Resim 114- Hattat Hâmid Aytaç hattýyla sülüs nesih bir kýt a. (Tezhib: Fatma Özçay) 108

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resim 114- Hattat Hâmid Aytaç hattýyla sülüs nesih bir kýt a. (Tezhib: Fatma Özçay) 108"

Transkript

1 VIII. BÖLÜM HAT SAN ATINDAN ÖRNEKLER 107

2 Resim 114- Hattat Hâmid Aytaç hattýyla sülüs nesih bir kýt a. (Tezhib: Fatma Özçay) 108

3 Resim 115- Hattat Halim Bey e ait Azapkapý Sokollu Camii kubbe yazýsý. Resim 116- Süleymaniye Camii kubbe ve aslan göðüslerinde bulunan yazýlar. 109

4 Resim 117- Kazasker Mustafa Ýzzet Efendi nin Ayasofya kubbesinde bulunan yazýsý. Resim 118- Hattat Hâmid Aytaç hattýyla Eyüp Sultan Camii kubbe yazýsý. 110

5 Resim 119- Hattat Halim Bey in Ankara Maltepe Camii kubbe yazýsý. Resim 120- Ýsmail Hakký Altunbezer hattýyla Beyoðlu Hüseyinaða Camii kubbe yazýsý. 111

6 Resim 121- Günümüz hattatlarýndan Osman Özçay a ait sülüs bir levha. (Tezhib: Emel Türkmen; Abdurrahman el-uveys Koleksiyonu - Dubai) 112

7 Resim 122- Fatih Camii avlu penceresi üzerinde Hattat Yahya Sûfi ye ait celî sülüs kûfi yazý. Resim 123- Beþiktaþ, Küçükmecidiye Camii avlu kapýsý üzerinde hattat Kazasker Mustafa Ýzzet Efendi ye ait celî tâlik kitâbe. 113

8 Resim 124- Günümüz hattatlarýndan Osman Özçay a ait celî sülüs istifli besmele. (Muhammed el-murr Koleksiyonu - Dubai) Resim 125- Hattat Sâmi Efendi nin Çemberlitaþ Atikalipaþa Camii giriþi üzerindeki celî sülüs kitabesi. 114

9 Resim 126- Hattat Osman Özçay hattýyla celî sülüs levha. (Tezhib: Gamze Yorgancý; Dr. Enver Gargaþ Koleksiyonu - Dubai) Resim 127- Hattat Osman Özçay ýn, Mehmed Nazif Bey den naklen yazdýðý celî sülüs levha. (Tezhib: Ayten Tiryaki; Ali Demirel koleksiyonu) 115

10 Resim 128- Hattat Osman Özçay ýn, Hâmid Aytaç tan naklen yazdýðý celî sülüs müsenna yazýsý. (Tezhib: Gamze Yorgancý; Muhammed el-murr Koleksiyonu - Dubai) Resim 129- Hattat Osman Özçay ýn celî sülüs besmelesi. 116

11 Resim 130- Hattat Osman Özçay ýn celî sülüs levhasý. (Muhammed el-murr Koleksiyonu - Dubai) Resim 131- Hattat Osman Özçay hattýyla celî sülüs levha. (Muhammed el-murr Koleksiyonu - Dubai) 117

12 Resim 132- Hattat Osman Özçay ýn celî sülüs müsennâ levhasý. (Osman Þerif Koleksiyonu - Dubai) 118

13 Resim 133- Hattat Osman Özçay ýn celî sülüs müsennâ levhasý. (Tezhib: Hasan Türkmen; Abdurrahman el-uveys Koleksiyonu - Dubai) Resim 134- Hattat Sâmi Efendi nin Zerendud celî sülüs levhasý. 119

14 Resim 135- Kazasker Mustafa Ýzzet Efendi nin celî sülüs levhasý. Resim 136- Hattat Mehmed Nazîf Efendi nin zerendud celî sülüs levhasý. (Topkapý Sarayý Hýrka-i Saadet Dairesi) 120

15 Resim 137- Hattat Ýhsan Efendi nin celî sülüs bir levhasý. (Þiþli Camii Vakfý koleksiyonu) Resim 138- Ayasofya Camii nden Sultanahmed Camii ne nakledilen hattat Mehmed Hulûsi Efendi nin zerendud celî tâlik levhasý. Resim 139- Sultan II. Mahmud imzalý celî sülüs levha. (Topkapý Sarayý Hýrka-i Saadet Dairesi) 121

16 Resim 140- Hattat Þefik Bey in Zerendûd celî sülüs levhasý. (Bâlâ Süleyman Aða Camii). Resim 141- Hattat Þefik Bey in Zerendûd celî sülüs levhasý. (Bâlâ Süleyman Aða Camii.) Resim 142- Hattat Yesârizade nin celî tâlik hattýyla yazdýðý Bahçekapý I. Abdülhamid Medresesi kitâbesi. 122

17 Resim 143- Hattat Kazasker Mustafa Ýzzet Efendi nin sülüs nesih hilyesi. 123

18 Resim 144- Hattat Mustafa Halim Özyazýcý nýn bilinen tek hilyesi. (Tezhib: Hasan Türkmen) 124

19 Resim 145- Hattat Hâfýz Vahdetî Efendi hattýyla sülüs nesih hilye. (Galata Mevlevîhanesi Müzesi) 125

20 Resim 146- Hattat Þefik Bey in talebesi Alaaddin Bey in Beþiktaþ Sinan Paþa Camii pencere üstünde bulunan yazýsý. (Bu yazýlarýn tümü 2003 yýlýnda yapýlan restorasyonda silinmiþtir.) Resim 147- Hattat Þefik Bey in talebesi Alaaddin Bey in Beþiktaþ Sinan Paþa Camii pencere üstünde bulunan yazýsý. Resim 148- Hattat Þefik Bey in talebesi Alaaddin Bey in Beþiktaþ Sinan Paþa Camii pencere üstünde bulunan yazýsý. Resim 149- Hattat Þefik Bey in talebesi Alaaddin Bey in Beþiktaþ Sinan Paþa Camii pencere üstünde bulunan yazýsý. Resim 150- Hattat Þefik Bey in talebesi Alaaddin Bey in Beþiktaþ Sinan Paþa Camii pencere üstünde bulunan yazýsý. Resim 151- Hattat Þefik Bey in talebesi Alaaddin Bey in Beþiktaþ Sinan Paþa Camii pencere üstünde bulunan yazýsý. Resim 152- Hattat Þefik Bey in talebesi Alaaddin Bey in Beþiktaþ Sinan Paþa Camii pencere üstünde bulunan yazýsý. 126 Resim 153- Hattat Þefik Bey in talebesi Alaaddin Bey in Beþiktaþ Sinan Paþa Camii pencere üstünde bulunan yazýsý.

21 Resim 154- Hattat Þefik Bey in talebesi Alaaddin Bey in Beþiktaþ Sinan Paþa Camii pencere üstünde bulunan yazýsý. Resim 155- Hattat Þefik Bey in talebesi Alaaddin Bey in Beþiktaþ Sinan Paþa Camii pencere üstünde bulunan yazýsý. Resim 156- Hattat Þefik Bey in talebesi Alaaddin Bey in Beþiktaþ Sinan Paþa Camii pencere üstünde bulunan yazýsý. Resim 157- Hattat Þefik Bey in talebesi Alaaddin Bey in Beþiktaþ Sinan Paþa Camii pencere üstünde bulunan yazýsý. Resim 158- Beþiktaþ Sinanpaþa Camii nde h tarihli ve Râgýp Torun imzalý pencere üstü yazýsý. Resim 159- Hattat Þefik Bey in talebesi Alaaddin Bey in Beþiktaþ Sinan Paþa Camii pencere üstünde bulunan yazýsý. Resim 160- Beþiktaþ Sinanpaþa Camii nde h tarihli ve Râgýp Torun imzalý pencere üstü yazýsý. 127

22 Resim 161- Hattat Osman Özçay ýn celî sülüs - sülüs levhasý. (Abdurrahman el-uveys Koleksiyonu - Dubai) Resim 162- Hattat Osman Özçay ýn celî sülüs ve sülüs karalamasý. (Muhammed el-murr Koleksiyonu - Dubai) Resim 163- Hattat Osman Özçay ýn celî sülüs Besmelesi. (Tezhib: Arda Çakmak; Dr. Enver Gargaþ Koleksiyonu - Dubai) 128

23 Resim 164- Hattat Þefik Bey in zýrnýkla hazýrladýðý celî sülüs levha kalýbý. (Savaþ Çevik koleksiyonu). Resim 165- Hattat Osman Özçay ýn celî sülüs levhasý. (Tezhib: Neslihan Çakmak; Osman Þerif Koleksiyonu - Dubai) 129

24 Resim 166- Günümüz hattatlarýndan Osman Özçay ýn celî sülüs müsennâ levhasý. (Tezhib: Fatma Özçay; Abdurrahman el-uveys Koleksiyonu - Dubai) Resim 167- Hattat Osman Özçay ýn istifli sülüs levhasý. (Tezhib: Fatma Özçay) 130

25 Resim 168- Günümüz hattatlarýndan Osman Özçay ýn celî sülüs levhasý. (Dr. Enver Gargaþ Koleksiyonu - Dubai) 131

26 Resim 169- Hattat Halim Özyazýcý nýn sülüs Âyetü l-kürsî levhasý. (Tezhib: Hasan Türkmen) 132

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Camilerden Türk Vakfı Hat Sanatları Müzesine Gelen Hat Eserleri

Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Camilerden Türk Vakfı Hat Sanatları Müzesine Gelen Hat Eserleri VAKIFLAR DERGİSİ ÖZEL SAYISI Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi Müdürü Vakıflar Genel Müdürlüğüne Ait Camilerden Türk Vakfı Hat Sanatları Müzesine Gelen Hat Eserleri Ortada yer

Detaylı

Estetik kurallara bağlı kalınarak ölçülü ve güzel yazı

Estetik kurallara bağlı kalınarak ölçülü ve güzel yazı - 7 7 k U isob Sadberk Hamm Müzesi, Azaryan Yalısı, dış cephe görünümü. ili ı sanatta çeyrek asır Bu yıl 25 yaşına basan Türkiye nin ilk özel müzesi Sadberk Hanım Müzesi daimi koleksiyonunda bulunan ve

Detaylı

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlî Paþa Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 191 Camii minaresi Camii, Ýstanbul un Fatih ilçesinde, Hýrka-i Þerif civarýnda, Hüsrev Paþa Türbesi yakýnýnda, caddesi, Hoca Efendi sokaðýnda bulunmaktadýr. Bu camiin bânîsi, Sultan Ýkinci Bayezid in veziri

Detaylı

Husn-i Hat Levha's (Framed Calligraphic Art) Are One of the Diminishing Treasures of Old Mosques

Husn-i Hat Levha's (Framed Calligraphic Art) Are One of the Diminishing Treasures of Old Mosques İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi (İMAD) (The Journal of Islamic Civilization Studies) Cilt: 3/Sayı: 1, Haziran 2018, ss. 97-123 [İMAD, 2018, 3(1), 97-123] ESKİ CAMİLERİN KAYBOLAN GÜZELLİKLERİNDEN

Detaylı

Hz. Mevlânâ nın 741. Vuslat Yıldönümü Anısına... Aşk İle... GELENEKSEL TÜRK SANATLARINDA

Hz. Mevlânâ nın 741. Vuslat Yıldönümü Anısına... Aşk İle... GELENEKSEL TÜRK SANATLARINDA Proje Genel Sanat Yönetmeni ve Küratör Murat ÖZER Editör İlknur SİSNELİOĞLU Art Direktör Kazım TAŞKIN Redaksiyon Alper AKARYILDIZ Fotoğraf Arzu ÜNAL Sergi Uygulama Asistan Mustafa KARACA KATKILARINDAN

Detaylı

İstanbul, Açıkhava Hat Müzesi

İstanbul, Açıkhava Hat Müzesi Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı 47-48, 2010-2011, s. 367-389 İstanbul, Açıkhava Hat Müzesi (İstanbul Kitâbelerinden Seçmeler) Süleyman Berk* İslâm dünyasında meşhur bir söz vardır: Kur ân-ı Kerim Mekke

Detaylı

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU EYÜPSULTAN SEMPOZYUMU V TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN SEMPOZYUMU V TEBLİGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ TEL: (0.212) 563 16 65-616 00 98 FAX: (0.212) 616 00 78 e.mail: kultur@eyup-bld.gov.

Detaylı

TOKAT SEMPOZYUMU KASIM 2012 TOKAT BİLDİRİLER

TOKAT SEMPOZYUMU KASIM 2012 TOKAT BİLDİRİLER TOKAT SEMPOZYUMU 01-03 KASIM 2012 TOKAT BİLDİRİLER CİLT III Y ayına Hazırlayanlar Prof. Dr. Ali AÇIKEL Yrd. Doç. Dr. Samettin BAŞOL Yrd. Doç. Dr. Ali Osman SOLMAZ Öğrt. Gör. Murat HANİLÇE TOKAT-2012 Tokat'lı

Detaylı

HÂMİT AYTAÇ IN ERZURUM ASRÎ MEZARLIĞINDAKİ MEZARTAŞI KİTÂBESİ 1

HÂMİT AYTAÇ IN ERZURUM ASRÎ MEZARLIĞINDAKİ MEZARTAŞI KİTÂBESİ 1 AKDENİZ SANAT DERGİSİ, 2012, Cilt 5, Sayı 10 HÂMİT AYTAÇ IN ERZURUM ASRÎ MEZARLIĞINDAKİ MEZARTAŞI KİTÂBESİ 1 Bilal SEZER*, Hüseyin ELİTOK** Özet Yapıları itibariyle birer sanat eseri olan mezartaşları,

Detaylı

FELSEFE ADAY ORT SAP FÝZÝK KÝMYA BÝYOLOJÝ TÜRKÇE TARÝH COÐRAFYA ADAY ORT SAP GNL GRP TÜR ADAY ORT SAP

FELSEFE ADAY ORT SAP FÝZÝK KÝMYA BÝYOLOJÝ TÜRKÇE TARÝH COÐRAFYA ADAY ORT SAP GNL GRP TÜR ADAY ORT SAP OKULUN KODU VE ADI SAYILARI ÖN FÝZÝK KÝMYA BÝYOLOJÝ KÇE TARÝH COÐRAFYA 11017 ADALAR HEYBELÝADA H.R.GÜRPINAR LÝSESÝ 34 1 3316 34 2914 34 4451 34 3836 34 4369 34 4378 34 4823 34 3920 34 3429 32 4184 32 3838

Detaylı

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014)

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) Tarih: 27 Haziran 2014 Cuma Teravih Saati 22.40 22.40 Nizamettin Sevil Nuri Osmaniye Camii İmamı Tarih: 28 Haziran 2014

Detaylı

ZER-EFŞAN. İSMEK ÖĞRETMEN ve ÖĞRENCİLERİ TEZHİP SERGİSİ NİSAN 2016 / EMİNÖNÜ HÜNKAR KASRI SERGİ ALANI

ZER-EFŞAN. İSMEK ÖĞRETMEN ve ÖĞRENCİLERİ TEZHİP SERGİSİ NİSAN 2016 / EMİNÖNÜ HÜNKAR KASRI SERGİ ALANI İSMEK ÖĞRETMEN ve ÖĞRENCİLERİ TEZHİP SERGİSİ 14-29 NİSAN 2016 / EMİNÖNÜ HÜNKAR KASRI SERGİ ALANI 2 Başkan dan Sanat eseri muhatabına ilham verir. Güzel bir şiir, güzel bir minyatür, resim yahut hat çalışması

Detaylı

Şeyhülislam Yahya Efendi nin torunu olan Ayşe Hubbi Hatun

Şeyhülislam Yahya Efendi nin torunu olan Ayşe Hubbi Hatun Eyüp Sultan Gezi Rehberi 01 AYŞE HUBBİ HATUN TÜRBESİ Osmanlı nın Kadın Şairleri Vardı. Şeyhülislam Yahya Efendi nin torunu olan Ayşe Hubbi Hatun (? - 1590), Akşemseddin Hz.nin soyundan Şemsi Efendi ile

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 129

Âbideler Þehri Ýstanbul 129 Âbideler Þehri Ýstanbul 129 130 Camii hih Planý. Kaynak: Türk Sanatý Tarihi gece ışýklandýrýlmýş dýş görünümü. Divanyolu nda, Sultan Ahmet karşýsýnda, Sultanahmet tramvay durağýnýn hemen yanýnda bulunan

Detaylı

ISBN 9944-100-24-2 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Editör: Muhammet ALTINTAÞ Mizanpaj: Doðan

Detaylı

Tombstone Inscrıptıon of Osman Hulûsi Pasha from Siverek

Tombstone Inscrıptıon of Osman Hulûsi Pasha from Siverek Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 37, ERZURUM 2016, 52-59 SİVEREKLİ OSMAN HULÛSİ PAŞANIN MEZARTAŞI KİTÂBESİ Bilal SEZER Prof.

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç OSMAN ÖZÇAY 1963 y l nda Trabzon un Çaykara ilçesinde do du. lk ve orta tahsilini a abeyi ile beraber Gerede de tamamlad. 1980 y l nda girdi i Erzurum Yüksek slam Enstitüsü nde iki y l kadar

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Edebiyat F. / İlahiyat F. İstanbul Üniversitesi 1976-7

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Edebiyat F. / İlahiyat F. İstanbul Üniversitesi 1976-7 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet Hüsrev SUBAŞI. Doğum Tarihi: 0 / 04 / 1953 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Edebiyat F. / İlahiyat F. İstanbul Üniversitesi 19767

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

MUHİTTİN SERİN PROFESÖR

MUHİTTİN SERİN PROFESÖR MUHİTTİN SERİN PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, no: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 0216474086-1235 Doğum Tarihi : 12.01.1945 Faks : muhittinserin@gmail.com

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

I. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA BÂN-I VELÎ SEMPOZYUMU

I. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA BÂN-I VELÎ SEMPOZYUMU Kastamonu Üniversitesi I. ULUSLARARASI ŞEYH ŞA BÂN-I VELÎ SEMPOZYUMU -ŞEYH ŞA BÂN-I VELÎ'Yİ ANMA VE ANLAMA- -İkinci Cilt- 4 6 Mayıs 2012 Kastamonu 1 BÜYÜK HAT ÜSTADIMIZ HATTAT MEHMED ŞEVKİ EFENDİ (1829-1887)

Detaylı

Hat Sanatında Besmele III - Bağlam, Motif, Geometrik Form

Hat Sanatında Besmele III - Bağlam, Motif, Geometrik Form Batman University Journal of Life Sciences Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi Volume 7, Issue 2/1 (2017) Cilt 7 Sayı 2/1 (2017) Hat Sanatında Besmele III - Bağlam, Motif, Geometrik Form 1 1 Yard.

Detaylı

SURİYE Lİ HATTAT BEDEVÎ EL-DİRANÎ (1312-1387 H. /1894-1967) ADINA DÜZENLENEN VE ABU DHABİ KÜLTÜR VE MİRAS HEYETİ NİN MADDİ KATKILARIYLA HAZIRLANAN 8

SURİYE Lİ HATTAT BEDEVÎ EL-DİRANÎ (1312-1387 H. /1894-1967) ADINA DÜZENLENEN VE ABU DHABİ KÜLTÜR VE MİRAS HEYETİ NİN MADDİ KATKILARIYLA HAZIRLANAN 8 Basın Bülteni Lİ HATTAT BEDEVÎ EL-DİRANÎ (1312-1387 H. /1894-1967) ADINA DÜZENLENEN VE ABU DHABİ KÜLTÜR VE MİRAS HEYETİ NİN MADDİ KATKILARIYLA HAZIRLANAN 8. MİLLETLERARASI HAT YARIŞMASI SONUÇLARI Abu Dhabi,

Detaylı

SU KÜLTÜRÜNDE HAT SANATI

SU KÜLTÜRÜNDE HAT SANATI Ağustos 2009 Ekim 2009 Yıl : 11 Sayı : 42 August 2009 October 2009 Volume : 11 Number : 42 A k a d e m i k A r a ş t ı r m a l a r D e r g i s i 2009, S a y ı 42, S a y f a l a r 201-230 SU KÜLTÜRÜNDE

Detaylı

KÜNYE. Koleksiyon: Demet - Cengiz ÇETİNDOĞAN. Sergi Küratörleri ve Katalog Hazırlık Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜNDÜZ Prof. Dr.

KÜNYE. Koleksiyon: Demet - Cengiz ÇETİNDOĞAN. Sergi Küratörleri ve Katalog Hazırlık Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜNDÜZ Prof. Dr. KÜNYE Koleksiyon: Demet - Cengiz ÇETİNDOĞAN Sergi Küratörleri ve Katalog Hazırlık Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜNDÜZ Prof. Dr. Faruk TAŞKALE Sergi Yöneticisi: İrem KONUKCU Grafik Tasarım: Murat BOYRAZ Bu kataloğun

Detaylı

Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul

Sakıp Sabancı Müzesi Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan 34467 İstanbul SAKIP SABANCI MÜZESİ TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı, MİM 103 Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri dersi kapsamında, Sakıp Sabancı Müzesi teknik gezisi 20 Aralık 2012 tarihinde,

Detaylı

ÜSKÜDAR ATİK VALİDE C YAZILARI. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Sanat Tarihi Uzmanı. Ana kubbede yer alan celi sülüs Fatır Süresi,

ÜSKÜDAR ATİK VALİDE C YAZILARI. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Sanat Tarihi Uzmanı. Ana kubbede yer alan celi sülüs Fatır Süresi, Ana kubbede yer alan celi sülüs Fatır Süresi, ÜSKÜDAR ATİK VALİDE C YAZILARI Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Sanat Tarihi Uzmanı Minber kemeri üzerindeki celi Kelimç-i Tevhit. 8 Ü sküdar, Toptaşı'nda bulunan Atik

Detaylı

EYYÜB SULTAN TÜRBES N N HAT SANATI AÇISINDAN DE ERLEND R LMES

EYYÜB SULTAN TÜRBES N N HAT SANATI AÇISINDAN DE ERLEND R LMES T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYYÜB SULTAN TÜRBES N N HAT SANATI AÇISINDAN DE ERLEND R LMES Z ERMAN GÜVEN 1954 de Sürmene de do du. stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Diller ve

Detaylı

Hüsn-i Hat yazı çeşitleri - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Hüsn-i Hat yazı çeşitleri - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Hüsn-i Hat yazı çeşitleri başlıca altı kısımda toplanmış olup, buna Aklâm-ı sitte (altı kalem) denir. Aklam-ı sitte peyderpey icat olunarak, Bağdat da Yakut-ı Musta sami tarafından kesin şekli verilen

Detaylı

HATTAT ABDÜLFETTAH EFENDİ NİN TAŞA MAHKÛK ESERLERİ

HATTAT ABDÜLFETTAH EFENDİ NİN TAŞA MAHKÛK ESERLERİ T. C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI ANA SANAT DALI HATTAT ABDÜLFETTAH EFENDİ NİN TAŞA MAHKÛK ESERLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Esra VATANSEVER 130301015

Detaylı

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI 1 ARAZ MEHMET ALİ ASİL 2 BÜTÜN ERTAN ASİL 3 DEMİRCİOĞLU HATİCE ZEHRA ASİL 4 DEMİREL AHMET ALPEREN ASİL 5 DİNCER (PERPİL)

Detaylı

Nakkaș Adem Turan. Sanat var olanı taklit ve tekrar değil, geçmișten ilham alarak, basit bir noktayı bile farklı yorumlamaktır.

Nakkaș Adem Turan. Sanat var olanı taklit ve tekrar değil, geçmișten ilham alarak, basit bir noktayı bile farklı yorumlamaktır. Nakkaș Adem Turan Sanat var olanı taklit ve tekrar değil, geçmișten ilham alarak, basit bir noktayı bile farklı yorumlamaktır. 2016 Tezyinat Sanat Hizmetleri olarak yapmış olduğumuz tezyinat çalışmalarında,

Detaylı

Bâlâ Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul

Bâlâ Camii. Âbideler Þehri Ýstanbul 184 Âbideler Þehri Ýstanbul Bâlâ Camii Bâlâ camiinin avlusundan görünümü. Bâlâ Süleyman Aða Camii ve Külliyesi, Silivrikapý, Veledî Karabaþ Mahallesi Tekke Sokaðý nda bulunmaktadýr. Fatih Sultan Mehmed

Detaylı

Resim 48- Hattat Sâmi Efendi nin Fallahu hayrun hâfizan levhasýnýn zýrnýkla yazýlmýþ kalýbý. Bu kalýpta tashih edilen yerler siyah boya ile belli olmaktadýr. Harflerin kenarý iðnelenmiþ durumdadýr. Görülen

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 137

Âbideler Þehri Ýstanbul 137 Âbideler Þehri Ýstanbul 137 138 Çemberlitaş daki Gazi Atik Ali Paşa (Sedefçiler) Camii. Çenberllitaş semtinde, Çenbenlitaş âbidesinin biraz ilerisinde ve tramvay durağýnýn karşýsýnda cami, medrese, türbe,

Detaylı

FATÝH DÝVANI Yazý: Prof. Dr. Faruk TAÞKALE Fotoðraflar: Selamet TAÞKIN Yedi yýlda tamamlanan Fatih Divaný Cumhuriyet döneminde, klasik tarzda hazýrlanmýþ en önemli eserlerden biridir ve Fatih Sultan Mehmed

Detaylı

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX E Y Ü P S U L T A N S E M P.O Z Y U M U I X TARİHİ, KÜL TÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX TEBLiGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ Tel: (0212) 563 16 65-616 00 98 Fax: (O 212) 616

Detaylı

Medresetü l Hattâtîn Yüz Yaşında M.Uğur Derman, İstanbul, Kubbealtı Neşriyat, Mayıs 2015, 224 sayfa, ISBN: 978-605-4750-15-3.

Medresetü l Hattâtîn Yüz Yaşında M.Uğur Derman, İstanbul, Kubbealtı Neşriyat, Mayıs 2015, 224 sayfa, ISBN: 978-605-4750-15-3. M.Uğur Derman, İstanbul, Kubbealtı Neşriyat, Mayıs 2015, 224 sayfa, ISBN: 978-605-4750-15-3. Fatih ERBAŞ Kitabın yazarı M.Uğur Derman (5 Şubat 1935 Bandırma), hattat Necmeddin Okyay a (1883-1976) 1955

Detaylı

OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE KUR AN VE HÜSN-İ HAT SEMPOZYUMU. 01-02 Kasım 2013, Amasya PROGRAM

OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE KUR AN VE HÜSN-İ HAT SEMPOZYUMU. 01-02 Kasım 2013, Amasya PROGRAM OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE KUR AN VE HÜSN-İ HAT SEMPOZYUMU 01-02 Kasım 2013, Amasya PROGRAM 2013 SEMPOZYUM ONUR KURULU Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ, Diyanet İşleri Başkanı İbrahim Halil ÇOMAKTEKİN, Amasya Valisi

Detaylı

ERZURUM DA HAT GELENEĞİ VE HATTAT TAHTACIZADE MUSTAFA FEHİM EFENDİ *

ERZURUM DA HAT GELENEĞİ VE HATTAT TAHTACIZADE MUSTAFA FEHİM EFENDİ * 174 ERZURUM DA HAT GELENEĞİ VE HATTAT TAHTACIZADE MUSTAFA FEHİM EFENDİ * Bilal SEZER Doç.Dr., Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü sezerbilal@gmail.com Pelin Güleda

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

MĠMAR SĠNAN VE KLASĠK DÖNEM

MĠMAR SĠNAN VE KLASĠK DÖNEM MĠMAR SĠNAN VE KLASĠK DÖNEM Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, 1548 Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, 1548 Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, 1548 Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, 1548 Üsküdar Mihrimah Sultan Camii,

Detaylı

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ 224 AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ Aðlayan Vakýf Eserleri Sergisi Tarihimizde çok önemli roller üstlenmelerine raðmen bazý vakýf eserlerimiz günümüzde oldukça kötü haldedir. Bu eserlerin tespiti, yeniden

Detaylı

www.uskudar.bel.tr Esmanın gölgesinde

www.uskudar.bel.tr Esmanın gölgesinde 1 Esmanın gölgesinde Son derece kıymetli ve özel bir yere sahip olan gelenekli sanatlarımızdan Hat ve Tezhib sanatıyla ilgili faaliyetleri destekleyerek halkımıza hizmet fırsatı bulduğumuz için kendimizi

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HÜSN-İ HAT. YAZARLAR Mehmet Arif VURAL Aziz TEKİNER Murat KARİPÇİN Ümmühan GÜNER

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HÜSN-İ HAT. YAZARLAR Mehmet Arif VURAL Aziz TEKİNER Murat KARİPÇİN Ümmühan GÜNER ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HÜSN-İ HAT YAZARLAR Mehmet Arif VURAL Aziz TEKİNER Murat KARİPÇİN Ümmühan GÜNER DEVLET KiTAPLARI BİRİNCİ BASKI 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... DERS KİTAPLARI DİZİSİ...

Detaylı

LOJMAN PUAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ

LOJMAN PUAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ 1 PROF. DR. BİLAL CEM LİMAN 153,25 6,00 6,00 1,00 25,0 191,2543-30,00-1,00-30,00,00-61 130,2543 2 PROF. DR. ARSLAN TOPAKKAYA 97,98 6,00 6,00,00 19,0 128,9805,00-15,00-10,00-25 103,9805 3 PROF. DR. HIZIR

Detaylı

Edebiyat tarihimize haklı olarak damgasını vuran bu şaheser aynı zamanda benimde okumayı sevmeme vesile olmuştur.

Edebiyat tarihimize haklı olarak damgasını vuran bu şaheser aynı zamanda benimde okumayı sevmeme vesile olmuştur. İbrahim Efendi Konağından Saçlı Abdülkadir Haziresine Eyüpsultan da tarihin tozlu sayfaları arasında gezintiye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Saçlı Abdülkadir Efendi mescidi haziresi Saçlı Abdülkadir

Detaylı

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı.

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı. B130214028 Nil ÜSTER OSMANLI MEDRESELERİ Medrese, Müslüman ülkelerinde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adıdır. Medrese kelimesi Arapça ders kökünden gelir. Medreselerde ders

Detaylı

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU EYÜPSULTAN SEMPOZYUMU V TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN SEMPOZYUMU V TEBLİGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ TEL: (0.212) 563 16 65-616 00 98 FAX: (0.212) 616 00 78 e.mail: kultur@eyup-bld.gov.

Detaylı

GİRİŞ. İstanbul Gençlik Festivali olarak,

GİRİŞ. İstanbul Gençlik Festivali olarak, İstanbul GENÇLİK FESTİVALİ Hattı Celi Sultanı Mustafa Rakım Efendi HAT VE TEZHİP YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2017 GİRİŞ İstanbul Gençlik Festivali olarak, Bizi biz yapan değerleri gençlerle birlikte yaşatmayı

Detaylı

/ ---' ::) i ;- EVU LTAN SEMP T E B L E R. EYÜPSULTAN BELEDiYESi

/ ---' ::) i ;- EVU LTAN SEMP T E B L E R. EYÜPSULTAN BELEDiYESi / ---' ::) i ;- EVU LTAN SEMP T E B G ~ L E R EYÜPSULTAN BELEDiYESi EYÜPSULTAN BELEDIYESI KÜLTÜR YAYINLARI No: 7 Eyüpsultan Sempozyumu Kitabında kullanılan görsel malzemeler, (Tebliğ sahiplerinin haricindekiler)

Detaylı

KILIÇ ALI PAŞA CAMİSİ YAZIT ART

KILIÇ ALI PAŞA CAMİSİ YAZIT ART Mihrabın sağında yer alan çini panoda Besmele ile başlayan «Fatiha suresi» TOPHANE KILIÇ ALI PAŞA CAMİSİ YAZIT ART Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Sanat Tarihi Uzmanı Giriş kapısı üzerindeki celi sülüs yazı 15

Detaylı

Atletizm Geliştirme Projesi Grup Yarışmaları Balıkesir

Atletizm Geliştirme Projesi Grup Yarışmaları Balıkesir Yarışma Adı : Mesafe : Kategori : Yarışma Yeri : Yarışma Tarihi-Saati : 1.5 km. 2007-2008 Kızlar 29 Mart 2019 13:30 Sporcu Sayısı : 11 Sayısı : 3 Hava Durumu ve Sıcaklığı : GÜNEŞLİ 3 DERECE 2007-2008 Kızlar

Detaylı

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ

YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ YAHYA SOFÎ NİN İSTANBUL FATİH CAMİİ PENCERE ALINLIKLARINDAKİ FATİHA SÛRESİ Bilal SEZER Özet: Bu çalışmada, İstanbul Fatih Camii'nin dış yüzeyinde bulunan taşa mahkûk celi sülüs yazıların yazı ve istif

Detaylı

Resim 99- Silâhî Sâlih Efendi nin Ýcâzetnâmesi. (Ýsmet Gülnihal koleksiyonu) HAT SANATININ DÝPLOMASI (ÝCÂZETNÂME) Yazý sanatý usta-çýrak iliþkis

Resim 99- Silâhî Sâlih Efendi nin Ýcâzetnâmesi. (Ýsmet Gülnihal koleksiyonu) HAT SANATININ DÝPLOMASI (ÝCÂZETNÂME) Yazý sanatý usta-çýrak iliþkis V. BÖLÜM ÝCÂZETNÂME 85 Resim 99- Silâhî Sâlih Efendi nin Ýcâzetnâmesi. (Ýsmet Gülnihal koleksiyonu) 5. 1. HAT SANATININ DÝPLOMASI (ÝCÂZETNÂME) Yazý sanatý usta-çýrak iliþkisiyle öðretilmektedir. Birebir,

Detaylı

KESİN KAYIT HAKKI KAZANDI. KESİN KAYIT HAKKI KAZANDI. KESİN KAYIT HAKKI KAZANDI. KESİN KAYIT HAKKI KAZANDI. KESİN KAYIT HAKKI KAZANDI.

KESİN KAYIT HAKKI KAZANDI. KESİN KAYIT HAKKI KAZANDI. KESİN KAYIT HAKKI KAZANDI. KESİN KAYIT HAKKI KAZANDI. KESİN KAYIT HAKKI KAZANDI. Sıra No Adı Soyadı Program1 Değ.Puanı SONUÇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ŞENAY ASLAN EĞİTİM BİLİMLER Savaş DEVECİ EĞİTİM BİLİMLER NAZİFE AYGÖR EĞİTİM BİLİMLER ümit fidan EĞİTİM

Detaylı

OSMANLI TÜRKÇESİ. Hafta 1. Yrd. Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

OSMANLI TÜRKÇESİ. Hafta 1. Yrd. Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ OSMANLI TÜRKÇESİ Hafta 1 Yrd. Doç. Dr. Mehmet MEMİŞ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI Çocuk Gelişimi Programı için ilan edilen (1) adet Öğretim görevlisi kadrosuna Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik " hükümleri çerçevesinde ve anılan No Adı ve Soyadı ALES

Detaylı

FETİH SONRASI OSMANLI MİMARLIĞINDA KLASİK DÖNEM

FETİH SONRASI OSMANLI MİMARLIĞINDA KLASİK DÖNEM FETİH SONRASI İstanbul 1453-1520 Fatih Camisi ve Külliyesi, 1463-70 Matrakçı Nasuh un minyatüründe Fatih Külliyesi Beyazıt taki Eski Saray Matrakçı Nasuh Eski Saray ve Yeni Saray Topkapı Sarayı II. Mehmed

Detaylı

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE KUR'AN VE HUSN-IHAT ~ KASIM 201~ AMASYA

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE KUR'AN VE HUSN-IHAT ~ KASIM 201~ AMASYA OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE KUR'AN VE HUSN-IHAT ~ 01-03 KASIM 201~ AMASYA DİYANET İŞLERİ BAŞKANLICI YAYINLARI: 1330 İLMİ ESERLER: 209 Yayın Yönetmeni Dr. Yüksel SALMAN Yayın Koordinatörü Yunus AKKAYA Tashih Sedat

Detaylı

ULUSLARARASI HAT ve TEZHİP SERGİSİ

ULUSLARARASI HAT ve TEZHİP SERGİSİ AYASOFYA CAMİİ 31 MART 2018 SAAT: 12:00 B İ E N A L E K AT K I V E R E N L E R BİENALE DESTEK VERENLER ULUSLARARASI HAT ve TEZHİP SERGİSİ ULUSLARARASI HAT SERGİSİ ABD AL RAHMAN AL ABDİ ABDUL RAZAK KARAKAŞ

Detaylı

60 Sihirli Dokunuş. Ustalarla 2015 Buluşması

60 Sihirli Dokunuş. Ustalarla 2015 Buluşması 60 Sihirli Dokunuş Ustalarla 2015 Buluşması 1 Küçükçekmece Belediyesi Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi Beşiktaş / İstanbul 60 Sihirli Dokunuş Ustalarla 2015 Buluşması Yayın Sorumlusu M.Besim MÜFTÜOĞLU

Detaylı

Hilye-i Şerîfeler Sergisi

Hilye-i Şerîfeler Sergisi HABÎB İ HÜDÂ Topçu Koleksiyonu'ndan Hilye-i Şerîfeler Sergisi HABÎB İ HÜDÂ Topçu Koleksiyonu'ndan Hilye-i Şerîfeler Sergisi Proje koordinatörü Ekrem Şahin Küratör Sergi koordinatörü Ümit Yavuz Tasarım

Detaylı

TÜRK VE İSLÂM ESERLERİ MÜZESİ KUR ÂN KOLEKSİYONUNDAN NÂDİR BİR MUSHAF: HATTAT ŞEYH HAMDULLAH EFENDİ NİN 350 YIL SONRA TAMAMLANAN MUSHAFI *

TÜRK VE İSLÂM ESERLERİ MÜZESİ KUR ÂN KOLEKSİYONUNDAN NÂDİR BİR MUSHAF: HATTAT ŞEYH HAMDULLAH EFENDİ NİN 350 YIL SONRA TAMAMLANAN MUSHAFI * İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 34, (2016), 139-171 TÜRK VE İSLÂM ESERLERİ MÜZESİ KUR ÂN KOLEKSİYONUNDAN NÂDİR BİR MUSHAF: HATTAT ŞEYH HAMDULLAH EFENDİ NİN 350 YIL SONRA TAMAMLANAN MUSHAFI

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Hat sanatı denilince öncelikle Kur an-ı Kerim harfleri ile yazılmış güzel yazı sanatı akla gelir. Bu sanat, Kur an harflerinin

Detaylı

sempoz 1-2-3.qxd 02.11.2007 10:26 Page 6

sempoz 1-2-3.qxd 02.11.2007 10:26 Page 6 sempoz 1-2-3.qxd 02.11.2007 10:26 Page 6 sempoz 1-2-3.qxd 02.11.2007 10:00 Page 7 sempoz 1-2-3.qxd 03.11.2007 10:49 Page 8 ÝSMEK TÜRK KÝTAP SANATLARI SEMPOZYUMU BÝLDÝRÝLERÝ SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU:

Detaylı

SANAT VE TASARIM HÜSN-İ HAT MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM HÜSN-İ HAT MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM HÜSN-İ HAT MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

Hat Sanatında Besmele II: Hattın Dizilimi ve Hatta Kullanılan Teknikler

Hat Sanatında Besmele II: Hattın Dizilimi ve Hatta Kullanılan Teknikler Batman University Journal of Life Sciences Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi Volume 7, Number 1/1(2017) Cilt 7, Sayı 1/1 (2017) Hat Sanatında Besmele II: Hattın Dizilimi ve Hatta Kullanılan Teknikler

Detaylı

HATTATI İSTANBUL UN DR. SÜLEYMAN BERK İSTANBUL UN YÜZLERİ 00

HATTATI İSTANBUL UN DR. SÜLEYMAN BERK İSTANBUL UN YÜZLERİ 00 İSTANBUL UN HATTATI DR. SÜLEYMAN BERK İSTANBUL UN YÜZLERİ 00 Bu kitap İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı nın katkılarıyla hazırlanmış ve basılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.

Detaylı

Edirne Kapısı Mihr ü Mâh Sultan Câmii Yazılarına Dair

Edirne Kapısı Mihr ü Mâh Sultan Câmii Yazılarına Dair Edirne Kapısı Mihr ü Mâh Sultan Câmii Yazılarına Dair Edirne Kapısı Mihr ü Mâh Sultan Câmii Yazılarına Dair Hüseyin Kutlu Hattat 64 Prof. Dr. Hüseyin Kutlu Edirne Kapısı Mihr u Mah Sultan Camii depremlerden

Detaylı

Selimiye. Camii Yazılan

Selimiye. Camii Yazılan (e Selimiye Ziibeyde Cihan ÖZSAYINER Sanat Tarihi Uzmanı Hünkâr mahfili çini panolarından Camii Yazılan n Sultan Selim in emriyle 1569-1574 tarihleri arasında inşa edilen Edirne Selimiye Camii, Mimar Sinan

Detaylı

UBEK

UBEK UBEK 2016 27- www.ubek2016.gazi.edu.tr i ii ÖNSÖZ ailesinin en önemli bilimsel (UBEK 2016) birincisini mekten timi akademisyenler, ile süresince bildiriler a ler 54 sözlü ve 19 poster bildirileri ile.

Detaylı

Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER. Son cemaat yerindeki kitabe. Beylerbeyi sırtlarından (Gravür)

Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER. Son cemaat yerindeki kitabe. Beylerbeyi sırtlarından (Gravür) Istanbul BEYLERBEYİ CAMİİ Zübeyde Cihan ÖZSAYINER Son cemaat yerindeki kitabe Beylerbeyi sırtlarından (Gravür) 18 Caminin denizden görünümü. İstanbul da Beylerbeyinde denizden bakılınca, mermer rıhtımı,

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

Mimar Sinan'ın Eserleri

Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri Osmanlı padişahları I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınmıştır. İşte Mimar

Detaylı

PT/Mo SA/Tu ÇA/We PE/Th CU/Fr CT/Sa PA/Su

PT/Mo SA/Tu ÇA/We PE/Th CU/Fr CT/Sa PA/Su (Ey Muhammed!) İman eden kullarıma söyle: Namazlarını dosdoğru kılsınlar, alışveriş ve dostluğun olmayacağı günün gelmesinden önce, kendilerine verdiğimiz rızıklardan (Allah için) gizli-açık harcasınlar.

Detaylı

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ Şanlıurfa Fen Lisesi ,025. ŞANLIURFA HALİLİYE TOBB Fen Lisesi ,161

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ Şanlıurfa Fen Lisesi ,025. ŞANLIURFA HALİLİYE TOBB Fen Lisesi ,161 İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı Şanlıurfa Fen Lisesi 120 475,025 TOBB Fen Lisesi 120 468,161 ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi 170 452,786 Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi 120 448,190 Şanlıurfa Anadolu Lisesi

Detaylı

Koleksiyon Adı: İsmihan Sultan Koleksiyon Numarası: 327 Uygulamayı Yapan: M. AKPINAR

Koleksiyon Adı: İsmihan Sultan Koleksiyon Numarası: 327 Uygulamayı Yapan: M. AKPINAR SÜLEYMANİYE YAZMA ESER KÜTÜPHANESİ KONSERVASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Koleksiyon Adı: İsmihan Sultan Koleksiyon Numarası: 327 Uygulamayı Yapan: M. AKPINAR İSMİHAN SULTAN 327 Eserin Tanımı Süleymaniye Yazma

Detaylı

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Sayf a No Koskada Kızıltaş mahallesi Mehmed şeriki Ali A.DV.d 827 s.4-5 Aksaray da Camcılar Câmii Halil Kalfa ve şakirdi 3 nefer A.DV.d 827 s.4-5 Hüsrev Paşa

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 2015-2016 Öğretim yılında Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde kısmi zamanlı statüde çalışacak olan öğrencilerin isimleri Birim Komisyonlarından geldikçe aşağıda yayımlanacaktır. Listede isimleri

Detaylı

DEFTERDAR NAZLI MAHMUD CÂM N N M NARES NDEK KAYBOLAN HOKKA VE KALEM

DEFTERDAR NAZLI MAHMUD CÂM N N M NARES NDEK KAYBOLAN HOKKA VE KALEM T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A DEFTERDAR NAZLI MAHMUD CÂM N N M NARES NDEK KAYBOLAN HOKKA VE KALEM Z Prof. h.c. M. U ur DERMAN 1935 de Band rma da do du. Haydarpafla Lisesi nden sonra stanbul

Detaylı

KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU MİLLET YEK.(İSTANBUL)

KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU MİLLET YEK.(İSTANBUL) KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU DÜŞÜK SICAKLIK UYGULAMASI YAPILAN ESER BELGELEMESİ YAPILAN ESER SÜLEYMANİYE YEK.(İSTANBUL) MİLLET YEK.(İSTANBUL) BEYAZID YEK.(AMASYA)

Detaylı

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE Prof. Dr. FARUK TAŞKALE EĞİTİM Nevşehir de doğdu. 1967 1972 Beşiktaş Anafartalar İlkokulu 1972 1975 Beyoğlu Fındıklı Ortaokulu 1975 1978 Beyoğlu Fındıklı Lisesi 1981 1986 İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

BAHAR DÖNEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI DERSİ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER VE DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYELERİ

BAHAR DÖNEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI DERSİ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER VE DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYELERİ 2017-2018 BAHAR DÖNEMİ BİTİRME ÇALIŞMASI DERSİ BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER VE DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYELERİ Danışman Öğr. Adı Soyadı Öğrenci NO Öğr. Türü Kabul Tarihi Öğr. Gör. Zekeriya Özdemir ENES AKSOY

Detaylı

Ustalarla 2016 Buluşması. Ustalarla 2016 Buluşması. 60 Sihirli Dokunuş

Ustalarla 2016 Buluşması. Ustalarla 2016 Buluşması. 60 Sihirli Dokunuş Küçükçekmece Belediyesi Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi Beşiktaş / İstanbul 60 Sihirli Dokunuş Ustalarla 2016 Buluşması Yayın Sorumlusu M.Besim MÜFTÜOĞLU Yayın Koordinatörü Salih Nurettin ÇEVİK

Detaylı

Âbideler Þehri Ýstanbul 35

Âbideler Þehri Ýstanbul 35 Âbideler Þehri Ýstanbul 35 36 Âbideler Þehri Ýstanbul Fetih den Sonra Yapýlan Ýstanbul Camileri Bursa üslûbu camilere örnek olarak Ýznik deki Yeşil Cami. Ýstanbul un fethinden sonra Ýstanbul a yerleşen

Detaylı

BAĞIMSIZ SATIŞ BEDELİ (KDV HARİÇ) TL

BAĞIMSIZ SATIŞ BEDELİ (KDV HARİÇ) TL ( N T I % VADE PROJE SIRA KODU KODU GRUBU KODU ENDEKSİ REFERANS NUMARASI NO KAT NO DAİRE NO SAYISI ESAS M2 YÖN 1 421499 1 Standart Konut 2 MMA Endeks 1 2014421499000000C065 C-1 ZEMİN 1 3+1 106,24 KD-GD

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

GRUP 1. Devam Çizelgesi. FAKÜLTE ÖĞRTİM ÜYESİ / ELEMANI Yrd.Doç.Dr. Hatice Kumandaş UYGULAMA SINIFI 1. 1. Vize Haftası

GRUP 1. Devam Çizelgesi. FAKÜLTE ÖĞRTİM ÜYESİ / ELEMANI Yrd.Doç.Dr. Hatice Kumandaş UYGULAMA SINIFI 1. 1. Vize Haftası UYGULAMA SINIFI 1 Yenice ASLAN Eylül Ezgi yükkaldıran Özkan Şahinol Aslıhan Şeyban Bircan Güvenç Berna Çoban Aylin Demir Mine Ağdaş Esra Kızıl Büşranur Bilgili Dilara Barışık UYGULAMA SINIFI 1 Yılmaz TAŞDEMİR

Detaylı

AFM ÖZEL GÜVENLİK LTD. ŞTİ. REFERANS LİSTESİ

AFM ÖZEL GÜVENLİK LTD. ŞTİ. REFERANS LİSTESİ AFM ÖZEL GÜVENLİK LTD. ŞTİ. REFERANS LİSTESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA BAĞLI MÜZELER İSTANBUL DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPKAPI SARAYI MÜ)ESİ AYASOFYA MÜ)ESİ ARKEOLOJİ MÜ)ESİ ATATÜRK

Detaylı

HACI ARİF BEY ( )

HACI ARİF BEY ( ) HACI ARİF BEY (1831-1885) Asıl adı Mehmet Arif olan Hacı Arif Bey 1831 yılında İstanbul un Eyüp sultan semtinde doğdu.ilkokul çağlarında sesinin güzelliği çevresinin dikkatini çekmiş,o zamanlar pek genç

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 26/10/2017 PERŞEMBE SAAT:14.00

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 26/10/2017 PERŞEMBE SAAT:14.00 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 26/10/2017 PERŞEMBE SAAT:14.00 1. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yetki ve sorumluluğunda bulunan ekli ilan listesinde koordinatları belirtilen

Detaylı

Güz. Mühendislik Fakültesi. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. 1. sınıf. FİZ Fizik Laboratuarı I 1 şubesi.

Güz. Mühendislik Fakültesi. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. 1. sınıf. FİZ Fizik Laboratuarı I 1 şubesi. FİZ 151 - Fizik Laboratuarı I 1 şubesi PROF.DR. MUHAMMED HASAN ASLAN 1 121014029 AVNİ ÖZBEK 2. Tekrar. Devam almış 2 121014043 ALİCAN OKUMUŞ 2. Tekrar. Devam almış 3 131014018 ASLI ÖZGE HAMURABİ 1. Tekrar.

Detaylı