EdirneÊden VanÊa Akran Eğitim Programı ile Diyabete Hayır

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EdirneÊden VanÊa Akran Eğitim Programı ile Diyabete Hayır"

Transkript

1 EdirneÊden VanÊa Akran Eğitim Programı ile Diyabete Hayır Yaşam boyu diyabetten korunma bilincini yaygınlaştırmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaş - kan lığı nın himayesinde Türkiye Diyabet Vakfı nın koordinatörlüğünde başlatılan Diyabeti Durdu - ra lım projesi kapsamında Akran Eğitim Programı başlatıldı. Prog - ram kapsamında İngiltere ve Ame - rika da pilot bölgelerde uygulanan hastanın hastayı eğitmesi modeliyle Türkiye deki 5 milyonu aktif ilaç kullanan 10 milyon diyabetli hastaya ulaşılması hedefleniyor. Ankara da 2 gün süren eğitimlerde Edirne den Van a kadar 23 ilden yaklaşık 50 diyabetli hasta, 25 hekim tarafından diyabette tıbbi beslenme, Tip 1 ve Tip 2 diyabet beslenmesi, diyabette psikolojik sorunlar ve cevaplar, gebelik ve diyabet gibi pek çok konuda eğitim aldı. Sağlık Ba - kan lığı, 23 ilin valilikleri ve 23 ilden 30 üniversitenin desteklediği Akran Eğitim Programı na katılan di yabet hastaları eğitimlerin sonunda diyabet bilgilerini ölçmek için sınava tabi tutuldu. Sınavı geçen hastalar hak kazandıkları diyabetle ilgili eğitim verebilir sertifikası ile kendi şehirlerinde diyabet hastalarına eğitim verebilecek. Ankara da yapılan Akran Eğitim Programı ile ilk yılın sonunda 23 ilde 20 bin diyabetli hastaya ulaşmayı hedeflediklerini belirten Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, Türkiye de 5 milyonu aktif ilaç kullanan yaklaşık 10 milyon diyabetli hasta var. Doktor ve hemşirelerin tüm bu hastalara ulaşıp eğitmesi mümkün olmuyor. Diyabeti Durduralım projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz Ak - ran Eğitimi ile bu 5 milyon hastaya ulaşmayı hedefliyoruz dedi. Eğitim Araştırma HastanesiÊnde Parkinson Ameliyatı Yapıldı Parkinson hastalarına halk arasında beyin pili yerleştirilmesi olarak ad landırılan ameliyat, Türkiye de ilk olarak Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Has ta - lık ları Eğitim ve Araştırma Hasta ne - si nde uygulandı. Türkiye de birkaç merkezde uygulanan ameliyatla par kinson hastalığının etkilerinden olan titreme gibi olumsuzluk büyük ölçüde giderilerek, hastanın normal hayatına dönmesi sağlandı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bekir Tuğcu başkanlığında gerçekleştirilen ameliyatla parkinson hastasına, hareketlerini kontrol ve koordine eden bir jeneratör yerleştirildi. Ameliyat; planlama çalışmaları, beyin elektrotlarının beyne hedefe yerleştirilmesi ve son olarak da pilin göğüs kısmına yerleştirilmesi şeklinde uygulandı. Operasyona bir beyin cerrahisi uzmanı, 2 beyin cerrahisi asistan doktoru, 2 nöroloji uzmanı, 1 anestezi uzmanı ve 1 anestezi teknisyeni, kayıtlama işlemleri için de bir biyomedikal mühendisi katıldı. Ameliyatın planlandığı şekilde gerçekleştirildiğini belirten Op. Dr. Bekir Tuğcu, İlk sonuçlar beklentilerimizi ve hastanın beklentilerini karşıladı. İlk planda yan etki saptanmadı ve sonuç tatminkardı dedi. Parkinson hastalığı tedavisinde ameliyatın son çare olmadığını dile getiren Op.Dr. Bekir Tuğcu, Ye ni tanı konmuş tüm hastalarda tedavi, günümüzde ilaçla tedavidir. Ancak hastalığın ilerlediği ve ilaçların asıl istenen etkisinin azaldığı ve yan etkisinin arttığı, ileri aşamalarında cerrahi tedavi ön plana geçebilmektedir. Ancak şunu ifade etmek gerekir ki cerrahi tedavi hastalığın kesin tedavisi olmayıp, yakın- 58 Actual Medicine

2 maların azaltılarak ya da tümüyle ortadan kaldırılarak hastanın yaşam standartlarını yükseltmeye ve başkalarına bağımsız olarak normal bir yaşama ulaşmasına yardımcı olarak kullanılmaktadır. Parkinson hastalığının asıl nedenine yönelik, kök hüc re tedavi yaklaşımları ve genetik tedaviler ise halen araştırma aşamasında olup, ileriki dönemlerde tedavi seçeneği olma yolunda umut vermektedir dedi. Diyabetli Çocuklar Yaz Kampı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı tarafından Çocuk ve Adölesan Diyabetikler Derneği nin çatısı altında gerçekleştirilen Diyabetli Çocuklar Yaz Kampı 1-6 Ağustos tarihleri arasında Gebze de gerçekleşecekti. Diyabeti uygulama, paylaşma ve normalleştirme amacıyla düzenlenen ve her yıl gerçekleştirilen kamp, bu yıl 60 Tip 1 diyabetli çocuk ve gence ev sahipliği yaptı. Kampa katılan çocuklar ve gençler, Çocuk ve Adölesan Diyabetikler Der neği önderliğinde, Novo Nor - disk İlaç Firması nın katkılarıyla, Tip 1 diyabetli hastaların hastalıkla mücadelede yalnız olmadıklarını göstermek ve yaşam umutlarına eşlik etmek amacıyla hazırlanan Di ya - betle Yaşamak belgeselini, izlediler. 28 diyabetli çocuk ve genç hasta ile onların ailelerinin hastalıkla ilgili yaşadıklarına, hissettiklerine, hayallerine ve umutlarına yer verilen bu belgeselde diyabet tedavisine gönül vermiş endokrinoloji uzmanları, diyabet hemşireleri, beslenme uzmanları ve psikologların da görüş ve önerileri aktarıldı. Sıra eğlenmeye gel diğinde ise tüm çocuklar kamp yetkilileriyle birlikte dilek tutup, balonlarını uçurdular. Kampta günlük spor aktiviteleri ve takım oyunları ile kaynaşan çocuklar unutulmaz dostluklar edinmenin yanı sıra diyabetle yaşamak konusunda donanım kazandılar. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi İstanbulÊda Yapıldı İş sağlığı ve güvenliği konularındaki dünyanın en büyük etkinliği olan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kong - resi ve Fuarı nın 19 uncusu, Başba - kan Recep Tayyip Erdoğan ın da katıldığı açılış töreniyle İstanbul Haliç Kongre Merkezi nde yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın ev sahipliğinde düzenlenen ve çok yoğun ilgi gören kongre ve fuar, 32 konuk bakan, 100 ü aşkın ülkeden çok sayıda uzman, sivil toplum ve özel sektör temsilcisini buluşturdu. Uluslararası Çalışma Örgütü ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği nin işbirliğiyle düzenlenen kongrede, 3 ana oturum, 6 teknik oturum, 31 sempozyum, poster sunumları, uluslararası film ve multimedya festivali ile teknik ve sosyal turlara yer verildi.çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, İstanbul da çok önemli bir uluslararası organizasyonu daha başarıyla düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını belirterek Tür kiye de iş çi sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştiriyoruz. Sadece 1 işçinin çalıştığı yerlerde bile, iş sağlığı ve güvenliği kriterlerinin uygulanmasını şart koşacağız. 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı nın, bütün katılımcı ülkeler için çok daha iyi hedefler ortaya koyacağına inanıyorum dedi. İş Sağlığı ve Gü ven liği Fuarı nda iş güvenliği malzemeleri, iş elbiseleri, yol ve trafik güvenliği, kişisel koruyucular, yangın güvenliği, ölçümleme teknolojileri ve dedektörleri, yükleme-boşaltma-kaldırma-stoklama ekipmanları, çev resel hijyen ve sınai temizlik malzemeleri üreten ve pazarlayan ulusal ve uluslararası firmalar yer aldı. Actual Medicine 59

3 Abdi İbrahimÊden Performans Odaklı Yaklaşım Sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmayı ve her seviyede bunu benimseyen çalışanlarla geleceğe yürümeyi misyon edinen Abdi İbrahim, 3 yıl önce hayata geçirdiği Performans Yönetim Sistemi ile bu doğrultuda büyük ilerleme kaydetti. Abdi İbrahim CEO su Candan Karabağlı, İlaç sek töründeki dinamik pazar yapısından dolayı Abdi İbrahim de organizasyon ve yönetim, yenilikçi bir anlayışla sürekli gelişim içerisindedir. Bu doğrultuda iletişim kanallarının değiştirilmesi, organizasyonel ya pının revizyonu, yönetsel faaliyetlerin geliştirilmesi gibi faaliyetler her zaman söz konusu olabilir. Per - formans Yönetim Sistemi ile şirketimizde performans değerlendirme, kariyer planlama, gelişim ve ödüllendirme yapısı üzerine kurulu yaşayan bir kültür oluşturmayı hedefledik. Bu kültürün temel farklılığı, ücret-odaklı yaklaşımdan performansodaklı bir yaklaşıma geçiş yapmak oldu dedi. Performans Kültürü nü zorlayıcı hedeflere koşarken; hedefleri periyodik olarak gözden geçirerek düzeltici aksiyonlar almak şeklinde tanımlayan Abdi İbrahim İn - san Kaynakları Müdürü Hakan Onel ise konu ile ilgili olarak şunları söyledi: Şirketlerin elinde bulundurduğu sistemler ve bu sistemlerin standart uygulamalarla yönetilmesi kurumsallaşmaya giden yolda kritik rol taşır. Biz Abdi İbrahim de nerelerde doğru kararlar verdiğimizi, ne relerde hata yaptığımızı tespit edip, bununla da yetinmeyip başarıları içselleştiren ve hatalardan ders alarak sürekli kendini yenileyen, geri besleyen, öğrenen organizasyon kültürüne sahip olmak için, Abdi İbrahim Ainsan adını verdiğimiz Per formans Yönetim Sistemi ni geliştirdik. Böylece stratejiden aksiyona geçilebilmesi için kurumsal hedeflerin bireylere indirgenmesini amaçladık. Bu sistem, şirketimizin uzun vadeli planlamasına ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak. Böylelikle, performans kültürünü destekleyecek altyapının da kalibrasyonunun sağlanması, kurumsal tarihçenin oluşturulması ve geleceğe yönelik kayıtların tutulması desteklenecek Orman Yılında 16 Bin Roche Fidanı Gerçekleştirdiği kapsamlı sosyal sorumluluk faaliyetleriyle toplum üzerinde sürdürülebilir bir etki yaratan Roche İlaç, her yıl önemli bir bölümü yok olan ormanlarımıza, çalışanları ve paydaşlarıyla birlikte çok güçlü bir katkı sağlıyor. Ege Orman Vakfı ile işbirliği gerçekleştiren Roche, Dünya Orman Yılı olan 2011 de İzmir Seferihisar Kavakdere mevkiinde, 6 bin 600 fidanlık Roc - he Çalışanları Korusu ve 10 bin fidanlık Roche Ormanı oluşturarak, Türkiye nin doğal dokusuna des tek ve akciğerlerine nefes verecek. Roche, Gelecek kuşaklar orman yok demesin sloganıyla 1995 yılından bugüne kadar 8 milyon fidanı doğaya kazandıran Ege Or - man Vakfı ile işbirliği gerçekleştiriyor. Tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirlik ilkelerini gözeten Roche un daha yeşil bir Türkiye için attığı bu önemli adımın, 2011 yılının Dünya Orman Yılı olması nedeniyle daha da büyük anlam kazandığını belirten Roche Kurumsal İlişkiler Direk - tö rü Kamil Işıldak, Sosyal sorumluluklarının bilincinde bir şirket olarak, toplumsal değer yaratmayı önemseyen bir sürdürülebilirlik anlayışımız var. Daha sağlıklı bir gelecek ve toplum için çalışıyoruz, ayrıca sürdürülebilir doğal çevre bilinciyle faaliyetlerimizin çevreye olan etkisini ölçmeye çalışıyoruz. Yenile - ne bilir enerjiyi tercih ettiğimiz gibi, ortaya çıkardığımız enerji tüketimini azaltacak ciddi aksiyonlar gerçek- 60 Actual Medicine

4 Bausch + LombÊdan Kontakt Lenslerde HD Mucizesi leştiriyoruz. Böylece karbon ayak izi mizi de azaltmış oluyoruz. Ege Orman Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz, çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı dahil ettiğimiz bu projeyle 2009 yılında yangına maruz kalan İzmir Seferihisar bölgesinin tekrar yeşillendirilmesine katkı sağlamayı amaçladık dedi. 150 yılı aşkın bir süredir göz sağlığı üzerine faaliyet gösteren Bausch + Lomb, HD özelliğine sahip yeni kontakt lensi PureVision 2 HD yi lens kullanıcılarının tercihine sunuyor. Bausch + Lomb un yeni lensleri az ışıklı ortamlarda bile kusursuz, net ve keskin bir görüş sağlıyor. Bir ay boyunca kullanılabilen bu yeni kontakt lensler, lens kullanıcılarının karşı karşıya kaldığı zorluklara karşı çok sayıda yeniliği bir arada sunuyor. Parlama ve ışık haleleri görme gibi olumsuz etkileri ortadan kaldıran PureVision 2 HD, loş ışıkta bile net ve berrak görüş sağlama özellikleri ile olağanüstü bir konfor sunuyor. PureVision 2 HD kontakt lensleri, yüksek düzeyde oksijen geçirgenliği ile gözler için sağlıklı bir ortam sağlıyor. Çok ince olmasıyla gözde rahatlık sağlayan, kolay kullanımlı bu yeni lensler, ileri teknolojiyle Bausch + Lomb tarafından tasarlanıp üretiliyor. Bausch + Lomb Vision Care Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Medikal İlişkiler Direktörü Cheryl Donnelly, Yapılan araştırmalarda PureVision 2 HD kullanan hastaların verdiği görüşlere paralel olarak göz sağlığı uzmanları Pure - Vision 2 HD nin üstünlüğünü onayladı diyor. Donnelly, araştırmalarda kullanıcılardan son derece olumlu geri dönüşler alındığını vurgulayarak; hastalardan %84 ünün Pure - Vision 2 HD nin takış anı konforunu, %75 inin berrak ve net görüş sağlıyor olmasını, %77 sinin ise loş ışıkta hale ve parlamaları azaltma özelliğini onayladığına dikkat çekiyor. Bausch + Lomb Türkiye Visi on Care Pazarlama Müdürü Seray Akyıldırım PureVision 2 HD tasarlanırken milyonlarca hastanın yaşam şekli ve koşullarının dikkate alındığını söylüyor. Bu yaşam şekilleri özellikle sağlıklı görüşün büyük önem taşıdığı gece otomobil kullanımı, spor ve sınıf içi eğitim gibi birçok aktiviteyi kapsıyor. diye açıklayan Akyıldırım Bausch + Lomb Pure Vision 2 HD kontakt lenslerinin bu aktiviteleri yaparken, az ışık olsa bile net ve berrak bir görüş sağlamak üzere tasarlandığını vurguluyor. Bilim İlaç ve Mersin ÜniversitesiÊnden Hayata Işık Tutacak Proje Bilim İlaç ve Mersin Üniversitesi, alz heimer hastalığı konusunda toplumsal bilinci artırmak, hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla hayata geçirdiği 40 ışık - 40 hayat projesiyle alzheimerlı hastası olan 40 aileye ve onların aracılığıyla Türkiye deki yüz binlerce alzheimerlı hasta ve yakınına ışık oldu Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Demans Birimi, Sağlık Hizmet - le ri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yük sekokulu, İletişim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi iş birliği ile yü rütülen projenin tanıtımı, Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri çerçevesinde; 19 Eylül de İstan bul gerçekleştirilen basın toplantısıyla yapıldı. Bilim ilaç Ge nel Müdürü Dr. Erhan Baş ve Mer sin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nö ro loji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Özge nin proje hakkında bilgi verdiği toplantıya, proje ekibi ve hasta yakınlarının temsilcileri de katıldı. Projenin fikir sahibi olan Prof.Dr. Aynur Özge, 40 Işık - 40 Hayat projesini, profesyonel alanda yaşlı bakımı ile ilgili konularda çalışmak üzere eğitim alan 40 üniversite öğrencisini, bu alanda hiz met ihtiyacı olan 40 aile ile bir program çerçevesinde eşleştirip, oluşacak karşılıklı Actual Medicine 61

5 Türk Bilim Adamlarından Kişiye Özel Kemoterapi Yazılımı etkileşimi gözlemek üzere oluşturduklarını belirtti. Proje sayesinde Alzheimer hastalığı ile baş etme konusunda bilgi ve desteğe ihtiyaç duyan aileler konunun uzmanlarından yerinde destek aldılar. Kendileri ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Emin Ersoy ve Prof. Dr. Ekmel Tezel ile Hacettepe Üniversitesinden Biyolog Dr. Alper Doğan, dünyada ilk kez ABD li bilim adamı Larry Weisanthal tarafından geliştirilen, halen ABD nin bazı eyaletleri ve Avrupa da uygulanan kişiselleştirilmiş kemoterapi uygulamasına yeni bir boyut kattı. Bilim adamları, kanser tedavisinde kullanılan kemoterapötik ilaçlarda hasta için en etkili ajanın seçilmesini sağlamak üzere Hacettepe Üniversitesi teknoparkında kurulan şirket aracılığıyla bir yazılım geliştirdi. Hacette - pe ve Gazi üniversitelerinde klinikte benzer sorunu paylaşan diğer aileler ile tanıştılar ve tecrübelerini paylaştılar. uygulanmaya başlanan proje, Kü - çük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Ge - liş tirme ve Destekleme İdaresi Baş - kan lığı (KOSGEB) ınca desteklenerek, kredilendirildi. Bir yıl içinde bitirilmesi planlanan projede, meme kanseri, baş-boyun ve yumurtalık tümörü bulunan 90 hastanın tedavisinde hangi kemoterapötik ajanların etkili olduğu tespit edilecek ve hastaya uygun tedavi yöntemleri izlenecek. Türk Bilim Kadınından Genetikte Mucize Dr. Gülay Özgön ün kurucusu olduğu Nesiller Genetik, Türkiye de bir ilki gerçekleştirdi ve TÜBİTAK ile iş birliği yaparak genetikte devrim yaratan uygulamayı diğer ülkelerle eş zamanlı olarak Türkiye ye getirdi. Artık yalnızca anneden alınan kan ile hamileliğin 6. haftasından itibaren bebeğin cinsiyeti öğrenilebiliyor, sağlığı hakkında çok daha erken bilgi alınabiliyor. Anne kanından bebeğe ait DNA nın saptanabildiği testler sayesinde aileler bebeklerinin sağlık durumunu zaman geçmeden, kolayca öğrenebiliyorlar yılında Profesör Dennis Lo nun yaptığı çalışma sayesinde gebeliğin 6. haftasından itibaren anne karnındaki bebeğin DNA sının anne kanına karıştığı saptandı. Bu mucize bilgi sayesinde anne kanından elde edilen DNA ile gebeliğin 6. haftasından itibaren down sendromu taraması yapılabiliyor ve bebeğin cinsiyeti anlaşılabiliyor. 150 gebe kadın üzerinde yapılacak çalışma ile bu uygulamanın tüm ülkede kullanılabilir hale gelmesi amaç lanıyor. Ne - siller Genetik bu proje için Çin, İn - giltere ve Kıbrıs ile ortak çalışmalar sürdürmeye devam ediyor. Boehringer Ingelheim Yılın İlk Yarısına Damgasını Vurdu Boehringer Ingelheim, yenilikçi ilaç lansmanları ile 2011 in ilk yarısına damga vurdu. Boehringer Ingelheim 2011 in ilk yarısında gerçekleştirdiği ilaç lansmanları sonucu önceki yıla kıyasla yerel para biriminde yeniden büyüme gösterdi. Finanstan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hubertus Von Baumbach konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Reçeteli ilaçların fiyatlandırılmasına ilişkin zorluklara rağmen genel olarak iyi kazançlı bir konumda olmak, araştırma ve geliştirme alanına yine daha çok yatırım yapabilmemizi sağladı dedi. 62 Actual Medicine

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Kasım-Aralık 2012 Sayı: 6. hızla. Sessiz kaldıkça. sona yaklaşıyoruz

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Kasım-Aralık 2012 Sayı: 6. hızla. Sessiz kaldıkça. sona yaklaşıyoruz CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Kasım-Aralık 2012 Sayı: 6 Sessiz kaldıkça hızla sona yaklaşıyoruz İŞLETME 2023 CUMHURİYETİN 1OO. YILINDA KURUMSAL KURUMSAL SORUMLULUK PAZARYERİ SORUMLULUK

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KONGRE-SEMPOZYUM 1. Uluslararası Karadeniz Hukuk Günleri 2 ITAFFE 10 3 7. Ulusal PDR Öğrenci Kongresi 4 Psikiyatri Hemşireleri OMÜ de Buluştu 5 11. Acil Tıp Güz Sempozyumu 6 Kök

Detaylı

KISA KISA... Haberler. Pnömokok Aşısı ile Sakatlık ve Ölümleri Önlemek Mümkün

KISA KISA... Haberler. Pnömokok Aşısı ile Sakatlık ve Ölümleri Önlemek Mümkün Pnömokok Aşısı ile Sakatlık ve Ölümleri Önlemek Mümkün Pnömokok bakterisinin sağlık açısından önemi, geliştirilen aşılarla ilgili güncel durum ve gelişmeleri tartışmak, konu ile ilgili sağlık çalışanlarını

Detaylı

Sürdürülebilir yaşam için... CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2015 Sayı: 19 ISSN 2147-6179. yaşında...

Sürdürülebilir yaşam için... CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2015 Sayı: 19 ISSN 2147-6179. yaşında... CSR Turkey Sürdürülebilir yaşam için... Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2015 Sayı: 19 ISSN 2147-6179 yaşında... Merhaba, KSS Türkiye dergisi 3 yaşında. "Alanında tek" ünvanına halen sahip

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016 Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Mustafa Kemal Atatürk TÜRKİYE

Detaylı

Üç Boyutlu Böbrek Nakli Yapıldı. Aile Hekimleri İllerde Hazırlanacak Havuzdan Nöbet Tutacak

Üç Boyutlu Böbrek Nakli Yapıldı. Aile Hekimleri İllerde Hazırlanacak Havuzdan Nöbet Tutacak Üç Boyutlu Böbrek Nakli Yapıldı Akdeniz Üniversitesi uzmanları Türkiye de ilk kez iki hastaya üç boyutlu kamera yardımıyla kapalı böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirdi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakül -

Detaylı

Türk Kardiyoloji Derneği nin İlk E-Kongresi: ekardiyoloji.com

Türk Kardiyoloji Derneği nin İlk E-Kongresi: ekardiyoloji.com Türk Kardiyoloji Derneği nin İlk E-Kongresi: ekardiyoloji.com Dünyadaki gelişmeleri en yenilikçi ve verimli şekilde kardiyoloji camiasına ulaştırmayı hedefleyen Türk Kardiyoloji Derneği, ekardiyoloji.com

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler Akromegalinin Etkileri Aynaya Bakarak Görüldü Sağlık Bakanlığı nın aldığı kararla 2008 yılından bu yana her yılın 15 Nisan günü, bu ciddi hastalığa dikkat çekmek ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mayıs-Haziran 2014 Sayı: 15 ISSN 2147-6179

CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mayıs-Haziran 2014 Sayı: 15 ISSN 2147-6179 CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mayıs-Haziran 2014 Sayı: 15 ISSN 2147-6179 Vay canına! dedirten kimya yaratıyoruz. Çocuklara kimyayı eğlendirerek öğreten Kids Lab, İstanbul Modern de yeniden

Detaylı

SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını

SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını www.siemens.com.tr Çevreci Portföy Siemens e ödül getiren tesis Siemens Gebze tesisleri, Türkiye nin ilk altın yeşil bina sertifikalı (LEED Gold)

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler 14 Mart 2015 Basında Sağlık Ödülleri İçin Başvurular Devam Ediyor Toplum sağlığının sorunlarının geliştirilmesi ve çözümü, sağlık çalışanlarının sorunlarının gündeme getirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda

Detaylı

SGK BÜLTEN. Başarımızın Sırrı. Yadigar GÖKALP İLHAN SGK Başkanı

SGK BÜLTEN. Başarımızın Sırrı. Yadigar GÖKALP İLHAN SGK Başkanı SGK BÜLTEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU AYLIK HABER BÜLTENİ ISSN: 1307-4415 Sayı: 61 Ekim 2013 Sosyal Güvenlik Kurumu Adına Sahibi Yadigar GÖKALP İLHAN Genel Yayın Yönetmeni Dr. Mustafa KURUCA Yazı İşleri Müdürü

Detaylı

SiemensWorld Türkiye 2013-11 / Nisan İç İletişim Yayını

SiemensWorld Türkiye 2013-11 / Nisan İç İletişim Yayını 2013-11 / Nisan SiemensWorld Türkiye Sayfa 1 SiemensWorld Türkiye 2013-11 / Nisan İç İletişim Yayını www.siemens.com.tr Endüstri Siemens, WIN 13 Fuarı na damgasını vurdu 2013 te 20. yılını kutlayan ve

Detaylı

Cargill Türkiye. İçimizdeki Y Kuşağı şirketi anlattı. Ocak 2012

Cargill Türkiye. İçimizdeki Y Kuşağı şirketi anlattı. Ocak 2012 Cargill Türkiye Yeni nesil tatlandırıcı, yeni nesil ürünler Sürdürülebilirlik artık zorunluluk Bölgesel pazara hazırlanın! Ocak 2012 Sohbet: Kadri Ergen İçimizdeki Y Kuşağı şirketi anlattı Cargill - Türkiye

Detaylı

TIP FAKÜLTEMİZİN BÜYÜK BAŞARISI

TIP FAKÜLTEMİZİN BÜYÜK BAŞARISI Üniversitemiz ile Sinop Üniversitesi Senatosu Ortak Toplantı Yaptı Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Kursları na Katılım Yoğun Oldu İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulundan Rektörümüze Ziyaret 6 7 11 www.hitit.edu.tr

Detaylı

Spor ve Bilişim. Bahçeşehir Üniversitesi Yaratıcı Fikirler Enstitüsü Sunumlarda Resmin Önemi Yazılım projelerinde Agile Yöntemler

Spor ve Bilişim. Bahçeşehir Üniversitesi Yaratıcı Fikirler Enstitüsü Sunumlarda Resmin Önemi Yazılım projelerinde Agile Yöntemler TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ YIL 39 SAYI 136 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ Spor ve Bilişim Bahçeşehir Üniversitesi Yaratıcı Fikirler Enstitüsü Sunumlarda Resmin Önemi Yazılım projelerinde Agile Yöntemler C

Detaylı

Hedefe ulaşmak için GİRİŞİMCİLİK

Hedefe ulaşmak için GİRİŞİMCİLİK www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 12 Ekim-Kasım-Aralık 2014 Hedefe ulaşmak için GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİMCİ ADAYLARINA CESARET VERİYORUZ BEBKA nın 2015

Detaylı

Diyalog. izocam. "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler

Diyalog. izocam. İzocam Manto ile kaliteli ve güvenilir çözümler Diyalog izocam Nisan Mayıs Haziran 2013 "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler İzocam geleceğin binalarını anlattı, Yalıtım sektöründe buluş sayısı çok az, İzocam 13. Yalıtım Yarışması nda dereceye

Detaylı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Faaliyet Raporu 2011

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Faaliyet Raporu 2011 Faaliyet Raporu Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Faaliyet Raporu 2011 04 Başkan ın Mesajı 06 Genel Müdürün Mesajı 09 Yönetim 11 Varoluş Nedenimiz ve Amacımız 14 Etkinlik Noktalarımız ve Saha Çalışmalarımız

Detaylı

Şifanın toprakları konuklarını bekliyor

Şifanın toprakları konuklarını bekliyor www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 10 Nisan- Mayıs - Haziran 2014 Şifanın toprakları konuklarını bekliyor GÜÇLENEREK YOLA DEVAM BEBKA yı ziyaret

Detaylı

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER İŞLETME 2023 AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PAZARYERİ 10 ARALIK 2O14 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 2014 Metodolojisi Kurumsal

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabette Değişim Türkiye Programı KASIM 2014 Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabet bir halk sağlığı krizine dönüşmüştür ve bu durum Türkiye de, Avrupa nın diğer hiçbir yerinde olmadığı kadar

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 RAPOR HAKKINDA Turkcell 2011 Sürdürülebilirlik Raporu yayınladığımız ikinci rapordur. 2009-2011 yıllarında etki alanımız içinde yer

Detaylı

Paydaş iletişimi sağlanmadıkça. KSS politikası sürdürülebilir değildir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2014 Sayı: 14 ISSN 2147-6179

Paydaş iletişimi sağlanmadıkça. KSS politikası sürdürülebilir değildir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2014 Sayı: 14 ISSN 2147-6179 CSR Turkey Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Mart-Nisan 2014 Sayı: 14 ISSN 2147-6179 Paydaş iletişimi sağlanmadıkça KSS politikası sürdürülebilir değildir Güçlü bireyler. Gelecek Turizmde, gelecek sizde.

Detaylı

İçindekiler. Raporumuz Hakkında 7. Paydaşlarımıza Mesajımız 8. Kurumsal Profilimiz 12. Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13

İçindekiler. Raporumuz Hakkında 7. Paydaşlarımıza Mesajımız 8. Kurumsal Profilimiz 12. Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13 1 2 İçindekiler Raporumuz Hakkında 7 Paydaşlarımıza Mesajımız 8 Kurumsal Profilimiz 12 Rakamlarla Zorlu Enerji Grubu 13 Grup Şirketlerimiz ve Faaliyet Alanları 14 Stratejimiz ve Yönetim Yaklaşımımız 16

Detaylı

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul

cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul cumhuriyetin 1oo. yilinda Kurumsal sorumluluk 9 aralik 2o11 KADIR HAS ÜNIVERSITESI, istanbul Kurumsal Sosyal

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler Verem Hala Önemli Bir Halk Sağlığı Sorunu 5-12 Ocak 2014 Verem Savaşı ve Pro paganda Haftası nedeniyle, Türk Toraks Derneği tarafından yapılan açıklamada veremle savaşın sürekli ve disiplinli şekilde yürütülmesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ S1 / KAMPÜS S5 / BİLİM S9 / KÜLTÜR-SANAT S12 / SPOR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ YAYINDA e-bülten OCAK 2013, Sayı 1 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi (ÇÜHM) çalışma hayatına başladı. Çukurova

Detaylı