Yer Altı Raylı Ulaşım Sistemlerinde Yolcu Isıl Konfor Şartlarının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Analiziyle İncelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yer Altı Raylı Ulaşım Sistemlerinde Yolcu Isıl Konfor Şartlarının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Analiziyle İncelenmesi"

Transkript

1 TTMD Ocak Şubat Yer Altı Raylı Ulaşım Sistemlerinde Yolcu Isıl Konfor Şartlarının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Analiziyle İncelenmesi Computational Fluid Dynamics Analysis of Subway Transport System for Passenger Thermal Comfort Condition Prof. Dr. Nurdil ESKİN, Prof. Dr. Mesut GÜR, Oğuz BÜYÜKŞİRİN, Ünal ALTINTAŞ, Yıldıray YEDİKARDEŞ Özet Yer altı raylı yolcu taşıma sistemleri hızı, yolcu kapasitesi, güvenlik faktörleri ve seyahat sıklığı süreleri nedeniyle en çok tercih edilen şehir içi toplu taşıma araçlarıdır. Yolcuların kısa zaman dilimlerinde bulundukları metro istasyonlarının çevresel ortam konforu, taşıma sisteminin verimini ve talebini arttırıcı bir unsurdur. İlave olarak taze hava miktarı ve ortam kontrolü toplum sağlığı açısından da elzemdir. Bu sebeple yer altı istasyonları için yolcu ısıl konfor analizleri önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada delme tünel tip bir istasyonda yolcu ısıl konfor şartları incelenmiştir. Isıl konfor analizi için katı istasyon modülü oluşturulmuş, istasyonda ısıl konfora etki eden parametreler incelenmiş ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) analizi Autodesk Simulation CFDesign paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yer altı istasyonlar için geçerli ısıl konfora etki eden parametreler zamana bağlı olarak sıcaklık, basınç ve hava hızı değişimleri irdelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Yer altı raylı sistemleri, piston etkisi, HAD, ısıl konfor Abstract Today, subway transportation has gained popularity based on people opting for faster vehicles (people s need to travel faster). Therefore, projects to better advance railroad transportation have gained substantial momentum. Today, subway systems, especially, have become the most preferred method of transportation as they eliminate the hassle of dealing with heavy highway traffic.among the many factors, speed, comfort and safety are the main reasons why subway systems are chosen by the masses (preferred way of transportation for people). In this study, effect of the train piston is researched for passenger thermal comfort conditions in a drilled type subway station. For thermal comfort conditions analysis the 3-D solid station model was created, parameters that have impact on thermal comfort conditions were examined and CFD analysis was conducted by using Autodesk Simulation CFDesign software. In this study, temperature, pressure and air velocity which are valid parameters for thermal comfort conditions were investigated. Key words: Subway transport system, piston effect, CFD, thermal comfort 1. Giriş Şehir içi toplu ulaşımın en önemli araçlarından biri de raylı sistem taşımacılığıdır yılında ilk raylı sistem hattını hizmete açan İstanbul Ulaşım, bugün toplamda 130 km lik bir raylı sistem işletmeciliğine ulaşmıştır. Bu hatların 95 km si yer altı metro sistemi olup yakın bir gelecekte İstanbul için toplamda 600 km lik bir raylı sistem hat uzunluğu öngörüldüğü belirtilmektedir. Şekil 1 de İstanbul metrosu M2 hattına ait şematik gösterim görülmektedir. Altı kat daha büyüyecek olan metro ağına yapılacak yatırımlar göz önüne alındığında, yüksek maliyetlerin en aza indirilmesi noktasında hızlı ve güvenilir bilimsel çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir.

2 12 TTMD Ocak Şubat 2014 Ülkemizde özellikle İstanbul da devam eden yer altı raylı projeleri, istasyonlarda güvenlik koşulları ve konfor şartlarının kontrol edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Metro istasyonları oluşturulması açısından delme tip istasyon ve aç-kapa istasyon olarak ikiye ayrılırlar. Delme tip istasyon aç-kapa tip istasyonlara göre daha basık olduğundan bu yöntemle oluşturulan istasyonlarda ısıl konfor daha kritik durumdadır. i LH,, mil luuiqssm i buna bağlı olarak yapılacak diğer çalışmalar için referans bir çalışma oluşturulmuştur. Yapılan HAD analizleri için istasyon katı modeli oluşturulmuş, ısıl yüke doğal olarak ısıl konfora etki eden enerji girdileri hesaplanmış ve Autodesk Simulation CFDesign programına tanıtılmıştır. HAD analizi için ayrıca tren tipleri, trenlerin hareket sıklıkları, yolcu yoğunlukları tanıtılmıştır. Çalışmada mevcut durum için HAD analizi oluşturulmuştur. Yolcu konfor analizi konusunda literatürde birçok araştırma mevcut olup, HAD modeli ile ilgili çok az sayıda araştırma vardır.[1-10] İstanbul metrosu için ise herhangibir araştırma rastlanmamıştır. HAD analizi ve İstanbul metrosunu içermesi açısından bu çalışma literatürdeki bu eksikliği tamamlayıcı niteliktedir. 2. Bir İstasyon Modülündeki Enerji Modellemesi İstasyon için ısıl konfora etki eden ısıl yükler hesaplanırken Subway Environmental Design Handbook Volume I[12] kitabındaki hesaplamalar kullanılmıştır. Bir istasyon içindeki ısıl kazançlar temel olarak ikiye ayrılır; Şekil 1: İstanbul metrosu M2 hattı şematik görünümü Isıl Konfor, ASHRAE 55[11] numaralı standartta insan zihninin ısıl çevreye bağlı olan memnuniyeti olarak tanımlanmıştır. Konfor bölgesinin tanımı ise toplumdaki çoğunluğun rahat hissettiği koşullar olarak yapılmıştır. Bir başka deyişle ısıl konfor insanda doğal olarak bulunan ve yaptığı faaliyetlere göre değişen metabolizma ısısının ısı transfer yolları olan iletim, taşınım ve ışınım yolları ile uygun oranda atılabilmesi durumundaki denge şartı olarak tanımlanabilir. Metro istasyonundaki yolcular için ısıl konfor şartları yetersiz ise sıkıntı hissedilir ve rahatsızlık duyulmaya başlanır buna bağlı olarak insanların memnuniyet seviyeleri düşer. - Bunlardan biri tren kaynaklı ısıl kazançlardır ki bunlar frenleme ve ivmelenme sırasında oluşan mekanik ve aerodinamik sürtünme kaynaklı kazançlar, fren rezistörü, tren kliması, motor kazançları, 3. ray kazancı olarak ifade edilir. - İstasyon içindeki bir diğer ısıl kazanç faktörü ise istasyondan doğan ısıl girdilerdir ki bunlar istasyon aydınlatması, tünel aydınlatması, asansörler, yürüyen merdivenler, reklam panoları, mağazalar ve istasyon içindeki yolculardan kaynaklı ısıl girdiler olarak düşünülür. Çalışmada gerek tren ve gerekse istasyon kaynaklı yükler Subway Environmental Handbook Volume I e göre hesaplanmıştır ve sonuçları Tablo 1 de verilmiştir. Bu çalışma ile mevcut yer altı raylı sistemler istasyonlarında ısıl konfor analizleri yapılmış ve

3 TTMD Ocak Şubat Frenleme Aerodinamik Sürüklenme Mekanik Direnç Rezistör Yükü İvmelenme Aerodinamik Sürüklenme Mekanik Direnç EŞİTLİKLER FD = 3.5 x 10"5 a8 CD(Uort)2 Fpdbn 9B= 3600 FM = FMdbWNn 9M= 3600 qstep 1 KEstcpl t" Qm stepi +(7.4 x 10-3)(Uort) qm stepi ~ KEstep 1 (İ ) E?n qsr 2 qm stepi FD = 3.5 x 10"5 a8 CD(Uort)2 FpdgTi 3600 FM = 5,8 + FDdan qm= 3600 w +(7,4 x 10 3)(Uort) SONUÇLAR 1702,57 N 3,19 kw 0,02098 N /kg 7,884kW 6,45kW 0,5812kW 1,162 kw 1702,57 N 3,19 kw 0,02098 N/kg 7,884kW Motor Kayıpları Rezistör Yükü Diğer Yükler 3.Ray Yükü İlave Yükler Araç İklimlendirmesi Tünel Aydınlatmaları İnsan Kaynaklı qm =(KE+ qg + qm + qsr)(-1 ) qstepl KEstep1 + qm stepi Em 12kW 6,45 kw q3r = (KE+ qp+ qm+ Qm+ QSR)2R 2,3kW ntav02 AX = 0.948(Kw) fnnfe 20kW gac = 4.51 xtn n tt gü = 3.41 WLL q= İSCC 224kW 3kW 29kW Tablo 1. : Metro istasyonu ısıl kazançları[12] Tablo 1 incelendiğinde ısıl konfora etki eden ısıl yüklerin oran olarak en etkili faktörün tren iklimlendirme kaynaklı olduğu görülmektedir. Toprak temaslı istasyon yüzeylerinden olan ısı geçişi çalışmada ele alınarak hesaplanmıştır. Çalışmada yolcu kapasiteleri günlük ve aylık bazda incelenerek, sıkışık trafik ve normal trafik koşullarında olan yolcu sayıları alınmış, bir yolcunun istasyonda kalma süresine bağlı olarak istasyon modülüne insan kaynaklı ısı kazancı hesaplanmıştır. 3.HAD Modellemesi İstasyon modülü; yaklaşma tüneli, istasyon ve uzaklaşma tünelinden oluşmaktadır. İstasyon modülünün bu kapsamda seçilmesinin sebebi, kapalı bir hacim yaklaşımıyla sürekli rejimde hareket eden havanın yaklaşma tünelinde yavaşlamaya başlamasıyla birlikte yarattığı düzensizliğin istasyon, uzaklaşma tüneli ve havalandırma bacalarında oluşturduğu hava hareketlerinin etkilerini incelemektir. Şekil 2 de çalışmada ele alınan istasyon modülü görülmektedir. Model HAD programına tanıtılırken de istasyon modülü esas alınarak enerji yükleri tanıtılmıştır. İstasyon modülü de göz önüne alınarak bir metro istasyonu 4 kontrol hacminde (K.H.) incelenmiştir. Bu kontrol hacimleri Şekil 3 te gösterilmiştir.

4 14 TTMD Ocak Şubat 2014 HAVA ATIM BACASI HAVA ATIM BACASI YAKLAŞMA TÜNELİ CİF1 İSTASYON UZAKLAŞMA TÜNELİ 94(5 m 186,94 m 94,5 m Şekil 2. : İstasyon modülünün tanıtımı Hava Atım Bacası(TVF) K H 1 Birinci kontrol hacmi yaklaşma tünelini göstermekte olup, tünelin bu kısmının içerisinde tünel havalandırma bacası ve istasyonun başlangıcına kadar olan kısım bulunmaktadır. Trenin önünde sürüklediği havanın tünel içerisindeki şiddetli etkisinin hafifletilmesi bu havalandırma bacaları aracılığıyla gerçekleşir. İkinci kontrol hacmi ise 200m lik yolcuların beklediği kısmı (peron) içermektedir. Tren bu bölümün tam ortasında durmakta ve belirli bir süre bekledikten sonra tekrar harekete geçmektedir. Üçüncü kontrol hacmi ise peron bitiminden başlayıp, uzaklaşma tünelinin tamamını içermektedir. Tünel içerisinde, yaklaşma tünelindeki piston etkisini tamamlayıcı bir tünel havalandırma bacası bulunmaktadır. Dördüncü kontrol hacmi, konkors katını kapsamaktadır. Tren hareketlerinden kaynaklanan (piston etkisi) hava akışının en az etkilendiği bölgedir. Gerek bu ve gerekse peron katında basma ve emme fanları bulunmaktadır. Bu çalışmada kullanılan metro istasyonunun yolcu ısıl konfor şartlarını HAD analizi ile inceleyebilmek için istasyon 1:1 gerçek ölçekte üç boyutlu olarak SolidWorks programı ile MKH4 # K M2 Şekil 3. : Modelin kontrol hacimleri l... Z> KH3 Hava Atım Bacası(TVF) modellenmiştir. Modellenen bölge, istasyona ait hava hacmidir. Bu hacim, tasarımı yapılan üç boyutlu kabuk modelden çıkarılmıştır. Gerçekleştirilen akış analizinde hava hacmi modeli kullanılmıştır. Şekil 4 de istasyona ait hava boşluğunun model görünümleri verilmektedir. Şekil 4. : İstasyona ait hava modelinin 3 D gösterimi Metro istasyonu 200 metre uzunluğunda ve 3.4 metre genişliğinde iki perondan oluşmaktadır. Peronlara ulaşım için ise 19 metre yüksekliğinde 4 adet yürüyen merdiven ve yürüyen merdiven holü, 5 adet istasyon giriş ve çıkış bölümü ile 4 adet geçiş pasajı bulunmaktadır. Bu bölümlere ek olarak istasyonun başında ve sonunda 2 adet havalandırma bacası bulunmaktadır. Tüm T >

5 TTMD Ocak Şubat bölümler aşağıdaki Şekil 5 te gösterilmiştir. LÇlu» «-«*»» <**» Şekil 5:İstasyona ait bölümlerin gösterimi llkw S.Çtot- Kullanılacak analiz programında çözüm kolaylığı sağlayabilmek açısından çeşitli geometrik basitleştirmeler yapılmış, bu sayede istasyona ait hava hacmi birebir olarak modellenmiştir. Model hazırlanırken yapılan kabuller aşağıda verilmektedir: Yürüyen merdivenler eğimli düz bir yüzey olarak verilmiştir. İstasyonun iki tarafında yer alan hava atım bacaları, menfezler, fan odaları ve fan kapasiteleri analizlerde göz önüne alınmıştır. Yaklaşma ve uzaklaşma tünellerinin modelde her iki yönde de belirli uzunluklarda tünel devamlılığını temsil edecek şekilde akış dirençleri tanımlanmıştır. Trenler analiz adımlarını ve çözüm ağını kolaylaştıracak şekilde tek parça çizilmiştir. İstasyonda bekleyen ve analizde belirlenen zaman aralığında trenlerle gelen yolcular ısı kaynağı olarak analiz modelinde tanımlanmıştır. İstasyonda bulunan panolar, ekranlar, projektörler vb. ekipmanlar modelde göz önüne alınmıştır. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizi Autodesk Simulation CFD programında gerçekleştirilmiştir. Analizler ilk olarak düzenli rejimde çalıştırılarak optimum sonlu eleman sayısı saptanmış, daha sonra zamana bağlı çözümler yapılarak nihai sonuçlara gidilmiştir. Bu kısımda önceki bölümde tasarlanan geometrinin analizinde kullanılacak sınır şartları, başlangıç şartları ve malzeme atamaları yapılmıştır. Çıkan sonuçların, bir metro istasyonundaki hava hareketlerine bağlı olarak sıcaklık, basınç ve hız dağılımlarının nasıl olduğu hususunda önemli bilgileri sağladığı görülmüştür. Kullanılan Autodesk Simulation CFD (CFDesign) programı, HAD temeline dayanmakta akışkan hareketi ve termal simülasyonlara yönelik hassas ve esnek araçlar sağlamaktadır. Böylece tasarımları optimize etmek ve ürün davranışını üretimden önce görmeyi mümkün kılar. Bu programda kullanılan temel denklemler şunlardır: Korunum Denklemleri Termodinamik ve Akışkanlar mekaniğinde kütlenin korunumu ile ilgili denklem genel olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Bu denklemde yer alan Sm terimi kaynak terim şeklinde ifade edilir. Sisteme eklenen kütleyi ifade eder. Örneğin faz değişimi sırasında buharlaşma sonucunda eklenen kütle miktarını gösterir. Momentum ve enerji denklemleri ise aşağıda ifade edilmiştir. *+vr -sa/ a* dt aÿ dt Yukarıda kartezyen koordinat sisteminde ifade edilen denklemlerde: : Yoğunluk V: Hız vektörü + V.(/w?)- +V.(ÿVv)+ SM u: Hız vektörünün x yönündeki bileşeni : Hız vektörünün y yönündeki bileşeni w: Hız vektörünün z yönündeki bileşeni S m : Kütle kaynak terimi _dp + V.(/&u)+SU' dy + V.(pwV)- - + V.(//Vw)+5Wj az + V.(/>eV)= -pv.v+v.(jtvr)+$+se S Mx : x yönündeki momentum kaynak terimi

6 16 TTMD Ocak Şubat 2014 S My : y yönündeki momentum kaynak terimi S Mz : z yönündeki momentum kaynak terimi p: Basınç terimi Se: Enerji kaynak terimi : Viskoz enerji yayınımı : Dinamik viskozite olarak verilmektedir. sıcaklık koşulu ve 4 lü tren dizini için yapılan HAD simülasyonu sonuçlarını içermektedir. Sonuçlar değerlendirme açısından iki şekilde gösterilmektedir. Bunlardan biri kontur olarak anılan zamana bağlı görseller ve belirli noktalarda alınan zamana bağlı grafiklerdir. Şekil 6 da sıcaklık dağılımını zamana göre gösteren 9 adet görsel bulunmaktadır. Şekil 7 ve 8 de sırasıyla hava hızı dağılımı ve basınç dağılımı verilmiştir. Viskoz enerji yayınımı ( ), akışkanın viskozitesi dolayısıyla enerji kayıplarını ifade eder. Sonuçlar İstasyon modülü ısıl konfor parametreleri sıcaklık, hava hızı ve basınç farkı olarak standartlarda belirtilmektedir [11-12]. Tablo 2 de yer altı raylı sistemlerinde verilen sıcaklık sınırlamaları görülmektedir. Bu parametreler, trenlerin geliş sıklığı, yolcu sayıları, trenlerin hızı, dış ortam sıcaklıkları, tren dizin büyüklüğü gibi işletme parametrelerinden önemli miktarda etkilenir. Bu çalışmada analizler 35 C dış Tüneller (normal işletme) Tüneller (sıkışık işletme) Tablo 2. : Isıl konfor parametreleri sınır değerleri Bül-e Kı* diktik sıcaklık)*c Yaz(en yüksek «raklik) C EfaülDÇ Hava miktarı SİSTflJL Kritik hıza göre Kritik hızn göre Eft&oz VC Fft&oz vc Platform - koukors - yolcu alanları 2 31 S değişim / saat Egsoz vc Tehlike halinde çıkış geçitleri 50 Sinyalizasyon ve haberleşme odaları İS 25 Artı G değişim / saat Egstez. ve klima Personel odaları Artı Batarya mlalan IS Eksi Cer çileli trafo merkezi 40 Arlı G değişim / saat 15 değişim / saat 10demişim / saat Klima ve Egsoz ve Hgsoz ve

7 TTMD Ocak Şubat 2014 Sıcaklık Dağılımları Hava Hızı Dağılımları 17 Şekil 6. : Zamana bağlı sıcaklık dağılımının gösterimi Şekil 7. : Zamana bağlı hava hızı dağılımının gösterimi i j' P * ' g Sj ü ' İlil.41 'Tımill " i 5 t 'f 'Ü s İT t 3 i «i- I h i T! u 4 -V 'i i; A ULİ -ı r t r r r r r - "" > ı i II.4i n*i IÛİ 41 "".4i 41 1 : a ı İl ; d % % ii İ - * * - t u u e- ir h t fi î.**ÿ: <ÿ1 r - H T

8 18 TTMD Ocak Şubat 2014 Basınç Dağılımları i»ef i îi - g 44TT Çalışma kapsamında istasyon platform katında [Şekil 9] belirlenmiş noktalardaki sıcaklık, basınç ve hava hızı dağılımları da elde edilmiştir. Burada sadece istasyon ortası ( Nokta 16 ) değerleri verilmiştir [Şekil 10 ]. T Şekil 9. : Grafik çizdirilen noktaların yerleri * Noktal6 Sıcaklık II ı* i * E- 3"" if g }2Î Ş2J 20 4rkr g S İ\ «r İ3ÿ fÿ"tÿt ti Âî-- g I f t 0,5 ar saîv! S 0,4 lî il 0,3 * 5 0,2 0,1 t * il. t t İt 0,6 o Süre(ı) NoktalS Hava Hızı Süre(s) Şekil 8. : Zamana bağlı basınç dağılımının gösterimi

9 TTMD Ocak Şubat <~h 200 S Noktal6 Basınç! lf/22 32 Al 4.Bağıl Sıcaklık İndeksi Sürü(s) Şekil 10.: Nokta 16 için sıcaklık, hava hızı ve basınç grafikleri Zamana bağlı olarak istasyonda tespit edilen sıcaklık, basınç ve hava hızlarının, istasyonda bulunan yolcuların ısıl konforunu ne şekilde etkilediği, ASHRAE tarafından tanımlanmış olan bağıl sıcaklık indeksi (BSI) ile belirlenebilmektedir. Bağıl sıcaklık indeksi; hava sıcaklığı, nem, hava akış hızı, metabolizma hızı, ve giyime bağlı olarak hesaplanmaktadır [11-12]. HAD analizi ile yapılan inceleme sonucunda elde edilen sıcaklık, hız ve basınç değişimleri kullanılarak istasyona giren bir yolcunun seyahati süresince (istasyona giriş ve bekleme, araç içi ve istasyondan çıkış) içinde bulunduğu ortamı nasıl algıladığı BSI vasıtasıyla incelenmiştir. Makalede bir örnekleme olması amacıyla Tablo 3 te verilen şartlardaki bir erkek yolcunun konfor şartlarının zamana bağlı değişimi Şekil 11 de verilmektedir. Burada yolcu istasyona girişteki yürüme aktivitesi sonucu istasyonda perona geldiğinde kendini önce sıcak bir ortamdayım gibi huzursuz hissetmekte, ancak en erken bir dakika içinde rahat ve konforlu hissetmeye başlamaktadır. Çalışmada tren iç sıcaklıklarının 21 C tasarım sıcaklığına çekilmesi durumunda yolcunun önceleri aracı konforlu bulurken seyahati süresince konfor şartlarından uzaklaşacağı da görülmektedir. Tablo 3. : Bağıl sıcaklık indeksine etki eden parametrelerin değerleri Peron Sıcaklığı 25 C Konkors Sıcaklığı 22 C Araç içi Sıcaklık 21 C Yürüme hızı 4.83 km/h 0,4 *0,35 3 0,3 İ0,2S 0,2 8 0,15 Vî 0,1 \ NT İstasyonda bekleme <3 Araç İçi 0,05 Konkorsta yürüme 0 THi'ımoiLnÿıÿrT'ıOîtnr-ır'rT'ıOiırtrir'-rı'ıffıtrt HHdiMrJfJrtfloiflÿınııııflıiııiiD Süre(s) - Sıcak Ilık Konforlu İstasyondan çıkış Hh-ıtyflıı/ıHStrlflllflH NlfiflıMtÛOfflNOtfÛÛ NfÿlÿöOtJOçÿOiaıOCsO Şekil 11. : C istasyon sıcaklığı, 21 C araç sıcaklığı şartlarında bağıl sıcaklık indeksinin zamanla değişimi

10 20 TTMD Ocak Şubat 2014 Bu indekse bağlı olarak metabolizma hızı yüksek olan bir erkek yolcunun 25 C sıcaklıktaki bir istasyon peron katında başlangıçta sıcak hissettiği, bekleme süresi 225 sn lik süre içinde ise zamanla daha konforlu bir ortamda olduğunu hissedeceği anlaşılmaktadır. Tren iç sıcaklığı olarak 21 C alındığında bu şartlardaki yolcunun önceleri aracı konforlu bulurken seyahati süresince konfor şartlarından uzaklaşacağı da görülmektedir. Değerlendirme: Bu çalışmada trenin hareketi ile havalandırılması desteklenen bir delme tip istasyonun zamana bağlı HAD analizi gerçekleştirilmiş, sıcaklık, basınç ve hava hızı değişimleri elde edilmiştir. Çalışmada araçların 21 C iç ortam sıcaklıklarının seyahat süreleri uzadıkça yolcu açısından konforsuz olarak algılanacağı bu sebeple yaz aylarında hem istasyon içinde hem de tren içinde sıcaklıkların 22 C-23 C arasında olması yolcu konforu açısından daha konforlu bir ortamın varlığını sağlayacaktır. KAYNAKLAR [1] Sadokierski, S. and Thiffeault, J. (2008). Heat transfer in underground rail tunnels [2] Bopp, R. and Hagenah, B. (2008). Aerodynamics, ventilation and tunnel safety for high speed rail tunnels [3] Thompson, J.A., Maidment, G. G. and Missenden, J. F. (2006). Modelling low-energy cooling strategies for underground railways [4] Lin, C. J., Chuah, Y.K. and Liu, C. W. (2007). A study on underground tunnel ventilation for piston effects influenced by draught relief shaft in subway system [5] Pflitsch, A. and Bruene, M. (2011). Air flow measurements in the underground section of a UK light rail system. [6] Tsun Ke, M., Che Cheng, T. and PorWang, W. (2001). Numerical simulation for optimizing the design of subway environmental control system. [7] Huang, Y., Li, C. and Kim, C. N. (2011). A numerical analysis of the ventilation performance for different ventilation strategies in a subway tunnel. [8] Ampofo, F., Maidment, G. and Missenden, J. (2003). Underground railway environment in the UK Part 2: Investigation of heat load. [9] Huang, Y. and Gong, X. (2011). Effects of the ventilation duct arrangement and duct geometry on ventilation performance in a subway tunnel. [10] Kim, J. Y. and Kim, K. Y. (2009). Effects of vent shaft location on the ventilation performance in a subway tunnel. [11] ASHRAE Standard (2004). Thermal environmental conditions for human occupancy [12] Subway Environmental Design Handbook Vol. I.(1976). Teşekkür: Bu çalışmanın gerçekleşmesinde sürekli katkıları ve desteleri ile başta Ömer YILDIZ ve Veysel ARLI olmak üzere tüm İstanbul Ulaşım A.Ş. ekibine teşekkür ederiz. KISA ÖZGEÇMİŞLER Prof. Dr. Nurdil ESKİN: Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden önce lisans, daha sonra Y.Lisans diplomalarını alarak 1981 yılında Yüksek Makina Mühendisi olarak mezun olmuştur yılları arasında önce Parsons-Brinkerhoff TSB şirketinde İstanbul Metro ve Tüp Geçit Projesi nde makina mühendisi olarak çalışmış, daha sonra farklı firmalarda özellikle metro ve raylı taşıma sistemlerinde havalandırma, iklimlendirme, drenaj ve yangın güvenliği konularında mühendis ve proje müdürü olarak görev almıştır yılında İ.T.Ü. Makina Mühendisliği programında Akışkan Yataklı Kömür Yakıcısı Modeli ve İkinci Kanun Analizi başlıklı tezi ile Doktora derecesini almıştır yılında Doçent, 2004 yılında Profesör ünvanını almıştır. İ.T.Ü. Makina Fakültesinde bölüm başkan yardımcılığı, Yüksek lisans ve Doktora programları Koordinatörlükleri gibi çeşitli idari

11 TTMD Ocak Şubat kademelerde görev almış, yılları arasında Akademik işlerden sorumlu Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. TÜYAK Vakfı kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi de olan Prof.Dr. Eskin in İki- Fazlı Akışlar, HVAC, Yangın Güvenliği, Isı Tekniği Uygulamaları, Akışkan Yataklı Kazanlar, Binalarda Enerji Verimliliği, Yoğuşma Modelleri ve Analizleri konularında yazılmış ve yayınlanmış kitap, kitap bölümleri, bilimsel rapor, ulusal ve uluslararası makale ve bildiriler olmak üzere toplam 110 adet yayını, A Cooling Device and a Phase Separator Utilized Therein isimli buluş ile Yaratıcı (Inventor) ve Kullanıcı (Applicant) olarak dünya patenti vardır. Prof.Dr. Nurdil ESKİN halen İ.T.Ü. Makina Fakültesinde Profesör olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Mesut GÜR:. Makina Mühendisliği Bölümünü Sakarya Üniveritesinde, Proses Yüksek Mühendisliği bölümünü 1986 yılında Almanya'da Hamburg/Harburg Teknik Üniversitesinde ve Doktorasını Almanya da 1992 yılında Clausthal Teknik Üniversitesinin Makine Mühendisliği Termodinamik Anabilim dalında tamamladı. Sırasıyla 1994 te Doçentlik ve 1999 yılında Profesörlük ünvanını aldı ve halen İTÜ-Makine Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır yıllarında Amerika'da Pittsburgh Üniversitesinde Misafir öğretim üyesi olarak süper iletkenlerin soğutulması konusunda araştırmalar yaptı. Araştırma konularının başında yanma/gazlaştırma teknikleri, proses tekniği, kurutma ve endüstriyel fırınlar, mikro kanallar, fan ve pompalar, ısıtma-soğutma ve havalandırma teknolojileri gelmektedir. Oğuz BÜYÜKŞİRİN: 1990 İzmir de doğdu. Lisans eğitimini 2012 senesinde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde Makine Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini 2014 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Isı-Akışkan Yüksek lisans bölümünde tamamlamıştır. Doktora eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Anabilim Dalında devam etmektedir yılında lisans eğitimini tamamladı ve bu yıldan beri İstanbul Teknik Üniversitesinde Makine Mühendisliği Bölümü Malzeme ve İmalat programında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Yıldıray YEDİKARDEŞ: 1976 yılında İstanbul da doğdu yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini, 2002 yılında aynı üniversitede Termodinamik ve Isı Tekniği anabilim dalında yüksek lisans eğitimini, 2009 yılında ise Termodinamik ve Isı Tekniği anabilim dalında doktorasını tamamladı. İş hayatında ise 2002 yılında Araç Bakım Mühendisi olarak Ulaşım A.Ş. de çalışmaya başladı ve 2009 yılına kadar aynı görevde bulundu yılından bu yana aynı şirkette Elektromekanik Sistemler Şefi olarak çalışmaktadır. Avrupa Birliği çerçeve programlarında metro sistemlerinde enerji tüketimlerinin optimizasyonu konulu projede ve ayrıca, metro istasyonlarında konfor ve acil durum havalandırması konulu projelerde görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Ünal ALTINTAŞ: 1990 yılında Trabzon da doğdu yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinde lisans eğitimine başladı.

YERALTI TAŞIMA SİSTEMLERİ İSTASYONLARINDA HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİYLE YANGIN VE HAVALANDIRMA SİMÜLASYONU

YERALTI TAŞIMA SİSTEMLERİ İSTASYONLARINDA HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİYLE YANGIN VE HAVALANDIRMA SİMÜLASYONU 65 YERALTI TAŞIMA SİSTEMLERİ İSTASYONLARINDA HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİYLE YANGIN VE HAVALANDIRMA SİMÜLASYONU Serkan KAYILI O. Cahit ERALP ÖZET Yeraltı toplu taşıma sistemlerinde oluşan yangınlarda

Detaylı

METRO ĠSTASYONLARINDA ĠġLETME ġartlarinin ISIL KONFORA ETKĠSĠ

METRO ĠSTASYONLARINDA ĠġLETME ġartlarinin ISIL KONFORA ETKĠSĠ TESKON 2015 / ISIL KONFOR SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. METRO ĠSTASYONLARINDA

Detaylı

Bir radyant ısıtma-soğutma tavan paneli sisteminin performansının saha değerlendirmesi

Bir radyant ısıtma-soğutma tavan paneli sisteminin performansının saha değerlendirmesi Yer altı raylı ulaşım sistemlerinde yolcu ısıl konfor şartlarının hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) analiziyle incelenmesi Sayı / Number 89 Ocak - Şubat / January - February 2014 Bilimsel Sektör Dergisi

Detaylı

ANOVA MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ANOVA MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ÇOK KADEMELİ POMPA PERFORMANSININ CFD YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ Ahmet AÇIKGÖZ Mustafa GELİŞLİ Emre ÖZTÜRK ANOVA MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. KISA ÖZET Bu çalışmada dört kademeli bir pompanın performansı Hesaplamalı

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK MODELLEMESİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK MODELLEMESİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK MODELLEMESİ RAPOR 21.05.2015 Eren SOYLU 100105045 ernsoylu@gmail.com İsa Yavuz Gündoğdu 100105008

Detaylı

BĐR METRO ĐSTASYON MODÜLÜNÜN HAVALANDIRMA SĐSTEMĐ TASARIMI

BĐR METRO ĐSTASYON MODÜLÜNÜN HAVALANDIRMA SĐSTEMĐ TASARIMI BĐR METRO ĐSTASYON MODÜLÜNÜN HAVALANDIRMA SĐSTEMĐ TASARIMI Y. Doç. Dr. Nurdil ESKĐN Nurdil Eskin Tekirdağ doğumlu olup, lise tahsilini Tekirdağ Namık Kemal Lisesinde tamamlamış, 1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ

BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ Hazırlayan : Kadir ÖZDEMİR No : 4510910013 Tarih : 25.11.2014 KONULAR 1. ÖZET...2 2. GİRİŞ.........3

Detaylı

BİR OFİS BİNASININ DEĞİŞKEN HAVA DEBİLİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİNİN MODELLENMESİ VE KONTROLÜ

BİR OFİS BİNASININ DEĞİŞKEN HAVA DEBİLİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİNİN MODELLENMESİ VE KONTROLÜ _ 145 BİR OFİS BİNASININ DEĞİŞKEN HAVA DEBİLİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİNİN MODELLENMESİ VE KONTROLÜ Sami YILMAZ Afşin GÜNGÖR Şeniz F. ERTUĞRUL Nurdil ESKİN ÖZET Bu çalışmada bir ofis binası için değişken hava

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Bahar Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN

Detaylı

YERALTI TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNDE ACİL DURUM HAVALANDIRMASI

YERALTI TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNDE ACİL DURUM HAVALANDIRMASI 1 YERALTI TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNDE ACİL DURUM HAVALANDIRMASI O. Cahit ERALP Eren MUSLUOĞLU ÖZET Yeraltı tünellerinde yangın simülasyonu yapmak amacıyla, O.D.T.Ü. Makina Mühendisliği Bölümü Akışkanlar

Detaylı

BİR OTOMOBİL KABİNİ İÇERİSİNDE ISITMA SÜRECİ İÇİN FARKLI HAVA HIZI KULLANIMININ SAYISAL ANALİZİ

BİR OTOMOBİL KABİNİ İÇERİSİNDE ISITMA SÜRECİ İÇİN FARKLI HAVA HIZI KULLANIMININ SAYISAL ANALİZİ _ 2011 BİR OTOMOBİL KABİNİ İÇERİSİNDE ISITMA SÜRECİ İÇİN FARKLI HAVA HIZI KULLANIMININ SAYISAL ANALİZİ M. Özgün KORUKÇU Bilsay PASTAKKAYA Mustafa Kemal İŞMAN ÖZET Bu çalışmada aynı dış ortam koşullarında

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ Hüsamettin BULUT Orhan BÜYÜKALACA Tuncay YILMAZ ÖZET Binalarda ısıtma ve soğutma için enerji ihtiyacını tahmin etmek amacıyla kullanılan

Detaylı

CARRIER ve ENERJİ VERİML

CARRIER ve ENERJİ VERİML Carrier HAP e20 programı ile yapılan enerji simülasyonlarında yılın 8.760 saatlik hava verileri kullanılarak gerçek bir saatlik enerji analizi gerçekleştirilir. Program, bina ısı akışını hesaplamak için

Detaylı

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU 197 İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU Dürriye BİLGE Mustafa BİLGE ÖZET Bu çalışmada havanın, indirek ve direk olmak üzere iki aşamada evaporatif olarak soğutulduğu bir sistem tanıtılmıştır.

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ BİNASI NIN ISIL KONFOR ŞARTLARINA BAĞLI ENERJİ ANALİZİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ BİNASI NIN ISIL KONFOR ŞARTLARINA BAĞLI ENERJİ ANALİZİ TESKON 2017 / ISIL KONFOR SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MİLLİ TREN ve TÜBİTAK. Milli ve Özgün Modern Trenlerin Geliştirilmesi

MİLLİ TREN ve TÜBİTAK. Milli ve Özgün Modern Trenlerin Geliştirilmesi MİLLİ TREN ve TÜBİTAK Milli ve Özgün Modern Trenlerin Geliştirilmesi İçerik Günümüzde Kullanılan Modern Trenler. Milli Tren için Milli ArGe. YHT alt bileşenleri ve maliyet yüzdeleri. TÜBİTAK Enstitüleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ 1.Deneyin Adı: Zamana bağlı ısı iletimi. 2. Deneyin

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (1) 49-54 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Akışkanlar Mekaniği Ve İklimlendirme Sistemlerinde Sonlu Elemanlar

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

DEĞİŞİK HAVA HIZI DEĞERLERİ KULLANILARAK YERDEN ISITMA YAPILAN VE TAZE HAVA VERİLEN BİR OFİS İÇERİSİNDEKİ KONFOR KOŞULLARININ SAYISAL ANALİZİ

DEĞİŞİK HAVA HIZI DEĞERLERİ KULLANILARAK YERDEN ISITMA YAPILAN VE TAZE HAVA VERİLEN BİR OFİS İÇERİSİNDEKİ KONFOR KOŞULLARININ SAYISAL ANALİZİ _ 1997 DEĞİŞİK HAVA HIZI DEĞERLERİ KULLANILARAK YERDEN ISITMA YAPILAN VE TAZE HAVA VERİLEN BİR OFİS İÇERİSİNDEKİ KONFOR KOŞULLARININ SAYISAL ANALİZİ M. Özgün KORUKÇU Mustafa Kemal İŞMAN Bilsay PASTAKKAYA

Detaylı

TOP NAMLU AĞIZ BASKISI TASARIMININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE İNCELENMESİ

TOP NAMLU AĞIZ BASKISI TASARIMININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE İNCELENMESİ TOP NAMLU AĞIZ BASKISI TASARIMININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE İNCELENMESİ 1 Namlu Ağız Baskısı Amaç _ Namlu geri tepme kuvvetini azaltmak _ Top etrafında yüksek basınç oluşturmamak Namlu Ağız

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN e-posta 2: tolgademircan@gmail.com Uzmanlık Alanları: Akışkanlar Mekaniği Sayısal Akışkanlar Dinamiği Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Isı ve Kütle Transferi Termodinamik

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

.ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ İĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

.ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ İĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ tmmob makina mühendisleri odası.ulusal TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ İĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ BİLDİRİLER İİ KİTABI II. CİLT İZMİR mmo vavın no : 203/2 KASIM 1997 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sk. No: 36/1-A

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI

TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI BÖLÜM 6 TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI 2 or Taşınımla ısı transfer hızı sıcaklık farkıyla orantılı olduğu gözlenmiştir ve bu Newton un soğuma yasasıyla ifade edilir. Taşınımla ısı transferi dinamik viskosite

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal

Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal Numerical Investigation of the Effect of Needle Tilting Angle on Irrigant Flow Inside the Tooth Root Canal İğne Açısının Diş Kök Kanalı İçindeki İrigasyon Sıvısının Akışına Etkisinin Sayısal Analizi A.

Detaylı

İstanbul Ulaşım A.Ş. Ömer YILDIZ, Genel Müdür RAYLI SİSTEMLERİN GELECEĞİ VE YERLİ ÜRETİM

İstanbul Ulaşım A.Ş. Ömer YILDIZ, Genel Müdür RAYLI SİSTEMLERİN GELECEĞİ VE YERLİ ÜRETİM İstanbul Ulaşım A.Ş. Ömer YILDIZ, Genel Müdür RAYLI SİSTEMLERİN GELECEĞİ VE YERLİ ÜRETİM RAYLI SİSTEM UZUNLUKLARI 82 Km. 64 Km. 41,1 Km. 28 Km. 25 Km. 1994 1999 2004 2007 2011 RAYLI SİSTEM PROJELERİ UZUNLUK

Detaylı

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ. Doç. Dr. Tahsin Engin. Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ. Doç. Dr. Tahsin Engin. Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Doç. Dr. Tahsin Engin Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İLETİŞİM BİLGİLERİ: Ş Ofis: Mühendislik Fakültesi Dekanlık Binası 4. Kat, 413 Nolu oda Telefon: 0264 295 5859 (kırmızı

Detaylı

RADYATÖR ARKALARINA YERLEŞTİRİLEN YANSITICI YÜZEYLERİN RADYATÖR ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

RADYATÖR ARKALARINA YERLEŞTİRİLEN YANSITICI YÜZEYLERİN RADYATÖR ETKİNLİĞİNE ETKİSİ RADYAÖR ARKALARINA YERLEŞİRİLEN YANSIICI YÜZEYLERİN RADYAÖR EKİNLİĞİNE EKİSİ Mert ÜKEL Müslüm ARICI Mehmet Fatih BİNGÖLLÜ Hasan KARABAY ÖZE Bu çalışmada yapılardaki radyatörlerin arkalarına yerleştirilen

Detaylı

TARİHİ BİNALARDA PASİF YÖNTEMLERLE ENERJİ TASARRUFU: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ

TARİHİ BİNALARDA PASİF YÖNTEMLERLE ENERJİ TASARRUFU: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE FAKÜLTESİ TESKON 2017 / BİNA FİZİĞİ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. TARİHİ BİNALARDA

Detaylı

VANTİLATÖR DENEYİ. Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi

VANTİLATÖR DENEYİ. Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi VANTİLATÖR DENEYİ Deneyin amacı Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi Deneyde vantilatör çalışma prensibi, vantilatör karakteristiklerinin

Detaylı

Tünel. Merdivenler. Tren. Makas bölgesi. Fan odası. İstasyon

Tünel. Merdivenler. Tren. Makas bölgesi. Fan odası. İstasyon METRO TÜNELLERİNDE YANGIN SENARYOSU ANALİZLERİ Ahmet Açıkgöz, Mustafa Ö. Gelişli, Emre Öztürk ANOVA Mühendislik www.anova.com.tr 1. ÖNEMİ Tünel inşaatlarının ilk yıllarında, havalandırma mühendisleri normal

Detaylı

MALATYA TRAMBÜS HATTI

MALATYA TRAMBÜS HATTI TROLEYBÜS Troleybüs dünyada 310 farklı şehirde, 56 ülke tarafından kullanılan ve insanlar tarafından kabul görmüş toplu taşıma sistemidir. Dünyada şuanda 40 binden fazla troleybüs hizmet vermektedir. Günümüzde

Detaylı

Uzay Mühendisliği Eğitimi. Nevsan Şengil Doç.Dr. THK Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı

Uzay Mühendisliği Eğitimi. Nevsan Şengil Doç.Dr. THK Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı Uzay Mühendisliği Eğitimi Nevsan Şengil Doç.Dr. THK Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı 1 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümü olarak amacımız; Türkiye'nin kendi uzay araçlarını

Detaylı

RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Melih Tuğrul, Serkan Er Hexagon Studio Araç Mühendisliği Bölümü OTEKON 2010 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 07 08 Haziran

Detaylı

XII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ERGİN BAYRAK, NACİ ŞAHİN Nisan 2015, İZMİR

XII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ERGİN BAYRAK, NACİ ŞAHİN Nisan 2015, İZMİR KANATLI BORULU EVAPORATÖRLERDE DEVRE TASARIMININ KAPASİTEYE ETKİSİNİN N DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ ERGİN BAYRAK, NACİ ŞAHİN Isı Değiştiricilerine Genel Bir Bakış Kanatlı Borulu Isı Değiştiricileri Problemler

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı

HAVADAN HAVAYA ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ TS EN 308 STANDARTINA GÖRE VERİM TESTLERİNİN YAPILMASI

HAVADAN HAVAYA ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ TS EN 308 STANDARTINA GÖRE VERİM TESTLERİNİN YAPILMASI 453 HAVADAN HAVAYA ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ TS EN 308 STANDARTINA GÖRE VERİM TESTLERİNİN YAPILMASI Orcan KAYA Serhan KÜÇÜKA ÖZET Havadan havaya ısı geri kazanımı yapan ısı geri kazanım cihazlarının

Detaylı

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No :

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No : Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 06.01.2015 Soru (puan) 1 (15) 2 (15) 3 (15) 4 (20)

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

Synergi Gas. Gelişmiş Hidrolik Modelleme. Doğalgaz dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT

Synergi Gas. Gelişmiş Hidrolik Modelleme. Doğalgaz dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT Synergi Gas Gelişmiş Hidrolik Modelleme Doğalgaz dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT 1 Giriş Doğalgaz dağıtım ve iletim şebekelerinde günlük ve uzun dönemli işletme ihtiyaçlarının

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Nesrin ilgin:sablon 02.01.2013 14:49 Page 27 Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS'de Analizi Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, çok

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR -I TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEY FÖYÜ 1. Deney Amacı Farklı

Detaylı

İklimlendirme mühendisleri iklimlendirme uygulamalarını geniş olarak konfor ve işlem(- proses) olarak ayırmışlardır.

İklimlendirme mühendisleri iklimlendirme uygulamalarını geniş olarak konfor ve işlem(- proses) olarak ayırmışlardır. İklimlendirme terimi çoğunlukla soğutma ve iç havanın ısı konforu için neminin alınması, çoğunlukla soğutma yapılarak, işlemlerine atfedilir. Daha geniş bir anlamda, terim HVAC, ısıtma, soğutma ve havalandırma

Detaylı

Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu -

Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu - Araştırma Geliştirme Ltd. Şti. - Firma Tanıtım Sunumu - Şubat 2013 Hakkımızda Firma Profili Ekip Faaliyet Alanları Firma Profili Hakkımızda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın 2012 Teknogirişim Sermaye

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ UYGULAMALARI

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ UYGULAMALARI OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ UYGULAMALARI Ahmet AÇIKGÖZ, Mustafa Ö. GELİŞLİ, Emre ÖZTÜRK ANOVA Mühendislik Limited Şirketi www.anova.com.tr 1 - GİRİŞ Bir çok endüstri dalında

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DEFNE Binanın Adı : DEFNE Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : ISTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 593 Net Kullanım

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SAN. VE TİC. Yeni sanayi sitesi 36.Sok. No:22 BALIKESİR Telefaks:0266 2461075 http://www.deneysan.com R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Hüseyin

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

AirMaxi Serisi Isı Pompaları

AirMaxi Serisi Isı Pompaları AirMaxi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman ve siteler gibi toplu konut projeleri için 100-1000

Detaylı

Prof.Dr. Mehmet Zor DEU Muh.Fak. Makine Muh. Bölümü

Prof.Dr. Mehmet Zor DEU Muh.Fak. Makine Muh. Bölümü Prof.Dr. Mehmet Zor DEU Muh.Fak. Makine Muh. Bölümü Ders Kitabı : Engineering Mechanics: Statics, SI Version, 6th Edition, J. L. Meriam, L. G. Kraige, Wiley Yardımcı Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik,

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri

Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri 1 Enerji Verimliliğinde İklimlendirme Çözümleri Günümüzün İklimlendirme İhtiyaçları Nelerdir? 2 Değişen Yaşam Kültürümüz ve Mimari Hayat Tarzlarımız, yaşam kültürümüz, İş yapış şekillerimiz değişiyor Çok

Detaylı

Çakmanus Mühendislik Enerji Ltd. Şti.

Çakmanus Mühendislik Enerji Ltd. Şti. Çakmanus Mühendislik Enerji Ltd. Şti. Binalarda enerji verimliğinde ve mekanik tesisat projelendirmede çözüm ortağınız Çakmanus Müh. Enerji Ltd. Şti İvedik OSB Hasemek koop. 67. sok no: 60 Ostim/ANKARA

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST KRIZANTEM Binanın Adı : KRIZANTEM Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : İSTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 504,27

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-25 Ekim 2014 Balıkesir R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER Çağrı KUTLU 1, Mehmet Tahir ERDİNÇ 1 ve Şaban

Detaylı

BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI ÖZET ABSTRACT

BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI ÖZET ABSTRACT BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI Ömer PEKDUR 1, Can CANDAN 2, Davut AKDAŞ 3, Yaşar AKMAN 4, Sabri BIÇAKÇI 5 1 opekdur@gmail.com 6 ncı Ana Bakım Merkezi Komutanlığı,

Detaylı

SORU #1. (20 p) (İlişkili Olduğu / Ders Öğrenme Çıktısı: 1,5,6 Program Çıktısı: 1)

SORU #1. (20 p) (İlişkili Olduğu / Ders Öğrenme Çıktısı: 1,5,6 Program Çıktısı: 1) Süre 90 dakikadır. T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DERSİ 2015-2016 GÜZ FİNAL SINAVI (Prof.Dr. Tahsin ENGİN - Doç.Dr. Nedim Sözbir - Yrd.Doç.Dr. Yüksel KORKMAZ Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı

Borularda Akış. Hesaplamalarda ortalama hız kullanılır.

Borularda Akış. Hesaplamalarda ortalama hız kullanılır. En yaygın karşılaşılan akış sistemi Su, petrol, doğal gaz, yağ, kan. Boru akışkan ile tam dolu (iç akış) Dairesel boru ve dikdörtgen kanallar Borularda Akış Dairesel borular içerisi ve dışarısı arasındaki

Detaylı

İÇİNDE OTURAN İNSAN OLAN RADYATÖRLE ISITILAN BİR ODADAKİ ISIL KONFOR, AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN ÜÇ BOYUTLU SAYISAL ANALİZİ

İÇİNDE OTURAN İNSAN OLAN RADYATÖRLE ISITILAN BİR ODADAKİ ISIL KONFOR, AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN ÜÇ BOYUTLU SAYISAL ANALİZİ _ 559 İÇİNDE OTURAN İNSAN OLAN RADYATÖRLE ISITILAN BİR ODADAKİ ISIL KONFOR, AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN ÜÇ BOYUTLU SAYISAL ANALİZİ Muhsin KILIÇ Gökhan SEVİLGEN ÖZET Bu çalışmada, içinde oturan bir insan olan

Detaylı

AirMidi Serisi Isı Pompaları

AirMidi Serisi Isı Pompaları AirMidi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire,

Detaylı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi Hesabı Sıcak sulu ısıtma sistemleri, günümüzde bireysel ve bölgesel konut ısıtmasında, fabrika ve atölye, sera ısıtmasında, jeotermal enerjinin kullanıldığı ısıtma

Detaylı

SU DARBESİ PROJELENDİRME HATALARI

SU DARBESİ PROJELENDİRME HATALARI 1 SU DARBESİ PROJELENDİRME HATALARI Levent KAVURMACIOĞLU Haluk KARADOĞAN ÖZET Pompalama sistemlerde elektrik kesilmesi, pompa ve vana manevraları gibi nedenlerle oluşan su darbeleri büyük zararlara yol

Detaylı

Akış kanalı genişliğinin pem tipi yakıt hücresi performansına etkisinin incelenmesi

Akış kanalı genişliğinin pem tipi yakıt hücresi performansına etkisinin incelenmesi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 2. Sayı, s. 195-200, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 2, p. 195-200, 2013 Akış kanalı genişliğinin pem tipi yakıt hücresi performansına etkisinin incelenmesi Elif Eker 1*, İmdat

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DOĞANAY Binanın Adı : DOĞANAY Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : İSTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 441,92 Net

Detaylı

Makina Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı Kılavuzu

Makina Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı Kılavuzu Makina Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı Kılavuzu Genel Kurallar Son Güncelleme: 23.02.2014 1. Yüksek Lisans eğitim ve öğretiminde Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim/Öğretim Yönetmeliği

Detaylı

ANKARA ĐÇĐN PSĐKOMETRĐ

ANKARA ĐÇĐN PSĐKOMETRĐ ANKARA ĐÇĐN PSĐKOMETRĐ Turhan YÜCEL 1940 Đstanbul doğdu. 1967 yılında Yıldız Teknik Okulu'ndan mezun oldu. 15 yıl özel sektörde çalıştı. 1981 yılında Yıldız Üniversitesi uzman kadrosunda göreve başladı.

Detaylı

NOVATEST.

NOVATEST. NOVATEST HAVALANDIRMA ÖLÇÜMLERİ HVAC Validasyon Ölçümleri Kanal Kaçak (Sızdırmazlık) Testleri Biyo Güvenlik (LAF) Kabinleri Validasyonu Çeker Ocak Validasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ İç Ortam

Detaylı

RADYATÖR BAĞLANTILARININ RADYATÖR DAYANIKLILIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

RADYATÖR BAĞLANTILARININ RADYATÖR DAYANIKLILIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ OTEKON 2012 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 04 05 Haziran 2012, BURSA RADYATÖR BAĞLANTILARININ RADYATÖR DAYANIKLILIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Alper ALTINER *, Egemen BİLGE * * Heksagon Mühendislik ve

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M DEÜ HASTANESİ KLİMA SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİNİN N ISIL VE HİDROLİK DENGELENMESİ Burak Kurşun un / Doç.Dr.Serhan KüçüK üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M BölümüB GİRİŞ Değişen

Detaylı

Yüksek kw 2.34 (1) Nom. kw 2.23 (1) Düşük kw 2.10 (1) Yüksek kw 1.74 (1) Nom. kw 1.51 (1) Düşük kw 1.29 (1) 2 Borulu Yüksek kw 3.

Yüksek kw 2.34 (1) Nom. kw 2.23 (1) Düşük kw 2.10 (1) Yüksek kw 1.74 (1) Nom. kw 1.51 (1) Düşük kw 1.29 (1) 2 Borulu Yüksek kw 3. FWT02AATNMV1 FWT02AATNMV1 Yüksek kw 2.34 (1) Nom. kw 2.23 (1) Düşük kw 2.10 (1) Yüksek kw 1.74 (1) Nom. kw 1.51 (1) Düşük kw 1.29 (1) 2 lu Yüksek kw 3.02 (2) Orta kw 2.71 (2) Düşük kw 2.38 (2) Güç Girişi

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

FAZ DEĞİŞİM MALZEMELİ KAVİTENİN SAYISAL MODELLENMESİ. Alpay ÖZSÜER Veysel Erdem ZÖRER

FAZ DEĞİŞİM MALZEMELİ KAVİTENİN SAYISAL MODELLENMESİ. Alpay ÖZSÜER Veysel Erdem ZÖRER FAZ DEĞİŞİM MALZEMELİ KAVİTENİN SAYISAL MODELLENMESİ Alpay ÖZSÜER Veysel Erdem ZÖRER 1 İçindekiler Giriş FDM Tanımı FDM nin Göstermesi Gereken Özellikler FDM nin Isı Enerjisi Depolama Temeli FDM nin Kullanım

Detaylı

PMV METODU İLE ISIL KONFOR ÖLÇÜMÜ VE HESAPLANMASI

PMV METODU İLE ISIL KONFOR ÖLÇÜMÜ VE HESAPLANMASI 1 PMV METODU İLE ISIL KONFOR ÖLÇÜMÜ VE HESAPLANMASI CAN EKİCİ TSE Gebze Kalibrasyon Müdürlüğü, Çayırova Tren İstasyonu Yanı Çayırova, Gebze/KOCAELİ Tel: 0262 723 13 13 E-Mail: cekici@tse.org.tr ÖZET Günümüzde

Detaylı

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI. Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI. Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com Özet Türkiye de enerjinin yaklaşık %30 sanayide tüketilmektedir. Bu nedenle yapılacak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUSTAFA ÖNDER 2. Doğum Tarihi : 7 Ağustos 1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden Mühendisliği Anadolu Üniversitesi 1994 Y. Lisans

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Enerjinin Önemi? Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olması yanısıra, yaşamın sürdürülebilmesi

Detaylı

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi Bölüm 7 ENTROPİ 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci kanununu hal değişimlerine uygulamak. İkinci yasa verimini ölçmek için entropi olarak adlandırılan özelliği tanımlamak. Entropinin artış ilkesinin ne olduğunu

Detaylı

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında:

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında: MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş Makine Mühendisliği Konuları Temel Ve Mühendislik Yaklaşımı Mühendislik Engineering(ingenerare) : Yaratmak Mühendislik: Temel Bilimleri kullanarak; yapılar, aletler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1. Adı Soyadı: Alper YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 12 Eylül 1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1997 Y. Lisans Makine

Detaylı

MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. Sayın İşletme İdari ve Teknik Yönetimleri, Mühendislik hizmetlerinde proje ve uygulama alanlarında geçmişten bugüne yürütmüş olduğumuz çalışmalardan edindiğimiz tecrübelere paralel olarak, bu hizmetlerin

Detaylı

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Akışkanlar dinamiğinde, sürtünmesiz akışkanlar için Bernoulli prensibi akımın hız arttıkça aynı anda

Detaylı

Konut Dışı Binalarda Mahal Sıcaklıklarının Enerji Tüketimine

Konut Dışı Binalarda Mahal Sıcaklıklarının Enerji Tüketimine 35 Konut Dışı Binalarda Mahal Sıcaklıklarının Enerji Tüketimine Etkileri Effect of DesignTemperature on EnergyConsumption of Non-Residential Buildings Günay Özdemir, Nurdil Eskin Özet Bu çalışmada İstanbul

Detaylı

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ BAZI ŞEHİRLERDEKİ YILLIK TOPLAM ISITMA VE SOĞUTMA KAZANÇLARINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Konular Isı geri kazanım cihazları,

Detaylı

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ 1. Teorik Esaslar: Isı değiştirgeçleri, iki akışın karışmadan ısı alışverişinde bulundukları mekanik düzeneklerdir. Isı değiştirgeçleri endüstride yaygın olarak kullanılırlar

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ 1 Amaçlar Kütlenin korunumu ilkesi geliştirilecektir. Kütlenin korunumu ilkesi sürekli ve sürekli olmayan akış sistemlerini içeren çeşitli sistemlere

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V5 DERS PLANI (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ve ÜST SINIFLAR) Açıklama:

Detaylı

TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ

TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ TAŞINIMLA ISI AKTARIMI DENEYİ Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1. Amaç Doğal ve zorlanmış taşınımla ısı aktarımının temel ilkelerinin deney düzeneği üzerinde uygulanması. Öğrenme

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı