I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR"

Transkript

1 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ FAALİYET RAPORU 2008 I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR II. YILLIK FAALİYET RAPORUNUN İÇERİĞİ a) Sunuş Bölümü 1. Özet Finansal Bilgiler 2. Şube nin Tarihsel Gelişimi 3. Şube nin Ortaklık Yapısı 4. Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler 5. Nitelikli Paya Sahip Gerçek veya Tüzel Kişilerin Unvanları ve Paylarına İlişkin Bilgiler 6. Şube nin Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Varsa Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar 7. Müdürler Kurulu Başkanı ve Genel Müdürün Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri 7.1. Müdürler Kurulu Başkanının Değerlendirmesi 7.2. Genel Müdürün Değerlendirmesi 8. Personel, Şube Sayısı, Şubenin Hizmet Türü, Faaliyet Konuları ve Sektördeki Konumuna İlişkin Açıklamalar b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 1. Müdürler Kurulu 2. Üst Yönetim 3. Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Gerçekleştirilen Faaliyetler İle İç Sistemlerle İlgili Birimlerin Yöneticileri Hakkında Bilgiler 4. Diğer Komiteler 5. İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 6. Şube nin dahil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlere ilişkin bilgiler 6.1. Şube nin dahil olduğu risk grubuna kullandırılan kredilere ilişkin bilgiler 6.2. Şube nin dahil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler 6.3. Şube nin dahil olduğu risk grubundan kullanılan kredilere ilişkin bilgiler 6.4. Şube nin dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler 6.5. Üst yönetime sağlanan faydalara ilişkin bilgiler 7. Destek Hizmeti Alınan Faaliyet Konuları ve Hizmetin Alındığı Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Bilgiler c) Finansal Bilgiler Ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 1. Denetim Komitesinin İç Kontrol, İç Denetim Ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri Ve Hesap Dönemi İçerisindeki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler 1.1. İç Sistemler Birimlerinin Çalışmaları 1.2. İç Kontrol Birimi Faaliyetleri 1.3. İç Denetim Birimi Faaliyetleri 1.4. Risk Yönetimi Faaliyetleri 1.5. Genel Değerlendirme

2 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ FAALİYET RAPORU Bağımsız Denetim Raporu 3. Finansal Tablolar ve Bölümün Sonunda Verilmek Üzere Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler 3.1. Mali Durum, Karlılık, Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 4. Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler 4.1. Kredi Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar 4.2. Operasyonel Risk Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar 4.3. Likidite Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar 4.4. Piyasa Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar 5. Derecelendirme Notları ve İçerikleri Hakkında Bilgi 6. Rapor Dönemi Dahil Beş Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler (Bin YTL) 7. Bank Mellat Tahran İran Faaliyet Raporu nun Türkçe Tercümesi

3

4 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ FAALİYET RAPORU 2008 I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 1. Raporun Ait Olduğu Dönem : 2008 Yılı 2. Şubenin Ticaret Unvanı : Bank Mellat Merkezi Tahran İran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 3. Bank Mellat Yönetim Merkezinin : Taleghani Avenue. No: 327 Tahran İran Adresi Türkiye deki Şubenin Adresi : Büyükdere Cad. Binbirçiçek Sok No Levent - İstanbul / Türkiye 4. Telefon : (0212) Fax : (0212) Elektronik Site : 7. Elektronik Posta : II. YILLIK FAALİYET RAPORUNUN İÇERİĞİ a) Sunuş Bölümü 1. Özet Finansal Bilgiler Bilanço (Bin YTL) ANA HESAPLAR Artış /(Azalış) Tutar (%) Nakit Değerler ve Bankalar ,52% Krediler ,04% Menkul Değerler ,20% Diğer Aktifler ,76% Toplam Aktifler ,48% Mevduat ,181 65,10% Alınan Krediler (9.805) -26,99% Karşılıklar (Vergi ve Diğer) ,09% Diğer Pasifler ,49% Özkaynaklar ,33% Toplam Pasifler ,48%

5 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ FAALİYET RAPORU 2008 Gelir Tablosu (Bin YTL) ANA HESAPLAR Artış /(Azalış) Tutar (%) Net Faiz Geliri ,82% Net Ücret ve Komisyon Gelirleri ,87% Diğer Gelirler (net) ,55% Toplam Gelirler ,95% Diğer Faaliyet Giderleri (4.693) (4.533) (160) 3,53% Kredi ve Diğer Alacaklar Karş. (432) (7) (425) 6071,43% Vergi Öncesi Kâr ,90% Vergi Karşılığı (3.672) (2.020) (1.652) 81,78% Net Kâr ,82% 2. Şube nin Tarihsel Gelişimi Bank Mellat İran 1980 yılında 10 özel bankanın kamulaştırılmasıyla kurulan İran da mukim bir devlet bankasıdır. 20 Mart 2008 tarihi itibariyle aktif büyüklüğü bin USD olan Bankanın, aynı tarih itibarıyla özkaynakları bin USD dir. Banka nın Türkiye, Ermenistan ve Kore de şubeleri, İngiltere ve Almanya da ise iştirak ettiği bankaları bulunmaktadır. İran dışındaki şube ve bankaların ana amacı İran ve özellikle bu ülkeler başta olmak üzere üçüncü ülkelerle arasındaki dış ticaret işlemlerine aracılık etmektir. Şube ye 5 Şubat 1981 tarih ve 82/2406 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye de kurulu yabancı banka şubesi statüsünde faaliyet göstermesi için izin verilmiştir. 16 Nisan 1982 tarihinde faaliyete başlayan Bank Mellat ın, İstanbul daki merkez şubesi Ankara ve İzmir şubeleri olmak üzere Türkiye de 3 şubesi bulunmaktadır. 3. Şube nin Ortaklık Yapısı Ad Soyadı/Ticari Unvanı Pay Tutarları Pay Oranları Ödenmiş Paylar Ödenmemiş Paylar İran İslam Cumhuriyeti % Sermayesinde ve Ortaklık Yapısında Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler Cari dönem içinde Şube nin sermayesinde ve ortaklık yapısında değişiklik olmamıştır. 5. Nitelikli Paya Sahip Gerçek veya Tüzel Kişilerin Unvanları ve Paylarına İlişkin Bilgiler Şubenin %100 hakim sermayedarı İran İslam Cumhuriyeti Devleti dir.

6 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ FAALİYET RAPORU Şube nin Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Varsa Sahip Oldukları Paylara İlişkin Açıklamalar Müdürler kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının sahip oldukları pay yoktur. 7. Müdürler Kurulu Başkanı ve Genel Müdürün Faaliyet Dönemine İlişkin Değerlendirmeleri ve Geleceğe Yönelik Beklentileri 7.1. Müdürler Kurulu Başkanının Değerlendirmesi 2008 yılı gerek siyasal çalkantılar gerekse ekonomik durgunluk ve küresel krizin olumsuz yönde etkilediği dünyamızın geçmiş seksen yılın en kritik dönemi olmuştur. Son dönemlerde açıklanan veriler küresel ekonominin tahmin edilenden daha derin ve uzun süreli bir durgunluk dönemine girebileceğine işaret etmektedir. IMF dünya ekonomisinin 2009 da % 0,5 oranında büyüyeceğini tahmin etmektedir. Bu II. Dünya Savaşından bu yana kaydedilen en düşük büyüme oranı olacaktır. Gelişmiş ekonomilerde ortaya çıkan finansal krizin gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerindeki etkisi de belirginleşmektedir. Nitekim gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarına ilişkin endişeler son dönemlerde artmıştır. Küresel kriz, finansal piyasaların ardından uluslararası ticaret vasıtasıyla da etkisini göstermektedir. Dünya Bankası ve IMF küresel dış ticaret hacminin 2009 da daralacağını tahmin etmektedir. Son dönemde küresel talepteki daralmanın dış ticaret üzerindeki etkisi belirginleşmeye başlamış birçok ülkenin ihracatındaki düşüş çift haneli rakamlara ulaşmıştır. Bütün bu gelişmelerin odak noktası hiç kuşkusuz önceki yıllarda başlayıp 2008 yılında giderek ciddi boyutlara ulaşan dünya siyasetindeki çalkantılar ve başta ABD olmak üzere belli başlı siyasal aktörlerin uyguladığı yanlış ekonomi politikaları olmuştur. Afganistan, Irak ve Ortadoğu daki çatışmalar petrol fiyatlarını % 200 e varan oranlarda arttırmış, ABD de başlayan mortgage krizi bu olumsuz gelişmenin bir diğer ana nedeni olmuştur. Türkiye ekonomisi de diğer gelişmekte olan ülkeler gibi küresel ekonomideki gelişmelerden olumsuz yönde etkilenmiştir. Küresel durgunluğun dış talep üzerindeki yansımaları belirginleşmiş ve ihracat son aylarda azalmıştır. Dış talebin yanı sıra iç talebin de mali disipline ödünsüz devam etme politikası nedeniyle yavaşlaması sınai üretimde önemli düşüşlere yol açmıştır. Öte yandan dış işlemler açığının kısmen de olsa daralmasına rağmen Türkiye nin tasarruf açığı ve yurtdışı finansman ihtiyacı dikkate alındığında, küresel sermaye akımlarına ilişkin gelişmeler halen önemini korumaktadır. Bu açıdan IMF ile ilişkilerin seyri ve imzalanması beklenen stand-by düzenlemesinin ayrıntıları önem taşımaktadır. Merkez Bankaları ile hükümetlerin finansal sisteme yönelik aldığı önlemlere rağmen finans kurumlarındaki zararların devam etmesi ve kredi koşullarında iyileşme gözlenmemesi, öncelikli olarak finansal sisteme istikrar kazandırılması ve finansal kuruluşların bilançolarındaki sorunların giderilerek kredi akışının sağlanması gerektiğini göstermektedir. Son dönemlerde ekonomiyi destekleme amacıyla vergi indirimlerini ve kamu harcamalarını arttırıcı önlemleri içeren mali teşvik paketleri yaygınlaşmakta ve önemli tutarlara ulaşmaktadır. Ancak bu paketlerin orta vadede bütçe dengesi üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri endişe yaratmaktadır.

7 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ FAALİYET RAPORU Genel Müdürün Değerlendirmesi Türkiye ile İran İslam Cumhuriyeti ticaret hacminde son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Aşağıdaki tabloda yer alan bilgiler bu çarpıcı gelişmeyi açıkça ortaya koymaktadır. İhracat İthalat Toplam Dış Ticaret Yıllar Tutar* + / - % Tutar* + / - % Tutar* + / - % ,21% ,06% ,36% ,25% ,43% ,87% ,30% ,86% ,95% ,87% ,16% ,73% ,05% ,56% ,35% ,80% ,96% ,97% Değişim ,09% ,34% ,63% Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (*) Milyon USD dir döneminde iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi yaklaşık 8 kat artmıştır. Bu her iki ülke açısından olduğu gibi Şubemiz açısından da memnuniyet verici bir gelişmedir. Bu gelişme Şubemizin geleceğe güvenle bakmasını sağlamaktadır. İki ülke arasındaki dış ticaret işlemlerine, özellikle ihracat işlemlerine, aracılık ve finansman konularında en önde gelen yetkin finansal kuruluş olma vizyon ve misyonunu benimseyen Şubemiz bu hedefe doğru hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Bu durum doğallıkla mali tablolarımıza da yansımıştır. Bu durum ana kalemlerdeki gelişmeleri mutlak ve oransal olarak gösteren aşağıdaki grafiklerden daha rahatlıkla görülebilmektedir.

8 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ FAALİYET RAPORU gibi, küresel krizin etkilerinin ülkemizde de şiddetle hissedilmeye başladığı bir dönemde, Şubemiz aktif toplamı ve kredileri sırasıyla % 50 ve % 73 oranlarında artış göstermiştir. Açılan kredilerin % 95 inden fazlası da ihracat finansmanına yöneliktir. Tüm bu gelişmeler Şubemizin gelir tablosuna da yansımıştır. Belli başlı kalemlerin 2008 yılındaki gelişimi aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. Bu verilerin ışığı altında Şubemiz önümüzdeki yıllara güvenle bakmaktadır. Şubemizin sağlam mali yapısı ve her iki ülke piyasaları hakkındaki geniş bilgisi ile dış ticaret alanındaki gelişmelerden kaynaklanan ve giderek büyüyen ihtiyaçları karşılama beceri ve kapasiteni önümüzdeki yıllarda da başarıyla sürdürecektir. 8. Personel, Şube Sayısı, Şubenin Hizmet Türü, Faaliyet Konuları ve Sektördeki Konumuna İlişkin Açıklamalar Şube, çeşitli bankacılık faaliyetleri gerçekleştirmekte olup, esas faaliyet konusu, İran İslam Cumhuriyeti ile olan ticaret işlemlerini finanse etmektir Şubenin Türkiye de Merkez şube de dahil olmak üzere 3 şubesi bulunmaktadır. Şubeleri aracılığı ile verilen izin kapsamındaki tüm bankacılık hizmetlerini gerçekleştirmekte, özellikle başta ithalat ve ihracat işlemlerine aracılık olmak üzere Türk Parası ve konvertibl dövizler üzerinden mevduat hesaplarını açmakta, dünya çapında para transferlerini yapmakta, çek ve senet tahsiline aracılık etmekte, döviz alım satımı ile uğraşmakta ve her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi taleplerini karşılamaktadır. Şube sürdürülen politikaların bir gereği olarak sektör ortalamasına nazaran yüksek bir sermaye yeterlilik oranı ile çalışmaktadır. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Şube nin personel sayısı 50 kişidir (31 Aralık 2007: 49 Kişi).

9 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ FAALİYET RAPORU 2008 b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler 1. Müdürler Kurulu Yurt dışında kurulu bir bankanın Türkiye deki şubesi statüsünde faaliyet gösteren Şubemizin vizyonu, misyonu, kısa ve uzun vadeli stratejik hedefleri 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca oluşturulan ve yönetim kurulunun yetki ve sorumluluklarını taşıyan Müdürler Kurulu tarafından belirlenmektedir. Dört üyeden oluşan Müdürler Kurulu ayda en az dört kez toplanmakta, belirlenen politika ve stratejiler değişen koşullara göre sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Şubemiz Müdürler Kurulu aynı zamanda kredi komitesi görevini de ifa etmektedir. Gündemle ilgili yazılı teklif ve talepler, toplantı esnasında gerekli tüm belgelerle Müdürler Kurulu onayına sunulmakta, Kurul tarafından uygun görülen teklif ve talepler toplantıyı takiben uygulanmak üzere yetkililere iletilmektedir. Kurulca onaylanan teklifler daha sonra en geç toplantının yapıldığı ayın son gününe kadar karar haline dönüştürülerek Kurul Başkan ve Üyelerinin imzasına açılmaktadır. Müdürler Kurulu üyelerinin özgeçmişleri ve mesleki deneyimleri aşağıda verilmiştir. YOUNES HORMOZI SHEIKH TABAGH Görevi: Müdürler Kurulu Başkanı Younes Hormozi Sheikh Tabagh, eğitimini İran da Allameh Tabatabee Üniversitesi nde tamamlamıştır yılında başladığı bankacılık kariyerinde sırasıyla krediler şefliği, kambiyo muhasebesi müdür yardımcılığı, kambiyo muhasebesi müdürlüğü, İstanbul şubesi muhasebe müdürlüğü, dış işlemler genel müdür yardımcılığı, mali işler genel müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Mart 2003 tarihinden bu yana sürdürdüğü Genel Müdür lük görevinden, 2008 yılı içinde ayrılan Younes Hormozi Sheikh Tabagh, Müdürler Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir. BAGHER MOHAGHEGH TOOSSI Görevi: Genel Müdür Bagher Mohaghegh Toosi, İran Bankacılık Yüksek Müessesesi mezunudur. Bankacılık kariyerine 1984 yılında başlamış ve görevi sırasında uzman, muhasebe şef yardımcısı, şef, müdür ve bölge müdürü olarak çalışmıştır. Şubemizdeki görevine Eylül 2008 de başlamıştır. AHMET ARIÖZ Görevi: İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetiminden Sorumlu Müdürler Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Ahmet Arıöz, 1973/ /07 yıllarında T. İş Bankası nda Müfettiş, 1988/ /11 yıllarında T. İş Bankası Galata Şubesi nde Müdür Yardımcısı, 1989/ /11 yıllarında Faisal Finans Kurumu nda Genel Müdür Yardımcılığı, 1993/ /12 yıllarında Kıbrıs Yatırım Bankası nda Genel Müdür Yardımcılığı, 1996/ /05 arasında Derbank da Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş ve yılları arasında Bankamızda müfettişlik yapmıştır yılından bu yana Müdürler Kurulu Üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

10 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ FAALİYET RAPORU 2008 HODJATALLAH SHEIKHALESLAMI Görevi: Ankara Şubesi Müdürü ve Müdürler Kurulu Üyesi İran da Maliye Bakanlığı İktisadi İşler Fakültesi mezunu olan Hodjatallah Sheikhaleslami bankacılığa 1990 yılında başlamış, sırasıyla kambiyo muhasebeciliği, şube kambiyo şefliği, şube müdür yardımcılığı, finans müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur yılında Şubemize Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Hodjatallah Sheikhaleslami ye, Ekim 2008 de Ankara Şubesi Müdürlüğü görevi tevdi edilmiştir. 1 Aralık 2006 tarihinden bu yana Müdürler Kurulu Üyeliğini de yürütmektedir. SEYED REZA MIR TALEBI Görevi: Ankara Şubesi Müdürü ve Müdürler Kurulu Üyesi İran da Maliye ve İktisadi İşler Bakanlığı İktisadi İşler Fakültesi nden 1997 yılında mezun olan Seyed Reza Mir Talebi 1991 yılında başladığı bankacılık kariyerinde sırasıyla şube akreditif daire müdür yardımcılığı, şube kambiyo muavinliği, kontrol ve denetim genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur yılında Türkiye ye tayin olmuş ve Ekim 2008 de görevinden ayrılmıştır. 2. Üst Yönetim Genel Müdür, Şube nin ve birimlerinin Müdürler Kurulunca belirlenen esaslara ve risk yönetim prensiplerine göre yönetilmesinden ve çalışmasından sorumludur. Üst yöneticiler ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. BAGHER MOHAGHEGH TOOSSI - Genel Müdür Müdürler Kurulu bölümünde verilmiştir. AHMET ARIÖZ - Genel Müdür Yardımcısı Müdürler Kurulu bölümünde verilmiştir. HODJATALLAH SHEIKHALESLAMI - Ankara Şubesi Müdürü Müdürler Kurulu bölümünde verilmiştir. KERAMETALLAH AHMEDZADEH Genel Müdür Yardımcısı Kerametallah Ahmedzadeh İran Bankacılık Yüksek Müessesesi mezunudur yılında başladığı bankacılık kariyerinde dış işlemler şef yardımcılığı ve şefliği, şube müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Şubemizdeki görevine Ekim 2008 de başlamıştır. 3. Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Gerçekleştirilen Faaliyetler İle İç Sistemlerle İlgili Birimlerin Yöneticileri Hakkında Bilgiler İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetimi sistemleri, icrai görevi bulunmayan iç sistemlerden sorumlu üyenin gözetim ve denetiminde Müdürler Kuruluna bağlıdır. İç sistemlerden sorumlu üye, bağımsız denetim kuruluşu ile iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi birimlerinden düzenli aralıklarla aldığı raporlar aracılığıyla Şubenin çalışmasını olumsuz etkileyebilecek hususları Müdürler Kuruluna bildirmekle yükümlüdür.

11 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ FAALİYET RAPORU 2008 İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetim Birimleri Müdürler Kurulunca kabul edilen Yönetmelikler çerçevesinde görev yapmaktadır. İç Sistemler Organizasyon Şeması aşağıda verilmiştir. Şube nin iç sistemleri bünyesinde çalışan personel profilleri aşağıdaki şekildedir: Fevzi Sayan, İç Denetim Birimi (Müfettiş): Lisans derecesine sahip olup 25 yıllık bankacılık deneyimine sahiptir. 19 Kasım 2007 tarihinden bu yana Şube bünyesinde görev yapmakta iken 30 Kasım 2008 tarihi itibariyle istifa ederek ayrılmıştır. Mert İnci, İç Denetim Birimi (Müfettiş Yardımcısı): Lisans derecesine sahip olup 3 yıllık vergi denetimi deneyimine sahiptir. Yaklaşık iki yıldır Şube bünyesinde görev yapmaktadır. Aldemir Ilgar, İç Kontrol Birimi: Yüksek lisans derecesine sahip olup 18 yıllık bankacılık deneyimi vardır. Yaklaşık dört yıldır Şube bünyesinde görev yapmaktadır. Durdu Yılmaz, İç Kontrol Birimi: Lisans derecesine sahip olup, 20 yıllık bankacılık deneyimi vardır. Şube bünyesine Aralık 2008 de katılmıştır. Yusuf Çağala, Risk Yönetimi Birimi: Lisans derecesine sahip olup, 31 yıllık bankacılık deneyimi vardır. İki yılı aşkın bir süredir Şube bünyesinde görev yapmaktadır. Murat Etiler, Mevzuat Organizasyon ve Sistem Birimi: Lisans derecesine sahip olup 20 yıllık bankacılık deneyimi vardır. Yaklaşık bir yıldır Şube bünyesinde görev yapmaktadır.

12 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ FAALİYET RAPORU Diğer Komiteler Şubemizde bulunan çeşitli komitelerin adları, görev ve yetkileri ile üyeleri aşağıdaki şemada gösterilmiştir: MÜDÜRLER KURULU KOMİTELER AKTİF PASİF BİLGİ SİSTEMLERİ RİSK Görev, yetki ve sorumluluklar - Aktif pasif vade uyumu - Aktif kar marjı - Döviz pozisyonu - Faiz dışı gelir - gider - Likidite - Piyasa değerlendirme - Sorunlu krediler - Planlama ve organizasyon - Kurulum ve uygulama - Tedarik ve destekleme - İzleme, değerlendirme - Denetim, kontrol - Risk bilincinin geliştirilmesi - Kullanılacak ürünler - Risk limitleri (genel) - Risk limitleri (birim, yönetici) Üyeler - Genel Müdür (Başkan) - Genel Müdür Yardımcıları - Muhasebe Müdürü - Genel Müdür (Başkan) - 1 Müdürler Kurulu Üyesi - 1 Genel Müdür Yardımcısı - Muhasebe Müdürü - msoft Temsilcisi - Genel Müdür (Başkan) - İç Sistemlerden Sorumlu Müdürler Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı -Operasyon - Muhasebe Müdürü - Risk Yöneticisi Söz konusu komitelerin yıl içinde yaptıkları toplantı ve aldıkları karar sayısı aşağıdaki gibidir. KOMİTE TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI AKTİF PASİF BİLGİ SİSTEMLERİ 10 7 RİSK 12 10

13 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ FAALİYET RAPORU İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Bilgiler: Şubeye alınacak sözleşmeli personel için deneme süresi iki ay, Şubeye sendikalı olarak alınacak personel için deneme süresi dört aydır. Bu süre içinde Şubeye yararlı olacakları anlaşılanların ilgili şube müdürünün teklifi üzerine adaylıkları kaldırılır ve devamlı kadroya atanmaları yapılır. Şube müdürleri deneme süresi içindeki personele ait hizmet sözleşmelerinin sürdürülüp sürdürülmemesine ilişkin taleplerini sürenin sona ermesinden en az 10 gün önce personel biriminde olacak şekilde bildirir. Deneme süresi içinde Şubeye yararlı olamayacakları anlaşılanların hizmet sözleşmeleri ilgili şube müdürünün teklifi üzerine Genel Müdür tarafından ihbar önelsiz ve tazminatsız olarak feshedilir. Yükselme, Şube personelinin bulundukları unvandan bir üst unvana geçirilmesidir. Bu unvanlardan memurlardan başlayarak yükselmelerde unvan ile birlikte ücret değişikliği de söz konusudur. Personelin yükselmesi için; Bulunulan unvanda belirli bir hizmet süresinin tamamlaması, Olumlu sicil alınmış olması, Bir üst unvanın gerektirdiği yetenek ve niteliklerine sahip olması, Bir üst unvanda boş kadro bulunması, Gerektiğinde yapılacak sınavda başarılı olması gereklidir. Şube personelinin bir üst unvana yükselebilmesi için bulundukları unvanda, Üniversite mezunlarının en az 3 yıl, Lise mezunlarının en az 4 yıl, hizmet vermeleri gerekir. Ancak yetkiler çerçevesinde bu süreler en çok bir yıl uzatılabilir. 6. Şube nin dahil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlere ilişkin bilgiler 6.1. Şubenin dahil olduğu risk grubuna kullandırılan kredilere ilişkin bilgiler Şube nin Dahil Olduğu Risk Grubu Kredi Riski (*) (**) Krediler ve Diğer Alacaklar Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Dönem Başı Bakiyesi Dönem Sonu Bakiyesi Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri (*) 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 49 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında tanımlanmıştır. (**) Yukarıdaki tablodaki bilgiler verilen kredilerin yanında bankalardan alacakları da içermektedir.

14 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ FAALİYET RAPORU Şubenin dahil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler Şube nin Dahil Olduğu Risk Grubu (*) Mevduat Dönem Başı Dönem Sonu Mevduat Faiz Gideri (*) 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 49 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında tanımlanmıştır Şube nin dahil olduğu risk grubundan kullanılan kredilere ilişkin bilgiler Şube nin Dahil Olduğu Risk Grubu (*) Kullanılan Krediler Dönem Başı Dönem Sonu Verilen Faiz Gideri (*) 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 49 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında tanımlanmıştır Şube nin, dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler Şube nin 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler bulunmamaktadır Üst yönetime sağlanan faydalara ilişkin bilgiler: 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Şube üst yönetimine 408 YTL (31 Aralık 2007: 380 YTL) tutarında ödeme yapılmıştır. 7. Destek Hizmeti Alınan Faaliyet Konuları ve Hizmetin Alındığı Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Bilgiler Yoktur.

15 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ FAALİYET RAPORU 2008 c)finansal Bilgiler Ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler 1. Denetim Komitesinin İç Kontrol, İç Denetim Ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri Ve Hesap Dönemi İçerisindeki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler 1.1. İç Sistemler Birimlerinin Çalışmaları 2008 yılında İç Sistemler Birimleri diye tanımlanan iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi ile görevli birimler hazırlanan çalışma planları ve ilgili iç yönetmelikler çerçevesinde çalışmalarını yürütmüşlerdir. Çalışmaları sonucunda birimlerini görev ve sorumluluğuna giren konulara ilişkin görüş ve düşüncelerini düzenledikleri raporlarla Denetim Komitesi görevini ifa eden İç Sistemlerden Sorumlu Müdürler Kurulu üyesine iletmişlerdir. İç Sistemlerden Sorumlu Müdürler Kurulu Üyesi de raporlarda yer verilen hususları kendi değerlendirmeleriyle birlikte altışar aylık dönemler halinde Müdürler Kuruluna bildirmiştir. Diğer taraftan İç Sistemler Yönetmeliğine tabi olmamakla birlikte Şubemizin yapısı ve özel durumu nedeniyle iç sistemler kapsamında mütalaa edilen Mevzuat, Organizasyon ve Sistem Birimi de kendisi için hazırlanmış iş ve görev tanımına uygun olarak çalışmalarını belirtilen dönemde aksatmadan ifa etmiştir. Adı geçen birimlerin çalışmalarının ayrıntıları birimler halinde aşağıda belirtilmiştir İç Kontrol Birimi Faaliyetleri Üçer aylık dönemlere şamil olmak üzere çalışmalarını yürüten ve raporlarını düzenleyen birimin tespitleri ilgili birimlere iletilmiştir. Birim tespitlerin giderilmesi konusunda alınan önlemleri ileriki dönemlerdeki çalışmalarda izlemiştir. Genel olarak kontrollerde tespit edilen aksaklık ve eksikliklerin risk doğurucu mahiyette olmadığı kanaatine varılmıştır. Bu dönem zarfında iç kontrol birimi faaliyetleri kapsamında; a) Raporlama b) Fiziki kontrol c) Onaylama ve yetkilendirme, d) Sorgulama ve mutabakat, e) Limitlere uygunluk imcelemeleri; f) İletişim kanallarının ve bilgi sistemlerinin yeterliliği, g) Finansal raporlama sistemlerinin etkinliği ile h) Uyum kontrollerini çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar ağırlıklı olarak sondajlama yöntemi ile yürütülmüştür.

16 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ FAALİYET RAPORU İç Denetim Birimi Faaliyetleri 2008 yılı ikinci yarısında Ankara ve İzmir Şubelerinin son birer yıllık denetimlerini, iç kontrol ve bilgi sistemlerinin incelemesini, İstanbul Türkiye Merkez Şubesi İhracat ve İthalat İşlemleri ile Cari Hesaplar ve Krediler Servisine ilişkin denetim faaliyetlerini icra etmiştir. Denetim faaliyeti 2008 yılı iç denetim planına uygun olarak gerçekleştirilmiş, denetimlerde genel olarak sondaj yöntemi benimsenmiş olup, diğerlerine göre daha riskli alan ve ürünlerde zamanın elverdiği ölçüde tarama yöntemi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen risk odaklı denetimlere ilişkin raporların incelenmesinde bulguların nitelik ve nicelik açısından önemli boyutlara ulaşmadığı, önceki döneme kıyasla bulgularda azalma kaydedildiği ve Şubemizin faaliyet alanları ve iş hacmi göz önünde bulundurulduğunda normal sayılacak seviyelerde olduğu görülmüştür Risk Yönetimi Faaliyetleri 2008 yılı içinde Şubenin Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarında herhangi bir değişiklik olmamış ve Müdürler Kurulunca kabul edilen ilke ve stratejiler sürdürülmüştür. Risk yönetim birimi bu politika, ilke ve stratejiler çerçevesinde Müdürler Kurulu ve / veya ilgili komiteler tarafından belirlenen uygulama usulleri ve limitler aracılığıyla; Kredi Riski Operasyonel Risk Piyasa Riski Likidite Riski Gelirlerin İstikrarı ve Özkaynak Karlılığı Sermaye Yeterliliği konularındaki yeterlilik ile risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu faaliyetlerin sonucu üçer aylık raporlar halinde raporlanmıştır. Raporlarda yer verilen değerlendirmelere göre belirlenen risk politikalarına, uygulama usullerine ve limitlere uyulmuştur. Bunun dışında raporlarda dikkat çeken eğilim ve gelişmelere yer verilmiş ve önerilerde bulunulmuştur Genel Değerlendirme Maruz kalınan risklerde, özellikle kredi riskinde bir artış olmakla beraber, kredilerin niteliği ve teminatların kalitesi dikkate alındığında 2008 yılsonu itibarıyla Şubenin genel risklilik düzeyi kabul edilebilir bir seviyededir. Risklerin gelişim yönü de sabittir. 2. Bağımsız Denetim Raporu

17 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

18 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bank Mellat, Merkezi: Tahran-İran İstanbul Türkiye Merkez, Ankara ve İzmir Şubeleri Müdürler Kurulu na: Bank Mellat, Merkezi: Tahran-İran İstanbul Türkiye Merkez, Ankara ve İzmir Şubeleri nin ( Şube ) 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide olmayan bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide olmayan gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz. Şube Müdürler Kurulu nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama: Şube Müdürler Kurulu, rapor konusu konsolide olmayan finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerinin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK ) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile BDDK tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arzeden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama: Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin inisiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır.

19

20

21 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler I. Şube nin kuruluş tarihi, başlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değişiklikleri ihtiva eden tarihçesi 1 II. Şube nin sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, III. varsa bu hususlarda yıl içindeki değişiklikler ile dahil olduğu gruba ilişkin açıklama 1 Şube nin, müdürler kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa Şube de sahip oldukları paylara ilişkin açıklama 1 IV Şube nin nitelikli paya sahip kişi ve kuruluşlara ilişkin açıklamalar 1 V. Şube nin hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi 1 VI. Diğer Bilgiler 2 İKİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolar I. Bilanço 3 II. Gelir tablosu 5 III. Nazım hesaplar tablosu 6 IV. Özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider kalemlerine ilişkin tablo 7 V. Özkaynak değişim tablosu 8 VI. Nakit akım tablosu 10 VII. Kar dağıtım tablosu 11 VIII. Yabancı şubenin merkezinin konsolide finansal tabloları 12 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe Politikalarına İlişkin Açıklamalar I. Sunum esaslarına ilişkin açıklamalar 13 II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden işlemlere ilişkin açıklamalar 14 III. İştirak ve bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler 14 IV. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünlere ilişkin açıklamalar 14 V. Faiz gelir ve giderine ilişkin açıklamalar 14 VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine ilişkin açıklamalar 15 VII. Finansal varlıklara ilişkin açıklamalar 15 VIII. Finansal varlıklarda değer düşüklüğüne ilişkin açıklamalar 17 IX. Finansal araçların netleştirilmesine ilişkin açıklamalar 17 X. Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemlerine ilişkin açıklamalar 17 XI. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar ve bu varlıklara ilişkin borçlar hakkında açıklamalar 17 XII. Şerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar 17 XIII. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar 18 XIV. Kiralama işlemlerine ilişkin açıklamalar 18 XV. Karşılıklar ve koşullu yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 18 XVI Koşullu varlıklara ilişkin açıklamalar 19 XVII. Çalışanların haklarına ilişkin yükümlülüklere ilişkin açıklamalar 19 XVIII. Vergi uygulamalarına ilişkin açıklamalar 19 XIX. Borçlanmalara ilişkin ilave açıklamalar 20 XX. İhraç edilen hisse senetlerine ilişkin açıklamalar 20 XXI. Aval ve kabullere ilişkin açıklamalar 20 XXII. Devlet teşviklerine ilişkin açıklamalar 20 XXIII. Kâr yedekleri ve kârın dağıtılmasına ilişkin açıklamalar 21 XXIV Hisse başına kazanca ilişkin açıklamalar 21 XXV. İlişkili taraflara ilişkin açıklamalar 21 XXVI. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin açıklamalar 21 XXVII. Bölümlere göre raporlamaya ilişkin açıklamalar 21 XXVIII. Sınıflandırmalar 21 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Şube nin Mali Bünyesine İlişkin Bilgiler I. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin açıklamalar 22 II. Kredi riskine ilişkin açıklamalar 25 III. Piyasa riskine ilişkin açıklamalar 29 IV. Operasyonel riske ilişkin açıklamalar 30 V. Kur riskine ilişkin açıklamalar 30 VI. Faiz oranı riskine ilişkin açıklamalar 32 VII. Likidite riskine ilişkin açıklamalar 35 VIII. Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine ilişkin açıklamalar 36 IX. Başkalarının nam ve hesabına yapılan işlemler, inanca dayalı işlemlere ilişkin açıklamalar 37 X. Faaliyet bölümlerine ilşkin açıklamalar 37 BEŞİNCİ BÖLÜM Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar I. Aktif kalemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar 39 II. Pasif kalemlere ilişkin açıklama ve dipnotlar 48 III. Gelir tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 54 IV. Nazım hesaplara ilişkin açıklama ve dipnotlar 58 V. Özkaynak değişim tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 60 VI. Nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar 61 VII. Şube nin dahil olduğu risk grubu ile ilgili açıklamalar 62 VIII. Şube nin yurtiçi, yurtdışı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki şube ile yurtdışı temsilciliklerine ilişkin bilgiler 63 IX. Bilanço sonrası hususlara ilişkin açıklama ve dipnotlar 63 ALTINCI BÖLÜM Diğer açıklama ve dipnotlar I. Şube nin faaliyetlerine ilişkin diğer açıklamalar 64 YEDİNCİ BÖLÜM Bağımsız Denetim Raporuna İlişkin Açıklamalar I. Bağımsız denetim raporuna ilişkin açıklamalar 64 II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar 64

22 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER I. ŞUBE NİN KURULUŞ TARİHİ, BAŞLANGIÇ STATÜSÜ, ANILAN STATÜDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİ İHTİVA EDEN TARİHÇESİ: Bank Mellat, Merkezi: Tahran-İran İstanbul Türkiye Merkez, Ankara ve İzmir Şubeleri ( Şube ), Tahran-İran'da kurulu Bank Mellat ın Türkiye Şubeleri olarak sırasıyla 18 Ağustos 1981, 23 Şubat 1984 ve 16 Ocak 1992 tarihlerinde, yasal yükümlülüklerden sonra Şube karının Genel Merkez e transferine ve tasfiye halinde Şube sermayesinin iade edilmesine imkan veren, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu kapsamında tescil edilmiştir. Şubeler, bankacılık faaliyetlerine, Hazine den gerekli iznin alınmasını takiben (sırasıyla Nisan 1982, Mayıs 1985 ve Ekim 1992) başlamışlardır. II. ŞUBE NİN SERMAYE YAPISI, YÖNETİM VE DENETİMİNİ DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK TEK BAŞINA VEYA BİRLİKTE ELİNDE BULUNDURAN ORTAKLARI, VARSA BU HUSUSLARDA YIL İÇİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER İLE DAHİL OLDUĞU GRUBA İLİŞKİN AÇIKLAMA: Şube nin hakim sermayedarı İran İslam Cumhuriyeti Devleti dir. III. ŞUBE NİN, MÜDÜRLER KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ, DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ İLE GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ, VARSA ŞUBE DE SAHİP OLDUKLARI PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA: Ünvanı İsmi Görevi Öğrenim Durumu Müdürler Kurulu Başkanı: Younes Hormozi Sheikh Tabagh Başkan Lisans Müdürler Kurulu Üyeleri: Bagher Mohaghegh Toossi Genel Müdür Yüksek Lisans Ahmet Arıöz Genel Müdür Yrd. Lisans Hodjatallah Sheikhaleslami Ankara Şubesi Müdürü Yüksek Lisans Yukarıda belirtilen kişilerin Şube de sahip olduğu pay bulunmamaktadır. IV. ŞUBE NİN NİTELİKLİ PAYA SAHİP KİŞİ VE KURULUŞLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Ad Soyad/Ticari Ünvanı Pay Tutarları Pay Oranları Ödenmiş Paylar Ödenmemiş Paylar İran İslam Cumhuriyeti % V. ŞUBE NİN HİZMET TÜRÜ VE FAALİYET ALANLARINI İÇEREN ÖZET BİLGİ: Şube, çeşitli bankacılık faaliyetleri gerçekleştirmekte olup, esas faaliyet konusu, İran İslam Cumhuriyeti ile olan ticaret işlemlerini finanse etmektir. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Şube nin personel sayısı 50 kişidir (31 Aralık 2007: 49 kişi). 1

23 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) GENEL BİLGİLER (Devamı) VI. DİĞER BİLGİLER: Şube nin ticaret unvanı : Bank Mellat, Merkezi: Tahran-İran İstanbul Türkiye Merkez, Ankara ve İzmir Şubeleri Şube nin Yönetim Merkezinin Adresi : Taleghani Avenue. No: 327 Tahran - İran Türkiye deki Şube nin Adresi : Büyükdere Cd. Binbirçiçek Sk. No Levent- İstanbul/Türkiye Telefon : (0212) Faks : (0212) Elektronik Site : Elektronik Posta : Raporlama Dönemi : 1 Ocak - 31 Aralık

24 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 VE 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) I. BİLANÇO İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Aralık Aralık 2007 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (I-a) II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) (I-b) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar III. BANKALAR (I-c) IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-d) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler VI. KREDİLER (I-e) Krediler Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Diğer Takipteki Krediler Özel Karşılıklar (-) (20) - (20) (17) - (17) VII. FAKTORİNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (I-f) Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler IX. İŞTİRAKLER (Net) (I-g) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali İştirakler Mali Olmayan İştirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (I-h) Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ (I-i) ORTAKLIKLARI) (Net) Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (I-j) Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer Kazanılmamış Gelirler (-) XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (I-k) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (I-l) XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (I-m) Şerefiye Diğer XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (I-n) XVII. VERGİ VARLIĞI (I-o) Cari Vergi Varlığı Ertelenmiş Vergi Varlığı XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (I-p) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIX. DİĞER AKTİFLER (I-r) AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 3

25 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 VE 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) I. BİLANÇO PASİF KALEMLER Dipnot 31 Aralık Aralık 2007 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (II-a) Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı Diğer II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (II-b) III. ALINAN KREDİLER (II-c) IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller VI. FONLAR Müstakriz Fonları Diğer VII. MUHTELİF BORÇLAR VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (II-d) IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) (II-e) Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (II-f) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARŞILIKLAR (II-g) Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar XIII. VERGİ BORCU (II-h) Cari Vergi Borcu Ertelenmiş Vergi Borcu XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (II-i) Satış Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (II-j) XVI. ÖZKAYNAKLAR (II-k) Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Menkul Değerler Değerleme Farkları (II-l) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı Dönem Net Kâr/ Zararı PASİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 4

26 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 VE 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) II. GELİR TABLOSU GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot (Beşinci Bölüm) 1 Ocak Aralık Ocak Aralık 2007 I. FAİZ GELİRLERİ (III-a) Kredilerden Alınan Faizler (III-a-1) Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler (III-a-2) Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler (III-a-3) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri - - II. FAİZ GİDERLERİ (III-b) (9.773) (6.939) 2.1 Mevduata Verilen Faizler (III-b-4) (1.272) (686) 2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (III-b-1) (8.501) (6.253) 2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (III-b-3) Diğer Faiz Giderleri - - III. NET FAİZ GELİRİ (I + II) IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ Alınan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Diğer Verilen Ücret ve Komisyonlar (17) (12) Gayri Nakdi Kredilere Diğer (17) (12) V. TEMETTÜ GELİRLERİ (III-c) - - VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (III-d) (146) 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı (146) VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (III-e) VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (III-f) (432) (7) X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (III-g) (4.693) (4.533) XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII+IX+X) XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR - - XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - - XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) (III-h) XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (III-i) (3.672) (2.020) 16.1 Cari Vergi Karşılığı (3.680) (2.038) 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 8 18 XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) - - XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Cari Vergi Karşılığı Ertelenmiş Vergi Karşılığı - - XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) - - XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) (III-j) Hisse Başına Kâr / Zarar 0,0045 0,0027 İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 5

27 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 VE 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) III. NAZIM HESAPLAR TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot (Beşinci 31 Aralık Aralık 2007 Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANTİ ve KEFALETLER (IV-a-2, 3) Teminat Mektupları Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları Banka Kredileri İthalat Kabul Kredileri Diğer Banka Kabulleri Akreditifler Belgeli Akreditifler Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (IV-a-1) Cayılamaz Taahhütler Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü Çekler İçin Ödeme Taahhütleri İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (IV-b) Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler Alım Satım Amaçlı İşlemler Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri Vadeli Döviz Alım İşlemleri Vadeli Döviz Satım İşlemleri Para ve Faiz Swap İşlemleri Swap Para Alım İşlemleri Swap Para Satım İşlemleri Swap Faiz Alım İşlemleri Swap Faiz Satım İşlemleri Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları Para Alım Opsiyonları Para Satım Opsiyonları Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para İşlemleri Futures Para Alım İşlemleri Futures Para Satım İşlemleri Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri Futures Faiz Alım İşlemleri Futures Faiz Satım İşlemleri Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler Tahsile Alınan Çekler Tahsile Alınan Ticari Senetler Tahsile Alınan Diğer Kıymetler İhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER Menkul Kıymetler Teminat Senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Diğer Rehinli Kıymetler Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 6

28 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 VE 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ 31 Aralık Aralık 2007 I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI - - III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI - - IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI - - V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - - VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA VII. İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - - MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ - - VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI - - IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ (25) (35) X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX) XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI 114 (36) 1.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 114 (36) 1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer - - XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X-XI) İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 7

29 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) V. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Kârı / (Zararı) Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı) Menkul Değer. Değerleme Farkı Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış A./Durdurulan F. İlişkin Dur. V. Bir.Değ.F. 31 Aralık 2007 I. Dönem Başı Bakiyesi (31 Aralık 2006) (29) II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) (29) Dönem İçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V. Menkul Değerler Değerleme Farkları VI. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS X. Kur Farkları XI. XII. XIII. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XIV. Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan XV. Hisse Senedi İhracı XVI. Hisse Senedi İptal Kârları XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVIII. Diğer XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı XX. Kâr Dağıtımı (194) - (4.575) (4.769) 20.1 Dağıtılan Temettü (194) - - (4.575) (4.769) 20.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar (4.575) Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (III.+...+XX.) Toplam Özkaynak İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 8

30 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) V. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Kârları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Kârı / (Zararı) Geçmiş Dönem Kârı / (Zararı) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Farkı Varlık YDF Menkul Değer. Değerleme Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış A./Durdurulan F. İlişkin Dur. V. Bir.Değ.F. 31 Aralık 2008 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Menkul Değerler Değerleme Farkları IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı Nakden İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi İhraç Primi XIV. Hisse Senedi İptal Kârları Ödenmiş Sermaye Enflasyon XV. Düzeltme Farkı XVI Diğer XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı XVIII. Kâr Dağıtımı (8.444) Dağıtılan Temettü Yedeklere Aktarılan Tutarlar (8.444) Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+...+XVIII) Toplam Özkaynak İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 9

31 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 VE 2007 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) VI. NAKİT AKIŞ TABLOSU NAKİT AKIŞ TABLOLARI Dipnot 31 Aralık Aralık 2007 (Beşinci A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bölüm) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı Alınan Faizler Ödenen Faizler (6.981) (6.969) Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (2.541) (2.369) Ödenen Vergiler (1.734) (2.203) Diğer (3.780) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) /Azalış Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (Artış) / Azalış Bankalar Hesabındaki Net (Artış) / Azalış (7.063) Kredilerdeki Net (Artış) / Azalış (73.787) Diğer Aktiflerdeki Net (Artış) / Azalış (4.613) Bankaların Mevduatlarındaki Net Artış Diğer Mevduatlardaki Net Artış / (Azalış) (3.416) Alınan Kredilerdeki Net (Azalış) (13.172) (31.653) Vadesi Gelmiş Borçlardaki Net Artış / (Azalış) Diğer Borçlardaki Net Artış I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (2.018) (7.629) 2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (118) (48) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (2.014) (7.624) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Diğer - - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit - (4.769) 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri - (4.769) 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler Diğer - - IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi - - V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I + II + III + IV) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar VI-a VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V + VI) VI-a İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 10

32 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 VE 2007 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN KÂR DAĞITIM TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) VII. KAR DAĞITIM TABLOSU 31 Aralık Aralık 2007 I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1.1 Dönem Kârı Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (8) (18) A. NET DÖNEM KÂRI ( ) Geçmiş Dönemler Zararı (-) Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-) Bankada Bırakılması Ve Tasarrufu Zorunlu Yasal Fonlar (-) - - B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-( )] Ortaklara Birinci Temettü (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr Ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine Personele Temettü (-) Yönetim Kuruluna Temettü (-) Ortaklara İkinci Temettü (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr Ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-) Statü Yedekleri (-) Olağanüstü Yedekler Diğer Yedekler Özel Fonlar - - II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1 Dağıtılan Yedekler İkinci Tertip Yasal Yedekler (-) Ortaklara Pay (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senetlerine Kâra İştirakli Tahvillere Kâr Ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine Personele Pay (-) Yönetim Kuruluna Pay (-) - - III. HİSSE BAŞINA KÂR Hisse Senedi Sahiplerine 0,0045 0, Hisse Senedi Sahiplerine (%) İmtiyazli Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazli Hisse Senedi Sahiplerine (%) - - IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ Hisse Senedi Sahiplerine Hisse Senedi Sahiplerine (%) İmtiyazli Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazli Hisse Senedi Sahiplerine (%) - - NOT: Bu finansal tabloların düzenlendiği tarih itibariyle Şube nin 2008 yılı kâr dağıtımı henüz kesinleşmemiştir. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 11

33 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ ŞUBE NİN MERKEZİNİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) VIII. YABANCI ŞUBE NİN MERKEZİNİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI 20 Mart 2008 tarihi itibariyle Şube nin Merkezi nin hazırlamış olduğu mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir. Şube nin Merkezi nin 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle hazırlanmış mali tabloları bulunmamaktadır. BANK MELLAT ( İRAN ) KONSOLİDE KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (BİN ABD DOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (20 Mart 2008) (20 Mart 2007) (1) Nakit Değerler Merkez Bankası Diğer Aktifler Toplam Aktifler Mevduat Diğer Pasifler Özkaynaklar Toplam Pasifler BANK MELLAT ( İRAN ) KONSOLİDE KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU (BİN ABD DOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (20 Mart 2008) (20 Mart 2007) Toplam Gelirler Mevduata Verilen Faiz ( ) ( ) Diğer Gelirler Toplam Net Gelirler Toplam Giderler ( ) ( ) Vergi Öncesi Kâr Ödenecek Vergiler (74.726) (37.108) Net Kâr (1) Yeniden düzenlenmiştir. 12

34 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. SUNUM ESASLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların Türkiye Muhasebe Standartları ve Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması: Şube, muhasebe kayıtlarını Türk parası olarak, 1 Kasım 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ( Bankacılık Kanunu ), Türk Ticaret Kanunu ve Türk vergi mevzuatına uygun olarak tutmaktadır. Finansal tablolar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe Standartları ( TMS ) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ( TFRS ) ile BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere (tümü Türkiye Muhasebe Standartları ya da TMS ) uygun olarak hazırlanmıştır. Düzenlenen kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotları 22 Eylül 2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar İle Bunlara İlişkin Açıklama Ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ e göre hazırlanmıştır. Konsolide olmayan finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dışında, enflasyon düzeltmesine tabi tutulmak suretiyle, tarihi maliyet esası baz alınarak YTL olarak hazırlanmıştır. Finansal tabloların TMS ye göre hazırlanmasında Şube yönetiminin bilançodaki varlık ve yükümlülükler ile bilanço tarihi itibariyle koşullu konular hakkında varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Söz konusu varsayımlar ve tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve bu düzeltmelerin etkisi gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları TMS kapsamında yer alan esaslara göre belirlenmiş ve uygulanmıştır. Söz konusu muhasebe politikaları ve değerleme esasları aşağıda yer alan II. ila XXVIII. no lu dipnotlarda açıklanmaktadır. 13

35 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı) II. FİNANSAL ARAÇLARIN KULLANIM STRATEJİSİ VE YABANCI PARA CİNSİNDEN İŞLEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Şube nin temel faaliyet alanları, her türlü ticari bankacılık faaliyetleri ve mevzuatın bankalarca yapılmasına ve icrasına imkan verdiği konularla iştigal etmektir. Şube nin ilişikteki bilanço yapısından da anlaşılacağı üzere Şube, sabit oranlı mevduatlarından ve merkezden aldığı krediler ve nakit teminatlardan elde ettiği kaynakları ağırlıklı olarak kısa vadeli, yüksek getirili ve göreceli olarak düşük riskli banka plasmanları ve bankalara açılan krediler şeklinde değerlendirmektedir. Şube, likidite riskini mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle yönetmektedir. Bu bağlamda Şube, vadesi gelmiş yükümlülüklerinin karşılanabilirliğini sağlayıcı likidite yapısını sağlamayı amaçlamaktadır. Şube, para, sermaye ve mal piyasalarında kısa vadeli kur, faiz ve fiyat hareketleri karşısında kaynaklarını ağırlıklı olarak kısa vadeli plasmanlarda değerlendirmek ve nakit karşılık tesis etmek suretiyle gerekli önlemleri almaktadır. Diğer yabancı para cinsi işlemlerden kaynaklanan kur riskine karşı Şube, TCMB nin döviz sepetine uygun pozisyon almaktadır. Şube, dalgalı kur sistemine geçilmesiyle birlikte, kurun izleyebileceği yöndeki belirsizliklerin artması sebebiyle yabancı para net genel pozisyonunu, ilgili yasal sınırlara uygun düzeyde tutmaktadır. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle yabancı para işlemlerin Türk parasına dönüştürülmesinde ve bunların finansal tablolara yansıtılmasında kullanılan ABD Doları kur değeri 1,5123 YTL, Euro kur değeri 2,1408 YTL ve Yen kur değeri 0,0167 YTL dir. III. İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARA İLİŞKİN BİLGİLER: Şube nin 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. IV. VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİ İLE TÜREV ÜRÜNLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Türev işlemlerin ilk olarak kayda alınmalarında gerçeğe uygun değerleri kullanmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir. Oluşan kar ya da zararın muhasebeleştirme yöntemi, ilgili türev işlemin riskten korunma amaçlı olmasına, böyle ise, riskten korunan kalemin içeriğine göre değişmektedir. Şube nin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değere yönelik riskten korunma olarak belirlenen türev işlemleri bulunmamaktadır. Şube nin vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile türev ürünleri bulunmamaktadır. V. FAİZ GELİR VE GİDERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Faiz gelir ve giderleri etkin faiz oranı yöntemi uygulanarak dönemsel olarak kaydedilmektedir. Şube, ilgili mevzuat çerçevesinde donuk alacaklarla ilgili faiz gelirleri ve varsa, tahsili şüpheli görülen diğer faiz gelirleriyle ilgili reeskont uygulamasını durdurmakta ve o tarihe kadar kaydedilmiş olan reeskont tutarlarını iptal ederek tahsilat gerçekleşene kadar gelir olarak kaydetmemektedir. 14

36 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı) VI. ÜCRET VE KOMİSYON GELİR VE GİDERLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Tahsil edildikleri dönemde gelir kaydedilen bazı bankacılık işlemleriyle ilgili ücret gelirleri haricindeki ücret ve komisyon gelirleri ve giderleri esas olarak tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Diğer kredi kurum ve kuruluşlarına ödenen kredi ücret ve komisyon giderleri işlem maliyeti olarak dikkate alınmakta ve Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi ne göre muhasebeleştirilmektedir. Sözleşmeler yoluyla sağlanan ya da üçüncü bir gerçek veya tüzel kişi için varlık alımı veya satımı gibi işlemlere ilişkin hizmetler yoluyla sağlanan gelirler tahsil edildiği tarihlerde gelir olarak kaydedilmektedir. VII. FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Şube, finansal varlıklarını Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar, Satılmaya hazır finansal varlıklar, Krediler ve alacaklar veya Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar olarak sınıflandırmakta ve muhasebeleştirmektedir. Söz konusu finansal varlıkların alım ve satım işlemleri Teslim tarihi ne göre kayıtlara alınmakta ve kayıtlardan çıkarılmaktadır. Finansal varlıkların sınıflandırılması şekli ilgili varlıkların Şube yönetimi tarafından satınalma amaçları dikkate alınarak, elde edildikleri tarihlerde kararlaştırılmaktadır. a. Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarar a Yansıtılan Finansal Varlıklar: Bu kategorinin iki alt kategorisi bulunmaktadır: Alım satım amaçlı olarak elde tutulan finansal varlıklar ile ilk kayda alınma sırasında Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklar. Alım satım amaçlı finansal varlıklar piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kâr sağlama amacıyla elde edilen, veya elde edilme nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kâr sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan finansal varlıklardır. Alım satım amaçlı finansal varlıklar ilk olarak kayda alınmalarında makul değerleri kullanmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir. Borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda aktif olarak işlem gören alım satım amaçlı menkul değerler borsa fiyatı ile işlem görmeyenler veya işlem gördüğü halde işlem hacminin ihraç edildiği tutara nispeten ihmal edilebilir ölçüde düşük olanlar ise TCMB nin açıkladığı gösterge niteliğindeki fiyatlar kullanılarak değerlenmiştir. Yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç ve kayıplar kar/zarar hesaplarına dahil edilmektedir. Alım satım amaçlı finansal varlıklardan kazanılan faizler faiz gelirleri içerisinde ve elde edilen kâr payları temettü gelirleri içerisinde gösterilmektedir. Türev finansal araçlar da riskten korunma aracı olarak tanımlanmadığı sürece alım satım amaçlı finansal varlıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Bu bölümün IV. nolu dipnotunda türev finansal araçların muhasebeleştirilmesine ilişkin esaslar açıklanmıştır. Şube nin gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal varlıkları bulunmamaktadır. 15

37 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı) b. Kredi ve Alacaklar: Krediler ve alacaklar, borçluya para, mal veya hizmet sağlama yoluyla yaratılan finansal varlıklardır. Söz konusu krediler ve alacaklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleri ile değerlenmektedir. Şube, yönetimin değerlendirmeleri ve tahminleri doğrultusunda herhangi bir kredinin veya alacağın tahsil imkanının sınırlı veya şüpheli hale gelmesi durumunda ve/veya zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik i ve 23 Ocak 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik i de dikkate alarak özel ve genel karşılık ayırmaktadır. Yıl içinde ayrılan karşılıklar o yıl gelirinden düşülmektedir. Tahsili mümkün olmayan alacaklar bütün yasal işlemler tamamlandıktan sonra kayıtlardan silinmektedir. Daha önce karşılık ayrılan alacaklar tahsil edildiğinde ayrılan özel karşılık hesabından düşülerek gelir hesaplarına yansıtılmaktadır. c. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar: Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve Krediler ve alacaklar dışında kalan finansal varlıklardır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ilk olarak elde etme maliyeti üzerinden kayda alınmakta ve kayda alınmayı müteakiben Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi kullanılarak İskonto edilmiş bedeli ile değerlenmektedir. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ilgili faiz gelirleri gelir tablosunda yansıtılmaktadır. Şube nin önceden vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler arasında sınıflandırdığı ancak, sınıflandırma esaslarına uyulmadığından iki yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi tutulamayacak finansal varlıkları bulunmamaktadır. Şube nin 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle vadeye kadar elde tutulacak yatırımları bulunmamaktadır. d. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar: Satılmaya hazır finansal varlıklar Kredi ve alacaklar ile Vadeye kadar elde tutulacaklar ve Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflanan borçlanma senetleri kayda alınmalarını takiben gerçeğe uygun değerle değerlenmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan Gerçekleşmemiş kâr ve zararlar ilgili finansal varlığa karşılık gelen değerin tahsili, varlığın satılması, elden çıkarılması veya zafiyete uğraması durumlarından birinin gerçekleşmesine kadar dönemin gelir tablosuna yansıtılmamakta ve; özkaynaklar içindeki Menkul değerler değer artış fonu hesabında izlenmektedir. Söz konusu menkul değerlerin tahsil edildiğinde veya elden çıkarıldığında özkaynak içinde yansıtılan birikmiş gerçeğe uygun değer farkları gelir tablosuna yansıtılmaktadır. 16

38 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı) VIII. FİNANSAL VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Finansal varlıkların gelecekte beklenen nakit akışlarının Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi ile iskonto edilmek suretiyle hesaplanan tahmini tahsil edilebilir tutarının veya varsa gerçeğe uygun değerine göre muhasebeleştirilen tutarının defter değerinden düşük olması durumunda söz konusu finansal varlığın zafiyete uğradığı kabul edilir. Finansal varlıkların zafiyete uğraması sonucu oluşan değer düşüklüğü için karşılık ayrılır ve ayrılan karşılık gider hesapları ile ilişkilendirilir. Bu bölümün VII.b. no lu dipnotunda kredi ve diğer alacaklar için ayrılan karşılıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin esaslar açıklanmıştır. IX. FİNANSAL ARAÇLARIN NETLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Finansal varlıklar ve borçlar, Şube nin netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olması ve ilgili finansal aktif ve pasifi net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyetinde olması durumunda veya ilgili finansal varlığı ve borcu eşzamanlı olarak sonuçlandırma hakkına sahip olması halinde bilançoda net tutarları üzerinden gösterilir. X. SATIŞ VE GERİ ALIŞ ANLAŞMALARI VE MENKUL DEĞERLERİN ÖDÜNÇ VERİLMESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: XI. Şube nin 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemleri bulunmamaktadır. Tekrar geri alımlarını öngören anlaşmalar çerçevesinde satılmış olan menkul kıymetler ( Repo ) Şube portföyünde tutuluş amaçlarına göre Alım satım amaçlı, Satılmaya hazır veya Vadeye kadar elde tutulacak portföylerde sınıflandırılmakta ve ait olduğu portföyün esaslarına göre değerlemeye tabi tutulmaktadır. Repo sözleşmesi karşılığı elde edilen fonlar pasifte Repo işlemlerinden sağlanan fonlar hesabında muhasebeleştirilmekte ve ilgili repo anlaşmaları ile belirlenen satım ve geri alım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi ne göre gider reeskontu hesaplanmaktadır. Geri satım taahhüdü ile alınmış menkul kıymetler ( Ters repo ) işlemleri bilançoda Ters repo işlemlerinden alacaklar kalemi altında muhasebeleştirilmektedir. Ters repo anlaşmaları ile belirlenen alım ve geri satım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi ne göre faiz gelir reeskontu hesaplanmaktadır. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR VE BU VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR: Şube nin durdurulan faaliyeti bulunmamaktadır. Satış amaçlı duran varlıklar donuk alacaklardan dolayı edinilen maddi duran varlıklardan oluşmakta olup, konsolide olmayan finansal tablolarda 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak muhasebeleştirilmektedir. XII. ŞEREFİYE VE DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle finansal tablolara yansıtılması gereken maddi olmayan duran varlık ve şerefiye kalemi yoktur. 17

39 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı) XIII. MADDİ DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Maddi duran varlıkların ilk kayıtları elde etme tutarları ve varlığın kullanılabilir hale getirilebilmesi için gerekli diğer doğrudan giderlerin ilavesi suretiyle bulunmuş maliyet bedeli üzerinden yapılmıştır. Maddi duran varlıklar, kayda alınmalarını izleyen dönemde maliyet bedelinden birikmiş amortismanların ve varsa birikmiş değer azalışlarının düşülmesinden sonra kalan tutarları üzerinden değerlenmiştir. Amortisman, maddi duran varlıkların maliyetleri üzerinden tahmin edilen faydalı ömürler esas alınarak doğrusal yöntem kullanılarak ayrılmaktadır. Tahmin edilen ekonomik ömürler aşağıdaki gibidir: XIV. XV. Binalar Büro makina, mobilya mefruşat ve taşıtlar 50 yıl 5 yıl Bilanço tarihi itibariyle aktifte bir hesap döneminden daha az bir süre bulunan varlıklara ilişkin olarak, bir tam yıl için öngörülen amortisman tutarının, varlığın aktifte kalış süresiyle orantılanması suretiyle bulunan tutar kadar amortisman ayrılmıştır. Maliyet bedelinin ilgili maddi duran varlığın Net gerçekleşebilir değeri nin üzerinde olması durumunda söz konusu varlığın değeri Net gerçekleşebilir değeri ne indirilir ve ayrılan değer düşüklüğü karşılığı gider hesapları ile ilişkilendirilir. Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar satış hasılatından ilgili maddi duran varlığın net defter değerinin düşülmesi suretiyle tespit edilmektedir. Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı artıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmektedir. Yatırım harcamaları, varlığın faydalı ömrünü uzatan, varlığın hizmet kapasitesini artıran, üretilen mal veya hizmetin kalitesini artıran veya maliyetini azaltan giderler gibi maliyet unsurlarından oluşmaktadır. 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle maddi duran varlıkların üzerinde rehin, ipotek ve diğer tedbirler ve alımı için verilen taahhütler mevcut değildir. KİRALAMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Şube nin 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle finansal kiralama işlemleri bulunmamaktadır. KARŞILIKLAR VE KOŞULLU YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Karşılıklar ve koşullu yükümlülükler Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı na ( TMS 37 ) uygun olarak muhasebeleştirilmektedir. Karşılıklar bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmişten kaynaklanan yasal veya yapısal bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan kaynakların çıkışının muhtemel olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir tahminin yapılabildiği durumlarda muhasebeleştirilmektedir. Geçmiş dönemlerdeki olayların bir sonucu olarak ortaya çıkan yükümlülükler için Dönemsellik ilkesi uyarınca bu yükümlülüklerin ortaya çıktığı dönemde karşılık ayrılmaktadır. Tutarın yeterince güvenilir olarak ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için Şube den kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda söz konusu yükümlülük Koşullu olarak kabul edilmekte ve dipnotlarda açıklanmaktadır. 18

40 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı) XVI. KOŞULLU VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Koşullu varlıklar, genellikle, ekonomik yararların işletmeye girişi olasılığını doğuran, planlanmamış veya diğer beklenmeyen olaylardan oluşmaktadır. Koşullu varlıkların finansal tablolarda gösterilmeleri, hiçbir zaman elde edilemeyecek bir gelirin muhasebeleştirilmesi sonucunu doğurabileceğinden, sözü edilen varlıklar finansal tablolarda yer almamaktadır. Koşullu varlıklar, ekonomik faydaların işletmeye girişleri olası ise finansal tablo dipnotlarında açıklanmaktadır. Koşullu varlıklar ilgili gelişmelerin finansal tablolarda doğru olarak yansıtılmalarını teminen sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik faydanın Şube ye girmesinin neredeyse kesin hale gelmesi durumunda ilgili varlık ve buna ilişkin gelir, değişikliğin oluştuğu dönemin finansal tablolarına yansıtılır. XVII. ÇALIŞANLARIN HAKLARINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Kıdem tazminatı ve izin haklarına ilişkin yükümlülükler Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı ( TMS 19 ) hükümlerine göre muhasebeleştirilmektedir. Yürürlükteki kanunlara göre, Şube emeklilik dolayısıyla veya istifa ve İş Kanunu nda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona erdirilen çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların Türk İş Kanunu uyarınca emekliye ayrılması veya en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak iş ilişkisinin kesilmesi, askerlik hizmeti için çağrılması veya vefatı durumunda doğacak gelecekteki olası yükümlülük tutarlarının tahmini karşılığının net bugünkü değeri üzerinden hesaplanmış ve finansal tablolara yansıtılmıştır. XVIII. VERGİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: a. Cari Vergi: Kurumlar Vergisi Kanunu 21 Haziran 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5520 sayılı yasa ile değişmiştir. Söz konusu 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nun pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türkiye de, kurumlar vergisi oranı 2007 yılı için %20 (2006: %20) dir. Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir. Türkiye deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz. Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14 üncü gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir. 19

41 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı) En az iki yıl süre ile elde tutulan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerin satışından doğan kârların %75 i, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süreyle özkaynaklarda tutulması şartı ile vergiden istisnadır. Türkiye de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle ödenecek vergi miktarları değişebilir. Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. b. Ertelenmiş Vergi: Şube, bir varlığın veya yükümlülüğün defter değeri ile vergi mevzuatı uyarınca belirlenen vergiye esas değeri arasında ortaya çıkan vergilendirilebilir geçici farklar için Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı ( TMS 12 ) hükümlerine uygun olarak ertelenmiş vergi hesaplayarak kayıtlarına yansıtmaktadır. Ertelenmiş vergi hesaplanmasında yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan yasalaşmış vergi oranları kullanılmaktadır. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Hesaplanan ertelenmiş vergi alacakları ile ertelenmiş vergi borçları finansal tablolarda netleştirilerek gösterilmektedir. XIX. BORÇLANMALARA İLİŞKİN İLAVE AÇIKLAMALAR: Alım-satım amaçlı finansal yükümlülükler ve türev finansal araçlara ilişkin yükümlülükler gerçeğe uygun değer üzerinden diğer tüm finansal yükümlülükler ise kayda alınmalarını izleyen dönemlerde Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi ile İskonto edilmiş bedel leri üzerinden değerlenmektedir. XX. İHRAÇ EDİLEN HİSSE SENETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Hisse senedi ihracı ile ilgili direkt işlem maliyetleri vergi etkisi indirilmiş olarak tahsil edilen tutardan düşülerek özsermayede gösterilirler. Şube nin 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle ihraç edilen hisse senedi bulunmamaktadır. XXI. AVAL VE KABULLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Aval ve kabuller Şube nin olası borç taahhütleri olarak Bilanço dışı yükümlülükler arasında gösterilmektedir. Şube nin 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle aval ve kabulleri bulunmamaktadır. XXII. DEVLET TEŞVİKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Şube nin 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle almış olduğu devlet teşvikleri bulunmamaktadır. 20

42 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) MUHASEBE POLİTİKALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (Devamı) XXIII. KÂR YEDEKLERİ VE KARIN DAĞITILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Şube nin birikmiş karları, BDDK dan yazılı izin alınması kaydıyla dağıtıma açıktır. XXIV. HİSSE BAŞINA KAZANCA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net kârın ilgili yıl içerisinde çıkarılmış bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. 31 Aralık Aralık 2007 Adi Hissedarlara Dağıtılabilir Net Kâr Çıkarılmış Adi Hisselerin Ağırlıklı Ortalama Adedi (Bin) Hisse Başına Kâr (Tam YTL tutarı ile gösterilmiştir) 0,0045 0,0027 Türkiye de şirketler sermayelerini halihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından dağıttıkları bedelsiz hisse yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip bedelsiz hisse dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse adedi, söz konusu hisse dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunur. İhraç edilmiş hisse adedinin bilanço tarihinden sonra ancak finansal tabloların hazırlanmış olduğu tarihten önce bedelsiz hisse adedi dağıtılması sebebiyle artması durumunda hisse başına kazanç hesaplaması toplam yeni hisse adedi dikkate alınarak yapılmaktadır. XXV. İLİŞKİLİ TARAFLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri tarafından kontrol edilen veya kendilerine bağlı şirketler ile birlikte, iştirakler ve müşterek yönetime tabi ortaklıklar İlişkili Taraf Açıklamaları Standardı ( TMS 24 ) kapsamında ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir. İlişkili taraflarla yapılan işlemler Beşinci Bölüm VII. no lu dipnotta gösterilmiştir. XXVI. NAKİT VE NAKDE EŞDEĞER VARLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Nakit akış tablolarının hazırlanmasına esas olan Nakit kasa, efektif ve T.C. Merkez Bankası dahil bankalardaki vadesiz mevduat olarak, Nakde eşdeğer varlık ise orjinal vadesi üç aydan kısa olan bankalararası para piyasası plasmanları ve bankalardaki vadeli depolar olarak tanımlanmaktadır. XXVII. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Şube nin organizasyonel ve iç raporlama yapısına ve Bölümlere Göre Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı ( TMS 14 ) hükümlerine uygun olarak belirlenmiş faaliyet alanlarına ilişkin bilgiler Dördüncü Bölüm, X. no lu dipnotta sunulmuştur. XXVIII. SINIFLANDIRMALAR: 31 Aralık 2008 tarihli finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması için 31 Aralık 2007 tarihli bilançoda 111 YTL tutarındaki mevduat diğer mevduat kaleminden bankanın dahil olduğu risk grubunun mevduatı kalemine ve 31 Aralık 2007 tarihli gelir tablosunda 172 YTL tutarındaki faiz gideri kullanılan kredilere verilen faiz gideri kaleminden mevduata verilen faiz gideri kalemine sınıflanmıştır. 21

43 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ŞUBE NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER I. SERMAYE YETERLİLİĞİ STANDART ORANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Şube nin sermaye yeterliliği standart oranı %51,63 tür (31 Aralık 2007: %49,30). Bu oran ilgili mevzuatta belirlenen asgari oranın oldukça üzerindedir. Sermaye yeterliliği standart oranı 1 Kasım 2006 tarihinde yayımlanmış olan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik ile Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik ve 10 Ekim 2007 ve 22 Mart 2008 tarihlerinde yayımlanmış olan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (birlikte Sermaye Yeterliliğine İlişkin Yönetmelikler ) hükümlerince hesaplanmıştır. Aşağıdaki tablolarda Şube nin sermaye yeterliliği standart oranı hesaplamasına esas teşkil eden Risk ağırlıklı varlıkları nın ayrıntıları ve Özkaynak hesaplaması yer almaktadır. Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin bilgiler: Risk Ağırlıkları (1) %0 %10 %20 %50 %100 Kredi Riskine Esas Tutar Bilanço Kalemleri (Net) Nakit Değerler Vadesi Gelmiş Menkul Değerler T. C. Merkez Bankası Yurtiçi, Yurtdışı Bankalar, Yurtdışı Merkez ve Şubeler Para Piyasalarından Alacaklar Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar Zorunlu Karşılıklar Krediler Tasfiye Olunacak Alacaklar (Net) Kiralama İşlemlerinden Alacaklar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar Aktiflerimizin Vadeli Satışından Alacaklar Muhtelif Alacaklar Faiz ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları İştirak, Bağlı Ortak. ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) Maddi Duran Varlıklar Diğer Aktifler Nazım Kalemler Gayrinakdi Krediler ve Taahhütler Türev Finansal Araçlar Risk Ağırlığı Verilmemiş Hesaplar Toplam Risk Ağırlıklı Varlıklar (1) Şube nin %150 ve %200 risk ağırlıklı varlığı bulunmamaktadır. 22

44 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) Sermaye yeterliliği standart oranına ilişkin özet bilgi: 31 Aralık Aralık 2007 Kredi Riskine Esas Tutar (KRET) Piyasa Riskine Esas Tutar (PRET) Operasyonel Riske Esas Tutar (ORET) Özkaynak Özkaynak/(KRET+PRET+ORET) *100 51,63 49,30 Özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: ANA SERMAYE 31 Aralık Aralık 2007 Ödenmiş Sermaye Nominal Sermaye Sermaye Taahhütleri (-) - - Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı - - Hisse Senedi İhraç Primleri - - Hisse Senedi İptal Kârları - - Yasal Yedekler - - I. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/1) - - II. Tertip Kanuni Yedek Akçe (TTK 466/2) - - Özel Kanunlar Gereği Ayrılan Yedek Akçe - - Statü Yedekleri - - Olağanüstü Yedekler Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe Dağıtılmamış Kârlar - - Birikmiş Zararlar - - Yabancı Para Sermaye Kur Farkı - - Yasal Yedek, Statü Yedekleri ve Olağanüstü Yedeklerin Enflasyona Göre Düzeltme Farkı - - Kâr Net Dönem Kârı Geçmiş Yıllan Kârı Muhtemel Riskler İçin A. Serb. Karşılıkların Ana Sermayenin %25 ine Kadar Olan Kısmı - - İştirak ve Bağlı Ortaklık Hisseleri ile Gayrim. Satış Kazançları - - Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermayenin %15 ine Kadar Olan Kısmı - - Zararın Yedek Akçelerle Karşılanamayan Kısmı (-) - - Net Dönem Zararı - - Geçmiş Yıllar Zararı - - Özel Maliyet Bedelleri (-) - - Peşin Ödenmiş Giderler (-) (1) Maddi Olmayan Duran Varlıklar (-) (1) - - Ana Sermayenin %10 unu Aşan Ertelenmiş Vergi Varlığı Tutarı (-) - - Kanunun 56 ncı maddesinin Üçüncü Fıkrasındaki Aşım Tutarı (-) - - Ana Sermaye Toplamı

45 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) 31 Aralık Aralık 2007 KATKI SERMAYE Genel Karşılıklar Menkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45 i - - Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Değer Artışı Tutarının %45 i - - İştirakler, Bağlı Ortaklıklar Ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Bedelsiz Hisseleri - - Birincil Sermaye Benzeri Borçların Ana Sermaye Hesaplamasında Dikkate Alınmayan Kısmı - - İkincil Sermaye Benzeri Borçlar - - Menkul Değerler Değer Artış Fonu Tutarının %45 i İştirakler ve Bağlı Ortaklıklardan - - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Sermaye Yedeklerinin, Kâr Yedeklerinin ve Geçmiş Yıllar K/Z ının Enflasyona Göre Düzeltme Farkları (Yasal Yedek, Statü Yedekleri ve Olağanüstü Yedeklerin Enflasyona Göre Düzeltme Farkı hariç) - - Katkı Sermaye Toplamı ÜÇÜNCÜ KUŞAK SERMAYE - - SERMAYE SERMAYEDEN İNDİRİLEN DEĞERLER Sermayesinin Yüzde On ve Daha Fazlasına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kuruluşlardan (Yurt İçi, Yurt Dışı) Konsolide Edilmeyenlerdeki Ortaklık Payları - - Sermayesinin Yüzde Onundan Azına Sahip Olunan Bankalar ile Finansal Kuruluşlardaki (Yurt İçi, Yurt Dışı) Bankanın Ana Sermaye ve Katkı Sermaye Toplamının Yüzde On ve Daha Fazlasını Aşan Tutardaki Ortaklık Payları Toplamı - - Bankalara, Finansal Kuruluşlara (Yurt İçi, Yurt Dışı) Veya Nitelikli Pay Sahiplerine Kullandırılan İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz Krediler İle Bunlardan Satın Alınan Birincil Veya İkincil Sermaye Benzeri Borç Niteliğini Haiz Borçlanma Araçları - - Kanunun 50 ve 51 inci Maddeleri Hükümlerine Aykırı Olarak Kullandırılan Krediler - - Bankaların, Gayrimenkullerinin Net Defter Değerleri Toplamının Özkaynaklarının Yüzde Ellisini Aşan Kısmı İle Alacaklarından Dolayı Edinmek Zorunda Kaldıkları Ve Kanunun 57 nci Maddesi Uyarınca Elden Çıkarılması Gereken Emtia Ve Gayrimenkullerden Edinim Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen Elden Çıkarılamayanların Net Defter Değerleri Diğer - - TOPLAM ÖZKAYNAK (1) Sermaye Yeterliliğine İlişkin Yönetmelik in geçici 1. maddesi uyarınca 1 Ocak 2009 tarihine kadar; ana sermaye içinde indirim kalemi olarak gösterilen Peşin ödenmiş giderler, Maddi olmayan duran varlıklar, sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınmaktadır. 24

46 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) II. KREDİ RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: a. Şube, kredi derecelendirmelerini dikkate alarak riski, kredibilitesi yüksek bankalar ve finansal kuruluşlarla sınırlandırarak azaltmaya çalışmaktadır. Şube, tüzel ve gerçek kişilere kullandırdığı tüm kredilerini değerlendirmekte ve özellikle riski yüksek görülen kredi müşterilerinden ya ilave teminat talep etmekte ya da bu tür müşterilere kredi açmamaktadır. Kredi ve alacaklarının kredi değerlikleri düzenli aralıklarla izlenmektedir. Açılan krediler için hesap belgeleri mümkün olduğunca denetlenmiş bilgiler almakta; denetlenmemiş bilgiler ise Şube nin kredi departmanı tarafından detaylı olarak analiz edilmektedir. b. Şube nin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi bulunmamaktadır. c. Şube, 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle önemli ölçüde kredi riskine maruz kalmamıştır. d. Şube tazmin edilen gayrinakdi kredileri vadesi geldiği halde ödenmeyen krediler ile aynı risk ağırlığına tabi tutmaktadır. Kredi riski, nakit ve gayrinakit her türlü karşı taraf riski taşıyan sözleşmeler ve pozisyonlar için geniş kapsamlı olarak tanımlanmakta ve yönetilmektedir. Yenilenen ve yeniden itfa planına bağlanan krediler Şube tarafından Şube nin kredi risk yönetimi ve takibi ilkelerine göre izlemeye alınmaktadır. İlgili müşterinin finansal durumu ve ticari faaliyetleri sürekli analiz edilmekte ve yenilenen plana göre anapara ve faiz ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ilgili birimler tarafından takip edilmektedir. e. Şube nin yurtdışında yürütmekte olduğu bankacılık faaliyetleri ve kredilendirme işlemleri ağırlıklı olarak Şube nin genel merkezinin de bulunduğu İran İslam Cumhuriyeti menşeili kuruluşlarla yapılmaktadır. f. Şube, uluslararası bankacılık piyasasında aktif bir katılımcı değildir. g. 1. Şube nin ilk büyük 100 nakdi kredi müşterisinden olan alacağı toplam nakdi kredi portföyünün % 100 üdür (31 Aralık 2007: % 98). 2. Şube nin ilk büyük 100 gayrinakdi kredi müşterisinden alacağı toplam gayrinakdi kredi portföyünün %100 üdür (31 Aralık 2007: % 91). 3. Şube nin ilk büyük 100 kredi müşterisinden olan nakdi ve gayrinakdi alacak tutarının bilanço içinde ve nazım hesaplarda izlenen varlıklar içindeki payı % 59 dur (31 Aralık 2007: % 57). h. Şube nin kredi riski için ayırdığı genel karşılık tutarı 770 YTL dir (31 Aralık 2007: 352 YTL). 25

47 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) i. Kredi riskinin kullanıcılara ve coğrafi bölgelere göre dağılımı tablosu: Kullanıcılara göre kredi dağılımı Kişi ve Kuruluşlara Kullandırılan Krediler 31 Aralık 31 Aralık Bankalar ve Diğer Mali Kuruluşlara Kullandırılan Krediler Menkul Değerler (1) Diğer Krediler (2) Bilanço Dışı (2) 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık Özel Sektör Kamu Sektörü Bankalar Bireysel Müşteriler Sermayede Payı Temsil Eden MD Toplam Coğrafi bölgeler itibariyle bilgiler Yurtiçi Avrupa Birliği Ülkeleri OECD Ülkeleri (3) Kıyı Bankacılığı Bölgeleri ABD, Kanada Diğer Ülkeler Toplam (1) (2) (3) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkları içermektedir. THP de ilk üç sütunda yer alanlar dışında sınıflandırılan ve 5411 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde kredi olarak tanımlanan işlemleri içermektedir. AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri j. Coğrafi bölgeler itibariyle bilgiler: Gayrinakdi Krediler Sabit Sermaye Yatırımları Varlıklar Yükümlülükler Net Kâr 31 Aralık 2008 Yurtiçi Avrupa Birliği Ülkeleri OECD Ülkeleri (1) Kıyı Bankacılığı Bölgeleri ABD, Kanada Diğer Ülkeler İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Dağıtılmamış Varlıklar/Yükümlülükler (2) Toplam Aralık 2007 Yurtiçi Avrupa Birliği Ülkeleri OECD Ülkeleri (1) Kıyı Bankacılığı Bölgeleri ABD, Kanada Diğer Ülkeler İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Dağıtılmamış Varlıklar/Yükümlülükler (2) Toplam (1) (2) AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri Tutarlı bir esasa göre bölümlere dağıtılamayan varlık ve yükümlülükler 26

48 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) k. Kredi riskine maruz kalan tutara ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2007 Kredi riskine maruz kalan bilanço kalemleri: Bankalar Müşterilere verilen kredi ve avanslar Kurumsal Tüketici Alım satım amaçlı finansal varlıklar - - -Devlet borçlanma senetleri - - -Sermayede payı temsil eden menkul değerler - - -Diğer menkul değerler - - -Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar - - Yatırım amaçlı finansal varlıklar Devlet borçlanma senetleri Sermayede payı temsil eden menkul değerler - - -Diğer menkul değerler - - Kiralama işlemlerinden alacaklar - - Diğer varlıklar Kredi riskine maruz kalan nazım hesap kalemleri: Finansal garantiler Kredi taahhütleri ve diğer yükümlülükler l. Gecikmeli kredi ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler: Kurumsal Tüketici 31 Aralık 2008 Krediler Kredileri Toplam 30 güne kadar gecikmeli gün arası gecikmeli gün arası gecikmeli Toplam Kurumsal Tüketici 31 Aralık 2007 Krediler Kredileri Toplam 30 güne kadar gecikmeli gün arası gecikmeli gün arası gecikmeli Toplam

49 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) m. Borçlanma senetleri, hazine bonoları ve diğer bonolar: 31 Aralık 2008 Moody s Kredi Değerlendirme Ölçeği Gerçeğe Uygun D. Farkı K/Z'A Yansıtılan Fv (Net) Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net) Toplam Aaa Aa A Baa Ba3 (1) Toplam Aralık 2007 Moody s Kredi Değerlendirme Ölçeği Gerçeğe Uygun D. Farkı K/Z'A Yansıtılan Fv (Net) Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net) Toplam Aaa Aa A Baa Ba3 (1) Toplam (1) T.C. devlet tahvilleri ve hazine bonolarından oluşmaktadır. n. Sektörlere göre nakdi kredi dağılımı: 31Aralık Aralık 2007 TP (%) YP (%) TP (%) YP (%) Tarım , Çiftçilik ve Hayvancılık Ormancılık , Balıkçılık Sanayi , , , ,87 Madencilik ve Taşocakçılığı İmalat Sanayi , , , ,87 Elektrik, Gaz, Su İnşaat Hizmetler , , ,27 Toptan ve Perakende Ticaret , , ,65 Otel ve Lokanta Hizmetleri Ulaştırma Ve Haberleşme Mali Kuruluşlar , ,62 Gayrimenkul ve Kira. Hizm Serbest Meslek Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Diğer , , , ,86 Toplam , , , ,00 28

50 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) III. PİYASA RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Şube, piyasa riskini piyasa fiyatları ve faiz, kur ve hisse senedi gibi piyasa parametrelerindeki değişiklikler sonucu portföy değerindeki oynamalar olarak tanımlamaktadır. Piyasa riskinin ölçümü ve yönetimi Şube için büyük önem arzetmektedir. Şube kur riski ve faiz oranı risklerini piyasa riskini oluşturan en önemli iki bileşen olarak değerlendirmektedir. Aşağıdaki tablo 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik in Piyasa Riskine Esas Tutarın Hesaplanması na ilişkin 3 üncü bölümü uyarınca Standart Metot ile Piyasa Riski Ölçüm Yöntemi ne göre 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle piyasa riski hesaplamasının ayrıntılarını göstermektedir. a. Piyasa riskine ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2007 (I) Genel Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot (II) Spesifik Risk İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot - - (III) Kur Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot (IV) Emtia Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot - - (V) Takas Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot - - (VI) Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - Standart Metot - - (VII) Risk Ölçüm Modeli Kullanan Bankalarda Piyasa Riski İçin Hesaplanan Sermaye Yükümlülüğü - - (VIII) Piyasa Riski İçin Hesaplanan Toplam Sermaye Yükümlülüğü (I+II+III+IV+V+VI+VII) (IX) Piyasa Riskine Esas Tutar (12,5 x VIII) ya da (12,5 x VII) b. Dönem içerisinde ay sonları itibariyle hesaplanan piyasa riskine ilişkin ortalama piyasa riski tablosu: 31 Aralık Aralık 2007 Ortalama En Yüksek En Düşük Ortalama En Yüksek En Düşük Faiz Oranı Riski Hisse Senedi Riski Kur Riski Emtia Riski Takas Riski Opsiyon Riski Toplam Riske Maruz Değer

51 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) IV. OPERASYONEL RİSKE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Operasyonel riske esas tutar, 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik in 1 Haziran 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 4 üncü bölümü Operasyonel Riske Esas Tutarın Hesaplanması uyarınca Şube nin son 3 yılına ait 2007, 2006 ve 2005 yılsonu brüt gelirleri kullanılmak suretiyle Temel Gösterge Yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle operasyonel riske esas tutar YTL (31 Aralık 2007: YTL) olup, söz konusu risk için hesaplanan sermaye yükümlülüğü YTL dir (31 Aralık 2007: YTL). V. KUR RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Şube, dalgalı kur sistemine geçilmesiyle birlikte, kurun izleyebileceği yöndeki belirsizliklerin artması sebebiyle yabancı para net genel pozisyonunu sürekli takip etmektedir. Şube, yabancı para borçlanma araçlarını ve net yabancı para yatırımlarını riskten korunma amaçlı türev araçları ile korumamaktadır. Şube, kur riskine karşı TCMB nin döviz sepetine uygun pozisyon almaktadır. Döviz aktif pasif yönetimi her türlü fiyatı likidite ve kredi risklerinin Şube nin hedeflediği risk-getiri profili çerçevesinde ve sürdürülebilir karlılığı sağlayacak şekilde yapılmaktadır. Ölçülebilir ve yönetilebilir riskler, uyulması gereken rasyolar gözetilerek alınmaktadır. Şube nin mali tablo tarihi ile bu tarihten geriye doğru son beş iş günü kamuya duyurulan cari döviz alış kurları: 30 ABD 100 Doları Euro Japon Yeni 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle 1,5123 YTL 2,1408 YTL 1,6732 YTL 30 Aralık 2008 tarihi itibariyle 1,5065 YTL 2,1518 YTL 1,6648 YTL 29 Aralık 2008 tarihi itibariyle 1,4971 YTL 2,1070 YTL 1,6525 YTL 26 Aralık 2008 tarihi itibariyle 1,5074 YTL 2,1119 YTL 1,6640 YTL 25 Aralık 2008 tarihi itibariyle 1,5112 YTL 2,1151 YTL 1,6685 YTL 24 Aralık 2008 tarihi itibariyle 1,5152 YTL 2,1193 YTL 1,6783 YTL Şube nin cari döviz alış kurunun mali tablo tarihinden geriye doğru son otuz günlük basit aritmetik ortalama değerleri: ABD Doları: 1,5704 YTL Euro: 2,0772 YTL 100 Japon Yeni: 1,6889 YTL Kur riskine duyarlılık: Şube nin, döviz kurlarındaki olası bir değişime olan duyarlılığı analiz edilmiştir. Aşağıda sonuçlarına yer verilen söz konusu analizde ABD Doları, Euro ve Yen kurlarında %10 luk bir değişim öngörülmüştür. Döviz Kurundaki Değişim Kar / Zarar Üzerindeki Etki (1) 31 Aralık Aralık 2007 ABD Doları % 10 artış % 10 azalış (85) (159) Euro % 10 artış % 10 azalış (606) (565) Yen % 10 artış % 10 azalış (291) (50) (1) Vergi etkisi düşülmeden önceki değerleri ifade etmektedir.

52 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) Şube nin kur riskine ilişkin bilgiler: Euro ABD Doları Yen Diğer YP Toplam 31 Aralık 2008 Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası Bankalar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Krediler İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Diğer Varlıklar Toplam Varlıklar Yükümlülükler Bankalar Mevduatı Döviz Tevdiat Hesabı Para Piyasalarına Borçlar Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar İhraç Edilen Menkul Değerler Muhtelif Borçlar Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar Diğer Yükümlülükler Toplam Yükümlülükler Net Bilanço Pozisyonu Net Nazım Hesap Pozisyonu Türev Finansal Araçlardan Alacaklar Türev Finansal Araçlardan Borçlar Gayrinakdi Krediler Aralık 2007 Toplam Varlıklar Toplam Yükümlülükler Net Bilanço Pozisyonu Net Nazım Hesap Pozisyonu Türev Finansal Araçlardan Alacaklar Türev Finansal Araçlardan Borçlar Gayrinakdi Krediler Yukarıdaki tablo Şube nin yabancı para net genel pozisyonunu önemli döviz cinsleri bazında göstermektedir. Tek Düzen Hesap Planı gereğince dövize endeksli varlıklar finansal tablolarda yabancı para değil Türk Parası olarak gösterilmektedir. Bu nedenle 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle bilançoda Türk parası sütununda yer alan 726 YTL (31 Aralık 2007: 327 YTL) tutarındaki kullandırılan dövize endeksli krediler yukarıdaki tabloya dahil edilmektedir. Ayrıca 751 YTL (31 Aralık 2007: 348 YTL) tutarındaki genel karşılıklar tabloya dahil edilmemektedir. 31

53 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) VI. FAİZ ORANI RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Piyasalardaki faiz oranlarının değişiminin Şube nin faize duyarlı aktif ve pasif kalemleri üzerinde oluşturabileceği değer artış veya azalışları Faiz oranı riski olarak tanımlanmaktadır. Şube, faiz riskini aktif ve pasif vade yapılarının farklılığından kaynaklanan vade uyumsuzluğu riski ve net faiz marjının zaman içinde dalgalanması şeklinde oluşan yeniden fiyatlandırma riski olarak iki boyutta ele almaktadır. Faiz oranı riski, faiz oranına duyarlı aktif ve pasiflerin doğal olarak birbirini dengelemesi yoluyla yönetilmektedir. Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibariyle): 31 Aralık Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz Toplam Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası Bankalar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Verilen Krediler Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar Diğer Varlıklar (1) Toplam Varlıklar Yükümlülükler Bankalar Mevduatı Diğer Mevduat Para Piyasalarına Borçlar Muhtelif Borçlar İhraç Edilen Menkul Değerler Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar Diğer Yükümlülükler (2) Toplam Yükümlülükler Bilançodaki Uzun Pozisyon Bilançodaki Kısa Pozisyon (64.679) (64.679) Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon Toplam Pozisyon (64.679) - 32

54 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) 31 Aralık Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz Toplam Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası Bankalar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Verilen Krediler Vadeye Kadar Elde Tutulan Yatırımlar Diğer Varlıklar (1) Toplam Varlıklar Yükümlülükler Bankalar Mevduatı Diğer Mevduat Para Piyasalarına Borçlar Muhtelif Borçlar İhraç Edilen Menkul Değerler Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar Diğer Yükümlülükler (2) Toplam Yükümlülükler Bilançodaki Uzun Pozisyon Bilançodaki Kısa Pozisyon - (13.273) (10.528) (23.801) Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon Toplam Pozisyon (13.273) (10.528) - (1) (2) Diğer varlıklar satırına, maddi duran varlıklar, ertelenmiş vergi varlığı, satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar ve diğer aktifler eklenmiştir. Özkaynaklar Diğer Yükümlülükler içinde Faizsiz sütununda gösterilmiştir. Faiz oranlarına duyarlılık analizi: Faiz oranındaki değişiklik Kar / Zarar Etkisi Özkaynak altındaki fonlara etkisi (+) %1 (22) (88) (- ) % Yukarıdaki çalışmada faiz oranlarındaki (+) %1 ve (-) %1 değişimin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle dönem kar / zararı ile özkaynaklar altındaki Menkul Değerler Değerleme Farkları kalemi üzerindeki etkileri gösterilmektedir. 33

55 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları: Aşağıdaki tablolarda yer alan ortalama faiz oranları değişik vade dilimlerine uygulanan basit faiz oranlarının ilgili vade dilimlerine isabet eden anapara tutarlarıyla ağırlıklandırılması yoluyla hesaplanmıştır. 31 Aralık 2008 Euro ABD Doları Yen YTL % % % % Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası 1,35 0,28-12,42 Bankalar 1,95 5,18-17,86 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr / Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net) Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net) ,42 Verilen Krediler 8,39 9,12 7,68 14,61 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net) Yükümlülükler Bankalar Mevduatı Diğer Mevduat 4,12 2,81-14,96 Para Piyasalarına Borçlar Muhtelif Borçlar 6,22-3,71 - İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 5, Aralık 2007 Euro ABD Doları Yen YTL % % % % Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası 1,88 2,46-13,11 Bankalar 3,57 4,74-17,17 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr / Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net) Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net) ,15 Verilen Krediler 7,55 8,49 5,15 15,57 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net) Yükümlülükler Bankalar Mevduatı Diğer Mevduat 4,41 4,42-11,27 Para Piyasalarına Borçlar Muhtelif Borçlar 5,93 6,41 2,81 - İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar 4,69 4,

56 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) VII. LİKİDİTE RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Likidite riski varlık ve yükümlülükler arasındaki vade uyumsuzluğundan doğmaktadır. Şube, söz konusu varlık ve yükümlülüklerin vadelerini belirli kriterlere göre dengelemekte ve vade uyumsuzluklarını kontrol altında tutmaktadır. Şube, likidite riskini mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için yeterli derecede nakit ve nakit eşdeğerleri kaynağın bulunması, açık piyasa pozisyonlarının kapatılabilmesi ve kredi yükümlülüklerinin fonlamasını sağlayabilmesi suretiyle yönetmektedir. Şube nin kısa ve uzun vadeli likidite ihtiyacı genellikle yurtdışı merkez ve bankalardan karşılanmaktadır. Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi: 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Dağıtılamayan (1) Vadesiz Toplam 31 Aralık 2008 Varlıklar Nakit Değerler (Kasa, Efektif Deposu, Yoldaki Paralar, Satın Alınan Çekler) ve T.C. Merkez Bankası Bankalar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr / Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net) Para Piyasalarından Alacaklar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net) Verilen Krediler Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar (Net) Diğer Varlıklar (1) Toplam Varlıklar Yükümlülükler Bankalar Mevduatı Diğer Mevduat Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar Para Piyasalarına Borçlar İhraç Edilen Menkul Değerler (Net) Muhtelif Borçlar Diğer Yükümlülükler (2) Toplam Yükümlülükler Likidite Açığı (20.928) (46.054) - 31 Aralık 2007 Toplam Aktifler Toplam Yükümlülükler Likidite Açığı (12.195) (31.963) - (1) (2) Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş giderler ve takipteki alacaklar gibi bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar buraya kaydedilir. Özkaynaklar Diğer Yükümlülükler içinde Dağıtılamayan sütununda gösterilmiştir. 35

57 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) Finansal yükümlülüklerin sözleşmeye bağlanmış kalan vadelerine göre gösterimi: 31 Aralık 2008 Vadesiz ve 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 yıl üzeri Toplam Yükümlülükler Mevduat Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar Muhtelif borçlar (1) Toplam Aralık 2007 Vadesiz ve 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 yıl üzeri Toplam Yükümlülükler Mevduat Diğer Mali Kuruluşlardan Sağlanan Fonlar Muhtelif borçlar (1) Toplam (1) Muhtelif borçlar, Bank Mellat İran Merkez Şubesi nden kredi karşılığı kullandırılmak üzere alınan YTL (31 Aralık 2007: YTL) tutarındaki nakdi teminatlardan oluşmaktadır. VIII. FİNANSAL VARLIK VE BORÇLARIN GERÇEĞE UYGUN DEĞERİ İLE GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Vadesiz mevduatın tahmini gerçeğe uygun değeri, talep anında ödenecek miktarı ifade eder. Sabit faizli mevduatın tahmini gerçeğe uygun değeri, benzer kredi ve diğer borçlara uygulanan piyasa faiz oranlarını kullanarak iskonto edilmiş nakit akımının bulunmasıyla hesaplanır. Kredilerin tahmini gerçeğe uygun değeri, sabit faizli krediler için cari piyasa faiz oranları kullanılarak iskonto edilmiş nakit akımlarının bulunmasıyla hesaplanır. Değişken faizli kredilerin defter değeri gerçeğe uygun değerini ifade eder. Aşağıdaki tablo, bazı finansal varlık ve yükümlülüklerin defter değeri ile gerçeğe uygun değerini göstermektedir. Defter değeri ilgili varlık ve yükümlülüklerin elde etme bedeli ve birikmiş faiz reeskontlarının toplamını ifade etmektedir. Defter Değeri Gerçeğe Uygun Değer 31 Aralık Aralık Aralık Aralık 2007 Finansal Varlıklar Bankalar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (Net) Krediler Finansal Yükümlülükler Bankalar Mevduatı Diğer Mevduat Alınan Krediler Muhtelif Borçlar

58 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) IX. BAŞKALARININ NAM VE HESABINA YAPILAN İŞLEMLER, İNANCA DAYALI İŞLEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Şube müşterilerinin nam ve hesabına alım, satım, saklama, fon yönetimi hizmetleri vermemektedir. Şube inanca dayalı işlem sözleşmeleri yapmamaktadır X. FAALİYET BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Şube, üç ana faaliyet bölümü olan perakende bankacılık, kurumsal ve ticari bankacılık ve hazine işlemleri alanlarında faaliyette bulunmaktadır. Perakende bankacılık, müşterilere mevduat ve tüketici kredileri hizmetleri sunmaktadır. Perakende bankacılık kapsamında sunulan diğer ürün ve hizmetler döviz alım-satımı, çek-senet ve havale hizmetlerini kapsamaktadır. Kurumsal ve ticari bankacılık, kurumsal ve ticari müşterilere finansal çözümler ve bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Kurumsal ve ticari müşterilere sunulan hizmetler arasında YTL ve döviz bazında işletme kredileri, dış ticaretin finansmanı, akreditif ve teminat mektupları, döviz alım-satımı ile mevduat bulunmaktadır. Hazine işlemleri yönetimi Hazine Bölümü tarafından yürütülmektedir. Hazine Bölümü ağırlıklı olarak Yeni Türk Lirası tahvil ve bono alım-satım ve banka plasman işlemleri gerçekleştirmektedir. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle faaliyet bölümlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur: Perakende Bankacılık Kurumsal ve Ticari Bankacılık Hazine Diğer Şube nin Toplam Faaliyeti 31 Aralık 2008 Faaliyet Gelirleri (335) Faaliyet Geliri (335) Faaliyet Kârı (642) İştiraklerden Elde Edilen Gelir - Vergi Öncesi Kâr Kurumlar Vergisi (3.672) Azınlık Hakları - Dönem Net Kârı Bölüm Varlıkları İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Dağıtılmamış Varlıklar Toplam Varlıklar Bölüm Yükümlülükleri Dağıtılmamış Yükümlülükler Özkaynaklar Toplam Yükümlülükler Diğer Bölüm Kalemleri Sermaye Yatırımı Amortisman Nakit Dışı Diğer Gelir-Gider Yeniden Yapılandırma Maliyetleri

59 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) ŞUBE NİN MALİ BÜNYESİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) Perakende Bankacılık Kurumsal ve Ticari Bankacılık Hazine Diğer Şube nin Toplam Faaliyeti 31 Aralık 2007 Faaliyet Gelirleri (469) Faaliyet Geliri (469) Faaliyet Kârı (747) İştiraklerden Elde Edilen Gelir Vergi Öncesi Kâr Kurumlar Vergisi (2.020) Azınlık Hakları Dönem Net Kârı Bölüm Varlıkları İştirak ve Bağlı Ortaklıklar Dağıtılmamış Varlıklar Toplam Varlıklar Bölüm Yükümlülükleri Dağıtılmamış Yükümlülükler Özkaynaklar Toplam Yükümlülükler Diğer Bölüm Kalemleri Sermaye Yatırımı Amortisman Nakit Dışı Diğer Gelir-Gider Yeniden Yapılandırma Maliyetleri

60 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) BEŞİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR I. AKTİF KALEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR: a. Nakit değerler ve TCMB ye ilişkin bilgiler: 1. Nakit Değerler ve TCMB hesabına ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2007 TP YP TP YP Kasa/Efektif TCMB Diğer Toplam T.C. Merkez Bankası hesabına ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2007 TP YP TP YP Vadesiz Serbest Hesap (1) Vadeli Serbest Hesap Vadeli Serbest Olmayan Hesap Zorunlu Karşılık Toplam (1) BDDK nın 3 Ocak 2008 tarihli yazısına istinaden ortalama olarak tutulan TP Zorunlu Karşılık bakiyeleri T.C. Merkez Bankası Vadesiz Serbest Hesap altında izlenmektedir. 3. Zorunlu Karşılıklara ilişkin açıklamalar: Türkiye de faaliyet gösteren bankalar TCMB nin 2005/1 Sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği nde 5 Aralık 2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2008/7 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılan değişikliğe göre Türk parası yükümlülükleri üzerinden Yeni Türk Lirası cinsinden %6 oranında, yabancı para yükümlülükleri üzerinden ABD Doları ve/veya Euro döviz cinsinden olmak üzere %9 oranında TCMB nezdinde zorunlu karşılık tesis etmektedirler. TCMB zorunlu karşılık tutarları üzerinden kendi belirlediği oranlara göre üçer aylık dönemler itibariyle faiz ödemesi yapmaktadır. 2008/7 sayılı tebliğ gereği yabancı para zorunlu karşılıklara ilişkin faiz ödemesine 11 Aralık 2008 itibariyle son verilmiştir. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle söz konusu faiz oranları YTL için %12,00 dir. b. Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler: 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlık bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır). c. Bankalara ilişkin bilgiler: 1. Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2007 TP YP TP YP Bankalar Yurtiçi Yurtdışı Yurtdışı Merkez ve Şubeler Diğer Mali Kuruluşlar Toplam

61 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) 2. Yurtdışı bankalar hesabına ilişkin bilgiler: Serbest Tutar Serbest Olmayan Tutar 31 Aralık Aralık Aralık Aralık 2007 AB Ülkeleri ABD, Kanada OECD OECD Ülkeleri (1) Kıyı Bankacılığı Bölgeleri Diğer Toplam (1) AB ülkeleri, ABD ve Kanada dışındaki OECD ülkeleri. d. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler, net değerleriyle: Aralık 2008 tarihi itibariyle satılmaya hazır finansal varlıklardan repo işlemlerine konu olan satılmaya hazır menkul değer bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır) Aralık 2008 tarihi itibariyle satılmaya hazır finansal varlıklardan teminata verilen/bloke edilen satılmaya hazır menkul değer bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır). 3. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2007 Borçlanma Senetleri Borsada İşlem Gören Borsada İşlem Görmeyen - - Hisse Senetleri - - Borsada İşlem Gören - - Borsada İşlem Görmeyen - - Değer Azalma Karşılığı (-) - - Toplam e. Kredilere ilişkin açıklamalar: 1. Şube nin ortaklarına ve mensuplarına verilen her çeşit kredi veya avansın bakiyesine ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2007 Nakdi Gayrinakdi Nakdi Gayrinakdi Şube Ortaklarına Verilen Doğrudan Krediler Tüzel Kişi Ortaklara Verilen Krediler Gerçek Kişi Ortaklara Verilen Krediler Şube Ortaklarına Verilen Dolaylı Krediler Şube Mensuplarına Verilen Krediler Toplam

62 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) 2. Birinci ve ikinci grup krediler, diğer alacaklar ile yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler: Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar Yeniden Yapılandırılan ya da Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar Yeniden Yapılandırılan ya Krediler ve Diğer Alacaklar Yeni Bir İtfa Planına Bağlananlar Krediler ve Diğer Alacaklar da Yeni Bir İtfa Planına Bağlananlar İhtisas Dışı Krediler İskonto ve İştira Senetleri İhracat Kredileri İthalat Kredileri Mali Kesime Verilen Krediler Yurtdışı Krediler Tüketici Kredileri Kredi Kartları Kıymetli Maden Kredisi Diğer İhtisas Kredileri Diğer Alacaklar Toplam Vade yapısına göre nakdi kredilerin dağılımı: Standart Nitelikli Krediler ve Diğer Alacaklar Yeniden Yapılandırılan ya da Krediler ve Diğer Yeni Bir İtfa Alacaklar Planına Bağlananlar Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar Yeniden Yapılandırılan ya da Krediler ve Diğer Yeni Bir İtfa Planına Alacaklar Bağlananlar Kısa Vadeli Krediler ve Diğer Alacaklar İhtisas Dışı Krediler İhtisas Kredileri Diğer Alacaklar Orta ve Uzun Vadeli Krediler ve Diğer Alacaklar İhtisas Dışı Krediler İhtisas Kredileri Diğer Alacaklar

63 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) 4. Tüketici kredileri, bireysel kredi kartları, personel kredileri ve personel kredi kartlarına ilişkin bilgiler: Kısa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli Toplam Tüketici Kredileri-TP 5-5 Konut Kredisi Otomobil Kredisi İhtiyaç Kredisi Diğer 5-5 Tüketici Kredileri-Dövize Endeksli Konut Kredisi Otomobil Kredisi İhtiyaç Kredisi Diğer Tüketici Kredileri-YP Konut Kredisi Otomobil Kredisi İhtiyaç Kredisi Diğer Bireysel Kredi Kartları-TP Taksitli Taksitsiz Bireysel Kredi Kartları-YP Taksitli Taksitsiz Personel Kredileri-TP Konut Kredisi Otomobil Kredisi İhtiyaç Kredisi Diğer Personel Kredileri-Dövize Endeksli Konut Kredisi Otomobil Kredisi İhtiyaç Kredisi Diğer Personel Kredileri-YP Konut Kredisi Otomobil Kredisi İhtiyaç Kredisi Diğer Personel Kredi Kartları-TP Taksitli Taksitsiz Personel Kredi Kartları-YP Taksitli Taksitsiz Kredili Mevduat Hesabı-TP (Gerçek Kişi) Kredili Mevduat Hesabı-YP (Gerçek Kişi) Toplam

64 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) 5. (i) Kredi türlerine ve özel karşılıklara ilişkin bilgiler: 31 Aralık 2008 Kurumsal Krediler Tüketici Kredileri Toplam Standart Nitelikli Krediler Takipteki Krediler Özel Karşılık (-) (20) - (20) Toplam Aralık 2007 Kurumsal Krediler Tüketici Kredileri Toplam Standart Nitelikli Krediler Takipteki Krediler Özel Karşılık (-) (17) - (17) Toplam (ii) Teminatların gerçeğe uygun değerine (müşterilere verilen kredi ve avanslar) ilişkin bilgiler: 31 Aralık 2008 Kurumsal Krediler Tüketici Kredileri Toplam Yakın izlemedeki krediler Takipteki krediler Toplam Aralık 2007 Kurumsal Krediler Tüketici Kredileri Toplam Yakın izlemedeki krediler Takipteki krediler Toplam Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarına ilişkin bilgiler: Şube nin taksitli ticari kredileri ve kurumsal kredi kartları bulunmamaktadır. 7. Kredilerin kullanıcılara göre dağılımı: 31 Aralık Aralık 2007 Kamu - - Özel Toplam Yurtiçi ve yurtdışı kredilerin dağılımı: İlgili kredi müşterilerinin faaliyette bulunduğu yere göre belirtilmiştir. 31 Aralık Aralık 2007 Yurtiçi Krediler Yurtdışı Krediler Toplam Bağlı ortaklık ve iştiraklere verilen krediler: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır). 43

65 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİNAÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) 10. (i) Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar: Aralık Aralık 2007 Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar 5 - Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar - 7 Zarar Niteliğindeki Krediler ve Diğer Alacaklar İçin Ayrılanlar Toplam (ii) Kredilere ilişkin olarak ayrılan özel karşılıklar: Kurumsal Krediler 1 Ocak Değer düşüş karşılığı 13 Dönem içinde tahsilat - Aktiften silinen (10) Kur farkı - 31 Aralık Kurumsal Krediler 1 Ocak Değer düşüş karşılığı 7 Dönem içinde tahsilat (172) Aktiften silinen (82) Kur farkı - 31 Aralık Donuk alacaklara ilişkin bilgiler (Net): 11 (i) Donuk alacaklardan Şube tarafından yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklara ilişkin bilgiler: Şube tarafından donuk alacaklardan yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan krediler ve diğer alacaklar bulunmamaktadır. 11 (ii) Toplam donuk alacak hareketlerine ilişkin bilgiler: III. Grup IV. Grup V. Grup Tahsil İmkanı Sınırlı Krediler ve Diğer Alacaklar Tahsili Şüpheli Krediler ve Diğer Alacaklar Zarar Niteliğindeki Kredi ve Diğer Alacaklar 31 Aralık Dönem İçinde İntikal (+) Diğer Donuk Alacak Hesaplarından Giriş (+) Diğer Donuk Alacak Hesaplarına Çıkış (-) Dönem İçinde Tahsilat (-) Aktiften Silinen (-) Kurumsal ve Ticari Krediler Bireysel Krediler Kredi Kartları Diğer Aralık Özel Karşılık (-) 5-15 Bilançodaki Net Bakiyesi 94-45

66 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİNAÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) 11 (iii) Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklara ilişkin bilgiler: Yabancı para olarak kullandırılan kredilerden kaynaklanan donuk alacaklar bulunmamaktadır. 11 (iv) Donuk alacakların kullanıcı gruplarına göre brüt ve net tutarlarının gösterimi III. Grup: IV. Grup: V. Grup Tahsil İmkanı Tahsili Şüpheli Zarar Sınırlı Krediler ve Krediler ve Diğer Niteliğindeki Diğer Alacaklar Alacaklar Krediler ve Diğer 31 Aralık 2008 (Net) 94 - Alacaklar 45 Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt) Özel Karşılık Tutarı (-) 5-15 Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net) Bankalar (Brüt) Özel Karşılık Tutarı (-) Bankalar (Net) Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt) Özel Karşılık Tutarı (-) Diğer Kredi ve Alacaklar (Net) Aralık 2007 (Net) Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Brüt) Özel Karşılık Tutarı (-) - (7) (10) Gerçek ve Tüzel Kişilere Kullandırılan Krediler (Net) Bankalar (Brüt) Özel Karşılık Tutarı (-) Bankalar (Net) Diğer Kredi ve Alacaklar (Brüt) Özel Karşılık Tutarı (-) Diğer Kredi ve Alacaklar (Net) Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar için tasfiye politikasının ana hatları: Zarar niteliğindeki krediler ve diğer alacaklar kanuni takip ve teminatların nakde dönüştürülmesi yollarıyla tahsil edilmektedir. Takipteki kredilerin aktiften silinmesinde Şube genel politikası, hukuki takip sürecinde, tahsilinin mümkün olmadığı belgelenen alacakların aktiften silinmesi yönündedir. f. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar: Şube nin 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle vadeye kadar elde tutulacak yatırımları bulunmamaktadır. g. İştiraklere ilişkin bilgiler (Net): Şube nin 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle iştiraki bulunmamaktadır. 45

67 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİNAÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) h. Bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler (Net): Şube nin 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. i. Birlikte kontrol edilen ortaklıklara ilişkin bilgiler: Şube nin 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle birlikte kontrol edilen ortaklığı bulunmamaktadır. j. Kiralama işlemlerinden alacaklara ilişkin bilgiler (Net): Bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır). k. Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlara ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır). l. Maddi duran varlıklara ilişkin açıklamalar: Gayrimenkuller Araçlar Diğer MDV Toplam 31 Aralık 2007 Maliyet Birikmiş Amortisman (1.651) (130) (230) (2.011) Net Defter Değeri Aralık 2008 Dönem Başı Net Defter Değeri İktisap Edilenler Elden Çıkarılanlar, net Amortisman Bedeli (161) (13) (60) (234) Kapanış Net Defter Değeri Dönem Sonu Maliyet Dönem Sonu Birikmiş Amortisman (1.812) (1) (116) (1.929) Kapanış Net Defter Değeri m. Maddi olmayan duran varlıklara ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır). n. Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır). 46

68 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİNAÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) o. Ertelenmiş vergi varlığına ilişkin açıklamalar: Şube nin vergiden indirilecek mali zararı bulunmamaktadır. Uygulanan muhasebe politikaları ve değerleme esasları ile vergi mevzuatı arasındaki zamanlama farkları üzerinden hesaplanan aktif ve pasiflerin net tutarı olan 570 YTL net ertelenmiş vergi aktifi olarak muhasebeleştirilmiştir. Birikmiş geçici farklar 31 Aralık Aralık 2007 Ertelenmiş vergi Birikmiş varlığı/(borcu) geçici farklar Ertelenmiş vergi varlığı/(borcu) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, net Çalışan hakları karşılığı Dava karşılığı Toplam ertelenmiş vergi varlığı Toplam ertelenmiş vergi borcu - - Ertelenmiş vergi varlığı, net p. Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklara ilişkin açıklamalar: Satış amaçlı elde tutulan duran varlıkların net taşınan değeri 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle 25 YTL dir (31 Aralık 2007: 25 YTL). r. Diğer aktiflere ilişkin bilgiler: Bilançonun diğer aktifler kalemi 154 YTL (31 Aralık 2007: 71 YTL) tutarında olup, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10 unu aşmamaktadır. 47

69 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) II. PASİF KALEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR: a. Mevduata ilişkin bilgiler: 1. Mevduatın vade yapısına ilişkin bilgiler: Şube nin 7 gün ihbarlı ve birikimli mevduatı bulunmamaktadır. (i) 31 Aralık 2008: Vadesiz 1 Aya 6 Ay - 1 Yıl 1-3 Ay 3-6 Ay Kadar 1 Yıl ve Üstü Toplam Tasarruf Mevduatı Döviz Tevdiat Hesabı Yurtiçinde Yerleşik Kişiler Yurtdışında Yerleşik Kişiler Resmi Kuruluşlar Mevduatı Ticari Kuruluşlar Mevduatı Diğer Kuruluşlar Mevduatı Kıymetli Maden Depo Hesabı Bankalararası Mevduat T.C. Merkez Bankası Yurtiçi Bankalar Yurtdışı Bankalar Katılım Bankaları Diğer Toplam (ii) 31 Aralık 2007: Vadesiz 1 Aya 6 Ay - 1 Yıl 1-3 Ay 3-6 Ay Kadar 1 Yıl ve Üstü Toplam Tasarruf Mevduatı Döviz Tevdiat Hesabı Yurtiçinde Yerleşik Kişiler Yurtdışında Yerleşik Kişiler Resmi Kuruluşlar Mevduatı Ticari Kuruluşlar Mevduatı Diğer Kuruluşlar Mevduatı Kıymetli Maden Depo Hesabı Bankalararası Mevduat T.C. Merkez Bankası Yurtiçi Bankalar Yurtdışı Bankalar Katılım Bankaları Diğer Toplam

70 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) 2. Mevduat sigortasına ilişkin bilgiler: (i) Mevduat sigortası kapsamında bulunan ve mevduat sigortası limitini aşan tasarruf mevduatına ilişkin bilgiler: Mevduat Sigortası Kapsamında Bulunan Mevduat Sigortası Limitini Aşan 31 Aralık Aralık Aralık Aralık 2007 Tasarruf Mevduatı Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz DTH Tasarruf Mevduatı Niteliğini Haiz Diğ. Hesaplar Yurtdışı Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin Sigortasına Tabi Hesaplar Kıyı Bankacılığı Bölgelerindeki Şubelerde Bulunan Yabancı Mercilerin Sigortasına Tabi Hesaplar (ii) Mevduat sigortası kapsamında bulunmayan tasarruf mevduatı: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır). (iii) Mevduat sigortası kapsamında bulunmayan gerçek kişilerin tasarruf mevduatı: 31 Aralık Aralık 2007 Yurtdışı Şubelerde Bulunan Mevduat ve Diğer Hesaplar - - Hâkim Ortaklar ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar - - Yönetim veya Müdürler Kurulu Başkan ve Üyeler, Genel Müdür ve Yardımcıları ile Bunların Ana, Baba, Eş ve Velayet Altındaki Çocuklarına Ait Mevduat ile Diğer Hesaplar /9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı TCK nın 282 nci Maddesindeki Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerleri Kapsamına Giren Mevduat ile Diğer Hesaplar - - Türkiye de Münhasıran Kıyı Bankacılığı Faaliyeti Göstermek Üzere Kurulan Mevduat Bankalarında Bulunan Mevduat - - b. Alım satım amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler: Şube nin, 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle alım satım amaçlı türev finansal borcu bulunmamaktadır. c. Alınan kredilere ilişkin bilgiler: 1. Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2007 TP YP TP YP T.C. Merkez Bankası Kredileri Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan Yurtdışı Banka ve Kuruluş ve Fonlardan Toplam

71 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) 2. Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi: 31 Aralık Aralık 2007 TP YP TP YP Kısa Vadeli Orta ve Uzun Vadeli Toplam Şube nin fon kaynaklarını oluşturan yükümlülükleri mevduat ve alınan kredilerdir. Şube nin en önemli fon kaynağını, Bank Mellat İran Merkez ve İran menşeili diğer finansal kuruluşlardan sağlanan fonlar oluşturmaktadır. Ayrıca, Şube nin Bank Mellat İran Merkez Şube den 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle kredi karşılığı olarak YTL (31 Aralık 2007: YTL) tutarında alınan nakdi teminatı bulunmakta olup, bu tutar bilançoda muhtelif borçlar hesabında muhasebeleşmektedir. d. Diğer yabancı kaynaklara ilişkin bilgiler: Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi YTL (31 Aralık 2007: YTL) olup, bilanço toplamının % 10 unu aşmamaktadır. e. Kiralama işlemlerinden borçlara ilişkin bilgiler: Şube nin 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle kiralama işlemlerinden borçları bulunmamaktadır. f. Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır). g. Karşılıklara ilişkin açıklamalar: 1. Genel karşılıklara ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2007 Genel Karşılıklar I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar - - Gayrinakdi Krediler İçin Ayrılanlar Diğer Toplam Çalışan hakları karşılığına ilişkin yükümlülükler: Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde Şube nin ödemesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılmaktadır. TMS 19 işletmenin yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüeryel değerleme yöntemlerinin kullanımını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında aşağıdaki aktüeryel varsayımlar kullanılmıştır. 31 Aralık Aralık 2007 İskonto Oranı (%) 6,26 5,71 Emeklilik İhtimaline İlişkin Kullanılan Oran (%)

72 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) Temel varsayım, her hizmet yılı için geçerli olan kıdem tazminatı tavanının her sene enflasyon oranında artacağıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış reel oranı gösterecektir. Şube nin kıdem tazminatı yükümlülüğü, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir belirlendiği için, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olan 2.260,05 YTL (1 Ocak 2008: 2.087,92 YTL) üzerinden hesaplanmaktadır. Kıdem tazminatı ve ihbar yükümlülüğünün bilançodaki hareketleri aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık 2007 Önceki Dönem Sonu Bakiyesi Yıl İçinde Ayrılan Karşılık 46 (212) Yıl İçinde Ödenen (-) (27) (59) Dönem Sonu Bakiyesi Şube nin ayrıca 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle ayrılmış olan 68 YTL (31 Aralık 2007: 66 YTL) tutarında izin karşılığı bulunmaktadır. 3. Dövize endeksli krediler kur farkı karşılıklarına ilişkin bilgiler: Dövize endeksli kredilerin anapara kur farkı karşılığı 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: 10 YTL). 4. Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler özel karşılıklarına ilişkin bilgiler: Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler özel karşılıkları 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır). 5. Diğer karşılıklara ilişkin bilgiler: (i) Muhtemel riskler için ayrılan karşılıklara ilişkin bilgiler: Muhtemel riskler için ayrılan karşılıklar 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle bulunmamaktadır. (ii) Diğer karşılıkların, karşılıklar toplamının %10 unu aşması halinde aşıma sebep olan kalemler ve tutarları açıklanır: Şube nin bazı çalışanları ve eski çalışanları 2007 yılının ikinci üç aylık döneminde daha önceki dönemlerde oluşan işçilik haklarından doğan alacaklarını talep etmek suretiyle Şube aleyhine dava açmışlardır. Şube yönetimi aleyhine açılan davalarla ilgili olarak ihtiyatlılık ilkesi gereği YTL (31 Aralık 2007: 900 YTL) tutarında karşılık ayırmış olup; bu karşılıklar bilançoda Diğer karşılıklar kalemi içerisinde sınıflandırılmıştır. 51

73 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) h. Vergi Borcuna ilişkin açıklamalar: 1. Cari vergi borcuna ilişkin açıklamalar: (i) Ödenecek vergilere ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2007 Ödenecek Kurumlar Vergisi Menkul Sermaye İradı Vergisi Gayrimenkul Sermaye İradı Vergisi - - BSMV Kambiyo Muameleleri Vergisi - 4 Ödenecek Katma Değer Vergisi 2 6 Diğer Toplam (ii) Primlere ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2007 Sosyal Sigorta Primleri-Personel Sosyal Sigorta Primleri-İşveren Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-Personel - - Banka Sosyal Yardım Sandığı Primleri-İşveren - - Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-Personel - - Emekli Sandığı Aidatı ve Karşılıkları-İşveren - - İşsizlik Sigortası-Personel 1 1 İşsizlik Sigortası İşveren 3 2 Diğer - - Toplam Ertelenmiş vergi borcuna ilişkin bilgiler: Şube nin net ertelenmiş vergi borcu bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır). i. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlık borçlarına ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır). j. Sermaye benzeri kredilere ilişkin bilgiler: Şube nin 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle sermaye benzeri kredisi bulunmamaktadır. k. Özkaynaklara ilişkin bilgiler: 1. Ödenmiş sermayenin gösterimi: Şube, şube statüsünde olduğu için ödenmiş sermayesi hisse senedi karşılığında değildir. 52

74 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) 2. Ödenmiş sermaye tutarı, bankada kayıtlı sermaye sisteminin uygulanıp uygulanmadığı hususunun açıklanması ve bu sistem uygulanıyor ise kayıtlı sermaye tavanı: Sermaye Sistemi Ödenmiş Sermaye Tavan Kayıtlı Sermaye Cari dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile arttırılan sermaye payına ilişkin diğer bilgiler: Bulunmamaktadır. 4. Cari dönem içinde sermaye yedeklerinden sermayeye ilave edilen kısma ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır. 5. Son mali yılın ve onu takip eden ara dönemin sonuna kadar olan sermaye taahhütleri, bu taahhütlerin genel amacı ve bu taahhütler için gerekli tahmini kaynaklar: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır). 6. Şube nin gelirleri, karlılığı ve likiditesine ilişkin geçmiş dönem göstergeleri ile bu göstergelerdeki belirsizlikler dikkate alınarak yapılacak öngörülerin, Şube nin özkaynakları üzerindeki tahmini etkileri: Şube nin karlılığı ve likiditesinde herhangi bir olumsuz gelişme beklenmemektedir. 7. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlara ilişkin özet bilgiler: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır). l. Menkul değerler değer artış fonuna ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2007 TP YP TP YP İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar ve Birilkte Kontrol Edilen Ortaklıklardan Değerleme Farkı Kur Farkı Toplam

75 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) III. GELİR TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR: a. Faiz gelirlerine ilişkin bilgiler: 1. Kredilerden alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2007 TP YP TP YP Kısa Vadeli Kredilerden Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler Kaynak Kul. Destekleme Fonundan Alınan Primler Toplam Bankalardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2007 TP YP TP YP T.C. Merkez Bankasından Yurtiçi Bankalardan Yurtdışı Bankalardan Yurtdışı Merkez ve Şubelerden Toplam Menkul değerlerden alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2007 TP YP TP YP Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklardan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Toplam İştirak ve bağlı ortaklıklardan alınan faiz gelirlerine ilişkin bilgiler: Şube nin iştirak ve bağlı ortaklıklardan almış olduğu faiz geliri bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır). 54

76 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) b. Faiz giderlerine ilişkin bilgiler: 1. Kullanılan kredilere verilen faizlere ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2007 TP YP TP YP Bankalara T.C. Merkez Bankasına Yurtiçi Bankalara Yurtdışı Bankalara Yurtdışı Merkez ve Şubelere Diğer Kuruluşlara Toplam İştirakler ve bağlı ortaklıklara verilen faiz giderlerine ilişkin bilgiler: Şube nin iştirak ve bağlı ortaklıklara vermiş olduğu faiz gideri bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır). 3. İhraç edilen menkul kıymetlere verilen faizlere ilişkin bilgiler: Şube nin ihraç edilen menkul kıymetlere vermiş olduğu faiz gideri bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır). 4. Mevduata ödenen faizin vade yapısına göre gösterimi: Şube nin 7 gün ihbarlı ve birikimli mevduata ödediği faiz gideri bulunmamaktadır. Vadesiz Mevduat 1 Aya Kadar 3 Aya Kadar Vadeli Mevduat 1 Yıla Kadar 6 Aya Kadar 1 Yıldan Uzun Toplam 31 Aralık 2007 Türk Parası Bankalar Mevduatı Tasarruf Mevduatı Resmî Mevduat Ticari Mevduat Diğer Mevduat Toplam Yabancı Para DTH Bankalar Mevduatı Kıymetli Maden D.Hs Toplam Genel Toplam c. Temettü gelirlerine ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır). 55

77 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) d. Ticari kâr/zarara ilişkin açıklamalar (Net): 31 Aralık Aralık 2007 Kâr Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı - - Türev Finansal İşlemlerden - - Diğer - - Kambiyo İşlemlerinden Kâr Zarar (-) (5.199) (1.638) Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı - - Türev Finansal İşlemlerden - - Diğer - - Kambiyo İşlemlerinden Zarar (5.199) (1.638) Net Kar/Zarar (146) e. Diğer faaliyet gelirlerine ilişkin açıklamalar: Diğer faaliyet gelirleri arasında olağandışı kalemlerden kaynaklanan gelir bulunmamaktadır. f. Kredi ve diğer alacaklara ilişkin değer düşüş karşılıkları: 31 Aralık Aralık 2007 Kredi ve Diğer Alacaklara İlişkin Özel Karşılıklar 15 7 III. Grup Kredi ve Alacaklar 5 - IV. Grup Kredi ve Alacaklar - 7 V. Grup Kredi ve Alacaklar 10 - Genel Karşılık Giderleri Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılık Giderleri - - Menkul Değerler Değer Düşüklüğü Giderleri - - Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan FV - - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - - İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve VKET Menkul Değerler Değer Düşüş Giderleri - - İştirakler - - Bağlı Ortaklıklar - - Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar - - Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar - - Diğer - - Toplam

78 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) g. Diğer faaliyet giderlerine ilişkin bilgiler: 31 Aralık Aralık 2007 Personel Giderleri Kıdem Tazminatı Karşılığı 46 - Banka Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri - - Maddi Duran Varlık Amortisman Giderleri Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri - - Şerefiye Değer Düşüş Gideri - - Maddi Olmayan Duran Varlık Amortisman Giderleri - - Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklık Payları Değer Düşüş Gideri - - Elden Çıkarılacak Kıymetler Değer Düşüş Giderleri - - Elden Çıkarılacak Kıymetler Amortisman Giderleri - - Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri - - Diğer İşletme Giderleri Faaliyet Kiralama Giderleri - - Bakım ve Onarım Giderleri Reklam ve İlan Giderleri Diğer Giderler Aktiflerin Satışından Doğan Zararlar - - Diğer Toplam h. Sürdürülen faaliyetler ile durdurulan faaliyetler vergi öncesi kar/zararına ilişkin açıklama: Vergi öncesi karın, YTL si (31 Aralık 2007: YTL) net faiz gelirlerinden, YTL si (31 Aralık 2007: YTL) net ücret ve komisyon gelirlerinden oluşmakta olup, diğer faaliyet giderleri toplamı YTL dir (31 Aralık 2007: YTL). i. Vergi karşılığına ilişkin açıklama: 1. Hesaplanan cari vergi geliri ya da gideri ile ertelenmiş vergi geliri ya da giderine ilişkin açıklamalar: 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Şube nin YTL (31 Aralık 2007: YTL) cari vergi ve 8 YTL (31 Aralık 2007: 18 YTL vergi gideri) tutarında ertelenmiş vergi geliri bulunmaktadır. 2. Geçici farkların oluşmasından veya kapanmasından kaynaklanan ertelenmiş vergi geliri ya da giderine ilişkin açıklamalar: Geçici farkların oluşmasından kaynaklanan 24 YTL ertelenmiş vergi geliri, geçici farkların kapanmasından kaynaklanan 16 YTL ertelenmiş vergi gideri olmak üzere net 8 YTL ertelenmiş vergi geliri bulunmaktadır. 3. Geçici fark mali zarar ve vergi indirim ve istisnaları itibariyle gelir tablosuna yansıtılan ertelenmiş vergi geliri ya da giderine ilişkin açıklamalar: 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Şube nin geçici farklardan kaynaklanan 8 YTL (31 Aralık 2007: 18 YTL vergi gideri) ertelenmiş vergi geliri bulunmaktadır. j. Net dönem kâr ve zararına ilişkin açıklamalar: Şube nin olağan bankacılık işlemlerinden kaynaklanan gelir ve gider kalemlerinin niteliği, boyutu ve tekrarlanma oranı, Şube nin cari dönem içindeki performansının anlaşılması için gerekli değildir. k. Gelir tablosunda yer alan diğer kalemler gelir tablosu toplamının %10 unu aşmamaktadır. (31 Aralık 2007: 312 YTL tutarında maddi duran varlık değer düşüş karşılığının iptalinden ve 215 YTL tutarında çalışan hakları karşılığının iptalinden kaynaklanan gelirleri içermektedir.) 57

79 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) IV. NAZIM HESAPLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR: a. Nazım hesaplarda yer alan yükümlülüklere ilişkin açıklama: 1. Gayri kabili rücu nitelikteki taahhütlerin türü ve miktarı: 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Şube nin tüm bilanço dışı kredi taahhütleri gayri kabili rücu niteliğindedir. Şube nin dönem sonu çekler için ödeme taahütleri 201 YTL dir (31 Aralık 2007: 218 YTL). 2. Nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararların ve taahhütlerin yapısı ve tutarı: Nazım hesap kalemlerinden kaynaklanan muhtemel zararlar bulunmamaktadır. Bilanço dışı yükümlülüklerden oluşan taahhütler Bilanço Dışı Yükümlülükler Tablosu nda gösterilmiştir. (i) Garantiler, banka aval ve kabulleri ve mali garanti yerine geçen teminatlar ve diğer akreditifler dahil gayrinakdi krediler: 31 Aralık Aralık 2007 Banka kabul kredileri - - Akreditifler Diğer garantiler Toplam (ii) Kesin teminatlar, geçici teminatlar, kefaletler ve benzeri işlemler: 31 Aralık Aralık 2007 Geçici teminat mektupları 1 2 Kesin teminat mektupları Avans teminat mektupları - - Gümrüklere verilen teminat mektupları - 5 Diğer teminat mektupları - - Toplam (i) Gayrinakdi kredilerin toplam tutarı: 31 Aralık Aralık 2007 Nakit Kredi Teminine Yönelik Olarak Açılan Gayrinakdi Krediler - - Bir Yıl veya Daha Az Süreli Asıl Vadeli - - Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Asıl Vadeli - - Diğer Gayrinakdi Krediler Toplam

80 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) (ii) Gayrinakdi krediler hesabı içinde sektör bazında risk yoğunlaşması hakkında bilgi: 31 Aralık Aralık 2007 TP (%) YP (%) TP (%) YP (%) Tarım Çiftçilik ve Hayvancılık Ormancılık Balıkçılık Sanayi 2 0, ,89 2 0, ,76 Madencilik ve Taşocakçılığı , ,18 İmalat Sanayi 2 0, ,47 2 0, ,58 Elektrik, Gaz, Su İnşaat 1 0, ,30 4 1, ,20 Hizmetler , , , ,66 Toptan ve Perakende Ticaret ,77 2 0, ,46 Otel ve Lokanta Hizmetleri Ulaştırma ve Haberleşme ,10 5 2, ,06 Mali Kuruluşlar , , , ,14 Gayrimenkul ve Kira. Hizm , Serbest Meslek Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Diğer 88 7, , , ,38 Toplam , , , ,00 (iii) I ve II nci grupta sınıflandırılan gayrinakdi kredilere ilişkin bilgiler: 31 Aralık 2008 I inci Grup II nci Grup TP YP TP YP Gayrinakdi Krediler Teminat Mektupları Aval ve Kabul Kredileri Akreditifler Cirolar Menkul Değer İhracı Satın Alma Garantileri Faktoring Garantilerinden Diğer Garanti ve Kefaletler Toplam Aralık 2007 I inci Grup II nci Grup TP YP TP YP Gayrinakdi Krediler Teminat Mektupları Aval ve Kabul Kredileri Akreditifler Cirolar Menkul Değer İhracı Satın Alma Garantileri Faktoring Garantilerinden Diğer Garanti ve Kefaletler Toplam

81 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) (iv). Gayrinakdi krediler vade dağılımı: (1) 31 Aralık 2008 (1) Süresiz 1 Yıla Kadar 1-5 Yıl 5 yıl ve üzeri Toplam Akreditifler Teminat mektupları Diğer Toplam Aralık 2007 (1) Süresiz 1 Yıla Kadar 1-5 Yıl 5 yıl ve üzeri Toplam Akreditifler Teminat mektupları Diğer Toplam Orijinal vadeye göre dağıtılmıştır. b. Türev işlemlere ilişkin açıklamalar: Şube nin 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle türev işlemi bulunmamaktadır. c. Koşullu borçlar ve varlıklara ilişkin açıklamalar: Şube nin bazı çalışanları ve eski çalışanları 2007 yılının ikinci üç aylık döneminde daha önceki dönemlerde oluşan işçilik haklarından doğan alacaklarını talep etmek suretiyle Şube aleyhine dava açmışlardır. Şube yönetimi aleyhine açılan davalarla ilgili olarak ihtiyatlılık ilkesi gereği YTL (31 Aralık 2007: 900 YTL) tutarında karşılık ayırmış olup; bu karşılık bilançoda Diğer karşılıklar kalemi içerisinde sınıflandırılmıştır. d. Başkaları nam ve hesabına verilen hizmetlere ilişkin açıklamalar: Şube nin 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle başkaları nam ve hesabına verilen hizmeti bulunmamaktadır. V. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR a. Kâr dağıtımına ilişkin açıklamalar: Şube nin birikmiş karları, BDDK dan yazılı izin alınması kaydıyla dağıtıma açıktır. b. Yasal yedek akçeler hesabına aktarılan tutarlar: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır). c. Sermaye artırımına ilişkin bilgiler: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır). d. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin açıklamalar: Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan Gerçekleşmemiş kâr/zararlar ilgili finansal varlığa karşılık gelen değerin tahsili, varlığın satılması, elden çıkarılması veya zafiyete uğraması durumlarından birinin gerçekleşmesine kadar dönemin gelir tablosuna yansıtılmamakta; özkaynaklar altında Menkul değerler değer artış fonu hesabında muhasebeleştirilmektedir. 60

82 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) VI. NAKİT AKIŞ TABLOSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR a. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler: 1. Nakit ve nakde eşdeğer varlıkları oluşturan unsurlar, bu unsurların belirlenmesinde kullanılan muhasebe politikası: Kasa, efektif deposu ile T.C. Merkez Bankası dahil bankalardaki vadesiz mevduat Nakit olarak; orjinal vadesi üç aydan kısa olan bankalararası para piyasası plasmanları ve bankalardaki vadeli depolar Nakde eşdeğer varlık olarak tanımlanmaktadır. 2. Muhasebe politikasında yapılan herhangi bir değişikliğin etkisi: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır). 3. Nakit ve nakde eşdeğer varlıkları oluşturan unsurların bilançoda kayıtlı tutarları ile nakit akış tablosunda kayıtlı tutarları arasındaki mutabakat: 3 (i). Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar: 31 Aralık Aralık 2007 Nakit Kasa, Efektif Deposu Bankalardaki Vadesiz Mevduat Nakde Eşdeğer Varlıklar Bankalararası Para Piyasası - - Bankalardaki Vadeli Depo Toplam Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlık Önceki dönemde gerçekleşen işlemler neticesinde bulunan toplam değer, cari dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar toplamını verir. 3 (ii). Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar: 31 Aralık Aralık 2007 Nakit Kasa, Efektif Deposu Bankalardaki Vadesiz Mevduat Nakde Eşdeğer Varlıklar Bankalararası Para Piyasası - - Bankalardaki Vadeli Depo Toplam Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlık b. Şube nin elinde bulunan ancak, yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle Şube nin serbest kullanımında olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlık mevcuduna ilişkin bilgi: Bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: Bulunmamaktadır). c. Nakit Akım Tablosunda yer alan diğer kalemleri ve döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi kalemine ilişkin açıklamalar: Bankacılık Faaliyetlerine İlişkin Nakit Akımları içinde yer alan YTL (31 Aralık 2007: YTL) tutarındaki Diğer kalemini verilen ücret ve komisyonlar, personel giderleri hariç Diğer Faaliyet Giderleri ve kambiyo kar/zararı kalemleri oluşturmaktadır. Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi net kur farkı kârı/zararı hesabına yansıtılmıştır. Söz konusu kur farkı kâr/zararı tutarı nakit akım tablosunda Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı içinde yer alan Diğer kalemi içinde gösterilmektedir. 61

83 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) VII. ŞUBE NİN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Şube nin dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış kredi ve mevduat işlemleri ile döneme ilişkin gelir ve giderler: Aralık 2008: İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Şube nin Doğrudan ve Dolaylı Ortakları Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler Şube nin Dahil Olduğu Risk Grubu (1), (2) Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Krediler ve Diğer Alacaklar Dönem Başı Bakiyesi Dönem Sonu Bakiyesi Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri (1) (2) 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 49 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında tanımlanmıştır. Yukarıdaki tablodaki bilgiler verilen kredilerin yanında bankalardan alacakları da içermektedir Aralık 2007: İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Şube nin Doğrudan ve Dolaylı Ortakları Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler Şube nin Dahil Olduğu Risk Grubu (1), (2) Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Krediler ve Diğer Alacaklar Dönem Başı Bakiyesi Dönem Sonu Bakiyesi Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri (1) (2) 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 49 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında tanımlanmıştır. Yukarıdaki tablodaki bilgiler verilen kredilerin yanında bankalardan alacakları da içermektedir. 3. Şube nin dahil olduğu risk grubuna ait mevduata ilişkin bilgiler: Şube nin Dahil Olduğu Risk Grubu (1) İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Şube nin Doğrudan ve Dolaylı Ortakları Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler Mevduat 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık Dönem Başı Dönem Sonu Mevduat Faiz Gideri (1) 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 49 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında tanımlanmıştır. 4. Şube nin dahil olduğu risk grubundan kullanılan kredilere ilişkin bilgiler: Şube nin Dahil Olduğu Risk Grubu (1) İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar Şube nin Doğrudan ve Dolaylı Ortakları Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler Kullanılan Krediler 31 Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık 2007 Dönem Başı Bakiyesi Dönem Sonu Bakiyesi Verilen Faiz Gideri (1) 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nun 49 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında tanımlanmıştır. 62

84 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Devamı) 5. Şube nin, dahil olduğu risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmelere ilişkin bilgiler: Şube nin 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle risk grubu ile yaptığı vadeli işlemler ile opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler bulunmamaktadır. 6. Üst yönetime sağlanan faydalara ilişkin bilgiler: 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Şube üst yönetimine 408 YTL (31 Aralık 2007: 380 YTL) tutarında ödeme yapılmıştır. VIII. ŞUBE NİN YURTİÇİ, YURTDIŞI, KIYI BANKACILIĞI BÖLGELERİNDEKİ ŞUBE İLE YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER Sayı Çalışan Sayısı Yurtiçi şube Bulunduğu Ülke Yurtdışı temsilcilikler Aktif Toplamı Yasal Sermaye Yurtdışı şube Kıyı Bankacılığı Bölgesindeki Şubeler IX. BİLANÇO SONRASI HUSUSLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR Bakanlar Kurulu nun 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 numaralı kararı ile Türkiye Cumhuriyeti para birimi Yeni Türk Lirası ( YTL ) ndaki Yeni ifadesi 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren kaldırılmış ve Türkiye Cumhuriyeti para birimi Türk Lirası ( TL ) olmuştur. 63

85 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası ( YTL ) olarak ifade edilmiştir.) ALTINCI BÖLÜM DİĞER AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR I. ŞUBE NİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER AÇIKLAMALAR Bulunmamaktadır. YEDİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I. BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle ve aynı tarihte sona eren döneme ait düzenlenen konsolide olmayan finansal tablolar Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) tarafından denetime tabi tutulmuş olup, 17 Nisan 2009 tarihli bağımsız denetim raporu konsolide olmayan finansal tabloların önünde sunulmuştur. II. BAĞIMSIZ DENETÇİ TARAFINDAN HAZIRLANAN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR Bulunmamaktadır. 64

86 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ FAALİYET RAPORU Finansal Tablolar ve Bölümün Sonunda Verilmek Üzere Mali Bünyeye İlişkin Bilgiler Bank Mellat Türkiye net dönem karı bin TL dir. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle özkaynakları bin YTL ve aktif toplamı bin YTL olarak gerçekleşmiştir Mali Durum, Karlılık, Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle karlılık rasyo oranları aşağıdaki gösterildiği gibidir. Vergi Öncesi Kar / Toplam Aktif / % 5,39 Vergi Öncesi Kar / Toplam Özkaynak / % 32,04 Vergi Öncesi Kar / Ödenmiş Sermaye / % 56,63 Bank Mellat borç ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için yeterli derecede nakit ve nakde eşdeğer kaynağa sahiptir. 4. Risk Türleri İtibariyle Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler Belirlenen hedeflerine ulaşılmasını makul bir güvence altına almak amacıyla geliştirilen ilke, prensip, politika, usul, uygulama ve kontroller ile çeşitli risklerle ilgili sınır ve sınırlandırmaların belirlenmesi Şubenin risk yönetim sistemini oluşturmaktadır. Risk yönetim sistemi ile Şubenin açık bulunduğu riskler nedeniyle doğabilecek kayıpların ölçülmesi, değerlendirilmesi, izlenmesi, beklenen kayıpların asgariye indirilmesi, beklenmeyen kayıpların sıklık ve şiddetinin azaltılması hedeflenmektedir. Risk yönetim sistemi ile ilgili ilke ve prensipler, politika, usul, uygulama ve limitlerin belirlenmesi Müdürler Kurulu nun yetkisindedir. Müdürler Kurulu yetkisini üyelerine, kurulacak komitelere ve üst düzey birim yöneticilerine kapsam ve sınırları yazılı olarak belirlenmek koşuluyla devredebilmektedir. Şube faaliyetleri nedeniyle öncelikle kredi ve operasyonel riske ve bunları takiben daha önemsiz boyutta likidite ve piyasa riskine açık bulunmaktadır yılında Şube nin risk yönetim politikalarında herhangi bir değişiklik olmamıştır Kredi Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar Kredi açma yetkisi Müdürler Kuruluna aittir. Müdürler Kurulu kredi açma yetkisini Bankacılık Yasası ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Genel Müdür e devredebilmektedir. Kredi faaliyetlerinin kapsam ve koşullarını belirlemek Müdürler Kurulunun yetkisindedir. Dış ticaret, özellikle ihracat işlemlerinin kredilendirilmesi Şubenin en önemli kredi faaliyetidir. Tahsis ve kullandırmalarda bu konudaki işlemlere öncelik verilmektedir. Yaygın olmamakla birlikte risk getiri dengesi, teminat ve benzeri unsurlar dikkate alınarak diğer konuların finansmanı için de kredi verilebilmektedir. Hedef işlem türleri ve odaklanan müşteri kitlesi itibarıyla Şube kredi riskinde ürün ve sektör yoğunlaşmasından bütünüyle kaçınmak mümkün olmamakla birlikte, kredilerin geniş bir müşteri grubuna dengeli bir biçimde dağıtılmasına özen gösterilmektedir. Krediler ilke olarak geçerli teminat karşılığında açılmaktadır. Kolay ve çabuk nakde çevrilebilen, işleyen bir piyasası bulunan, değer kaybı ihtimali düşük ve değeri şüpheye yer

87 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ FAALİYET RAPORU 2008 vermeyecek şekilde belirlenebilen maddi ve finansal varlıklar dışındaki kıymetler teminat olarak kabul edilmemektedir. Makul bir faaliyet geçmişine sahip olmayan, faaliyetleri hakkında yeterli bilgi sahibi olunmayan, istenilen bilgi ve belgeleri belirlenen süre ve içerikte temin etmeyen, yönetim ve / veya sahipliği yeterli bilgi, beceri ve şeffaflığa sahip olmayan kişi ve kuruluşlara kredi tahsis edilmemekte ve kullandırılmamaktadır. Kredi kararlarında, alınacak teminat ve garantiler yanında, kredi talep edenin güvenirliliği ve itibarı, yasal durumu, faaliyet gösterdiği sektör, geçmiş faaliyetleri, geri ödeme kapasitesinin mevcudiyeti, mali yapısının sağlamlığı ve bunun sürdürülebilme kapasitesi gibi hususlar dikkate alınmaktadır. Kredilerin fiyatlaması risk derecesine göre belirlenmekte ve risk getiri dengesi her kredi işleminde gözetilmektedir. Risklilik seviyesi kredi fiyatının belirlenmesinde temel kıstas olarak kullanılmaktadır. Şube, kredilerin risklilik seviyeleri ile uyumlu, risk seviyelerindeki değişimleri dikkate alan bir karşılık politikası uygulamaktadır. Sektör ve grup limitleri ile alt limitlerine günü gününe izlenmekte ve raporlanmaktadır Operasyonel Risk Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar Operasyonel risk, yetersiz veya başarısız iç süreçler, insanlar ve sistemlerden veya harici olaylardan kaynaklanan kayıp riski olarak tanımlanır. Önemli zararlara yol açma potansiyeline sahip operasyonel riskler sistem kesilmeleri veya sorunları, iş yürütme biçimleri, kurum içi sahtekârlık gibi kayba yol açabilecek olaylardır. Operasyonel olay tipleri Şube de eşit risk ağırlığına sahip değildir. Operasyonel risk ilke, politika ve uygulamaları olay tiplerinin Şube için geçerli olduğu düşünülen risk ağırlığı dikkate alınarak belirlenmektedir. Olay tipleri için uygun ve uygulanması mümkün olan durumlarda riskin azaltılması amacıyla sigortalama tekniğinden de yararlanılmaktadır. Şubenin operasyonel risk yönetimine ilişkin belli başlı ilke, politika ve önlemleri aşağıda verilmiştir. Şubenin tüm faaliyetlerinde herhangi bir bankacılık işlemine bankanın taraf olması, katılması kararını veren ve / veya onaylayanlar ile işlemin bizatihi yürütülmesi, gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması görevi verilenlerin yetki ve sorumlulukları birbirinden ayrılmıştır ve bunların çakışmasına izin verilmemektedir. Her türlü bankacılık işleminin onaylanması ile fiili olarak gerçekleştirilmesi fonksiyonları kesin çizgilerle birbirinden ayrılmıştır. Herhangi bir muhatap ile herhangi bir alım / satım ve yatırım / borçlanma ilişkisine girme ve bunlara ilişkin fiyat, vade ve benzeri koşulları belirleme yetkisine sahip olanlara bu işlemler ile ilgili operasyonel fonksiyonları gerçekleştirme ve gerçekleşen işlemleri onaylama görev ve yetkisi verilmemektedir. Operasyonel işlemler onay ve gerçekleştirme görevleri ayırımı yanında, işlem tutarları açısından da değişik onay limitlerine tabi tutulmaktadır. Değişik işlem türleri için değişik limitler konulması ve bunlara ilişkin uygulama esaslarının belirlenmesi Genel Müdür ün yetkisindedir. Şube, operasyonel faaliyetleri, etken, potansiyel risklerin fiili risklere dönüşmemesi konusunda uyarıcı, operasyonel verimlilik ve güvenilirliği güçlendiren, kontrol etkinliğini yükselten bir bilgi işleme sistemi ile desteklenmektedir. Şube, personelin mevzuat ve uygulamalardaki gelişmeleri izlemesi, bunlardan zamanında haberdar edilmesi, değişikliklerin içerik ve kapsamının anlaşılması ve bunların faaliyetlere

88 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ FAALİYET RAPORU 2008 olan etkisinin personele iletilmesi için gerekli önlemleri almaktadır. Bu çalışmalar Şube içi ve dışı eğitim faaliyetleri ile desteklenmektedir. Yapılan uyum kontrolleri ile bu konudaki çalışmaların yeterlik ve seviyesi sürekli izlenmektedir. Şube, yapılacak kontrollerin kapsam ve sıklığına uygun iç denetim ve iç kontrol organizasyon yapısına sahiptir. Bu birimlerde yapılan işin gerektirdiği niteliklere uygun yeterli sayıda personel istihdam edilmektedir. İç kontrol faaliyetleri Şubenin günlük operasyonel faaliyetlerinin tamamlayıcı bir parçasını oluşturmaktadır ve operasyonel riskin asgariye indirilmesi iç kontrol faaliyetlerinin başlıca hedefidir. Bu amaçla iç kontrol çalışmaları gereken sıklık ve kapsamda yapılmaktadır. İç denetim çalışmaları ile iç kontrol faaliyetlerinin sıklık ve kalitesi değerlendirilmekte ve kontrol edilmektedir. Bunun yanında iç denetim birimi operasyonel risklerle ilgili gelişmeler, eğilimler, önem ve öncelik verilmesi gereken konular ve alınması gereken önlemler konularında çalışmalar yapmaktadır. Beklenmedik durumlar nedeniyle oluşabilecek riskler ve sorunlar Acil Durum Planı çerçevesinde yönetilmektedir. Şube iç hacmindeki gelişmeler dönemler itibarıyla sayısallaştırılmaktadır. Bu yolla operasyonel personel üzerindeki iş yükü, iş yükü ile ilgili eğilimler, iş gücü ile hata, eksiklik ve aykırılık arasındaki ilişkiler analiz edilmekte ve analiz sonuçları değerlendirilerek gerekli önlemler alınmaktadır. İç kontrol, iç denetim ve bağımsız denetim raporlarında belirtilen hata, eksiklik, aksaklık ve aykırılıklar raporların teslim tarihinden itibaren en kısa süre içerisinde giderilmektedir. Hata, eksiklik, aksaklık ve aykırılıklar konusundaki eğilimler ve bunların giderilmesine ilişkin gelişmeler üçer aylık dönemler itibarıyla Müdürler Kurulu na raporlanmaktadır Likidite Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar Nakit akışlarındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip olunmaması nedeniyle ödeme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilememesi olarak tanımlanan Likidite Riski aşağıdaki ilke ve politikalar çerçevesinde yönetilmektedir. Krediler dâhil tüm varlık tahsis kararlarında likidite riski dikkate alınmaktadır. Likidite yönetimi kullanılan anapara cinsleri itibarıyla yapılmaktadır. Yurt Dışı Merkez ve Şubeler ile Yurt Dışındaki Diğer Bankalardan temin edilen kredilerin vadelerinin belirlenmesinde Şube varlıklarının vade yapısı göz önünde tutulmaktadır. Varlık ve kaynak vadelerinde yoğunlaşmalardan kaçınılmakta, vadelerin tüm yıla dengeli bir biçimde dağıtılmasına özen gösterilmektedir. Vade dilimleri itibarıyla doğabilecek likidite açık veya fazlasının kontrol edilebilir büyüklükte olmasına dikkat edilmektedir Piyasa Riski Yönetimine İlişkin İlke ve Politikalar Şubenin genel piyasa riski, kur riski, spesifik risk, emtia riski, takas riski nedenleriyle maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir. Bu konuda aşağıda ilke ve politikalar izlenmektedir. Şubenin aktif bir biçime alım satım faaliyetinde bulunmaması, alım satım amaçlı menkul kıymet veya emtia pozisyonu taşımaması ve türev araçlar kullanmaması kararlaştırılmıştır.

89 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ FAALİYET RAPORU 2008 Şube Devlet İç Borçlanma ve / veya T.C. Merkez Bankası likidite senetleri dışındaki finansal varlıklara yatırım yapmamaktadır. Şubenin maruz kalabileceği yapısal faiz riski kabul edilebilir sınırlar içinde tutulmaktadır. Faize duyarlı açıkların daha kısa vade dilimlerinde tutulması suretiyle banka faiz gelirlerinin en düşük şiddette etkilenmesi sağlanmaktadır. Şube döviz pozisyon yönetimi kapsamında yaptığı döviz alım satım ve likidite yönetimi kapsamında yaptığı menkul kıymet alım işlemleri nedeniyle sınırlı ölçüde takas riskine maruz bulunmaktadır. Takas riski nedeniyle muhataplara Müdürler Kurulu kararıyla limit tahsis edilmektedir. Takas riski alınacak operasyonel yöntemlerle de kontrol altında tutulmakta ve azaltılmaktadır. Şube döviz pozisyonunun yönü, miktarı ve kompozisyonu ile ilgili kural ve sınırlamalar Aktif Pasif, Risk Komitesi veya Genel Müdüre devredilebilmektedir. Müdürler Kurulu ve görevli komite Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmeler çerçevesinde kur riskine yönetimine ilişkin ilke ve politikaları sıklıkla gözden geçirmekte ve uygun gördüğü değişiklikleri yapmaktadır. 5. Derecelendirme Notları ve İçerikleri Hakkında Bilgi Şubeye ve Genel Merkezimize verilmiş derecelendirme notu yoktur. 6. Rapor Dönemi Dahil Beş Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler (Bin YTL) Bilanço AKTİF KALEMLER Nakit Değerler Bankalar Krediler Menkul Değerler Diğer Aktifler Toplam Aktifler PASİF KALEMLER Mevduat Alınan Krediler Karşılıklar (Vergi ve Diğer) Diğer Pasifler Özkaynaklar Toplam Pasifler

90 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ FAALİYET RAPORU 2008 Gelir Tablosu ANA HESAPLAR Net Faiz geliri Net Ücret ve Komisyon Gelirleri Diğer Gelirler (net) Faaliyet Gelirleri Toplamı Diğer Faaliyet Giderleri (4.693) (4.533) (4.971) (3.529) (5.340) Kredi ve Diğer Alacaklar Karş. (432) (7) (392) 369 (493) Vergi Öncesi Kâr Vergi Karşılığı (3.672) (2.020) (1.531) (1.521) (833) Net kâr Diğer Bilgiler Toplam Personel Sayısı Toplam Şube sayısı Bank Mellat Tahran İran Faaliyet Raporu Türkçe Tercümesi

91

92 Bank Mellat Faaliyet Raporu 2007/2008 İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

93 Allah ın Adıyla İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

94 İçerik I.Bölüm: Bankanın Profili Etik Kurallar Bankanın Tarihçesi Başkan ve Genel Müdürün Mesajı Yönetim Kurulu Organizasyon Şeması Bir Bakışta Bank Mellat Takdirname ve Sertifikalar Bankanın Belli Başlı Başarıları Bankanın Stratejisi Kaynakların Harekete Geçirilmesi Kaynakların Tahsisi Büyük Ölçekli Milli Projelere Sağlanan Katkılar Eğitim İnsan Kaynakları Bilimsel ve Araştırma Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Uluslararası Bankacılık Akreditifler Teminat Mektupları Uluslararası Şube Ağı Projelerin Finansmanı Döviz İşlemleri Yurtdışı şube ve iştiraklerin adresleri Çağdaş Hizmetler II.Bölüm: Mali Tablolar İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

95 I.Bölüm: Bankanın Profili İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

96 Etik Kurallar Bank Mellat, etik kurallarını düzenleyen ilk devlet bankası olmaktan gurur duymaktadır; bu amaçla düzenlenen toplantıda yöneticiler ve çalışanlar bu konuda yemin etmiştir. Etik kurallar, kamuya hizmet sunma sürecinde personelin uyması gereken insancıl etik özellikleri kapsamaktadır. Yemin töreninde tüm katılımcılar ana tüzüğün tüm ilkelerine uymaya ve davranış ve performanslarının ana tüzük ölçütlerine uygun olacağına yemin ettiler. Banka ailesindeki sorumluluklarına olan inançla, insanlara daha iyi hizmet vermek amacıyla kendilerine yardım etmesi ve yıllar süren dürüst çalışma ve çabaların sonucu olarak kurumun onurunu, imajını ve başarılarını her gün artırması konusunda güç vermesi için Allah a dua ettiler. Etik kuralların giriş cümleleri aşağıdaki gibidir: Her şeyden önce bir Bank Mellat çalışanı olarak Allah ı hoşnut etmenin yollarından biri olan onurlu İran halkına hizmet etme şerefini bana bahşettiği için Yüce Allah a şükranlarımı sunarım. Bank Mellat ın özündeki etik kurallardan çıkartılan bu bildirgede yer alan prensiplere riayet etmeye kendimi adayabilmek, Bankanın hedefleri doğrultusunda benden beklenen kişisel ve mesleki niteliklere sahip olabilmek için Yüce Allah ın yardımını niyaz ederim. Hiç şüphe yok ki Bank Mellat saygı duyulan kimliğini, güvenilirliğini ve görünümünü bir kısmı emekli olan, bir kısmı halen görevine devam eden çalışanlarının planlı ve dur durak bilmeyen çabalarına borçludur; bu güvenilirlik kendisine miras kalanlarca daha da güçlendirilecektir. Bu bağlamda bu paha biçilmez değerin farkında olarak seleflerimin değerli çabalarını korumaya ve haleflerim için gurur kaynağı olmaya çalışacağım. İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

97 Bankanın Tarihçesi BANK MELLAT bankacılık yasasının 17. maddesine uygun olarak Tehran, Dariush, Pars, Etebarat Taavoni & Tozie, Iran & Arab, Bein-al-melalie-Iran, Omran, Bimeh-Iran, Tejarat Khareji Iran ve Farhangian bankalarının birleşmesi sonucu, Bankalar Genel Kurulu nun tarihli kararıyla kabul edilen Banka Ana Sözleşmesi nin birinci maddesi hükmüne göre kurulmuştur. Genel Müdürlük: No. 327, Taleghani Ave., Forsat junction, Tahran, İran İslam Cumhuriyeti Tel: (98 21) Faks: (98 21) Web: E-posta: Mellat İletişim Merkezi: Tahran: (98 21) 1556 Diğer Vilayetler: (98 21) İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

98 Başkan ve Genel Müdürün Mesajı İran İslam Cumhuriyeti nin en büyük bankalarından biri olan Bank Mellat bankacılık sektörü alanında rekabetçi bir banka olarak yetkin insan kaynaklarına dayanmak ve yazılım ve donanım altyapılarını konuşlandırmak suretiyle 2007/08 de büyük başarılara imza attı. Toplam kaynaklar ve dört temel mevduat açısından milli ticari bankalar arasında birinciliği elde etmesi, ülkenin ikinci büyük bankası konumunu üç yıl arka arkaya koruyarak sağlamlaştırması, bilgi teknolojileri ve elektronik bankacılık alanında gelişmeler kaydetmesi, önemli müşteriler için katma değerli ürünler yaratması, döviz işlemleri pazar payını artırması ve büyük ölçekli projelere (hem milli hem de özel sektör düzeyinde) katkıda bulunması Bank Mellat ın bu faaliyet dönemindeki parlak başarıları arasında yer almaktadır. Bankanın borsada işlem görmesi ve anonim şirkete dönüştürülmesi için gerekli platformun sağlanması amacıyla mali tabloların şeffaflaştırılması, en son denetsel ve mali standartlar ile iç kontrol sistemlerini benimsemenin yanı sıra personelin bilgi birikiminin ve mesleki davranışlarını geliştirilmesi bu yıla yönelik altyapısal önlemler arasında yer almaktaydı. Bankamızın Bankalar Genel Kurulunun saygıdeğer başkanından takdir mektubu alması 2007/08 yılındaki olumlu performansını teyit etmektedir. Son olarak sadık ve değerli müşterilerimizin yanı sıra çalışkan personelimize de bankamızın hedeflerine ulaşmasını mümkün kılan çabaları ve bize duydukları güven için teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Dr. Ali Divandari (imza) İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

99 Yönetim Kurulu İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

100 Organizasyon Şeması Dr. Ali Divandari Başkan ve Genel Müdür Abdolkarim Ghavamifar Kurul Üyesi Mohammad Hassan Mogharei Kurul Üyesi Mohammad Reza Saroukhani Kurul Üyesi Younes Hormozi Kurul Üyesi Mohsen Fedavi Kurul Üyesi Birinci Bölge Genel Müdürü Kredi Birimi Bankacılık Bilgilendirme ve Ekonomik Değerlendirme Birimi Lojistik Birimi İnşaat Mühendisliği Birimi Organizasyon ve Prosedür İyileştirme Birimi Yeni Hizmetler Birimi Bilgi Teknolojileri Birimi İkinci Bölge Genel Müdürü Sekreterlik Ofisi ve Halkla İlişkiler Birimi Eğitim Birimi Çalışanlarla İlişkiler Birimi Sağlık ve Dahili Ödemeler Birimi Yurtdışı Operasyonlar Birimi Mali İşler Birimi Uluslararası Birim Hazine Birimi Denetim ve İzleme Birimi Hukuk Birimi Üçüncü Bölge Genel Müdürü Araştırma ve Planlama Merkezi Güvenlik Birimi İşe Alma İzleme Birimi Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Ofisi İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

101 Bir Bakışta Bank Mellat 1-Finansal Göstergeler 1386(2007/08) (Tutarlar milyar IRR) Tanım Sermaye 13,100 Toplam Varlıklar 390,850 Kaynaklar 267,373 Tahsisler 238,613 Gelir 13,677 Giderler 11,158 Vergi öncesi gelir 2,519 Net Kar 1, Şubeler ve insan kaynakları Adet Yerel şubeler 1908 Çevrimiçi şubeler 1908 İnsan kaynakları 24, Elektronik teknoloji Adet uygulamaları Tanım ATM ler 1,331 Şubelerdeki POS lar 2,645 Mağazalardaki POS lar 47,195 Dijital abone hatları 2, Çekirdek mevduat Tanım Tutar Mellat Elektronik cari hesaplar 1,422,987 Elektronik faizsiz tasarruf hesapları 2,079,410 Elektronik kısa vadeli yatırım 1,366,530 Elektronik uzun vadeli yatırım 7,538 Toplam 4,876, Elektronik kartlar Adet Tanım Erişim kartı 1,252,687 Akıllı kart 1,428,998 Bon kart 395,120 Hediye kartı 1,310,145 Öğrenci kartı 33,573 Tüccar kartı 377,056 Doktor kartı 1,524 Toplam 4,799, İnternet alışveriş sistemi Sistem İnternet yoluyla Raja demiryolları Co biletlerinin satın alınması İnternet yoluyla Telekom Co mobil SIM kartlarının (kredi ve sürekli) satışı İnternet üzerinden üniversite öğrenim ücretlerinin ödenmesi İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

102 İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

103 Bankanın Belli Başlı Başarıları - Milli ticari bankalar arasında dört ana mevduat türü hacminde ikincilik, - Milli ticari bankalar arasında kaynak temininde ikincilik, - Milli ticari bankalar arasında eleman başına en yüksek kaynak temini konusunda birincilik, - Milli ticari bankalar arasında şube başına en yüksek miktarda kaynak temini konusunda birincilik, - Milli ticari bankalar arasında dört ana mevduat türünde eleman başına en yüksek kaynak temini konusunda birincilik, - Milli ticari bankalar arasında dört ana mevduat türünde şube başına en yüksek miktarda kaynak temini konusunda birincilik, /07 ile karşılaştırıldığında Bankanın yabancı şubeleri ve iştiraklerinin brüt karında sağlanan %75 oranındaki artış, /07 ile karşılaştırıldığında düzenlenen teminat mektuplarının hacminde sağlanan %44.5 oranındaki artış, - Umre Hac başvurularının elektronik ortamda kaydı, - İnternet kanalları, internet alışveriş sistemleri, POS'lar ve ATM'ler üzerinden özel servisler sunabilen "Mellat Erişim Kartı" isimli yeni gelişmiş ön ödemeli kartların hizmete sunulması, - Nakit buğday alımı, Mehr-e-Imam Reza PBUH) fonu hizmet araçları, nakit şekerpancarı alımı, arızalı araçların toplanarak değiştirilmesi ve benzin istasyonlarından tahsilat gibi milli projelere katkı sağlanması, İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

104 Temel Değerlerimiz Paydaşlarının değerini azami seviyeye çıkarma Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak için gerekli her tür faaliyetin gerçekleştirilmesine kendimizi adarız. Toplumumuza karşı üstlendiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk kavramına da bağlıyız. Mükemmeliyet için Kalite Her konuda kaliteye önem veririz, bu nedenle öncelikle doğru bir şey yapmaya çalışırız. Müşterilerimizin gereksinimlerine karşı duyarlıyız, onların beklentilerini aşmayı isteriz ve aşmaya çalışırız. Öğrenme ve Yenileşim Yaşam boyu öğrenme ve kişisel gelişmeyi teşvik eden dinamik bir ortam yaratmaya önem veririz. Ayrıca günlük sıradan işlemler ile ve yeni hizmetlerin sürekli iyileştirilmesinin yollarını ararız. Değişim ve yenileşimin hayati önemde olduğuna inanıyoruz, bu nedenle değişim ve yenileşimin değerini biliriz. Yaşam boyu müşteriler Müşterilerimiz iş ortaklarımızdır. Müşterilerimizle uzun vadeli karlı ilişkiler tesis etmeye çalışırız. Ekip çalışmasıyla başarı Bireyin ekibin çabalarına olan katkısı bizim için değer veririz, elde ettiğimiz başarıları paylaşırız. İnsanların en değerli varlığımız olduğuna inanırız, başarı ve büyümemiz insicam ve ekip çalışmasına bağlıdır. Güven Yaptığımız her işte istekli, profesyonel, güvenilir, kendinden emin ve dürüstüz. BANK MELLAT Bankanın Vizyonu Bank Mellat, müşteri ihtiyaçlarını karşılanması, paydaşlarının güven ve memnuniyetinin en hızlı ve kolay bir şekilde kazanılması amacıyla gerekli yetkilerle donatılmış elemanlarına güvenmek suretiyle çok sayıda yüksek kaliteli ve yeni bankacılık hizmetlerinin sunulmasında global ölçekte lider bir banka olacaktır. Bankanın Misyonu 1- Yeni teknolojilerden yararlanarak tüm dünyadaki gerçek ve tüzel kişi müşterilere çeşitli türlerde kaliteli hizmetler sunulması suretiyle değer yaratmak, 2- Yaratıcı ve yapıcı personeline güvenerek devlet bankacılık sektörüne öncülük etmek, 3- Müşterilere hedeflerine ulaşmaları için mali tavsiyelerde bulunmak ve mali planlarında yardımcı olmak, 4- Banka ve paydaşları için sürdürülebilir yüksek getiri yaratmak, 5- Devletin ekonomik kalkınması için girişimci mali hizmetler sunmak, 6- Toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak ve sosyal sorumlulukları yerine getirmeye çalışmak. İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

105 Kaynakların Harekete Geçirilmesi İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

106 Kaynakların Harekete Geçirilmesi Şüphesiz ki kaynakların harekete geçirilmesi bankacılık sisteminin birinci ve en önemli aşamasıdır; ancak çoğu uzmanın görüşüne göre, bankanın başarılı performansında belirleyici bir rol oynayacak olan bankanın bankacılık sisteminin toplam kaynakları içindeki payının korunması ve arttırılması hususu, ihtiyaç duyulan hizmetlerin sunumu ve müşteriye gösterilecek özen ile belirginleşecektir. Diğer taraftan pazardaki yoğun rekabet ve hatta genişlemeci veya sıkı para politikaları gibi önemli etmenler bu çemberin tamamlanmasında oldukça belirleyicidir. 2007/08 de İran ekonomisi özel banka ağının genişlemesi ve İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankasının likidite artışını kontrol etmeyi amaçlayan karşıt sıkı politikalarına tanıklık etti. Yukarıda belirtilenler göz önüne alındığında Bank Mellat ın likidite pazar payı %13.9 a yükseldi ki bu oran bankanın makul performansını kanıtlar nitelikte olup pazar katılımcılarına daha iyi hizmet sunmak açısından değerli bir fırsattır. 2006/07 ye göre 2007/08 de kaynak artışı (Tutarlar milyar IRR) Bilanço Pay Bilanço Pay Artış 2007/08 % 2006/07 % % Faizsiz cari hesaplar 60, , Faizsiz tasarruf mevduatı 19, , Kısa vadeli yatırım mevduatı 73, , Uzun vadeli yatırım mevduatı 47, , Diğer mevduat 66, , Toplam 267, , / de toplam kaynaklar içinde dört temel mevduat türünün dağılımı İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

107 2003/ /08 de dört temel mevduat türüne ilişkin karşılaştırmalı çizelge (tutarlar milyar IRR) 2007/08 de toplam kaynaklar içinde dört temel mevduat türünün dağılımı Faizsiz cari hesaplar %22.61 Faizsiz tasarruf mevduatı %7.27 Kısa vadeli yatırım mevduatı %27.33 Uzun vadeli yatırım mevduatı %17.80 Diğer mevduat % /08 de toplam mevduatlar içinde dört temel mevduat türünün sektöre göre dağılımı Özel sektör mevduatı %81/5 Döviz tevdiat hesapları %7 Kamu sektörü mevduatı %11/5 İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

108 Kaynakların Tahsisi İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

109 Kaynakların Tahsisi Likidite bileşenlerinin paylarının eğilimini değerlendirmek bankacılık sisteminin rolünü ve onun milli ekonomideki önemini tamamıyla ortaya koymaktadır. Bu durum sermaye piyasasına dayalı ekonomilere göre bankaya dayalı ekonomilerde daha barizdir. Diğer bir ifadeyle kağıt ve madeni paranın likiditeye oranının %16 dan (1991/02) %5 e (2007/08) düşmesi, ekonomik döngü içinde bankacılık sisteminin günbegün artan rolünü yansıtmaktadır. Bu durum bankacılık sisteminin ekonomi içindeki rolünün, yani likiditeyi kanalize etmenin, önemini göstermektedir. Bankaların kaynak tahsis politikaları, şirketlerin makro ekonomik hedeflerinin ve karlılığının gerçekleşmesine olanak tanıyan makro ekonomik politikalarla ne kadar uyumlu olursa kaynak tahsisiyle ilgili riskler de o kadar az olacaktır. Bank Mellat il düzeyindeki projelerin yanı sıra büyük ölçekli milli projelere de geniş bir yelpazede katkıda bulunmaya çalışmaktadır, böylece kar elde etmenin dışında kredilerin uygun biçimde dağıtılmasını ve adil bir şekilde verilmesini sağlamaktadır. Ödeneklerin Ekonomik Segmente Göre Dağılımı Endüstri ve Madencilik Endüstri ve madenciliğin devlet ekonomisindeki özel önemi göz önüne alındığında bu segment için verilen kredilerin tutarı 2007/08 sonu itibariyle, önceki yıla göre %23,1 artışla milyar IRR ye ulaşmıştır. Bu segment verilen toplam kredilerin %41,3 ünü teşkil etmektedir. Ticaret, Hizmetler ve İhracat milyar IRR ye ulaşan ticaret, hizmetler ve ihracat amacıyla verilen kredilerin tutarı 2007/08 sonu itibariyle, geçen yıla göre %66,1 artmıştır. Bu segment verilen toplam kredilerin %38,2 sini teşkil etmektedir. Konut ve İnşaat Vatandaşların konutlarının teminat altına alınması ve ülkenin kalkınması yönelik bir ihalede Bank Mellat bu segmente milyar IRR tahsis etmeyi başarmıştır; bu rakam geçen yıla göre %25,1'lik artışa işaret etmektedir. Bu segment banka tarafından verilen toplam kredilerin %11,9 unu teşkil etmektedir. İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

110 İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

111 Tarım Banka tarafından verilen toplam kredilerin %8,4 ünü oluşturan tarım segmentine yönelik kredilerin tutarı 2007/08 sonu itibariyle, geçen yıla göre %52,9 artışla milyar IRR ye ulaşmıştır. 2003/ de verilen kredilerin dağılımı (Tutarlar milyar IRR) 2003/ /08 de Tahsislerin Ekonomik Segmente Göre Dağılımı Konut ve İnşaat Ticaret, Hizmetler ve İhracat Endüstri ve Madencilik Tarım 2006/ /08 de Tahsislerin Ekonomik Sektöre Göre Dağılımı Bilanço (2007/08) Pay Bilanço (2007/08) Pay Artış (milyar IRR) % (milyar IRR) % % Kamu 220, , Sektörü Özel Sektör 16, , (9.5) Bankalar 1, , (1.4) Toplam 238, , İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

112 2007/08 de Tahsislerin Ekonomik Sektöre Göre Dağılımı Özel ve Kooperatif Sektörü Kamu Sektörü Bankalar 2006/07 ve 2007/08 de verilen Teminat Mektupları bakiyesine ilişkin karşılaştırmalı tablo Sıra Teminat Miktar Miktar Tutar Mektubunun (2006/07) (2007/08) (2006/07) Niteliği Tutar (2007/08) 1 İhale 6,310 14,421 1,223 1,704 2 İyi Performans 20,914 23,443 14, ,804 3 Ön Ödeme 5,209 6,282 8,781 14,995 4 Alıkoyma 3,494 4,635 1,519 1,773 5 Geçici İthalat 988 1, ,505 6 Diğer 363 1,484 1,168 2,140 Toplam 37,287 51,850 27,608 39, /08 de düzenlenen Teminat Mektuplarının Dağılımı İhale (Geçici) İyi Performans (Kesin) Ön Ödeme (Avans) Alıkoyma Geçici İthalat Diğer İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

113 Büyük Ölçekli Milli Projelere Sağlanan Katkılar Petrokimya Ürünleri: Teknolojik gelişmelerle birlikte petrokimya ürünlerinin üretiminde de artış oldu. Bugün petrokimya ürünleri aromatik maddeler, kimyasal ve polimerik maddeler, gübreler, böcek ilaçları ve gaz ve gaz bazlı sıvılar gibi belli başlı gruplarda üretilmektedir. Bu bağlamda Bank Mellat, aşağıdaki tabloda belirtilen 13 projeye katkıda bulunarak kendi kaynaklarından milyar IRR yatırım yapmış ve uluslararası bankalar aracılığıyla 3,6 milyar ABD doları finansman temin edilmesini sağlamıştır. On üç petrokimya projesinin üretim kapasitesi yıllık ton olup 4627 kişi için istihdam sağlamaktadır. Projenin adı ve bölgesi Sıra Projenin Adı: Proje Bölgesi: 1 Abadan petrokimya Abadan 2 Amir Kabir petrokimya Mahshahr Özel Ekonomi Bölgesi 3 Tondguyan petrokimya Mahshahr Özel Ekonomi Bölgesi 4 Laleh petrokimya Mahshahr Özel Ekonomi Bölgesi 5 Bualisina petrokimya Mahshahr Özel Ekonomi Bölgesi 6 Mobin petrokimya Mahshahr Özel Ekonomi Bölgesi 7 Karun petrokimya Mahshahr Özel Ekonomi Bölgesi 8 Borzuyeh petrokimya Mahshahr Özel Ekonomi Bölgesi 9 Pars petrokimya Mahshahr Özel Ekonomi Bölgesi 10 Marun petrokimya Mahshahr Özel Ekonomi Bölgesi 11 Fajr petrokimya Mahshahr Özel Ekonomi Bölgesi 12 Farabi petrokimya Mahshahr Özel Ekonomi Bölgesi 13 Shiraz petrokimya Shiraz İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

114 Buğday satın alma projesi 2007/08 de Cumhurbaşkanının ve dokuzuncu hükümetin yinelemelerine dayanarak Bank Mellat ve Government Trading Corporation of Iran işbirliğiyle bankanın belirli şubeleri aracılığıyla çiftçilerden nakit karşılığı buğday alımı gerçekleştirilmiştir. Bu projenin uygulanması suretiyle buğday teslimat merkezlerindeki ufak şubeler geliri çiftçilerin hesaplarına çevrimiçi olarak havale etmiştir. 2007/08 sonu itibariyle buğday alımındaki son durum şöyledir: 1. Satın alınan toplam buğday miktarı milyon ton dur. 2. Bu kapsamdaki çiftçi sayısı dir. 3. Ödenen toplam miktar 23,975 milyar IRR dir. 4. Ödeme süresi 1-2 gündür. İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

115 Çimento Çimento sanayi İran da diğer sanayi dallarına göre karşılaştırmalı üstünlüğü olan önemli sanayi dallarından biri olup çimento üretiminin İran'da 70 yıllık bir geçmişi vardır. Bugün yıllık kapasitesi 34 milyon ton olan 41 çimento fabrikası vardır. Bank Mellat, petrol istikrar fonu aracılığıyla 374 milyon Avro finansman temin etmek ve kendi kaynaklarından milyar IRR yatırım yapmak suretiyle 17 projeye katkıda bulunmuştur. Üretim kapasitesi ton/gün olan bu projelerle 6000 kişi için istihdam olanağı sağlanmıştır. Arızalı araba projesi Hükümet kararı hükümlerinin uygulanması kapsamında iç işleri bakanlığı, büyük araba üreticileri Iran Khodro, Saipa ve Bahman işbirliği ve Bank Mellat aracılığıyla Eylül 2006 dan beri arızalı arabaların toplanarak değiştirilmesi projesi uygulanmaktadır. Bu bağlamda Bank Mellat başvuruda bulunan kişilere kendi kaynaklarından kredi vermek suretiyle arızalı arabanın geri çekilmesine katkıda bulunmayı taahhüt etmiştir. Proje başlangıç tarihinden beri verilen kredi tutarı milyar IRR dir. Projenin adı ve bölgesi Sıra Çimento fabrikasının adı Fabrika Bölgesi: 1 Peyvand golestan Golestan 2 Zabol Sistan-o-Baluchestan 3 Gilan-e-sabz Gilan 4 Naeen Esfahan 5 Zanjan Zanjan 6 Shahr-e-kord Cahar Mahal 7 Dehloran Ilham 8 Nahavand Hamedan 9 Shahrud Semman 10 Sufian Azerbaijan-e-sharghi 11 Hehmatan Hamedan 12 Sanaye-siman-e-gharb Kermanshah 13 Urmeieh Urmieh 14 Saman-e-gharb Kermanshah 15 Royal Simin Semnan 16 Saghez Kordestan 17 Alborz Semnan Proje günde litre düzeyinde bir ölçek ekonomisi yaratmış, 5 milyar IRR ye eşit olan ABD Doları tutarında tasarruf sağlamıştır. Bu sayede Bank Mellat arızalı arabaları değiştirme projesini uygulayarak kent trafiğinin ve kirliliğin azaltılmasına yönelik çabalarından dolayı çevre koruma örgütü tarafından yeşil banka olarak seçilmiştir. Deniz ulaşımı sanayilerini geliştirme İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve gemicilik idaresi ile yapılan anlaşmalara göre, bu idare aracılığıyla başvuruda bulunan kişilere deniz ulaşımı sektörünün yeniden yapılandırılması ve yenilenmesi amacıyla Banka yurtiçinde inşa edilen ve yurtdışından alınan gemiler için 920 milyar kredi kullandırmıştır. Bu sayede yük taşımacılığının kolay ve elverişli hale getirilmesine, yabancı sermaye çıkışının engellenmesine, deniz filosunun yenilenmesine, arızalı gemilerin seferden kaldırılmasına, denizyolu yük taşımacılığının güçlendirilmesine, istihdam yaratılmasına, döviz harcamalarında tasarruf edilmesine ve 1,350 kişiye istihdam olanağı sağlanmasına liderlik etmiştir. İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

116 Ulaştırma terminallerinin geliştirilmesi Ülkedeki ulaştırma terminallerinin geliştirilmesini amaçlayan devlet politikaları çerçevesinde Banka, ulaştırma ve terminal idaresi ile yapılan anlaşmalara göre taşıt satın alma, karayolları dinlenme tesisleri, kargo ve yolcu terminallerinin yapımı için başvuruda bulunan kişilere milyar IRR ye kadar kredi vermiştir. 2001/02 den beri banka tarafından bu sektöre sağlanan kredinin tutarı milyar IRR olup kişiye istihdam olanağı sağlanmıştır. Çelik sektörü Hükümetin Basra Körfezi Sanayi ve Metal Özel Ekonomi Bölgesinde enerji yoğun sanayilerin kurulmasına yönelik politikalarına uygun olarak, rahat kara ve demiryolu ulaşımı, yurtiçi ve yurtdışı çelik hammaddelerine kolay ve suya serbest erişim gibi özelliklere sahip olan Homozgan ilinde İran Maden ve Maden Sanayini Geliştirme Kurumu (IMIDRO) tarafından yıllık üretim kapasitesi 1,5 milyon ton olan bir çelik fabrikasının inşasına başlanmıştır. Tahmini olarak doğrudan , dolaylı kişiye istihdam yaratması beklenen projede Asaluyeh ve Sarkhun rafinelerinde üretilen gazı kullanma olanağını da göz önünde bulundurulmuştur. Haziran 2006 da başlayan proje Eylül 2009 da tamamlanacaktır. Projeye yapılan toplam sermaye yatırımı milyar IRR Bank Mellat liderliğinde Bank of Industry & Mine eşliğinde düzenlenen ve tarafların sırasıyla %55 ve %45 oranda katkısıyla sağlanmıştır. Bugüne kadar projenin %80'i tamamlanmış olup 2007/08 sonu itibariyle Bank Mellat tarafından toplam 767,5 milyar IRR tutarında kredi ödenmiştir. İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

117 Bankanın finanse ettiği bazı projeler Ganjnameh teleferiği Proje yılda kişi taşıma kapasitesi ile Hamedan ilinde uygulanmaktadır. Projeye yatırılan toplam sermaye tutarı 91 milyar IRR dir, banka bunun 64 milyar IRR sini kendi kaynaklarıyla finanse etmiştir. Proje Ocak 2009 da hizmete konulacak, 28 kişi için istihdam olanağı sağlayacaktır. Kowsar-e- Farsi kardiyovasküler hastanesi Fars ilinde uygulanmakta olan 300 yataklı projenin inşaatı devam etmektedir. Projeye yatırılan toplam sermaye tutarı 87 milyar IRR dir, banka bunun 70 milyar IRR sini kendi kaynaklarıyla finanse etmiştir. Proje 2008/09 da hizmete konulacak, 540 kişi için istihdam olanağı sağlayacaktır. Naeen çimento fabrikası İsfahan ilinde uygulanmakta olan proje ile yılda 1,5 milyon ton kapasite ile gri çimento üretilmesi amaçlanmaktadır. Projeye yatırılan toplam sermaye tutarı milyar IRR dir, banka bu tutardan 29.7 milyon Avroyu petrol istikrar fonu ile tanzim etmiş, 320 milyar IRR yi ise kendi kaynaklarıyla finanse etmiştir. Proje 2008/09 da hizmete konulacak, 300 kişi için istihdam olanağı sağlayacaktır. Dehloran çimento fabrikası Ham ilinde uygulanmakta olan proje ile günde ton kapasite ile gri çimento üretilmesi amaçlanmaktadır. Projeye yatırılan toplam sermaye tutarı milyar IRR dir, banka bu tutardan 29,9 milyon Avroyu petrol istikrar fonu ile tanzim etmiş, 450 milyar IRR yi ise kendi kaynaklarıyla finanse etmiştir. Proje 2008/09 da hizmete konulacak, 300 kişi için istihdam olanağı sağlayacaktır. Fam siyah karbon fabrikası Dezful sanayi kentinde uygulanmakta olan proje ile yılda ton kapasite ile siyah karbon üretilmesi amaçlanmaktadır. Projeye yatırılan toplam sermaye tutarı 210 milyar IRR dir, banka bunun 94 milyar IRR sini kendi kaynaklarıyla finanse etmiştir. Proje 95 kişi için istihdam sağlayacaktır. Akhavan-Jam Fabrikaları Tahran da Abbas Abad sanayi kentinde uygulanmakta olan proje ile mutfak lavabosu, modern davlumbazlar ve fırın plakaları üretilmesi amaçlanmaktadır. Projeye yatırılan toplam sermaye tutarı 785 milyar IRR dir, banka bunun 219 milyar IRR sini kendi kaynaklarıyla finanse etmiştir. Proje 2009/10 da hizmete konulacak, 975 kişi için istihdam olanağı sağlayacaktır. İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

118 Eğitim İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

119 İnsan Kaynakları Günümüzün bilgi odaklı ekonomisinde uzmanlık ve bilgi odaklı insan kaynakları en önemli ve nadir kaynak olarak kabul edilir. Farklı ve kaliteli hizmetler sunmak, maliyetleri düşürmek, yaratıcılık ve yenilik ve rekabet gücünü artırmak kurumlarda etkili bilgi odaklı insan kaynaklarının avantajları arasında yer alır. Bu nedenle bankanın iş stratejilerinden biri insan kaynaklarına dayanır. Diğer taraftan insan kaynaklarının çok önemli bir role sahip olduğu bankacılık sektöründe personelin verimliliğini, motivasyonunu ve katılımın ruhunu geliştirmeden bankanın rekabet gücünü korumak mümkün değildir. Banka bu anlayışla çeşitli stratejiler benimsemek suretiyle insan kaynakları açısından arzu edilen bir seviyeye ulaşmaya ve çalışanının katılımını ve desteğini sağlamaya çalışmaktadır. İstihdam niteliğine göre personel dağılımı İstihdam niteliği 2004/ / / /08 Resmi Deneme süresinde olanlar Sözleşmeli Toplam İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

120 2007/08 sonunda iş pozisyonuna göre personel dağılımı Yönetici Uzman İdari 2007/08 sonunda hizmet süresine göre personel dağılımı yıl yıl yıl yıl 5 yıldan az 2007/08 sonunda eğitim durumuna göre personel dağılımı Diplomasız Diplomalı Ön lisans Lisans Yüksek Lisans ve üzeri 2007/08 sonunda yaşa göre personel dağılımı 25 yaşından küçük yaş yaş 45 yaş üzeri İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

121 Eğitim Yaratıcı yeniliğin sağlanması, personelin rutin görevlere ilişkin birikimlerini eğitim yoluyla artırmadan gerçekleştirmenin mümkün olmadığı kurumun en önemli rekabet avantajlarından biridir. Diğer taraftan kurumun hedeflerine ulaşması, personelin rutin görevlerini yerine getirme ve değişen ortama adapte olma etkinliğine bağlıdır. Dolayısıyla Bank Mellat en son teknoloji ürünü eğitim araçlarından yararlanarak eğitim programları ve kurslar yoluyla insan kaynaklarının niteliğini ve etkinliğini artırmaya çalışmaktadır. 2001/ /07'de kişi başı eğitime yönelik karşılaştırmalı tablo Yıl Eğitim, kişi/saat Personel sayısı Kişi başı eğitim 2001/02 484, /03 501, /04 718, /05 953, /06 1,508, /07 1,664,941 25, /08 1,893,173 24, / /08'de kişi başı eğitime yönelik karşılaştırmalı tablo İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

122 Bilimsel ve Araştırma Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Günümüzde dünya üretim ve hizmetlerin her alanında yoğun rekabetin yaşandığı bir arena haline gelmiştir. Bu nedenle kurumlar faaliyetleri için en uygun platformu sağlamak amacıyla sürekli iyileştirmeye ve kontrole ihtiyaç duymaktadır. Özellikle özel bankalar kurulduktan sonra İran ekonomisindeki bankacılık sisteminde devlet bankalarının özelleştirilmesi ve bu alandaki rekabeti daha da artıracak yabancı bankaların varlığına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Devlet bankalarından özel bankalara, geleneksel bankacılıktan modern bankacılığa" ve "dağınık bankacılıktan temel bankacılığa" geçiş sırasında bankanın mali piyasadaki değerinin korunması üzerinde durulmalıdır. Bu bağlamda Bankanın araştırma ve planlama merkezi, bilimsel alanda uzman bir kurum olarak temel ve teknik projeler sunmak ve stratejileri gerçekleştirmek ve Bankanın vizyonunda öngörülen hedeflere ulaşmak amacıyla planlama yapmak suretiyle dokuz araştırma grubunda belgelendirme ve çeşitli araştırma projelerinin düzenlenmesi gibi faaliyetler yürütmektedir. İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

123 Grup 2007/08 projeleri 2008/09 projeleri Planlama - Zorluklara karşı koruyucu işletimsel planlara yönelik ana plan hazırlama - yabancı ve temel müşteriler için müşteri memnuniyeti ölçme sistemi geliştirme - merkez ofis ve verimliliği artırma yöntemleri için - stratejik Planlama sistemi tasarlama ve bankanın işletimsel plan tasarlama uzun vadeli hedeflerini düzenleme - banka imajına yönelik bir ölçme sistemi planlama Optimal tahsisat Katılımcı yönetim geliştirme - kredi portföy yönetim sistemini uygulama - risk yönetimi sistemi (tespit, ölçme, azaltma) - prosedür yönetim sistemi (belirtileri tespit ederek prosedürleri iyileştirme) - kısa, orta ve uzun vadeli kredi eğitim kursları planlama - öneri sistemleri uygulama - öneri etkinliğini sağlamak için etkin yaklaşımlar sunma - ERP tesisi için fizibilite çalışması uygulama - bölüm seviyesinde kredi verilmesini en uygun hale getirme - risk yönetimi sistemini uygulama (ölçme ve azaltma) - öneri sisteminin etkinliğini ölçmek için bir sistem planlama - Banka kurumsal bilgi yönetim sistemini örnekleme ve oluşturma İnsan kaynakları Verimlilik Mali incelemeler - mevcut sağlık sistemini revize etme ve makul bir sistem planlama - mevcut atama sistemini revize etme ve atama süreci için uygun bir sistem planlama - şube müdürleri için iş verimliliği modeli planlama - üst yöneticiler için iş verimliliği modelini uygulama - eğitim kurslarının etkinliğini ölçmek için bir model planlama - personel değerlendirme sistemi öngörerek uygulama - Bankadaki personel memnuniyetini ölçmek için uygun bir model sunma - Kredi uzmanlarına odaklanarak Bankadaki uzmanların mevcut konumunu değerlendirme - Uzmanların eğitim ihtiyaçları - Kıdemli müdürlerin yeterlilik modelini tasarlama - şubelerin işletimsel planına göre performans ölçüm göstergelerini belirleyerek değerlendirme ve değerlendirmeye yönelik uygun bir sistem sunma - gelişmiş şube yönetim eğitim kursları tasarlama - verimliliği artırmak amacıyla şubeler için temel ölçütler belirleme - mali klinik yaklaşım ile gelir ve giderleri yönetme - aktif pasif yönetim yaklaşımı ile bilanço kalemlerini yönetme - yeni mali araçları belirleyerek analiz etme ve bunları ülkedeki mevcut kural ve yönetmeliklerle göre düzenleme - mali tablolar açısından şubelerin bağımsız olması (gelir ve giderler) ve şubelerin performansını değerlendirmek için en uygun modeli sunma - bankadaki hedging ve arbitrajı değerlendirme - kısa, orta ve uzun vadeli yurtdışı eğitim kursları planlama - IIP planına dayanan bankanın insan kaynakları gelişimi durumunu değerlendirerek belirleme - mesleki etik ve şube düzeyinde geliştirme yöntemlerini değerlendirerek belirleme - şubelerdeki ağır işleri ve bunları kontrol yöntemlerini değerlendirerek belirleme - şube müdürlerinin performansını etkileyen faktörleri belirleyerek değerlendirme - farklı bölgelerde şube verimliliğini ölçmek için bir sistem geliştirerek uygulama (eğitim ve uygulama) - verimliliği ve bunu etkileyen faktörleri ölçme - bilanço yönetim sistemi geliştirme ve veri madenciliği teknolojisi ile bu sistemi en uygun hale getirme - şube mali raporlama sistemi (bilanço) geliştirme - yabancı şube ve iştiraklerin banka için döviz geliri yaratma performansını ve bu alandaki rolünü değerlendirme - sermaye piyasasındaki yatırımcıların davranışlarını değerlendirme ve portföy yönetimi için uygun yöntemleri belirleme - uluslararası birimin bankanın giderleri, kaynakları ve gelirleri içindeki payını diğer bankalar ile karşılaştırarak belirleme ve bankanın konumunu geliştirmek için yaklaşımlar sunma İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

124 Bilgisayar ve IT Ekonomik değerlendirmeler Pazarlama 2007/08 projeleri 2008/09 projeleri - coğrafik bilgi sistemlerine dayanan şube kimliği geliştirme (geçen yılki projenin devamı) - temel bankacılık sisteminin tesis edilmesine yönelik işbirliği - bankanın veri güvenliği yönetim sistemi ve ilgili standartlar üzerinde çalışma yapma ve bunları değerlendirme Veri deposu; - araştırma projelerini entegre etme ve şubelerle e- bankacılığı geliştirme - veritabanlarını tamamlama ve entegre etme ve analitik raporlar sunma - Bank Mellat üzerine yoğunlaşarak bankacılık sisteminde toplam üretim etmenleri ve bunları etkileyen değişkenleri değerlendirme - yeşil bankacılık (çevreye dost banka) - bankacılık sistemindeki muhtemel yaptırımların etkilerini değerlendirme - bankanın GIS sistemine ilişkin ekonomik verileri işleme - müzakere, katılım ve IDB anlaşmaların yapılmasına ilişkin metodolojiyi değerlendirme - bankadaki projelerin ekonomik değerlendirmesine ilişkin metodolojiyi revize etme - yeni bankacılık hizmetleri tasarlayarak artan petrol dışı ihracatlara yönelik yaklaşımları değerlendirme - enerji piyasası üzerinde çalışmalar yapma ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunma - iskan ekonomisini değerlendirme ve tahminlerde bulunma - otomobil üretim sistemlerine yönelik değerlendirme ve tahminler - petrokimya endüstrisine yönelik değerlendirme ve tahminler - radyo ve TV yayınlarını içeren idari programlar - faizsiz hesap şenlikleri - müşteri yönetimi: Temel müşteri yönetimini organize etme, müşteri tabanını belirleme, pazarlama, koruma ve geliştirme - halka ilişkiler ve tanıtım sürecini geliştirme - faizsiz hesap uygulama formunu geliştirme ve standart hale getirme - personelin müşterilere karşı davranışlarını standart hale getirme - bankanın yeni hizmet ve ürünlerini ve rakiplerin pazarlama faaliyetlerini değerlendirerek izleme ve bunu yabancı temel ölçütler ile karşılaştırma - bankanın kurumsal kimliği için kapsamlı bir model tasarlama - vezne için yeni yerler tespit etme ve nakit teslimat araçlarının rotasını belirleme - üst yöneticiler için GIS mobil sistemi tasarlama ve oluşturma - müşterilere GIS hizmetleri sunmak için LBS sistemi tasarlama ve oluşturma - yaklaşımın gerektirdiği verileri analiz etme - ödenmeyen kredileri analiz ederek bunları azalmak için yaklaşımlar geliştirme - riskle ilgili verilere yönelik akıllı analizler sunma - Bankanın IT birimi için stratejik planlar tasarlama - IT için temel işletimsel göstergeleri belirleme - hesabın temel bankacılık sistemine aktarılmasıyla ilgili zorlukları değerlendirme - IT ye ilişkin personel eğitim programlarını planlama - IT yönetimi için uygun çerçeveyi değerlendirerek seçme - kullanıcılar ve müşteriler için uygun e-eğitim yöntem ve seçeneklerini değerlendirme - yabancı niş pazarına yönelik bir model sunma - İran daki temel makro ekonomik değişkenleri değerlendirme ve tahmin etme - banka POS larını ekonomik açıdan değerlendirme - mali tablo kalemlerine yönelik tahminler - belirli endüstri piyasalarını değerlendirme - bankanın depolarından malların en uygun şekilde nakledilmesine yönelik fizibilite çalışmaları - İran bankacılık sisteminde müşteri tarafından algılanan hizmet kalitesine yönelik değerlendirme modeli tasarlama - personelin müşterilere karşı davranışlarını standart hale getirme - kavramsal planlardan yararlanarak kaynakları çekmek için akıllı karar alma sürecine yönelik bir destek sistemi uygulama - sekreterlik ofisinde ve halkla ilişkiler birimindeki prosedürleri belirleyerek geliştirme Uygulanan başlıca projeler Banka iş planı Banka risk yönetim kurulunu oluşturma Banka denetim kurulunu oluşturma Müşteri memnuniyeti projesi Pazar çalışmaları merkezi oluşturma Banka kurumsal kimlik projesi Finansal klinik projesi Personel memnuniyetini ölçme projesi İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

125 Uluslararası Bankacılık İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

126 Uluslararası Bankacılık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin İran İslam Cumhuriyeti ndeki artan ekonomik gelişmeleri dizginlemeyi amaçlayan tutumu ve kararlarından kaynaklanan uluslararası arenada bankacılık sistemindeki etkileşimle ilgili uygulanan sınırlamalar bankanın uluslararası birimini uygulanan sınırlamaların kapsamını ve boyutunu değerlendirerek zorluk ve sorunlarla mücadele etmek amacıyla uygun tedbirleri almaya ve en uygun yaklaşımları zamanında uygulamaya geçirmeye sevk etmiştir. İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

127 Akreditifler Ülkenin döviz politikalarına uygun olarak ve hedeflerine ulaşmak amacıyla Bank Mellat tarafından 2007/08 de düzenlenen akreditif tutarı 11 milyar ABD Dolarını aşmıştır. Buradan elde edilen gelir (açma, muamele vb. nedeniyle alınan komisyon ve ücretler dahil) 864 milyar IRR tutarındadır. 2002/ /08 de düzenlenen akreditif miktarına ilişkin karşılaştırmalı çizelge (Tutarlar milyon ABD Doları) 2002/ /08'de düzenlenen akreditif adedine ilişkin karşılaştırmalı çizelge 2002/ /08 de alınan komisyon ücretlerine ilişkin karşılaştırmalı çizelge (Tutarlar milyar IRR) İşbu belge orijinalinden aslına uygun olarak İNGİLİZCE Lisanından TÜRKÇE ye tarafımdan tercüme edilmiştir. Yeminli Tercüman: NESLİHAN ÇINAR İşbu tercümenin dairemiz yeminli tercümanlarından NESLİHAN ÇINAR tarafından tercüme edildiğini onaylarım. Dosya No:

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AÇIKLAMA 01.11.2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği T.C.

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş. Yönetim Kurulu na: Credit Agricole Yatırım Bankası

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu, aynı tarihte

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2009 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin nin 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Mali Tabloları, Bağımsız Denetçi raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor

Detaylı

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ

BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, ANKARA VE İZMİR ŞUBELERİ BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN-İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 31 ARALIK 2014 TARİHİ DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Bank Mellat, Merkezi: Tahran-İran İstanbul

Detaylı