. Cornea; 17(6): McCarty CA, Bansal AK, Livingston PM, Stanislavsky YL, Taylor HR. The epidemiology of dry eye in Melbourne, Australia. Ophthalmology 1998;105: Schein OD, Munoz B, Tielsch JM, Bandeen-Roche K, West S. Prevalence of dry eye among the elderly. Am J Ophthalmol 1997;124: Nichols JJ, Ziegler C, Mitchell GL, Nichols KK (2005) Self-reported dry eye disease across refractive modalities. Invest Ophthalmol Vis Sci; 46(6): Dilly PN (1994) Structure and function of the tear film Adv Exp Med Biol; 350: Jordan A, Baum J (1980) Basic tear flow. Does it exist? Ophthalmology; 87(9): van Best JA, Benitez del Castillo JM, Coulangeon LM (1995) Measurement of basal tear turnover using a standardized protocol. European concerted action on ocular fluorometry. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol; 233(1): Lemp M (1995) Report of the National Eye Institute/Industry workshop on Clinical Trials in Dry Eyes. CLAO J; 21(4): Smith J, Nichols KK, Baldwin EK. Current patterns in the use of diagnostic tests in dry eye evaluation. Cornea 2008;27(6): McMonnies CW (1986) Key questions in a dry eye history J Am Optom Assoc; 57(7): McMonnies C, Ho A, Wakefield D (1998) Optimum dry eye classification using questionnaire responses Adv Exp Med Biol; 438: Schiffman RM, Christianson MD, Jacobsen G, Hirsch JD, Reis BL (2000) Reliability and validity of the Ocular Surface Disease Index Arch Ophthalmol; 118(5): Patel S, Murray D, McKenzie A, Shearer DS, McGrath BD (1985) Effects of fluorescein on tear break up time and on tear thinning time Am J Optom Physiol Opt; 62(3): Hirji N, Patel S, Callander M (1989) Human tear film pre-rupture phase time (TP-RPT) a non-invasive technique for evaluating the pre-corneal using a novel keratometer mire Ophthal Physiol Opt; 9(2): Guillon JP, Guillon M (2004) The role of tears in contact lens performance and its measurement in Ruben M, Guillon M (eds), Contact Lens Practice (Chapman and Hall Medical, London), pp Craig JP, Müller A, Mooi J (2002) The impact of fluorescein quantity on tear film break-up Cont Lens Anterior Eye; 25(4): Khanal S, Tomlinson A, McFadyen A, Diaper C, Ramaesh K. Dry eye diagnosis. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2008;49(4): Hamano T, Mitsunaga S, Kotani S, Hamano T, Hamano K, Hamano H, Sakamoto R, Tamura H (1990) Tear volume in relation to contact lens wear and age CLAO J; 16(1): Tomlinson A, Blades KJ, Pearce EI (2001) What does the phenol red thread test actually measure? Optom Vis Sci; 78(3): Norn MS (1965) Tear secretion in normal eyes. Estimated by a new method: the lacrimal streak dilution test Acta Ophthalmol (Copenh); 43(4): Xu KP, Yagi Y, Toda I, Tsubota K (1995) Tear function index. A new measure of dry eye Arch Ophthalmol; 113(1): Craig JP, Tomlinson A (1997) Importance of the lipid layer in human tear film stability and evaporation. Optom Vis Sci; 74(1): Wolffsohn JS (2004) Incremental nature of anterior eye grading scales determined by objective image analysis Br J Ophthalmol; 88(11): Schirra F, Hoh H, Kienecker C, Ruprecht KW (1998) Using LIPCOF (lid-parallel conjunctival fold) for assessing the degree of dry eye, it is essential to observe the exact position of that specific fold Adv Exp Med Biol; 438:

13 26 Bron AJ, Evans VE, Smith JA (2003) Grading of corneal and conjunctival staining in the context of other dry eye tests. Cornea; 22(7): Korb DR, Herman JP, Greiner JV et al. Lid wiper epitheliopathy and dry eye symptoms. Eye & Contact Lens 2005;31(1): Craig JP (1995) Tear physiology in the normal and dry eye. PhD Thesis. Glasgow Caledonian University.

14 Ek 1 Şekil 4 McMonnies Kuru Göz Anketi Lütfen aşağıdaki soruları size en uygun yanıtın altını çizerek cevaplayınız: Bayan / Bay. Yaş: 25 yaşından az 0 / yaş (M1/F3) / 45 yaşından fazla (M2/F6). Şu an kullandığı: kontakt lens yok / sert kontakt lensler / yumuşak kontakt lensler. 1. Göz kuruluğunuz için hiç için damla ya da başka bir tedavi reçetesi yazıldı mı? Evet 6 / Hayır 0 / Emin değilim 0 2. Aşağıdaki göz semptomlarından herhangi birini hiç yaşadınız mı? (Lütfen size uygun olanların altını çizin.) 1. Ağrı 2. Kaşıntı 3. Kuruluk 4. Kumluluk hissi 5. Yanma 3. Gözleriniz ne sıklıkta bu semptomları yaşıyor? (altını çizin) Asla 0 / Bazen 1 / Sıklıkla 4 / Sürekli 8 4. Gözleriniz olağandışı şekilde sigara dumanına, dumana, klimaya veya merkezi ısıtmaya karşı hassas mı? Evet 4 / Hayır 0 / Bazen 2 5. Gözleriniz yüzerken çok kızarıp rahatsız oluyor mu? Geçerli değil 0 / Evet 2 / Hayır 0 / Bazen 1 6. Gözleriniz alkol aldığınız günün sonraki gününde kuru ve rahatsız oluyor mu? Geçerli değil 0 / Evet 4 / Hayır 0 / Bazen 2 7. (lütfen altını çizin) Antihistamin tabletler 2 veya antihistamin göz damlaları 2, diüretikler 2 (sıvı tabletler), uyku hapları 1, sakinleştiriciler 1, oral kontraseptifler 1, duodenal ülser için ilaç 1, sindirim sorunları için ilaç 1, yüksek kan basıncı için ilaç 1, antidepresanlar 1 veya... kullanıyor musunuz? (Listelenmemiş kullandığınız ilaçları yazın.) 8. Artritten (eklem yangısı) şikayetçi misiniz? Evet 2 / Hayır 0 / Emin değilim 0 9. Burunda, ağızda, boğazda, göğüste veya vajinada kuruluk yaşıyor musunuz? Asla 0 / Bazen 1 / Sıklıkla 2 / Sürekli Tiroid bozukluğundan şikayetçi misiniz? Evet 2 / Hayır 0 / Emin değilim Gözleriniz yarı açık olarak uyuduğunuz size hiç söylendi mi? Evet 2 / Hayır 0 / Bazen Uykudan uyandığınızda göz rahatsızlığı yaşıyor musunuz? Evet 2 / Hayır 0 / Bazen 1 Puan: Normal (< 10) Marjinal (sınırda) göz kuruluğu (10-20) Patolojik göz kuruluğu (>20)

15 Ek 2 Şekil 5 OKÜLER YÜZEY HASTALIK İNDEKSİ Lütfen yanıtınızı en iyi temsil eden kutuyu seçerek aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Geçen hafta içinde aşağıdakilerden herhangi birini yaşadınız mı: 1. Gözler ışığa karşı hassas mı?. 2. Gözler kumlu hissediyor mu? 3. Gözler ağrılı veya acıyor mu?.. 4. Bulanık görüş? 5. Zayıf görüş?.. Her zaman Çoğu zaman Yarı yarıya Bazı zamanlar Hiçbir zaman Geçen hafta içinde aşağıdakilerden herhangi birini yapmanızı sınırlayan problemleriniz oldu mu: 6. Okumak?. 7. Gece araba sürmek? Bilgisayarla veya banka cihazıyla (ATM) çalışmak?.. 9. TV izlemek?.... Her zaman Çoğu zaman Yarı yarıya Bazı zamanlar Hiçbir zaman Geçerli değil Geçen hafta içinde gözleriniz aşağıdaki durumlardan herhangi birinde rahatsız hissetti mi: 10. Rüzgarlı durumlarda?. 11. Düşük nemli (çok kuru) yerlerde veya alanlarda? Klimalı alanlarda? Her zaman Çoğu zaman Yarı yarıya Bazı zamanlar Hiçbir zaman Geçerli değil

16 OKÜLER YÜZEY HASTALIK İNDEKSİ Puanlama Talimatları Madde Puanlama Toplam OSDI puanı aşağıdaki formül temel alınarak hesaplanır: OSDI = (tüm yanıtlanan sorular için şiddet toplamı) X (100), (Yanıtlanan soruların toplam # su) X (4) Şiddet bu ölçeğe dayanarak puanlandırılır 0 = hiçbir zaman, 1 = bazı zamanlar, 2 = yarı yarıya, 3 = çoğu zaman, 4 = her zaman. Yorumlama 100 değerinde bir puan tam yetersizliğe karşılık gelir (yanıtlanan tüm sorulara her zaman yanıtı), 0 değerinde bir puan ise yetersizlik bulunmamasına karşılık gelir (yanıtlanan tüm sorulara hiçbir zaman yanıtı). Böylece, 12.5 temelli bir değişiklik yanıtlanan soruların yarısında en az bir kategorilik gelişmeye karşılık gelir. Alt Ölçek Puanlama Alt ölçeklerin puanları her alt ölçeğin kendi puanını yaratacak şekilde kullanılmasıyla benzer şekilde hesaplanır. Böylece, ayrı bir şekilde hesaplanan herhangi bir alt ölçek ayrıca 100 değerinde bir maksimum puana sahip olacaktır. Üç alt ölçek (görüşle-ilgili fonksiyon, oküler semptomlar ve çevresel tetikleyiciler) aşağıdakilerden oluşur: Alt ölçek Sorular Görmeye bağlı işlev 4, 5, 6, 7, 8, 9 Oküler Semptomlar 1, 2, 3 Çevresel Tetikleyiciler 10, 11, 12

KURU GÖZDE OKÜLER YÜZEY HASTALIĞI SEMPTOMLARI İNDEKSİ (OYHİ) İLE TANI YÖNTEMLERİNİN UYUMU

KURU GÖZDE OKÜLER YÜZEY HASTALIĞI SEMPTOMLARI İNDEKSİ (OYHİ) İLE TANI YÖNTEMLERİNİN UYUMU Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2014; 54 (2) Klinik Çalışma KURU GÖZDE OKÜLER YÜZEY HASTALIĞI SEMPTOMLARI İNDEKSİ (OYHİ) İLE TANI YÖNTEMLERİNİN UYUMU Hatice TEKCAN 1, Ayşe BURCU

Detaylı

Kuru Göz Tanı Yöntemleri

Kuru Göz Tanı Yöntemleri MN Oftalmoloji Kuru Göz Özel Sayısı Özet Kuru Göz Tanı Yöntemleri Prof.Dr. Banu COŞAR* Kuru göz tanı prensipleri 2007 de Kuru Göz Atölyesi (Dry Eye Workshop) tarafından yayınlanmıştır. Tanı testlerinin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. RESTASİS %0.05 oftalmik emülsiyon Göze damlatılır. Steril, koruyucu içermez.

KULLANMA TALİMATI. RESTASİS %0.05 oftalmik emülsiyon Göze damlatılır. Steril, koruyucu içermez. KULLANMA TALİMATI RESTASİS %0.05 oftalmik emülsiyon Göze damlatılır. Steril, koruyucu içermez. Etkin Madde: Etkin madde olarak her ml sinde 0.5 mg (%0.05) siklosporin içermektedir. Yardımcı Maddeler: Yardımcı

Detaylı

Göz Kuruluğu BULGU VE BELİRTİLER

Göz Kuruluğu BULGU VE BELİRTİLER Sağlıklı gözler sürekli olarak, göz kırpmaları arasında sağlam kalmak üzere tasarlanmış, kalıcı bir tabaka olan bir zar ile kaplıdır. Sağlam bir gözyaşı tabakası gözünüzün şeffaf ön yüzeyi olan korneanın

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI LATASOPT % Göz Damlası. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml de;

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI LATASOPT % Göz Damlası. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml de; ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI LATASOPT % 0.005 Göz Damlası 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml de; Latanoprost 0.05 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR LATASOPT, açık açılı glokom ve oküler hipertansiyonu olan hastalarda

Detaylı

GÖZ BAKIMI PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

GÖZ BAKIMI PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: 1 g oftalmik jel etkin madde olarak 2 mg karbomer 980 içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin Madde: 1 g oftalmik jel etkin madde olarak 2 mg karbomer 980 içerir. KULLANMA TALİMATI LİPOTEARS % 0.2 oftalmik jel Göze damlatılarak uygulanır. Etkin Madde: 1 g oftalmik jel etkin madde olarak 2 mg karbomer 980 içerir. Yardımcı Maddeler: Setrimid, orta zincirli trigliseritler,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. REFRESH tek dozluk göz damlası Göze damlatılır.

KULLANMA TALİMATI. REFRESH tek dozluk göz damlası Göze damlatılır. KULLANMA TALİMATI REFRESH tek dozluk göz damlası Göze damlatılır. Etkin Madde: 0.4 ml de 5.60 mg. polivinil alkol; 2.40 mg. povidon içerir. Yardımcı Maddeler: Sodyum klorür ve sodyum hidroksit (veya hidroklorik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. TEARS NATURALE FREE göz damlası Göze damlatılarak uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin maddeler: 1 ml çözelti, 1 mg dekstran 70 ve 3 mg hipromelloz (hidroksipropilmetilselüloz, E464) içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

Ulviye Yiğit, Furkan Kırık, Yusuf Evcimen, Ahmet Ağaçhan. SB Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Ulviye Yiğit, Furkan Kırık, Yusuf Evcimen, Ahmet Ağaçhan. SB Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201309207 Kuru Göz Sendromlu Hastalarda Gözyaşı Osmolarite Ölçümünün Schirmer Testi ve Gözyaşı Kırılma Zamanı ile İlişkisi Ulviye Yiğit, Furkan Kırık, Yusuf

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji 1 2 Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği

Detaylı

Benzalkonyum klorür Sodyum Fosfat Monobazik H2O Disodyum fosfat dodekahidrat. 0.265 g

Benzalkonyum klorür Sodyum Fosfat Monobazik H2O Disodyum fosfat dodekahidrat. 0.265 g 1- Tıbbi farmasötik ürünün adı : KISA ÜRÜN BİLGİLERİ (KÜB) LACRİSİFİ GÖZ DAMLASI 2- Kalitatif ve kantitatif terkibi : Hipromeloz Benzalkonyum klorür Sodyum Fosfat Monobazik H2O Disodyum fosfat dodekahidrat

Detaylı

Silikon Hidrojel Kontakt Lenslerin Oküler Yüzeye ve Gözyaşı Fonksiyon Testlerine Uzun Dönem Etkileri

Silikon Hidrojel Kontakt Lenslerin Oküler Yüzeye ve Gözyaşı Fonksiyon Testlerine Uzun Dönem Etkileri DOI: 10.4274/tjo.37268 Özgün Araflt rma / Original Article Silikon Hidrojel Kontakt Lenslerin Oküler Yüzeye ve Gözyaşı Fonksiyon Testlerine Uzun Dönem Etkileri The Long-Term Effects of Silicone Hydrogel

Detaylı

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi

hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi hasta EĞİTİMİ Bel fıtığını anlamak ve Anüler Kapama için Barricaid Protezi İçindekiler Bel fıtığı nedir? 4 Bel fıtığı teşhisi nasıl yapılır? 6 Bel fıtığı tedavisi nasıl yapılır? 7 Barricaid için bir aday

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CELLUFRESH TM % 0.5 tek dozluk göz damlası Göze uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. CELLUFRESH TM % 0.5 tek dozluk göz damlası Göze uygulanır. KULLANMA TALİMATI CELLUFRESH TM % 0.5 tek dozluk göz damlası Göze uygulanır. Etkin madde: Her 1 ml, etkin madde olarak 5 mg karmeloz sodyum içermektedir. Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, sodyum laktat,

Detaylı

Gözyaşı Menisküs Parametrelerinin Geleneksel Kuru Göz Testleri ile İlişkisinin İncelenmesi

Gözyaşı Menisküs Parametrelerinin Geleneksel Kuru Göz Testleri ile İlişkisinin İncelenmesi DOI: 10.4274/tjo.65487 Özgün Araflt rma / Original Article Gözyaşı Menisküs Parametrelerinin Geleneksel Kuru Göz Testleri ile İlişkisinin İncelenmesi Evaluation of the Correlation Between Tear Meniscus

Detaylı

Kuru Göz Hastalarında Gözyaşı Osmolarite Ölçümünün Gün İçi Değişiklikleri

Kuru Göz Hastalarında Gözyaşı Osmolarite Ölçümünün Gün İçi Değişiklikleri DOI: 10.4274/tjo.20092 Özgün Araflt rma / Original Article Kuru Göz Hastalarında Gözyaşı Osmolarite Ölçümünün Gün İçi Değişiklikleri Daytime Variations of Tear Osmolarity Measurement in Dry Eye Patients

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi. Yalnızca göz kapağı içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi. Yalnızca göz kapağı içine uygulanır. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi Yalnızca göz kapağı içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde:, 1 g merhem içeriğinde 250 IU A Vitamini Yardımcı Maddeler: Beyaz vazelin, seyreltik sıvı parafin,

Detaylı

Hiyalüronik asit: Özellikleri ve Oftalmik Kullanımları

Hiyalüronik asit: Özellikleri ve Oftalmik Kullanımları Hiyalüronik asit: Özellikleri ve Oftalmik Kullanımları Marjorie J. Rah, OD, PhD Massachusetts Eye and Ear Infirmary Contact Lens Service 243 Charles Street Boston, MA 02114 GİRİŞ Vücut, zorunlu fonksiyonları

Detaylı

Gözyaşı Osmolaritesinin Oküler Yüzey Hastalık İndeksi ve Diğer Gözyaşı Fonksiyon Testleri ile İlişkisi

Gözyaşı Osmolaritesinin Oküler Yüzey Hastalık İndeksi ve Diğer Gözyaşı Fonksiyon Testleri ile İlişkisi ORİJİNAL ARAŞTIRMA Gözyaşı Osmolaritesinin Oküler Yüzey Hastalık İndeksi ve Diğer Gözyaşı Fonksiyon Testleri ile İlişkisi Arzu TAŞKIRAN ÇÖMEZ, a Barış KÖMÜR, a Elif ŞANAL, a Hasan Ali TUFAN a a Göz Hastalıkları

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI AZYTER

KULLANMA TALİMATI AZYTER KULLANMA TALİMATI AZYTER 15 mg/g Tek Dozluk Göz Damlası Göze Uygulanır. Etkin madde: 1 g çözelti, 14,3 mg azitromisine eşdeğer 15 mg azitromisin dihidrat içerir. 250 mg çözelti içeren tek dozluk flakonda

Detaylı

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU)

GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) Op.Dr. Tuncer GÜNEY Göz Hastalıkları Uzmanı GÖZ HIRSIZI GLOK M (=GÖZ TANSİYONU) HASTALIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ? Glokom=Göz Tansiyonu Hastalığı : Yüksek göz içi basıncı ile giden,görme hücrelerinin ölümüne

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. HEXOS %0.1 steril oftalmik solüsyon, 5 ml. Göze damlatılarak uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. HEXOS %0.1 steril oftalmik solüsyon, 5 ml. Göze damlatılarak uygulanır. KULLANMA TALİMATI HEXOS %0.1 steril oftalmik solüsyon, 5 ml Göze damlatılarak uygulanır. Etkin madde: 1 mg/ml olopatadin Yardımcı maddeler: Benzalkonyum klorür, disodyum fosfat anhidr, sodyum klorür veya

Detaylı

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Diyabetin süresi (II++, GQ, SR) Geçmişteki glisemik kontrol (Hemoglobin A1c) (II++, GQ, SR) İlaçlar (II, GQ, SR)

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Refraktometre PCE-Oe

KULLANIM KILAVUZU Refraktometre PCE-Oe KULLANIM KILAVUZU Refraktometre PCE-Oe Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 18/08/2016 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Seriler... 3 3 Bölümlerin Diyagramı... 4 4 İşlem Adımları... 4 5 Uyarılar ve Bakım... 5 6 Geri

Detaylı

Sayı 4. Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir:

Sayı 4. Aşağıdaki klinik meslektaş denetimine tabi tutulmuş temel yayınlar incelenecektir: Bausch and Lomb'un aylık araştırma güncelleme yazısına hoşgeldiniz. Bilhassa ön segment üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerime dayanarak, Bausch and Lomb, benden, her ay araştırma

Detaylı

Geleneksel Hidrojel ve Silikon Hidrojel Kontakt Lens Kullanıcılarında Kuru Göz Gelişiminin Karşılaştırılması

Geleneksel Hidrojel ve Silikon Hidrojel Kontakt Lens Kullanıcılarında Kuru Göz Gelişiminin Karşılaştırılması DOI: 10.4274/tjo.43.87049 Özgün Araflt rma / Original Article Geleneksel Hidrojel ve Silikon Hidrojel Kontakt Lens Kullanıcılarında Kuru Göz Gelişiminin Karşılaştırılması Comparison of Development of Dry

Detaylı

DENEY RAPORU N. 15/ düzenlenme tarihi / 07/10/2015

DENEY RAPORU N. 15/ düzenlenme tarihi / 07/10/2015 DENEY RAPORU N. 15/000354959 düzenlenme tarihi / 07/10/2015 Sayın Müşteri ID Kodu 0072498 EST-EYÜP SABRİ TUNCER KOZMETİK SANAYİ A.Ş. YEŞİLKÖY MH. ATATÜRK CD.N:12/2 EGS BUSINESS PARK B-3 BLOK K:15 N:447

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. INDOCOLIR %0.1 göz damlası Göze uygulanır. Etkin madde: 5 ml damla 5 mg indometasin içerir.

KULLANMA TALİMATI. INDOCOLIR %0.1 göz damlası Göze uygulanır. Etkin madde: 5 ml damla 5 mg indometasin içerir. INDOCOLIR %0.1 göz damlası Göze uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 5 ml damla 5 mg indometasin içerir. Yardımcı maddeler: Tiyomersal, Arginin, Hidroksipropil-β-siklodekstrin, yeter miktarda hidroklorik

Detaylı

KURU GÖZ TEDAVİSİNDE %0.05 LİK TOPİKAL SİKLOSPORİN A NIN ETKİNLİĞİ

KURU GÖZ TEDAVİSİNDE %0.05 LİK TOPİKAL SİKLOSPORİN A NIN ETKİNLİĞİ Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2014; 54 (3) Klinik Çalışma KURU GÖZ TEDAVİSİNDE %0.05 LİK TOPİKAL SİKLOSPORİN A NIN ETKİNLİĞİ Hatice TEKCAN 1, Nilay AKAGÜN 2, Ayşe BURCU 3,

Detaylı

Diyabet ve göz sorunları

Diyabet ve göz sorunları TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 08 Diyabet ve göz sorunları Diyabet

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tek dozluk (0.4 ml) flakon, 5.60 mg polivinil alkol ve 2.40 mg povidon içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tek dozluk (0.4 ml) flakon, 5.60 mg polivinil alkol ve 2.40 mg povidon içerir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NOVAQUA tek dozluk göz damlası KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tek dozluk (0.4 ml) flakon, 5.60 mg polivinil alkol ve 2.40 mg povidon içerir.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI VISINE Göz Damlası 5 ml Göz içine uygulanır. Etkin madde: Tetrahidrozolin hidroklorür 0.5 mg/ml Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, borik asit, edetat disodyum, benzalkonyum klorür, sodyum

Detaylı

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Mesut YILDIZ, Sait ALİM, Sedat BATMAZ, Selim DEMİR, Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI PATANOL %0.1 Steril Oftalmik Solüsyon, 5mL Göze damlatılarak uygulanır. Etkin madde: 1 mg/ml olopatadin Yardımcı maddeler: benzalkonyum klorür, sodyum klorür, dibaziksodyum fosfat dodekahidrat,

Detaylı

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi 1 İşlenmiş yüzeylerin kalitesi, tasarımda verilen ölçülerdeki hassasiyetin elde edilmesi ile karakterize edilir. Her bir işleme operasyonu, kesme takımından kaynaklanan düzensizlikler

Detaylı

Toujeo verilen kişi olarak siz

Toujeo verilen kişi olarak siz H A S TA B İ LG İ L E R İ Toujeo verilen kişi olarak siz Bu broşür, diyabeti olan ve doktor tarafından Toujeo (insülin glarjin) verilen kişi olarak size yönelik hazırlanmıştır. Tüm diyabet tedavilerinin

Detaylı

YAŞLILIK DÖNEMİNDE İLAÇ KULLANIMI

YAŞLILIK DÖNEMİNDE İLAÇ KULLANIMI YAŞLILIK DÖNEMİNDE İLAÇ KULLANIMI Prof.Dr. Yeşim Gökçe KUTSAL -Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi -Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler

Detaylı

RİSK ANALİZİ TEHLİKE VE RİSK

RİSK ANALİZİ TEHLİKE VE RİSK İHTİMAL RİSK ANALİZİ TEHLİKE VE RİSK RİSK MATRİSİ Sık sık Muhtemel Muhtemel olmayan Çok az Küçük Anlamlı Büyük Felaket CİDDİYET Bölge 1 Bölge 2 Bölge 3 Düşük Risk Bir eylem gerekli değil Eylem gerekebilir,

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE - KUTSAL

Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE - KUTSAL Yazar Ad 157 Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE - KUTSAL Yaşlanma ile birlikte organlarda ve organ sistemlerinde ortaya çıkan değişiklikler sonucunda, vücudun çeşitli stres ve değişen koşullara adaptasyonu azalmıştır.

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.380 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.380 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir. KULLANMA TALİMATI ZADİTEN 1 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.380 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir. Yardımcı maddeler: Magnezyum stearat, mısır nişastası,

Detaylı

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET EL HİJYENİ EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET GÜNÜMÜZDE NOZOKOMĐAL ENFEKSĐYONLARIN ÖNLENMESĐNDE EN ÖNEMLĐ TEK PROSEDÜR EL YIKAMADIR* EL YIKAMA El Florasi Kalici flora (koagülaz negatif stafilokok, difteroid,

Detaylı

Kuru Göz Tedavisinde Yeni Bir Alternatif: İntranazal Lakrimal Nörostimülasyon

Kuru Göz Tedavisinde Yeni Bir Alternatif: İntranazal Lakrimal Nörostimülasyon MN OFTALMOLOJİ KURU GÖZ ÖZEL SAYISI Özet Kuru Göz Tedavisinde Yeni Bir Alternatif: İntranazal Lakrimal Nörostimülasyon Doç.Dr. Koray GÜMÜŞ*, **, Prof.Dr. Stephen C. PFLUGFELDER** Son yıllarda yapılan çalışmalar,

Detaylı

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ Gonartroz, diz ekleminde progresif olarak ortaya çıkan kıkırdak yıkımı, osteofit oluşumu ve subkondral skleroz ile karakterize noninflamatuvar, kronik, dejeneretif bir hastalıktır.

Detaylı

: Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir.

: Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir. VERTİN 16 mg Tablet Ağızdan alınır Etkin madde Yardımcı maddeler : Her bir tablette, 16 mg betahistin dihidroklorür içerir. : Mikrokristalize selüloz, mannitol, sitrik asit monohidrat, susuz kolloidal

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

Cebemyxine Göz Damlası

Cebemyxine Göz Damlası KULLANMA TALİMATI CEBEMYXINE göz damlası Göze damlatılır. Etkin Madde: 5 ml. damla; etkin madde olarak 17.000 IU neomisin sülfat, 50.000 IU polimiksin B sülfat içermektedir. Yardımcı Maddeler: Benzalkonyum

Detaylı

American Journal of Ophthalmology 150(2) Archives of Ophthalmology 128(7) British Journal of Ophthalmology 94(7)

American Journal of Ophthalmology 150(2) Archives of Ophthalmology 128(7) British Journal of Ophthalmology 94(7) Bausch and Lomb'un aylık araştırma güncelleme yazısına hoşgeldiniz. Bilhassa anterior göz üzerine klinik oftalmik araştırmalar konusundaki deneyimlerimize dayanarak, Bausch and Lomb, bizden, her ay araştırma

Detaylı

Bausch & Lomb Incorporated., Rochester, New York, ABD

Bausch & Lomb Incorporated., Rochester, New York, ABD Torik Lens Performansı: Rotasyonal Düzelmenin Anlaşılması Gerard Cairns, PhD, MCOptom, FAAO Paul China, OD, BS, FAAO Tim Green, MS Bill T Reindel, OD, MS Bausch & Lomb Incorporated., Rochester, New York,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 1 gram jel 2 mg karbomer içerir. Yardımcı maddeler: Setrimid, sorbitol, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 1 gram jel 2 mg karbomer içerir. Yardımcı maddeler: Setrimid, sorbitol, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su. VISCOTEARS steril oftalmik jel Göze uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 gram jel 2 mg karbomer içerir. Yardımcı maddeler: Setrimid, sorbitol, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su. Bu ilacı kullanmaya

Detaylı

MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009

MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009 MEME KANSERİ VE KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2009 KANSER NEDİR? Kanser; Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak

Detaylı

Endometriozis. (Çikolata kisti)

Endometriozis. (Çikolata kisti) Endometriozis (Çikolata kisti) Bugün Neler Konuşacağız? Endometriozis Nedir? Belirtileri Nelerdir? Ne Sıklıkta Görülür? Hangi Sorunlara Neden Olur? Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilir? Endometriozis

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 30/05/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik Bilgisi... 3 3 Özellikler... 3 3.1 Teknik Özellikler...

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI MIOSTAT %0.01 steril intraoküler solüsyon Göz içine (intraoküler) enjeksiyon olarak uygulanır. Etkin madde: 0.10 mg/ml karbakol içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, potasyum klorür

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N

Kullanım Kılavuzu Talaş Nem Ölçüm Cihazı PCE-WT1N PCE Teknik Cihazları Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Küçükçekmece / İstanbul Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr.pce-instruments.com/turkish

Detaylı

DSM V madde kullanım bozuklukları için neler getiriyor? Prof. Dr. Yıldız Akvardar

DSM V madde kullanım bozuklukları için neler getiriyor? Prof. Dr. Yıldız Akvardar DSM V madde kullanım bozuklukları için neler getiriyor? Prof. Dr. Yıldız Akvardar Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 7 Ekim 2010 MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI DSM IV Madde bağımlılığı Madde

Detaylı

Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER

Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER Yazar Ad 139 Prof. Dr. Pınar AYDIN O DWEYER Yaşın ilerlemesine bağlı olarak göz sağlığında değişiklikler veya bozulmalar olabilir. Bu değişikliklerin tümü hastalık anlamına gelmemektedir. Ancak diğer

Detaylı

Kuru Göz Tanısında Yenilikler

Kuru Göz Tanısında Yenilikler MN Oftalmoloji Kuru Göz Özel Sayısı Özet Kuru Göz Tanısında Yenilikler Doç.Dr. Murat DOĞRU* Kuru göz alanında en önemli değişikliklerden biri; tanıma, semptomların ve görme bozukluğunun eklenmesi olmuştur.

Detaylı

Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı

Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı Sağlıklı Kan Basıncı Sağlıklı Kalp Atımı 17 MAYIS 2013 Dünya Hipertansiyon Ligi Girişimidir. 17 MAYIS 2013 Dünya Hipertansiyon Ligi Girişimidir. Hipertansiyon Nedir? Çoğunlukla yüksek kan basıncı olarak

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir ml sinde (=20 damla) 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.375 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir ml sinde (=20 damla) 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.375 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir. KULLANMA TALİMATI ZADİTEN oral damla Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir ml sinde (=20 damla) 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.375 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir. Yardımcı maddeler: Propil paraben

Detaylı

KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? KOAH NE DEMEKTİR? KOAH Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir? Hastalar için özet bilgiler KOAH nedir? KOAH, hastalığın belli başlı özelliklerinin tanımını içinde barındıran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı teriminin

Detaylı

PBC Belirti İzleyici. Cilt Sağlığı

PBC Belirti İzleyici. Cilt Sağlığı PBC Belirti İzleyici Eskiden Primer Biliyer Siroz (PBC) olarak bilinen Primer Biliyer Kolanjit bazen belirti vermeyebilen nadir bir karaciğer hastalığıdır. Ancak PBC belirti ve işaretleri ortaya çıktığında,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ALCAINE %0.5 Steril Oftalmik Solüsyon, 15mL. Göze damlatılarak uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ALCAINE %0.5 Steril Oftalmik Solüsyon, 15mL. Göze damlatılarak uygulanır. KULLANMA TALİMATI ALCAINE %0.5 Steril Oftalmik Solüsyon, 15mL Göze damlatılarak uygulanır. Etkin madde: 1 ml de 5 mg Proparakain HCl Yardımcı maddeler: Gliserol, Konsantre HCL ve/veya NaOH, Benzalkonyum

Detaylı

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Ses Seviyesi Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2242 GİRİŞ Bu cihaz fabrika, okul, ofis, aile vs gibi değişik yerlerdeki ses seviyelerini ölçmek için kullanılabilir.

Detaylı

Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek

Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek 2 Egzersiz programına başlamadan önce bireyin aşağıdaki değerlendirmesinin

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği dalıdır. Periodontoloji,

Detaylı

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR?

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR? KEMOTERAPİ NEDİR? Kanser hücrelerini tahrip eden kanser ilaçları kullanılarak yapılan tedaviye kemoterapi denir. Bu tedavilerde kullanılan ilaçlara antikanser ilaçlar da denir. Kanserin türüne göre kemoterapinin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür KULLANMA TALİMATI XYZAL 5 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selülöz, laktoz monohidrat, kolloidal anhidrus

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1. TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLERİN STABİLİTESİNE VE AÇILDIKTAN SONRA KULLANIM SÜRESİNE İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. OCULOTECT FLUID SINE, 20 adet 0,4 ml çözelti içeren saydam tek dozluk kaplarda takdim edilmektedir.

KULLANMA TALİMATI. OCULOTECT FLUID SINE, 20 adet 0,4 ml çözelti içeren saydam tek dozluk kaplarda takdim edilmektedir. KULLANMA TALİMATI OCULOTECT FLUID SINE steril göz damlası Göze damlatılarak uygulanır. Etkin madde: Her 1 ml çözelti 50 mg polividon içerir. Yardımcı maddeler: Borik asit, kalsiyum klorür, potasyum klorür,

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Şükran DENİZ Uzman Kasım 2015 1 SUNUM İÇERİĞİ AMAÇ NUMUNE KABI NUMUNE ALMA CİHAZ TİPLERİ NUMUNE ALMA YERİ NUMUNELERİN KORUNMASI

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZADITEN % 0,025 steril göz damlası Göze uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ZADITEN % 0,025 steril göz damlası Göze uygulanır. ZADITEN % 0,025 steril göz damlası Göze uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Bir ml çözelti 0,25 mg ketotifen (0,345 mg ketotifen hidrojen fumarat şeklinde) içerir. Yardımcı maddeler: Benzalkonyum

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü. İmalat Müh. Deneysel Metotlar Dersi MAK 320. Çalışma 3: SERTLİK ÖLÇÜMÜ

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü. İmalat Müh. Deneysel Metotlar Dersi MAK 320. Çalışma 3: SERTLİK ÖLÇÜMÜ Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İmalat Müh. Deneysel Metotlar Dersi MAK 320 Çalışma 3: SERTLİK ÖLÇÜMÜ Konuyla ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırarak rapor halinde

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

Ruken Çinik 1, Nurşen Yüksel 2, Dilara Pirhan 2 ABSTRACT ÖZET

Ruken Çinik 1, Nurşen Yüksel 2, Dilara Pirhan 2 ABSTRACT ÖZET Araştırma Makalesi/Research Article Glokom Hastalarında Oküler Yüzey Hastalık Prevalansı Prevalence of Ocular Surface Disease in Glaucoma Patients Ruken Çinik 1, Nurşen Yüksel 2, Dilara Pirhan 2 1Özel

Detaylı

Kullanım Kılavuzu El Tipi LED-Stroboskop PCE-LES 100

Kullanım Kılavuzu El Tipi LED-Stroboskop PCE-LES 100 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu El Tipi

Detaylı

MADDE VE IŞIK saydam maddeler yarı saydam maddeler saydam olmayan

MADDE VE IŞIK saydam maddeler yarı saydam maddeler saydam olmayan IŞIK Görme olayı ışıkla gerçekleşir. Cisme gelen ışık, cisimden yansıyarak göze gelirse cisim görünür. Ama bu cisim bir ışık kaynağı ise, hangi ortamda olursa olsun, çevresine ışık verdiğinden karanlıkta

Detaylı

Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri

Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri Doç.Dr.Berrin Karadağ Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Geriatri Hastalıkların tedavisinde kat edilen yol, bulaşıcı hastalıklarla başarılı mücadele, yaşam koşullarında düzelme gibi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. TEARS NATURALE FREE göz damlası Göze damlatılarak uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin maddeler: 1ml çözelti, 1mg dekstran70 ve 3mg hipromelloz (hidroksipropilmetilselüloz, E464) içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

BAZI KAYNAK PARAMETRELERİNİN SIÇRAMA KAYIPLARINA ETKİSİ

BAZI KAYNAK PARAMETRELERİNİN SIÇRAMA KAYIPLARINA ETKİSİ BAZI KAYNAK PARAMETRELERİNİN SIÇRAMA KAYIPLARINA ETKİSİ ÖZET CO 2 kaynağında tel çapının, gaz debisinin ve serbest tel boyunun sıçrama kayıpları üzerindeki etkisi incelenmiştir. MIG kaynağının 1948 de

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Geniş Özet Uluslararası Meibomius Bezi Disfonksiyonu Çalıştayı Raporu

Geniş Özet Uluslararası Meibomius Bezi Disfonksiyonu Çalıştayı Raporu Uluslararası Meibomius Bezi Disfonksiyonu Çalıştayı Raporu Kelly K. Nichols, Gary N. Foulks, Anthony J. Bron, Ben J. Glasgow, Murat Doğru, Kazuo Tsubota, Michael A. Lemp ve David A. Sullivan Uluslararası

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST

Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre PCE-ST PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Çubuk Termometre

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde :

KULLANMA TALİMATI. NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde : KULLANMA TALİMATI NETİRA göz damlası 5 ml Göze uygulanır. Etkin madde : Netilmisin sülfat. 100 ml de, 0.300 g Netilmisin e eşdeğer 0.455 g Netilmisin sülfat içerir. Yardımcı Maddeler : Sodyum klorür, Benzalkonyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Yardımcı maddeler: Benzalkonyum klorür, disodyum EDTA, polivinil pirolidon, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su

KULLANMA TALİMATI. Yardımcı maddeler: Benzalkonyum klorür, disodyum EDTA, polivinil pirolidon, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su KULLANMA TALİMATI PİLOSED % 4 göz damlası Haricen göze uygulanır. Etkin madde: Her 1 ml sinde 40 mg pilokarpin hidroklorür içermektedir. Yardımcı maddeler: Benzalkonyum klorür, disodyum EDTA, polivinil

Detaylı

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar Genel Bilgiler Bölümümüzde uyguladığımız kapsamlı muayene esnasında; genel sağlık durumunuz ile ve varsa sürekli kullandığınız ilaçlarla ilgili bilgi alınır; genel ağız muayeneniz yapılır, tedaviden beklentileriniz

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MYDFRIN 5 ml oftalmik çözelti ihtiva eden plastik şişe içerisinde sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. MYDFRIN 5 ml oftalmik çözelti ihtiva eden plastik şişe içerisinde sunulmaktadır. MYDFRIN Steril Göz Damlası, 5ml Göze damlatılarak uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 25 mg/ml fenilefrin hidroklorür Yardımcı maddeler: Benzalkonyum klorür solüsyonu, sodyum bisülfat, disodyum edetat

Detaylı

Cildinizde yaşın ilerlemesine ve çevresel faktörlere bağlı olarak kurumalar ve kırışıklıklar meydana gelir

Cildinizde yaşın ilerlemesine ve çevresel faktörlere bağlı olarak kurumalar ve kırışıklıklar meydana gelir Cildinizde yaşın ilerlemesine ve çevresel faktörlere bağlı olarak kurumalar ve kırışıklıklar meydana gelir Cilt kırışıklıkları herhangi bir hastalık belirtisi değil, doğal bir süreçtir. Ciltte oluşan kırışıklıkların

Detaylı

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Kırıklar darbe sonucu veya kendiliğinden oluşur. Kapalı ve açık kırık çeşitleri vardır. Kapalı Kırık: Kemik bütünlüğü bozuktur, ancak deri sağlamdır. Açık Kırık:

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Kuru göz sendromunun semptomatik tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Kuru göz sendromunun semptomatik tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI EYESTIL 10 ml göz damlası 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde : 100 ml de : 0.150 g hiyalüronik asit sodyum tuzu içerir. Yardımcı maddeler : Yardımcı

Detaylı

TÜTÜN VE ASTIM. Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri

TÜTÜN VE ASTIM. Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri TÜTÜN VE ASTIM Kısa Ders 2 Modül: Tütünün Solunum Sistemine Etkileri Kısa Dersimizin Hedefleri KISA DERSİMİZİN AMACI: Öğrencileri tütünün astım üzerindeki zararlı etkileri ile astım hastalarına ve ebeveynlerine

Detaylı

3B GÖZLÜK KULLANICI KILAVUZU. Lütfen setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

3B GÖZLÜK KULLANICI KILAVUZU. Lütfen setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. KULLANICI KILAVUZU 3B GÖZLÜK Lütfen setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. AG-S100 www.lge.com 2 Dikkat Kişisel güvenliğinizi sağlamak

Detaylı

Tek dozluk ambalajda ilaç orijinal kapak açılıncaya kadar sterilitesini korur.

Tek dozluk ambalajda ilaç orijinal kapak açılıncaya kadar sterilitesini korur. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OCULOTECT FLUID sine steril göz damlası 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 ml çözeltide; Polividon 50 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler

Detaylı

SU ÜRÜNLERİNİN KALİTE DEĞERLENDİRMESİNDE BİLGİSAYARLI RESİM ANALİZİNİN KULLANIMI YRD. DOÇ. DR. MUTLU ÇELİK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

SU ÜRÜNLERİNİN KALİTE DEĞERLENDİRMESİNDE BİLGİSAYARLI RESİM ANALİZİNİN KULLANIMI YRD. DOÇ. DR. MUTLU ÇELİK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİNİN KALİTE DEĞERLENDİRMESİNDE BİLGİSAYARLI RESİM ANALİZİNİN KULLANIMI YRD. DOÇ. DR. MUTLU ÇELİK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GİRİŞ Son yıllarda gıda tüketimi konusunda tüketicinin daha da bilinçlenmesi,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 1. CILOXAN Steril Oftalmik Pomad nedir ve ne için kullanılır?

KULLANMA TALİMATI. 1. CILOXAN Steril Oftalmik Pomad nedir ve ne için kullanılır? KULLANMA TALİMATI CILOXAN Steril Oftalmik Pomad, 3.5 gr Göze sürülerek uygulanır. Etkin madde: 3.5 mg siprofloksasin hidroklorür (3.0 mg siprofloksasin bazına eş değer) Yardımcı maddeler: 20.0 mg mineral

Detaylı