+sıra-/+sire- EKİNİN MORFOLOJİK YAPISI VE İŞLEVLERİ ÜZERİNE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "+sıra-/+sire- EKİNİN MORFOLOJİK YAPISI VE İŞLEVLERİ ÜZERİNE"

Transkript

1 +sıra-/+sire- EKİNİN MORFOLOJİK YAPISI VE İŞLEVLERİ ÜZERİNE Yrd. Doç. Dr. Burhan PAÇACIOĞLU ÖZ: Eklemeli dillerden olan Türkçe, kelime türetmede kullanılan yapım ekleri bakımından bir hayli zengindir. Türkçenin yüzyıllar süren geçmişi içinde bu eklerden bazıları tamamen kullanımdan düşerken, bazıları da değişik lehçelerde işlevini sürdürmeye devam etmiştir. İsimlerden fiil türeten +sıra- /+sire- eki de bunlardan birisidir. Bu yapım ekinin, Eski Türkçe ve Orta Türkçe dönemlerinde işlek olarak kullanılmasına karşılık, bugün sadece Kırgız, Türkmen, Uygur, Kırım Türkçelerinde kullanıldığı görülmektedir. Bu ekin morfolojik yapısı ve işlevi hakkında ileri sürülen fikirlerin yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü bu ekle türetilen kelimeler, Türkçede kullanılan iki ayrı morfolojik yapıya sahip +sıra-/+sire- ekinin varlığını göstermektedir. Yazımızda bu duruma açıklık kazandırılmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: +sıra-/+sire (yapım) eki, Türkçe, morfoloji, yapım eki On the Morphologic Structure and Function of +sıra/-sire ABSTRACT: Turkish, one of the agglutinative languages, is utter rich in constructive suffixes. In its agelong history, while some of these suffixes have finally been omitted in language performances, some of them manage to practically function in other dialects. The suffix +sıra/-sire, which turns nouns into verbs, is an example to this. Although it was productively used in Old and Middle Turkish Period, today, it is only used in Kyrgyzstani, Uygur and Crimean Turkish. Yet, it is not possible to speak of the adequacy of the claims for the morphologic structure and function of this suffix. It is because of the fact that such constructed words prove the existence of two constructive suffixes in Turkish; +sire/-sıra, and our examinations try to clarify this. Key Words: +sıra/-sire as a (constructive) suffix, Turkish, morphology, constructive suffix Uzun bir geçmişe sahip olan Türk dili, geçirdiği bu süreç içerisinde daima kendini yenilemiş, geliştirmiş ve zenginleştirmiştir. Bunda Cumhuriyet Üni. Ed. Fak. TDE Böl.

2 312 TÜBAR-XXX-/2011-Güz/Yrd. Doç. Dr. Burhan PAÇACIOĞLU en büyük etkenlerden biri, Türkçenin ekler vasıtasıyla yeni kelimeler türetmeye çok elverişli bir dil olmasıdır. Eklemeli bir dil olan Türkçe, kelime türetmede kullanılan ekler yönünden de son derece zengindir. Ancak dilimizdeki yapım eklerinin hepsinin, her zaman aynı işlekliğe sahip olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü belli bir dönem işlek olan bir ek, sonraki dönemlerde işlekliğini yitirerek kelime türetmede kullanılmaz olabilmektedir. İşte bu eklerden biri de "+sıra-/+sire-" ekidir. Eski Türkçe döneminde işlek bir şekilde kullanılan ve isimden fiil türeten +sıra-/+sire- eki, daha sonraki dönemlerde işlekliğini kaybederek sadece bazı Türk lehçelerinde kullanılmaya devam etmiştir. Eski Türkçe dönemine ait eserlerde ve Kırım, Kırgız, Türkmen, Uygur Türkçelerinin sözlüklerinde yer alan ve bu ekle türetilen kelimelerden bazıları şunlardır: aglam+sıra- 'ağlar gibi olmak' (TDF), akıllı+sıra- 'akıllanmak' (TDF), al+sıra- 'takatten düşmek' (Krg.S), arkayın+sıra- 'sakinmiş gibi davranmak' (Tkm), artık+sıra- 'kendini beğenmek, yukarıdan bakmak' (BGF), baş+sıra- 'başsız bırakmak, ölçüyü kaçırmak' (KB), batır+sıra- 'cesur olmak' (BGF), caga+sıra- 'çocukça davranmak' (Tkm.T.S), câhil+sıra- 'yaşını göstermemeye çalışmak' (Tkm.T.S), calgız+sıra- 'yalnızlık hissetmek' (Krg.T.G), can+sıra- 'tâkattan düşmek, hâlsiz kalmak' (Krg.S), çay+sıra- 'çay içmek istemek' (Tkm.T.S), cetim+sire- 'kendini yetim hissetmek' (cetim: yetim, öksüz) (Krg.S), çilim+sire- 'sigara içmek istemek' (Tkm), çog+sıra- 'parlaklığı gitmek' (UAY), duyum+sıra- 'duyar gibi olmak' (TDF), el+sire- 'devletsiz kalmak' (OY), enç+sire- 'rahatsız etmek' (UAY), erk+sire- 'kuvvetsiz olmak' (ETG), et+sire- 'et yemek istemek' (Krg.T.G), eyem+sire- 'kendini mal sahibi sanmak' (Tkm.T.S), garib+sıra- 'kendini yoksul göstermek' (Tkm.T.S), gedem+sire- 'çalım satmak' (Tkm.T.S), gülüm+sire- 'gülümsemek' (Tkm.T.S), gümân+sıra- 'biraz şüphelenmek' (BGF), hâl+sıra- 'hâlsiz kalmak, zayıflamak' (Y.Uyg.T.S), ıylam+sıra- 'ağlamaklı olmak' (Krg.S), il+sire- 'ilsiz kalmak, yurtsuz olmak' (ETG), kagan+sıra- 'kağansız kalmak' (ETG), kan+sıra- 'çok kan kaybetmek' (Y.Uyg.T.S), kaygım+sıra- 'kaygılanmak' (TDF), kut+sıra- 'kutsuz olmak' (ETG), küç+sire- 'güçsüzleşmek' (E.Uyg.T.S), külüm+sire- 'gülümsemek', (Y.Uyg.T.S), nahar+sıra- 'yemek istemek' (BGF), ög+sire- 'bilincini yitirmek' (UAY), ökde+sire- 'bir işi iyi yapmak' (BGF) saada+sıra- ' kendine fazla değer vermemek' (Tkm), sahî+sıra- 'cömertlik göstermek' (Tkm.T.S), suv+sıra- 'susamak' (Tkm.T.S), söz+sire- 'sözsüz kalmak' (ETG), tatıg+sıra- 'tatsızlanmak' (UAY), tın+sıra- 'hiddetlenmek, cansız olmak' (Y.Uyg.T.S), tüp+sire- 'köksüz bırakmak' (ETG), tüş+sire- 'kendinden geçmek' (ETG), urug+sıra- 'nesli tükenmek' (TDF), us+sıra- 'bayılmak, kendinden geçmek' (ME), uyku+sıra- 'uyuklamak, uykusu gelmek' (Y.Uyg.T.S), yag+sıra- 'yağsız

3 313 TÜBAR-XXX-/2011-Güz/+sıra/+sire Ekinin Morfolojik Yapısı... kalmak, yağı eksik olmak' (Y.Uyg.T.S), yangı+sıra- 'yenileşmek' (TDF), yanık+sıra- 'mahzunlaşmak' (TDF), yat+sıra- 'yadırgamak' (Y.Uyg.T.S), yazım+sıra- 'yaza benzemek' (Tkm.T.S), yeke+sire- 'yalnızlık duymak' (Tkm.T.S), yer+sire- 'vatan hasreti çekmek' (Y.Uyg.T.S), yıglam+sıra- 'ağlamaklı olmak' (Y.Uyg.T.S) Türkçede bu ekle türetilen bazı kelimelerin, fiilden fiil yapan -t- ekini alarak ettirgen duruma getirildiği de görülmektedir: al+sıra-t- 'güçsüz bıraktırmak' (Krg. T) el+sire-t- 'devletsiz bıraktırmak' (OY), cetim+sire-t- 'kendini öksüz hissettirmek' (Krg.S), hâl+sıra-t- 'hâlsiz bıraktırmak' (Y.Uyg.T.S), inç+sire-t- 'rahatsız ettirmek' (ETG), il+sire-t- 'yurtsuz bıraktırmak' (OY), kagan+sıra-t- 'kağansız bıraktırmak' (OY), kan+sıra-t- 'kansız bıraktırmak' (Krg.S), küç+sire-t- 'güçsüz bıraktırmak' (E.Uyg.T.S), su+sıra-t- 'susattırmak' (Y.Uyg.T.S), uyku+sıra-t- 'uykusunu getirtmek' (Y.Uyg.T.S), urug+sıra-t- 'neslini tükettirmek' (OY) vb. Örneklerden de anlaşılacağı gibi Türkçede bu ekle türetilen kelime sayısı azımsanamayacak ölçüdedir. Bunların büyük bir kısmının Göktürk ve Uygur dönemine ait kelimeler olmasının yanında, bir o kadarı da Kırım, Kırgız ve Türkmen Türkçelerine aittir. Türkologlar, ekin morfolojisi üzerinde farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu görüşleri şöyle özetlemek mümkündür: Zeynep Korkmaz, A.Von Gabain bu ekin; +sız+/+siz+ isimden isim yapan ekle +ra-/+reisimden fiil türeten ekten oluştuğunu belirtmektedirler (Korkmaz 1995: 221; Gabain 1988: 50).Talat Tekin, Marcel Erdal ve James Russel Hamılton'a göre ise bu ek; +sız+/+siz+ ekiyle +a-/+e- ekinin birleşmesiyle ortaya çıkan +sıza-/+size- ekinin z>r değişimiyle oluşmuştur (Tekin 2000: 89; Erdal 1991: 509; Hamılton 1998: 260). Bu konuda Bang'ın görüşünü aktardığını belirten Necmettin Hacıeminoğlu ise öncelikle kırmak anlamındaki "sı-" fiilinden "sır / sir" isimlerinin oluştuğunu, bundan da +a-/+e- ekleriyle "sıra- / sire- fiillerinin türetildiğini ileri sürüp bu fiilin sonradan ekleştiğini vurgulamaktadır (Hacıeminoğlu 1992: 180). Türkologların büyük bir bölümü, ekin işlevi hakkında, "bir şeyden yoksun olmak anlamını taşıyan fiiller türetir". görüşünü benimsemiş durumdadırlar (Tekin 2000: 89; Dilaçar 1975: 413; Kasapoğlu 2005: 134; Karamanlıoğlu 1994: 48.) Ancak bunlardan Ayşe İlker, bu ekle türetilen kelimelerin, "Mânâ olarak bir şeyi istemeyi, arzu etmeyi, bir şeye meyli olmayı ifade eder." (İlker 1997: 64) demekte; Mehmet Kara ise, "Bir şeye olan meyli, bir şeye olan arzuyu ifade eder." görüşüne yer

4 314 TÜBAR-XXX-/2011-Güz/Yrd. Doç. Dr. Burhan PAÇACIOĞLU vermektedir (Kara 2000: 33). Hacıeminoğlu bu konuda; ekin Eski ve Orta Türkçe döneminde isimlerden olumsuz fiiller türettiği hâlde Kırım ve Uygur Türkçesinde olumlu fiiller yaparak yeni bir mânâ kazandığını belirtir (Hacıeminoğlu 1992: 239). Rıdvan Öztürk de bu konuda; "Ek çoğunlukla, getirildiği ismin ifade ettiği nesnenin yokluğunu veya azlığını, o nesneye karşı olan ihtiyacı veya meyli anlatan fiiller türetir." (Öztürk 1997: 37). diyerek iki işlevi birden bu eke yüklemiştir Bunlardan da anlaşılacağı gibi, ekin iki işlevi bulunmaktadır: a) Bir şeyden yoksun olma ifade eden fiiller, b) Bir şeyi istemeyi, bir şeye meyli olmayı ifade eden fiiller türetmektedir. Bize göre, Eski Türkçe döneminde bu ekle türetilen ve olumsuzluk ifade eden aşağıdaki kelimelerde kullanılan +sıra-/+sire eki, yukarıda görüşlerini aktardığımız Talat Tekin, Marcel Erdal ve James Russel Hamilton'un görüşleri doğrultusunda oluşmuştur. Yani olumsuzluk ifade eden fiillerde kullanılan bu ek, olumsuz isimler türeten +sız+/+siz+ isimden isim yapan ekle, +a-/+e- isimden fiil türeten ekin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. al+sıra- 'takatten düşmek', baş+sıra- 'başsız bırakmak, ölçüyü kaçırmak', can+sıra- 'tâkattan düşmek, hâlsiz kalmak', çog+sıra- 'parlaklığı gitmek', el+sire- 'devletsiz kalmak', enç+sire- 'rahatsız etmek', erk+sire- 'kuvvetsiz olmak', hâl+sıra- 'hâlsiz kalmak, zayıflamak', il+sire- 'ilsiz kalmak, yurtsuz olmak', inç+sire-t- 'rahatsız etmek', kagan+sıra- 'kağansız kalmak', kan+sıra- 'çok kan kaybetmek', keñ+sire- 'daralmak, zayıflamak', kut+sıra- 'kutsuz olmak', küç+sire- 'güçsüzleşmek', ög+sire- 'bilincini yitirmek', söz+sire- 'sözsüz kalmak', tatıg+sıra- 'tatsızlanmak', tın+sıra- 'hiddetlenmek, cansız olmak', tüp+sire- 'köksüz bırakmak', urug+sıra-t- 'kökünü kazımak, neslini tüketmek', us+sıra- 'bayılmak, kendinden geçmek', yag+sıra- 'yağsız kalmak', yer+sire- 'vatan hasreti çekmek, yurtsuz olmak' vb. Ancak bu ekle türetilmiş olan şu kelimelerin hiçbirinde olumsuzluk ifadesi bulunmamaktadır: aglam+sıra- 'ağlar gibi olmak', akay+sıra- 'kendini erkek gibi görmek', akıllı+sıra- 'akıllanmak', arkayın+sıra- 'sakinmiş gibi davranmak, rahatlamak', artık+sıra- 'kendini beğenmek, kendini farklı hissetmek', batır+sıra- 'cesur olmak, kendini kahraman hissetmek', calgız+sıra- 'yalnızlık hissetmek', cetim+sire- 'kendini yetim hissetmek', duyum+sıra- 'duyar gibi olmak', eyem+sire- 'sahip olmak', garib+sıra- 'kendini yoksul göstermek', güman+sira- 'biraz şüphelenmek', jitim+sira- 'yalnızlık çekmek, garipsemek', kiyik+sire- 'geyik gibi olmak, vahşileşmek', külüm+sire-

5 315 TÜBAR-XXX-/2011-Güz/+sıra/+sire Ekinin Morfolojik Yapısı... 'gülümsemek, güler gibi olmak', ökde+sire- 'bir işi iyi yapan olmak, usta olmak', sada+sıra-' kendine fazla değer vermemek, mütevazı olmak', tüş+sire- 'kendinden geçmek', uyku+sıra- 'uyuklamak', yangı+sıra- 'yenileşmek', yat+sıra- 'yadırgamak', yeke+sire- 'kendini yalnız hissetmek', yıglam+sıra- 'ağlamaklı olmak', yukum+sıra- 'uyuklamak'; çay+sıra- 'çay içmek istemek', çilim+sire- 'sigara içmek istemek', et+sire- 'et yemek istemek', su+sıra- 'susamak' vb. Bundan dolayıdır ki bu kelimelerin yukarıda belirttiğimiz morfolojik yapıya sahip ekle türetilmiş olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü yukarıdaki kelimelerden hiçbiri olumsuzluk ifadesi taşımamakta, bilakis "gibi olmak, gibi hissetmek ve istemek" anlamlarını ifade etmektedir. Bizce olumsuzluk ifade etmeyen bu fiiller, +sıg+/+sig+ isimden isim türeten ekle, +ra-/+re- isimden fiil türeten ekin birleşmesiyle ortaya çıkmış olabilir. Çünkü +sıg+/+sig+ eki; +sı-/+si- isimden fiil türeten ekle, -g+ fiilden isim yapan ekin birleşmesiyle oluşmaktadır. +sı/+sieki, anlam açısından " istemek, gibi olmak, gibi hissetmek" mânâlarına sahiptir: al+sı- 'aldanmış olmak', ayrık+sı- 'başkalaşmak', azıg+sı- 'az bulmak', bol+sı- 'bol saymak, çok görmek', kul+sı- 'köle olmak', kurug+sı- 'kurumaya yüz tutmak', tar+sı- 'dar saymak', yad+sı- 'yadırgamak'; boga+sı- 'boğa istemek', düge+si- 'düğe istemek', su+sı- 'su istemek, susamak', teke+si- 'keçi teke istemek'vb. +sı-/+si- ekinin "gibi olma, gibi hissetme" anlamları, ondan oluşan +sıg+/+sig+ ekiyle türetilen isimlerde de bulunmaktadır: adın+sıg+ 'farklı olan, seçkin', agır+sıg 'saygı', beg+sig+ 'bey gibi', er+sig 'er gibi', kızıl+sıg+ 'kızıl gibi, kızılımsı', kul+sıg+ 'kul gibi', oglan+sıg+ 'oğlan gibi, oğlan huylu', öd+sig+ 'yaşlı, muhterem', ulug+sıg+ 'büyüklük taslayan', yıpar+sıg 'mis gibi'vb. Bir isimden fiil türeten ek olan +ra-/+re- ise, önünde bulunan ismin karşıladığı durumun ortaya çıkmasını anlatan fiiller yapmada kullanılmıştır: as+ra- <azıg+ra- 'dişlemek', çok+ra- 'su kaynamak', kek+re-ş- 'tahrit etmek, kızdırmak'(kek: kin), muñ+ra- 'bunalmak' (muñ: sıkıntı), saçı+ra- 'sıçramak', say+ra- 'konuşmak, gevezelik etmek'(sab: söz), yal+ra- 'parlamak'(yal: ışık, parlaklık), yañra- 'açığa vurmak'(yañ: hile, tuzak). Bütün bunlara dayanarak Türkçede, iki ayrı morfolojiye sahip +sıra-/+sire- eki kullanıldığını, bunlardan birincisinin olumsuzluk ifadesi bulunan fiiller türeten +sız+a-/+siz+e->+sıra-/+sire- eki, diğerinin ise olumsuzluk anlamı bulunmayan ve "gibi olmak, gibi hissetmek, istemek, meyletmek" anlamlarını taşıyan +sı-g+ra-/+si-g+re ekindeki "-g+"nin

6 316 TÜBAR-XXX-/2011-Güz/Yrd. Doç. Dr. Burhan PAÇACIOĞLU düşmesiyle (ersi-g>ersi, begsi-g>begsi, acı-g>acı, tiri-g>tiri vb.) ortaya çıkan +sıra-/+sire- eki olduğunu söyleyebiliriz. Kısaltmalar BGF ETG E.Uyg.T.S KB Krg. S Krg. T. G OY TDF Tkm Tkm. T.S UAY Y.Uyg.T.S Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiiller Eski Türkçenin Grameri Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü Kutadgu Bilig III Kırgız Sözlüğü Kırgız Türkçesi Grameri Orhun Yazıtları Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller Türkmence "Türkmen Türkçesi Sözlüğü" Uygurca Altun Yaruk Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü KAYNAKÇA ARAT, Reşit Rahmeti (1979), Kutadgu Bilig III, TKAE Yay., İstanbul. CAFEROĞLU, Ahmet (1968), Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, TDK Yay., ÇENELİ, İlhan (1986), "Türkmen Türkçesi Sözlüğü", Belleten , s DİLAÇAR, A. (1975), "Karahanlı Türkçesinde Üç Fiil Eki", Bilimsel Bildiriler 1972, s ERDAL, Marcel (1991), Old Turcis Word Formation, A Functional to the Lexicon V. II, Otto Harrassowitz Eski Türkçede Söz Yapımı, Wiesbaden. GABAİN, A.Von (1988), Eski Türkçenin Grameri (çev. Mehmet Akalın), TDK Yay., GRÖNBECH, K. (1995) Türkçenin Yapısı (çev. Mehmet Akalın), TDK Yay., HACIEMİNOĞLU, Necmettin (1992), Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller, Kültür Bakanlığı Yay., HAMILTON, James Russel (1998), İyi ve Kötü Prens Öyküsü (çev. Vedat Köken), Kültür Bakanlığı Yay., İLKER, Ayşe (1997), Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiil, TDK Yay., KARA, Mehmet (2000), Türkmence, Kültür Bakanlığı Yay.,

7 317 TÜBAR-XXX-/2011-Güz/+sıra/+sire Ekinin Morfolojik Yapısı... KARAMANLIOĞLU, Ali Fehmi (1994), Kıpçak Türkçesi Grameri, TDK Yay., KASAPOĞLU ÇENGEL, Hülya (2005), Kırgız Türkçesi Grameri, Akçağ Yay., KAYA, Ceval (1994), Uygurca Altun Yaruk, TDK Yay., KORKMAZ, Zeynep (1995), Türk Dili Üzerine Araştarmalar, TDK Yay., NECİPOVİC, Emir (1995), Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü (çev. İlkil Kurban), TDK Yay., ÖZTÜRK, Rıdvan (1994), Yeni Uygur Türkçesi Grameri, TDK Yay., TEKİN, Talat (1988), Orhun Yazıtları, TDK Yay., TEKİN, Talat (2000), Orhun Türkçesi Grameri, Türk Dilleri Araştırmaları, Dizisi 9, TOPARLI, Recep- Hanifi Vural (vd.) (2003), Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, TDK Yay., YUHADİN, K. K. (1988), Kırgız Sözlüğü (çev. Abdullah Taymas), TDK Yay.,

ISSN 1305-5992. HACETTEPE ÜNIvERSITESI TÜRKIYAT ARAŞTIRMALARI ENSTITÜSÜ. Bahar 2006. Sayı 4

ISSN 1305-5992. HACETTEPE ÜNIvERSITESI TÜRKIYAT ARAŞTIRMALARI ENSTITÜSÜ. Bahar 2006. Sayı 4 ISSN 1305-5992.. HACETTEPE ÜNIvERSITESI TÜRKIYAT ARAŞTIRMALARI ENSTITÜSÜ i i-.. Sayı 4 Bahar 2006 TÜRKÇEDE Ö-, ÖG, ÖGÜR, ÖGREN-, ÖGRET- KELİMELERİ Vahit TÜRK Özet Ö- fiili Türkçenin ilk yazılı metinlerinde

Detaylı

ETYMOLOGY OF YARAT- TO CREATE

ETYMOLOGY OF YARAT- TO CREATE - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 1415-1423, ANKARA-TURKEY YARAT- YARATMAK, HALK ETMEK FİİLİNİN ETİMOLOJİSİ Galip GÜNER

Detaylı

TÜRKÇEDE OLUMSUZ FİİLLERİN GENİŞ ZAMAN BİÇİMBİRİMİ

TÜRKÇEDE OLUMSUZ FİİLLERİN GENİŞ ZAMAN BİÇİMBİRİMİ ÖZET TÜRKÇEDE OLUMSUZ FİİLLERİN GENİŞ ZAMAN BİÇİMBİRİMİ Semra ALYILMAZ * Türkçe dil bilgisi kitaplarında ve konuyla ilgili diğer çalışmalarda Türkçede fiillerin olumsuz şekillerinin yapımında kullanılan

Detaylı

TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK. Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN

TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK. Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN Giriş : İnsan hayatı ve evren birbirini tamamlayan zıtlıklar üzerine kurulmuştur. Biri olmadan diğerinin varlığını ve değerini anlamamız mümkün olmaz. Erkek-dişi,

Detaylı

ABİDELERİNDE 3. KİŞİ İYELİK EKİNDEN SONRA YÜKLEME HÂLİ EKİ KULLANILDI MI?

ABİDELERİNDE 3. KİŞİ İYELİK EKİNDEN SONRA YÜKLEME HÂLİ EKİ KULLANILDI MI? ORHUN ABİDELERİNDE 3. KİŞİ İYELİK EKİNDEN SONRA YÜKLEME HÂLİ EKİ KULLANILDI MI? Caner Kerimoğlu Özet Türk dili literatüründe tartışılagelen konulardan birisi, 3. kişi iyelik ekinin yapısı ve bu eki alan

Detaylı

TÜRKÇEDE ÜÇÜNCÜ GRUP (ARA) EKLER

TÜRKÇEDE ÜÇÜNCÜ GRUP (ARA) EKLER 1 TÜRKÇEDE ÜÇÜNCÜ GRUP (ARA) EKLER Cahit BAŞDAŞ * Türkçede anlamlı kelimelerin yanında, doğrudan kavram karşılığı bulunmayan pek çok görevli ses veya ses birliği kullanılmaktadır. Evrendeki nesne, kavram,

Detaylı

TÜRKÇEDE TEK ŞEKİLLİ VE ÇOK İŞLEVLİ YAPIM EKLERİ

TÜRKÇEDE TEK ŞEKİLLİ VE ÇOK İŞLEVLİ YAPIM EKLERİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 3351-3369, ANKARA-TURKEY TÜRKÇEDE TEK ŞEKİLLİ VE ÇOK İŞLEVLİ YAPIM EKLERİ Mehmet GEDİZLİ

Detaylı

Kutadgu Bilig de ne Soru Sözcüğü ve Kullanımları

Kutadgu Bilig de ne Soru Sözcüğü ve Kullanımları Kutadgu Bilig de ne Soru Sözcüğü ve Kullanımları Engin Çetin Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ecetin@cu.edu.tr Özet On birinci yüzyıl İslamî dönem Türkçe metinlerin

Detaylı

ÖZET ON MORPHOLOGIC STRUCTURE KAŞ DIALECT ABSTRACT

ÖZET ON MORPHOLOGIC STRUCTURE KAŞ DIALECT ABSTRACT YAZ SUMMER 2011 SAYI NUMBER 2 SAYFA PAGE 29-40 KAŞ (ANTALYA) AĞZI ŞEKİL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE Mehmet Dursun ERDEM * Ramazan BÖLÜK ÖZET Türk dilinin ses yapısını anlamak, sadece yazı dilini incelemekle mümkün

Detaylı

La Enklitiği ve Türkçede Bir Pekiştirme Enklitiği Teorisi

La Enklitiği ve Türkçede Bir Pekiştirme Enklitiği Teorisi Dil Araştırmaları Dergisi Sayı: 2 Bahar 2008, 35-56 ss. La Enklitiği ve Türkçede Bir Pekiştirme Enklitiği Teorisi Ahmet B. ERCİLASUN Kara erik çağala Ye ki yaran sağala (Harput türküsü) ÖZET Yazıda, bugüne

Detaylı

ANADOLU AĞIZLARINDA vik/-vuk VE -yik/-yuk EKLERİYLE OLUŞTURULAN KELİMELER

ANADOLU AĞIZLARINDA vik/-vuk VE -yik/-yuk EKLERİYLE OLUŞTURULAN KELİMELER -İnsan Bilimleri Araştırmaları- Yıl:9, Sayı:17, 2007 ANADOLU AĞIZLARINDA vik/-vuk VE -yik/-yuk EKLERİYLE OLUŞTURULAN KELİMELER Abdurrahman ÖZKAN * Abstract: In this article, words formed by affixes -vik/-vuk

Detaylı

BİLDİRME EKİNİN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ ÜZERİNE *

BİLDİRME EKİNİN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ ÜZERİNE * BİLDİRME EKİNİN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ ÜZERİNE * Dr. Sedat BALYEMEZ sedatbalyemez@yahoo.com Özet Bildirme eki DIr/-DUr, günümüz Türkçesinde sıkça kullanılan bir ektir. Bu ekin başlıca üç işlevi

Detaylı

YAPMAK NEDEN ETMEK YERİNE KULLANILIYOR -TARİHSEL BİR BAKIŞ-

YAPMAK NEDEN ETMEK YERİNE KULLANILIYOR -TARİHSEL BİR BAKIŞ- YAPMAK NEDEN ETMEK YERİNE KULLANILIYOR -TARİHSEL BİR BAKIŞ- Çeviren: Yard. Doç. Dr. Muna Yüceol ÖZEZEN * Bu makale, modern Türkçedeki durumlara kaynaklık eden tarihsel gelişimleriyle, Türk dillerindeki

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE EŞADLI SÖZCÜKLERİN DOĞRU SESLETİMİNDE PARÇALARÜSTÜ BİRİMLERİN GÖRÜNÜR HÂLE GETİRİLMESİ * ÖZET

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE EŞADLI SÖZCÜKLERİN DOĞRU SESLETİMİNDE PARÇALARÜSTÜ BİRİMLERİN GÖRÜNÜR HÂLE GETİRİLMESİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/9 Summer 2014, p. 367-380, ANKARA-TURKEY YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE EŞADLI SÖZCÜKLERİN DOĞRU SESLETİMİNDE

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL-DÜŞÜNCE ANALİZİ TEORİSİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL-DÜŞÜNCE ANALİZİ TEORİSİ Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 1 Sayı: 3 2012 Manas Journal of Social Studies Vol.: 1 No: 3 2012 YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL-DÜŞÜNCE ANALİZİ TEORİSİ Yrd. Doç. Dr. Yusuf AVCI Kırgızistan-Türkiye

Detaylı

LEXICOGRAPHY IN TURKEY AND THROUGHOUT THE WORLD: THE DEFINITION AND THE SCOPE OF LEXICOGRAPHY AND ITS RELATIONSHIP WITH OTHER SCIENCES

LEXICOGRAPHY IN TURKEY AND THROUGHOUT THE WORLD: THE DEFINITION AND THE SCOPE OF LEXICOGRAPHY AND ITS RELATIONSHIP WITH OTHER SCIENCES ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 445/457 LEXICOGRAPHY IN TURKEY AND THROUGHOUT THE WORLD: THE DEFINITION AND THE SCOPE OF LEXICOGRAPHY AND ITS RELATIONSHIP WITH OTHER SCIENCES Türkiye ve Dünyada

Detaylı

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YENİ TÜRK DİLİ) ANABİLİM DALI KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans

Detaylı

KARAY TÜRKÇESİNİN KENDİSİNE HAS ÖZELLİKLERİ VE TÜRK LEHÇELERİ ARASINDAKİ YERİ

KARAY TÜRKÇESİNİN KENDİSİNE HAS ÖZELLİKLERİ VE TÜRK LEHÇELERİ ARASINDAKİ YERİ KARAY TÜRKÇESİNİN KENDİSİNE HAS ÖZELLİKLERİ VE TÜRK LEHÇELERİ ARASINDAKİ YERİ Selma Gülsevin * Özet Karayca, günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Türk lehçe- lerinden biridir. Bugün çok az

Detaylı

Velimeşe Ağzından Derleme Sözlüğü ne Katkılar 1

Velimeşe Ağzından Derleme Sözlüğü ne Katkılar 1 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 57 Velimeşe Ağzından Derleme Sözlüğü ne Katkılar 1 A Contribition to Derleme Sözlüğü from Velimeşe Dialect Nursel ÖZDARENDELİ * ÖZET Ağız araştırmaları Türkoloji çalışmaları

Detaylı

TUR- YARDIMCI FİİLİNİN KULLANIMI HAKKINDA

TUR- YARDIMCI FİİLİNİN KULLANIMI HAKKINDA TUR- YARDIMCI FİİLİNİN KULLANIMI HAKKINDA On The Usage of Auxiliary Verb TUR- Hüseyin Kahraman MUTLU ÖZET Eski Türkçe döneminden günümüzdeki yaşayan Türk yazı dillerine kadar farklı yapı ve işlevleriyle

Detaylı

Türkiye'de Özel Diller

Türkiye'de Özel Diller 1 Türkiye'de Özel Diller Nurettin Demir Başkent Ünviersitesi Giriş: Aşağıda Türkiye'de özel diller araştırmaları kısaca ele alınacaktır. Basitçe üçüncü kişilerden belli şeyleri gizlemek amacıyla kullanılan

Detaylı

SÖZ VARLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖLÇÜTLER

SÖZ VARLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖLÇÜTLER SÖZ VARLIĞI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖLÇÜTLER Yrd. Doç. Dr. Bayram BAŞ * ÖZ: Bu çalışma, söz varlığı araştırmalarında karşılaşılan temel güçlüklere kısaca değinmek, bunlara çözüm yolları getirmek

Detaylı

DİREKT BİLEŞENLER ANALİZİ * IMMEDIATE CONSTITUENT ANALYSIS (IC ANALYSIS)

DİREKT BİLEŞENLER ANALİZİ * IMMEDIATE CONSTITUENT ANALYSIS (IC ANALYSIS) - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 643-654, TURKEY DİREKT BİLEŞENLER ANALİZİ * ÖZET Muzaffer MALKOÇ ** Direkt bileşenler analiz metodu Amerikalı

Detaylı

KAYNAĞINI GELENEKTEN ALAN HĐSARCILAR

KAYNAĞINI GELENEKTEN ALAN HĐSARCILAR KAYNAĞINI GELENEKTEN ALAN HĐSARCILAR ÖZET Öztürk EMĐROĞLU * Türk süreli yayın tarihinin uzun ömürlü dergilerinde biri olan Hisar, "fikir, sanat ve edebiyat dergisi" çerçeve başlığıyla, Ankara da yayımlanır

Detaylı

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Filiz METE Özet Araştırmanın amacı, yabancı

Detaylı

TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ *

TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ * Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2002(2) Sayı:12 60 TÜRKÇE TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ATASÖZLERİNİN KULLANIMI Arş.Gör.Bayram BAŞ * ÖZET Türk kültürünün ve sözlü edebiyatımızın

Detaylı

www.turansam.org 1-6 Doç. Dr. Feyzan GÖHER VURAL ORTA ASYA TÜRK DÜNYASINDA DAVUL UN ÖNEMİ ve SİMGESEL ANLAMI Türkolog Arş.

www.turansam.org 1-6 Doç. Dr. Feyzan GÖHER VURAL ORTA ASYA TÜRK DÜNYASINDA DAVUL UN ÖNEMİ ve SİMGESEL ANLAMI Türkolog Arş. 1-6 Doç. Dr. Feyzan GÖHER VURAL ORTA ASYA TÜRK DÜNYASINDA DAVUL UN ÖNEMİ ve SİMGESEL ANLAMI IMPORTANCE and the SYMBOLIC MEANING of DRUM s IN CENTRAL ASIA TURKISH WORLD 7-16 Türkolog Arş. Deniz KAÇAĞAN

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

-AN, -EN SIFAT-FİİL EKİNİN DİLBİLGİSEL İÇLEMİ, DÖNÜŞMÜŞ YAPILAR KURMA VE Kİ BAĞLAYICISI TABANINDA DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRME İŞLEVİ * ÖZET

-AN, -EN SIFAT-FİİL EKİNİN DİLBİLGİSEL İÇLEMİ, DÖNÜŞMÜŞ YAPILAR KURMA VE Kİ BAĞLAYICISI TABANINDA DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRME İŞLEVİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1625-1637, ANKARA-TURKEY -AN, -EN SIFAT-FİİL EKİNİN DİLBİLGİSEL İÇLEMİ, DÖNÜŞMÜŞ YAPILAR KURMA VE Kİ BAĞLAYICISI

Detaylı