UNIT THREE SECURITY (GÜVENLİK)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UNIT THREE SECURITY (GÜVENLİK)"

Transkript

1 UNIT THREE SECURITY (GÜVENLİK)

2 NELER ÖĞRENECEĞİZ? Bu ünitenin sonunda; 1. Kredi kartları ve güvenlik ile ilgili bir okuma parçası okuyup anlayabilecek, konu ile ilgili soruları cevaplandırabilecek, 2. Zarf cümlecikleriyle cümleler kurabileceksiniz. NASIL ÇALIŞMALIYIZ ūū Konuyu dikkatlice okuyunuz. ūū Konuda yeni geçen kelimeleri öğreniniz. ūū Alıştırmaları yapmadan önce örnekleri dikkatle inceleyiniz. ūū Alıştırmaları ve testleri çözdükten sonra kontrol edip yanlış yaptığınız alıştırmaların ve testlerin konularını tekrar çalışınız. 48

3 Credit Cards (Kredi Kartları) Credit cards have become an important part of today s life. We all use credit cards to make our lives easier. Credit cards give us extra buying power when we need it. It allows reserving plane tickets, hotel rooms, rent cars etc. Credit cards make business or shopping transactions much easier. Also by using a credit card you will often find that your goods are likely to be protected if over a certain value. Also by having a credit card you don t have to carry large amounts of cash around with you that can easily be lost or stolen. PART ONE Shopping online has become common for many people. It s easier as you can do it at any time of the day anywhere if you want. You can usually get things for less money by purchasing goods online. In theory, credit cards are designed to help us, but they can also hurt us. They can help us to buy anything we want, but they can also lead us down a path towards financial slavery. Having a credit card can save you money when used properly. Using a credit card is also safe. If your wallet is stolen, don t worry one quick phone call to your card issuer can cancel your cards and stop them from being used. Many people complaint that the credit cards take them into debt. But the fact is they get themselves into debt by not using the credit card responsibly. Try to know the benefits that your credit card offers and take their advantage. Credit cards can make life easier and be a great tool, but if they aren t used wisely they can become a huge financial burden. If you decide to use credit cards, remember these simple rules: Keep track of all your purchases. Don t spend outside your budget. Pay off your balance on all of your credit cards at the end of each month. Don t loan your credit or give out your credit card information to anyone but reliable companies. 49

4 Unknown Words (Bilinmeyen Kelimeler) easier : daha kolay extra : ek,ilave buying power : satın alma gücü reserve : ayırtmak rent : kiralamak business : iş, işletme transaction : hareket protect : korumak value : değer amounts : meblağ cash : nakit lost : kayıp stolen : çalınmış common : alışılmış, sıradan purchasing : satın alma financial slavery : finansal kölelik properly : düzenli safe : güvenli card issuer : kartı veren cancel : iptal complaint : şikâyet debt : borç responsibly : sorumlu olarak benefits : faydalar advantage : avantajlar wisely : akıllıca huge : çok büyük, devasa financial burden : mali yük track : izlemek budget : bütçe loan : borç reliable : güvenilir companies : şirketler 50

5 1. Doğru olan kelimeyi işaretleyiniz. 1. Credit cards have become an unimportant / important part of today s life. 2. Credit cards give us the extra / less buying power when we need it. 3. By having a credit card you have to / don t have to carry large amounts of cash around with you. 4. Having a credit card can spend / save you money when used properly. 5. If credit cards aren t used wisely they can become a small / huge financial burden. 2. Parçayı okuyunuz ve cümlelerdeki boşlukları parçada geçen uygun kelimelerle doldurunuz. 1. Credit cards give us extra buying... when we need it. 2. You can usually get things for less money by... goods online. 3. In theory, credit cards are... to help us. 4. Pay off your... on all of your credit cards at the end of each month. 5. Don t... your credit or give out your credit card information to anyone. 3. Sorular parçaya göre cevaplandırınız. 1. What has become an important part of our daily life? 2. How can you get things for less money? 3. Is using credit card safe? 4. Can you cancel your cards if they are stolen? 5. What happens when credit cards aren t used wisely? 51

6 PART TWO Adverbial Clauses (Zarf Cümlecikleri) Fiilleri tarz, neden, yer, zaman, koşul, amaç, sonuç gibi ögelerle destekleyen cümleciklere zarf cümlecikleri denir. Zarf cümlecikleri cümleyi niteler ve zarf görevinde bulunur. Zarf cümlecikleri kullanıldıkları yere ve üstlendikleri göreve göre farklı zarflarla ve farklı yapılarda kurulur. Zarf cümlecikleri cümlenin başına ya da sonuna gelebilir. Yan cümlecik başa yerleştirildiğinde ana cümleden virgülle ayrılır. Adverbial Clauses of Time (Zaman Belirten Zarf Cümlecikleri) İki cümle arasındaki zaman ilişkisini belirtir. When, while, as soon as, by the time, after, whenever, before, as long as, until, as, since When he came, we were eating dinner. (O geldiğinde biz akşam yemeği yiyorduk.) While I was cleaning the house, the children were playing in the garden. (Ben evi temizlerken, çocuklar bahçede oyun oynuyorlardı.) 52

7 I phoned him as soon as I finished my work. (İşimi bitirir bitirmez onu aradım.) By the time he came, it was midnight. (O geldiğinde gece yarısı idi.) You can ride your bicycle out after you help me. (Bana yardım ettikten sonra bisiklet sürebilirsin.) Whenever I see him, I feel happy. (Onu her ne zaman görsem kendimi mutlu hissediyorum.) Before you get on your car check your tires. (Arabana binmeden önce tekerleri kontrol et.) He will be successful as long as he studies regularly. (Düzenli çalıştığı sürece başarılı olur.) 53

8 You can t go out until you finish your homework. (Ödevini bitirene kadar dışarı çıkamazsın.) Since he left home, nobody has heard from him. (O evi terk ettiğinden beri kimse ondan haber alamadı.) You can t go there by yourself as you are too young. (Çok genç olduğun için oraya tek başına gidemezsin.) 4. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları içindeki uygun kelimeler ile doldurunuz. 1. I will give you this compass... (as / so that) you can find your way in the forest. 2. We keep our vegetables in the fridge... (in order to / so that) it doesn t go bad. 3. Emin is going to an English course... (so that / in order to) learn English. 4. I have to wake up early... (since / after) I won t miss bus. 54

9 5. Elif is putting on thick clothes... (because / in order to) she catches a cold (Since / While) he was interested in books, Ayhan went to the library regularly. 7. I will phone you... (as soon as / until) I arrive there. 8. Students go to school... (whenever / in order to) learn new things. 9. Metin joined the music club... (because / while) he wanted to play the guitar. 10. The film was boring... (because / so) some of us got bored and went out. Adverbial Clauses of Reason (Neden Bildiren Zarf Cümlecikleri) İki cümle birbirine neden-sonuç anlamıyla bağlanır. because, since, as, for, due to the fact that Because she was young, she was very active. (Genç olduğu için çok aktifti.) Since it is late, you cannot go out. (Geç olduğu için dışarı çıkamazsın.) She came late because she overslept. (Geç geldi çünkü uyuyakaldı.) You can t go out since it is dangerous at nights. (Geceleri tehlikeli olduğu için dışarı çıkamazsın.) He must study, for it is her last chance. (Son şansı olduğu için çalışması gerekir.) 55

10 Due to the fact that he is jobless, he needs financial support from his family. (İşsiz olduğu için ailesinin maddi desteğine ihtiyacı var.) 5. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları parantez içindeki uygun kelimeler ile doldurunuz. 1. Meliha went shopping... (in order to / so) buy a present for his husband. 2. Zeynep went to the market... (because / while) she wanted to buy some sugar. 3. It surprised us that Mine got a high mark from the exam... (since / as soon as) she was a hardworking student. 4. Mehmet got a present from his teacher... (because / so that) he behaved good (Due to the fact that / To) Tom is innocent, he was not arrested by the police. 6. The fat lady is taking exercises... (because / in order to) she wants to lose weight (Since / Until) I have not seen him, I will phone him. 8. We listened... (for/ as soon as) he told very interesting things. 9. I did not buy it... (because / so) it was too expensive (Because / Where) I spent all my money, I had to walk home. Yer Belirten Zarf Cümlecikleri Yer belirten zarf cümlecikleri where, wherever, as... as gibi yer ifadeleri kullanılarak kurulur. I have put the keys where nobody can find them. (Anahtarları kimsenin bulamayacağı bir yere koydum.) 56

11 Don t move! Stay where you are! I will bring help. (Hareket etme! Olduğun yerde kal! Yardım çağıracağım.) He cannot go wherever he wants. (O istediği her yere gidemez.) I will run as fast as I can. (Koşabildiğim kadar hızlı koşacağım.) We found the bicycle where I forgot it. (Bisikleti unuttuğum yerde bulduk.) You should stand as near as you can. (Olabildiğiniz kadar yakında durmalısınız.) I will catch you wherever you escape. (Nereye kaçarsan kaç seni yakalarım.) 57

12 4. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları, parantez içindeki uygun kelimeler ile doldurunuz. 1. Put the key... (where / because) you can find it easily again. 2. He let his son... (wherever / why) he wanted to go. 3. Let s go to... (where / until) they are waiting for us. 4. Don t move it. It can stay... (where / in order to) it is. 5. If you are jobless you have to go... (where / to) you can find a job. 6. Don t forget to park your car... (as near as / in order to) the pavement you can. 7. The dog follows her... (wherever/in order to) she goes. 8. I try to visit... (wherever/why) I can. 9. You don t need to take your son with you... (wherever/in order to) you go (Wherever/For) you hide, the police will find and arrest you because you are guilty. 58

13 UNIT THREE (TEST) 1. Metin joined to army... he wanted to do his military sevice. A) at B) since C) just D) already 2. The lesson was boring. some of the students began to fall asleep. A) why B) to C) at D) so 3. He couldn t pass the class. he didn t study his lesson. A) because B) as soon as C) so D) while 4. I was a teenager; I enjoyed camping in the forest. A) When B) So C) Whenever D) To 59

14 5. they were feeding the birds in the park, the children were watching them. A) In order to B) To C) So D) While 6. Ann ate an apple she was hungry. A) why B) to C) as D) in 7. Take your umbrella you won t get wet in the rain. A) as soon as B) so that C) because D) until 8. The room was dark we turned on the lamp. A) in order to B) as soon as C) so D) until 9..she was good at maths, she was enrolled to an advanced class. A) Before B) Until C) When D) Since 60

15 10. I saw Tom.he was getting off the bus. A) as B) to C) in order to D) so 11.. that I live on my own, I have to cook my own food. A) Because B) Since C) Due to the fact D) For 12. I found my umbrella.i had left it. A) why B) where C) so D) to 13. I m studying hard. I want to pass my exam. A) to B) as hard as C) in order to D) because 14. Sit.. you like. A) for B) wherever C) since D) by 61

16 15. We would like to live in a place it never rains. A) where B) why C) in order to D) after 16. I did it..my father wanted me to do it. A) to B) as soon C) because D) why 17. we have no money, we can t buy the car. A) Since B) Why C) So D) To 18..she was 13, she had already achieved worlwide fame. A) By the time B) Whenever C) To D) In order to 19. I read..i like reading. A) to B) why C) before D) because 62

17 20. I feel sad I remember my grandfather. D) why B) to C) whenever D) in order to 21. All the students rushed out of the school..the bell rang. A) to B) while C) as soon as D) so 22. You may visit us..you come to Istanbul. A) where B) for C) as near as D) whenever 23. I washed the dishes.. I ate my meal. A) to B) after C) when D) as long as 24. He will let us know. he decides. A) as soon as B) due to the fact C) so D) because 25. I have put the keys. nobody can find them. A) where B) why C) so D) to 63

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için.

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için. THE ENGLISH VERB TENSES "Be" fiilini asıl fiil olarak kullanabileceğimiz başlıca üç kalıp vardır: a) be + noun b) be + adjective c) be + prepositional phrase I am a teacher. They are students. She is a

Detaylı

UNIT CONTENTS PAGE. 1 Present Perfect Continuous Tense. Past Perfect Tense. Future Continuous and Future Perfect Tense. Modals.

UNIT CONTENTS PAGE. 1 Present Perfect Continuous Tense. Past Perfect Tense. Future Continuous and Future Perfect Tense. Modals. UNIT CONTENTS PAGE 1 Present Perfect Continuous Tense 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Past Perfect Tense Future Continuous and Future Perfect Tense Modals Adjectives Adjective Clauses Noun Clauses Direct

Detaylı

CONJUNCTIONS & TRANSITIONS

CONJUNCTIONS & TRANSITIONS CONJUNCTIONS & TRANSITIONS CONJUNCTIONS (Bağlaçlar): Aynı gramer yapısına sahip (iki isim, iki sıfat, iki zarf) gibi sözcükleri ya da cümleleri bağlayan kelimelerdir. And / once gibi tek bir sözcükten

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFLARI AAA. İngilizce Muafiyet ve Yerleştirme Sınavı. Ad Soyad. Bölüm.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFLARI AAA. İngilizce Muafiyet ve Yerleştirme Sınavı. Ad Soyad. Bölüm. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFLARI AAA İngilizce Muafiyet ve Yerleştirme Sınavı Ad Soyad Bölüm Öğrenci No : : : Süre : Dinleme Bölümü 15 dk. Okuma Bölümü 75 dk. ÖNEMLİ

Detaylı

6. You can never how the system works in the world of international business. a) knowing b) known c) knowledge d) know e) knowingly

6. You can never how the system works in the world of international business. a) knowing b) known c) knowledge d) know e) knowingly KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ 3. YETERLİK SINAVI İSİM & SOYİSİM : A 01.07.2015 SINIF & NUMARA : Süre: 70 (50 * 2 = 100 PUAN) 1-8. sorularda, boşluğa uygun

Detaylı

UNIT 15 CAN I SEND A LETTER? English 4 U English I-II

UNIT 15 CAN I SEND A LETTER? English 4 U English I-II UNIT 15 CAN I SEND A LETTER? Giriş: Modal ; Türkçe de kip olarak adlandırılabilir ve bu kelime grubu İngilizce de önemli bir rol oynar. Kipler fiile meli/-malı, -ebilmek gibi anlamlar katar. Bu yardımcı

Detaylı

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ACTIVE ENGLISH GRAMMAR Öğr. Gör. Mustafa BALTA SOKAK KİTAPLARI YAYINLARI ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ÖĞR. GÖR. MUSTAFA BALTA Yayın Hakları: Sokak Kitapları Yayıncılık Yayıncı sertifikası:18268 1.Baskı Ocak

Detaylı

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti...

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti... İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

C- Bare Infinitive Vo walk (yalın mastar) They made me walk for hours.

C- Bare Infinitive Vo walk (yalın mastar) They made me walk for hours. GERUNDS AND INFINITIVES Filleri isim haline getirip cümlede çekilmemiş halde bir isimmiş gibi özne, nesne ya da diğer pozisyonlarda kullanabiliriz. Bunu üç şekilde yaparız. A- Gerund - Ving ing (İsim Fiil)

Detaylı

İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU

İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect WHERE'S HE GONE? İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Present Perfect Tense Dinleme & Konuşma: Bulunduğumuz Ortamdan Kısa Bir Zaman Önce Ayrılan Biri ve Yurtdışına Yapılan Bir Seyahat Hakkında Konuşma Okuma: Üniversitedeki

Detaylı

İNGİLİZCE. anlatımlı soru bankası

İNGİLİZCE. anlatımlı soru bankası İNGİLİZCE anlatımlı soru bankası 1. ADJECTIVES a. Personal Qualities "Adjective" kelimesi sıfat manasına gelip "be" yardımcı fiilerinden sonra veya isimlerden önce gelir. Bu konuda sıfatların arkadaşlık

Detaylı

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary /

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary / Contents Secondary Courses / Ortaöğretim Ders Kitapları Secondary Supplementary / Ortaöğretim Yardımcı Kitaplar Secondary Readers / Ortaöğretim Hikâye Kitapları Dictionaries / Sözlükler Deutsch Als Fremdsprachen

Detaylı

English Language Program STUDENT TEXTBOOK

English Language Program STUDENT TEXTBOOK Mr. Stan s Compact Disk English Language Program STUDENT TEXTBOOK The fastest and best way to learn Conversational English and to have a great American English Accent! Other Languages Available In Mr.

Detaylı

DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 1

DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 1 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 1 Cüneyt Bademcioğlu 1 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 1 Bölümler: Sayfa No: Açıklamalar...3 Cevap Kağıdı...4 Sınav...5 Cevap Anahtarı...9 Çözümler...10 DÜZEY BELİRLEME SINAVI - 1 Açıklama:

Detaylı

ADJECTIVES AND ADVERBS. Adjective + That Clause (Duygu, fikir ya da inanış belirten sıfatlar that clause alabilirler.)

ADJECTIVES AND ADVERBS. Adjective + That Clause (Duygu, fikir ya da inanış belirten sıfatlar that clause alabilirler.) ADJECTIVES AND ADVERBS ADJECTIVES: Sıfatlar isimleri nitelerler. (Renk, boy,büyüklüğü, durumu, yaşı, vb.) KULLANIM: Adjective + To Vo (istisnalar dışında) It is not difficult to learn English. Adjective

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. Sınavı Yönergesi ve İçeriği

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU. Sınavı Yönergesi ve İçeriği ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Sınavı Yönergesi ve İçeriği Yeterlik sınavından 70 ve üzeri not alan öğrenciler bölümde okumaya hak kazanır. 70 puanın altında alması durumunda,

Detaylı

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com DENEME SINAVLARI Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam dahil kopya

Detaylı

The Good News English Course

The Good News English Course The Good News English Course TURKISH Translation Level 1 Seviye 1 Introduction The Good News English Course is a teach-yourself English course for absolute beginners, both young and old. It is produced

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ LİSANS ve YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ İÇİN MUAFİYET SINAVI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ LİSANS ve YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ İÇİN MUAFİYET SINAVI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ LİSANS ve YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ İÇİN MUAFİYET SINAVI İSİM & SOYİSİM : A 09.09.2014 SINIF & NUMARA : Süre: 70

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1165-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-5 Yabancı Dil (İngilizce) Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 120 dakikadır.

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SINAVLAR VE TANIMLARI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SINAVLAR VE TANIMLARI AMASYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SINAVLAR VE TANIMLARI 1. YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARI YETERLİK SINAVI A) Amaç ve tanım : Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Yeterlik Sınavı,

Detaylı

KTÜ YDYO 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS (YENİ ÖĞRENCİLER) İNGİLİZCE HAZIRLIK MUAFİYET SINAVI ADI-SOYADI: -A- 10.09.2013 ÖĞR.

KTÜ YDYO 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS (YENİ ÖĞRENCİLER) İNGİLİZCE HAZIRLIK MUAFİYET SINAVI ADI-SOYADI: -A- 10.09.2013 ÖĞR. KTÜ YDYO 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS (YENİ ÖĞRENCİLER) İNGİLİZCE HAZIRLIK MUAFİYET SINAVI ADI-SOYADI: -A- 10.09.2013 ÖĞR. NO: 50x2= 100 PUAN Süre: 75 1-15. sorularda, cümlede boş bırakılan yere

Detaylı

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Önsöz Kamal Malhotra BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Teknoloji ile yeni medyanın dünyada ve Türkiye de sosyal fayda girişimlerine

Detaylı

Karar Roy Hilligoss. Decision Roy Hilligoss

Karar Roy Hilligoss. Decision Roy Hilligoss E Decision Roy Hilligoss ven after a year, Chad still called us Aunt Pat and Uncle Bill. But we thought our job had become that of mother and father until that letter arrived from the 6 th Artillery headquarters

Detaylı

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN

ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN ĐNGĐLĐZCE DE EN SIK KULLANILAN 3000 KELĐME B. SAMĐ DĐLMAN Grup 1 (Gruplar sık kullanılma önceliğine göre dizilmiştir) 1. about 2. after 3. again 4. air 5. all 6. along 7. also 8. an 9. and 10. another

Detaylı

10) each herbiri either her birini

10) each herbiri either her birini 1) Sonu f/fe ile biten isimler çoğul yapılırken sonu ves olur. Wife / wives Knife / knives life / lives 2) between ile among arasındaki fark between iki Ģey, among çok Ģey 3) sonu s ile biten çoğul isimler

Detaylı

DERSHANE NO. : SIRA NO. : Soru kitapçık numarasının cevap kağıdına kodlanmamasının veya yanlış kodlanmasının sorumluluğu adaya aittir.

DERSHANE NO. : SIRA NO. : Soru kitapçık numarasının cevap kağıdına kodlanmamasının veya yanlış kodlanmasının sorumluluğu adaya aittir. 12. SINIF GENEL DENEME SINVI LYS-5 İNGİLİZCE T.C. KİMLİK NUMRSI : DI : SOYDI : DERSHNE NO. : SIR NO. : Soru kitapçık numarasının cevap kağıdına kodlanmamasının veya yanlış kodlanmasının sorumluluğu adaya

Detaylı

I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM!

I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM! I SPEAK ENGLISH, THEREFORE I AM! İNGİLİZCE KONUŞUYORUM, O HALDE VARIM! Prof. Dr. TALİP KABADAYI ADÜ FARABİ-MEVLANA KOORDİNATÖRÜ 2014 SUNUŞ ve TEŞEKKÜR Başlığını, I SPEAK ENGLISH, THEREFORE, I AM (İngilizce

Detaylı

Mehmet Açıkalın. A Social Studies Education Lesson from Turkey: Human Rights. The lesson was videotaped in March 2013, using two cameras.

Mehmet Açıkalın. A Social Studies Education Lesson from Turkey: Human Rights. The lesson was videotaped in March 2013, using two cameras. Volume 13, Number 1, Spring 2014 DOI 10.2390/jsse-v13-i1-1315 ISS-- 1618 5293 Mehmet Açıkalın A Social Studies Education Lesson from Turkey: Human Rights The lesson was videotaped in March 2013, using

Detaylı