+sıra-/+sire- EKİNİN MORFOLOJİK YAPISI VE İŞLEVLERİ ÜZERİNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "+sıra-/+sire- EKİNİN MORFOLOJİK YAPISI VE İŞLEVLERİ ÜZERİNE"

Transkript

1 +sıra-/+sire- EKİNİN MORFOLOJİK YAPISI VE İŞLEVLERİ ÜZERİNE Yrd. Doç. Dr. Burhan PAÇACIOĞLU ÖZ: Eklemeli dillerden olan Türkçe, kelime türetmede kullanılan yapım ekleri bakımından bir hayli zengindir. Türkçenin yüzyıllar süren geçmişi içinde bu eklerden bazıları tamamen kullanımdan düşerken, bazıları da değişik lehçelerde işlevini sürdürmeye devam etmiştir. İsimlerden fiil türeten +sıra- /+sire- eki de bunlardan birisidir. Bu yapım ekinin, Eski Türkçe ve Orta Türkçe dönemlerinde işlek olarak kullanılmasına karşılık, bugün sadece Kırgız, Türkmen, Uygur, Kırım Türkçelerinde kullanıldığı görülmektedir. Bu ekin morfolojik yapısı ve işlevi hakkında ileri sürülen fikirlerin yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü bu ekle türetilen kelimeler, Türkçede kullanılan iki ayrı morfolojik yapıya sahip +sıra-/+sire- ekinin varlığını göstermektedir. Yazımızda bu duruma açıklık kazandırılmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: +sıra-/+sire (yapım) eki, Türkçe, morfoloji, yapım eki On the Morphologic Structure and Function of +sıra/-sire ABSTRACT: Turkish, one of the agglutinative languages, is utter rich in constructive suffixes. In its agelong history, while some of these suffixes have finally been omitted in language performances, some of them manage to practically function in other dialects. The suffix +sıra/-sire, which turns nouns into verbs, is an example to this. Although it was productively used in Old and Middle Turkish Period, today, it is only used in Kyrgyzstani, Uygur and Crimean Turkish. Yet, it is not possible to speak of the adequacy of the claims for the morphologic structure and function of this suffix. It is because of the fact that such constructed words prove the existence of two constructive suffixes in Turkish; +sire/-sıra, and our examinations try to clarify this. Key Words: +sıra/-sire as a (constructive) suffix, Turkish, morphology, constructive suffix Uzun bir geçmişe sahip olan Türk dili, geçirdiği bu süreç içerisinde daima kendini yenilemiş, geliştirmiş ve zenginleştirmiştir. Bunda Cumhuriyet Üni. Ed. Fak. TDE Böl.

2 312 TÜBAR-XXX-/2011-Güz/Yrd. Doç. Dr. Burhan PAÇACIOĞLU en büyük etkenlerden biri, Türkçenin ekler vasıtasıyla yeni kelimeler türetmeye çok elverişli bir dil olmasıdır. Eklemeli bir dil olan Türkçe, kelime türetmede kullanılan ekler yönünden de son derece zengindir. Ancak dilimizdeki yapım eklerinin hepsinin, her zaman aynı işlekliğe sahip olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü belli bir dönem işlek olan bir ek, sonraki dönemlerde işlekliğini yitirerek kelime türetmede kullanılmaz olabilmektedir. İşte bu eklerden biri de "+sıra-/+sire-" ekidir. Eski Türkçe döneminde işlek bir şekilde kullanılan ve isimden fiil türeten +sıra-/+sire- eki, daha sonraki dönemlerde işlekliğini kaybederek sadece bazı Türk lehçelerinde kullanılmaya devam etmiştir. Eski Türkçe dönemine ait eserlerde ve Kırım, Kırgız, Türkmen, Uygur Türkçelerinin sözlüklerinde yer alan ve bu ekle türetilen kelimelerden bazıları şunlardır: aglam+sıra- 'ağlar gibi olmak' (TDF), akıllı+sıra- 'akıllanmak' (TDF), al+sıra- 'takatten düşmek' (Krg.S), arkayın+sıra- 'sakinmiş gibi davranmak' (Tkm), artık+sıra- 'kendini beğenmek, yukarıdan bakmak' (BGF), baş+sıra- 'başsız bırakmak, ölçüyü kaçırmak' (KB), batır+sıra- 'cesur olmak' (BGF), caga+sıra- 'çocukça davranmak' (Tkm.T.S), câhil+sıra- 'yaşını göstermemeye çalışmak' (Tkm.T.S), calgız+sıra- 'yalnızlık hissetmek' (Krg.T.G), can+sıra- 'tâkattan düşmek, hâlsiz kalmak' (Krg.S), çay+sıra- 'çay içmek istemek' (Tkm.T.S), cetim+sire- 'kendini yetim hissetmek' (cetim: yetim, öksüz) (Krg.S), çilim+sire- 'sigara içmek istemek' (Tkm), çog+sıra- 'parlaklığı gitmek' (UAY), duyum+sıra- 'duyar gibi olmak' (TDF), el+sire- 'devletsiz kalmak' (OY), enç+sire- 'rahatsız etmek' (UAY), erk+sire- 'kuvvetsiz olmak' (ETG), et+sire- 'et yemek istemek' (Krg.T.G), eyem+sire- 'kendini mal sahibi sanmak' (Tkm.T.S), garib+sıra- 'kendini yoksul göstermek' (Tkm.T.S), gedem+sire- 'çalım satmak' (Tkm.T.S), gülüm+sire- 'gülümsemek' (Tkm.T.S), gümân+sıra- 'biraz şüphelenmek' (BGF), hâl+sıra- 'hâlsiz kalmak, zayıflamak' (Y.Uyg.T.S), ıylam+sıra- 'ağlamaklı olmak' (Krg.S), il+sire- 'ilsiz kalmak, yurtsuz olmak' (ETG), kagan+sıra- 'kağansız kalmak' (ETG), kan+sıra- 'çok kan kaybetmek' (Y.Uyg.T.S), kaygım+sıra- 'kaygılanmak' (TDF), kut+sıra- 'kutsuz olmak' (ETG), küç+sire- 'güçsüzleşmek' (E.Uyg.T.S), külüm+sire- 'gülümsemek', (Y.Uyg.T.S), nahar+sıra- 'yemek istemek' (BGF), ög+sire- 'bilincini yitirmek' (UAY), ökde+sire- 'bir işi iyi yapmak' (BGF) saada+sıra- ' kendine fazla değer vermemek' (Tkm), sahî+sıra- 'cömertlik göstermek' (Tkm.T.S), suv+sıra- 'susamak' (Tkm.T.S), söz+sire- 'sözsüz kalmak' (ETG), tatıg+sıra- 'tatsızlanmak' (UAY), tın+sıra- 'hiddetlenmek, cansız olmak' (Y.Uyg.T.S), tüp+sire- 'köksüz bırakmak' (ETG), tüş+sire- 'kendinden geçmek' (ETG), urug+sıra- 'nesli tükenmek' (TDF), us+sıra- 'bayılmak, kendinden geçmek' (ME), uyku+sıra- 'uyuklamak, uykusu gelmek' (Y.Uyg.T.S), yag+sıra- 'yağsız

3 313 TÜBAR-XXX-/2011-Güz/+sıra/+sire Ekinin Morfolojik Yapısı... kalmak, yağı eksik olmak' (Y.Uyg.T.S), yangı+sıra- 'yenileşmek' (TDF), yanık+sıra- 'mahzunlaşmak' (TDF), yat+sıra- 'yadırgamak' (Y.Uyg.T.S), yazım+sıra- 'yaza benzemek' (Tkm.T.S), yeke+sire- 'yalnızlık duymak' (Tkm.T.S), yer+sire- 'vatan hasreti çekmek' (Y.Uyg.T.S), yıglam+sıra- 'ağlamaklı olmak' (Y.Uyg.T.S) Türkçede bu ekle türetilen bazı kelimelerin, fiilden fiil yapan -t- ekini alarak ettirgen duruma getirildiği de görülmektedir: al+sıra-t- 'güçsüz bıraktırmak' (Krg. T) el+sire-t- 'devletsiz bıraktırmak' (OY), cetim+sire-t- 'kendini öksüz hissettirmek' (Krg.S), hâl+sıra-t- 'hâlsiz bıraktırmak' (Y.Uyg.T.S), inç+sire-t- 'rahatsız ettirmek' (ETG), il+sire-t- 'yurtsuz bıraktırmak' (OY), kagan+sıra-t- 'kağansız bıraktırmak' (OY), kan+sıra-t- 'kansız bıraktırmak' (Krg.S), küç+sire-t- 'güçsüz bıraktırmak' (E.Uyg.T.S), su+sıra-t- 'susattırmak' (Y.Uyg.T.S), uyku+sıra-t- 'uykusunu getirtmek' (Y.Uyg.T.S), urug+sıra-t- 'neslini tükettirmek' (OY) vb. Örneklerden de anlaşılacağı gibi Türkçede bu ekle türetilen kelime sayısı azımsanamayacak ölçüdedir. Bunların büyük bir kısmının Göktürk ve Uygur dönemine ait kelimeler olmasının yanında, bir o kadarı da Kırım, Kırgız ve Türkmen Türkçelerine aittir. Türkologlar, ekin morfolojisi üzerinde farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu görüşleri şöyle özetlemek mümkündür: Zeynep Korkmaz, A.Von Gabain bu ekin; +sız+/+siz+ isimden isim yapan ekle +ra-/+reisimden fiil türeten ekten oluştuğunu belirtmektedirler (Korkmaz 1995: 221; Gabain 1988: 50).Talat Tekin, Marcel Erdal ve James Russel Hamılton'a göre ise bu ek; +sız+/+siz+ ekiyle +a-/+e- ekinin birleşmesiyle ortaya çıkan +sıza-/+size- ekinin z>r değişimiyle oluşmuştur (Tekin 2000: 89; Erdal 1991: 509; Hamılton 1998: 260). Bu konuda Bang'ın görüşünü aktardığını belirten Necmettin Hacıeminoğlu ise öncelikle kırmak anlamındaki "sı-" fiilinden "sır / sir" isimlerinin oluştuğunu, bundan da +a-/+e- ekleriyle "sıra- / sire- fiillerinin türetildiğini ileri sürüp bu fiilin sonradan ekleştiğini vurgulamaktadır (Hacıeminoğlu 1992: 180). Türkologların büyük bir bölümü, ekin işlevi hakkında, "bir şeyden yoksun olmak anlamını taşıyan fiiller türetir". görüşünü benimsemiş durumdadırlar (Tekin 2000: 89; Dilaçar 1975: 413; Kasapoğlu 2005: 134; Karamanlıoğlu 1994: 48.) Ancak bunlardan Ayşe İlker, bu ekle türetilen kelimelerin, "Mânâ olarak bir şeyi istemeyi, arzu etmeyi, bir şeye meyli olmayı ifade eder." (İlker 1997: 64) demekte; Mehmet Kara ise, "Bir şeye olan meyli, bir şeye olan arzuyu ifade eder." görüşüne yer

4 314 TÜBAR-XXX-/2011-Güz/Yrd. Doç. Dr. Burhan PAÇACIOĞLU vermektedir (Kara 2000: 33). Hacıeminoğlu bu konuda; ekin Eski ve Orta Türkçe döneminde isimlerden olumsuz fiiller türettiği hâlde Kırım ve Uygur Türkçesinde olumlu fiiller yaparak yeni bir mânâ kazandığını belirtir (Hacıeminoğlu 1992: 239). Rıdvan Öztürk de bu konuda; "Ek çoğunlukla, getirildiği ismin ifade ettiği nesnenin yokluğunu veya azlığını, o nesneye karşı olan ihtiyacı veya meyli anlatan fiiller türetir." (Öztürk 1997: 37). diyerek iki işlevi birden bu eke yüklemiştir Bunlardan da anlaşılacağı gibi, ekin iki işlevi bulunmaktadır: a) Bir şeyden yoksun olma ifade eden fiiller, b) Bir şeyi istemeyi, bir şeye meyli olmayı ifade eden fiiller türetmektedir. Bize göre, Eski Türkçe döneminde bu ekle türetilen ve olumsuzluk ifade eden aşağıdaki kelimelerde kullanılan +sıra-/+sire eki, yukarıda görüşlerini aktardığımız Talat Tekin, Marcel Erdal ve James Russel Hamilton'un görüşleri doğrultusunda oluşmuştur. Yani olumsuzluk ifade eden fiillerde kullanılan bu ek, olumsuz isimler türeten +sız+/+siz+ isimden isim yapan ekle, +a-/+e- isimden fiil türeten ekin birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. al+sıra- 'takatten düşmek', baş+sıra- 'başsız bırakmak, ölçüyü kaçırmak', can+sıra- 'tâkattan düşmek, hâlsiz kalmak', çog+sıra- 'parlaklığı gitmek', el+sire- 'devletsiz kalmak', enç+sire- 'rahatsız etmek', erk+sire- 'kuvvetsiz olmak', hâl+sıra- 'hâlsiz kalmak, zayıflamak', il+sire- 'ilsiz kalmak, yurtsuz olmak', inç+sire-t- 'rahatsız etmek', kagan+sıra- 'kağansız kalmak', kan+sıra- 'çok kan kaybetmek', keñ+sire- 'daralmak, zayıflamak', kut+sıra- 'kutsuz olmak', küç+sire- 'güçsüzleşmek', ög+sire- 'bilincini yitirmek', söz+sire- 'sözsüz kalmak', tatıg+sıra- 'tatsızlanmak', tın+sıra- 'hiddetlenmek, cansız olmak', tüp+sire- 'köksüz bırakmak', urug+sıra-t- 'kökünü kazımak, neslini tüketmek', us+sıra- 'bayılmak, kendinden geçmek', yag+sıra- 'yağsız kalmak', yer+sire- 'vatan hasreti çekmek, yurtsuz olmak' vb. Ancak bu ekle türetilmiş olan şu kelimelerin hiçbirinde olumsuzluk ifadesi bulunmamaktadır: aglam+sıra- 'ağlar gibi olmak', akay+sıra- 'kendini erkek gibi görmek', akıllı+sıra- 'akıllanmak', arkayın+sıra- 'sakinmiş gibi davranmak, rahatlamak', artık+sıra- 'kendini beğenmek, kendini farklı hissetmek', batır+sıra- 'cesur olmak, kendini kahraman hissetmek', calgız+sıra- 'yalnızlık hissetmek', cetim+sire- 'kendini yetim hissetmek', duyum+sıra- 'duyar gibi olmak', eyem+sire- 'sahip olmak', garib+sıra- 'kendini yoksul göstermek', güman+sira- 'biraz şüphelenmek', jitim+sira- 'yalnızlık çekmek, garipsemek', kiyik+sire- 'geyik gibi olmak, vahşileşmek', külüm+sire-

5 315 TÜBAR-XXX-/2011-Güz/+sıra/+sire Ekinin Morfolojik Yapısı... 'gülümsemek, güler gibi olmak', ökde+sire- 'bir işi iyi yapan olmak, usta olmak', sada+sıra-' kendine fazla değer vermemek, mütevazı olmak', tüş+sire- 'kendinden geçmek', uyku+sıra- 'uyuklamak', yangı+sıra- 'yenileşmek', yat+sıra- 'yadırgamak', yeke+sire- 'kendini yalnız hissetmek', yıglam+sıra- 'ağlamaklı olmak', yukum+sıra- 'uyuklamak'; çay+sıra- 'çay içmek istemek', çilim+sire- 'sigara içmek istemek', et+sire- 'et yemek istemek', su+sıra- 'susamak' vb. Bundan dolayıdır ki bu kelimelerin yukarıda belirttiğimiz morfolojik yapıya sahip ekle türetilmiş olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü yukarıdaki kelimelerden hiçbiri olumsuzluk ifadesi taşımamakta, bilakis "gibi olmak, gibi hissetmek ve istemek" anlamlarını ifade etmektedir. Bizce olumsuzluk ifade etmeyen bu fiiller, +sıg+/+sig+ isimden isim türeten ekle, +ra-/+re- isimden fiil türeten ekin birleşmesiyle ortaya çıkmış olabilir. Çünkü +sıg+/+sig+ eki; +sı-/+si- isimden fiil türeten ekle, -g+ fiilden isim yapan ekin birleşmesiyle oluşmaktadır. +sı/+sieki, anlam açısından " istemek, gibi olmak, gibi hissetmek" mânâlarına sahiptir: al+sı- 'aldanmış olmak', ayrık+sı- 'başkalaşmak', azıg+sı- 'az bulmak', bol+sı- 'bol saymak, çok görmek', kul+sı- 'köle olmak', kurug+sı- 'kurumaya yüz tutmak', tar+sı- 'dar saymak', yad+sı- 'yadırgamak'; boga+sı- 'boğa istemek', düge+si- 'düğe istemek', su+sı- 'su istemek, susamak', teke+si- 'keçi teke istemek'vb. +sı-/+si- ekinin "gibi olma, gibi hissetme" anlamları, ondan oluşan +sıg+/+sig+ ekiyle türetilen isimlerde de bulunmaktadır: adın+sıg+ 'farklı olan, seçkin', agır+sıg 'saygı', beg+sig+ 'bey gibi', er+sig 'er gibi', kızıl+sıg+ 'kızıl gibi, kızılımsı', kul+sıg+ 'kul gibi', oglan+sıg+ 'oğlan gibi, oğlan huylu', öd+sig+ 'yaşlı, muhterem', ulug+sıg+ 'büyüklük taslayan', yıpar+sıg 'mis gibi'vb. Bir isimden fiil türeten ek olan +ra-/+re- ise, önünde bulunan ismin karşıladığı durumun ortaya çıkmasını anlatan fiiller yapmada kullanılmıştır: as+ra- <azıg+ra- 'dişlemek', çok+ra- 'su kaynamak', kek+re-ş- 'tahrit etmek, kızdırmak'(kek: kin), muñ+ra- 'bunalmak' (muñ: sıkıntı), saçı+ra- 'sıçramak', say+ra- 'konuşmak, gevezelik etmek'(sab: söz), yal+ra- 'parlamak'(yal: ışık, parlaklık), yañra- 'açığa vurmak'(yañ: hile, tuzak). Bütün bunlara dayanarak Türkçede, iki ayrı morfolojiye sahip +sıra-/+sire- eki kullanıldığını, bunlardan birincisinin olumsuzluk ifadesi bulunan fiiller türeten +sız+a-/+siz+e->+sıra-/+sire- eki, diğerinin ise olumsuzluk anlamı bulunmayan ve "gibi olmak, gibi hissetmek, istemek, meyletmek" anlamlarını taşıyan +sı-g+ra-/+si-g+re ekindeki "-g+"nin

6 316 TÜBAR-XXX-/2011-Güz/Yrd. Doç. Dr. Burhan PAÇACIOĞLU düşmesiyle (ersi-g>ersi, begsi-g>begsi, acı-g>acı, tiri-g>tiri vb.) ortaya çıkan +sıra-/+sire- eki olduğunu söyleyebiliriz. Kısaltmalar BGF ETG E.Uyg.T.S KB Krg. S Krg. T. G OY TDF Tkm Tkm. T.S UAY Y.Uyg.T.S Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiiller Eski Türkçenin Grameri Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü Kutadgu Bilig III Kırgız Sözlüğü Kırgız Türkçesi Grameri Orhun Yazıtları Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller Türkmence "Türkmen Türkçesi Sözlüğü" Uygurca Altun Yaruk Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü KAYNAKÇA ARAT, Reşit Rahmeti (1979), Kutadgu Bilig III, TKAE Yay., İstanbul. CAFEROĞLU, Ahmet (1968), Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, TDK Yay., ÇENELİ, İlhan (1986), "Türkmen Türkçesi Sözlüğü", Belleten , s DİLAÇAR, A. (1975), "Karahanlı Türkçesinde Üç Fiil Eki", Bilimsel Bildiriler 1972, s ERDAL, Marcel (1991), Old Turcis Word Formation, A Functional to the Lexicon V. II, Otto Harrassowitz Eski Türkçede Söz Yapımı, Wiesbaden. GABAİN, A.Von (1988), Eski Türkçenin Grameri (çev. Mehmet Akalın), TDK Yay., GRÖNBECH, K. (1995) Türkçenin Yapısı (çev. Mehmet Akalın), TDK Yay., HACIEMİNOĞLU, Necmettin (1992), Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller, Kültür Bakanlığı Yay., HAMILTON, James Russel (1998), İyi ve Kötü Prens Öyküsü (çev. Vedat Köken), Kültür Bakanlığı Yay., İLKER, Ayşe (1997), Batı Grubu Türk Yazı Dillerinde Fiil, TDK Yay., KARA, Mehmet (2000), Türkmence, Kültür Bakanlığı Yay.,

7 317 TÜBAR-XXX-/2011-Güz/+sıra/+sire Ekinin Morfolojik Yapısı... KARAMANLIOĞLU, Ali Fehmi (1994), Kıpçak Türkçesi Grameri, TDK Yay., KASAPOĞLU ÇENGEL, Hülya (2005), Kırgız Türkçesi Grameri, Akçağ Yay., KAYA, Ceval (1994), Uygurca Altun Yaruk, TDK Yay., KORKMAZ, Zeynep (1995), Türk Dili Üzerine Araştarmalar, TDK Yay., NECİPOVİC, Emir (1995), Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü (çev. İlkil Kurban), TDK Yay., ÖZTÜRK, Rıdvan (1994), Yeni Uygur Türkçesi Grameri, TDK Yay., TEKİN, Talat (1988), Orhun Yazıtları, TDK Yay., TEKİN, Talat (2000), Orhun Türkçesi Grameri, Türk Dilleri Araştırmaları, Dizisi 9, TOPARLI, Recep- Hanifi Vural (vd.) (2003), Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, TDK Yay., YUHADİN, K. K. (1988), Kırgız Sözlüğü (çev. Abdullah Taymas), TDK Yay.,

OSMANİYE AĞZINDA KULLANILAN FİİLDEN AD TÜRETEN gel EKİ ÜZERİNE Yrd. Doç. Dr. Mustafa TANÇ

OSMANİYE AĞZINDA KULLANILAN FİİLDEN AD TÜRETEN gel EKİ ÜZERİNE Yrd. Doç. Dr. Mustafa TANÇ OSMANİYE AĞZINDA KULLANILAN FİİLDEN AD TÜRETEN gel EKİ ÜZERİNE Yrd. Doç. Dr. Mustafa TANÇ Özet Ağızlar bir dilin ölçünlü dilden ayrılan konuşma biçimleridir. Ölçünlü dilden farklı olarak ses bilgisi, şekil

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER sense-, +sa- eki, Türetme, Canlandırma

ANAHTAR KELİMELER sense-, +sa- eki, Türetme, Canlandırma TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 47 Sense- Fiili Üzerine A Study on The Verb Sense- Mevlüt GÜLMEZ * ÖZET Kelime türetme biçimlerinden birisi de tarihî metinlerde kullanılan kelimelerin yeniden canlandırılmasıdır.

Detaylı

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn)

Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia. Otto Jastrow (Tallinn) Türk Dilleri Araştırmaları, 21.1 (2011): 83-94 Turkish and Kurdish influences in the Arabic Dialects of Anatolia Otto Jastrow (Tallinn) Özet: Anadolu Arapçası, ayrı lehçeler (Sprachinseln) biçiminde ortaya

Detaylı

DEDE KORKUT KİTABI NDA tur- FİİLİ

DEDE KORKUT KİTABI NDA tur- FİİLİ DEDE KORKUT KİTABI NDA tur- FİİLİ Ali AKAR * ÖZET Batı Oğuzcasının en önemli ortak metinlerinden sayılan Dede Korkut Kitabı, pek çok yönüyle Türk dili, edebiyatı ve kültürünün kaynak kitabı olma özelliğine

Detaylı

TÜRKÇEDE ÜÇÜNCÜ GRUP (ARA) EKLER

TÜRKÇEDE ÜÇÜNCÜ GRUP (ARA) EKLER 1 TÜRKÇEDE ÜÇÜNCÜ GRUP (ARA) EKLER Cahit BAŞDAŞ * Türkçede anlamlı kelimelerin yanında, doğrudan kavram karşılığı bulunmayan pek çok görevli ses veya ses birliği kullanılmaktadır. Evrendeki nesne, kavram,

Detaylı

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Emek Üşenmez 1 fahemek@gmail.com ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır.

Detaylı

DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS YÜZ HİKÂYE ÖRNEĞİ), PEGEMA YAYINCILIK, ANKARA 2007, 358 S.

DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS YÜZ HİKÂYE ÖRNEĞİ), PEGEMA YAYINCILIK, ANKARA 2007, 358 S. - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013, p.2951-2955, ANKARA-TURKEY DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ TARİHİ II Ders No : 0020110014 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

GÖKTÜRK HARFLİ YAZITLARDA gali EKİ ÜZERİNE

GÖKTÜRK HARFLİ YAZITLARDA gali EKİ ÜZERİNE GÖKTÜRK HARFLİ YAZITLARDA gali EKİ ÜZERİNE Özcan TABAKLAR* ÖZET Bugün Türkiye Türkçesinde -dan beri anlamıyla kullanılan Alı zarf-fiil eki, Eski Türkçede gali şeklinde karşımıza çıkar. Göktürk harfli yazıtlarda

Detaylı

Eski Türkçe kı Ünlemi ve Bunun Anadolu Ağızlarındaki kı/gı Ünlemiyle Karşılaştırılması 1

Eski Türkçe kı Ünlemi ve Bunun Anadolu Ağızlarındaki kı/gı Ünlemiyle Karşılaştırılması 1 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi Cilt 4, Sayı 2 (Haziran 2007) Mak. #25, ss. 146-151 Telif Hakkı Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Detaylı

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI VAHİT TÜRK Adres İstanbul Kültür Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ataköy Yerleşkesi/Bakırköy-İstanbul ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 15.05.2014 Telefon E-posta 2124984370- Doğum Tarihi

Detaylı

BURSA GÖÇMEN AĞIZLARI FİİL İŞLETİMİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN Şükrü BAŞTÜRK * Mustafa ULUOCAK ** Erol OGUR *** Süleyman EROĞLU **** Hatice ŞAHİN ***** ÖZET

BURSA GÖÇMEN AĞIZLARI FİİL İŞLETİMİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN Şükrü BAŞTÜRK * Mustafa ULUOCAK ** Erol OGUR *** Süleyman EROĞLU **** Hatice ŞAHİN ***** ÖZET YAZ SUMMER 2013 SAYI NUMBER 6 SAYFA PAGE 7-13 BURSA GÖÇMEN AĞIZLARI FİİL İŞLETİMİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN Şükrü BAŞTÜRK * Mustafa ULUOCAK ** Erol OGUR *** Süleyman EROĞLU **** Hatice ŞAHİN ***** ÖZET Anadolu'da

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü *BEL5BEH3M* Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı Sayı :70677404/105.04/E.80966 13/09/2017 Konu :2017-2018 Güz Dönemi

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TDE 515 CUMHURİYET DÖNEMİ HİKAYE VE ROMANI Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 TDE 515 Öğrenim Türü Örgün Öğretim Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Yüksek Lisans

Detaylı

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 149-153. TÜRK DİLİNDE BİR GEÇMİŞ ZAMAN EKİ -çi

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 149-153. TÜRK DİLİNDE BİR GEÇMİŞ ZAMAN EKİ -çi A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 149-153 TÜRK DİLİNDE BİR GEÇMİŞ ZAMAN EKİ -çi Özet Türk Dilinde birbirinden farklı kaynaklara dayanan ve farklı işlevleri taşıyan

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ II Ders No : 0020110028 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

INTRODUCTION. B.A. (Hons.) Turkish Language and Literature Course Duration: Six Semesters Course Method: Lectures and Tutorials Credits: 72

INTRODUCTION. B.A. (Hons.) Turkish Language and Literature Course Duration: Six Semesters Course Method: Lectures and Tutorials Credits: 72 INTRODUCTION B.A. (Hons.) Turkish Language and Literature Course Duration: Six Semesters Course Method: Lectures and Tutorials Credits: 72 The course, to begin with, seeks to acquaint the students with

Detaylı

DOÇ. DR. SERKAN ŞEN İN ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE

DOÇ. DR. SERKAN ŞEN İN ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE DOÇ. DR. SERKAN ŞEN İN ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Kuban SEÇKİN 1. Doç. Dr. Serkan Şen in Öz Geçmişi 09.04.1976 Samsun doğumlu olan Şen, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI I. SINIF / I. YARIYIL YDİ101 YDF101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Fransızca YDA101 Temel Yabancı Dil (Almanca) 4 0 4 4 1 ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 2 2 1 TDİ101 Türk

Detaylı

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 11.Hafta

TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI. 11.Hafta TÜRK DİLİ I DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS SUNULARI 11.Hafta Yapım Ekleri ve Uygulaması Fiilden İsim Yapma Ekleri Sıfat Fiil Ekleri Fiilden Fiil Yapma Ekleri Zarf Fiil Ekleri Fiilden İsim Yapma Ekleri Fiil

Detaylı

3. Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK yay., 675, Ankara 1997.

3. Emine Yılmaz Ceylan, Çuvaşça Çok Zamanlı Ses Bilgisi, TDK yay., 675, Ankara 1997. Prof. Dr. Emine Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili KİTAPLAR 1. Türkmence Türkçe Sözlük, Haz. Talat Tekin, M. Ölmez, E. Ceylan (o, ö, p, r, s,

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

Fıstıkçı Şahap d t c ç

Fıstıkçı Şahap d t c ç To and from We have already seen the suffıx used for expressing the location of an object whether it s in, on or at something else: de. This suffix indicates that there is no movement and that the object

Detaylı

Güner, Galip, Kıpçak Türkçesi Grameri, Kesit Yayınları, İstanbul, 2013, 371 S.

Güner, Galip, Kıpçak Türkçesi Grameri, Kesit Yayınları, İstanbul, 2013, 371 S. Dil Araştırmaları Sayı: 12 Bahar 2013, 297-301 ss. Güner, Galip, Kıpçak Türkçesi Grameri, Kesit Yayınları, İstanbul, 2013, 371 S. Melike Uçar * 1 Kıpçak Türkçesi, XIX. yüzyıldan bu yana bilim adamları

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ Sınıf Saat Dersin Kodu ve Adı: L U Öğretim Üyesi/Elemanı 1 09:00-10:00 YDL185 - Yabancı Dil (İngilizce) (N.Ö.) 58 - Okt.

Detaylı

ÖZET ON MORPHOLOGIC STRUCTURE KAŞ DIALECT ABSTRACT

ÖZET ON MORPHOLOGIC STRUCTURE KAŞ DIALECT ABSTRACT YAZ SUMMER 2011 SAYI NUMBER 2 SAYFA PAGE 29-40 KAŞ (ANTALYA) AĞZI ŞEKİL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE Mehmet Dursun ERDEM * Ramazan BÖLÜK ÖZET Türk dilinin ses yapısını anlamak, sadece yazı dilini incelemekle mümkün

Detaylı

Adjectives in Turkish Language. . Abstract

Adjectives in Turkish Language. . Abstract [433] Adjectives in Turkish Language Abstract Adjectives in Turkish Language come before the nouns An adjective is known by the word which explains the meanings of nouns, its characteristics and things

Detaylı

Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI

Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI Doç.Dr. ENGİN ÇETİN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 DÖRTYOL T: 32233860842443 3223387528 F: ecetin@cu.edu.tr

Detaylı

Sayı: 12 Bahar 2013 Ankara

Sayı: 12 Bahar 2013 Ankara Sayı: 12 Bahar 2013 Ankara 1 Dil Araştırmaları/Language Studies Uluslararası Hakemli Dergi ISSN: 1307-7821 Sayı: 12 Bahar 2013 Sahibi/Owner Avrasya Yazarlar Birliği adına Yakup DELİÖMEROĞLU Yayın Yönetmeni/Editor

Detaylı

İsimden Fiil Yapan -al- 1 -el-;-/ ve -ar- 1 -er-; -r- Eklerinin Kökeni

İsimden Fiil Yapan -al- 1 -el-;-/ ve -ar- 1 -er-; -r- Eklerinin Kökeni ilmi ARAŞTIRMALAR, Sayı 21, 2006, 183-191 İsimden Fiil Yapan -al- 1 -el-;-/ ve -ar- 1 -er-; -r- Eklerinin Kökeni Vahit Türk* İsimden Fiil Yapan -al-1-el-; -1- ve -ar- 1 -er-; -r- Eklerinin Kökeni Türkçede

Detaylı

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone Ahmet ALABALIK *1 Özet Bilindiği üzere re y tefsiri makbul ve merdut olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makalede makbul olan re y tefsirlerindeki farklı yönelişleri ele aldık. Nitekim re y tefsiri denildiğinde

Detaylı

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihî Devreleri TÜRK DİLİ - I Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türk dilinin dünya dilleri

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet AKÇATAŞ Doğum Tarihi: 22 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edeb. Öğr. Selçuk Üniversitesi 1992 Y.

Detaylı

TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:3 Sayfa:1-5 ISSN: 2147-8872

TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:3 Sayfa:1-5 ISSN: 2147-8872 TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:3 Sayfa:1-5 ISSN: 2147-8872 TÜRKÇEDE ALIŞMAK ANLAMLI KELİMELER YAPILARI VE ANLAM İLKİŞKİLERİ Vahit Türk * ÖZET Türkçenin eklemeli

Detaylı

TÜRKÇE İLK KURAN TERCÜMESİ ve TERCÜMEDEKİ MAK/-MEK EKİ HAKKINDA Arş. Gör. Emek ÜŞENMEZ, İstanbul Ünv., Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümüfahemek@gmail.

TÜRKÇE İLK KURAN TERCÜMESİ ve TERCÜMEDEKİ MAK/-MEK EKİ HAKKINDA Arş. Gör. Emek ÜŞENMEZ, İstanbul Ünv., Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümüfahemek@gmail. AKADEMİK BAKIŞ, SAYI 14, NİSAN 2008 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi-Türk Dünyası Fakülteleri, Celalabat-KIRGIZİSTAN, http://www.akademikbakis.org

Detaylı

Kur an da Geçen zevc ve imrae Kelimeleri Üzerine

Kur an da Geçen zevc ve imrae Kelimeleri Üzerine 2010 Yılı İtibarıyla Höşöö Tsaídam Bölgesi ve Orhun Vadisi Dil Araştırmaları... Sayı: 15 Güz 2014, 121-159 Dîvânü ss. Lügati t-türk te Geçen Her Kelime Türkçe Kökenli midir? Kur an da Geçen zevc ve imrae

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE

PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 55, ERZURUM 2016, 629-635 PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE Semra ALYILMAZ 1. Prof. Dr. Ahmet BURAN ın Öz

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ 1 DERSİ İZLENCESİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ 1 DERSİ İZLENCESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ 1 DERSİ İZLENCESİ Dersin Adı ve Kodu: Türk Dili 1 (TURK 101) Dersin Kredisi : 2 Dersin Düzeyi Dersin Türü Dersin Süresi Eğitim Dili Ders Kitabı

Detaylı

SIRSIKLAM, SIRILSIKLAM KELİMELERİ ÜZERİNE

SIRSIKLAM, SIRILSIKLAM KELİMELERİ ÜZERİNE The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 2, p. 369-378, July 2012 SIRSIKLAM, SIRILSIKLAM KELİMELERİ ÜZERİNE ABOUT SIRSIKLAM, SIRILSIKLAM WORDS

Detaylı

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE TARİH İFADE ETMEK İÇİN KULLANILAN YAPILARIN SÖZ DİZİMİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ *

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE TARİH İFADE ETMEK İÇİN KULLANILAN YAPILARIN SÖZ DİZİMİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ * TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE TARİH İFADE ETMEK İÇİN KULLANILAN YAPILARIN SÖZ DİZİMİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ * EXAMINATION OF THE WORDS DESCRIBING DATE IN TERMS OF SYNTAX IN TURKEY TURKISH Sedat BALYEMEZ ** Özet:

Detaylı

KURLUGAN KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE

KURLUGAN KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE KURLUGAN KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE Seyfullah TÜRKMEN ÖZ: Türkçenin söz varlığı tam olarak ele alınıp değerlendirilmiş değildir. Bu yazıda bir tıp terimi olan kurlugan kelimesi üzerinde durulmaktadır.

Detaylı

KÖKTÜRK TÜRKÇESİNDEKİ BİR ÇİFT ÜNSÜZ İŞARETİ ÜZERİNE

KÖKTÜRK TÜRKÇESİNDEKİ BİR ÇİFT ÜNSÜZ İŞARETİ ÜZERİNE KÖKTÜRK TÜRKÇESİNDEKİ BİR ÇİFT ÜNSÜZ İŞARETİ ÜZERİNE Özet Köktürk Türkçesinde bulunan ve çift ünsüz okutan bir işaret ( ) incelenmiş ve bu işaret için başka bir okuma teklifi getirilmiştir. Anahtar sözcükler:

Detaylı

OKUMAK KELİMESİ ÜZERİNE İNCELEME

OKUMAK KELİMESİ ÜZERİNE İNCELEME TC FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ OKUMAK KELİMESİ ÜZERİNE İNCELEME ALİ ARIKMERT 120101022 TEZ DANIŞMANI PROF. DR.

Detaylı

BURSA YERLİ AĞIZLARINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER ÜZERİNE ON PRIMARY LONG VOWEL IN NATIVE DIALECTS OF BURSA

BURSA YERLİ AĞIZLARINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER ÜZERİNE ON PRIMARY LONG VOWEL IN NATIVE DIALECTS OF BURSA KIŞ WINTER 2012 SAYI NUMBER 5 SAYFA PAGE 1-7 BURSA YERLİ AĞIZLARINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER ÜZERİNE Hatice ŞAHİN * ÖZET Ana Türkçede, tarihi Türk dillerinde, Anadolu ağızlarında birincil ünlü uzunluklarının

Detaylı

YENİ BİR YANLIŞ TÜRETME ÖRNEĞİ: ŞEKİLGEÇ

YENİ BİR YANLIŞ TÜRETME ÖRNEĞİ: ŞEKİLGEÇ doi: http://dx.doi.org/10.17218/husbed.66727 YENİ BİR YANLIŞ TÜRETME ÖRNEĞİ: ŞEKİLGEÇ Sedat BALYEMEZ 1 Atıf/ : Balyemez, Sedat (2016). Yeni Bir Yanlış Türetme Örneği: Şekilgeç, Hitit Üniversitesi Sosyal

Detaylı

TÜRK LEHÇELERİNDE İŞTEŞLİK EKİ (-ş-) VE ÇOKLUK Cahit BAŞDAŞ

TÜRK LEHÇELERİNDE İŞTEŞLİK EKİ (-ş-) VE ÇOKLUK Cahit BAŞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDE İŞTEŞLİK EKİ (-ş-) VE ÇOKLUK Cahit BAŞDAŞ Fiilin bildirdiği hareketin birlikte veya karşılıklı yapıldığını gösteren ve temel işlevi doğrultusunda, işteşlik (müşareket) eki olarak adlandırılan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN TC Kimlik No / Pasaport No: 18773153342 Doğum Yılı: 1977 Yazışma Adresi : Telefon : e posta : MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BÖLÜMÜ, YENİŞEHİR KAMPUSU/MERSİN Mersin/Türkiye

Detaylı

Seminerler/Muğla

Seminerler/Muğla TÜRKÇEDE EKLERİN HİYERARŞİSİ VE ARA EKLER Cahit BAŞDAŞ Yapı bakımından eklemeli diller arasında yer alan Türkçe, sistemli bir ek düzenine sahiptir. Çuvaşçadaki olumsuz emir eki an hariç tutulursa, Türkçede

Detaylı

ANADOLU AĞIZLARINDA GÖRÜLEN DİL UYUMSUZLUĞU ÜZERİNE EK DÜZEYİNDE BİR İNCELEME * ÖZET

ANADOLU AĞIZLARINDA GÖRÜLEN DİL UYUMSUZLUĞU ÜZERİNE EK DÜZEYİNDE BİR İNCELEME * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 143-148, ANKARA-TURKEY ANADOLU AĞIZLARINDA GÖRÜLEN DİL UYUMSUZLUĞU ÜZERİNE EK DÜZEYİNDE BİR İNCELEME * Özlem

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Türkçede Orta Hece Düşmesi

Türkçede Orta Hece Düşmesi سقوط المقطع األوسط في اللغة التركية ا.م.د محسن كوثر إن سقوط المقطع الاوسط في الكلمات المتكونة من ثلاثة مقاطع في اللغة التركية هي الاكثر انتشا ار فبعض المقاطع في اللغة التركية يتكون من حرف صوتي واحد فسقوطه

Detaylı

KUTADGU BİLİGDE ḳıl- YARDIMCI FİİLİNİN FİİL+FİİL ŞEKLİNDE KURULAN BİRLEŞİK FİİL YAPILARINDAKİ KULLANIMI ÜZERİNE

KUTADGU BİLİGDE ḳıl- YARDIMCI FİİLİNİN FİİL+FİİL ŞEKLİNDE KURULAN BİRLEŞİK FİİL YAPILARINDAKİ KULLANIMI ÜZERİNE KUTADGU BİLİGDE ḳıl- YARDIMCI FİİLİNİN FİİL+FİİL ŞEKLİNDE KURULAN BİRLEŞİK FİİL YAPILARINDAKİ KULLANIMI ÜZERİNE Mustafa YILDIZ * ÖZET Türk dilinin çeşitli devir ve dönemlerinde isim+fiil şeklinde kurulan

Detaylı

Türkiye Türkçesindeki Farsça Sözcükler ve Kullanım Şekilleri

Türkiye Türkçesindeki Farsça Sözcükler ve Kullanım Şekilleri Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2009 13 (1): 131-142 Türkiye Türkçesindeki Farsça Sözcükler ve Kullanım Şekilleri Halit DURSUNOĞLU (*) Özet: Türkiye Türkçesinin en kapsamlı sözlüklerinden

Detaylı

YÜKLEME (accusative) ve İLGİ (genitive) HALİ EKLERİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

YÜKLEME (accusative) ve İLGİ (genitive) HALİ EKLERİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER YÜKLEME (accusative) ve İLGİ (genitive) HALİ EKLERİ ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER * Leyla KARAHAN Tarih metinlerimiz, bize aralarinda fonksiyonlari bakimindan benzerlik bulunan eklerin çeşitli sebeplerle birbirlerinin

Detaylı

Karay The Trakai Dialect, Timur Kocaoğlu-Mykolas Firkovičius, Lincom Europa, 2006, 242 P.

Karay The Trakai Dialect, Timur Kocaoğlu-Mykolas Firkovičius, Lincom Europa, 2006, 242 P. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 273 Karay The Trakai Dialect, Timur Kocaoğlu-Mykolas Firkovičius, Lincom Europa, 2006, 242 P. Karay The Trakai Dialect, Timur Kocaoğlu-Mykolas Firkovičius, Lincom Europa,

Detaylı

BİÇİMBİRİMLER. Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı. İslam YILDIZ Funda Uzdu YILDIZ V. Doğan GÜNAY

BİÇİMBİRİMLER. Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı. İslam YILDIZ Funda Uzdu YILDIZ V. Doğan GÜNAY BİÇİMBİRİMLER Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı İslam YILDIZ Funda Uzdu YILDIZ V. Doğan GÜNAY BİÇİMBİRİMLER Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı

Detaylı

DATÇA AĞZINDA YAKLAŞMA İŞLEVLİ BİR BİRLEŞİK FİİL ÇEKİMİ: -(I 4 )k gide(r) YAPISI

DATÇA AĞZINDA YAKLAŞMA İŞLEVLİ BİR BİRLEŞİK FİİL ÇEKİMİ: -(I 4 )k gide(r) YAPISI YAZ SUMMER 2014 SAYI NUMBER 8 SAYFA PAGE 13-20 DATÇA AĞZINDA YAKLAŞMA İŞLEVLİ BİR BİRLEŞİK FİİL ÇEKİMİ: -(I 4 )k gide(r) YAPISI ÖZET İnan GÜMÜŞ * Datça ağzı, Muğla ağızları içerisinde kendine ait özellikleriyle

Detaylı

BİRLEŞİK FİİLLERİN OLUŞMASINA YUNUS EMRE NİN ÖZGÜN KATKILARI

BİRLEŞİK FİİLLERİN OLUŞMASINA YUNUS EMRE NİN ÖZGÜN KATKILARI İLKER, Ayşe (2014). Birleşik Fiillerin Oluşmasına Yunus Emre nin Özgün Katkıları. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

Sayı: 13 Güz 2013 Ankara

Sayı: 13 Güz 2013 Ankara Sayı: 13 Güz 2013 Ankara 1 Dil Araştırmaları/Language Studies Uluslararası Hakemli Dergi ISSN: 1307-7821 Sayı: 13 Güz 2013 Sahibi/Owner Avrasya Yazarlar Birliği adına Yakup DELİÖMEROĞLU Yayın Yönetmeni/Editor

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 3 Sayı:4 Yıl:2000

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 3 Sayı:4 Yıl:2000 TÜRKÇE SÖZLÜKTEKİ ÖRNEKLERDEN HAREKETLE DÖNÜŞLÜ VE İŞTEŞ FİİLLERİN GEÇİŞLİLİK DURUMLARI ÖZET Yrd. Doç. Dr. HÜLYA SAVRAN* Dönüşlü fiillerle işteş fiillerin çok azının nesne aldığı bilinmektedir. Bu makalede,

Detaylı

TUR- YARDIMCI FİİLİNİN KULLANIMI HAKKINDA

TUR- YARDIMCI FİİLİNİN KULLANIMI HAKKINDA TUR- YARDIMCI FİİLİNİN KULLANIMI HAKKINDA On The Usage of Auxiliary Verb TUR- Hüseyin Kahraman MUTLU ÖZET Eski Türkçe döneminden günümüzdeki yaşayan Türk yazı dillerine kadar farklı yapı ve işlevleriyle

Detaylı

"IF CLAUSE KALIPLARI"

IF CLAUSE KALIPLARI "IF CLAUSE KALIPLARI" am / is / are doing have / has done can / have to / must / should be to do was / were did, was / were to do was / were doing had to do should do had done had been doing had had to

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şefik Şenlik TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 3 5 Tr AZ 40 5

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şefik Şenlik TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 3 5 Tr AZ 40 5 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDAT 1.yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 5 7 Tr AZ 40 5 TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology)

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Türkçede -DAn biri Yapılı Kelime Grupları Üzerine * 1 Leylâ Karahan **2. The Word Groups Constructed With -DAn biri In Turkish Language

Türkçede -DAn biri Yapılı Kelime Grupları Üzerine * 1 Leylâ Karahan **2. The Word Groups Constructed With -DAn biri In Turkish Language Dil Araştırmaları Sayı: 11 Güz 2012, 9-15 ss.... Türkçede -DAn biri Yapılı Kelime Grupları Üzerine * 1 Leylâ Karahan **2 Özet: Türkçe söz diziminde -DAn biri ve -In biri yapılı kelime grupları yapı ve

Detaylı

Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık, Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269.

Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık, Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269. Selahittin Tolkun, Özbekçede Fiilimsiler, Dijital Sanat Yayıncılık, Kadıköy, İstanbul, 2009, s. 269. Birçok dilde olduğu gibi Türkçede de kelimeler isim ve fiil olarak iki temel gruba ayrılır. Diğer kelime

Detaylı

ERMENİ DİLİNDE SESSİZ HARFLERİN İMLASI Güzin ÇAYKIRAN *

ERMENİ DİLİNDE SESSİZ HARFLERİN İMLASI Güzin ÇAYKIRAN * AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt:1 Sayı:1 Temmuz 2012 Türkiye ERMENİ DİLİNDE SESSİZ HARFLERİN İMLASI Güzin ÇAYKIRAN * ÖZET Ermeni Alfabesi, M.S.5 inci yüzyılda din adamı Mesrob Maşdot un

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 22 Volume: 5 Issue: 22 Yaz 2012 Summer 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DĪVĀNÜ LUĠĀTİ

Detaylı

KUZEY GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDEKİ EDATLAR ÜZERİNE YAPILAN KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA

KUZEY GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDEKİ EDATLAR ÜZERİNE YAPILAN KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA KUZEY GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDEKİ EDATLAR ÜZERİNE YAPILAN KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA (Yrd. Doç. Dr. Ercan Alkaya, Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar, Manas Yayıncılık, Elazığ 2007, 759 s.) Murat ŞENGÜL*1 Fırat

Detaylı

+SIZ EKİ OLUMSUZLUK EKİ MİDİR?

+SIZ EKİ OLUMSUZLUK EKİ MİDİR? +SIZ EKİ OLUMSUZLUK EKİ MİDİR? Münir ERTEN * ÖZET Son zamanlarda bazı dilbilgisi kitapları ve dershane kaynaklarının birçoğunda siz eki için olumsuzluk eki terimi kullanılmaktadır. Bu ek, kullanılış ve

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

1. Giriş Cömertlik, tüm kültürlerde olumlu bir özellik olarak algılanır. Cömertlik kavram

1. Giriş Cömertlik, tüm kültürlerde olumlu bir özellik olarak algılanır. Cömertlik kavram TÜRKÇEDESEMANTİK VE MORFOLOJİK AÇlDAN CÖMERTLİK KAVRAMI Öğr. Gör. Pelin EKŞİ T.C.Yeditepe Üniversitesi, Egitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenligi Bölümü pe ksi@ yeditepe.edu. tr. ÖZET: Türkçe

Detaylı

TÜRKÇEDE VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA S/Ş MESELESİ MATTER OF Ş/S IN TURKISH AND IN TÜRKİYE TURKISH DIALECT

TÜRKÇEDE VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA S/Ş MESELESİ MATTER OF Ş/S IN TURKISH AND IN TÜRKİYE TURKISH DIALECT ÖZET TÜRKÇEDE VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA S/Ş MESELESİ Prof. Dr. Ahmet BURAN Türkçenin ilk yazılı belgelerinden itibaren görülen ş/s farklılaşmasının tarihi metinlerdeki durumu ve bu farklılığın nedeni

Detaylı

TÜRK YAZI DİLİNİN TARİHȊ DÖNEMLERİ VE ORTA TÜRKÇENİN YERİ MESELESİ. Mehmet Turgut BERBERCAN

TÜRK YAZI DİLİNİN TARİHȊ DÖNEMLERİ VE ORTA TÜRKÇENİN YERİ MESELESİ. Mehmet Turgut BERBERCAN Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Mart 2014 March 2014 Yıl 7, Sayı XVII, ss. 765-783. Year 7, Issue XVII, pp. 765-783. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh399 TÜRK YAZI DİLİNİN

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ 2 DERSİ İZLENCESİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ 2 DERSİ İZLENCESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 AKADEMİK YILI TÜRK DİLİ 2 DERSİ İZLENCESİ Dersin Adı ve Kodu: Türk Dili 2 (TURK 102) Dersin Kredisi : 2 Dersin Düzeyi Dersin Türü Dersin Süresi Eğitim Dili Ders Kitabı

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK. Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN

TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK. Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN Giriş : İnsan hayatı ve evren birbirini tamamlayan zıtlıklar üzerine kurulmuştur. Biri olmadan diğerinin varlığını ve değerini anlamamız mümkün olmaz. Erkek-dişi,

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I 3 0 3 5 TDE 102 Türkiye Türkçesi

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Adı TR ENG Çocuk Edebiyatı Metin İncelemeleri Programına Adı (tezli, tezsiz

Detaylı

Heceleme Yöntemiyle Kök Sözcük Üretme

Heceleme Yöntemiyle Kök Sözcük Üretme Heceleme Yöntemiyle Kök Sözcük Üretme İ.Büyükkuşcu buyukkuscu@itu.edu.tr E. Adalı adali@itu.edu.tr İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Anahtar sözcükler: Doğal Dil İşleme, Sentetik

Detaylı

KAPLAN KELİMESİNİN KÖKENBİLİMSEL İNCELENMESİ

KAPLAN KELİMESİNİN KÖKENBİLİMSEL İNCELENMESİ KAPLAN KELİMESİNİN KÖKENBİLİMSEL İNCELENMESİ Onur BALCİ * Özet: Çok geniş bir coğrafyada kullanılan ve büyük bir geçmişe sahip olan Türk dili pek çok yönüyle zenginlik arz eder. Bu zenginliklerden biri

Detaylı

Türkçede Şahıs ve İşaret Zamirlerinin Yönelme Hâlindeki Genişlemeler

Türkçede Şahıs ve İşaret Zamirlerinin Yönelme Hâlindeki Genişlemeler Ahmet Yesevi Üniversitesi III. Uluslararası Türkoloji Kongresi, 18-20 Mayıs 2009, Türkistan, s.124-130 Türkçede Şahıs ve İşaret Zamirlerinin Yönelme Hâlindeki Genişlemeler Leylâ Karahan Özet Tarihî lehçelerde

Detaylı

ERZİNCAN AĞIZLARINDAKİ OTUR-LAN- VE SUVAR-LAN- ÜZERİNE

ERZİNCAN AĞIZLARINDAKİ OTUR-LAN- VE SUVAR-LAN- ÜZERİNE TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ [TAED], 58, ERZURUM 2017, 289-294 ERZİNCAN AĞIZLARINDAKİ OTUR-LAN- VE SUVAR-LAN- ÜZERİNE Öz Arzu Sema ERTANE BAYDAR * Geliş Tarihi : 19.10.2016 Kabul Tarihi : 29.12.2016

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE TEMEL SÖZ VARLIĞININ ÖNEMİ

YABANCILARA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE TEMEL SÖZ VARLIĞININ ÖNEMİ YABANCILARA TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE TEMEL SÖZ VARLIĞININ ÖNEMİ Yard. Doç. Dr. Erol BARIN * Yabancılara Türkçenin öğretimi konusu, dil öğretiminde son yıllarda (özellikle son yirmi yılda) çok büyük önem kazanmıştır.

Detaylı

KARAHANLI ESERLERİNDEKİ SÖZ VARLIĞI HAKKINDA

KARAHANLI ESERLERİNDEKİ SÖZ VARLIĞI HAKKINDA 1915 KARAHANLI ESERLERİNDEKİ SÖZ VARLIĞI HAKKINDA ÜŞENMEZ, Emek TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır. Bu dönemde yazılan eserler, Türk dil tarihinin

Detaylı

PROF. DR. MUSTAFA ARGUNŞAH IN DİL VE EDEBİYAT YAZILARI

PROF. DR. MUSTAFA ARGUNŞAH IN DİL VE EDEBİYAT YAZILARI PROF. DR. MUSTAFA ARGUNŞAH IN DİL VE EDEBİYAT YAZILARI İSİMLİ ESERİ ÜZERİNE Galip GÜNER 1. Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH ın Öz Geçmişi Prof. Dr. Mustafa Argunşah 1961 yılında Tokat ta dünyaya gelmiştir. İlk,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ I Hafta 7 Okutman Engin ÖMEROĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu ders

Detaylı

+la- EKİNİN KIRIM TATAR TÜRKÇESİNDEKİ KULLANILIŞI ÜZERİNE

+la- EKİNİN KIRIM TATAR TÜRKÇESİNDEKİ KULLANILIŞI ÜZERİNE U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 10, Sayı: 17, 2009/2 +la- EKİNİN KIRIM TATAR TÜRKÇESİNDEKİ KULLANILIŞI ÜZERİNE Arzu S. ERTANE BAYDAR * ÖZET Bu çalışmada +la- ekinin Kırım Tatar

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Cilt/Sayı LIII I S S N 1015-2091 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Dergisi 2015-2 Kurucu: A. Caferoğlu TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ ULUSLARARASI HAKEMLİ BİR DERGİDİR. HAZİRAN

Detaylı

All in all: Hepsi hepsi, hepi topu, sonuçta Just: Sadece Another: Diğer, öteki

All in all: Hepsi hepsi, hepi topu, sonuçta Just: Sadece Another: Diğer, öteki 8. DERS ÇEVİRİ METİNLERİ VE ÇEVİRİLERİ Another Brick in the Wall (Duvardaki Bir Başka Tuğla) Pink Floyd We don't need no education Need: İhtiyaç duymak Education: Eğitim İhtiyacımız yok, eğitime hayır

Detaylı

A FEW NOTES ON NORTHWEST ANATOLİAN MANAV TURKMEN LOCAL DIALECTS

A FEW NOTES ON NORTHWEST ANATOLİAN MANAV TURKMEN LOCAL DIALECTS KUZEYBATI ANADOLU MANAV TÜRKMEN AĞIZLARI ÜZERİNE BİRKAÇ NOT Dr. Kenan ACAR * ÖZET Genellikle Türkiye nin kuzeybatısında yaşayan Manav adıyla anılan Türkmen ağızlarında Eski Türkçenin ŋ (ng) ve ń (ny) sesleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Tezler. Akademik Unvanlar. Adı Soyadı: Erkan DEMİR Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Tezler. Akademik Unvanlar. Adı Soyadı: Erkan DEMİR Doğum Tarihi: Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erkan DEMİR Doğum Tarihi: 05.0.980 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Balıkesir Üniversitesi 000 Y.Lisans Türk Dili

Detaylı