ZMR DEMR ÇELK SANAY A YILI FAALYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2006 YILI FAALYET RAPORU"

Transkript

1 ZMR DEMR ÇELK SANAY A YILI FAALYET RAPORU

2 YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, irketi devraldıımız 17 Ekim 2005 tarihinden bu yana, verimlilik ve karlılıı arttırmak amacıyla aldıımız tedbirlerin ve piyasa koullarının olumlu etkisi 2006 yılı ciro ve karlılıımıza yansımıtır yılında, çelikhanemizde 855 bin ton kütük üretimi gerçekletirilmi, ayrıca 62 bin ton fason kütük ürettirilmitir. Haddehanemizde ise 858 bin tonluk kısmı kendi adımıza, 46 bin tonluk kısmı ise fason olmak üzere toplam 904 bin ton mamul üretilmitir. letmemizde üretilen bu mamullerin yanında, Akdemir e fason ürettirilen 219 bin ton mamul ile toplam 1,08 milyon ton satılabilir mamul elde edilerek 1,1 milyon ton satı gerçekletirilmitir. Haddehane üretimimizin % 82 sini ihraç etme baarısını gösterdiimiz 2006 yılında, 468 milyon dolar döviz girdisi elde edilmi, vergi ve benzeri ödemelerle kamuya yıl içerisinde toplam 60 milyon YTL kaynak salanmı, balı ortaklıklarımız Akdemir ve DÇ Liman letmeleri ile birlikte toplam kiiye istihdam olanaı yaratılmıtır yılında verimlilik ve kalitede artı salamak amacıyla balanan toplam 29 milyon dolarlık yatırımlardan çelikhanede kapalı hurda sahası ve katkı malzemesi ambarı, haddehanede ise ek ürün stok holü tamamlanmıtır. Ayrıca, piyasa koulları da dikkate alınarak, tesisin kalan kısımlarının da yapılan revizyonlara uyumlu hale getirilmesi amacıyla yatırımın kapsamı büyütülmü, tesisin tamamının daha yeni teknolojiye sahip hale getirilmesi amacıyla yatırım hedefimiz 40 milyon dolara çıkarılmıtır. Yatırımlarımızın önemli bir kısmının tamamlanmasının planlandıı 2007 yılının, kendi ihtiyaçlarını karılayabilen bir yapı içinde, daha verimli, daha kaliteli üretim yapabileceimiz ve karımızı daha da artırabileceimiz bir yıl olacaı inancıyla hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. Halil ahin Yönetim Kurulu Bakanı

3 GR 2006 Çalıma Yılı Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır YÖNETM VE DENETM KURULU ÜYELER 24 Mayıs 2006 tarihinde yapılan 2005 yılına ait 31. Olaan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri ve bir yıl süre ile görev yapacak Denetim Kurulu üyeleri seçilmilerdir. Buna göre üyelerin görevleri ve görev süreleri aaıda belirtilmitir: Yönetim Kurulu Üyeleri: Üyenin AdıSoyadı Görevi Görev Süresi Halil AHN Bakan Nuri AHN Bakan Yardımcısı Adil KOÇ Üye Ahmet BATU Üye Serkan AHN Üye Denetim Kurulu Üyeleri: Üyenin AdıSoyadı Görevi Görev Süresi Ünal USLU Üye Ersan ERDOAN Üye Emre GÜRSU Üye Meriç KAPTAN Üye Yönetim Kurulu üyelerimize ilikin bilgiler Kurumsal Yönetim Uyum Beyanında verilmitir. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul da belirlendii ekilde yıllık brüt YTL ücret almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine salanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan bir performans deerleme sistemi bulunmamakla birlikte, Ana Sözlemenin 27. maddesinin c bendine göre; vergiler ve birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra, SPK tarafından saptanan oran ve miktarda temettü ayrılarak kalan karın azami yüzde onu Yönetim Kurulu üyelerine daıtılabilmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere hiçbir ekilde borç, kefalet ve teminat verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır. Yönetim Kurulumuzun tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'ye, yönetim kurulundaki görev süreleri ile sınırlı olmak üzere, Halil AHN ve Nuri AHN'in, üye olarak seçilmelerine karar verilmitir. irketimizde iç kontrol, Yönetim Kurulunca görevlendirilen Denetim Komitesi üyeleri ve Türk Ticaret Kanunu gerei görev yapan Denetim Kurulu tarafından salıklı bir ekilde yerine getirilmektedir. irketimiz tarafından yatırım danımanlıı, yatırım analizi ve derecelendirme hizmeti alınmamakta ve herhangi bir Derecelendirme Kuruluu ile yapılmı bir anlama bulunmamaktadır. 1

4 2.00 ANA SÖZLEME DEKLKLER Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan Ana Sözlememizde Genel Kurulların fonksiyonu, pay sahiplerinin sahip olduu haklar ve bu hakların kullanılmasına ilikin esaslar açıklanmıtır. Bu bilgilere irket merkezi ve Ticaret Sicil Memurluu yanında aaıdaki internet adreslerinden de ulaılabilir. Yönetim Kurulumuzun tarih ve 15 No'lu kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 19/464 sayılı yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlıı ç Ticaret Genel Müdürlüü'nün tarih ve 3153 sayılı izni uyarınca, irket Ana Sözlemesinin maksat ve mevzuu düzenleyen 3'üncü maddesi, müddeti düzenleyen 5'inci maddesi ve sermayesini düzenleyen 6'ncı maddesi deitirilmi ve tarihinde yapılan Olaan Genel Kurul'da kabul edilmitir SERMAYE VE ÇIKARILMI BULUNAN MENKUL KIYMETLER irketimizin 62,25 milyon YTL olan çıkarılmı sermayesinin tamamı nama yazılı olmak üzere; 8,3 milyon YTL'lık kısmı 8.Tertip A ve B Grubu hisse senetleri ile, 16,6 milyon YTL'lık kısmı 9.Tertip B Grubu hisse senetleri ile, 37,35 milyon YTL'lık kısmı ise 10. Tertip B Grubu hisse senetleri ile temsil edilmektedir. irketimizce tümü nama yazılı olmak üzere adet hisse senedi ihraç edilmitir. Geçmi yıllara ait bedelsiz hisse senedi daıtımına ve deiim ilemlerinin yapılmasına irket Merkezimizde devam edilmektedir sayılı Sermaye Piyasası Kanununa 4487 sayılı Kanunla eklenen 10/A maddesi ile Sermaye piyasası araçları ve bunlara ilikin hakları kayden izlemek üzere Merkezi Kayıt Kuruluu (MKK) oluturulmutur. Sermaye Piyasası araçları ve bu araçlara ilikin haklar MKK tarafından bilgisayar ortamında, ihraççılar, aracı kurulular ve hak sahipleri itibarıyle tutulmaktadır. Takasbank taki Müteri smine Saklama Sisteminde fiziken saklanmakta olan hisselere ait hesap kayıtları tarihinden itibaren MKK tarafından devralınarak hisseler hak sahibi bazında kayden izlenmeye balanmıtır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydiletirilmemi hisse senetleri ise, MKK'nın belirleyecei usul ve esaslar dahilinde MKK üyesi aracı kurulular ile ihraççı kurulular veya ihraççı kurulularca yetkilendirilmi MKK üyesi aracı kurulular vasıtasıyla MKK'ya teslim edilebilecektir. 31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine balı mali haklar, bu tarihten sonra MKK'da kayden izlenecek ve yönetime ilikin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini bu düzenlemedeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK'da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır itibarıyla aaıda verilen sermaye yapımızda görülecei gibi, Ortaklarımız arasında gerçek kii nihai hakim pay sahibi ve %5 ten fazla paya sahip gerçek kii yoktur. Ortaklar Hisse Adedi Sermaye çindeki Payı(%) ahin-koç Çelik Sanayi A ,41 Al Rajhi Grubu ve Yabancı Ortaklar ,15 Dier Ortaklar ,44 Toplam ,00 2

5 Hisse senedi fiyatlarımızın MKB'de 2006 yılındaki geliimi, toplam ilem hacmi ve DÇ hisse senetlerinin borsa ilemlerindeki payı aaıda verilmitir. DÇ'nin MKB'deki MKB'de Toplam lem Hacmi zmir Demir Çelik Hisse Senedi Fiyatı Aylar Tutar Miktar lem Miktarı Payı En DüükEn Yüksek Kapanı (YTL) (Adet) (Adet) (%) (YTL) (YTL) (YTL) Ocak ,86 3,12 3,46 3,26 ubat ,70 3,18 3,40 3,24 Mart ,47 2,82 3,70 3,64 Nisan ,96 3,66 5,20 5,20 Mayıs ,37 4,80 5,70 5,30 Haziran ,17 4,50 5,55 5,00 Temmuz ,06 4,08 5,02 4,42 Austos ,06 4,10 4,98 4,48 Eylül ,06 4,24 4,80 4,62 Ekim ,06 4,52 5,70 5,70 Kasım ,12 5,45 6,45 6,25 Aralık ,11 5,75 7,50 7,35 Toplam ENDEKS , , , , , , , , , ,00 DÇ HSSE SENED FYATLARININ GENEL ENDEKSE GÖRE DEM FYAT YTL 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Ocak ubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Austos Eylül Ekim Kasım Aralık AYLAR 0,00 Endeks Fiyat 3

6 4.00 FAALYET GÖSTERDMZ SEKTÖR VE SEKTÖR ÇNDEK YERMZ.01 SEKTÖRÜN TANIMI Demir Çelik Sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden balayan ve nihai kullanıma kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan ilemler ve sistemler bütününden olumaktadır. Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, dieri ise çelik hurdasından çelik üretimi yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çeitli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte, yarı ürün ise çeitli sıcak ve souk ilem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, saç, boru ve benzeri dier ürünlere dönütürülmektedir. Demir Çelik Sektörü, teknolojik açıdan sürekli gelime göstermesi, dünya ticaretindeki payının yükseklii, büyük igücü istihdam etmesi, dier sektörler için itici güç olması gibi nedenlerle, ülkelerin ekonomik gelime düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir..02 SEKTÖRÜN KALKINMA PLANINDAK YER 2006 yılı, 8. Be Yıllık Kalkınma Planının 2005 yılı sonunda tamamlanmasıyla birlikte, dönemini kapsayan 9. Be Yıllık Kalkınma Planı için bir geçi dönemi olmutur. Geçi döneminde, AB ile yapılan serbest ticaret anlaması çerçevesinde hazırlanan taslak yeniden yapılanma planının sonuçlandırılması için, Dı Ticaret Müstearlıı sorumluluunda; Hazine Müstearlıı, Devlet Planlama Tekilatı ve dier ilgili kurulularca gerekli tedbirlerin alınması planlanmaktadır. 9. Be Yıllık Kalkınma Planında ise imalat sanayii üretim ve ihracatında aırlıı devam eden demir-çelik sektöründe kaliteli ve katma deeri yüksek ürünlerin gelitirilmesine ve çevrenin korunmasına yönelik Ar-Ge çalımalarının desteklenecei yer almaktadır..03 TALEP TAHMNLER 2006 yılı, global büyümenin etkisiyle, gerek yurtdıı gerekse yurtiçi piyasalar açısından olumlu bir yıl olmutur. Demir çelik piyasasında da, hammadde ve mamul fiyatlarında yaanan ini çıkılara ramen, uluslararası piyasaların hareketli olması ve talebin yükseklii, fiyatların 2006 yılının ikinci çeyreinden itibaren yüksek seviyede seyretmesini salamıtır. Uluslararası piyasalarda demir cevheri ve kömür fiyatlarının yükselmesi, hurda ve mamul fiyatlarının da 2007 yılının baından itibaren artmasını zorunlu kılmı ve piyasaların bu düzeltmeye olumlu yanıt vermesi 2007'ye iyi bir balangıç yapılmasını salamıtır. Mevcut fiyat seviyelerine ve talebe bakıldıında 2007 yılının geçen yıldan daha iyi geçmesi ve olumlu havanın sürmesi beklenmektedir..04 SEKTÖR ÇNDEK YERMZ DÇ; 850 bin ton kapasiteli çelikhanesi ve 760 bin ton kapasiteli haddehanesi ile Türkiye'nin önde gelen demir çelik kurulularından biridir yılında ton kütük üretmi, ton fason kütük ürettirmi ve ton kısmı kendi adına, ton kısmı dıarıya fason üretilen mamül olmak üzere toplam ton çelik çubuk üretimi yapılmı ve ton fason ürettirilen dahil satılabilir üretim tona ulamıtır. Türk ham çelik üretiminde % 3,7, Elektrik Ark Ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise % 4,97 payı olan DÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir çelik sektöründeki saygınlıını 2006 yılında da devam ettirmitir. Gelien üretim ve pazar koullarına göre teknolojik üstünlüünü koruyan ve bilgi birikimini sürekli gelitiren DÇ; hammadde, enerji ve i gücü verimlilii açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak, sahip olduu uluslararası EN ISO 9001:2005, Almanya, ngiltere, talya, spanya ve Bulgaristan kalite belgeleri ile de dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlar salayarak, 2006 yılında haddehane üretiminin % 82'sini ihraç etme baarısını göstermitir. 4

7 .05 GRUP RKETLERMZ Balı ortaklıklarımız; Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.. yıllık 120 bin ton hadde mamulü kapasitesi ile 2006 yılında tamamı DÇ adına 224 bin ton mamul üretmi, ikinci kalite mamul ve kütük satıları ile birlikte toplam YTL hasılat elde etmitir itibarıyla personel mevcudu 81 kiidir. DÇ, Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A..'nin YTL olan sermayesinde %90 oranında payı temsil eden YTL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte itirak oranımız %99,98'dir. DÇ Liman letmeleri A m. uzunluunda 22 m. geniliinde iskelesi, modern makine parkı ve yetimi elemanları ile yıllık 3 milyon ton tahmil tahliye kapasitesine sahiptir yılı içerisinde 1,8 milyon tonu zmir Demir Çelik Sanayi A..'ye, 880 bin tonu dier irketlere olmak üzere toplam 385 adet gemiye 2,68 milyon ton yükleme ve boaltma hizmeti verilmi, toplam hasılat YTL olarak gerçeklemitir itibarıyla personel mevcudu 34 kiidir. DÇ, DÇ Liman letmeleri A..'nin YTL olan sermayesinde %99,81 oranında payı temsil eden YTL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte itirak oranımız %99,98'dir. II YILI FAALYETLERMZ A. YATIRIM FAALYETLERMZ 2006 yılında verimlilik ve kalitede artı salamak amacıyla hurda sahasının kapatılması, ek ürün stok holü ile kütük stok sahası yapılması, çelikhane binasının uzatılması; çelikhanede ark ocaının, haddehanede ikinci soutma platformu ve ek paketleme tesisinin revizyonu için mart ayında yatırımlara balanmıtır. ubat 2007 tarihinde alınan ek yatırım kararı ile toplam yatırım tutarı 40 milyon USD'ye ulamıtır. Bu çerçevede FÇF modernizasyonu yatırımlarımıza yönelik proje, tasarım, alt yapı, inaat, çelik konstrüksiyon, ekipman ve malzeme teminine yönelik faaliyetler gerçekletirilmitir. Ayrıca yapılması hedeflenen yatırım çalımalarına ilikin fizibilite, hazırlık ve proje çalımaları tamamlanmıtır. Çelikhanede kapalı hurda sahası yatırımı, katkı malzemeleri ambarı, haddehanede ise ek ürün stok holü tamamlanmı, ürün stoklamasına balanmıtır. Yatırımlarımızın geliimi aaıdaki tabloda sunulmutur Sabit Kıymetler Fiili Artı / Azalı Sabit Kıymetler ( YTL ) ( YTL ) ( YTL ) Arsa ve Araziler Yerüstü Düzenleri Binalar Makine ve Tesisler Demirbalar Taıt Araçları Gemi Toplam Bunun dıında henüz aktifletirilmeyen ve yapılmakta olan yatırımların tarihi itibarıyla tutarı 20,5 milyon YTL'dir. 5

8 B. ÜRETM ve SATI FAALYETLERMZ 2005 ve 2006 yılları karılatırmalı fason üretilen ve ürettirilenler hariç üretimlerimiz aaıda verilmitir. Mamul Cinsi Kütük Hadde Mamulü 2005 Üretimi (Ton) Üretimi (Ton) Deiim Oranı (%) 13,74% 37,33% Yıllar itibarıyla karılatırmalı olarak kapasite ve kapasite kullanım oranındaki deiimler aaıda verilmitir Kapasite (Ton/Yıl) Çelikhane Haddehane Kapasite Kullanım Oranı 88,46% 82,19% 2006 Kapasite (Ton/Yıl) Kapasite Kullanım Oranı 100,62% 112,88% Kapasite Kullanımındaki Deiim 12,15% 30,68% 2005 / 2006 KARILATIRMALI AYLIK ÜRETM MKTARLARI (Ton) Çelikhane Haddehane ÇELKHANE Aylar Ocak ubat Mart Nisan AYLAR Mayıs Haziran Temmuz HADDEHANE Austos Eylül Ekim Kasım Aralık AYLAR Toplam Fason * Ürettirilen * Fason mamüller Akdemir'e ürettirilmitir. Fason Üretilen yılında ton yarı mamul ve ton mamul satıı gerçekletirilmitir yılında ton mamul ve ton kütük olan ihracatımız, 2006 yılında ton mamul olarak gerçeklemitir. hracattan USD, gemimizden USD, proje ve mühendislik hizmetlerinden USD olmak üzere elde edilen toplam USD döviz girdisinin USD kısmı, ithalat ve dı kredi ödemeleri için kullanılmı olup, ülkemizin dı ticaret dengesine USD net katkı salanmıtır. Yıl içinde YTL vergi, YTL SSK Primi ve Fon, YTL elektrik ve YTL haberleme ve ulaım bedeli ödenerek kamuya YTL tutarında kaynak salanmıtır. irket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat deiiklii olmamıtır. irket aleyhine açılan davalara ilikin bilgiler mali tablo dipnotlarında yer almaktadır. TON TON 6

9 2006 yılında ödenen toplam YTL tutarındaki cezaların, 450 YTL kısmı vergi cezalarından, 963 YTL kısmı trafik cezalarından, YTL kısmı SSK'ya ödenen cezadan, YTL kısmı gümrük cezalarından ve YTL kısmı ise itirazi kayıtla Rekabet Kurumu'na ödenen cezadan olumaktadır. Bunların dıında Kamu otoriteleri tarafından yapılan uyarı, ihtar veya verilen idari para cezası yoktur. Kuruluumuzdan bu yana ürettiimiz mamullerin kalitesine verdiimiz önem ve sahip olduumuz kalite belgeleri, ürünlerimizin daha yüksek fiyatlarla ve daha fazla miktarlarda ihraç edilmesine imkan vermektedir. irketimiz; - TSE - Türkiye - EN ISO 9001 : Uluslararası - Institut For Bautechnik - Almanya - Politecnico Di Torino - talya - CARES - ngiltere - Bulgarkontrola SA - Bulgaristan - CSIC Eduardo Torroja - spanya kalite belgelerine sahiptir. C. FNANSAL YAPIYA LKN BLGLER 2006 yılı sonunda, bir önceki döneme göre bilanço kalemlerinde aaıdaki deiimler meydana gelmitir Dönen Varlıklar YTL iken YTL Duran Varlıklar YTL iken YTL K.V.Yabancı Kaynaklar YTL iken YTL U.V.Yabancı Kaynaklar YTL iken YTL Ana Ortaklık Dıı Paylar YTL iken YTL Özkaynaklar YTL iken YTL olmutur. Son bir yıl içinde grup içi irketler ve dier ilikili kii ve kurumlarla yapılan önemli tutardaki ilemlerin dökümü mali tablo dipnotlarında yer almaktadır yılı Genel Kurul u da dahil olmak üzere her Genel Kurul da gündeme alınan Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddeleri okunmu ve irket Yönetim Kurulu üyelerinin irket ile ilem yapmasına ve rekabet edebilmesine ilikin bu gündem maddesi tartıılarak, mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde yeterli oy ile kabul edilmitir. Finansal Oranlar Cari Oran (Dönen Var. / K.V. Borçlar) % Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V. Borçlar) % Toplam Borçlar / Maddi Öz Sermaye % Maddi Duran Varlıklar / Maddi Öz Sermaye % Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı % Duran Varlıklar / Aktif Toplamı % Net letme Sermayesi (YTL) (Dön. Var.-K.V.Borç.) yılında, YTL'si faaliyet karından, YTL'si iletme faaliyetlerinden, YTL'si alınan kredilerden olmak üzere toplam YTL nakit yaratılmı, bunun YTL kısmı sabit kıymetlerde, YTL kısmı iletme faaliyetlerinin finanse edilmesinde kullanılmı, dönem baında YTL olan nakit mevcudu dönem sonunda YTL'ye çıkmıtır. 7

10 D. DAR FAALYETLERMZ 1.00 FAALYET DÖNEMNDE GÖREV YAPAN YÖNETCLERMZ AdıSoyadı Görevi Giri Tarihi Ayrılı Tarihi Ökke LATFLER Genel Müdür Yardımcısı (letme) Mehmet GÜRDAL Genel Müdür Yardımcısı (Dı Ticaret) Sezai BRÇ Fabrika Müdürü hsan ÇOLAK Proje ve Mühendislik Müdürü YILI ORGANZASYON EMASI 2.00 FAALYET DÖNEMNDEK PERSONEL ve Ç SRKÜLASYONU Yıl çinde Yıl çinde Mevcudu Giren Ayrılan Mevcudu Genel Müdürlük stanbul Büro Fabrika Toplam Toplam personel sayımız itibarıyla Akdemir A.., DÇ Liman letmeleri A.. ve taeronlarla birlikte 1.043'tür. 8

11 3.00 PERSONEL ve ÇYE SALANAN HAK ve MENFAATLER Eylül 2006 ve Austos 2008 dönemini kapsayan MESS - TÜRK METAL Grup Toplu Sözlemesi, 01 Eylül 2006 tarihinden geçerli olmak üzere imzalanmı ve kapsam içi personelin ücret artıları, birinci yıl birinci dönem olan 01 Eylül ubat 2007 için % 10, birinci yıl ikinci dönem olan 01 Mart Austos 2007 için, 01 Eylül ubat 2007; ikinci yıl birinci dönem olan 01 Eylül ubat 2008 için, 01 Mart Austos 2007; ikinci yıl ikinci dönem olan 01 Mart Austos 2008 için ise 01 Eylül ubat 2008 tarihleri arasındaki TUK Tüketici Fiyatı Endeksi artıı oranında gerçekleecektir. III. KAR DAITIM ÖNERS Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan tarihli mali tablolarda oluan ,75 YTL tutarındaki dönem karından; ,50 YTL ödenecek vergi ve ,83 YTL geçmi yıllar zararı mahsup edilerek ,42 YTL tutarında 1. tertip yasal yedek akçe matrahı bulunmu, bunun % 5 i oranında ,47 YTL 1. tertip yasal yedek akçe hesaplanmıtır. Yasal kayıtlarımızda ,95 YTL daıtılabilir net dönem karı olumutur. Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda oluan YTL vergi sonrası kar üzerinden, ,47 YTL 1. tertip yasal yedek akçe ve Genel Kurulu nda kar daıtım kararı almamı balı ortaklıın YTL karı düüldükten sonra, ,53 YTL net daıtılabilir dönem karı hesaplanmıtır. Net daıtılabilir dönem karı üzerinden ,96 YTL tutarındaki 1/11 oranında ikinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutara yıl içinde yapılan ,66 YTL baıların ilavesiyle oluan ,23 YTL nin pay sahiplerine 1. temettü olarak paylarının % 76,88493 ü oranında bedelsiz hisse senedi eklinde daıtımasını ve Vergi Usul Kanunu na göre hesaplanan ,95 YTL daıtılabilir dönem karından Sermaye Piyasası mevzuatına göre hesaplanan ,23 YTL 1. temettü ile ,96 YTL ikinci tertip yasal yedek akçenin mahsup edilmesinden sonra kalan ,76 YTL nin yasal kayıtlarımızda olaanüstü yedekler hesabına aktarılmasını Genel Kurul un onayına sunarız. IV. SONUÇ Sayın Ortaklarımız, faaliyetlerimiz ve mali yapımız ile ilgili detaylı bilgiler sunduk yılında dı ticaret hacmi, USD olan irketimiz, ülke ekonomisindeki ve sektördeki tüm sıkıntılara ramen emin adımlarla büyümeye ve gelimeye devam etmektedir ve 2005 Bilanço verilerine göre DÇ, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluu deerlendirmesinde; hracat sıralamasında Üretimden Satılar sıralamasında Öz Sermaye sıralamasında Satı Hasılatı sıralamasında Net Aktifler sıralamasında 'üncü olmutur yılı deerlendirmeleri açıklandıında daha iyi bir noktada olacaımızı düünüyoruz. Sektörde ilk halka açılan ve ilk uluslararası kalite belgesini alan irketimiz; yüksek ve modern teknoloji ile çalııp, düük maliyetli ve kaliteli üretim yaparak, üretim ve satılarımızdaki artıın devamı, ülkemiz ve ortaklarımız adına maksimum faydanın salanması amacıyla daima yenilikçi ve gelimeye açık bir irket olmayı sürdürecektir. Saygılarımızla, ZMR DEMR ÇELK SANAY ANONM RKET YÖNETM KURULU 9

12 MAL TABLOLARIN KABULÜNE LKN YÖNETM KURULU NUN KARAR TARH : KARAR SAYISI : 08 SERMAYE PYASASI KURULUNUN SER: X, NO:22 NUMARALI TEBLN KNC KISMININ 26. MADDES GERE BEYANIMIZDIR irketimizin Sermaye PiyasasıKurulu nun Seri: XI No: 25 sayılıteblii uyarınca düzenlenmi, baımsız denetimden geçmi, hesap dönemine ilikin, Konsolide Mali Tablolarıve Dipnotlarıtarafımızca incelenmitir. Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu raporların; - Önemli konularda gerçee aykırıbir açıklama içermedii, açıklamanın yapıldııtarih itibarıyla yanıltıcıolmasısonucunu dourabilecek herhangi bir eksiklik içermedii, - likin olduu dönem itibarıyla, mali tabloların ve raporlardaki dier mali konulardaki bilgilerin, ortaklıın mali durumu ve faaliyet sonuçlarıhakkında gerçei doru biçimde yansıttıı tespit edilmitir lker YALÇIN Muhasebe Müdürü Nuri AHN Yönetim Kurulu Bakan Yardımcısı 10

13 ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SPK NIN SER: XI NO: 25 SAYILI TEBLNE GÖRE HAZIRLANAN BAIMSIZ DENETLEME RAPORU zmir Demir Çelik Sanayi Anonim irketi nin 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla düzenlenmi konsolide bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide gelir, özsermaye deiim ve nakit akım tablolarınıdenetlemi bulunuyoruz. Bu mali tablolardan irket yönetimi sorumludur. Bizim sorumluluumuz, yaptıımız denetime dayanarak bu mali tablolar üzerinde bir görü beyan etmektir. letme yönetimi finansal tabloların Sermaye PiyasasıKurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmasıve dürüst bir ekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlılıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçei dürüst bir ekilde yansıtmasınısalamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasınıve devam ettirilmesini, koulların gerektirdii muhasebe tahminlerinin yapılmasınıve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Sorumluluumuz, yaptıımız baımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görü bildirmektir. Baımsız denetimimiz, Sermaye PiyasasıKurulunca yayımlanan baımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekletirilmitir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasınıve baımsız denetimin, finansal tabloların gerçei doru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadııkonusunda makul bir güvenceyi salamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Baımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili baımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, baımsız denetim tekniklerinin kullanılmasınıiçermektedir. Baımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadııhususu da dahil olmak üzere önemli yanlılık içerip içermediine dair risk deerlendirmesini de kapsayacak ekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıtır. Bu risk deerlendirmesinde, iletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmutur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinlii hakkında görü vermek deil, baımsız denetim tekniklerini koullara uygun olarak tasarlamak, iletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilikiyi ortaya koymaktır. Baımsız denetimimiz, ayrıca iletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikalarıile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluunun deerlendirilmesini içermektedir. Baımsız denetim sırasında temin ettiimiz baımsız denetim kanıtlarının, görüümüzün oluturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluturduuna inanıyoruz. Görüümüze göre, ekli mali tablolar zmir Demir Çelik Sanayi Anonim irketi nin 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla konsolide mali durumunu ve aynıtarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide faaliyet sonuçlarınıve nakit akımlarını, bütün önemli taraflarıyla Sermaye PiyasasıKurulu tarafından yayımlanan Seri XI, No: 25 Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları tebliine uygun olarak yansıtmaktadır. stanbul, 20 Mart 2007 Dr. AL YÜRÜDÜ Sorumlu Ortak, Badenetçi ATA UluslararasıBaımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A. Member Firm of Kreston International

14 ZMR DEMR ÇELK SANAY ANONM RKET SPK NIN SER: XI NO: 25 SAYILI TEBLNE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLDE GELR TABLOSU ( YTL ) ESAS FAALYET ( GDERLER ) / GELRLER Satı Gelirleri ( Net ) Satıların Maliyeti ( - ) ( ) ( ) Hizmet Gelirleri ( Net ) Esas Faaliyetlerden Dier Gelirler ( Net ) BRÜT ESAS FAALYET ( ZARARI ) / KARI Faaliyet Giderleri ( - ) ( ) ( ) NET ESAS FAALYET ( ZARARI ) / KARI ( ) Dier Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Dier Faaliyetlerden Gider ve Zararlar ( - ) ( ) ( ) Finansman Giderleri ( ) ( ) FAALYET ( ZARARI ) / KARI Net Parasal Pozisyon Karı/ ( Zararı) ANA ORTAKLIK DII ZARAR (65) (45) VERG ÖNCES ( ZARAR ) / KAR Vergi ( ) ( ) NET DÖNEM KARI Hisse Baına Kar 0,9005 0,2047

15 ZMR DEMR ÇELK SANAY ANONM RKET SPK NIN SER: XI NO: 25 SAYILI TEBLNE GÖRE HAZIRLANAN KONSOLDE BLANÇOLAR ( YTL ) VARLIKLAR CAR / DÖNEN VARLIKLAR Hazır Deerler Menkul Kıymetler ( Net ) 190 Ticari Alacaklar ( Net ) Finansal Kiralama Alacakları ( Net ) likili Taraflardan Alacaklar Dier Alacaklar ( Net ) CanlıVarlıklar ( Net ) Stoklar ( Net ) Devam Eden naat Sözlemelerinden Alacaklar ( Net ) Ertelenen Vergi Varlıkları Dier Cari / Dönen Varlıklar CAR OLMAYAN / DURAN VARLIKLAR Ticari Alacaklar ( Net ) Finansal Kiralama Alacakları ( Net ) likili Taraflardan Alacaklar ( Net ) Dier Alacaklar ( Net ) Finansal Varlıklar ( Net ) Pozitif / ( Negatif ) erefiye ( Net ) Yatırım AmaçlıGayrimenkuller ( Net ) Maddi Varlıklar ( Net ) Maddi Olmayan Varlıklar ( Net ) Ertelenen Vergi Varlıkları Dier Cari Olmayan / Duran Varlıklar ( Net ) TOPLAM VARLIKLAR

16 YÜKÜMLÜLÜKLER KISA VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal Borçlar ( Net ) Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları ( Net ) Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar ( Net ) Dier Finansal Yükümlülükler ( Net ) Ticari Borçlar ( Net ) likili Taraflara Borçlar ( Net ) Alınan Avanslar Devam Eden naat Sözlemeleri Hakedi Bedelleri ( Net ) Borç Karılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülükleri Dier Yükümlülükler ( Net ) UZUN VADEL YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal Borçlar ( Net ) Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar ( Net ) 494 Dier Finansal Yükümlülükler ( Net ) Ticari Borçlar ( Net ) likili Taraflara Borçlar ( Net ) Alınan Avanslar Borç Karılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülükleri Dier Yükümlülükler ( Net ) ANA ORTAKLIK DII PAYLAR ÖZSERMAYE Sermaye Karılıklıtirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Yedekleri Hisse Senetleri hraç Primleri Hisse Senedi ptal Karları Yeniden Deerleme Fonu Finansal Varlıklar Deer Artı Fonu Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olaanüstü Yedekler Özel Yedekler Sermayeye Eklenecek tirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satı Kazançları YabancıPara Çevrim Farkları Net Dönem Karı/ Zararı Geçmi Yıllar Karları/ Zararları ( ) TOPLAM SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER

17 DENETM KURULU RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. GENEL KURULU'NA - Ortaklıın; Ünvanı Merkezi ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. zmir Sermayesi (Çıkarılmı) ,- (Altmıikimilyonikiyüzellibin YTL.) Faaliyet Konusu Demir Çelik Sanayi - Denetçi ve denetçilerin adı ve görev süreleri, 1) 1 yıl, Ünal Uslu ortak veya irketin personeli olup olmadıkları 2) 1 yıl, Emre GÜRSU ( 'de istifa etti. ) 3) 1 yıl, Ersan ERDOAN 4) Meriç KAPTAN ( 'de göreve baladı. ) Denetçiler irket personeli veya ortak deildir. - Katılınan Yönetim Kurulu ve yapılan Denetleme 10 Yönetim Kurulu Toplantısına katılınmı, Kurulu Toplantı Sayısı 8 Denetim Kurulu Toplantısı yapılmıtır. - Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde Her ay sonunda inceleme yapılmı, herhangi bir yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde usulsüzlük görülmemitir. inceleme yapıldıı ve varılan sonuç - Türk Ticaret Kanunu'nun 353'ncü maddesinin 1'nci 6 defa sayım yapılmı, herhangi bir usulsüzlük fıkrasının 3 numaralı bendi gereince ortaklık görülmemitir. veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları - Türk Ticaret Kanunu'nun 353'ncü maddesinin 1'nci Her ay sonunda kayıt ve belgeler örnekleme fıkrasının 4 numaralı bendi gereince yapılan yöntemiyle taranmı, herhangi bir usulsüzlüe inceleme tarihleri ve sonuçları rastlanmamıtır. - ntikal eden ikayet ve yolsuzluklar ve bunlar ikayet ve yolsuzluk intikal etmemitir. hakkında yapılan ilemler zmir Demir Çelik Sanayi Anonim irketi'nin dönemi hesap ve ilemlerini, Türk Ticaret Kanunu, irketin Ana Sözlemesi ve dier mevzuat ile genel kabul görmü muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemi bulunmaktayız. Görüümüze göre içeriini benimsediimiz ekli tarihi itibarıyla düzenlenmi Bilanço, irketin anılan tarihteki mali durumunu, dönemine ait Gelir Tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçee uygun ve doru olarak yansıtmaktadır. Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz. DENETM KURULU ÜYELER Ersan ERDOAN Ünal USLU Meriç KAPTAN

18 KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı irketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan prensiplerin önemli bir bölümüne, aaıda sunulan açıklamalar çerçevesinde uyduunu beyan etmektedir. Uygulanmayan hususlar ve gerekçeleri aaıda açıklanmıtır. Kurumsal Yönetim lkelerine uyum konusudaki çalımalarımız sürmektedir. BÖLÜM I - PAY SAHPLER 2. Pay Sahipleri le likiler Birimi Pay sahipleriyle ilikiler, irketimiz bünyesinde Tevik Uygulama ve Menkul Kıymetler eflii tarafından yürütülmektedir. Bu birim, pay sahiplerine ait kayıtların salıklı bir ekilde tutulması, hisse senedi deiim, temettü ve bedelsiz ilemleri, irket ve faaliyetlerine ilikin ticari sır niteliinde olmayan yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması, sermaye artırım ilemlerinin yapılması, Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata ve Ana Sözlemeye uygun olarak yapılması ve pay sahiplerinin katılımının salanması, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımına ilikin çalımaların yapılması ve benzeri faaliyetlerden sorumludur. Muhasebe Müdürü lker Yalçın a balı olarak görev yapan birim aaıda adı geçen bir ef ve bir görevliden olumaktadır. Ali Levent DAYI Onur DANIKAN ef, Görevli, Birim çalıanlarına nolu telefondan ve adresinden ulaılabilmektedir. Tevik Uygulama ve Menkul Kıymetler efliine bavuru ve yanıt sayıları bir sonraki maddede verilmitir. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Tevik Uygulama ve Menkul Kıymetler eflii tarafından pay sahiplerinin her sorusu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun hükümleri çerçevesinde kalmak kaydıyla, en kısa sürede ve eitlik ilkesi gözetilerek cevaplanmaktadır. Dönem içinde ortaklarımızdan gelen sorular genel olarak; irket karlılıı, temettü daıtımı, sermaye artırımı, geçmi hisse haklarının ne ekilde kullanılacaı konularında younlamıtır yılında, bilgilenmek amacıyla, 5 ortaımızın faks mesajıyla, 9 ortaımızın elektronik postayla, 3 ortaımızın mektupla, 5 ortaımızın ise telefonla yaptıı bavuruların tümü yanıtlanmı, yıl boyunca 59 ortaımızın hisse senedi deiim, sermaye artırımı ve temettü ilemleri yapılmıtır. Ayrıca ortaklarımızın önerileri de irket yönetimine iletilmitir. SPK nın Seri VIII No 39 Teblii gerei, kamuya açıklanması gereken tüm özel durumlar süresi içinde MKB'ye gönderilmekte ve sitesinde yayımlanmaktadır. Ayrıca kamuya açıklanan tüm özel durumlar süresi içinde KAP sistemine bildirilmektedir. Ana Sözlememizde, pay sahiplerinin talebi dorultusunda özel denetçi atanmasına ilikin bir madde bulunmamaktadır, bu konuda TTK 348. madde hükümleri geçerlidir ve bugüne kadar herhangi bir özel denetçi talebi gelmemitir. 16

19 4. Genel Kurul Bilgileri 2005 yılı Olaan Genel Kurul Toplantısı, 24 Mayıs 2006 tarihinde 63 pay sahibi ve vekilinin katılımıyla gerçeklemitir. Menfaat sahipleri ve medya temsilcilerinden 20 kii toplantıya itirak etmitir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul kararının alındıı gün, özel durumun MKB'ye gönderilmesiyle kamuoyu bilgilendirilmi; 3 Mayıs 2006 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 3 Mayıs 2006 tarihli Dünya ve Yeni Asır gazetelerinde; Genel Kurul davet metni ile gündem ve vekaletname ilan edilmitir. Ayrıca, 1 Mayıs 2006 tarih ve 398 Sayılı genel mektubumuzla bavuruları sırasında irket kayıtlarına alınan tüm ortaklarımıza davetiye gönderilmitir. Pay sahiplerimizin, 2005 yılı Genel Kurulu'na ilikin belgelere adresinden ulamaları mümkündür. Genel Kurul toplantı tutanakları, adresinin yanı sıra, irket merkezindeki Tevik Uygulama ve Menkul Kıymetler efliinde pay sahiplerinin incelemelerine açık tutulmaktadır. irketimizin bütün hisse senetleri nama yazılı olup, Genel Kurul a katılım için hisse senetlerinin tevdi edilmesi zorunludur. Pay defterine kayıt için belli bir süre öngörülmemitir. Faaliyet raporu ve mali tablolar, Genel Kurul tarihinden yirmi bir gün önce irket Merkezinde pay sahiplerinin incelemelerine sunulmutur. Pay sahiplerimiz, Genel Kurul da en uygun koullarda soru sorma, bilgilenme ve öneride bulunma haklarına sahiptirler. Son Genel Kurul umuzda pay sahiplerimizden ikisi irketimizle ilgili bazı konularda bilgi almak için sorular yönelterek düünce ve önerilerini paylamıtır. Ana Sözlememizin 3.maddesinde yer alan amaç ve konu kapsamındaki önemli tutarda malvarlıı alımı, satımı, kiralanması gibi konulara ilikin kararlar sadece Yönetim Kurulu tarafından alınmakta ve özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmaktadır. Ancak Yönetim Kurulu nun gerekli gördüü durumlarda bu kararların Genel Kurul onayına sunulacaı tabiidir. 5. Oy Haklarıve Azınlık Hakları Ana Sözlememizde oy hakkında imtiyaz, azınlık hakları ve birikimli oy kullanma yöntemine ilikin hüküm bulunmamaktadır. Ortaklarımız arasında irketimiz ile hakimiyet ilikisini getiren, karılıklı itirak ilikisi içinde bulunan irketler bulunmamaktadır. 6. Kar Daıtım Politikasıve Kar Daıtım Zamanı Kar daıtım kararı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve dier mevzuat hükümleri ile daıtılabilir karın %5 inin Kanuni Yedek Akçeye ayrılacaı, kalandan Sermaye Piyasası Kurulu nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılacaı, daha sonra kalan kârın; yüzde onunun kurucu intifa senedi sahiplerine, azami yüzde onunun ise Yönetim Kurulu Üyelerine daıtılacaının belirtildii Esas Sözlememiz çerçevesinde alınmaktadır. irketimiz, kar daıtım politikası olarak; her yıl tatminkar oranda, nakit, bedelsiz hisse senedi ya da iki yöntemin belirli oranda birlikte kullanılması suretiyle ve her zaman olduu gibi yasal süresi içinde temettü daıtılmasını benimsemektedir. Ancak, bu politika, Yönetim Kurulu tarafından, her yıl, irketin devamlılıını ve karlılıını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna, sektörel, ulusal ve global ekonomik artlara göre tekrar gözden geçirilir. 17

20 7. Payların Devri 815 sayılı Kabotaj Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu nun Gemiye Türk Bayraı çekilmesine ilikin 823. maddesi uyarınca; çounluk hisselerimizin yabancılara satıını engellemek amacıyla, Ana Sözleme mizin 6. maddesinde deiiklik yapılarak, sermayenin tamamı için nama hisse senedi basılmı, geçici maddede ise Türk Ticaret Kanununun 823. maddesi ile çelimemesi artıyla, bu hisselerin beyaz cirolu olarak kullanılması salanmıtır. BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE EFFAFLIK 8. irket Bilgilendirme Politikası Bugüne kadar mevzuat dıında politika oluturmayı zorlayıcı bir durumun meydana gelmemesi nedeniyle, irketimizin kamuya hangi bilgilerin ne ekilde ve ne sıklıkta ve hangi yollarla duyurulacaı konusunda yazılı bir bilgilendirme politikası bulunmamaktadır. irketimiz tarafından süresi içinde yapılan özel durum bildirimleri ve periyodik mali tabloların ilanı dıında, zaman zaman irket yöneticileri tarafından, mevzuatın izin verdii ölçüde ve Yönetim Kurulu muzun bilgisi dahilinde beyanat verilmektedir. Ayrıca, Kurumsal Yönetim lkeleri uyarınca internet sitemizde bulunması gereken bilgiler adresinde yer almakta ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir. 9. Özel Durum Açıklamaları SPK düzenlemeleri uyarınca, 2006 yılında 33 özel durum açıklaması, süresi içinde hem MKB'ye hem de Kamuyu Aydınlatma Projesi kapsamındaki test çalımaları çerçevesinde BIY sistemine yapılmıtır. Bu bildirimlerle ilgili olarak MKB tarafından herhangi bir ek bilgi talebinde bulunulmamıtır. irketimiz hisseleri, yurtdıı borsalara kote olmadıından, bu borsalarda özel durum açıklaması yapılmamıtır. 10. irket nternet Sitesi ve çerii SPK Kurumsal Yönetim lkeleri II. Bölüm madde te sayılan bilgilere irket internet sitesinde yer verilmekte ve bu bilgiler sürekli güncellenmektedir. Hisse deerine etki edebilecek önemli Yönetim Kurulu kararları, özel durum açıklaması olarak kamuya duyurulduu gibi internet sitemizde de yer almaktadır. 11. Gerçek Kii Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması itibarıyla irketimiz in % 76,41 ine ahin-koç Çelik Sanayi A.., % 5,15'ine Al Rajhi Ailesi sahiptir. Gerçek kii nihai hakim pay sahibi ve % 5 ten fazla paya sahip gerçek kii yoktur. 12. çeriden Örenebilecek Durumda Olan Kiilerin Kamuya Duyurulması Yasal bir gereklilik olmaması ve bugüne kadar bu konunun kamuya açıklanmasını gerektirecek bir durumun olumaması nedeniyle içeriden bilgi edinebilecek kiiler kamuya duyurulmamıtır. Ancak, irketimizin faaliyet raporlarında Yönetim ve Denetim Kurulları ve üst düzey yöneticileri açıklanmaktadır. Bunlar dıında kalan, tüm personelimiz, baımsız denetçiler, mesleklerini veya görevlerini yerine getirmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumda olanlar ile bunlarla temasları nedeniyle dorudan ve dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek olanların listelenmesi ise teknik olarak imkansızdır. 18

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' (  ) $ $ * !  # $ % &' $ ()*+, -. % /  / &' 0!  # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 !  # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2005 YILI FAALYET RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2005 YILI FAALYET RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2005 YILI FAALYET RAPORU YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, irketimiz için Yurtçu ve Sivri ailelerinden T. Bankası'na geçiten sonra ikinci önemli el deitirmenin yaandıı

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda;

Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 26.12.2007 Tarih ve 33 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun 31.12.2007 Tarih ve 34 Sayılı Toplantısı'nda; Yönetim Kurulumuzun, 08.03.2006 tarih ve 11 sayılı toplantısında yapılmasına karar verdiği; haddehanede ikinci soğutma platformu ve ek

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü OLUŞUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sürekli Olumlu 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız,

YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Sayfa No: 1 Bildiiniz gibi, küresel ekonomik kriz, Amerika Birleik Devletleri nde konut finansman sisteminin 2008 yılının son çeyreindeki çöküü ile balamı

Detaylı

YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI

YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Bildiiniz gibi, temel alıcımız olan inaat sektörünü aır biçimde etkileyen ve 2009 yılında sektörümüzde birçok iletmenin zor durumda kalmasına ve bir kısmının

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2001 YILI FAALYET RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2001 YILI FAALYET RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2001 YILI FAALYET RAPORU YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, 2001 yılı yüzde 8,2 küçülme, kapanan binlerce iyeri ve milyonlara ulaan isizler ordusu ile ülkemizde Cumhuriyet

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 GR Sayfa No: 1 2011 yılı I. Ara Dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 01.01.2011-31.03.2011 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Faaliyet Raporunda geçen rapor dönemi 01.01.2011-31.03.2011

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 GR 2010 yılı II. Ara Dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 01.01.2010-30.06.2010 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. 01.00 YÖNETM VE DENETM KURULU ÜYELER 06.05.2008

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 GR 2010 yılı III. Ara Dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 01.01.2010-30.09.2010 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Faaliyet Raporunda geçen rapor dönemi 01.01.2010-30.09.2010

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP HSSE SENED FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI TOPLANTI TARH : 08/04/2005 TOPLANTI NO : 583 TOPLANTI SAAT : 10:30 NECDET NARN A. SERVET BERKÖZ 1. 2004 Aralık dönemi denetim sonrası mali raporların müzakere edilmesi 2. 2005 ubat dönemi mali raporların

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

Duran Varlıklar Ticari Alacaklar,

Duran Varlıklar Ticari Alacaklar, GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) (Tüm Tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. B TP ÖZEL EKO FON 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. B TP ÖZEL EKO FON 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU B TP ÖZEL EKO FON 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU 01 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim Menkul Deerler A.. B Tipi

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları VARLIKLAR

Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları VARLIKLAR GALATASARAY SPOR VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL) Bağımsız Denetim'den (XI29 KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 28.02.2010 31.05.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve

Detaylı

2008 yılı ara dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır.

2008 yılı ara dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. GR Sayfa No: 1 2008 yılı ara dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 01.01.2008-31.03.2008 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. 1.00 YÖNETM VE DENETM KURULU ÜYELER 8 Mayıs

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU I. GR Sayfa No: 1 2008 yılı II. Ara Dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. 01.00 YÖNETM VE DENETM KURULU ÜYELER

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

2008 yılı III. Ara Dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır.

2008 yılı III. Ara Dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 I. GR 2008 yılı III. Ara Dönem Faaliyet Raporu, zmir Demir Çelik Sanayi A..'nin 01.01.2008-30.09.2008 tarihleri arasındaki faaliyetlerini kapsamaktadır. 01.00 YÖNETM VE DENETM KURULU ÜYELER

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

TEK-ART TURZM A.. irketimizin 2003 yılı faaliyetleri sonunda esas faaliyet karını % 184 artırarak milyon TL düzeyine geldii görülmektedir.

TEK-ART TURZM A.. irketimizin 2003 yılı faaliyetleri sonunda esas faaliyet karını % 184 artırarak milyon TL düzeyine geldii görülmektedir. TEK-ART TURZM A.. Deerli Ortaklarımız, irketimiz açısından baarılı bir yıl olan 2003 yılı olaan genel kurul toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporunu siz deerli ortaklarımızın dikkatina sunmaktan

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Oyak Yatırım A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu

Oyak Yatırım A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Oyak Yatırım A.Ş. finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2012 tarihli bağımsız denetim raporu Oyak Yatırım Anonim Şirketi Fon Kurulu na; Giriş Oyak Yatırım Anonim Şirketi nun ( Fon ) hazırlanan

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği Yönetim Kurulu na İstanbul Türkiye İç Denetim Enstitüsü

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

TEK-ART TURZM A.. Deerli Ortaklarımız,

TEK-ART TURZM A.. Deerli Ortaklarımız, TEK-ART TURZM A.. Deerli Ortaklarımız, 2004 yılı irketimiz açısından baarılı bir yıl olmutur. Yönetim Kurulu faaliyet raporunu deerli ortaklarımızın dikkatine sunmaktan büyük bir mutluluk duyduumuzu ifade

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AKTAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU

BZM MENKUL DEERLER A.. A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU A TP ALTIN VE ENERJ KARMA FONU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM

Detaylı

BZM MENKUL DEERLER A..

BZM MENKUL DEERLER A.. DOW JONES DJIM TÜRKYE A TP BORSA YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 ve 31 ARALIK 2007 TARHLER TBARYLE MAL TABLOLAR VE BAIMSIZ DENETM RAPORU 01 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMNE AT BAIMSIZ DENETM RAPORU Bizim

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

TAR HL AYRINTILI B LANÇOLAR (Milyon TL)

TAR HL AYRINTILI B LANÇOLAR (Milyon TL) 31.03.2003-31.03.2002 TARHL AYRINTILI BLANÇOLAR (Milyon TL) Baımsız Denetim'den Geçmemi Geçmemi AYRINTILI BLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 93.048.776 61.367.042 A. Hazır Deerler

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A YILI FAALYET RAPORU. Global Reports LLC

ZMR DEMR ÇELK SANAY A YILI FAALYET RAPORU. Global Reports LLC ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2006 YILI FAALYET RAPORU YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, irketi devraldıımız 17 Ekim 2005 tarihinden bu yana, verimlilik ve karlılıı arttırmak amacıyla aldıımız

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU

İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. 2007 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Şirketimiz, 2007 faaliyet döneminde de önceki yıllarda çizmeye başladığı başarılı grafiği sürdürmüştür.

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER:

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER: TARH:29/01/2010 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 31.12.2009 Mali Tablonun Verildii Otorite : BDDK Mali Tablonun Verilme Nedeni : Zorunlu Mali Tablonun Verilme

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TT-30.06.2016 MALİ TABLOLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Fon

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit Fon Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2012 tarihli bağımsız denetim raporu Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI. Sayın Ortaklarımız,

YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI. Sayın Ortaklarımız, YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, Global kriz öncesi demir çelik piyasalarında yaanan hareketlik, tamamlanan yatırımlarımız sonucunda ulaılan kapasite, verimlilik ve kalite artıı ile birlikte

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlanması yönündeki çalışmalar 2010 yılında da sürdürülmüş olup, Rhea Girişim

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

ZMR DEMR ÇELK SANAY A YILI FAALYET RAPORU

ZMR DEMR ÇELK SANAY A YILI FAALYET RAPORU ZMR DEMR ÇELK SANAY A.. 2002 YILI FAALYET RAPORU YÖNETM KURULU BAKANI MESAJI Sayın Ortaklarımız, 2002 yılında dünya ham çelik üretimi 2001 yılına göre % 6'lık bir artıla 886,7 milyon ton olmu, ülkemiz

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon)

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi B Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (Birinci Alt Fon) Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 9 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu Cari dönem 28 Şubat 2017 Varlıklar Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

[USDTR] - FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

[USDTR] - FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [USDTR] - FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar 2016

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. [GMSTR] - FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. [GMSTR] - FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor Konsolide Olmayan KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [GMSTR] - FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU BYF Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL RAPOR 2016 Bağımsız Denetçi

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı