TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ"

Transkript

1 TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ Hüseyin UYSAL (Yrd. Doç. Dr.) 4. DERS Çağlar İtibariyle Tarımın Gelişimi Çeşitli Uygarlıklarda Tarım

2 Çağlar İtibariyle Tarımın Gelişimi* 1. İlk Çağlarda Tarım İnsanlar toplayıcılıkla başladıkları beslenme ihtiyaçlarının giderilmesi yönündeki faaliyetlerine avcılıkla devam etmişlerdir. İnsanın temel beslenme alışkanlıklarının giderilmesi yönündeki faaliyetlere en güzel örnek Robinson Crusoe adlı romanda verilmiştir. Bu romanda roman kahramanı en temel ihtiyaçlardan başlayarak ihtiyaçlarını giderme yoluna gitmiştir. *Tarım Tarihi ve Deontolojisi, Mithat Direk 2

3 3

4 İlk çağlarda insanlar toplayıcılık ve avcılıkla geçimlerini sağlayabilecekleri besinler tükenince artık insanlar arasında çatışma ve takas başlamış ve bu andan itibaren de erkekler toplum içinde bedensel güçlerinden dolayı öne çıkmaya başlamışlardır. Bu dönemde toplumda görev bilinci ve iş paylaşımının temelleri atılmıştır. 4

5 Çatalhöyük de yapılan kazılardan elde edilen bulgular ilk çağlarda tarımsal faaliyetlerin yapısı ile ilgili ipuçları vermektedir. Çatalhöyük M.Ö yıllarına ait çok önemli Cilalı Taş ve Bakır Devri yerleşimidir yılında bir İngiliz arkeolog tarafından keşfedilmiş ve British Airways sponsorluğunda ve 1965 yıllarından kazısı yapılmıştır. Bu yerleşim biriminden Çarşamba Çayının bir kolu akmaktadır ve bu yüzden de verimli alüvyol topraklar üzerine kurulmuştur. 5

6 Evlerin girişleri üst kısmında bulunmakta ve toprak ve kerpiçten yapılmış evlerde pencere bulunmamaktadır. Giriş çıkışlar evin damında bulunan küçük kapılardan yapılmakta ve evlerin damları sokak olarak kullanılmaktadır. Yapılan kazılardan elde edilen duvar resimlerinin demir bazlı ve cıva bazlı boyaların kullanıldığı tespit edilmiştir. Höyükte ilk ev mimarisi ve ilk kutsal yapılara ait özgün bulgular yer alıyor. 6

7 2. Orta Çağda Tarım Orta çağda tarım artık toplayıcılık ve avcılıktan çıkmış, geçim için ürün yetiştirme, takas ve biriktirme dönemine geçilmiştir. Bu dönemde insanlar arazileri ele geçirmeye ve tarım ürünlerinin varlığıyla güç kazanmaya başlamışlardır. Tarım arazilerinin kazanılması ve muhafazası amacıyla savaşlar yapılmıştır. Bu dönemde savaşlardan dolayı erkekler ön plana çıkarken kadınlar da geri plana itilmiştir. Hatta o kadar geri plana itilmiştir ki toplumda en ağır işleri yapan ancak hiçbir hakkı olmayan bir varlık konumuna gelmiştir. 7

8 Bu dönemde tarım ürünlerinin kültürel yöntemlerle yetiştirilmesi yani işlemeli tarım yapılması söz konusudur. Tarım ticaretinde takas hala geçerlidir. Tarım ürünlerinin ticareti bir meslek olarak ön planda değildir. Diğer taraftan Orta Çağda İslam dünyası oldukça ileri bir uygarlığa sahipti. Bu dönede Orta Doğu ve çevresinde tarım büyük ilerleme kaydetti. Hidrolik ve hidroskobik tekniklerle çalışan pompalara imza atan Araplar bu sistem sayesinde üretimde atış sağladı. Su değirmenleri aracılığıyla suyu rahatça taşıyabilen müslüman çiftçiler bu sayede kuraklığın önüne geçti. 8

9 Bu dönemde pamuk, turunçgil, kayısı, safran, enginar, şekerpancarı gibi tarımsal ürünler yetiştirildi. Yine Araplar Emevi Devleti döneminde Avrupa ya limon, badem, incir, portakal, pamuk ve muz gibi ılıman tarım ürünlerini getirdiler. Aynı dönemde Çin de sabanın kullanılmaya başlaması Asya daki önemli ilerlemelerdendir. 9

10 3. Yeni Çağda Tarım Bu dönemde tarım ciddi anlamda ilerlemiştir. Coğrafi alanda keşiflerin yapılması, yeni yeni ürünlerin insanların tüketimine sunulmasına olanak sağlamıştır. Bitkilerin sınıflandırılması onlardan elde edilen ürünlerin de gelişmesine neden olmuştur. Bugünkü anlamda 150 ye yakın bitki türünün büyük çoğunluğunun yöntemlerinin gelişmesi üretimde standart tekniklerin geliştirilmesi gibi olgular bu devirde görülmüştür. Yeni çağ bir anlamda Türklerin çağıdır. Çünkü bu dönemde bilim, toplum, gelişimi ve değişimine yön veren güç Türklerin elindedir. Türkleri Osmanlı Devleti temsil ettiği için de bu dönem gelişmeleri daha ayrıntılı medeniyetler açısından irdelenecektir. 10

11 4. XX. Yüzyılda Tarım Tarım günümüze kadar dünya nüfusuna ve iklim koşullarına bağlı olarak gelişti. Binlerce yıldır ılıman iklim kuşağında yapılan tarım çalışmalarında büyük bir sorunla karşılaşılmadı. Buna karşılık tropikal kuşakta toprakların tarıma daha az elverişli olması ve doğal ortama bağlı güçlükler ve buralarda yaşayan halkın bilinç düzeyinin düşük olması bu alanlarda tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak günümüzde bilimin desteği ile buralarda tarımsal üretimin sorunlarına çözüm bulunacağına inanılmaktadır. XX. Yüzyılın sonunda yeryüzünde yaşayanların %80 i az gelişmiş ülkelerin halkını oluşturmaktadır. Az gelişmiş ülkeler kendi kendisine yetememekte ve bir çoğu açlıkla karşı karşıyadır ve sürekli olarak gelişmiş ülkelerden yardım almak zorundadırlar. Bu yardım, para, makine, araç gereç, yiyecek yardımı, gübre ve tohum gibi kalemlerden oluşmaktadır. 11

12 Özellikle gelişmiş ülkelerde gerçekleştirilen bilimsel ilerlemeler tarımın evrimini hızlandırmaktadır. Biyokimya, fizyoloji genetik ve biyoteknolojideki gelişmeler yetiştirilen bitkilerin ve hayvanların yaşam koşullarını daha iyi anlamaya olanak vermektedir. Bütün bunlar aynı alandan kat kat daha fazla ürünün elde edilmesine olanak vermiştir ve bu tarımsal ürünlerdeki artış da devam etmektedir. 12

13 Uygarlıklarda Tarım Ortadoğu da tahıl tarımının ve evcilleştirilmiş hayvanların insanlık tarihinde özel bir yeri vardır. Dünya nın en eski uygarlığı Dicle ve Fırat ırmaklarının aşağı kıvrımları boyunca Basra Körfezine kadar dayanan düz liğ ovası üzerinde uzanan Sümerlerdir. İlkel tarım Sümerler döneminde iyice gelişmiş ve yerleşik düzende yoğun üretime geçilmiştir. 13

14 1. İslam ın Tarıma Etkisi İslam tüm bitkilere ve hayvanlara yaklaşımda ciddi değişiklikler getirmiştir. Ancak en önemli değişim gıdaların hazırlanmasında yaşanmıştır. İslam da yer alan helal ve haram kavramlarından dolayı tarımsal ürünlerin üretilmesi ve tüketilmesinde büyük değişiklikler ortaya koymuştur. Bazı hayvan ve bitki türlerinin yetiştirilmesi ve bunlardan gıda elde edilmesi yasaklanmıştır. Diğer taraftan çiftçilik az gelir sağlayan bir üretim kolu olduğundan sanayi ve ticaret sektörüne göre daha fazla tercih edilmiştir. Böylece tarım insanların yüzyıllar boyunca birincil gereksinimlerini sağladığı ancak gelir sağlamayan bir üretim dalı olmuştur. İslam tarımsal ürünleri kutsal saymış ve bu yüzden de tarımla uğraşanları korumuştur. 14

15 İslam Tarım Devrimi 8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar İslam ın Altın Çağı olarak bilinen dönemde Arapların ziraat alanında yaptıkları bir dizi değişiklik ile en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Bu sayede Arap tüccarlarının kurduğu küresel ekonomi ile yeni tarım ürünleri ve yeni teknolojiler eski dünyaya ulaşmış oldu. Afrika dan sorgum, Çin den narenciye, Hindistan dan mango, pirinç, şeker kamışı, pamuk gibi ürünler Hristiyan Avrupa ya taşınmış oldu. Türkler in İslam'ı kabul etmesi ile birlikte yükselen İslam medeniyeti daha da gelişerek bir çok ürün ve yanı sıra ürün işleme teknolojisini de Avrupa ya öğretti. İslam medeniyetleri bahçelerdeki peyzaj uygulamalarını, ürünlerin hasadını ve hasat sonrası işlemleri hep Türkler den öğrendi. Yine tohum temizliği ve tasnifi gibi konular da Türkler in liderliğinde öğrenilmiş uygulamalardır. 15

16 1502 yılında II. Beyazıd ın padişahlığı döneminde dünyada ilk kez standart uygulaması yapıldı. Kanunname-i İhtisab-ı Bursa ismiyle anılan standart uygulama rehberi, Bursa ve vilayetlerindeki üretici, satıcı ve tüketiciler açısından devrim niteliği taşımaktadır. Bu kanunname ile kalite, boyut ambalaj gibi konularda standartlar tespit edilmiş ve ceza hükümlerine de yer verilmiştir. Bugünkü standartlara benzer olarak tuz, ekmek, yoğurt, peynir, tekstil ürünleri, mücevher, mutfak eşyaşlerı, deri mamüller, ayakkabılar, sebzeler, et, yumurta, süt gibi ürünlere belirli standartlar getirilmiştir. Dünya da ilk olan ve Bursa yı dünya ticaretinin merkezine oturtan bu uygulama ile Bursa da üretilen kumaş, gıda, giyecek ve içeceklere belirli bir standart getirmiştir. 16

17 Kanunname-i İhtisab-ı Bursa Osmanlı Devletine pek çok şey kazandırmıştır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir. 1. Gerek bitkisel gerekse hayvansal bütün tarım ürünleri kanunlar ile standartta bağlanmış ve özel bir teşkilat ile sürekli denetim altında tutulmuştur. 2. Standart esasları, üreticiler, tüketiciler ve bilir kişilerin görüşleri alınarak oluşturulmuş ve yazılı hale getirilmiştir. 3. Tarım ürünleri değerlendirilirken cins, tür, çeşit ve fiyatlar sabit tutulmuş ürün fiyatları sadece üretim sezonu itibari ile değişmiştir. 17

18 4. Sanayi üretimi için ham madde ve işçilik üzerinde durulmuş, gereken yer ve konularda üretimin bileşimi ile boyutları verilmiştir. Bu sayede hem tüketicinin aldanması önlenmiş hem de üreticinin haksız kazanç elde etmesinin önüne geçilmiştir. 5. Alım satımlarda tüccarlar ile esnaflar arasında yada seyyar satıcılar arasında ayrı ayrı kar marcı belirlenerek, hem haksız kazanç hem de helal olmayan aldatma şekilleri ortadan kaldırılmıştır. Ticarette kar marcı % 10 olarak öngörülmüştür. Bu durum aşırı hırsı önlemiş aldatma yada aldanma olgusunu ortadan kaldırmıştır. Aynı zamanda ticarette aldatma günah olarak değerlendirildiği için hem üreticiler hem de tüccarlar mümkün olduğunca aldatmadan kaçınmışlardır. 18

19 6. Bu kanun ayrıca; -Halkın her sınıfından insana değer vermek sureti ile ileri ve geniş bir demokratik uygulama yapılmıştır. -Taşıma işlerinin hayvanlar aracılığı ile yapılması, nakliyecileri nalsız hayvan kullanmamaya ve fazla yük yüklememeye zorlayarak yüksek insanlık duygularının gelişmesine katkı sağlamıştır. -Ayağına nal çakarken hayvanın ayağını yaralayan nalbantları o hayvan iyileşinceye kadar bakımını üstlenmeye mecbur etmiş ve bu sayede adalete saygı ile ustalık teşvik edilmiştir. 19

20 -Şeker ticareti ile uğraşanlara şeker kafalarını en çok 3 katlı kağıda sarmaya ve kırıkları ile tozları ayrı kağıtlara koyup alıcıya göndermeyi ve ayrı fiyat uygulamayı mecbur tutmak ile ticarette hak ve dürüstlüğün önemini ortaya çıkarmıştır. 7. Bu kanun ile belediye kanunları her hükümranlık bölgesinde ayrı ayrı ve doğrudan halkın ihtiyaç ve isteklerinden alınan ilhama dayanılarak düzenlenmiştir. Padişah otoritesi, sadece bunları yürürlüğe koyan bir tasdik şerhinden ibaret kalmıştır. Görüldüğü gibi o tarihte ortaya konan bu kanunlar günümüz dünya standartlarının oluşmasına ve gelişmesine bir başlangıç oluşturmuştur. 20

21 Türkler Orta Asya dan Avrupa ya yaptıkları göçlerde yetiştirdiği bitkileri ve evcilleştirdikleri hayvanları beraberlerinde götürerek gittikleri yerlerde ziraatın temelini atmışlardır. Orta Asya dan Akdeniz e kadarki geniş bölge pek çok sebze, meyve ve tarla bitkisinin anavatanı konumundadır. Aynı şekilde atın ehilleştirilerek, insanlığın hizmetine verilmesi, tarımda, savaşta ve daha pek çok alanda kullanılması onuru Türklere aittir. Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları da Türk ziraatinde önemli yer tutmaktadır. 21

22 2. Türklerde Tarım Trüklerin ilk ana yurdunun Altay Dağları ve doğusu, Baykal Gölü'nden Gobi Çölü ne kadar uzanan alan olduğu tahmin edilmektedir. Türkler ilk devirlerde basit anlamda avcılık ve tarımla geçimlerini sağlamışlardır. Daha sonra buğday, bakla ve mercimek gibi ürünleri yetiştirdikleri bilinmektedir. Neolitik dönemde Türklerin at, koyun, keçi, öküz gibi hayvanları ehlileştirdiklerini arkeologlar bildirmektedir. Son 1000 yıldaki bu gelişmeler 2 büyük devlet boyutunda ele alınacaktır. 22

23 a. Selçuklu Devletinde Tarım ( ) Selçuklu; Türklerin kurduğu büyük devletlerden (Hun, Göktürk, Selçuklu, Osmanlı) biridir. İslam tarihinde de Selçuklu Medeniyeti yine dört büyük medeniyet dönemlerinden (Emevi, Abbasi, Selçuklu, Osmanlı) üçüncüsüdür. 23

24 Yetenekli süvarilerden oluşan Selçuklular, kalabalık hayvan sürüleri ve atları için sürekli bol otlak aradılar. Selçuklular yerleşik hayata geçtikten sonra ise toprak yönetimi önem arz etmiştir. Selçuklu devletinde hükümranlık altında olan topraklar, sultan ve ailesinin sayılırdı. Bütün atamalar ve toprak dağıtımı sultanın buyruğu ile yapılıyordu. Bu durum o toprağa yerleşen hakkında bir mülkiyet hakkı getirmediği için yerleşmelerin kalıcılığını sağlayamamıştır. Netice itibari ile de bu durum devletin yıkılmasına zemin hazırlamıştır. 24

25 Selçuklu Devletinde Toprak Yönetimi Büyük Selçuklu Devletinde tarım yapılan topraklar ikta denilen bölümlere ayrılmıştı ve iktalar hizmet karşılığında belirli süreler için ileri gelenlere veriliyordu. Bu usülle verilen topraklar has, ikta ve haraci olarak üçe ayrılıyordu. Has toprakların geliri doğrudan sultan ailesine veriliyordu. İktalar ise toprakları işleme karşılığında belirli bir sayıda asker besliyor ve savaş dönemlerinde savaşlara katılıyordu. Haraci olarak adlandırılan toprakların geliri doğrudan devlet hazinesine aktarılıyordu. 25

26 Anadolu Selçuklu Devletinde Toprak Devletindi ve Üç Kısımdı 1. Miri (Devlet) Arazisi 2. Vakıf Arazisi 3. Mülk Arazisi 26

27 Selçuklu Devletinde halk arazinin tarzına göre miri, vakıf veya mülk vergisi vermekte idi. Selçuklularda askeri iktalar, askerlikte ve toprak idaresinde yeni bir sistemdir. İkta sistemi ile nüfus yoğunluğu ve mera kıtlığından göç edenlerden toprağa bağlı bir ordunun kurulması, asker, idareci ve köylü arasındaki ilişki ve menfaatlerin dengelenmesi sağlanmıştır. İkta sistemi köylüyü yarıcılık durumundan kurtarmış hakları teminat altına alınmış bir toplum haline getirmiştir. İkta sayesinde devlet maaş ödemeden büyük bir orduyu beslemekte ve Türkmen nüfusunu toprağa bağlayarak üretimin artmasını sağlamıştır. 27

28 Köylü işleyebildiği kadar toprağı kendi mülkü için tasarruf ederdi ancak toprağı satamaz, vakfedemez ve hibe edemezdi. Köylü işlediği araziden elde ettiği ürünün bir kısmını kira karşılığı ikta sahibine verirdi. Siyasi iktidarsızlık ve iç çekişmeler ikta rejimini sarstı ve Moğol istilası ikta rejimini ortadan kaldırdı. Daha sonra askerler ikta dağıtımından hükümdarın temin ettiği gelirle beslendiler. Selçuklularda vergi sisteminin temelinde tarımsal gelirler olduğu için devlet tarımsal yatırımlara büyük önem veriyordu. Sultan Sancar döneminde Merv ovası sulama sayesinde geniş bir yerleşim yeri olmuş, pamuk tarımı ve pamuklu dokuma sanayi çok ilerlemiştir. Az yağış alan Kirman da sulama için yer altı sularından yararlanılmıştır. 28

29 Türkistan ve Horasan ın sulama tarihi ve tesisleri çok eskidir. M.S. 839 yılında Fergana ve Horasan da meydana gelen depremde sulama kanalları tahrip olmuştur. Bunun üzerine ortaya çıkan davaları çözümleyebilmek için İslam Hukuku çerçevesinde alimlerce mahalli örflere de uygun olan bazı esaslar Kitab-ül Kaniy de (Kanunlar Kitabı) belirlenmiştir. Böylece bir sulama hukuku oluşturulmuştur. Semarkant civarında çok güzel bağ ve bahçelerin bulunduğu bilinmektedir. Selçukluların ikici başkenti olan Cruft verimli topraklara sahipti. Burada parfüm yapımında kullanılmak üzere nergis yetiştirildiği bilinmektedir. Ayrıca Cruft da hurma yetiştirilmekte ve üzüm, taze ceviz, kavun şeker kamışı başka bölgelerden getirilerek depolanmakta idi. 29

30 Sultan Melik Şah üretimi arttırmak için bazı önlemler almıştır. Bunlardan biri mesela 1 yaşından küçük kuzu ve oğlakların kesimini yasaklayarak et üretimini arttırmıştır. Anadolu Selçuklularının ekonomik gücünü tarım, ticaret ve el sanatları oluşturuyordu. Müslüman ve Hristiyan halk köylerde ve yaylalarda tarla tarımı yapmaktaydı. Meyvecilik ve bağcılığın Selçuklu şehir hayatında önemli bir yeri vardı. Meyvecilik alanları üretim için olduğu kadar mesire alanları için de önemli idi. 30

31 Özellikle meyvelerden, Bizans, Trabzon, Rum İmparatorluğu ve Arap ülkelerine satılarak gelir elde ediliyordu. Buğday, pirinç, ve pamuk tarımı çok yapılırken hayvancılıkta keçi, koyun, sığır ve at yetiştiriciliği ön planda idi. Dokumacılık da çok ilerlemişti. Dünyada Selçuklulardan alınan kumaşlar çok itibar görüyor Venedik Selçuklulardan ipekli kumaş ve tül ithal ediyordu. Orta Asya dan sonra halıcılığın ikinci anavatanı Anadolu olmuştu. 31

32 Selçuklularda toplumsal ve ekonomik yaşama baktığımızda Oğuz Boylarının başında bir bey bulunuyordu. Bu beylikler yaşamlarını hayvancılıkla sağlıyor ve göçebe olarak yaşıyordu. Devlet bunlardan otlak vergisi alıyordu. Yerleşik nüfus ise çiftçilik, ziraatçilik ve ticaretle uğraşıyordu. Büyük Selçuklular ticaretin gelişmesini destekliyor ve kervan yollarının güvenliğini sağlıyordu. Bu dönemde en önemli ticaret Uzakdoğu dan Avrupa ya kadar uzanan İpek Yolu ve Baharat Yolu aracılığıyla yapılmıştır. Tarımın gelişmesi için sulama kanalları yapılmıştır. 32

33 Büyük Selçuklular eğitime de çok önem veriyorlardı. Kendilerinden önce var olan medreselerde eğitimlerini sürdürmekle kalmadılar aynı zamanda Vezir Nizamülmülkün öncülüğünde ve onun adını taşıyan yeni medreseler kurdular. Arapçayı din ve bilim dili, Farsçayı edebiyat ve devlet dili, Türkçeyi ise saray ve orduda günlük konuşma dili olarak kullandılar. Anadolu Selçuklu Devletindeki Türk köylüleri hayat tarzı yönüyle ikiye ayrılır. a) Göçebeler: Batı, Güney ve Güneydoğu Anadolu da göçebe hayatı yaygın olmuştur. Yaylak ve kışlak adında iki farklı yerleşim yeri bulunuyordu. Böylece kışın soğuk ve uygun olmayan iklim şartlarından daha az etkileniliyordu. Günümüzde hala bazı yerlerde bu yaşam şekli devam etmektedir. 33

34 b) Yerleşik Yaşam Süren Köylüler: Orta Anadolu da yerleşik yaşam tarzı hakimdir. Anadolu Selçuklularda çiftçi toprağı boş bırakmaz ve terk etmezdi. Uygulanan tarım politikası bir taraftan üretim artışını diğer taraftan göçebelerin ve yerlilerin iskanını hedef almaktaydı. Çiftçilere işleyebilecekleri kadar toprak verilmekteydi yılında Keyhüsrev, Akşehir bölgesinde Hristiyan halka arazi, ev, tohumluk, tarım aletleri dağıtarak iskan edip, bir süre vergiden muaf tutmuştur. 34

35 İkta sistemi bozulduktan sonra topraklar aristorasinin eline geçmiş ve tarımsal üretim azalmaya başlamıştır. Beraberinde kuraklık ve çekirge istilasıyla beraber, kıtlık baş göstermiş ve köylü halkın ekonomik gücü iyice azalmıştır lü yıllara tekabül eden bu dönemde Osmanlı Beyliği İznik-Bursa da kurulmuş ve savaşlarla giderek büyümeye başlamıştır. Selçukluların döneminde tarım ve sanayi anlamında çok iyi gelişmeler olmuştur. Birçok ilde farklı alanlarda ün yapmış ürünler üretilmekteydi. 35

36 Şeker o dönemde lüks bir gıda maddesiydi. Halk şeker ihtiyacını bal, pekmez ve meyvelerden sağlıyordu. Şeker daha çok Bağdat ve Şam dan ithal ediliyordu. Daha sonraları Alaaddin Keykubat, Alaiye düzlüğünde bir şeker fabrikası inşa ettirmiştir. Avrupa da ise şeker sanayi ancak 19. yy da kurulmuştur. Selçuklu Anadolu'sunda koyunculuk ve pamuk tarımının fazlaca yapılması, bunlara bağlı dokuma ve dericilik sanayi kollarını geliştirmiştir. 36

37 b. Osmanlı Devletinde Tarım 600 yılı aşkın süre hüküm süren Osmanlı İmparatorluğunda tarım önemli bir geçim kaynağı olmuştur. Nüfusun % ının tarımsal faaliyetlerden gelir elde ettiği söylenmektedir. İlk başta göçebe bir hayat süren toplum imparatorluğun gelişmesi ile yerleşik hayata geçmiştir. 37

38 Klasik ve Gelişme Döneminde Osmanlı Toprak Düzeni Klasik Osmanlı döneminde köylüler tasarruflarındaki arazilerin büyüklüğüne göre kategorilere ayrılmışlardır. Buna göre çift, nim çift, bennak, caba, mücerred gibi sınıflara ayrılarak vergilendirilmişlerdir. İmparatorlukta tarımsal faaliyetler büyük ölçüde devletin kontrolü altında idi. Bu arazilere mir-i arazi denmekte idi. Toprağın çıplak mülkiyet hakkı devletin idi. 38

39 39

40 Osmanlı Mir-i Rejimi üç farklı toprak sistemini barındırmıştır. 1. Has: Geliri 100 bin akçeden fazla dirlikler olup üst düzey idarecilere tahsis edilmiştir. Has sahipleri her bir 5 bin akçe için 1 asker hazırlamakla yükümlü olmuşlardır. 2. Zeamet: Geliri 20 bin ile 100 bin arasında olanlar. Bunlar da yine her 5 bin akçe için 1 asker yetiştirmekle yükümlü olmuşlardır. Topraklar çok sınırlı bir şekilde ve küçülerek izinle babadan oğula geçmiştir. 3. Tımar: Ekonomik açıdan toprakları rasyonel bir şekilde işleterek hububat üretimine ara vermeksizin sürdürülmesini amaçlayan tımar sistemi Osmanlı tarımının temelini oluşturmuştur. Bu sistem Selçuklu Toprak düzeni olan ikta sistemini esas almıştır. İkta sistemi Hz. Ömer zamanında istila sonucu sahipsiz kalan toprakların devlete vergilerin ödenmesi şartı ile şahıslara verilmesi yöntemi ile başlamıştır. 40

41 Devlet tımar sistemi ile büyük bir mali örgüt kurup bunun devamını sağlama yükümlülüğünden kurtulmuş, aynı zamanda vilayetlerde düzeni sağlamış ve savaşlar için de büyük bir askeri güç olmuştur. Bu sistemin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesini sağlamak amacıyla bir kayıt sistemi oluşturmuş ve bu sistem sayesinde hangi bölgeden ne kadar vergi geleceği ve bölgenin nüfusunun tespiti de sağlanmıştır. 41

42 Bu sistemde toprağın babadan oğula geçmesi ile uzun süre sistemin işlemesini sağlamıştır. Toprağı kiralayan çiftçiye tanınan haklar Osmanlı Devletinde en önemli konulardan biri olmuştur. Tımardan memnun olmayan bir çiftçinin şikayet hakkı olmuştur. Ancak köylünün toprağı terk edemez yükümlülüğü ile bir ölçüde özgürlüğü sınırlandırılmıştır. Ayrıca nadas dışında toprağı 3 yıl üst üste işlemeyen çiftçiden çift bozan adı altında toprağın boş kalmasından doğan zararı ödemek için vergi alınmıştır. 42

43 Verilen toprak bölünemez olduğu için çiftçi ailesinin geçimini sağlayacak miktarda tutulmuştur. Arazi büyüklüğü toprağın verimliliğine göre değişmekle birlikte, verimli yerlerde dekar, orta verimli yerlerde dekar ve kıraç yerlerde ise dekar olarak sınıflandırılmıştır. Ödenen vergi de yine arazinin verimlilik durumuna göre belirlenmiştir. Bunlar dışında pazarda satılan mallardan topraksız veya az topraklı çiftçilerden de vergiler alınmıştır. En önemli ürünler tahıllar olmuştur. Bu dönemde mısır, buğday, çeltik, pamuk, kendir, kenevir, ve tütün önemli Pazar oluşturan ürünler olmuştur. Sebze tarımı, bağcılık ve koyunculuk da önemli tarımsal faaliyetlerdendir. 43

44 Toprak Düzeninin Bozulması Mir-i arazi sistemi ile Osmanlı Devleti yetiştirdiği büyük bir askeri güç sayesinde 3 kıtada hüküm sürmüştür. Ancak duraklama devri ile beraber toprak düzeni bozulmaya başlamıştır. Tarımsal ürünlerin fazlasının devletçe alınmaya başlaması ile miri sistemini işleyişi bozulmuştur. Ayrıca geniş topraklarda devam eden seferler nedeni ile ordu yorulmuştur. Ayrıca modern olmayan savaş tekniklerinin kullanılması ile savaşlarda yenilgiler artmıştır. Ordunun yeniden düzenlenmesi amacıyla kapı kulu askerleri alınmıştır ancak bu durumda ordunun sayısının azalmasına sebebiyet vermiştir. 44

45 Ordunun ateşli silahlarla tanışması neticesinde de tımarlı sipahilerine duyulan ihtiyaç azalmıştır. Tımarlı sipahilerinin eğitimlerinin yetersiz kalması sonucu bu askerler alınıp ihale ile mültezim adı verilen kişilere devredilmiştir. Bunlar da halktan fazla vergi aldıkları için köylü yoksullaşmıştır. Giderek artan vergilerle iyice yoksullaşan köylü artık içe dönük üretim yapmaya başlamıştır. İdari ve siyasi bozulmalarla ekonomik sıkıntılar aynı dönemde yaşanmaya başlamıştır. Yüksek vergiler nedeni ile borçlarını ödeyemeyen çiftçiler topraklarını tefecilere devretmek zorunda kalmıştır. Bu dönemden sonra tarım gerilerken tarım dışı faaliyetler gelişmeye başlamıştır. Tüm alanlarda teknoloji kullanılmaya başlamıştır. Gelişen ticaret yolları Akdeniz in dolayısıyla Osmanlının gelirini geriletmiştir. Avrupa da yaşanan enflasyon Osmanlı İmparatorluğunu ucuz gıda ve hammadde ithal eden bir Pazar durumuna sokmuştur. Bu da batıya hammadde üreten bağımlı bir yapı ortaya çıkarmıştır. 45

46 Tanzimat Fermanı ve Cumhuriyete Kadar Yeni Toprak Düzeni Giderek belirli kişilerin ellerinde toplanan topraklar ile tımar sahipleri padişahlık makamı için bir tehdit oluşturmaya başlamıştır. Merkezi idarenin zayıflamasıyla beraber vergileri de ödememişlerdir. Ayanlar 1808 yılında II. Mahmut a sened-i ittifak imzalatmış ve daha da güçlenmişlerdir. II. Mahmut 1812 yılında bu ayan sınıfını ortadan kaldırmayı başarmışsa da köy ağaları olarak bunlar varlıklarını günümüze kadar sürdürmüşlerdir. 46

47 Gerileme dönemi ile birlikte toprak düzeni de yenilenemeyince tımar sistemi 1839 da Tanzimat Fermanı ile kaldırılmıştır. Mültezim uygulaması da sonlandırılmış ve vergiler devlet görevlileri tarafından toplanmaya başlanmıştır. Ancak beklenen başarı gösterilememiş ve 1841 yılında tekrar mültezim uygulamasına geçilmiştir yılında çıkan bir kanunname ile toprak parçalanmasının yolu açılmıştır. Bu tarihten itibaren miras hukuku ile yalnızca bir tek oğulun toprakları alması kaldırılmış kız evlatlar dahil bütün çocukların topraktan pay almasının önü açılmıştır. Bu durum toprakların daha da küçülmesine neden olmuştur. Bu duruma verim arttırıcı tekniklerin kullanılmaması da eklenince tarımsal gelir giderek düşmüştür. 47

48 1858 yılında Ahmet Cevdet Paşa, Mehmet Rüştü Paşa, Arif Bey ve Tahsin Bey den oluşan bir kurul tarafından arazi kanunnamesi çıkarılmıştır. Bu kanunname ilk ciddi ve ayrıntılı toprak kanun çalışması olmuştur. Kanun 138 maddeden oluşmuş ve ülke toprakları beşe ayrılmıştır. 1. Mülk Topraklar (Araziyi Memluke): Tasarruflu ve geliri tamamen mülk sahibine ait olan topraklar - Köy, kasaba içinde ve civarında olan yarım dönümü geçmeyen topraklar - Mir-i araziden satın alınan topraklar - Öşürlü arazi: Savaşı kazanan Müslümanlara bırakılan ve öşür adında vergilendirilen mülk niteliğindeki topraklar - Harçlı arazi: Savaşı kaybeden Hristiyan halka öz mülk niteliğinde bırakılan topraklardır. Vergi yükümlülükleri vardır. - Mevat araziden alınan topraklar 48

49 2. Mir-i Topraklar: Çıplak mülkiyeti devlete ait olan ve çiftçinin işlediği ve devlet adına mültezimlerin vergi topladığı topraklardır. 3. Vakıf Toprakları: Mülk Topraklar özelliğini taşıyan ancak tüm gelirleri dini amaçlı olan ve mülkiyet ile ilgili her türlü değişiklikler hapsedilmiş topraklardır. 4. Kamu Toprakları: Kamunun yada belirli bir köy veya kasabanın ortak kullanımına verilen Pazar, panayır, mera, otlak, yaylak gibi topraklar. Mülkiyet veya tasarruf hakkı olmayan topraklardır. 5. Ölü Topraklar: Tasarrufu kimsede bulunmayan çorak, dağlık ve ormanlık topraklardır. Bu kanunname ile Mir-i toprakların mülkiyeti devlete tasarruf hakkı köylüye bırakılmıştır. Köylü isterse bu hakkını devredebildiğinden bu toprakların özel mülkiyete geçişinin de önü açılmış oldu. 49

50 1874 yılında tapu örgütü kurulmuş ve 1911 yılında çıkarılan kanun ile köylünün tasarrufunda bulunan mir-i arazi ipotek edilebilir, borç karşılığı satılabilir konuma getirilmiştir. Bu kanunlar ile özel mülkiyet getirilmiş ancak adil olmayan bir toprak düzeni oluşmuştur yılında çiftçi ailelerin % 5 inin % 65 toprağa sahip iken % 8 inin de topraksız olduğu belirlenmiştir. Tanzimat Dönemi Tarımsal Yapı 19. Yylın 2. yarısından itibaren Osmanlı Devletinde dış ilişkiler artmıştır. İlk şekerpancarı üretimi için çabalar başlamış ancak 1913 yılına kadar başarılı olunamamıştır yılında ıslah edilmiş şeker pancarı tohumları ithal edilerek Bursa, Çanakkale, Elazığ, Sivas, Ankara ve Şam da denemeler başarılı olmuştur. Ancak şeker fabrikalarının kurulması cumhuriyet dönemine kadar gerçekleştirilememiştir yılında pamuk tarımı teşvik edilmiştir. Ancak dokuma sanayinin yeteri kadar gelişmemiş olmasından dolayı sadece ham pamuk ihracatı yapılabilmiştir. 50

51 Yine 1862 yılında ipek üretiminin artması için dutluk alanlar teşvik edilmiş ve ipek ihracatına başlanmıştır. Önemli ihracat ürünleri arasında yer alan tütün ürünleri de bu dönemde 4 kat artmıştır. Yine incir ve üzüm üretiminde 2 kat artış sağlanmıştır. Merinos yetiştiriciliği teşvik edilmeye başlamış ancak iç Pazar gümrüksüz ithalata açık olduğu için başarılı olmamıştır. Kapitülasyonların etkisi altında olan ülkede yılları arasında her yıl ortalama 75 bin ton un, 65 bin ton pirinç, 10 bin ton buğday ithal edilmek zorunda kalınmıştır. Bu nedenle her yıl yaklaşık 12 milyon altın lira ödenmiştir. Bu dönemde bazı alt yapı yatırımları yapılarak sulama kanalları için adımlar atılsa da savaş nedeni ile bazı nehir ıslah çalışmaları yapılamamıştır. Üreticiye tohumluk dağıtılması, üreticilerin kredilendirilmesi, tarım okullarının açılması bu yıllarda sağlanmıştır. 51

52 Ekonominin önündeki en önemli engel sanayinin gelişememesi ve gelişmeyen sanayinin üretimi desteklememesidir. Sanayisi gelişmediği için ticari yaşamı başkalarının eline geçen ülke topraklarında gelecek için önemli hammadde olan petrol bulunuyordu. Petrolün en önemli enerji kaynağı olması bu alandaki rekabeti arttırmış ve Osmanlı Devletinin parçalanmasına kadar geçen süreci beraberinde getirmiştir. 52

SELÇUKLULARDA TARIM Dr. Osman Orkan Özer

SELÇUKLULARDA TARIM Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 5.Hafta SELÇUKLULARDA TARIM Dr. Osman Orkan Özer Selçuklu İmparatorluğu, Türklerin kurduğu dört büyük imparatorluktan (Hun, Göktürk, Selçuklu, Osmanlı) üçüncüsüdür. İslam

Detaylı

Osmanlı da Toprak Düzeni

Osmanlı da Toprak Düzeni Tarım tarihi insanlık tarihi ile başlar. Bu nedenle tüm tarihsel kanıtlar üzerinde tarımın izi dolaşır. Ancak, bu izler bize sınırlı da olsa tarımın evrimsel gelişimi hakkında bilgi vermektedir. En yakın

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 1- Osmanlı Devleti nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2014 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2014 tarihinde 2014 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 1. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 22/05/2014 tarihinde 2014 yılı 1. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

Büyük baş hayvancılık

Büyük baş hayvancılık Büyük baş hayvancılık hayvancılık faaliyetleri özellikle dağlık bir araziye sahip kırsal kesimlerde ön plana geçerek, birinci derecede etkili ekonomik Yakın yıllara kadar bir tarım ülkesi olarak kabul

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU TÜRKİYE İZMİR KARŞILAŞTIRMASI

BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU TÜRKİYE İZMİR KARŞILAŞTIRMASI KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VARLIĞI VE SÜT ÜRETİMİ MEVCUT DURUMU Kenan KESKİNKILIÇ İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Aralık 2015 İZMİR TİCARET BORSASI Sayfa 0 BÜYÜKBAŞ-KÜÇÜKBAŞ

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bozkır hayatının başlıca Bu Türklerin kültürün bilinen önemli en eski gıda ekonomik faaliyetleri neler

Detaylı

Fao Gıda Fiyat Endeksi

Fao Gıda Fiyat Endeksi FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ) dâhil toplam 73 gıda maddesi fiyatının,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 23/10/2014 tarihinde 2014 yılı 2. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre;

Detaylı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü (20-25 Temmuz 2013 Madagaskar Ziyareti) Serdar KAMANLI Ankara-2013 1 Sunu Akışı Madagaskar Madagaskarda yaptığımız

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/06/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/06/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/201-30/0/201 T.C. Sayfa: 1-8 ARPA YEMLİK MTS 0.9 0.7 0.7352 234,732.00 KG 172,575.79 7 ARPA YEMLİK TTS 0.70 0.75 0.7409 210,80.00 KG 15,085.00 5 ARPA YEMLİK ı: 328,0.79 12

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Ankara -21 Ekim 2015 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri

Detaylı

İRAN ÇAY RAPORU. 8-12 Ocak 2014. Tahran-Lahican-Tebriz İRAN. Rize Ticaret Borsası 2014

İRAN ÇAY RAPORU. 8-12 Ocak 2014. Tahran-Lahican-Tebriz İRAN. Rize Ticaret Borsası 2014 1 İRAN ÇAY RAPORU 8-12 Ocak 2014 Tahran-Lahican-Tebriz İRAN İRAN ÇAY RAPORU Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan ve Meclis Başkanı Resul Okumuş un da aralarında bulunduğu 7 kişilik

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden Tarih Öncesi Devirlerde Anadolu Video Ders Anlatımı TARİH ÖNCESI DEVİRLERDE ANADOLU Türkiye tarih öncesi devirlerde üzerinde birçok medeniyet kurulan çok önemli bir yerleşim merkeziydi. Ülkemizin tarihi

Detaylı

Biyosistem Mühendisliğine Giriş

Biyosistem Mühendisliğine Giriş Biyosistem Mühendisliğine Giriş TARIM Nedir? Yeryüzünde insan yaşamının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için gerekli olan gıda, lif, biyoyakıt, ilaç vb. diğer ürünlerin sağlanması için hayvanlar, bitkiler,

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler On5yirmi5.com Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler Ülkemizde yetişen başlıca ürünler. Yayın Tarihi : 24 Nisan 2012 Salı (oluşturma : 10/21/2015) TAHILLAR Buğday:İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 28/10/2016 tarihinde 2016 yılı 2. Tahmin Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2016 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı;

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE TOHUMCULUK SANAYİSİNİN GELİŞİMİ VE HEDEFLERİ İLHAMİ ÖZCAN AYGUN TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MART 2011 Tohumculuk Sanayisi Nedir? Tohumculuk Hangi İş ve Aşamalardan Oluşur? Tohumculuk İçin AR-GE

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

HATAY TARIM VİZYONU

HATAY TARIM VİZYONU HATAY TARIM VİZYONU 2016-2021 2 BİTKİSEL ÜRETİM VİZYONU Zeytin üretiminde Türkiye 3.cüsü olan Hatay da, üretimle birlikte katma değer sağlayacak işleme ve paketleme tesislerinin kurulumuna sağlanan destekler

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Toprak Yapısı Üretim ve Ticaret Flash Anlatım

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Toprak Yapısı Üretim ve Ticaret Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Toprak Yapısı Üretim ve Ticaret Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Toprak Yapısı Üretim ve Ticaret Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ

Detaylı

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 12.01.2016 İZMİR KURULUŞ KANUNU Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında Memleket Sandıkları adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. 1972 yılında çıkarılan

Detaylı

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM Tarım sektörü rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulacak Tarımda modern işletmeciliğe dönüşüm sağlanacak Tarım arazilerinin

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.38 0.85 0.587 987,275.00 KG 579,628.90 39 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.75 0.6478 29,240.00 KG 42,027.90 8 ARPA YEMLİK TTS 24.75 29.70 28.8536,47.00

Detaylı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı

İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı İl başkanlarına hükümetin tarım politikalarını anlattı Mart 08, 2012-7:46:36 Bakan Eker, tarımın zannedildiği gibi sadece üreticilerle değil, gıdadan dolayı toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğunu,

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA Tar-Yat Birimi Destekler 2014 2003 2015 DGD - 387,2 Milyon TL Mazot 14,9 Milyon TL 152,7 Milyon TL ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER Kimyevi Gübre

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 93,536.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 93,536. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/207-3/0/207 T.C. Sayfa: - 9 ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.90 0.8387,529.77 KG 93,536.96 4 ARPA YEMLİK ı: 93,536.96 4 ARPA ı 93,536.96 4 ÇELTİK ÇELTİK ÇELTİK BALDO MTS.30 2.8 2.0289

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI 1- İtalya da etkili olan iklimler nelerdir? Yarımada İtalya sında ve adalarda, Akdeniz iklimi görülür. Kuzeyde, Po Ovası ve Alp eteklerinde karasal iklim egemendir. 2-İtalya

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK , KG 21,520.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK , KG 21,520. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/204 T.C. Sayfa: - 8 ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.90 0.6745,509,655.00 KG,08,24.67 66 ARPA YEMLİK TTS 0.55 0.76 0.6992 6,209.00 KG 427,356.23 9 ARPA YEMLİK ı:,445,597.90 85 ARPA BEYAZ

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 6.Hafta OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA TARIM. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 6.Hafta OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA TARIM. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 6.Hafta OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA TARIM Dr. Osman Orkan Özer Osmanlı rejiminin temellerinin atılmak üzere olduğu 13. asrın sonlarında (1299), Uçlar vilayeti ve Batı Anadolu

Detaylı

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE İZMİR İN ÜLKE SIRALAMASINDAKİ YERİ (TUİK-2014)

Detaylı

FAO GIDA FİYAT ENDEKSİ

FAO GIDA FİYAT ENDEKSİ FAO GIDA FİYAT ENDEKSİ FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ) dahil toplam

Detaylı

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ T.C. ERZURUM GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ ERZURUM Temmuz -2012 PROJEYİ HAZIRLAYANLAR Asuman DEVECİ Ziraat Mühendisi Hülya ÖZER Ziraat

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/03/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/03/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2017-1/0/2017 T.C. Sayfa: 1-8 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.86 0.78 21,410.00 KG 16,770.05 ARPA YEMLİK TTS 0.79 0.79 0.7871 299,760.00 KG 25,949.79 1 ARPA YEMLİK ı: 252,719.84 4

Detaylı

KONYA İLİ TARIMSAL YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI FEYZULLAH ALTAY

KONYA İLİ TARIMSAL YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI FEYZULLAH ALTAY Konya ili 40,814 km² (göller hariç 38,873 km2) yüzölçümü ile ülke yüzölçümünün %5.2 sini oluştururken, yüzölçümünün büyüklüğü açısından iller arası sıralamada birinci sırada yer almaktadır. Konya ili arazisinin

Detaylı

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/10/2016. Tarih: Sayı: 10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/10/2016. Tarih: Sayı: 10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-9 ARPA YEMLİK MTS 0.85 0.7513 514,340.00 KG 386,440.90 18 ARPA YEMLİK TTS 0.76 0.95 0.8665 58,240.00 KG 50,464.00 2 ARPA YEMLİK ı: 436,904.90 20 ARPA ı 436,904.90

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. Sayfa: - 5 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.85 0.5887 9,672,68.00 KG 5,694,242.83 44 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.76 0.686 3,20,596.00 KG,980,407.53 70 ARPA YEMLİK ı: 7,674,650.36 5 ARPA İTHAL

Detaylı

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( )

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Cari Fiyatlarla (2) Sabit (1998 Yılı) Fiyatlarla Değişim ABD Doları ($) Değişim Türk Lirası ( ) Değişim 2009

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Organik tarım, dünyada yaklaşık 130 ülkede yapılmakta ve organik tarım üretim alanı giderek artmaktadır. 2011 yılı verilerine göre dünyada 37 milyon hektar alanda organik

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL ÖRGÜTLENME KONU: TARİŞ ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR: NURAY BAYIK SEDA KORKMAZ İLKER ÖKSÜZ ALİ İHSAN KIRKBUNAR

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL ÖRGÜTLENME KONU: TARİŞ ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR: NURAY BAYIK SEDA KORKMAZ İLKER ÖKSÜZ ALİ İHSAN KIRKBUNAR ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL ÖRGÜTLENME KONU: TARİŞ ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR: NURAY BAYIK SEDA KORKMAZ İLKER ÖKSÜZ ALİ İHSAN KIRKBUNAR TARİŞ İÇERİK 1. Kuruluşu 2. Yönetim Kurulu 3. Amacı 4. Örgüt Yapısı

Detaylı

ISBN: YAYIN NO: GAPUTAEM-K-01

ISBN: YAYIN NO: GAPUTAEM-K-01 TARIMSAL VERİLER TARIMSAL VERİLER GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Tarımsal Ekonomi ve Politika Araştırmaları Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Bu yayının 5846

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/07/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/07/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 31/0/201 T.C. Sayfa: 1-8 ARPA YEMLİK MTS 0.53 1.00 0.8648 214,280.00 KG 185,320.00 11 ARPA YEMLİK TTS 0.8 0.8 0.800 36,240.00 KG 28,26.20 1 ARPA YEMLİK ı: 213,58.20 12 ARPA ı

Detaylı

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği)

Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri. Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Bölüm 7. Tarımsal Üretim Faktörleri Üretim Faktörleri Toprak Sermaye Emek (iş) Girişimcilik (yönetim yeteneği) Tarımsal yapı, toprak (doğa), sermaye, emek ve girişimcilik gibi temel üretim araçlarının

Detaylı

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Sudan daki Yatırım Ortamı ve İş Olanakları 1- Temel Bilgiler: Hazırlayan: Abdelgader ABDALLA* Sunan: Dr. Mutrif SIDDIG** Çeviren: Ufuk TEPEBAŞ Konum: Afrika bölgesinin

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

2016 YILI BRİFİNG RAPORU

2016 YILI BRİFİNG RAPORU a AKHİSAR TİCARET BORSASI 216 YILI BRİFİNG RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASINA AİT 1/1/216-31/12/216 TARİHLERİ ARASI BİRİFİNG RAPORU 216 H A Z I R L A Y A N : A Y Ş E N İ L G Ü V E N AKHİSAR TİCARET BORSASI

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. - 30/04/2017 Şube Adı: Sayfa: 1-7 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. - 30/04/2017 Şube Adı: Sayfa: 1-7 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Sayfa: 1-7 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.75 0.75 0.7500 13,080.00 KG 100,560.00 15 ARPA YEMLİK ı: 100,560.00 15 ARPA ı 100,560.00 15 BUĞDAY BUĞDAY EKMEKLİK BUĞDAY MTS 0.75 1.07 0.867 22,290.00

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi BÖLGEMİZDE TARIM ALANLARI AZALIYOR MU? 28.07.2014 1 TR52 TR72 TRC2 TR71 TR33 TR83

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 2.Hafta. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 2.Hafta. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 2.Hafta Dr. Osman Orkan Özer https://oorkan.wordpress.com/ Şifre: tarimeko2016 Kaynaklar: Prof. Dr. Ahmet Özçelik TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ, Ankara Üni. Ziraat Fak.

Detaylı

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO BAKLİYAT DOSYASI Dünya üzerinde tarımı çok eski yıllardan beri yapılmakta olan yemeklik dane baklagillerin diğer bir deyişle bakliyat ürünlerinin insan beslenmesinde bitkisel kaynaklı protein gereksiniminin

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ankara 2004 1 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEKNİK

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ

TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ Tarım İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetidir. Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ 01/02/2017. Tarih: Sayı: - 28/02/2017 Satış Şekli. Sayfa: 1-9 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ 01/02/2017. Tarih: Sayı: - 28/02/2017 Satış Şekli. Sayfa: 1-9 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/017-8/0/017 T.C. Sayfa: 1-9 ARPA YEMLİK MTS 0.85 0.85 0.8500 9,300.00 KG 7,905.00 1 ARPA YEMLİK TTS 0.78 0.78 0.7800 161,50.00 KG 15,985.60 1 ARPA YEMLİK ı: 133,890.60 ARPA

Detaylı

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM ÇELTİK DOSYASI Bileşiminde az miktarda protein bulundurmasına karşın beslenme için gerekli amino asitlerce zengin olması nedeniyle çeltik, insan beslenmesinde buğdaydan sonra en çok kullanılan tahıl ürünüdür.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1247 KAHRAMANMARAŞ İLİNİN GENEL MEYVECİLİK DURUMU Mehmet SÜTYEMEZ*- M. Ali GÜNDEŞLİ" Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu'muz birçok meyve türünün anavatanı

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri. Türkiye Tarım/Gıda Sanayii nin Rekabet Gücü

Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri. Türkiye Tarım/Gıda Sanayii nin Rekabet Gücü Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri Türkiye Tarım/Gıda Sanayii nin Rekabet Gücü Uluslararası ve Ulusal Gıda Piyasalarının Değişen Dinamikleri Global Mal Ticareti, 2010 yılı itibariyle US$15 trilyon

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. 09/03/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ. 09/03/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-11 ARPA YEMLİK MTS 0.68 0.75 0.7149 119,663.00 KG 85,549.78 3 ARPA YEMLİK TTS 0.75 0.79 0.7703 48,430.00 KG 37,303.30 2 ARPA YEMLİK ı: 122,853.08 5 ARPA ı 122,853.08

Detaylı

2 3 4 5 6 2006 2007 2008 2009 2010 Antalya, Isparta, Burdur 3.996.228 4.537.170 4.742.685 5.210.194 7.465.360 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 4.711.300 4.924.994 6.127.161 6.408.674 7.107.187 Adana, Mersin

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Şubat 2015

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Sadettin DİKMEN Şubat 2015 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Sadettin DİKMEN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARI II. MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI SUNUM

Detaylı

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç.

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Sudan bir Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi olup kuzeyinde Mısır, doğusunda

Detaylı