Sarılıklı yenidoğanlar: Acil servislerin yeni ziyaretçileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sarılıklı yenidoğanlar: Acil servislerin yeni ziyaretçileri"

Transkript

1 Sarılıklı yenidoğanlar: Acil servislerin yeni ziyaretçileri Dr. Zeynep İnce İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı VI.Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 30 Mart-03 Nisan 2009, İstanbul

2 Yenidoğan sarılığı Erken taburculuk nedeniyle artık çoğunlukla yatan değil ayaktan izlenen bebeklerin sorunudur Acil servislere en sık başvuru nedenleri arasındadır Tedaviye başlamada ZAMAN ÖNEMLĠDĠR! Çocuk acil servislerinin/ polikliniklerin sarılıkla başvuran yenidoğanlara yönelik bir triyaj politikası olmalıdır: Akut bilirubin ensefalopatisi riski taşıyan yenidoğanları hızla tanımlamak Tanı, tedavi ve transfer protokolleri geliştirmek Acil tedavi için gerekli teknik donanım sağlanmalıdır (fototerapi cihazları, transport kuvöz)

3 YaĢanmıĢ bir öykü

4 Acil servis, Ağustos ayı, saat Annesinin kucağında portakal renkli bir bebek kapıdan giriyor Aile telaşlı! Özel bir hastaneden sevk edilmiş: Kan değişimi yapılması gerekiyor, bebeği hemen Çapa ya götürün

5 Doğum Term, spontan vajinal yol ile doğum, doğum tartısı 2930 gram, postnatal uyum sorunu yok, anne sütü ile besleniyor, SAĞLIKLI

6 Taburculuk: yaklaşık 15 saatlikken ve sonrası Kontrole çağrılma zamanı: bir hafta sonra Posnatal 4.gün: sarılık nedeniyle doğduğu hastaneye başvuru Sevk: önceden haber verilmeden, kısa bir epikriz ile

7 Epikriz!

8 Fizik muayene: Akut bilirubin ensefalopatisi Portakal rengi, tiz sesle ağlama Hipertoni - opistotonus postürü Kasılmalar, apneik nöbet

9 Laboratuar incelemeleri Anne kan grubu O Rh pozitif Bebek kan grubu A Rh negatif Direkt Coombs testi (+) Retikülosit %4 Hematokrit %32 Total bilirubin 42 mg/dl G6PD düzeyi sıfır

10 Tanı-Tedavi Tanı: ABO hemolitik hastalık + G6PD eksikliği Akut bilirubin ensefalopatisi Tedavi: İki kez kan değişimi Yoğun fototerapi Antikonvülsan tedavi

11 Bilinenler, Hatalar, Yapılması gerekenler

12 Yenidoğan sarılığı Sık görülür: term bebeklerin %60 ında Hayatın ilk 2 haftasında hastaneye yeniden yatışın en sık nedenidir Erken taburculuk nedeniyle bilirubinin en yüksek olduğu zaman bebek hastane dışındadır ( saat) Bilirubinin güçlü nörotoksik potansiyeli vardır BİND (Bilirubinin İndüklediği Nörolojik Disfonksiyon): Ölüm Akut bilirubin ensefalopatisi Kronik bilirubin ensefalopatisi Daha hafif nörolojik bulgular Erken ve etkin tedavi ile KERNİKTERUS ÖNLENEBİLİR

13 DeğiĢen nedenler Rh hemolitik hastalık Patolojik tartı kaybı G6PD eksikliği ABO hemolitik hastalık Galaktozemi

14 Hatalar Bilirubin korkusunun azalması ve nörotoksik potansiyelini hafife almak Sarılığın ciddiyetini tahmin etmede görsel değerlendirmeye güvenmek Hiperbilirubinemiyi saat olarak postnatal yaģa göre tanımlamamak, risk faktörlerini belirlememek Erken taburculuk sonrası 48 saat içinde kontrolü sağlayamamak Taburcu olmadan önce veya sarılıkla tekrar başvurduğunda tedaviye baģlamada gecikmek

15 Yapılması gerekenler: Taburcu edilmeden önce

16 ÖNERĠLER, AAP 2004 Emzirmenin desteklenmesi Sarılık riski açısından sistematik değerlendirme: Kan grubu: -Tüm gebelerde kan grubu, kordon kanında bebek kan grubu, gerekirse Coombs testi Klinik: -Sarılık açısından rutin izlem, vital bulgularla birlikte 8-12 saat arayla değerlendirme

17 Göz yanılır! Sarılığın görsel değerlendirmesi güvenilir değildir, mutlaka TSB/TcB ölçümü yapılmalıdır

18 ÖNERĠLER, AAP 2004 Taburcu olmadan önce her yenidoğanın ciddi hiperbilirubinemi geliģtirme riskinin belirlenmesi: - Risk faktörlerini değerlendirme - TSB/TcB ölçümü

19 Risk faktörleri İlk 24 saatte sarılık Taburculuk öncesi TSB/TcB >95.p Kardeşte sarılık, FT gereksinimi öyküsü Kan grup uygunsuzluğu ve Coombs testi (+) Gestasyon yaģı hafta G6PD eksikliği Emzirmede sorun / aşırı tartı kaybı Sefal hematom/ekimoz Diğerleri: makrozomik DAÇ, erkek

20 G6PD eksikliği: Kernikterus için gizli tehlike Enzim eksikliğine gözler, eller veya stetoskopla tanı konamaz! Bu nedenle bebek sağlıklı kabul edilir Ġki klinik tablo: 1.Akut, ciddi hemoliz - öngörülemiyor! 2.Hiperbilirubinemi: -Hafif hemolizle birlikte bilirubin konjugasyonunda defekt -UDP glukuronil transferaz 1A1 (UGT 1A1) gen promoter polimorfizmi ile ilişki Semin Perinatol 2004;28:356-64

21 G6PD eksikliğine bağlı kernikterus vakalarının önlenmesi 1.Tarama testi- DSÖ erkeklerde G6PD eksikliği sıklığı %3-5 olan bölgelerde öneriyor 2.Bilirubin nomogramı ile riskli bebeklerin saptanması Türkiye de %0.5- %2.9 WHO working group. G6PD deficiency. Bull WHO 1989;67:601 Kaplan M, Hammerman C. J Perinatol 2009;29:S46

22 Bilirubin nomogramı S E R U M B Ġ L Ġ R U B Ġ N Ġ (mg/dl) Yüksek risk DüĢük risk Yüksek orta risk DüĢük orta risk 95.p 75.p 40.p YAġ (saat ) Bhutani VK,et al. Pediatrics 1999;103:6-14

23 25 Bilirubin değerini nomograma iģaretle Serum Bilirubin (m g/dl) mg/dl 17 saatlik Age (hours) YaĢ (saat)

24 Ġzlem planı yap 25 Serum Bilirubin (m g/dl) mg/dl 17 saatlik 32 mg/dl 66 saatlik TSB artıģı = 0.47 mg/dl Age (hours) YaĢ (saat)

25 Taburculuk öncesi (< 72 st) TSB persantiline göre izlem TSB persantili Karar > 95.p* Hemolizi araģtır, tedavi planla < 95.p Taburcu olabilir: > 75.p* Hemolizi araştır, TSB kontrolü (8-24 saat ara ile) > 40.p TSB kontrolü (48 saat içinde) < 40.p Klinik izlem (48 içinde), TSB isteğe bağlı *TSB artış hızı > 0.2mg/dl/saat Dikkat!!!

26 Taburculuk öncesi risk persantili gestasyon yaģı ile birlikte değerlendirildiğinde ciddi hiperbilirubinemi öngörü değeri yükseliyor

27 Tedavi önerileri: fototerapi

28 Tedavi önerileri: kan değiģimi

29 Risk kategorisine göre bilirubin/albumin oranı sınırları Risk kategorisi B/A oranı* Gestasyon yaşı 38 hafta 8.0 Gestasyon yaşı 35 0 / / 7 VE iyi, 7.2 veya 38 VE yüksek riskli/ Gestasyon yaşı 35 0 / / 7 VE yüksek riskli 6.8 (*TSB mg/dl/alb g/dl)

30 Yapılması gerekenler: Sarılık nedeniyle getirildiğinde

31 Bebek iyi görünse dahi sarılık acil bir durumudur! Hiperbilirubinemiden akut bilirubin ensefalopatisine geçiģ hızlı ve öngörülemez şekilde olur Amaç risk derecesini hızla belirlemek, tedaviye baģlama süresini an aza indirmektir

32 Ġlk adım: hızlı nörolojik değerlendirme ve TSB ölçümü

33 Akut bilirubin ensefalopatisi bulguları var mı? Klinik değerlendirme Non-spesifik, belli belirsiz Ġlerleyici toksisite ĠlerlemiĢ toksisite Her bir klinik bulgu için puan Puanlar Mental durum Uykulu + emmede azalma Letarji + irritabilite Yarı-koma veya nöbetler Kas tonusu Hafif azalma Hipertoni veya hipotoni, başını arkaya atma Opistotonus/ tonus azalması/ pedal çevirme Ağlama İnce ses Tiz ses Susturulamayan Johnson L, Brown AK, Bhutani VK. BIND-a clinical score for bilirubin induced neurologic dysfunction in newborns. Pediatrics Suppl.1999; 104:746-7

34 Karar ABE bulguları varsa bilirubin düzeyi ne olursa olsun acil kan değiģimi gerekir Tüm tetkikler, girişimler ve kan değişimi hazırlıkları bebek fototerapi altındayken yapılır

35 TSB düzeyine göre değerlendirme Fototerapi Kan değişimi >FT sınırı <FT sınırı Fototerapi veya Kan değiģimi Risk bölgesine göre izlem planı

36 Laboratuar incelemeleri Total, direkt ve indirekt bilirubin düzeyleri Anne ve bebek kan grupları Direkt Coombs testi Retikülosit sayısı Tam kan sayımı, periferik yayma Albumin ± elektrolitler G6PD düzeyi İdrarda redüktan madde, tam idrar incelemesi Öykü ve fizik muayene düşündürüyorsa sepsis testleri (CRP, idrar, kan, BOS kültürleri)

37 Karar TSB postnatal yaşa göre kan değişimi sınırında / herhangi bir yaşta > 25 mg/dl ise hemen yoğun fototerapi baģlanır Fototerapiye başlamak için diğer laboratuar sonuçlarının çıkması beklenmez, tüm tetkikler bebek fototerapi altındayken yapılır

38 Acil giriģimler YOĞUN FOTOTERAPĠ Sıvı - elektrolit dengesi İzoimmun hemolitik hastalık varsa IVIG Albumin < 3g/dl veya risk kategorisine göre B/A oranı yüksek ise albumin 1g/kg Kan değiģimi (başvurudan sonraki 3-4 saat içinde yapılmış olmalıdır)

39 Sarılıklı yenidoğanın sevki Mümkünse sevk edilmeden ilk başvurduğu kurumda tedavi edilmelidir! Sevk kaçınılmaz ise: Süre yarım saati geçmemelidir Gideceği merkezle bağlantı kurularak transport öncesi-sırasında tedavi planı yapılmalıdır Transport süresi uzayacaksa transport sırasında fototerapi uygulaması için düzenlemeler yapılmalıdır

40 EĞER Anne-bebek kan gruplarına bakılsaydı Çok erken taburcu edilmeseydi Erken kontrole çağrılsaydı Sevk edilmeden önce haber verilseydi İşlemler yapılırken tedaviye başlansaydı Sağlıklı bir yenidoğan için kesinlikle kabul edilemeyecek bu hazin son ÖNLENEBĠLĠRDĠ!

YENİDOĞAN SARILIKLARINDA YAKLAŞIM, İZLEM VE TEDAVİ REHBERİ

YENİDOĞAN SARILIKLARINDA YAKLAŞIM, İZLEM VE TEDAVİ REHBERİ TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ YENİDOĞAN SARILIKLARINDA YAKLAŞIM, İZLEM VE TEDAVİ REHBERİ 2014 Prof. Dr. Asuman ÇOBAN Prof. Dr. Münevver TÜRKMEN Doç. Dr. Tuğba GÜRSOY Bu klinik protokol uygulayıcıya konusundaki

Detaylı

Yenidoğan ünitesine indirekt hiperbilirubinemi nedeniyle yatan bebeklerin klinik ve laboratuvar özellikleri ve ilişkili risk faktörleri

Yenidoğan ünitesine indirekt hiperbilirubinemi nedeniyle yatan bebeklerin klinik ve laboratuvar özellikleri ve ilişkili risk faktörleri 38 JCEI / İ. Tan ve ark. Yenidoğanlarda hiperbilirubinemi 2012; 3 (1): 38-43 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0108 RESEARCH ARTICLE Yenidoğan ünitesine

Detaylı

YENİDOĞAN SARILIĞI. Doç. Dr. Ayşegül Zenciroğlu. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği

YENİDOĞAN SARILIĞI. Doç. Dr. Ayşegül Zenciroğlu. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği YENİDOĞAN SARILIĞI Doç. Dr. Ayşegül Zenciroğlu Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği Yaşamın ilk 28 gününe "yenidoğan dönemi" denir. Bu dönemde

Detaylı

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE VE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PREMATÜRE ÇOCUKLARIN OKUL ÇAĞINDAKİ NÖROGELİŞİMSEL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PREMATÜRE ÇOCUKLARIN OKUL ÇAĞINDAKİ NÖROGELİŞİMSEL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK KLİNİĞİ ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PREMATÜRE ÇOCUKLARIN OKUL ÇAĞINDAKİ NÖROGELİŞİMSEL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Dr. Adem KARA UZMANLIK TEZİ. TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. H. Neslihan ÖNENLİ MUNGAN T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Dr. Adem KARA UZMANLIK TEZİ. TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. H. Neslihan ÖNENLİ MUNGAN T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİK METABOLİZMA HASTALIKLARI VE BESLENME POLİKLİNİĞİNDE TANI ALAN VEYA TAKİBE

Detaylı

Fototerapi Alan Bebeğin Bakımı

Fototerapi Alan Bebeğin Bakımı Fototerapi Alan Bebeğin Bakımı AMAÇ Fototerapi uygulanan bebeğin bakım ve tedavisinin etkili bir şekilde yapılmasıdır. TEMEL İLKELER Fototerapi: Yenidoğan döneminde bilirübin toksisitesine bağlı olarak

Detaylı

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİM DALI EBE-YL 2014 003 PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

4. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ P 01 - YENİDOĞAN BEBEKLERİN POZİSYON GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ P 01 - YENİDOĞAN BEBEKLERİN POZİSYON GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 4. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ P 01 - YENİDOĞAN BEBEKLERİN POZİSYON GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe KAHRAMAN 1, Zümrüt BAŞBAKKAL 1, Mehmet YALAZ 2 1 Ege Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI En sık görülen metabolik bozuklardan biri olan Diyabetes Mellitus, insülin sekresyonu ve/veya insülin aktivitesindeki defektler sonucu gelişen kronik hiperglisemi

Detaylı

BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ

BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ Burcu ÇEKĐN Nisan 2014 DENĐZLĐ BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN

Detaylı

PREMATÜRİTE (ERKEN DOĞUM)

PREMATÜRİTE (ERKEN DOĞUM) PREMATÜRİTE (ERKEN DOĞUM) FR-HYE-04-421-06 Bebeğiniz yenidoğan yoğun bakım ünitesine erken doğum (prematürite) nedeni ile yatırılmış ise, bebeğinizde olması beklenen sorunlar şunlardır: 1. Respiratuar

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2011. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Türkiye de 6-17 Aylık Çocuklarda ve Annelerinde Hemoglobin Ferritin D -Vitamini Düzeyi ve Demir Eksikliği Anemisi Durum Belirleme Yürütülen Programların Değerlendirilmesi Araştırması Gazi Üniversitesi

Detaylı

Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon

Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon Göztepe Tıp Dergisi 25(3):126-131, 2010 doi:10.5222/j.goztepetrh.2010.126 ISSN 1300-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Pediatri Yenidoğan döneminde önemli bir sorun: Hipernatremik dehidratasyon Abdurrahman AKGÜN (*),

Detaylı

OLGU SUNUMLARI UK NEQAS DAN ALINMIŞTIR

OLGU SUNUMLARI UK NEQAS DAN ALINMIŞTIR OLGU SUNUMLARI UK NEQAS DAN ALINMIŞTIR ŞEYDA ALSANCAK / SEMA ARAL DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU 5 EKİM 2013 UK NEQAS PROGRAMI Klinik Kimyada Yoruma Dayalı Tanılar için UK NEQAS www.birminghamquality.org.uk

Detaylı

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. CHECK UP Pendik Sapağı Pendik Sahil Işıklar Pendik İlçe REMEDY HOSPİTAL Check up nedir? SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. SİZİ AVANTAJLI CHECK UP PAKETLERİNDEN YARARLANMANIZ

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK IZLEM PROTOKOLLERI

BEBEK VE ÇOCUK IZLEM PROTOKOLLERI BEBEK VE ÇOCUK IZLEM PROTOKOLLERI YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ I.Doğum Anı ve Doğumun Hemen Sonrası Akış Şeması 1 e (AŞ1) bakınız. Yeni Doğmuş Bebek II.Bebek Stabilize Olduktan Sonra Bebeğin göbek

Detaylı

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uz. Dr. Sami Hatipoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi ve Aile Hekimliği Koordinatörü SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ayşegül İŞLER. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD.

Yrd.Doç.Dr. Ayşegül İŞLER. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD. Yrd.Doç.Dr. Ayşegül İŞLER Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD. Enteral Beslenme Nedir? Enteral Beslenmede Bebeğe Verilecek Besinler Nelerdir? Enteral

Detaylı

DESTEK PERSONEL UYUM EĞİTİMİ

DESTEK PERSONEL UYUM EĞİTİMİ TÜRKİYE ÜREME SAĞLIĞI PROGRAMI ACİL OBSTETRİK BAKIM DESTEK PERSONEL UYUM EĞİTİMİ KATILIMCI REHBERİ T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2007 - I - Türkiye Üreme

Detaylı

YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ

YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ TÜRKİYE ÜREME SAGLIĞI PROGRAMI ACİL OBSTETRİK BAKIM YÖNETİCİ KOLAYLAŞTIRICI UYUM EĞİTİMİ KATILIMCI REHBERİ T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2007 Türkiye

Detaylı

DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ DOĞ.PR.01 27.01.2014-1/8 1.AMAÇ: Hastanemize başvurarak Kadın Doğum polikliniğinden veya acil servisten yatış kararı verilen doğum yapacak gebelerin takibini, normal doğumunu gerekli görülen hallerde sezaryen

Detaylı

DİYABET'TE KOMPLİKASYONLAR

DİYABET'TE KOMPLİKASYONLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU DİYABET'TE KOMPLİKASYONLAR Diyabette Kan şekeri Ayarı Neden Önemlidir?

Detaylı

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi AVRUPA VE TÜRKİYE GENELİNDE EN SIK GÖRÜLEN 50 HASTALIK VE HASTA YAKINLARINA YÖNELİK HASTALIK YÖNETME REHBERİ Bu çalışma bir AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LdV Ortaklık Projeleri türünde çok ortaklı bir

Detaylı

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 Anne Ölümlerini Önlemede Doğum ve Acil Obstetrik Vakaya Yaklaşım Sempozyum Kitabı Anne Ölümlerini Önlemede

Detaylı

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur

Eren Çamur, Hasan Dilhan Bingöl, İstem Şanal, Ömer Batuhan Akıncı Danışman: Öğr. Gör. Dr. Sare Mıhçıokur Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Yetişkin Acil Polikliniğine Yeşil Alan Uygulaması Öncesi ve Sonrasında Başvuran Bazı Hastaların Aciliyet Durumlarının Karşılaştırılması Eren Çamur, Hasan

Detaylı