Periodontal tedavide mekanik kök yüzeyi planlaması ve odontoplasti için elmas frezler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Periodontal tedavide mekanik kök yüzeyi planlaması ve odontoplasti için elmas frezler"

Transkript

1 Intensiv Perio Set Prof. K.H. Rateitschak, University of Basel, Switzerland Periodontal tedavide mekanik kök yüzeyi planlaması ve odontoplasti için elmas frezler Periodontitis tedavisinde, kök yüzeyi temizliği ve cilalaması, önemli tedavi uygulamaları arasındadır. Subgingival ve supragingival diº taºı ve periodontal plak kadar, yüzeysel olarak endotoksin içeren sement tabakasının da dikkatlice kaldırılması önemlidir. Bunlar periodontal dokuların tamamen iyileºme ve regenerasyonu için kesin oluºturulması gereken iºlemlerdir. 12 adet konik ve alev uçlu frez; ISO boyutları 012, 014, ve 016; seti oluºturan her frez, uzun ve kısa boyunlu olmak üzere iki ayrı tipte olup 75µm, 40µm ve 15µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdırlar. 75µm tane büyüklüğünde elmasla kaplı olan frezler; odontoplasti, dar kök çukurları ve furkasyon geniºletmesi için kullanılır. 40µm tane yapısındaki frezler kök yüzeyinin temizlenmesi için kullanılır. İki değiºik ºekil, morfolojik olarak ulaºması zor olan yüzeylerde bile baºarı ile kullanılır. 15µm tane yapısındaki frezler son düzenleme için kullanılır. Bu frezler sadece angldruva için geliºtirilmiºlerdir. Düºük basınçla diºe temas edilir ve aletin dönme hızı 6000 rpm olmalıdır. Subgingival ve supragingival oluºumların mekanik olarak kaldırılması Kök yüzeyi planlama Odontoplasti Pürüzsüz ve düz kök yüzeyi Zor bölgelere kolay eriºim (furkasyon, kök yüzeyi çukurları, derin periodontal cepler) Intensiv Rootshape Set University of Bern, Switzerland Doku koruyucu, elmas kaplı osilasyon eğeleri Günümüz periodontal tedavisinde; kök yüzeyindeki yumuºak mikrobiyolojik plak, oluºumlar ve dolgu artıklarının kaldırılması ve kontrolünde etkin rol oynarlar. Rootshape eğeleri, bu tür tedavi uygulamaları için idealdir. Seti oluºturan esnek eğeler, iki değiºik uzunlukta hazırlanmıºtır (11 mm ve 16 mm). Çalıºan uç bölgesi kaºık ºeklinde dıºbükey hazırlanmıº olup dıº bükey olan yüzey elmasla kaplanmıºtır. Elmas tane büyüklükleri 40µm, 15µm, 4µm. Bu eğelerin Kavo 61 LRG veya Kavo 2061 CHC angldruva ile kullanılması tavsiye edilir. Supragingival ve subfingival plakların kaldırılması Kök yüzeyi planlama Odontoplasti Morfolojik olarak ulaºılması zor olan bölgelere kolay eriºim Kök yüzeyindeki artıkların kolay bulunması Eğlerin esnekliğinden dolayı kontrollü basinç uygulanması 54

2 ) RA 740 frezi ile açık olarak kök yüzeyi düzeltilmesi 2) RA 415 frezi ile kapalı olarak subgingival kalıntıların uzaklaºtırılması 3) RA 740 frezi ile posterior diºteki plağın ve subgingival oluºumların uzaklaºtırılması 4) RA 515 frezi ile açık olarak kök yüzeyi düzeltilmesi 5) RA 540 frezi ile açık olarak kök yüzeyi düzeltilmesi ) Konkav kök yüzeyinde konveks çalıºma adaptasyonu 2) Morfolojik olarak zor olan alanlarda çalıºmayı sağlayan ºekil ve uzunlukta eğe 3) Eğenin ºekli ideal olarak kök yüzeyine adapte olur. 55

3 Intensiv Proxoshape Set University of Zurich and Bern, Switzerland Ara yüzeylerdeki taºkın dolguların kaldırılması ve dolgu kenarlarının bitirilmesi için elmas kaplı osilasyon eğeleri Mükemmel adapte edilmiº ve cilalanmıº arayüz dolguları veya kuron kenarları, segonder çürüklerden korunmanın ve sağlıklı periodonsiyuma sahip olmanın ilk koºuludur. Proxoshape, dolgu yüzeylerinin ve kenarlarının hassas bir ºekilde bitirilmesi ve cila iºlemine hazırlanması için bütün gereksinimleri karºılayacak özelliklere sahiptir. 4 adet eğe; diºin ºekline kolayca adapte olur, eğenin bütün yüzeyi tek taraflı olarak 4 çeºit tane büyüklüğünde elmas kaplanmıºtır (125µm, 90µm, 40µm 15µm). 1 adet Diakleen frez temizleme lastik blok. Ref adet frez itici. Bu eğelerin Kavo 61 LRG veya Kavo2061 CHC angldruva ile kullanılması tavsiye edilir. Dolgu ve siman artıklarının kaldırılması Seramik veya altın kuron protezlerinin arayüzeydeki kenarlarının düzeltilmesi Arayüzdeki restorasyon yüzeylerinin kontur ve bitirilmesi Interdental aralığa kolayca eriºilebilir Komºu diºlere iyatrojenik zarar verilmez Döner aletlerin (frezlerin) sebep olabilecekleri dalgalı yüzey oluºturma olasılığı ortadan kalkar Intensiv Proxoshape Set Optional University of Zurich and Bern, Switzerland Ara yüzeylerdeki taºkın dolguların kaldırılması ve dolgu kenarlarının bitirilmesi için elmas kaplı osilasyon eğeleri Mükemmel adapte edilmiº ve cilalanmıº arayüz dolguları veya kuron kenarları, segonder çürüklerden korunmanın ve sağlıklı periodonsiyuma sahip olmanın ilk koºuludur. Proxoshape, dolgu yüzeylerinin ve kenarlarının hassas bir ºekilde bitirilmesi ve cila iºlemine hazırlanması için bütün gereksinimleri karºılayacak özelliklere sahiptir. 4 adet eğe; Proxoshape setteki gibi 3 adet eğe; geniºletilmiº çalıºma bölgesi için (90µm, 40µm 15µm). 2 adet dar eğe; (40µm,15µm) 1 adet 15µm tane yapılı elmas eğe, PS3G, zor eriºilen kök yüzeylerinin cilalanması için kullanılır Bu eğelerin Kavo 61 LRG veya Kavo2061 CHC angldruva ile kullanılması tavsiye edilir. Dolgu ve siman artıklarının kaldırılması Seramik veya altın kuron protezlerinin arayüzeydeki kenarlarının düzeltilmesi Arayüzdeki restorasyon yüzeylerinin kontur ve bitirilmesi Interdental aralığa kolayca eriºilebilir Komºu diºlere iyatrojenik zarar verilmez Döner aletlerin (frezlerin) sebep olabilecekleri dalgalı yüzey oluºturma olasılığı ortadan kalkar 56

4 1 2 1) PS2 eğesi ile proksimal yüzeylerdeki dolgu sınırlarının hazırlanması 2) PS3 eğesi ile komºu diºe zarar vermeden restorayonun kontakt noktasının ºekillendirilmesi ) Kole dolgusu kenarının PS2L eğe kullanılarak bitirilmesi 2) Ara yüz komposit dolgunun PS2 eğe kullanılarak bitirilmesi 3) Ara yüzdeki amalgam dolgu artıklarının PS1 eğe kullanılarak kaldırılması 4) Ara yüzdeki amalgam dolgu artıklarının PS1 eğe kullanılarak kaldırılması (bukkal görünüº) 57

5 Intensiv ProxoStrip Pat. pend. N /07 Scientifically tested by the University of Ancona, Italy Proksimal yüzeylerin son cilalama iºlemini pratik, hızlı ve ergonomik olarak yapmak için elmas kaplı metal zımpara bant Zımpara bantları, dolguların arayüzlerinin düzeltilmesi ve ön cilası, dolgulardaki küçük taºkınlıkların uzaklaºtırılması gibi iºlemlerde klinikte sıklıkla kullanılmaktadır. Plastik bantlar,dolguların taºkın kısımlarını uzaklaºtırmada etkili değillerdir, hızlı bir ºekilde kıvrılamazlar ve uzunlukları nedeniyle kullanıºsızdırlar. Standart metal bantlar kısmen daha agresiftirler ve farklı bantlarla, uzun tedavi süresiyle sonuçlanan görev paylaºımını sağlarlar. Aºırı uzunluktaki standart bantlar, hastaların dudaklarında ve diºetlerinde istenmeyen yaralanmalara neden olabilirler. İntensiv ara yüz bandı, 15µm (sarı) ve 40µm (kırmızı) gren boyutlarında 2 kullanım alanı olan, uçları delikli, güvenlik ve ergonomi sağlayan tutma yerleri bulunan metal banttır. Bandın toplam uzunluğu 80mm olup tedavi sırasında parmakların desteğini kolaylaºtırır. Bandın, 2,5 mm lik yüksekliği interdental aralıkta alanlar arasındaki boºluğu, böylece kontakt noktasını korumaktadır. Tek bir yüzeyi elmas kaplı olup steril edilebilir ve yeniden kullanılabilir Kuron kenarlarının ve dolguların ara yüzlerinin düzeltilmesi ve cilalanması Kuronların kenarlarındaki ve dolgu yüzeylerindeki çıkıntıların ve fazlalıkların uzaklaºtırılması Adeziv restorasyonlarda ara yüz servikal kısımlarda eğim verilmesi Tek bir iºlemle düzeltme ve cila Kolay ve güvenli kullanım, ergonomik sap Parmak desteğini artırmak için yapılmıº kısa bant Ara yüzlerin mükemmel cilası Intensiv ProxoStrip Ref. PX Pat. Pend. N /07 Diamond coated strips 40 µm / 15 µm Intensiv ProxoStrip Ref. PX Pat. Pend. N /07 Diamond coated strips 40 µm / 15 µm Intensiv ProxoStrip Intensiv ProxoStrip Ref. PX Ref. PX pcs 12 pcs Intensiv SA 6916 Grancia Switzerland Intensiv SA 6916 Grancia Switzerland

6 ) Vakanın ilk görüntüsü 2) Güvenli ergonomik kavrama için delikli bant uçları 3) Elmas kaplı olmayan kısım dar ara yüzlere rahat giriºi sağlar 4) Düzeltmek için kırmızı ve sarı yüzeylerin ikisi de kullanılabilir 5) Bandın sarı kısmı kontakt noktasına zarar vermeden ara yüzeylerin mükemmel bir ºekilde cilalanması için tasarlanmıºtır 6) Sonuç Ref. PX Paket 6 adet Ref. PX Paket 12 adet 59

7 Intensiv Cavishape Set, Intensiv Cavishape Set S University of Bern, Switzerland Preperasyon kenarlarının düzeltilmesi için elmas osilasyon eğeleri Kavite kenarlarının preperasyonunda ve düzeltilmesinde, tamamen pürüzsüz hale getirilmesi çok önemlidir. İn vivo ve in vitro çalıºmalar; kavite ºekillendirici eğelerin, standart el aletleri ve titreºim yapan enstrümanlardan daha üstün olduğunu göstermektedir. Bu durum minedeki kırılmaların önlenmesinde büyük rol oynar. Aynı zamanda preperasyon kenarlarının Cavishape eğeleri ile bitirilmesi sayesinde komºu diºin korunması kesin bir ºekilde sağlanır. Çok esnek, 45 uç açısı, tek taraflı elmas kaplı eğeler 2 değiºik geniºlik (1 ve 1,5 mm) ve 2 çeºit tane boyutu (40µm ve 25µm) Rijit eğeler (Set S ) 90 uç açısı, 1,5 mm geniºlikte ve 2 çeºit tane boyutunda (40µm ve 25µm) 61 LRG Kavo baºlık ya da Kavo 2061 CHC intracompact anglduruva ile kullanılır. Kavite preperasyonlarının düzeltilmesi (Sınıf II) Kaviteler, mini dolgular, dolgular Adeziv restorasyonlar (seramik, kompozit) Cerec preperasyonları (özellikle Set S) Preperasyon kenarlarının korunarak düzeltilmesindeki hassaslık Pürüzsüz homojen preperasyon yüzeyleri Komºu diºe iyatrojenik zararlar verilmemesi Intensiv Bevelshape Set University of Bern, Switzerland Mükemmel basamak ve preperasyon kenarları için elmas osilasyon eğeleri Kompozit dolgular, altın inleyler ve kaplamalar için ideal kavite preperasyonundaki anahtar faktör, sınırları net olan basamaktır. Protetik restorasyonların hazırlanmasında kenarlarda basamak ya da ºev hazırlanması sonucun kalitesini belirlemektedir. Osilasyon eğelerinin tek tarafının elmas kaplı olması, komºu diºi iyatrojenik hasarlardan ve periodontal doku yaralanmalarından korur. Kavisli eğeler ile distale eğimli bitimler 3 adet eğe; uç kısmı dıºbükey, çalıºan yüzeyin tamamı ve elmas kaplı, tane büyüklükleri 40µm, 25µm, 15µm 3 adet eğe; uç kısmı dıºbükey ve sadece bu bölümü elmas kaplı, tane büyüklükleri 40µm, 25µm, 15µm 61 LRG Kavo baºlık ya da Kavo 2061 CHC intracompact anglduruva ile kullanılır. Kenar düzeltmeleri; - Anterior kompozitler - Kompozit dolgu kaviteleri - İnley ve onleyler Veneer restorasyonlarında kenar düzeltilmesi Kuron preperasyonları - ªev hazırlığında kenar düzeltilmesi - Basamak hazırlığında kenar düzeltilmesi Mükemmel cilalı ve net kesim sınırı olan keskin kenar bitimleri Mine prizmalarındaki mikro çatlakların ve olukların önlenmesi Komºu diºe verilebilecek iyatrojenik zararların önlenmesi 60

8 ) Bütün iç açıların yuvarlaklaºtırılması 3) Kullanım esnasında eğenin gözle görülebilen esnekliği 4) Döner enstrümanlar ile kavite preperasyonu 5) Cavishape ile kavite kenarlarının düzeltilmesi Cavishape Set Cavishape Set S ) Kavite duvarına ve tabanına eğenin mükemmel adaptasyonu 3) Servikal basamağın hazırlanması 4) BS40 ya da BS40T ile veneer preperasyonlarında kenar düzeltilmesi 5) Sınıf IV restorasyonlarda kenar eğiminin hazırlanması

9 Intensiv Ortho-Strips System University of Zurich, Switzerland Ortodontik tedavide çift taraflı interdental aºındırma (stripping). Çift taraflı osilasyon bantları Ortodontik tedavilerde, ara yüzeylerin açılması, aºındırılması, düzeltilmesi ve cilalanması iºlemlerinde, diºin morfolojisi korunmalıdır. Zımpara bantlarını,tane boyutu inceden kalına doğru, sistematik bir biçimde seçmek önemlidir. Ortho-stripler, elle yapılan iºlemlerden farklı olarak hız ve kontrollü mine aºındırılmasını takiben cilalanmasını sağlar, böylece sağlıklı diº dokusunun gereksiz uzaklaºtırılması engellenir. Her iki yüzeyi de elmas kaplı, esnek bantlar 5 farklı tane büyüklüğü; 90µm olan diºlerin ara yüz kontakt noktalarının açılmasında; 60µm, 40µm, 25µm ve 15µm olan bantlar aºındırma, ºekillendirme, düzeltme ve cilalama iºlemlerinde kullanılır. Sistem iki ayrı set halinde hazırlanmıºtır. 060A (bu setteki bantların tane büyüklükleri; 90µm, 40µm, 25 µm, 15µm) ve 060B (bu setteki bantların tane büyüklükleri; 60µm, 40µm, 25µm ve 15µm) olan iki set ve tek parça halinde ulaºılabilir. Diºlerin ara yüzlerinin aºındırılması Ortodontik tedavide diºin boyutunda bilateral aºındırma yaparak ara yüzlerin geniºletilmesi Ortodontik tedavide, minör fazlalıkların aºındırılması ve düzeltme iºlemleri Minenin ara yüz kısımlarının çift taraflı cilalanması İnterdental kontakt noktalarının verimli bir biçimde açılması Minenin hızlı ve kontrollü aºındırılması Tek bir iºlemde komºu diºlerin de ara yüzlerin ºekillendirilmesi, düzeltilmesi ve cilalanması Uygulama sırasında hastanın dudağının ve hekimin parmaklarının zarar görmemesi Ortho-Strips One-Sided Set University of Zurich, Switzerland Ortodontik tedavide, tek taraflı interdental yüzlerinin aºındırılması ve cilalanması (stripping). Tek taraflı osilasyon bantları Ortodontik tedavide, mineyi aºındırırken, düzeltirken ve cilalarken anatomik oluºumlara dikkat etmek gerekmektedir. Bantları, tane boyutu inceden kalına doğru, sistematik bir biçimde seçmek önemlidir. Tek taraflı orto- bantlar manuel bantlardan farklı olarak hız ve kontrollü mine aºındırılmasını takiben cilalanmasını sağlar,böylece sağlıklı diº dokusunun gereksiz uzaklaºtırılması engellenir ve komºu diºe dokunulmaz. Tek tarafı elmas kaplı esnek bantlar Aºındırma, ºekillendirme, düzeltme ve cilalama için, 40µm, 25µm ve 15µm, 3 farklı gren boyutunda eğeler. Üst ve alt çenenin mezial ve distal bölümleri için sağ (R) ve sol (L) bölge için. Ortodontik tedavide,komºu diºe iyatrojenik zarar vermeden ara yüzlerin açılması ve geniºletilmesi. Tek taraflı proksimal ºekillendirme, bitirme ve cilalama Sağlıklı komºu diº dokusunun korunması Minenin hızlı ve kontrollü bir biçimde aºındırılması Hastanın dudağı ve hekimin parmaklarına zarar verilmemesi 62

10 ) OS90 ile ara yüzün açılması 2) OS40 ile bilateral mine dokusunun aºındırılması 3) OS25 ile kontrollü mine aºındırılması 4) OS15 ile mezial yüzeyin düzeltilmesi ve ön cilası 5) OS15 ile distal yüzeyin düzeltilmesi ve ön cilası ) OS25L ile kanin diºinin mezialinin düzeltilmesi 2) OS25R ile premolar diºinin distalinin düzeltilmesi 3) OS15L ile kanin diºinin distalinin ön cilası 63

11 Intensiv Zirkon Set Clinically approved by Swiss dental laboratory Dubs, Zurich Diº hekimliği klinik ve laboratuvarlarında zirkonyum oksit aºındırma frezleri CAD-CAM sistemi ile üretilen zirkon-oksit kuron ve köprü alt yapılarının ºekillendirilmesi ve düzeltilmesi için, frez ºeklinin özel ve frezlerdeki elmas taneciklerinin uygun büyüklükte olması gerekir. Bu enstrümanlar çoğunlukla dental labratuarlarda yüksek hızla uygulanır. Düºük temas basıncı ve iyi bir su soğutması altında seramik ısısındaki artıº önlenir. Devamlı olarak sağlanan yüksek kesim verimi ekonominin yanı sıra dayanıklı zirkonyum oksit seramiklerin, dikkatli bir ºekilde preperasyonunu sağlar. İntensiv zirkonyum oksit preperasyon setinin uygulanması yüksek kalitede sonuçlar elde edilmesini sağlar. Ucu yuvarlatılmıº konik frez; FG 238 C, FG 8238 ile kuron ve köprü alt yapılarının pürüzlü yüzeylerinin ºekillendirilmesi Ucu yuvarlatılmıº konik frez; FG 4238 ile kuron ve köprü alt yapılarının düzeltilmesi Ucu sivri konik frez; FG 8195 ile köprü alt yapılarının ara yüzlerindeki pürüzlü alanların ºekillendirilmesi Ucu sivri konik frez; FG 8195 ile köprü alt yapılarının ara yüzlerinin düzeltilmesi Ucu yuvarlatılmıº silindirik frez; FG 8325L ile kuron alt yapısnın iç kısmındaki pürüzlerin ºekillendirilmesi Ucu yuvarlatılmıº silindirik frez; FG 4325L ile kuron alt yapısının iç yüzeyinin düzeltilmesi Ucu sivri konikleºtirilmiº frez; FG 113AC ile köprü alt yapısının dar ara yüzlerinin ve ayrıntılarının düzeltilmesi Uzun boyunlu rond frez; 8201NL ile kuronun iç kısımlarına kadar uzanarak prepare edilir Uzun boyunlu rond frez; 4201NL ile kuronun iç kısımlarına kadar uzanarak düzeltilir Küçük rond frez; FG 8200, FG 4200, orta rond frez: FG 8201, FG 4201, büyük rond frez FG 8400, FG Kuron alt yapılarındaki ºev kenarının düzeltilmesi - Kuronun iç yüzeylerindeki pürüzlerin kaldırılması ve düzeltilmesi - Köprü alt yapılarının oklüzal yüzeylerinin ºekillendirilmesi ve düzeltilmesi - Yumurta ºekilli: FG 8255A, FG 4255A ile oklüzal yüzeylerin preperasyonu, palatinal/lingual yüzeylerin ºekillendirilmesi ve düzeltilmesi Zirkonyum oksit kuron ve köprü alt yapılarının ºekillendirilmesi, detay verilmesi ve düzeltilmesi Zirkonyum oksit implant dayanaklarının ºekillendirilmesi ve düzeltilmesi Materiyalden tasarruf ve zirkonya uygulamalarında ekonomik preparasyonlar Farklı gren boyutlarındaki özel ºekiller Yüksek kalitede sonuçlar için laboratuvarda test edilmiº enstrümanlar 64

12 ) 80µm tane büyüklüğündeki; FG 8238 ucu yuvarlatılmıº konik frez ile köprü alt yapısının kaba ºekillendirilmesi 2) 80µm tane büyüklüğündeki; FG 8195 ucu sivri konik frez ile ara yüzlerdeki pürüzlerin ºekillendirilmesi 3) 40µm tane büyüklüğündeki; FG 4195 ucu sivri konik frez ile ara yüzlerin düzeltilmesi 4) 40µm tane büyüklüğündeki; FG 4325L ucu yuvarlatılmıº silindirik frez ile köprü yüzeyinin iç kısımlarının düzeltilmesi 5) Ucu sivri konik FG 113AC ile köprü alt yapılarının detaylandırılması ve dar ara yüzeylerin kaba ºekillendirilmesi 6) 80µm tane büyüklüğündeki uzun boyunlu 8201 NL rond frezi ile kuronun derinlerine uzanarak preperasyon sağlanması 7) 80µm tane büyüklüğündeki FG 8201 rond frez ile köprüde ºev preperasyonu 8) 40µm tane büyüklüğündeki FG 4255A armut frez ile köprünün palatinal yüzeylerinin düzeltilmesi 65

13 Intensiv Ser-İnley Set I Prof Dr Ç Sevük, L Sevük. İstanbul, Türkiye Seramik ve komposit, İnley-Onley kavitesi hazırlama, frez seti Ser-İnley Set tekniği ; birbirini tamamlayan frez sistemlerinin, kavite geometrisine uygun, standart bir yöntem uygulamasıdır. Kavite hazırlığında; rehber düzlemler, düzgün kavite kenarı, hassasiyet, optimum yüzey pürüzsüzlüğü, sürat, standardizasyon ve kolaylık sağlar. Çeºitli inley ve onley preparasyonlarına olanak sağlamak üzere, üç değiºik çapta frez serisi oluºturulmuºtur. 1.8 mm, 2,5 mm, 3.6 mm. Frezlerin yan yüzeyleri, frez ekseni ile 3 açı yapacak ºekilde hazırlanmıºtır. Her çaptaki frez serisi üç çeºit frez içermektedir; 1 adet 1.8 mm capında, no FG8003LEC frezi. Uç yüzeyi ile yan yüzeyinin de 2 mm lik bölümü 80µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LEC; yan ve uç yüzeyi aºındırıcı) Bu frezle kavitenin ºekil ve derinliği oluºturulur. 1 adet 2.5 mm capında, no FG8002LEC frezi. Uç yüzeyi ile yan yüzeyinin de 2 mm lik bölümü 80µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LEC; yan ve uç yüzeyi aºındırıcı) Bu frezle kavitenin ºekil ve derinliği oluºturulur. 1 adet 3.6 mm capında, no FG8001LEC frezi. Uç yüzeyi ile yan yüzeyinin de 2 mm lik bölümü 80µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LEC; yan ve uç yüzeyi aºındırıcı) Bu frezle kavitenin ºekil ve derinliği oluºturulur. 1 adet 1.8 mm capında, no FG3006LC frezi. Yan yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin duvarları düzeltilir. 1 adet 2.5 mm capında, no FG3005LC frezi. Yan yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin duvarları düzeltilir. Intensiv Ser-İnley Set II Prof Dr Ç Sevük, L Sevük. İstanbul, Türkiye Seramik ve komposit, İnley-Onley kavitesi hazırlama, frez seti Ser-İnley Set tekniği ; birbirini tamamlayan frez sistemlerinin, kavite geometrisine uygun, standart bir yöntem uygulamasıdır. Kavite hazırlığında; rehber düzlemler, düzgün kavite kenarı, hassasiyet, optimum yüzey pürüzsüzlüğü, sürat, standardizasyon ve kolaylık sağlar. Çeºitli inley ve onley preparasyonlarına olanak sağlamak üzere, iki değiºik çapta frez serisi oluºturulmuºtur. 1.8 mm, 2,5 mm. Frez boyları 4 mm.dir Frezlerin yan yüzeyleri, frez ekseni ile 3 açı yapacak ºekilde hazırlanmıºtır. Her çaptaki frez serisi üç çeºit frez içermektedir; 1 adet 1.8 mm capında, no FG8022SLEC frezi. Uç yüzeyi ile yan yüzeyinin de 2 mm lik bölümü 80µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LEC; yan ve uç yüzeyi aºındırıcı) Bu frezle kavitenin ºekil ve derinliği oluºturulur. 1 adet 2.5 mm capında, no FG8023SLEC frezi. Uç yüzeyi ile yan yüzeyinin de 2 mm lik bölümü 80µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LEC; yan ve uç yüzeyi aºındırıcı) Bu frezle kavitenin ºekil ve derinliği oluºturulur. 1 adet 2.5 mm capında, no FG8023SLEC frezi. Uç yüzeyi ile yan yüzeyinin de 2 mm lik bölümü 80µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LEC; yan ve uç yüzeyi aºındırıcı) Bu frezle kavitenin ºekil ve derinliği oluºturulur. 1 adet 1.8 mm capında, no FG3025SLC frezi. Yan yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin duvarları düzeltilir. 66

14 1 adet 3.6 mm capında, no FG3004LC frezi. Yan yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin duvarları düzeltilir. 1 adet 1.8 mm capında, no FG3009EC frezi. Uç yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (EC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin tabanı düzeltilir. 1 adet 2.5 mm capında, no FG3008EC frezi. Uç yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (EC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin tabanı düzeltilir. 1 adet 3.6 mm capında, no FG3007EC frezi. Uç yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (EC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin tabanı düzeltilir. 1 adet FG 3205 bitirme frezi; mine kenarlarının düzeltilmesi için kullanılır, 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır. 1 adet FG50D9 15µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır. 1 adet FG µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır. Endikasyon Premolar ve molarlar diºlerde inley-onley kavitelerinin hazırlanması. Kavite tabanı ve duvarları çok hızlı ve hassas bir ºekilde düzeltilir. Sistemde kullanılan frezlerden her biri diğerlerinin yaptığı iºi bozmaz. Zamandan tasarruf sağlar. Kavitenin kolay ve hızlı hazırlanması ile birlikte dijital ölçü alma yöntemleri baºarılı bir ºekilde desteklenir ) Aynı çaptaki üçlü set, 2) 8002 LEC nolu frezle kavitenin hazırlanması, 3) 3008 EC nolu frezle kavite tabanının düzeltilmesi, 4) 3005 LC nolu frezle kavite duvarının düzeltilmesi, 5) Kavitenin tamamlanmıº ºekli. 1 adet 2.5 mm capında, no FG3026SLC frezi. Yan yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (LC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin duvarları düzeltilir. 1 adet 1.8 mm capında, no FG3028SEC frezi. Uç yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (EC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin tabanı düzeltilir. 1 adet 2.5 mm capında, no FG3029SEC frezi. Uç yüzeyi 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır (EC; yan yüzeyi aºındırır) Bu frezle kavitenin tabanı düzeltilir. 1 adet FG 3205 bitirme frezi; mine kenarlarının düzeltilmesi için kullanılır, 25µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır. 1 adet FG50D9 15µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır. 1 adet FG µm tane büyüklüğünde elmasla kaplıdır. Endikasyon Premolar ve molarlarda klasik inley kavitelerinin hazırlanması ve bitirilmesi Kavite ve duvarları kolay bir ºekilde hazırlanır. Kavitenin giriº yolu ve rehber düzlemler bir defada belirlenir. Kavite tabanı ve duvarları çok hızlı ve hassas bir ºekilde düzeltilir. Sistemde kullanılan frezlerden her biri diğerlerinin yaptığı iºi bozmaz. Zaman kazandırır. 67

15 PTP Set; Perfect Tooth Preparation Technique, Basic Set Prof Dr Ç Sevük, İstanbul, Türkiye Rehber oluklu diº kesim tekniği, temel frez seti Diº kesimi yapılırken en önemli noktalardan birisi de minimal invaziv anlayıº olmalıdır. Doğal diºte kontrollü bir ºekide,gereğinden fazla aºındırma yapılmaması, diºe daha az zarar vereceği gibi zaman tasarrufu ve hızlı diº kesimi olanağı sağlar. PTP tekniği, temel set frezleri ile diº kesimindeki bu önemli kriterleri göz onünde bulundurarak rehber oluklu diº kesimi yapılır. 1 adet oval frez; FG177ST, ISO boyutu 019, çapı 1.9 mm, elmas tane büyüklüğü 90µm. Bu frezle vestibül ve lingual kole bölgesinde, basamak yapmaya hazırlık amacıyla ortalama 0.5 mm. derinliğinde rehber oluk hazırlanır. 1 adet ikili dairesel oluk frezi; S2ST, ISO boyutu 031, tane büyüklüğü 90µm. 1 adet konikleºtirici frez; 147ST, ISO boyutu 018, 6 koniklik açısı, tane büyüklüğü 90µm. 1 adet üçlü yumurta ºekilli rehber oluk frezi; 277ST, ISO boyutu 041, tane büyüklüğü 90µm. Tam seramik kuronlar, metal-seramik kuronlar, bölümlü kuronlar. CAD/CAM teknolojisine ve klasik yöntemlere uyumlu diº kesimi. Dengeli ve kontrollü diº kesimi sağlar Lüzumsuz madde kaybı önlenir Diº kesiminde hızlı ve net bir çalıºma sağlar Minimal invaziv anlayıºla diºin aºırı küçültülmesi önlenir Diº kesimi esnasında komºu diºler ve yumuºak dokular zarar görmez PTP Set; Perfect Tooth Preparation Technique, Extended Set Prof Dr Ç Sevük, İstanbul, Türkiye Rehber oluklu diº kesim tekniği, tam frez seti PTP extended set, PTP temel set ve yardımcı frezlerle birlikte oluºturulmuºtur. Bu set, diº kesimi yapılırken ihtiyaç duyulacak bütün frezleri içermektedir. 1 adet oval frez; 177ST, ISO boyutu 019, çapı 1.9 mm, elmas tane büyüklüğü 90 µm. Bu frezle vestibül ve lingual kole bölgesinde, basamak yapmaya hazırlık amacıyla ortalama 0.5 mm. derinliğinde rehber oluk hazırlanır. 1 adet ikili dairesel oluk frezi; S2ST, ISO boyutu 031, tane büyüklüğü 90µm. 1 adet konikleºtirici frez; 147ST, ISO boyutu 018, 6 koniklik açısı, tane büyüklüğü 90µm. 1 adet üçlü yumurta ºekilli rehber oluk frezi; 277ST, ISO boyutu 041, tane büyüklüğü 90µm. 1 adet ucu düz silindirik frez; FG8614,ISO boyutu 014, aºındırıcı bölüm uzunluğu 8.0 mm, tane büyüklüğü 80µm. 1 adet ucu torpido silindirik frez; FG8310, ISO boyutu 013, aºındırıcı bölüm uzunluğu 10.0 mm, tane büyüklüğü 80µm. 1 adet ucu düz silindirik frez; FG4614, ISO boyutu 012, aºındırıcı bölüm uzunluğu 8.0 mm, tane büyüklüğü 40µm. 1 adet ucu torpido silindirik frez; FG4310, ISO boyutu 011, aºındırıcı bölüm uzunluğu 10.0 mm, tane büyüklüğü 40µm. 1 adet epolman frezi;fg01440, Iso boyutu adet yumurta ºekilli frez; FG4258, ISO boyutu 019, aºındırıcı bölüm uzunluğu 4.5 mm, tane büyüklüğü 40µm. 68

16 adet yumurta ºekilli frez; FG8258, ISO boyutu 022, aºındırıcı bölüm uzunluğu 4.5 mm, tane büyüklüğü 80µm. 1 adet ucu düz silindirik frez; FG 8712, ISO boyutu 010, aºındırıcı bölüm uzunluğu 8.0 mm, tane büyüklüğü 80µm. Endikasyon Tam seramik kuronlar, metal-seramik kuronlar, bölümlü kuronlar. CAD/CAM teknolojisine ve klasik yöntemlere uyumlu diº kesimi. 1), 2) Oval frez ile kole boyunca oluk hazırlanmasi 3) Ikili rehber oluk frezi ile labial yüzeyde rehber oluk hazırlanması 4) Yumurta ºekilli rehber oluk frezi ile diºin lingual yüzeyinde rehber oluk hazırlanması 5) Yumurta ºekilli frez ile lingual rehber olukların düzeltilmesi 6) Silindirik frezle labial rehber olukların düzeltilmesi 7) Konikleºtirici frez ile kesici kenara doğru 6 konilklik hazırlanması 8) Kesici kenarın aºındırılması Dengeli ve kontrollü diº kesimi sağlar Lüzumsuz madde kaybı önlenir Diº kesiminde hızlı ve net bir çalıºma sağlar Minimal invaziv anlayıºla diºin aºırı küçültülmesi önlenir Diº kesimi esnasında komºu diºler ve yumuºak dokular zarar görmez 69

17 Intensiv UniglossPaste Zürih Üniversitesi tarafından klinik deneylerle test edilmiº ve bilimsel olarak onaylanmıºtır. Tüm estetik restorasyonların cilalanmasında (parlatılmasında) kullanılan mikro tanecikli tek aºamalı cila patıdır. Estetik değerlerin gittikçe önem kazandığı günümüzde, tüm dolgu ve protetik restorasyonların düzgün yüzeyli ve cilalı olması gerekmektedir. Intensiv Unigloss cila patı, içerdiği elmas mikrotanecikleri ve özel formülü ile estetik restorasyonların cilalanmasında kullanılan mükemmel bir üründür. Yapısında gerçek elmas mikrotanecikleri bulunduran estetik restorasyonların bitim iºlemlerinde kullanılan cila patıdır. Intensiv Unigloss Patın özel içeriği sayesinde tiksotropik etki elde edilmektedir. Pat; mavi renkli,kokusuz ve tatsızdır. Estetik dental materyallerin tümünün cilalama ve parlatma iºlemlerinde kullanılılabilir. Var olan estetik restorasyonların bakımında kullanılabilir. Naylon fırça ya da profilaksi lastiği ile sıçratılmadan kullanılabilir. 15 saniyede, hızlı cilalama özelliği vardır. Uygulandığı yüzeyin yüzey pürüzlülüğü doğal mine dokusuna benzer hale gelir. Tüm estetik dental materyallerin cilası için tek pat yeterlidir. Klinik deneylerle test edilmiº ve bilimsel olarak kabul edilmiºtir. Intensiv CrownCutter Clinical pictures: Dr. S. Giani, University of Insubria, Varese, Italy Karbit kuron kesme frezi Yuvarlatılmıº köºeleri olan konik ve silindirik aletlerle titreºimsiz hızlı ve mükemmel kuron kesimi. Intensiv kuron kesici kendine has dizaynı sayesinde tüm bu istekleri karºılıyor. Kuron-köprü protezlerinin kesimi, Amalgam ve altın dolguların sökümü için kullanılabilir. Üstün kesim performansı Hızlandırılmıº kesim iºlemi ݺlem sırasında hastada minimum stres Debrisin çevreye püskürmemesi 70

18 Ref Pack of 6 pieces Pear-shaped Plain Cylinder Round Cylinder Taper CrownCutter ISO Ø 1/10 mm CU42308/6 CU42310/6 CU42309/6 CU41009/6 CU41010/6 CU41012/6 CU41310/6 CU41312/6 CU41612/6 CU41616/6 71

19 Intensiv MarginShaper University of Berne, Switzerland Kavitenin bitirilmesinde ve kenarlarının ºekillendirilmesinde kullanılan osilasyon eğeleri. Yeni kilitlenebilen gövdeli Diº rengindeki restorasyonların dikkatle bitirilmiº kavite kenarlarına sahip olması, restorasyonların ömrü üzerinde etkilidir. Kompozit dolgular, inleyler ve overlayler için açılan kavitelerin kenarları dikkatle ºekillendirilmiº olmalıdır. Protetik restorasyonlar için yapılan kavite hazırlığında düzgün açılandırılmıº basamaklar hazırlamak, kavite duvarlarını düzgün ve eºit ºekilde biçimlendirmek sonucu doğrudan etkiler. Üniversal uçlar iki modelde kullanıma sunulmaktadır; paralel ve konik uçlu. Bu iki modelle hedeflenen hekimlerin ergonomik ve modern kavite dizaynına ulaºabilmesidir. Aksiyal ve distal eğimli, kilitlenebilir saplı rijit uçlar Aletin dıº bükey kısmı 60µm boyutlarında elmas tanecikleri ile kaplıdır. Diğer tarafı ise elmas kaplı değildir. 1 standart paralel uç MS160 1 standart konik uç MS260 Kavo baºlık 61 LRG ve Kavo zıt açılı ıntracompact 2061 CHC ile beraber kullanılabilir. Kavitenin iç duvarlarının ºekillendirilmesi ve bitirilmesinde Kavite ve kuron preparasyonlarının kenarlarının ºekillendirilmesinde Venerlerin kenar bitim sınırlarının ºekillendirilmesinde, ºevli preparasyonlarında Kuron preparasyonlarında; ºevli bitim kenarlarının oluºturulması ve basamağın açılandırılmasında kullanılır. Tek bir enstrümanla hem kavitenin duvarları ºekillendirilir, hem de preparasyon sınırları hızlı ve kolayca hazırlanır. Mikro kırıklar ve mine prizmalarında istenmeyen çatlaklar elimine edilir. Preparasyon sınırında mine defektleri ve oluklarının oluºumu elimine edilir. Mezial ve distal yüzler için aleti değiºtirmeye gerek yoktur. Aletin elmasla kaplanmamıº ters yüzeyi sayesinde, komºu diºte ya da komºu periodontal dokularda herhangi bir zarar meydana gelmez. Intensiv DiaTweezer Uçları elmas kaplı presel. Mat veya parlak presel Diº hekimliği uygulamalarında ufak aletlerin, pivoların, kök parçaları gibi doku artıklarının kavranması ve güvenle tutulması ortamın kayganlığından dolayı zordur. Bu gibi zorlu uygulamalarda elmas kaplı preseller sıkı tutuº güçleri ile hekime yardımcı olmaktadır. Uçlarının iç yüzeyi elmasla kaplı College ve Meriam preselleri Uçlarının iç ve dıº yüzeyi elmasla kaplı College ve Meriam preselleri Mat saplı ya da cilalı saplı olmak üzere iki çeºittir. Her türlü metal pivonun, kemik ve doku parçalarının ve ufak enstrümanların kavranması ve taºınmasında kullanılabilir. Ucunun iç ve dıº kısmı tamamen elmas kaplı olan çeºidiyle,teleskop, kuron protezi gibi tüm içi boº gövdelerin kavranmasında kullanılabilir. Oral cerrahide dokuların atravmatik olarak tutulmasında kullanılır. Enstrümanın iç yüzeyi elmasla kaplı ucu sayesinde sıkı ve güvenli tutuº sağlar. 1) Tüm yüzeyleri elmas kaplı; Ref College Tweezer 2) Sadece iç yüzeyi elmas kaplı; Ref. 1001A College Tweezer 3) Tüm yüzeyleri elmas kaplı; Ref Meriam Tweezer 4) Sadece iç yüzeyi elmas kaplı ; Ref. 1002A 72

20 Ref. MS160 1:1 60 MS160 Ref. MS260 1:1 60 MS260 73

Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations

Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations Advanced Prep & Finishing Set for Cerec Restorations Prof. Dr. W. H. Mörmann and Dr. A. Bindl, University of Zurich, Switzerland İnleyler, bölümlü ve tam kuronlar ve sabit restorasyonlar için elmas frez

Detaylı

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU

BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU BASAMAKLI DİŞ PREPARASYONU Prof. Dr. HASAN NECDET ALKUMRU Basamaklı diş kesiminde kendi geliştirdiğim yöntem olan dişin önce bir yarısının prepare edilerek kesim miktarının gözlenmesi ve olası hataların

Detaylı

Sabit Protezler BR.HLİ.011

Sabit Protezler BR.HLİ.011 Sabit Protezler Beyin Tümörleri Sabit Protezler Sabit Protez Nedir? Sabit protez, eksik veya aşırı derecede madde kaybı görülen dişlerin, renk ve dokusuna benzer malzeme kullanılarak yerine konması işlemidir.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler Hasta bilgilendirme broşürü Tam-seramik ile mükemmel dişler Güzel dişler için doğal bir istek Güzel dişlerin arzu edilmesi çok doğaldır, bu da restorasyonun kalitesine ve seçimine dikkat etmek için iyi

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Cenk CURA Prof. Dr. Ebru ÇAL

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Cenk CURA Prof. Dr. Ebru ÇAL Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Cenk CURA Prof. Dr. Ebru ÇAL Mandibular 2. Küçükazı Dişi 2. Premolar Diş 45-35 5 5 Prof. Dr. Ebru ÇAL SAĞ SOL ÜST 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 ALT 48

Detaylı

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Ders Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Prof. Dr. Hikmet Solak, hsolak@neu.edu.tr Prof. Dr. Arzu

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

Başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir:

Başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir: Laminate kaplama (Laminat Vener-dental veneer) nedir? (Laminey, Lamine ya da lamina olarak da bilinir.=yaprak Porselen) Görünüşünüzü olumsuz yönde etkileyen bir çok diş bozukluklarında mükemmel bir kozmetik

Detaylı

MELKUÇLAR MAKİNE LTD. ŞTİ.

MELKUÇLAR MAKİNE LTD. ŞTİ. MELKUÇLAR MAKİNE LTD. ŞTİ. ZIMPARA ÜRÜN GURUBU Çamlıtepe caddesi 158/b siteler ANKARA Tel: 0 312-351 73 73 faks: 0 312 351 73 33 GENİŞ BANT ZIMPARALAR KALİBRE ZIMPARALAR Zımpara yüzeyinin dolmasını geciktiren

Detaylı

Dişhekimi. Telio. Tek elden geçici restorasyon. Telio CAD. Telio LAB. Telio CS

Dişhekimi. Telio. Tek elden geçici restorasyon. Telio CAD. Telio LAB. Telio CS Telio Tek elden geçici restorasyon Dişhekimi Telio CAD Telio LAB Telio CS Telio Geçici restorasyonlar için 3 lü çözüm Her isteğe cevap verebilen komple bir sistem Geçici restorasyonların önemi gittikçe

Detaylı

ÇAPAK ALMA RASPALARI TEKNİK BİLGİLER ÇAPAK ALMA RASPA SETİ KOD İÇERİK FİYAT KODU D-SD GÖVDE 3 BIÇAK C-10, C-20 VE C-30 RCP-34034 KORE

ÇAPAK ALMA RASPALARI TEKNİK BİLGİLER ÇAPAK ALMA RASPA SETİ KOD İÇERİK FİYAT KODU D-SD GÖVDE 3 BIÇAK C-10, C-20 VE C-30 RCP-34034 KORE TEKNİK BİLGİLER Çapak, işleme sonrası ürün kenarlarında kalmış istenmeyen metal parçalarıdır. Bu nedenle çapak alma makinaları ya da talaş kaldırma yöntemi ile çapak temizleme işlemi yapılması gerekmektedir.

Detaylı

Küllerinden doğan bir Anka gibi rejeneratif NiTi Eğesi!

Küllerinden doğan bir Anka gibi rejeneratif NiTi Eğesi! Yeni nesil NiTi Eğeleri Küllerinden doğan bir Anka gibi rejeneratif NiTi Eğesi! YENİ! steril ve kullanıma hazır 134 C > > Biçim belleği yok + Olağanüstü esneklik = Üstün kanal takibi > > Isı uygulamasının

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi Klinik Muayene (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi İSTENEN BELGELER ; 1- SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur

Detaylı

HUSQVARNA TAŞ-TU KESME MAKİNES NESİ 2010

HUSQVARNA TAŞ-TU KESME MAKİNES NESİ 2010 HUSQVARNA TAŞ-TU TUĞLA-SERAMİK-KİREMİT KESME MAKİNES NESİ 2010 SmartPump patentli pompa sistemi. Standart pompalara benzemeyen sistemi ile daha temiz su ortamı sayesinde pompanın tıkanmasını önler. Eşsiz

Detaylı

5 ICX-İYİLEŞME BAŞLIKLARI ICX-Kapama Vidaları ve İyileşme Başlıklarına Genel Bakış

5 ICX-İYİLEŞME BAŞLIKLARI ICX-Kapama Vidaları ve İyileşme Başlıklarına Genel Bakış İÇERİK SERVİS İsim, marka ve etiket açıklamaları 4 ICX-IMPLANTLARI ICX-Implantlarına Genel Bakış 5 ICX-İYİLEŞME BAŞLIKLARI ICX-Kapama Vidaları ve İyileşme Başlıklarına Genel Bakış 6 ICX-Kişisel ve Özelleştirilebilir

Detaylı

MELAquick 12+ Kompakt. Hızlı. Güçlü. MELAG Medical Technology Product Management Product Presentation Version: April 2011

MELAquick 12+ Kompakt. Hızlı. Güçlü. MELAG Medical Technology Product Management Product Presentation Version: April 2011 Kompakt. Hızlı. Güçlü. MELAG Medical Technology Product Management Product Presentation Version: April 2011 Dental enstrümanların hazırlanmasında karşılanması gereken ihtiyaçlar giderek artmaktadır. Sterilizasyon

Detaylı

YENİ NESİL NiTi EĞELER. Esnekliği ve kırılma dayanımıyla bir mucize!

YENİ NESİL NiTi EĞELER. Esnekliği ve kırılma dayanımıyla bir mucize! YENİ NESİL NiTi EĞELER Esnekliği ve kırılma dayanımıyla bir mucize! Yüksek düzeyde esneklik Ekstrem kırılma dayanımı Merkezlenmiş kanal preparasyonu eğeleri, konvansiyonel NiTi eğelerin aksine, kristalografik

Detaylı

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI

DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI TC. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ENDODONTİ ANABİLİM DALI DÖNER ALETLERİN KANAL TEDAVİSİNDE KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Javid JAFARZADA Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. M. Kemal ÇALIŞKAN

Detaylı

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ - Ürün şırınga formunda olmalıdır. - Ürün şırınga içinde kalan miktar görülebilecek yapıda olmalıdır. - Ürün ambalaj miktarında en az 3 ml olmalıdır. - Ürün mavi renkte olmalıdır.

Detaylı

Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz?

Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz? Hasta Bilgilendirme Bize danışın! Uygulama ekibiniz size yardımcı olmaktan memnun olacaktır. Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz? Klinik kaşesi IPSe.max all ceramic all you need 640689/0612/e www.ivoclarvivadent.com

Detaylı

tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98)

tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98) temel bilgiler tanımlar, ölçüler ve açılar DIN ISO 5419 (alıntı baskı 06/98) helisel matkap ucu silindirik saplı/ konik saplı matkap ucu-ø kanal sırt döndürücü dil (DIN 1809' a göre) sap-ø eksen gövde

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK STAJ BARAJLARI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK STAJ BARAJLARI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2015-2016 KLİNİK SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA 4. SINIF 5. SINIF Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 30 Anterior ve posterior dişlere yapılan tüm amalgam,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011

Detaylı

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ

ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ ALÇI İȘLERİ İÇİN DEKORASYON PROFİLLERİ Köşe leri 9002 köşe bitiş profilidir. Hareketli tavan ve duvar bitişlerinde kullanılır. Tek taraflı uygulanır. 9077 Farklı kanat genişliklerinde üretilen alüminyum

Detaylı

BEAUTY GUİDE Güzellik. Rehberi

BEAUTY GUİDE Güzellik. Rehberi BEAUTY GUİDE Güzellik Rehberi ALLIK VE PUDRA FIRÇALARI Duo Fibre Allık Fırçaları : Toz,krem veya su bazlı ürünlerin yüzdeki bölgelere hafifçe uygulanmasında kullanılır. NASBRUSH0003 Duo Fibre Geniş Allık

Detaylı

Elektrikli Devrilir Tavalar

Elektrikli Devrilir Tavalar Electrolux THERMALINE otel, işyeri mutfakları, hastane, merkezi mutfaklar ve havaalanı inflight mutfaklarının ağır iş gereksinimleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek

Detaylı

Materials Development Solutions. Kuronlar ve köprüler için çok güçlü seramik

Materials Development Solutions. Kuronlar ve köprüler için çok güçlü seramik Materials Development Solutions Kuronlar ve köprüler için çok güçlü seramik H.C. Starck Zirkonoksit geleceğin hammaddesi High-Tech seramik malzemeleri modern dental teknolojisinin en önemli başarı faktörlerinden

Detaylı

Plastik Boru Makası ROWELD Plastik Boru Kaynak Tekni i

Plastik Boru Makası ROWELD Plastik Boru Kaynak Tekni i Plastik Boru Makası ROCUT TC 42 Ø 42 mm ye kadar plastik boru makası PP-, PE-, PE-X-, PB- ve PVDF-boruların Ø 42 mm ye kadar kesilmesi için. Plastikboruların kolay kesilmesi için sa lam, hassas bıçak.

Detaylı

Optra Yenilikçi Aksesuarlar

Optra Yenilikçi Aksesuarlar Optra Yenilikçi Aksesuarlar OptraDam Plus OptraGate OptraSculpt OptraContact OptraPol OptraFine OptraStick OptraDam Plus Mükemmel bir nem izolasyonu için eşsiz rubber dam Güvenilir ve kontrollü tedavi

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Talaşlı Đmalatın Genel Tanımı En Basit Talaş Kaldırma: Eğeleme Ölçme ve Kumpas Okuma Markalama Tolerans Kesme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi

Detaylı

5 neden: neden TRIOS u seçmelisiniz? TRIOS bir ölçüden çok daha fazlasıdır. Ölçüleri dijital olarak almanın 5 avantajı*

5 neden: neden TRIOS u seçmelisiniz? TRIOS bir ölçüden çok daha fazlasıdır. Ölçüleri dijital olarak almanın 5 avantajı* TRIOS 5 neden: neden u seçmelisiniz? TRIOS bir ölçüden çok daha fazlasıdır Üstün tarama teknolojileri Esneklik sağlayan donanım yapılandırmaları En geniş endikasyon kapsamı Her türlü laboratuvar ortamı

Detaylı

ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ

ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ ÜST ÇENE SAĞ I. BÜYÜK AZI DİŞİ MORFOLOJİSİ Kronun Tamamlanması 3-4 Yaş Erüpsüyon 6 Yaş Kökün Tamamlanması 9 10 Yaş Diş Boyu 22.0 mm Kron Boyu 8.0 mm Kök Boyu 12.9 mm (Mezyobukkal) 12.7mm (Distobukkal)

Detaylı

Phonares II Dışavurumcu estetik protez dişler

Phonares II Dışavurumcu estetik protez dişler SR Dışavurumcu estetik protez dişler Sofistike gereksinimler için doğal görünümlü diş formları DOĞAL - GERÇEK GİBİ SR Dışavurumcu estetik En yüksek beklentiler Günümüzde protez kullanıcıları farklı şekilde

Detaylı

BÖLÜM 11. Dental Malzemeler. MVM Medikal Veteriner Malzemeleri. www.mvm.com.tr. l BÖLÜM 11 SAYFA 319

BÖLÜM 11. Dental Malzemeler. MVM Medikal Veteriner Malzemeleri. www.mvm.com.tr. l BÖLÜM 11 SAYFA 319 BÖLÜM 11 Dental Malzemeler MVM Medikal Veteriner Malzemeleri l BÖLÜM 11 SAYFA 319 Ultrascaler Kavitron M1 R1394 Kavitron uçları 25 Khz uyumlu Su sızdırmaz el aleti Endo fonksiyonlu (endo uçları opsiyonludur)

Detaylı

Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır.

Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır. Meta Biomed METACEM için Kullanım Talimatları Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır. ENDİKASYONLAR: - Kron ve köprüler (Seramik, kompozit, porselen metali)

Detaylı

İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi

İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi İmmediyat Fonksiyon ile birlikte Anterior Diş Eksikliğinin Tedavisi Dr. Léon Pariente ve Dr. Karim Dada Özel Muayenehane Paris, Fransa Hasta: Erkek 62 yaşında Dişin konumu: Üst lateral kesici diş Cerrahi

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI (EK-4)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK STAJ BARAJLARI (EK-4) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANABİLİM DALLARI 2013-2014 KLİNİK (EK-4) SINIF PEDODONTİ ANABİLİM DALI Adet AÇIKLAMA Kompomer, Amalgam,Kompozit dolgu 45 Tüm dolgu tedavileri, anterior ve posterior dişler dahil

Detaylı

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit.

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M Oral Care 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M post ve kor çözümleri. RelyX Fiber Post 3D nin sağladığı faydalar. Daha kısa sürede öngörülebilir sonuçlar. Biliyoruz ki endodonti

Detaylı

Lava Ultimate. Restoratif. Preparasyon ve Kullanım Yönergeleri

Lava Ultimate. Restoratif. Preparasyon ve Kullanım Yönergeleri Lava Ultimate Restoratif Preparasyon ve Kullanım Yönergeleri M ESPE Lava Ultimate CAD/CAM Restoratif M ESPE Lava Ultimate CAD/CAM Restoratif, CAD/CAM indirekt restorasyonların frezelenmesinde porselen

Detaylı

EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL

EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL 1. TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 1 D300000 Diş hekimi muayenesi 22.00 TL 2 D300001 Konsültan dişhekimi muayenesi

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri

MAK-204. Üretim Yöntemleri MAK-204 Üretim Yöntemleri Taşlama ve Taşlama Tezgahı (12.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Taşlama Đşleminin Tanımı: Belirli bir formda imal

Detaylı

Kampanya 1 Mart 2012 ye kadar geçerli özel lansman fiyatları

Kampanya 1 Mart 2012 ye kadar geçerli özel lansman fiyatları Yeni Lokma Takımı Programı Akıllı Kombinasyonlar Kampanya 1 Mart 01 ye kadar geçerli özel lansman fiyatları www.cetaform.com Fiyatlar nakit ödemeye göre düzenlenmiştir. Kampanya stoklarla sınırlıdır. CETA

Detaylı

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu Geçici restorasyonlar Sabit protetik restorasyonların yapılması sırasında, hastalarda kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun tekrar kazandırılması,

Detaylı

KURUMSAL BİZ KİMİZ? MİSYON VİZYON KALİTE POLİTİKAMIZ

KURUMSAL BİZ KİMİZ? MİSYON VİZYON KALİTE POLİTİKAMIZ KURUMSAL BİZ KİMİZ? 2002 yılından itibaren genel aşındırıcı ürünlerin üretimini ve satışını yapmaktayız.edinmiş olduğu bilgi ve tecrübe ile sektörde hizmet vermeye devam eden firmamız Paslanmaz çelik,

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

Metaxdoor MR30/GLA-GLM. Cam Döner Kapı

Metaxdoor MR30/GLA-GLM. Cam Döner Kapı Metaxdoor MR30/GLA-GLM Cam Döner Kapı Metaxdoor Mr30/GLA-MR30/GLM cam döner kapılar size sunduğu esneklik ile hayallerinizdeki girişi yaratmanızı sağlar. MR30/GLA-MR30/GLM cam döner kapılarda teknoloji

Detaylı

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL 5.GRUP AFYON, AKSARAY, BARTIN, BİLECİK, ÇANKIRI, ÇORUM, KARABÜK, KARAMAN, KASTAMONU, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KÜTAHYA, MANİSA, SİVAS, TOKAT, UŞAK, YOZGAT İLLERİNİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (Bu tarife 01.01.2002-31.12.2002

Detaylı

Jotamastic Smart Pack

Jotamastic Smart Pack ENDÜSTRĐYEL ÜRÜNLER PERAKENDE SERĐSĐ Jotamastic Smart Pack Mükemmel penetrasyon, yapışma ve nem toleransı Fırça ve rulo ile kolayca uygulanır. Đki bileşen hızlı ve kolay bir şekilde karıştırılır. - 10

Detaylı

SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * **

SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * ** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 1, Sayfa 143-154, 1987 SPRİNG KÖPRÜ (Vaka Raporu)* Yavuz BURGAZ** Hüsnü YAVUZ YILMAZ * ** Doku testekli bir köprü türü olan spring köprü, çok eleştiri görmesine rağmen,

Detaylı

ARALIK 2013 İÇİNDEKİLER

ARALIK 2013 İÇİNDEKİLER ARALIK 2013 İÇİNDEKİLER ARALIK 2013 ARALIK 2013 HOŞ SOHBET ARALIK 2013 DİŞİMİZE TAKILANLAR 8 Orta yaş üstü kişilerin %59 u eşlerinin horladığından şikayetçi. %59 Kadınların %19 u horluyor. Menopoz döneminde

Detaylı

1948 siaflex. Her bir uygulama alanı için esneklik

1948 siaflex. Her bir uygulama alanı için esneklik 1948 siaflex Her bir uygulama alanı için esneklik 1948 siaflex Her bir uygulama alanı için esneklik 1948 siaflex farklı özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Esnek lateks tabanı sayesinde birçok form özelliği

Detaylı

Ç a p a k a l m a ç ö z ü m l e r i n d e l i d e r. Son. Dokunuş. S H A V I V S p o t l i g h t

Ç a p a k a l m a ç ö z ü m l e r i n d e l i d e r. Son. Dokunuş. S H A V I V S p o t l i g h t Ç a p a k a l m a ç ö z ü m l e r i n d e l i d e r Son Dokunuş S H A V I V S p o t l i g h t En Yeni Ürünler Havşa kitleri Her bir kit 3 farklı boyutta solid HSS havşa raspası içerir ve çok geniş aralıklardaki

Detaylı

BİR OVERDENTURE UYGULAMASI

BİR OVERDENTURE UYGULAMASI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 209-215, 1985 BİR OVERDENTURE UYGULAMASI A. DOĞAN* Özellikle son 10 yılda önem kazanan overdenture yapımı, dişhekimliğinde 100 yıldan beri bilinmektedir. Overdenture

Detaylı

LaboratUVAR. Güven. Dayanıklılık. Estetik. Empress IPS. Mükemmel estetik restoratif sistem

LaboratUVAR. Güven. Dayanıklılık. Estetik. Empress IPS. Mükemmel estetik restoratif sistem IPS Empress Sistem I LaboratUVAR Güven Dayanıklılık Estetik IPS Empress Mükemmel estetik restoratif sistem SiStem ZAMAN İÇİNDE KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR SİSTEM YENİ OLANAKLAR SUNAR Yaklaşık 20 yıldır Empress

Detaylı

TUKMOS PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ

TUKMOS PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ KOMİSYONU 1.DÖNEM ÜYELERİ Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1

Bükme ve Düzeltme. Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tesisat 7 5. Enstrüman 8 3 Üçlü Bükme 1 1 Bükme ve Düzeltme Özel bükme ve şekillendirme ihtiyaçları için geniş geçim. Güvenebileceğiniz kalitede. Tip No inç. Sayfa Boru Bükmeler Tesisat 7 5 8-4 10-18 8.2 Enstrüman 8 16-1 2 6-12 8.2 Üçlü Bükme

Detaylı

GLUMA Ömür boyu güçlü bağlantı.

GLUMA Ömür boyu güçlü bağlantı. GLUMA Ömür boyu güçlü bağlantı. Giving a hand to oral health. GLUMA Ömür boyu güçlü bağlantı. GLUMA Sadece uzmanlar için. Sizin için var: Güvenli ve kullanışlı adezivler geliştirmede 3 yıla yakın deneyim.

Detaylı

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL 4.GRUP ADIYAMAN, AĞRI, AMASYA, ARDAHAN, ARTVİN, BATMAN, BAYBURT, BİNGÖL, BİTLİS, DÜZCE, EDİRNE, ELAZIĞ,ERZİNCAN, ERZURUM, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, HAKKARİ,HATAY (İlçeleri Dahil), IĞDIR, KARS, KIRKLARELİ, KİLİS,

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL)

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL) KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ EK-1 SIRA B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 S401010 Diş hekimi muayenesi 14 21 3 S401030 Konsültan diş hekimi

Detaylı

Bina Bakım ve Temizlik Gereçleri

Bina Bakım ve Temizlik Gereçleri Bina Bakım ve Temizlik Gereçleri Versa Plus Sistem Temizlik Gereçleri Versa Plus Mop Aparatı Versa Plus özel mop sistemi (sap dahil) Çapraz bulaşmayı engelleyen, hijyenik bir temizleme sistemi Farklı alanlar

Detaylı

Çalıştığımız Firmalar PITON BOYA DÜNY ASI. www.bgmindustrial.com

Çalıştığımız Firmalar PITON BOYA DÜNY ASI. www.bgmindustrial.com Çalıştığımız Firmalar PITON www.bgmindustrial.com 2 BOYA DÜNY ASI RHODIUS RS66 C24P-BF29 Taşlama Taşları Kullanımda çok yönlü! Taş ve dökme demir için taşlama diski. Taşlama veya çapak giderme yüzey örneğin,

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

Elektrikli Çok Amaçlı Pişiriciler

Elektrikli Çok Amaçlı Pişiriciler 700XP serisi, en üst düzeyde performans, güvenilirlik, enerji tasarrufu, güvenlik standartları ve ergonomik operasyonu garantilemek üzere tasarlanmış 100'den fazla modelden oluşur. Bu kavramlar modülerlik,

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

Boru kesme makinası. REMS Cento REMS Cento RF. for Professionals

Boru kesme makinası. REMS Cento REMS Cento RF. for Professionals Boru kesme makinası REMS Cento REMS Cento RF for Professionals 5 Patent EP 1 782 904 Süper hızlı. 90. Talaşsız. Dış çapaksız. Kuru. Alman Kalite Ürünü 1 12 3 6 4 9 13 2 14 1 11 10 5 11 10 REMS Cento RF

Detaylı

Binicili Tip BD 50/40 RS Bp Pack

Binicili Tip BD 50/40 RS Bp Pack Binicili Tip BD 50/40 RS Bp Pack 50cm'lik çalışma genişliği ve 40 litrelik tank kapasitesine sahiptir. Arkadan ittirmeli bir makinenin manevra kabiliyetine sahip ve aynı zamanda binicili tip bir makine

Detaylı

Ürün Yenilikleri. Atölye Ekipmanları IV / HWS 400 ve HWS 402 Mengeneler. CD katalog Çevrim içi katalog

Ürün Yenilikleri. Atölye Ekipmanları IV / HWS 400 ve HWS 402 Mengeneler. CD katalog Çevrim içi katalog Ürün Yenilikleri Atölye Ekipmanları IV / 2015 CD katalog 5.9.1.0 Çevrim içi katalog Meusburger standart parçaların lider bir üreticisi ve kalıp yapımı için de güvenilir bir partnerdir. Aynı zamanda atölye

Detaylı

Boru kesme makinası. REMS Cento REMS Cento RF. for Professionals

Boru kesme makinası. REMS Cento REMS Cento RF. for Professionals Boru kesme makinası REMS Cento REMS Cento RF for Professionals 5 Patent EP 1 782 904 Süper hızlı. 90. Talaşsız. Dış çapaksız. Kuru. Alman Kalite Ürünü 1 12 3 6 4 9 13 2 14 1 11 10 5 11 REMS Cento Ø 115

Detaylı

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Formlandırılmış alüminyum kompozit panel kaplamalarının alt taşıyıcı strüktürlerinin yardımı ile mimarinize farklı yenilikler katması, sadece formları

Detaylı

EL MIKSERLERI YENİ RESTORANLAR ZİNCİRLER - LOKANTALAR

EL MIKSERLERI YENİ RESTORANLAR ZİNCİRLER - LOKANTALAR EL MIKSERLERI YENİ RESTORANLAR ZİNCİRLER - LOKANTALAR MIKSER FONKSIYON CMP, CMP Combi, MP, MP Combi Ayarlanabilir hız yaptığınız ișleme göre hızınızı ayarlayabilme ve hızınızı düșürerek, sıçramayı ön-

Detaylı

SERİ KALİTE - OTOMOBİL ENDÜSTRİSİ İÇİN LUTZ SANAYİ BIÇAK AĞZI VE BIÇAKLARI

SERİ KALİTE - OTOMOBİL ENDÜSTRİSİ İÇİN LUTZ SANAYİ BIÇAK AĞZI VE BIÇAKLARI OTOMOBİL Ürün çeşitleri kesiti talep halinde daha başka modeller! SERİ KALİTE - OTOMOBİL ENDÜSTRİSİ İÇİN LUTZ SANAYİ BIÇAK AĞZI VE BIÇAKLARI ÖZEL BIÇAK AĞIZLARI FOLYO SENTETİK VE CAM ELYAF TIBBİ MALZEME

Detaylı

BAZI METEORİT OLMAYAN NUMUNELER VE NEDENLERİ (VERSİYON 2)

BAZI METEORİT OLMAYAN NUMUNELER VE NEDENLERİ (VERSİYON 2) BAZI METEORİT OLMAYAN NUMUNELER VE NEDENLERİ (VERSİYON 2) Doç. Dr. Ozan ÜNSALAN (Liste zamanla güncellenecektir) Çok Önemli Not: Numuneyi bulan kişinin, analizler için başvurmadan önce aşağıdaki listeyi

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

STARCKE SCHLEIFMITTELWERK

STARCKE SCHLEIFMITTELWERK Zirkon Korund Tanecikli Polyester ERSTA Ürün No.141 XP Bağlayıcı Dayanıklı X ağır polyester dokuma Zirkon Korund sık 120 36,24 Karakteristik Özellikleri Bant zımpara,rulo Düz yüzeylerde,fazla aşınmanın

Detaylı

Kaynak Hataları Çizelgesi

Kaynak Hataları Çizelgesi Kaynak Hataları Çizelgesi Referans No Tanıtım ve Açıklama Resimli İzahı 1 2 3 Grup No: 1 Çatlaklar 100 Çatlaklar Soğuma veya gerilmelerin etkisiyle ortaya çıkabilen katı halde bir mevzii kopma olarak meydana

Detaylı

Teknik Data Boydur M12 Ultra MMA Esaslı, Solventsiz, İki Bileşenli, Zemin Kaplama Veya Çabuk Tamirat Amacı İle Kullanılabilen Mortar:

Teknik Data Boydur M12 Ultra MMA Esaslı, Solventsiz, İki Bileşenli, Zemin Kaplama Veya Çabuk Tamirat Amacı İle Kullanılabilen Mortar: Teknik Data MMA Esaslı, Solventsiz, İki Bileşenli, Zemin Kaplama Veya Çabuk Tamirat Amacı İle Kullanılabilen Mortar: Tanım: İki bileşenli, MMA (Metilmetakrilat)esaslı, mekanik ve kimyasal etkilere, atmosfer

Detaylı

Asma Klozet İçin Metal Ayaklı Set-Fix Sistem. Asma Klozet İçin Metal Ayaklı Set-Fix Sistem

Asma Klozet İçin Metal Ayaklı Set-Fix Sistem. Asma Klozet İçin Metal Ayaklı Set-Fix Sistem ASMA KLOZET İÇİN METAL AYAKLI SET-FIX SİSTEM T020111 244,00 YUVARLAK Lİ T020111B40 285,00 295,00 311,00 311,00 T020111B45 285,00 T020111BK45 295,00 T020111MK45 311,00 /Parlak Buton 311,00 311,00 /Mat Buton

Detaylı

KOD ØD t Ød a V3.0-25 3,0 x 1,00 x 1,30-125 V3.0-35 3,0 x 1,00 x 1,30-135 V3.0-45 3,0 x 1,00 x 1,30-145 V3.0-55 3,0 x 1,00 x 1,30-155

KOD ØD t Ød a V3.0-25 3,0 x 1,00 x 1,30-125 V3.0-35 3,0 x 1,00 x 1,30-135 V3.0-45 3,0 x 1,00 x 1,30-145 V3.0-55 3,0 x 1,00 x 1,30-155 VISCOR - SM (Sert Maden) Tungsten Karbid Cam kesme diski. -Özel, yüksek kaliteli, ekstra sert Karbid alaşımı. -Ekstra dayanıklılık ve uzun kesme ömrü. -İnce ve hassas taşlanmış kesici kenar ve delik. -Kullanım

Detaylı

İÇİNDEKİLER: GÖMME REZERVUAR SİSTEMLERİ SMOOTH PRO EASY. Asma Klozet İçin Metal Ayaklı Set-Fix Sistem 4. Asma Klozet İçin Metal Ayaksız Set 4

İÇİNDEKİLER: GÖMME REZERVUAR SİSTEMLERİ SMOOTH PRO EASY. Asma Klozet İçin Metal Ayaklı Set-Fix Sistem 4. Asma Klozet İçin Metal Ayaksız Set 4 İÇİNDEKİLER: GÖMME REZERVUAR SİSTEMLERİ Asma Klozet İçin Metal Ayaklı Set-Fix Sistem 4 Asma Klozet İçin Metal Ayaksız Set 4 Asma Klozet İçin Duvar Önü Hızlı Montaj Set-Block Sistem 5 Asma Klozet İçin Duvar

Detaylı

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama

Baumit SilikatTop. (SilikatPutz) Kaplama Baumit SilikatTop (SilikatPutz) Kaplama Ürün Kullanıma hazır, macun kıvamında, mineral esaslı, silikat ince son kat dekoratif kaplamadır. Dış ve iç cepheler için, Tane veya Çizgi dokuya sahip sıva dokulu

Detaylı

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL Birim

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL Birim 4.GRUP ADIYAMAN, AFYON, AĞRI, AKSARAY, AMASYA, ARDAHAN, ARTVİN, BARTIN, BATMAN, BAYBURT, BİLECİK, BİNGÖL, BİTLİS, DÜZCE, ELAZIĞ,ERZİNCAN, ERZURUM, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, HAKKARİ, IĞDIR, ISPARTA, KARABÜK,

Detaylı

10, Çayınız da artık Cafissimo dan! 95 TL BANYOLARINIZA DOĞALLIĞI. Dilediğiniz kapsülü seçin, çayınızı Cafissimo demlesin.

10, Çayınız da artık Cafissimo dan! 95 TL BANYOLARINIZA DOĞALLIĞI. Dilediğiniz kapsülü seçin, çayınızı Cafissimo demlesin. Çayınız da artık Cafissimo dan! Dilediğiniz kapsülü seçin, çayınızı Cafissimo demlesin. 5 Ağustos ta www.tchibo.com.tr de ve tüm Tchibo larda YENİ Cafissimo TEATIME 10, 95 TL 10 adet çay kapsülü Her hafta

Detaylı

CoroMill 390 07 ölçüsünde kesici uçlara sahip parmak frezeler Çelik kalitesi GC1130

CoroMill 390 07 ölçüsünde kesici uçlara sahip parmak frezeler Çelik kalitesi GC1130 CoroMill 390 07 ölçüsünde kesici uçlara sahip parmak frezeler Çelik kalitesi GC1130 Küçük çaplarda 07 ölçüsünde kesici uçlara sahip yeni parmak frezelerle CoroMill 390'ın kanıtlanmış performansı şimdi

Detaylı

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR Birlikte daha iyiyiz. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. AMELİYATHANE TAVAN LAMBALARI IP 5 4 < DUO LED CC DUO LED X1 DUO LED X2 DUO LED X3 S.K.: 22.1001 S.K.: 22.1002

Detaylı

Ürün Kodu Genişlik Yükseklik Boş Ağırlık : A22 : 2.550 mm : 3.550 mm : 2.100 ~ 2.500 kg Geometrik Hacim : 8 10-12 16 20 26.000 l. (Kamyon tipine göre) Bölme Sayısı : 1 ~ 5 (Kamyon tipine göre) Tank Kodu

Detaylı

MIMI -Flapless-Uygulaması 1 Numara Kolay, Mükemmel & Eşsizdir. High-Quality Made in Germany. Fiyat Listesi 2/2015

MIMI -Flapless-Uygulaması 1 Numara Kolay, Mükemmel & Eşsizdir. High-Quality Made in Germany. Fiyat Listesi 2/2015 MIMI -Flapless-Uygulaması 1 Numara Kolay, Mükemmel & Eşsizdir High-Quality Made in Germany Fiyat Listesi 2/2015 Geçerli Tarih: 01.04.2015 Özel teklifimiz Net Sayısı 100 implant iki parçalı (R)Evolution

Detaylı

MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ. Prof. Dr. Gökhan Yılmaz

MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ. Prof. Dr. Gökhan Yılmaz MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ Prof. Dr. Gökhan Yılmaz MUM DUVARLAR: KONTROL KRİTERLERİ 1. Kaide plağına iyice tutturulmuş. 2. Boyutları uygun (fantom laboratuvarı pratiğinde). Hastada ise ağızda ayarlanır.

Detaylı

KESİNLİK VE ETKİNLİĞE GÜVEN LUTZ TIBBİ BIÇAK AĞIZLARI

KESİNLİK VE ETKİNLİĞE GÜVEN LUTZ TIBBİ BIÇAK AĞIZLARI TIBBİ MALZEME Ürün çeşitleri kesiti talep halinde daha başka modeller! KESİNLİK VE ETKİNLİĞE GÜVEN LUTZ TIBBİ BIÇAK AĞIZLARI ÖZEL BIÇAK AĞIZLARI FOLYO SENTETİK VE CAM ELYAF TIBBİ MALZEME GIDA MADDELERİ

Detaylı

İnfrared sıcaklık ölçüm

İnfrared sıcaklık ölçüm İnfrared sıcaklık ölçüm cihazı testo 830 Hızlı, temassız yüzey sıcaklık ölçümü Maks./min. değer gösterimi, temassız yüzey sıcaklığı ölçümü C Lazer ölçüm noktası işaretleyicisi ve daha uzun mesafelerde

Detaylı

Sadece tek bir çalışma adımında belirgin kenarlar

Sadece tek bir çalışma adımında belirgin kenarlar Tarih: 16.08.2015 Yazar: Florian Pottrick Sadece tek bir çalışma adımında belirgin kenarlar PFERD'in sunduğu yeni kenar bitirme (EDGE FINISH) sistemi sayesinde, son derece konforlu ve kolay bir şekilde

Detaylı

Gazlı dikdörtgen devrilir tavalar

Gazlı dikdörtgen devrilir tavalar Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

CAM KALDIRMA VE TAŞIMA ALETLERİ

CAM KALDIRMA VE TAŞIMA ALETLERİ CAM KALDIRMA VE TAŞIMA ALETLERİ HASAL Vakumlu taşıyıcıları Basit ve güçlü tasarımları ile en yüksek güvenliği sağlarlar. Bir yüzeye yapışabilmek için, Vantuzlar vakum gücünü (negatif atmosferik) kullanırlar.

Detaylı

Chapter 22: Tornalama ve Delik Açma. DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing

Chapter 22: Tornalama ve Delik Açma. DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing Chapter 22: Tornalama ve Delik Açma DeGarmo s Materials and Processes in Manufacturing 22.1 Giriş Tornalama, dışı silindirik ve konik yüzeylere sahip parça işleme sürecidir. Delik açma, işleme sonucunda

Detaylı

Gazlı devrilir kaynatma kazanı

Gazlı devrilir kaynatma kazanı Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek ekipmanların yanı

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DIS- 201 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ TEORİK AKTS: 3 Diş Hekimliği 30 hafta- haftada 2 saat teorik Dersin Amacı: Protetik tedavi türleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek, sabit ve hareketli protezlerin klinik

Detaylı

DİŞ TEDAVİLERİ ÜCRET LİSTESİ

DİŞ TEDAVİLERİ ÜCRET LİSTESİ 1 1. TEŞHİS VE PLANLAMASI 2 401.010 Diş hekimi muayenesi 7,00 TL 3 401.030 Konsültan diş hekimi muayenesi 4,00 TL 4 401050 (Mülga:RG-24/12/2014-29215/21-b md. 401051 (EK:RG-24/12/2014-29215/21-a md. Periapikal

Detaylı

CoroMil konseptleri TUR TUR

CoroMil konseptleri TUR TUR CoroMill konseptleri CoroMill İlk tercihiniz CoroMill, ilk tanıtıldığı andan itibaren frezeleme dünyasına şekil vermeye başlamıştır. CoroMill konseptleri, hafif kesici uçlarının tipik özellikleri, farklı

Detaylı