Periodontal tedavide mekanik kök yüzeyi planlaması ve odontoplasti için elmas frezler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Periodontal tedavide mekanik kök yüzeyi planlaması ve odontoplasti için elmas frezler"

Transkript

1 Intensiv Perio Set Prof. K.H. Rateitschak, University of Basel, Switzerland Periodontal tedavide mekanik kök yüzeyi planlaması ve odontoplasti için elmas frezler Periodontitis tedavisinde, kök yüzeyi temizliği ve cilalaması, önemli tedavi uygulamaları arasındadır. Subgingival ve supragingival diº taºı ve periodontal plak kadar, yüzeysel olarak endotoksin içeren sement tabakasının da dikkatlice kaldırılması önemlidir. Bunlar periodontal dokuların tamamen iyileºme ve regenerasyonu için kesin oluºturulması gereken iºlemlerdir. 12 adet konik ve alev uçlu frez; ISO boyutları 012, 014, ve 016; seti oluºturan her frez, uzun ve kısa boyunlu olmak üzere iki ayrı tipte olup 75µm, 40µm ve 15µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdırlar. 75µm tane büyüklüğünde elmasla kaplı olan frezler; odontoplasti, dar kök çukurları ve furkasyon geniºletmesi için kullanılır. 40µm tane yapısındaki frezler kök yüzeyinin temizlenmesi için kullanılır. İki değiºik ºekil, morfolojik olarak ulaºması zor olan yüzeylerde bile baºarı ile kullanılır. 15µm tane yapısındaki frezler son düzenleme için kullanılır. Bu frezler sadece angldruva için geliºtirilmiºlerdir. Düºük basınçla diºe temas edilir ve aletin dönme hızı 6000 rpm olmalıdır. Subgingival ve supragingival oluºumların mekanik olarak kaldırılması Kök yüzeyi planlama Odontoplasti Pürüzsüz ve düz kök yüzeyi Zor bölgelere kolay eriºim (furkasyon, kök yüzeyi çukurları, derin periodontal cepler) Intensiv Rootshape Set University of Bern, Switzerland Doku koruyucu, elmas kaplı osilasyon eğeleri Günümüz periodontal tedavisinde; kök yüzeyindeki yumuºak mikrobiyolojik plak, oluºumlar ve dolgu artıklarının kaldırılması ve kontrolünde etkin rol oynarlar. Rootshape eğeleri, bu tür tedavi uygulamaları için idealdir. Seti oluºturan esnek eğeler, iki değiºik uzunlukta hazırlanmıºtır (11 mm ve 16 mm). Çalıºan uç bölgesi kaºık ºeklinde dıºbükey hazırlanmıº olup dıº bükey olan yüzey elmasla kaplanmıºtır. Elmas tane büyüklükleri 40µm, 15µm, 4µm. Bu eğelerin Kavo 61 LRG veya Kavo 2061 CHC angldruva ile kullanılması tavsiye edilir. Supragingival ve subfingival plakların kaldırılması Kök yüzeyi planlama Odontoplasti Morfolojik olarak ulaºılması zor olan bölgelere kolay eriºim Kök yüzeyindeki artıkların kolay bulunması Eğlerin esnekliğinden dolayı kontrollü basinç uygulanması 54

2 ) RA 740 frezi ile açık olarak kök yüzeyi düzeltilmesi 2) RA 415 frezi ile kapalı olarak subgingival kalıntıların uzaklaºtırılması 3) RA 740 frezi ile posterior diºteki plağın ve subgingival oluºumların uzaklaºtırılması 4) RA 515 frezi ile açık olarak kök yüzeyi düzeltilmesi 5) RA 540 frezi ile açık olarak kök yüzeyi düzeltilmesi ) Konkav kök yüzeyinde konveks çalıºma adaptasyonu 2) Morfolojik olarak zor olan alanlarda çalıºmayı sağlayan ºekil ve uzunlukta eğe 3) Eğenin ºekli ideal olarak kök yüzeyine adapte olur. 55

3 Intensiv Proxoshape Set University of Zurich and Bern, Switzerland Ara yüzeylerdeki taºkın dolguların kaldırılması ve dolgu kenarlarının bitirilmesi için elmas kaplı osilasyon eğeleri Mükemmel adapte edilmiº ve cilalanmıº arayüz dolguları veya kuron kenarları, segonder çürüklerden korunmanın ve sağlıklı periodonsiyuma sahip olmanın ilk koºuludur. Proxoshape, dolgu yüzeylerinin ve kenarlarının hassas bir ºekilde bitirilmesi ve cila iºlemine hazırlanması için bütün gereksinimleri karºılayacak özelliklere sahiptir. 4 adet eğe; diºin ºekline kolayca adapte olur, eğenin bütün yüzeyi tek taraflı olarak 4 çeºit tane büyüklüğünde elmas kaplanmıºtır (125µm, 90µm, 40µm 15µm). 1 adet Diakleen frez temizleme lastik blok. Ref adet frez itici. Bu eğelerin Kavo 61 LRG veya Kavo2061 CHC angldruva ile kullanılması tavsiye edilir. Dolgu ve siman artıklarının kaldırılması Seramik veya altın kuron protezlerinin arayüzeydeki kenarlarının düzeltilmesi Arayüzdeki restorasyon yüzeylerinin kontur ve bitirilmesi Interdental aralığa kolayca eriºilebilir Komºu diºlere iyatrojenik zarar verilmez Döner aletlerin (frezlerin) sebep olabilecekleri dalgalı yüzey oluºturma olasılığı ortadan kalkar Intensiv Proxoshape Set Optional University of Zurich and Bern, Switzerland Ara yüzeylerdeki taºkın dolguların kaldırılması ve dolgu kenarlarının bitirilmesi için elmas kaplı osilasyon eğeleri Mükemmel adapte edilmiº ve cilalanmıº arayüz dolguları veya kuron kenarları, segonder çürüklerden korunmanın ve sağlıklı periodonsiyuma sahip olmanın ilk koºuludur. Proxoshape, dolgu yüzeylerinin ve kenarlarının hassas bir ºekilde bitirilmesi ve cila iºlemine hazırlanması için bütün gereksinimleri karºılayacak özelliklere sahiptir. 4 adet eğe; Proxoshape setteki gibi 3 adet eğe; geniºletilmiº çalıºma bölgesi için (90µm, 40µm 15µm). 2 adet dar eğe; (40µm,15µm) 1 adet 15µm tane yapılı elmas eğe, PS3G, zor eriºilen kök yüzeylerinin cilalanması için kullanılır Bu eğelerin Kavo 61 LRG veya Kavo2061 CHC angldruva ile kullanılması tavsiye edilir. Dolgu ve siman artıklarının kaldırılması Seramik veya altın kuron protezlerinin arayüzeydeki kenarlarının düzeltilmesi Arayüzdeki restorasyon yüzeylerinin kontur ve bitirilmesi Interdental aralığa kolayca eriºilebilir Komºu diºlere iyatrojenik zarar verilmez Döner aletlerin (frezlerin) sebep olabilecekleri dalgalı yüzey oluºturma olasılığı ortadan kalkar 56

4 1 2 1) PS2 eğesi ile proksimal yüzeylerdeki dolgu sınırlarının hazırlanması 2) PS3 eğesi ile komºu diºe zarar vermeden restorayonun kontakt noktasının ºekillendirilmesi ) Kole dolgusu kenarının PS2L eğe kullanılarak bitirilmesi 2) Ara yüz komposit dolgunun PS2 eğe kullanılarak bitirilmesi 3) Ara yüzdeki amalgam dolgu artıklarının PS1 eğe kullanılarak kaldırılması 4) Ara yüzdeki amalgam dolgu artıklarının PS1 eğe kullanılarak kaldırılması (bukkal görünüº) 57

5 Intensiv ProxoStrip Pat. pend. N /07 Scientifically tested by the University of Ancona, Italy Proksimal yüzeylerin son cilalama iºlemini pratik, hızlı ve ergonomik olarak yapmak için elmas kaplı metal zımpara bant Zımpara bantları, dolguların arayüzlerinin düzeltilmesi ve ön cilası, dolgulardaki küçük taºkınlıkların uzaklaºtırılması gibi iºlemlerde klinikte sıklıkla kullanılmaktadır. Plastik bantlar,dolguların taºkın kısımlarını uzaklaºtırmada etkili değillerdir, hızlı bir ºekilde kıvrılamazlar ve uzunlukları nedeniyle kullanıºsızdırlar. Standart metal bantlar kısmen daha agresiftirler ve farklı bantlarla, uzun tedavi süresiyle sonuçlanan görev paylaºımını sağlarlar. Aºırı uzunluktaki standart bantlar, hastaların dudaklarında ve diºetlerinde istenmeyen yaralanmalara neden olabilirler. İntensiv ara yüz bandı, 15µm (sarı) ve 40µm (kırmızı) gren boyutlarında 2 kullanım alanı olan, uçları delikli, güvenlik ve ergonomi sağlayan tutma yerleri bulunan metal banttır. Bandın toplam uzunluğu 80mm olup tedavi sırasında parmakların desteğini kolaylaºtırır. Bandın, 2,5 mm lik yüksekliği interdental aralıkta alanlar arasındaki boºluğu, böylece kontakt noktasını korumaktadır. Tek bir yüzeyi elmas kaplı olup steril edilebilir ve yeniden kullanılabilir Kuron kenarlarının ve dolguların ara yüzlerinin düzeltilmesi ve cilalanması Kuronların kenarlarındaki ve dolgu yüzeylerindeki çıkıntıların ve fazlalıkların uzaklaºtırılması Adeziv restorasyonlarda ara yüz servikal kısımlarda eğim verilmesi Tek bir iºlemle düzeltme ve cila Kolay ve güvenli kullanım, ergonomik sap Parmak desteğini artırmak için yapılmıº kısa bant Ara yüzlerin mükemmel cilası Intensiv ProxoStrip Ref. PX Pat. Pend. N /07 Diamond coated strips 40 µm / 15 µm Intensiv ProxoStrip Ref. PX Pat. Pend. N /07 Diamond coated strips 40 µm / 15 µm Intensiv ProxoStrip Intensiv ProxoStrip Ref. PX Ref. PX pcs 12 pcs Intensiv SA 6916 Grancia Switzerland Intensiv SA 6916 Grancia Switzerland

6 ) Vakanın ilk görüntüsü 2) Güvenli ergonomik kavrama için delikli bant uçları 3) Elmas kaplı olmayan kısım dar ara yüzlere rahat giriºi sağlar 4) Düzeltmek için kırmızı ve sarı yüzeylerin ikisi de kullanılabilir 5) Bandın sarı kısmı kontakt noktasına zarar vermeden ara yüzeylerin mükemmel bir ºekilde cilalanması için tasarlanmıºtır 6) Sonuç Ref. PX Paket 6 adet Ref. PX Paket 12 adet 59

7 Intensiv Cavishape Set, Intensiv Cavishape Set S University of Bern, Switzerland Preperasyon kenarlarının düzeltilmesi için elmas osilasyon eğeleri Kavite kenarlarının preperasyonunda ve düzeltilmesinde, tamamen pürüzsüz hale getirilmesi çok önemlidir. İn vivo ve in vitro çalıºmalar; kavite ºekillendirici eğelerin, standart el aletleri ve titreºim yapan enstrümanlardan daha üstün olduğunu göstermektedir. Bu durum minedeki kırılmaların önlenmesinde büyük rol oynar. Aynı zamanda preperasyon kenarlarının Cavishape eğeleri ile bitirilmesi sayesinde komºu diºin korunması kesin bir ºekilde sağlanır. Çok esnek, 45 uç açısı, tek taraflı elmas kaplı eğeler 2 değiºik geniºlik (1 ve 1,5 mm) ve 2 çeºit tane boyutu (40µm ve 25µm) Rijit eğeler (Set S ) 90 uç açısı, 1,5 mm geniºlikte ve 2 çeºit tane boyutunda (40µm ve 25µm) 61 LRG Kavo baºlık ya da Kavo 2061 CHC intracompact anglduruva ile kullanılır. Kavite preperasyonlarının düzeltilmesi (Sınıf II) Kaviteler, mini dolgular, dolgular Adeziv restorasyonlar (seramik, kompozit) Cerec preperasyonları (özellikle Set S) Preperasyon kenarlarının korunarak düzeltilmesindeki hassaslık Pürüzsüz homojen preperasyon yüzeyleri Komºu diºe iyatrojenik zararlar verilmemesi Intensiv Bevelshape Set University of Bern, Switzerland Mükemmel basamak ve preperasyon kenarları için elmas osilasyon eğeleri Kompozit dolgular, altın inleyler ve kaplamalar için ideal kavite preperasyonundaki anahtar faktör, sınırları net olan basamaktır. Protetik restorasyonların hazırlanmasında kenarlarda basamak ya da ºev hazırlanması sonucun kalitesini belirlemektedir. Osilasyon eğelerinin tek tarafının elmas kaplı olması, komºu diºi iyatrojenik hasarlardan ve periodontal doku yaralanmalarından korur. Kavisli eğeler ile distale eğimli bitimler 3 adet eğe; uç kısmı dıºbükey, çalıºan yüzeyin tamamı ve elmas kaplı, tane büyüklükleri 40µm, 25µm, 15µm 3 adet eğe; uç kısmı dıºbükey ve sadece bu bölümü elmas kaplı, tane büyüklükleri 40µm, 25µm, 15µm 61 LRG Kavo baºlık ya da Kavo 2061 CHC intracompact anglduruva ile kullanılır. Kenar düzeltmeleri; - Anterior kompozitler - Kompozit dolgu kaviteleri - İnley ve onleyler Veneer restorasyonlarında kenar düzeltilmesi Kuron preperasyonları - ªev hazırlığında kenar düzeltilmesi - Basamak hazırlığında kenar düzeltilmesi Mükemmel cilalı ve net kesim sınırı olan keskin kenar bitimleri Mine prizmalarındaki mikro çatlakların ve olukların önlenmesi Komºu diºe verilebilecek iyatrojenik zararların önlenmesi 60

8 ) Bütün iç açıların yuvarlaklaºtırılması 3) Kullanım esnasında eğenin gözle görülebilen esnekliği 4) Döner enstrümanlar ile kavite preperasyonu 5) Cavishape ile kavite kenarlarının düzeltilmesi Cavishape Set Cavishape Set S ) Kavite duvarına ve tabanına eğenin mükemmel adaptasyonu 3) Servikal basamağın hazırlanması 4) BS40 ya da BS40T ile veneer preperasyonlarında kenar düzeltilmesi 5) Sınıf IV restorasyonlarda kenar eğiminin hazırlanması

9 Intensiv Ortho-Strips System University of Zurich, Switzerland Ortodontik tedavide çift taraflı interdental aºındırma (stripping). Çift taraflı osilasyon bantları Ortodontik tedavilerde, ara yüzeylerin açılması, aºındırılması, düzeltilmesi ve cilalanması iºlemlerinde, diºin morfolojisi korunmalıdır. Zımpara bantlarını,tane boyutu inceden kalına doğru, sistematik bir biçimde seçmek önemlidir. Ortho-stripler, elle yapılan iºlemlerden farklı olarak hız ve kontrollü mine aºındırılmasını takiben cilalanmasını sağlar, böylece sağlıklı diº dokusunun gereksiz uzaklaºtırılması engellenir. Her iki yüzeyi de elmas kaplı, esnek bantlar 5 farklı tane büyüklüğü; 90µm olan diºlerin ara yüz kontakt noktalarının açılmasında; 60µm, 40µm, 25µm ve 15µm olan bantlar aºındırma, ºekillendirme, düzeltme ve cilalama iºlemlerinde kullanılır. Sistem iki ayrı set halinde hazırlanmıºtır. 060A (bu setteki bantların tane büyüklükleri; 90µm, 40µm, 25 µm, 15µm) ve 060B (bu setteki bantların tane büyüklükleri; 60µm, 40µm, 25µm ve 15µm) olan iki set ve tek parça halinde ulaºılabilir. Diºlerin ara yüzlerinin aºındırılması Ortodontik tedavide diºin boyutunda bilateral aºındırma yaparak ara yüzlerin geniºletilmesi Ortodontik tedavide, minör fazlalıkların aºındırılması ve düzeltme iºlemleri Minenin ara yüz kısımlarının çift taraflı cilalanması İnterdental kontakt noktalarının verimli bir biçimde açılması Minenin hızlı ve kontrollü aºındırılması Tek bir iºlemde komºu diºlerin de ara yüzlerin ºekillendirilmesi, düzeltilmesi ve cilalanması Uygulama sırasında hastanın dudağının ve hekimin parmaklarının zarar görmemesi Ortho-Strips One-Sided Set University of Zurich, Switzerland Ortodontik tedavide, tek taraflı interdental yüzlerinin aºındırılması ve cilalanması (stripping). Tek taraflı osilasyon bantları Ortodontik tedavide, mineyi aºındırırken, düzeltirken ve cilalarken anatomik oluºumlara dikkat etmek gerekmektedir. Bantları, tane boyutu inceden kalına doğru, sistematik bir biçimde seçmek önemlidir. Tek taraflı orto- bantlar manuel bantlardan farklı olarak hız ve kontrollü mine aºındırılmasını takiben cilalanmasını sağlar,böylece sağlıklı diº dokusunun gereksiz uzaklaºtırılması engellenir ve komºu diºe dokunulmaz. Tek tarafı elmas kaplı esnek bantlar Aºındırma, ºekillendirme, düzeltme ve cilalama için, 40µm, 25µm ve 15µm, 3 farklı gren boyutunda eğeler. Üst ve alt çenenin mezial ve distal bölümleri için sağ (R) ve sol (L) bölge için. Ortodontik tedavide,komºu diºe iyatrojenik zarar vermeden ara yüzlerin açılması ve geniºletilmesi. Tek taraflı proksimal ºekillendirme, bitirme ve cilalama Sağlıklı komºu diº dokusunun korunması Minenin hızlı ve kontrollü bir biçimde aºındırılması Hastanın dudağı ve hekimin parmaklarına zarar verilmemesi 62

10 ) OS90 ile ara yüzün açılması 2) OS40 ile bilateral mine dokusunun aºındırılması 3) OS25 ile kontrollü mine aºındırılması 4) OS15 ile mezial yüzeyin düzeltilmesi ve ön cilası 5) OS15 ile distal yüzeyin düzeltilmesi ve ön cilası ) OS25L ile kanin diºinin mezialinin düzeltilmesi 2) OS25R ile premolar diºinin distalinin düzeltilmesi 3) OS15L ile kanin diºinin distalinin ön cilası 63

11 Intensiv Zirkon Set Clinically approved by Swiss dental laboratory Dubs, Zurich Diº hekimliği klinik ve laboratuvarlarında zirkonyum oksit aºındırma frezleri CAD-CAM sistemi ile üretilen zirkon-oksit kuron ve köprü alt yapılarının ºekillendirilmesi ve düzeltilmesi için, frez ºeklinin özel ve frezlerdeki elmas taneciklerinin uygun büyüklükte olması gerekir. Bu enstrümanlar çoğunlukla dental labratuarlarda yüksek hızla uygulanır. Düºük temas basıncı ve iyi bir su soğutması altında seramik ısısındaki artıº önlenir. Devamlı olarak sağlanan yüksek kesim verimi ekonominin yanı sıra dayanıklı zirkonyum oksit seramiklerin, dikkatli bir ºekilde preperasyonunu sağlar. İntensiv zirkonyum oksit preperasyon setinin uygulanması yüksek kalitede sonuçlar elde edilmesini sağlar. Ucu yuvarlatılmıº konik frez; FG 238 C, FG 8238 ile kuron ve köprü alt yapılarının pürüzlü yüzeylerinin ºekillendirilmesi Ucu yuvarlatılmıº konik frez; FG 4238 ile kuron ve köprü alt yapılarının düzeltilmesi Ucu sivri konik frez; FG 8195 ile köprü alt yapılarının ara yüzlerindeki pürüzlü alanların ºekillendirilmesi Ucu sivri konik frez; FG 8195 ile köprü alt yapılarının ara yüzlerinin düzeltilmesi Ucu yuvarlatılmıº silindirik frez; FG 8325L ile kuron alt yapısnın iç kısmındaki pürüzlerin ºekillendirilmesi Ucu yuvarlatılmıº silindirik frez; FG 4325L ile kuron alt yapısının iç yüzeyinin düzeltilmesi Ucu sivri konikleºtirilmiº frez; FG 113AC ile köprü alt yapısının dar ara yüzlerinin ve ayrıntılarının düzeltilmesi Uzun boyunlu rond frez; 8201NL ile kuronun iç kısımlarına kadar uzanarak prepare edilir Uzun boyunlu rond frez; 4201NL ile kuronun iç kısımlarına kadar uzanarak düzeltilir Küçük rond frez; FG 8200, FG 4200, orta rond frez: FG 8201, FG 4201, büyük rond frez FG 8400, FG Kuron alt yapılarındaki ºev kenarının düzeltilmesi - Kuronun iç yüzeylerindeki pürüzlerin kaldırılması ve düzeltilmesi - Köprü alt yapılarının oklüzal yüzeylerinin ºekillendirilmesi ve düzeltilmesi - Yumurta ºekilli: FG 8255A, FG 4255A ile oklüzal yüzeylerin preperasyonu, palatinal/lingual yüzeylerin ºekillendirilmesi ve düzeltilmesi Zirkonyum oksit kuron ve köprü alt yapılarının ºekillendirilmesi, detay verilmesi ve düzeltilmesi Zirkonyum oksit implant dayanaklarının ºekillendirilmesi ve düzeltilmesi Materiyalden tasarruf ve zirkonya uygulamalarında ekonomik preparasyonlar Farklı gren boyutlarındaki özel ºekiller Yüksek kalitede sonuçlar için laboratuvarda test edilmiº enstrümanlar 64

12 ) 80µm tane büyüklüğündeki; FG 8238 ucu yuvarlatılmıº konik frez ile köprü alt yapısının kaba ºekillendirilmesi 2) 80µm tane büyüklüğündeki; FG 8195 ucu sivri konik frez ile ara yüzlerdeki pürüzlerin ºekillendirilmesi 3) 40µm tane büyüklüğündeki; FG 4195 ucu sivri konik frez ile ara yüzlerin düzeltilmesi 4) 40µm tane büyüklüğündeki; FG 4325L ucu yuvarlatılmıº silindirik frez ile köprü yüzeyinin iç kısımlarının düzeltilmesi 5) Ucu sivri konik FG 113AC ile köprü alt yapılarının detaylandırılması ve dar ara yüzeylerin kaba ºekillendirilmesi 6) 80µm tane büyüklüğündeki uzun boyunlu 8201 NL rond frezi ile kuronun derinlerine uzanarak preperasyon sağlanması 7) 80µm tane büyüklüğündeki FG 8201 rond frez ile köprüde ºev preperasyonu 8) 40µm tane büyüklüğündeki FG 4255A armut frez ile köprünün palatinal yüzeylerinin düzeltilmesi 65

13 Intensiv Ser-İnley Set I Prof Dr Ç Sevük, L Sevük. İstanbul, Türkiye Seramik ve komposit, İnley-Onley kavitesi hazırlama, frez seti Ser-İnley Set tekniği ; birbirini tamamlayan frez sistemlerinin, kavite geometrisine uygun, standart bir yöntem uygulamasıdır. Kavite hazırlığında; rehber düzlemler, düzgün kavite kenarı, hassasiyet, optimum yüzey pürüzsüzlüğü, sürat, standardizasyon ve kolaylık sağlar. Çeºitli inley ve onley preparasyonlarına olanak sağlamak üzere, üç değiºik çapta frez serisi oluºturulmuºtur. 1.8 mm, 2,5 mm, 3.6 mm. Frezlerin yan yüzeyleri, frez ekseni ile 3 açı yapacak ºekilde hazırlanmıºtır. Her çaptaki frez serisi üç çeºit frez içermektedir; 1 adet 1.8 mm capında, no FG8003LEC frezi. Uç yüzeyi ile yan yüzeyinin de 2 mm lik bölümü 80µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LEC; yan ve uç yüzeyi aºındırıcı) Bu frezle kavitenin ºekil ve derinliği oluºturulur. 1 adet 2.5 mm capında, no FG8002LEC frezi. Uç yüzeyi ile yan yüzeyinin de 2 mm lik bölümü 80µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LEC; yan ve uç yüzeyi aºındırıcı) Bu frezle kavitenin ºekil ve derinliği oluºturulur. 1 adet 3.6 mm capında, no FG8001LEC frezi. Uç yüzeyi ile yan yüzeyinin de 2 mm lik bölümü 80µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LEC; yan ve uç yüzeyi aºındırıcı) Bu frezle kavitenin ºekil ve derinliği oluºturulur. 1 adet 1.8 mm capında, no FG3006LC frezi. Yan yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin duvarları düzeltilir. 1 adet 2.5 mm capında, no FG3005LC frezi. Yan yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin duvarları düzeltilir. Intensiv Ser-İnley Set II Prof Dr Ç Sevük, L Sevük. İstanbul, Türkiye Seramik ve komposit, İnley-Onley kavitesi hazırlama, frez seti Ser-İnley Set tekniği ; birbirini tamamlayan frez sistemlerinin, kavite geometrisine uygun, standart bir yöntem uygulamasıdır. Kavite hazırlığında; rehber düzlemler, düzgün kavite kenarı, hassasiyet, optimum yüzey pürüzsüzlüğü, sürat, standardizasyon ve kolaylık sağlar. Çeºitli inley ve onley preparasyonlarına olanak sağlamak üzere, iki değiºik çapta frez serisi oluºturulmuºtur. 1.8 mm, 2,5 mm. Frez boyları 4 mm.dir Frezlerin yan yüzeyleri, frez ekseni ile 3 açı yapacak ºekilde hazırlanmıºtır. Her çaptaki frez serisi üç çeºit frez içermektedir; 1 adet 1.8 mm capında, no FG8022SLEC frezi. Uç yüzeyi ile yan yüzeyinin de 2 mm lik bölümü 80µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LEC; yan ve uç yüzeyi aºındırıcı) Bu frezle kavitenin ºekil ve derinliği oluºturulur. 1 adet 2.5 mm capında, no FG8023SLEC frezi. Uç yüzeyi ile yan yüzeyinin de 2 mm lik bölümü 80µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LEC; yan ve uç yüzeyi aºındırıcı) Bu frezle kavitenin ºekil ve derinliği oluºturulur. 1 adet 2.5 mm capında, no FG8023SLEC frezi. Uç yüzeyi ile yan yüzeyinin de 2 mm lik bölümü 80µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LEC; yan ve uç yüzeyi aºındırıcı) Bu frezle kavitenin ºekil ve derinliği oluºturulur. 1 adet 1.8 mm capında, no FG3025SLC frezi. Yan yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin duvarları düzeltilir. 66

14 1 adet 3.6 mm capında, no FG3004LC frezi. Yan yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin duvarları düzeltilir. 1 adet 1.8 mm capında, no FG3009EC frezi. Uç yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (EC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin tabanı düzeltilir. 1 adet 2.5 mm capında, no FG3008EC frezi. Uç yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (EC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin tabanı düzeltilir. 1 adet 3.6 mm capında, no FG3007EC frezi. Uç yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (EC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin tabanı düzeltilir. 1 adet FG 3205 bitirme frezi; mine kenarlarının düzeltilmesi için kullanılır, 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır. 1 adet FG50D9 15µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır. 1 adet FG µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır. Endikasyon Premolar ve molarlar diºlerde inley-onley kavitelerinin hazırlanması. Kavite tabanı ve duvarları çok hızlı ve hassas bir ºekilde düzeltilir. Sistemde kullanılan frezlerden her biri diğerlerinin yaptığı iºi bozmaz. Zamandan tasarruf sağlar. Kavitenin kolay ve hızlı hazırlanması ile birlikte dijital ölçü alma yöntemleri baºarılı bir ºekilde desteklenir ) Aynı çaptaki üçlü set, 2) 8002 LEC nolu frezle kavitenin hazırlanması, 3) 3008 EC nolu frezle kavite tabanının düzeltilmesi, 4) 3005 LC nolu frezle kavite duvarının düzeltilmesi, 5) Kavitenin tamamlanmıº ºekli. 1 adet 2.5 mm capında, no FG3026SLC frezi. Yan yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin duvarları düzeltilir. 1 adet 1.8 mm capında, no FG3028SEC frezi. Uç yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (EC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin tabanı düzeltilir. 1 adet 2.5 mm capında, no FG3029SEC frezi. Uç yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (EC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin tabanı düzeltilir. 1 adet FG 3205 bitirme frezi; mine kenarlarının düzeltilmesi için kullanılır, 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır. 1 adet FG50D9 15µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır. 1 adet FG µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır. Endikasyon Premolar ve molarlarda klasik inley kavitelerinin hazırlanması ve bitirilmesi Kavite ve duvarları kolay bir ºekilde hazırlanır. Kavitenin giriº yolu ve rehber düzlemler bir defada belirlenir. Kavite tabanı ve duvarları çok hızlı ve hassas bir ºekilde düzeltilir. Sistemde kullanılan frezlerden her biri diğerlerinin yaptığı iºi bozmaz. Zaman kazandırır. 67

15 PTP Set; Perfect Tooth Preparation Technique, Basic Set Prof Dr Ç Sevük, İstanbul, Türkiye Rehber oluklu diº kesim tekniği, temel frez seti Diº kesimi yapılırken en önemli noktalardan birisi de minimal invaziv anlayıº olmalıdır. Doğal diºte kontrollü bir ºekide,gereğinden fazla aºındırma yapılmaması, diºe daha az zarar vereceği gibi zaman tasarrufu ve hızlı diº kesimi olanağı sağlar. PTP tekniği, temel set frezleri ile diº kesimindeki bu önemli kriterleri göz onünde bulundurarak rehber oluklu diº kesimi yapılır. 1 adet oval frez; FG177ST, ISO boyutu 019, çapı 1.9 mm, elmas tane büyüklüğü 90µm. Bu frezle vestibül ve lingual kole bölgesinde, basamak yapmaya hazırlık amacıyla ortalama 0.5 mm. derinliğinde rehber oluk hazırlanır. 1 adet ikili dairesel oluk frezi; S2ST, ISO boyutu 031, tane büyüklüğü 90µm. 1 adet konikleºtirici frez; 147ST, ISO boyutu 018, 6 koniklik açısı, tane büyüklüğü 90µm. 1 adet üçlü yumurta ºekilli rehber oluk frezi; 277ST, ISO boyutu 041, tane büyüklüğü 90µm. Tam seramik kuronlar, metal-seramik kuronlar, bölümlü kuronlar. CAD/CAM teknolojisine ve klasik yöntemlere uyumlu diº kesimi. Dengeli ve kontrollü diº kesimi sağlar Lüzumsuz madde kaybı önlenir Diº kesiminde hızlı ve net bir çalıºma sağlar Minimal invaziv anlayıºla diºin aºırı küçültülmesi önlenir Diº kesimi esnasında komºu diºler ve yumuºak dokular zarar görmez PTP Set; Perfect Tooth Preparation Technique, Extended Set Prof Dr Ç Sevük, İstanbul, Türkiye Rehber oluklu diº kesim tekniği, tam frez seti PTP extended set, PTP temel set ve yardımcı frezlerle birlikte oluºturulmuºtur. Bu set, diº kesimi yapılırken ihtiyaç duyulacak bütün frezleri içermektedir. 1 adet oval frez; 177ST, ISO boyutu 019, çapı 1.9 mm, elmas tane büyüklüğü 90 µm. Bu frezle vestibül ve lingual kole bölgesinde, basamak yapmaya hazırlık amacıyla ortalama 0.5 mm. derinliğinde rehber oluk hazırlanır. 1 adet ikili dairesel oluk frezi; S2ST, ISO boyutu 031, tane büyüklüğü 90µm. 1 adet konikleºtirici frez; 147ST, ISO boyutu 018, 6 koniklik açısı, tane büyüklüğü 90µm. 1 adet üçlü yumurta ºekilli rehber oluk frezi; 277ST, ISO boyutu 041, tane büyüklüğü 90µm. 1 adet ucu düz silindirik frez; FG8614,ISO boyutu 014, aºındırıcı bölüm uzunluğu 8.0 mm, tane büyüklüğü 80µm. 1 adet ucu torpido silindirik frez; FG8310, ISO boyutu 013, aºındırıcı bölüm uzunluğu 10.0 mm, tane büyüklüğü 80µm. 1 adet ucu düz silindirik frez; FG4614, ISO boyutu 012, aºındırıcı bölüm uzunluğu 8.0 mm, tane büyüklüğü 40µm. 1 adet ucu torpido silindirik frez; FG4310, ISO boyutu 011, aºındırıcı bölüm uzunluğu 10.0 mm, tane büyüklüğü 40µm. 1 adet epolman frezi;fg01440, Iso boyutu adet yumurta ºekilli frez; FG4258, ISO boyutu 019, aºındırıcı bölüm uzunluğu 4.5 mm, tane büyüklüğü 40µm. 68

16 adet yumurta ºekilli frez; FG8258, ISO boyutu 022, aºındırıcı bölüm uzunluğu 4.5 mm, tane büyüklüğü 80µm. 1 adet ucu düz silindirik frez; FG 8712, ISO boyutu 010, aºındırıcı bölüm uzunluğu 8.0 mm, tane büyüklüğü 80µm. Endikasyon Tam seramik kuronlar, metal-seramik kuronlar, bölümlü kuronlar. CAD/CAM teknolojisine ve klasik yöntemlere uyumlu diº kesimi. 1), 2) Oval frez ile kole boyunca oluk hazırlanmasi 3) Ikili rehber oluk frezi ile labial yüzeyde rehber oluk hazırlanması 4) Yumurta ºekilli rehber oluk frezi ile diºin lingual yüzeyinde rehber oluk hazırlanması 5) Yumurta ºekilli frez ile lingual rehber olukların düzeltilmesi 6) Silindirik frezle labial rehber olukların düzeltilmesi 7) Konikleºtirici frez ile kesici kenara doğru 6 konilklik hazırlanması 8) Kesici kenarın aºındırılması Dengeli ve kontrollü diº kesimi sağlar Lüzumsuz madde kaybı önlenir Diº kesiminde hızlı ve net bir çalıºma sağlar Minimal invaziv anlayıºla diºin aºırı küçültülmesi önlenir Diº kesimi esnasında komºu diºler ve yumuºak dokular zarar görmez 69

17 Intensiv UniglossPaste Zürih Üniversitesi tarafından klinik deneylerle test edilmiº ve bilimsel olarak onaylanmıºtır. Tüm estetik restorasyonların cilalanmasında (parlatılmasında) kullanılan mikro tanecikli tek aºamalı cila patıdır. Estetik değerlerin gittikçe önem kazandığı günümüzde, tüm dolgu ve protetik restorasyonların düzgün yüzeyli ve cilalı olması gerekmektedir. Intensiv Unigloss cila patı, içerdiği elmas mikrotanecikleri ve özel formülü ile estetik restorasyonların cilalanmasında kullanılan mükemmel bir üründür. Yapısında gerçek elmas mikrotanecikleri bulunduran estetik restorasyonların bitim iºlemlerinde kullanılan cila patıdır. Intensiv Unigloss Patın özel içeriği sayesinde tiksotropik etki elde edilmektedir. Pat; mavi renkli,kokusuz ve tatsızdır. Estetik dental materyallerin tümünün cilalama ve parlatma iºlemlerinde kullanılılabilir. Var olan estetik restorasyonların bakımında kullanılabilir. Naylon fırça ya da profilaksi lastiği ile sıçratılmadan kullanılabilir. 15 saniyede, hızlı cilalama özelliği vardır. Uygulandığı yüzeyin yüzey pürüzlülüğü doğal mine dokusuna benzer hale gelir. Tüm estetik dental materyallerin cilası için tek pat yeterlidir. Klinik deneylerle test edilmiº ve bilimsel olarak kabul edilmiºtir. Intensiv CrownCutter Clinical pictures: Dr. S. Giani, University of Insubria, Varese, Italy Karbit kuron kesme frezi Yuvarlatılmıº köºeleri olan konik ve silindirik aletlerle titreºimsiz hızlı ve mükemmel kuron kesimi. Intensiv kuron kesici kendine has dizaynı sayesinde tüm bu istekleri karºılıyor. Kuron-köprü protezlerinin kesimi, Amalgam ve altın dolguların sökümü için kullanılabilir. Üstün kesim performansı Hızlandırılmıº kesim iºlemi ݺlem sırasında hastada minimum stres Debrisin çevreye püskürmemesi 70

18 Ref Pack of 6 pieces Pear-shaped Plain Cylinder Round Cylinder Taper CrownCutter ISO Ø 1/10 mm CU42308/6 CU42310/6 CU42309/6 CU41009/6 CU41010/6 CU41012/6 CU41310/6 CU41312/6 CU41612/6 CU41616/6 71

19 Intensiv MarginShaper University of Berne, Switzerland Kavitenin bitirilmesinde ve kenarlarının ºekillendirilmesinde kullanılan osilasyon eğeleri. Yeni kilitlenebilen gövdeli Diº rengindeki restorasyonların dikkatle bitirilmiº kavite kenarlarına sahip olması, restorasyonların ömrü üzerinde etkilidir. Kompozit dolgular, inleyler ve overlayler için açılan kavitelerin kenarları dikkatle ºekillendirilmiº olmalıdır. Protetik restorasyonlar için yapılan kavite hazırlığında düzgün açılandırılmıº basamaklar hazırlamak, kavite duvarlarını düzgün ve eºit ºekilde biçimlendirmek sonucu doğrudan etkiler. Üniversal uçlar iki modelde kullanıma sunulmaktadır; paralel ve konik uçlu. Bu iki modelle hedeflenen hekimlerin ergonomik ve modern kavite dizaynına ulaºabilmesidir. Aksiyal ve distal eğimli, kilitlenebilir saplı rijit uçlar Aletin dıº bükey kısmı 60µm boyutlarında elmas tanecikleri ile kaplıdır. Diğer tarafı ise elmas kaplı değildir. 1 standart paralel uç MS160 1 standart konik uç MS260 Kavo baºlık 61 LRG ve Kavo zıt açılı ıntracompact 2061 CHC ile beraber kullanılabilir. Kavitenin iç duvarlarının ºekillendirilmesi ve bitirilmesinde Kavite ve kuron preparasyonlarının kenarlarının ºekillendirilmesinde Venerlerin kenar bitim sınırlarının ºekillendirilmesinde, ºevli preparasyonlarında Kuron preparasyonlarında; ºevli bitim kenarlarının oluºturulması ve basamağın açılandırılmasında kullanılır. Tek bir enstrümanla hem kavitenin duvarları ºekillendirilir, hem de preparasyon sınırları hızlı ve kolayca hazırlanır. Mikro kırıklar ve mine prizmalarında istenmeyen çatlaklar elimine edilir. Preparasyon sınırında mine defektleri ve oluklarının oluºumu elimine edilir. Mezial ve distal yüzler için aleti değiºtirmeye gerek yoktur. Aletin elmasla kaplanmamıº ters yüzeyi sayesinde, komºu diºte ya da komºu periodontal dokularda herhangi bir zarar meydana gelmez. Intensiv DiaTweezer Uçları elmas kaplı presel. Mat veya parlak presel Diº hekimliği uygulamalarında ufak aletlerin, pivoların, kök parçaları gibi doku artıklarının kavranması ve güvenle tutulması ortamın kayganlığından dolayı zordur. Bu gibi zorlu uygulamalarda elmas kaplı preseller sıkı tutuº güçleri ile hekime yardımcı olmaktadır. Uçlarının iç yüzeyi elmasla kaplı College ve Meriam preselleri Uçlarının iç ve dıº yüzeyi elmasla kaplı College ve Meriam preselleri Mat saplı ya da cilalı saplı olmak üzere iki çeºittir. Her türlü metal pivonun, kemik ve doku parçalarının ve ufak enstrümanların kavranması ve taºınmasında kullanılabilir. Ucunun iç ve dıº kısmı tamamen elmas kaplı olan çeºidiyle,teleskop, kuron protezi gibi tüm içi boº gövdelerin kavranmasında kullanılabilir. Oral cerrahide dokuların atravmatik olarak tutulmasında kullanılır. Enstrümanın iç yüzeyi elmasla kaplı ucu sayesinde sıkı ve güvenli tutuº sağlar. 1) Tüm yüzeyleri elmas kaplı; Ref College Tweezer 2) Sadece iç yüzeyi elmas kaplı; Ref. 1001A College Tweezer 3) Tüm yüzeyleri elmas kaplı; Ref Meriam Tweezer 4) Sadece iç yüzeyi elmas kaplı ; Ref. 1002A 72

20 Ref. MS160 1:1 60 MS160 Ref. MS260 1:1 60 MS260 73

Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations

Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations Prof. Dr. W. H. Mörmann and Dr. A. Bindl, University of Zurich, Switzerland İnleyler, bölümlü ve tam kuronlar ve sabit restorasyonlar için elmas frez

Detaylı

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU Prof. Dr. HASAN NECDET ALKUMRU Basamaklı diş kesiminde kendi geliştirdiğim yöntem olan dişin önce bir yarısının prepare edilerek kesim miktarının gözlenmesi ve olası hataların

Detaylı

Sabit Protezler BR.HLİ.011

Sabit Protezler BR.HLİ.011 Sabit Protezler Beyin Tümörleri Sabit Protezler Sabit Protez Nedir? Sabit protez, eksik veya aşırı derecede madde kaybı görülen dişlerin, renk ve dokusuna benzer malzeme kullanılarak yerine konması işlemidir.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız.

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız. Ağız ve Diş Sağlığı Medikal Kadromuz Dr. Dt. Özgür ÖZTÜRK Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Yıldız ÖZTÜRK ORTAN Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Burak SAYDAM Ağız ve Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dt. Tuğçe KAYA

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler Hasta bilgilendirme broşürü Tam-seramik ile mükemmel dişler Güzel dişler için doğal bir istek Güzel dişlerin arzu edilmesi çok doğaldır, bu da restorasyonun kalitesine ve seçimine dikkat etmek için iyi

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK UYGULAMA BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK UYGULAMA BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2017-2018 KLİNİK SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 4. SINIF KLİNİK BARAJI 4. SINIF BARAJ PUANI Subgingival küretaj x1 (Yarım

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Cenk CURA Prof. Dr. Ebru ÇAL

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Cenk CURA Prof. Dr. Ebru ÇAL Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Cenk CURA Prof. Dr. Ebru ÇAL Mandibular 2. Küçükazı Dişi 2. Premolar Diş 45-35 5 5 Prof. Dr. Ebru ÇAL SAĞ SOL ÜST 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 ALT 48

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI. SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI. SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI ADET PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2016-2017 KLİNİK STAJ SINIF PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI PUAN Detertraj x1 (Yarım Çene) 1 4. SINIF STAJ BARAJI 4. SINIF BARAJ PUANI BARAJI 5. SINIF BARAJ PUANI

Detaylı

» ÇAPAK TEMİZLEME PROGRAMI

» ÇAPAK TEMİZLEME PROGRAMI » ÇPK TEMİZLEME PROGRMI Çapak Temizleme Unigrat "Üniversal Saplı", en son ergonomik araştırmalara uygun olarak tasarlanmıştır. Tek elle kullanım Kilitleme başlığı ürünü tuttuğunuz elindeki parmaklarınızla

Detaylı

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi

Alt santral-lateral diş kök kanal tedavisi. Alt kanin diş kök kanal tedavisi. Üst molar diş kök kanal tedavisi. Alt molar diş kök kanal tedavisi KÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PREKLİNİK PUANLARI ENDODONTİ ANABİLİM DALI 2. SINIF Üst santral-lateral diş kök kanal tedavisi Üst kanin diş kök kanal tedavisi Üst premolar diş

Detaylı

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Ders Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Prof. Dr. Hikmet Solak, hsolak@neu.edu.tr Prof. Dr. Arzu

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI KLİNİK STAJ BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2014-2015 KLİNİK STAJ 22.08.2014 SINIF 4. SINIF STAJ 5. SINIF STAJ PEDODONTİ ANABİLİM DALI TEDAVİ Adet AÇIKLAMA Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 40 Tüm dolgu tedavileri,

Detaylı

Her şey geçiciler için

Her şey geçiciler için Telio Her şey geçiciler için Telio CAD Telio LAB Telio CS Telio Doğru planlanmış bir geçici başarılı bir restorasyon yapılmasını sağlar Geçici restorasyonlar tedavi planlamasında çok önemli bir rol oynar.

Detaylı

Başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir:

Başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir: Laminate kaplama (Laminat Vener-dental veneer) nedir? (Laminey, Lamine ya da lamina olarak da bilinir.=yaprak Porselen) Görünüşünüzü olumsuz yönde etkileyen bir çok diş bozukluklarında mükemmel bir kozmetik

Detaylı

Küllerinden doğan bir Anka gibi rejeneratif NiTi Eğesi!

Küllerinden doğan bir Anka gibi rejeneratif NiTi Eğesi! Yeni nesil NiTi Eğeleri Küllerinden doğan bir Anka gibi rejeneratif NiTi Eğesi! YENİ! steril ve kullanıma hazır 134 C > > Biçim belleği yok + Olağanüstü esneklik = Üstün kanal takibi > > Isı uygulamasının

Detaylı

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir 01 YÜZEY ÖZELLİKLERİ İmplant uygulaması bir cerrahi müdahale olduğu için akabinde iflamasyon tepki eşlik eder. Bu tepkinin kısa ya da uzun sürmesi kullanılan materyal, implantın konulduğu yer ve üzerine

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ AĞIZ AÇACAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Kuru hava, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır. Aşınmamalı ve paslanmamalıdır. - Aletin üzerinde katalog

Detaylı

MELKUÇLAR MAKİNE LTD. ŞTİ.

MELKUÇLAR MAKİNE LTD. ŞTİ. MELKUÇLAR MAKİNE LTD. ŞTİ. ZIMPARA ÜRÜN GURUBU Çamlıtepe caddesi 158/b siteler ANKARA Tel: 0 312-351 73 73 faks: 0 312 351 73 33 GENİŞ BANT ZIMPARALAR KALİBRE ZIMPARALAR Zımpara yüzeyinin dolmasını geciktiren

Detaylı

Hijyenik dizayn. Küçük ve kompakt panolar HD. Terminal kutuları HD Kompakt panolar HD Aksesuarlar...172

Hijyenik dizayn. Küçük ve kompakt panolar HD. Terminal kutuları HD Kompakt panolar HD Aksesuarlar...172 Küçük ve kompakt panolar HD Terminal kutuları HD...170 Kompakt panolar HD...171...172 Rittal Katalog 34/Endüstriyel panolar 169 HD aksesuarları Sayfa 172 Sistem aksesuarları Sayfa 507 KL paslanmaz çelik

Detaylı

Modüler sistem Coromant EH

Modüler sistem Coromant EH Modüler sistem Coromant EH Küçük çaplar için takım esnekliği Erişimi zor olan parça kısımlarına ulaşılması ve takım grubunun mümkün olduğunca kısa ve kompakt tutulması karlı imalat için çok önemlidir.

Detaylı

ÇAPAK ALMA RASPALARI TEKNİK BİLGİLER ÇAPAK ALMA RASPA SETİ KOD İÇERİK FİYAT KODU D-SD GÖVDE 3 BIÇAK C-10, C-20 VE C-30 RCP-34034 KORE

ÇAPAK ALMA RASPALARI TEKNİK BİLGİLER ÇAPAK ALMA RASPA SETİ KOD İÇERİK FİYAT KODU D-SD GÖVDE 3 BIÇAK C-10, C-20 VE C-30 RCP-34034 KORE TEKNİK BİLGİLER Çapak, işleme sonrası ürün kenarlarında kalmış istenmeyen metal parçalarıdır. Bu nedenle çapak alma makinaları ya da talaş kaldırma yöntemi ile çapak temizleme işlemi yapılması gerekmektedir.

Detaylı

TORNAVİDALAR VE ALTIKÖŞE ANAHTARLAR

TORNAVİDALAR VE ALTIKÖŞE ANAHTARLAR TORNAVİDALAR VE ALTIKÖŞE ANAHTARLAR 121 TORNAVİDALAR VE ALTİKÖŞE ANAHTARLAR güçlü - kararlı - kesin - aşınmaya dayanıklı... mükemmel bir güç aktarımı ile Bunlar EDORE'nin yeni tornavida serisi Power-rip

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı

5 ICX-İYİLEŞME BAŞLIKLARI ICX-Kapama Vidaları ve İyileşme Başlıklarına Genel Bakış

5 ICX-İYİLEŞME BAŞLIKLARI ICX-Kapama Vidaları ve İyileşme Başlıklarına Genel Bakış İÇERİK SERVİS İsim, marka ve etiket açıklamaları 4 ICX-IMPLANTLARI ICX-Implantlarına Genel Bakış 5 ICX-İYİLEŞME BAŞLIKLARI ICX-Kapama Vidaları ve İyileşme Başlıklarına Genel Bakış 6 ICX-Kişisel ve Özelleştirilebilir

Detaylı

Dişhekimi. Telio. Tek elden geçici restorasyon. Telio CAD. Telio LAB. Telio CS

Dişhekimi. Telio. Tek elden geçici restorasyon. Telio CAD. Telio LAB. Telio CS Telio Tek elden geçici restorasyon Dişhekimi Telio CAD Telio LAB Telio CS Telio Geçici restorasyonlar için 3 lü çözüm Her isteğe cevap verebilen komple bir sistem Geçici restorasyonların önemi gittikçe

Detaylı

PROF. DR. L.ŞEBNEM TÜRKÜN. Porselen Lamina Restorasyonlar

PROF. DR. L.ŞEBNEM TÜRKÜN. Porselen Lamina Restorasyonlar Porselen Lamina Restorasyonlar Porselen Lamina 1980 li yıllarda kullanılmaya başlandı Günümüzde estetik diş hekimliğinin en çok tercih edilen uygulaması oldu Kullanılan materyaller ve teknikler büyük gelişmeler

Detaylı

YENİ NESİL NiTi EĞELER. Esnekliği ve kırılma dayanımıyla bir mucize!

YENİ NESİL NiTi EĞELER. Esnekliği ve kırılma dayanımıyla bir mucize! YENİ NESİL NiTi EĞELER Esnekliği ve kırılma dayanımıyla bir mucize! Yüksek düzeyde esneklik Ekstrem kırılma dayanımı Merkezlenmiş kanal preparasyonu eğeleri, konvansiyonel NiTi eğelerin aksine, kristalografik

Detaylı

HUSQVARNA TAŞ-TU KESME MAKİNES NESİ 2010

HUSQVARNA TAŞ-TU KESME MAKİNES NESİ 2010 HUSQVARNA TAŞ-TU TUĞLA-SERAMİK-KİREMİT KESME MAKİNES NESİ 2010 SmartPump patentli pompa sistemi. Standart pompalara benzemeyen sistemi ile daha temiz su ortamı sayesinde pompanın tıkanmasını önler. Eşsiz

Detaylı

MELAquick 12+ Kompakt. Hızlı. Güçlü. MELAG Medical Technology Product Management Product Presentation Version: April 2011

MELAquick 12+ Kompakt. Hızlı. Güçlü. MELAG Medical Technology Product Management Product Presentation Version: April 2011 Kompakt. Hızlı. Güçlü. MELAG Medical Technology Product Management Product Presentation Version: April 2011 Dental enstrümanların hazırlanmasında karşılanması gereken ihtiyaçlar giderek artmaktadır. Sterilizasyon

Detaylı

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ - Ürün şırınga formunda olmalıdır. - Ürün şırınga içinde kalan miktar görülebilecek yapıda olmalıdır. - Ürün ambalaj miktarında en az 3 ml olmalıdır. - Ürün mavi renkte olmalıdır.

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi Klinik Muayene (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi İSTENEN BELGELER ; 1- SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98)

tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98) temel bilgiler tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98) helisel matkap ucu silindirik saplı/ konik saplı matkap ucu-ø kanal sırt döndürücü dil (DIN 1809' a göre) sap-ø eksen gövde

Detaylı

Hasta Bilgilendirme. InLine IPS. Kişisel gülümsemeniz için

Hasta Bilgilendirme. InLine IPS. Kişisel gülümsemeniz için Hasta Bilgilendirme IPS InLine Kişisel gülümsemeniz için InLine gülümseyin! Çekici bir gülümsemeye sahip insanlar çoğunlukla daha mutludur ve profesyonel hayatlarında daha başarılıdır. Daha sempatik ve

Detaylı

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI TC. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Javid JAFARZADA Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. M. Kemal ÇALIŞKAN

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

SERİ KALİTE - OTOMOBİL ENDÜSTRİSİ İÇİN LUTZ BIÇAK AĞIZ VE BIÇAKLARI

SERİ KALİTE - OTOMOBİL ENDÜSTRİSİ İÇİN LUTZ BIÇAK AĞIZ VE BIÇAKLARI SERİ KALİTE - OTOMOBİL ENDÜSTRİSİ İÇİN LUTZ BIÇAK AĞIZ VE BIÇAKLARI ÖZEL BIÇAK AĞIZLARI FOLYO SENTETİK VE CAM ELYAF TIBBİ MALZEME GIDA MADDELERİ ZANAAT / DIY OTOMOBİL DOKUMACILIK www.lutz-blades.com TAªIT

Detaylı

Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz?

Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz? Hasta Bilgilendirme Bize danışın! Uygulama ekibiniz size yardımcı olmaktan memnun olacaktır. Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz? Klinik kaşesi IPSe.max all ceramic all you need 640689/0612/e www.ivoclarvivadent.com

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011

Detaylı

PROF.DR.L.ŞEBNEM TÜRKÜN

PROF.DR.L.ŞEBNEM TÜRKÜN Ön Bölgede Estetik Restoratif Uygulamalar Prof. Dr. L. Sebnem Türkün Estetiğin öneminin artması ile diş hekimlerine estetik talepler ile gelen hasta sayısında önemli bir artış olmuştur. Restorasyon ile

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK STAJ BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK STAJ BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA 4. SINIF 5. SINIF Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 30 Anterior ve posterior dişlere yapılan tüm amalgam,

Detaylı

Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman

Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman Son derece estetik İnanılmaz kolay Estetik sonuçlar Kendinden sertleşen cam iyonomer siman Vivaglass CEM, verimlilik,

Detaylı

Materials Development Solutions. Kuronlar ve köprüler için çok güçlü seramik

Materials Development Solutions. Kuronlar ve köprüler için çok güçlü seramik Materials Development Solutions Kuronlar ve köprüler için çok güçlü seramik H.C. Starck Zirkonoksit geleceğin hammaddesi High-Tech seramik malzemeleri modern dental teknolojisinin en önemli başarı faktörlerinden

Detaylı

Elektrikli Devrilir Tavalar

Elektrikli Devrilir Tavalar Electrolux THERMALINE otel, işyeri mutfakları, hastane, merkezi mutfaklar ve havaalanı inflight mutfaklarının ağır iş gereksinimleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek

Detaylı

BEAUTY GUİDE Güzellik. Rehberi

BEAUTY GUİDE Güzellik. Rehberi BEAUTY GUİDE Güzellik Rehberi ALLIK VE PUDRA FIRÇALARI Duo Fibre Allık Fırçaları : Toz,krem veya su bazlı ürünlerin yüzdeki bölgelere hafifçe uygulanmasında kullanılır. NASBRUSH0003 Duo Fibre Geniş Allık

Detaylı

Plastik Boru Makası ROWELD Plastik Boru Kaynak Tekni i

Plastik Boru Makası ROWELD Plastik Boru Kaynak Tekni i Plastik Boru Makası ROCUT TC 42 Ø 42 mm ye kadar plastik boru makası PP-, PE-, PE-X-, PB- ve PVDF-boruların Ø 42 mm ye kadar kesilmesi için. Plastikboruların kolay kesilmesi için sa lam, hassas bıçak.

Detaylı

5 neden: neden TRIOS u seçmelisiniz? TRIOS bir ölçüden çok daha fazlasıdır. Ölçüleri dijital olarak almanın 5 avantajı*

5 neden: neden TRIOS u seçmelisiniz? TRIOS bir ölçüden çok daha fazlasıdır. Ölçüleri dijital olarak almanın 5 avantajı* TRIOS 5 neden: neden u seçmelisiniz? TRIOS bir ölçüden çok daha fazlasıdır Üstün tarama teknolojileri Esneklik sağlayan donanım yapılandırmaları En geniş endikasyon kapsamı Her türlü laboratuvar ortamı

Detaylı

taşlama ve delme Elmas kesme Kesici ve Aşındıcı Diskler Kesici ve Aşındırıcı Diskler

taşlama ve delme Elmas kesme Kesici ve Aşındıcı Diskler Kesici ve Aşındırıcı Diskler Elmas kesme taşlama ve delme Kesme, Elmas taşlayarak kesme,kesme taşlama ve fırçalama ve delme 145 Aksesuarlar 2013 2015 Fiyat Listesi Kesici ve Aşındırıcı 146 Kesici ve aşındırıcı diskler Aksesuarlar

Detaylı

Metaxdoor MR30/GLA-GLM. Cam Döner Kapı

Metaxdoor MR30/GLA-GLM. Cam Döner Kapı Metaxdoor MR30/GLA-GLM Cam Döner Kapı Metaxdoor Mr30/GLA-MR30/GLM cam döner kapılar size sunduğu esneklik ile hayallerinizdeki girişi yaratmanızı sağlar. MR30/GLA-MR30/GLM cam döner kapılarda teknoloji

Detaylı

Etkileyici Ölçüler Virtual

Etkileyici Ölçüler Virtual Etkileyici Ölçüler Hidrofilik hassas ölçü maddesi Hidrofilik: Doğru anda Hidrofili ve temas açısı Mükemmel Islanabilirlik Mükemmel nem değiştirme karakteristikleri Hidrofili suya olan afinite hassas ölçü

Detaylı

Phonares II Dışavurumcu estetik protez dişler

Phonares II Dışavurumcu estetik protez dişler SR Dışavurumcu estetik protez dişler Sofistike gereksinimler için doğal görünümlü diş formları DOĞAL - GERÇEK GİBİ SR Dışavurumcu estetik En yüksek beklentiler Günümüzde protez kullanıcıları farklı şekilde

Detaylı

BÖLÜM 11. Dental Malzemeler. MVM Medikal Veteriner Malzemeleri. www.mvm.com.tr. l BÖLÜM 11 SAYFA 319

BÖLÜM 11. Dental Malzemeler. MVM Medikal Veteriner Malzemeleri. www.mvm.com.tr. l BÖLÜM 11 SAYFA 319 BÖLÜM 11 Dental Malzemeler MVM Medikal Veteriner Malzemeleri l BÖLÜM 11 SAYFA 319 Ultrascaler Kavitron M1 R1394 Kavitron uçları 25 Khz uyumlu Su sızdırmaz el aleti Endo fonksiyonlu (endo uçları opsiyonludur)

Detaylı

BİR OVERDENTURE UYGULAMASI

BİR OVERDENTURE UYGULAMASI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 209-215, 1985 BİR OVERDENTURE UYGULAMASI A. DOĞAN* Özellikle son 10 yılda önem kazanan overdenture yapımı, dişhekimliğinde 100 yıldan beri bilinmektedir. Overdenture

Detaylı

CoroMill QD. Yüksek güvenlikli kanal frezeleme

CoroMill QD. Yüksek güvenlikli kanal frezeleme CoroMill QD Yüksek güvenlikli kanal frezeleme Kanal frezelemedeki ana zorluk, özellikle derin ve dar kanallar işlenirken genelde talaş boşaltmadır. CoroMill QD içten kesme sıvısına sahip türünün ilk kesicisidir.

Detaylı

TUTUCUSUZ MATRİS SETİ

TUTUCUSUZ MATRİS SETİ TUTUCUSUZ MATRİS SETİ 1. Sınıf II vakalarında tutucu kullanmadan rahat çalışma imkânı sunmalıdır. 2. Matris bantları önceden şekillendirilmiş olmalıdır. 3. Set içinden 1 adet sıkma aleti ve 1 adet kilitleme

Detaylı

Kampanya 1 Mart 2012 ye kadar geçerli özel lansman fiyatları

Kampanya 1 Mart 2012 ye kadar geçerli özel lansman fiyatları Yeni Lokma Takımı Programı Akıllı Kombinasyonlar Kampanya 1 Mart 01 ye kadar geçerli özel lansman fiyatları www.cetaform.com Fiyatlar nakit ödemeye göre düzenlenmiştir. Kampanya stoklarla sınırlıdır. CETA

Detaylı

Ön Bölge Diş Dizimi. Prof. Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi DişhekimliğiFakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Ön Bölge Diş Dizimi. Prof. Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU. Ege Üniversitesi DişhekimliğiFakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ön Bölge Diş Dizimi Prof. Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU Ege Üniversitesi DişhekimliğiFakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Diş Dizimi Doğal dişlere sahip bireylerde çiğneme hareketleri, santral

Detaylı

Empress Direct System

Empress Direct System özel etkiler yaratır Flow Color IPS Empress Direct System , direkt estetik restoratif uygulamalar için üniversal nano hibrid dolgu maddesidir. 32 renkte ve 5 seviyede translüsens özellik mevcuttur., olağanüstü

Detaylı

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46

Kompakt panolar. Kompakt panolar AE. Kompakt sistem panoları CM. Plastik panolar KS. Kompakt panolar AE...46 Kompakt panolar Kompakt panolar AE Kompakt panolar AE...46 Kompakt sistem panoları CM Genişlik 600 800 mm...50 Genişlik 1000 1200 mm...51 Plastik panolar KS Plastik panolar KS...52 Rittal Katalog 34/Endüstriyel

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI (EK-4)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI (EK-4) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK (EK-4) SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 45 Tüm dolgu tedavileri, anterior ve posterior dişler dahil

Detaylı

Boru kesme makinası. REMS Cento REMS Cento RF. for Professionals

Boru kesme makinası. REMS Cento REMS Cento RF. for Professionals Boru kesme makinası REMS Cento REMS Cento RF for Professionals 5 Patent EP 1 782 904 Süper hızlı. 90. Talaşsız. Dış çapaksız. Kuru. Alman Kalite Ürünü 1 12 3 6 4 9 13 2 14 1 11 10 5 11 10 REMS Cento RF

Detaylı

İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi

İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi Dr. Léon Pariente ve Dr. Karim Dada Özel Muayenehane Paris, Fransa Hasta: Erkek 62 yaşında Dişin konumu: Üst lateral kesici diş Cerrahi

Detaylı

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit.

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M Oral Care 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M post ve kor çözümleri. RelyX Fiber Post 3D nin sağladığı faydalar. Daha kısa sürede öngörülebilir sonuçlar. Biliyoruz ki endodonti

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri

MAK-204. Üretim Yöntemleri MAK-204 Üretim Yöntemleri Taşlama ve Taşlama Tezgahı (12.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Taşlama Đşleminin Tanımı: Belirli bir formda imal

Detaylı

Optra Yenilikçi Aksesuarlar

Optra Yenilikçi Aksesuarlar Optra Yenilikçi Aksesuarlar OptraDam Plus OptraGate OptraSculpt OptraContact OptraPol OptraFine OptraStick OptraDam Plus Mükemmel bir nem izolasyonu için eşsiz rubber dam Güvenilir ve kontrollü tedavi

Detaylı

Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır.

Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır. Meta Biomed METACEM için Kullanım Talimatları Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır. ENDİKASYONLAR: - Kron ve köprüler (Seramik, kompozit, porselen metali)

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

Boru kesme makinası. REMS Cento REMS Cento RF. for Professionals

Boru kesme makinası. REMS Cento REMS Cento RF. for Professionals Boru kesme makinası REMS Cento REMS Cento RF for Professionals 5 Patent EP 1 782 904 Süper hızlı. 90. Talaşsız. Dış çapaksız. Kuru. Alman Kalite Ürünü 1 12 3 6 4 9 13 2 14 1 11 10 5 11 10 REMS Cento RF

Detaylı

Ç a p a k a l m a ç ö z ü m l e r i n d e l i d e r. Son. Dokunuş. S H A V I V S p o t l i g h t

Ç a p a k a l m a ç ö z ü m l e r i n d e l i d e r. Son. Dokunuş. S H A V I V S p o t l i g h t Ç a p a k a l m a ç ö z ü m l e r i n d e l i d e r Son Dokunuş S H A V I V S p o t l i g h t En Yeni Ürünler Havşa kitleri Her bir kit 3 farklı boyutta solid HSS havşa raspası içerir ve çok geniş aralıklardaki

Detaylı

KURUMSAL BİZ KİMİZ? MİSYON VİZYON KALİTE POLİTİKAMIZ

KURUMSAL BİZ KİMİZ? MİSYON VİZYON KALİTE POLİTİKAMIZ KURUMSAL BİZ KİMİZ? 2002 yılından itibaren genel aşındırıcı ürünlerin üretimini ve satışını yapmaktayız.edinmiş olduğu bilgi ve tecrübe ile sektörde hizmet vermeye devam eden firmamız Paslanmaz çelik,

Detaylı

Binicili Tip BD 50/40 RS Bp Pack

Binicili Tip BD 50/40 RS Bp Pack Binicili Tip BD 50/40 RS Bp Pack 50cm'lik çalışma genişliği ve 40 litrelik tank kapasitesine sahiptir. Arkadan ittirmeli bir makinenin manevra kabiliyetine sahip ve aynı zamanda binicili tip bir makine

Detaylı

ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ

ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ Kronun Tamamlanması 3-4 Yaş Erüpsüyon 6 Yaş Kökün Tamamlanması 9 10 Yaş Diş Boyu 22.0 mm Kron Boyu 8.0 mm Kök Boyu 12.9 mm (Mezyobukkal) 12.7mm (Distobukkal)

Detaylı

ÖZET all ceramic all you need

ÖZET all ceramic all you need ÖZET BİLİMSEL RAPOR Vol. 01 / 2001 2011 amic all cer need u all yo IPS e.max BİLİMSEL RAPOR Vol. 01 / 2001 2011 Özet IPS e.max sistemi, pres ve CAD/CAM teknolojileri için lityum disilikat (LS2) cam seramik

Detaylı

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL 5.GRUP AFYON, AKSARAY, BARTIN, BİLECİK, ÇANKIRI, ÇORUM, KARABÜK, KARAMAN, KASTAMONU, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KÜTAHYA, MANİSA, SİVAS, TOKAT, UŞAK, YOZGAT İLLERİNİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (Bu tarife 01.01.2002-31.12.2002

Detaylı

İş güvenliği ekipmanları. Setler 415. Ekonomik Seri Ürünler. ekipmanları. iş güvenliği. Ekonomik Setler. Ürünler

İş güvenliği ekipmanları. Setler 415. Ekonomik Seri Ürünler. ekipmanları. iş güvenliği. Ekonomik Setler. Ürünler Seri iş güvenliği ekipmanları İş güvenliği ekipmanları Setler 415 Setler Aksesuarlar 2015 2016 Fiyat Listesi 416 Seri Aksesuarlar 2017 Fiyat Listesi Seri SDS-Plus-1 Kırıcı Delici Ucları Donatılı betonda

Detaylı

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama Baumit SilikatTop (SilikatPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, mineral esaslı, silikat ince son kat dekoratif kaplamadır. Dış ve iç cepheler için, Tane veya Çizgi dokuya sahip sıva dokulu

Detaylı

Lava Ultimate. Restoratif. Preparasyon ve Kullanım Yönergeleri

Lava Ultimate. Restoratif. Preparasyon ve Kullanım Yönergeleri Lava Ultimate Restoratif Preparasyon ve Kullanım Yönergeleri M ESPE Lava Ultimate CAD/CAM Restoratif M ESPE Lava Ultimate CAD/CAM Restoratif, CAD/CAM indirekt restorasyonların frezelenmesinde porselen

Detaylı

Boru kesme makinası. REMS Cento REMS Cento RF. for Professionals

Boru kesme makinası. REMS Cento REMS Cento RF. for Professionals Boru kesme makinası REMS Cento REMS Cento RF for Professionals 5 Patent EP 1 782 904 Süper hızlı. 90. Talaşsız. Dış çapaksız. Kuru. Alman Kalite Ürünü 1 12 3 6 4 9 13 2 14 1 11 10 5 11 REMS Cento Ø 115

Detaylı

Elektrikli Çok Amaçlı Pişiriciler

Elektrikli Çok Amaçlı Pişiriciler 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

EL MIKSERLERI YENİ RESTORANLAR ZİNCİRLER - LOKANTALAR

EL MIKSERLERI YENİ RESTORANLAR ZİNCİRLER - LOKANTALAR EL MIKSERLERI YENİ RESTORANLAR ZİNCİRLER - LOKANTALAR MIKSER FONKSIYON CMP, CMP Combi, MP, MP Combi Ayarlanabilir hız yaptığınız ișleme göre hızınızı ayarlayabilme ve hızınızı düșürerek, sıçramayı ön-

Detaylı

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1 Bükme ve Düzeltme Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tip No inç. Sayfa Boru Bükmeler Tesisat 7 5 8-4 10-18 8.2 Enstrüman 8 16-1 2 6-12 8.2 Üçlü Bükme

Detaylı

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu Geçici restorasyonlar Sabit protetik restorasyonların yapılması sırasında, hastalarda kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun tekrar kazandırılması,

Detaylı

Elektrikli Çok Amaçlı Pişiriciler

Elektrikli Çok Amaçlı Pişiriciler 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

LUTZ BLADES BIÇAK AĞIZLARI - ONYILLARDIR PROFESYONEL ESNAF VE ALET TACİRLERİNİN EMIN SEÇİMİ

LUTZ BLADES BIÇAK AĞIZLARI - ONYILLARDIR PROFESYONEL ESNAF VE ALET TACİRLERİNİN EMIN SEÇİMİ LUTZ BLADES BIÇAK AĞIZLARI - ONYILLARDIR PROFESYONEL ESNAF VE ALET TACİRLERİNİN EMIN SEÇİMİ ÖZEL BIÇAK AĞIZLARI FOLYO SENTETİK VE CAM ELYAF TIBBİ MALZEME GIDA MADDELERİ ZANAAT / DIY OTOMOBİL DOKUMACILIK

Detaylı

10, Çayınız da artık Cafissimo dan! 95 TL BANYOLARINIZA DOĞALLIĞI. Dilediğiniz kapsülü seçin, çayınızı Cafissimo demlesin.

10, Çayınız da artık Cafissimo dan! 95 TL BANYOLARINIZA DOĞALLIĞI. Dilediğiniz kapsülü seçin, çayınızı Cafissimo demlesin. Çayınız da artık Cafissimo dan! Dilediğiniz kapsülü seçin, çayınızı Cafissimo demlesin. 5 Ağustos ta www.tchibo.com.tr de ve tüm Tchibo larda YENİ Cafissimo TEATIME 10, 95 TL 10 adet çay kapsülü Her hafta

Detaylı

MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ

MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ MANDİBULA HAREKETLERİNİN OKLÜZAL MORFOLOJİYE ETKİLERİ DR. HÜSNÜ YAVUZYILMAZ I- SAGİTTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER 2- HORİZONTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER 3- FRONTAL DÜZLEMDEKİ HAREKETLER I- SAGITTAL DÜZLEMDEKİ

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

SPİNAL ÇÖZÜMLER. KARMED SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ T: F:

SPİNAL ÇÖZÜMLER. KARMED SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ T: F: SPİNAL ÇÖZÜMLER KARMED SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ www.karmedgroup.com.tr T: +90 216 577 08 90 F: +90 216 577 08 91 info@karmedgroup.com FİRMA PROFİLİ ġirket kurucularının 16 yıllık omurga cerrahi

Detaylı

TAM PROTEZLERDE POSTERİOR DİŞ DİZİMİ. Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU

TAM PROTEZLERDE POSTERİOR DİŞ DİZİMİ. Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU TAM PROTEZLERDE POSTERİOR DİŞ DİZİMİ Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU Molar dişlerin esas görevi çiğnemektir. Ancak premolar dişler gülümseme bölgesinde oldukları için estetik değerleri de vardır. Fonksiyon +

Detaylı

1948 siaflex. Her bir uygulama alanı için esneklik

1948 siaflex. Her bir uygulama alanı için esneklik 1948 siaflex Her bir uygulama alanı için esneklik 1948 siaflex Her bir uygulama alanı için esneklik 1948 siaflex farklı özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Esnek lateks tabanı sayesinde birçok form özelliği

Detaylı

Geri dönüşsüz damperler

Geri dönüşsüz damperler ,1 X X testregistrierung Geri dönüşsüz damperler Tipi Ayarlanabilir durdurucu Ağır iş uygulamalarına yönelik Geri dönüşsüz damperler, sistem çalışır durumda değilken istenilen hava akış yönüne karşı istenmeyen

Detaylı

Temizlik Setleri. Ürün Özellikleri: Mop. Sap. Kova. Tekerlekli Taşıma Aparatı. Ürün Kodu. Ürün Barkod Koli Barkod Koli İçi Hacim (lt)

Temizlik Setleri. Ürün Özellikleri: Mop. Sap. Kova. Tekerlekli Taşıma Aparatı. Ürün Kodu. Ürün Barkod Koli Barkod Koli İçi Hacim (lt) İÇİNDEKİLER TEMİZLİK SETLERİ... 4 MOPLAR... 6 APARATLAR... SAPLAR... 14 CAM TEMİZLİK ÜRÜNLERİ... 16 TEMİZLİK BEZLERİ... 18 SÜNGER VE OVMA ÜRÜNLERİ... 20 Temizlik Setleri Mop Temizleme alanı genişletilmiş

Detaylı

Jotamastic Smart Pack

Jotamastic Smart Pack ENDÜSTRĐYEL ÜRÜNLER PERAKENDE SERĐSĐ Jotamastic Smart Pack Mükemmel penetrasyon, yapışma ve nem toleransı Fırça ve rulo ile kolayca uygulanır. Đki bileşen hızlı ve kolay bir şekilde karıştırılır. - 10

Detaylı