TÜRKİYE'DE SERBEST BÖLGELER'İN PERFORMANSI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE'DE SERBEST BÖLGELER'İN PERFORMANSI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: TÜRKİYE'DE SERBEST BÖLGELER'İN PERFORMANSI VE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Hazırlayan: A.Suha ALACAKLIOĞLU

3 Bu eserin tüm telif hal<ları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. ARALIK 1998 istanbul ISBN İTO yayınları için ayrıntılı bilgi İTO Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel. : (212) /303 Faks : (212) E. Posta : BASKI LEBİB YALKIN YAYIMLARI VE BASIM İŞLERİ A.Ş. Tel.: (0212) (Pbx) Faks: (0212)

4 ONSOZ 1980'den sonra başlayan dışa açılma ve globalleşme sürecinin tamamlayıcı bir öğesi olarak ülkemizde de Serbest Bölgeler kurulması için girişimler başlatılmıştır yılında 3815 sayılı Kanunun kabulü bu konuda ilk adımı teşkil eder. Bundan sonra 1987 yılında ilk defa Mersin'de bir serbest bölge açılmış ve 1988'de devreye girmiştir. Bunu Antalya ve İzmir bölgeleri takip etmiş olup bugün faaliyette bulunan Serbest Bölge sayısı 10'u bulmuştur. Yıllık toplam ticaret hacminin 1998'de 7 milyar dolara yaklaşacağı tahmin edilen Serbest Bölgelerimizin dış ticaretimizin gelişmesinde önemli rol oynadığı, ihracatçı ve ithalatçılarımız için kolaylıklar ve önemli avantajlar sağladığı kesindir. Aynı zamanda bir değerlendirme yapmak için yeterli sürenin geçtiği düşünülmektedir. Bu kitapta on yıllık maziye sahip olan Serbest Bölgelerimiz bulunduğu nokta ve ekonomiye yaptığı katkı değerlendirmeye alınmış, beklenen hedeflerin ne dereceye kadar gerçekleştiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun için Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü yayınlarından ve istatistiki verilerinden faydalanılmıştır. Bu çalışmanın Serbest Bölgeler hakkında daha geniş bilgi sahibi olmak isteyen iş çevreleri, üyelerimiz ve araştırmacılar için faydalı olmasını umar, kitapçığı hazırlayan Etüt ve Araştırma Şubemiz Başuzmanı A.Suha Alacaklıoğlu'na teşekkür ederim. Genel Sekreter Prof.Dr. İsmail Özaslan

5

6 İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GİRİŞ VE TARİFLER 1 A. TARİF VE AMAÇ 1 B. SERBEST BÖLGELERİN TÜRLERİ 1 C. TARİHÇE 3 BÖLÜM II HUKUKİ VE İDARİ YAPI...5 A. MEVZUAT 5 B. SERBEST BÖLGELERİN İDARİ YAPISI 6 BÖLÜM III SERBEST BÖLGELERİN İŞLETME ESASLARI 9 A. SAĞLADIĞI AVANTAJLAR 9 B. İŞLETME ESASLARI 10 C. FAALİYET RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 11 BOLÜM IV SERBEST BÖLGELERİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 13 A. FAAL DURUMDA OLANLAR 13 B. KURULMA AŞAMASINDAKİ SERBEST BÖLGELER 18 BÖLÜM V UYGULAMA SONUÇLARI 20 A. TOPLAM TİCARET HACMİNDEKİ GELİŞME 20 B. BÖLGELERE MAL GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI 23

7 Sayfa C. SEKTÖRLERE, KULLANICILARIN FAALİYET KONULARINA VE ÜLKELERE GÖRE İŞLEMLERİN DAĞILIMI 24 D. SERBEST BÖLGEDEKİ İŞLEMLERİN DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİNE YANSIMASI 27 BÖLÜM VI SERBEST BÖLGELER İÇİN UYGULANABİLECEK TEŞVİKLER 28 A. KURULUŞ DÖNEMİNDEKİ TEŞVİKLER 28 B. İŞLETME DÖNEMİNDEKİ TEŞVİKLER 29 BÖLÜM Vil DİĞER ÜLKELERDE SERBEST BÖLGE UYGULAMALARI İsrail Mısır Fas Şili Bangladeş Güney Kore Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Litvanya 35 BÖLÜM VIII SONUÇ 37 EKLER: I- Son Veriler 40 II- Mevzuat 41 a) Serbest Bölgeler Kanunu 41 b) Uygulama Yönetmeliği Hakkında Açıklama 45 c) Serbest Bölge Müdürlüklerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslan 46 III- Serbest Bölge ile İlgili Adres ve Telefon Numaraları 48

8 BÖLÜM I GİRİŞ VE TARİFLER Ülkemizde 1980 sonrası başlayan, ekonomide liberalizasyon ve dışa açılma döneminde, dış ticaretimizi geliştirme araçlarından biri olarak "Serbest Bölgelerin" kurulması önem kazanmış ve bu maksatla 1985 yılında 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çıkarılmıştır. Hukuki zeminin sağlanmasından hemen sonra uygulamaya geçilmesi ile 1987 yılından itibaren güney sahillerinden başlayarak çeşitli yerlerde serbest bölgeler kurulmuş olup halen Mersin, Antalya, Ege, İstanbul'da ise Deri, Atatürk Havalimanı, IMKB, Trabzon, Doğu Anadolu adı altında Erzurum ve Mardin'de olmak üzere 9 yerde ticari faaliyete başlamıştır. Buralarda gerçekleştirilen ticaret hacmi geçen 10 yıl içinde beklenen düzeye ulaşmasa bile 1997 yılı itibariyle 5.5 milyar doları aşmıştır. A. TARİF VE AMAÇ Serbest Bölgeler, Kanun ve Bakanlar Kurulu Kararları ile sınırları tespit edilmiş. Milli Hudutlar içinde olmakla beraber gümrük hudutları dışında sayılan, giriş ve çıkış kapılarında Gümrük ve Gümrük Muhafaza işlemleri yapılan; kara, deniz ve hava ulaşım kolaylıklan bulunan, altyapılan hazırlanmış, kanun ve yönetmieliği ile işletme koşullan saptanmış özel endüstri veya ticaret bölgeleridir. Bilindiği gibi, bir ülkenin gümrük sınırlanndan içeri ve dışan doğru her türlü mal hareketi gümrük ve dış ticaret formalitelerine tabidir. Serbest Bölgelerin kurulmasına bu formalite ve kısıtlamalardan kaçınılarak dış ticaretin gerektirdiği sürat ve hareket kabiliyetini sağlamak ve maliyetleri düşürerek rekabet imkânı kazandırmak için ihtiyaç duyulmuş ve bu sebeple birçok ülkede yaygın bir uygulama alanı bulmuştur. ayrılabilir. B. TÜRLERİ Serbest bölgeler genel çerçevede açık veya kapalı tabir edilen şekilde ikiye 1. Açık Serbest Bölgeler: Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerin yapılmasına müsaade edilen ve ülkeye ait mevzuatın tamamının uygulanmadığı, oldukça liberal ilkelere göre kurulmuş olan serbest bölgeler. 2. Kapalı Serbest Bölgeler: Sadece belirli bazı iktisadi faaliyetlerin yapılmasına izin verilen ve kanunların

9 yalnız bir kısmının uygulanmadığı bölgelerdir. Burada girişilebilecek faaliyetler açıkça belirlenmiştir. Ancak uygulamada böyle kesin bir ayrım yapılamaz ve duruma göre karma kuruluşlar daha yaygındır. Başında "serbest" kelimesi bulunan benzer bölge türleri arasından şunları sayabiliriz. a) Serbest Üretim Bölgesi: Ticari faaliyetlerin yanısıra, ihracat veya ülke tüketimi için her tür ve çapta endüstriyel faaliyetlerin yapıldığı yerlerdir. Ucuz emek ve hammaddelerden çeşitli vergi muafiyetlerinden faydalanmak gibi avantajlan kullanmak maksadıyla, milletlerarası sermayenin yatırım yaptığı bölgelerdir. Dünya fabrikaları olarak da adlandırılan üretim serbest bölgesinde üretilen sınai mallar çeşitli memleketlere ihraç edilir. Serbest üretim bölgelerinde ayrıca, bankacılık, sigortacılık ve çeşitli teknik hizmetler de yürütülür. Bu sanayi bölgelerinin özel bir hali, Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika sınırı arasında görülen Maguiladoras'dır. Amerika'dan vergisiz ithal edilen parçalar Meksika'da birleştirilmekte ve sonra nihai ürün olarak ABD'ye ihraç olunmaktadır. b) Serbest Ticaret Bölgesi-Serbest Liman: Siyasi sınırlar yönünden bir ülkenin parçası sayılan fakat o ülkenin gümrük sınırlarının dışında bırakılan limanlara, serbest liman denir. Serbest limanlar, ilgili liman şehrinin tamamını veya yalnız bir kısmını kapsayabilir. Böylece açık deniz kıyısında bir limana sahip olmayan diğer ülkelere deniz ticaretinden faydalanma imkânı verir. Mallar buraya gümrüksüz veya minumum tarife ile tüketim veya reeksport amacıyla girebilir. Burada, ithalat, ihracat, transit ticaret ve taşımacılık faaliyetleri yürütülür. Her bayraktaki gemilerin bu limanı serbestçe kullanması sağlanır. Ev sahibi ülkenin kazancı ise iş hacminin, taşımacılığın ve antrepoculuğun gelişmesidir. Serbest ticaret bölgesi ise, genellikle bir limanın bitişiğinde yeralan, dışticaret kısıtlamalarının bütünü ile ya da kısmen geçerli olmadığı bölgelerdir. Genellikle, sadece malların depolanması, pazara hazırlanması, paketlenmesi gibi işlemler, nakliye, reeksport ve transit ticaret gibi faaliyetlere müsaade edilir, ancak endüstriyel faaliyette bulunulamaz. Umumiyetle serbest liman tabiri, serbest ticaret bölgesi deyimi yerine de kullanılır. Buralarda yükleme, boşaltma kolaylıklarının yanısıra gemilerin su, yakıt gibi ihtiyaçlarını karşılayan tesisler de mevcuttur. c) Serbest Depo: Bir ana liman içinde gümrük otoritelerinin denetiminde çalışan yetkili bir şirket tarafından işletilmekte olan sınırlı bir bölgedir. Burada ticari mallar için vergi ve di-

10 ğer ödemelere tabi olmadan depolama, yeniden paketleme ve malların tabii yapısını bozmadan çeşitli kanştırma işleri yapılabilir. d) Antrepo: Sahil ülkelerinde kurulan ve diğer adı transit bölge olan antrepo, diğer ülkeye girecek olan malların gümrük müdahalesi olmadan transit geçişini sağlar. e) Gümrük Antrepoları: Bu tesisler genellikle gümrük kontrolünde olup, reeksport mamullerini uzun süre (2 yıla kadar) depolamak amacıyla kullanılmaktadır. Depolama süresince herhangi bir gümrük veya benzeri ödemelere tabi olmayan malların yeniden paketlenmesi, sınıflandırılması, örnekleme ve harmanlama işleri yapılır. f) Serbest Bankacılık Bölgeleri: Bu türlü bankacılığa kıyı bankacılığı da denilmektedir. Serbest bölgelerde kurulan bankalar vergi muafiyetine sahip oldukları için müşterilerine düşük fiyat, kısa vadeli kredilere müsait faiz ve teminatlarda indirim gibi kolaylıklar sağlarlar. Ayrıca, büyük ticari risklerin karşılandığı sigorta bölgeleri olabilir. Kaynak: Bu bölüm için, Hazine Dış Ticaret Dergisi 1991/3. Hüseyin Şahin Şube Müdürü C, TARİHÇE Serbest bölgelerin ilk kuruluşu bir hayli eski olup 16'ncı yüzyıl Avrupasına kadar geri gitmektedir ve ilk zamanlarda korumalı, güvenli bir depolama alanı olarak kurulmuştur. Ondokuzuncu yüzyılda Amerika'da da uygulamasına başlanan serbest liman ve bölgelerin yaygınlık kazanması 1930 Dünya ekonomik krizinden sonraya rastlar. Halen dünyada sayıları 400'ün üzerinde olan serbest bölgeler 80 ülkeye dağılmış bulunmaktadır. Avustralya kıtası dışındaki bütün kıtalarda örnekleri bulunan bu serbest bölgelerin 123 tanesi Amerika Birleşik Devletleri'ndedir. Akdeniz'de ise bizim bölgelerimize rakip sayılabilecek 25 kadar serbest bölge mevcuttur. Gelişmekte olan ülkelerdeki serbest bölge uygulamaları son 20 yılda, ihracat artışını hızlandırmak amacını taşımaktadır. Oysa bazı serbest limanların tarihi çok daha gerilere gitmektedir. Örneğin; Hamburg Serbest Limanı 1884'ten beri başarı ile faaliyet göstermektedir. Ülkemizde serbest bölge girişimleri bazı kayıtlara göre Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar geri gider. Halen Romanya hudutları içinde bulunan bir limanda serbest bölge kurulmasına teşebbüs edilmiştir.

11 Cumhuriyet döneminde ise 1927 yılında yarım l<alan bir girişim vardır. Tophanede Ford otomobilleri imalatı için montaj yapılabilecek "Serbest Mıntıka" adı altında bir alan tahsisi için 1132 sayılı Kanun çıkarılmış, ancak başarılı sonuç alınamamıştır. Bundan sonra, 1953 yılında 6209 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çıkarılmış ve bu kanuna dayanılarak, İskenderun'da Devlet Demiryolları'nm öncülüğü ile bir serbest bölge kurulması için girişimlerde bulunulmuştur. Ancak bu sefer de, tıpkı birinci deneme gibi, istenilen amaca ulaşılamamıştır. Nihayet 1985 yılında kabul edilen 3218 sayılı Kanunla yeni bir dönem başlamış, takip eden yıllarda peşpeşe serbest bölgeler açılmıştır.

12 BOLUM II HUKUKİ VE İDARİ YAPI A-MEVZUAT tarihinde BMM tarafından kabul edilen ve tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3218 no.lu Kanun bu konuda ana çerçeveyi teşkil eder. 15 madde ve 2 geçici maddeden oluşan bu kanun 1953 tarihli 6209 sayılı Serbest Bölge Kanununu yürürlükten kaldırmıştır. Kurulacak Serbest Bölgelerin yer ve hudutları 3218 sayılı Kanuna göre Eîakanlar Kurulu tarafından tespit edilir ve ve Resmi Gazete'de yayımlanır. Serbest bölgelerin faaliyet konuları da başlangıçta Mersin ve Antalya için Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu (EİYKK), daha sonrakiler için ise Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararı olarak tespit edilmiş ve yayımlanmıştır. Aynı şekilde her bir serbest bölgenin çalışma usullerine dair yönetmeliği ilgili Devlet Bakanlığı tarafından hazırlanıp 1985 yılında Mersin ve Antalya'dan başlayarak sırasıyla yayınlanagelmiştir. Antalya ve Mersin Serbest Bölgelerinin sınırları Bakanlar Kurulu'nca 'te tespit edilmiş, 12 Ekim 1985'te de yönetmelikleri yayınlanmıştır. Yönetmelikler 3218 sayılı Kanunun 13. maddesine göre, düzenlenmesi Yönetmeliğe bırakılan konularla, serbest bölgelerde faaliyette bulunacak işleticilerin teşekkül tarzı, görev, yetki ve sorumlulukları, Fon'a yapacakları ödemeler, serbest bölge ile ilgili faaliyetlerin tabi olacağı esaslar, bölgelere giriş-çıkış izinleri ve benzeri işlemleri kapsamaktadır. Bunlardan sonra Antalya Serbest Bölgesi İşletici AŞ ve Mersin Serbest Bölgesi İşletici AŞ kurulmuş ve DPT ile işletme sözleşmelerini imzalamışlardır. Sözleşmenin DPT ile yapılmasının sebebi o yıllarda Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'nün Devlet Planlama Teşkilatı'na bağlı olmasıdır. Bu Genel Müdürlük sonradan 1992 yılında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na bağlanmıştır. Haziran 1994 tarihinde 535 sayılı KHK ile Hazine ve Dış Ticaret iki ayrı Müsteşarlık şeklinde organize edilirken Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü de Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (DTM) verilmiştir. 28 Eylül 1989'da EGE Serbest Bölgesi 5 Eylül 1990'da Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi için yönetmelikler yayınlanmıştır. Böylece sırasıyla her Serbest Bölge için ayrı yönetmelik yayımına 1993 yılında son verilmiş ve 10 Mart 1993 tarihli Resmi Gazete'de bütün Serbest Bölgeler için geçerli ortak yönetmelik yayınlanmıştır.

13 B. SERBEST BÖLGELERİN İDARİ YAPISI Serbest bölgelerin idari yapısı ve Devlet teşkilatı içindeki yeri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Başbakanlık (Devlet Bakanlığı) Dış Ticarett/lüsteşarlığı t Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü I ^ 1 Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı 1. Proje ve Planlama Bölümü 1. Uygulama Bölümü 2. Değerlendirme Bölümü 2. Koordinasyon, Araştırma, 3. Fon İdaresi ve Bütçe Serbest Bölgeler Tesis ve Geliştirme Fonu Geliştirme Bölümü 3218 sayılı Kanunun 7. maddesine göre kurulmuştur. T.C. Merkez Bankası nezdinde teşkil edilen Fon'un amacı "serbest bölgelerin kurulması, bakım ve onarımı, geliştirilmesi, ilgili araştırma, eğitim ve sosyal tesislerin yapılması, kullanıcıların Türkiye'den mal alımlarının teşviki" şeklinde belirlenmiştir. Fon'un kaynaklan: 1) Faaliyet ruhsatı başvuru ücretleri, 2) Giriş izin belgesi ücretleri, 3) Bölgeye getirilen mallann CİF, bölgeden çıkarılan malların FOB bedeli üzerinden peşin olmak üzere binde 5 oranında ödenecek ücretler, 4) Serbest bölgeyi işleten gerçek ve tüzel kişilerden sözleşmelerde yeralan ödemeler ve diğer gelirlerdir. Kuruluş Serbest bölgeler, kamu arazisi veya özel arazi üzerinde kurulabilir. Aynı şekilde alt yapısı kamu sektörünce veya özel gerçek kişi ve tüzel kişiliklerce yapılabilir. Üst yapı ise genellikle özel kişi ve kullanıcılar tarafından yapılır. Serbest bölgelerdeki kuruluşlar şöyle sıralanabilir: a) Serbest Bölge Müdürlükleri: KHK/223'ün 17. maddesine göre kurulmuş bulunan Müdürlükler hiyerarşik bakımdan Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğüne bağlı bulunmakla beraber, bulunduk-

14 lan il valilikleri emrinde görev yapmaktadırlar. Bu müdürlüklerin görevi, yasal düzenleme çerçevesinde bölgeyi yönetmektir. Bu amaçla, bölgede gümrük, güvenlik, çalışma, sosyal güvenlik, liman, haberleşme ve sağlık hizmetleri gibi konularda kamuoyunu ilgilendiren görevlerin yerine getirilmesi için gerekli koordinasyonu. Serbest Bölge Müdürlükleri yerine getirmektedir. Serbest bölgelerde, altyapı tesisleri arasında sınır çit ve kuleleri, giriş çıkış kapıları da vardır. Bu sınırların korunması, bölgenin güvenliği, alt ve üst yapı tesislerinin korunması ve değişiklik gerekiyorsa bunun denfetim ve gözetim altında bulundurulması, hasardan korunması, kuhanıcılarm tasarrufundaki bina ve tesislerin hasar görmemesi, görmüşse eski haline getirilmesi Bölge Müdürlüğünün görevleri arasındadır. Serbest Bölge Müdürlüğü DTM'na bağlı bir büro olup bölge için Fon'dan yapılacak harcamaları belirleyen finansman programını da düzenler. b) Bölge Gümrük Müdürlükleri: Her serbest bölgede gümrük giriş ve çıkış işlemlerini yürüten bir Gümrük Müdürlüğü bulunmaktadır. c) Bölge Gümrük Muhafaza Müdürlükleri: Yine her bölgede, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı müdürlükler bulunmaktadır. Bu idari birimin görevi, gümrükler açısından bölgenin güvenlik ve denetimini sağlamaktır. Bu her iki müdürlük önceleri Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na bağlı iken halen 1993'den sonra Maliye Bakanlığı'ndan ayrılan Gümrük Müsteşarlığına bağlıdır. d) Serbest Bölge Emniyet Amirliği: Serbest bölgelerin güvenlik görevi, İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Emniyet amirlikleri tarafından sağlanmaktadır. e) Bölge İşleticisi Şirketler: Türkiye'de gerçekleştirilen modele göre, her serbest bölgede. Hükümetle imzalanan imtiyaz sözleşmesi gereğince bir işletici^^irket bulunmaktadır. İşletici, kullanıcılara tahsis edilen arazilerin teslimi, kiralarm toplanması dışında taşıma, yükleme, boşaltma, elektrik, su tevziatı, sağlık, itfaiye gibi genel hizmetleri belli bir tarifeye göre ücret karşılığı yapar. Bu ücret tahsilatının her ay %4'ünü fona yatırır. Unvan ve kısa adlarına örnek olarak şunları gösterebiliriz: MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. ASBAŞ-Antalya Serbest Bölge İşleticisi A.Ş.

15 ESBAŞ-Ege Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. gibi. Bu şirketler belirli bir tarifeye göre, serbest bölge arazisini kullanıcılara kiraya vermekte ve bölge için zorunlu hizmetleri sağlamaktadır. İşletme imtiyazını alan şirketler bazı hallerde bölgenin alt yapı ve kuruluşunu da üstlenebilir ki bunlar Bölge Kurucu ve İşleticisi (B.K.İ.) adını alır. f) Kullanıcılar: Faaliyet ruhsatı alarak bölgede belirli bir işyeri bulunan gerçek ve tüzel kişileri, Kanun kullanıcı olarak kabul etmektedir. Uygulamada biri kendi tesislerini yapan yatırımcı-kullanıcı, diğeri de kiracı-kullanıcı olmak üzere mevcut tesisleri kiralayan iki tür kullanıcı mevcnttur. Böylece Serbest Bölgelerde: Serbest Bölge Müdürlüğü, İşletici Şirket ve Kullanıcılar vardır. Kullanıcılar serbest bölgede, o bölge için Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu kararıyla tespit edilen, ticari veya sınai faaliyetlerle, hizmet sektöründe iş yapmak maksadıyla müracaat eder ve serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'nden faaliyet ruhsatı alırlar. Bu ruhsat, yerine ve kullanıcının yatırım yapıp yapmıyacağına göre değişmek üzere 10 ile 20 yıl arasında veya daha uzun süre o işyerini kullanma hakkı verir. Ayrıca kullanıcı m^ üzerinden belli bir kira öder. Müracaat Adresi: TC. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Emek, ANKARA Tel: (0312) / Faks: (0312)

16 BÖLÜM III İŞLETME ESASLARI A. SERBEST BÖLGELERİN FONKSİYONLARI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR Bu bölgeler dış ticaret işlemlerinde kırtasiyeciliği ve bürokrasiyi sıfıra indirme imkânı sağlar. Ülke ithalatçılarına sağlayacağı avantaj şöyle açıklanabilir: Bir ithal işlemi, malın seçimi ve siparişi, fiyat uygunluğunun sağlanması ve akreditif açılması, malın ihracatçı ülkeden yüklenmesi ve alıcı tarafından gümırükten çekilmesi işlemleri için gerekli zaman hesaplanırsa aylar sürecektir ve bu süre zarfında büyük paraların bağlanması gerekecektir. Halbuki serbest bölge kurulduğu takdirde ithalatçılar, ithal edecekleri malı bu bölgelerde önceden tesis edilmiş depolardan görerek temin edebilirler ve ihtiyaçları kadar alırlar. Bu durumda büyük stoklar yapmak ve külliyetli gümrük tutarlarını bir defada ödemek külfetinden kurtulmuş olur, finansman bakımından rahatlarlar. İhracatçılar bakımından ise daha büyük avantajlar vardır. Malını serbest bölgeye getiren ihracatçı, dış pazarları inceleyerek en avantajlı zamanda, istediği yere ihraç edebilir, yüksek fiyat imkânını kaçırmadan satışı gerçekleştirebilir. Ortam uygun olduğu hallerde switch ve reeksport işlemleri yapabilirler. Gümrük sınırları dışında bulunmak, ihracatçı firmalara büyük manevra kabiliyeti ve esneklik sağlar. Ambalaj ve takdim şekli bakımından müşteri tercihlerine göre hareket imkânı doğar. Serbest bölgeler sadece depolama, ambalaj işi ve alım satım için kullanılacağı, yani ticaret bölgesi olabileceği gibi sanayi ağırlıklı da olabilir. İçinde sanayi üretimi yapılabilen bu alanlar "endüstriyel serbest bölge" adını alır. Bu durumda faydaları daha da artar. İmalatta girdi olarak kullanılan mallara gümrük ödenmeyeceği için maliyetler düşük olacak ve dış pazarlardaki rekabet gücü artacağından daha çok ihracat yapılabilecektir. İmalat sırasında hiç şüphesiz ülkenin içinden çeşitli mal ve hizmetler satın alınacaktır. Böylece ihracatı artıran bir unsur ortaya çıkacağı gibi imalat faaliyetlerine iştirak eden işçiler dolayısıyla yeni iş sahaları ve istihdam imkânları açılmış olacaktır. Serbest bölgeler gümrük vergileri yanısıra gelir vergileri ve diğer vergi yasalarının genellikle uygulanmadığı yerler olduğu için Yabancı sermayeye de çok cazip gelecek birçok yabancı kuruluş burada faaliyet gösterecektir. Bu bölgelerde ticaret ve sanayi faaliyetinin gerektirdiği depolama, nakliye, sigorta ve acentalık gibi çeşitli yan hizmetlere yer vardır ve bu hizmetler için alınacak ücretler döviz geliri sağlayacaktır. İmalatta çalışan işçilerin yanısıra bu hizmet-

17 lerde faaliyet gösterecek personel dolayısıyla önemli yeni istihdam imkânları yaratılmış olacaktır. B. İŞLETME ESASLARI Serbest Bölgelerde Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu'nca uygun görülecek her türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler yapılabilir ve her Serbest Bölgenin faaliyet konuları ayrı ayrı belirlenmiştir. Serbest Bölgelerde vergi, resim, harç, gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz sayılı Kanunun 7. maddesiyle kurulmuş olan Serbest Bölgeler Tesis ve Geliştirme Fonunun kaynağı olarak aynı madde 6 fıkrasına göre "Bölgeye getirilen malların CİF, çıkarılan malların ise FOB değerleri üzerinden binde 5 oranında bir ücret ödenir". Sonradan Türkiye'den serbest bölgeye ihraç edilen mallar için 5 yıllık bir muafiyet tanınmıştı. Bu devam etmektedir yıl sonunda yayınlanan 1994 yılı Bütçe Kanunu'nun Madde 60/i hükmü gereğince Türkiye'den serbest bölgeye ihraç edilen mallar gibi serbest bölgeden yurtdışına gönderilen malların da bu binde 5 harçtan muafiyeti sağlanmıştı. Fakat bu uygulama iki yıl sürmüş, sonradan bu hüküm yenilenmemiştir. Halen Türkiye'den bölgeye ihraç dışında bütün mal hareketleri % 0.5 harca tabidir. Serbest Bölge ile Türkiye'nin diğer yerleri arasında yapılacak ticaret, dış ticaret rejimine tabidir. Serbest Bölge ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında ise dış ticaret rejimi uygulanmaz. Serbest Bölgelerde Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik mevzuatı uygulanır. Bölgelerde kullanılan para birimi TC. Merkez Bankası tarafından kabul edilen konvertibl dövizlerdir. Serbest Bölgelerdeki faaliyetle ilgili her türlü ödemeler dövizle yapılır. Ancak 1989 yılında TL'da konvertibilite kazandığından işlemlerin TL ile de yapılabilmesi imkân dahiline girmiş ve 1992 yılında HDTM böyle bir karar vermişti. Ancak 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda sadece konvertibl dövizle işlem yapılması yolunda bir madde olduğu ve kanunda gerekli değişiklik yapılmadığı için bu hüküm gereğince hareket edilmektedir. "Faaliyet Ruhsatı" alan gerçek ve tüzel kişiler ve bunların temsilci, görevli ve işçileri ile Bölgede her türlü iş veya işlemlerini yürüten kişiler, ilgili Bölge Müdürlüğü'nden "Giriş İzin Belgesi" almak kaydıyla bölgeye girebilirler. Bu belge 10 $ mukabilinde verilmektedir. Bölgede, günde 24 saat ve haftada yedi gün çalışma yapılabilir. Ancak, yapılacak işler ile yük alıp vermek ve her türlü gümrük işlemlerinin normal çalışma sa-

18 ati içinde yapılması esastır. Bölgede ikamet yasaktır, geceleme bölge dışında yapılır, ancak görevi icabı kalması gereken kimseler gece saatlerinde bölgede çalışabilirler. Bölgede faaliyette bulunan Kullanıcılar ile bunlara yardımcı hizmetleri verenler, gerek duydukları elektrik, su, gaz, akaryakıt gibi ihtiyaçlannın karşılanması, haberleşme hizmetlerinin sağlanması, ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerinin yapılması, işyerlerinin ve civarlarının temizlenmesi ve temizlikle ilgili aksaklıkların giderilmesi, sağlık sorunlarının çözümlenmesi, iş kazası ve hastalık hallerinde ilk yardım müdahalesi ile cankurtaran araç ve gereçlerinin temini gibi hizmetlerin ücreti mukabilinde yerine getirilmesi için, B.K.İ.* veya işletici yetkililerine müracaat ederler. Kullanıcılar, kanunen tutmak zorunda olduklan defterlerini Türkçe düzenlemekle. Bölge Müdürlükleri ile Genel Müdürlükçe yetkili kılınan merci ve görevlilerce talep edilecek bilgi ve belgeleri zamanında vermekle ve her türlü defter, belge ve diğer gerekli dokümanı yetkili merci ve görevlilerin kontrolüne açık bulundurmakla yükümlü olup, muhasebe kayıtlanna, bölge dışındaki faaliyetlerine ilişkin hesaplarını hiçbir şekilde ve surette işleyemezler. İşletici, B.K.İ.* ve Kullanıcılar, bölgedeki faaliyetleri için Genel Müdürlükçe belirlenen özel tip faturayı kullanmakla yükümlüdürler. Kullanıcılar, bölgeden yurtdışına veya Türkiye'ye toptan satış yaparlar. Kullanıcılar ve bölgede depo kiralayan firmalar. Bölge Müdürlüğü'ne yazılı olarak bildirmek kaydıyla, aynı bölgedeki diğer kullanıcılara toptan satış yapabilir veya mallarını toptan devredebilirler. C. FAALİYET RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER Bir serbest bölgede faaliyette bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler. Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'nden "Faaliyet Ruhsatı" almak mecburiyetindedirler. Bunun için sözkonusu Serbest Bölgeden veya Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'nden temin edilecek Müracaat Formu, gerekli şekilde doldurulduktan ve Merkez Bankası nezdindeki özel hesaba bölgesine göre değişebilen, fakat genellikle Amerikan Dolan tutannda bir harç yatırıldıktan sonra bu form ve Merkez Bankası makbuzunu Genel Müdürlüğe doğrudan teslim edecekleri gibi, ilgili Bölge Müdürlüğü kanalıyla veya posta yoluyla da gönderebilirler. Faaliyet ruhsatı için müracaat üzerine Bölge Müdürlüğü işletici veya Kurucu/İşletici (B.K.İ.)nin görüşünü alarak müracaatı değerlendirir. Bunun sonucunda bölgede faaliyet göstermek üzere"faaliyet Ruhsatı" verilmesi uygun görülenler bu durumun kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde faaliyet göstere- * B.K.İ. : Bölge kurucu ve işleticisi

19 çekleri yerleri kiralayarak Bölge Müdürlüğüne onaylattıktan veya satın aldıktan sonra Genel Müdürlüğe başvurarak "Faaliyet Ruhsatı"nı alırlar. Bu süre içinde kira sözleşmesi veya satın alma işlemini yapmayanlar, faaliyet ruhsatı alma hakkını kaybederler. Faaliyet ruhsatlarında kendilerine kiralanan arazi üzerinde bina ve tesis yapma kaydı bulunan ve inşaat süreleri belirlenmiş olan kullanıcılar, bu süreler içerisinde projelerini hazırlayıp üst yapılaşma taahhütlerini yerine getirirler ve "İskan Ruhsatı" almak üzere Bölge Müdürlüğüne başvururlar. Yukarıda belirtilen proje ve inşaatın, "Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu"nda belirtilen süreler içinde tamamlanması gerekir. Bu süreler "Faaliyet Ruhsatı"nda belirtilen işletme süresine dahil edilmez. Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Faaliyet Ruhsatı ile ilgili esasları 98/1 sayılı Genelge ile yeniden düzenlemiş ve Genelge 5 Ocak 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre Faaliyet Ruhsat ücreti yine 5000 ABD Doları olarak kalmıştır. Müracaatlar uygun görülmediği takdirde bu tutar iade edilmektedir. Faaliyet Ruhsat süreleri de eskiden olduğu gibi hazır işyeri kiralayanlar için 10 yıl, kendi işyerini inşa edecek yatınmcı kullanıcılar için 20 yıldır. Ancak bu genelge ile "üretimde süreklilik" kavramı getirilmiş olup bu şart gerçekleşitği takdirde süreler kiracılar için 15 yıl, yatırım yapanlar içinse 30 yıl olarak tespit edilmiştir. Yeni Genelgeye göre, üretici dışındaki kullanıcılar, ruhsat süresi içinde ABD Doları tutarında yatırım yaptıkları takdirde Ruhsat sürelerine 10 yıl eklenecektir. Montaj-demontaj ve bakım-onarım faaliyetinde bulunan kullanıcılar ise işyerlerinde en az 10 kişi istihdam etmeleri kaydıyla yatırımcı kullanıcı veya kiracı olmalarına göre Faaliyet Ruhsatlarına sırasıyla 10 yıl ve 5 yıl eklenecektir. Diğer taraftan, daha uzun süreli Faaliyet Ruhsatı verilmesi uygun görüldüğü takdirde eskiden olduğu gibi 49 yıl için 100,000 ABD Doları, 99 yıl için ABD Doları tutarında bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Yabancı Şirketler Serbest bölgelerde 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu uygulanmaz. Bu sebeple serbest bölgelerde faaliyet göstermek isteyen yabancı şirketler Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden izin almaya gerek kalmadan doğrudan Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü'ne başvurabilirler ve yukarıki esaslara tabi tutulurlar.

20 BOLÜM IV TÜRKİYE'DEKİ SERBEST BÖLGELERİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. FAAL DURUMDA OLANLAR r. MERSİN SERBEST BÖLGESİ Fiilen 3 Ocak 1987 tarihinde işletmeye açılan Mersin Serbest Bölgemiz kamuya ait m2'lik bir alan üzerinde ve Mersin Limanının yanında Yap-İşlet-Devret modeline göre kurulmuştur. Kamunun alt-yapı inşaatları için yapmış olduğu harcama tutan yaklaşık 11 milyon ABD Doları'dır. Bölgede üst-yapı inşaatları için ayrılan ve halen tamamı kiralanmış olan m2'lik alan üzerinde yerli ve yabancı firmalar bugüne kadar 54 milyon ABD Dolan tutarında yatın m yapmışlardır. Mersin Limanına ilaveten kendi özel limanı da olan bölge, halen bir özel sektör kuruluşu olan MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge İşleticisi A.Ş. tarafından işletilmektedir. İlk kurulan ve 1988'den 1997 sonuna kadar 7.7 milyar dolarla en yüksek ticaret hacmine ulaşan bölgede 605 firma faaliyet ruhsatı almış olup bunların 112'si yabancıdır. İşlemler daha çok ticaret ağırlıklıdır yılı verilerine göre 112 yabancı firmanın 98'i alım-satım ile ilgili olup sadece 2 tanesi üretim yapmaktadır. 500 kadar yerli firmanın da %10'u imalattadır. 2. ANTALYA SERBEST BÖLGESİ 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'nun ilk uygulamalarından olan Antalya Serbest Bölgesi 14 Kasım 1987 tarihinde açılmıştır. Bölge Antalya'ya 12 km. uzaklıkta, Antalya-Kemer karayolu üzerinde ve Antalya Limanı bitişiğinde m^'lik bir kamu arazisi üzerinde ve yine devlet tarafından yaklaşık 7 milyon $'lık bir altyapı harcaması ile kurulmuştur. Bölgenin denize doğrudan bağlantısını sağlayacak bir limana olan ihtiyacı dikkate alınarak bitişiğindeki SEKA'ya ait rıhtım 1995 yılında satın alınarak bölgeye dahil edilmiş ve bu suretle bölge kendine muhsus bir limana kavuşmuştur. Bu durum Antalya Serbest Bölgesi'nin diğer bölgelere nazaran daha yavaş gelişme sebebini de açıklamaktadır. Antalya Serbest Bölgesi 143 ortaklı %18'i Özel İdare, %16'sı Belediye, kalanı özel ve tüzel kişilere ait bir ortaklık olan ASBAŞ tarafından işletilmektedir. Bölgenin kullanılabilir m"lik kısmı kiraya verilmiştir. Açık alan kirası 2.20 $/m2/yıl, kapalı alan ve depo kirası ise 2-3 $/m2/ay'dır. Bölge kullanıcılarına verilen 102 adet faaliyet ruhsatının 87'si yerli, 15'i yaban-

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985 Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU ( t s. R.G. )

SERBEST BÖLGELER KANUNU ( t s. R.G. ) Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 6.6.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam SERBEST BÖLGELER KANUNU - 3218 (15.6.1985 t. 18785 s. R.G. ) MADDE 1 Bu Kanun; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik

Detaylı

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR SERBEST BÖLGELERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen

Detaylı

SERBEST BÖLGENİN TANIMI

SERBEST BÖLGENİN TANIMI SERBEST BÖLGELER SERBEST BÖLGENİN TANIMI Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU 15.06.1985-18785 Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (Değişik: 12.11.

3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU 15.06.1985-18785 Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (Değişik: 12.11. 3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU 15.06.1985-18785 Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (Değişik: 12.11.2008 5810/1 md.) Bu Kanun; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU (2)

SERBEST BÖLGELER KANUNU (2) 6745 SERBEST BÖLGELER KANUNU (2) Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 469 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

3218 Sayılı. Serbest Bölgeler Kanunu

3218 Sayılı. Serbest Bölgeler Kanunu 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu (25.11.2008 Tarih ve 27065 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5810 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler Dâhil) 3218 SAYILI KANUNUN ESKİ VE YENİ ŞEKLİNİN KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI)

SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) SERBEST BÖLGELER KANUNU İLE GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TASLAĞI) MADDE 1-6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun; 1) 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu SERBEST BÖLGELER KANUNU

Serbest Bölgeler Kanunu SERBEST BÖLGELER KANUNU 917 SERBEST BÖLGELER KANUNU 918 Serbest Bölgeler Kanunu 919 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No:3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 15.06.1985 tarih ve 18785 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

SERBEST BÖLGE İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI

SERBEST BÖLGE İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON İŞ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON MALİYE / FİNANS MÜHENDİSLİK GELİŞTİRME PAZARLAMA

Detaylı

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ. Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Sayı :

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ. Defterdarlık Gelir Müdürlüğü. Sayı : T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 11949253-010-10 29.05.2017 Konu : Kooperatifin sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı mükellefiyet tesis edilip edilmeyeceği İlgide kayıtlı

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Aralık 2010 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

SORULARLA SERBEST BÖLGELER İŞLEMLER ve MEVZUAT

SORULARLA SERBEST BÖLGELER İŞLEMLER ve MEVZUAT İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-69 SORULARLA SERBEST BÖLGELER İŞLEMLER ve MEVZUAT Hazırlayan: A.Suha ALACAKLIOĞLU İSTANBUL Bu eserin tüm telif hal

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1 Bölgesel Yönetim Merkezleri Kurumlar Vergisinden Muaf Tutulmuştur. 2 01/01/2017 tarihinden itibaren faaliyete geçen özel kreşler ve gündüz

Detaylı

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ

2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ 2010 TÜRKİYE VE İZMİR ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM GİRİŞLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türkiye de son 6 yılda kurulan uluslararası sermayeli şirketlerin* sayısı 2010 yılı Kasım ayı itibariyle 26 bin 40 e ulaşmıştır.

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015/22

SİRKÜLER NO: 2015/22 27.04.2015 SİRKÜLER NO: 2015/22 Konu: Yatırım Teşvik Uygulamalarında Değişiklik Hk. 8 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/ Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/ Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52 KONU: KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Düzenlemeler. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Söz

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Mayıs 2009 www.etonet.org.tr 1 Ocak Mart ihracat performansı %13 azaldı. İlimizin Ocak Mart ihracat performansı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ çi LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY - 2014 2014 1 KURULUŞ İŞLEMLERİNDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER 2 LOJİSTİK ŞAHIS ŞİRKETİ KURMA REHBERİ 3 ŞAHIS FİRMASI KURMA PROSEDÜRÜ VE

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

KDV Tevkifat Oranları

KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları 1 Mart 2013 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları -122 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler Tevkifat Oranı Tevkifat

Detaylı

1.000$ MERSİN SERBEST BÖLGESİ TİCARET HACMİ

1.000$ MERSİN SERBEST BÖLGESİ TİCARET HACMİ DIŞ TİCARET 2006 Ocak ayında, ihracat geçen yıla göre %6,8, ithalat %22 oranında arttı. 2006 yılının Ocak ayında Mersin ili dış ticaret rakamları incelendiğinde, 2005 yılının belirtilen dönemine göre;

Detaylı

KONUSUNU DEVLETT SAYILI. 8 Nisan. konulan başlıklı. vergi ve. takdirde. Yapılan

KONUSUNU DEVLETT SAYILI. 8 Nisan. konulan başlıklı. vergi ve. takdirde. Yapılan Vezin Sirküler 2015-024 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU YATIRIMLARDA HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİ İK YAPILMASINA BAKANLAR KURULU KARARI OLUŞTURMAKTADIR. DEVLETT YARDIMLARI DAİR 2015/7496 SAYILI 8 Nisan 2015 tarihli

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/110 İstanbul, 2 Aralık 2008 KONU : Serbest Bölgeler Kanunu

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Mart 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/147 Ref: 4/147

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/147 Ref: 4/147 SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/147 Ref: 4/147 Konu: GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURT ĐÇĐNDEN YAPILAN TESLĐMLER, BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN ĐTHALAT VE TESLĐMLER HAKKINDA KDV VE ÖTV SĐRKÜLERLERĐ

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Ekim 2015 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Ağustos 2015 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Sınır Ticareti 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/37 İstanbul,28 Mart 2005 KONU : Özel Maliyet Bedelleri

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

ASB AVANTAJLAR Bülten 2010

ASB AVANTAJLAR Bülten 2010 ASB AVANTAJLAR Bülten 2010 SERBEST BÖLGE; TÜRKİYE NİN EN KAPSAMLI YATIRIM TEŞVİK MODELİ %100 kurumlar vergisi muafiyeti (üretici firmalar için) 45 seneye kadar ruhsat ve muafiyet süreleri İhracat ağırlıklı

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR SERBEST BÖLGELERDE KDV UYGULAMASI AÇISINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:10 Serbest bölgelerdeki mal ve/veya hizmet hareketleri KDVK açısından

Detaylı

YEREL YÖNETİM İHALELERİ

YEREL YÖNETİM İHALELERİ Genel-İş Emek Araştırma Dergisi, 2005/1 111 YEREL YÖNETİM İHALELERİ Hülya Yeşilgöz 1. Kamu İhale Kurumu (KİK) İstatistiklerine İlişkin Genel Bilgi Bu makale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun uygulanmasına

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI SİRKÜLER: AKAD.12/05-16.05.2012 KDV TEVKİFAT UYGULAMASI KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar 14 Nisan 2012

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 OCAK 2016 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 3 TABLO 2:

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna

: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna SİRKÜLER TARİH : 31.03.2016 SAYI : 2016-03-6 KONU : Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. ÖZETİ : Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Kanunlar. Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Kanunlar. Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 1 Temmuz 2004 PERŞEMBE Sayı : 25509 Kanunlar Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 )

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) KİRAYA VEREN : ASBAŞ - ANTALYA SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ A.Ş. YATIRIMCININ Ticaret Unvanı : Sicil Numarası :

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık]

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] [] [Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] * 1. VERGİLER Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010 halka arz 1 Özet Bilgiler HALKA ARZ VE ORTAKLIK YAPISI Afken Holding in altyapı yatırımları konularında uzmanlaşmış tecrübesi 1976 yılına dayanmaktadır. Günümüzde ana

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI Yurt dışına çıkış harcı MADDE 1- (1) Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 YTL harç alınır. (2) Yurt dışına çıkış

Detaylı

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank İhracatın Finansmanında Türk Eximbank Adnan YILDIRIM Genel Müdür 26 Ocak 2017 Ege Bölgesi Sanayi Odası nda Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır 1 Genel Olarak Türk Eximbank 2 Teşkilat Yapısı Avrupa Yakası İrtibat

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/24

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/24 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 10.05.2017 Sayı : 2017/24 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1. Beyaz Eşya ve Mobilyada Vergi İndirim Süreleri

Detaylı

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _.

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. -~-~- -----~ li T \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. TÜRKiYE'DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI Türkiye'de özellikle 1950 sonrasında çıkarılan

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2011 YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/6) DE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL Telefon: +90 (216) 666 55 00 Faks: +90 (216) 666

Detaylı

İLAN KIRKLARELİ VALİLİĞİ Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden

İLAN KIRKLARELİ VALİLİĞİ Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden İLAN KIRKLARELİ VALİLİĞİ Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3

Detaylı

Türkiye nin Amerika Birleşik ş Devletleri Pazarındaki İhracat Performansının Farklı Açıdan Analizi

Türkiye nin Amerika Birleşik ş Devletleri Pazarındaki İhracat Performansının Farklı Açıdan Analizi Türkiye nin Amerika Birleşik ş Devletleri Pazarındaki İhracat Performansının Farklı Açıdan Analizi i ve Türkiye İçin Öneriler Açıklama Bu analizde kullanılan ithalat verileri ABD nin gümrük giriş tarife

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü YURTDIŞI YATIRIMLAR 2013 ANKARA YURTDIŞI YATIRIM TANIMI Ülkemiz gerçek ve tüzel kişilerince, Türkiye nin ticari ve

Detaylı