($) YBB De. ($) MKB-100 Endeksi (ABD$)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "($) YBB De. ($) 52.000 46.000. MKB-100 Endeksi (ABD$) 40.000 34.000 28.000 22.000 16.000 10.000"

Transkript

1 Direkt Hat: (+90) arast GÜNE BA LARKEN P YASA BEKLENT LER P YASA EKRANI MKB Ayl k De. 1 Y ll k De. Tablosu (IMKB-100) Endeksler Kapan (TL/$) Gün. De. (TL) ($) YBB De. ($) De. ($) 2012T 2013T MKB / ,4% -3,1% 25,0% -24,7% F/K 9,9 9,0 Mali / ,8% -3,7% 27,5% -28,3% FD/FVAÖK 7,0 6,3 Sanayi / ,7% -3,0% 19,7% -22,5% *Yabanc Takas Pay Para Piyasas Döviz Kur. (MB Al ) Gün. De. Ayl k De. ($) YBB De. ($) 1 Y ll k De. ($) Piyasa De eri (mn) Toplam ABD$/TL 1,77-0,8% -1,1% -6,5% 16,1% MKB (TL) /TL 2,33-0,4% -1,3% -4,5% 5,1% MKB (ABD$) En Yük. Hacim % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) Garanti Bankas -0,6% 427, ,0 Neta Telekom. -9,6% 223, ,6 Brisa 21,5% 178, ,3 Bankas (C) 0,7% 126, ,9 Good-Year -16,1% 116,7 804,4 En Yük. % Kazanç % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) Brisa 21,5% 178, ,3 Do an Holding 7,9% 22, ,0 T.S.K.B. 5,6% 7, ,0 Mondi Tire Kutsan 5,5% 7,0 230,0 Do an Yay n Holding 4,5% 26, ,0 En Yük. % Kay p % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) Good-Year Gölta Çimento Konya Çimento Bagfa Kartonsan BORSA EKRANI ( MKB-100) -16,1% 116,7 804,4-15,5% 36,9 491,4-13,9% 109, ,5-12,8% 68,1 604,5-12,6% 65,2 709,3 GARANT YATIRIM TAVS YE L STES irket Güçlü Yön Potansiyeli Anel Elektrik Beklenen i art 14% Bimeks Büyüme hikayesi 37% Bizim Toptan Güçlü büyüme potansiyeli 12% Emlak Konut Ba ar l i modeli 16% Halkbank Yüksek kar potansiyeli 6% Bankas Yüksek skonto 11% TAV Havalimanlar Güçlü büyüme ve artan marjlar 29% Türk Telekom Defansif yap ve yüksek temettü 20% Türk Hava Yollar yile en operasyonel marjlar 29% IMKB-100 (2012 sonu) Yükseli potansiye 6% DÜNYA P YASALARI Ülke Endeks %De i im YBB (ABD$) Türkiye (IMKB-100) ,1% 25,0% Polonya (WIG) ,3% -22,5% Rusya (IRTS) ,0% -6,9% Brezilya (BVSP) ,4% -21,4% ngiltere(ftse100) ,2% -14,5% Japonya (N225) ,3% -6,8% ABD (DJI) ,7% 13,1% TAHV L-BONO P YASASI TL Bonolar Faiz Fiyat Fiyat De. % 07.Kas.12 9,74% 95,13 0,26% 17.Tem.13 9,50% 89,46 0,34% 20. ub.13 9,85% 92,55 0,25% Eurobond Faiz Fiyat Spread 14.Oca.41 5,92% 101,06 284,0 15.Oca.30 5,47% 172,07 303,0 FA Z ORANLARI 26 Nisan 26 Nisan K sa Dönem Faiz Oran 26 Nisan Gecelik Faiz O/N 5,75% 26 Nisan MKB-100 Endeksi (ABD$) P YASALARA BAKI EKONOM HABERLER SEKTÖR & RKET HABERLER GÜNDEM ECB Ba kan Draghi konu ma yapacak Ba kent Gaz Özelle tirme halesi yap lacak. ABD sizlik Ba vurular Önceki Veri: Beklenti: 375 bin ki i ABD Bekleyen Konut Sat lar (Mart) (Ayl k) Beklenti: % Nisan 2012 IMKB YTP* 62,27% Hacim (mn) MKB de güne k smi al c l aç l bekliyoruz. FED in gev ek para politikas n sürdürece i yönündeki mesaj n yinelemesi ve Apple n beklentilerin üzerindeki kar n n dün piyasalara destek oldu u görülüyor. Yeni günde ise veri ak düne göre zay flarken, ECB Ba kan Draghi nin aç klamalar ve talya daki tahvil ihaleleri takip edilecek. Yurtiçi gündemde ise TCMB nin aç klayaca enflasyon raporu öne ç k yor. Öncesinde Türk Liras n n yeni güne olumlu aç l yapt görülüyor. MKB taraf nda da benzer bir ekilde s n rl olumlu aç l görebiliriz. Endekste aral ndaki yatay e ilimde de i iklik henüz ya anmad. Söz konusu destek-direnç seviyelerindeki k r lma endekste k sa vadeli yeni bir trend olu turabilir. MB 2Ç Enflasyon Raporu: MB yar n y l n ikinci enflasyon raporunu yar n yay nl yor olacak. Rapor da y l sonu için %6.5 olan enflasyon tahmininin de i mesi beklenmiyor. (2012 enflasyon hedefi %5). En son MB Ba kan Erdem Ba ç ve baz PPK üyelerinin, y l sonu enflasyon tahminini de i tirmek yerine para politikas n n uyumlu hale getirilmesi gerekti ini söylediklerini biliyoruz. Geçen haftaki PPK notlar nda da en çok dikkat çeken unsur; ek s k la t rman n daha s k uygulanabilece inin vurgulanmas idi. Erdem Ba ç IMF-Dünya Bankas toplant lar nda yapt aç klamalar nda da para politikas na ili kin detaylar n yar nki enflasyon raporunda verilece ini söyledi. Yüksek enflasyon ve bunun ikincil etkileri (beklentileri bozmas ) vs söz konusu. - Ba kent Gaz Özelle tirme halesi Sigorta Sektörü Bima - Erdemir lem Hacmi (ABD$mn) KIYMETLER A.. nin görü ünü yans tmaktad r. Bu bilgiler nda yap lan ve yap lacak olan ileriye dönük yat r mlar n sonuçlar ndan irketimiz hiçbir

2 P YASALARA BAKI MKB de güne k smi al c l aç l bekliyoruz. FED in gev ek para politikas n sürdürece i yönündeki mesaj n yinelemesi ve Apple n beklentilerin üzerindeki kar n n dün piyasalara destek oldu u görülüyor. Yeni günde ise veri ak düne göre zay flarken, ECB Ba kan Draghi nin aç klamalar ve talya daki tahvil ihaleleri takip edilecek. Yurtiçi gündemde ise TCMB nin aç klayaca enflasyon raporu öne ç k yor. Öncesinde Türk Liras n n yeni güne olumlu aç l yapt görülüyor. MKB taraf nda da benzer bir ekilde s n rl olumlu aç l görebiliriz. Endekste aral ndaki yatay e ilimde de i iklik henüz ya anmad. Söz konusu destek-direnç seviyelerindeki k r lma endekste k sa vadeli yeni bir trend olu turabilir. Tahvil-Bono Piyasas : vadeli gösterge tahvil dün %9.42 bile ik ile i lem görürken, valörlü i lemlerdeki ortalamas %9.44 oldu. Bu sabah bankalararas piyasada güne %9.43 bile ik seviyesinden ba layan gösterge tahvilin gün içinde %9.30-%9.50 bile ik aral nda i lem görmesini bekliyoruz. Eurobond Piyasas : Türkiye nin 5 y ll k CDS fiyat dün baz puan aral nda i lem görürken, bu sabah 237 bps seviyesinde bulunuyor vadeli Türkiye Eurobondu ise bu sabah $171.8 seviyesinden aç ld. Döviz Piyasas : FED'in gev ek para politikas na yönelik e iliminin de i medi ini gösteren dünkü para politikas kurulu karar n n ard ndan USD de er kaybetti. Yurtiçinde ise bugün aç klanacak enflasyon raporunda TCMB nin daha ahin bir tutum izleyece i beklentisi TL ye de er kazand rd. /$ paritesi bu sabah , $/Yen paritesi 81.2, /Yen paritesi seviyesinde bulunuyor. Bu sabaha seviyesinden ba layan $/TL kurunun gün içinde aral nda i lem görmesini bekliyoruz ve destek, ve ise direnç seviyesidir. Uluslararas Piyasalar: Dün ak am yap lan toplant sonras nda FED, 2012 büyüme tahminini yükseltirken 2013 ve 2014 için dü ürdü. FED'in aç klamalar ndan bir süre daha bekle-gör politikas uygulanaca anla ld. ABD borsalar FED Ba kan Bernanke'nin piyasalara, ekonominin desteklenmesi için bankan n gerekirse daha fazlas n yapabilece i mesaj n vermesinin ard ndan dün yükseldi. Apple hisselerindeki yükseli ise Nasdaq'a bu y l n en büyük kazan mlar n getirdi. Apple hisseleri dün %8.9 de er kazand. lk çeyrek sonuçlar n dün aç klayan ve hisseleri %5.3 de er kazanan Boeing ise Dow'daki yükseli e en çok katk y sa lad. Gün sonunda Dow Jones %0.69, S&P 500 ise %1.36 de er kazand. Asya borsalar bu sabah yükselirken, Dow Jones vadeli i lem sözle meleri ise yatay i lem görüyor. De erli Madenler: Alt n bu sabah $1,647, gümü ise $30.7 seviyelerinden i lem görüyor. Platin fiyatlar $1,555, paladyum ise $662 seviyesinde bulunuyor. Vadeli bak r sözle meleri ise $371 seviyesinden i lem görüyor. 2

3 EKONOM HABERLER MB 2Ç Enflasyon Raporu: MB yar n y l n ikinci enflasyon raporunu yar n yay nl yor olacak. Rapor da y l sonu için %6.5 olan enflasyon tahmininin de i mesi beklenmiyor. (2012 enflasyon hedefi %5). En son MB Ba kan Erdem Ba ç ve baz PPK üyelerinin, y l sonu enflasyon tahminini de i tirmek yerine para politikas n n uyumlu hale getirilmesi gerekti ini söylediklerini biliyoruz. Geçen haftaki PPK notlar nda da en çok dikkat çeken unsur; ek s k la t rman n daha s k uygulanabilece inin vurgulanmas idi. Erdem Ba ç IMF-Dünya Bankas toplant lar nda yapt aç klamalar nda da para politikas na ili kin detaylar n yar nki enflasyon raporunda verilece ini söyledi. Yüksek enflasyon ve bunun ikincil etkileri (beklentileri bozmas ) vs söz konusu. MB da daha fazla parasal s k la t rmadan bahsediyor. u anki politika setine bakt m zda alternatifler neler? 1) Faiz art r lmas (ki bu alternatifin son PPK toplant s yla tamamen ortadan kalkt n dü ünüyoruz) 2) Koridorun kullan m. Zaten var olan uygulaman n s kla t r lmas -en fazla ihtimal verdi imiz uygulama bu. Daha önce de belirtti imiz gibi e er ki MB, faiz art rmak yerine, istisnai gün uygulamas ile hem enflasyonu hem TL yi kontrol etmeye çal acaksa önümüzdeki vadede u tablo kaç n lmaz: a) Çok daha uzun süren istisnai günler (bu uygulamalar 4-5 gün sürüyordu, imdi ise çok daha uzun vadeli olabilir), b) Uygulama aral s kla an istisnai günler. 3) Bugünkü uygulaman n aynen devam. Bu durumda çok da fazla bir parasal s k la t rmadan da bahsedemeyiz. Enflasyonda da çok rahat bir görünüm beklenmemeli. Enflasyon görünümü geçen y la k yasla ciddi anlamda bozuldu. Bu bozuk görünüm beklentilere daha fazla yans d takdirde, para politikas n n etkinli inin azalmas riski var. Bu da enflasyonun kontrolünü daha da zorla t r r. Son 1.5 y ld r sürdürülen (geleneksel olmayan/esnek olan) çoklu amaç - çoklu arac n kullan ld para politikas çerçevesini do ru bulmakla beraber; u anki enflasyon görünümünde yaln zca faiz koridoru kullanarak enflasyonun kontrol alt na al nabilece ine üphe ile yakla yoruz. Herhangi bir kriz olmad varsay m alt nda, u anki politika ile 2013 y l n n ortas nda %5 olan enflasyon hedefinin tutturulma ihtimalini dü ük görüyoruz. 3

4 TEKN K ANAL Z YATAY E L M DEVAM ED YOR Düne al c l ba layan MKB 100 endeksinde yakla k 1000 puanl k geni i lem band nda dalgal seyir izlendi seviyesinde tepki al mlar yla toparlanan endekste kapan 234 puanl k art la seviyesinde gerçekle ti. %0.39 oran nda de er kazanan endekste 52 hisse de er kazand, 36 hisse de er kaybetti, lem hacmi önceki güne göre %2 azalarak milyontl olarak gerçekle ti. TÜM endekste GARAN, NETAS, BRISA, ISCTR, GOODY i lem hacmi en yüksek hisseler olarak öne ç kt. MKB nin güne k smi al c l seyirle ba lanmas n bekliyoruz ve seviyeleri gün içerisinde öne ç kabilecek yükseli denemeleri içerisinde öne ç kabilecek dirençler olmaya devam ediyor. Ancak a lmadan endeksteki gün içerisindeki s k k seyirde farkl la ma olmayacakt r. Destekler ise ve seviyesindedir. Mevcut yatay e ilim içerisinde seviyesini k sa vadede stop loss bölgesi olarak izliyoruz. Son iki haftada üç kez test edilen alt ndaki sarkmalar yükseli beklentilerinin ötelenmesine neden olacakt r. Günlük Olarak Takip Edilebilecek Hisseler Hisse Destekler Dirençler THYAO EREGL AYGAZ TEKST FENER

5 SEKTÖR HABERLER Ba kent Gaz Özelle tirme Ba kent Do algaz' n %80 hissesinin sat yöntemiyle özelle tirilmesi için nihai pazarl k görü meleri bugün yap lacak. Fiyat teklif veren gruplar Aygaz - Fernas n aat OGG, Akfen Holding, STFA Yat r m Holding (Çinli ENN ile ortak hareket ediyor) ve Kolin- Cengiz-Limak OGG dir. Garanti Yat r m Ba kent Do algaz n özelle tirme sat dan manl n yapmaktad r. Sigorta Sektörü Hürriyet gazetesinde yer alan ve Reuters kaynakl habere göre, Türkiye birimi için henüz resmi sat süreci ba latmayan Groupama n n Türkiye deki i tirakine ilgi geldi i ve bu sat tan 300 mn Euro luk gelir elde edilebilece i ifade edildi. Haberde, konuyla ilgili olarak Groupama n n kesin verilmi bir karar n n olmad ayr ca belirtildi y l sonu itibariyle Groupama Sigorta n n öz sermayesi 527 mn TL olup, irket 21.4 mn TL zarar etmi tir. Groupama Emeklilik ise, öz sermayesi 99.8 mn TL olup, irket 1.1 mn TL kar etmi tir. Sektör konumlar incelendi inde ise, ubat 2012 itibariyle Groupama Sigorta n n hayat d segmentte %5.63 pazar pay ile 7. s rada oldu unu görüyoruz. Groupama Emeklilik ise, 13 Nisan itibariyle kat l mc say s olarak 6. ve yönetmekte oldu u fon büyüklü ü itibariyle 7. s rada bulunmaktad r. RKET HABERLER BIM (BIMAS.IS) 10,588mn TL TUT BIM in ortaklar nda Abdulrahman El Khereji, sermayenin %1'ine (1.5mn TL nominal de er) denk gelen BIM hissesini dün MKK ya kaydettirdi. Hat rlanaca üzere May s 2011 de de El Khereji, 1.5 mn TL nominal de erli BIM hissesini MKK ya kaydettirmi ti. El Khereji, Nisan 2011 de %4.6 BIM hissesinin sat n gerçekle tirmi ti ve BIM deki hisseleri %8 e gerilemi ti. Geçmi te gerçekle ene benzer bir blok sat gerçekle mesi olas d r. Haberin hisse üzerinde bask olu turabilece ini dü ünüyoruz. Erdemir (EREGL.IS) 7,246mn TL TUT Erdemir bedelsiz tarihini 30 Nisan olarak aç klad. Erdemir, ubat ay nda ç kar lm sermayesini %43.7 oran nda bedelsiz art rarak 2,150mn TL den 3,090mn TL ye yükseltece ini aç klam t. Bedelsiz art r lacak 940mn TL, birikmi karlar ve sermaye enflasyon düzeltme farklar ndan kar lanacak. 5

6 KURUMSAL LEMLER Nakit Temettü Da t m Hisse Ba na Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Sermaye Art r m Mevcut Sermaye (mn TL) irket MKB Kodu Tarih Toplam (mn TL) Bedelli (%) Bedelsiz (%) Kapan (TL) Akçansa AKCNS ,7 0,4634 6% 8,32 Çimsa CIMSA ,7 0,7900 9% 9,02 Ege Endüstri EGEEN ,5 3,0000 4% 73,00 Ere li Demir Çelik EREGL ,0 0,0000 0% ,0 3,37 Emlak G.M.Y.O. EKGYO ,6 0,0474 2% 2,33 Bim Birle ik Ma azalar BIMAS ,3 1,3000 2% 69,75 Yünsa YUNSA ,2 0,0412 1% 4,32 Global Menkul De. GLBMD ,2 0,0541 6% 0,90 Kartonsan KARTN ,7 2,0176 1% 250,00 Sabanc Holding SAHOL ,0 0,1000 1% 7,26 Giri im Sermaye Y.O. ISGSY ,6 0,2500 9% ,4 2,83 Bursa Çimento BUCIM ,7 0,1765 3% 5,20 Yat r m ISMEN ,1 0,0580 3% 1,87 Ege Seramik EGSER ,7 0,1799 8% 2,27 Enka n aat ENKAI ,0 0,0840 1% ,0 5,62 Koza Alt n letmeleri KOZAL ,8 0,6219 2% 35,50 Alternatif Y.O. ARFYO ,1 0,0028 0% 1,01 Logo Yaz l m LOGO ,2 0,1296 6% 2,07 Denta Ambalaj DENTA ,7 0,0814 4% 2,10 Halk Bankas HALKB ,8 0,2454 2% 12,30 Alkim Ka t ALKA ,9 0, % 1,74 Coca Cola çecek CCOLA ,0 0,2360 1% 23,50 Neta Telekom. NETAS ,9 5,8357 2% ,5 254,00 Euro Kapital Y.O. EUKYO ,1 0,0047 0% 8,78 Garanti Bankas GARAN ,0 0,1429 2% 6,66 Nuh Çimento NUHCM ,1 0,3200 3% 10,80 Petkim PETKM ,8 0,0558 3% 2,07 Tekfen Holding TKFEN ,2 0,1896 3% 6,30 Ünye Çimento UNYEC ,3 0,3831 9% 4,21 Anadolu Efes Birac l k AEFES ,5 0,4500 2% 24,00 Sinpa G.M.Y.O. SNGYO ,0 0,0500 4% 1,27 Türk Telekom TTKOM ,5 0,5419 7% 7,50 Alkim Kimya ALKIM ,2 0,3323 5% 7,34 Anadolu Isuzu ASUZU ,9 0,3900 3% 12,50 Gedik Yat r m GEDIK ,7 0,1000 5% 1,98 Gölta Çimento GOLTS ,2 1,0000 1% 68,25 Hekta HEKTS ,9 0,1440 9% 1,55 Konya Çimento KONYA ,7 14,5000 4% 328,00 Marba B Tipi Men. K y. YMRBYO ,2 0,0300 2% 1,36 Adana Çimento (B) ADBGR ,0 0, % 2,78 Adel Kalemcilik ADEL ,0 1,2700 3% 38,00 Adana Çimento (C) ADNAC ,7 0,0383 5% 0,77 Alarko Carr er ALCAR ,1 0,7492 2% 45,50 Alarko G.M.Y.O. ALGYO ,1 0,2901 1% 19,85 Aselsan ASELS ,5 0,1975 2% 10,30 Aslan Çimento ASLAN ,0 0,2193 0% 61,25 Bagfa BAGFS ,5 9,8439 5% ,0 201,50 Bolu Çimento BOLUC ,9 0,1249 8% 1,53 Brisa BRISA ,6 8,9500 2% 390,00 Borusan Boru BRSAN ,3 1,1400 4% 28,20 Borusan Yat. Paz. BRYAT ,4 0,3340 3% 12,40 Çemtas CEMTS ,0 0,0500 4% 1,34 Genta GENTS ,4 0,0991 6% 1,59 ttifak Holding ITTFH ,5 0,1510 2% 6,12 6

7 AL TAVS YELER M Z N GÜNLÜK PERFORMANSI Kapan Fiyat (TL) De i im Anel Elektrik 2,23 2,22 0,45% Bimeks 2,50 2,54-1,57% Bizim Toptan 24,90 25,20-1,19% Emlak G.M.Y.O. 2,33 2,32 0,43% Halk Bankas 12,30 12,20 0,82% Bankas (C) 4,08 4,05 0,74% Tav Havalimanlar 9,08 9,06 0,22% Türk Telekom 7,50 7,44 0,81% Türk Hava Yollar 2,65 2,63 0,76% Portföyümüzün Getirisi 0,16% MKB ,39% Relatif Performans -0,23% AL Listemiz; ANELE, BMEKS, BIZIM, EKGYO, HALKB, ISCTR, TAVHL, TTKOM, THYAO hisselerinden olu maktad r % 22% 20% 16% 20% 17% 10% 15% 10% 5% 4% 0% -10% -10% 0% -20% -5% -30% AL Tavsiyelerimiz MKB-100 Endeks Relatif * AL listemizin performans 20 Nisan tarihinde hesaplanm t r. -22% AL Tavsiyelerimiz MKB-100 Endeks Relatif 7

8 TAVS YE L STES Hedef Fiyat Hedef Fiyata Piyasa De eri Özkaynak Temel Kapan 2012-sonu Göre Potansiyel (mn TL) F/K Net Faiz Marj Getirisi F/DD Hisse Tavsiye (TL) (TL) (TL) 2012T 2012T 2012T 2012T AKBNK TUT 6,72 6,57-2% ,7 3,1% 11,8% 1,3 GARAN - 6, HALKB AL 12,30 13,00 6% ,2 4,1% 21,7% 1,4 ISCTR AL 4,08 4,55 11% ,3 3,1% 11,9% 1,0 VAKBN TUT 3,21 2,91-9% ,2 3,5% 12,4% 0,7 YKBNK TUT 3,37 2,96-12% ,0 3,4% 14,0% 1,0 Ortalama 8,5 3,3% 14,0% Hedef Fiyat Hedef Fiyata Düzeltilmi Düzelt. NAD'ne Piyasa De eri Temel Kapan 2012-sonu Göre Potansiyel (mn TL) F/K Net Aktif De. Göre Prim (+) F/DD Hisse Tavsiye (TL) (TL) (TL) 2012T (mn TL) skonto(-) 2011/12 DOHOL TUT 0,82 0,64-22% , ,4% -- KCHOL TUT 6,60 6,68 1% , ,6% 2,4 SAHOL TUT 7,26 8,37 15% , ,6% 2,6 SISE TUT 3,03 3,41 13% , ,5% 3,3 TKFEN TUT 6,30 6,51 3% , ,5 OLD NGLER Hedef Fiyat Hedef Fiyata Temel Kapan 2012-sonu Göre Potansiyel Piyasa De eri (mn TL) F/K FD/Sat lar FD/FVAÖK F/DD Hisse Tavsiye (TL) (TL) (TL) 2012T 2012T 2012T 2011/12 AEFES TUT 24,00 24,41 2% ,2 2,9 12,4 4,7 AKCNS TUT 8,32 7,70-8% ,2 1,6 7,4 1,9 AKENR TUT 2,13 2,60 22% ,0 3,3 17,8 1,1 AKSEN TUT 3,81 4,30 13% ,5 2,1 11,7 3,0 ANACM TUT 2,87 3,27 14% 994 7,1 1,4 5,2 1,0 ANELE AL 2,23 2,55 14% 245 7,2 0,7 6,4 1,1 ARCLK TUT 7,46 7,90 6% ,1 0,7 6,4 1,5 AYGAZ TUT 8,28 10,71 29% ,9 0,4 7,7 1,2 BIMAS TUT 69,75 58,00-17% ,0 1,1 19,8 23,0 BMEKS AL 2,50 3,43 37% ,7 0,3 4,2 1,6 BIZIM AL 24,90 27,80 12% ,3 0,5 13,2 12,5 CCOLA TUT 23,50 25,65 9% ,1 1,7 11,4 4,0 CIMSA TUT 9,02 8,40-7% ,0 1,7 6,6 1,5 DOAS - 4, EKGYO AL 2,33 2,70 16% ,9 4,6 11,1 1,6 ENKAI TUT 5,62 5,11-9% ,6 1,5 9,4 1,8 EREGL TUT 3,37 3,55 5% ,2 1,2 6,7 1,1 FROTO TUT 15,25 18,54 22% ,4 0,6 6,3 3,0 ISGYO TUT 1,17 1,40 19% ,2 4,8 6,6 0,7 KOZAL TUT 35,50 32,00-10% ,5 4,5 6,1 9,5 KRDMD TUT 0,95 0,84-11% 571 5,6 0,7 4,7 0,9 MGROS TUT 17,10 19,65 15% ,7 0,7 11,2 3,0 SNGYO TUT 1,27 1,10-14% 762 7,2 1,7 9,0 0,7 TATKS TUT 2,37 2,72 15% ,4 0,7 9,0 1,4 TAVHL AL 9,08 11,74 29% ,9 2,2 7,3 2,7 TCELL TUT 8,64 10,04 16% ,0 1,6 5,2 1,9 THYAO AL 2,65 3,43 29% ,1 0,7 6,7 1,0 TOASO TUT 7,44 7,99 7% ,6 0,6 6,3 2,4 TRGYO TUT 5,14 5,85 14% ,7 11,7 23,7 0,5 TRKCM TUT 2,54 3,00 18% ,3 1,2 4,0 0,9 TTKOM AL 7,50 9,00 20% ,7 2,4 5,7 5,3 TTRAK TUT 30,70 39,35 28% ,8 1,2 6,5 3,4 TUPRS TUT 37,10 42,90 16% ,2 0,3 6,4 2,5 ZOREN TUT 1,59 1,90 19% ,5 3,3 19,6 3,9 XUSIN ,9 0,98 7,0 XU % ,9 0,98 7,0 *Halka aç k grup irketlerimiz olan GARAN, DOAS, GARFA, DGGYO, GRNYO için tavsiye vermeyip tahmin yapm yoruz 8

9 VER AKI I Nisan Haftas 26 Nisan Per embe: FROTO 1Ç12 Kar Aç klamas - GY beklentisi: 152mn TL / Piyasa Beklentisi: m.d. 27 Nisan Cuma: TATKS 1Ç12 Kar Aç klamas - GY beklentisi: 6mn TL / Piyasa Beklentisi: m.d. BMEKS 1Ç12 Kar Aç klamas - GY beklentisi: 3mn TL / Piyasa Beklentisi: m.d. ISGYO 1Ç12 Kar Aç klamas - GY beklentisi: 10mn TL / Piyasa Beklentisi: m.d. TTRAK 1Ç12 Kar Aç klamas - GY beklentisi: 59mn TL / Piyasa Beklentisi: m.d. 26 Nisan Per embe Ba kent Gaz özelle tirme ihalesi yap lacak FROTO 1Ç12 Kar Aç klamas - GY beklentisi: 152mn TL / Piyasa Beklentisi: m.d. 10:00 ECB Ba kan Draghi konu ma yapacak 12:00 AB Tüketici Güven Endeksi (Nisan) Önceki Veri: / Beklenti: :00 ALMANYA Tüketici Fiyat Endeksi (Nisan) Önceki Veri: %0.3 / Beklenti: %0.1 15:30 ABD sizlik Ba vurular Önceki Veri: 386 bin ki i / Beklenti: 375 bin ki i 15:30 ABD Chicago FED Aktivite Endeksi Önceki Veri: / Beklenti: m.d. 17:00 ABD Bekleyen Konut Sat lar (Mart) (Ayl k) Önceki Veri: -%0.50 / Beklenti: % Nisan Cuma TATKS 1Ç12 Kar Aç klamas - GY beklentisi: 6mn TL / Piyasa Beklentisi: m.d. Japonya Merkez Bankas Faiz Karar Önceki Veri: %0.10 / Beklenti: m.d 02:30 Japonya sizlik Oran (Mart) Önceki Veri:-%4.50 / Beklenti: m.d 02:30 Japonya Tüketici Fiyat Endeksi (Mart) (Ayl k) Önceki Veri: %0.30 / Beklenti: m.d 02:50 Japonya Sanayi Üretimi (Mart) (Ayl k) 09:45 Fransa Üretici Fiyat Endeksi (Mart) (Ayl k) Önceki Veri: %0.80 / Beklenti: m.d 11:00 talya Üretici Fiyat Endeksi ( ubat) (Ayl k) Önceki Veri: %0.70 / Beklenti: m.d 15:30 ABD 1Ç12 GSY H (Çeyreklik) (Y ll kland r lm ) Önceki Veri: %3.00 / Beklenti: m.d 15:30 ABD 1Ç12 Ki isel Tüketim Önceki Veri: %2.10 / Beklenti: m.d 15:30 ABD 1Ç12 Çekirdek Ki isel Tüketim Harcamalar (Çeyreklik) Önceki Veri: %1.30 / Beklenti: m.d 30 Nisan 4 May s Haftas 2 May s Çar amba: TCELL 1Ç12 Kar Aç klamas - GY beklentisi: 457mn TL / Piyasa Beklentisi: 394mn TL ARCLK 1Ç12 Kar Aç klamas - GY beklentisi: 128mn TL / Piyasa Beklentisi: m.d. EREGL 1Ç12 Kar Aç klamas - GY beklentisi: 128mn TL / Piyasa Beklentisi: m.d. KOZAL 1Ç12 Kar Aç klamas - GY beklentisi: 128mn TL / Piyasa Beklentisi: m.d. TAVHL 1Ç12 Kar Aç klamas - GY beklentisi: -9mn TL / Piyasa Beklentisi: m.d. TOASO 1Ç12 Kar Aç klamas - GY beklentisi: 66mn TL / Piyasa Beklentisi: m.d. 30 Nisan Pazartesi Sigorta irketleri için konsolide olmayan finansallar n son gönderim tarihi 10:00 D Ticaret Dengesi (Mart) Önceki Veri: -5.9mlr TL / Beklenti: m.d 12:00 AB Tüketici Fiyat Endeksi Beklentisi (Y ll k) (Nisan) Önceki Veri: % :00 talya Üretici Fiyat Endeksi (Nisan) (Ayl k) Önceki Veri: %2.50 / Beklenti: m.d 15:30 ABD Ki isel Gelir (Mart) Önceki Veri: %0.20 / Beklenti: m.d 15:30 ABD Ki isel Harcamalar (Mart) Önceki Veri: %0.80 / Beklenti: m.d 15:30 ABD Çekirdek Ki isel Harcamalar (Mart) (Ayl k) Önceki Veri: %0.10 / Beklenti: m.d 9

10 Garanti Yatırım Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No Be ikta, stanbul Telefon: Faks: Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirlili ine inand m z sa lam kaynaklardan derlemi olup, yap lan yorumlar sadece GARANT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. nin görü ünü yans tmaktad r. Bu bilgiler nda yap lan ve yap lacak olan ileriye dönük yat r mlar n sonuçlar ndan irketimiz hiçbir Ayr ca, Garanti Yat r m Menkul K ymetler A..'nin yaz l izni olmad kça bu raporlar n içeri i k smen ya da tamamen üçüncü ki ilerce hiç bir ekil ve ortamda yay nlanamaz, iktisab edilemez, al nt yap lamaz, kullan lamaz. Rapor gönderilen ki iye özel ve münhas rd r. 3 lave olarak, bu raporun gönderildi i ve yukar daki aç klamalar m z do rultusunda kullan ld ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynakl tüm talep ve dava haklar m z sakl d r.

P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL 1.83-0.4% 3.7% -3.0% 15.1% MKB (TL) 107,603. Toplam 1,948 /TL 2.30-0.4% -1.3% -5.8% 2.1% MKB (ABD$) 58,739

P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL 1.83-0.4% 3.7% -3.0% 15.1% MKB (TL) 107,603. Toplam 1,948 /TL 2.30-0.4% -1.3% -5.8% 2.1% MKB (ABD$) 58,739 Direkt Hat: (+90) 212-384-1010 e-mail: arast rma@garanti.com.tr GÜNE BA LARKEN P YASA BEKLENT LER P YASA EKRANI MKB 25/05/2012 Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k De. Tablosu (IMKB-100) IMKB Endeksler Kapan (TL/$)

Detaylı

P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL 1.80-0.2% -0.3% -4.7% 8.7% MKB (TL) 122,490. Toplam 1,359 /TL 2.21 0.5% -3.0% -9.5% -4.9% MKB (ABD$) 68,038

P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL 1.80-0.2% -0.3% -4.7% 8.7% MKB (TL) 122,490. Toplam 1,359 /TL 2.21 0.5% -3.0% -9.5% -4.9% MKB (ABD$) 68,038 Direkt Hat: (+90) 212-384-1010 e-mail: arast rma@garanti.com.tr GÜNE BA LARKEN P YASA BEKLENT LER P YASA EKRANI MKB 17/07/2012 Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k De. Tablosu (IMKB-100) IMKB Endeksler Kapan (TL/$)

Detaylı

P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL 1.81 0.8% -1.1% -4.1% 11.6% MKB (TL) 117,635. Toplam 2,192 /TL 2.26 0.4% -1.7% -7.4% -2.1% MKB (ABD$) 64,909

P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL 1.81 0.8% -1.1% -4.1% 11.6% MKB (TL) 117,635. Toplam 2,192 /TL 2.26 0.4% -1.7% -7.4% -2.1% MKB (ABD$) 64,909 Direkt Hat: (+90) 212-384-1010 e-mail: arast rma@garanti.com.tr GÜNE BA LARKEN P YASA BEKLENT LER P YASA EKRANI MKB 25/06/2012 Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k De. Tablosu (IMKB-100) IMKB Endeksler Kapan (TL/$)

Detaylı

De. ($) YBB De. Piyasa De eri (mn) Toplam. Hacim (mn) ABD$/TL 1.51 0.4% -4.3% -1.7% 2.2% MKB (TL) 497,647

De. ($) YBB De. Piyasa De eri (mn) Toplam. Hacim (mn) ABD$/TL 1.51 0.4% -4.3% -1.7% 2.2% MKB (TL) 497,647 Direkt Hat: (+90) 212-384-1010 e-mail: arast rma@garanti.com.tr GÜNE BA LARKEN P YASA BEKLENT LER P YASA EKRANI MKB 12/04/2011 Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k De. Tablosu (IMKB-100) Endeksler Kapan (TL/$) Gün.

Detaylı

YBB De. ($) De. ($) 51,000 45,000. MKB-100 Endeksi (ABD$) 39,000 33,000 27,000 21,000 15,000 9,000

YBB De. ($) De. ($) 51,000 45,000. MKB-100 Endeksi (ABD$) 39,000 33,000 27,000 21,000 15,000 9,000 Direkt Hat: (+90) 212-384-1010 e-mail: arast rma@garanti.com.tr GÜNE BA LARKEN P YASA BEKLENT LER P YASA EKRANI MKB 16/03/2011 Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k De. Tablosu (IMKB-100) Endeksler Kapan (TL/$) Gün.

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 9 Nisan 2013 GÜNDEM 9 Nisan Salı 11:30 İngiltere Sanayi Üretimi (Şubat) (Aylık) Önceki Veri: %-1.20 / Beklenti: 0.30% 14:30 ABD NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi (Mart) Önceki Veri:

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 20 Ağustos 2013 GÜNDEM 20 Ağustos Salı BANVT 2Ç13 Kar Açıklaması GY beklentisi: TL4mn / Beklenti: TL-1mn DOAS 2Ç13 Kar Açıklaması GY beklentisi: m.d / Beklenti: TL79mn 09:00 Almanya TÜFE

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 6 Mayıs 2013 GÜNDEM 6 Mayıs Pazartesi ALBRK 1Ç13 Kar Açıklaması GY beklentisi: m.d / Beklenti: 47mn TL 10:45 İtalya PMI Hizmet Endeksi (Nisan) (Nihai) Önceki Veri : 45.5 / Beklenti: 45.9

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 8 Ocak 2014 GÜNDEM 8 Ocak Çarşamba 09:00 Almanya Ticaret Dengesi (Kasım) Önceki Veri: 17.90B / Beklenti: 18.90B 12:00 AB Perakende Satışlar (Kasım) (Aylık) Önceki Veri: -0.20% / Beklenti:

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ. kararı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ. kararı GÜNE BAŞLARKEN 21 Şubat 2014 GÜNDEM 21 Şubat Cuma KCHOL 4Ç13 Kar Açıklaması GY beklentisi: 498mn TL Piyasa beklentisi: 586mn TL 11:30 İngiltere Perakende Satışlar (Ocak) Önceki Veri: 2.80% / Beklenti:

Detaylı

ARAŞTIRMA GÜNE BAŞLARKEN PİYASALARA BAKIŞ PİYASA EKRANI EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ DEĞERLEME TABLOSU TEKNİK ANALİZ.

ARAŞTIRMA GÜNE BAŞLARKEN PİYASALARA BAKIŞ PİYASA EKRANI EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ DEĞERLEME TABLOSU TEKNİK ANALİZ. GÜNE BAŞLARKEN 3 Mart 2014 GÜNDEM 3 Mart Pazartesi KOZAL 4Ç13 Kar Açıklaması GY beklentisi: 151mn TL Piyasa beklentisi: 150mn TL ENKAI 4Ç13 Kar Açıklaması GY beklentisi: 365mn TL Piyasa beklentisi: 344mn

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 23 Mart 2015 GÜNDEM 23 Mart Pazartesi İsrail Merkez Bankası Faiz Kararı 10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Mart) Önceki Veri: 68.10 / Beklenti: 68.50 10:40 ABD FED üyesi Mester konuşacak.

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 27 Ocak 2015 GÜNDEM 27 Ocak Salı 10:00 TCMB Enflasyon Raporu Sunumu ve TCMB Başkanı Erdem Başçı nın konuşmaları 15:30 ABD Dayanıklı Mallar Siparişleri (Aralık) Önceki Veri: -%0.7 / Beklenti:

Detaylı

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 26 Ocak 2015 GÜNDEM 26 Ocak Pazartesi 11:00 Almanya IFO İş Çevresi (Ocak) Önceki Veri: 105.5 / Beklenti: 106.50 14:30 Türkiye Kapasite Kullanımı (Ocak) Önceki Veri: 74.60% / Beklenti: m.d.

Detaylı

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 3 Nisan 2015 GÜNDEM 3 Nisan Cuma ABD hisse senedi piyasası tam gün, bono piyasası yarım gün kapalı olacak. İngiltere, Almanya, Fransa piyasaları tüm gün kapalı olacak. 10:00 Türkiye TÜFE

Detaylı

SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 18 Aralık 2014 GÜNDEM 18 Aralık 2014 11:00 Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Aralık) Önceki Veri: 104.70 / Beklenti: 105.50 11:30 İngiltere Perakende Satışlar (Kasım) (Yıllık) Önceki Veri:

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 6 Şubat 2015 GÜNDEM 6 Şubat Cuma TTKOM - 4Ç 2014 Sonuçları Telekonferansı 09:00 Almanya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Aralık) Önceki Veri: -%0.5 / Beklenti: -%0.30 11:30 İngiltere Ticari Denge

Detaylı

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ. BIST Endeks değişikliği

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ. BIST Endeks değişikliği GÜNE BAŞLARKEN 31 Aralık 2014 GÜNDEM 31 Aralık 2014 Çarşamba Yeni Yıl Tatili Tüm Gün (Brezilya, Japonya, Almanya) Yeni Yıl Tatili Yarım Gün (İngiltere, İspanya, Fransa) 10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ. GÜNE BAŞLARKEN 16 Ocak 2015 ARAŞTIRMA

PİYASALARA BAKIŞ. GÜNE BAŞLARKEN 16 Ocak 2015 ARAŞTIRMA GÜNE BAŞLARKEN 16 Ocak 2015 GÜNDEM 16 Ocak Cuma Garanti Bankası 2015 Faaliyet Planı sunumu 09:00 Almanya TÜFE (Yıllık) (Aralık) Önceki Veri: %0.20 / Beklenti: %0.20 12:00 AB TÜFE (Yıllık) Önceki Veri:

Detaylı

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 4 Şubat 2015 GÜNDEM 4 Şubat Çarşamba İngiltere, David Cameron Meclisin sorularını yanıtlayacak. 11:00 AB Hizmet PMI (Ocak) Önceki Veri: 52.30 / Beklenti: 52.30 12:00 AB Perakende Satışlar

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 16 Şubat 2015 GÜNDEM 16 Şubat Pazartesi AB Maliye Bakanları Brüksel de Buluşuyor. ABD piyasaları kapalı olacak. Vergi finansalları için son gün TTRAK 4Ç 2014 Kar Açıklaması GY beklentisi:59mn

Detaylı

SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 26 Mayıs 2015 GÜNDEM 26 Mayıs Salı 15:30 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Nisan) Önceki Veri: %4.0 / Beklenti: -%0.50 16:00 ABD Konut Fiyatları Satışı Endeksi (Çeyreklik) (1. Çeyrek) Önceki

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 23 Haziran 2015 GÜNDEM 23 Haziran Salı TCMB PPK Toplantısı ve Faiz Kararı TBMM Seçimler Sonrası İlk Defa Toplanacak TBMM Başkanlık Başvuruları Başlıyor 10:00 Türkiye Konut Satış İstatistikleri

Detaylı

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 17 Şubat 2015 GÜNDEM 17 Şubat Salı TTRAK Analist Toplantısı AB Maliye Bakanları Brüksel de Toplantı Düzenleyecek. 11:00 İtalya Ticari Denge (Aralık) Önceki Veri: 3541M / Beklenti: m.d. 13:00

Detaylı

BİST Sanayi Şirketleri Kur Etkisi

BİST Sanayi Şirketleri Kur Etkisi 4Ç14 finansallarının açıklanmasının ardından, piyasanın odak noktası TL deki değer kaybının 1Ç15 sonuçlarını nasıl etkileyeceğine yoğunlaşmış durumda. Araştırma kapsamımızdaki BİST şirketlerinin 2014 yılındaki

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 1 Eylül 2015 GÜNDEM 1 Eylül Salı Japonya Ekonomi Bakanı Amari Konuşacak FED Üyesi Rosengren Konuşacak 10:00 Türkiye Markit İmalat PMI (Ağustos) Önceki Veri: 50.1 / Beklenti: 50.0 12:00 AB

Detaylı

SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 29 Haziran 2015 GÜNDEM 29 Haziran Pazartesi MGK Toplantısı Saat 15:00 te Yapılacak Yunanistan Borsaları ve Bankaları Kapalı Olacak 10:00 ECB üyesi Nowotny Konuşacak 11:00 Türkiye Turist

Detaylı

Hisse Senedi Stratejisi - Model Portföy

Hisse Senedi Stratejisi - Model Portföy 5 Ağustos 2013 Model Portföyümüz, son güncellememizi yaptığımız 31 Temmuz tarihinden bugüne, BIST 100 endeksinin %0.9 altında performans gösterdi; yılbaşından itibaren ise endeksin %2.9 üzerinde getiri

Detaylı

Hisse Senedi Stratejisi - Model Portföy

Hisse Senedi Stratejisi - Model Portföy 5 Ağustos 2013, son güncellememizi yaptığımız 4 Temmuz tarihinden bugüne, BIST 100 endeksinin %1.4 altında performans gösterdi; yılbaşından itibaren ise endeksin %3.8 üzerinde getiri sağlamıştır. Bugünkü

Detaylı

Hisse Senedi Stratejisi - Model Portföy

Hisse Senedi Stratejisi - Model Portföy 5 Ağustos 2013 Model Portföyümüz, son güncellememizi yaptığımız 19 Ağustos tarihinden bugüne, BIST 100 endeksinin %1.3 üzerinde performans gösterdi; yılbaşından itibaren ise endeksin %7.9 üzerinde getiri

Detaylı