SÜPER OTO SİGORTASI ASİSTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜPER OTO SİGORTASI ASİSTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI"

Transkript

1 SÜPER OTO SİGORTASI ASİSTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI A)Yardım Hizmeti Özel Şartları A. 1. Lehtar /lar Sigorta poliçesinde plaka numarası belirtilmiş aracın sürücüsü ve kaza durumunda araçta bulunan tüm yolcular. A. 2. Sigortalı Araç Koç Allianz Sigorta Poliçesi nde belirtilen, 3,5 ton ağırlığından az ve ülke sınırları içinde hareket eden, binek amaçlı kullanılan motorlu kara taşıtlarıdır. A. 3. Yardım Hizmet Süresi Yardım Hizmeti, sigorta poliçesinde belirtilen süre (vade) içerisinde, 7gün 24 saat olmak üzere geçerlidir Sigortalı aracın kaza geçirmesi, yanması, arızalanması, tam ya da kısmi çalınma, çalınmaya teşebbüs veya yola devamının imkansız veya sürüş güvenliğini tehdit edecek unsurların olduğu hallerde aşağıda belirtilen Teknik ve Ferdi Teminatlar için Yardım Hizmeti verilmektedir. Tıbbi teminatlarda anılan yardım hizmetlerinin verilmesi için Madde 2.3 başlığı altında belirtilen unsurların oluşması gerekmektedir. 4.2 Koç Allianz Yardım Hizmeti ya da işbirliği yaptığı üçüncü şahıslar tarafından Yardım Hizmet inin gerçekleştirilmesi ve yürürlüğe girmesi için öncelikli olarak, Koç Allianz Yardım Hizmeti aranmalı ve Koç Allianz, Yardım Hizmeti onayını vermelidir. A. 5. Yardım Hizmetinin Coğrafi Sınırları Koç Allianz Yardım Hizmeti, Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. A. 6. Sorumluluğun ve Yükümlülüğün Sınırları 6.1 Koç Allianz Yardım Hizmeti, yardım hizmetini sunmadan önce lehtardan resmi belge, tutanak, zabıt, ilgili fatura vb belgelerin ibrazını talep edebilir. 6.2 Koç Allianz Yardım Hizmeti, lehtar /ların ve sigortalı aracın normal ikametgâh adresine dönerken yaptığı / yapacağı ilave masrafları ödemekle yükümlü değildir. Koç Allianz Yardım Hizmeti hiçbir durumda benzin, tamirat, yiyecek, köprü geçiş, otoyol gibi masrafları karşılamaz. 6.3Vasıtaların ulaşabildiği durumlar haricinde, deprem ve olağanüstü hava koşulları gibi istisnai durumlarda Koç Allianz, Yardım Hizmeti hizmetlerini vermekle yükümlü değildir. B) Özel Şartlar B.1. Teknik Teminatlar Lehtar / ların aşağıda belirtilen madde 1.1.ve 1.2.deki hizmetlerden yararlanabilmeleri için aracın ikametgah adresinden (0) km uzakta bulunması, Madde 1.3., 1.4 ve 1.5 ten yararlanabilmeleri için ise yardım talebini oluşturan durumun ikametgah ili dışında gerçekleşmesi gerekmektedir. 1

2 1.1 Aracın Çekilmesi Yukarı sayılan durumlar sonucu araç hareket edemez durumda ise Koç Allianz Yardım Hizmeti, 210 Euro ya kadar aracın bulunduğu yerde tamir edilmesi için tamirci gönderilmesini sağlamayı ya da aracın, aynı il sınırları içinde sırasıyla en yakın anlaşmalı servis/yetkili servise (ilgili markanın) /tamirhaneye ulaştırılmasını temin eder. Ancak yedek parça ve işçilik ücretleri gibi masraflar her durumda Yardım Hizmeti nin haricindedir Madde de belirtilen limiti aşan tutarlar sigortalı/lehtar tarafından karşılanır. Aynı il sınırları içerisinde verilen çekici hizmetlerinde, tahakkuk edecek ücret 210 Euro nun üzerinde olsa dahi lehtarın herhangi bir ücret ödeme sorumluluğu bulunmamaktadır Koç Allianz Yardım Hizmeti nin çekici hizmetinden kaynaklanan sorumluluğu aynı il sınırları içerisinde en yakın anlaşmalı servise/yetkili servise/tamirhaneye ulaştırılmasından ibaret olup, lehtarın sigortalı aracın başka bir ile çekilmesini talep etmesi halinde oluşacak ücret farkı sigortalı/ lehtar tarafından karşılanacaktır. 1.2.Aracın Kurtarılması Sigortalı aracın kaza, arıza ve herhangi başka bir nedenle yoldan çıkması ve çekici ile sigortalı aracın kurtarılmasının mümkün olmaması halinde Koç Allianz Yardım Hizmeti aracın kurtarma masraflarını 420 Euro ya kadar karşılar Madde de belirtilen limiti aşan tutarlar sigortalı / lehtar tarafından karşılanır. 1.3.Araç / Sigortalı Nakli Sigortalı aracın en yakın bir tamirhanede tamir edilmesi 72 saati aşıyorsa veya araç çalınmış ve bulunmuş ise veya Koç Allianz Yardım Hizmeti sigortalı/lehtarın evine dönmesine ya da seyahatinin devamına olanak tanımış ise Yardım Hizmeti ayrıca aşağıdaki masrafları karşılar: Aracın sahibi ya da kendisi tarafından belirlenen bir kişinin bulunduğu yere kadar seyahat masrafları, Sigortalı aracın, sigortalının Türkiye sınırları içinde bulunan sürekli ikametgahına nakil masrafları. 1.4 Aracın Emanet ve Muhafazası Tamir edilmiş veya çalınarak bulunmuş aracın emanet ve muhafaza masrafı azami 210 Euro ya kadar karşılanır. Aracın total-pert olması halinde, Allianz Yardım Hizmeti Madde 1.1. ve 1.2. deki yardım hizmeti masrafını karşılar. Ancak, Madde 1.3. ve 1.4. başlığı altında belirtilen yardım hizmetlerinden doğan masraflara ilişkin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 1.5 Yedek Parçaların Gönderilmesi Bir kazaya uğramış veya bozulmuş aracın yeniden çalışır duruma getirilmesi için vazgeçilmesi mümkün olmayan yedek parçalar gerektiğinde ve Allianz Yardım Hizmeti tarafından aracın çektirilmiş olduğu yerde mezkur yedek parçaların sağlanamaması durumunda, Allianz Yardım Hizmeti anılan yedek parçaları Türkiye içinde bu yere gönderir. Ancak yedek parçaların satın alınması ve ödenmesinin sigortalı/lehtar tarafından yapılması zorunlu olup sigortalının/lehtarın Allianz Yardım Hizmeti ne, yedek parçaları Türkiye de aldığı yeri belirtmesi gerekir. Allianz Yardım Hizmeti, yedek parçaların sigortalı/lehtar tarafından bulunmaması veya aracın gereksinimini karşılaması durumunda sorumlu olmaz. 2

3 Allianz Yardım Hizmeti, beher kaza veya arıza için, tek bir yedek parça taşımacılığını deruhte eder. 1.6 Profesyonel Sürücü Sağlanması Sürücünün aracı kullanmasını olanaksız kılan kaza geçirmesi, rahatsızlığı veya vefatı ile aracı diğer kişilerin kullanamaması ve aracın çalışır durumda olması koşuluyla Allianz Yardım Hizmeti araçtaki kişilerin kanuni ikametgah adreslerine ulaşmasını sağlamak veya seyahat için planlanan yere götürmek üzere sürücü temin edecektir. B.2. Ferdi Teminatlar Aşağıda belirtilen Yardım Hizmetleri, sigortalıya/lehtara B.1.1. ve/veya B.1.2. de tanımlanan hizmetin sağlanmış olması koşulu ile sigortalı aracın ikamet ili haricinde bulunması halinde verilmektedir. 2.1 Aracın Kullanılamayışı Nedeniyle Konaklama Araç aynı gün içinde onarılmazsa Allianz Yardım Hizmeti azami 3gece, her bir lehtar için beher başına her bir olayda 120 Euro ya kadar otel masraflarını karşılar. (otel masrafları oda-kahvaltı ile sınırlıdır). 2.2 Daimi İkametgaha Seyahat veya Geri Dönüş Seyahati Eğer sigortalı aracın hareket edememesi 48 saati geçiyor ya da sigortalı araç çalınmış ise Allianz Yardım Hizmeti, lehtar/ların sürekli yaşadığı ikametgâhlarına ya da gitmek istedikleri başka bir yere (bu yere gidiş ücretinin sürekli ikametgâha eşit ya da daha az olması kaydıyla) ulaşması için bölge şartlarına göre tren, otobüs bileti, taksi ya da karayolu ile 6saati aşan mesafelerde uçak, lehtar sayısı ikiden fazla ise azami 48 saat süre için kira bedeli 250 Euro tutarından fazla olmamak kaydıyla kiralık ara temin eder. Allianz Yardım Hizmeti, yukarıda belirtilenlerin haricinde yapılan ekstra masrafları ödemekle yükümlü değildir. Allianz Yardım Hizmeti hiçbir durumda alet, benzin, tamirat ve yiyecek masraflarını ödemekle yükümlü değildir Tıbbi Teminatlar Sigortalı/Lehtar, tıbbi teminatlardan kanuni ikametgah adresinden asgari 25km uzakta ve aracı ile seyahat ediyor olması halinde yaralanabilecektir Yaralanma veya Hastalık Nakil veya Geri Dönüş Seyahati Allianz Yardım Hizmeti, lehtarın hastalanması veya yaralanması durumunda ambulans veya refakatçi doktor ile uygun bir tıbbi merkeze veya bir hastaneden diğerine veya kanuni ikametgahına ulaştırılmasını düzenler ve masraflarını karşılar. Bu taşımada hangi nakil aracının en uygun olacağı Allianz Yardım Hizmeti nin doktorları ile lehtar ve doktorlarının tavsiyeleri dikkate alınarak karar verilecektir Eşlik Edenlerin Nakli Lehtar/Lehtarlarından birinin hastalık veya yaralanma nedeni ile seyahatini sürdürememesi söz konusu ise Allianz Yardım Hizmeti eşlik eden lehtar/ların kanuni ikametgahlarına veya ilgili hastaneye nakil masraflarını üstlenecektedir. Lehtarlardan biri 15 yaşından küçük bir çocuk ise ona eşlik edecek bir başka kişi bulunmuyorsa, Allianz Yardım Hizmeti hastaneye veya kanuni ikametgaha kadar eşlik etmesi için bir kişi tahsis edecektir Aile Üyelerinden Birinin Refakatçi Olarak Gönderilmesi ve Konaklaması Allianz Yardım Hizmeti lehtarın 5günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, lehtarın tayin edeceği kişinin hastanenin bulunduğu yere kadar seyahat masraflarını ve en fazla 4gün olmak üzere 3 veya 4 yıldızlı oda-kahvaltı otel masraflarını karşılar. 3

4 Tedavi Sonrası İkametgah Adresine Geri Dönüş Hasta veya yaralı lehtarın Allianz Yardım Hizmeti tarafından Taşınmış olması ve tıbbi olarak, artık aynı yerde kalmasının gerekli olmaması durumunda Allianz Yardım Hizmeti, lehtarın evine dönüşünü, lehtarın doktorlarının tavsiyesini de dikkate alarak en uygun olanakları kullanarak düzenler ve karşılar. Hastanede kalıştan sonra ikametgah adresine geri döndürülüş ancak lehtar tarafından kendi evine geri dönüşü için başlangıçta öngörülmüş olan olanaklar artık geçerli olmadığı taktirde Allianz Yardım Hizmeti tarafından karşılanır Erken Dönüş Yakın Bir Aile Mensubunun Vefatı Sonucu Erken Dönüş Masrafları Lehtar, yakın (eş, anne, baba, çocuk) aile mensuplarından birisinin kanuni ikametgahında vefatı nedeni ile seyahatini yarıda kesmek zorunda kalırsa, Allianz Yardım Hizmeti ancak lehtarın geri dönüşü için başlangıçta öngörülmüş olan olanaklar artık geçerli olmadığı takdirde toprağa verilişte bulunmasını mümkün kılmak için geri dönüşünü organize eder. Lehtarlar da biri kendisine refakat edecek kimse olmayan bir çocuk (15 veya daha küçük yaşta ), Allianz Yardım Hizmeti kanuni ikametgahına seyahati süresince kendisine eşli edecek bir refakatçi sağlayacaktır Evde Meydana Gelen Bir Hasar Nedeni İle Erken Dönüş Masrafları Lehtarın evindeki hırsızlık, kapı ve pencerelerin zorlanması, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi ya da fazla zarar çıkması riski nedeni ile lehtarın evinde bulunması gerektiği durumlarda, Allianz Yardım Hizmeti, lehtardan/lehtarlardan birinin kanuni ikametgahına dönüş masraflarını karşılayacaktır Vefat Durumunda Yardım a) Lehtarın vefatı durumunda Allianz Yardım Hizmeti naaşın kanuni ikametgahına veya bu bedele eşdeğer istediği bir yere naklini organize eder veya karşılar. b) Allianz Yardım Hizmeti refakat eden lehtar/ların defin yerine veya kanuni ikametgahlarına dönüşünü başlangıçta öngörülmüş olanaklar geçerli olmadığı takdirde organize edecektir. Eğer lehtarlardan birisi kendine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 veya daha küçük yaşta) ise Allianz Yardım Hizmeti kanuni ikametgahına kadar kendisine eşlik edecek bir refakatçi tahsis edecektir İlaç Gönderilmesi Allianz Yardım Hizmeti, doktor tarafından acil olarak yazılmış ve lehtar/ların seyahat ettiği bölgede bulunmayan ilaçların uygun koşullarda ve öngörülen sürede gönderilmesini organize edecektir Acil Mesajların İletilmesi Lehtarın talebi üzerine Allianz Yardım Hizmeti, tıbbi teminatlar kapsamındaki konularla ilgili acil ve gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır. B.3. Çözüm Hattı Sigortalının seyahati sırasında aşağıdaki konularla ilgili sorular, Allianz Çözüm Hattı tarafından mevcut tüm kaynakların araştırılması ile cevaplandırılır. Yol durumu bilgisi, Trafik ve karayolları bilgisi, Tarifeli seferler hareket ve ücret bilgisi (otobüs, feribot, tren, uçak vb.), 4

5 Yetkili sefer bilgisi (araç markasına göre bulunan belgeye bölgeye yakın yetkili servis iletişim bilgileri aktarılır.) C) Kiralık Araç (İkame Araç) Temini Özel Şartı Sigortacı, sigortalı aracın, hareketini engelleyecek veya güvenli bir şekilde sürülmesinin mümkün olmadığı bir kaza sonucu Allianz Yardım Hizmeti tarafından sağlanan çekme veya kurtarılmasını takiben çekildiği araç tamir servisi istasyonunda, servis yetkilisinin vereceği aracın 24 saati aşan tamir süresi raporuna istinaden, tamir süresi boyunca sigortalıya/sigorta ettirene, kiralık oto hizmetini sağlar. Kiralık Oto Hizmeti Aşağıda belirtilen kurallara tabidir. a)anılan kiralık oto (ikame araç) hizmeti sigorta poliçesinin yürürlüğü sırasında en fazla iki kez aracın ve aracın tamir süresine bağlı olarak toplam 7 günle sınırıdır. Ancak belirtilen sürelerin aşılması halinde işleyecek gecikme, aracın teslim alındığı ilin dışında teslim edilmesinden dolayı ortaya çıkacak tek yön ücreti vb. masraflar kiralık aracı temin eden kuruluşun süre aşımı tarihindeki tarife ve şartları dahilinde sigortalı/sigorta ettirene aittir. b)yukarıdaki a maddesinde belirtilen süre içindeki hallerde, kiralık araç sigortalı/sigorta ettirenin kendisine dilediği yerde teslim edilirse kendisinden teslim alınır. c) Kiralık aracın teslimi sırasında kullanacak olan sürücüden aracı sürebilmesi için gerekli olan sürücü belgesinin ibrazı talep edilir. d) Tahsis edilmiş kiralık araçla ilgili ödenmemiş benzin faturası, trafik cezası, paralı geçilen otoyol ve köprü ücret ve cezaları, yol ve otopark ücretleri, sürücünün neden olduğu ve sorumlu tutulduğu trafik kazası sonucunda gerek kiralık araçta meydana gelen gerekse üçüncü şahısların uğrayacağı her türlü zararların tazmini (kiralık aracın Trafik, Kasko, İhtiyari sorumluluk sigortalarının kapsamında kalan zararlarının dışındaki haller) ; ek sürücü, bebek koltuğu vb. ilave ücretler kiralık aracı talep eden sigortalı/sigorta ettirene aittir. Bu nedenle yukarıda belirtilen olay ve masrafların teminatı olmak üzere kiralık aracı teslim almak için sigortalı/sigorta ettirenler, aracı teslim aşamasında aracı temin eden kuruluşun talep edeceği kredi kartı numarasını vermekle yükümlüdür. D) Teminat Dışı Kalan Haller Aşağıda belirtilen hususlar teminat kapsamı dışındadır: C.1. Dört tekerlekli kg.dan ağır olan araçlar, traktörler, kiralık araçlar, inşaat makineleri, motosikletler, üç tekerlekli arabalar, C.2. Lehtar tarafından çeşitli risk ve tehlikelere giderek kasıtlı olarak gerçekleştirilen her türlü hasarlar, Ceza Kanunu na göre meşru müdafaa kabul edilen durumlar hariç, C.3. Spor müsabakaları ya da ralli gibi etkinliklere katılma sonucu meydana gelen hasarlar, C.4. Savaş, iç savaş, korsanlık ve bunları önlemek üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler ya da nükleer ya da radyoaktif yayılmalar sonucu meydana gelen hasarlar, C.5. Taşıtın uyuşturucu maddeler ve ya Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen hasarlar, C.6. Sürücü belgesi olmayan veya sürücü belgesi sınıfı yeterli olmayan sürücüler tarafından gerçekleştirilen zararlar, C.7. Sigortalı aracın daha önceden bilinen bir mekanik arıza sonucu meydana gelen hasarlar, 5

6 C.8. Taşınan yolcu, hayvan veya malın yolcu kapasitesine ya da yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara ya da kazaya sebebiyet vermesi durumu, C.9. Aracın lastik patlaması (aracın her iki lastiğinin aynı anda patlaması kapsam dahilindedir) ya da hatalı benzin alımı veya benzin bitiminden dolayı hareket edememesi. 6

b. Sigortalı araçta standardının dışında yer alan ilave aksesuar bakımından poliçede belirtilen sigorta bedeli veya hasar tarihindeki

b. Sigortalı araçta standardının dışında yer alan ilave aksesuar bakımından poliçede belirtilen sigorta bedeli veya hasar tarihindeki RENAULT KASKO SİGORTASINA AİT ÖZEL ŞARTLAR BÖLÜM 1 Sigortalı Aracın Ziyan Ve Hasar Teminatları A- Kasko Teminatı Sigortalı araç veya onun aksesuarı zayi olmuş veya hasara uğramış ise sigortacı tespit olunan

Detaylı

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Nis-Kasko, 0 (sıfır) 10 yaş arası Nissan marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR

Detaylı

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K, 0 (sıfır) 10 yaş arası Kia marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR BÖLÜM

Detaylı

A.3 Poliçe: Sigorta Şirketi tarafından tanzim edilmiş, yürürlükte olan ve asistans firmasına bildirimi yapılmış Oto Kasko Sigorta Poliçesidir.

A.3 Poliçe: Sigorta Şirketi tarafından tanzim edilmiş, yürürlükte olan ve asistans firmasına bildirimi yapılmış Oto Kasko Sigorta Poliçesidir. HSA / EK 4 :HAFİF TİCARİ OTO KASKO POLİÇESİ ASİSTANS PROGRAMI ASİSTANS ÜRÜNÜ A. GENEL ŞARTLAR A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi. Lehdar:

Detaylı

OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLERİ HÜKÜM VE ŞARTLARI AĞIR TİCARİ 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet

OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLERİ HÜKÜM VE ŞARTLARI AĞIR TİCARİ 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLERİ HÜKÜM VE ŞARTLARI AĞIR TİCARİ 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır. 1.2

Detaylı

HSA / EK-3 :AĞIR TĠCARĠ OTO KASKO POLĠÇESĠ ASĠSTANS PROGRAMI

HSA / EK-3 :AĞIR TĠCARĠ OTO KASKO POLĠÇESĠ ASĠSTANS PROGRAMI HSA / EK-3 :AĞIR TĠCARĠ OTO KASKO POLĠÇESĠ ASĠSTANS PROGRAMI ASĠSTANS ÜRÜNÜ A.GENEL ġartlar A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi. Lehdar:

Detaylı

HSA / EK 4 : OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLER HÜKÜM VE ŞARTLARI HAFİF TİCARİ 1. GENEL UYGULAMALAR

HSA / EK 4 : OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLER HÜKÜM VE ŞARTLARI HAFİF TİCARİ 1. GENEL UYGULAMALAR HSA / EK 4 : OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLER HÜKÜM VE ŞARTLARI HAFİF TİCARİ 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır.

Detaylı

A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi.

A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi. HSA / EK 5 :OTO KASKO POLİÇESİ ASİSTANS PROGRAMI ASİSTANS ÜRÜNÜ A. GENEL ŞARTLAR A.1. Sigortalı/lar: Sigorta sözleşmesi uyarınca teminattan yaralanma hakkı olan gerçek veya tüzel kişi. Lehdar: Hizmetlerden

Detaylı

1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır.

1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından sağlanmaktadır. HSA / EK 5 :OTO KASKO ASİSTANS HİZMETLER HÜKÜM VE ŞARTLARI HUSUSİ / MOTORSİKLET 1. GENEL UYGULAMALAR 1.1 Asistans Hizmetler, Ergo Sigorta A.Ş. nin anlaşmalı hizmet sağlayıcısı Asistan Şirket tarafından

Detaylı

HUSUSİ EK 1 SBN SİGORTA KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın kurtarılması

HUSUSİ EK 1 SBN SİGORTA KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın kurtarılması HUSUSİ EK 1 SBN SİGORTA KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR BÖLÜM 1. YOL YARDIM ARAÇ TEMİNATLARI Aracın çekilmesi Aracın kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama veya daimi ikametgaha

Detaylı

LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (AĞIR VE ÖZEL MAKSATLI TİCARİ ARAÇLAR)

LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (AĞIR VE ÖZEL MAKSATLI TİCARİ ARAÇLAR) LIBERTY SİGORTA/AĞIR TİCARİ KASKO YARDIM HİZMETLERİ/ 2015 1 / 12 LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (AĞIR VE ÖZEL MAKSATLI TİCARİ ARAÇLAR)

Detaylı

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VOLKSWAGEN KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Volkswagen Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Volkswagen marka otomobil, kamyonet, minibüs ve midibüs kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak

Detaylı

SEAT Kasko, 2001 model ve sonrası SEAT marka otomobil kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir.

SEAT Kasko, 2001 model ve sonrası SEAT marka otomobil kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. SEAT KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI SEAT Kasko, 2001 model ve sonrası SEAT marka otomobil kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. BÖLÜM 1 SİGORTALI ARACIN

Detaylı

HÜR YARDIM TEMİNATLARI

HÜR YARDIM TEMİNATLARI HÜR YARDIM TEMİNATLARI O KM. LİK ÜRÜN Teminatların Özeti ve Limitleri Araç Teminatları Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Lastik değiştirilmesi hizmeti Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi

Detaylı

HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması

HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR. Aracın çekilmesi. Aracın vinç ile kurtarılması HAFİF TİCARİ EK 1 SBN SİGORTA TİCARİ KASKO YARDIM TEMİNATLARI VE AÇIKLAMALAR BÖLÜM 1. YOL YARDIM ARAÇ TEMİNATLARI Aracın çekilmesi Aracın vinç ile kurtarılması Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklama

Detaylı

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM

BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM BİNEK ARAÇLAR KASKO YARDIM TEMİNATLARIN ÖZETİ VE LİMİTLER Araç Teminatları Aracın çekilmesi (Sadece arıza sonucu poliçe süresince bir defa) Aracın vinç ile kurtarılması Yol kenarı yardım Lastik değiştirilmesi

Detaylı

-Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık.

-Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ TANIMLAR Sigortalı Kişi 1. Poliçenin adına kesildiği aracın sahibi, 2. Eğer yukarıdakinden farklı ise Aracın Daimi Sürücüsü anlamındadır. Lehdar Binek Araçlar için; 1.

Detaylı

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları

Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Araç Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı

LIBERTY SİGORTA OTO TRAFİK SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR

LIBERTY SİGORTA OTO TRAFİK SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR LIBERTY SİGORTA/TRAFİK YARDIM HİZMETLERİ/ 2015 1 / 14 LIBERTY SİGORTA OTO TRAFİK SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR 2015 LIBERTY SİGORTA/TRAFİK YARDIM HİZMETLERİ/

Detaylı

LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (HUSUSİ VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR)

LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (HUSUSİ VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR) LIBERTY SİGORTA/HUSUSİ VE HAFIF TICARI KASKO YARDIM HİZMETLERİ/ 2015 1 / 17 LIBERTY SİGORTA OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS PROGRAMINA UYGUN HİZMETLER VE ŞARTLAR (HUSUSİ VE HAFİF TİCARİ

Detaylı

HDI YOL YARDIM HİZMETLERİ

HDI YOL YARDIM HİZMETLERİ HDI YOL YARDIM HİZMETLERİ Kasko veya trafik poliçelerinde bu teminatın verilmiş olması şartı ile yardım hizmetlerinden faydalanılacaktır. YARDIM HİZMETİ Yardım hizmeti; kişiler için kaza ve ani hastalık

Detaylı

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE!

HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HER ŞEY YOLUNDA OLSUN DİYE KASKO YOL YARDIM HİZMETİ HDI DE! HDI Sigorta dan Çok Özel Bir Yol Yardım Hizmeti HDI, kaza, arıza ve çalınma gibi durumlarda aracınız için verilen KASKO desteği paralelinde,

Detaylı

OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMETİ

OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMETİ IPA/Ergoİsviçre Sigorta / 2009 Kasko Asistans Hizmet Şartları / n 52051 1/12 BÖLÜM I - ŞARTLAR OTO KASKO SİGORTA POLİÇESİ ASİSTANS HİZMETİ A) TANIMLAR Sigortalı Araç : Ticari veya profesyonel anlamda yolcu

Detaylı

Acil mesajların iletilmesi

Acil mesajların iletilmesi ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hususi ve Hafif Ticari Trafik Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 3 EK-5 EGE SĐGORTA HUSUSĐ VE HAFĐF TĐCARĐ ARAÇ TRAFĐK YARDIM TEMĐNATLARI VE AÇIKLAMALARI TEMĐNATLARIN ÖZETĐ VE LĐMĐTLER

Detaylı

EK - 2. Araç Teminatları. Oto kapı kilit hizmeti. Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat. Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat

EK - 2. Araç Teminatları. Oto kapı kilit hizmeti. Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat. Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat ASSIST LINE/EGE SĐGORTA/Hafif-Ağır Ticari Kasko Yardım Teminatları/ 2015 Sayfa 1 / 10 EK - 2 HAFĐF AĞIR ve ÖZEL MAKSATLI TĐCARĐ ARAÇ ASĐSTANS HĐZMETLERĐ TEMĐNATLARIN ÖZETĐ VE LĐMĐTLER Araç Teminatları

Detaylı

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ

KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ KASKO GÜNEŞ ASİSTANS HİZMETLERİ BÖLÜM 1 : ARAÇ LİMİTLER (YTL) TEMİNATLARI Özel Oto, Minibüs ve Diğer Kamyonet 1. Aracın çekilmesi En fazla 800 YTL En fazla 1.650 YTL 2. Aracın vinç ile kurtarılması 3.

Detaylı

Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri

Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri Araç Yardım Hizmetleri Trafik Sigortası Yol Yardım Hizmetleri a. Aracın çekilmesi Kaza durumlarında, sigortalı aracın kazanın gerçekleştiği il dâhilinde en yakın Liberty Sigorta Seri Onarım Servisine (S.O.S),S.O.S

Detaylı

SİZİ, ARACINIZI, KARŞI ARACI TÜRKİYE ÇAPINDA GÜVENCE ALTINA ALAN SİGORTA!

SİZİ, ARACINIZI, KARŞI ARACI TÜRKİYE ÇAPINDA GÜVENCE ALTINA ALAN SİGORTA! SİZİ, ARACINIZI, KARŞI ARACI TÜRKİYE ÇAPINDA GÜVENCE ALTINA ALAN SİGORTA! HDI TRAFİK SİGORTASI ARAÇ YARDIM HİZMETİ HDI Sigorta dan Trafik Sigortanıza Yeni Boyutlar Kazandıran Hizmet Diyelim ki aracınız

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA - EUROP ASSISTANCE HUSUSi ARAÇ KASKO SiGORTA POLiÇESi SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI

GROUPAMA SİGORTA - EUROP ASSISTANCE HUSUSi ARAÇ KASKO SiGORTA POLiÇESi SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI GROUPAMA SİGORTA - EUROP ASSISTANCE HUSUSi ARAÇ KASKO SiGORTA POLiÇESi SAHİPLERİ İÇİN ASİSTANS HİZMET VE ŞARTLARI BÖLÜM I - ŞARTLAR A) TANIMLAR Sigortalı Araç: Ticari veya profesyonel anlamda yolcu ve

Detaylı

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları

Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Süpereko Sigortası Özel ve Genel Şartları Değerli Sigortalımız, Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır. Yapı Kredi Sigorta nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz

Detaylı