Alternatif, koplementer, komperatif, biyolojik (rejeneratif) tıp, krono terapi (zaman bağlantısı ve terapi), salutogenesis

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alternatif, koplementer, komperatif, biyolojik (rejeneratif) tıp, krono terapi (zaman bağlantısı ve terapi), salutogenesis"

Transkript

1 Rejeneratif Tıp ve Spiritualite Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe Geleceğe Hazırlık Sempozyum Semineri 8 Alternatif, koplementer, komperatif, biyolojik (rejeneratif) tıp, krono terapi (zaman bağlantısı ve terapi), salutogenesis 21, 22, 23 Haziran 2011, Saat: 09:00-18:00 İstanbul Üniversitesi Rektörlük Merkez Binası Doktora Salonu İstanbul İstanbul University Rectorate Central Building Doctorate Hall, İstanbul June 21, 22, 23, 2011, Time: 09:00-18:00 Alternative, complementary, comparative, biological (regenerative) medicine, crono therapy, salutogenesis Preperation for the Future Symposium Seminar 8 Regenerative Medicine and Spirituality From Heart to Medicine, From Medicine to Heart Sergi: Tıpta Ebru Exhibition: Ebru (Water painting) in medicine Prof. Dr. Gülyüz Atkovar - İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Katkılarından dolayı ELGİNKAN VAKFI na teşekkür ederiz

2 TÜRKÇE ENGLISH Rejeneratif Tıp ve Spiritualite Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe Geleceğe Hazırlık Sempozyum Semineri 8 Regenerative Medicine and Spirituality From Heart to Medicine, From Medicine to Heart Preperation for the Future Symposium Seminar 8 Yard. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç Başlangıçta ve Horasan kültüründeki tıbbi gelişmede, sağlık; ruh beden birliği ve dengesi ile oluşur düşüncesi vardı. Zamanla tıp yalnızca bedene yönelen bir araştırma ve uygulama alanı haline geldi. Her ne kadar psikoloji, psikiyatri ve pedagoji bilimleri olgunlaştıysa da, geniş anlamda sonsuz bilgiye ve sonsuz algılamaya açık olan insanın spiritüel imkânları ihmal edildi. Özellikle 20. yy. da tıp bu eksikliklerini fark ederek telâfi yoluna gitti. Bütün bu çabaların ve tarihi gelişimin özetine ulaşmak ve bu bilgileri günümüz şartlarında değerlendirmek için Tıptan Kalbe, Kalpten Tıbba Geleceğe Hazırlık Semineri 8 toplantısı düzenlendi. Dr. Ulrich Randoll Rejeneratif Tıp (Latincesi regeneratio: yeniden oluşma, kendi kendini yenileme) halen geçerli biyolojik tıbbın yeni bir sahasıdır. Bu yeni bilim sahası, fonksiyonları bozulmuş hücrelerin, dokuların ve organların rejenerasyon (kendi kendilerini yenilemeleri) suretiyle çeşitli rahatsızlıklar / hastalıkların iyileştiği prensibini kabul etmekte olup, ağırlık noktalarından biri canlı vücudunun kendine özgü rejenerasyon - ve tamirat süreçlerini aktive etmektir. Bu temel bilginin ışığında, tıp dünyasında, hastanın kendi vücudunun rejenerasyon potansiyelinin tedavi açısından şuurlu olarak kullanılması hususu, büyük bir aktüalite kazanmaktadır. Bu bağlamda hasta ile yapılan ilk teşhis konuşmasından (anamnez) başlayarak, düzenleyici zaman süreçleri olan ritmik hücre süreçlerinin de göz önünde bulundurulması, tedavi önerilerinde giderek daha büyük bir rol oynamaktadır. Yeni psikoterapiden ve modern hücre biyolojisinden tutun da, Dr. Oruç Güvenç in en değerli temsilcisi olduğu Orta Asya pentatonik müziği, eski oryantal müzik ile sufi müziklerinin de tedavide kullanılmasını da kapsayan çok bir geniş açı söz konusu olmaktadır. Asst. Prof. Dr. Rahmi Oruç Güvenç In its beginning and its development in the Horasan culture, medicine had its basis in the idea that health is only possible with the unity and balance of spirit and body. In time, medicine changed into a research and application field which is only interested in the body. Although psychology, psychiatry and pedagogy have developed, in a wider perspective, the spiritual possibilities of the human being, which in fact is capable of acquiring and perceiving eternal kowledge have been desregarded. Especially in the 20th century, the medicine has headed towards completing those missing components. From Heart to Medicine, From Medicine to Heart 7 Preparation for the future seminar is organized to attain a summary of those endeavors and their historical backgrounds, and to evaluate them in today s circumstances. Dr. Ulrich Randoll Regenerative Medicine (Latin: regeneratio = renewal) is a new branch of biomedicine. Here, various diseases are being treated via the regeneration of cells, tissues and organs through the initiation of regenerative and restorative processes inherent in the body. On the basis of this knowledge the direct use of the patients body intrinsic potential for new therapeutic approaches becomes more and more scientific reality. Including mind and consciousness of patients together with rhythmic cell processes ( harmonic time pattern) in therapeutic concepts play thereby an increasing role. Scientific fields like Psychotherapy, modern cell biology and medicine are linked to the pentatonic Sufi music from former central Asia, already used to activate healing processes and whose main representative of our times is Dr. RAHMİ ORUÇ GÜVENÇ. Bilim Kurulu Düzenleme Kurulu Science Commitee Organizing Commitee Prof. Dr. Ahmet Aydın Dr. Ulrich Randoll Prof. Dr. Avni Babacan Dr. Gülşat Akmemet Dr. Mustafa Erşin Prof. Dr. Şafak Karamehmetoğlu Prof. Dr. Nil Sarı Prof. Dr. Ahmet Belce Yard. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç Sempozyum tercümanları Prof. Dr. Ahmet Aydın Dr. Ulrich Randoll Prof. Dr. Avni Babacan Dr. Gülşat Akmemet Dr. Mustafa Erşin Prof. Dr. Şafak Karamehmetoğlu Prof. Dr. Nil Sarı Prof. Dr. Ahmet Belce Yard. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç Translators Çiğdem Tanyar Sema Randoll Çiğdem Tanyar Sema Randoll 2 3

3 Program Program JUNE 21 HAZİRAN :00 Kayıt ve buluşma Registration & meeting 09:30 Prof. Dr Şafak Karamehmetoğlu Sempozyum açılış konuşması Symposium opening speech Müzik Music: Tümata 10:00-13:00 Oturum Session I Başkan Director: Prof. Dr. Nil Sarı Prof. Dr Nil Sarı Osmanlı döneminde sağlıklı yaşam Healthy life in the Ottoman times Dr Ulrich Randoll, Sema Randoll Vücudun kendine özgü ritimlerinin entrainment (resonansa gelme yoluyla etkileyerek beraberinde alıp götürme) etkisi sonucunda düzenlenmeleriyle gerçekleşen, kendi kendine organize olma ve sonuçta iyileşme halinin meydana gelişi Self organization and healing by entrainment of body intrinsic rhythms Ara Break Ebru sergisi açılışı Ebru exhibition opening Prof. Dr. Gülyüz Atkovar Ergoterapist, müzikterapist Ergotherapist, music therapist Azize Andrea Güvenç Bölünmemiş insan The undivided human being Prof. Dr Bingür Sönmez Kalp cerrahisi yoğun bakımında müzik ile tamamlayıcı tedavi Music therapy in heart surgery intensive care 13:00-14:00 Öğle arası Lunch break 14:00-18:00 Oturum Session II Başkan Director: Dr. Ulrich Randoll 14:00 Müzik Music: Harun Kolçak Yard. Doç. Dr Asst. Prof. Dr Rahmi Oruç Güvenç Türk müzik terapi geleneği ve insanlığın yüksek değerleri Turkish music and movement therapy tradition & the high values of humanity Doç. Dr Assoc. Prof. Dr Öznur Özdoğan Palyatif tıp ve maneviyat Palliative medicine and spirituality Dr Gülşat Akmemet Doğudan gelen ışık The light that is shining from the East Ara, müzik Break, music: Tümata Soru, cevap Questions & answers 18:00 Oturum sonu End of Session JUNE 22 HAZİRAN :00-13:00 Oturum Session I Başkan Director: Prof. Dr. Ahmet Belce Müzik Music: Tümata Prof. Dr. Ahmet Aydın Koroner kalp hastalığının önlenmesinde beslenmenin rolü The role of nutrition in the prevention of coronary heart desease Dr Michael Bachmaier-Ekşi: Geriatrik rehabilitasyonda İbni Sina Tıb bı ve R. Oruç Güvenç müzik terapisi İbn Sina Medicine and Dr. Oruc Güvenc Music Therapy in Geriatric Rehabilitation Ara, müzik Break, music: Tümata Prof. Dr Avni Babacan Ağrı bilinci ve ağrı tedavisi Pain awareness and pain treatment Dr Mustafa Erşin Enerji beden hekimliği ve tebabet Energy body medicine and the art of medicine 13:00-14:00 Öğle arası Lunch break 14:00-18:00 Oturum Session II Başkan Director: Prof. Dr Ahmet Aydın 14:00 Müzik Music: Tümata Uzm. Dr. Erol Can Kalp cerrahisinde holistik tıp felsefesi ve uygulaması The philosophy and application of holistic medicine in heart surgery Dr. Zülfikar Özkan Sağlıkta iletişimin gücü The power of communication in health Felix Wüst-Peter Kişilik bozukluğu rahatsızlıkları olan hastaların tedavisinde hayalgücü Imagination in the treatment of patients with personality disorders Klinik Psikolog, Psikoterapist Clinical psikolog, psychiatrist Ferisde Ekşi Psikiyatri hastanesinde psikoanalitik Tedavi Psychoanalytic treatment in psychiatric hospital Ara Break Soru, cevap Questions & answers 18:00 Oturum sonu End of Session JUNE 23 HAZİRAN :30-13:00 Oturum Session I Başkan Director: Yard. Doç. Dr Asst. Prof. Dr R. Oruç Güvenç Müzik Music: Tümata Dr. Mathias Brandenberger Hayat kalitesi sübjektif bir amaç olarak kanserle başa çıkmak Quality of Live (QoL) - as subjective aim in coping cancer Dr. E. Hakan Eraltan Alternatif Tıpta Modalite ve Algoritmaları ile Gerçek Yaklaşım The real approach with modality and algorithms in alternative medicine Ara Break Jürgen Scheuerhorst Birlik felsefesi ve kültürel farklılık Philosophy of unity and cultural difference Gernot Stanfel Farklı sosyal tıp enstitülerinde Türk müzik ve hareket terapisi Old oriental music and movement therapy in various medical institutions 13:00-14:00 Öğle arası Lunch break 14:00 Müzik Music: Tümata Soru, cevap Questions & answers 16:00 Kapanış Closing 4 5

4 Prof. Dr. Nil Sarı İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Başkanı, İstanbul Osmanlı döneminde sağlıklı yaşam Osmanlı hekimliğine göre sağlıklı yaşamak için altı etkenin gözetilmesi gerekir. Esbâb-ı sitte-i zaruriye olarak ifade edilen ve sağlıklı yaşamak için düzenlenmesi şart olan etkenler şunlardır: 1. hava ve solunum; 2.yiyecek ve içecekler (beslenme); 3. beden hareketi ve dinlenme; 4. duygu durumu (nefsin hareketi ve sakinliği); 5. uyku durumu / uyku ve uyanıklık; 6. boşaltma (istifrağ - zararlı ve gereksiz maddelerin atılması) ve tutma (iktibas - hayatî maddelerin tutulması). Öfke (gazap), neşe (ferah), kuruntu (vehim), utanma (haclet), keder (mahzun olma), korkma gibi duygu durumlarında nefsin hareket ettiği düşünülür ve bu hareket-i nefsâniyye tabiriyle ifade edilir. Duygu durumunun gülme, ağlama gibi davranışa yansıması ve terleme, sararma, kızarma gibi fizyolojik etkileri nefsin belirtileri (ârâz-ı nefsanî) olarak ifade edilir. Duygu durumunun ölçülü, dengeli olması insan sağlığı için gereklidir. Tıp yazmalarında; hareketlere/ davranışlara şuurlu biçim verme, terbiye anlamında riyazet terimi kullanılır. Duygu durum bozukluğu sağlığı bozar ve en başta kalbe zarar verir. Nefsânî ârazlardan korunma ve tedavi için Osmanlı tıbbında; ruhanî, meşguliyetle ve ilaçla tedavi yolları verilmektedir. Dr. Ulrich Randoll, Sema Randoll Matrix-Center Münih, Almanya Vücudun kendine özgü ritimlerinin entrainment (resonansa gelme yoluyla etkileyerek beraberinde alıp götürme) etkisi sonucunda düzenlenmeleriyle gerçekleşen, kendi kendine organize olma ve sonuçta iyileşme halinin meydana gelişi Zaman, yaşayan hücrelerin mekân desenleri ve bunların makro ölçekten nano ölçeğe kadar ritimleri, yıllardan beri hayat bilimleri alanında ilgi konusu olmaktadır. Albert Einstein in ritm olmadiginda yasamin varligi söz konusu olamaz sözünden esinlenerek, klinik bakış açısıyla şunları sorduk: 1. Genel olarak doku fonksiyonları ve özellikle de doku rejenerasyonu ve doku kapasitesi/performansi bedenin icsel zaman kalıplarına ne derece bağımlıdır (beyin ritimleri, nefes ritimleri, kalp kası ritimleri, hücre ritimleri, vs.)? 2. İnsan organizmasının bu 70 trilyon hücresini, tüm hayatı boyunca düzenleyen ve organize eden belirli ritimler var mı? 3. Organizatör nerede? 4. Bir yönetici mi var yoksa tek tek hücrelerin ortak çalışması ile kendi kendini yöneten bir organizasyon mu söz konusu? 5. Terapi amacıyla zaman kalıplarını beden dışından etkilemek (entrainment) ve bu özelligi tedavi icin kullanmak mümkün mü (müzik, hareket, matrixmobil v.s.)? Beden ritimlerini uyumlu tek bir hücrenin bir fonksiyonu olarak kabul ederek, özellikle iskelet kaslarınin hücrelerini inceleyerek işe başladık çünkü vücut ağırlığının %45 i ile söz konusu bu kaslar insan vücudunun en büyük organ ıdir. Tüm hayat dönemi boyunca 8-12 Hz de (beynin alfa ritmi) titreşen bu hücrelerin titreşmelerinin kas fonksiyonlarında fizyolojik ve patolojik anlamlarını araştırdık ve incelememizi hücre çevresine ve mikro sirkülasyona, hücre dışı matrisine (bag dokusu), kadar devam ettirdik. [1, 2, 3, 4] Özellikle de kronik hastalıkların semptomlarının, öncelikli olarak hücre seviyesindeki ritimlerde (zaman boyutunda) bir düzen kaybı ve biyokimyasal lojistik süreçlerin kötü yönetimi ve nihai olarak morfolojik yapıda (mekân dokusunda), X-ray ve NMR gibi görüntü veren metotlar kullanarak görebildiğimiz bozulmalar ile ilgili olduklarini tespit ettik. Bu gözlemlerin sonucunda bende, prensip olarak, hücresel süreçleri normal dediğimiz hale adapte edebilmek için vücuda dışarıdan harmonik bir şekilde uygulanarak bu hücre süreçlerini senkronize edebilecek olan tüm tedavi metotlarının (aynı bir arabanın eskilerde dışarıdan motoruna takılan kol un çevrilerek çalıştırılması gibi) iyileştirmek/şifa vermek için kullanılabileceği fikri doğmuş oldu. Bugün benim gözümde, kaynaklarını tüm olan ın (BİRLİK) içinde ihtiva ettiği doğal haldeki uyumluluktan alan ve zaman süreçlerini Prof Dr. Nil Sarı Head of İstanbul University History of Medicine an Deontology department, İstanbul Healthy life in the Ottoman times According to the Ottomans, six factors were to be considered for a healthy life. The six factors which were called Esbâb-ı sitte-i zaruriye and were obligatory for a good health were: 1. Air and breathing; 2. Food and drinks (nutrition); 3. Body movement and rest; 4. Emotional state (the movement and resting of the nefs (spirit)); 5. Sleep condition (asleep/awake); 6. Excretion (getting rid of the useless or harmful materials) and containment (of the crucial materials) It is belived that the nefs (spirit) actually moves during emotional states like anger, joy, apprehension, shame, fear. This movement is called hareket-i nefsâniyye. The behavioral reflections of the emotional state such as laughing, crying, or its physiological affects such as sweating, turning yellow, turning red are considered to be the signs of the nefs (ârâz-ı nefsanî). To have a balanced, contolled emotional state is essential fort he humen health. In the medical writings, the concious shaping of the movements/behaviours is called, in the sense of education (morality), riyazet (self-restraint). The disorders in the emotional state damages bodily health, mainly the hearh. To prevent or heal the undesirable signs of the nefs, the Ottomans applied spiritual, occupational and medical treatments. Dr. Ulrich Randoll, Sema Randoll Matrix-Center Munich, Germany Self organization and healing by entrainment of body intrinsic rhythms In the field of life sciences, the interaction of time and space pattern in living cells and its rhythmic order from macro scale to nano scale are in the focus since years. Inspired even by Albert Einstein Life without rhythm does not exist. we asked from the clinical side: 1. How far tissue function is in general and especially tissue regeneration even in chronic pain patients dependent from the organisation of biological, body intrinsic time patterns (brain rhythms, breathing rhythms, heart-rhythm muscle rhythms, cell rhythms etc.)? 2. Are there specific rhythms in the body ordering and organising these 70 trillion cells of a human organism the whole life span. 3. Where is the organizer? 4. Is it a conductor and/or self organization by cooperation of single cells? 5. Is it possible to entrain time pattern from outside the body (music, movement, Matrixmobil) for therapeutic reasons? Regarding body rhythms as a result of coherent single cell function, we analyzed especially those of the skeletal muscle because it is with 45% mass the hugest organ of the body. Oscillating in the range of 8-12 Hz (alpha-rhythm of the brain) the whole life span, we studied the physiological and pathophysiological meaning of pulsations and rhythms for muscle function an followed down to the level of the microcirculation and environment of the cells, the Extracellular Matrix. [1, 2, 3, 4] We found, that symptoms in chronic diseases are primarily correlated to a loss of order in time (rhythm) secondarily to the mismanagement in biochemical logistic processes on the level of cells and at the end to changes in space (morphological structure) pattern that we see in X-Ray and NMR-pictures. As principal consequence, the idea was born that all therapies that synchronize harmonically the cellular processes, to readapt to its normal from in- and outside the body can be used for healing - similar to the starter of a cars engine. For me the natural, (naturkonforme) coherence in the ONE is the scientific basis for all kind of time based treatments like music-therapy, repetitive movements (Sema, Sikir, walking etc.), modulating vibration therapies using body rhythms like Matrix-Rhythm-Therapy (MaRhy- The). Clinical results will be presented how tissue regeneration during rehabilitation even in worst surgical cases as well as chronic diseases increases by only using entrainment effects. Literature: Please contact the author 6 7

5 de göz önünde bulundurarak etki eden müzik tedavisi, tekrarlanan hareketler (sema, zikir, ve hatta yürüs yapma gibi), vücut ritimlerini kullanan düzenleyici titreşim terapileri (Matriks-Ritim-Tedavisi/MaRhyThe) gibi tüm tedavi uygulamalarının bilimsel bir tabana dayanmakta oldukları açıklanabilir hale gelmiştir. En ağır cerrahi vakaların rehabilitasyonunun yanı sıra kronik hastalıklarda da sadece entrainment etkisinin kullanılmasıyla doku rejenerasyonunun nasıl arttığı klinik sonuçlarla gösterilebilmektedir. Azize Andrea Güvenç Ergo terapist, İstanbul Bölünmemiş insan Avrupa üniversite tıbbının gelişimi, gittikçe artan bir şekilde, çoğunun kaynağı şaman kültüründe bulunan Avrupa dışı geleneksel tedavi yöntemlerinin katılımıyla olmaktadır. Bu yöntemler, insanın tüm duyularını işin içine katan bütüncül temelleriyle oldukça etkileyicidirler. Beden kadar zihin ve ruha da temas etmeye çalışmaktadırlar. Adına sağlık dediğimiz gizli dinamik denge, beden gibi zihin ve ruhu da kapsamaktadır. Peki biz bu parçaları neden yapay bir şekilde birbirlerinden ayırıyoruz? Bu parçalar arasındaki denge destekleyici, güçlendirici ve iyileştirici yöntemlerin belirli özellikleriyle nasıl kuvvetlendirilebilir? Biz Tümata olarak, hepimizin içinde, derinliklerimizde, kalbimizde, kemiklerimizde ve ruhumuzda, iyi olmamızı sağlayan, destekleyici, hayati bir iç huzuru ve doğuştan gelen, büyük, çok yönlü ve yalnızca kavramsal olmanın ötesinde bir zeka olduğu düşüncesini taşıyoruz. Bu kapasiteyi harekete geçirip, üzerinde çalışıp kullanıma soktuğumuzda fiziki, duygusal ve manevi olarak çok daha sağlıklı oluyoruz; ve çok daha mutlu. Düşüncelerimiz bile daha berrak oluyor ve hayatın fırtınalarından daha az etkileniyoruz. Müzik, dans, hareket, sanat, terapi, tıp, psikoloji ve maneviyat arasında, fiziki, zihinsel, duygusal ve manevi iyileşmeyi destekleyecek tamamlayıcı bir bağ kurulabilir. Prof. Dr. Bingür Sönmez Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı, İstanbul Kalp cerrahisi yoğun bakımında müzik ile tamamlayıcı tedavi İnsanoğlu müziği tedavi amaçla ilkel çağdan beri kullanmakta: şamanlardan, mitik Orfeustan, orta çağ islami şifahanelere kadar. Son yıllarda bu tarihi mirasımız ayni amaçla yine kullanılmaya başlamıştır. Her hastalık fiziki sorunlarıyla birlikte psikolojik sorunları da yaratmaktadır. Çalıştığımız Kalp Cerrahisi Yoğun bakım Ünitesi bu sorunların en ağır birlikteliğini yaşatır. Hastanın ölüm korkusu, yaşam kaygıları, endişeleri zirve yapar. Bu stresi yatıştıracak, ümitlerini arttıracak her yöntem değerlidir. İbni Sina en uygun olarak müzik dinletilmesini önermiştir. Komada olan veya uyanık, uzun süre yatan hastalarımıza müzik terapisi kaset, CD, MP3 çalar ve kulaklık ile, kendisi de müzisyen olan yoğun bakım hekimimiz, 25 yıldan beri uygulamakta. Memorial Hastanesi KVC Yoğun Bakım Ünitesi nde dünyada KVCYB ünitelerinde ilk kez müzik terapisi canlı ney icrası ile kendi doktoru tarafından 7 yıldan beri uygulanıyor. Misafir sanatçılar da ney, arp gitar, kaval, udi üstatları davet edilip, hastalarımıza ve çalışanlara unutulmaz anlar yaşatılıyor. Tasavvuf müziğin olumlu psikolojik etkisi, kalp ritmine, tansiyona, solunum üzerine etkileri kendi bilimsel çalışmamızla teyyid edilmiştir. Yard. Doç. Dr. Rahmi Oruç Güvenç Etno müzikolog ve müzik terapist, İstanbul Türk müzik terapi geleneği ve insanlığın yüksek değerleri Azerbaycan Gobustan kayalıklarındaki dans eden insanların resimleri bizi yıllık proto- Türk müzik ve hareket gerçeği ile buluşturmaktadır. Baksı ve kam adı verilen tedavicilerin müzik, ritim ve hareketi kullanarak fiziki ve mental değişiklikler sonucu tedavi yaptıkları ve pentatonik müziğin az bilinen imkânlarını kullandıkları bilinmektedir. Sonraki dönemde 1000 yıl önce Türk Horasan kültüründe gelişen makam müziğinin etkileri Azize Andrea Güvenç, Turkey Ergotherapist, İstanbul The undivided human being The expansion of modern university medicine in Europe, is more and more added by traditional healing systems, exterior from Europe. They have their sources mostly in shamanic cultures. They are impressing with holistic bases, which integrates all senses of human being. They try to touch as well body, mind and soul. They try to bring human being back to balance. The secret dynamic balance we call health, involves the body as well as the mind and the soul. And why we are separating, splitting artificially these parts from each other? And how can the balance between these parts be enhanced by specific qualities of sustaining, restorative and healing methods? In the work of Tümata we believe that we all have, lying deep within us, in our hearts, in our very bones and in our soul, a capacity for a dynamic, vital, sustaining inner peacefulness and well-being, and for a huge, innate, multifaceted intelligence that goes way beyond the merely conceptual. When we mobilize and refine that capacity and put it to use, we are much healthier physically, emotionally and spiritually. And much happier. Even our thinking comes clearer and we are less plagued by storms of life. Music, dances, movements, art, therapy, medicine, psychology and spirituality can find to an additive connection, which can support healing processes in the physic, mental, emotional and spiritual field. Prof. Dr. Bingür Sönmez Head of Memorial Hospital heart and vein surgery department Music therapy in heart surgery intensive care The music is one of the oldest therapeutic methods of the mankind: beginning from shamans, throw legendary Orpheus, to the traditional middle age Islamic medicine. In the last decades music therapy is in use again. Every illness together with physical, brings also psychological problems. In the Cardiovascular surgery the stress, fair of dying, life worries and expectations makes a peek. According to İbni Sina, a music is the best way to make a patient happy and healthy. We use a music therapy for 25 years. For patients in coma, or awaked long staying patients we used cassette records, CD s or MP3 by head phones. Seven years ago for first time in the Cardio- Vascular surgery İCU we began to play alive a mystic Islamic music with a nayreed flute, performed by the physician in charge. Many guest musicians, playing nay, arch, guitar, kaval, balaban, ud gave the patients and us unforgettable experiences. We arranged a clinical experiment and confirmed a beneficial effects of the mystic music by nay on the psychology ( 40 questions test) and the positive effect on the heart rate, blood pressure, respiratory frequency and hemoglobin oxygen saturation. Assoc. Prof. Dr. Rahmi Oruc Guvenc Ethnomusicologist and music therapist, Istanbul Turkish music and movement therapy tradition and the high values of humanity The wall paintings of dancing people in the Gobustan Rocks in Azerbaijan get us to meet with the reality of years old proto-turkish music and movement therapy. It is known that the healers called Baksı or Kam were used to create physical and mental changes by using music, rhythm and movement and the little known possibilities of pentatonic music to heal people. In the following time period, a 1000 years ago, the effects of the makam music that developed in the Turkish Horasan culture, were applied in the Şifahane s (old name for hospital- meaning healing house) during the Seljuk and Ottoman times and today these effects are proved in laboratory researches and took their place in modern medicine by rediscovery. During a music therapy session Ms. Roswitha Kottek, a painter from Vienna, saw some other colors than that exist in the world. This case is interpreted as showing the relation between 8 9

6 Selçuk- Osmanlı zamanlarında şifahanelerde uygulanmış olup günümüzde laboratuar çalışmaları ile doğrulanarak ve modern tıp içinde yeniden keşfedilerek yerini almıştır. Bir müzik terapi seansında Viyanalı ressam Bayan Roswitha Kottek dünyada görmediği renkleri görmüştür. Bu olay müzik terapinin insan yapısı imkânlarının geniş boyutlarla ilişkisini ortaya koyduğu şeklinde yorumlanmıştır. Viyana daki reseptif müzik terapi seansında katılımcı olan Susanne Saime Tuschl, acemaşiran makamı icrası sırasında vücudunun bütün yapı malzemesinin yenilendiğini hissetmiş ve sanki yeniden doğdum diyerek duygularını ifade etmiştir. İnsanın her hücresinin bir sesi ve bir ritmi olduğu da biyolojik ve rejeneratif tıp ile beden ruh ilişkisinin sonsuz imkân sahasını işaret etmektedir. Doç. Dr. Öznur Özdoğan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı. Ankara Palyatif tıp ve maneviyat Palyatif bakım, özünde ağır hastalıkları olan her yaştan insanın ve onlara bakım sağlayan kişilerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan disiplinler arası bir yaklaşımdır. Hem bir bakım felsefesi hem de klinik bir bakım yaklaşımıdır. Hastalar ve onlara bakanlar için fiziksel, psiko-sosyal ve manevi boyutlardaki ihtiyaçları ele alır. Maneviyat, bireyin yaşamında değer, amaç ve anlam aramasıyla ilgilidir. Manevi olan her şey acıları öğrenmeye, düşmanlığı işbirliğine, kayıtsızlığı sevgiye dönüştürür. Palyatif bakım merkezlerinde hem hastalara hem de onlara bakım sağlayanlara din psikolojisi uzmanlarınca uygulanacak manevi-psikolojik yaklaşım yaşam kalitesini yükseltecektir. Bildiride 10 yıldır kanser hastalarıyla manevipsikolojik yaklaşımla yapılan araştırma, süreci ve sonuçlarıyla birlikte sunulacaktır. Dr. Gülşat Akmemet Doğu tıbbı ve akupunktur uzmanı. Ankara Doğudan gelen ışık ŞİFACILIK, Hastalıkları hafifletmeye ve iyileştirmeye yardımcı olan bir insanın ellerinden faydalanılmasıdır. ŞİFACILIK, tıbbın kenar dallarından muhtemelen tanımlanması en zor olmasına rağmen en sık başvurulan alandır. Her ülkede hastaları şu veya bu şekilde iyileştiren insanlar vardır. Tedavide yardımcı rolü olan birçok kişi, örneğin; hemşireler ve fizyoterapistler, osteopatlar ve chiropraktisler gibi tıp pratisyenleri ve doktorlar yaptıklarının farkına varmasalar bile her gün şifacılık yapmaktadırlar. Bilahare kendilerine şifacı adını veren kişiler gelmektedir. Batı ülkelerinde ve Ülkemizde de bunlardan yüzlercesi mevcuttur. Kişilerarası ilişkilerde şifacılık sanatı oldukça eskidir. Eski doğu tedavi sistemlerinde elle şifa verme teknikleri kullanılmıştır. Eski Mısır şifa tapınaklarında da rahipler ellerini kullanmışlardır. Günümüzde de şifanın profesyonel olmayanlarca da yaygın olarak uygulanması kabul görmektedir. Modern tıp temelinden uzaklaşmadan, Anadolu ve Türk kökeni olan halk tıbbında kullanılmış tüm bitkisel tedavi yöntemlerini, kişiye özgü doğru beslenme ve egzersiz alışkanlıklarını kapsayan geniş yelpazeye, özellikle Doğu tıbbında oldukça önemli bir yer tutan akupunktur, enerji tıbbı tedavisini de ekleyerek (oriantal medicine) yeni bir sentez tıbbı oluşturmaktır. Prof. Dr. Ahmet Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Metabolizma ve Beslenme Anabilim Dalı başkanı, İstanbul Koroner kalp hastalığının önlenmesinde beslenmenin rolü Koroner kalp hastalığı (KKH) dünyada meydana gelen tüm ölümlerin neredeyse yüzde 50 sine yol açarak, dünyada mortalitenin en önde gelen sebebidir. Son yıllarda bir şekilde KKH sebebiyle meydana gelen ölümlerde azalma olmasına rağmen, hastalık hızı kalp hastalığı insidansı- yükselmeye devam etmektedir. Kalp hastalığı için risk faktörleri çok fazla olmasına rağmen, beslenme en önemli olanıdır. Bu sunumda KKH ve beslenme faktörleri arasındaki ilişki ele alınacaktır. the human made possibilities of music therapy and vast dimensions. In a music therapy session in Vienna participant Susanne Saime Tuschl, during an Acemaşiran makam (tonality) interpretation felt that all her body structures were renewed and expressed her feelings by saying As if I was reborn. Also the truth that each cell of the human body has a sound and a vibration indicates, with biological and regenerative medicine, the infinite possibility field of body and soul relation. Asst. Prof. Dr. Öznur Özdoğan Ankara University Faculty of theology Head of the Psychology of religion department. Ankara Palliative medicine and spirituality Palliative care in its essence, is an interdisciplinary approach that aims to increase the life quality of the patients with serious diseases and the people who take care of them. It is both a philosophy of care and a clinical health care system. It deals with needs of the patients and the people who take care of them, in physical, psychosocial and spiritual levels. Spirituality is about the person s search for a value, aim and meaning in life. Everything that is spiritual transforms the pain into teaching, hostility into cooperation and carelessness into love. The spiritual- psychological approach applied by religion psychology specialists to the patients and to their caretakers in palliative care centers would increase their quality of life. In this lecture, the research on cancer patients done with a spiritual- psychological approach will be presented with its course and results. Dr. Gülşat Akmemet Eastren medicine and acupuncture specialist The light that is shining from the East HEALING is to make use of the hands of a person who helps to palliate and cure a desease. HEALING is probably the most difficult dicipline of medicine to defined but it is the one that is referred mostly. In all of the countries there are people who can heal the patients in one way or another. Even though they don t realize themselves, the doctors and many practitioners of medicine and people who play helping roles in treatment of the deseases like nurses, physiotherapists and osteopaths and chiropractors make healing every day. Afterwards people who call themselves healers come. In the west and also in our country hundreds of them exist. The art of healing on the personal relations is quiet ancient. In the ancient eastern medicine systems techniques of healing by hands is used. In the ancient Egyptian Healing Temples the priests used their hands. In todays world the healing done by the nonprofessional people is also accepted. Without leaving the basics of modern medicine, all the herbal medicine methods that are used in the Anatolian and Turkish culture as household remedies, personal and right nutrition and exercise habits, acupuncture that is especially widely referred treatment method in the East and energy medicine therapy is brought together to form a new sythesis of medicine: the oriental medicine. Prof. Dr. Ahmet Aydın Istanbul University Cerrahpaşa Facululty of Medicine, Head of Child diseases Metabolism and Nutrition Department The role of nutrition in the prevention of coronary heart desease Coronary heart disease (CHD) is the leading cause of mortality in the world, causing almost 50 percent of all deaths. In the recent years mortality rates from CHD have declined somewhat, the morbidity rates the incidence of heart disease continue to rise. Although there is lot of risk factors for heart disease, nutrition is the most important one. In this lecture the relationship between CHD and nutritional factors will be discussed. Dr. Michael Bachmaier-Ekşi: Assistant medical director of the mobile rehabilitation, wichern-hospital, Berlin, consultant of family medicine, geriatrics, naturopathic treatment and acupuncture. İbn Sina Medicine and Dr. Oruc Güvenc Music Therapy in Geriatric 10 11

7 Dr. Michael Bachmaier-Ekşi: Mobil rehabilitasyon Wichern hastanesi asistan medikal direktörü, aile tıbbı, geriatri, nöröpatik terapi ve akupunktur uzmanı, Almanya Geriatrik rehabilitasyonda İbni Sina Tıbbı ve Dr. Rahmi Oruç Güvenç müzik terapisi At the Berlin Wichern Hospital for Geriatric Rehabilitation the Dr. Oruc Güvenc Music Therapy is an important element of our concept of Ibn Sina medicine. Music therapy, cupping, massage and phytotherapy are used to support the standard rehabilitative therapies like physiotherapy, ergotherapy, logopedics, neuropsychology or psychology in a holistic way. In the Dr. Oruc Güvenc Music Therapy different temperaments and diseases are treated by different tonalities, known as makamat. This lecture introduces in a modern concept of Ibn Sina Medicine and presents the results of a study about the application of Dr. Oruc Güvenc Music Therapy during the rehabilitative treatment of humerus fractures in elderly patients. The autor is assistant medical director of the mobile rehabilitation at the Wichern hospital berlin and consultant of family medicine, geriatrics, naturopathic treatment and acupuncture. From 1995 to 1996 he worked at the German Hospital in Istanbul and studied the Ibn Sina Medicine. Since 2000 he is in training of Traditional Turkish Music Therapy under the direction of Dr. Oruc Güvenc and conducts the Ibn Sina Medical Center in Berlin-Kreuzberg. Prof. Dr. Avni Babacan Gazi Üniversitesi, Algoloji Anabilim Dalı Başkanı. Ankara, Ankara Ağrı bilinci ve ağrı tedavisi Ağrı vücudu zararlı etkenlerden koruyan bir savunma mekanizması olarak bilinse de uzamış ağrılar organizmaya zarar vererek beyinde ağrı hafızası oluşmasına ve tedavisi güç inatçı ağrılara yol açar. Ağrı tedavisi bir insanlık hakkıdır. Ülkemizde çeşitli hekimlik branşları ağrıyla ilgilenmektedir. Ağrılı hastaların ilgili branşlarla birlikte ele alınması, bütüncül değerlendirilmesi ve ortak tedavi kararıyla uygulamalar ideal tedavidir. Bunun yanı sıra akupunktur, nöral terapi, müzikoterapi gibi tamamlayıcı tekniklerin de ağrı tedavisinde önemli yeri vardır. Ağrı çekmek kader değildir. Ağrın varsa duyur sesini. Dr. Mustafa Erşin Genel Cerrahi Uzmanı. Enerji Tıbbı ve Uygulamaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Enerji beden hekimliği ve tebabet Tıp Eğitimi ya da bugünkü anlayışta Modern Tıp Eğitimi ile edinilen bilginin verdiği Doktor ünvanı ile hastalıklara SAVAŞ açan bizler, akademik bir unvanı kullanarak Tabip lik yaparken sağlığın unsurlarını birbirinden ayırarak hastalık aramakla meşgulüz. Tıbbın temelinde ise sağlığın korunması ve sağlıklı kalınması temel hedeftir. Bunu sağlamanın yolu da sağlığın tüm unsurları ile, yani beden,zihin,duygu ve ruh sağlığının bütünsel olarak ele alınması ve desteklenmesidir. Sağlıklı kalmayı destekleyen ve oluşan hastalık tablolarına karşı bilgisi ile müdahale ederek tedavi eden kişi ise Hekim olmak zorundadır. Hekim, hikmet sahibi anlamına gelen ünvanı ile, beden, zihin, duygu ve ruh hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Yalnızca Beden ve Ruh u iki ayrı unsur olarak ele alıp her birini ayrı ayrı ve sistematik olarak inceleyen Modern Tıp Eğitimi anlayışı ile, hekim olma felsefesi temelde çelişmektedir. Geleneksel Tıp veya Doğu Tıbbında bu unsurlar çok ayrıntılı bir şekilde tarif edilmiş ve tanımlanmıştır. Bu tanımlardan en önemlisi Enerji Beden olarak öne çıkmaktadır... Uzm. Dr. Erol Can Memorial Hastanesi KVC Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi, İstanbul Kalp cerrahisinde holistik tıp felsefesi ve uygulaması Memorial Hastanesi KVC Yoğun Bakım Ünitesi, yoğun bakımda Kanıta dayalı tıp (Evidence based medicine) ile Bütüncül (Holistik) tıp anlayışını benimsemekte. Klasik Batı Tıbbı, Geleneksel İslam Tıbbı, Tamamlayıcı Uzak Doğu Tıbbını birleştiren bu yeni kavramın daha geniş yorumu ve yoğun bakımda uygulanması yıllarca gelişmekte olan bilgi ve tecrübemize dayanır. Rehabilitation At the Berlin Wichern Hospital for Geriatric Rehabilitation the Dr. Oruc Güvenc Music Therapy is an important element of our concept of Ibn Sina medicine. Music therapy, cupping, massage and phytotherapy are used to support the standard rehabilitative therapies like physiotherapy, ergotherapy, logopedics, neuropsychology or psychology in a holistic way. In the Dr. Oruc Güvenc Music Therapy different temperaments and diseases are treated by different tonalities, known as makamat. This lecture introduces in a modern concept of Ibn Sina Medicine and presents the results of a study about the application of Dr. Oruc Güvenc Music Therapy during the rehabilitative treatment of humerus fractures in elderly patients. The autor is assistant medical director of the mobile rehabilitation at the Wichern hospital berlin and consultant of family medicine, geriatrics, naturopathic treatment and acupuncture. From 1995 to 1996 he worked at the German Hospital in Istanbul and studied the Ibn Sina Medicine. Since 2000 he is in training of Traditional Turkish Music Therapy under the direction of Dr. Oruc Güvenc and conducts the Ibn Sina Medical Center in Berlin-Kreuzberg. Prof. Dr. Avni Babacan Gazi University, Head of Algology Department. Ankara Pain awareness and pain treatment Although pain is knowm as a defence mechanism of body, prolonged pain is harmful to the organism as pain memory consists in the brain and causes intractable pain. Pain treatment is one of the human rights. In our country many medical specialities treat pain. Pain patients must be evaluated by a team of profesionals from relevant proficiencies including Algology specilists and a whole approach and concensus must be achieved for a better treatment plan. Complementary treatment modalities such as acupuncture, neural therapy, musicotherapy are also available for pain therapy. Pain is not a destiny and must be treated. If you have pain, call it. Dr. Mustafa Erşin General surgery specialist. Head of the Energy Medicine and Applications association, İzmir Energy body medicine and the art of medicine The knowledge we recieve from the medical education or in today s context The modern medicine education gives us the doctor title and with this academic title we start to fight against the ilnesses. As we try to do healing with our academic title before us, we try to look for the illness by disintegrating the health concepts. But the key to medicine is to protect the healthy state and to keep healthy is it s main objective. To ensure this we must take all the concepts of health, the body, mind, emotion and the soul as one and support it as a whole. The person who supports the healthy state and heals in the case of an illness bu interfening with his/her knowledge must be a Hekim. A Hekim meaning the one who has wisdom must have knowledge about the body, mind, emotions and the soul. The philosophy of being a hekim and the modern medicine education which takes the body and the soul as two separate concenpts and examines them systematically, contradicts each other in principle. In the traditional medicine of the Eastern Medicine these concepts are described in precise detail and defined. One of the most important concepts in these definition comes foth as the Energy Body Specialist Dr. Erol Can Head doctor of Memorial hospital KVC intensive care The philosophy and application of holistic medicine in heart surgery In the Cardio-vascular surgery İCU of the Istanbul Memorial Hospital as a philosophy of care, we accepted the Evidence Based Medicine and Holistic Medicine approach.it is based on the development of our own knowledge and practice by the years in Conventional Classical Western Medicine, Traditional Islamic Medicine and a Complementary Far Eastern Medicine. The main principles of bringing 12 13

8 Ekip öncelikli görevini cihaz ve ilaçların yanı sıra, tamamlayıcı tıbbın imkânlarını da kullanarak uygulamaktadır. Ortam konforundan Feng shui den başlayarak, kişinin özelliklerine göre psikoterapi, müzik terapisi canlı ney icrası ile kendi doktoru tarafından uygulanıyor. Nefes çalışmaları - Solunum fizyoterapisi, kineziterapi, fizik tedavi, diyet, evde takip ve bakım, sanatoryum organizasyonu, Kalp yogası, sosyal terapi (By-pass kulübü) v.s.hastayı bir insan bütünü olarak görmek ve davranmak hayat ve mesleki felsefemizi oluşturmuştur. Dr. Zülfikar Özkan İletişim Uzmanı- yazar Sağlıkta iletişimin gücü Sağlık ile iletişim arasında nasıl bir ilişki vardır? İletişim kurma tarzının tıbbi değeri var mıdır? İletişimsizlik, stres ve depresyona sebep olabilir mi? Hastaları doktorların hangi davranışları mutlu ediyor? Hastanın, doktora güveni mi, yoksa ilaçlara güveni mi daha önemlidir? Doktorları, hastalarla iletişimde başarıya götürecek sözsüz unsurlar nelerdir? Sosyal ilişkilerin sağlık üzerinde etkisi var mıdır? Hasta ile ilk defa bir araya gelen sağlık personeli, etkili iletişim kurmak için nelere dikkat etmelidir? Felix Wüst-Peter Psikoterapist, Lachen Sosyal Psikiyatri Servisi, İsviçre Kişilik bozukluğu rahatsızlıkları olan hastaların tedavisinde hayalgücü Jeffrey young tarafından geliştiren Şema Terapi uygulamasında hayal gücü, bütün terapatik ve iyileştirici çalışmaların merkezinde yer alır. Hastalar çeşitli rahatlama ve gevşeme teknikleri kullanılarak trans haline sokulur. Bu teknikler Eski Oryantal Müzik ile birlikte kullanıldığında çok etkili oldukları kanıtlanmıştır. Hastalar çocukluklarından ya da gençliklerinden beri gelen rahatsız edici durumlarla ve duygularla yeniden temas etmek için yönlendirilirler. Hasta bu duyguların ve eylem şekillerinin mutlu ve başarılmış bir hayata engel olduğunu düşünmektedir. Hasta ve therapist sakin bir ortamda bu duygu ve düşünceler üzerinde çalışırlar. Yoğun duygusal terapatik ilişki başarılı bir tedavinin temelini oluşturur. Kendini temizleme sürecinden geçmiş olan trapistin kalbinin uyanıklığı, hastaya bu derin içsel sürece dahil olmak için güven verir. Terapistler için olan pek çok batı eğitim sisteminde kişisel olgunlaşma sürecine pek fazla yer verilmez. Şema Terapi ye göre başarılı bir tedavide bu nokta çok önemli bir rol oynamaktadır. Hastalara sık sık hayatın anlamına dair sorular ve şüpheler arasında rehberlik yapmak gerekmektedir. Tasavvufta, şefkat ve merhamet geliştirmek, kalbi cilalamak çok önemlidir. Bu anlamda, yukarıda anlatıldığı gibi maneviyat ve psikoterapi arasında bağlantı kurmanın şifa gerektiren durumlarda çok mantıklı olduğu kanıtlanmıştır. Bu tür tedaviler kişilik bozuklukları olan hastalarla yapılan pek çok çalışmada çok iyi sonuçlar vermiştir. Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe konferansının konusu da tam olarak bu tür çalışmalardır. Ferisde Ekşi Uzm. Klinik Psikolog, Psikoterapist, Almanya Psikiyatri Hastanesinde Psikoanalitik Tedavi Bu konuşmada Berlin deki bir psikiyatri hastanesinde (TWW) uygulanan, psikoanalize dayanan multimodal psikiyatrik-psikoterapi tedavisi anlatılmaktadır. Tedavinin odak noktası hastaların içruhsal ve kişilerarası çatışmalarıdır. Ağır kişilik bozukluklarının arka planında yer alan kendine zarar verme, intihar girişimleri ve yıkıcı ilişki kalıpları, psişik yaralanmaların ve erken travmaların şifrelenmiş evreleridir. Bireysel tedavideki asıl amaç, teröpatik karşılaşımdaki burada ve şimdi ye yapılan bilinçsiz aktarım ile ilgilenmektir. all them to gather as a Holistic medicine is the aim: to provide a whole physical, mental, emotional, social and spiritual health. Parallel to the use of mainly modern medicaments and devices of conventional medicine, we use the basic issues of the Complementary (Alternative) medicine also. Beginning from the comfort of the İCU environment, arranged by Feng-Shui specialist; according to the personality of the patient, we practice a psychotherapy as well and a music therapy by reed flute (nay), performed by the chief doctor of the İCU. A respiratory exercises- Respiratory physiotherapy, kinezitherapy, diet, home care, organization of the sanatorial treatment, Cardiac Yoga, a social therapy ( By-pass Club) e.g. The approach to the patient as a whole person, formed our living and professional philosophy. Dr. Zülfikar Özkan Communication Expert, Author The power of communication in health What is the correlation between health and communication? Is there any medical value of communication style? Can bad communication cause stress and depression? Which behaviours of doctors can make their patients happy? From the patient s two trust aspects; trust to the medicine and trust to the doctors. Which is more important? What are the non-verbal facts which make doctors good at communication with their patients? Is there any effect of social relations on health? What are the points that healtcare staff should be careful about when they first see their patients? Felix Wüst-Peter Psychotherapist, Social Psychiatric Service Lachen, Switzerland Imagination in the treatment of patients with personality disorders In the socalled Schematherapy which was developed by Jeffrey Young imagination is at the center of any therapeutic and healing work. Patients are brought in a trance state with the help of different technics of relaxation and release. This technics combined with the ancient oriental music proved to be very effective. Patients are guided to come in contact with previous disturbing situations and emotions from childhood or youth. These are emotions and patterns of action which the person thinks are of bad influence for a happy, fulfilled life. These feelings and emotions become the topic which patient and therapist are working with in the relaxed condition. A dense emotional therapeutic relationship lays the foundation for successful treatment. The alertness of the heart of the therapist, which has had a process of cleaning itself gives the patient the confidence to engage in this deep inner process. In most western training for therapists the personal spiritual maturation process finds little attention. Schematherapy thinks, that this is of crucial meaning for a successful treatment. Often patients have to be guided through questions and doubt of the meaning of life. In Sufism, the development of charity and compassion, the polishing of the heart is very important. In this sense, the connection between spirituality and psychotherapy as described above proved to be wise in healing settings. This kind of treatment for patients with personality disorders showed very good results in various studies. The topic of the conference from heart to medicine, from medicine to heart describes exactly this kind of work. Ferisde Ekşi Cand. Psikoanalist, Germany Psychoanalytic treatment in psychiatric hospital This lecture introduces a concept of a multimodal psychiatric-psychotherapy treatment for residential therapy, based on psychoanalysis, which is practiced in a psychiatric hospital in Berlin (TWW). Focus of the treatment are in short intrapsy

9 Dr. Mathias Brandenberger Psikiyatrist, psikoterapist, Sonneneck Klinik, Badenweiler, Almanya Hayat kalitesi sübjektif bir amaç olarak kanserle başa çıkmak AMAÇ: Bilindiği gibi alternatif/tamamlayıcı tip kanser hastalıklarında olukça geniş ölçüde -hayatın niteliğini ( QoL) geliştirmek için- kullanılmaktadır. Bu konuda bir konsept olarak kanser gibi bir hastalıkla baş etme hayat niteliğini ( QoL) kazanmada somut bir netice verebilmektedir. Bazı kişiler ayrıca hayat surelerinin de uzayacağını düşünmektedirler. Bu nedenle görülüyor ki hastalıkla bas etmede ki sübjektif konseptin ne olduğunun daha etkin ve derin biçimde bilinmesi ve fonksiyonel manalarının içeriklerinin / hastanın kullandığı terapi metotlarının stratejik olarak etkinliklerinin değerlerinin bilinmesi oldukça önemlidir. METODLAR: Hastaneye tedaviye gelen kanser hastalarına ( çoklu model terapide) başvuruları, esnasında mistletoe hazırlılıklarının (viscum album) iki süreçli bir sorgulama sureci çalışmasına katılmalarının mümkün olup olmadığı sorularak onayları alındı, (biri ilkinden 3 ay sonra olmak üzere iki aşamalı sorgulama yapıldı) 110 hastadan 25 I ( s=21) hayat niteliği (QoL) ve mistletoe terapi (MT) sorgulamasına dair birçok belge doldurdular ve 17 (s=12) si ayrıca bu soru belgelerine ek olarak görüşme yapılmasını da kabul ettiler. Görüşmeler niteliksel bir içerik analizi yapılmasında alt yapı oluşturdu. Sonuç: Sorgulamalar MT. ye karşı hayat niteliğin (QoL) ve hayat niteliğine (QoL) dair beklentilerin önemini gösterdi. Görüşmeler de, cinsiyet farklılıklarının hastaların bu süreçle baş etmelerinde etkin farklı sonuçları (yaklaşım, tedavi amacı) meydana çıkardığı görüldü. Bundan baksa bulgular, hastaların bireysel inanışlar ve beklentileri ( kişinin amacı / dünya görüsü / tedavi oluşumuna yönelik beklentisi, kanser hastalığına karşı durusu ) arasındaki iç iliksi etkilerlini ve onların tedavileri / baş etme yöntemlerini de ortaya koydu. ÖZET: Araştırma kanser gibi eksistensal bir hastalığı olan kişilerin tedavi surecine belirli bir destek; baş etme yöntemi oluşturma çabalarında, kendi geçmişlerindeki görüşlerine; eski yorumlarına rağmen tedavi edici bir yaklaşım sağlamada etkili olmuştur. Sübjektif stratejik yaklaşım özellikle motivasyonla ve duygularla (subjektif QoL) alakalıdır. Dr. E. Hakan Eraltan Akupunktur uygulayıcısı, eğitmeni ve yazar Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Ilmi Tedgigat ve Tıbbi Berpa Enstitüsü, Baku, Azerbaycan Alternatif Tıpta Modalite ve Algoritmaları ile Gerçek Yaklaşım Alternatif denilen tıbbın bilimsel gerçekliklerle bilinen ve kabul edilen en önemli modalitelerinden biri akupunkturdur. Akupunktur cildin yardımıyla bedeni ruhsal zihinsel ve fiziksel olarak uyarır. Cildin hemen altından başlayan yapılar hücrenin çekirdeğine kadar uzanır. Mikroevren, cilt üzerinde bir nokta ve makroevren ise gastrointestinal kanal, kalın barsak ya da herhangi bir organ olabilir. Bunlar arasında iletişim ve karşılık gelen noktalar ya da alanlar vardır. Bu konuya bir başka bakış açısı da Yin ve Yang dır. Evrende zıtlıklar soğuk ve sıcak, dişi ve erkek, gece ve gündüz, ıslak ve kuru kavramlarıdır. Eski geleneksel teşhis ve tedavi düşüncesine göre, tüm organizma yapısal ve psikolojik olarak sınıflandırılmıştır. Bu felsefe doğa ve insan arasındaki ilişkiyi makro ve mikro olarak tanımlamaktadır. Bu felsefe, aynı zamanda hem doğa hemde insanlar arasında bir uyum ve uyumsuzluğun olduğunu savunur. İnsan ve doğa arasında bir etkileşim mevcuttur. Doğada olduğu gibi organizma da dengeye ulaşmak ister. Bize göre organizma üzerinde tedavi amacıyla bazen tek bazen de birden fazla işlem yapmak gerekebilir. Bize göre tüm bu modaliteler akupunktur, manuel tedavi, psikoterapi, iyi beslenme, oksijen ve ozon tedavisi, refleksoloji, tıbbi masaj, fitoterapi, hipnoterapi, yoga, chigong, tai-chi-ch uan, balneoterapi, bio-feed back uygulamalarını kapsar. Bunlardan hiçbirinin diğerine üstünlüğü yoktur. Bunların çeşitli ve birlikte kullanımları daima gerekli değildir, bazen de gereklidir. Bizim buradaki amacımız tıp doktorları ve hastalara bu düzeni anlatmaktır. Sizin de bildiğiniz gibi bizler algoritma ve modaliteleri tartışmaya açıyoruz. chic and interpersonal conflicts of the patients. Self-injury, attempted suicide and destructive relationship patterns in the backround of severe personality disorders are encoded stagings of psychic injuries and early traumatization. The point of main effort of the individual therapy is to deal with the unconscious transference in the here and now of the therapeutic encounter. (Example cases). Med. Pract. Mathias Brandenberger Psychiatrist, psychotherapist Quality of Live (QoL) - as subjective aim in coping cancer Background (Purpose): It is known, that complementary / alternative medicine (CAM) is widely used during cancer deseases to improve the QoL. There is the concept existing, that the coping of a desease (like cancer) is with an impact towards the QoL too; some people also suggest a benefit towards the lifetime. Therefore it seems essentially important to have more deep information about the subjective concept of coping and the contents of the functional meaning / strategical value of therapeutic methods used by the patients. Methods: Cancer patients (polymodal therapy) entering an ambulant treatment with subcuta-neus applications of mistletoe preparations (viscum album) were asked to participate in a study (two points of examination, after 3 months). 25 of 110 patients (n=21) filled out several questionaires towards QoL and mistletoe-therapy (MT); 17 (n=12) of them accepted to be interviewed additionally. The interviews were submitted to a qualitative content analysis. Results: The questionnaires showed an improvement of the QoL and QoL-expectations towards the MT. The interviews showed remarkable results towards gender-differences in the coping of the patients (approach, goal of treatment). Furtheron they showed an interrelational impact between the individual believes and expectations of the patients (idea of man / world view, the expectations towards the therapeutic setting, the interpretation of the cancer-desease) and their treatment- / coping-strategies. Conclusion: The survey suggests that patients with an existential desease like cancer tries to establish a coherent concept of treatment against the background of their interpretation of it. The subjectiv strategical approach seems to be essentially relevant in case of motivation and sense (subjective QoL). Dr. E. Hakan Eraltan Akupuncture practitioner, educator, writer. Yeditepe University Faculty of Medicine, İstanbul Azerbaycan Medical University, Research Enstitute of Medical Rehabilitation, Baku, Azerbaijan The real approach with modality and algorithms in alternative medicine One of the most important one among known and accepted modalities with scientific realities is acupuncture therapy. Acupuncture stimulates the whole body spiritually, mentally, physically with the help of the skin. The stuctures that start underneath the skin spread into the cell nucleus. There is a correspondence and accomplication between micro-cosmos, which is a point on the skin, and macro-cosmos, which is may be gastrointestinal tract or bowels or any other organ. This relationship between micro and macro can be diversified. Another point of view is Yin and Yang, There are contrasts in the universe such as cold and hot, female and male, night and day, wet and dry. The ancient traditional diagnosis and treatment ideology had classified the whole organism architecture and psychology. This philosophy defined the relationship between the nature and humans as being macro and micro. The philosophy claims that there is harmony and disharmony in both nature and humans. There is an interactioon between the humans and the nature. Like in the nature, the organism wants to reach a balance.. To us, sometimes necessary fort he purpose of treatment to perform one or multiple actions on the organism To us, all modalities are acupunture, manuel therapy, psychotherapy, well-nutrition, oxygen and ozone therapy, reflexology, medical massage, phytotherapy, hypnotherapy, yoga, chi-gong, tai-chi-ch uan, balneotherapy, bio-feed back

10 Jürgen Scheuerhorst Pedagog, müzik terapist, sosyal yeterlilik eğitimcisi, Almanya Birlik felsefesi ve kültürel farklılık 16 yıldır engelli yetişkin ve çocuklarla ve psikosomatik ve psikiyatri hastaları ile çalışıyor. Bütün terapi metodlarında olduğu gibi müzik terapi de uygulandığı bölgenin kendine has, kronolojik, sosyal, kültürel ve kişisel içeriğinin bir yansımasıdır. Müzik terapinin kültür ve zaman unsurlarını aktarabilmesi gerekir. Terapistin hastaları ile etkili bir çalışma yapabilmesi bu aktarımın başarıyla gerçekleşmesine, meslektaşları ve dahil olduğu kurumlar ve onların anlayışları ile birlik ve uyum içinde çalışabilmesine bağlıdır. Terapi çalışmasının etkinliğini teorik bir konuşma ile anlatmaya çalışmaktansa yaşayan örneklerle göstermek daha iyi sonuçlar verir. Temel konulardan bazıları: Zamansızlık dinleme ile yakınlık bulmak / Geleneksel yöntemden sonra çalışma Müzikle sağlanan denge ve ilgi / Bedenin hareketi, sesin güçlenmesi İfadenin desteklenmesi. Gernot Stanfel Müzik terapist, ilkokul müzik öğretmeni, müzisyen, besteci, IRPA da doçent, Viyana, Avusturya Farklı sosyal tıp enstitülerinde Türk müzik ve hareket terapisi Eski Doğu Müzik terapisi Avusturya ya, bu terapinin kurucusu olan Oruç Güvenç tarafından getirildi. Tüm dünyada ilk eğitim, Avusturya da, bu eğitimi 1995 yılında tamamlayan ve farklı sosyal, medikal ve pedagojik enstitülerde çalışmaya başlayan, yazarın da aralarında bulunduğu, beş kişiye verildi. Bu müzik terapi yönteminin özellikleri, Doğu enstrumanlarıyla canlı olarak icra edilmesi, makam sistemini ve pentatonik dizileri kullanması ve kültürler arası imkanlarıdır. Yazar ilk başladığından bu yana çalışmalarının bir özetini ve terapinin pratik uygulamasının örneklerini verecektir. None of them is superior then the other. Variety and the use of them together are not always necessary but sometimes they are necessary. Our aim here is to tell this arrangement to the medical doctor and to the patients. As you know, we are opening modalities and algoritms to discussion here. Jürgen Scheuerhorst Diplom Pädagog / Musiktherapist / Trainer for Social competenze Philosophy of unity and cultural difference Working since 16 years whith multi-handicapt people/ children whith disabilities / psychosomatik patients/ psychatric patients Like every therapeut concept, the oriental musiktherapy is an expression of the specific,chronological, social, kulturell and individual context, in which it is applied. The musictherapy needs to be able to transfer through kulturell and time spaces. For the therapist, effective work whith the patients depends on a successful transfer,integration and cooperation whith cooleages, institutions and their existend Konzepts. Better as in the theoretical discurs we can show this in Vase examples out of the Praktice of the therapy. Here the konkret Themes: Timeless- find nearness in listening /Work after traditional pattern: balance and care via music /Move the body, strengthen the voice-support of expression. Gernot Stanfel Music therapist, primary school teacher, musician, composer, docent in IRPA, Viyana, Austuria Old oriental music and movement therapy in various medical institutions Ancient Oriental Music Therapy was introduced in Austria first by Oruc Güvenc, who is the founder of this therapy. In Austria, the first education world wide took place and the author was among the first five persons, who finished this education in 1995 an began to work regullary in various social medical and pedagogic institutes. The speciality of this music Therapy is in its live played music with oriental instruments, the using of the makam system and the pentatonic scales, and in its intercultural posibilities. The author shows a summary of his work since he started to practice and also examples in doing this therapy practicaly

11 22 Haziran 2011 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Üniversitesi, Beyazıt Kampüsü Beyazıt - İstanbul - Türkiye Tel : Faks : Adres: Alayköşkü Cad. 20/B, Cağaloğlu - İstanbul Tel: Faks: E-posta: Internet: Alışveriş:

Alternatif, koplementer, komperatif, biyolojik (rejeneratif) tıp, krono terapi (zaman bağlantısı ve terapi), salutogenesis

Alternatif, koplementer, komperatif, biyolojik (rejeneratif) tıp, krono terapi (zaman bağlantısı ve terapi), salutogenesis Rejeneratif Tıp ve Spiritualite Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe Geleceğe Hazırlık Sempozyum Semineri 9 Alternatif, koplementer, komperatif, biyolojik (rejeneratif) tıp, krono terapi (zaman bağlantısı ve terapi),

Detaylı

Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe Geleceğe Hazırlık Sempozyum Semineri 10 Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Edirne

Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe Geleceğe Hazırlık Sempozyum Semineri 10 Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Edirne Rejeneratif Tıp ve Spiritualite Kalpten Tıbba, Tıptan Kalbe Geleceğe Hazırlık Sempozyum Semineri 10 Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Edirne Trakya Üniversitesi Sultan II.

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS

Dersin I.Sınıf 2.Yarıyıl (02) I. st Year 2. nd Semester Teorik/Theory Lab./Lab. Uyg./Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS T.C. ISTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ISTANBUL BILIM UNIVERSITY SCHOOL OF HEALTH FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DEPARTMENT OF PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION MÜFREDAT DERS PROGRAMI

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

THD 7th International Medical Hypnosis Congress

THD 7th International Medical Hypnosis Congress THD 7th International Medical Hypnosis Congress AWARENESS AND HYPNOSIS Istanbul-TURKIYE 12 14th April, 2013 Bu kongre ESH (Avrupa Hipnoz Derneği) tarafından 20 ECH (European Certificate of Hypnosis/ Avrupa

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Tıptan Kalbe, Kalpten Tıbba 5 From Heart to Medicine, From Medicine to Heart 5

Tıptan Kalbe, Kalpten Tıbba 5 From Heart to Medicine, From Medicine to Heart 5 Tıptan Kalbe, Kalpten Tıbba 5 From Heart to Medicine, From Medicine to Heart 5 9-10 Ağustos / August 2008, Saat / Time: 10.00-18.00 Mehmet Rasim Mutlu Kültür Merkezi, Gökçedere (Termal), Yalova Geleceğe

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone

Makbul Re y Tefsirinin Yöneldiği Farklı Alanlar. The Different Fields Twords That The Commentary By Judgement Has Gone Ahmet ALABALIK *1 Özet Bilindiği üzere re y tefsiri makbul ve merdut olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu makalede makbul olan re y tefsirlerindeki farklı yönelişleri ele aldık. Nitekim re y tefsiri denildiğinde

Detaylı

Lab./Lab Teorik/Theory

Lab./Lab Teorik/Theory Dersin ISınıf IYarıyıl I st Year 1 st Teorik/Theory Lab/Lab Uyg/Practice Toplam/Total Kredi/Credit ECTS Kodu/Co (01) Semester (01) 101 Anatomi -I Anatomy-I 2 2-4 3 5 103 Fizyoloji - I Physiology-I 2 2-4

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM DERS TANITIM BİLGİLERİ BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI) T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM ANABİLİM DALI BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK MODA: TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL DEĞİŞME AÇISINDAN ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ (TESETTÜR MODASI)

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK BİRİNCİ SINIF Birinci Yarıyıl (Güz Dönemi) Mikrobiyoloji-Parazitoloji 2 2 4 Biyokimya 2 0 4 Anatomi

Detaylı

ANKET 2- Personel(Staff)

ANKET 2- Personel(Staff) 1 Hükümlü/Tutuklu Kadınlar için Eğitim Arayışı ( Finding Education for Female Inmates ) ANKET 2- Personel(Staff) Araştırmacı(Reseacher): İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Tarih(Date): Ülke(Country):TÜRKİYE

Detaylı

24 th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium

24 th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium 24 th Advanced Applied Laparoscopic Urology Course and Mini-Laparoscopy Symposium İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Park Hastanesi, 20-21 Eylül 2013, İzmir, Türkiye Kurs ve Sempozyum 24. Uluslararası

Detaylı

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (1),49-64 Dave/li Derleme EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Ziya KORUÇ, Perlearı BAYAR Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

TÜRKIYE DE İSLAM İKTISADINA DAİR YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ACADEMIC WORKS ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE IN TURKEY

TÜRKIYE DE İSLAM İKTISADINA DAİR YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ACADEMIC WORKS ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE IN TURKEY TÜRKIYE DE İSLAM İKTISADINA DAİR YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ACADEMIC WORKS ON ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE IN TURKEY İSMAIL CEBECI (MARMARA ÜNIVERSITESI, İLAHIYAT FAKÜLTESI / MARMARA UNIVERSITY, FACULTY

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT

TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT TUĞBA YARDIMCI YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : tugbayardimci@hotmail.com Telefon (İş) : 3682715588 Telefon (Cep) : Faks : Adres : Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü/Sinop Öğrenim

Detaylı

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar KALEIDOSCOPES N.1 Solo Piano Mehmet Okonşar Kaleidoscopes, bir temel ses dizisi üzerine kurulmuş ve bunların dönüşümlerini işleyen bir dizi yapıttan oluşmaktadır. Kullanılan bu temel ses dizisi, Alban

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

HANDS-ON COURSE ON DIAGNOSTIC AND PALLIATIVE PROCEDURES IN PLEURAL DISEASES March 30 - April 1, 2017, Osmangazi University, Eskişehir

HANDS-ON COURSE ON DIAGNOSTIC AND PALLIATIVE PROCEDURES IN PLEURAL DISEASES March 30 - April 1, 2017, Osmangazi University, Eskişehir HANDS-ON COURSE ON DIAGNOSTIC AND PALLIATIVE PROCEDURES IN PLEURAL DISEASES March 30 - April 1, 2017, Osmangazi University, Eskişehir With the cooperation of Turkish Respiratory Society (TRS), European

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

LANDSCALE landscape sequences. [Enise Burcu Derinbogaz]

LANDSCALE landscape sequences. [Enise Burcu Derinbogaz] 48 LANDSCALE landscape sequences [Enise Burcu Derinbogaz] 49 LANDSCALE landscape sequences Peyzajın anlamı söz konusu olduğunda hepimiz biliriz ki peyzaj bir kavram olarak pek çok farklı konuyu içinde

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı : Feyzan CANKURTARAN 2. Doğum Tarihi : 26.07.1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog

Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog Füsun KURDOĞLU-ERÜRETEN Uzman Psikolog EĞİTİMİ Lisans : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,Psikoloji Bölümü Tezi : Nörotiklik,zaman tahmini ve seçici dikkat 1982 Yüksek Lisans (M.A) : Marmara Üniversitesi

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

CURRICULUM VITAE BIOGRAPHICAL INFORMATION

CURRICULUM VITAE BIOGRAPHICAL INFORMATION CURRICULUM VITAE BIOGRAPHICAL INFORMATION Name and Adress: Name and Surname Adress Nilay ÇÖMÜK BALCI Baskent University Faculty of Health Sciences Department of Physical Therapy and Rehabilitation Eskisehir

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS PLANLARI ve KREDİLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS PLANLARI ve KREDİLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS PLANLARI ve KREDİLERİ FAKÜLTESİ : TIP FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ : - PROGRAMI : TIP SINIFI : 1 DÖNEMİ : GÜZ VE BAHAR Kodu Türü Türkçe Adı T U L Kredi AKTS TDL 101

Detaylı

WELCOME FURNITURE DESIGN

WELCOME FURNITURE DESIGN FURNITURE DESIGN WELCOME FURNITURE DESIGN 4 welcome to the 2015 collection. welcome to you. Evinizin bir parçası olabilecek mobilyaların ruhundaki karakteristik noktalar, üretim teknikleri, işçilik kalitesi

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

Üniversite Hastanelerinde Yönetişim. Prof. Dr. Haydar Sur İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Üniversite Hastanelerinde Yönetişim. Prof. Dr. Haydar Sur İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Üniversite Hastanelerinde Yönetişim Prof. Dr. Haydar Sur İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yeni kavram ve yaklaģımlar her yanı sardı İletişim Standart koyma Hesap verebilirlik Haydar Sur

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim

4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gül (Oban) Dikeç 2. Doğum Tarihi : 08.02.1986 3. Akademik Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

Detaylı

I.YARIYIL II.YARIYIL

I.YARIYIL II.YARIYIL I.YARIYIL HEM101 Hemşireliğe Özel Anatomi 3 1 4 6 Anatomy for HEM103 Hemşireliğe Özel Fizyoloji 3 1 4 6 Physology for TİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I The Principles of Atatürk and History

Detaylı

1. SINIF / 1. YEAR BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER

1. SINIF / 1. YEAR BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI / AUDIOLOGY UNDERGRADUATE CURRICULUM 1. SINIF / 1. YEAR BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER Dersin Kodu Dersin

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

It was proposed by John McConnell at the 1969 UNESCO conference.

It was proposed by John McConnell at the 1969 UNESCO conference. It was proposed by John McConnell at the 1969 UNESCO conference. Our planet is a mysterious orb of mind and spirit, a world of hope and love - but, unfortunately, a world of clashing thoughts and feelings.

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Course Name SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Hemşirelikte temel kavram ve ilkeler Basic concepts and principles in nursing Kodu (Code) Yarıyılı (Semester)

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

Ağrı Tedavisinde Akupunkturun Yeri

Ağrı Tedavisinde Akupunkturun Yeri Ağrı Tedavisinde Akupunkturun Yeri Zekeriya AKTÜRK Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD 22 Mart 2016 zekeriya.akturk@sifa.edu.tr, http:aile.sifa.edu.tr 1 Sunum planı Akupunktur nedir? Akupunkturun

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

AKADEMİK ETKİNLİKLER

AKADEMİK ETKİNLİKLER TÜRKÇE ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ANASINIFI EĞİTİM PROGRAMI Okul öncesi eğitim, eğitimin ilk basamağını oluşturur. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini

Detaylı

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER İKRAMETTİN KARAMAN Erzurum doğumlu. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim iş Bölümü mezunu. Eskişehir Anadolu üniversitesinde Lisans tamamladı. 1985-1993 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı