TRANSPORT PROBLEMLERİ İÇİN FARKLI BİR ATAMA YAKLAŞIMI. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRANSPORT PROBLEMLERİ İÇİN FARKLI BİR ATAMA YAKLAŞIMI. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı"

Transkript

1 önetm, ıl: 9, Sayı: 59, Şubat 008 TRANSORT ROBLEMLERİ İÇİN FARKLI BİR ATAMA AKLAŞIMI r. oç. r. Ergün EROGLU Arş. Grv. Fatma LORCU İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Sayısal öntemler Anablm alı Bu çalışmaa transport problemler çn farklı br atama yaklaşımı tanıtılmaktaır. Vogel aklaşım öntem (Vogel's Approxmaton Metho - VAM) le başlangıç çözümü oluşturulurken, saece malyetleren oğan farklar kkate alınmakta, pazarların talep mktarları/üretm merkezlernn (epoların) kapasteler kkate alınmamaktaır. Oysa arz ecye göre pazarların htyacı olan mal mktarları, talep eene göre e üretm merkezlernn mktarları önemlr. Blnğ gb, toplam malyetn k parametres varır: Brm malyet ve mal mktarı. Bu yaklaşıma, taşıma problemlerne başlangıç çözümü oluşturulurken hem malyet hem e pazar talepler/üretm merkezlernn kapasteler kkate alınmaktaır. azar talepler/üretm merkezlernn kapasteler le brm malyetlern çarpımının en yüksek oluğu sütun ve satıra, en üşük malyetl olan hücreye en fazla sayıa atama yapılarak, transport problemlernn çözümüne farklı br yaklaşım getrlmekter. Özellkle pazar taleplernn/üretm merkezlernn kapastelernn brbrlerne göre farklarının büyük oluğu taşıma problemlernn çözümüne bu yaklaşım kullanılarak en uygun (optmum) çözüme eşt veya aha az sayıak yneleme le ulaşılmaktaır. aklaşım brkaç örnek üzerne test elmekte ve sonuçlar raporlanmaktaır. Anahtar Sözcükler: Transport problem, VAM, lı pazar talepler, Üretm merkez kapasteler A IFFERENT ASSIGNMENT AROACH FOR THE TRANSORTATION ROBLEMS In ths stuy, a fferent assgnment approach s ntrouce for the transportaton problems. Whle the ntal soluton s performe by Vogel's Approxmaton Metho (VAM), fferences that are comprse only unt transportaton cost are consere but the emans of the markets/supples of proucton centers are not consere. However the prouct quantty that markets nee an the capacty of proucton center are mportant. It s known that, there are two parameters of total cost, unt cost an quantty of the prouct. In ths approach, whle the ntal soluton s performe for the transportaton problems, both unt transportaton cost an emans of the market/supples of proucton center are taken nto account. A fferent assgnment approach s apple to the soluton of the transportaton problems by assgnng maxmum quantty of the prouct to the cell that has mnmum transportaton cost n the rows an columns where the multplcaton of the eman of the markets/supply of the proucton centers an unt transportaton cost s maxmum. The optmal soluton s obtane wth equal or less number of teraton usng ths approach for the soluton of the unbalance transportaton problems, especally when the emans of the markets/supples of proucton centers are hghly fferent from each other. The approach n ths paper s teste on a few fferent problems an the results are reporte. Key Wors: Transportaton problem, VAM, fferent market emans, proucton center supples

2 GIRIŞ Transport problem; hammae, yarı mamul, mamul, malzeme veya ğer araç gereçlern teark bölgelernen talep bölgelerne taşınmasıır. Transport problemlerne amaç taşımanın mnmum malyetle gerçekleştreblmes çn hang teark bölgesnen hang talep bölgesne ne kaar ürünün taşınması gerektğn belrlemektr. Transport problemne at oğrusal programlama moel aşağıa verlmekter. Moele bulunan C eğer,. bölgeen. bölgeye br brm ürün taşımanın malyetn, x J eğer se,. bölgeen. bölgeye taşınan mktarı göstermekter. Moel kısıtlarına bulunan s, teark bölgesnn arzını, se talep bölgesnn talebn göstermekter. Bazı urumlara problem maksmzasyon problem halne getrleblr. ^Mn ~ () İ ^x ı } <s '^x > x t >0 C ' X Ü bütün /'er çn bütün 'ler çn bütün /',y'ler çn Transport problemler le lgl lk çalışma 90 yılına A.N. Tolsto tarafınan yapılmıştır (Schrver, 00). Tolsto, "Methos of fnng the mnmal klometrage n cargo transportaton plannng n space" alı makalesne esk Sovyetler Brlğnn tren yolu ağını esas almıştır. Bu tren yolu ağına, kaynaklar ve varış yerler arasına tuz, çmento ve ğer yüklern taşınması le lgl br uygulama gerçekleştrlmştr. Uygulamanın yapılığı yıl ve blnen teknkler göz önüne alınığına, olukça büyük boyutlu br problemn (0x68 boyutuna) optmal çözümüne ulaşılmıştır. Tolsto'nn yaptığı bu çalışma 90 yılına olmasına rağmen, transport problemlernn lk formülasyonu 94 yılına F.L. Htchcock tarafınan yapılmıştır. Htchcock, bugün kullanığımız transport problemlernn formülasyonuna benzer, fakat aha bast yapıa transport problemlern petrol enüstrsne uygulamıştır (Öztürk, 994). aha sonra Kantorovch ve T.C. Koopmans tarafınan optmallk çn öngü krter gelştrlmştr. Transport problemlernn lk oğrusal programlama moel se G.B. antzg tarafınan kurulmuştur (Tulunay, 980). Bugün, transport problemlernn optmal çözümüne ulaşablmek çn gelştrlen pek çok yöntem ve yaklaşım bulunmaktaır. Bu yöntemlern en çok blnenler; 954 yılına Charnes ve Cooper tarafınan gelştrlen atlama taşı yöntem (Charnes ve ğerler, 954), antzg tarafınan gelştrlen MOI yöntem (mofe strbuton) ve ğer yöntemlerr (Mathraan ve ğerler, 004). Transport problemlernn optmal çözüme ulaştırılması sırasınak lk aım br başlangıç çözümün oluşturulmasıır. Oluşturulan bu başlangıç çözüm çoğu zaman problemn optmal çözümü eğlr. Bu uruma optmal çözüme ulaşmak çn blnen yöntemler kullanılmaktaır. Transport problemlernn başlangıç çözümü çn lk öner antzg tarafınan yapılmış, Charnes ve Cooper tarafınan se Kuzey Batı Köşe Kuralı veya Atlama Taşı öntem gelştrlmştr (Trol, M., B., C.,987). Bugün başlangıç çözüm çn e gelştrlen pek çok yaklaşım bulunmaktaır. Bunlaran bazıları şunlarır: Mnmum satır kuralı, Mnmum sütun kuralı, üzeltlmş mnmum satır kuralı, üzeltlmş mnmum sütun kuralı, Kestrme ağıtım yöntem, VAM, Russel yaklaşım yöntem (Tulunay, 98), VAM'ın benzer olan Goyal (Mathraan ve ğerler, 004) ve Ramakrshnan yaklaşımları (Ramakrshnan, 988), Malyet-TOM (Total Opportunty Cost Metho) (Kırca ve ğerler, 990), Sharma tarafınan gelştrlen yöntemler (Sharma ve ğerler, 000). ukarıa aı geçen başlangıç çözümler çersne en çok kullanılan yöntem, VAM'ır. Bu yöntemn başlangıç ağıtımları en uygun çözüme olukça yakınır (Rggs ve ğerler, 975).. VAM ve lger AKLAŞIMLAR VAM, W.R Vogel tarafınan, 958 yılına ortaya atılmıştır (Ünsal ve ğerler, 000). VAM, en üşük malyetler yöntemnn gelştrlmş halr ve genele en y başlangıç çözümü vermekter (Taha, 997). VAM le başlangıç ağıtımı yapılırken, tüm üretm kaynaklarınan (fabrka), pazarlara ürünün taşınması esnasına brm malyetler hesaba katılmakta ve en üşük malyet seçmemenn ortaya çıkarığı ek ger (ceza veya fırsat malyet) hesaplanmaktaır. Fakat metotta saece br brm ürün çn ortaya çıkacak fırsat malyetler göz önüne alınmaktaır. aha önceen e belrtlğ gb, VAM başlangıç ağıtımlarına en y başlangıç çözümü vermekter. Fakat özellkle engelenmemş transport problemlerne, ummy eğşkenlere "0" eğernn verlmes ve atama yapılırken en üşük malyetl hücre olarak bu eğşkenlern görülerek lk atamaların bunlara

3 yapılması, başlangıç çözüme optmallğe ulaşmayı engellemekter. VAM metounun engelenmemş transport problemlerne bu eksklğn germek çn Shmshak tarafınan ortaya atılan metot (Shmshak ve ğerler, 98), lk aşamaa bu eksklğ ortaan kalıracak gb gözükse e VAM metounak hataya tekrar üşülmüştür. Metotta, ummy eğşkenlere verlen "0" eğer, ceza puanının hesaplanmasına göz arı elmş, fakat ağıtım yapılırken göz arı elen bu hücreler yne göz önüne alınıp, en yüksek malyetn, bu hücrelere yapılmayan atamalaran kaynaklanacağı üşünces ön plana çıkarılarak, lk atamanın bu hücrelere yapılması sağlanmıştır (Goyal, 984). Bzm buraa, Shmshak'n öne sürüğü metoa katkımız; ceza puanı hesaplanmasına yok sayılan hücrelern ağıtım esnasına a göz arı elerek, lk atama yerne son atamanın bu hücrelere yapılmasıır. Vogel ve Shmshak'ın yaklaşımlarını brleştren br ğer yaklaşıma Goyal tarafınan ortaya atılmıştır (Goyal, 984). Goyal, ummy eğşkenlere matrste bulunan en büyük malyet atayarak ummy eğşkenlere yapılacak lk atamaları gecktrecek aha uygun br çözüm ele etmştr. Kırca ve Şatır tarafınan öne sürülen TOM (Total Opportunty-Cost Metho) a, hem satır hem e sütunak en üşük malyet kullanılarak br ceza puanı hesaplanmış fakat bu ceza puanı VAM'an farklı olarak en üşük cezaya yapılablecek en çok atamayı ele etmek çn kullanılmıştır. Böylece VAM'a saece satır ve sütun göz önüne alınarak hesaplanan ceza puanlarının getrğ zayıflık ortaan kalırılmıştır (Kırca ve ğerler, 990). Gelştrlen TOM metounun VAM le karşılaştırması 480 problem üzerne yapılmış ve 7 probleme TOM'un aha y sonuç verğ gözlenrken engelenmemş transport problemlerne se TOM'un aynı başarıyı gösteremeğ görülmüştür. engelenmemş transport problemlernn TOM metou le çözümü esnasına VAM metouna oluğu gb ummy eğşkenlere "0" atanmıştır. VAM metouna eksklk olarak ler sürüğümüz; lk atamanın bu hücrelere yapılması bu metotta a karşımıza çıkmıştır. Goyal, bu zayıflığı aha öncek çalışmalarına benzer şekle ummy eğşkenlere "0" yerne matrsn en büyük malyet eğern ataıktan sonra metou uygulayarak germştr (Goyal, 99). ürünün fırsat malyetne ayalı hesaplanan ceza puanlarına göre yapılmaktaır. Oysa bu çalışmaa ler sürülen transport atama yaklaşımına, toplam ceza (toplam fırsat malyet) puanı esas alınarak atamalar yapılmaktaır. ceza puanı = Brm ceza malyet Mktar veya fırsat malyet = malyet Mktar () şeklne hesaplanmaktaır... engelenmş Transport roblemlerne en Metoun Uygulanması Üretm merkezlernn (epo) kapasteler toplamının (Es,) pazar talepler toplamına ÇL) eşt olması urumuna transport problemne engelenmş transport problem enr. Üç üretm merkez (epo) ve üç pazarı bulunan engelenmş br transport problem örneğ Şekl 'e gösterlmekter. Arz merkezler (epolar) harf le talep merkezler (pazarlar) se harf le gösterlmekter. engelenmş transport problemlerne, üretc (kaynak) çn elnek ürünün tükenmes amaç eğl, tüm pazarların oyurulması amacınan yola çıkılarak her br pazara at toplam fırsat malyetler hesaplanacaktır. Bunun çn; Aım : Her br pazara/epoya at en üşük k malyet arasınak fark bulunarak fırsat malyetler hesaplanır. Aım : Hesaplanan fırsat malyetler, lgl pazar taleb/üretm merkezlernn (epoların) mktarları le çarpılarak toplam fırsat malyetler hesaplanır. \ R c s. s c. GELİŞTİRİLEN ATAMA AKLAŞIMI s ukarıa belrtlğ gb VAM Metouna, en üşük malyet seçmemekten kaynaklanan fırsat malyetlerne göre, en çok malyetn ortaya çıkmasının önlenmes stenmekter. Fakat VAM yöntemne, fırsat malyet saece br brm ürün göz önüne alınarak hesaplanmıştır. olayısıyla atamalar, saece br brm. J E \ Şekl. engelenmş transport problem moel (Es; =^)

4 Aım : Tüm pazarların ve üretm merkezlernn (epoların) toplam fırsat malyetler hesaplanıktan sonra, en yüksek toplam fırsat malyetne sahp üretm merkezlernn (epo) veya pazarak en üşük malyetl hücreye mümkün oluğunca çok atama yapılır. Aım 4: Kalan arz ve talepler hesaplanır. Sıfırlanan satır ya a sütun ptal elr. Aım 'e tekrar ger önülür. Öne sürülen yaklaşıma, toplam en yüksek toplam fırsat malyetn yaratacak olan sütunak en üşük malyete atama yapılarak en büyük ceza öemekten kaçınılmaktaır. Fakat TOM metounun sağlaığı hesaplama kolaylığı bu metotta sağlanamamakta ve VAM metouna oluğu gb karşılanan talep ya a bten arz matrsten çıkartılıp, yen fırsat malyetlernn hesaplanmasına htyaç uyulmaktaır. Öne sürülen yaklaşım, engelenmş transport problemlerne VAM metou le aynı ya a aha kötü sonuçlar verrken engelenmemş transport problemlerne VAM'ın başlangıç çözümünen genellkle aha y sonuçlar vermekter... engelenmemş Transport roblemlerne en Metoun Uygulanması Üretm merkezlernn (epo) kapasteler toplamının ÇLs,) pazar talepler toplamınan ÇL) büyük olması veya üretm merkezlernn (epo) kapasteler toplamının pazar talepler toplamınan küçük olması urumuna transport problem engelenmemş transport problem olarak tanımlanır. Üretm merkezlernn (epo) kapasteler toplamının pazar talepler toplamınan büyük (Ss^Sö^olması urumuna, yeek (sanal) br pazar ( ), küçük (LsfL) olması urumuna se yeek (sanal) br ürem merkez (epo) ( ) eklenr. VAM yöntemne eklenen pazara at hücrelerek brm malyetlere "0" eğer atanır. Bu çalışmaa öne sürülen transport yaklaşımına eklenen üretm merkez (epo) ya a pazar hücrelernn her brne brm malyet olarak "0" eğer eğl, Goyal'ın metouna oluğu gb matrstek en büyük malyet eğer (Maks { C }) eğer atanmaktaır. aha sonra öne sürülen yaklaşım bütün aımları le uygulanmaktaır. Aşağıa brm taşıma malyetler, üretm merkezlernn (epo) kapasteler ve pazar talepler belrlenmş olan br engelenmemş transport problem örneğne at başlangıç ağıtım planı öne sürülen atama yaklaşımının bütün aımları zlenerek ele elmekter. Tablo. Brnc Hücre ağıtımı AA ] J±J ] l] l] ] ^\ Brnc hücre ağıtımına eposunun kapastesnn tükenmes olayısıyla tabloa eposuna at satır slnmekte ve knc hücre ağıtımı çn gelştrlen yaklaşımın bütün aımları ynelenmekte ve Tablo ele elmekter. İknc hücre ağıtımına eposunun kapastesnn tükenmes olayısıyla tabloa eposuna at satır slnmekte ve üçüncü hücre ağıtımı çn gelştrlen yaklaşımın bütün aımları ynelenmekte ve Tablo ele elmekter. Üçüncü hücre ağıtımına pazarının talebnn tamamının karşılanmasınan olayı pazarına at sütun slnmekte ve eposunun kapastes aynı orana azaltılmaktaır. örüncü hücre ağıtımı çn gelştrlen yaklaşımın bütün aımları ynelenmekte ve aşağıak Tablo 4 ele elmekter. Tablo. İknc Hücre ağıtımı. 0] 40 9] J±J J±] ] ] ] ] ] ^\ 4

5 Tablo. Üçüncü Hücre ağıtımı \ R \. s. 4 r r 7 r r r r \ \^ Tablo 4. örüncü Hücre ağıtımı \ X^ Tablo 5. Beşnc Hücre ağıtımı. 5 0 s. ı 0 Tablo 6. Başlangıç ağıtım lanı 5 \. 5 5^\ örüncü hücre ağıtımınan sonra tablonun ger kalan atamaları arz ve talep engeler kkate alınarak uygun bçme yapılablmekteter. Bütün üretm merkezlernn (epo) kapasteler kullanılıp, talepler karşılanıktan sonra, öncek hücre atamaları kkate alınarak probleme lşkn başlangıç ağıtım planı oluşturulmaktaır. Gelştrlen yaklaşımla ele elen başlangıç ağıtım planı çn oluşan toplam malyet 680 brm, aynı problemn VAM le ele elen başlangıç ağıtım planı çn 745 brm olarak bulunmaktaır. Aşağıak tablolara k farklı transport problemnn ayrıntıya fazla grlmeen VAM ve gelştrlen transport yaklaşımı le çözümler gösterlmekter. 6 Tablo 7. Örnek roblem epo Kapasteler azar 4 5 Talepler Örnek roblem (Goyal, 984, s: ) Optmal Çözüm: 65 Tablo 8. Vam Metou İle Oluşturulan ağıtımı Başlangıç epo Kapasteler azar Talepler VAM Metou le Başlangıç Çözüm: ı J s ı Tablo 9.Gelştrlen Transport aklaşımı İle Oluşt u ^. epo Kapasteler azar Talepler

6 Gelştrlen yaklaşım le oluşturulan başlangıç çözüm 75 Tablo 0. Örnek roblem azar Talepler 4 epo Kapasteler Ortaya konan bu yen yaklaşım, transport problemlernn başlangıç ağıtım planı oluşturulurken pazar taleplernn/üretm merkezlernn (epo) kapastelernn büyüklüklernn kkate alınmasının optmum çözüme gen yola çoğu zaman aımları kısaltableceğn göstermekter. Ancak, bu yen yaklaşıma lşkn br blgsayar program moülünün bulunmaması neen le, enenmş problemlern saece başlangıç çözümler ncelenmekte, optmal olmaması urumuna kaç aım sonra optmal çözüme ulaşılığı gözlenememekter. Bu yaklaşım ışığına, çeştl algortmalar ve çeştl program moüller gelştrlerek aha büyük boyuta sahp transport problemlernn optmum ağıtım planları yapılablecektr. KANAKÇA Optmal Çözüm: 570, VAM metou le başlangıç çözümü : 6540 Gelştrlen yaklaşım le başlangıç çözümü : 5970 Bu çalışmaa öne sürülen transport atama yaklaşımı, küçük boyutlu engelenmş veya engelenmemş 0 tane farklı transport problem üzerne manüel olarak enenmş ve özellkle engelenmemş problemler ağırlıkta olmak üzere % 60'ına yakınına başlangıç ağıtım planlarına lşkn malyetlern VAM yöntem le bulunan sonuçlaran aha küçük oluğu görülmüştür. SONUÇ Özellkle pazarlama fonksyonu açısınan bakılığına, ağıtım yapan şletmelern veya ağıtıcıların pazar paylarını kkate almaları, aha küçük taşıma malyetlerne sahp küçük pazarlar yerne büyük talebe sahp pazarların oyurulması, pazar paylarını kaybetmemeler açısınan önem kazanmaktaır. Bu neenle şletmeler, ağıtım yaparken saece brm taşıma malyetlern kkate almak yerne toplam fırsat malyetn mnmum yapacak ağıtımı gerçekleştrmey ve buna bağlı olarak büyük pazarlara ürünlern ulaştırablmey heeflemekterler. Bu çalışmaa, özellkle engelenmemş transport problemlernn başlangıç çözümlernn bulunmasına yönelk, saece brm taşıma malyetlern kkate almak yerne, toplam fırsat malyetn mnmum yapacak ağıtımı gerçekleştrecek yen br yaklaşım ortaya konmaktaır. Ortaya konan bu yöntem, yukarıa verlen örnekler ve bu örnekler ışına yne çok sayıa engelenmemş transport problem üzerne enenmş ve br çoğunun başlangıç çözümüne, VAM'a ele elen eğerlere eşt veya optmum çözüme aha yakın eğerler ele elmştr. Charnes, A. ve Cooper, W.W., (954), "The Steppng- Stone Metho for Explanng Lnear rogrammng Calculatons n Transportaton roblems", Management Scence (), ss: Goyal, S., K., (984), "Improvng VAM for Unbalance Transportaton roblems", Journal of the Operatonal Research Socety, Vol: 5, no:, s. -4. Goyal, S.K., (99) "A Note on a Heurstc for an Intal Soluton for the Transportaton roblem", Journal of the Operatonal Research Socety, Vol:4, No:9, s Kırca,Ö., Şatır A., (990), "A Heurstc for Obtanng an Intal Soluton for the Transportaton roblem" Journal of the Operatonal Research Socety, Vol:4, No:9, ss: Mathraan, M., Meenaksh, B., (004), "Expermental Analyss of Some Varants of Vogel's Approxmaton Metho", Asa-asfc Journal of Operatonal Research, Vol:, No:4 ss: Öztürk A., (994), öneylem Araştırması, Ekn Ktabev, s: 7. Ramakrshnan, C.C., (988), "An Improvement to Goyal's Mofe VAM for Unbalance Transportaton roblem", Journal of the Operatonal Research Socety, 9, ss: Rggs, J.L, Inoue, M., S., (975), Introucton to Operatons Research an Management Scence: A General System Approach, Mc Graw-Hll Book Comp., Newyork, s:. Schrver A., (00), "On the Hstory of the Transportaton an Maxmum Flow roblems", Mathematcal rogrammng, 9, Sharma, R.R.K. ve Sharma, K.,., (000), "A New ual Base roceure for the Transportaton 6

7 roblem", European Journal of Operatonal Research,, ss: Shmshak,.G., Kaslık, J.A. ve Barclay, T.., (98), "A Mofcaton of Vogel's Approxmaton Metho Through The Use of Heurstcs", Can. J. Opl. Res. Inf. rocessng, 9, ss: Trol, M., B., C., (987), Computatonal Aspects an Statstcal Applcatons of the Transportaton roblem of Lnear rogrammng, Unversty of Ames, Iowa, ayınlanmamış oktora Tez. Taha, H. A., öneylem Araştırması, Çev: S. A. Baray, Ş. Esnaf, 6. Basıman Çevr, Lteratür ayınları, 4, Eylül 000. Tulunay,., (980), Matematk rogramlama ve İşletme Uygulamaları, Sermet Matbaası, s:40. Ünsal F. M. Ünsal, Rüzgar, B., Rüzgar, N, (000), İşletme ve Ekonom İçn Blgsayar Uygulamalı Sayısal öntemler, Türkmen Ktapev, s:7. 7

TRANSPORT PROBLEMLERĠ ĠÇĠN FARKLI BĠR ATAMA YAKLAġIMI

TRANSPORT PROBLEMLERĠ ĠÇĠN FARKLI BĠR ATAMA YAKLAġIMI Yönetim, Yıl: 19, Sayı: 59, Şubat 28 TRANSPORT PROBLEMLERĠ ĠÇĠN FARKLI BĠR ATAMA YAKLAġIMI Yrd. Doç. Dr. Ergün EROĞLU ArĢ. Grv. Fatma LORCU İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

HANNOVER YAKLAŞIMI İLE GEOMETRİK ANALİZ SÜRECİNE BİR KISA YOL ÖNERİSİ

HANNOVER YAKLAŞIMI İLE GEOMETRİK ANALİZ SÜRECİNE BİR KISA YOL ÖNERİSİ HAVE YAKLAŞIMI İLE GEMEİK AALİZ SÜECİE Bİ KISA YL ÖEİSİ S. DEMİKAYA,.G. HŞBAŞ, H. EKAYA Yılız eknk Ünverstes, Meslek Yüksekokulu, İstanbul, emrkay@ylz.eu.tr Yılız eknk Ünverstes, İnşaat Fakültes, Jeoez

Detaylı

Makine Öğrenmesi 6. hafta

Makine Öğrenmesi 6. hafta Makne Öğrenmes 6. hafta Yapay Snr Ağlarına Grş Tek katmanlı YSA lar Algılayıcı (Perceptron) Aalne (Aaptve Lnear Elemen Byolojk Snr Hücres Byolojk snrler ört ana bölümen oluşmaktaır. Bunlar: Denrt, Akson,

Detaylı

TESADÜFİ DEĞİŞKENLERLE İLGİLİ BAZI YAKINSAKLIK ÇEŞİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TESADÜFİ DEĞİŞKENLERLE İLGİLİ BAZI YAKINSAKLIK ÇEŞİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New Worl Scences Acaemy 2008, Volume: 3, Number: 4 Artcle Number: A0108 NATURAL AND APPLIED SCIENCES MATHEMATICS APPLIED MATHEMATICS Receve: March 2008 Accepte: September 2008

Detaylı

ĐDEAL BĐR DC/DC BUCK DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GENELLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUM UZAY ORTALAMA METODU ĐLE MODELLENMESĐ

ĐDEAL BĐR DC/DC BUCK DÖNÜŞTÜRÜCÜNÜN GENELLEŞTĐRĐLMĐŞ DURUM UZAY ORTALAMA METODU ĐLE MODELLENMESĐ ĐDEA BĐR D/D BUK DÖNÜŞTÜRÜÜNÜN GENEEŞTĐRĐMĐŞ DURUM UZAY ORTAAMA METODU ĐE MODEENMESĐ Meral ATINAY Ayşe ERGÜN AMAÇ Ercüment KARAKAŞ 3,,3 Elektrk Eğtm Bölümü Teknk Eğtm Fakültes Kocael Ünerstes, 4, Anıtpark

Detaylı

Kredi Değeri(Nominal Değer): Senet üzerinde yazılı olan ve vade gününde ödenmesi gereken tutardır.

Kredi Değeri(Nominal Değer): Senet üzerinde yazılı olan ve vade gününde ödenmesi gereken tutardır. 1 İSKONTO HESAPLAR Tcaret alanına alım-satım şlemler her zaman peşn para le yapılmaz. Bu şlemlern öneml br kısmı kreye ayanır ve veresye yapılan alış-verşler br belgeye bağlanır. Özellkle şletmeler arasına

Detaylı

YAPI MALZEMELERİNDE BUHAR DİFÜZYONU VE YOĞUŞMA

YAPI MALZEMELERİNDE BUHAR DİFÜZYONU VE YOĞUŞMA 46 YAPI MALZEMELERİNDE BUHAR DİFÜZYONU VE YOĞUŞMA Hasan A. HEPERKAN M. Murat BİRCAN M. Kemal SEVİNDİR ÖZET Su buharı füzyonu sonucu oluşan yoğuşma, yapı malzemelerne ve yapı malzemelerne meyana gelen ısı

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMLERİ İÇİN FARKLI BİR ATAMA YAKLAŞIMI

TRANSPORT PROBLEMLERİ İÇİN FARKLI BİR ATAMA YAKLAŞIMI TRANSPORT PROBLEMLERİ İÇİN FARKLI BİR ATAMA YAKLAŞIMI Ergün EROĞLU Fatma LORCU İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Tel: + 90 212 473 70 70 (18236) 34320 Avcılar - İSTANBUL

Detaylı

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir. T.C. ÜNYE İCRA DAİRESİ 2015/2839 ESAS TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıa cns, mktar ve eğerler yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Örnek No: 25* Brnc artırmanın aşağıa belrtlen gün, saat ve yere yapılacağı

Detaylı

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA

DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA: BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 2, Sayı 4, 2006, ss. 123 145. DAĞITIM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK MODEL OLUŞTURMA BİR TÜRK FİRMASI ÜZERİNE ÖRNEK UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde Ünverstes

Detaylı

Orman ürünlerinin nakliyatının planlanmasında ağ (Network) modeli yaklaşımı

Orman ürünlerinin nakliyatının planlanmasında ağ (Network) modeli yaklaşımı 1 Orman ürünlernn naklyatının planlanmasında ağ (Network) model yaklaşımı Abdullah E. Akay * ve Orhan Erdaş KSÜ, Orman Fakültes, Orman Mühendslğ Bölümü, 46100, Kahramanmaraş Tel: 344 223 7666/453 Faks:

Detaylı

Makine Öğrenmesi Dersi Arasınavı Sorular aşağıda isimleriyle verilen veri kümeleri üzerinde çözülecektir.

Makine Öğrenmesi Dersi Arasınavı Sorular aşağıda isimleriyle verilen veri kümeleri üzerinde çözülecektir. Makne Öğrenme er Araınavı 0.0.0 A Soya: umara: Sorular aşağıa mleryle verlen ver kümeler üzerne çözülecekr.. ver küme..4 a 5.9 4. a. 5.7 a -. -0. -5. -.9-0.5.. ver küme K G H K N G H B E G H B G S B N

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:35-63X Yapı eknolojler Elektronk ergs 6 () - EKNOLOJİK ARAŞIRMALAR Makale Yamula arajına eformasyon Analz emel AYRAK Nğe Ünverstes Aksaray Mühenslk akültes Jeoez ve otogrametr

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I 1/71 İçerik n Bulunması Kuzey-Batı Köşe Yöntemi En Küçük Maliyetli Göze Yöntemi Sıra / Sütun En Küçüğü Yöntemi Vogel Yaklaşım Metodu (VAM) Optimum Çözümün Bulunması Atlama Taşı

Detaylı

MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetici Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama Modelinin Kullanımı

MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetici Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama Modelinin Kullanımı Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl/Volume: 3, Sayı/Issue: 5, 2007, 164-178 MODERN İŞLETME YÖNETİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME TEKNİĞİ: Yönetc Kararlarında Tamsayılı Doğrusal Programlama

Detaylı

Heterojen Araç Filolu Zaman Pencereli Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemleri: Matematiksel Model

Heterojen Araç Filolu Zaman Pencereli Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemleri: Matematiksel Model Internatonal Journal of Research and Development, Vol.3, No.1, January 2011 19 Heteroen Araç Flolu Zaman Pencerel Eş Zamanlı Dağıtım-Toplamalı Araç Rotalama Problemler: Matematksel Model Suna ÇETİN, Cevrye

Detaylı

STOK KONTROL YÖNETİMİ

STOK KONTROL YÖNETİMİ STOK KONTRO YÖNETİMİ 1) Stok Yönetiminin Unsurları (Stok yönetiminin önemi, talep ve stok maliyetleri) ) Stok Kontrol Sistemleri (Sürekli ve Periyoik Sistemler) 3) Ekonomik Sipariş Miktarı (EO) Moelleri

Detaylı

SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELİRLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA

SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELİRLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE B UYGULAMA Melke Güngör Dokuz Eylül Ünverstes Ekonometr ABD Y.Lsans melkegungorr@gmal.com

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 0.0.00 Clt:, Sayı: 4, Yıl: 00, Sayfa: -74 Yayına Kabul Tarh: 7.0.0 ISSN: 0-84 ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ

ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ Özlem AYDIN Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ULAŞTıRMA MODELININ TANıMı Ulaştırma modeli, doğrusal programlama probleminin özel bir şeklidir.

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALMAN FİLTRELEME YÖNTEMİYLE DEFORMASYON ANALİZİ SERKAN DOĞANALP

T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KALMAN FİLTRELEME YÖNTEMİYLE DEFORMASYON ANALİZİ SERKAN DOĞANALP İ.C SELÇUK ÜNİVERSİESİ FEN BİLİMLERİ ENSİÜSÜ KALMAN FİLRELEME YÖNEMİYLE DEFORMASYON ANALİZİ SERKAN DOĞANALP YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ JEODEZİ VE FOOGRAMERİ ANABİLİM DALI Kona,003 KALMAN FİLRELEME YÖNEMİYLE

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

SEZGİSEL ALGORİTMA KULLANILARAK RÜZGÂR ÇİFTLİKLERİNİN GÜÇ SİSTEMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

SEZGİSEL ALGORİTMA KULLANILARAK RÜZGÂR ÇİFTLİKLERİNİN GÜÇ SİSTEMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 3. İzmr Rüzgâr Sempozyumu // 8-10 Ekm 2015 // İzmr 39 SEZGİSEL ALGORİTMA KULLANILARAK RÜZGÂR ÇİFTLİKLERİNİN GÜÇ SİSTEMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mehmet Fath Tefek 1, Harun Uğuz 2 1 Ah Evran Ünverstes, 1

Detaylı

Genetik Algoritma ile İki Boyutlu Şekil Yerleştirme ÖZET

Genetik Algoritma ile İki Boyutlu Şekil Yerleştirme ÖZET Genetk Algortma le İk Boyutlu Şekl Yerleştrme Metn Özşahn 1 ve Mustafa Oral 2 1) Çukurova Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Endüstr Mühendslğ Bölümü, Adana, Turkey 2 Çukurova Ünverstes Blgsayar Mühendslğ Bölümü,

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ

ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ ULAŞTIRMA MODELİ VE ÇEŞİTLİ ULAŞTIRMA MODELLERİ Özlem AYDIN Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ULAŞTIRMA MODELİNİN TANIMI Ulaştırma modeli, doğrusal programlama probleminin özel bir şeklidir.

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

Bir Dişli Fabrikasında Tamsayılı Hedef Programlama. Uygulama Denemesi. Gülnur KEÇEK. An Application of Integer Target Programming in A Gear Factory

Bir Dişli Fabrikasında Tamsayılı Hedef Programlama. Uygulama Denemesi. Gülnur KEÇEK. An Application of Integer Target Programming in A Gear Factory Br Dşl Fabrkasına Tamsaılı Heef Programlama Ugulama Denemes Gülnur KEÇEK Öet: Günümüe şletmelere karşılaşılan problemler karmaşık olup; çok e genellkle çelşen amaçlar çerrler. Bu çalışmaa, öncelkle tamsaılı

Detaylı

OLİGOPOLİ. Oligopolic piyasa yapısını incelemek için ortaya atılmış belli başlı modeller şunlardır.

OLİGOPOLİ. Oligopolic piyasa yapısını incelemek için ortaya atılmış belli başlı modeller şunlardır. OLİGOOLİ Olgopolc pyasa yapısını ncelemek çn ortaya atılmış bell başlı modeller şunlardır.. Drsekl Talep Eğrs Model Swezzy Model: Olgopolstc pyasalardak fyat katılığını açıklamak çn gelştrlmştr. Olgopolcü

Detaylı

III.4. YÜKSEK MERTEBE TAYLOR METODLARI. ( t)

III.4. YÜKSEK MERTEBE TAYLOR METODLARI. ( t) III.4. YÜKSEK MEREBE AYLOR MEODLARI Saısal tekkler amacı mmum çaba le olablğce uarlı aklaşımlar ele etmektr. Bu eele çeştl aklaşım ötemler vermllğ karşılaştıracak br krtere gereksm varır. İlk ele alıacak

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

Paralel Aktif Güç Filtresinin Denetimi İçin Farklı Referans İşaret Çıkarma Yöntemlerinin İncelenmesi

Paralel Aktif Güç Filtresinin Denetimi İçin Farklı Referans İşaret Çıkarma Yöntemlerinin İncelenmesi 6 th Internatonal Avance Technologes Symposum (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Paralel Aktf Güç Fltresnn Denetm İçn Farklı Referans İşaret Çıkarma Yöntemlernn İncelenmes R. Çötel, F. Uçar, B. Danıl,

Detaylı

UÇAK ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN KARINCA KOLONİLERİ OPTİMİZASYONU İLE ÇÖZÜMÜ

UÇAK ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN KARINCA KOLONİLERİ OPTİMİZASYONU İLE ÇÖZÜMÜ Uça Çzelgeleme roblemnn Karınca Kolonler Optmzasyonu le Çözümü HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2005 CİLT 2 SAYI 1 (87-95) UÇAK ÇİZELGELEME ROBLEMİNİN KARINCA KOLONİLERİ OTİMİZASYONU İLE ÇÖZÜMÜ

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı *

Şehiriçi Karayolu Ağlarının Sezgisel Harmoni Araştırması Optimizasyon Yöntemi ile Ayrık Tasarımı * İMO Teknk Derg, 2013 6211-6231, Yazı 392 Şehrç Karayolu Ağlarının Sezgsel Harmon Araştırması Optmzasyon Yöntem le Ayrık Tasarımı * Hüseyn CEYLAN* Halm CEYLAN** ÖZ Bu çalışmada, şehrç ulaştırma ağlarının

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ Burak KARAHAN Burak PEKEL Neşet BEDİR Cavt CAN Kırıkkale -2014-

Detaylı

Zaman pencereli çok araçlı dağıtım toplamalı rotalama problemi için gerçek değerli genetik algoritma yaklaşımı

Zaman pencereli çok araçlı dağıtım toplamalı rotalama problemi için gerçek değerli genetik algoritma yaklaşımı İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Clt/Vol:43, Sayı/No:2, 2014, 391-403 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Zaman pencerel çok araçlı dağıtım toplamalı

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNİN YERİNİN GUSTAFSON-KESSEL ALGORİTMASI-KONVEKS PROGRAMLAMA MELEZ MODELİ TABANLI SİMÜLASYON İLE BELİRLENMESİ

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNİN YERİNİN GUSTAFSON-KESSEL ALGORİTMASI-KONVEKS PROGRAMLAMA MELEZ MODELİ TABANLI SİMÜLASYON İLE BELİRLENMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008/1 s.1-20 GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİNİN YERİNİN GUSTAFSON-KESSEL ALGORİTMASI-KONVEKS PROGRAMLAMA MELEZ MODELİ TABANLI SİMÜLASYON İLE BELİRLENMESİ

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

PI Denetleyici İle Sıvı Seviye Kontrolünün Gerçek Zamanlı Olarak PLC İle Gerçeklenmesi

PI Denetleyici İle Sıvı Seviye Kontrolünün Gerçek Zamanlı Olarak PLC İle Gerçeklenmesi Otomatk Kontrol Ulusal oplantısı, OK'205, 0-2 Eylül 205, Denzl PI Denetley İle Sıvı Sevye Kontrolünün Gerçek Zamanlı Olarak PLC İle Gerçeklenmes Real me PI Implementaton on Lqu Level Control by means of

Detaylı

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001)

ANADOLU ÜNivERSiTESi BiliM VE TEKNOLOJi DERGiSi ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CiltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (2001) ANADOLU ÜNvERSTES BlM VE TEKNOLOJ DERGS ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY CltNol.:2 - Sayı/No: 2 : 413-417 (1) TEKNK NOTrrECHNICAL NOTE ELEKTRK ARK FıRıNıNDA TERMODNAMGN KNC YASASıNıN

Detaylı

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 22, No 4, 855-862, 2007 Vol 22, No 4, 855-862, 2007 BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA İzzettn TEMİZ ve

Detaylı

... GRUPLAR HALINDE YENILEME PROBLEMI VE BAZI SEZGISEL YAKLASiMLAR. Yrd. Doç. Dr. Necdet ÖZÇAKAR I.Ü. Isletme Fakültesi Üretim Anabilim Dali.

... GRUPLAR HALINDE YENILEME PROBLEMI VE BAZI SEZGISEL YAKLASiMLAR. Yrd. Doç. Dr. Necdet ÖZÇAKAR I.Ü. Isletme Fakültesi Üretim Anabilim Dali. Yönetm, YL.9, Say 29, Ocak - 1998,5.5-10... GRUPLAR HALINDE YENILEME PROBLEMI VE BAZI SEZGISEL YAKLASMLAR Yrd. Doç. Dr. Necdet ÖZÇAKAR I.Ü. Isletme Fakültes Üretm Anablm Dal GIRIs Günümüzde, malat teknolojlerndek

Detaylı

Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 1, 2009 (1-24) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 5, No: 1, 2009 (1-24)

Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 1, 2009 (1-24) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 5, No: 1, 2009 (1-24) Yapı Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No:, 009 (-4) Electronc Journal of ConstructonTechnologes Vol: 5, No:, 009 (-4) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn:305-63x Makale (Artcle)

Detaylı

30 %30iskonto oranı bulunur.

30 %30iskonto oranı bulunur. Örne 9: 900 TL re eğerl ve 80 gün vael br senen peşn eğer, ç soo üzernen 8000 TL olara hesaplanığına göre uygulanan soo oranı ner? çözü:.yol: =900 TL n=80 gün P 8000TL t=? P..900 8000 80t 8000( 80t).900

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Konu 2. Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ

Konu 2. Y. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ Ulaştırma ve Atama Modelleri Konu 2 Ulaştırma Modeli 1. Farklı kaynaklardan kl temin edilen bir ürün, mümkün olan minimum maliyetle farklı istikametlere taşınmaktadır. 2. Her kaynak noktası sabit sayıda

Detaylı

Sinüsoidal Gövde Açıklıklı Çelik Kirişlerin Optimum Boyutlandırılması

Sinüsoidal Gövde Açıklıklı Çelik Kirişlerin Optimum Boyutlandırılması st nternatonal Conference on Engneerng Technology an Apple Scences Afyon Kocatepe Unversty, Turkey - Aprl 06 Snüsoal Göve Açıklıklı Çelk Krşlern Optmum Boyutlanırılması Ferhat Eral,* - Osman Tunca - Serkan

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

Ulaştırma ve Atama. Konu 2. Ulaştırma Modeli. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ

Ulaştırma ve Atama. Konu 2. Ulaştırma Modeli. Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ Ulaştırma ve Atama Modelleri Konu 2 Ulaştırma Modeli 1. Farklı kaynaklardan temin edilen bir ürün, mümkün olan minimum maliyetle farklı istikametlere taşınmaktadır. 2. Her kaynak noktası sabit sayıda ürün

Detaylı

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Al Deran Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ergülen Taşıma Malyetlernn Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetlmes ve Fnansal Performans Üzerndek Etksnn Đncelenmes Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Yrd.

Detaylı

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 25-27 Kasım 25 BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ Feyzan ARIKAN Gaz

Detaylı

Şirket Borçlarını Değerlemede Opsiyon Fiyatlandırma Teorisinin Kullanımı: Yapısal Yaklaşım

Şirket Borçlarını Değerlemede Opsiyon Fiyatlandırma Teorisinin Kullanımı: Yapısal Yaklaşım Şirket Borçlarını Değerlemee Opsiyon Fiyatlanırma Teorisinin Kullanımı: Yapısal Yaklaşım Dr. Ahmet AKIN Fatih Üniversitesi, İİBF Özet Şirketler, borçlanıkları zaman faiz öemesine bulunmayı ve borcun anaparasını

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. SÜLEYMAN EMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM ALI YÜKSEK LİSANS TEZİ PARANIN ZAMAN EĞERİ VE ÖĞRENME ETKİSİ ALTINAKİ KESİKLİ ZAMAN-EĞİŞKEN TALEPLİ PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ MOELLERİ

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

ELECTRE Yöntemi 5/21/2015. x ij

ELECTRE Yöntemi 5/21/2015. x ij 5//5 ELECTRE (ELiminationEt Choi Trauisant la REalité(ELiminationan Choice Epressin REality).) yöntemi ilk kez 966 yılına Beneyoun taraınan ortaya atılmış bir çou karar verme yöntemiir. Yöntem, her bir

Detaylı

ASİMETRİK EVOLVENT PROFİLLİ DÜZ DİŞLİLERİN BOYUTLANDIRILMASI VE GEOMETRİK MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI

ASİMETRİK EVOLVENT PROFİLLİ DÜZ DİŞLİLERİN BOYUTLANDIRILMASI VE GEOMETRİK MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI Uluağ Üniversitesi Mühenislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 ASİMETRİK EVOLVENT PROFİLLİ DÜZ DİŞLİLERİN BOYUTLANDIRILMASI VE GEOMETRİK MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI Kair ÇAVDAR * Fatih KARPAT

Detaylı

ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME

ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME ERGONOMİK KOŞULLAR ALTINDA MONTAJ HATTI DENGELEME Pamukkale Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez Endüstr Mühendslğ Anablm Dalı Elf ÖZGÖRMÜŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özcan MUTLU Ağustos, 2007 DENİZLİ

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İknc Öğretm BÖLÜMLERİ n n İŞL.101 Davranış Blmler I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introducton to Busness İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statstcs I İktsada Grş I İŞL.207 İŞL.209 Pazarlama

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Teknik Not / Technical Note KONUT SEKTÖRÜ İÇİN LİNYİT KÖMÜRÜ TÜKETİCİ FAZLASI

Teknik Not / Technical Note KONUT SEKTÖRÜ İÇİN LİNYİT KÖMÜRÜ TÜKETİCİ FAZLASI MADENCİLİK, Cilt 45, Sayı 4, Sayfa 29-4, Aralık 26 Vol.45, No. 4, pp 29-4, December 26 Teknik Not / Technical Note KONUT SEKTÖRÜ İÇİN LİNYİT KÖMÜRÜ TÜKETİCİ FAZLASI Consumer Surplus of Lignite Coal Consumption

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

Telekom ağlarında kademeli fiyatlandırmayla kapasite kiralanması ve iş dağılımı

Telekom ağlarında kademeli fiyatlandırmayla kapasite kiralanması ve iş dağılımı tüdergs/d mühendslk Clt:9, Sayı:5, 3-14 Ekm 2010 Telekom ağlarında kademel fyatlandırmayla kapaste kralanması ve ş dağılımı Nhat KASAP *1, Berna TEKTAŞ SİVRİKAYA 2 1 Sabancı Ünverstes, Yönetm Blmler Fakültes,

Detaylı

Emrah 70 Ekim 2011. kat edilen mesafenin en. mizasyonu (PSO) sezgisel. (PSO), Genetik Algoritma (GA), Optimizasyon, Meta-Sezgisel

Emrah 70 Ekim 2011. kat edilen mesafenin en. mizasyonu (PSO) sezgisel. (PSO), Genetik Algoritma (GA), Optimizasyon, Meta-Sezgisel METAplam kat edlen mesafenn en mzasyonu (PSO) sezgsel k (PSO), Genetk Algortma (GA), Optmzasyon, Meta-Sezgsel 74 OPTIMIZATION OF MULTI- PROBLEM OF ISTANBUL HALK EKMEK A.S. (IHE) BY USING META-HEURISTIC

Detaylı

Eskşehr Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskşehr Osmangaz Unversty, Vol..XX, No2, 2007 Makalenn Gelş Tarh.2.2006 Makalenn Kabul Tarh 08.06.2007 YENİDEN ÜRETİM SİSTEMLERİNDE

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İMGE ARAMA SONUÇLARININ BASKIN KÜMELER KULLANILARAK GRUPLANDIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İMGE ARAMA SONUÇLARININ BASKIN KÜMELER KULLANILARAK GRUPLANDIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İMGE ARAMA SONUÇLARININ BASKIN KÜMELER KULLANILARAK GRUPLANDIRILMASI Evren Ferhat EMEKDAŞ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2010

Detaylı

BULANIK ŞARTLAR ALTINDA ÇOK ÜRÜNLÜ VE ÇOK KISITLI BİR ÜRETİM ENVANTER MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE MODELİN ÇÖZÜMÜNÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

BULANIK ŞARTLAR ALTINDA ÇOK ÜRÜNLÜ VE ÇOK KISITLI BİR ÜRETİM ENVANTER MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE MODELİN ÇÖZÜMÜNÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YILIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULANIK ŞARTLAR ALTINA ÇOK ÜRÜNLÜ VE ÇOK KISITLI BİR ÜRETİM ENVANTER MOELİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE MOELİN ÇÖZÜMÜNÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Endüstr Yük. Müh. oğan

Detaylı

Katkılı Tabakalar Arasındaki Uzaklığa Bağlı Olarak Çift

Katkılı Tabakalar Arasındaki Uzaklığa Bağlı Olarak Çift C.Ü. Fen-Eebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (2004)Cilt 25 Sayı 2 Katkılı Tabakalar Arasınaki Uzaklığa Bağlı Olarak Çift Si δ - Katkılı GaAs Yapısı Emine Öztürk Cumhuriyet Üniversitesi Fen Eebiyat

Detaylı

DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -III- Çok değişkenli doğrusal olmayan karar modelinin çözümü

DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -III- Çok değişkenli doğrusal olmayan karar modelinin çözümü DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -III- Çok değşkenl doğrusal olmayan karar modelnn çözümü Hazırlayan Doç. Dr. Nl ARAS Anadolu Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü İST8 Yöneylem Araştırması Ders - Öğretm Yılı

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

DOĞRUSAL PROGRAMLAMANIN ÖZEL TÜRLERİ

DOĞRUSAL PROGRAMLAMANIN ÖZEL TÜRLERİ DOĞRUSAL PROGRAMLAMANIN ÖZEL TÜRLERİ TRANSPORTASYON (TAŞIMA, ULAŞTIRMA) TRANSİT TAŞIMA (TRANSSHIPMENT) ATAMA (TAHSİS) TRANSPORTASYON (TAŞIMA) (ULAŞTIRMA) TRANSPORTASYON Malların birden fazla üretim (kaynak,

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

B R AFET YARDIM MERKEZ N N SEZG SEL ALGOR TMALAR YARDIMIYLA KONUMLANDIRILMASI

B R AFET YARDIM MERKEZ N N SEZG SEL ALGOR TMALAR YARDIMIYLA KONUMLANDIRILMASI B R AFET YARDIM MERKEZ N N SEZG SEL ALGOR TMALAR YARDIMIYLA KONUMLANDIRILMASI Numan ÇELEB stanbul Ünverstes ÖZET Dünyada her y l deprem, sel ve tusunam gb çok say da afet meydana gelmektedr. Son y llarda

Detaylı

ROBİNSON PROJEKSİYONU

ROBİNSON PROJEKSİYONU ROBİNSON PROJEKSİYONU Cengzhan İPBÜKER ÖZET Tüm yerkürey kapsayan dünya hartalarının yapımı çn, kartografk lteratürde özel br öneme sahp olan Robnson projeksyonu dk koordnatlarının hesabı brçok araştırmacı

Detaylı

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri

Rasgele Değişken Üretme Teknikleri Rasgele Değşken Üretme Teknkler Amaç Smülasyon modelnn grdlern oluşturacak örneklern üretlmes Yaygın olarak kullanılan ayrık veya sürekl dağılımların örneklenmes sürecn anlamak Yaygın olarak kullanılan

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi)

JFM316 Elektrik Yöntemler ( Doğru Akım Özdirenç Yöntemi) JFM316 Elektrk Yöntemler ( Doğru Akım Özdrenç Yöntem) yeryüzünde oluşturacağı gerlm değerler hesaplanablr. Daha sonra aşağıdak formül kullanılarak görünür özdrenç hesaplanır. a K I K 2 1 1 1 1 AM BM AN

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ 12

YAPI İŞLETMESİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ 12 İNŞAAT PROJELERİNE SÜRE VE MALİYET İLİŞKİSİ İnşaat projelerine maliyet oğruan maliyet, bir eylemin gerçekleştirilmesi için gerekli malzeme, makina- ekipman ve işgücü masraflarını kapsar. olaylı maliyet,

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

Rüzgar Türbin Laboratuvarı: Daimi Mıknatıslı Senkron Generatörlü Rüzgar Türbini Modellenmesi ve Simülasyonu

Rüzgar Türbin Laboratuvarı: Daimi Mıknatıslı Senkron Generatörlü Rüzgar Türbini Modellenmesi ve Simülasyonu 6 th Internatonal Avance Technologes Symposum (IATS ), 6-8 May 0, Elazığ, Turkey Rüzgar Türbn Laboratuvarı: Dam Mıknatıslı Senkron Generatörlü Rüzgar Türbn Moellenmes ve Smülasyonu S. ĠĢcan ve ġ. DemrbaĢ

Detaylı

DOKTORA TEZİ SÜRÜ ZEKÂSI OPTİMİZASYON TEKNİĞİ VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA

DOKTORA TEZİ SÜRÜ ZEKÂSI OPTİMİZASYON TEKNİĞİ VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ SÜRÜ ZEKÂSI OPTİMİZASYON TEKNİĞİ VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BİR UYGULAMA Tarık KÜÇÜKDENİZ Endüstr Mühendslğ Anablm Dalı Endüstr Mühendslğ

Detaylı

YERALTI SUYU POMPAJ MALİYETİ MİNİMİZASYON PROBLEMLERİNİN PSOLVER OPTİMİZASYON TEKNİĞİ İLE ÇÖZÜMÜ: TAHTALI HAVZASI ÖRNEĞİ

YERALTI SUYU POMPAJ MALİYETİ MİNİMİZASYON PROBLEMLERİNİN PSOLVER OPTİMİZASYON TEKNİĞİ İLE ÇÖZÜMÜ: TAHTALI HAVZASI ÖRNEĞİ VII. Ulusal Hdroloj Kongres 26-27 Eylül 2012, Süleyman Demrel Ünverstes, Isparta YERALTI SUYU POMPAJ MALİYETİ MİNİMİZASYON PROBLEMLERİNİN PSOLVER OPTİMİZASYON TEKNİĞİ İLE ÇÖZÜMÜ: TAHTALI HAVZASI ÖRNEĞİ

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

TRİGA MARK-II NÜKLEER ARAŞTIRMA REAKTÖRÜ SOĞUTMA SİSTEMİNİN ISIL MODELİNİN OLUŞTURULMASI

TRİGA MARK-II NÜKLEER ARAŞTIRMA REAKTÖRÜ SOĞUTMA SİSTEMİNİN ISIL MODELİNİN OLUŞTURULMASI Isı lm ve Teknğ ergs, 3,, 09-6, 0 J. of Thermal Sene an Tehnology 0 TIT rnte n Turkey ISSN 300-365 TİGA MAK-II NÜKLEE AAŞTIMA EAKTÖÜ SOĞUTMA SİSTEMİNİN ISIL MOELİNİN OLUŞTUULMASI Orhan Eral AKAY Kahramanmaraş

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı