ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI"

Transkript

1 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI KTS513 KENTSEL DOKU VE YAPI TİPOLOJİSİNİN ANALİZİ Dönemi: GÜZ Dili: Türkçe Kredisi (T-P-K) : ECTS Kredisi: 7.0 Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ceyhan YÜCEL Görüşme Saatleri Salı / Prş.: E posta: WEB: Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kayseri / TURKİYE Tel: Dahili Faks: Ders Tipi ve Seviyesi Seçmeli: Evet Esas: İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Kentsel mekanı oluşturan bileşenlerin belirlenmesi, kentsel mekanın biçimleniş ilkelerinin saptanması, kentsel mekanın biçimlenişinde rol oynayan sosyal, kültürel, çevresel ve fiziksel faktörlerin analizi yolu ile kentsel mekanın yorumlanması. Ders İçeriği -Mekan kavramı -Kentleşme sürecinde kentsel mekanda ve yapılaşma niteliklerinde yaşanan değişim/dönüşüm -Kentsel mekan kavramı ve kentsel mekanın oluşumunda etkin olan faktörler -Kentsel mekan ve kentsel mekanda yapılaşma nitelikleri ve yapı tipolojisi analiz yöntemleri -Farklı örnekler üzerinden kentsel mekan ve yapı tipolojisine yönelik araştırma uygulamaları Öğretim Metodu Ders, yürütücü tarafından oluşturulan çerçeve kapsamında öğrencilerin yapacağı mekansal araştırmalarla yürütülür. Ders içeriği ve ders kapsamında öğrenciden beklenen araştırmaya ilişkin açıklamalar yürütücü tarafından öğrenciye ilan edilir. Kentsel mekan ve yapılaşma nitelikleri konusunda ders çerçevesi içerisinde belirlenecek değişkenler üzerinden seçilen örnek alan(lar) üzerinde saha çalışması yapılır. Tüm öğrencilerin yer alacağı grup çalışması kapsamında yapılan mekansal analiz ve değerlendirmeler yazılı ve görsel/grafik malzemeler ile sunulur. Ders sonunda, mekansal araştırmaya ilişkin sonuçların derlenerek yorumlandığı bir bildiri Öğrenciden İstenilen Gereklilikler hazırlanır. Öğrencilerden, kent mekanının ve yapılaşma özelliklerinin tespit edilmesi için gerekli mekan algısına ve çalışmaların sunumuna yönelik araştırma ve ifade teknikleri konusunda birikime sahip olması beklenir. Bunun yanı sıra akademik çalışmaların gerektirdiği araştırma yeteneği temel koşuldur. Ders kapsamında yapılacak araştırmalar için ulusal ve uluslararası literatürü takip edebilecek ve bulguları yorumlayabilecek düzeyde araştırma ve ifade gücüne sahip

2 Başarı Notunun Hesaplanması Önerilen Kaynaklar, Araç ve Gereçler olunması gerekir. Öğrencilere ders sürecinde bir arasınav ve bir yılsonu sınavı notu verilir. Arasınav notu, öğrencilerce ortak yapılacak mekansal araştırmaya ait tespit ve araştırma çalışmalarının sunumu sonunda; yılsonu notu ise tespit ve araştırma çalışması sonrasında kentsel meknaın ve yapı tipolojisinin saptanması ve yorumlanmasına yönelik yazılı ve görsel değerlendirme çalışmaları sonunda belirlenir. Arasınav notunun %30 u, yılsonu sınav notunun %70 i toplanarak ders başarı notu belirlenir. City Sense and City Design, Kevin Lynch, Cambridge, MIT, 2002 The Image of the City, Kevin Lynch, Cambridge, MIT, 1997 Designing Cities: Critical Readings in Urban Design, edited by Alexander R. Cuthbert, Malden, MA, Blackwell Pub., 2003 Studying the Built Environment, Marion Temple, Basingstoke : Palgrave, 2004 Design of Urban Space: An Inquiry into a Socio-Spatial Process, Ali Madanipour, Chichester : Wiley, c1996 Urban & Regional Planning, Hall, P., Routledge, London Planning Roles and Context, in Introduction to Urban Planning, Alexander, E. R., Eds. Catanese, A. J., Snyder, J. C., McGraw, H., New York-1981 a Göre Ders Planı 1. Hafta Mekan kavramı kuramsal çerçeve 2. Hafta Kentleşme sürecinde kentsel mekanda ve yapılaşma niteliklerinde yaşanan değişim/dönüşüm 3. Hafta Kentsel mekan kentsel mekanı oluşturan sosyal, kültürel ve çevresel faktörler 4. Hafta Kentsel mekan kentsel mekanı oluşturan sosyal, kültürel ve çevresel faktörler 5. Hafta Kentsel mekan ve yapılaşma özellikleri analiz-değerlendirme yöntemleri 6. Hafta Kentsel mekan ve yapılaşma özellikleri analiz-değerlendirme yöntemleri 7. Hafta Örnek alan araştırması veri toplama 8. Hafta Örnek alan araştırması veri toplama 9. Hafta Örnek alan araştırması veri toplama 10. Hafta ARA SINAV 11. Hafta Örnek alanda araştırma sonuçlarının derlenmesi - sunumu 12. Hafta Örnek alanda araştırma sonuçlarının derlenmesi sunumu 13. Hafta Örnek alanda araştırma sonuçlarının derlenmesi sunumu 14. Hafta Örnek alanda araştırma sonuçlarının derlenmesi sunumu 15. Hafta Örnek alan araştırma sonuçlarının değerlendirilmesi, yorumlanması ve sunumu ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FİZİK ANABİLİMDALI KTS 510 KENTSEL TRAFIK TASARIMI Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Kredisi (T-P-K) : ECTS Kredisi: 7.0 Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Semih Halil EMÜR Görüşme Saatleri Cuma:

3 E posta: WEB: Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kayseri / TURKİYE Tel: Dahili Faks: Ders Tipi ve Seviyesi Seçmeli: Evet Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: Evet İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Temel trafik tasarımı kavramları, prensipleri ve gereklilikleri, ulaşım problemleri ve çözümlerinin kentsel tasarımla ilişkisi, trafik ağı ve sistemi kurulumu, planlama hedeflerine yönelik tasarım, arazi kullanım kararlarına yönelik trafik uygulamalarının etkisi, seyahat talebi, kentsel tasarımda yeni etkileri görülen yeni ulaşım teknolojileri ve kavramları Ders İçeriği Trafik tasarım elemanları; cadde, sokak ve diğerleri, trafik tesislerinde geometrik yaklaşımlar, temel prensipler, standartlar ve yaklaşımlar, seyahat tipleri ve hareket paternleri, seyahat tiplerinin kıyaslı olarak avantajları, servis ve tesislerin dağılımındaki problemler, acil durum çözümleri, trafik düzenleyicileri ve sinyalizasyonu, yolların sınıflandırılması ve tasarımdaki rolü, trafikde dışsallıklar, çevresel etkiler ve trafik politikaları. Öğretim Metodu Bazı başlıklar öğrencilere teorik çerçevede verilirken, bazı başlıklar ise ödev (paper) başlıkları olacaktır. İki ödev, dönem içinde ve finalde olmak üzere öğrencilerden istenmektedir. Öğrenciden İstenilen Gereklilikler Öğrencilerin derse devamları ve sınavlara girmeleri gereklidir. Öğrenciler, ödevlerini ve sunumlarını zamanında hazırlayarak, teslim etmek ve sınıfa sunmak zorundadırlar. Öğrencilerden, üniversitenin dürüstlük, güvenilirlik, doğruluk, saygınlık gibi akademik bütünlük Başarı Notunun Hesaplanması Önerilen Kaynaklar, Araç ve Gereçler ilkelerine uymaları beklenir. Arasınav notunun %30 u ile final sınav notunun %70 i ham başarı notunu oluşturmaktadır. Ham başarı notu, curve sistemine göre harfe çevrilmektedir. Başarı notu, web servisleri yoluyla öğrencilere ilan edilmektedir. Erpi, F. A Handbook of Urban Traffic Planning. Ankara: METU Publishers, Günal, C.. Kent ve Yol. Ankara: Ankara Press, Meyer, Michael, and Eric Miller. Urban Transportation Planning. New York, NY: McGraw-Hill, Mackett, Roger L., and Marion Edwards. "The Impact of New Urban Public Transport Systems: Will the Expectations be Met?" Transportation Research Part A: Policy and Practice 32, no. 4 (1998). Jensen, Mette. "Passion and Heart in Transport A Sociological Analysis on Transport Behaviour." Transport Policy 6, no. 1 (1999) Rubin, Thomas A., James E. Moore II, and Shin Lee. "Ten Myths about US Urban Rail Systems." Transport Policy 6, no. 1 (1999) Cervero, Robert. The Transit Metropolis: A Global Inquiry. Washington, DC: Island Press, 1998, pp Schwartz, Peter. The Art of the Long View. 1st ed. New York, NY: Doubleday, Tufte, Edward R. The Visual Display of Quantitative Information.

4 2nd ed. Cheshire, CT: Graphics Press, Gehl, Jan. Life Between Buildings: Using Public Space. 3rd ed. Copenhagen: Arkitektens Forlag, Garreau, Joel. Edge City: Life on the New Frontier. 1st ed. New York, NY: Anchor Books, Bohl, Charles C., and Dean Schwanke. Place Making: Developing Town Centers, Main Streets, and Urban Villages. Washington, DC: yourban Land Institute, Warner, Sam Bass. Streetcar Suburbs: The Process of Growth in Boston, nd ed. Cambridge, MA: Harvard University Press, a Göre Ders Planı 1. Hafta Ulaşım türleri ve özellikleri (hız, kapasite, dış etkenler, vb), trafik sayımları 2. Hafta Kentsel tasarım ve ulaşım planlaması, trafik yavaşlatıcılar, tasarım ve uygulama 3. Hafta Sayısal yöntemler; CBS, trafik modelleri (1) 4. Hafta Sayısal yöntemler; CBS, trafik modelleri (2) 5. Hafta Transit/geçiş ve park politikaları 6. Hafta Akıllı ulaşım sistemleri, altyapı oluşturulması, işletilmesi ve bakımı (1) 7. Hafta Akıllı ulaşım sistemleri, altyapı oluşturulması, işletilmesi ve bakımı (2) 8. Hafta ARA SINAV 9. Hafta Ulaşım ve arazi kullanımı 10. Hafta Toplu taşıma sistemleri ve planlama (1) 11. Hafta Toplu taşıma sistemleri ve planlama (2) 12. Hafta Toplu taşıma sistemleri ve planlama. Ağ ve güzergah yapısı (3) 13. Hafta Komuta kontrol merkezleri (1) 14. Hafta Komuta kontrol merkezleri ve acil durum erişimi (2) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR PLANLAMA ANABİLİMDALI ŞPL 506 Planlamada Kentsel Arkeolojinin Yeri ve Önemi Dönemi: Bahar Dili: Türkçe Kredisi (T-P-K) : ECTS Kredisi: 7 Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seda ÇALIŞIR HOVARDAOĞLU Görüşme Saatleri Cuma: E posta: WEB: Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kayseri / TURKİYE Tel: Dahili Faks: + (90) Ders Tipi ve Seviyesi: Türkçe - İleri Seçmeli: X Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Orta: İleri Uzmanlık: X Dersin Amacı Kentsel Arkeoloji düşüncesinin oluşumu ve gelişme süreci, ulusal ve

5 uluslararası düzeyde Kent Planlama açısından kentsel arkeolojiye yönelik proje ve uygulama sonuçlarının örneklerle açıklanması. Ders İçeriği Kentsel arkeolojik alanlara ilişkin olarak uluslararası düzeyde yapılan çalışmaların örnekler bağlamında ele alınması. Anadolu da yeralan kentsel arkeolojik alanlardan örneklerin incelenmesi ve projelerinin değerlendirilmesi. Öğretim Metodu Dönemin ilk yarısında (ilk hafta hariç) o hafta işlenecek konuya ilişkin hazırlanan ödevlerin sunumu yapılmaktadır. Bunun dışında ders dönemi başında yardımcı kaynaklar belirtilmekte ve yardımcı kaynaklardan her hafta öğrencilerin derse hazır gelmelerini sağlamak amacıyla kısa ödevler verilmektedir. Dönemin ikinci yarısında öğrencilerin seçtikleri bir kentsel arkeolojik alana ilişkin proje ve uygulama sonuçlarının değerlendirildiği sunum yapması beklenmektedir. Öğrenciden İstenilen Öğrencilerden, ders dışı zamanlarda kendilerini geliştirecek Gereklilikler araştırmaları yapması beklenmektedir. Bununla birlikte böyle bir araştırmanın ne ölçüde yapılıyor olduğunun izlenmesi de ders sorumlusunun yükümlülüklerinden biridir. Bu nedenle, her haftaki dersin ilk 20 dakikasında, söz konusu araştırmaların ne ölçüde yapılıyor olduğunun izlenmesini sağlayacak kısa sınavlar (pop-quiz) yapılacaktır. Bu kısa sınavlar her ne kadar resmi olarak öğrencilerin başarı notunu etkilemeyecek olsa da, dersi ne kadar takip ettiklerinin, kendilerini geliştirmek açısından ne kadar çaba gösterdiklerinin bir göstergesi olacağı için son derece önemlidir. Başarı Notunun Öğrencilerin başarı değerlendirmesi, %40 ağırlıklı olan bir vize Hesaplanması sınavı ve %60 ağırlıklı olan bir final sınavı ile gerçekleştirilecektir. Önerilen Kaynaklar, -Aminzadeh, B., Samani, F., 2006, Identifying the boundaries of the Araç ve Gereçler historical site of Persepolis using remote sensing, Remote Sensinf of Environment, 52-62, Published by Elsevier Science Ltd., Great Britain. -Belge, B., 2004, Çok Katmanlı Tarihi Kent Merkezlerinin Yönetimi: Kentsel Arkeoloji ve Planlama, Planlama Dergisi, 2004/4, Ankara. -Fonseca, M., Sobreira, F., Rainho, M.E., Oliveira, M., 2001, Unbridled Development of Urban Space and its Implications for the preservation of Landmarks, Cities, Vol:18, No:6, pp , Published by Elsevier Science Ltd., Great Britain. -Meriç, R., 2003, Ana Tanrıça Kenti Metropolis, Mas Matbaacılık, İstanbul. Özgüç, T., 2005, Kültepe, YKY, İstanbul. -Tulay, A.S., & Akat, H., Didyma, Miletos, Priene,Touring and Automobile Association of Turkey, İstanbul. -Thomson, G., 1995, Tarih Öncesi Ege, (Çev. Celal Üster), Payel Yayınevi, İstanbul. -Roth, L., 2000, Mimarlığın Öyküsü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul. -Wycherley, R.E., 1993, Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?, (Çev. Nezih Başgelen), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul. a Göre Ders Planı 1. Hafta Dersin kapsamı konusunda genel bilgilendirme ve giriş 2. Hafta Kentsel arkeoloji düşüncesinin gelişimi. 3. Hafta Kentsel arkeoloji düşüncesinin gelişimi ve kentsel arkeolojik alanlarda planlama süreci. 4. Hafta Kentsel arkeolojik alanlarda uluslararası düzeyde yapılan uygulamaların değerlendirilmesi.

6 5. Hafta Kentsel arkeolojik alanlarda uluslararası düzeyde yapılan projelerin örnekler üzerinden değerlendirilmesi. 6. Hafta Anadolu daki kentsel arkeolojik alanlarda yapılan projelendirmelerin örnekler üzerinden değerlendirilmesi. 7. Hafta Anadolu daki kentsel arkeolojik alanlarda yapılan projelendirmelerin örnekler üzerinden değerlendirilmesi. 8. Hafta Ara sınav 9. Hafta Seminer (Öğrenci ödevlerinin sunumu ve tartışmalar). 10. Hafta Seminer (Öğrenci ödevlerinin sunumu ve tartışmalar). 11. Hafta Seminer (Öğrenci ödevlerinin sunumu ve tartışmalar). 12. Hafta Seminer (Öğrenci ödevlerinin sunumu ve tartışmalar). 13. Hafta Seminer (Öğrenci ödevlerinin sunumu ve tartışmalar). 14. Hafta Seminer (Öğrenci ödevlerinin sunumu ve tartışmalar). 15. Hafta Seminer (Öğrenci ödevlerinin sunumu ve tartışmalar). ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİM DALI ŞPL510 KENTSEL KORUMADA ULUSLARARASI DENEYİMLER Dönemi: BAHAR Dili: Türkçe Kredisi (T-P-K) : ECTS Kredisi: 7.0 Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ceyhan YÜCEL Görüşme Saatleri Salı / Prş.: E posta: WEB: Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kayseri / TURKİYE Tel: Dahili Faks: Ders Tipi ve Seviyesi Seçmeli: Evet Esas: İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Miras koruma konusunda evrensel değerlerin ve ilkelerin benimsetilmesi ve kentsel alanların korunması amacıyla ortaya konmuş olan uluslararası çerçeveye dayalı olarak farklı örneklerin incelenmesi. Ders İçeriği -Uluslararası düzeyde koruma anlayışının gelişimi -Uluslararası düzeyde kabul edilmiş ve uygulanmakta olan koruma ilkeleri ve yasal düzenlemeler -Uluslararası ilkeler çerçevesinde farklı ülkelerde miras korumaya yönelik değerler ve ilkeler, farklı ülkelerde koruma sistemleri -Kentsel alanların korunmasında yöntem ve ilkeler -Farklı ülkelerde kentsel alanların korunmasına yönelik sistemler -Türkiye de miras koruma -Türkiye de kentsel alanların korunması ve uluslararası örneklerle

7 karşılaştırma Öğretim Metodu Ders, yürütücü tarafından oluşturulan çerçeve kapsamında öğrencilerin yapacağı araştırmalarla yürütülür. Ders içeriği ve ders kapsamında öğrenciden beklenen araştırmaya ilişkin açıklamalar yürütücü tarafından öğrenciye ilan edilir. Uluslararası düzeyde miras koruma ve kentsel koruma düşüncesine yönelik yaşanan gelişmeler, güncel kavramsal birikim ve temel ilkeler yürütücü tarafından sunulur. Bu kapsamda ortaya konan çerçeve bağlamında öğrencilerden farklı ülke uygulamalarına ilişkin literatür araştırması yapması beklenir. Her bir öğrencinin bireysel olarak yapacağı araştırmayı dönem içerisinde derste sunması gerekir. Dersin son aşamasında, her öğrencinin yapmış olduğu araştırmanın sonuçları sınıf ortamında bir araya getirilerek ders yürütücüsü eşliğinde Türkiye ile karşılaştırması yapılır. Öğrenciden İstenilen Gereklilikler Başarı Notunun Hesaplanması Önerilen Kaynaklar, Araç ve Gereçler Ders kapsamında her öğrencinin doğal ve kültürel mirasın korunması konusunda ilgi ve birikim sahibi olması beklenir. Bunun yanı sıra akademik çalışmaların gerektirdiği araştırma yeteneği temel koşuldur. Ders kapsamında yapılacak araştırmalar için literatürü takip edebilecek ve bulguları yorumlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi (tercihen İngilizce) gerekmektedir. Öğrencilere ders sürecinde bir arasınav ve bir yılsonu sınavı notu verilir. Arasınav notu, öğrencinin yapacağı araştırmaya ait genel çerçevesi ve literatür özetinin, yılsonu notu ise öğrencinin yapacağı araştırma sonucunda hazırlayıp sunacağı bildirisinin ders yürütücüsü tarafından değerlendirilmesi ile belirlenir. Arasınav notunun %30 u, yılsonu sınav notunun %70 i toplanarak ders başarı notu belirlenir. Yücel, C., Türkiye de Kentsel Koruma Alanlarının Planlanmasına Yönelik Bir Sistem Önerisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Clark, J., Democratizing Development: The Role of Voluntary Organizations, Kumarian Press, West Hartford, Connecticut. Dinçer, Y., Koruma İle İlgili Karar Oluşturma Mekanizması; Koruma Kurulları Koruma Amaçlı İmar Planları, II. Ulusal Koruma Planlaması Sempozyumu, YTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İstanbul. Feilden B. M. and Jokilehto, J., Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites, ICCROM, Rome Fitch, J. M., Historic Preservation, Curatorial Management of the Built World, the University Press of Virginia. Okyay, İ., Fransa da Kentsel Sit Alanlarının Korunması, Malraux Yasası, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul Özel, S., Uluslararası Alanda Kültür Varlıklarının Korunması, Alkım Yayınları, İstanbul Saunders, A., Heritage Management and Training in England, in Archaeological Heritage Management in the Modern World, Eds. Cleere, H. F., One World Archaeology, UNWIN, London The Royal Town Planning Institute, Conservation of the Historic Environment, A Good Practice Guide for Planners, London Zeren, N., (1981), Kentsel Alanlarda Alınan Koruma Kararlarının Uygulanabilirliği, Doktora Tezi, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul Ahunbay, Z., (1996), Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayınları, İstanbul Kuban, D., (2000), Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu Kuram ve Uygulama, YEM Yayınları, İstanbul Fitch, J.M., (1990), Historic Preservation, Curatorial Management of the Built

8 World, the Uni. Press of Virginia Lichfield, N., (1988) Economics in Urban Conservation, Cambridge University Press, England a Göre Ders Planı 1. Hafta Doğal ve kültürel mirasın korunması kavramsal değerlendirme 2. Hafta Miras koruma anlayışının gelişimi 3. Hafta Miras korumada evrensel ilkeler, değerler ve yasal çerçeve 4. Hafta Miras korumada uluslararası deneyimler farklı ülke örnekleri 5. Hafta Miras korumada uluslararası deneyimler farklı ülke örnekleri 6. Hafta Kentsel koruma kavramsal açıklamalar 7. Hafta Kentsel korumada yöntem ve teknikleri evrensel ilkeler 8. Hafta Türkiye de miras ve kentsel koruma sistemi-değerler, ilkeler ve yasal çerçeve 9. Hafta ARA SINAV 10. Hafta Kentsel korumada uluslararası deneyimler farklı ülke örnekleri (öğrenci) 11. Hafta Kentsel korumada uluslararası deneyimler farklı ülke örnekleri (öğrenci) 12. Hafta Kentsel korumada uluslararası deneyimler farklı ülke örnekleri (öğrenci) 13. Hafta Kentsel korumada uluslararası deneyimler farklı ülke örnekleri (öğrenci) 14. Hafta Farklı ülke ve Türkiye deneyimlerinin karşılaştırması 15. Hafta Farklı ülke ve Türkiye deneyimlerinin karşılaştırması ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ANABİLİMDALI ŞPL 513 Konut Alanı Yer Seçimi Modelleri Dönemi: Güz Dili: Türkçe Kredisi (T-P-K) : ECTS Kredisi: 7.0 Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Füsun KOCATÜRK Görüşme Saatleri Cuma: E posta: WEB: Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kayseri / TURKİYE Tel: Dahili Faks: Ders Tipi ve Seviyesi Seçmeli: Evet Esas: İlgili: Evet Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Kentsel mekanda farklı sosyo-ekonomik yapıda hanehalklarının yer seçimini etkileyen dinamiklerin ortaya konulması ve modellerin uygulanabilirliğinin araştırılması Ders İçeriği Model kavramı, geleneksel yer seçimi kuramları, ekonomik, davranışsal ve istatistiksel yaklaşımlar, tek merkezli ve çok merkezli, statik ve dinamik modeller, konut pazarı, (arz ve talep), kent içi ve kentler arası hareketlilik, operasyonel modeller. Öğretim Metodu Dersler, konu anlatımları, sunumlar, araştırmalarla yürütülmektedir. Öğrenciden İstenilen Literatür araştırmaları yanı sıra, belirlenen farklı konut alanlarında yapılacak Gereklilikler araştırmalarla, dönem içi ve bir dönem sonu olmak üzere iki ayrı sunum gerçekleştirilecektir. Başarı Notunun Öğrencilere ders sürecinde bir arasınav ve bir yılsonu sınavı notu verilir. Arasınav

9 Hesaplanması notunun %30 u, yılsonu sınav notunun %70 i toplanarak ders başarı notu belirlenir Önerilen Kaynaklar, Alonso, N., (1964), Location and Land use, Cambridge, Harvard University Press, Araç ve Gereçler Clark, W., A., V., Van Lıerop, W., F., J., (1986), Residential Mobility and Household Location Modelling, Handbook of Regional and Urban Economics, Volume 1, Regional Economics, Edited Peter Nijkamp, North Holland, Elsevier Science Publishers. Fujıta, M., (1989), Urban Economic Theory, Land Use and City Size, Cambridge, University Press. Maclennan, D.(1982) Housing Economics. Harlow: Longman Group Ltd. Muth, R. (1969) Cities and Housing, Chicago, IL:university of Chicago Press. Cadwallader, M., Migration and Residential Mobility, The University of Wisconsin Press, London, England. Chapin, F.S.Jr., Urban Land Use Planning, University Of Illinois Press, Urbana. Clark, W.A.V.and Drever, A.I., Residential mobility in a constrained housing market: implications for ethnic populations in Germany, Environment and Planning A, 32, Kain, J.F., Computer simulation models of urban location, Handbook of Regional and Urban Economics, Urban Economics II, in Elsevier Science Publishers B.V, pp , Ed. Mills.E.S.,North-Holland. Landale, N.S. and Guest, A.M., Constraints, satisfaction, and residential mobility: Speare s model reconsidered, Demography, 22Mıyao, T., Dynamic urban models, Household Location Modelling, Economics, II,in Elsevier Science Handbook of Regional and Urban Publishers BV, pp , Ed. North Holland. Mills, E.S., Nijkamp, P., Advances in Urban Economics, Handbook of Regional and Urban Economics, Urban Economics II, pp , North-Holland. Newman, S.J. and Duncan, G.J., Residential problems, dissatisfaction, and mobility, APA Journal, Nisan, Pickvance, C.G., Life-cycle, housing tenure and ıntra-urban residential mobility: a causal model, Sociological Review, 21, a Göre Ders Planı 1. Hafta Kentsel modeller 2. Hafta İskan yer seçimi modellerinin tarihçesi 3. Hafta Geleneksel yer seçimi kuramları 4. Hafta Kentsel ekonomik modeller 5. Hafta Davranışsal yaklaşımlar 6. Hafta Dinamik kent modelleri 7. Hafta Konut pazarı, arz-talep 8. Hafta ARA SINAV 9. Hafta Konut seçimi, hareketlilik ve göç 10. Hafta Konut seçimi, hareketlilik ve göç 11. Hafta Uygulamalar ve tartışma. 12. Hafta Sunumlar 13. Hafta Sunumlar 14. Hafta Sunumlar ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FİZİK ANABİLİMDALI ŞPL 512 Konut Alanı Planlaması ve Konut Politikası Dönemi: Güz Dili: Türkçe

10 Kredisi (T-P-K) : ECTS Kredisi: 7.0 Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Füsun KOCATÜRK Görüşme Saatleri Cuma: E posta: WEB: Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Kayseri / TURKİYE Tel: Dahili Faks: Ders Tipi ve Seviyesi Seçmeli: Evet Esas: Evet İlgili: Yan dal: Başlangıç: Evet Orta: İleri Uzmanlık: Dersin Amacı Konut alanları planlaması, konut sorunu ve konut politikalarının irdelenmesi ve farklı yaklaşımların değerlendirilmesi. Ders İçeriği Konut olgusuna tarihsel bakış, Dünyada ve Türkiye de konut sorununun nedenleri, izlenen konut politikaları, geleceğe yönelik öneriler. Öğretim Metodu Dersler, konu anlatımları, sunumlar, araştırmalarla yürütülmektedir. Öğrenciden İstenilen Gereklilikler Dünyada ve Türkiye de uygulanan farklı konut politikalarının incelenerek sunulması. Başarı Notunun Hesaplanması Öğrencilere ders sürecinde bir arasınav ve bir yılsonu sınavı notu verilir. Arasınav notunun %30 u, yılsonu sınav notunun %70 i toplanarak ders başarı notu belirlenir. Önerilen Kaynaklar, Maclennan, D Housing Economics. London: Longman. Araç ve Gereçler Main, H.,Williams,S.W.,(eds.)1994. Environment and Housing in Third World Cities. New York:John Wiley& Sons. a Göre Ders Planı 1. Hafta Konut sorunu 2. Hafta İlgili kuramlar ve kavramlar 3. Hafta Konut standartları 4. Hafta Finansman sorunu 5. Hafta Konut sunum biçimleri 6. Hafta Toplu konut 7. Hafta Türkiye de uygulanan konut politikaları 8. Hafta ARA SINAV 9. Hafta Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde konut politikaları 10. Hafta Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde konut politikaları 11. Hafta Sunumlar 12. Hafta Sunumlar 13. Hafta Sunumlar 14. Hafta Sunumlar

KONUT ALANI YER SEÇİMİ VE HANEHALKI HAREKETLİLİĞİNE YÖNELİK KURAMSAL BİR İNCELEME

KONUT ALANI YER SEÇİMİ VE HANEHALKI HAREKETLİLİĞİNE YÖNELİK KURAMSAL BİR İNCELEME KONUT ALANI YER SEÇİMİ VE HANEHALKI HAREKETLİLİĞİNE YÖNELİK KURAMSAL BİR İNCELEME Öğr. Gör. Dr. Füsun KOCATÜRK ÖZCAN Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 38039 Kayseri e-posta: fusun@erciyes.edu.tr

Detaylı

MAT113 Matematik 1 Reel sayılar, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları. Eğri çizimi. Ekstremum problemi.

MAT113 Matematik 1 Reel sayılar, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları. Eğri çizimi. Ekstremum problemi. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. Yarıyıl ARCH115 Basic Design Basic design tools as

Detaylı

PEYZAJ MĐMARLIĞI MESLEK DĐSĐPLĐNĐ ĐÇĐNDE COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNĐN YERĐ VE ÖNEMĐ

PEYZAJ MĐMARLIĞI MESLEK DĐSĐPLĐNĐ ĐÇĐNDE COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNĐN YERĐ VE ÖNEMĐ TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir PEYZAJ MĐMARLIĞI MESLEK DĐSĐPLĐNĐ ĐÇĐNDE COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNĐN YERĐ VE ÖNEMĐ N. Yörüklü Bursa Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: E-ticaret ve İnternet Yolu ile Pazarlama Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme

Detaylı

ANTALYA KENTİNDEKİ DOĞAL SİT ALANLARINA İLİŞKİN SORUNLARIN İRDELENMESİ *

ANTALYA KENTİNDEKİ DOĞAL SİT ALANLARINA İLİŞKİN SORUNLARIN İRDELENMESİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 22(2), 179 190 ANTALYA KENTİNDEKİ DOĞAL SİT ALANLARINA İLİŞKİN SORUNLARIN İRDELENMESİ * Arzu VURUŞKAN a Veli ORTAÇEŞME Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Detaylı

DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S)

DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) ANABĠLĠM DALI ADI: ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA ANABĠLĠM DALI BAġKANI: DOÇ. DR. KORAY ÖZCAN ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Selçuk Üniversitesi, ġehir ve Bölge Planlama

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Gazetecilik Bölümü nün temel amacı, basın sektörüne nitelikli ve yetişmiş elemanlar kazandırmaktır. Aynı

Detaylı

DANIŞMA KURULU / Advisory Board

DANIŞMA KURULU / Advisory Board YTÜ Arch. Fac. E-Journal Volume 4, Issue 1, 2009 CİLT VOLUME 4 SAYI ISSUE 1 Megaron ulusal hakemli bir sanal dergi olarak 4 ayda bir Y.T.Ü. Mimarlık Fakültesi tarafından yayınlanmaktadır. EBSCOhost Art&

Detaylı

Kent-içi Hareketlilik ve Sosyo-Mekânsal Değişim: 2000 Yılı İstanbul una Bakış

Kent-içi Hareketlilik ve Sosyo-Mekânsal Değişim: 2000 Yılı İstanbul una Bakış Vol. 2, No.1, 1 15, 2014 Cilt 2, Sayı 1, 1-15, 2014 Research Article Araştırma Makalesi Kent-içi Hareketlilik ve Sosyo-Mekânsal Değişim: 2000 Yılı İstanbul una Bakış Ebru KAMACI Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Detaylı

EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME VE TÜRKİYE DE EĞİTİM PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME VE TÜRKİYE DE EĞİTİM PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME VE TÜRKİYE DE EĞİTİM PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Soner Mehmet ÖZDEMİR Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi sonerozdem@yahoo.com

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS ÖNERİ FORMU *

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS ÖNERİ FORMU * NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS ÖNERİ FORMU * Anabilim Dalı Bilim Dalı İŞLETME Muhasebe ve Finansman Programı Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora X İLK KEZ AÇILACAK DERSİN

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE İSTANBUL DA BÜTÜNLEŞİK BİSİKLET AĞI KÜMELERİNİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Dersin Dili Ders Koordinatörü Öğretim Elemanı Dersin Süresi ( /Yıllık) Dersin İçeriği DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U +K Kredisi AKTS Saati Türk Dili II TUR 102 2 2 2 1 Yrd. Doç. Dr. Hülya

Detaylı

KONUT ALANLARINDA ENERJİ ETKİNLİĞİ: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TOPLU KONUT PROJELERİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME (1)

KONUT ALANLARINDA ENERJİ ETKİNLİĞİ: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TOPLU KONUT PROJELERİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME (1) KONUT METU JFA ALANLARINDA 2012/2 ENERJİ ETKİNLİĞİ: TOKİ KONUTLARI DOI: METU 10.4305/METU.JFA.2012.2.5 2012/2 127 (29:2) 127-141 KONUT ALANLARINDA ENERJİ ETKİNLİĞİ: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ a. Program Hakkında Genel Bilgi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 1972 yılında

Detaylı

Bologna Sürecinin Muhasebe Eğitimine Etkisi: Üniversitelerin İşletme Bölümlerinin Ders Programları Üzerine Bir İnceleme Serkan TERZİ

Bologna Sürecinin Muhasebe Eğitimine Etkisi: Üniversitelerin İşletme Bölümlerinin Ders Programları Üzerine Bir İnceleme Serkan TERZİ Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2013 Bologna Sürecinin Muhasebe Eğitimine Etkisi: Üniversitelerin İşletme Bölümlerinin Ders Programları Üzerine Bir İnceleme Serkan TERZİ ÖZET İlker KIYMETLİ ŞEN Bilal

Detaylı

TÜRKİYEDE VE DÜNYADA ULAŞTIRMA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ

TÜRKİYEDE VE DÜNYADA ULAŞTIRMA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ TÜRKİYEDE VE DÜNYADA ULAŞTIRMA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ Yücel CANDEMİR İstanbul Teknik Üniversitesi candemiry@itu.edu.tr 1. Giriş : Ulaştırma bir iktisadi etkinlik alanıdır. Ulaştırma, insanların ve malların

Detaylı

İstanbul da deprem odaklı dönüşüm projesinin ana bileşenlerinin analizi: İETT Blokları örneği

İstanbul da deprem odaklı dönüşüm projesinin ana bileşenlerinin analizi: İETT Blokları örneği itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım Cilt:6, Sayı:1, 81-94 Mart 2007 İstanbul da deprem odaklı dönüşüm projesinin ana bileşenlerinin analizi: İETT Blokları örneği Özlem ÖZÇEVİK *, Şence TÜRK, Cem BEYGO,

Detaylı

TÜRKİYE VE FİNLANDİYA DAKİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE VE FİNLANDİYA DAKİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2013 Cilt/Volume: 10 Sayı/Issue: 24, s. 113-130 TÜRKİYE VE FİNLANDİYA

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI. 2. Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Meslek Alanındaki Gelişmeler Çalıştayı. 25-26 Mart 2011 ANTALYA

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI. 2. Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Meslek Alanındaki Gelişmeler Çalıştayı. 25-26 Mart 2011 ANTALYA TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI 2. Çevre Mühendisliği Eğitimi ve Meslek Alanındaki Gelişmeler Çalıştayı 25-26 Mart 2011 ANTALYA Çalıştay Kitabı 3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 Açılış Konuşması...9 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNĐN VE UZAKTAN ALGILAMA NIN PEYZAJ PLANLAMADA KULLANIMI

COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNĐN VE UZAKTAN ALGILAMA NIN PEYZAJ PLANLAMADA KULLANIMI III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZALCBS 2010) 11 13 Ekim 2010, Gebze KOCAELĐ COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐNĐN VE UZAKTAN ALGILAMA NIN PEYZAJ PLANLAMADA KULLANIMI O. Uzun 1, A.

Detaylı

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ YTU Arch. Fac. e-journal Volume 1, Issue 4, 2006 PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ Dr. Elif ÖRNEK ÖZDEN *, Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

KOBİ LERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ: EDİRNE DE BİR ARAŞTIRMA

KOBİ LERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ: EDİRNE DE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ KOBİ LERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ: EDİRNE DE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri 2010-2011 I. DÖNEM Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si 1 56 0 0 0 0 30 39 125

Detaylı

Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler

Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Doğal Kaynak Yönetimi İçin Sürdürülebilir İndikatörler ve İlkeler Sibel

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Çanakkale Şubat, 2014 Önsöz Tez Yazım Kılavuzu nun amacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir GAZİ ÜNİVERSİTESİ E Jİ 2014 2018 Gazi Gelecektir Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. SUNUŞ Gazi Üniversitesinin

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı