GÜMRÜK ve DIŞ TİCARET MEVZUATINDA NUMUNE, TİCARİ NUMUNE ve MODEL EŞYANIN İTHALAT ve İHRACATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜMRÜK ve DIŞ TİCARET MEVZUATINDA NUMUNE, TİCARİ NUMUNE ve MODEL EŞYANIN İTHALAT ve İHRACATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER"

Transkript

1 ASİST GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞT. GÜMRÜK ve DIŞ TİCARET MEVZUATINDA NUMUNE, TİCARİ NUMUNE ve MODEL EŞYANIN İTHALAT ve İHRACATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER GENEL OLARAK NUMUNE ve MODEL EŞYA sf. 02 GÜMRÜK KANUNU NDA YER ALAN NUMUNE DÜZENLEMELERİ sf /53 SAYILI BKK KARARI NDA YER ALAN NUMUNELİK EŞYAYA AİT DÜZENLEMELER sf. 08 TİCARİ NUMUNELERİN GEÇİCİ İTHALAT (ATA KARNESİ) KAPSAMINDA İTH. İLİŞKİN DÜZENLEMELER sf. 44 DAMPİNG VE SÜBVANSİYONA KARŞI ÖNLEM, KORUNMA ÖNLEMİ VE GÖZETİM UYGULAMASINA TABİ EŞYADA TİCARİ VE TİCARİ OLMAYAN NUMUNELERE AİT A.TR, EUR.1,FORM A,MENŞE ŞAHADETNAMESİ UYGULAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER (Yeni ) sf. 70 GÜMRÜK MEVZUATINDA NUMUNELERE İLİŞKİN OLARAK YER ALAN GENELGE ve TASARRUFLU YAZILAR sf. 76 BEDELSİZ TİCARİ İTHALAT ve BEDELSİZ İHRACATA İLİŞKİN MEVZUAT HÜKÜMLERİNDE NUMUNE EŞYA YA İLİŞKİN DÜZENLEMELER sf. 86 NUMUNE EŞYANIN TAŞINMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER (HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI) sf. 93 NUMUNELERİN POSTA İLE TAŞINMASINA İLİŞKİN OLARAK GÜMRÜK YÖN.DE YER ALAN DÜZENLEMELER sf. 96 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ NE GÖRE NUMUNE/MUAF EŞYAYA UYG. KONTROL MEK. ve CEZAİ HÜKÜMLER sf. 101 NUMUNE ve MODEL EŞYANIN KDV DEN MUAFİYETİNE İL.OLARAK KDV KANUNU NDA YER ALAN DÜZL. sf. 104 YİYECEK, İÇECEK ve ALKOLLÜ İÇKİLERE AİT NUMUNELER ile FUAR EŞYASININ İTHALİNDE TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI ile TÜTÜN,TÜTÜN MAMULLERİ ve ALKOLLÜ İÇKİLER PİYASASI DÜZENLEME KURUMU NA İLİŞKİN DÜZENLEMELER sf A.Hakan TOKER ASİST GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ DIŞ TİCARET ve EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ 16/09/2005 İSTANBUL v 10 / v- 10 ; / AHT

2 2 GENEL OLARAK NUMUNE ve MODEL EŞYA Numunelik eşya ve model deyimi, belli bir tür eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için sipariş vermekten başka bir amaç için kullanılması mümkün olmayan her türlü madde veya örnek anlamına gelir. Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna 4458 Sayılı Gümrük Kanunun 167 inci maddesine göre ticari mahiyet arz etmeyen numunelerin serbest dolaşıma girdiğinde, eşya gümrük vergisinden muaf olduğu belirtilmiştir. Genel olarak aşağıdaki durumlar muafiyet kapsamına alınır, Değeri 100 EURO yu geçmeyen eşya 2000/53 Sayılı Bakanlar Kurulu kararının 4. maddesine göre Yurt dışından Gümrük Bölgesindeki bir kişiye mektupla veya posta paketi ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ve gerçek kıymeti gönderim başına toplam 100 EURO yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyette olmayan her türlü eşya gümrük vergilerinden muaftır. Gerçek kişilerce ithal edilen diğer eşyadan, A: Posta Yoluyla Gelen Hediyelik Eşya 2000/53 Sayılı Bakanlar Kurulu kararının 32. maddesine göre,yurt dışındaki kişiler tarafından gerçek kişilere posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen eşyanın ithali gümrük vergilerinden muaftır. Bu muafiyet a) Ramazan (Şeker) ve Kurban Bayramları ile yılbaşı Noel münasebetiyle Türkiye deki kişilere posta ve hızlı kargo taşımacılığı ile gönderilen, b) Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen c) Şahsi, ailevi ve hediyelik eşya niteliği olan, d) Karşılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmayan eşya için uygulanır. Ancak bu muafiyet 36. maddede yeralan eşya için sevkiyat baına karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlıdır. Değeri 300 EURO yu geçmemek üzere gerçek bir kişiden diğerine gönderilen veya yolcular tarafından ithal edilen hediyelik eşya, B: Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya 2000/53 Sayılı Bakanlar Kurulu kararının 35. maddesine göre yolcular ;(transit olanlar hariç) tarafından beraberlerinde getirilip ithal edilen gayri ticari nitelikteki hediyeli eşya gümrük vergilerinden muaftır. Bu muafiyet, a) Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen b) Kişinin şahsi ve ailesinin kullanımına mahsus, c) Hediye edilmek üzere getirilen eşya için uygulanır. Madde 36 da belirtilen herbir yolcu başına karşılarında belirtilen miktarla sınırlıdır.

3 3 Bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile bağlantılı ithalattan, Ticari mahiyet arz etmeyen numuneler, i) Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller, 2000/53 Sayılı Bakanlar Kurulu kararının 87. maddesine göre, 91 inci maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendi hükmü saklı kalmak kaydıyla, önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşya ve modeller gümrük modellerinden muaftır. ii) Basılı reklamcılık dökümanları ve reklamcılık amacına yönelik malzemeler, Madde 88 e göre Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yürütülen ekonomik bir faaliyetin reklamı amacıyla gönderilen ya da getirilen ve parasız olarak dağıtılacak olan satılık veya kiralık eşya ya da sunulan ulaştırma, sigortacılık ve bankacılık hizmetleri ile ilgili ilan, katolog, fiyat listesi, kullanım kılavuzu, broşür ve takvim ve benzeri baskılı reklamcılık malzemeleri gümrük vergilerinden muaftır. Muafiyet madde 89 da belirtilen şartlar dahilinde uygulanır. Ayrıca müşterilere ücretsiz olarak reklamcılık amacıyla gönderilen madde ve malzem için de, değerinin önemsiz olması ve reklamcılık amacı dışında kullanılamaz nitelikte bulunması halinde muafiyet tanınır. iii) Bir ticari fuarda veya benzeri bir faaliyette kullanılan veya tüketilen ürünler Madde 91 e göre aşağıda belirtilen eşyalar 92 ile 95. inici maddeler hükümleri uyarınca gümrük vergilerinden muaftır. a) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında üretilmiş olan, bir ticari olay veya benzeri bir olay münasebetiyle getirilecek olan hertürlü eşyanın temsil edici özelliklerini taşıyan küçük miktarlardaki numuneleri, Bahsi geçen numunelerin muafen ithaline izin verilmesi için aşağıdaki şartların topluca bulunması gerekir: Yabancı ülkelerden ücretsiz olarak gönderilmesi veya bu ülkelerden ithal edilen eşya ile birlikte gelmesi, Halka ücretsiz olarak dağıtılmak üzere gönderilmesi ve kişilerin kullanım veya tüketimine mahsus olması Birim değeri düşük olan ve reklam eşyası olarak kabul edilebilecek nitelikte bulunması, Kolaylıkla pazarlanabilir olmaması ve paketlenmiş ise aynı malın piyasada mevcut en küçük biriminden daha küçük miktarını içermesi, Paketlenmemiş yiyecek ve içecekler için dağıtım yerinde anında tüketilebilir nitelikte bulunması, Toplam kıymet ve miktarı itibarıyla olayın niteliğine, ziyaretçilerin sayısına ve sergiye katılımın derecesine uygun olması. b) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında üretilen ve ticari fuar veya benzeri bir olayda sergilenmek üzere getirilen makina ve cihazların teşhiri sıarasında, bu makina ve cihazların gösteri amacıyla çalıştırılmasında kullanılacak eşya, Bahsi geçen muafiyet aşağıdaki şartları taşıyan eşya ile sınırlıdır: Faaliyet sırasında tüketilecek ya da yok edilecek eşya Toplam kıymet ve miktar itibarıyla faaliyetin niteliğine, ziyaretçilerin sayısına ve sergiye katılımın derecesine uygun olan eşya

4 4 c) Bir ticari bir fuar veya benzeri bir olayda yabancı ülkelerin temsilcileri tarafından geçici standardların inşası, düzenlenmesi ve dekorasyonu için kullanılacak boya, vernik, duvar kağıdı gibi düşük kıymeti bulunan tüketilecek malzeme d) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında üretilen eşyanın reklamına mahsus olan, bir ticari fuarda veya benzeri bir faaliyette sergilenecek resimli veya resimsiz basılı materyaller, katologlar, prospektüsler, fiyat listeleri, reklam posterleri, takvimler ve çerçevesiz fotoğraflar gibi ücretsiz olarak dağıtılacak malzemeler Bahsi geçen muafiyet aşağıdaki şartları taşıyan eşya ile sınırlıdır: Faaliyetin düzenlendiği yerde eşyanın ücretsiz olarak sadece halka dağıtılması Eşyanın toplam kıymet ve miktar bakımından olayın niteliğine, ziyaretçilerin sayısına ve sergiye katılımın derecesine uygun bulunması * a ve b maddelerindeki muafiyetler alkol ve alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri ile katı, sıvı ve gaz yakıtlar için kullanılmaz. İnceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşya Konuya ilişkin muafiyet; a) İnceleme, analiz veya test işlemlerinin kendi başlarına satış promosyonuna konu teşkil etmeyen, b) İthal edilme amaçları gözönünde bulundurularak ve bu amacın gerçekleşmesi için gerekli her bir işlem için ayrı ayrı olmak üzere, amaca uygun miktarı aşmayan eşya için uygulanır. Bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik olarak, nitelikleri veya diğer teknik özellikleri belirlenmek amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşya, gümrük vergilerinden muaftır. Konuya ilişkin muafiyet, incelenecek veya analiz edilecek ya da test edilecek eşyanın, inceleme, analiz veya test sırasında tamamıyla sarf edilmeleri veya kendiliğinden yok olmaları halinde tanınır. Bu inceleme, analiz veya test sonucu artık kalan ürünlerin, gümrük idaresinin kontrolü altında tamamen yok edilmesine, ticari olarak değersiz hale getirilmesine, gümrüğe terk edilmesine veya mücbir sebepler gözönüne alınarak ihraç edilmesine izin verilebilir. İnceleme, analiz veya testlerin yapılması ile idari formalitelerin tamamlanması için gerekli süre, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşleri alınmak suretiyle Gümrük Müsteşarlığınca belirlenir. eşya, Bilgi materyali ithalatı; i) Yayın hakları veya endüstriyel ve ticari patent haklarını koruyan örgütlere gönderilen ii) Turistik reklamcılık malzemeleri, iii) Ticari değeri olmayan çeşitli belge ve eşya, Diğer eşya; Ayrıca Son Hüküm olarak Madde 125 de de bildirildiği üzere 2000/53 Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında gümrük vergilerinden muaf tutulan veya istina edilen ticari mahiyette bulunmayan eşya için ayrıca kambiyo ve ithalatrejimi tahdit ve tekyitleri aranmaz. Serbest Dolaşıma Girişte Sözle Beyan İşlemi

5 5 Gümrük yönetmeliğinin 246. maddesine göre Ticari Nitelikte Olmayan Eşyalar sözle beyan edilerek serbest dolaşıma girebilir. Her model için birer adet olmak üzere kağıt, karton veya plastikten yapılmış patronlar veya çizimler birer metreden uzun olamamak üzere dantel, kordela, şerit, ekstrafor, model ve kesim şablonu (kağıt veya kartondan) ve benzeri eşya, çift olarak kullanılan eşyadan tek olarak getirilen eldiven, çorap, ayakkabı (kıymetli maden ve taşlardan olmamak üzere) her türlü küpe, kolye, bileziki düğme, muhtelif süslemem malzemesi, herbirinden birer adet olmak üzere kravat, mendil, bel kemeri, kemer tokası, kemer astarı, çıtçıt, kopça, fermuar sürgüsü, çengelli kopça ve benzeri eşya gümrük idaresince üzerlerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın yurda sokulur. Gümrük idareleri, yukarda sayılan eşya dışında olup, nihai tüketime elverişli üretim süreci sona ermiş numune ve modellerin üzerine numunelik vasfına zarar vermeden numunedir damgasını vurma işlemine yapmaya yetkilidir. Eşantiyon olarak gönderilecek ve bedava dağıtılacak antibiyotiklerin ve sair tıbbi mustahzar numunelerinin iç ve dış ambalaj renkleri üzerinde durulmayarak doktorlara bedava dağıtılır numunedir ibaresini kapsayan yeşil bir etikt yapıştırılmış olması şartıyla yurda ithallerine musade edilir. Bu konuyla ilgili yapılması gereken işlemler aynı yönetmelik maddesinde bahsedilmiştir.

6 6 GÜMRÜK KANUNU NDA YER ALAN NUMUNE DÜZENLEMELERİ GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAFİYET VE İSTİSNA MADDE Aşağıda sayılan hallerde, serbest dolaşıma sokulacak eşya gümrük vergilerinden muaftır. 1. Cumhurbaşkanının zat ve ikametgahı için gelen eşya; 2. Mütekabiliyet esasına göre ithal edilen diplomatik eşya; 3. a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyaçları için gümrük beyannamesi bu kuruluşlar adına düzenlenmiş olmak kaydıyla, yurt dışından tedarik olunan her türlü harp silah, araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar, akaryakıt ve yağlar, hammadde, malzeme ve harp ganimetleri; b) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ihtiyacı için bedelsiz olarak dış kaynaklardan alınan her türlü yardım malzemesi; c) Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından emniyet ve gümrük muhafaza hizmetleri ihtiyacı için dış memleketlerden mubayaa ve ithal olunacak (a) bendinde yazılı araç, gereç ve silahlar ile bunların teferruatı, 4. Değeri 100 EURO'yu geçmeyen eşya; 5. Gerçek kişiler tarafından ithal edilen kullanılmış şahsi eşyadan; a) Kanuni ikametgahlarını Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait alındığı tarihte üç yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları, b) Kanuni ikametgahlarını Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kişilere ait her türlü kullanılmış ev eşyası, c) İkametgahı Türkiye'de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere Türkiye gelen kişilere ait çeyiz eşyası, d) Miras yoluyla intikal eden kişisel eşya, e) Türkiye 'ye öğrenim görmek amacıyla gelen öğrencilere ilişkin eğitimle ilgili malzemeler ve eğitimle ilgili diğer ev eşyaları, f) Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak çıkan gerçek kişilerin geri getirdiği kullanılmış ev eşyası, 6. Gerçek kişilerce ithal edilen diğer eşyadan; a) Değeri 300 EURO'yu geçmemek üzere gerçek bir kişiden diğerine gönderilen veya yolcular tarafından ithal edilen hediyelik eşya, b) Şeref nişanları veya ödülleri, c) Uluslar arası ilişkiler çerçevesinde alınan hediyeler, 7. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından ticari gaye güdülmemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen eşyadan; a) Eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar, b) Tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma yapılmasına mahsus alet ve cihazlar, c) Bilimsel araştırma amacına yönelik hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddeler, d) İnsan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplama ve doku tipi ayırma belirteçleri, e) İlaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacına yönelik maddeler, 8. Bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile bağlantılı ithalat; a) İşyeri nakli suretiyle ithal edilen sermaye malları ve diğer malzemeler, b) Türkiye Gümrük Bölgesinde faaliyette bulunan çiftçilerin, komşu ülkedeki mülklerinden elde ettikleri ürünler, c) Komşu ülkelerdeki çiftçiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesindeki mülklerinde kullanılmak üzere getirilen, toprak ve ekinlerin işlenmesi amacına yönelik tohum, gübre ve diğer ürünler,

7 7 d) Ticari mahiyet arz etmeyen numuneler, i- Önemli değeri olmayan numunelik eşya ve modeller, ii- Basılı reklamcılık dökümanları ve reklamcılık amacına yönelik malzemeler, iii- Bir ticari fuarda veya benzeri bir faaliyette kullanılan veya tüketilen ürünler, e) İnceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşya, 9. Ulaştırmacılıkta kullanılan eşya; a) Taşıma sırasında eşyanın istifi ve korunması için yardımcı maddeler, b) Canlı hayvanların nakli sırasında kullanılan kuru ot, yem ve yiyecek maddeleri ile ilaçları, c) Ulaşım araçları ile özel konteynerlerde mevcut bulunan akaryakıt ve madeni yağları, d) Deniz ve hava ulaşım araçlarına ait donatım ve işletme malzemesi. 10. Bilgi materyali ithalatı; a) Yayın hakları veya endüstriyel ve ticari patent haklarını koruyan örgütlere gönderilen eşya, b) Turistik reklamcılık malzemeleri, c)ticari değeri olmayan çeşitli belge ve eşya, 11. Cenaze ve cenaze ile ilgili eşyanın ithali; a) Savaş kurbanları anıtları ile mezarlıkların yapımı, bakımı ve süslenmesi amacına yönelik eşya, b) Tabutlar, cenaze kül kapları ve süsleme niteliği olan cenaze levazımatı, 12. Diğer eşya; a) Malül ve sakatların kullanımına mahsus eşya, b) Doğal afetlerden zarar görenlere gönderilen eşya, c) Türkiye'de düzenlenen uluslararası spor müsabakalarında kullanılmak üzere getirilen eczacılık ürünleri, Bu maddenin 4 ila 12 inci fıkralarında yer alan eşyayı tanımlamaya, bunların cins, nevi ve miktarları ile, muafiyet ve istisna uygulanacak tutarları belirlemeye, maktu hadleri sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar çıkartmaya ve sürelerle ilgili alt ve üst sınırları belirlemeye ve bu muafiyet ve istisnayı farklı eşyalar itibariyle birlikte veya ayrı ayrı uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. GÜMRÜK KANUNU MADDE <Gerekçe> 1. Posta yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine gelen veya Türkiye'den gönderilecek olan ticari mahiyetteki eşya, 58 ilâ 71 inci madde hükümleri uyarınca gümrük idarelerine beyan edilir. 2. Ticari mahiyette olmayan eşyanın gümrük idaresine sunulması sırasında, ibraz edilen uluslararası kabul görmüş belgeler beyanname hükmünde olup, ayrıca beyanname aranmaz.

8 8 2000/53 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINDA YER ALAN NUMUNELİK EŞYAYA AİT DÜZENLEMELER Bakanlar Kurulu Kararları Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar Karar Sayısı: 2000/53 Bakanlar Kurulundan Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Tanımlar Madde 3- İKİNCİ BÖLÜM Önemli Değeri Olmayan Eşya A. Posta Yoluyla Gelen Eşya Madde 4- B. Zati Eşya Madde 5- İKİNCİ KISIM Gerçek Kişiler Tarafından İthal Edilen Kullanılmış Eşya BİRİNCİ BÖLÜM Kanuni İkametgahını Türkiye Gümrük Bölgesine Nakleden Gerçek Kişilere Ait Kullanılmış Motorlu veya Motorsuz Özel Kara Nakil Vasıtaları Madde 6- Madde 7- Madde 8- Madde 9- Madde 10- Madde 11- Madde 12- Madde 13- İKİNCİ BÖLÜM Kanuni İkametgahını Türkiye Gümrük Bölgesine Nakleden Madde 14-

9 9 Gerçek Kişilere Ait Kullanılmış Ev Eşyası Madde 15- Madde 16- Madde 17- Madde 18- Madde 19- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Evlilik Nedeni ile İthal Edilen Eşya Madde 20- Madde 21- Madde 22- Madde 23- DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Miras Yoluyla İntikal Eden Eşya Madde 24- Madde 25- Madde 26- BEŞİNCİ BÖLÜM Türkiye'ye Öğrenim Görmek Amacıyla Gelen Öğrencilere İlişkin Eğitimle İlgili Malzemeler ve Diğer Ev Eşyası Madde 27- Madde 28- ALTINCI BÖLÜM Türkiye Gümrük Bölgesinden Geçici Olarak Çıkan Gerçek Kişilerin Geri Getirdiği Kullanılmış Ev Eşyası Madde 29- Madde 30- Madde 31- ÜÇÜNCÜ KISIM Gerçek Kişilerce İthal Edilen Diğer Eşya BİRİNCİ BÖLÜM Gerçek Bir Kişiden Diğerine Gönderilen veya Yolcular Tarafından İthal Edilen Eşya A. Posta Yoluyla Gelen Hediyelik Eşya Madde 32- Madde 33- Madde 34- B. Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya Madde 35- Madde 36- Madde 37- Madde 38- C. Vergileri Ödenmek Suretiyle Posta Yoluyla veya Yolcu Beraberinde İthal Edilen Eşya Madde 39- Madde 40- Madde 41- D. Gümrük Kapılarında Bulunan Mağazalardan Eşya İthalatı Madde 42- Madde 43- Madde 44- Madde 45-

10 10 İKİNCİ BÖLÜM Şeref Nişanları veya Ödülleri Madde 46- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uluslararası İlişkiler Çerçevesinde Alınan Hediyeler Madde 47- Madde 48- Madde 49- DÖRDÜNCÜ KISIM Kamu Yararına Faaliyetlerde Bulunulmak Amacıyla İthal Edilen Malzeme ve Eşya BİRİNCİ BÖLÜM Genel Amaçlarla İthal Edilen Eşya A. Milli Savunma ve İç Güvenlik Konularında İthal Edilen Eşya Madde 50- B. Genel Amaçlarla İthal Edilen Diğer Eşya Madde 51- Madde 52- Madde 53- Madde 54- İKİNCİ BÖLÜM Eğitim, Bilim ve Kültürel Amaçlı Eşya ile Bilimsel Alet ve Cihazlar Madde 55- Madde 56- Madde 57- Madde 58- Madde 59- Madde 60- Madde 61- Madde 62- Madde 63- Madde 64- Madde 65- Madde 66- Madde 67- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tıbbi Teşhis, Tedavi ve Araştırma Yapılmasına Mahsus Alet ve Cihazlar Madde 68- Madde 69- DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bilimsel Araştırma Amacına Yönelik Hayvanlar, Biyolojik veya Kimyasal Maddeler Madde 70- BEŞİNCİ BÖLÜM İnsan Kaynaklı Tedavi Edici Maddeler ile Kan Gruplama ve Doku Tipi Ayırma Belirteçleri Madde 71- Madde 72- Madde 73- ALTINCI BÖLÜM

11 11 İlaç Özelliği Olan Ürünlerin Kalite Kontrolü Amacına Yönelik Maddeler Madde 74- BEŞİNCİ KISIM Bir Ticari Faaliyetin Yürütülmesi ile Bağlantılı İthalat BİRİNCİ BÖLÜM İşyeri Nakli Suretiyle İthal Edilen Sermaye Malları ve Diğer Malzemeler Madde 75- Madde 76- Madde 77- Madde 78- Madde 79- Madde 80- İKİNCİ BÖLÜM Türkiye Gümrük Bölgesinde Faaliyette Bulunan Çiftçilerin Komşu Ülkedeki Mülklerinden Elde Ettikleri Ürünler Madde 81- Madde 82- Madde 83- Madde 84- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Komşu Ülkelerdeki Çiftçiler Tarafından Türkiye Gümrük Bölgesindeki Mülklerinde Kullanılmak Üzere Getirilen ve Toprak ve Ekinlerin İşlenmesi Amacına Yönelik Tohum, Gübre ve Diğer Ürünler Madde 85- Madde 86- DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ticari Mahiyet Arz Etmeyen Numuneler A. Önemli Değeri Olmayan Numunelik Eşya ve Modeller Madde 87- B. Basılı Reklamcılık Dokümanları ve Reklamcılık Amacına Yönelik Malzemeler C. Bir Ticari Fuarda veya Benzeri Bir Faaliyette Kullanılan veya Tüketilen Ürünler Madde 88- Madde 89- Madde 90- Madde 91- Madde 92- Madde 93- Madde 94- Madde 95- ALTINCI KISIM BEŞİNCİ BÖLÜM İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Olarak İthal Edilen Eşya Madde 96- Madde 97- Madde 98- Madde 99- Ulaştırmacılıkta Kullanılan Eşya BİRİNCİ BÖLÜM

12 12 Taşıma Sırasında Eşyanın İstifi ve Korunması İçin Yardımcı Maddeler Madde 100- İKİNCİ BÖLÜM Canlı Hayvanların Nakli Sırasında Kullanılan Kuru Ot, Yem ve Yiyecek Maddeleri ile İlaçları Madde 101- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ulaşım Araçları ile Özel Konteynerlerde Mevcut Bulunan Akaryakıt ve Madeni Yağlar Madde 102- Madde 103- Madde 104- Madde 105- DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Deniz ve Hava Ulaşım Araçlarına Ait Donatım ve İşletme Malzemesi A. Milli Ulaşım Araçları Madde 106- B. Yabancı Ulaşım Araçları Madde 107- YEDİNCİ KISIM Bilgi Materyali İthali BİRİNCİ BÖLÜM Yayın Hakları veya Endüstriyel ve Ticari Patent Haklarını Koruyan Örgütlere Gönderilen Eşya Madde 108- İKİNCİ BÖLÜM Turistik Reklamcılık Malzemeleri Madde 109- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ticari Değeri Olmayan Çeşitli Belge ve Eşya Madde 110- SEKİZİNCİ KISIM Cenaze ve Cenaze ile İlgili Eşyanın İthali BİRİNCİ BÖLÜM Savaş Kurbanları Anıtları ile Mezarlıkların Yapımı, Bakımı ve Süslenmesi Amacına Yönelik Eşya Madde 111- İKİNCİ BÖLÜM Tabutlar, Cenaze Kül Kapları ve Süsleme Niteliği Olan Cenaze Levazımatı Madde 112- DOKUZUNCU KISIM Diğer Eşya BİRİNCİ BÖLÜM

13 13 Malul ve Sakatların Kullanımına Mahsus Eşya A. Körlerin Kullanımına Mahsus Eşya Madde 113- Madde 114- Madde 115- B. Diğer Malul ve Sakatların Kullanımına Mahsus Eşya Madde 116- Madde 117- Madde 118- C. Genel Hükümler Madde 119- İKİNCİ BÖLÜM Doğal Afetlerden Zarar Görenlere Gönderilen Eşya Madde 120- Madde 121- Madde 122- Madde 123- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Türkiye'de Düzenlenen Uluslararası Spor Müsabakalarında Kullanılmak Üzere Getirilen Eczacılık Ürünleri Madde 124- ONUNCU KISIM Son Hükümler, Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve Yürürlük BİRİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Madde 125- Madde 126- Madde 127- Madde 128- İKİNCİ BÖLÜM Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Madde 129- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Geçici Maddeler Geçici Madde 1- DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Madde 130- Madde 131- EK-1 EK-2 EĞİTİM BİLİM VE KÜLTÜREL AMAÇLI KİTAP, YAYIN VE BELGELER A) Kitaplar, Yayınlar ve Belgeler B) Eğitim, Bilim ve Kültürel Özellikte Görsel ve İşitsel Malzeme EĞİTİM, BİLİM ve KÜLTÜREL ÖZELLİKTE GÖRSEL VE İŞİTSEL MALZEME A) Eğitim, Bilim ve Kültürel Özellikte Görsel ve İşitsel Malzeme(1) B) Kültür Bakanlığı veya Bu Bakanlık Tarafından Yetki Verilen Kamu

14 14 EK-3 Kuruluşlarınca İthal Edilecek Eğitim, Bilim ve Kültürel Özellikte, Koleksiyonculara Ait Parçalar ve Sanat Eserleri KÖRLERİN KULLANIMINA MAHSUS EŞYA Bu Karara İlişkin Tebliğler Bedelsiz Seri No: 1 Muafiyetler Seri No: 1 Muafiyetler Seri No: 2 Muafiyetler Seri No: 3 Muafiyetler Seri No: 4 R.Gazete Ta: R.Gazete No: Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Karar Sayısı: 2000/53 Hakkında Karar Bakanlar Kurulundan Ekli "Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı'nın 7/1/2000 tarihli ve sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 167 nci maddesinin son fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/1/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır. Bülent ECEVİT Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kararın amacı, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşıma girişi esnasında muafiyet tanınacak haller ile bu muafiyet veya istisnanın kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

15 15 Madde 2- Bu Karar, eşyanın serbest dolaşıma girişinde kişiler veya eşya için gümrük vergilerinden muafiyet veya istisna tanınacak halleri kapsar. Tanımlar Madde 3- Bu Kararda geçen; a) Şahsi eşya deyimi, kişisel kullanıma özgü, kullanım alanı ve miktarı gözönüne alınarak, ticari amaç için ithal edilmediğinin anlaşılması halinde ithaline izin verilen eşyayı, b) Ev eşyası deyimi, ilgili kişilerin şahsi kullanım veya ev ihtiyaçlarını karşılama amacına mahsus eşya, mobilyalar ve benzeri malzemeleri, c) Motorlu özel araç deyimi, esas olarak sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan ve insan taşıma amacına yönelik olarak imal edilmiş bulunan motorlu taşıtları, d) Motorsuz özel araç deyimi, en çok üç tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan bisikletleri, e) Motorlu ticari araç deyimi, yapım türü ve malzemeleri itibarıyla bedeli mukabili yahut bedelsiz olarak eşya veya sürücüsüyle birlikte 10 ya da daha fazla kişi taşıyacak şekilde imal edilmiş, römorklu veya römorksuz çekici de dahil olmak üzere, her çeşit motorlu kara yolu aracı ve esas olarak insan veya insan taşımaktan başka basit amaçlara yönelik olan her türlü nakil vasıtasını, f) Taşınabilir alet ve cihaz deyimi, elle kullanılmak için imal edilmiş veya özellikle elle taşımayı kolaylaştırıcı tertibatla donatılmış alet ve cihazları, g) Alkol ve alkollü içecekler ile tütün ve tütün ürünleri deyimi, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin sırasıyla ila no.lu pozisyonları ve ila no.lu pozisyonlarında yer alan ürünleri, h) Kişisel kullanım deyimi, profesyonel veya ticari nitelikli bir faaliyetle ilgili olmamak koşuluyla ev ve özel hayatın gerekleri ile ilgili ihtiyaçları karşılama amacına yönelik kullanımı, ı) Kanuni ikametgah deyimi, kişisel veya mesleki bağlar nedeniyle bir kişinin her bir takvim yılında en az 185 gün yaşadığı yeri, j) İkametgahın nakli deyimi, kişinin şahsına ve işine ait bağlarını keserek Türkiye Gümrük Bölgesine yerleşmek amacıyla kesin olarak gelmesini, k) Yolcu deyimi, herhangi bir amaçla (ticaret, memuriyet, tahsil, ziyaret, tedavi veya turizm) kısa veya uzun bir süre kalmak üzere, yabancı bir ülkeden karayolu, demiryolu, deniz veya hava yollarından biriyle Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yabancı bir ülkede oturan Türkler ile yabancılar ve herhangi bir amaç ile gittikleri yabancı ülkeden kesin veya geçici olarak dönen, Türkiye'de oturan Türkler ve yabancılar ile Türkiye'den aynı amaçlarla ve aynı yollarla yabancı bir ülkeye giden benzeri Türk ve yabancıları, l) Gümrük kıymeti deyimi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 23 ila 31 inci maddelerinde tanımlanan kıymeti, m) Gerçek kıymet deyimi, taşıma ve sigorta masrafları dışında kalan ve gümrük idarelerince eşya ile ilgili herhangi bir belgeden saptanan veya re'sen belirlenen kıymeti, n) Bilimsel araştırma deyimi, matematik, fizik, tıp, kimya, biyoloji, jeoloji, meteoroloji gibi bilimsel bir alanda bilgiyi genişletmek için yapılan deneysel çalışma ve gözlemleri, o) Müsteşarlık, Gümrük Müsteşarlığı'nı ifade eder. alınır. Bu Kararın uygulanmasında karı, koca ve reşit olmayan çocuklar bir aile ünitesi sayılır. Aksi belirtilmedikçe, bu Karar hükümlerinin uygulanmasında eşyanın gerçek kıymeti esas A. Posta Yoluyla Gelen Eşya İKİNCİ BÖLÜM Önemli Değeri Olmayan Eşya

16 16 Madde 4- Yurt dışından Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye mektupla veya posta paketi ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ve gerçek kıymeti gönderim başına toplam 100 EURO'yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyette olmayan her türlü eşya gümrük vergilerinden muaftır. B. Zati Eşya Madde 5-1) Yolcuların beraberlerinde ya da yolcudan iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelen, kendi kullanımlarına mahsus, gayri ticari nitelikteki kullanılmış veya kullanılmamış zati eşya gümrük vergilerinden muaftır. 2) Zati eşya olarak ithal edilecek eşyanın nitelik ve özellikleri ile miktar ve kıymetlerini belirlemeye, özel ve zaruri durumları inceleme ve sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir. İKİNCİ KISIM Gerçek Kişiler Tarafından İthal Edilen Kullanılmış Eşya BİRİNCİ BÖLÜM Kanuni İkametgahını Türkiye Gümrük Bölgesine Nakleden Gerçek Kişilere Ait Kullanılmış Motorlu veya Motorsuz Özel Kara Nakil Vasıtaları Madde 6- Kanuni ikametgahını Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişilerin yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarını 7 ila 13 üncü maddelerdeki hükümler çerçevesinde gümrük vergilerinden muaf olarak ithal etmelerine izin verilir. Madde 7- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet ettikten sonra kanuni ikametgahlarını kesin olarak Türkiye'ye nakleden gerçek kişilere ait ve esas olarak sürücüsüyle birlikte 8 kişiden az insan taşıma amacına yönelik olarak üretilmiş otomobiller, steyşın arabalar ve yarış arabaları ile diğer özel taşıt araçları gümrük vergilerinden muaftır. Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri, kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarını gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edebilir. Bunlar için Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet etme şartı aranmaz. Madde 8-1) Kişilerin muafiyetten istifade edebilmeleri için, motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarının, ikametgahlarının naklinden önceki Türkiye'ye son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı olması, adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olmaması ve kullanılmış olması şarttır. 2) Motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası ithali aile ünitesine tanınır. Madde 9- Muafen ithal edilmiş olan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları, serbest dolaşıma girdiği tarihten itibaren 12 ay geçmedikçe, gümrük idaresine bildirilmeden belli bir para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç verilemez, teminat olarak gösterilemez, kiralanamaz, devredilemez veya satılamaz. Muafen ithalinden itibaren geçmesi gereken 12 aylık sürenin bitiminden önce ödünç verilen, teminat olarak gösterilen, kiralanan, devredilen veya satılan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarına ait gümrük vergileri, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur. Madde 10- Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle kanuni ikametgahını yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine veya Türkiye'ye yerleşmek amacıyla kesin olarak nakleden kişilerin, (evlilik suretiyle Türk vatandaşlığına geçenler hariç) durumlarını gümrük idaresine tevsik etmeleri halinde motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarının muafen ithalinde, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında 24 ay ikamet etme şartı aranmaz.

17 17 Bu kişilerin muafiyetten istifade edebilmeleri için, motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarının, ikametgahlarının naklinden önceki Türkiye'ye son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden beri yurt dışında bulundukları ülkede adlarına kayıtlı olması, adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olmaması ve kullanılmış olması şarttır. Madde 11- Muafiyet sadece, kişinin ikametgahını nakletmek amacıyla Türkiye'ye son giriş tarihi itibarıyla 6 ay içerisinde getirip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunduğu eşya için tanınır. Madde 12- Motorlu ticari araçlar ve diğer ticari nakil vasıtalarının yukarıdaki maddeler kapsamında muafen ithaline izin verilmez. Madde 13- Bu Kararın 6 ila 12 nci maddelerinde belirtilen şartlar sağlanmış ve yabancı bir ülkede yeniden ikamet tesis edilmiş olsa dahi, ithal edilmelerinden itibaren 5 yıl geçmedikçe aynı kişilerin motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarının muafen ithaline ilişkin talepleri kabul edilmez. İKİNCİ BÖLÜM Kanuni İkametgahını Türkiye Gümrük Bölgesine Nakleden Gerçek Kişilere Ait Kullanılmış Ev Eşyası Madde 14- Kanuni ikametgahını Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişiler tarafından ithal edilen ve kendilerine ait kullanılmış ev eşyası 15 ila 19 uncu maddeler uyarınca gümrük vergilerinden muaftır. Muafiyet aile ünitesi esasına göre uygulanır. Madde 15- Muafiyet, 16 ncı maddede belirtilen istisnalar hariç, sadece kanuni ikametgahı nakilden önce devamlı olarak en az 24 ay süre ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olan kişilere tanınır. Türkiye Gümrük Bölgesinde 1 yıl içinde 6 aydan az süre ile geçici olarak bulunmak devamlılık halini bozmaz. Ancak, bu süreler, Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki kanuni ikametgah yerinde aranan 24 ay kalma süresine dahil edilmez. İlgilinin bu tür eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesindeki ikametgahında da aynı amaçla kullanması şarttır. Madde 16- Yurt dışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanıp da bu görevlerinden dönen devlet memurları kullanılmış ev eşyası muafiyetinden yararlanır. Bunlar İçin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında en az 24 ay ikamet etme şartı aranmaz. Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken yine sürekli görevle başka bir yabancı ülkeye atanan memurların yeni tayin edildikleri ülkenin özelliği veya uzaklığı sebebiyle beraberlerinde götürmeleri külfetli ve masraflı bulunduğundan Türkiye Gümrük Bölgesine getirmelerine veya göndermelerine zorunluluk hasıl olan yurt dışındaki ev eşyası için de muafiyet uygulanır. Madde 17- Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle kanuni ikametgahını yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine veya Türkiye'ye yerleşmek amacıyla kesin olarak nakleden kişilerin, durumlarını gümrük idaresine tevsik etmeleri halinde, kullanılmış ev eşyasının muafen ithalinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışında 24 ay ikamet etme şartı aranmaz. Güm.Gn.Md.Yz> Madde 18- Ev eşyasının kişilerin beraberinde veya gelişlerinden iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde getirilip serbest dolaşıma giriş beyanında bulunulması gerekir. Madde 19-1) Taşınabilir alet ve cihazlar hariç olmak üzere, bir ticaret veya meslek icabı kullanılacak malzemeler ile alkol ve alkollü içecekler ve tütün ve tütün ürünlerinin bu Bölümdeki hükümler kapsamında muaf olarak ithaline izin verilmez.

18 18 2) 9 uncu madde hükümleri 14 ila 18 inci madde kapsamında ithal edilen eşya için de uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Evlilik Nedeni ile İthal Edilen Eşya Madde 20-1) İkametgahı Türkiye'de olan bir Türk ile evlenerek veya evlenmek üzere kanuni ikametgahını yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden kişinin yeni veya kullanılmış ev eşyası, 2) 1 inci fıkrada belirtilen koşulları haiz bir kişiye, kanuni ikametgahı yabancı bir ülkede olan kişilerce evlilik nedeniyle ve geleneksel olarak gönderilen ticari miktar ve mahiyette bulunmayan hediyeler, her bir hediyenin kıymeti 300 EURO ve toplam hediye kıymeti EURO'yu aşmamak kaydıyla gümrük vergilerinden muaftır. Ancak; a) Alkol ve alkollü içecekler, b) Tütün ve tütün ürünleri için muafiyet uygulanmaz. 3) Muafiyet, kanuni ikametgahı evlilik nedeniyle nakilden önce, en az 12 ay süre ile ve sürekli olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan ve evlilik belgesi ibraz eden kişilere tanınır. Madde 21- Muafiyet; a) İkametgahı Türkiye'de olan bir Türk ile evlenerek gelmiş olan veya b) Evlenmek üzere yabancı ülkedeki asli ikametgahını terk ile Türkiye'ye gelmiş ve burada evlenmiş olan ya da c) Herhangi bir sebeple (turizm, ziyaret, tahsil, memuriyet gibi) Türkiye'ye gelip en çok bir yıl içinde yine ikametgahı Türkiye'de olan bir Türk ile evlenmiş bulunan kişilere tanınır. Madde 22- Bu Bölümde yer alan hükümler çerçevesinde eşya ithal edeceklerin, muafiyetten istifade edebilmeleri için bu eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine evlilik akdinden en erken 2 ay önce veya en geç 6 ay sonraki süreler içerisinde ithal etmeleri şarttır. Eşyanın serbest dolaşıma girişi, tek seferde olabileceği gibi öngörülen süreler içerisinde ayrı partiler halinde de yapılabilir. Eşyanın evlilik akdinden önce getirilmesi halinde, gümrük idaresince eşyanın ithalinde gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat aranır. Madde 23-1) 21 inci maddede sözü edilen eşya ithal edildiği tarihten itibaren 12 ay geçmedikçe devredilemez ve satılamaz, gümrük idaresinden izin alınmaksızın ödünç verilemez, kiralanamaz ve teminat olarak gösterilemez. 2) İthal edildikleri tarihten itibaren 12 aylık sürenin bitiminden önce ödünç verilen, kiralanan, devredilen veya satılan eşyaya ait gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü maddelerinde öngörülen esaslara göre tahsil olunur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Miras Yoluyla İntikal Eden Eşya Madde 24- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin ölümü ile Türkiye'de ikamet eden veya Türkiye'ye kesin olarak dönen Türk uyruklu mirasçılarına intikal eden zati eşya, ev eşyası ve kullanılmış bir adet motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtası ithalinde gümrük vergileri aranmaz. Madde 25- Aşağıda sayılan eşya için 24 üncü madde kapsamında muafiyet uygulanmaz. a) Alkol ürünleri, b) Tütün ve tütün ürünleri, c) Motorlu ticari araçlar,

19 19 d) Ölen kişinin mesleğini veya sanatını icra etmesi için kullandığı taşınabilir alet ve cihazlar hariç, herhangi bir meslek veya sanatın icrası için kullanılan alet ve cihazlar, e) Hammadde stokları ve mamul veya yarımamul ürünler, f) Normal aile ihtiyaçlarından fazla miktarda bulunan canlı hayvanlar ile tarım ürünleri. Madde 26- Muafiyet, mücbir sebepler saklı kalmak kaydıyla, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı şartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren 12 ay içinde tek seferde veya aynı süre içinde birden fazla partide getirilen eşya için tanınır. Ancak, bu süre mücbir sebebin tevsiki koşuluna bağlı olarak gümrük idaresince uzatılabilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Türkiye'ye Öğrenim Görmek Amacıyla Gelen Öğrencilere İlişkin Eğitimle İlgili Malzemeler ve Diğer Ev Eşyası Madde 27-1) Öğrenim amacıyla Türkiye'ye gelen öğrencilerin eğitim süreleri boyunca şahsi kullanımlarına yönelik olarak ithal ettikleri eğitim malzemeleri, öğrenci odasını döşemeye mahsus ev eşyası ile kullanılmış olsun olmasın giyim eşyası gümrük vergisinden muaftır. 2) Bu maddede geçen; a) Öğrenci deyimi, bir eğitim kurumunda verilen derslere tam zamanlı olarak devam etmek amacıyla bu eğitim kurumunda kayıtlı olan kişi, b) Eğitim malzemeleri deyimi, öğrenciler tarafından normal olarak yaptıkları eğitim çalışmalarında yararlanılan ve eğitim konularına uygun yeni veya kullanılmış eşya anlamına gelir. Madde 28- Muafiyet, eğitim malzemeleri yönünden her bir öğrenim yılında bir defadan fazla tanınabilir. Ancak, öğrenim süresi boyunca muafen bir kez ev eşyası ithal edilebilir. ALTINCI BÖLÜM Türkiye Gümrük Bölgesinden Geçici Olarak Çıkan Gerçek Kişilerin Geri Getirdiği Kullanılmış Ev Eşyası Madde 29- Kanuni ikametgahı Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan gerçek kişilerin, bir iş veya mesleği icra etmek amacı ile geçici olarak ve en az 6 ay süre ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kaldıktan sonra getireceği kullanılmış ev eşyası 30 ve31 inci madde hükümleri çerçevesinde gümrük vergilerinden muaftır. Madde 30- Muafiyet; a) Kişinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçici olarak bulunduğu süre içinde mülkiyetinde olan ve özel kullanımına mahsus, b) Mahiyet ve miktar itibarıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışında geçici kalma süresine ve kalış amacına uygun olan, kullanılmış ev eşyası ile sınırlıdır. Madde 31- Muafiyet tanınabilmesi için kişinin ev eşyasını Türkiye Gümrük Bölgesine dönüş tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde ve bir defada getirmesi şarttır. ÜÇÜNCÜ KISIM Gerçek Kişilerce İthal Edilen Diğer Eşya BİRİNCİ BÖLÜM Gerçek Bir Kişiden Diğerine Gönderilen veya Yolcular Tarafından İthal Edilen Eşya A. Posta Yoluyla Gelen Hediyelik Eşya

20 20 Madde 32-1) Yurt dışındaki gerçek kişiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesindeki gerçek kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen eşyanın ithali gümrük vergilerinden muaftır. 2) 1 inci fıkrada belirtilen muafiyet; a) Ramazan (Şeker) ve Kurban bayramları ile yılbaşı ve noel münasebetiyle Türkiye'deki kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen, b) Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, c) Şahsi, ailevi ve hediyelik eşya niteliğinde olan, d) Karşılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmayan eşya için uygulanır. Madde 33-1) Muafiyet, 36 ncı maddede sayılan eşya da dahil olmak üzere toplam gerçek kıymeti 300 EURO'yu geçmeyen her türlü eşya için uygulanır. Eşyanın birden fazla kalemden oluşması halinde toplam değerinin 300 EURO'yu geçmemesi gerekir. 2) İki ya da daha fazla kalemden oluşan bir sevkiyatın toplam kıymetinin 1 inci fıkrada belirtilen miktarı aşması halinde, toplam değerin 300 EURO tutarındaki kısmı için muafiyet uygulanır. 3) 32 nci maddede bahsi geçen muafiyet, 32 nci maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendinde belirtilen olaylardan bir ay önce veya bir ay sonraki süreler içinde gönderilmiş veya Türkiye Gümrük Bölgesine girmiş eşya için uygulanır. Madde nci maddede bahsi geçen muafiyet, 36 ncı maddede yer alan eşya için sevkiyat başına, karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlıdır. B. Yolcu Beraberi Hediyelik Eşya Madde 35-1) Yolcular (transit yolcular hariç) tarafından beraberlerinde getirilip ithal edilen gayri ticari nitelikteki hediyelik eşya gümrük vergilerinden muaftır. 2) 1 inci fıkrada belirtilen muafiyet; a) Ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, b) Kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus, c) Hediye edilmek üzere getirilen eşya için uygulanır. 3) Müsteşarlık, hediyelik olarak ithal edilecek eşyanın nitelik ve özellikleri ile miktar ve kıymetlerini belirlemeye, özel ve zaruri durumları inceleme ve sonuçlandırmaya, bu hakkın suistimal edilmesini önlemek üzere hediyelik eşya muafiyetini kısıtlamaya yetkilidir. Madde 36-1) 35 inci maddenin 1 inci fıkrasında bahsi geçen muafiyet, aşağıda yer alan eşya için her bir yolcu başına karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlıdır. a) Tütün ürünleri: - Sigaralar 200 adet ve - Sigarillolar (herbiri 3 gr.dan ağır olmayan purolar) 50 adet ve - Puro 10 adet ve - Kıyılmış tütün (200 yaprak sigara kağıdı ile) 200 gr. ya da - Pipo tütünü 200 gr. ya da - Ağız tütünü 200 gr. ya da - Tömbeki 200 gr. ya da - Enfiye 50 gr. b) Alkol ve alkollü içecekler: cc'lik 1 şişe ya da - 70 cc veya 75 cc'lik 2 şişe c) En fazla 120 ml'lik şişeler içinde beş adet kolonya, lavanta, parfüm, esans veya losyon d) - Kahve 1 kg. - Çözülebilir hazır kahve 1 kg. - Çay 500 gr. - Çikolata 1 kg.

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmî Gazete Tarihi: 07 Ekim 2009 Resmî Gazete Sayısı: 27369 Karar Sayısı : 2009/15481 Ekli "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Bakanlar Kurulu Kararı; 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı R.G. Ekli 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/146 Ref: 4/146

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/146 Ref: 4/146 SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/146 Ref: 4/146 Konu: 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU NUN BAZI MADDELERĐNĐN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ĐLE YENĐ GÜMRÜK YÖNETMELĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 4458 Sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

yerli ve yabancı yolcular için GÜMRÜK REHBERİ

yerli ve yabancı yolcular için GÜMRÜK REHBERİ yerli ve yabancı yolcular için GÜMRÜK REHBERİ İÇİNDEKİLER ı- YOLCU İŞLEMLERİ Ll. Yolcunun Tanımı 1.2. Yolcu Beraberinde Bulundurulabilecek Türk Urası, SAYFA NO, ı ı DöViz, Ziynet Eşyası.. 1 1.3. Yolcular

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Karar Tarihi : 29/9/2009 Resmî Gazete Tarihi : 07/10/2009 Resmî Gazete Sayısı : 27369 1 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşya, genel amaçlarla serbest

Detaylı

GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: 06.07.2011-27986 Resmi Gazete GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, gerçek kişiler tarafından

Detaylı

1 YOLCUlAR IÇIN. ;sım: i : 2'0o~ )1: Kal... -. 1... J. Hazırlayan : ı ı. ll Jl 1

1 YOLCUlAR IÇIN. ;sım: i : 2'0o~ )1: Kal... -. 1... J. Hazırlayan : ı ı. ll Jl 1 1 YOLCUlAR IÇIN ll Jl 1 ı ı ıl ı ı ;sım: i : 2'0o~ )1: Kal... -. 1... J Hazırlayan : N :aml.l\,#; ft: ~~~uu.çu~.." ı.,"'"''~ Mu~&tu YOLCUNUN TANIMI Herhangi bir amaçla (ticaret, tahsil, memuriyet, ziyaret,

Detaylı

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ

vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının, ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN İSTİSNALARIN GÜMRÜK İŞLEMLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİ Önder Şafak TONGAL Stj.Gümrük Kontrolörü Özel Tüketim Vergisi Kanununun, 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

(04.11.1999 T. 23866 R.G.)

(04.11.1999 T. 23866 R.G.) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU (04.11.1999 T. 23866 R.G.) Kabul Tarihi: 27.10.1999 Yürürlük Tarihi 05.02.2000 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı,

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KISIM. Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KISIM. Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Gümrük beyannamesi ÜÇÜNCÜ KISIM Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük Beyanı MADDE 112 (1) Yazılı

Detaylı

Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi Karar Sayısı : 2004/7905 21.10.2004 tarihli, 25620 sayılı R.G.

Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi Karar Sayısı : 2004/7905 21.10.2004 tarihli, 25620 sayılı R.G. Milletlerarası Geçici İthalat Sözleşmesi Karar Sayısı : 2004/7905 21.10.2004 tarihli, 25620 sayılı R.G. 31/3/2004 tarihli ve 5108 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli Geçici İthalat Sözleşmesi

Detaylı

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Nisan 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Nisan 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 20 Nisan 1992 PAZARTESİ Sayı : 21205 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

MADDE 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:

MADDE 1 - Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: KANUN NO: 3065 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kabul Tarihi: 25 Ekim 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 2 Kasım 1984 - Sayı: 18563 5.t. Düstur, c.24 - s. BİRİNCİ KISIM MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM VERGİNİN

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ Bağlayıcı Tarife Bilgisi MADDE 28.. (3) Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularının aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermesi zorunludur: a) Hak sahibinin adı, soyadı ve adresi,

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Yürürlüğü Girdi Duyuru:2006/14 1 İstanbul, 22.06.2006 13 Haziran 2006 tarihinde TBMM de kabul edilen ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun tüm hükümlerini iptal ederek yeniden düzenleyen 5520 sayılı kanun Cumhurbaşkanı tarafından

Detaylı

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29451 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1

Detaylı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU 8305 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4760 Kabul Tarihi : 6/6/02 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/6/02 Sayı : 24783 Yayımlandığı Düstur : Tertip : Cilt : 7 BİRİNCİ BÖLÜM Konu, Tanımlar, Vergiyi

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT REJİMİ KARARI... 3 İHRACAT YÖNETMELİĞİ...7 İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 96/1)...15 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT REJİMİ KARARI... 3 İHRACAT YÖNETMELİĞİ...7 İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 96/1)...15 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR... KAMBİYO MEVZUATI 1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 91 32/5)... 17 Türk Parası Kıymetini

Detaylı

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN Madde 1- Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir

Detaylı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun No. 5607 Kabul - Tarihi : 21/3/2007 Yürürlük ve Yayım: 31.03.2007 tarihli, 26479 sayılı R.G. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık

Detaylı

SORULARLA İTHALAT MEVZUATI

SORULARLA İTHALAT MEVZUATI SORULARLA İTHALAT MEVZUATI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ OSMAN BOZKURT 2010 1-) Kimler ithalat yapabilir? Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek

Detaylı