Sigma 30, , 2012 Research Article / Araştırma Makalesi ECONOMICAL ANALYSIS OF THE CARGO TRANSPORTATION BETWEEN GAZIANTEP&ISTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sigma 30, 303-309, 2012 Research Article / Araştırma Makalesi ECONOMICAL ANALYSIS OF THE CARGO TRANSPORTATION BETWEEN GAZIANTEP&ISTANBUL"

Transkript

1 Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 30, , 2012 Research Article / Araştırma Makalesi ECONOMICAL ANALYSIS OF THE CARGO TRANSPORTATION BETWEEN GAZIANTEP&ISTANBUL Eda TURAN *, Fahri ÇELİK, Melike DİLEK Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, Yıldız-İSTANBUL Received/Geliş: Revised/Düzeltme: Accepted/Kabul: ABSTRACT Cargo and passenger transportation services in Turkey is mainly focused on highway transportation and this situation causes uneven distribution. Especially utilization rate for seaway transportation is comparatively low in Turkey which is surrounded by sea on three sides. The highway transportation ratio is not as high as in Turkey and railway, seaway, airway transportation modes as well as pipelines in fluids are also been utilized. In recent years, progress of new transportation systems in the form of integration of these transportation modes in order to offer higher-quality and low cost began to be developed. The intermodal transportation that meets the needs of different distribution and transports all types of cargoes is an important result of this progress. In this study, the feasibility of intermodal cargo transportation system in Turkey is analysed and it is worked to get useful aspect for this system through comparison of the other transportation modes. The most costeffective transportation mode is investigated for 3000 tonnes of cargoes transportation in Gaziantep & Istanbul line by Levelised Cost Analysis Method and the most effective mode is determined with the comparison of different modes of transportation. Keywords: Transportation, levelised cost analysis method, intermodal transportation. GAZİANTEP - İSTANBUL ARASI YÜK TAŞIMACILIĞININ EKONOMİK ANALİZİ ÖZET Türkiye de yük ve yolcu taşımacılığı hizmeti ağırlıklı olarak karayolları üzerinde yoğunlaşmış olup, bu durum yük taşımacılığında dengesiz dağılıma neden olmaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde özellikle denizyollarının kullanım oranının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Dünyada ise taşımacılıkta demiryolu, denizyolu ile havayolu ulaşım modlarından ve akışkan yük taşımacılığında da boru hatlarından daha fazla faydalanılmaktadır. Son yıllarda daha kaliteli ve düşük maliyetli taşıma hizmeti sunmak için farklı taşıma modlarının entegrasyonu şeklinde lojistik sektöründe yeni taşımacılık sistemleri gelişmeye başlamıştır. Tüm yük türlerinin taşınması için, değişen dağıtım gereksinimlerine cevap veren intermodal yük taşımacılığı bu gelişimin en önemli sonucudur. Bu çalışmada intermodal yük taşıma sisteminin Türkiye de uygulanabilirliği incelenmiş, bu sistem diğer taşıma modlarıyla karşılaştırılarak faydalı bir bakış açısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bir Değere Getirilmiş Maliyet Analizi yöntemi kullanılarak Gaziantep - İstanbul hattında, 3000 tonluk yük taşımacılığı için çeşitli taşıma modu alternatifleri karşılaştırılarak ekonomik yönden en verimli olanı araştırılmıştır. Anahtar Sözcükler: Ulaştırma, bir değere getirilmiş maliyet analizi yöntemi, modlararası (intermodal) taşımacılık. * Corresponding Author/Sorumlu Yazar: /e-ileti: tel: (212)

2 Economical Analysis of the Cargo Transportation Sigma 30, , GİRİŞ Türkiye de karayolu, havayolu, demiryolu ve denizyolu taşıma modlarının tümü taşımacılıkta kullanılmaktadır. Özellikle yük taşımacılığı karayolları üzerinde yoğunlaşmış olup, bu yoğunlaşma diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça yüksek boyuttadır. Ülkemizdeki trafik kazalarındaki fazlalığın ana sebebini karayollarındaki bu yoğunlaşma oluşturmaktadır. Geçtiğimiz senelere kadar yolcu taşımacılığında da karayolu egemenliği mevcut iken son yıllarda özel havayolu şirketlerinin havacılık sektörüne getirdiği ek kapasite ve daha ucuz ulaşım imkanlarından ötürü havayolu şirketlerinin önem kazanması karayollarındaki yolcu yoğunluğunu bir miktar azaltmaya başlamıştır. Demiryolu yatırımlarının artması ve hızlı tren gibi yeni ulaşım araçlarının hizmete girmesi ile de karayollarındaki yoğunluğun bir miktar daha azalması beklenilmektedir. Karayolları kullanımındaki artış oranları Çizelge 1 de gösterilmektedir. Çizelge 1. Karayolu yük ve yolcu taşımacılığında bir önceki yıla göre artış oranları [1] Değerler Artış 2009 Yılı 2010 Yılı (Milyon) Oranları (%) TAŞIT-KM YOLCU-KM TON-KM Cumhuriyet in ilk yıllarında benimsenen; kendi kendine yeterli bir ekonomi oluşturulması politikası doğrultusunda, ülkenin temel ulaştırma sistemi konumunda olan demiryolları; milli ekonominin oluşturulmasına hizmet eden bir araç olarak değerlendirilmiş, sanayinin yer seçiminde ve yurt düzeyine yayılmasında yönlendirici etken olmuş böylece modern Türkiye nin gelişmesinde önemli rol oynamıştır [2]. Türkiye deki mevcut demiryolu ağı toplam 10,984 km olup bu ağın 8,697 km si ana hattır. Mevcut demiryolu ağının 2,305 km si elektrikli ve 2,665 km si sinyallidir [3]. Ekonomi, genel eğilim olarak ucuz ulaşım hizmetinden yararlanmak ister. Ancak, en ucuz taşıma her zaman en kısa yoldan yapılan taşıma olmayabilir. En ucuz taşıma birim maliyeti en düşük olandır. Birim taşıma maliyeti düşük taşımalar çoklu, kitle taşımalarıdır. Kitle taşımacılığı 1960 lı yıllardan bu yana yaygın gelişme göstermiş olup denizyolu, demiryolu, iç su yolu ve boru taşımacılığı alanlarında örneklerini görmek mümkündür. Kitle taşımacılığı içinde birim taşıma maliyeti en düşük olanı deniz yoludur. Bu nedenle de sanayileşmiş deniz ülkeleri taşımacılıkta denizyolunu tercih etmektedirler. Türkiye de ise durum maalesef böyle değildir. En ucuz taşıma modu olan denizyolu, mevcut ulaşım sistemleri içinde en alt sırayı almaktadır. En gözde olan mod ise birim maliyeti en yüksek olan karayoludur. Şekil 1 de de görüldüğü üzere Türkiye de karayolunun payı yolcu taşımacılığında %96, yük taşımacılığında ise %92 dir [4]. 304

3 E. Turan, F. Çelik, M. Dilek Sigma 30, , 2012 Şekil 1. Ulaştırma alt sistemlerine göre yük ve yolcu taşımacılığı oranları [5] Bir malın iç pazarda yerindeki ve pazardaki fiyatları arasında görülebilen yüksek farklar, karayolu taşımacılığının bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok araştırmada farklı taşıma sistemleri maliyet açısından karşılaştırılmış, bunların tamamında denizyolu taşımacılığının en ekonomik olduğu ortaya konulmuştur [6]. 2. TÜRKİYE NİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNDE DENİZ TAŞIMACILIĞININ YERİ Yurt içi taşımacılığının tersine uluslararası taşımacılıkta denizyolları çok daha yüksek bir paya sahiptir yılı itibariyle dış ticaretimizde taşımaların %85 i denizyoluyla yapılırken, %12.6 sı karayoluyla, %0.8 i demiryoluyla, %0.8 i ise havayoluyla yapılmıştır. Çizelge 2 de Türkiye de seneleri arasında uluslararası taşımacılıkta kullanılan ulaştırma modu oranlarının yıllara göre dağılımı gösterilmektedir. Çizelge 2. Uluslararası ticarette kullanılan ulaştırma modu oranlarının yıllara göre dağılımı [6] Yıllar Denizyolu Demiryolu Karayolu Havayolu Diğer Türkiye nin liman ve iskelelerinden yüklenen ve yine Türkiye nin liman ve iskelelerine boşaltılan Kabotaj Kanunu gereğince Türk gemileri tarafından yapılan denizyolu taşımacılığına kabotaj taşımacılığı denir. Kabotaj ve uluslararası açık deniz taşımacılığı özde, "hizmet" ve "rekabet" yönünden birbirinden ayrılıklar gösterir. "Uluslararası rekabete kapalı olan deniz taşımacılığı türü" diye tanımlayabileceğimiz kabotaj taşımacılığında hizmet iç piyasaya dönüktür. Oysa açık deniz taşımacılığında uluslararası rekabet söz konusu olup, taşıma hizmeti uluslararası piyasa koşullarına göre yürütülür [7]. 305

4 Economical Analysis of the Cargo Transportation Sigma 30, , yılı için dökme veya parsiyel olarak yük cinsleri itibariyle kabotaj taşımacılığındaki 19.4 milyon tonluk taşımanın ilk üç sırasında dökme sıvı yükler yer almaktadır. Kabotajda en fazla taşınan yük sıralamasında % 18.8 ile motorin, % 7.1 ile ham petrol, %6.7 ile jet yakıtı, % 6.2 ile portland çimento, % 5 ile kum ve % 4.7 ile rulo saç ürünleri sıralanmaktadır [8] yılı için limanlar itibariyle kabotaj elleçlemesinde % 17.1 ile İzmit, % 14 ile Ambarlı ve % 11.8 ile Aliağa Limanı ilk üç sırada yer almıştır. Kabotaj yüklemesinde İzmit Limanı % 21.5 ile 1. sırada, Aliağa Limanı % 13.0 ile 2. sırada ve İskenderun Limanı % 9.4 ile 3. sırada yer almaktadır. Kabotaj boşaltmasında, Ambarlı Limanı % 22.7 ile 1. Sırada, İzmit Limanı % 17.1 ile 2. sırada ve Aliağa Limanı % 10.7 ile 3. sırada yer almaktadır [8]. Son yıllarda ekonomik avantaj sağlamak, karayolu kullanımının egemenliğini azaltmak ve çevreye duyarlı sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi için farklı ulaştırma modlarının birbiriyle entegrasyonu şeklindeki taşımacılık türleri de gelişmeye başlamıştır. Çok Modlu (Multimodal) Taşımacılık: En genel tanımla yükün iki veya daha fazla ulaştırma modu ile taşındığı taşımacılık türüdür. Modlararası (Intermodal) Taşımacılık: Çok modlu taşımacılığın özel bir hali olup, yüklerin intermodal taşımacılık üniteleri adı verilen ünitelerle birim yük şeklinde taşındığı ve en son teslim yerinde açıldığı taşımacılık türüdür. Kombine Taşımacılık: En az iki ulaştırma modunu içeren, ulaşımın uzun ayağını demiryolu veya denizyolunun oluşturduğu, başlangıç ve son taşıma modunun ise karayolu olduğu taşımacılık türüdür. 3. GAZİANTEP - İSTANBUL ARASI YÜK TAŞIMACILIĞININ EKONOMİK ANALİZİ Bu çalışmada 3000 tonluk bir yükün Gaziantep ten İstanbul a taşınmasında farklı ulaştırma modları kullanılarak ekonomik analiz gerçekleştirilmiştir. Analiz yöntemi olarak Sahin vd. (2009) tarafından geliştirilen Bir Değere Getirilmiş Maliyet Yöntemi kullanılmıştır [9]. Üç farklı senaryo kabulü yapılarak; yükün Gaziantep ten İstanbul a direkt karayolu ile, direkt demiryolu ile veya Gaziantep ten Mersin Limanı na karayolu Mersin den İstanbul a da denizyolu ile taşındığı varsayılmıştır. a) Karayolu ile taşıma: Yüklerin Gaziantep ten İstanbul a direkt olarak karayolu ile taşındığı kabul edilmiştir. 20 ton taşıma kapasiteli standart tip kamyon seçilmiş olup, 3000 ton yük için 150 kamyona ihtiyaç duyulmuştur. b) Demiryolu ile Taşıma: Yüklerin Gaziantep ten İstanbul a direkt olarak demiryolu ile taşındığı kabul edilmiştir. 700 ton taşıma kapasiteli standart tip yük treni seçilmiş olup, 3000 ton yük için 4 adet 100% dolu ve 1 adet 28.57% dolu yük trenine ihtiyaç duyulmuştur. c) Modlararası (Intermodal) Taşıma: Öncelikle yüklerin Gaziantep ten Mersin Limanı na karayolu ile, sonra da Mersin Limanı ndan İstanbul a denizyolu ile taşındığı kabul edilmiştir. Karayolu için 150 adet kamyon ve denizyolu için 3000 ton taşıma kapasiteli 1 adet yük gemisine ihtiyaç duyulmuştur. Taşıma modları için teknik ve ekonomik veriler Çizelge 3 te verilmiştir. Çizelge 3 teki demiryolu, deniz yolu ve karayoluna ait bilgiler sırası ile Şahin B. vd. [9], Turkon Konteyner Taşımacılık ve Denizcilik A.Ş. [10] ve bir lojistik firmasından alınmıştır. 306

5 E. Turan, F. Çelik, M. Dilek Sigma 30, , 2012 Çizelge 3. Gaziantep İstanbul arası Karayolu, Demiryolu ve İntemodal Taşımacılık için Teknik ve Ekonomik Veriler Birim Karayolu (Gaziantep- İstanbul) Demiryolu (Gaziantep- İstanbul) İntermodal Karayolu (Gaziantep - Mersin) İntermodal Denizyolu (Mersin - İstanbul) İlk Yatırım Bedeli $ 65,000 6,440,000 65,000 30,000,000 Ekonomik Ömür yıl Sigorta Yüzdesi $ Taşıtın Servis Hızı km/saat Yük Kapasitesi ton Yıllık Bakım-Onarım Süresi saat Günlük İşletme Dışı saat/gün Kalma Süresi Km Başına Yakıt Tüketimi (ana ve yardımcı makineler) Km Başına Yağlama Yağı Tüketimi (ana ve yardımcı makineler) litre/ km litre/ km Yakıt Fiyatı $/litre Yağlama Yağı Fiyatı $/litre Yıllık İşletme-Bakım $/Yıl 9, ,000 9,032 1,460,000 Maliyeti Faiz Oranı İskonto Oranı İşletme-Bakım Maliyeti İçin İleriye Yönelik Yakıt İçin İleriye Yönelik Fiyat Sigorta Maliyeti İçin İleriye Yönelik Dışsal Maliyet İçin İleriye Yönelik Hat Uzunluğu km ,96 Sefer Arası Bekleme Süres saat Kaza Spesifik Maliyeti Hava Kirliliği Spesifik Maliyeti Gürültü Spesifik Maliyeti $/yükkm $/yükkm $/yükkm 3.30E E E E E E E E E E E E+00 Bir Değere Getirilmiş Maliyet Yöntemi ile hesaplanan taşıtların doluluk oranlarına göre birim yük maliyetleri (U T ) Çizelge 4 te gösterilmiştir. 307

6 Economical Analysis of the Cargo Transportation Sigma 30, , 2012 Çizelge 4. Taşıtların doluluk oranlarına (K d ) bağlı olarak Birim Yük Maliyetleri (U T ) Karayolu Demiryolu İntermodal - İntermodal - Karayolu Denizyolu K d U T ($/yük) U T ($/yük) U T ($/yük) U T ($/yük) , Gaziantep-İstanbul arası 3,000 ton yük taşıması için elde edilen veriler Çizelge 5 te verilmiştir. Çizelge 5. Gaziantep-İstanbul arası 3000 ton yük için toplam taşıma maliyeti Birim Yük Maliyeti (USD/ton) Toplam Taşıma Maliyeti (USD) Karayolu %100 dolu kamyon için USD/ton 234,300 Demiryolu %100 dolu yük treni için USD/ton 156,068 %28.57 dolu yük treni için USD/ton İntermodal %100 dolu yük gemisi için USD/ton %100 dolu kamyon için USD/ton 133,380 Toplam taşıma maliyeti karşılaştırılması Şekil 2 de gösterilmektedir. Toplam Taşıma Maliyeti (USD) Karayolu Demiryolu İntermodal Şekil 2. Gaziantep-İstanbul arası karayolu, demiryolu ve modlar arası ulaştırma modları için 3000 ton yük toplam taşıma maliyeti karşılaştırması 4. SONUÇLAR Gaziantep-İstanbul arasındaki 3000 tonluk bir yük taşımacılığının incelendiği bu çalışmada toplam taşımacılık maliyetinin en düşük olduğu taşıma modu denizyolu-karayolu entegrasyonu şeklindeki intermodal taşımacılık olarak görülmüştür. İncelenen hat ve yük miktarı için karayolu toplam taşımacılık maliyeti, demiryolu toplam taşımacılık maliyetinden yaklaşık olarak %50, 308

7 E. Turan, F. Çelik, M. Dilek Sigma 30, , 2012 intermodal toplam taşımacılık maliyetinden ise %75 daha fazladır. İki kent arasında en efektif taşıma modunun öncelikle intermodal (denizyolu+karayolu), sonrasında demiryolu, en son olarak da karayolu olduğu açıkça görülmektedir. Çalışmada elde edilen sonuçlar, ülkemizde en yoğun olarak kullanılmakta olan karayollarının kullanımının azaltılarak çoklu ulaştırma sistemlerine geçilmesinin uygun olacağını göstermektedir. Çoklu ulaştırma sistemleri içinde de birim yük maliyeti en düşük olan denizyolu kullanımının uygun olan hatlar için yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. Diğer taşıma modlarının kullanımının arttırılması ile birlikte karayolu kaynaklı emisyon, gürültü ve kazaların da azalacağı konusu maliyetin yanında göz önüne alınması gereken diğer önemli bir husustur. REFERENCES / KAYNAKLAR [1] 2010 Trafik ve Ulaşım Bilgileri, Otoyollar ve devlet yollarının trafik dilimlerine göre yıllık ortalama günlük trafik değerleri ve ulaşım bilgileri, Karayolları Genel Müdürlüğü, [2] Ongun Sigorta, [Erişim Tarihi; 12 Eylül 2012]. [3] T.C. Kalkınma Bakanlığı, [Erişim Tarihi; 12 Eylül 2012]. [4] Demiryolu Taşımacılığı, Lojistik: [5] Türkiye İstatistik Kurumu, [Erişim Tarihi; 12 Eylül 2012]. [6] Türkiye de Ro-Ro Deniz Taşımacılığı ve Örnek Bir Hat İncelemesi, [Erişim Tarihi; 12 Eylül 2012]. [7] Kayserilioglu, E., Deniz Taşımacılığı Sektör Profili, [8] İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası, 2010 Sektör Raporu, İstanbul, [9] Şahin B. vd., (2009), An Approach for Analyzing Transportation Cost and A Case Study, Science Direct, 193:1-2 [10] Turkon Konteyner Taşımacılık ve Denizcilik A.Ş., [Erişim Tarihi; 12 Eylül 2012]. 309

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLU TAŞIMACILIĞININ DİĞER TAŞIMACILIK MODLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR Zafer KÖGMEN Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara

Detaylı

TÜRKİYE DE DENİZ ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN GEMİ YATIRIM STRATEJİLERİ VE FİNANSMANI; BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE DENİZ ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN GEMİ YATIRIM STRATEJİLERİ VE FİNANSMANI; BİR UYGULAMA i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞL-DR-2014-0002 TÜRKİYE DE DENİZ ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARIN GEMİ YATIRIM STRATEJİLERİ VE FİNANSMANI; BİR UYGULAMA

Detaylı

SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ THE SAKARYA JOURNAL OF ECONOMICS

SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ THE SAKARYA JOURNAL OF ECONOMICS I SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ THE SAKARYA JOURNAL OF ECONOMICS 2012 / 2, ISSN 2147-0790 Sahibi(Owner) Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas Adına Prof. Dr. Aziz Kutlar Editör(Editor) Doç. Dr.

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE TÜRKİYE DEMİRYOLU YURTİÇİ YÜK TAŞIMA TALEBİNİN RIDGE REGRESYONLA ANALİZİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE TÜRKİYE DEMİRYOLU YURTİÇİ YÜK TAŞIMA TALEBİNİN RIDGE REGRESYONLA ANALİZİ Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2011, CİLT XXXI, SAYI II, S. 321344 LOJİSTİK SEKTÖRÜ İÇERİSİNDE TÜRKİYE DEMİRYOLU YURTİÇİ YÜK TAŞIMA TALEBİNİN RIDGE REGRESYONLA ANALİZİ Gülsen Serap ÇEKEROL Meserret

Detaylı

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI

TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI TASAV BEYİN FIRTINASI TOPLANTILARI ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU KÜRESEL VE ULUSAL SEVİYEDE YAŞANAN GELİŞMELER IŞIĞINDA TÜRKİYE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ Rapor No. 15 // 16 Ocak 2015 Raportör: Volkan

Detaylı

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MALZEME TEDARİK VE LOJİSTİK YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN LOJİSTİK FİRMALAR İÇİN ARAÇ SEÇİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

Sigma Vol./Cilt 26 Issue/Sayı 3 Araştırma Makalesi / Research Article ESTIMATION OF TURKISH ROAD TRANSPORT EMISSIONS AND EMISSION REDUCTION SCENARIOS

Sigma Vol./Cilt 26 Issue/Sayı 3 Araştırma Makalesi / Research Article ESTIMATION OF TURKISH ROAD TRANSPORT EMISSIONS AND EMISSION REDUCTION SCENARIOS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./Cilt 26 Issue/Sayı 3 Araştırma Makalesi / Research Article ESTIMATION OF TURKISH ROAD TRANSPORT EMISSIONS AND

Detaylı

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri

Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 26: 11-41 Yusuf BAYRAKTUTAN Mehmet ÖZBİLGİN Limanların Uluslararası Ticarete Etkisi ve Kocaeli Limanlarının Ülke Ekonomisindeki Yeri The Impact of Ports

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I : TAŞIMACILIK VE TAŞIMACILIK ŞEKİLLERİ...1. Genel Bir Bakış...1. Taşımacılık Şekilleri...2. a. Karayolu Taşımacılığı...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I : TAŞIMACILIK VE TAŞIMACILIK ŞEKİLLERİ...1. Genel Bir Bakış...1. Taşımacılık Şekilleri...2. a. Karayolu Taşımacılığı... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I : TAŞIMACILIK VE TAŞIMACILIK ŞEKİLLERİ...1 Genel Bir Bakış...1 Taşımacılık Şekilleri...2 a. Karayolu Taşımacılığı...2 b. Demiryolu Taşımacılığı...2 c. İçsu Taşımacılığı...3 d. Havayolu

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ Giriş Taşımacılık Sistemini Etkileyen Çevresel Faktörler Taşımacılık Sisteminin Altyapısı Taşıma Türleri Tekli Hizmet Seçenekleri Çoklu Hizmet Seçenekleri

Detaylı

Türkiye de İller Düzeyinde Karayolu Yük Trafiği Dağılımının Analizi 1

Türkiye de İller Düzeyinde Karayolu Yük Trafiği Dağılımının Analizi 1 Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:17.Sayı:2.Aralık 2013 ss.81-92 Türkiye de İller Düzeyinde Karayolu Yük Trafiği Dağılımının Analizi 1 Analysis of the Distribution of Road Traffic Freight in Turkey

Detaylı

Türkiye de Gemi Taşımacılığının Bazı Ekonomik Göstergelere Etkisi. The Effect of Maritime Transport on Some Economic Indicators in Turkey

Türkiye de Gemi Taşımacılığının Bazı Ekonomik Göstergelere Etkisi. The Effect of Maritime Transport on Some Economic Indicators in Turkey Volume 3 Number 2 2012 pp. 97-109 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkiye de Gemi Taşımacılığının Bazı Ekonomik Göstergelere Etkisi Oya Korkmaz a Özet: Bu çalışmada, Türkiye deki limanlara 2004-2010

Detaylı

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara Politika Analizi Ulaştırma Sektörü Hazırlayanlar 2011, Ankara İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. Çalışmanın Amacı... 3 1.2. Temel Sorular... 3 1.3. Çalışmanın Yöntemi... 4 2. TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ...

Detaylı

Dicle Bölgesi Ulaştırma Raporu

Dicle Bölgesi Ulaştırma Raporu Dicle Bölgesi Ulaştırma Raporu T.C. Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Programlama Birimi 2010 T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI TÜRKİYE ve DİCLE BÖLGESİ ULAŞTIRMA RAPORU İçindekiler İçindekiler

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE AIR TRANSPORTATION IN LOGISTICS SECTOR AND TURKEY

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE AIR TRANSPORTATION IN LOGISTICS SECTOR AND TURKEY LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE Yusuf BAYRAKTUTAN Mehmet ÖZBİLGİN Özet- Küresel ticarette rekabetçilik, ulaşım ve dağıtım ağı yanında lojistik sektörünün niteliği ile yakından ilgilidir.

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER KARA YOLU, DEMİR YOLU VE BORU HATTI TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER KARA YOLU, DEMİR YOLU VE BORU HATTI TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER KARA YOLU, DEMİR YOLU VE BORU HATTI TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ Giriş Kara Yolu Taşımacılık Sistemi Kara Yolu Taşımacılığı Yük Sınıflandırma Sistemi Kara Yolunda Kullanılan Anahtar Terimler

Detaylı

Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistik Planlaması

Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistik Planlaması Marmara Bölgesi Otomotiv Lojistik Planlaması Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından Koç Üniversitesi ne hazırlatılmıştır. Proje Uludağ İhracatçılar Birliği tarafından desteklenmiştir. Ağustos 2008 1

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

LOJİSTİK AÇIDAN İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ DAĞITIMI İÇİN BİR UYGULAMA. (Doktora Tezi) Gülsen Serap ÇEKEROL

LOJİSTİK AÇIDAN İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ DAĞITIMI İÇİN BİR UYGULAMA. (Doktora Tezi) Gülsen Serap ÇEKEROL i LOJİSTİK AÇIDAN İNTERMODAL YÜK TAŞIMACILIĞI VE TÜRKİYE HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİ DAĞITIMI İÇİN BİR UYGULAMA (Doktora Tezi) Gülsen Serap ÇEKEROL ii T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

Derginin Sahibi: Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu adına Prof. Dr. A. Güldem CERİT. Prof. Dr. A.

Derginin Sahibi: Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu adına Prof. Dr. A. Güldem CERİT. Prof. Dr. A. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK DERGİSİ CİLT 1 SAYI 1 YIL: 2009 Yayın No: 09.7777.1003.000/BY.09.001.460 ISSN No: 1308-9161

Detaylı

ALİAĞA LİMANI (The Port of Aliağa)

ALİAĞA LİMANI (The Port of Aliağa) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 81-116 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com ALİAĞA LİMANI (The Port of Aliağa) Dr. İlker EROĞLU Aliağa

Detaylı

Cilt 2 Sayı 2 2010. Deniz Haydutluğu Saldırıları ve Analizi Nur Jale ECE 1. Deniz Hizmet Sözleşmelerinin Sona Ermesi Duygu MORAL Hakkı KİŞİ 21

Cilt 2 Sayı 2 2010. Deniz Haydutluğu Saldırıları ve Analizi Nur Jale ECE 1. Deniz Hizmet Sözleşmelerinin Sona Ermesi Duygu MORAL Hakkı KİŞİ 21 Cilt 2 Sayı 2 2010 İÇİNDEKİLER SAYFA Deniz Haydutluğu Saldırıları ve Analizi Nur Jale ECE 1 Deniz Hizmet Sözleşmelerinin Sona Ermesi Duygu MORAL Hakkı KİŞİ 21 Karar Verme Stillerine Bilimsel Yaklaşımlar

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTİÇİ ULAŞIM POLİTİKALARI ve TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTİÇİ ULAŞIM POLİTİKALARI ve TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Yayın No: 2891 SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTİÇİ ULAŞIM POLİTİKALARI ve TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uzmanlık Tezi Faruk CİRİT İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2014 ISBN

Detaylı

TCDD Derince Liman İşletmesi Özelleştirmesi Kısa Tanıtım Dökümanı

TCDD Derince Liman İşletmesi Özelleştirmesi Kısa Tanıtım Dökümanı TCDD Derince Liman İşletmesi Özelleştirmesi Kısa Tanıtım Dökümanı Nisan 2014 Kısa Tanıtım Dökümanı na İlişkin Önemli Not Önemli Not Bu Kısa Tanıtım Dökümanı nda ( Kısa Tanıtım Dökümanı ) yer alan bilgiler

Detaylı

Yük Taşımacılığında Taşıma Türü Seçimi İçin Lojistik Maliyetlere Dayalı İkili Lojit Model *

Yük Taşımacılığında Taşıma Türü Seçimi İçin Lojistik Maliyetlere Dayalı İkili Lojit Model * İMO Teknik Dergi, 2010 5087-5112, Yazı 333 Yük Taşımacılığında Taşıma Türü Seçimi İçin Lojistik Maliyetlere Dayalı İkili Lojit Model * Sevil KÖFTECİ* Haluk GERÇEK** ÖZ Bu çalışmada, yük taşımacılığında

Detaylı

KENT İÇİ RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ İNCELEMESİ VE DÜNYA ÖRNEKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KENT İÇİ RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ İNCELEMESİ VE DÜNYA ÖRNEKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI i ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KENT İÇİ RAYLI TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ İNCELEMESİ VE DÜNYA ÖRNEKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Göktuğ BAŞTÜRK Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi Eylül 2014

Detaylı

Ö z Dünyada hızla artan mal ve hizmet ticaretiyle

Ö z Dünyada hızla artan mal ve hizmet ticaretiyle KARS LOJİSTİK MERKEZİNİN (KLM) TRA2 BÖLGESİNİN KALKINMASI VE KARS EKONOMİSİ AÇISINDAN ÖNEMİ: BİR İKTİSADİ ANALİZ 1 Makale Sunum Tarihi : 10.02.2015 Yayına Kabul Tarihi : 09.05.2015 Kafkas Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE DE BÜYÜK ÖLÇEKLİ LOJİSTİK FİRMALARIN YAPI ve İŞLEYİŞLERİNE YÖNELİK BİR ANALİZ. Gülsen Serap ÇEKEROL 1, Nihal YILMAZ 1.

TÜRKİYE DE BÜYÜK ÖLÇEKLİ LOJİSTİK FİRMALARIN YAPI ve İŞLEYİŞLERİNE YÖNELİK BİR ANALİZ. Gülsen Serap ÇEKEROL 1, Nihal YILMAZ 1. Sayı: Temmuz Ağustos Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler EDergisi ISSN:6958X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası JEL KOD: M *** ID:5 K: TÜRKİYE DE BÜYÜK ÖLÇEKLİ LOJİSTİK FİRMALARIN YAPI

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 25, OCAK - 2012, S. 340-377 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 25, OCAK - 2012, S. 340-377 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 25, OCAK - 2012, S. 340-377 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2012 http://www.marmaracografya.com ULAŞIM COĞRAFYASI AÇISINDAN TÜRKİYE DE HAVAYOLU ULAŞIMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Detaylı

MİLAS OSB-GÜLLÜK LİMANI DEMİRYOLU HATTI PROJE FİZİBİLİTESİ

MİLAS OSB-GÜLLÜK LİMANI DEMİRYOLU HATTI PROJE FİZİBİLİTESİ MİLAS OSB-GÜLLÜK LİMANI DEMİRYOLU HATTI PROJE FİZİBİLİTESİ Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Mahmut Ali Gökçe Yrd. Doç. Dr. Erdinç Öner Yrd. Doç. Dr. Zeynep Sargut İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Sistemleri

Detaylı