KARA ULAŞIMINDA GPS TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARA ULAŞIMINDA GPS TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI"

Transkript

1 KARA ULAŞIMINDA GPS TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI Özet H. PEHLİVAN Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü,Ölçme Tekniği Anabilim Dalı, Kocaeli, GPS (Küresel Konum Belirleme Sistemi), uydu sinyallerini kullanarak nokta konum koordinatlarını tam olarak belirler, böylece dünyanın her yerinde, birçok bilimsel alanda uygulama alanı bulmuştur. Son yıllarda, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) teknolojisindeki hızlı gelişme, GPS ve CBS nin birlikte kullanılan uygulamalarının da artmasına olanak sağlamıştır. Bu nedenle GPS kullanarak elde edilen geometrik ve coğrafi bilgi, CBS veritabanı olarak kullanılabilmiş ve konu ile ilgili haritalar üretilebilmiştir. Böylece ulaşım alanında ihtiyaç duyulan konum bilgisine, kolay ve hızlı olarak ulaşma imkanı doğmuştur. Özellikle kara ulaşımı alanında, GPS kullanılan uygulamalar her kategori için yurt dışında geliştirilmiştir. Türkiye'de, GPS'in ulaşım sektöründe kullanılması göreli olarak düşüktür. Bu bildiride, GPS in Türkiye ve diğer ülkelerde, kara ulaşım sistemindeki uygulamaları araştırılmıştır. Kara ve demiryolu altyapı-üstyapı haritalarının hazırlanması, trafik problem çözümleri için veri sağlanması, araç takip sistemi çözümleri, acil durum olaylarının yönetim ve şehiriçi ortamlarda yapay zeka uygulamalarından birisi olan yapay sinir ağları teorisnin (Neural Networks Theory) ulaşımda kullanım alanları incelendi. Anahtar Kelimeler: GPS, CBS, ulaşım, kara ulaşımı, ATS Abstract The Global Positioning System (GPS) determines one's precise location and providing highly accurate time reference almost anywhere on Earth decoding time signal transmissions from multiple satellites. GPS found a place in many application areas in the course of time. In the last years, rapid development in Geographic Information System (GIS) provides the possibility of using the GPS and GIS applications together. The geometric and geographic information obtained from GPS system was used as a GIS database and considering maps were produced. So, it was created the possibility to get positioning information needed for many users in the land transportation. Especially, snow communication area, it was developed most of the applications in the outside of native country. It is very low GPS to be used in the land transportation area in Turkey relative to other applications. In this study, it was researched the applications of GPS on the land transportation area in Turkey and other countries. It was examined various approaches considering to the problems of land transportations such as obtaining the infrastructure and superstructure maps, obtaining the data to solve the traffic problems, vehicle tracking systems solutions, management of emergency applications, usage of Neural Networks Theory on the land transportation. Keywords: GPS, GIS, transportation, land transportation, ITS Kasım 2005, İTÜ İstanbul 544

2 1. Giriş Kent nüfusunun sürekli olarak artması, ulaşım sorunlarınında büyümesine neden olmaktadır. Her yıl binlerce ulaşım aracının trafiğe çıkmasıyla, kara ulaşımı herkesi ilgilendiren bir sorun halini almıştır. Özellikle şehiriçi ulaşım sorunları, İstanbul gibi yerleşim yerlerinde hayati derecede önem kazanmıştır. Şehiriçi ulaşım sistemi, canlı organizmaların dolaşım sistemine benzetebiliriz. Bu sistemdeki aksamalar ekonomik ve sosyal hayatı da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, özellikle kent içi karayolu ulaşımının sağlıklı bir yapıya kavuşturulması zorunlu bir ihtiyaçtır. Kara ulaşımında pekçok nedenden kaynaklanan sorunlar vardır. Trafik sıkışıklığı, altyapı yetersizliği, kavşak yetersizliği, trafik sinyalizasyonundaki teknoloji yetersizliği vs gibi. Bu sorunlara yeni teknolojiler kullanılarak çözüm önerileri getirilebilir. GPS ve CBS gibi araçların entegrasyonu ile güncel veri toplanabilir. Toplu taşıma araçlarında dijital sisteme geçilmesi ve GPS uygulamasıyla; Radyo, TV ve internet üzerinden trafik bilgisi yayımlanabilir, dijital bilgi panolu otobüs ve duraklar, trafik durumuna göre alternatif güzergahlara yönlendirilebilir. Araç hakkında ise, aracın; güzergahı, sürücüsü, bakım ve onarım bilgileri, yakıt tüketimleri, çalışma programı ve raporları bilgi olarak çözüm sürecine dahil edilebilir. İstanbul şehir içi ulaşımında, karayolu ulaşımı toplam ulaşım içerisinde %90 lık bir paya sahiptir. Buna karşılık, mevcut yol kapasitelerinin ve yollardaki hizmet düzeyinin, giderek artan ulaşım talebini karşılamaya yetmediğide açıktır. Bu durumun bir sonucu olarak, kent içi karayollarında yaşanan sıkışıklıklar ve trafik kazaları, gün geçtikçe artmaktadır (Topuz ve d., 2002). Bu ölçekte büyük şehirlerde ulaşım ve ulaşımla ilgili pekçok konuda yeni teknolojiler kullanılarak, yeni uygulamalar geliştirilmiştir. Bu uygulamalar arasında, trafik bilgilerinin dinamik olarak elde edilmesi, trafik kaza analizleri, envanter çalışmaları, ulaştırma planlaması, kavşakların kontrolü, CBS ile GPS entegrasyonu çalışmaları yer almaktadır. Bilgisayar teknolojisi ve yapay zeka tekniklerinin gelişimesi ile ulaşım problemlerinin çözümüne yönelik uygulamalar ve akademik çalışmaların son yıllarda giderek yaygınlaştığı gözlenmiştir. Böylece trafik kontrol probleminin çözümüne yönelik yapay zeka tekniklerinin kullanımı da yaygınlaşmaktadır. (Tektaş ve d., 2002) Bu çalışmada yapay zeka uygulamalarından birisi olan yapay sinir ağları teorisi (Neural Networks Theory) kullanılarak ulaşım sorunlarına yaklaşımlar ve GPS çözümleri üzerinde durulmuştur. 2. Kara Ulaşımı ve GPS Ulaşım sistemlerinde ve gerçek zamanlı (real time) konum bilgisine ihtiyaç duyulan alanlarda, GPS ile konum belirleme geniş uygulama alanları bulmuştur. Kullanıcılar için, sağladığı hız, doğruluk ve güvenilirlik sayesinde hareketli objelerin konumlandırılmasında vazgeçilmez bir araç halini almıştır. GPS teknolojisinin günümüzdeki uygulamaları bilimsel alanlarda geniş bir bölgeyi kapsar. Topoğrafya, jeodezi, hidrografi, fotogrametri, navigasyon vb. Bu çalışmada kara ulaşımındaki ölçmeler konu edilmiştir. Bu uygulamalar 3 ana kategoride incelenebilir. a. Araç filosu yönetimi ve GPS kullanarak görüntüleme. b. Bilgilerin toplanması ve taşımacılık altyapı tesislerinin haritalanması. c. Olay yönetimi ve gözetimi. Her kategori için çok sayıda uygulama yurt dışında geliştirilmiştir. Türkiye'de GPS'in navigasyon amaçlı kullanılması nispeten düşüktür. GPS teknolojisinin gelişmesine bağlı olarak, askeri ve sivil kullanıcılar için uygulamaların sayısı artmıştır. Dünyanın her tarafında tek frekanslı bir GPS alıcısı ile herhangi bir Kasım 2005, İTÜ İstanbul 545

3 zamanda ve her türlü hava koşulu altında aracın, uçağın, geminin vs. hızı (dx/dt, dy/dt, dz/dt) hakkında bilgi sağlanabilir (Mintis ve d., 2002). GPS teknolojisi kullanılarak 3 tür ölçüm gerçekleştirilebilir: sahte diziler ölçümü, Faz ölçümü, Doppler ölçümü. Genel olarak GPS kullanılarak, istasyonun durum vektörünün belirlenmesi için kesin referans sisteminde ana metot iki tanedir: statik ve kinematik metot. Birinci metotta gözlem istasyonundaki alıcı sabitlenir, gözlemler dakikalardan saatlere kadar zaman analizi ve ayarlamaları kullanılarak yapılan gözlem bilgilerinin uygulanma esnasında devam eder. İkinci metotta araç, gemi yada uçak üzerindeki alıcı kullanılır ve bilgi üretimi gözlem periyodundan sonra ya da gerçek zamanda (gözlem zamanında) yapılabilir. İstasyonun durum vektörünün karar metodu "mutlak" ya da "bağıl" metotlar gibi karakterize edilebilir. İlk aşamada gözlemler ve hesaplamalar geosentrik refererans sistemlerine aittirler. İkinci aşamada alıcının (istasyon) durumu başka bir alıcının ilişkisine göre kararlandırılır. İki uygulama metodunun uygulamaları içerisinde olan diğer teknolojiler de statik ve kinematiktir. Diferansiyel durum metodu ve yarı kinematik karar metodu bu teknolojilere birer örnektir. Diferansiyel durum metodunun içerisinde, sabit alıcının (istasyon) durumu bilinir ve her yeni istasyon için koordinatlarda ki farklılıklar sabit istasyonlara göre yeniden hesaplanır. Yarı kinematik karar metodunda hareketli alıcının her yeni istasyondaki ölçümü birden daha fazladır ve genellikle 10 ile 20 dakika arasında devam eder. Diferansiyel yöntem günümüzde genellikle CBS ile GPS'in birlikte uygulamaları için daha uygun bir yöntemdir GPS Kullanarak Araç Filo Yönetimi ve Görüntülenmesi Araç filosu yönetimi ve gözetimi GPS teknolojisinin ana uygulamalarından biri olmuştur. Bu sistem birçok alanda uygulanabilmiştir. Ambulanslar, polis araçları, şehir taşımacılığı yapan araçlarda vs. Her aracın anlık konumu ekrandan görülebilir ve bu esnada yönlendirilebilir. Bütün araçlar hakkında anlık sağlıklı bilgiler alınabilir. Bu sistemler otomatik araç yeri belirleme (Automatic Vehicle Locating - AVL) sistemleri olarak bilinir. AVL sistemleri GPS özelliğini kullanmakla birlikte, onlara ek olarak radyo vericileri ya da durgun hesaplama sistemleri gibi diğer teknolojileri de kullanır. Yinede GPS in tesis edilmiş uygulamaları, günümüzde en fazla ortak ve yaygın olanıdır. GPS esaslı AVL sistemlerinin en önemli ortak problemleri kentsel alanlarda yüksek yapılardan kanyon etkisidir. Birçok araştırma projeleri içinde son 5-6 yıldır bu konuda yeni teknikler geliştirilmiştir. Bugün ABD de AVL sistemlerini dizayn ve/veya üretimini yapan 200 den fazla şirket vardır. ABD de GPS teknolojisi üzerine yerleşmiş AVL sistemlerine çok sayıda örnekler verilebilir. Her yıl ITS Amerika AVL sistemlerinin ve diğer ITS uygulamalarının sonuçlarının yararını rapor olarak açıklar. Örnek olarak; şehir taşımacılık araçlarının görünümü için Kopenhag ta GPS/GIS teknolojisinin kullanımı ve Helsinki de GPS teknolojisinin kullanılması verilebilir. Danimarka daki başlıca şehir taşımacılık operatörü olan Kopenhag Taşımacılık (HT) Kopenhag metropol sahasında oturan 1.7 milyon kişiye hizmet eder. Helsinki de telematik sistem 1998 yılı öncesinde şehir taşımacılık sektörüne tanıtılmıştır. Araçların durumları için, sistem, otobüs ve tramvaylara alet kurulmasını içerir. Araçların konum bilgisi GPS teknolojisi temeline dayandırılır. AVL sistemi sadece iletişim amacı için kullanılır. GPS teknolojisi, Kasım 2005, İTÜ İstanbul 546

4 geçmiş yıllarda Danimarka ve isveç te taksi filolarının görüntülenmesinde kullanılmıştır ve sonuç olarak servis seviyesi geliştirilerek şehre sunulmuştur. GPS teknolojisi kullanılarak Londra Taşımacılık Otobüsleri (LTB) için 6500 araçlık filo seçilmiştir GPS Teknolojisi Kullanılarak Taşıma Ağlarının Haritalandırılması GPS teknolojisi ulaşım ağlarının (karayolu, demiryolu) haritalandırılmasında kullanılabilir. Böylece maliyette indirim ve işin yapılmasında hız sağlanır. National Boards of Surveys (NBS) de uygulandığı gibi, diferansiyel GPS (DGPS) projesinde, araçlar GPS alıcıları ile donatılmış ve cadde boyunca araba kullanırken, sayısal yer verisi toplanmıştır. Ölçümde dead reckoning aletleri de (DR) kullanılmıştır. Bu projede, 1-3 metre arasındaki doğrulukla, saatte 60 km ye kadar hızla veri toplanabilmiştir. Aristotle Üniversitesi nde, GPS/GIS teknolojisinin bir uygulamasında taşra yolu şebekelerinin haritalandırılması çalışması yapılmıştır. Çalışmada diferensiyel kinematik metod kullanıldı. Çift frekanslı GPS jeodezik alıcılar (TRIMBLE alıcıları) kullanıldı. Üç referans istasyonu çalışma alanını kapsayacak şekilde kullanıldı. Ölçme doğruluğu +- 1 m seviyesinde oldu. Ölçme anında araç 40 km/saat sabit hızla hareket etti. (Mintis ve d., 2002) GPS kullanarak demiryolu ağı haritalandırılması projesi ayrıca ele alınmıştır. Proje güzergahının toplam uzunluğu yaklaşık 450 km dir. Projenin ilk aşamasında 1:5000 ve 1: ölçekli haritalar sayısallaştırıldı. Ölçmede, P kod ve C/A kod (yüksek çözünürlüklü jeodezik alıcılar) gözlemlerini yapabilen alıcılar kullanılmıştır. Arazi çalışmalarında kullanılan metod, 15 llik kesme açısı ve 2 saniye geri tanımlama zamanlı kinematic on the fly metodudur. Ölçme işlemleri için, hat boyunca 30 km/saat hızla giden bir araç kullanıldı. Bulunulan yerlerin karakteristik noktaları, alıcıların mark event komutu kullanılarak kaydedildi. Sabit alıcının konumu ölçümün referans noktasıydı, Bu nokta 20 km yarıçapında bir dairenin merkezinde bulunmaktadır. Ölçülen demiryolu hattı bu dairenin içinde yer almaktadır. GPS verilerinin işlenmesi sonucunda demiryolu hattının sayısal modeli oluşturuldu ve haritaların sayısallaştırılması sonucu oluşan verilerle karşılaştırıldı Acil Durum Olay Yönetimi Acil durum olaylarının yönetimi; GIS, GPS ve GSM teknolojilerinin entegrasyonu ile mümkün olabilmektedir. Acil vakaların kurtarılması için ambulans rotasının olay yerinden, en uygun hastaneye yönlendirilmesi bu sisteme iyi bir örnektir. Sistem CBS veri tabanında tanımlanmış dataları yada GSM ağı tarafından gönderilen dataları kullanır. Temel veri tabanı, yol ağı için kavşaklarla ve yol bölümleriyle ilgilidir. Kavşaklar, kavşak tipi (demiryolu geçidi, cadde kavşağı gibi) ve trafik kontrol işaretleri (stop işareti vs.) kodlanır. Yol bölümleri rota sistemleri kullanılarak belirlenmiş diğer coğrafi özelliklerin numaraları için bu çerçevede belirlenir. Yollar boyunca hız alanı ve hız limit işaretleri çizgisel ve nokta tabanlı kaydedilir. Ek olarak çizgiler çizgisel tabanlı olarak rotalar boyunca kaydedilir. Diğer önemli bir yön hastanelerin ve petrol istasyonlarının yerlerinin kaydıdır. (Derekenaris ve d., 2000) Yol trafiği ile ilgili data ambulans rotası için çok kullanışlıdır. Bu datalar trafik istatistiklerini işleyerek yada trafik sensorlerinden (yol ağına kurulmuş olan) on-line olarak güncellenebilir. Datayla ilgili olaylar, yoldaki çalışma yada yol trafiğini etkileyen, polis ve belediyeden elde edilecek veriler. Hastanelerin, ambulansların ve onların personellerinin bilgilerde kütüğe girilmelidir Kasım 2005, İTÜ İstanbul 547

5 Ambulans konumu ve hastane yerlerinin harita üzerinde belirlenmesi için bütün ambulansların konumları haritadan seçilen ya da hastanelere ait bilgilerin gösterilmesini içeren faydalı sorgulamalar yapılır. Ambulans Mıntıkası, GIS analiz aletleri yol ağıyla ilgili verileri, geçmiş vaka dağılımı, nüfus dağılımını, hastane konumunu, benzin istasyonlarının konumunu ve trafik koşullarını dikkate alacaktır ve ambulansların etkin dağılımını sunacaktır. Bir kriter farklılığı bu operasyonu uygulamak için düşünülebilir. Örneğin kazanın olduğu yerde daha fazla ambulans tahsis edilebilir. Ana caddelerde yakın alanlar, ambulans ulaşımını dar caddeleri olan alanlara göre kolaylaştırır. Eğer GIS yöneticisi onun kendi kriterlerine ambulans dağılımını seçerse bütün elde edilebilir bilgilerin harita üzerindeki gösterimi ve GIS ile birbirine etkileri önemli olacaktır. 3. GPS ve Diğer Uygulamalar GPS teknolojisi afet yönetimi ve yol ağının görüntülenmesi için de kullanılabilir (örn. yol kazaları, olağanüstü olaylar vs.). Yol güvenliği için GPS kullanımı, yol ağında bir kaza mahallinin doğru konumuna ihtiyaç duyulduğu hallerde gereklidir. Bu örneğin şehirlerarası yol ağında gerekli doğru bir uzunluğun ölçülmesinde olabilir. Polis kayıtlarına göre bugüne kadar kazanın konumunu içeren en uygun bilgi kilometre (-+ birkaç yüz metre) cinsindedir ki özel kazalar (65 km +500m) ile gösterilmektedir. GPS/GIS teknolojisinin kullanımı, kör noktalarla (istatistiksel olarak belirli periyotlarda kazaların önemli rakamlara ulaştığı noktalar) hassas bir tematik harita yapımını mümkün kılmaktadır. GPS teknolojisi aynı zamanda araç navigasyon sistemlerinde kullanılır. Bazı yeni otomobiller GSM iletişim sisteminin kullanımıyla görüntülenmesinden oluşan navigasyon sistemleri ile donatılmıştır. Navigasyon bilgilerinin bilinmesi, özellikle acemi sürücüler için trafik stresinin azaltılmasına yardım edebilir. Bir araç içi navigasyonu ve anlık trafik bilgileriyle dinamik güzergah rehberinden oluşan TravTek uygulaması, 1993 de Orlando, Florida da uygulandığında birçok kiralık araba kullanıcısı sisteme entegre olmuştur. Araç kullanıcıları arasında bu sistemin faydalı olduğunu düşünenlerin oranı yüksektir. GPS/GIS teknolojisi aynı zamanda tehlikeli maddelerin (petrol, kimyasal maddeler vs.) taşınmasında da kullanılabilir. Sayısal haritaların kullanılmasıyla birlikte araçların konumlandırılması, kullanıcılar (şirket, organizasyon vs.) için güvenli güzergahın tespiti ve hızın listelenmesi gibi faydalı bilgiler üretir. Çalıntı araçların takip servisi ile yol yardımcısının hazırlanmasıda ulaşım alanındaki GPS teknolojisi uygulamalarındandır. Yol çalışmalarında ağır iş makinaları (bulldozer vs.) için rehber sistemleri de bir GPS teknolojileri uygulamasıdır. Bu durumda aracın konumu GPS e bağlı olarak hesaplanır ve operatörü eklemesi veya taşıması gereken her noktada bilgilendirmek üzere eş zamanlı olarak sayısal arazi modeline aktarılır. 4. Ulaşımda Yapay Zeka Uygulamaları Bilgisayar teknolojisinin gelişimi ile son yirmi yılda ulaşım alanında karşımıza çıkan ve sezgisel olarak çözülebilen yada matematik teknikler ile çözülmesi mümkün olmayan problemleri çözmeye yönelik ileri teknikler Yapay Zeka teknikleri olarak bilinir. Bunların başlıcaları: uzman sistem yaklaşımı, yapay sinir ağları yaklaşımı, bulanık mantık yaklaşımı, geleneksel olmayan optimizasyon teknikleri, esnek programlama (Soft computing) olarak sayılabilir Kasım 2005, İTÜ İstanbul 548

6 Bu yöntemlerden trafik alanında yaygın olarak kullanılan; uzman sistemler, yapay sinir ağları, genetik algoritma ve bunların kendi aralarında ikili veya üçlü birleşimiyle oluşan esnek programlamadır. Bu bilidiride yapay sinir ağları yaklaşımı üzerinde durulmuştur. Amerika ve pek çok ülkede Zeki Ulaşım Sistemleri (ITS Intelligent Transport System) ve yapay zeka teknikleri trafiğin kontrolünde önemli bir yere sahiptir. Ulaşımda trafik sıkışıklığına azaltmak, ulaşım hızını arttırmak vb. konular lineer olmayan karmaşık optimizasyon problemlerinin çözülmesini gerektirir. Bilinen optimizasyon teknikleri ile de çözülemeyen bu tip problemler için yapay zeka teknikleri problem tipine göre kullanılabilir. Ulaşım alanında çözülmesi gereken yada sezgisel olarak yürütülen temel konu başlıkları şunlardır: Kavşak optimizasyonu, Katılım ayrılım denetimi, Trafik sıkışıklığı, Şerit denetimi, Rota seçimi ve sürücünün bilgilendirilmesi, ITS, Ulaşım süresinin tahmini Yapay Sinir Ağlarının (Artificial Intelligence Networks) Trafikte Kullanımı Yapay sinir ağları (YSA), insan beyninin nöronlardan oluşan yapısını ve öğrenme yöntemlerini inceler. Bu konudaki ilk modern çalışmalar McCuloch ve W.Pitts ile başlamıştır. YSA beynin Nöron modelini benzeterek, beynin bazı işlevlerini yerine getirmeye çalışan bir sistemdir. İnsan beyninde yaklaşık nöron ve her bir nöronda yaklaşık 10 4 dentdrities vardır. Sinir sisteminin en küçük birimi olan nöron un biyolojik modeli Şekil.1 deki gibidir. Bu Nöronun YSA modeli ise Şekil.2 deki gibi çizilebilir.(tektaş ve d., 2002) Şekil.1 Nöron un Biyolojik Modeli. Şekil.2 Bir Nöronun YSA Modeli. YSA lar özellikle öğrenme üzerinde odaklamıştır ve lineer olmayan sistemlerde veya sisteme ait bilginin tam olmadığı, hatalı olduğu sistemlerde çözüme ulaşmak için uygundur. YSA ların en önemli dezavantajı ise var olan bir uzman bilgisinin problem çözümüne aktarılmasındaki zorluktur. YSA kullanım alanları; kontrol ve sistem tanımlama, görüntü ve ses tanıma, tahmin ve kestirim, arıza analizi, tıp, haberleşme, ulaşım ve trafik, üretim yönetimi olarak sayılabilir Kasım 2005, İTÜ İstanbul 549

7 Yapay sinir ağları giriş hataları yanlışta olsa, çıkış değerlerini doğru verebilme yeteneğine sahiptir. Bu özellikle ulaşım süresini tahmin modelleri için yapay sinir ağlarının geleneksel modellerin pek çoğundaki sınırlamaların üstesinden gelme yeteneğine sahiptir. Bölgesel trafik akış hız tahmini, başlıca uygulama alanlarından biridir. 5. Sonuç Ulaşım sektörü diğer sosyal ve ekonomik sektörlerle güçlü bir şekilde ilişkilidir ve bu nedenle yeni teknolojilerin gelişmesinden etkilenir. Uaşımla ilgili sektörler için, GPS/GIS teknolojilerinden faydalanmak büyük kazanımlar sağlayacaktır. GPS/GIS in birçok alandaki uygulamalarından elde edilen tecrübeler, bunun gerçekçi bir hedef olduğunu göstermektedir. GPS/GIS entegre sistemleri kara ulaşımında (kara ve demiryolu ulaşımı) geniş bir uygulama alanına sahiptir ve birçok fayda sağlar. Daha geniş alanları (şehir, bölge) kapsaması için sistemin genişlemesi bazı zorluklar haricinde olabilir. Sistemin etkisinin artırılması ve uygulama maliyetlerinin azaltılması için GPS teknolojisinin diğer teknolojilerle (mobil telefonlar, kameralar vs.) birleştirilebilir. Acil vakaların cevaplandırma süresi hayati önem taşıdığı için gerçek zamanlı sistemler acele cevap verebilmelidir. Yol ağını sunan grafiklerin yerine getirilmesi için data yapılarının uygun kullanımıyla en kısa yol algoritmasının zaman performansı arttırılabilir. Olası uzun mesafeler için ambulans fazla zamana ihtiyaç duyabilir (vaka yerinden uygun hastanelere ulaştırmak için) periyod boyunca trafik koşulları değişebilir ve data optimal rotaya göre hesaplandığı için eskimiş olabilir. Yapay zeka tekniklerinin trafikteki uygulamaları son dönemlerde Amerika ve pek çok ülkede gerçek hayata aktarılmış ve bu çalışmalarla ilgili yüzlerce makale, rapor, proje, seminer ve diğer akademik çalışmalar yapılmıştır. Küreselleşen dünyada en önemli problemlerden biri olan ulaşım probleminin çözümü, mevcut kapasiteyi en iyi şekilde kullanmaktır. Bu nedenle yapay zeka tekniklerinin donanım veya yazılım olarak bu problemin çözümünde kullanılması kaçınılmazdır. Bu tekniklein kullanılması ile elde edilen ekonomik faydalar önemli bir paya sahiptir. Yapay zeka tekniklerinin trafiğin kontrolü için kullanımı sosyal, ekonomik ve ekolojik açıdan önemli faydalar sağlar. Kaynaklar Derekenaris, G., Garofalakis, J., Makris, C., Prentzas, J., Sioutas, S., & Tsakalidis, A. (2000). Integrating GIS, GPS and GSM technologies for the effective management of ambulances. In R. Laurini, & T. J. Dia, H., (1999). Freeway Travel Time Estimation Using Neural Networks, Proceedings of the 4 th International Conference Smart Solution at Works, Adelaide. Dia, H., (1999). An Object-Oriented Neural Network Approach to Short-Term Traffic Forecasting,11.th Mini Euro Conference on Artificial Intelligence in Transportation Systems and Science, Helsinki, Finland Kasım 2005, İTÜ İstanbul 550

8 Dia, H., Rose, G., (1998). Development and Evulation of Neural Network Freeway Incident Detection Models Using Field Data. Special Issue on the Applications of Neural Network in Transportation. Transportation Research Part C, Vol. 5, No. 5, pp Inman, V., (1996). TravTek Evaluation: Rental and Local Users Study, FHWA-RD , Federal Highway Administration. Kostopoulos, I., (2000). Vehicle guidance systems in Highway Engineering, IGD Group informative edition (1). Mintsis, G., Basbas, S., Papaioannou, P., Taxiltaris, C., Tziavos, I.N., (2002). Applications of GPS technology in the land transportation system. Öztemel, E., (2003). Yapay sinir ağları, Papatya Yayıncılık, İstanbul. Papaioannou, P., Basbas, S., (1994). Geographic information systems as a mean of elaborating and analyzing road accident data, Proceedings of the 1st Conference on Road Safety, Thessaloniki, pp Smith, B.L. and Demetsky, M.J. (1994). Short-Term Traffic Flow Prediction: Neural Network Approach Transportation Research Record, 1453, pp Tektaş, M., Akbaş, A., Topuz, V., (2002). Yapay Zeka Tekniklerinin Trafik Kontrolünde Kullanilmasi Üzerine Bir İnceleme, Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Araştırma İnceleme Bildiriler, İstanbul. Topuz, V., Akbaş, A., Tektaş, M., (2002). Boğaz köprüsü yoluna katilim noktalarinda trafik akimlarinin bulanik mantik yaklaşimi ile kontrolü ve bir uygulama örneği. Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Araştırma İnceleme Bildiriler, İstanbul. Teodorovic, D., Vukadinovic,K., (1998). Traffic Control and Transport Planning A Fuzzy Setes and Neural Networks Approach (Sayfa 95), Kluwer academic Publishers. Transportation Research Board, (1997). National Research Council, AVL systems for bus transit, a synthesis of transit practice, TCRP Synthesis 24, Washington, DC. US Department of Transportation, Federal Highway Administration, (1999). ITS Joint Program Office, Intelligent Transportation Systems Benefits. Wells, D.E., Beck, N., Delikaraoğlu, D., Kleusberg, A., Krakiwsky, E.J., Lachapelle, G., Langley, R.B., Nakiboglou, S.M., Schwarz, K.P., Tranquilla, J.M., Vanicek, P., (1986). Guide to GPS Positioning, Canadian GPS Associates, Fredericton, NB, Canada. L. Lagstron, Public Transport Telematics System Configuration in the City of Helsinki, Traffic Planning Division, City of Helsinki, Available from <http://www.hel.fi/ ksv/entire/repdetsystem.htm>. Skjelbo, U., Steffensen, P., Petersen, J.K., (1997). Using GIS at Copenhagen Transport, Copenhagen. Available from <http://www.esri.com/library/userconf/europroce97/ 2transport/TL4/tl4.htm> Transport Data Systemg (TDS) Development of systems for taxi. Available from <http://www.neramd..no/ taxi.htm> Kasım 2005, İTÜ İstanbul 551

Bağıl Konum Belirleme. GPS ile Konum Belirleme

Bağıl Konum Belirleme. GPS ile Konum Belirleme Mutlak Konum Belirleme Bağıl Konum Belirleme GPS ile Konum Belirleme büroda değerlendirme (post-prosessing) gerçek zamanlı (real-time) statik hızlı statik kinematik DGPS (kod) gerçek zamanlı kinematik

Detaylı

Adana Toplu Taşıma Eğilimleri

Adana Toplu Taşıma Eğilimleri Adana Toplu Taşıma Eğilimleri Doç. Dr. Mustafa Gök Elektrik Elektronik Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı 13.06.2014 Doç. Dr. Mustafa Gök (Ç. Ü.) Adana Toplu Taşıma Eğilimleri 13.06.2014

Detaylı

BOĞAZ KÖPRÜSÜ YOLUNA KATILIM NOKTALARINDA TRAFİK AKIMLARININ BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI İLE KONTROLÜ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

BOĞAZ KÖPRÜSÜ YOLUNA KATILIM NOKTALARINDA TRAFİK AKIMLARININ BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI İLE KONTROLÜ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ BOĞAZ KÖPRÜSÜ YOLUNA KATILIM NOKTALARINDA TRAFİK AKIMLARININ BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI İLE KONTROLÜ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Vedat TOPUZ 1 Ahmet AKBAŞ 2 Mehmet TEKTAŞ 3 1,2,3 Marmara Üniversitesi, Teknik

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Teknolojileri LOREM İPSUM Şubesi Müdürlüğü ANKARA 2015 LOREM İPSUM 1950 yılında kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyollar, devlet ve il yolları

Detaylı

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Sistemin yerleştirildiği kavşaklarda CHAOS ile araçların trafik ışıklarında bekleme süresini en aza indirgemektedir. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Dinamik kavşak

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi

CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS, araçların trafik ışıklarında bekleme süresini en aza indirir. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Dinamik kavşak kontrol sistemi olarak adlandırılan CHAOS TM,

Detaylı

GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları

GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları GPS ile Hassas Tarım Uygulamaları Hassas tarım değişken oranlar ilkesiyle gerekeni, gerektiği yere, gerektiği zaman, gerektiği kadar kullanımı temel almış olan bir teknoloji olduğu için, konumsal bilgi

Detaylı

Muhammet Fatih AKBAŞ, Enis KARAARSLAN, Cengiz GÜNGÖR

Muhammet Fatih AKBAŞ, Enis KARAARSLAN, Cengiz GÜNGÖR Yazılım Tanımlı Ağların Güvenliğinde Yapay Zeka Tabanlı Çözümler: Ön İnceleme Muhammet Fatih AKBAŞ, Enis KARAARSLAN, Cengiz GÜNGÖR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ege

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY 2016 2 0 2 2 Z FİZ

Detaylı

112 Acil Yardım Bilgisayar Destekli Sevk ve Yönetim Sistemi

112 Acil Yardım Bilgisayar Destekli Sevk ve Yönetim Sistemi 112 Acil Yardım Bilgisayar Destekli Sevk ve Yönetim Sistemi Mehmet Şenol Ergenç Sistem Tasarım Mühendisi, Aselsan A.Ş. msergenc@aselsan.com.tr Aselsan ve Faaliyet Alanları Hakkında Genel Bilgi Aselsan

Detaylı

COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TEKNOLOJĐLERĐ KULLANILARAK KARAYOLU BĐLGĐ SĐSTEMĐ OLUŞTURULMASI

COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TEKNOLOJĐLERĐ KULLANILARAK KARAYOLU BĐLGĐ SĐSTEMĐ OLUŞTURULMASI TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMĐ TEKNOLOJĐLERĐ KULLANILARAK KARAYOLU BĐLGĐ SĐSTEMĐ OLUŞTURULMASI N.Arıca 1, O.Uslu 2 1 KGM, Karayolları Genel Müdürlüğü,

Detaylı

CBS Uygulama Alanları

CBS Uygulama Alanları CBS Uygulama Alanları 3 Boyutlu Arazi Modeli Uzaktan Algılama Çevre Yönetimi Haritacılık Jeodezi Coğrafya Haritacılık Alan Çalışmaları Kent Bilgi Sistemi Matematik Modelleme İlişkisel Veri Tabanı Yönetimi

Detaylı

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY FİZ 101 FİZİK PHYSICS HM 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

VISISYS. Akıllı Görüntüleme Sistemleri

VISISYS. Akıllı Görüntüleme Sistemleri VISISYS Akıllı Görüntüleme Sistemleri 2008 Gözlem Teknolojileri: İhtiyaçlarınıza uygun Yürürlükteki Güvenlik yatırımlarını geliştirme Güvenlik İşletim Sistemi Açık Dağıtım Mimarisi Olay güdümlü Sistem

Detaylı

Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri

Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri Ekin SAFE TRAFFIC Güvenli Trafik Yönetim Sistemleri Leader in Safe City Technologies Ekin Safe Traffic, yüksek çözünürlüklü video tabanlı plaka tanıma teknolojisini kullanarak şehrin tüm trafik sistemlerini

Detaylı

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014

IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014 IT-515 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 2014 Bugrahan Adamhasan bugrahan_a@yahoo.com Ders Öğretim Görevlileri Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN Mustafa

Detaylı

2023 ve Ötesi KAMU VERİSİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN AKILLI UYGULAMALAR

2023 ve Ötesi KAMU VERİSİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN AKILLI UYGULAMALAR TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu - 18 2023 ve Ötesi KAMU VERİSİ KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN AKILLI UYGULAMALAR 19-22 Mayıs 2016 Belek, Antalya 1 Kamu Bilişim Platformu - 18 İçindekiler

Detaylı

Prof.Dr. Tolga Elbir

Prof.Dr. Tolga Elbir Prof.Dr. Tolga Elbir Coğrafya + Bilgi Sistemi + Coğrafya, yeryüzünü beşeri (insanoğlu ile ilgili) ve fiziki açılardan araştıran bilim dalıdır. Coğrafya, kartografi, yani harita biliminden daha geniş bir

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme. Tahir Emre KALAYCI. 21 Mart 2008

Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme. Tahir Emre KALAYCI. 21 Mart 2008 Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme Tahir Emre KALAYCI 21 Mart 2008 Gündem Genel Bilgi Alınan Dersler Üretilen Yayınlar Yapılması Planlanan Doktora Çalışması Kablosuz Sensör Ağlar Yapay Zeka Teknikleri

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 () 45-49 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Afyonkarahisar Merkezindeki Dört Farklı Döneme Ait Camilerin RTK Đle

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

Saha İş Gücü Yönetim Sistemi ve Güzergah Optimizasyonu

Saha İş Gücü Yönetim Sistemi ve Güzergah Optimizasyonu Saha İş Gücü Yönetim Sistemi ve Güzergah Optimizasyonu Sahayı Bilerek Yönetin Başarsoft, hayatınıza harita tabanlı çözümler sunar. Saha İş Gücü Yönetim Sistemi Nedir? Kurum ve firmaların, saha işlerini

Detaylı

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS KİNEMATİK PPP VE POST PROCESS KİNEMATİK YÖNTEMLERİNİN KIRSAL VE MESKUN ALANLARDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI A. CEYLAN 1, C.Ö. YİGİT 2, S. ALÇAY 1, B. N. ÖZDEMİR 1 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendsilik

Detaylı

ŞEKİLDE ULAŞTIRIR TRAFFIC SİZİ HEDEFİNİZE DAHA HIZLI TOMTOM- TOMTOM TRAFFIC SİZİ

ŞEKİLDE ULAŞTIRIR TRAFFIC SİZİ HEDEFİNİZE DAHA HIZLI TOMTOM- TOMTOM TRAFFIC SİZİ TOMTOM TRAFFIC SİZİ HEDEFİNİZE DAHA HIZLI ŞEKİLDE ULAŞTIRIR TomTom lider trafik servisi sağlayıcısıdır. TomTom, kendi bünyesinde oluşturduğu teknolojiyi kullanarak trafik bilgilerini izler, işler ve iletir.

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

TRA-FIX I. PROJENİN ADI. TRA-FİX (Otomatik Şehir Trafiği Yönlendirme Sistemi) II. PROJE KONUSU Projemiz iki alanda çözüm sağlamaktadır:

TRA-FIX I. PROJENİN ADI. TRA-FİX (Otomatik Şehir Trafiği Yönlendirme Sistemi) II. PROJE KONUSU Projemiz iki alanda çözüm sağlamaktadır: TRA-FIX KATEGORİ : Açık-Yıldızlar TAKIM ADI : TRA-FIX TAKIM NO : #73 TAKIM ÜYELERİ : Onur TEKİN, Görkem GÜNEY, Derin DURAK TAKIM KOÇU : Yücel TEKİN YARDIMCI KOÇLAR : Fuat GÜNEY, Esat DURAK KURUM : International

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

Çözümleri KONTROL MERKEZİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri KONTROL MERKEZİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri KONTROL MERKEZİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Trafik Kontrol Merkezi (TKM) Trafik Kontrol Merkezi; kentlerin her gün artan ulaşım problemlerinin çözümünde önemli bir

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü.

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü. Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü www.aselsan.com.tr PSAP KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ ASELSAN ın Acil Çağrı Merkezi Çözümü, normal yaşantıda ve kriz/afet durumunda vatandaştan

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çözümleri Çözümleri Yük. Müh. Orhan Gökdemir netcad Ulusal CAD ve CBS Çözümleri AŞ. 1 Firma Tanımlar Netcad CBS Çözümleri Kurumsal Projeler Referanslar 2 Firma 1989 Yılında Ankara da kurulmuş olup, İstanbul ve İzmir

Detaylı

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü.

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü. Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü www.aselsan.com.tr KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ PSAP KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN ACİL ÇAĞRI MERKEZİ ÇÖZÜMÜ ASELSAN ın Acil Çağrı Merkezi Çözümü, normal

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU *

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * Statistical Information System as a subsystem of Urban

Detaylı

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA Fatih DÖNER TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS'2007 Kongresi, 30

Detaylı

Trafik Yoğunluk Harita Görüntülerinin Görüntü İşleme Yöntemleriyle İşlenmesi

Trafik Yoğunluk Harita Görüntülerinin Görüntü İşleme Yöntemleriyle İşlenmesi Trafik Yoğunluk Harita Görüntülerinin Görüntü İşleme Yöntemleriyle İşlenmesi ISITES 2016 4 TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE Dr. G. Çiğdem Çavdaroğlu ISITES,

Detaylı

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ

Doç. Dr. Cüneyt BAYILMIŞ BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1 BSM 460 KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR 1. Hafta NESNELERİN İNTERNETİ (Internet of Things, IoT) 2 Giriş İletişim teknolojilerinde ve mikroelektronik devrelerde yaşanan gelişmeler

Detaylı

Afet-Acil Durum Yönetimine Yönelik Web CBS Çözümleri. Sercan ERHAN

Afet-Acil Durum Yönetimine Yönelik Web CBS Çözümleri. Sercan ERHAN Afet-Acil Durum Yönetimine Yönelik Web CBS Çözümleri Sercan ERHAN Sel ve Taşkın Heyelan Deprem Yangın Fırtına Salgın Hastalık Çığ Kaza Başlıca Afet Çeşitleri Afet Acil Durum değerlendirmelerinde veri güvenilirliği

Detaylı

Genel Bilgiler FLI MAP. Koridor Tipi Çalışmalar. Geniş Alan Çalışmaları

Genel Bilgiler FLI MAP. Koridor Tipi Çalışmalar. Geniş Alan Çalışmaları FLI MAP Çeşitli helikopterlere monte edilebilen Fli Map in geliştirdiği taşınabilir lazer altimetre sistemi pazardaki hızlı, detaylı ve doğru veri toplama ihtiyaçlarını gidermek için geliştirilmiştir.

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi EK - ETÜDÜ VE TOPLU TAŞIM FĐZĐBĐLĐTE ETÜDÜ TEKNĐK ŞARTNAME Tablo-1: Mevcut Bilgilerin Toplanması Çalışmalarının Kapsamı Kent ile Đlgili Genel Bilgiler (coğrafi, tarihi, ekonomik yapı ve turizme yönelik

Detaylı

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS

HARİTA DAİRESİ BAŞKANLIĞI. İSTANBUL TKBM HİZMET İÇİ EĞİTİM Temel Jeodezi ve GNSS HİZMET İÇİ EĞİTİM MART 2015 İSTANBUL TAPU VE KADASTRO II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SUNUM PLANI 1- Jeodezi 2- Koordinat sistemleri 3- GNSS 3 JEODEZİ Jeodezi; Yeryuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile zamana

Detaylı

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Erzurum Şehri

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Erzurum Şehri «Raylı Teknolojiler» A.Ş Belarus Cumhuriyeti, Minsk,. Dzerzhinskogo,104 B, www.sw-tech.by, info@sw-tech.by, Tel:. +375-17-3882020 SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti Erzurum Şehri Ön Teklif Minsk 2016 Teknik

Detaylı

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü 3.2. Raster Veriler Satırlar Piksel/hücre büyüklüğü Sütunlar 1 Görüntü formatlı veriler Her piksel için gri değerleri kaydedilmiştir iki veya üç bant (RGB) çok sayıda bant Fotoğraf, uydu görüntüsü, ortofoto,

Detaylı

ATS Pro. Araç Filo Yönetimi Yazılımı. www.orjin.net

ATS Pro. Araç Filo Yönetimi Yazılımı. www.orjin.net ATS Pro Araç Filo Yönetimi Yazılımı www.orjin.net Orjin Yazılım Hakkında Orjin Yazılım Hakkında ORJIN Yazılım 10 Yıllık Tecrübemize Ortak Olun... 1998 yılında, bilişim sektöründe tecrübeli ve dinamik bir

Detaylı

Orman Yol Ağı Planlarının Sayısal Ortamda Üretilmesi (Antalya-Doyran İşletme Şefliği Örneği)

Orman Yol Ağı Planlarının Sayısal Ortamda Üretilmesi (Antalya-Doyran İşletme Şefliği Örneği) 103 Orman Yol Ağı Planlarının Sayısal Ortamda Üretilmesi (Antalya-Doyran İşletme Şefliği Örneği) Kenan MELEMEZ1*, Ayhan ATEŞOĞLU1, Metin TUNAY1, Celal EMİR2 1 Bartın Üniversitesi, Orman Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm. Türk Hava Kurumu Üniversitesi 17/01/2014 ECE-581 E-Devlet ve e- 17/01/2014 MOBIL DEVLET SAMET SALIH ILICA sametilica@hotmail.com ECE 581 1 M-Devlet Nedir? M-Devleti Gerektiren Nedenler M-Devletin Yararları M-Devletin Uygulama Alanları ECE 581

Detaylı

Gürültü Haritalarının Amacı ve Kullanımı

Gürültü Haritalarının Amacı ve Kullanımı için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for the Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü Haritalarının Amacı ve Kullanımı Simon Shilton Kilit Uzman 2 İçerik Kişisel

Detaylı

Araç Takip Sistemi DIT Paket

Araç Takip Sistemi DIT Paket Araç Takip Sistemi DIT Paket FiloWay Araç Takip Sistemleri, sürekli gelişen teknolojiyi, rekabetçi fiyat ve eksiksiz destek hizmeti ile sunmaktadır. FiloWay in sunduğu en önemli maliyet avantajı entegre

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

AKILLI ŞEHİRLER NEDİR?

AKILLI ŞEHİRLER NEDİR? AKILLI ŞEHİRLER NEDİR? Hızlı kentleşme ve buna bağlı nüfus yoğunluğu ve tüketim ihtiyacındaki artışın ve bu ihtiyaçların çağın gereksinimlerine uygun olarak giderilmesi için etkin bir şehir yönetimine

Detaylı

Afet Yardım Operasyonlarında CBS Tabanlı Acil Müdahale Sistemi

Afet Yardım Operasyonlarında CBS Tabanlı Acil Müdahale Sistemi Afet Yardım Operasyonlarında CBS Tabanlı Acil Müdahale Sistemi Erdinç Bakır 1, Dr. Onur Demir 1 & Dr. Linet Ozdamar 2 1 Bilg. Müh. Bölümü 2 Sistem ve End. Müh. Bölümü Yeditepe University, Istanbul, Turkey

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SANAL ARTIRILMIŞ VE AKILLI TEKNOLOJİLER (SAAT) LABORATUVARI SAAT Laboratuvarı Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Gazi Erkan BOSTANCI SAAT

Detaylı

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ

KONYA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMÜ KONYA ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ 1 NECMETTİN E İ ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 11 Fakülte 4 Enstitü 2 Yüksekokul 1 Konservatuar 50 yıllık İlahiyat ve Eğitim Fakültesi 30 yıllık Tıp Fakültesi ile yeni bir

Detaylı

TÜRKİYE TÜNELCİLİK SEMİNERİ 2013

TÜRKİYE TÜNELCİLİK SEMİNERİ 2013 TÜRKİYE TÜNELCİLİK SEMİNERİ 2013 Murat Dursun BARUT Karayolları Genel Müdürlüğü 13 Haziran 2013 Ankara AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ TANIMI SİSTEM AKILLI SİSTEM AKILLI ULAŞIM SİSTEMİ TRAFİKTE ZAMANINDA YETERLİ

Detaylı

INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modları

INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modları INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modları Dr. Mehmet M. Kunt İnşaat Müh., DAÜ INSA467 Toplu Taşımacılık Transit Sınıflandırmaları ve Tanımlar Kullanıma Göre Sınıflandırma Özel Taşımacılık Private

Detaylı

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V )

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V ) FieldGenius harita ekranı tüm menülere ulaşımın sağlandığı ana ekrandır. Çizim ekranı dinamik özelliklere sahip olup objeler grafik ekrandan seçilebilir. Bu sayede nokta aplikasyonu, mesafe ölçümü gibi

Detaylı

YAPAY ZEKA TEKNİKLERİNİN TRAFİK KONTROLÜNDE KULLANILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME

YAPAY ZEKA TEKNİKLERİNİN TRAFİK KONTROLÜNDE KULLANILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME YAPAY ZEKA TEKNİKLERİNİN TRAFİK KONTROLÜNDE KULLANILMASI ÜZERİNE BİR İNCELEME Mehmet TEKTAŞ 1 Ahmet AKBAŞ 2 Vedat TOPUZ 3 1,2,3 Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, 81040 Göztepe-İstanbul Tel: 0-216-3365770/622-624,

Detaylı

AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ

AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ 1 1. PROJE ÖZETİ Dünya nüfusu, gün geçtikçe artmaktadır. Mevcut alt yapılar, artan nüfusla ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamakta zorlanmaktadır. Karşılanamayan bu ihtiyaçların

Detaylı

Araç Takip / Filo Yönetim Sistemi

Araç Takip / Filo Yönetim Sistemi Araç Takip / Filo Yönetim Sistemi Genel Tanıtım Dokümanı 2007 Mobil Veri Sistemleri günümüzün artan rekabet ortamında iş verimini arttıran, hizmet kalitesini yükselten veya güvenliğe yönelik, mobil ortam

Detaylı

MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri

MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri MapCodeX Web Client ELER, AKOM Modülleri İçerik MapCodeX Web Client? Kullanım Alanları AKOM ELER MapCodeX Web Client MapCodeX Web Client uygulaması, MapCodeX GIS ailesinin görüntüleme, sorgulama ve gelişmiş

Detaylı

Yapay Sinir Ağları. (Artificial Neural Networks) DOÇ. DR. ERSAN KABALCI

Yapay Sinir Ağları. (Artificial Neural Networks) DOÇ. DR. ERSAN KABALCI Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks) J E O L O J İ M Ü H E N D İ S L İ Ğ İ A. B. D. E S N E K H E S A P L A M A Y Ö N T E M L E R İ - I DOÇ. DR. ERSAN KABALCI Yapay Sinir Ağları Tarihçe Biyolojik

Detaylı

Aplikasyon Klavuzu (V )

Aplikasyon Klavuzu (V ) Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi klavuzunda da anlatıldığı üzere FieldGenius (FG), obje tabanlı bir arazi ölçme yazılımıdır. Nokta ve çizgi tipindeki vektörel objeleri kullanarak arazi ölçmeleri gerçekleştirilebilir.

Detaylı

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ulaştırma mühendisliği, insan ve yükün güvenli, yeterli, ekonomik ve doğa koşullarına uygun bir biçimde taşınabilmesini sağlayacak ulaşım sistemlerinin ve bileşenlerinin

Detaylı

UYDU JEODEZISI: ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNIKLERI

UYDU JEODEZISI: ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNIKLERI UYDU JEODEZISI: ÖLÇME YÖNTEM VE TEKNIKLERI Gözlem noktasına baglı yöntemler: Yerden uyduya Uydudan yer noktasına Uydudan uyduya Ölçünün cinsine baglı yöntemler: Dogrultu ölçmeleri (geometrik yöntem) Çift

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NORMAL ÖĞRETİM, 2015-2016 AKADEMİK YILI DERS PLANI 0010070001 Ölçme Bilgisi-1 3+1+0 3,5 6 0010070002 Harita Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 3 0010070003 Matematik-1 4+0+0 4 7 0010070004 Fizik-1 4+0+0 4 6 0010070005 Türk Dili-1 2+0+0 2 2 0010070006 Atatürk

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr Planlamada Uygulama Araçları Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM,yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr II. Ders_İçerik 6. Planlamada Veri Yönetimi Coğrafi Bilgi

Detaylı

SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI

SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI SAMGAZ ve SelÇukGAZ DOABİS CBS UYGULAMALARI Özge ÖZDEMİR GIS-Harita Şefi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 06.07.2004 tarih ve DAG/336-12/058 sayılı kurul kararı doğrultusunda Tekkeköy, Canik, İlkadım ve

Detaylı

İSTANBUL ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞTİRİLMESİ

İSTANBUL ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ULAŞIM BİLGİ SİSTEMİNİN MEVCUT DURUMU ve GELİŞTİRİLMESİ * Müge ÖRNEK, ** Hülya KARAOĞUZ ÖZET İstanbul Ulaşım Bilgi Sistemi, halen Ulaşım Planlama Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Detaylı

Dünya CBS Günü 2015. 19 Kasım 2015, Ankara

Dünya CBS Günü 2015. 19 Kasım 2015, Ankara Dünya CBS Günü 2015 19 Kasım 2015, Ankara Amaç Projenin amacı; kentsel analiz, planlama, tasarım ve karar destek süreçlerinin iyileşmesine katkı sağlamak amacıyla 3 Boyutlu Kent Veri Modelinin ve örnek

Detaylı

Okut. Yüksel YURTAY. İletişim : (264) Sayısal Analiz. Giriş.

Okut. Yüksel YURTAY. İletişim :  (264) Sayısal Analiz. Giriş. Okut. Yüksel YURTAY İletişim : Sayısal Analiz yyurtay@sakarya.edu.tr www.cs.sakarya.edu.tr/yyurtay (264) 295 58 99 Giriş 1 Amaç : Mühendislik problemlerinin bilgisayar ortamında çözümünü mümkün kılacak

Detaylı

EGO ULAŞTIRMA PORTALI

EGO ULAŞTIRMA PORTALI EGO ULAŞTIRMA PORTALI PROJENİN TEMELİ Ø Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi tarafından ortak hizmet projeleri geliştirmek üzere imzalanan protokol çerçevesinde, EGO Genel Müdürlüğü

Detaylı

BTP 209 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

BTP 209 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI BTP 209 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI BİLGİSAYARA DAYALI BİLGİ SİSTEMLERİ Dr. Önder EYECİOĞLU 2012 BİLGİSAYARA DAYALI BİLGİ SİSTEMLERİ(BDBS-CBIS) Bir BSBS şu bileşenlerden oluşur; Donanım Yazılım Veri tabanı

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI -5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı cse@akdeniz.edu.tr Antalya, 2015 2 Özet Akdeniz Üniversitesi tanıtım filmi Neden Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisi

Detaylı

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi

CBS de Kocaeli Modeli. Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi CBS de Kocaeli Modeli Yusuf Ziya DEMİRCİ Harita Y. Mühendisi Kocaeli 12 ilçesi bulunan Kocaeli 1.6 milyon nüfusa sahiptir. Ülkemizin en büyük sanayi kuruluşları Kocaeli nde bulunmaktadır. Kişi başına düşen

Detaylı

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0)

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Prof.Dr.YALÇIN ARISOY yalcin.arisoy@deu.edu.tr DERSİN KAPSAMI: Coğrafi Bilgi Sistemlerine

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı cse@akdeniz.edu.tr Antalya, 2016 2 Özet Akdeniz Üniversitesi tanıtım filmi Neden Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisi

Detaylı

OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI

OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI Kadir GURBETCİ 1 Abdullah DEMİR 2 Ömer ÇALIŞKAN 3 1 Genel Müdür, İSPARK A.Ş. Genel Müdürlüğü, Büyükdere

Detaylı

Çözümleri TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri TRAFİK ÖLÇÜM SİSTEMLERİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Trafik Ölçüm Sistemleri Akıllı Ulaşım Sistemleri nin temel bileşenlerinden biri olan trafik ölçüm dedektörleri;

Detaylı

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 1 TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI SMART HOME LABORATORY FOR SMART GRID INFRASTRUCTURE IN TURKEY Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Sunan Onur ELMA 2

Detaylı

ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI

ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ YANMA KAYNAKLI EMİSYON ENVANTERİ ÇALIŞMASI Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü MATRA Eskişehir ve İskenderun da Temiz Hava için Elele

Detaylı

Akıllı Şehirler de Ulaşım Çözümleri

Akıllı Şehirler de Ulaşım Çözümleri Akıllı Şehirler de Ulaşım Çözümleri Yrd. Doç. Dr. Hediye Tüydeş Yaman ODTÜ BİLTİR Merkezi Akıllı Ulaşım Sistemleri Birim Başkanı Açıklama notu: Bu sunumda bazı konuların daha akılda kalıcı olması için

Detaylı

CHAOS TM. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi

CHAOS TM. Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi CHAOS TM ile... CHAOS TM Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi Kavşaklarda ve kavşaklar arasındaki yol kesimlerinde trafik daha akıcı hale gelir, Araçların kavşaklarda

Detaylı

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Kurum adı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Proje durumu: Tamamlandı. Proje

Detaylı

Bilgisayar Ağları ve Türleri

Bilgisayar Ağları ve Türleri Bilgisayar Ağları ve Türleri Bilgisayar ağı, birbirlerine bağlı ve birbirleri arasında metin, ses, sabit ve hareketli görüntü aktarımı yapabilen bilgisayarların oluşturduğu yapıdır. Ağlar sadece bilgisayarlardan

Detaylı

GPRS Verileri Yardımıyla Araç Rotalarının Belirlenmesi Problemine Farklı Bir Yaklaşım

GPRS Verileri Yardımıyla Araç Rotalarının Belirlenmesi Problemine Farklı Bir Yaklaşım GPRS Verileri Yardımıyla Araç Rotalarının Belirlenmesi Problemine Farklı Bir Yaklaşım Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı sahinbayzan@gmail.com Özet: Hiç şüphesiz

Detaylı

A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar

A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar A.1. Erilli N.A., Yolcu U., Egrioglu E., Aladag C.H., Öner Y., 2011 Determining the most proper number of cluster in fuzzy clustering by using artificial neural networks.

Detaylı

Trimble icapture Mobil Yazılımı. Ömer ALPORAL

Trimble icapture Mobil Yazılımı. Ömer ALPORAL Trimble icapture Mobil Yazılımı Ömer ALPORAL Rev A May 2009 Trimble icapture Mobile Yazılımı İstenilen şekilde form oluşturma. Her tür öznitelik ve öznicelik tarifi, nesting, seçim listeleri oluşurma Lazer

Detaylı

9 HAZIRAN Trimble MX7 360 Görüntülü Mobil Haritalama Sistemi

9 HAZIRAN Trimble MX7 360 Görüntülü Mobil Haritalama Sistemi Mehmet KOCAMANOĞLU (Genel Müdür / Harita Mühendisi) 9 HAZIRAN 2017 Trimble MX7 360 Görüntülü Mobil Haritalama Sistemi Trimble MX7 Sistem İçeriği Karmaşık Olmayan Yapı Kurulumu Kolay Kullanımı Kolay Portatif

Detaylı

Fatih Kölmek. ICCI 2012-18.Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı 25 Nisan 2012, İstanbul, Türkiye

Fatih Kölmek. ICCI 2012-18.Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı 25 Nisan 2012, İstanbul, Türkiye Fatih Kölmek ICCI 2012-18.Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı 25 Nisan 2012, İstanbul, Türkiye Türkiye Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Mekanizması Fiyat Tahmin Modelleri Yapay Sinir

Detaylı

Çözümleri TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

Çözümleri TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ. İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Çözümleri TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ İSBAK A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir. Trafik Mühendisliği İnsan-araç ve yol üçgeninde ulaşım çalışmalarının ve yatırımlarının temelini; planlama, projelendirme

Detaylı

SUNUM KAPSAMI INSPIRE PROJESİ TEMEL BİLGİLERİ

SUNUM KAPSAMI INSPIRE PROJESİ TEMEL BİLGİLERİ SUNUM KAPSAMI 1. TUCBS ÖN ANALİZ FORMUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ 2. BAKANLIĞIMIZIN TUCBS KAPSAMINDA SORUMLULUKLARI 3. TAŞRA BİRİMLERİNİN (VALİLİK-İL ÖZEL İDARE) YÜRÜTTÜKLERİ CBS PROJE BİLGİLERİ (NİSAN-2008

Detaylı

KONUM BELİRLEME YÖNTEMLERİ

KONUM BELİRLEME YÖNTEMLERİ KONUM BELİRLEME YÖNTEMLERİ SUNUM ÖZETİ GPS Nedir? DGPS ve RTK Kavramları VRS Nedir? VRS Nasıl Çalışır? VRS de Modellenmesi Gereken Hata Kaynakları Sonuç ve Öneriler ANTALYA AKHİSAR MİHALIÇÇIK EŞME YUNAK

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 ( yılı ve sonrasında birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 ( yılı ve sonrasında birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 (2016-17 yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem

Detaylı