BİR YOLCU UÇAĞI KOLTUĞUNUN DİNAMİK DÜŞÜRME ANALİZİ. Gökay Simitçioğlu ve Vedat Z. Doğan İstanbul Teknik Üniversitesi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR YOLCU UÇAĞI KOLTUĞUNUN DİNAMİK DÜŞÜRME ANALİZİ. Gökay Simitçioğlu ve Vedat Z. Doğan İstanbul Teknik Üniversitesi."

Transkript

1 BİR YOLCU UÇAĞI KOLTUĞUNUN DİNAMİK DÜŞÜRME ANALİZİ Gökay Simitçioğlu ve Vedat Z. Doğan İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul, Türkiye ABSTRACT The Federal Aviation Administration (FAA) has standards and regulations so as to protect aircraft passengers against some dangerous landing or crash. Further than these regulations, the FAA performs some tests and simulations in order to provide the basis for them. Aircraft seat drop test is examined in this point of view. In this study, the aircraft passenger seat strength and occupant safety is carried out on the basis of the conditions of the FAA conducted tests and verifications. 4 cases are investigated in this paper. Occupants and seat fall freely 1, 1.5 and 2 meters. To extend the investigation, 3 meter case is also performed in the study. Moreover, this paper aims the modern economical seat configurations with the higher passenger safety. Hence, a finite element explicit code, LS - DYNA, is used in order to simulate the scenarios. 50 th percentile Hybrid III Anthropomorphic Test Dummy (ATD) was chosen to represent a human body. This paper also includes different seat belt configurations for aircraft. As related to passenger safety, the belt and ATD interaction has critical importance. Head Injury Criterion (HIC) is also significant signs. Furthermore, forces to act in lumbar, pelvis and torso of ATD are shown in the paper. Some kinematic representations of the passenger position are included as preliminary solutions. ÖZET Uçak yolcularını tehlikeli iniş durumlarından veya kazalardan korumak amacıyla ABD Federal Havacılık Kurulu'nun (FAA) yayınlamış olduğu bazı standartlar ve kurallar bulunmaktadır. Bu standartların dışında FAA sıklıkla bu kurallara temel oluşturması bakımından bazı testler ve simülasyonlar da gerçekleştirmektedir. Uçak yolcu koltukları için yapılan düşürme testleri de bu düşünceyle incelenmektedir. Bu çalışma kapsamında, uçak yolcu koltuğunun mukavemeti incelenmiş ve yolcu güvenliği FAA'nın gerçekleştirmiş olduğu testlere ve koşullara dayanılarak doğrulamaları yapılmıştır. Bu koşullar, koltuk ve yolcunun 1, 1.5 ve 2 metreden serbest düşmeye bırakılarak gerçekleştirilmiş testlerdir. Bunun yanında 3 metrelik bir düşme analizi de ayrıca simule edilmiştir. Bunların yanında, yolcu güvenliğinin daha üst seviyelere çıkabileceği modern ekonomik bir uçak koltuğu tasarlamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Tüm bu senaryoların benzeşimini yapmak için, bir sonlu elemanlar programı olan LS-DYNA kullanılmıştır. Yolcu modeli olarak ise, 50 th percentile Hybrid III Anthropomorphic Test Dummy (ATD) seçilmiştir. Yine bu çalışma kapsamında, yolcu güvenliğini arttırmak amacıyla uçaklarda farklı yolcu kemeri bağlantıları da denenmiştir. Yolcu güvenliği ile ilintili olarak belli başlı önemli göstergeler bulunmaktadır. Bunlardan biri, kemer ile ATD arasındaki kuvvetler kritktir, Yolcunun bel, leğen kemiği ve gövdesine etkiyen kuvvetlerin de bu çalışmada sunulması amaçlanmıştır. Baş Yaralanma Kriteri (HIC) yolcu güvenliği için diğer bir önemli göstergedir. Kaza anındaki yolcu pozisyonları ile ilgili bazı kinematik gösterimler bu çalışmada sunulmuştur. 1

2 GİRİŞ Tam ölçekli bir yolcu koltuğu düşürme testi yapmak zorlu bir süreçtir. Tam donanımlı bir test laboratuarı gerektirmesinin yanında, pahalı ve uzun zaman alan bir süreç olmasıyla da tercih sebebi olmaktan çok uzaktır. Ancak, dinamik sonlu elemanlar teknikleri ve bilgisayar yardımıyla bu testler, çok daha ucuza ve çok daha kısa bir sürede gerçekleştirilebilir. Bazı mühendislik problemlerinin temelinde basit matematik modeller yatmaktadır ve bunlar analitik yaklaşımlarla tam olarak çözülebilirler. Bunun yanında, bir çok problem ise (çarpma, patlama vb.), başlangıç ve sınır koşullarındaki karmaşıklıklar sebebiyle çok daha zorludur ve nümerik çözümler gerektirirler. Gelişen bilgisayar teknolojisi ve nümerik kodlara dayanan programlar sayesinde, bunun gibi problemler için güvenilir sonuçlara ulaşmak çok daha kolaydır. LS-DYNA, MSC-DYTRAN, PAMCRASH, ABAQUS ve TNO-MADYMO bu paket programlara örnek olarak gösterilebilirler. Adams, Lankarani ve Nick, uçak yolcu koltuklarının dinamik testlerinin bilgisayar modelleri kullanılarak gerçekleştirilmesinin daha ucuz ve daha etkili olduğunu öne sürmüşlerdir. Bu amaçla, ilk olarak, LS-DYNA kullanarak bir yolcu koltuğu modellemişler ve bunun darbe simülasyonunu gerçekleştirmişlerdir. Daha sonra, MADYMO programı ile Hybrid II 50 th percentile ATD kullanarak yolcu güvenliğini araştırmışlardır. Son olarak ise yüksek başarım sağlamak adına, bu iki program birbirine bağlanmış ve analizler tekrar gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda, darbe testlerinin bilgisayar ile modellenmesinin kullanışlı ve hızlı bir metot olduğu sonucuna varılmıştır [1] yılında başlayan başka bir çalışmada, Amerikan Ordu Araştırma Laboratuvarları - Kara Araçları Teknolojileri Müdürlüğü (ARLVTD) ve FAA arasında yapılan bir anlaşma kapsamında, çarpma analizi sonuçlarının doğrulanması amaçlanmıştır. Bu çalışmada, 3.05 metre uzunluğunda iki adet Boeing 737 yakıt tankı farklı koşullarda düşürme testlerine tabii tutulmuştur. Bu testler bilgisayar destekli çarpma simülasyonlarını kapasitelerini görmek için büyük bir fırsat olmuştur. Yakıt tanklarının tam ölçekli ve üç boyutlu modellerinin geliştirilmesine ise MSC - DYTRAN kullanılarak devam edilmiştir[2,3]. Başka bir çalışma 2002 yılında Konyukhov tarafından yapılmıştır. Hafif bir helikopterin iniş takımının incelendiği bu çalışmada bir helikopter için güvenli iniş hızları araştırılmıştır. Bu analizler gerçekleştirilirken minimum modelleme ve maksimum hız nasıl sağlanabilir sorusuna cevap aranmıştır [4]. Bunların yanında düşürme testi taşınabilir elektronik aletler için de önemli bir uygulamadır. Bir dizüstü bilgisayar için düşürme testleri Ju ve Hsiao tarafından gerçekleştirilmiş, dizüstü bilgisayarın üst ve alt tarafları yere gelecek şekilde iki ayrı senaryo simüle edilmiştir [5]. Düşürme Testi Fiziği Formulasyon Düşürme testlerinin fiziği, basit olarak çarpma enerjisini kapsamaktadır. Bu enerji ise Newton'un 2. Yasası'ndan türetilebilir [6]. 2

3 matematiksel düzenlemeler ile, m: Kütle S: Durma mesafesi a: İvme V 1 :İlk hız t: Durma zamanı V 2 : Son hız KE: Kinetik enerji F: Kuvvet Sınır Şartları ve İlk Koşullar MODEL FAA tarafından yapılan ve FAA standartlarına bir temel oluşturması açısından gerçekleştirilen çalışmada 1, 1.5 ve 2 metrelik uçak koltuğu düşürme testleri gerçekleştirilmiştir [7]. Bunlara ek olarak 3 metrelik bir düşürme testi de analiz senaryosuna eklenmiştir. Bu koşullar Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1: Düşürme Testi Şartları Durum Çarpma Hızı (m/s) İvme 1 metre düşürme testi g 1.5 metre düşürme testi g 2 metre düşürme testi g 3 metre düşürme testi g Testlerin gerçekleştirilebilmesi için yolcu koltuğunun düz bir zemine oturtulması gerekmektedir. Bu amaçla yolcu koltuğunun altına rijit bir platform eklenmiştir. Bu platformun yine rijit olarak modellenen bir duvara çarpacağı da belirtilmelidir. Yolcu koltuğu, ATD ve belirtilen bu rijit yapıları içeren düşürme kulesi yapısı Şekil 1'de görülebilir (7). 3

4 Şekil 1: Uçak yolcu koltuğu, ATD ve platformu içeren bir düşürme kulesi Tüm durumlarda, zemin olarak düşünülen rijit yapı 6 serbestlik derecesinden de sabitlenmiştir. Bu sabitleme bir LS - DYNA kartı olan Single Point Constraint (SPC) yardımıyla yapılmıştır. Yolcu koltuğunun altına gelecek olan platform ise Tied-Surface to Surface kontağı ile koltuğun yerle temas eden ayaklarından tam bağlı şekilde modellenmiştir. Ayrıca yer çekimi kuvveti bütün durumlarda sisteme etkitilmiştir. Ön koşul olarak ise tüm sisteme ilk hız verilmektedir. Bu ilk hız LS - DYNA Initial Velocity kartı kullanılarak tüm modeller için yukarıda belirtilen büyüklüklerde sisteme uygulanır. Bu durumda sisteme bir ilk enerji verilmiş olur[7]. Malzeme Her durum için koltuğun ayak yapısında havacılıkta sıkça kullanılan AISI 4340 çelik alaşımı kullanılmıştır. Bu çeliğe ait özellikler Tablo 2 de verilmiştir [8]. Tablo 2: AISI 4340 çelik alaşımının mekanik özellikleri Adı Eşdeğer Adı Yoğunluk Elastisite Modülü Poisson Oranı Tanjant Modülü Akma Dayanımı Kopma Uzaması AISI 4340 EN24 7,85 g/cc MPa 0, MPa 654 MPa 25,5% Sonlu Elemanlar Modeli Yolcu koltuğu ağ örgü yapısı, ATD ve emniyet kemeri pozisyonu Şekil 2'de gösterilmektedir. Tüm model düğüm noktası ve elemandan oluşmaktadır. 4

5 Şekil 2: Yolcu koltuğu ağ örgü yapısı, ATD ve emniyet kemeri pozisyonu Sayısal Sonuçlar ve Tartışma İlk sonuçlar olarak Şekil 3'te 1 metre yükseklikten düşürülen yolcu koltuğunun ve ATD'nin farklı zamanlardaki hareketi görülebilir. Şekil 4'te ise test sonuçları [7] ile simülasyon karşılaştırılmıştır. 5

6 0 ms 12.5 ms 20 ms 50 ms 65 ms 72 ms 50 ms 65 ms 72 ms 6

7 Test Sonucu (1 metre düşürme testi, İvme X ekseni) Analiz Sonucu (1 metre düşürme testi, İvme X ekseni) Test Sonucu (1 metre düşürme testi, İvme Z ekseni) Analiz Sonucu (1 metre düşürme testi, İvme Z ekseni) Şekil 4: Baş kısmına gelen ivmelerin test ve simulasyon sonuçlarının karşılaştırılması Şekil 4'te görüldüğü gibi, test sonuçları ile sonlu elemanlar modeli arasında belirgin bir uyum bulunmaktadır. Analiz sonuçlarındaki farklı ivme değerleri görülebilir. Bu fark, koltukların genel geometrisinin farklı olmasının yanı sıra, test koltuğunda bulunan sünger yapının darbe emme ve sönümleme etkisinin sonuçlara yansımasıdır. Ayrıca test için kullanılan ATD ile simülasyonda modellenen ATD'nin farklılığı da benzer olmayan ivme değerlerinin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu çalışmanın ilerleyen aşamalarında, koltuğa darbe emici parçalar takılması durumunda davranışın nasıl değişeceğinin incelenmesi öngörülmektedir. 7

8 Şekil 5'te 1 metre düşürme testi için 4.5 ms sonra oluşan von Mises gerilmeleri gösterilmektedir. Şekil 5: 4.5 ms da von Mises gerilmeleri (1 metre düşürme testi) Tablo 2 de görüldüğü gibi AISI 4340 çelik alaşımının akma dayanımı 654 MPa'dır. Şekil 5'te kırmızı olarak gösterilen bölgelerde kalıcı deformasyonlar oluşmuştur. Bu saniyede anlık maksimum gerilme 677 MPa'lı geçmektedir. Ayrıca yolcu güvenliğinin önemli bir göstergesi olan HIC değeri FAA'nın belirlediği standartlara göre 1000' i geçmemelidir [9]. Bu çalışmada HIC değeri 506 olarak belirlenmiştir. Son olarak uçaklarda kullanılmayan farklı emniyet kemeri yapıları ile toplamda 4 farklı yükseklik ile düşürme testlerinin tekrarlanması düşünülmektedir. 8

9 REFERANSLAR [1] Adams A., Lankarani H. M., Nick M., "Development of New Crashworthiness Evaluation Strategy for Aircraft Seats" American Society of Engineering Education, [2] Abramowitz, A., Smith, T. G, Vu, T., Vertical Drop Test of a Narrow-Body Transport Section with a Conformable Auxiliary Fuel Tank Onboard DOT/FAA/AR-00/56, 2000 [3] Abramowitz, A., Smith, T. G., Vu, T., Zvanya, J. R., "Vertical Drop Test of a Narrow- Body Transport Fuselage Section with Overhead Stowage Bins" DOT/FAA/AR-01/100, [4] Konyukhov A.V., Mikhaylov S.A., "Drop Analysis of the Skid Landing Gear of the Light Helicopter" 7 th International LS - DYNA Users Conference, 2002 [5] Ju R., Hsiao B., (2004), "Drop Simulation for Portable Electronic Products" 8 th International LS - DYNA Users Conference, 2004 [6] Labun, L.C. and Vandenburg J.M., "Small Airplane Crashworthiness Design Guide" Report Reference Number: AGATE-WP , Chapter 2, [7] Federal Aviation Administration, "Modeling of a Commuter Category Aircraft Seat", DOT/FAA/AR-04/34, 2004 [8] Nuclear Decommissioning Authority, "Evaluation of Lid Bolt Performance in Shear", p: 21, [9] Federal Aviation Regulations, "Code of Federal Regulations Part 25: Transport Category Airplanes", p:55, n.d. 9

LS-DYNA ile ECE-R66 Yönetmeliği ne Uygun Otobüs Devrilme Analizi

LS-DYNA ile ECE-R66 Yönetmeliği ne Uygun Otobüs Devrilme Analizi LS-DYNA ile ECE-R66 Yönetmeliği ne Uygun Otobüs Devrilme Analizi Kadir Elitok, Ürün Geliştirme Bölümü.,TEMSA A.Ş./TÜRKİYE* Dr.M.Ali Güler, Ürün Geliştirme Bölümü.,TEMSA A.Ş./TÜRKİYE* Fatih Han Avcı, Ürün

Detaylı

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011

K. Turgut GÜRSEL*, Serkan ÇAKIR. Geliş Tarihi/Received : 25.06.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 04.11.2011 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 17, Sayı 3, 2011, Sayfa 143-156 Sıvama ile Monte Edilen Mekanizmalarda Oluşan Sıkıştırma Kuvvetlerinin Saptanması Determination of Residual Forces

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

TRAKTÖR ÖMÜR ANALİZİNDE ESNEK CİSİM DİNAMİK MODELİ KULLANILMASI

TRAKTÖR ÖMÜR ANALİZİNDE ESNEK CİSİM DİNAMİK MODELİ KULLANILMASI OTEKON 14 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 26 27 Mayıs 2014, BURSA TRAKTÖR ÖMÜR ANALİZİNDE ESNEK CİSİM DİNAMİK MODELİ KULLANILMASI Aydın Gültekin *, Gamze Saranlı *, Gürkan Güven *, Murat Balaban *,

Detaylı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı

Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (2), 201-207, 2007 19 (2), 201-207, 2007 Düzlem Kafes Sistemlerin ANSYS Paket Programı ile Optimum Geometri Tasarımı M. Yavuz SOLMAZ

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi *

Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2009 4675-4700, Yazı 307 Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Ahmet Can ALTUNIŞIK** Barış SEVİM*** Temel TÜRKER**** ÖZ Bu çalışmada, Malatya-Elazığ

Detaylı

http://www.megaupload.com/?d=2614sn1c

http://www.megaupload.com/?d=2614sn1c http://www.megaupload.com/?d=2614sn1c Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Chan. Clung-Yao. Fundamentals of crash sensing in automotive air bag systems /. p. cm. Includes bibliographical

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı

BİR TİCARİ ARAÇ İÇİN ECE R-14 REGÜLASYONUNA UYGUN KOLTUK BAĞLANTILARININ GELİŞTİRİLMESİ

BİR TİCARİ ARAÇ İÇİN ECE R-14 REGÜLASYONUNA UYGUN KOLTUK BAĞLANTILARININ GELİŞTİRİLMESİ BİR TİCARİ ARAÇ İÇİN ECE R-14 REGÜLASYONUNA UYGUN KOLTUK BAĞLANTILARININ GELİŞTİRİLMESİ Alper Arslan, Mertcan Kaptanoğlu Hexagon Studio Araç Mühendisliği Bölümü OTEKON 2010 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi

Detaylı

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (25-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (25-38) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

YEKPARE TAKMA UÇLU MATKAPLARLA DELME İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM ÜZERİNDEKİ GERİLMELERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ

YEKPARE TAKMA UÇLU MATKAPLARLA DELME İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM ÜZERİNDEKİ GERİLMELERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye YEKPARE TAKMA UÇLU MATKAPLARLA DELME İŞLEMLERİNDE KESİCİ TAKIM ÜZERİNDEKİ GERİLMELERİN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ

Detaylı

Bir Kurumsal Ağın ve Güvenlik Yapılarının Modellenmesi Modeling and Analysis of an Enterprise Network and Its Security Structures

Bir Kurumsal Ağın ve Güvenlik Yapılarının Modellenmesi Modeling and Analysis of an Enterprise Network and Its Security Structures Bir Kurumsal Ağın ve Güvenlik Yapılarının Modellenmesi Modeling and Analysis of an Enterprise Network and Its Security Structures Deniz Akbaş 1, Halûk Gümüşkaya 2 1 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Haliç

Detaylı

ARAÇ YORULMA ANALİZİ SONUCUNA GÖRE HASAR GÖRÜLEN PARÇANIN DAYANIM VE NVH AÇISINDAN İYİLEŞTİRİLMESİ

ARAÇ YORULMA ANALİZİ SONUCUNA GÖRE HASAR GÖRÜLEN PARÇANIN DAYANIM VE NVH AÇISINDAN İYİLEŞTİRİLMESİ OTEKON 2012 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 04 05 Haziran 2012, BURSA ARAÇ YORULMA ANALİZİ SONUCUNA GÖRE HASAR GÖRÜLEN PARÇANIN DAYANIM VE NVH AÇISINDAN İYİLEŞTİRİLMESİ Fatih Kağnıcı *, Burak Ulaş *

Detaylı

SIVI BASINCI İLE SAC ŞEKİLLENDİRME (SBŞ) YÖNTEMİNİN DERİN ÇEKİLEBİLİRLİK ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

SIVI BASINCI İLE SAC ŞEKİLLENDİRME (SBŞ) YÖNTEMİNİN DERİN ÇEKİLEBİLİRLİK ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye SIVI BASINCI İLE SAC ŞEKİLLENDİRME (SBŞ) YÖNTEMİNİN DERİN ÇEKİLEBİLİRLİK ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ THE

Detaylı

Rot başı Yorulma Ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları Kullanılarak Tahmin Edilmesi

Rot başı Yorulma Ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları Kullanılarak Tahmin Edilmesi Rot başı Yorulma Ömrünün Bilgisayar Destekli Mühendislik Araçları Kullanılarak Tahmin Edilmesi M.A. Güvenç * F.M. Botsalı AYD Ar-Ge Merkezi Selçuk Üniversitesi Konya Konya Özet Otomotiv bileşenleri ile

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Murat ÖZBAKIŞ Temmuz, 2008 İZMİR DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE

Detaylı

RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ

RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RAYLI SİSTEM ARAÇLARININ MODELLENMESİ ve TİTREŞİMLERİNİN KONTROLÜ Makine Müh. Muzaffer METİN FBE Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Makine Teorisi ve Kontrol

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMDA PARAMETRİK DİŞLİ ÇARK UYGULAMALARI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMDA PARAMETRİK DİŞLİ ÇARK UYGULAMALARI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 3, 643-651, 2010 Vol 25, No 3, 643-651, 2010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMDA PARAMETRİK DİŞLİ ÇARK UYGULAMALARI Mustafa AYYILDIZ,

Detaylı

İNSAN BACAK HAREKETLERİ İÇİN PROTOTİP DIŞ İSKELET ROBOTİK SİSTEMİNİN MEKANİK TASARIMI VE HAREKET VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ELDE EDİLMESİ

İNSAN BACAK HAREKETLERİ İÇİN PROTOTİP DIŞ İSKELET ROBOTİK SİSTEMİNİN MEKANİK TASARIMI VE HAREKET VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ELDE EDİLMESİ İNSAN BACAK HAREKETLERİ İÇİN PROTOTİP DIŞ İSKELET ROBOTİK SİSTEMİNİN MEKANİK TASARIMI VE HAREKET VERİLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ELDE EDİLMESİ Evren Meltem Toygar 1, Ahmet Özkurt 2, Zeki Kıral 1, Mehmet

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ Orhan KARAMUSTAFAOĞLU orseka@yahoo.com Yrd.Doç. Dr., OMÜ, Amasya Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim

Detaylı

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi mühendislikdergisi Dicle ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Cilt: 4, 1, 23-35 3-9 Nisan 2013 Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal

Detaylı

CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI

CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI (9-7) CASA CN 235 UÇAĞININ DIŞ AERODİNAMİK YÜKLERİNİN HESAPLANMASI Zafer MERCAN Hava Kuvvetleri Komutanlığı Per.D.Bşk.lığı Bakanlıklar-ANKARA

Detaylı

Hasan ve Yaman. Muvaffak HASAN TAI, Tasarım ve Geliştirme Bölümü, Akıncı 06936, ANKARA, mhasan@tai.com.tr ÖZET

Hasan ve Yaman. Muvaffak HASAN TAI, Tasarım ve Geliştirme Bölümü, Akıncı 06936, ANKARA, mhasan@tai.com.tr ÖZET BİR KOMPOZİT KANAT KUTUSUNUN ÇOK YÖNLÜ TASARIMI Muvaffak HASAN TAI, Tasarım ve Geliştirme Bölümü, Akıncı 06936, ANKARA, mhasan@tai.com.tr Yavuz YAMAN ODTÜ, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, İnönü

Detaylı

Trafik Kazalarının Tehlike İndeksi Metodu ile Analizi: Denizli Örneği Analysis of Traffic Accidents Using Hazard Index Method: Case of Denizli

Trafik Kazalarının Tehlike İndeksi Metodu ile Analizi: Denizli Örneği Analysis of Traffic Accidents Using Hazard Index Method: Case of Denizli Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 3, 2010, Sayfa 325-333 Trafik larının Tehlike İndeksi Metodu ile Analizi: Denizli Örneği Analysis of Traffic Accidents Using Hazard Index

Detaylı

BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999

BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999 tmmob makîna mühendisleri odası BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 BİLDİRİLER KİTABI YAYIN NO: 221 BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 MAKINA MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ ELEKTRİK ENERJİSİNİN KULLANIM ALANLARININ

Detaylı

Sırtında Yük Taşıyan Yayanın Yürüyüşünü Destekleyen Alt Ekstremite Dış İskeletin Kontrolü*

Sırtında Yük Taşıyan Yayanın Yürüyüşünü Destekleyen Alt Ekstremite Dış İskeletin Kontrolü* Sırtında Yük Taşıyan Yayanın Yürüyüşünü Destekleyen Alt Ekstremite Dış İskeletin Kontrolü* Y. Şahin a F.M. Botsalı b M. Kalyoncu c M. Tınkır d Ü. Önen e N. Yılmaz f Niğde Ünv. Selçuk Ünv. Selçuk Ünv. Necmettin

Detaylı

ÖN ÜRETİMLİ İSKELET SİSTEMLERİN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ VE DEPREME DAYANIKLI TASARIM YAKLAŞIMLARI

ÖN ÜRETİMLİ İSKELET SİSTEMLERİN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ VE DEPREME DAYANIKLI TASARIM YAKLAŞIMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖN ÜRETİMLİ İSKELET SİSTEMLERİN DÜNYADAKİ GELİŞİMİ VE DEPREME DAYANIKLI TASARIM YAKLAŞIMLARI Mimar Sunay SEYDİOĞLU FBE Mimarlık Anabilim Dalı Yapı Programında

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü. TÜNEL DERSİ Ergin ARIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İ 6. Bölüm Klasik kazı yöntemleri (Kazı şekilleri, iksa sistemleri ve kazı makinelerinin kollu ve hidrolik kırıcılar kapasiteleri) Prof. Dr. Müh. Yapı

Detaylı