FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI"

Transkript

1 FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI 14.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB ulaştırma politikası, güvenli, verimli ve çevre bakımından sağlam ve kullanıcı dostu ulaştırma hizmetlerini teşvik etmek suretiyle iç piyasanın daha iyi işlemesini amaçlamaktadır. Ulaştırma müktesebatı karayolu, demiryolu, iç sular, birleşik ulaştırma, havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerini kapsamına almıştır. AB ulaştırma politikası, iç taşımacılık pazarı açısından teknik ve güvenlik standartları, güvenlik, sosyal standartlar, devlet yardımlarının denetimi ve piyasaların serbestleştirilmesi ile de ilgilenir. Avrupa Birliği karayolu ulaşımı politikası etkin, güvenli ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltılmış sürdürülebilir bir mobiliteyi amaçlamaktadır. Karayolu ulaşımı hizmetleri Avrupa Birliği nin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) nın %1,6 sını teşkil etmekte ve AB deki 4,5 milyon kişiye iş olanağı sağlamaktadır. Malların %44 ü kamyonla ve kişilerin %88 i arabalar ve otobüslerle taşınmakta olduğundan, etkin karayolu ulaşımı AB ekonomisi ve toplumunun temel taşını oluşturmaktadır. AB karayolu ulaşımı politikası, etkili karayolu navlun ücretleri ve yolcu ulaşım hizmetlerini sağlamayı; adil rekabet ortamı yaratmayı; daha güvenli ve çevre dostu teknik standartların uyumunu sağlamayı, ayrıca AB ile mali ve sosyal uyumu sağlamayı ve karayolu ulaşımındaki kuralların ayırım gözetmeksizin uygulanmasını amaçlamaktadır. 14.A.1. Uyum Sağlanacak AB Mevzuatı Genel anlamda daha etkin ve hizmet odaklı bir karayolu taşımacılığı için Avrupa Birliği, aşağıda sıralanan ilgili alanlarda yasal düzenlemeler yapmaktadır. Sürüş Ehliyetleri 21 Mart 2000 tarih ve 2000/275/AT sayılı Komisyon Kararı, üye devletlerin aralarındaki ehliyet kategorilerinin denkliklerini düzenler. 20 Aralık 2006 tarih ve 2006/126/AT ile AB üye devletleri arasında plastik olmak üzere belirli bir standartta tek tip ehliyet düzenlenmesinin 10 Ocak 2011 tarihine kadar yasal, 19 Ocak 2013 tarihine kadar uygulamada hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu tarihten itibaren tüm AB üye devletlerindeki sürüş ehliyetleri en geç 2033 yılına kadar yeni standartlardaki sürüş ehliyetleri ile değiştirilmesi gerekmektedir. Bir AB üye devletinden sürüş ehliyeti alan bir kişi, bu sürüş ehliyetini geri vermek şartı ile yeni ikamet ettiği üye devletin sürüş ehliyetini sınava gerek kalmaksızın alabilir. 4 Mayıs 2012 tarih ve (AB) 383/2012 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü, kayıt olanağı bulunan (mikroçip) sürüş ehliyetlerinde teknik gereksinimleri belirler.

2 Motorlu Araçların Sınıflandırılması ve Kayıt Edilmesi Motorlu Araçlar aşağıda belirtilen üç direktife göre sınıflandırılmaktadırlar. Bu sınıflandırmalar araçların kayıtlarının ortak bir standarda göre nı sağlamayı amaçlamaktadır. 29 Nisan 1999 tarih ve 99/37/AT sayılı, motorlu araç kayıt belgelerini düzenler ve AB üye devletleri arasındaki motorlu araç kayıt belgelerinin denkleştirilmesini sağlar. 18 Mart 2002 tarih ve 2002/24/AT, iki veya üç tekerlekli motorlu araçların tip onayı çerçevesini belirler. Ayrıca bu tip araçların tip onayı çerçevesinde genel sınıflandırmaları da içerir. 26 Mayıs 2003 tarih ve 2003/37/AT, tarım ve ormancılık araçlarının tip onayı çerçevesini belirler. Ayrıca bu tip araçların tür onayı çerçevesinde genel sınıflandırmaları da içerir. 5 Eylül 2007 tarih ve 2007/46/AT, genel olarak motorlu araçlar ve römorklerin tip onayı çerçevesini belirler. Ayrıca tip onayı çerçevesinde genel sınıflandırmaları da içerir. Motorlu Araç Muayenesi 20 Aralık 1996 tarih ve 96/96/AT sayılı, tüm üye devletlerde araçların bir kontrol merkezinde yola elverişliliklerinin kontrolünün nı (araç muayenesini) zorunlu kılmakta ve buna yönelik üye devletlerdeki yasal mevzuatları birbiri ile uyumlu hale getirmektedir. Bu sayede her üye devlette yapılan araç muayenelerinin kalitesinin aynı standartlarda sağlanacak ve araç aksamlarından kaynaklanan trafik kazaları azaltılarak trafik kazalarından meydana gelen ölüm ve yaralanmalar asgari seviyeye indirilerek araç güvenliği dolayısıyla da trafik güvenliği en üst seviyeye çıkarılacaktır. Direktifin uygulanmasıyla, kirliliğin azaltılması (karbon dioksit emisyonunun düşürülmesi) ve yakıt tüketiminin azaltılması yoluyla enerji tasarrufu da sağlanmış olacaktır. 6 Haziran 2000 tarih ve 2000/30/AT, yük ve yolcu taşımacılığında kullanılacak ticari araçların yola elverişliliklerinin yol kenarında muayene edilme standartlarını içerir. Bu uygulamalar ile araç aksamlarının arızalanmasından kaynaklanan trafik kazalarının azaltılması, kirliliğin azaltılması (karbon dioksit emisyonunun düşürülmesi) yöntemiyle çevreye verilen zararın ve yakıt tüketiminin azaltılması yoluyla enerji tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir. 6 Mayıs 2009 tarih ve 2009/40/AT, her türlü motorlu aracın ve bunlara bağlanabilen römorkların yola elverişlilik muayenelerinin (periyodik muayene) tüm üye devletlerde aynı standartlarda nı sağlamaktadır.

3 Yük ve Yolcu Taşımacılığı Konularında Pazara Giriş Koşulları 21 Ekim 2009 tarih ve (AT) 1071/2009 Konsey Tüzüğü ile Avrupa Birliği nde yük ve yolcu taşımacılığı konularında pazara giriş koşulları belirtilmektedir. 21 Ekim 2009 tarih ve (AT) 1072/2009 Konsey Tüzüğü, AB içerisinde uluslararası karayolu yük taşımacılığı pazarına erişime ilişkin ortak kuralları belirler. 21 Ekim 2009 tarih ve (AT) 1073/2009 Konsey Tüzüğü, AB içerisinde lüks yolcu otobüsü (coach) ve otobüs servislerinin uluslararası piyasalara erişebilmelerine yönelik genel kuralları belirler. Bu tüzükler ile taşımacılık işletmelerinin uymaları gereken iyi itibar, uygun mali durum ve mesleki ehlilik gibi asgari AB kriterleri belirlenmiş ve üye devletler arasında diplomaların, sertifikaların ve diğer niteliklerin karşılıklı tanınması amaçlanmaktadır. Ayrıca ticari anlamda taşımacılıktan gelir elde eden tüm şoförlerde aranacak kriterleri belirleyen Profesyonel Sürüş Sertifikasını da zorunlu kılmaktadır. Bu sertifika 15 Temmuz 2003 tarih ve 2003/59/AT Konseyi Direktifinde belirtilen yük ve yolcu taşıyan belli karayolu araçlarının sürücülerinin ilk yeterlilik ve periyodik eğitimine ilişkin kurallara göre verilmektedir. 14.A.2. Avrupa Birliği Müktesebatının Uygulanması İçin Gerekli İdari Yapılanma Avrupa Birliği nde karayolu taşımacılığı sektörünü düzenleyen yasal mevzuatın çok önemli bir bölümünün özel bir idari yapı kurulmasını gerektirmediği görülmektedir. Avrupa Birliği nde genel olarak konu ile ilgili müktesebatı hangi kurumun yürüteceği konusu üye devletlerin yetkisine bırakılmış olup, bu kurum çoğunlukla ulaştırmadan sorumlu bakanlıktır. Müktesebatın uygulanması sırasında, ilgili alanda politika oluşturmaktan sorumlu ve sertifikaların verilmesini, emniyet kurallarına uyulmasını, pazara ve mesleğe giriş koşullarını ve işletmecilerin görev alanlarını belirlemek ve denetlemekten sorumlu bir Ulaştırma Bakanlığı ya da onun sorumluluğunda bir otorite olmalıdır. Karayolu taşımacılığı sektöründe, idari yapılanma daha çok sosyal mevzuat, ehliyet verilmesi, taşımacılıkta piyasaya giriş, teknoloji ve güvenlik konularında ortaya çıkmaktadır. Araçların yola uygunluk muayeneleri devlet tarafından ya da devletin tayin ettiği ve denetlediği bir kurum tarafından yerine getirilmekte ve böylece güvenlik ve çevre kirliliği ile eşit düzeyde ilgili bir standart sağlanabilmektedir. Genellikle üye devlet otoriteleri, bu alandaki görevleri özel şirketlere yönlendirmektedirler. Bu şirketler ve trafikten sorumlu polis hem bu konudaki uygulamayı hem de yol kenarı muayenelerini gerçekleştirmektedir.

4 14.B. İç Hukuka Yansıtma Öncelikleri 14.B.1. Günümüze Kadar Kaydedilen İlerleme KKTC Cumhuriyet Meclisi tarafından 4 Haziran 2012 tarihinde onaylanan ve 16 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 29/2012 sayılı Emniyet Kemerleri Yasası ile emniyet kemerinin sadece ön koltuklarda değil tüm koltuklarda kullanılması ve araçlarda Çocuk Koruma Sistemlerinin kullanımının zorunlu kılınarak bir kaza halinde araçtaki sürücü ve tüm yolcuların korunması amaçlanmaktadır. Ayrıca ülkeye AB standartları dışında emniyet kemerlerinde yoksun araçların ithal edilmesinin engellenmesi hususu da düzenlenmektedir. Bu yasa 16 Aralık 1991 tarih ve 91/671/AET sayılı baz alınarak hazırlanmıştır. Kaza Verilerinin Toplanmasına ilişkin 51/84 sayılı Polis Örgütü Yasası altında çıkarılan Polis İç Örgütlenme Tüzüğü ne ilişkin 30 Kasım 1993 tarih ve 93/704/AET sayılı Konsey Kararı baz alınarak yapılan boşluk analizinde mevcut yasal mevzuatın karara ilişkin gerekleri yerine getirdiği tespit edilmiştir. Kaza verilerinin toplanması ve paylaşılmasındaki amaç Karayollarında meydana gelen kazalarla ilgili bir veri tabanın oluşturulması ve gerekli teknik analizler yapılarak kaza kara noktalarının tespit ve rehabilite edilmesidir. Böylece ölümlü trafik kazalarının minimuma indirilmesi hedeflenmektedir. Mevcut dağınık idari yapıların tek elde toplanarak daha verimli ve hızlı çalışmasının sağlanması için hangi birimlerin tek çatı altında toplanacağı Siber(K-I) sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiştir. Öte yandan, mevcut dağınık idari yapıların tek elde toplanarak daha verimli ve hızlı çalışmasının sağlanması için hangi yasaların değiştirileceği Y(K-I) sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiştir. 23 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen Meclis Genel Kurulunda Araç Işıkları (Değişiklik) Yasası, Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasası, Yol Kuralları (Değişiklik) Yasası, Klakson ve Düdük Yasaklama (Değişiklik) Yasası, Kamu Yolları (Değişiklik) Yasası, Araçlar ve Trafik Düzenleme (Değişiklik) Yasası, Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasası, Motorlu Araçlar (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasası ve Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi (Değişiklik) Yasası kabul edilmiştir. Bu yasalara ek olarak Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasası ile Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasası 20 Ocak 2014 tarihinde Meclis tarafından kabul edilmiştir tarihli Avrupa Birliği Mali Yardım Programı kapsamında Yol Güvenliğinin Artırılması projesiyle, Polis Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kaza Veri Tabanı AB standartlarına uyumlaştırılmıştır. İdari yapılanma çalışmaları çerçevesinde, periyodik araç muayeneleri için AB Mali Yardım Programı kapsamında Yol Güvenliğinin Artırılması Projesi ile bir araç muayene hattı oluşturulmuştur. Ayrıca, Yol Güvenliğinin Artırılması Projesi dâhilinde sürüş ehliyetleri müfettişleri ve sürüş okulları eğitimcileri AB standartlarında sürüş eğitimi ve sınavları konusunda bilgilendirilmişlerdir. Ayrıca ülkemiz şartlarına göre Sürüş Ehliyetleri konusunda bir idari yapılanma önerilmiştir. Yine bu proje dâhilinde, muayene müfettişlerine yönelik AB deki araç muayene yöntemleri konusunda seminerler düzenlenmiştir. Son olarak, bu proje altında Karayolları Dairesi Müdürlüğü ve Belediyelerde yer alan ilgili personele Mart, Eylül ve Kasım 2010 tarihleri arasında kara yollarındaki kaza kara noktalarının belirlenmesine ilişkin bilgilendirme çalıştayı düzenlenmiştir.

5 14.B.2. Öncelikler Listesi Öncelik 14.1 Yol ulaşımı alanında AB müktesebatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli yasal ve idari düzenlemelerin Ana Unsur Sürüş ehliyetleri konusundaki yerel mevzuatın AB mevzuatına uyum sağlanması Ana Unsur Yol kenarı ve periyodik araç muayeneleri konusundaki yerel mevzuatın AB mevzuatına uyum sağlanması Ana Unsur Taşımacılık sektöründe piyasaya giriş konusundaki yerel mevzuatın AB mevzuatına uyum sağlanması Ana Unsur Araç kayıt sistemi konusundaki yerel mevzuatın AB mevzuatına uyum sağlanması Ana Unsur Avrupa Birliği ne uyumlu yol ulaşımı mevzuatını üstlenecek idari yapılanmanın oluşturulması

6 14.B.3. Mevzuat Uyum Takvimi ve İdari Düzenleme Tabloları Öncelik 14.1 Yol ulaşımı alanında AB müktesebatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli yasal ve idari düzenlemelerin a) Mevzuat Uyum Takvimi Tablosu 14.1-a Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç / Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Ana Unsur Sürüş ehliyetleri konusundaki yerel mevzuatın AB mevzuatına uyum sağlanması 1 Gelir ve Vergi Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) 2 Trafik Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı 3 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü 4 Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü 5 Ehliyet Sınav ve Sürüş Ehliyet Müfettişleri ile ilgili Usul ve Kurallar Tüzüğü 6 Şoför Okulları ile ilgili Esas ve Kıstasları Düzenleme (Değişiklik) Tüzüğü Sürüş ehliyetleri müfettişlerinin Trafik Hizmetleri Dairesi bünyesine aktarılması Sürüş ehliyetleri müfettişlerinde aranacak niteliklerin AB standartlarına uyumlaştırılması Sürüş ehliyetlerinin verilmesi usulü, ehliyet kategorilerini ve şekillerini AB standartlarına uyumlaştırılması Sürücü ve sürücü adaylarında aranacak sağlık koşullarının AB standartlarına uyumlaştırılması Sürücü ve sürücü adaylarına yönelik yapılacak pratik ve teorik sınav koşullarının AB standartlarına uyumlaştırılması ayrıca Sürüş Ehliyet Müfettişleri ile ilgili gerekliliklerin AB standartlarına uyumlaştırılması Şoför okullarında ve sürüş eğitmenlerinde aranacak koşulların AB standartlarına uyumlaştırılması -21 Mart 2000 tarih ve 2000/275/AT sayılı Komisyon Kararı -20 Aralık 2006 tarih ve 2006/126/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve -4 Mayıs 2012 tarih ve (AB) 383/2012 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğü Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi 2014 yılının ikinci Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar Maliye işlerden

7 14.1-a (Devamı) Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç / Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Ana Unsur Yol kenarı ve periyodik araç muayeneleri konusundaki yerel mevzuatın AB mevzuatına uyum sağlanması 1 Yol Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı Periyodik ve yol kenarı muayenelerine ilişkin suç ve cezaların AB direktiflerine göre yeniden düzenlenmesi -20 Aralık 1996 tarih ve 96/96/AT sayılı -6 Haziran 2000 tarih ve 2000/30/AT -6 Mayıs 2009 tarih ve 2009/40/AT Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi 2015 yılının ikinci Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar Polis Genel Müdürlüğü 2 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü Araç muayenelerine yönelik eski maddelerin yürürlükten kaldırılması -20 Aralık 1996 tarih ve 96/96/AT sayılı -6 Haziran 2000 tarih ve 2000/30/AT -6 Mayıs 2009 tarih ve 2009/40/AT 2015 yılının ikinci Polis Genel Müdürlüğü 3 Motorlu Araçlar Periyodik Muayene Tüzüğü Periyodik araç muayenelerinin AB standartlarına uyumlaştırılması -20 Aralık 1996 tarih ve 96/96/AT sayılı -6 Mayıs 2009 tarih ve 2009/40/AT 4 Ticari Araç Yol Kenarı Muayene Tüzüğü Yol Kenarı Araç Muayenelerinin AB standartlarına uyumlaştırılması -20 Aralık 1996 tarih ve 96/96/AT sayılı -6 Haziran 2000 tarih ve 2000/30/AT

8 14.1-a (Devamı) Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç / Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Ana Unsur Taşımacılık sektöründe piyasaya giriş konusundaki yerel mevzuatın AB mevzuatına uyum sağlanması 1 Motorlu Araçlarda Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı 2 Kamu Taşımacılığında Kullanılan Motorlu araçların Sağ Tarafında Bulunan Kapıların Tehlike Çıkış Kapısı Olarak Kullanımı (Değişiklik) Tüzüğü 3 Taksimetre Genel ve Teknik Özellikleri (Değişiklik) Tüzüğü 4 Lüks Otobüs ve Minibüslerle Ulusal ve Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Tüzüğü 5 Taksi ve Dolmuş ile Yolcu Taşımacılığı Tüzüğü Yük ve yolcu taşımacılığının AB Yük ve yolcu taşımacılığının AB Yük ve yolcu taşımacılığının AB Yolcu taşımacılığının AB Yolcu taşımacılığının AB 6 Kiralık Motorlu Araçlar Tüzüğü Yük ve yolcu taşımacılığının AB 7 Karayolu ile Yük Taşımacılığında Uygulanacak Koşullar Tüzüğü 8 Yolcu Taşıyan Araç Mesleki Sürücü Belgesi verilmesi ve Uyulması Gereken Kurallar (Değişiklik) Tüzüğü Yük Taşımacılığının AB Yolcu taşıyan araç mesleki sürücü belgesi verilmesi ve uyulması gereken kuralların AB de uygulanan CPC verilmesine ilişkin yöntem ve usullere uyum sağlanması -21 Ekim 2009 tarih ve (AT) 1071/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü -21 Ekim 2009 tarih ve (AT) 1072/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü -21 Ekim 2009 tarih ve (AT) 1073/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü -15 Temmuz 2003 tarih ve 2003/59/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi 2016 yılının ikinci Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar

9 14.1-a (Devamı) Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç / Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Ana Unsur Araç kayıt sistemi konusundaki yerel mevzuatın AB mevzuatına uyum sağlanması 1 Motorlu Araçlar Yol ve Trafik 2 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü Araç kayıt sisteminin oluşturulması ve araç tanımları ve sınıflarının yeniden düzenlenmesi Araç Kayıt Sisteminin AB Standartlarına uyumlaştırılması ve araç tanımları ve sınıflarının yeniden düzenlenmesi amacıyla Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Yasası tahtında yapılacak tüzük değişikliği -29 Nisan 1999 tarih ve 99/37/AT sayılı -18 Mart 2002 tarih ve 2002/24/AT -26 Mayıs 2003 tarih ve 2003/37/AT -5 Eylül 2007 tarih ve 2007/46/AT -29 Nisan 1999 tarih ve 99/37/AT sayılı -18 Mart 2002 tarih ve 2002/24/AT -26 Mayıs 2003 tarih ve 2003/37/AT -5 Eylül 2007 tarih ve 2007/46/AT Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi 2015 yılının ikinci 2015 yılının ikinci Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar

10 14.1-a (Devamı) Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç / Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Ana Unsur Avrupa Birliği ne uyumlu yol ulaşımı mevzuatını üstlenecek idari yapılanmanın oluşturulması 1 Trafik Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı 2 Araç Işıkları (Değişiklik) Yasa Tasarısı Yol Güvenliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı Yol Kuralları (Değişiklik) Yasası Klakson ve Düdük Yasaklama Kamu Yolları (Değişiklik) Yasası Araçlar ve Trafik Düzenleme Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı 1975 Motorlu Araçlar (Geçici Kurallar) Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Karayolu ulaştırma politikası ile ilgili AB mevzuatına uyumun sağlanabilmesi için ilgili idari yapıların Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde toplanması için bir Dairenin Kurulması amacıyla yeni bir yasanın hazırlanması Ulaştırma ile ilgili mevcut dağınık mevzuatın tek elde toplanarak daha verimli ve hızlı çalışmasının sağlanması Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi 2014 yılının ikinci 2014 yılının ikinci Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar Başbakanlık Mali işlerinden İçişlerinden sorumlu Bakanlık Başbakanlık Mali işlerinden İçişlerinden sorumlu Bakanlık

11 14.1-a (Devamı) Değiştirilecek / Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç / Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Meclise / Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar 3 Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı İzin Kurulu Sekreterliğinin Trafik Hizmetleri Dairesine intibak ettirilebilmesi 2014 yılının ikinci İçişlerinden sorumlu Bakanlık 4 Gelir ve Vergi Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi ve Sürüş Ehliyetleri Müfettişliği Şubesinin Trafik Hizmetleri Dairesine intibak ettirilebilmesi 2014 yılının ikinci Maliye işlerinden b) İdari Düzenleme Tablosu 14.1-b Yapılması Gerekenler Ana Unsur Sürüş ehliyetleri konusundaki yerel mevzuatın AB mevzuatına uyum sağlanması Ortak Çalışmalar (, Mali işlerden ) Uygulama Tarihi 1 Yeni sürüş ehliyetleri sisteminin baştan sona uygulanışını görmek ve eğitim almak maksatları için yurt dışında bir çalışma düzenlenmesi Şoför okullarındaki eğitim düzeyinin daha üst seviyeye çıkarılması için eğiticilere gerekli eğitimlerin verilmesi Ehliyet müfettişlerinin hizmet içi eğitiminin İlçelere bilgisayarlı sınav merkezlerinin kurulması için bina tahsisinin, bilgisayar ağının Kamunet üzerinden kurulması, sınav soru bankasının geliştirilmesi 2014

12 14.1-b (Devamı) Yapılması Gerekenler 4 Yeni tip sürüş ehliyetlerinin basımı ile ilgili bilgisayar yazılım ve donanımının satın alınması, soru bankası yazılımı ile entegrasyonunun ve personelin eğitimi 5 Sürüş ehliyetlerinde uygulamalı sınav ile ilgili bilgisayar yazılım ve donanımının satın alınması, soru bankası yazılımı ile entegrasyonunun ve personelin eğitimi Sağlık işlerinden Uygulama Tarihi 1 Sürücü adaylarında aranacak sağlık şartları konularında Sağlık Kurulunun oluşumunun ve mevzuatının incelenmesi ve uyumlaştırılması 2014 Ana Unsur Yol kenarı ve periyodik araç muayeneleri konusundaki yerel mevzuatın AB mevzuatına uyum sağlanması Ortak Çalışmalar (Başbakanlık, ) 1 Araç muayene rejiminin yeniden yapılandırılması için stratejinin belirlenmesi Devlete ait araçların muayenelerinin yapılabilmesi ve yeniden muayenelerin yapılabilmesi için Lefkoşa ve Gazimağusa da tam donanımlı hafif ve ağır araç muayene hatlarının kurulması, personel istihdamı ve eğitimi 3 Yeni araç muayene sisteminin baştan sona uygulanışını görmek ve eğitim almak maksatları için yurtdışında bir çalışma ziyaretinin düzenlenmesi Başbakanlık 1 Araç muayene sistemi ile ilgili bilgisayar yazılım ve donanımının satın alınması ve diğer ilgili sistemler ile entegrasyonunun ve ihtiyaç duyulan personelin istihdamı ve eğitimi Ana Unsur Taşımacılık Sektöründe Piyasaya Giriş konusundaki yerel mevzuatın AB Mevzuatına uyum sağlanması Ortak Çalışmalar (, İçişlerinden ) 1 Yeni piyasaya giriş sisteminin baştan sona uygulanışını görmek ve eğitim almak maksatları için bir çalışma ziyaretinin düzenlenmesi Yolcu ve eşya taşıması yapan araçların kayıtları ile ilgili bilgisayar yazılım ve donanımının satın alınması, diğer ilgili sistemler ile entegrasyonunun ve personel eğitimi AB Mali Yardım Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi Programı Araç Muayene ve Ehliyetler Faaliyeti kapsamında ele alınan rapor ve TAIEX eli ile sağlanan teknik yardım kapsamında sunulan raporun değerlendirilerek hayata geçirilmesi

13 14.1-b (Devamı) Yapılması Gerekenler Uygulama Tarihi 2 İzin Kurulu Sekreterliğinin işlevini yerine getirebilmesi için yeni bina tahsisinin, yeni personel istihdamının İzin Kurulu Sekreterliğinin işlevini yerine getirebilmesi için motorlu araç tahsisinin 2016 Ana Unsur Araç kayıt sistemi konusundaki yerel mevzuatın AB mevzuatına uyum sağlanması Ortak Çalışmalar (, Maliye işlerinden ) 1 Yeni araç kayıt sisteminin baştan sona uygulanışını görmek ve eğitim almak maksatları için yurtdışında bir çalışma ziyaretinin düzenlenmesi Mevcut Araç Kayıt Sistemi içinde bulunan kayıt belgelerinin AB mevzuatına göre yeniden düzenlenmesi ve kayıtların AB mevzuatına göre hususunda donanım ihtiyacının ve personel eğitiminin sağlanması Araç Kayıt şubelerinin bina tahsisi Araç Kayıt sistemi ile ilgili bilgisayar yazılım ve donanımının satın alınması ve diğer ilgili sistemler ile entegrasyonunun ve personel istihdamı ve eğitimi 2015 Ana Unsur Avrupa Birliği ne uyumlu yol ulaşımı mevzuatını üstlenecek idari yapılanmanın oluşturulması Ortak Çalışmalar (Başbakanlık,, Maliye işlerinden ve İçişlerinden ) 1 Yol ulaşımı konusunda AB müktesebatına uyum amacıyla orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması Karayolu ulaştırma politikası ile ilgili AB mevzuatına uyumun sağlanabilmesi için ilgili idari yapıların Ulaştırmadan bünyesinde toplanması için bir dairenin kurulması, mevcut birimlerin personelleri ile birlikte yeni daire bünyesine aktarılması Ana Unsurların etkin bir şekilde uygulanabilmesi için Ulaştırmadan sorumlu Bakanlığın idari kapasitesinin güçlendirilmesi İlgili Bakanlıklar, Başbakanlık Personel Dairesi ve Kamu Hizmeti Komisyonu işbirliği ile Trafik Hizmetleri Dairesi bünyesinde toplanacak kuruluşların mevcut personelinin intibaklarının 5 Trafik Hizmetleri Dairesinin merkez teşkilatı ve ilçe şubeleri için bina tahsislerinin, gerekli bilgisayar yazılım ve donanımının satın alınması, birimler arası entegrasyonunun ve personel eğitimi Trafik Hizmetleri Dairesinin işlevlerini yerine getirebilmesi için motorlu araç tahsisinin

FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI 28.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB tüketici politikası, temelde Avrupa Birliği vatandaşlarının çıkarlarının korunmasını ve buna dayanarak

Detaylı

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI...

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 1983 2014-2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... iii KISALTMALAR... iv GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 3 Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB

Detaylı

FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI

FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI Öncelik 14.1 Türk demiryolu sektörünün kademeli olarak açılması amacıyla demiryolu çerçeve kanununun kabul edilmesi ve altyapı ve işletmecilik ile ilgili faaliyetlerin birbirinden

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı

9- TAŞIMACILIK POLİTİKASI

9- TAŞIMACILIK POLİTİKASI 9- TAŞIMACILIK POLİTİKASI Türkiye nin ana ulaştırma alt yapı ihtiyaçlarına ilişkin bir program, öncelikle, sorumluğunda Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Bayındırlık ve İskan lığı, İçişleri lığı, Enerji

Detaylı

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi 27.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Avrupa Birliği nin çevre politikası, insan faaliyetlerinden

Detaylı

FASIL 18: İSTATİSTİK. 18.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi. 18.A.1. Uyum Sağlanacak AB Mevzuatı

FASIL 18: İSTATİSTİK. 18.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi. 18.A.1. Uyum Sağlanacak AB Mevzuatı FASIL 18: İSTATİSTİK 18.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Avrupa Birliği politikalarına yönelik kararlar, planlama ve uygulamaların güvenilir ve karşılaştırılabilir istatistiklere dayandırılması

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

TEHLĠKELĠ MALLARIN KARAYOLUYLA TAġIMACILIĞI MEVZUATI

TEHLĠKELĠ MALLARIN KARAYOLUYLA TAġIMACILIĞI MEVZUATI TEHLĠKELĠ MALLARIN KARAYOLUYLA TAġIMACILIĞI MEVZUATI GülĢah AYTEKĠN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, G.M.K. Bulvarı No:128/A

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/6559 30 TEMMUZ 2012 Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2012/16 Trafik kazalarının

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

Avrupa Birliği Ulaştırma Müktesebatı

Avrupa Birliği Ulaştırma Müktesebatı T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Ulaştırma Müktesebatı Yasin KOCABIYIK AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Taşımacılık Politikası Avrupa Birliği nin Taşımacılık Politikası Türkiye

Detaylı

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 27 ÇEVRE Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının hazırlık döneminde, çevre faslı açılış kriterinin karşılanması amacıyla hazırlanan strateji belgesi çalışmaları

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR * Giriş 20.06.2012 kabul tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

14- TAŞIMACILIK POLĐTĐKASI

14- TAŞIMACILIK POLĐTĐKASI ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 14.0708.1.01 2918 sayılı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 14- ENERJİ Elektrik iç pazarı ile ilgili ortak kurallara ilişkin 19 Aralık 1996 tarih ve 96/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifine karşılık gelen 20 Şubat 2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 SUNUŞ Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2006 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

B T H K Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu. Faaliyet Raporu 2014

B T H K Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu. Faaliyet Raporu 2014 B T H K Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Faaliyet Raporu 2014 BTHK Faaliyet Raporu 2014 06/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası uyarınca hazırlanan ve 18 Haziran 2014 tarihli ve R.G-139 sayılı

Detaylı

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış 3. Ulaştırma Sinan Ülgen, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Selen Sarısoy Guerin, Centre for European Policy Studies (CEPS) Mahmut Tekçe, Centre for European Policy Studies (CEPS) 3.1.

Detaylı

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK Öncelik 24.1 Tüm kolluk kuvvetleri birimlerinin adli ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile bunların statü ve işleyişlerinin, kurumlar arası

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

23 Ocak 2006 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Katılım Ortaklığı nın içerdiği ilke, öncelik ve koşullara ilişkin Konsey Kararı (2006/35/EC) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğu nu Kuran Antlaşmayı, Katılım

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2007 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...4

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KATI ATIK YÖNETİM PLANI FİZİBİLİTE RAPORU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KATI ATIK YÖNETİM PLANI FİZİBİLİTE RAPORU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KATI ATIK YÖNETİM PLANI FİZİBİLİTE RAPORU Şubat 2008 Lefkoşa. Kısaltmalar AB AEED ÇED ÇEY ÇKD KAY KKA KTT MBA ÖTT SB STK TAY TY TYİ Avrupa Birliği Atık elektronik ve elektrikli

Detaylı