Periodontal tedavide mekanik kök yüzeyi planlaması ve odontoplasti için elmas frezler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Periodontal tedavide mekanik kök yüzeyi planlaması ve odontoplasti için elmas frezler"

Transkript

1 Intensiv Perio Set Prof. K.H. Rateitschak, University of Basel, Switzerland Periodontal tedavide mekanik kök yüzeyi planlaması ve odontoplasti için elmas frezler Periodontitis tedavisinde, kök yüzeyi temizliği ve cilalaması, önemli tedavi uygulamaları arasındadır. Subgingival ve supragingival diº taºı ve periodontal plak kadar, yüzeysel olarak endotoksin içeren sement tabakasının da dikkatlice kaldırılması önemlidir. Bunlar periodontal dokuların tamamen iyileºme ve regenerasyonu için kesin oluºturulması gereken iºlemlerdir. 12 adet konik ve alev uçlu frez; ISO boyutları 012, 014, ve 016; seti oluºturan her frez, uzun ve kısa boyunlu olmak üzere iki ayrı tipte olup 75µm, 40µm ve 15µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdırlar. 75µm tane büyüklüğünde elmasla kaplı olan frezler; odontoplasti, dar kök çukurları ve furkasyon geniºletmesi için kullanılır. 40µm tane yapısındaki frezler kök yüzeyinin temizlenmesi için kullanılır. İki değiºik ºekil, morfolojik olarak ulaºması zor olan yüzeylerde bile baºarı ile kullanılır. 15µm tane yapısındaki frezler son düzenleme için kullanılır. Bu frezler sadece angldruva için geliºtirilmiºlerdir. Düºük basınçla diºe temas edilir ve aletin dönme hızı 6000 rpm olmalıdır. Subgingival ve supragingival oluºumların mekanik olarak kaldırılması Kök yüzeyi planlama Odontoplasti Pürüzsüz ve düz kök yüzeyi Zor bölgelere kolay eriºim (furkasyon, kök yüzeyi çukurları, derin periodontal cepler) Intensiv Rootshape Set University of Bern, Switzerland Doku koruyucu, elmas kaplı osilasyon eğeleri Günümüz periodontal tedavisinde; kök yüzeyindeki yumuºak mikrobiyolojik plak, oluºumlar ve dolgu artıklarının kaldırılması ve kontrolünde etkin rol oynarlar. Rootshape eğeleri, bu tür tedavi uygulamaları için idealdir. Seti oluºturan esnek eğeler, iki değiºik uzunlukta hazırlanmıºtır (11 mm ve 16 mm). Çalıºan uç bölgesi kaºık ºeklinde dıºbükey hazırlanmıº olup dıº bükey olan yüzey elmasla kaplanmıºtır. Elmas tane büyüklükleri 40µm, 15µm, 4µm. Bu eğelerin Kavo 61 LRG veya Kavo 2061 CHC angldruva ile kullanılması tavsiye edilir. Supragingival ve subfingival plakların kaldırılması Kök yüzeyi planlama Odontoplasti Morfolojik olarak ulaºılması zor olan bölgelere kolay eriºim Kök yüzeyindeki artıkların kolay bulunması Eğlerin esnekliğinden dolayı kontrollü basinç uygulanması 54

2 ) RA 740 frezi ile açık olarak kök yüzeyi düzeltilmesi 2) RA 415 frezi ile kapalı olarak subgingival kalıntıların uzaklaºtırılması 3) RA 740 frezi ile posterior diºteki plağın ve subgingival oluºumların uzaklaºtırılması 4) RA 515 frezi ile açık olarak kök yüzeyi düzeltilmesi 5) RA 540 frezi ile açık olarak kök yüzeyi düzeltilmesi ) Konkav kök yüzeyinde konveks çalıºma adaptasyonu 2) Morfolojik olarak zor olan alanlarda çalıºmayı sağlayan ºekil ve uzunlukta eğe 3) Eğenin ºekli ideal olarak kök yüzeyine adapte olur. 55

3 Intensiv Proxoshape Set University of Zurich and Bern, Switzerland Ara yüzeylerdeki taºkın dolguların kaldırılması ve dolgu kenarlarının bitirilmesi için elmas kaplı osilasyon eğeleri Mükemmel adapte edilmiº ve cilalanmıº arayüz dolguları veya kuron kenarları, segonder çürüklerden korunmanın ve sağlıklı periodonsiyuma sahip olmanın ilk koºuludur. Proxoshape, dolgu yüzeylerinin ve kenarlarının hassas bir ºekilde bitirilmesi ve cila iºlemine hazırlanması için bütün gereksinimleri karºılayacak özelliklere sahiptir. 4 adet eğe; diºin ºekline kolayca adapte olur, eğenin bütün yüzeyi tek taraflı olarak 4 çeºit tane büyüklüğünde elmas kaplanmıºtır (125µm, 90µm, 40µm 15µm). 1 adet Diakleen frez temizleme lastik blok. Ref adet frez itici. Bu eğelerin Kavo 61 LRG veya Kavo2061 CHC angldruva ile kullanılması tavsiye edilir. Dolgu ve siman artıklarının kaldırılması Seramik veya altın kuron protezlerinin arayüzeydeki kenarlarının düzeltilmesi Arayüzdeki restorasyon yüzeylerinin kontur ve bitirilmesi Interdental aralığa kolayca eriºilebilir Komºu diºlere iyatrojenik zarar verilmez Döner aletlerin (frezlerin) sebep olabilecekleri dalgalı yüzey oluºturma olasılığı ortadan kalkar Intensiv Proxoshape Set Optional University of Zurich and Bern, Switzerland Ara yüzeylerdeki taºkın dolguların kaldırılması ve dolgu kenarlarının bitirilmesi için elmas kaplı osilasyon eğeleri Mükemmel adapte edilmiº ve cilalanmıº arayüz dolguları veya kuron kenarları, segonder çürüklerden korunmanın ve sağlıklı periodonsiyuma sahip olmanın ilk koºuludur. Proxoshape, dolgu yüzeylerinin ve kenarlarının hassas bir ºekilde bitirilmesi ve cila iºlemine hazırlanması için bütün gereksinimleri karºılayacak özelliklere sahiptir. 4 adet eğe; Proxoshape setteki gibi 3 adet eğe; geniºletilmiº çalıºma bölgesi için (90µm, 40µm 15µm). 2 adet dar eğe; (40µm,15µm) 1 adet 15µm tane yapılı elmas eğe, PS3G, zor eriºilen kök yüzeylerinin cilalanması için kullanılır Bu eğelerin Kavo 61 LRG veya Kavo2061 CHC angldruva ile kullanılması tavsiye edilir. Dolgu ve siman artıklarının kaldırılması Seramik veya altın kuron protezlerinin arayüzeydeki kenarlarının düzeltilmesi Arayüzdeki restorasyon yüzeylerinin kontur ve bitirilmesi Interdental aralığa kolayca eriºilebilir Komºu diºlere iyatrojenik zarar verilmez Döner aletlerin (frezlerin) sebep olabilecekleri dalgalı yüzey oluºturma olasılığı ortadan kalkar 56

4 1 2 1) PS2 eğesi ile proksimal yüzeylerdeki dolgu sınırlarının hazırlanması 2) PS3 eğesi ile komºu diºe zarar vermeden restorayonun kontakt noktasının ºekillendirilmesi ) Kole dolgusu kenarının PS2L eğe kullanılarak bitirilmesi 2) Ara yüz komposit dolgunun PS2 eğe kullanılarak bitirilmesi 3) Ara yüzdeki amalgam dolgu artıklarının PS1 eğe kullanılarak kaldırılması 4) Ara yüzdeki amalgam dolgu artıklarının PS1 eğe kullanılarak kaldırılması (bukkal görünüº) 57

5 Intensiv ProxoStrip Pat. pend. N /07 Scientifically tested by the University of Ancona, Italy Proksimal yüzeylerin son cilalama iºlemini pratik, hızlı ve ergonomik olarak yapmak için elmas kaplı metal zımpara bant Zımpara bantları, dolguların arayüzlerinin düzeltilmesi ve ön cilası, dolgulardaki küçük taºkınlıkların uzaklaºtırılması gibi iºlemlerde klinikte sıklıkla kullanılmaktadır. Plastik bantlar,dolguların taºkın kısımlarını uzaklaºtırmada etkili değillerdir, hızlı bir ºekilde kıvrılamazlar ve uzunlukları nedeniyle kullanıºsızdırlar. Standart metal bantlar kısmen daha agresiftirler ve farklı bantlarla, uzun tedavi süresiyle sonuçlanan görev paylaºımını sağlarlar. Aºırı uzunluktaki standart bantlar, hastaların dudaklarında ve diºetlerinde istenmeyen yaralanmalara neden olabilirler. İntensiv ara yüz bandı, 15µm (sarı) ve 40µm (kırmızı) gren boyutlarında 2 kullanım alanı olan, uçları delikli, güvenlik ve ergonomi sağlayan tutma yerleri bulunan metal banttır. Bandın toplam uzunluğu 80mm olup tedavi sırasında parmakların desteğini kolaylaºtırır. Bandın, 2,5 mm lik yüksekliği interdental aralıkta alanlar arasındaki boºluğu, böylece kontakt noktasını korumaktadır. Tek bir yüzeyi elmas kaplı olup steril edilebilir ve yeniden kullanılabilir Kuron kenarlarının ve dolguların ara yüzlerinin düzeltilmesi ve cilalanması Kuronların kenarlarındaki ve dolgu yüzeylerindeki çıkıntıların ve fazlalıkların uzaklaºtırılması Adeziv restorasyonlarda ara yüz servikal kısımlarda eğim verilmesi Tek bir iºlemle düzeltme ve cila Kolay ve güvenli kullanım, ergonomik sap Parmak desteğini artırmak için yapılmıº kısa bant Ara yüzlerin mükemmel cilası Intensiv ProxoStrip Ref. PX Pat. Pend. N /07 Diamond coated strips 40 µm / 15 µm Intensiv ProxoStrip Ref. PX Pat. Pend. N /07 Diamond coated strips 40 µm / 15 µm Intensiv ProxoStrip Intensiv ProxoStrip Ref. PX Ref. PX pcs 12 pcs Intensiv SA 6916 Grancia Switzerland Intensiv SA 6916 Grancia Switzerland

6 ) Vakanın ilk görüntüsü 2) Güvenli ergonomik kavrama için delikli bant uçları 3) Elmas kaplı olmayan kısım dar ara yüzlere rahat giriºi sağlar 4) Düzeltmek için kırmızı ve sarı yüzeylerin ikisi de kullanılabilir 5) Bandın sarı kısmı kontakt noktasına zarar vermeden ara yüzeylerin mükemmel bir ºekilde cilalanması için tasarlanmıºtır 6) Sonuç Ref. PX Paket 6 adet Ref. PX Paket 12 adet 59

7 Intensiv Cavishape Set, Intensiv Cavishape Set S University of Bern, Switzerland Preperasyon kenarlarının düzeltilmesi için elmas osilasyon eğeleri Kavite kenarlarının preperasyonunda ve düzeltilmesinde, tamamen pürüzsüz hale getirilmesi çok önemlidir. İn vivo ve in vitro çalıºmalar; kavite ºekillendirici eğelerin, standart el aletleri ve titreºim yapan enstrümanlardan daha üstün olduğunu göstermektedir. Bu durum minedeki kırılmaların önlenmesinde büyük rol oynar. Aynı zamanda preperasyon kenarlarının Cavishape eğeleri ile bitirilmesi sayesinde komºu diºin korunması kesin bir ºekilde sağlanır. Çok esnek, 45 uç açısı, tek taraflı elmas kaplı eğeler 2 değiºik geniºlik (1 ve 1,5 mm) ve 2 çeºit tane boyutu (40µm ve 25µm) Rijit eğeler (Set S ) 90 uç açısı, 1,5 mm geniºlikte ve 2 çeºit tane boyutunda (40µm ve 25µm) 61 LRG Kavo baºlık ya da Kavo 2061 CHC intracompact anglduruva ile kullanılır. Kavite preperasyonlarının düzeltilmesi (Sınıf II) Kaviteler, mini dolgular, dolgular Adeziv restorasyonlar (seramik, kompozit) Cerec preperasyonları (özellikle Set S) Preperasyon kenarlarının korunarak düzeltilmesindeki hassaslık Pürüzsüz homojen preperasyon yüzeyleri Komºu diºe iyatrojenik zararlar verilmemesi Intensiv Bevelshape Set University of Bern, Switzerland Mükemmel basamak ve preperasyon kenarları için elmas osilasyon eğeleri Kompozit dolgular, altın inleyler ve kaplamalar için ideal kavite preperasyonundaki anahtar faktör, sınırları net olan basamaktır. Protetik restorasyonların hazırlanmasında kenarlarda basamak ya da ºev hazırlanması sonucun kalitesini belirlemektedir. Osilasyon eğelerinin tek tarafının elmas kaplı olması, komºu diºi iyatrojenik hasarlardan ve periodontal doku yaralanmalarından korur. Kavisli eğeler ile distale eğimli bitimler 3 adet eğe; uç kısmı dıºbükey, çalıºan yüzeyin tamamı ve elmas kaplı, tane büyüklükleri 40µm, 25µm, 15µm 3 adet eğe; uç kısmı dıºbükey ve sadece bu bölümü elmas kaplı, tane büyüklükleri 40µm, 25µm, 15µm 61 LRG Kavo baºlık ya da Kavo 2061 CHC intracompact anglduruva ile kullanılır. Kenar düzeltmeleri; - Anterior kompozitler - Kompozit dolgu kaviteleri - İnley ve onleyler Veneer restorasyonlarında kenar düzeltilmesi Kuron preperasyonları - ªev hazırlığında kenar düzeltilmesi - Basamak hazırlığında kenar düzeltilmesi Mükemmel cilalı ve net kesim sınırı olan keskin kenar bitimleri Mine prizmalarındaki mikro çatlakların ve olukların önlenmesi Komºu diºe verilebilecek iyatrojenik zararların önlenmesi 60

8 ) Bütün iç açıların yuvarlaklaºtırılması 3) Kullanım esnasında eğenin gözle görülebilen esnekliği 4) Döner enstrümanlar ile kavite preperasyonu 5) Cavishape ile kavite kenarlarının düzeltilmesi Cavishape Set Cavishape Set S ) Kavite duvarına ve tabanına eğenin mükemmel adaptasyonu 3) Servikal basamağın hazırlanması 4) BS40 ya da BS40T ile veneer preperasyonlarında kenar düzeltilmesi 5) Sınıf IV restorasyonlarda kenar eğiminin hazırlanması

9 Intensiv Ortho-Strips System University of Zurich, Switzerland Ortodontik tedavide çift taraflı interdental aºındırma (stripping). Çift taraflı osilasyon bantları Ortodontik tedavilerde, ara yüzeylerin açılması, aºındırılması, düzeltilmesi ve cilalanması iºlemlerinde, diºin morfolojisi korunmalıdır. Zımpara bantlarını,tane boyutu inceden kalına doğru, sistematik bir biçimde seçmek önemlidir. Ortho-stripler, elle yapılan iºlemlerden farklı olarak hız ve kontrollü mine aºındırılmasını takiben cilalanmasını sağlar, böylece sağlıklı diº dokusunun gereksiz uzaklaºtırılması engellenir. Her iki yüzeyi de elmas kaplı, esnek bantlar 5 farklı tane büyüklüğü; 90µm olan diºlerin ara yüz kontakt noktalarının açılmasında; 60µm, 40µm, 25µm ve 15µm olan bantlar aºındırma, ºekillendirme, düzeltme ve cilalama iºlemlerinde kullanılır. Sistem iki ayrı set halinde hazırlanmıºtır. 060A (bu setteki bantların tane büyüklükleri; 90µm, 40µm, 25 µm, 15µm) ve 060B (bu setteki bantların tane büyüklükleri; 60µm, 40µm, 25µm ve 15µm) olan iki set ve tek parça halinde ulaºılabilir. Diºlerin ara yüzlerinin aºındırılması Ortodontik tedavide diºin boyutunda bilateral aºındırma yaparak ara yüzlerin geniºletilmesi Ortodontik tedavide, minör fazlalıkların aºındırılması ve düzeltme iºlemleri Minenin ara yüz kısımlarının çift taraflı cilalanması İnterdental kontakt noktalarının verimli bir biçimde açılması Minenin hızlı ve kontrollü aºındırılması Tek bir iºlemde komºu diºlerin de ara yüzlerin ºekillendirilmesi, düzeltilmesi ve cilalanması Uygulama sırasında hastanın dudağının ve hekimin parmaklarının zarar görmemesi Ortho-Strips One-Sided Set University of Zurich, Switzerland Ortodontik tedavide, tek taraflı interdental yüzlerinin aºındırılması ve cilalanması (stripping). Tek taraflı osilasyon bantları Ortodontik tedavide, mineyi aºındırırken, düzeltirken ve cilalarken anatomik oluºumlara dikkat etmek gerekmektedir. Bantları, tane boyutu inceden kalına doğru, sistematik bir biçimde seçmek önemlidir. Tek taraflı orto- bantlar manuel bantlardan farklı olarak hız ve kontrollü mine aºındırılmasını takiben cilalanmasını sağlar,böylece sağlıklı diº dokusunun gereksiz uzaklaºtırılması engellenir ve komºu diºe dokunulmaz. Tek tarafı elmas kaplı esnek bantlar Aºındırma, ºekillendirme, düzeltme ve cilalama için, 40µm, 25µm ve 15µm, 3 farklı gren boyutunda eğeler. Üst ve alt çenenin mezial ve distal bölümleri için sağ (R) ve sol (L) bölge için. Ortodontik tedavide,komºu diºe iyatrojenik zarar vermeden ara yüzlerin açılması ve geniºletilmesi. Tek taraflı proksimal ºekillendirme, bitirme ve cilalama Sağlıklı komºu diº dokusunun korunması Minenin hızlı ve kontrollü bir biçimde aºındırılması Hastanın dudağı ve hekimin parmaklarına zarar verilmemesi 62

10 ) OS90 ile ara yüzün açılması 2) OS40 ile bilateral mine dokusunun aºındırılması 3) OS25 ile kontrollü mine aºındırılması 4) OS15 ile mezial yüzeyin düzeltilmesi ve ön cilası 5) OS15 ile distal yüzeyin düzeltilmesi ve ön cilası ) OS25L ile kanin diºinin mezialinin düzeltilmesi 2) OS25R ile premolar diºinin distalinin düzeltilmesi 3) OS15L ile kanin diºinin distalinin ön cilası 63

11 Intensiv Zirkon Set Clinically approved by Swiss dental laboratory Dubs, Zurich Diº hekimliği klinik ve laboratuvarlarında zirkonyum oksit aºındırma frezleri CAD-CAM sistemi ile üretilen zirkon-oksit kuron ve köprü alt yapılarının ºekillendirilmesi ve düzeltilmesi için, frez ºeklinin özel ve frezlerdeki elmas taneciklerinin uygun büyüklükte olması gerekir. Bu enstrümanlar çoğunlukla dental labratuarlarda yüksek hızla uygulanır. Düºük temas basıncı ve iyi bir su soğutması altında seramik ısısındaki artıº önlenir. Devamlı olarak sağlanan yüksek kesim verimi ekonominin yanı sıra dayanıklı zirkonyum oksit seramiklerin, dikkatli bir ºekilde preperasyonunu sağlar. İntensiv zirkonyum oksit preperasyon setinin uygulanması yüksek kalitede sonuçlar elde edilmesini sağlar. Ucu yuvarlatılmıº konik frez; FG 238 C, FG 8238 ile kuron ve köprü alt yapılarının pürüzlü yüzeylerinin ºekillendirilmesi Ucu yuvarlatılmıº konik frez; FG 4238 ile kuron ve köprü alt yapılarının düzeltilmesi Ucu sivri konik frez; FG 8195 ile köprü alt yapılarının ara yüzlerindeki pürüzlü alanların ºekillendirilmesi Ucu sivri konik frez; FG 8195 ile köprü alt yapılarının ara yüzlerinin düzeltilmesi Ucu yuvarlatılmıº silindirik frez; FG 8325L ile kuron alt yapısnın iç kısmındaki pürüzlerin ºekillendirilmesi Ucu yuvarlatılmıº silindirik frez; FG 4325L ile kuron alt yapısının iç yüzeyinin düzeltilmesi Ucu sivri konikleºtirilmiº frez; FG 113AC ile köprü alt yapısının dar ara yüzlerinin ve ayrıntılarının düzeltilmesi Uzun boyunlu rond frez; 8201NL ile kuronun iç kısımlarına kadar uzanarak prepare edilir Uzun boyunlu rond frez; 4201NL ile kuronun iç kısımlarına kadar uzanarak düzeltilir Küçük rond frez; FG 8200, FG 4200, orta rond frez: FG 8201, FG 4201, büyük rond frez FG 8400, FG Kuron alt yapılarındaki ºev kenarının düzeltilmesi - Kuronun iç yüzeylerindeki pürüzlerin kaldırılması ve düzeltilmesi - Köprü alt yapılarının oklüzal yüzeylerinin ºekillendirilmesi ve düzeltilmesi - Yumurta ºekilli: FG 8255A, FG 4255A ile oklüzal yüzeylerin preperasyonu, palatinal/lingual yüzeylerin ºekillendirilmesi ve düzeltilmesi Zirkonyum oksit kuron ve köprü alt yapılarının ºekillendirilmesi, detay verilmesi ve düzeltilmesi Zirkonyum oksit implant dayanaklarının ºekillendirilmesi ve düzeltilmesi Materiyalden tasarruf ve zirkonya uygulamalarında ekonomik preparasyonlar Farklı gren boyutlarındaki özel ºekiller Yüksek kalitede sonuçlar için laboratuvarda test edilmiº enstrümanlar 64

12 ) 80µm tane büyüklüğündeki; FG 8238 ucu yuvarlatılmıº konik frez ile köprü alt yapısının kaba ºekillendirilmesi 2) 80µm tane büyüklüğündeki; FG 8195 ucu sivri konik frez ile ara yüzlerdeki pürüzlerin ºekillendirilmesi 3) 40µm tane büyüklüğündeki; FG 4195 ucu sivri konik frez ile ara yüzlerin düzeltilmesi 4) 40µm tane büyüklüğündeki; FG 4325L ucu yuvarlatılmıº silindirik frez ile köprü yüzeyinin iç kısımlarının düzeltilmesi 5) Ucu sivri konik FG 113AC ile köprü alt yapılarının detaylandırılması ve dar ara yüzeylerin kaba ºekillendirilmesi 6) 80µm tane büyüklüğündeki uzun boyunlu 8201 NL rond frezi ile kuronun derinlerine uzanarak preperasyon sağlanması 7) 80µm tane büyüklüğündeki FG 8201 rond frez ile köprüde ºev preperasyonu 8) 40µm tane büyüklüğündeki FG 4255A armut frez ile köprünün palatinal yüzeylerinin düzeltilmesi 65

13 Intensiv Ser-İnley Set I Prof Dr Ç Sevük, L Sevük. İstanbul, Türkiye Seramik ve komposit, İnley-Onley kavitesi hazırlama, frez seti Ser-İnley Set tekniği ; birbirini tamamlayan frez sistemlerinin, kavite geometrisine uygun, standart bir yöntem uygulamasıdır. Kavite hazırlığında; rehber düzlemler, düzgün kavite kenarı, hassasiyet, optimum yüzey pürüzsüzlüğü, sürat, standardizasyon ve kolaylık sağlar. Çeºitli inley ve onley preparasyonlarına olanak sağlamak üzere, üç değiºik çapta frez serisi oluºturulmuºtur. 1.8 mm, 2,5 mm, 3.6 mm. Frezlerin yan yüzeyleri, frez ekseni ile 3 açı yapacak ºekilde hazırlanmıºtır. Her çaptaki frez serisi üç çeºit frez içermektedir; 1 adet 1.8 mm capında, no FG8003LEC frezi. Uç yüzeyi ile yan yüzeyinin de 2 mm lik bölümü 80µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LEC; yan ve uç yüzeyi aºındırıcı) Bu frezle kavitenin ºekil ve derinliği oluºturulur. 1 adet 2.5 mm capında, no FG8002LEC frezi. Uç yüzeyi ile yan yüzeyinin de 2 mm lik bölümü 80µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LEC; yan ve uç yüzeyi aºındırıcı) Bu frezle kavitenin ºekil ve derinliği oluºturulur. 1 adet 3.6 mm capında, no FG8001LEC frezi. Uç yüzeyi ile yan yüzeyinin de 2 mm lik bölümü 80µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LEC; yan ve uç yüzeyi aºındırıcı) Bu frezle kavitenin ºekil ve derinliği oluºturulur. 1 adet 1.8 mm capında, no FG3006LC frezi. Yan yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin duvarları düzeltilir. 1 adet 2.5 mm capında, no FG3005LC frezi. Yan yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin duvarları düzeltilir. Intensiv Ser-İnley Set II Prof Dr Ç Sevük, L Sevük. İstanbul, Türkiye Seramik ve komposit, İnley-Onley kavitesi hazırlama, frez seti Ser-İnley Set tekniği ; birbirini tamamlayan frez sistemlerinin, kavite geometrisine uygun, standart bir yöntem uygulamasıdır. Kavite hazırlığında; rehber düzlemler, düzgün kavite kenarı, hassasiyet, optimum yüzey pürüzsüzlüğü, sürat, standardizasyon ve kolaylık sağlar. Çeºitli inley ve onley preparasyonlarına olanak sağlamak üzere, iki değiºik çapta frez serisi oluºturulmuºtur. 1.8 mm, 2,5 mm. Frez boyları 4 mm.dir Frezlerin yan yüzeyleri, frez ekseni ile 3 açı yapacak ºekilde hazırlanmıºtır. Her çaptaki frez serisi üç çeºit frez içermektedir; 1 adet 1.8 mm capında, no FG8022SLEC frezi. Uç yüzeyi ile yan yüzeyinin de 2 mm lik bölümü 80µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LEC; yan ve uç yüzeyi aºındırıcı) Bu frezle kavitenin ºekil ve derinliği oluºturulur. 1 adet 2.5 mm capında, no FG8023SLEC frezi. Uç yüzeyi ile yan yüzeyinin de 2 mm lik bölümü 80µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LEC; yan ve uç yüzeyi aºındırıcı) Bu frezle kavitenin ºekil ve derinliği oluºturulur. 1 adet 2.5 mm capında, no FG8023SLEC frezi. Uç yüzeyi ile yan yüzeyinin de 2 mm lik bölümü 80µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LEC; yan ve uç yüzeyi aºındırıcı) Bu frezle kavitenin ºekil ve derinliği oluºturulur. 1 adet 1.8 mm capında, no FG3025SLC frezi. Yan yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin duvarları düzeltilir. 66

14 1 adet 3.6 mm capında, no FG3004LC frezi. Yan yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin duvarları düzeltilir. 1 adet 1.8 mm capında, no FG3009EC frezi. Uç yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (EC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin tabanı düzeltilir. 1 adet 2.5 mm capında, no FG3008EC frezi. Uç yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (EC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin tabanı düzeltilir. 1 adet 3.6 mm capında, no FG3007EC frezi. Uç yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (EC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin tabanı düzeltilir. 1 adet FG 3205 bitirme frezi; mine kenarlarının düzeltilmesi için kullanılır, 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır. 1 adet FG50D9 15µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır. 1 adet FG µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır. Endikasyon Premolar ve molarlar diºlerde inley-onley kavitelerinin hazırlanması. Kavite tabanı ve duvarları çok hızlı ve hassas bir ºekilde düzeltilir. Sistemde kullanılan frezlerden her biri diğerlerinin yaptığı iºi bozmaz. Zamandan tasarruf sağlar. Kavitenin kolay ve hızlı hazırlanması ile birlikte dijital ölçü alma yöntemleri baºarılı bir ºekilde desteklenir ) Aynı çaptaki üçlü set, 2) 8002 LEC nolu frezle kavitenin hazırlanması, 3) 3008 EC nolu frezle kavite tabanının düzeltilmesi, 4) 3005 LC nolu frezle kavite duvarının düzeltilmesi, 5) Kavitenin tamamlanmıº ºekli. 1 adet 2.5 mm capında, no FG3026SLC frezi. Yan yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin duvarları düzeltilir. 1 adet 1.8 mm capında, no FG3028SEC frezi. Uç yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (EC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin tabanı düzeltilir. 1 adet 2.5 mm capında, no FG3029SEC frezi. Uç yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (EC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin tabanı düzeltilir. 1 adet FG 3205 bitirme frezi; mine kenarlarının düzeltilmesi için kullanılır, 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır. 1 adet FG50D9 15µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır. 1 adet FG µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır. Endikasyon Premolar ve molarlarda klasik inley kavitelerinin hazırlanması ve bitirilmesi Kavite ve duvarları kolay bir ºekilde hazırlanır. Kavitenin giriº yolu ve rehber düzlemler bir defada belirlenir. Kavite tabanı ve duvarları çok hızlı ve hassas bir ºekilde düzeltilir. Sistemde kullanılan frezlerden her biri diğerlerinin yaptığı iºi bozmaz. Zaman kazandırır. 67

15 PTP Set; Perfect Tooth Preparation Technique, Basic Set Prof Dr Ç Sevük, İstanbul, Türkiye Rehber oluklu diº kesim tekniği, temel frez seti Diº kesimi yapılırken en önemli noktalardan birisi de minimal invaziv anlayıº olmalıdır. Doğal diºte kontrollü bir ºekide,gereğinden fazla aºındırma yapılmaması, diºe daha az zarar vereceği gibi zaman tasarrufu ve hızlı diº kesimi olanağı sağlar. PTP tekniği, temel set frezleri ile diº kesimindeki bu önemli kriterleri göz onünde bulundurarak rehber oluklu diº kesimi yapılır. 1 adet oval frez; FG177ST, ISO boyutu 019, çapı 1.9 mm, elmas tane büyüklüğü 90µm. Bu frezle vestibül ve lingual kole bölgesinde, basamak yapmaya hazırlık amacıyla ortalama 0.5 mm. derinliğinde rehber oluk hazırlanır. 1 adet ikili dairesel oluk frezi; S2ST, ISO boyutu 031, tane büyüklüğü 90µm. 1 adet konikleºtirici frez; 147ST, ISO boyutu 018, 6 koniklik açısı, tane büyüklüğü 90µm. 1 adet üçlü yumurta ºekilli rehber oluk frezi; 277ST, ISO boyutu 041, tane büyüklüğü 90µm. Tam seramik kuronlar, metal-seramik kuronlar, bölümlü kuronlar. CAD/CAM teknolojisine ve klasik yöntemlere uyumlu diº kesimi. Dengeli ve kontrollü diº kesimi sağlar Lüzumsuz madde kaybı önlenir Diº kesiminde hızlı ve net bir çalıºma sağlar Minimal invaziv anlayıºla diºin aºırı küçültülmesi önlenir Diº kesimi esnasında komºu diºler ve yumuºak dokular zarar görmez PTP Set; Perfect Tooth Preparation Technique, Extended Set Prof Dr Ç Sevük, İstanbul, Türkiye Rehber oluklu diº kesim tekniği, tam frez seti PTP extended set, PTP temel set ve yardımcı frezlerle birlikte oluºturulmuºtur. Bu set, diº kesimi yapılırken ihtiyaç duyulacak bütün frezleri içermektedir. 1 adet oval frez; 177ST, ISO boyutu 019, çapı 1.9 mm, elmas tane büyüklüğü 90 µm. Bu frezle vestibül ve lingual kole bölgesinde, basamak yapmaya hazırlık amacıyla ortalama 0.5 mm. derinliğinde rehber oluk hazırlanır. 1 adet ikili dairesel oluk frezi; S2ST, ISO boyutu 031, tane büyüklüğü 90µm. 1 adet konikleºtirici frez; 147ST, ISO boyutu 018, 6 koniklik açısı, tane büyüklüğü 90µm. 1 adet üçlü yumurta ºekilli rehber oluk frezi; 277ST, ISO boyutu 041, tane büyüklüğü 90µm. 1 adet ucu düz silindirik frez; FG8614,ISO boyutu 014, aºındırıcı bölüm uzunluğu 8.0 mm, tane büyüklüğü 80µm. 1 adet ucu torpido silindirik frez; FG8310, ISO boyutu 013, aºındırıcı bölüm uzunluğu 10.0 mm, tane büyüklüğü 80µm. 1 adet ucu düz silindirik frez; FG4614, ISO boyutu 012, aºındırıcı bölüm uzunluğu 8.0 mm, tane büyüklüğü 40µm. 1 adet ucu torpido silindirik frez; FG4310, ISO boyutu 011, aºındırıcı bölüm uzunluğu 10.0 mm, tane büyüklüğü 40µm. 1 adet epolman frezi;fg01440, Iso boyutu adet yumurta ºekilli frez; FG4258, ISO boyutu 019, aºındırıcı bölüm uzunluğu 4.5 mm, tane büyüklüğü 40µm. 68

16 adet yumurta ºekilli frez; FG8258, ISO boyutu 022, aºındırıcı bölüm uzunluğu 4.5 mm, tane büyüklüğü 80µm. 1 adet ucu düz silindirik frez; FG 8712, ISO boyutu 010, aºındırıcı bölüm uzunluğu 8.0 mm, tane büyüklüğü 80µm. Endikasyon Tam seramik kuronlar, metal-seramik kuronlar, bölümlü kuronlar. CAD/CAM teknolojisine ve klasik yöntemlere uyumlu diº kesimi. 1), 2) Oval frez ile kole boyunca oluk hazırlanmasi 3) Ikili rehber oluk frezi ile labial yüzeyde rehber oluk hazırlanması 4) Yumurta ºekilli rehber oluk frezi ile diºin lingual yüzeyinde rehber oluk hazırlanması 5) Yumurta ºekilli frez ile lingual rehber olukların düzeltilmesi 6) Silindirik frezle labial rehber olukların düzeltilmesi 7) Konikleºtirici frez ile kesici kenara doğru 6 konilklik hazırlanması 8) Kesici kenarın aºındırılması Dengeli ve kontrollü diº kesimi sağlar Lüzumsuz madde kaybı önlenir Diº kesiminde hızlı ve net bir çalıºma sağlar Minimal invaziv anlayıºla diºin aºırı küçültülmesi önlenir Diº kesimi esnasında komºu diºler ve yumuºak dokular zarar görmez 69

17 Intensiv UniglossPaste Zürih Üniversitesi tarafından klinik deneylerle test edilmiº ve bilimsel olarak onaylanmıºtır. Tüm estetik restorasyonların cilalanmasında (parlatılmasında) kullanılan mikro tanecikli tek aºamalı cila patıdır. Estetik değerlerin gittikçe önem kazandığı günümüzde, tüm dolgu ve protetik restorasyonların düzgün yüzeyli ve cilalı olması gerekmektedir. Intensiv Unigloss cila patı, içerdiği elmas mikrotanecikleri ve özel formülü ile estetik restorasyonların cilalanmasında kullanılan mükemmel bir üründür. Yapısında gerçek elmas mikrotanecikleri bulunduran estetik restorasyonların bitim iºlemlerinde kullanılan cila patıdır. Intensiv Unigloss Patın özel içeriği sayesinde tiksotropik etki elde edilmektedir. Pat; mavi renkli,kokusuz ve tatsızdır. Estetik dental materyallerin tümünün cilalama ve parlatma iºlemlerinde kullanılılabilir. Var olan estetik restorasyonların bakımında kullanılabilir. Naylon fırça ya da profilaksi lastiği ile sıçratılmadan kullanılabilir. 15 saniyede, hızlı cilalama özelliği vardır. Uygulandığı yüzeyin yüzey pürüzlülüğü doğal mine dokusuna benzer hale gelir. Tüm estetik dental materyallerin cilası için tek pat yeterlidir. Klinik deneylerle test edilmiº ve bilimsel olarak kabul edilmiºtir. Intensiv CrownCutter Clinical pictures: Dr. S. Giani, University of Insubria, Varese, Italy Karbit kuron kesme frezi Yuvarlatılmıº köºeleri olan konik ve silindirik aletlerle titreºimsiz hızlı ve mükemmel kuron kesimi. Intensiv kuron kesici kendine has dizaynı sayesinde tüm bu istekleri karºılıyor. Kuron-köprü protezlerinin kesimi, Amalgam ve altın dolguların sökümü için kullanılabilir. Üstün kesim performansı Hızlandırılmıº kesim iºlemi ݺlem sırasında hastada minimum stres Debrisin çevreye püskürmemesi 70

18 Ref Pack of 6 pieces Pear-shaped Plain Cylinder Round Cylinder Taper CrownCutter ISO Ø 1/10 mm CU42308/6 CU42310/6 CU42309/6 CU41009/6 CU41010/6 CU41012/6 CU41310/6 CU41312/6 CU41612/6 CU41616/6 71

19 Intensiv MarginShaper University of Berne, Switzerland Kavitenin bitirilmesinde ve kenarlarının ºekillendirilmesinde kullanılan osilasyon eğeleri. Yeni kilitlenebilen gövdeli Diº rengindeki restorasyonların dikkatle bitirilmiº kavite kenarlarına sahip olması, restorasyonların ömrü üzerinde etkilidir. Kompozit dolgular, inleyler ve overlayler için açılan kavitelerin kenarları dikkatle ºekillendirilmiº olmalıdır. Protetik restorasyonlar için yapılan kavite hazırlığında düzgün açılandırılmıº basamaklar hazırlamak, kavite duvarlarını düzgün ve eºit ºekilde biçimlendirmek sonucu doğrudan etkiler. Üniversal uçlar iki modelde kullanıma sunulmaktadır; paralel ve konik uçlu. Bu iki modelle hedeflenen hekimlerin ergonomik ve modern kavite dizaynına ulaºabilmesidir. Aksiyal ve distal eğimli, kilitlenebilir saplı rijit uçlar Aletin dıº bükey kısmı 60µm boyutlarında elmas tanecikleri ile kaplıdır. Diğer tarafı ise elmas kaplı değildir. 1 standart paralel uç MS160 1 standart konik uç MS260 Kavo baºlık 61 LRG ve Kavo zıt açılı ıntracompact 2061 CHC ile beraber kullanılabilir. Kavitenin iç duvarlarının ºekillendirilmesi ve bitirilmesinde Kavite ve kuron preparasyonlarının kenarlarının ºekillendirilmesinde Venerlerin kenar bitim sınırlarının ºekillendirilmesinde, ºevli preparasyonlarında Kuron preparasyonlarında; ºevli bitim kenarlarının oluºturulması ve basamağın açılandırılmasında kullanılır. Tek bir enstrümanla hem kavitenin duvarları ºekillendirilir, hem de preparasyon sınırları hızlı ve kolayca hazırlanır. Mikro kırıklar ve mine prizmalarında istenmeyen çatlaklar elimine edilir. Preparasyon sınırında mine defektleri ve oluklarının oluºumu elimine edilir. Mezial ve distal yüzler için aleti değiºtirmeye gerek yoktur. Aletin elmasla kaplanmamıº ters yüzeyi sayesinde, komºu diºte ya da komºu periodontal dokularda herhangi bir zarar meydana gelmez. Intensiv DiaTweezer Uçları elmas kaplı presel. Mat veya parlak presel Diº hekimliği uygulamalarında ufak aletlerin, pivoların, kök parçaları gibi doku artıklarının kavranması ve güvenle tutulması ortamın kayganlığından dolayı zordur. Bu gibi zorlu uygulamalarda elmas kaplı preseller sıkı tutuº güçleri ile hekime yardımcı olmaktadır. Uçlarının iç yüzeyi elmasla kaplı College ve Meriam preselleri Uçlarının iç ve dıº yüzeyi elmasla kaplı College ve Meriam preselleri Mat saplı ya da cilalı saplı olmak üzere iki çeºittir. Her türlü metal pivonun, kemik ve doku parçalarının ve ufak enstrümanların kavranması ve taºınmasında kullanılabilir. Ucunun iç ve dıº kısmı tamamen elmas kaplı olan çeºidiyle,teleskop, kuron protezi gibi tüm içi boº gövdelerin kavranmasında kullanılabilir. Oral cerrahide dokuların atravmatik olarak tutulmasında kullanılır. Enstrümanın iç yüzeyi elmasla kaplı ucu sayesinde sıkı ve güvenli tutuº sağlar. 1) Tüm yüzeyleri elmas kaplı; Ref College Tweezer 2) Sadece iç yüzeyi elmas kaplı; Ref. 1001A College Tweezer 3) Tüm yüzeyleri elmas kaplı; Ref Meriam Tweezer 4) Sadece iç yüzeyi elmas kaplı ; Ref. 1002A 72

20 Ref. MS160 1:1 60 MS160 Ref. MS260 1:1 60 MS260 73

ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR

ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Mustafa DEVRİM Danışman Öğretim Üyesi : Prof.

Detaylı

FİYAT LİSTESİ. ÖNCÜ DENTAL A.Ş. www.oncudental.com

FİYAT LİSTESİ. ÖNCÜ DENTAL A.Ş. www.oncudental.com FİYAT LİSTESİ 2010 Direkt, İndirekt Restorasyon malzemeleri Ve yardımcı Cihazlar. Vitrebond Cam İonomer Kaide Işıkla sertleşir. Kompozit, amalgam ve indirekt restorasyonların altında kaide-örtü olarak

Detaylı

Dental Sektörde. Tecrübenin Adresi... 2013-2014 Ürün Kataloğu. 1938 den beri DİŞ DEPOSU

Dental Sektörde. Tecrübenin Adresi... 2013-2014 Ürün Kataloğu. 1938 den beri DİŞ DEPOSU Dental Sektörde DİŞ DEPOSU 1938 den beri Tecrübenin Adresi... 2013-2014 Ürün Kataloğu DİŞ DEPOSU 1938 yılından bu yana dental ürünler alanında hizmet veren BASMACI DİŞ DEPOSU, dental klinik ve diş laboratuar

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Bahar GÜNEŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DT. KEMAL ÇAĞLAR ÖZKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof.

Detaylı

Ürün Kataloğu 2012-2013

Ürün Kataloğu 2012-2013 Kataloğu 2012-2013 3M ESPE Atelier açıldı! 3M ESPE tarafından kurulan 3M ESPE Atelier, diş hekimlerinin güncel tedavi yöntemlerini inceleyip, pratik olarak uygulayabilecekleri bir eğitim merkezidir. Fark

Detaylı

İÇERİK. Dürr 300,QN,MN Serisi Türbin Anguldurva,Piyasemen,Mikromotor Yedek Parçalar

İÇERİK. Dürr 300,QN,MN Serisi Türbin Anguldurva,Piyasemen,Mikromotor Yedek Parçalar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 3M ESPE Vitrebond, Vitrebond Plus Clicker, Ketac N100 Ketac Molar

Detaylı

Sayın İş Ortaklarımız,

Sayın İş Ortaklarımız, Sayın İş Ortaklarımız, 1978 yılında diş laboratuarı olarak başlayan iş hayatımız 1981 yılında aile büyüklerimizden Kaya Yaman ve Selami Yaman tarafından Merkez Diş Deposu unvanı ile kurulmuştur. Firmamız

Detaylı

Clinpro White Varnish

Clinpro White Varnish Clinpro Cario L-Pop Laktik Asit İndikatör Çubukları Clinpro Prophy Paste Flor içeren profilaksi cila pastası Zaris White&Brite Beyazlatma sistemi Clinpro Cario L Pop, birkaç dakika içinde hasta başında

Detaylı

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gözde Tuğçe ÇELENK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.

Detaylı

Ürünler. İmplant, Protetik, Cerrahi Set

Ürünler. İmplant, Protetik, Cerrahi Set Ürünler İmplant, Protetik, Cerrahi Set Ürünlerimiz Bone Level İmplant Sistemi İMPLANT SİSTEMLERİ Tissue Level İmplant Sistemi Mini İmplant Sistemleri İMPLANT SİSTEMLERİ Dental İmplant KA Bone Level Kemik

Detaylı

SEMTEK: Kaliteli Ürün = Müşteri Memnuniyeti. Semtek için, Kalite Önceliktir...

SEMTEK: Kaliteli Ürün = Müşteri Memnuniyeti. Semtek için, Kalite Önceliktir... Kalitenin Zirvesi SEMTEK: Kaliteli Ürün = Müşteri Memnuniyeti Semtek için, Kalite Önceliktir... 02 02 ikal, Axis Dental ürünlerinin Türkiye deki tek rket, 2007 yılında sektörde kalitesiyle bilinen ürkiye

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2009-DİŞ-031 (Araştırma) FARKLI ADEZİV SİMANLARLA YAPIŞTIRILAN TÜM SERAMİK KRONLARIN MİKROSIZINTILARININ

Detaylı

Etkili Ahşap Zımparalama

Etkili Ahşap Zımparalama Etkili Ahşap Zımparalama İçindekiler KWH Mirka Ltd, KWH Group kuruluşunun bir parçası ve İskandinavya daki en önde gelen kaplamalı zımpara üreticisidir. Mirka, yenilikçi araştırma ve geliştirme programı

Detaylı

III. SINIF AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ DERS NOTLARI

III. SINIF AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ DERS NOTLARI III. SINIF AĞIZ, DİŞ, ÇENE HASTALIKLARI ve CERRAHİSİ DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ferhat MISIR GÖMÜKLÜK PATOGENEZİ TANI VE CERRAHİ UYGULAMALAR Gömülü diş, beklendiği zamanda sürmeyerek diş arkında

Detaylı

SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ. Mustafa GÜNDOĞDU

SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ. Mustafa GÜNDOĞDU SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ Mustafa GÜNDOĞDU Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Tez Danışmanı Prof. Dr. Lütfü İhsan ALADAĞ

Detaylı

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu TEŞEKKÜR.. Aydınlatılmış Onam Formu oluşturulması hazırlık çalışmalarında emeği geçen Onam komisyonunda yer alan meslektaşlarımız A.R. İlker CEBECİ ye, Faik Serhat ÖZSOY a, Mahmud FAYTROUNY ye, Meltem

Detaylı

AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI TEKNĠKERLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ. - II - MESLEK BĠLGĠSĠ VE KLĠNĠK ĠġLEMLER

AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI TEKNĠKERLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ. - II - MESLEK BĠLGĠSĠ VE KLĠNĠK ĠġLEMLER AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI TEKNĠKERLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ - II - MESLEK BĠLGĠSĠ VE KLĠNĠK ĠġLEMLER AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI TEKNĠKERLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ - II - MESLEK BĠLGĠSĠ VE KLĠNĠK ĠġLEMLER Eğitim içeriği Ağız vediş Sağlığı Teknikerliği

Detaylı

PİEZOELEKTRİK CERRAHİ

PİEZOELEKTRİK CERRAHİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi Anabilim Dalı PİEZOELEKTRİK CERRAHİ BİTİRME TEZİ Stj Diş Hekimi: Orhan Rıdvan VURGEÇ Danışman Öğretim Üyesi: Doç.

Detaylı

Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri

Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri Dekorasyonda Kullanılan Paslanmaz Çelik Yüzeylerinin Mekanik İşlemleri Malzemeler ve Kullanımları Serisi, 6. Cilt Euro Inox Euro Inox, Paslanmaz Çelik için Avrupa pazarını geliştirme birliğidir. Euro Inox

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN LAZERLER ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN LAZERLER ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN LAZERLER ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Mustafa Eser EL

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR

DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR T.C. EgeÜniversitesi Diş HekimliğiFakültesi ProtetikDiş TedavisiAnabilimDalı DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR BİTİRMETEZİ Stj. Diş HekimiAsuman KABADAĞ DanışmanÖğretimÜyesi: Doç. Dr.Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

KATALOG 2015/2016. www.dimsandental.com

KATALOG 2015/2016. www.dimsandental.com KATALOG 2015/2016 www.dimsandental.com Dimsan Diş Deposu, 1996 yılında Ankara da kurulmuştur. On yılı aşkın süre içinde önce Ankara merkez, sonra İstanbul şubesini açarak siz değerli diş hekimlerimize,

Detaylı

VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ

VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı VERTİKAL KÖK FRAKTÜRLERİ VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Osman CEYLAN Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Necdet

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK

T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Gökhan AKSOY İZMİR 2010 ÖNSÖZ

Detaylı

TEORİK VE PRATİK PEDODONTİ LİSANS EĞİTİM REHBERİ

TEORİK VE PRATİK PEDODONTİ LİSANS EĞİTİM REHBERİ TEORİK VE PRATİK PEDODONTİ LİSANS EĞİTİM REHBERİ Amacımız: Pedodonti alanında uluslararası düzeyde kabul gören bir eğitim, tedavi ve araştırma merkezi olmaktır. Misyonumuz: Mevcut akademik kadromuz ile

Detaylı

21.09.2012. 1. Kritik aletler: 2. Yarı kritik aletler: 3. Kritik olmayan aletler: AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KULLANILAN ALETLER VE ÖZELLİKLERİ

21.09.2012. 1. Kritik aletler: 2. Yarı kritik aletler: 3. Kritik olmayan aletler: AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KULLANILAN ALETLER VE ÖZELLİKLERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KULLANILAN ALETLER VE ÖZELLİKLERİ Zeynep YİĞİTER Akhisar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi l Diş hekimliğinde kullanılan tüm alet, malzeme ve cihazlar

Detaylı

MANDİBULA FRAKTÜRLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Murat DEMİRCİ. Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cüneyt ÖZEK

MANDİBULA FRAKTÜRLERİ BİTİRME TEZİ. Stj. Diş Hekimi Murat DEMİRCİ. Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cüneyt ÖZEK T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı MANDİBULA FRAKTÜRLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Murat DEMİRCİ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Cüneyt ÖZEK

Detaylı

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi. Sayı:1 Şubat 2013

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi. Sayı:1 Şubat 2013 İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI Dijital Dişhekimliği Dergisi Sayı:1 Şubat 2013 Geniş Abutment Seçeneği Doğal Dişeti Görünümü Vida Gevşemesine Son Maksimum Kortikal Kemik Benzersiz Yiv Tasarımı Minimum Stres

Detaylı