2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2014 YILI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İstanbul 2014

2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4-5 C- İdareye İlişkin Bilgiler.5 1- Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.10 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 12 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları..12 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu..15 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler.16 B- Zayıflıklar..16 C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER.17

3 SUNUŞ Enstitümüz İstanbul Medeniyet Üniversitesi kuruluş Kanunu ile 2011 yılında kurulmuştur. Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE); Üniversitemizde Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarında mevcut olan akademik potansiyelin gerek nicelik gerekse nitelik olarak büyümesini devam ettirebilmek ve mevcut potansiyeli Üniversitemizin bir araştırma üniversitesi olarak gelişimini sürdürebilmesi için en iyi şekilde kullanmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Enstitümüze bağlı olarak Disiplinler arası Mühendislik Yönetimi Anabilim Dalı açılmış ve Mühendislik Yönetimi Türkçe Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bahar yarıyılında eğitime başlamıştır. Eğitime başlayan doktora programımız ise yoktur. Moleküler Biyoloji ve Genetik Türkçe Tezli Yüksek Lisans ve Fizik Mühendisliği (en az %30 İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı açabilmek amacıyla başvuru dosyası (YÖK) Yükseköğretim Kurulu na Temmuz 2014 tarihinde gönderilmiştir. Ayrıca bu yıl içerisinde Disiplinler Arası Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı nın açılması ve Elektronik Mühendisliği (en az % 30 İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı açabilmek amacıyla Haziran 2014 tarihinde YÖK e gerekli başvuru yapılmıştır. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP ve 35. Madde) kapsamında değişik programlarda eğitim alan öğrencimiz bulunmamaktadır faaliyet raporunda Enstitümüzün misyon ve vizyonu, yetki, görev ve sorumlulukları, örgüt yapısı, sunduğu hizmetler, amaç ve hedefleri, etkinlikleri ve ilgili değerlendirmeler (mali, performans ve diğerleri) verilmiştir. Ayrıca, raporda Enstitümüzün kurumsal yetileri ve kapasitesinin değerlendirilmesi, genel öneri ve önlemler; uluslararası protokoller, antlaşmalar ve güvence beyanları yer almaktadır. Enstitü olarak bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla teknik altyapının ve laboratuvarların kurulması amacıyla Ünalan yerleşkesinde bulunan 800 m 2 lik binanın EABD ye bağlı anabilim dallarının kullanıma açık temel araştırma laboratuvarında bilimsel araştırmalar başlamıştır. Mart 2015 itibariyle açılması planlanmaktadır. Bina alt yapısında ve teknik alt yapıdaki eksikliklerin giderilmesi önümüzdeki önemli hedeflerdendir. İMU FBE Müdürü olarak, çeşitli uluslararası yayın organlarında yayın yapan, yüksek lisans programlarımızın açılabilmesi için büyük destek veren, değerli öğretim üyelerimize ve EABD Başkanlarımıza teşekkür ederim yılında da, üniversitemizin hedefleri ve stratejik planları doğrultusunda, bütün etkinliklerimizin başarıya ulaşmasını, araştırmacılarımızın ülkemizdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelere öncülük etmesini, toplumun kültür ve düşünce dünyasına, refah ve sağlığına en üst düzeyde katkıda bulunmasını dilerim. Saygılarımla. Doç. Dr. Işın Nergiz GEREN Enstitü Müdürü

4 I- GENEL BİLGİLER İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, fen ve mühendislik alanlarında yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermek amacıyla 2011 yılında kurulmuştur. Fen Bilimleri Enstitüsü temel bilimler ve mühedislik alanlarında ülke ekonomisine yön verebilecek girişimci araştırmacıların yetişmesini sağlamak, sanayinin ve özellikle küresel ekonominin insan kaynakları ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte uzmanlaşmış mezunlar verebilmek amacıyla kurulmuş olup bu doğrultuda lisansüstü programlar açmayı hedeflemektedir. A. Misyon ve Vizyon Misyon Evrensel düzeyde üstün nitelikli, yenilikçi ve girişimcilik anlayışı kazanmış meslek uzmanları ve akademisyenler yetiştiren, güçlü akademik potansiyeli ile bilim ve teknolojinin gelişimine katkı sağlayan, toplumsal gereksinimlere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük eden, seçkin bir kurum olmaktır. Vizyon Araştırmacı ve yenilikçi bir ruhu benimsemiş, bilim ve teknolojiyi toplum ve insanlık yararına kullanabilecek, çevreye, evrensel, toplumsal etik değerlere ve kültürüne saygılı, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinmiş, alanlarında akademik olarak donanımlı ve uluslararası alanda rekabet edebilecek bireyler yetiştirmek. Lisansüstü eğitim-öğretimde sürekli gelişimi ve üst düzey bir kaliteyi sağlamayı teşvik eden ve bu gayretini politika ve prensipler düzeyinde katkılar ile etkin kılmaya gayret eden bir enstitü olmak. Üniversitenin sahip olduğu farklı disiplinleri bir araya getirerek disiplinler arası çalışma ve sinerjiyi toplum faydasına dönüştüren, üniversite-kamu-sanayi işbirliğini en üst düzeyde sağlamayı hedefleyen çalışmalar yapma ve bu amaçla düzenlenecek politikalara katkı sağlamak. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Fen Bilimleri Enstitüsü, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 19.maddesi hükmü uyarınca 2011 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi ne bağlı olarak kurulmuştur. Enstitü, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve uygulama yapan bir eğitim kurumudur. Lisansüstü Eğitim - Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunan enstitünün enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu olmak üzere üç ayrı organı bulunmaktadır. Enstitü Kurulu, müdürün başkanlığında 4

5 müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından; enstitü yönetim kurulu ise, müdürün başkanlığında; müdür yardımcıları, 3 öğretim üyesinden oluşur. Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu 2547 sayılı Kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirirler. Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı birimler ve bu birimlerin yetki ve sorumlulukları şunlardır. 1. Enstitü Kurulu Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak, Enstitü yönetim kuruluna üye seçmek, Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. 2. Enstitü Yönetim Kurulu Enstitü kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında enstitü müdürüne yardım etmek, Enstitünün eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, Enstitünün yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, Enstitü müdürünün enstitü yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kadıköy Kampusu içindeki İdari Binada Bir ofis ile hizmet vermektedir. Eğitim Alanları Derslikler* EĞİTİM ALANI KAPASİTE Üzeri Anfi Sınıf Bilgisayar Laboratuvarı Diğer Laboratuvarlar TOPLAM * Sayı olarak belirtilecektir. 800 m2 800 m2 800 m2 800 m2 5

6 1.3- Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Servis Çalışma Odası TOPLAM Organizasyon Şeması Fen Bilimleri Enstitüsünün idari yapısı: Müdür, 2 Müdür Yardımcısı, Enstitü Sekreteri ve Memur oluşturmaktadır. Enstitü Müdürüne bağlı olarak Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu bulunmaktadır. Enstitü Kurulu Müdür Enstitü Yönetim Kurulu Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Enstitü Sekreteri İdari ve Mali İşler Öğrenci İşleri 6

7 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Bilgisayarlar Masa Üstü Bilgisayar Sayısı 2 2 Taşınabilir Bilgisayar Sayısı 0 1 TOPLAM Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İDARİ AMAÇLI (Adet) EĞİTİM AMAÇLI (Adet) ARAŞTIRMA AMAÇLI (Adet) CİNSİ Fotokopi makinesi Yazıcı İnsan Kaynakları Fen Bilimleri Enstitüsünde Müdür, 2 Müdür Yardımcısı, Enstitü Sekreteri ve Memur bulunmaktadır İdari Personel DOLU BOŞ TOPLAM Genel İdari Hizmetler TOPLAM İdari Personelin Eğitim Durumu İLKÖĞRETİM LİSE ÖN LİSANS LİSANS Y.L. VE DOKT Kişi Sayısı Yüzde % % - 100% 100% - - 7

8 4.3- İdari Personelin Hizmet Süreleri 0 1 Yıl 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde % % % %100 % İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde % %100 % %100 % Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları BİRİM I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Fen Bilimleri Enstitüsü TOPLAM Yüksek Lisans ve Doktora Programları Mühendislik Yönetimi Anabilim Dalı Mühendislik Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programımız Bahar yarıyılında açılmış ve eğitime devam etmektedir. BİRİM FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAM Mühendislik Yönetimi Anabilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZLİ TEZSİZ DOKTORA TOPLAM

9 Yabancı Uyruklu Öğrenciler Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı Anabilim Dallarında henüz yabancı uyruklu (uluslararası) öğrenci bulunmamaktadır Proje Bilgileri Sıra No P.Türü Destekleyen Kuruluş 1 Güdümlü İMÜ BAP Proje Adı Başvuru Tarihi Bitiş Tarihi Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinler Arası Lisansüstü Araştırma Laboratuvarlarının Kurulması Durumu Yürüyen Proje 5.3- İdari Hizmetler Yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler için gerek öğrenci işlerinde gerekse Enstitümüzde gerekli tüm resmi formlar Türkçe ve İngilizce hazırlanarak Enstitümüzün web sitesinde hizmete sunulmuştur Akademik Birimler Fen Bilimleri Enstitüsü aşağıda verilen anabilim dallarından oluşmaktadır. Anabilim Dallarında henüz görevlendirilmiş öğretim üyesi, öğretim elemanı ve araştırma görevlisi bulunmamaktadır. ANABİLİM DALLARI Mühendislik Yönetimi (Aktif) Fizik Mühendisliği İstatistik Kimya Matematik Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilgisayar Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Biyomühendislik Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Makina Mühendisliği Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama Uçak Mühendisliği Uzay Mühendisliği 9

10 5.3.2-Diğer Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistem II- AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaçlar EĞİTİM-ÖĞRETİM STRATEJİK ALANI AMAÇLARI 1-Araştırma üniversitesi temel amacına uygun olarak lisans ve lisansüstü eğitim dengesini kurmak. 2-Modern teknolojiye dayalı, öğrenci merkezli, medeniyet odaklı ve yenilikçi bir anlayışa uygun eğitim vermek. 3-Uluslararası standartta, yabancı dile dayalı lisans ve lisansüstü programlar ile eğitimde mükemmelliği yakalamak. 4-Üniversitenin laboratuvar fiziki altyapısını araştırmalara hizmet verecek düzeye ulaştırmak. 5-İş hayatında tercih edilen öğrenciler yetiştirmek. 6-Eğitim ve öğretimde ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurmak. Stratejik Hedefler Lisansüstü öğrencilere yönelik olarak her yıl memnuniyet anketleri uygulamak yılı sonuna lisansüstü programlardaki yabancı öğrenci düzeyini %20 e çıkarmak yılından itibaren her yıl lisansüstü eğitimdeki öğrencilerin en az % 20 sinin öğrenci değişim programlarından yararlanmasını sağlamak. Lisansüstü programlarını Bologna sürecine ve ADEK kriterlerine uygun olarak oluşturmak. Yapılacak yüksek lisans tezlerinin en az %10 unun sanayi kuruluşları ile ortak yürütülmesini sağlamak. 7-Uluslararası düzeyde nitelikli akademik kadro ile eğitim vermek. 10

11 BİLİMSEL ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK VE YAYIN STRATEJİK ALANI AMAÇLARI 1-Uluslararası platformda kabul gören, nitelikli ve referans alınan araştırma ve yayın kalitesine ulaşmak. 2-Stratejik öneme sahip bilimsel alanlarda disiplinler arası araştırma ve yayın yapmak. 3-Sanayi, ticaret, yerel yönetimler ve merkezi kamu kurumları ile ortak araştırma projeleri geliştirmek Lisansüstü tezlerlerden yayına dönüşme oranını 2018 yılı sonuna kadar %25 a çıkarmak yılı sonuna kadar lisansüstü tezlerin %30 unun bilimsel ve teknolojik araştırmalar birimi (BAP) tarafından desteklenmesini sağlamak yılı sonuna kadar disiplinler arası nitelikte 2 lisansüstü program açmak. 4-Üniversite ile farklı sektörler arasındaki işbirliğini geliştirmek 5-Performansa dayalı akademik değerlendirme sistemini kurarak yayın ve araştırma faaliyetlerini teşvik etmek 6-Bilim insanlarının uluslararası hareketliliğini arttırmak amacıyla üniversite, araştıma merkezi vb. gibi kurumlarla ikili anlaşmalar gerçekleştirmek. BİLİMSEL ORGANİZASYONLAR STRATEJİK ALANI AMAÇLARI 1-Akademik kadronun ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımını teşvik etmek 2-Uluslararası işbirliğine dayalı bilimsel organizasyonlar düzenleyerek sürdürülebilir kılmak Performansa dayalı teşvik sistemini öğretim üyeleri için hayata geçirebilmek. Yılda en az bir uluslararası organizasyon düzenlemek. KÜLTÜR VE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJİK ALANI AMAÇLARI 1-Toplumsal sorumluluk projelerinde öncü olmak 2-Bilgi toplumu oluşturmak 3-Toplumsal sorunlarda çözüm ortağı olmak Üsküdar belediyesi ile ortak açılan Çocuk Üniversitesine gerek akademik gerekse idari anlamda destek vermek. Burada kısmi zamanlı olarak uzmanların görevlendirilmesine olanak sağlamak. 11

12 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri HARCAMA BÜTÇE GELİR ÖDENEĞİ HARCAMA ORANI GELİR TÜRLERİ 2014 YILI (%) 01 - PERSONEL GİDERLERİ 0, , ,00 0, , ,54 87, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 0, , ,00 0, , ,39 85, MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ 0, , ,00 0, , ,91 65,06 GENEL TOPLAM 0, , ,00 0, , ,84 85,81 B. PERFORMANS BİLGİLERİ 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet 1-PDÖ eğitimi konusunda eğiticilerin eğitim programı tamamlaması Enstitümüzde 2014 yılı içerisinde Probleme Dayalı Eğitim verilmemiştir. Faaliyet 2-PDÖ eğitim modeline göre senaryolar ve kaynaklarının hazırlanması PDÖ eğitim modeline göre herhangi bir senaryo ve kaynak hazırlığı bulunmamaktadır. Faaliyet 3-Programların açılması Enstitümüze bağlı 1 Anabilim Dalı 2 Lisansüstü Program bulunmaktadır. Faaliyet 4-Ders müfredat planının hazırlanması Mevcut Lisansüstü Programlara ait ders planları bulunmaktadır. Faaliyet 5-Akademisyenlerin sanal ortamda materyal hazırlaması Faaliyet 6-Danışmanların öğrencilerle periyodik toplantılar yapması Lisansüstü Programlarda öğrenim gören mevcut öğrencilere danışmanları tarafından belli günlerde danışmanlık hizmeti vermektedir. 12

13 7 Faaliyet 7-Öğrenci ve akademik personele yönelik memnuniyet anketlerinin yapılması Her öğretim yılı başında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden memnuniyet anketi yapılmaktadır. Faaliyet 8- Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarının arttırılması Lisansüstü öğrenci kontenjanları belirlenirken yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları artırılmaktadır. Faaliyet 9- Ders içeriklerinin her dönem sonu güncellenmesi Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden her dönem güncelleme yapılmaktadır. Faaliyet 10- Enstitülerde Lisansüstü programların açılması Mevcut Lisansüstü Programlar bulunmaktadır. Anabilim Dallarından Lisansüstü Program açılması yönünde talepler geldikçe Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmektedir. Faaliyet 11- TÜBİTAK vb. projelerde lisansüstü öğrencilerin çalıştırılması TÜBİTAK vb. projeler henüz yapılmamaktadır. Faaliyet 12- Her program için en az bir yönetici/uzman kişinin belirlenmesi Senato Kararı ile Program Koordinatörleri belirlenmesi için çalışma yapılacaktır. Faaliyet 13- Her alanda bir akademisyenin danışman olarak görevlendirilmesi Lisansüstü Programlarda çeşitli alanlarda akademik danışmanlar görevlendirilmiştir. Faaliyet 14-Kurumların tez faaliyetlerinde kullanılmasının sağlanması Mevcut tezle Yükseköğretim Kuruluna bildirilmektedir. Faaliyet 15-Sektörlerle işbirliği ve/veya iletişim sağlanması Mevcut Lisansüstü Programlardan bazıları bazı sektörler ile ilgili olduğundan iletişim sağlanmaktadır. Faaliyet 16-Üniversitelerle temas kurularak gerekli anlaşmaların yapılması Henüz bir anlaşma bulunmamaktadır. Faaliyet 17-BAP ve burs desteği sağlayan kuruluşlar ile çalışmalar yapılması Konu ile ilgili çalışma bulunmamaktadır. Faaliyet 18-Öğretim üyelerinin stratejik konularda düzenli olarak bilgilendirilmesi Enstitüde ders veren öğretim üyelerine alanımızla ilgili konularda bilgilendirme yapılmaktadır. Faaliyet 19-BAP kapsamındaki tez teşviklerinde stratejik hedeflere öncelik verilmesi BAP kapsamında tez teşviki bulunmamaktadır. Faaliyet 20-Enstitülerin tez konularında stratejik önceliklerimizi belirlemesi, Tez konuları genellikle öğrenim gördükleri alanlarla ilgili belirlenmektedir. 13

14 8 Faaliyet 21-BAP dan interdisipliner projelerine daha yüksek oranda destek verilmesi BAP projesi bulunmaktadır. Faaliyet 22-İnterdisipliner programlarının açılmasının desteklenmesi Mevcut interdisipliner Lisansüstü Program bulunmaktadır. Faaliyet 23-Diğer alanlarla ortak çalışma alternatiflerinin aranması Ortak bir çalışma bulunmamakla birlikte daha sonraki zamanlarda düşünülmektedir. Faaliyet 24- Fakültelerimizde/Enstitülerimizde yapılacak bitirme projesi, tez ve dönem ödevi vb. çalışmalarının ülkemizin eğitim ile ilgili sorunlarına çözüm önerisi getirecek şekilde yapılması teşvik edilmesi Bitirme projesi, tez ve dönem ödevi çalışmalarında, genellikle fen alanları belirlenmektedir. Faaliyet yılı sonuna kadar en az bir kamu, bir özel sektör ve bir üçüncü sektör kuruluşu ile işbirliği yapılması Henüz bir işbirliği bulunmamaktadır. Faaliyet 26- AVES ve E-Bütçe'nin etkin kullanımının sağlanması AVES ve E-Bütçe etkin olarak kullanılmaktadır. Faaliyet 27- Performansa dayalı bütçeler hazırlanması Performansa dayalı bütçe hazırlanmasına önem verilmektedir. Faaliyet 28- Üniversite düzeyinde kurumsal performans değerlendirmesi toplantılarının yapılması Kalite çalışmaları kapsamında belli aralıklarla toplantılar yapılmaktadır. Faaliyet 29- Performans değerlendirme raporlarının altı aylık hazırlanması Altı aylık performans değerlendirme raporları hazırlanmaktadır. Faaliyet 30- Akademik ve idari personelin nitelik ve ihtiyaç analizlerinin yapılması Gerekli analizler yapılarak ihtiyaçlar belirlenmektedir. Faaliyet 31- Personel eğitim çalışmalarının yapılması Enstitü personelinin ihtiyaçlarına göre eğitimler verilmesi konusunda hazırlıklar yapılmaktadır. Faaliyet 32- Kamu Hizmet Standartlarının belirlenmesi Üniversitemiz birimler bazında Kamu Hizmet Standartları belirlenmiştir. Faaliyet 33- Üniversitemiz iç kontrol standartlarının belirlenmesi Üniversitemiz iç kontrol standartlarının belirlenmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır. Faaliyet 34- Görev tanımları, iş akış süreçleri, çalışma usul ve esaslarının hazırlanması Görev tanımları, iş akış süreçleri hazırlanmıştır. Çalışma usul ve esasları hazırlanmaya devam etmektedir. 14

15 9 Faaliyet 35- İdari personelin istihdamına yönelik komisyon kurulması Üniversite bazında idari personelin istihdamına yönelik komisyon kurulmamıştır. Faaliyet 36- Üniversitenin tanıtımı yapılarak başarılı öğretim üyelerinin akademik ilanlarımıza başvurması teşvik edilmesi Üniversitemizin Halkla İlişkiler birimi tarafından çeşitli mecralarda tanıtımı yapılmaktadır. Faaliyet 37- Yenilikçilik ve girişimcilik esaslı dersler açılması Açılan derslerin yenilikçi ve girişimcilik esaslarına dayalı olmasına özen gösterilmektedir. 2-Performans Sonuçları Tablosu Performans göstergesi Ölçü birimi/ Gerçekleşen Öngörülen Adet / yüzde Probleme dayalı eğitim modelinin programlardaki derslere oranı % Açılan ders sayısı Açılan program sayısı Adet 10/1 10/1 Eğiticilerin eğitim programına katılım sayısı Adet Eğiticilerin eğitimi programı sayısı Adet 1 2 Eğitim Modeline ilişkin hazırlanan senaryo sayısı Adet 1 2 Lisans ve lisansüstü programlarda uzaktan eğitim oran % 0 0 Uzaktan eğitim alt yapısının tamamlanma oranı % Derslere ait müfredat planı sayısı % Sanal ortamda öğrenci erişimine sunulan materyal sayısı % IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde idarelerin, teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite unsurları açısından içsel durum değerlendirmesi sonuçlarına ve yıl içinde tespit edilen üstün ve zayıf yönlere yer verilir. 15

16 Stratejik planı olan idareler, stratejik plan çalışmalarında kuruluş içi analiz çerçevesinde tespit ettikleri güçlü- zayıf yönleri hakkında faaliyet yılı içerisinde kaydedilen ilerlemelere ve alınan önlemlere yer verirler. A- Üstünlükler Kaynaklar ve ilişkiler Bakımından Akademik personelin ve idari personelin nitelik olarak yetkinliği yeterli durumdadır. Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirlikleri yeterli düzeydedir. Çalışanlar ile ilişkiler yeterli ve iyi bir düzeydedir. Yükseköğretim alanında ulusal işbirlikleri yeterli düzeydedir. Yıldız Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ile işbirliği anlaşmaları mevcuttur. Kurumsal Nitelik Bakımından Çalışanların kadın erkek dağılımı yeterlidir. İdari personelin eğitim düzeyi yeterlidir. Akademik personelin idari ve yönetsel özellikleri yeterlidir. B- Zayıflıklar Kaynaklar ve ilişkiler Bakımından Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının (kitap, yayın) yeterliliği henüz istenilen seviyede değildir. Fiziksel olanakların yeterliliği zayıftır. Mali kaynakların yeterliliği zayıftır. Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (metre kare) ve yeterliliği zayıftır. Kurumsal Nitelik Bakımından Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma Görevlisi, Uzman vb.) oldukça zayıftır. Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği zayıftır. Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği zayıftır. Bu amaçla alt yapı çalışmalarına hız verilmelidir. Değerlendirme TÜBİTAK, DPT, MKEK ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurumlarında öncelikli alanlarda yapılacak araştırmalar için mali destek sağlanabilmesi için bir an önce fiziki alt yapının tamamlanması önem arz etmektedir. Fiziki alt yapı aynı zamanda yüksek lisans programları açabilmek içinde gereklidir. Disiplinlerarası programlara öncelik verilmesi, bu programlarda çeşitli Anabilim Dallarından görev yapan akademisyenlerin bir araya gelerek araştırma yapmaları, uluslararası düzeyde çeşitli ülkelerle benzer alanlarda çalışmalar yapılması ve uluslararası projelerde yer alınması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu 16

17 nedenle insan kaynakları bakımından ve fiziki alt yapı bakımından eksikliklerin giderilmesi son derece önemlidir. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Laboratuvarlar için fiziki alt yapı çalışmaları bir an önce sonuçlandırılmalıdır. Performansa bağlı teşvik sistemi kurulmalıdır. Akademik kadronun somut ve kabul edilebilir kriterler ile büyümesi devam etmelidir. Performans yönetim sistemi (AVES) in tüm birimlerin yıllık planda istatistikî verilerini vermesi sağlanmalıdır. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. / /2015 Doç. Dr. Işın Nergiz GEREN Enstitü Müdürü 17

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1-15 I- GENEL BİLGİLER 2-20 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3-5

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Performans Programı (Nihai) 2012 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. (1935)

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Hazırlayanlar Şelale KARAŞAH Zekayi SAĞLAM Arş.Gör.Dr. Hülya CENGİZ Emrah Şükrü YANARDAĞ YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Baskı: YTÜ

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 3 3.Sorumluluk... 3 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2012 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2-40 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 9 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Bilimin ve Çağdaşlığın Işığında Bir Dünya Üniversitesi 2015 YILI NİHAİ PERFORMANS PROGRAMI Mart 2015 İÇİNDEKİLER

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI Hazırlayanlar Şelale KARAŞAH Emrah Şükrü YANARDAĞ YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Baskı: YTÜ Matbaasında

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yükselen Yeni Nesil, İstikbal Sizsiniz! Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz... Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER 1-14 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI Alanya İşletme Fakültesi BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR- Dekan - 5181621) Düzenleyen: (İhsan ERDEM- Fakülte Sekreteri - 5182365) Antalya

Detaylı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Performans Programı 2015 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 5 1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1.3. AKADEMİK HİZMETLER...

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bingöl Üniversitesi I.GENEL BİLGİLER... 3 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Fakülteler... 3 2.Enstitüler... 4 3.Yüksek Okullar... 4 4.Meslek Yüksek

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYONUMU... 3 VİZYONUMUZ, GÖREVLERİMİZ... 4 HİYERARŞİK

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2011 i NİSAN 2011 Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuşurlar. Mustafa Kemal

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2012 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayan Handan HACIAHMETOĞLU Fakülte Sekreteri 2014 TRABZON İÇİNDEKİLER BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- GENEL BİLGİLER... A-

Detaylı

Bundan sonra pek mühim zaferlere kavuşacağız; bu zaferler iktisat ve ilim zaferleri olacaktır.

Bundan sonra pek mühim zaferlere kavuşacağız; bu zaferler iktisat ve ilim zaferleri olacaktır. Bundan sonra pek mühim zaferlere kavuşacağız; bu zaferler iktisat ve ilim zaferleri olacaktır. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme, stratejik

Detaylı

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr

KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI. www.kilis.edu.tr KiLiS 7 ARALIK ÜNiVERSiTESi 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Cumhuriyetimize vereceğimiz en büyük armağan, gençlerimizin

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 0 İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 4 1. Misyon (Özgörev);... 4 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev ve Sorumluluk... 4 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı