Alternatif, koplementer, komperatif, biyolojik (rejeneratif) tıp, krono terapi (zaman bağlantısı ve terapi), salutogenesis

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alternatif, koplementer, komperatif, biyolojik (rejeneratif) tıp, krono terapi (zaman bağlantısı ve terapi), salutogenesis"

Transkript

1 Rejeneratif Tıp ve Spiritualite Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe Geleceğe Hazırlık Sempozyum Semineri 8 Alternatif, koplementer, komperatif, biyolojik (rejeneratif) tıp, krono terapi (zaman bağlantısı ve terapi), salutogenesis 21, 22, 23 Haziran 2011, Saat: 09:00-18:00 İstanbul Üniversitesi Rektörlük Merkez Binası Doktora Salonu İstanbul İstanbul University Rectorate Central Building Doctorate Hall, İstanbul June 21, 22, 23, 2011, Time: 09:00-18:00 Alternative, complementary, comparative, biological (regenerative) medicine, crono therapy, salutogenesis Preperation for the Future Symposium Seminar 8 Regenerative Medicine and Spirituality From Heart to Medicine, From Medicine to Heart Sergi: Tıpta Ebru Exhibition: Ebru (Water painting) in medicine Prof. Dr. Gülyüz Atkovar - İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Katkılarından dolayı ELGİNKAN VAKFI na teşekkür ederiz

2 TÜRKÇE ENGLISH Rejeneratif Tıp ve Spiritualite Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe Geleceğe Hazırlık Sempozyum Semineri 8 Regenerative Medicine and Spirituality From Heart to Medicine, From Medicine to Heart Preperation for the Future Symposium Seminar 8 Yard. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç Başlangıçta ve Horasan kültüründeki tıbbi gelişmede, sağlık; ruh beden birliği ve dengesi ile oluşur düşüncesi vardı. Zamanla tıp yalnızca bedene yönelen bir araştırma ve uygulama alanı haline geldi. Her ne kadar psikoloji, psikiyatri ve pedagoji bilimleri olgunlaştıysa da, geniş anlamda sonsuz bilgiye ve sonsuz algılamaya açık olan insanın spiritüel imkânları ihmal edildi. Özellikle 20. yy. da tıp bu eksikliklerini fark ederek telâfi yoluna gitti. Bütün bu çabaların ve tarihi gelişimin özetine ulaşmak ve bu bilgileri günümüz şartlarında değerlendirmek için Tıptan Kalbe, Kalpten Tıbba Geleceğe Hazırlık Semineri 8 toplantısı düzenlendi. Dr. Ulrich Randoll Rejeneratif Tıp (Latincesi regeneratio: yeniden oluşma, kendi kendini yenileme) halen geçerli biyolojik tıbbın yeni bir sahasıdır. Bu yeni bilim sahası, fonksiyonları bozulmuş hücrelerin, dokuların ve organların rejenerasyon (kendi kendilerini yenilemeleri) suretiyle çeşitli rahatsızlıklar / hastalıkların iyileştiği prensibini kabul etmekte olup, ağırlık noktalarından biri canlı vücudunun kendine özgü rejenerasyon - ve tamirat süreçlerini aktive etmektir. Bu temel bilginin ışığında, tıp dünyasında, hastanın kendi vücudunun rejenerasyon potansiyelinin tedavi açısından şuurlu olarak kullanılması hususu, büyük bir aktüalite kazanmaktadır. Bu bağlamda hasta ile yapılan ilk teşhis konuşmasından (anamnez) başlayarak, düzenleyici zaman süreçleri olan ritmik hücre süreçlerinin de göz önünde bulundurulması, tedavi önerilerinde giderek daha büyük bir rol oynamaktadır. Yeni psikoterapiden ve modern hücre biyolojisinden tutun da, Dr. Oruç Güvenç in en değerli temsilcisi olduğu Orta Asya pentatonik müziği, eski oryantal müzik ile sufi müziklerinin de tedavide kullanılmasını da kapsayan çok bir geniş açı söz konusu olmaktadır. Asst. Prof. Dr. Rahmi Oruç Güvenç In its beginning and its development in the Horasan culture, medicine had its basis in the idea that health is only possible with the unity and balance of spirit and body. In time, medicine changed into a research and application field which is only interested in the body. Although psychology, psychiatry and pedagogy have developed, in a wider perspective, the spiritual possibilities of the human being, which in fact is capable of acquiring and perceiving eternal kowledge have been desregarded. Especially in the 20th century, the medicine has headed towards completing those missing components. From Heart to Medicine, From Medicine to Heart 7 Preparation for the future seminar is organized to attain a summary of those endeavors and their historical backgrounds, and to evaluate them in today s circumstances. Dr. Ulrich Randoll Regenerative Medicine (Latin: regeneratio = renewal) is a new branch of biomedicine. Here, various diseases are being treated via the regeneration of cells, tissues and organs through the initiation of regenerative and restorative processes inherent in the body. On the basis of this knowledge the direct use of the patients body intrinsic potential for new therapeutic approaches becomes more and more scientific reality. Including mind and consciousness of patients together with rhythmic cell processes ( harmonic time pattern) in therapeutic concepts play thereby an increasing role. Scientific fields like Psychotherapy, modern cell biology and medicine are linked to the pentatonic Sufi music from former central Asia, already used to activate healing processes and whose main representative of our times is Dr. RAHMİ ORUÇ GÜVENÇ. Bilim Kurulu Düzenleme Kurulu Science Commitee Organizing Commitee Prof. Dr. Ahmet Aydın Dr. Ulrich Randoll Prof. Dr. Avni Babacan Dr. Gülşat Akmemet Dr. Mustafa Erşin Prof. Dr. Şafak Karamehmetoğlu Prof. Dr. Nil Sarı Prof. Dr. Ahmet Belce Yard. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç Sempozyum tercümanları Prof. Dr. Ahmet Aydın Dr. Ulrich Randoll Prof. Dr. Avni Babacan Dr. Gülşat Akmemet Dr. Mustafa Erşin Prof. Dr. Şafak Karamehmetoğlu Prof. Dr. Nil Sarı Prof. Dr. Ahmet Belce Yard. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç Translators Çiğdem Tanyar Sema Randoll Çiğdem Tanyar Sema Randoll 2 3

3 Program Program JUNE 21 HAZİRAN :00 Kayıt ve buluşma Registration & meeting 09:30 Prof. Dr Şafak Karamehmetoğlu Sempozyum açılış konuşması Symposium opening speech Müzik Music: Tümata 10:00-13:00 Oturum Session I Başkan Director: Prof. Dr. Nil Sarı Prof. Dr Nil Sarı Osmanlı döneminde sağlıklı yaşam Healthy life in the Ottoman times Dr Ulrich Randoll, Sema Randoll Vücudun kendine özgü ritimlerinin entrainment (resonansa gelme yoluyla etkileyerek beraberinde alıp götürme) etkisi sonucunda düzenlenmeleriyle gerçekleşen, kendi kendine organize olma ve sonuçta iyileşme halinin meydana gelişi Self organization and healing by entrainment of body intrinsic rhythms Ara Break Ebru sergisi açılışı Ebru exhibition opening Prof. Dr. Gülyüz Atkovar Ergoterapist, müzikterapist Ergotherapist, music therapist Azize Andrea Güvenç Bölünmemiş insan The undivided human being Prof. Dr Bingür Sönmez Kalp cerrahisi yoğun bakımında müzik ile tamamlayıcı tedavi Music therapy in heart surgery intensive care 13:00-14:00 Öğle arası Lunch break 14:00-18:00 Oturum Session II Başkan Director: Dr. Ulrich Randoll 14:00 Müzik Music: Harun Kolçak Yard. Doç. Dr Asst. Prof. Dr Rahmi Oruç Güvenç Türk müzik terapi geleneği ve insanlığın yüksek değerleri Turkish music and movement therapy tradition & the high values of humanity Doç. Dr Assoc. Prof. Dr Öznur Özdoğan Palyatif tıp ve maneviyat Palliative medicine and spirituality Dr Gülşat Akmemet Doğudan gelen ışık The light that is shining from the East Ara, müzik Break, music: Tümata Soru, cevap Questions & answers 18:00 Oturum sonu End of Session JUNE 22 HAZİRAN :00-13:00 Oturum Session I Başkan Director: Prof. Dr. Ahmet Belce Müzik Music: Tümata Prof. Dr. Ahmet Aydın Koroner kalp hastalığının önlenmesinde beslenmenin rolü The role of nutrition in the prevention of coronary heart desease Dr Michael Bachmaier-Ekşi: Geriatrik rehabilitasyonda İbni Sina Tıb bı ve R. Oruç Güvenç müzik terapisi İbn Sina Medicine and Dr. Oruc Güvenc Music Therapy in Geriatric Rehabilitation Ara, müzik Break, music: Tümata Prof. Dr Avni Babacan Ağrı bilinci ve ağrı tedavisi Pain awareness and pain treatment Dr Mustafa Erşin Enerji beden hekimliği ve tebabet Energy body medicine and the art of medicine 13:00-14:00 Öğle arası Lunch break 14:00-18:00 Oturum Session II Başkan Director: Prof. Dr Ahmet Aydın 14:00 Müzik Music: Tümata Uzm. Dr. Erol Can Kalp cerrahisinde holistik tıp felsefesi ve uygulaması The philosophy and application of holistic medicine in heart surgery Dr. Zülfikar Özkan Sağlıkta iletişimin gücü The power of communication in health Felix Wüst-Peter Kişilik bozukluğu rahatsızlıkları olan hastaların tedavisinde hayalgücü Imagination in the treatment of patients with personality disorders Klinik Psikolog, Psikoterapist Clinical psikolog, psychiatrist Ferisde Ekşi Psikiyatri hastanesinde psikoanalitik Tedavi Psychoanalytic treatment in psychiatric hospital Ara Break Soru, cevap Questions & answers 18:00 Oturum sonu End of Session JUNE 23 HAZİRAN :30-13:00 Oturum Session I Başkan Director: Yard. Doç. Dr Asst. Prof. Dr R. Oruç Güvenç Müzik Music: Tümata Dr. Mathias Brandenberger Hayat kalitesi sübjektif bir amaç olarak kanserle başa çıkmak Quality of Live (QoL) - as subjective aim in coping cancer Dr. E. Hakan Eraltan Alternatif Tıpta Modalite ve Algoritmaları ile Gerçek Yaklaşım The real approach with modality and algorithms in alternative medicine Ara Break Jürgen Scheuerhorst Birlik felsefesi ve kültürel farklılık Philosophy of unity and cultural difference Gernot Stanfel Farklı sosyal tıp enstitülerinde Türk müzik ve hareket terapisi Old oriental music and movement therapy in various medical institutions 13:00-14:00 Öğle arası Lunch break 14:00 Müzik Music: Tümata Soru, cevap Questions & answers 16:00 Kapanış Closing 4 5

4 Prof. Dr. Nil Sarı İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Başkanı, İstanbul Osmanlı döneminde sağlıklı yaşam Osmanlı hekimliğine göre sağlıklı yaşamak için altı etkenin gözetilmesi gerekir. Esbâb-ı sitte-i zaruriye olarak ifade edilen ve sağlıklı yaşamak için düzenlenmesi şart olan etkenler şunlardır: 1. hava ve solunum; 2.yiyecek ve içecekler (beslenme); 3. beden hareketi ve dinlenme; 4. duygu durumu (nefsin hareketi ve sakinliği); 5. uyku durumu / uyku ve uyanıklık; 6. boşaltma (istifrağ - zararlı ve gereksiz maddelerin atılması) ve tutma (iktibas - hayatî maddelerin tutulması). Öfke (gazap), neşe (ferah), kuruntu (vehim), utanma (haclet), keder (mahzun olma), korkma gibi duygu durumlarında nefsin hareket ettiği düşünülür ve bu hareket-i nefsâniyye tabiriyle ifade edilir. Duygu durumunun gülme, ağlama gibi davranışa yansıması ve terleme, sararma, kızarma gibi fizyolojik etkileri nefsin belirtileri (ârâz-ı nefsanî) olarak ifade edilir. Duygu durumunun ölçülü, dengeli olması insan sağlığı için gereklidir. Tıp yazmalarında; hareketlere/ davranışlara şuurlu biçim verme, terbiye anlamında riyazet terimi kullanılır. Duygu durum bozukluğu sağlığı bozar ve en başta kalbe zarar verir. Nefsânî ârazlardan korunma ve tedavi için Osmanlı tıbbında; ruhanî, meşguliyetle ve ilaçla tedavi yolları verilmektedir. Dr. Ulrich Randoll, Sema Randoll Matrix-Center Münih, Almanya Vücudun kendine özgü ritimlerinin entrainment (resonansa gelme yoluyla etkileyerek beraberinde alıp götürme) etkisi sonucunda düzenlenmeleriyle gerçekleşen, kendi kendine organize olma ve sonuçta iyileşme halinin meydana gelişi Zaman, yaşayan hücrelerin mekân desenleri ve bunların makro ölçekten nano ölçeğe kadar ritimleri, yıllardan beri hayat bilimleri alanında ilgi konusu olmaktadır. Albert Einstein in ritm olmadiginda yasamin varligi söz konusu olamaz sözünden esinlenerek, klinik bakış açısıyla şunları sorduk: 1. Genel olarak doku fonksiyonları ve özellikle de doku rejenerasyonu ve doku kapasitesi/performansi bedenin icsel zaman kalıplarına ne derece bağımlıdır (beyin ritimleri, nefes ritimleri, kalp kası ritimleri, hücre ritimleri, vs.)? 2. İnsan organizmasının bu 70 trilyon hücresini, tüm hayatı boyunca düzenleyen ve organize eden belirli ritimler var mı? 3. Organizatör nerede? 4. Bir yönetici mi var yoksa tek tek hücrelerin ortak çalışması ile kendi kendini yöneten bir organizasyon mu söz konusu? 5. Terapi amacıyla zaman kalıplarını beden dışından etkilemek (entrainment) ve bu özelligi tedavi icin kullanmak mümkün mü (müzik, hareket, matrixmobil v.s.)? Beden ritimlerini uyumlu tek bir hücrenin bir fonksiyonu olarak kabul ederek, özellikle iskelet kaslarınin hücrelerini inceleyerek işe başladık çünkü vücut ağırlığının %45 i ile söz konusu bu kaslar insan vücudunun en büyük organ ıdir. Tüm hayat dönemi boyunca 8-12 Hz de (beynin alfa ritmi) titreşen bu hücrelerin titreşmelerinin kas fonksiyonlarında fizyolojik ve patolojik anlamlarını araştırdık ve incelememizi hücre çevresine ve mikro sirkülasyona, hücre dışı matrisine (bag dokusu), kadar devam ettirdik. [1, 2, 3, 4] Özellikle de kronik hastalıkların semptomlarının, öncelikli olarak hücre seviyesindeki ritimlerde (zaman boyutunda) bir düzen kaybı ve biyokimyasal lojistik süreçlerin kötü yönetimi ve nihai olarak morfolojik yapıda (mekân dokusunda), X-ray ve NMR gibi görüntü veren metotlar kullanarak görebildiğimiz bozulmalar ile ilgili olduklarini tespit ettik. Bu gözlemlerin sonucunda bende, prensip olarak, hücresel süreçleri normal dediğimiz hale adapte edebilmek için vücuda dışarıdan harmonik bir şekilde uygulanarak bu hücre süreçlerini senkronize edebilecek olan tüm tedavi metotlarının (aynı bir arabanın eskilerde dışarıdan motoruna takılan kol un çevrilerek çalıştırılması gibi) iyileştirmek/şifa vermek için kullanılabileceği fikri doğmuş oldu. Bugün benim gözümde, kaynaklarını tüm olan ın (BİRLİK) içinde ihtiva ettiği doğal haldeki uyumluluktan alan ve zaman süreçlerini Prof Dr. Nil Sarı Head of İstanbul University History of Medicine an Deontology department, İstanbul Healthy life in the Ottoman times According to the Ottomans, six factors were to be considered for a healthy life. The six factors which were called Esbâb-ı sitte-i zaruriye and were obligatory for a good health were: 1. Air and breathing; 2. Food and drinks (nutrition); 3. Body movement and rest; 4. Emotional state (the movement and resting of the nefs (spirit)); 5. Sleep condition (asleep/awake); 6. Excretion (getting rid of the useless or harmful materials) and containment (of the crucial materials) It is belived that the nefs (spirit) actually moves during emotional states like anger, joy, apprehension, shame, fear. This movement is called hareket-i nefsâniyye. The behavioral reflections of the emotional state such as laughing, crying, or its physiological affects such as sweating, turning yellow, turning red are considered to be the signs of the nefs (ârâz-ı nefsanî). To have a balanced, contolled emotional state is essential fort he humen health. In the medical writings, the concious shaping of the movements/behaviours is called, in the sense of education (morality), riyazet (self-restraint). The disorders in the emotional state damages bodily health, mainly the hearh. To prevent or heal the undesirable signs of the nefs, the Ottomans applied spiritual, occupational and medical treatments. Dr. Ulrich Randoll, Sema Randoll Matrix-Center Munich, Germany Self organization and healing by entrainment of body intrinsic rhythms In the field of life sciences, the interaction of time and space pattern in living cells and its rhythmic order from macro scale to nano scale are in the focus since years. Inspired even by Albert Einstein Life without rhythm does not exist. we asked from the clinical side: 1. How far tissue function is in general and especially tissue regeneration even in chronic pain patients dependent from the organisation of biological, body intrinsic time patterns (brain rhythms, breathing rhythms, heart-rhythm muscle rhythms, cell rhythms etc.)? 2. Are there specific rhythms in the body ordering and organising these 70 trillion cells of a human organism the whole life span. 3. Where is the organizer? 4. Is it a conductor and/or self organization by cooperation of single cells? 5. Is it possible to entrain time pattern from outside the body (music, movement, Matrixmobil) for therapeutic reasons? Regarding body rhythms as a result of coherent single cell function, we analyzed especially those of the skeletal muscle because it is with 45% mass the hugest organ of the body. Oscillating in the range of 8-12 Hz (alpha-rhythm of the brain) the whole life span, we studied the physiological and pathophysiological meaning of pulsations and rhythms for muscle function an followed down to the level of the microcirculation and environment of the cells, the Extracellular Matrix. [1, 2, 3, 4] We found, that symptoms in chronic diseases are primarily correlated to a loss of order in time (rhythm) secondarily to the mismanagement in biochemical logistic processes on the level of cells and at the end to changes in space (morphological structure) pattern that we see in X-Ray and NMR-pictures. As principal consequence, the idea was born that all therapies that synchronize harmonically the cellular processes, to readapt to its normal from in- and outside the body can be used for healing - similar to the starter of a cars engine. For me the natural, (naturkonforme) coherence in the ONE is the scientific basis for all kind of time based treatments like music-therapy, repetitive movements (Sema, Sikir, walking etc.), modulating vibration therapies using body rhythms like Matrix-Rhythm-Therapy (MaRhy- The). Clinical results will be presented how tissue regeneration during rehabilitation even in worst surgical cases as well as chronic diseases increases by only using entrainment effects. Literature: Please contact the author 6 7

5 de göz önünde bulundurarak etki eden müzik tedavisi, tekrarlanan hareketler (sema, zikir, ve hatta yürüs yapma gibi), vücut ritimlerini kullanan düzenleyici titreşim terapileri (Matriks-Ritim-Tedavisi/MaRhyThe) gibi tüm tedavi uygulamalarının bilimsel bir tabana dayanmakta oldukları açıklanabilir hale gelmiştir. En ağır cerrahi vakaların rehabilitasyonunun yanı sıra kronik hastalıklarda da sadece entrainment etkisinin kullanılmasıyla doku rejenerasyonunun nasıl arttığı klinik sonuçlarla gösterilebilmektedir. Azize Andrea Güvenç Ergo terapist, İstanbul Bölünmemiş insan Avrupa üniversite tıbbının gelişimi, gittikçe artan bir şekilde, çoğunun kaynağı şaman kültüründe bulunan Avrupa dışı geleneksel tedavi yöntemlerinin katılımıyla olmaktadır. Bu yöntemler, insanın tüm duyularını işin içine katan bütüncül temelleriyle oldukça etkileyicidirler. Beden kadar zihin ve ruha da temas etmeye çalışmaktadırlar. Adına sağlık dediğimiz gizli dinamik denge, beden gibi zihin ve ruhu da kapsamaktadır. Peki biz bu parçaları neden yapay bir şekilde birbirlerinden ayırıyoruz? Bu parçalar arasındaki denge destekleyici, güçlendirici ve iyileştirici yöntemlerin belirli özellikleriyle nasıl kuvvetlendirilebilir? Biz Tümata olarak, hepimizin içinde, derinliklerimizde, kalbimizde, kemiklerimizde ve ruhumuzda, iyi olmamızı sağlayan, destekleyici, hayati bir iç huzuru ve doğuştan gelen, büyük, çok yönlü ve yalnızca kavramsal olmanın ötesinde bir zeka olduğu düşüncesini taşıyoruz. Bu kapasiteyi harekete geçirip, üzerinde çalışıp kullanıma soktuğumuzda fiziki, duygusal ve manevi olarak çok daha sağlıklı oluyoruz; ve çok daha mutlu. Düşüncelerimiz bile daha berrak oluyor ve hayatın fırtınalarından daha az etkileniyoruz. Müzik, dans, hareket, sanat, terapi, tıp, psikoloji ve maneviyat arasında, fiziki, zihinsel, duygusal ve manevi iyileşmeyi destekleyecek tamamlayıcı bir bağ kurulabilir. Prof. Dr. Bingür Sönmez Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı, İstanbul Kalp cerrahisi yoğun bakımında müzik ile tamamlayıcı tedavi İnsanoğlu müziği tedavi amaçla ilkel çağdan beri kullanmakta: şamanlardan, mitik Orfeustan, orta çağ islami şifahanelere kadar. Son yıllarda bu tarihi mirasımız ayni amaçla yine kullanılmaya başlamıştır. Her hastalık fiziki sorunlarıyla birlikte psikolojik sorunları da yaratmaktadır. Çalıştığımız Kalp Cerrahisi Yoğun bakım Ünitesi bu sorunların en ağır birlikteliğini yaşatır. Hastanın ölüm korkusu, yaşam kaygıları, endişeleri zirve yapar. Bu stresi yatıştıracak, ümitlerini arttıracak her yöntem değerlidir. İbni Sina en uygun olarak müzik dinletilmesini önermiştir. Komada olan veya uyanık, uzun süre yatan hastalarımıza müzik terapisi kaset, CD, MP3 çalar ve kulaklık ile, kendisi de müzisyen olan yoğun bakım hekimimiz, 25 yıldan beri uygulamakta. Memorial Hastanesi KVC Yoğun Bakım Ünitesi nde dünyada KVCYB ünitelerinde ilk kez müzik terapisi canlı ney icrası ile kendi doktoru tarafından 7 yıldan beri uygulanıyor. Misafir sanatçılar da ney, arp gitar, kaval, udi üstatları davet edilip, hastalarımıza ve çalışanlara unutulmaz anlar yaşatılıyor. Tasavvuf müziğin olumlu psikolojik etkisi, kalp ritmine, tansiyona, solunum üzerine etkileri kendi bilimsel çalışmamızla teyyid edilmiştir. Yard. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç Etno müzikolog ve müzik terapist, İstanbul Türk müzik terapi geleneği ve insanlığın yüksek değerleri Azerbaycan Gobustan kayalıklarındaki dans eden insanların resimleri bizi yıllık proto- Türk müzik ve hareket gerçeği ile buluşturmaktadır. Baksı ve kam adı verilen tedavicilerin müzik, ritim ve hareketi kullanarak fiziki ve mental değişiklikler sonucu tedavi yaptıkları ve pentatonik müziğin az bilinen imkânlarını kullandıkları bilinmektedir. Sonraki dönemde 1000 yıl önce Türk Horasan kültüründe gelişen makam müziğinin etkileri Azize Andrea Güvenç, Turkey Ergotherapist, İstanbul The undivided human being The expansion of modern university medicine in Europe, is more and more added by traditional healing systems, exterior from Europe. They have their sources mostly in shamanic cultures. They are impressing with holistic bases, which integrates all senses of human being. They try to touch as well body, mind and soul. They try to bring human being back to balance. The secret dynamic balance we call health, involves the body as well as the mind and the soul. And why we are separating, splitting artificially these parts from each other? And how can the balance between these parts be enhanced by specific qualities of sustaining, restorative and healing methods? In the work of Tümata we believe that we all have, lying deep within us, in our hearts, in our very bones and in our soul, a capacity for a dynamic, vital, sustaining inner peacefulness and well-being, and for a huge, innate, multifaceted intelligence that goes way beyond the merely conceptual. When we mobilize and refine that capacity and put it to use, we are much healthier physically, emotionally and spiritually. And much happier. Even our thinking comes clearer and we are less plagued by storms of life. Music, dances, movements, art, therapy, medicine, psychology and spirituality can find to an additive connection, which can support healing processes in the physic, mental, emotional and spiritual field. Prof. Dr. Bingür Sönmez Head of Memorial Hospital heart and vein surgery department Music therapy in heart surgery intensive care The music is one of the oldest therapeutic methods of the mankind: beginning from shamans, throw legendary Orpheus, to the traditional middle age Islamic medicine. In the last decades music therapy is in use again. Every illness together with physical, brings also psychological problems. In the Cardiovascular surgery the stress, fair of dying, life worries and expectations makes a peek. According to İbni Sina, a music is the best way to make a patient happy and healthy. We use a music therapy for 25 years. For patients in coma, or awaked long staying patients we used cassette records, CD s or MP3 by head phones. Seven years ago for first time in the Cardio- Vascular surgery İCU we began to play alive a mystic Islamic music with a nayreed flute, performed by the physician in charge. Many guest musicians, playing nay, arch, guitar, kaval, balaban, ud gave the patients and us unforgettable experiences. We arranged a clinical experiment and confirmed a beneficial effects of the mystic music by nay on the psychology ( 40 questions test) and the positive effect on the heart rate, blood pressure, respiratory frequency and hemoglobin oxygen saturation. Assoc. Prof. Dr. Rahmi Oruc Guvenc Ethnomusicologist and music therapist, Istanbul Turkish music and movement therapy tradition and the high values of humanity The wall paintings of dancing people in the Gobustan Rocks in Azerbaijan get us to meet with the reality of years old proto-turkish music and movement therapy. It is known that the healers called Baksı or Kam were used to create physical and mental changes by using music, rhythm and movement and the little known possibilities of pentatonic music to heal people. In the following time period, a 1000 years ago, the effects of the makam music that developed in the Turkish Horasan culture, were applied in the Şifahane s (old name for hospital- meaning healing house) during the Seljuk and Ottoman times and today these effects are proved in laboratory researches and took their place in modern medicine by rediscovery. During a music therapy session Ms. Roswitha Kottek, a painter from Vienna, saw some other colors than that exist in the world. This case is interpreted as showing the relation between 8 9

6 Selçuk- Osmanlı zamanlarında şifahanelerde uygulanmış olup günümüzde laboratuar çalışmaları ile doğrulanarak ve modern tıp içinde yeniden keşfedilerek yerini almıştır. Bir müzik terapi seansında Viyanalı ressam Bayan Roswitha Kottek dünyada görmediği renkleri görmüştür. Bu olay müzik terapinin insan yapısı imkânlarının geniş boyutlarla ilişkisini ortaya koyduğu şeklinde yorumlanmıştır. Viyana daki reseptif müzik terapi seansında katılımcı olan Susanne Saime Tuschl, acemaşiran makamı icrası sırasında vücudunun bütün yapı malzemesinin yenilendiğini hissetmiş ve sanki yeniden doğdum diyerek duygularını ifade etmiştir. İnsanın her hücresinin bir sesi ve bir ritmi olduğu da biyolojik ve rejeneratif tıp ile beden ruh ilişkisinin sonsuz imkân sahasını işaret etmektedir. Doç. Dr. Öznur Özdoğan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı. Ankara Palyatif tıp ve maneviyat Palyatif bakım, özünde ağır hastalıkları olan her yaştan insanın ve onlara bakım sağlayan kişilerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan disiplinler arası bir yaklaşımdır. Hem bir bakım felsefesi hem de klinik bir bakım yaklaşımıdır. Hastalar ve onlara bakanlar için fiziksel, psiko-sosyal ve manevi boyutlardaki ihtiyaçları ele alır. Maneviyat, bireyin yaşamında değer, amaç ve anlam aramasıyla ilgilidir. Manevi olan her şey acıları öğrenmeye, düşmanlığı işbirliğine, kayıtsızlığı sevgiye dönüştürür. Palyatif bakım merkezlerinde hem hastalara hem de onlara bakım sağlayanlara din psikolojisi uzmanlarınca uygulanacak manevi-psikolojik yaklaşım yaşam kalitesini yükseltecektir. Bildiride 10 yıldır kanser hastalarıyla manevipsikolojik yaklaşımla yapılan araştırma, süreci ve sonuçlarıyla birlikte sunulacaktır. Dr. Gülşat Akmemet Doğu tıbbı ve akupunktur uzmanı. Ankara Doğudan gelen ışık ŞİFACILIK, Hastalıkları hafifletmeye ve iyileştirmeye yardımcı olan bir insanın ellerinden faydalanılmasıdır. ŞİFACILIK, tıbbın kenar dallarından muhtemelen tanımlanması en zor olmasına rağmen en sık başvurulan alandır. Her ülkede hastaları şu veya bu şekilde iyileştiren insanlar vardır. Tedavide yardımcı rolü olan birçok kişi, örneğin; hemşireler ve fizyoterapistler, osteopatlar ve chiropraktisler gibi tıp pratisyenleri ve doktorlar yaptıklarının farkına varmasalar bile her gün şifacılık yapmaktadırlar. Bilahare kendilerine şifacı adını veren kişiler gelmektedir. Batı ülkelerinde ve Ülkemizde de bunlardan yüzlercesi mevcuttur. Kişilerarası ilişkilerde şifacılık sanatı oldukça eskidir. Eski doğu tedavi sistemlerinde elle şifa verme teknikleri kullanılmıştır. Eski Mısır şifa tapınaklarında da rahipler ellerini kullanmışlardır. Günümüzde de şifanın profesyonel olmayanlarca da yaygın olarak uygulanması kabul görmektedir. Modern tıp temelinden uzaklaşmadan, Anadolu ve Türk kökeni olan halk tıbbında kullanılmış tüm bitkisel tedavi yöntemlerini, kişiye özgü doğru beslenme ve egzersiz alışkanlıklarını kapsayan geniş yelpazeye, özellikle Doğu tıbbında oldukça önemli bir yer tutan akupunktur, enerji tıbbı tedavisini de ekleyerek (oriantal medicine) yeni bir sentez tıbbı oluşturmaktır. Prof. Dr. Ahmet Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Metabolizma ve Beslenme Anabilim Dalı başkanı, İstanbul Koroner kalp hastalığının önlenmesinde beslenmenin rolü Koroner kalp hastalığı (KKH) dünyada meydana gelen tüm ölümlerin neredeyse yüzde 50 sine yol açarak, dünyada mortalitenin en önde gelen sebebidir. Son yıllarda bir şekilde KKH sebebiyle meydana gelen ölümlerde azalma olmasına rağmen, hastalık hızı kalp hastalığı insidansı- yükselmeye devam etmektedir. Kalp hastalığı için risk faktörleri çok fazla olmasına rağmen, beslenme en önemli olanıdır. Bu sunumda KKH ve beslenme faktörleri arasındaki ilişki ele alınacaktır. the human made possibilities of music therapy and vast dimensions. In a music therapy session in Vienna participant Susanne Saime Tuschl, during an Acemaşiran makam (tonality) interpretation felt that all her body structures were renewed and expressed her feelings by saying As if I was reborn. Also the truth that each cell of the human body has a sound and a vibration indicates, with biological and regenerative medicine, the infinite possibility field of body and soul relation. Asst. Prof. Dr. Öznur Özdoğan Ankara University Faculty of theology Head of the Psychology of religion department. Ankara Palliative medicine and spirituality Palliative care in its essence, is an interdisciplinary approach that aims to increase the life quality of the patients with serious diseases and the people who take care of them. It is both a philosophy of care and a clinical health care system. It deals with needs of the patients and the people who take care of them, in physical, psychosocial and spiritual levels. Spirituality is about the person s search for a value, aim and meaning in life. Everything that is spiritual transforms the pain into teaching, hostility into cooperation and carelessness into love. The spiritual- psychological approach applied by religion psychology specialists to the patients and to their caretakers in palliative care centers would increase their quality of life. In this lecture, the research on cancer patients done with a spiritual- psychological approach will be presented with its course and results. Dr. Gülşat Akmemet Eastren medicine and acupuncture specialist The light that is shining from the East HEALING is to make use of the hands of a person who helps to palliate and cure a desease. HEALING is probably the most difficult dicipline of medicine to defined but it is the one that is referred mostly. In all of the countries there are people who can heal the patients in one way or another. Even though they don t realize themselves, the doctors and many practitioners of medicine and people who play helping roles in treatment of the deseases like nurses, physiotherapists and osteopaths and chiropractors make healing every day. Afterwards people who call themselves healers come. In the west and also in our country hundreds of them exist. The art of healing on the personal relations is quiet ancient. In the ancient eastern medicine systems techniques of healing by hands is used. In the ancient Egyptian Healing Temples the priests used their hands. In todays world the healing done by the nonprofessional people is also accepted. Without leaving the basics of modern medicine, all the herbal medicine methods that are used in the Anatolian and Turkish culture as household remedies, personal and right nutrition and exercise habits, acupuncture that is especially widely referred treatment method in the East and energy medicine therapy is brought together to form a new sythesis of medicine: the oriental medicine. Prof. Dr. Ahmet Aydın Istanbul University Cerrahpaşa Facululty of Medicine, Head of Child diseases Metabolism and Nutrition Department The role of nutrition in the prevention of coronary heart desease Coronary heart disease (CHD) is the leading cause of mortality in the world, causing almost 50 percent of all deaths. In the recent years mortality rates from CHD have declined somewhat, the morbidity rates the incidence of heart disease continue to rise. Although there is lot of risk factors for heart disease, nutrition is the most important one. In this lecture the relationship between CHD and nutritional factors will be discussed. Dr. Michael Bachmaier-Ekşi: Assistant medical director of the mobile rehabilitation, wichern-hospital, Berlin, consultant of family medicine, geriatrics, naturopathic treatment and acupuncture. İbn Sina Medicine and Dr. Oruc Güvenc Music Therapy in Geriatric 10 11

7 Dr. Michael Bachmaier-Ekşi: Mobil rehabilitasyon Wichern hastanesi asistan medikal direktörü, aile tıbbı, geriatri, nöröpatik terapi ve akupunktur uzmanı, Almanya Geriatrik rehabilitasyonda İbni Sina Tıbbı ve Dr. Rahmi Oruç Güvenç müzik terapisi At the Berlin Wichern Hospital for Geriatric Rehabilitation the Dr. Oruc Güvenc Music Therapy is an important element of our concept of Ibn Sina medicine. Music therapy, cupping, massage and phytotherapy are used to support the standard rehabilitative therapies like physiotherapy, ergotherapy, logopedics, neuropsychology or psychology in a holistic way. In the Dr. Oruc Güvenc Music Therapy different temperaments and diseases are treated by different tonalities, known as makamat. This lecture introduces in a modern concept of Ibn Sina Medicine and presents the results of a study about the application of Dr. Oruc Güvenc Music Therapy during the rehabilitative treatment of humerus fractures in elderly patients. The autor is assistant medical director of the mobile rehabilitation at the Wichern hospital berlin and consultant of family medicine, geriatrics, naturopathic treatment and acupuncture. From 1995 to 1996 he worked at the German Hospital in Istanbul and studied the Ibn Sina Medicine. Since 2000 he is in training of Traditional Turkish Music Therapy under the direction of Dr. Oruc Güvenc and conducts the Ibn Sina Medical Center in Berlin-Kreuzberg. Prof. Dr. Avni Babacan Gazi Üniversitesi, Algoloji Anabilim Dalı Başkanı. Ankara, Ankara Ağrı bilinci ve ağrı tedavisi Ağrı vücudu zararlı etkenlerden koruyan bir savunma mekanizması olarak bilinse de uzamış ağrılar organizmaya zarar vererek beyinde ağrı hafızası oluşmasına ve tedavisi güç inatçı ağrılara yol açar. Ağrı tedavisi bir insanlık hakkıdır. Ülkemizde çeşitli hekimlik branşları ağrıyla ilgilenmektedir. Ağrılı hastaların ilgili branşlarla birlikte ele alınması, bütüncül değerlendirilmesi ve ortak tedavi kararıyla uygulamalar ideal tedavidir. Bunun yanı sıra akupunktur, nöral terapi, müzikoterapi gibi tamamlayıcı tekniklerin de ağrı tedavisinde önemli yeri vardır. Ağrı çekmek kader değildir. Ağrın varsa duyur sesini. Dr. Mustafa Erşin Genel Cerrahi Uzmanı. Enerji Tıbbı ve Uygulamaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Enerji beden hekimliği ve tebabet Tıp Eğitimi ya da bugünkü anlayışta Modern Tıp Eğitimi ile edinilen bilginin verdiği Doktor ünvanı ile hastalıklara SAVAŞ açan bizler, akademik bir unvanı kullanarak Tabip lik yaparken sağlığın unsurlarını birbirinden ayırarak hastalık aramakla meşgulüz. Tıbbın temelinde ise sağlığın korunması ve sağlıklı kalınması temel hedeftir. Bunu sağlamanın yolu da sağlığın tüm unsurları ile, yani beden,zihin,duygu ve ruh sağlığının bütünsel olarak ele alınması ve desteklenmesidir. Sağlıklı kalmayı destekleyen ve oluşan hastalık tablolarına karşı bilgisi ile müdahale ederek tedavi eden kişi ise Hekim olmak zorundadır. Hekim, hikmet sahibi anlamına gelen ünvanı ile, beden, zihin, duygu ve ruh hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Yalnızca Beden ve Ruh u iki ayrı unsur olarak ele alıp her birini ayrı ayrı ve sistematik olarak inceleyen Modern Tıp Eğitimi anlayışı ile, hekim olma felsefesi temelde çelişmektedir. Geleneksel Tıp veya Doğu Tıbbında bu unsurlar çok ayrıntılı bir şekilde tarif edilmiş ve tanımlanmıştır. Bu tanımlardan en önemlisi Enerji Beden olarak öne çıkmaktadır... Uzm. Dr. Erol Can Memorial Hastanesi KVC Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi, İstanbul Kalp cerrahisinde holistik tıp felsefesi ve uygulaması Memorial Hastanesi KVC Yoğun Bakım Ünitesi, yoğun bakımda Kanıta dayalı tıp (Evidence based medicine) ile Bütüncül (Holistik) tıp anlayışını benimsemekte. Klasik Batı Tıbbı, Geleneksel İslam Tıbbı, Tamamlayıcı Uzak Doğu Tıbbını birleştiren bu yeni kavramın daha geniş yorumu ve yoğun bakımda uygulanması yıllarca gelişmekte olan bilgi ve tecrübemize dayanır. Rehabilitation At the Berlin Wichern Hospital for Geriatric Rehabilitation the Dr. Oruc Güvenc Music Therapy is an important element of our concept of Ibn Sina medicine. Music therapy, cupping, massage and phytotherapy are used to support the standard rehabilitative therapies like physiotherapy, ergotherapy, logopedics, neuropsychology or psychology in a holistic way. In the Dr. Oruc Güvenc Music Therapy different temperaments and diseases are treated by different tonalities, known as makamat. This lecture introduces in a modern concept of Ibn Sina Medicine and presents the results of a study about the application of Dr. Oruc Güvenc Music Therapy during the rehabilitative treatment of humerus fractures in elderly patients. The autor is assistant medical director of the mobile rehabilitation at the Wichern hospital berlin and consultant of family medicine, geriatrics, naturopathic treatment and acupuncture. From 1995 to 1996 he worked at the German Hospital in Istanbul and studied the Ibn Sina Medicine. Since 2000 he is in training of Traditional Turkish Music Therapy under the direction of Dr. Oruc Güvenc and conducts the Ibn Sina Medical Center in Berlin-Kreuzberg. Prof. Dr. Avni Babacan Gazi University, Head of Algology Department. Ankara Pain awareness and pain treatment Although pain is knowm as a defence mechanism of body, prolonged pain is harmful to the organism as pain memory consists in the brain and causes intractable pain. Pain treatment is one of the human rights. In our country many medical specialities treat pain. Pain patients must be evaluated by a team of profesionals from relevant proficiencies including Algology specilists and a whole approach and concensus must be achieved for a better treatment plan. Complementary treatment modalities such as acupuncture, neural therapy, musicotherapy are also available for pain therapy. Pain is not a destiny and must be treated. If you have pain, call it. Dr. Mustafa Erşin General surgery specialist. Head of the Energy Medicine and Applications association, İzmir Energy body medicine and the art of medicine The knowledge we recieve from the medical education or in today s context The modern medicine education gives us the doctor title and with this academic title we start to fight against the ilnesses. As we try to do healing with our academic title before us, we try to look for the illness by disintegrating the health concepts. But the key to medicine is to protect the healthy state and to keep healthy is it s main objective. To ensure this we must take all the concepts of health, the body, mind, emotion and the soul as one and support it as a whole. The person who supports the healthy state and heals in the case of an illness bu interfening with his/her knowledge must be a Hekim. A Hekim meaning the one who has wisdom must have knowledge about the body, mind, emotions and the soul. The philosophy of being a hekim and the modern medicine education which takes the body and the soul as two separate concenpts and examines them systematically, contradicts each other in principle. In the traditional medicine of the Eastern Medicine these concepts are described in precise detail and defined. One of the most important concepts in these definition comes foth as the Energy Body Specialist Dr. Erol Can Head doctor of Memorial hospital KVC intensive care The philosophy and application of holistic medicine in heart surgery In the Cardio-vascular surgery İCU of the Istanbul Memorial Hospital as a philosophy of care, we accepted the Evidence Based Medicine and Holistic Medicine approach.it is based on the development of our own knowledge and practice by the years in Conventional Classical Western Medicine, Traditional Islamic Medicine and a Complementary Far Eastern Medicine. The main principles of bringing 12 13

8 Ekip öncelikli görevini cihaz ve ilaçların yanı sıra, tamamlayıcı tıbbın imkânlarını da kullanarak uygulamaktadır. Ortam konforundan Feng shui den başlayarak, kişinin özelliklerine göre psikoterapi, müzik terapisi canlı ney icrası ile kendi doktoru tarafından uygulanıyor. Nefes çalışmaları - Solunum fizyoterapisi, kineziterapi, fizik tedavi, diyet, evde takip ve bakım, sanatoryum organizasyonu, Kalp yogası, sosyal terapi (By-pass kulübü) v.s.hastayı bir insan bütünü olarak görmek ve davranmak hayat ve mesleki felsefemizi oluşturmuştur. Dr. Zülfikar Özkan İletişim Uzmanı- yazar Sağlıkta iletişimin gücü Sağlık ile iletişim arasında nasıl bir ilişki vardır? İletişim kurma tarzının tıbbi değeri var mıdır? İletişimsizlik, stres ve depresyona sebep olabilir mi? Hastaları doktorların hangi davranışları mutlu ediyor? Hastanın, doktora güveni mi, yoksa ilaçlara güveni mi daha önemlidir? Doktorları, hastalarla iletişimde başarıya götürecek sözsüz unsurlar nelerdir? Sosyal ilişkilerin sağlık üzerinde etkisi var mıdır? Hasta ile ilk defa bir araya gelen sağlık personeli, etkili iletişim kurmak için nelere dikkat etmelidir? Felix Wüst-Peter Psikoterapist, Lachen Sosyal Psikiyatri Servisi, İsviçre Kişilik bozukluğu rahatsızlıkları olan hastaların tedavisinde hayalgücü Jeffrey young tarafından geliştiren Şema Terapi uygulamasında hayal gücü, bütün terapatik ve iyileştirici çalışmaların merkezinde yer alır. Hastalar çeşitli rahatlama ve gevşeme teknikleri kullanılarak trans haline sokulur. Bu teknikler Eski Oryantal Müzik ile birlikte kullanıldığında çok etkili oldukları kanıtlanmıştır. Hastalar çocukluklarından ya da gençliklerinden beri gelen rahatsız edici durumlarla ve duygularla yeniden temas etmek için yönlendirilirler. Hasta bu duyguların ve eylem şekillerinin mutlu ve başarılmış bir hayata engel olduğunu düşünmektedir. Hasta ve therapist sakin bir ortamda bu duygu ve düşünceler üzerinde çalışırlar. Yoğun duygusal terapatik ilişki başarılı bir tedavinin temelini oluşturur. Kendini temizleme sürecinden geçmiş olan trapistin kalbinin uyanıklığı, hastaya bu derin içsel sürece dahil olmak için güven verir. Terapistler için olan pek çok batı eğitim sisteminde kişisel olgunlaşma sürecine pek fazla yer verilmez. Şema Terapi ye göre başarılı bir tedavide bu nokta çok önemli bir rol oynamaktadır. Hastalara sık sık hayatın anlamına dair sorular ve şüpheler arasında rehberlik yapmak gerekmektedir. Tasavvufta, şefkat ve merhamet geliştirmek, kalbi cilalamak çok önemlidir. Bu anlamda, yukarıda anlatıldığı gibi maneviyat ve psikoterapi arasında bağlantı kurmanın şifa gerektiren durumlarda çok mantıklı olduğu kanıtlanmıştır. Bu tür tedaviler kişilik bozuklukları olan hastalarla yapılan pek çok çalışmada çok iyi sonuçlar vermiştir. Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe konferansının konusu da tam olarak bu tür çalışmalardır. Ferisde Ekşi Uzm. Klinik Psikolog, Psikoterapist, Almanya Psikiyatri Hastanesinde Psikoanalitik Tedavi Bu konuşmada Berlin deki bir psikiyatri hastanesinde (TWW) uygulanan, psikoanalize dayanan multimodal psikiyatrik-psikoterapi tedavisi anlatılmaktadır. Tedavinin odak noktası hastaların içruhsal ve kişilerarası çatışmalarıdır. Ağır kişilik bozukluklarının arka planında yer alan kendine zarar verme, intihar girişimleri ve yıkıcı ilişki kalıpları, psişik yaralanmaların ve erken travmaların şifrelenmiş evreleridir. Bireysel tedavideki asıl amaç, teröpatik karşılaşımdaki burada ve şimdi ye yapılan bilinçsiz aktarım ile ilgilenmektir. all them to gather as a Holistic medicine is the aim: to provide a whole physical, mental, emotional, social and spiritual health. Parallel to the use of mainly modern medicaments and devices of conventional medicine, we use the basic issues of the Complementary (Alternative) medicine also. Beginning from the comfort of the İCU environment, arranged by Feng-Shui specialist; according to the personality of the patient, we practice a psychotherapy as well and a music therapy by reed flute (nay), performed by the chief doctor of the İCU. A respiratory exercises- Respiratory physiotherapy, kinezitherapy, diet, home care, organization of the sanatorial treatment, Cardiac Yoga, a social therapy ( By-pass Club) e.g. The approach to the patient as a whole person, formed our living and professional philosophy. Dr. Zülfikar Özkan Communication Expert, Author The power of communication in health What is the correlation between health and communication? Is there any medical value of communication style? Can bad communication cause stress and depression? Which behaviours of doctors can make their patients happy? From the patient s two trust aspects; trust to the medicine and trust to the doctors. Which is more important? What are the non-verbal facts which make doctors good at communication with their patients? Is there any effect of social relations on health? What are the points that healtcare staff should be careful about when they first see their patients? Felix Wüst-Peter Psychotherapist, Social Psychiatric Service Lachen, Switzerland Imagination in the treatment of patients with personality disorders In the socalled Schematherapy which was developed by Jeffrey Young imagination is at the center of any therapeutic and healing work. Patients are brought in a trance state with the help of different technics of relaxation and release. This technics combined with the ancient oriental music proved to be very effective. Patients are guided to come in contact with previous disturbing situations and emotions from childhood or youth. These are emotions and patterns of action which the person thinks are of bad influence for a happy, fulfilled life. These feelings and emotions become the topic which patient and therapist are working with in the relaxed condition. A dense emotional therapeutic relationship lays the foundation for successful treatment. The alertness of the heart of the therapist, which has had a process of cleaning itself gives the patient the confidence to engage in this deep inner process. In most western training for therapists the personal spiritual maturation process finds little attention. Schematherapy thinks, that this is of crucial meaning for a successful treatment. Often patients have to be guided through questions and doubt of the meaning of life. In Sufism, the development of charity and compassion, the polishing of the heart is very important. In this sense, the connection between spirituality and psychotherapy as described above proved to be wise in healing settings. This kind of treatment for patients with personality disorders showed very good results in various studies. The topic of the conference from heart to medicine, from medicine to heart describes exactly this kind of work. Ferisde Ekşi Cand. Psikoanalist, Germany Psychoanalytic treatment in psychiatric hospital This lecture introduces a concept of a multimodal psychiatric-psychotherapy treatment for residential therapy, based on psychoanalysis, which is practiced in a psychiatric hospital in Berlin (TWW). Focus of the treatment are in short intrapsy

9 Dr. Mathias Brandenberger Psikiyatrist, psikoterapist, Sonneneck Klinik, Badenweiler, Almanya Hayat kalitesi sübjektif bir amaç olarak kanserle başa çıkmak AMAÇ: Bilindiği gibi alternatif/tamamlayıcı tip kanser hastalıklarında olukça geniş ölçüde -hayatın niteliğini ( QoL) geliştirmek için- kullanılmaktadır. Bu konuda bir konsept olarak kanser gibi bir hastalıkla baş etme hayat niteliğini ( QoL) kazanmada somut bir netice verebilmektedir. Bazı kişiler ayrıca hayat surelerinin de uzayacağını düşünmektedirler. Bu nedenle görülüyor ki hastalıkla bas etmede ki sübjektif konseptin ne olduğunun daha etkin ve derin biçimde bilinmesi ve fonksiyonel manalarının içeriklerinin / hastanın kullandığı terapi metotlarının stratejik olarak etkinliklerinin değerlerinin bilinmesi oldukça önemlidir. METODLAR: Hastaneye tedaviye gelen kanser hastalarına ( çoklu model terapide) başvuruları, esnasında mistletoe hazırlılıklarının (viscum album) iki süreçli bir sorgulama sureci çalışmasına katılmalarının mümkün olup olmadığı sorularak onayları alındı, (biri ilkinden 3 ay sonra olmak üzere iki aşamalı sorgulama yapıldı) 110 hastadan 25 I ( s=21) hayat niteliği (QoL) ve mistletoe terapi (MT) sorgulamasına dair birçok belge doldurdular ve 17 (s=12) si ayrıca bu soru belgelerine ek olarak görüşme yapılmasını da kabul ettiler. Görüşmeler niteliksel bir içerik analizi yapılmasında alt yapı oluşturdu. Sonuç: Sorgulamalar MT. ye karşı hayat niteliğin (QoL) ve hayat niteliğine (QoL) dair beklentilerin önemini gösterdi. Görüşmeler de, cinsiyet farklılıklarının hastaların bu süreçle baş etmelerinde etkin farklı sonuçları (yaklaşım, tedavi amacı) meydana çıkardığı görüldü. Bundan baksa bulgular, hastaların bireysel inanışlar ve beklentileri ( kişinin amacı / dünya görüsü / tedavi oluşumuna yönelik beklentisi, kanser hastalığına karşı durusu ) arasındaki iç iliksi etkilerlini ve onların tedavileri / baş etme yöntemlerini de ortaya koydu. ÖZET: Araştırma kanser gibi eksistensal bir hastalığı olan kişilerin tedavi surecine belirli bir destek; baş etme yöntemi oluşturma çabalarında, kendi geçmişlerindeki görüşlerine; eski yorumlarına rağmen tedavi edici bir yaklaşım sağlamada etkili olmuştur. Sübjektif stratejik yaklaşım özellikle motivasyonla ve duygularla (subjektif QoL) alakalıdır. Dr. E. Hakan Eraltan Akupunktur uygulayıcısı, eğitmeni ve yazar Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Ilmi Tedgigat ve Tıbbi Berpa Enstitüsü, Baku, Azerbaycan Alternatif Tıpta Modalite ve Algoritmaları ile Gerçek Yaklaşım Alternatif denilen tıbbın bilimsel gerçekliklerle bilinen ve kabul edilen en önemli modalitelerinden biri akupunkturdur. Akupunktur cildin yardımıyla bedeni ruhsal zihinsel ve fiziksel olarak uyarır. Cildin hemen altından başlayan yapılar hücrenin çekirdeğine kadar uzanır. Mikroevren, cilt üzerinde bir nokta ve makroevren ise gastrointestinal kanal, kalın barsak ya da herhangi bir organ olabilir. Bunlar arasında iletişim ve karşılık gelen noktalar ya da alanlar vardır. Bu konuya bir başka bakış açısı da Yin ve Yang dır. Evrende zıtlıklar soğuk ve sıcak, dişi ve erkek, gece ve gündüz, ıslak ve kuru kavramlarıdır. Eski geleneksel teşhis ve tedavi düşüncesine göre, tüm organizma yapısal ve psikolojik olarak sınıflandırılmıştır. Bu felsefe doğa ve insan arasındaki ilişkiyi makro ve mikro olarak tanımlamaktadır. Bu felsefe, aynı zamanda hem doğa hemde insanlar arasında bir uyum ve uyumsuzluğun olduğunu savunur. İnsan ve doğa arasında bir etkileşim mevcuttur. Doğada olduğu gibi organizma da dengeye ulaşmak ister. Bize göre organizma üzerinde tedavi amacıyla bazen tek bazen de birden fazla işlem yapmak gerekebilir. Bize göre tüm bu modaliteler akupunktur, manuel tedavi, psikoterapi, iyi beslenme, oksijen ve ozon tedavisi, refleksoloji, tıbbi masaj, fitoterapi, hipnoterapi, yoga, chigong, tai-chi-ch uan, balneoterapi, bio-feed back uygulamalarını kapsar. Bunlardan hiçbirinin diğerine üstünlüğü yoktur. Bunların çeşitli ve birlikte kullanımları daima gerekli değildir, bazen de gereklidir. Bizim buradaki amacımız tıp doktorları ve hastalara bu düzeni anlatmaktır. Sizin de bildiğiniz gibi bizler algoritma ve modaliteleri tartışmaya açıyoruz. chic and interpersonal conflicts of the patients. Self-injury, attempted suicide and destructive relationship patterns in the backround of severe personality disorders are encoded stagings of psychic injuries and early traumatization. The point of main effort of the individual therapy is to deal with the unconscious transference in the here and now of the therapeutic encounter. (Example cases). Med. Pract. Mathias Brandenberger Psychiatrist, psychotherapist Quality of Live (QoL) - as subjective aim in coping cancer Background (Purpose): It is known, that complementary / alternative medicine (CAM) is widely used during cancer deseases to improve the QoL. There is the concept existing, that the coping of a desease (like cancer) is with an impact towards the QoL too; some people also suggest a benefit towards the lifetime. Therefore it seems essentially important to have more deep information about the subjective concept of coping and the contents of the functional meaning / strategical value of therapeutic methods used by the patients. Methods: Cancer patients (polymodal therapy) entering an ambulant treatment with subcuta-neus applications of mistletoe preparations (viscum album) were asked to participate in a study (two points of examination, after 3 months). 25 of 110 patients (n=21) filled out several questionaires towards QoL and mistletoe-therapy (MT); 17 (n=12) of them accepted to be interviewed additionally. The interviews were submitted to a qualitative content analysis. Results: The questionnaires showed an improvement of the QoL and QoL-expectations towards the MT. The interviews showed remarkable results towards gender-differences in the coping of the patients (approach, goal of treatment). Furtheron they showed an interrelational impact between the individual believes and expectations of the patients (idea of man / world view, the expectations towards the therapeutic setting, the interpretation of the cancer-desease) and their treatment- / coping-strategies. Conclusion: The survey suggests that patients with an existential desease like cancer tries to establish a coherent concept of treatment against the background of their interpretation of it. The subjectiv strategical approach seems to be essentially relevant in case of motivation and sense (subjective QoL). Dr. E. Hakan Eraltan Akupuncture practitioner, educator, writer. Yeditepe University Faculty of Medicine, İstanbul Azerbaycan Medical University, Research Enstitute of Medical Rehabilitation, Baku, Azerbaijan The real approach with modality and algorithms in alternative medicine One of the most important one among known and accepted modalities with scientific realities is acupuncture therapy. Acupuncture stimulates the whole body spiritually, mentally, physically with the help of the skin. The stuctures that start underneath the skin spread into the cell nucleus. There is a correspondence and accomplication between micro-cosmos, which is a point on the skin, and macro-cosmos, which is may be gastrointestinal tract or bowels or any other organ. This relationship between micro and macro can be diversified. Another point of view is Yin and Yang, There are contrasts in the universe such as cold and hot, female and male, night and day, wet and dry. The ancient traditional diagnosis and treatment ideology had classified the whole organism architecture and psychology. This philosophy defined the relationship between the nature and humans as being macro and micro. The philosophy claims that there is harmony and disharmony in both nature and humans. There is an interactioon between the humans and the nature. Like in the nature, the organism wants to reach a balance.. To us, sometimes necessary fort he purpose of treatment to perform one or multiple actions on the organism To us, all modalities are acupunture, manuel therapy, psychotherapy, well-nutrition, oxygen and ozone therapy, reflexology, medical massage, phytotherapy, hypnotherapy, yoga, chi-gong, tai-chi-ch uan, balneotherapy, bio-feed back

10 Jürgen Scheuerhorst Pedagog, müzik terapist, sosyal yeterlilik eğitimcisi, Almanya Birlik felsefesi ve kültürel farklılık 16 yıldır engelli yetişkin ve çocuklarla ve psikosomatik ve psikiyatri hastaları ile çalışıyor. Bütün terapi metodlarında olduğu gibi müzik terapi de uygulandığı bölgenin kendine has, kronolojik, sosyal, kültürel ve kişisel içeriğinin bir yansımasıdır. Müzik terapinin kültür ve zaman unsurlarını aktarabilmesi gerekir. Terapistin hastaları ile etkili bir çalışma yapabilmesi bu aktarımın başarıyla gerçekleşmesine, meslektaşları ve dahil olduğu kurumlar ve onların anlayışları ile birlik ve uyum içinde çalışabilmesine bağlıdır. Terapi çalışmasının etkinliğini teorik bir konuşma ile anlatmaya çalışmaktansa yaşayan örneklerle göstermek daha iyi sonuçlar verir. Temel konulardan bazıları: Zamansızlık dinleme ile yakınlık bulmak / Geleneksel yöntemden sonra çalışma Müzikle sağlanan denge ve ilgi / Bedenin hareketi, sesin güçlenmesi İfadenin desteklenmesi. Gernot Stanfel Müzik terapist, ilkokul müzik öğretmeni, müzisyen, besteci, IRPA da doçent, Viyana, Avusturya Farklı sosyal tıp enstitülerinde Türk müzik ve hareket terapisi Eski Doğu Müzik terapisi Avusturya ya, bu terapinin kurucusu olan Oruç Güvenç tarafından getirildi. Tüm dünyada ilk eğitim, Avusturya da, bu eğitimi 1995 yılında tamamlayan ve farklı sosyal, medikal ve pedagojik enstitülerde çalışmaya başlayan, yazarın da aralarında bulunduğu, beş kişiye verildi. Bu müzik terapi yönteminin özellikleri, Doğu enstrumanlarıyla canlı olarak icra edilmesi, makam sistemini ve pentatonik dizileri kullanması ve kültürler arası imkanlarıdır. Yazar ilk başladığından bu yana çalışmalarının bir özetini ve terapinin pratik uygulamasının örneklerini verecektir. None of them is superior then the other. Variety and the use of them together are not always necessary but sometimes they are necessary. Our aim here is to tell this arrangement to the medical doctor and to the patients. As you know, we are opening modalities and algoritms to discussion here. Jürgen Scheuerhorst Diplom Pädagog / Musiktherapist / Trainer for Social competenze Philosophy of unity and cultural difference Working since 16 years whith multi-handicapt people/ children whith disabilities / psychosomatik patients/ psychatric patients Like every therapeut concept, the oriental musiktherapy is an expression of the specific,chronological, social, kulturell and individual context, in which it is applied. The musictherapy needs to be able to transfer through kulturell and time spaces. For the therapist, effective work whith the patients depends on a successful transfer,integration and cooperation whith cooleages, institutions and their existend Konzepts. Better as in the theoretical discurs we can show this in Vase examples out of the Praktice of the therapy. Here the konkret Themes: Timeless- find nearness in listening /Work after traditional pattern: balance and care via music /Move the body, strengthen the voice-support of expression. Gernot Stanfel Music therapist, primary school teacher, musician, composer, docent in IRPA, Viyana, Austuria Old oriental music and movement therapy in various medical institutions Ancient Oriental Music Therapy was introduced in Austria first by Oruc Güvenc, who is the founder of this therapy. In Austria, the first education world wide took place and the author was among the first five persons, who finished this education in 1995 an began to work regullary in various social medical and pedagogic institutes. The speciality of this music Therapy is in its live played music with oriental instruments, the using of the makam system and the pentatonic scales, and in its intercultural posibilities. The author shows a summary of his work since he started to practice and also examples in doing this therapy practicaly

11 22 Haziran 2011 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Kampüsü Beyazıt - İstanbul - Türkiye Tel : Faks : Adres: Alayköşkü Cad. 20/B, Cağaloğlu - İstanbul Tel: Faks: E-posta: Internet: Alışveriş:

Düzenleyen ANKARA AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI TIP DERNEĞİ 19. Sokak (Eski 60. Sk.) No: 36/2 Emek/ANKARA Telefon: (0312) 213 99 00-0541 731 57 52

Düzenleyen ANKARA AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI TIP DERNEĞİ 19. Sokak (Eski 60. Sk.) No: 36/2 Emek/ANKARA Telefon: (0312) 213 99 00-0541 731 57 52 1 Düzenleyen ANKARA DERNEĞİ 19. Sokak (Eski 60. Sk.) No: 36/2 Emek/ANKARA Telefon: (0312) 213 99 00-0541 731 57 52 Sempozyum Başkanı Prof.Dr. Cemal ÇEVİK Sempozyum Düzenleme Kurulu Dr. Ayfer KUZULUGİL

Detaylı

I. ULUSLARARASI FİZİKSEL AKTİVİTE, BESLENME VE SAĞLIK KONGRESİ 1 st INTERNATIONAL PHYSICAL ACTIVITY, NUTRITION AND HEALTH CONGRESS

I. ULUSLARARASI FİZİKSEL AKTİVİTE, BESLENME VE SAĞLIK KONGRESİ 1 st INTERNATIONAL PHYSICAL ACTIVITY, NUTRITION AND HEALTH CONGRESS 23 26 NOVEMBER 2011 WOW KREMLIN PALACE, ANTALYA, TURKEY 1 I. ULUSLARARASI FİZİKSEL AKTİVİTE, BESLENME VE SAĞLIK KONGRESİ 1 st INTERNATIONAL PHYSICAL ACTIVITY, NUTRITION AND HEALTH CONGRESS 23 26 KASIM

Detaylı

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014 Özetler / Abstracts 1 2 A Salonu 23 Mayıs 2014 Cuma B Salonu ( İngilizce ) C Salonu D Salonu E Salonu (Aile Sağlığı Elemanı Oturumları) 16:00-17:30 17:30 18:00 18:00 18:50 Kayıt Açılış Töreni Oturum Başkanı:

Detaylı

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ II. Uluslararası VI. Ulusal PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ II. International VI. National PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS Herkes için Ruh Sağlığı / Mental Health for Everyone 4-7 Ekim 2012 Atatürk Üniversitesi

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

LIFELONG LEARNING CULTURE

LIFELONG LEARNING CULTURE (ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ) LIFELONG LEARNING CULTURE AND VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (DRAFTS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM) HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU INTERNATIONAL

Detaylı

ÖNSÖZ. Saygılarımla Canan Güllü, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı

ÖNSÖZ. Saygılarımla Canan Güllü, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Saygılarımla Canan Güllü, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak 2010 senesinden beri Türkiye nin ensest gerçeği üzerine çalışıyoruz. Çocukluk çağında

Detaylı

II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi. The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER

II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi. The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi The Second Women & Health Congress with International Participation PANELLER II. Uluslararası Katılımlı Kadın & Sağlık Kongresi The Second Women & Health

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

Denizin Tatlı Cadıları Sweet Wiches Of The Sea

Denizin Tatlı Cadıları Sweet Wiches Of The Sea The Marmara Bayk Kış Trofesi nde Yeni Bir Mücadele Başladı A New Tackle Started at The Marmara Bayk Winter Trophy Portre Tuncel KURTİZ Portrait Tuncel KURTİZ Erdal ALANTAR Renklerin Ölümsüz Dünyasında

Detaylı

itunes U da ilk yayın yapan Türk okulu, Eyüboğlu.

itunes U da ilk yayın yapan Türk okulu, Eyüboğlu. Sayı Issue 38 Mart March 2013 itunes U da ilk yayın yapan Türk okulu, Eyüboğlu. Eyüboğlu is the first Turkish school to broadcast on itunes U Önsöz Preface Değerli Okuyucularımız, 44. yılımıza adım attığımız

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Ocak-Şubat 2009 Yıl: 2 Sayı: 7 ISSN: 1308-0563 SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM TERMAL TURİZMİN BEŞİĞİ YALOVA YALOVA,

Detaylı

DAVETLİ KONUŞMALAR BİLDİRİLER & POSTERLER KİTABI

DAVETLİ KONUŞMALAR BİLDİRİLER & POSTERLER KİTABI 14. ULUSAL SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ 13-14 Aralık 2013 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhiddin Erel Amfisi İZMİR DAVETLİ KONUŞMALAR BİLDİRİLER & POSTERLER KİTABI İzmir, Aralık - 2013 Meta Basım Matbaacılık

Detaylı

Holland Hospital Architects Hollanda Hastane Mimarları

Holland Hospital Architects Hollanda Hastane Mimarları D u t c h H e a l t h c a r e D e s i g n H o l l a n d a S a ğ l ı k T a s a r ı m ı www.hollandhospitalarchitects.com university hospital maastricht Maastricht Üniversite Hastanesi Spaceship has landed

Detaylı

İçindekiler ÖNSÖZ 2 KURULLAR 3 BİLİMSEL PROGRAM 4 KONUŞMA ÖZETLERİ 9 SERBEST BİLDİRİLER 25 SÖZLÜ BİLDİRİLER 41 POSTER BİLDİRİLERİ 61

İçindekiler ÖNSÖZ 2 KURULLAR 3 BİLİMSEL PROGRAM 4 KONUŞMA ÖZETLERİ 9 SERBEST BİLDİRİLER 25 SÖZLÜ BİLDİRİLER 41 POSTER BİLDİRİLERİ 61 İçindekiler ÖNSÖZ KURULLAR 3 BİLİMSEL PROGRAM 4 KONUŞMA ÖZETLERİ 9 SERBEST BİLDİRİLER 5 SÖZLÜ BİLDİRİLER 4 POSTER BİLDİRİLERİ 6 Önsöz Değerli Meslektaşlarım, 7-8 Nisan 0 tarihleri arasında İstanbul, Point

Detaylı

Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India

Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India Letter Annadurai K and et al. Tele-health: Revolutionizing Health care for Rural India Kalaivani Annadurai, Raja Danasekaran, Geetha Mani Department of Community Medicine Shri Sathya Sai Medical College

Detaylı

SAĞLIK&MAGAZİN. AlzhImer nedir, ne değildir? True And False Facts Of Alzheımer. Sinüzit tedavisinde. yenilikler Latest Reforms In Sınusıtıs Treatment

SAĞLIK&MAGAZİN. AlzhImer nedir, ne değildir? True And False Facts Of Alzheımer. Sinüzit tedavisinde. yenilikler Latest Reforms In Sınusıtıs Treatment Health & MagazIne SAĞLIK&MAGAZİN SAYI / ISSUE: 2 AlzhImer nedir, ne değildir? True And False Facts Of Alzheımer Sinüzit tedavisinde EN SON yenilikler Latest Reforms In Sınusıtıs Treatment Her bağış, yeni

Detaylı

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism Kasım - Aralık 2008 6 GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism SAĞLIK TURİZMİNDE KÜTAHYA NIN KONUMU THE POSITION OF KUTAHYA

Detaylı

Yaşlılığa Küresel ve Kültürel Bakış. Uluslararası Sempozyumu. International Symposium of Global and Cultural Eye on Aging

Yaşlılığa Küresel ve Kültürel Bakış. Uluslararası Sempozyumu. International Symposium of Global and Cultural Eye on Aging Yaşlılığa Küresel ve Kültürel Bakış Uluslararası Sempozyumu International Symposium of Global and Cultural Eye on Aging Yaşlılığa Küresel ve Kültürel Bakış Uluslararası Sempozyumu 10.30-12.00 Protokol

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SOSYAL FOBİ GRUP PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ

Detaylı

ÇOCUK EĞİTİMİNDE REİKİ YÖNTEMİ * ÖZET

ÇOCUK EĞİTİMİNDE REİKİ YÖNTEMİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 769-778, ANKARA-TURKEY ÇOCUK EĞİTİMİNDE REİKİ YÖNTEMİ * Hatice YALÇIN ** Ayla IŞIK *** ÖZET Son yıllarda dünyada

Detaylı

Beni Olduğum Gibi Kabul Et Accept Me as I am

Beni Olduğum Gibi Kabul Et Accept Me as I am Beni Olduğum Gibi Kabul Et Accept Me as I am Bu proje Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmiştir. This Project was supported by Turkish National Agency. 1 Beni Olduğum Gibi Kabul Et Accept Me as

Detaylı

Contents. İçindekiler

Contents. İçindekiler İçindekiler 2-Editorial 3-SCORE 5-SCORE Kongre 2014 7-Neglected Tour 2015 9-Pre Exchange Training 11-PRET Istanbul 2015 13-Ulusal Turlar 15-March Meeting 2015 Turkey Outgoings 17-Almanya da Fizyoloji 21-Brezilya

Detaylı

Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Uluslararası Katılımlı Ergoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Ruh Sağlığı ve Toplum Temelli Rehabilitasyon 30 Mayıs- 1 Haziran 2013 Hacettepe Kültür Merkezi, Ankara Bildiri Kitabı ISBN: 978-605-4628-70-4

Detaylı

Doktora Tezi Doctor of Philosophy

Doktora Tezi Doctor of Philosophy 930 Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Turizme Dayalı Bölgesel Kalkınma: Zeugma ve Çevresi için Bir Örnek Çalışma Tourism Based Regional Development in Southeastern Anatolia: A Case Study in Zeugma Ece ATEŞ

Detaylı

MESLEKİ YAŞAMDA BEDENSEL FAALİYET İLE KİTLE SPORU İLİŞKİSİ

MESLEKİ YAŞAMDA BEDENSEL FAALİYET İLE KİTLE SPORU İLİŞKİSİ 302 2. Çimen,O., Cicioğlu, İ., Günay, M., Erkek ve Bayan Türk Genç Milli Masa Tenisçilerinin Fiziksel ve Fizyolojik Profilleri, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, II (1), 9,1997. 3. Fox,E. L., Bowers,

Detaylı

Sayı: 22, Sene 2012. e-bülten. E-Bülten Sayı 22, 2012. Türkiye Biyoetik Derneği. Sayı: 22

Sayı: 22, Sene 2012. e-bülten. E-Bülten Sayı 22, 2012. Türkiye Biyoetik Derneği. Sayı: 22 Türkiye Biyoetik Derneği e-bülteni Sayı: 22, Sene 2012 e-bülten E-Bülten Sayı 22, 2012 Türkiye Biyoetik Derneği e-bülten Sayı: 22 1 İÇİNDEKİLER 3 Türkiye Biyoetik Derneği Etkinlikleri 6 EACME 2011 Raporu-

Detaylı

KARDİYORESPİRATUVAR EGZERSİZ TESTLERİ : UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME, NEDEN, NASIL?

KARDİYORESPİRATUVAR EGZERSİZ TESTLERİ : UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME, NEDEN, NASIL? Tarih : 28 10 2002 Saat : 15:00 Salon : 1 Panel Konusu : Test Protokolleri Moderatör : Hakan Gür KARDİYORESPİRATUVAR EGZERSİZ TESTLERİ : UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME, NEDEN, NASIL? Fadıl Özyener*, Hakan Gür**

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ

TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİ REHBERİ Turkey Health Tourism Guidebook 2009 İçindekiler Contents Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Adına Genel Koordinatör Dr. Dursun AYDIN Genel Yayın Yönetmeni Feyzullah AKBEN

Detaylı