Myeloproliferatif Hastalıklar ve Genetik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Myeloproliferatif Hastalıklar ve Genetik"

Transkript

1 Myeloproliferatif Hastalıklar ve Genetik Ajlan Tükün 5 Ekim 2013

2 Myeloproliferatif Hastalıklar (MPDs) Klonal myeloid hastalık grubu Bir hematopoetik kök hücrede genetik değişiklik Periferik kanda WBC, RBC ve trombosit (herhangi bir kombinasyonda) artışı 2

3 Hematopoetik Öncüller ve MPDs Genetik Mutasyon 3

4 MPD Sınıflaması Genellikle birden fazla hücre serisi etkilendiği için predominant hücre tipine göre adlandırılır Majör tipler: Diğer MPNs: 1. Kronik Myelositer Lösemi (KML) 1. Sistemik Mastositozis 2. Polisitemia Vera (PV) 2. Hipereozinofilik Sendrom 3. Esansiyel Trombositozis (ET) 3. Kronik Myelomonositer Lösemi 4. Primer Myelofibrozis (PMF) 4. Kronik Nötrofilik Lösemi 5. Kronik Eozinofilik Lösemi 4

5 Kronik Myelositer Lösemi (KML) 5

6 KML Etyopatogenez: Philadelphia Kromozomu 6

7 Bcr-Abl ve KML 7

8 Çoklu Kırık Noktaları: Bcr-Abl füzyon geni tipleri 8

9 BCR-ABL Füzyon Geni Ekspresyonunun Patolojik Sonuçları Tek başına Bcr-Abl geninin çalışması KML gelişimi için gerekli ve yeterlidir Clinical Science (2005) 109 9

10 10

11 GTP GDP GRB2 GAB1/2 SOS SHC BRA F KRAS p110 p85 MAPK MEK Akt mtor p21 GSK3 FKH R casp9 IKK Bad Kinaz Transkripsiyon PI3-K Hücre büyümesi IκB RTKlar: KIT PDGFR FGFR P JNK AP-1 STATs STATs STATs STATs P P P NF-κB Hücre yaşaması ERK ALK PTE N RET ETS? PTPN11 (SHP2)

12 KML de Tanı 12

13 KML Tanısı Sitogenetik İnceleme t(9;22)(q34;q11.2) Philadelphia kromozomu 1) Tanısal değer taşır 2) Optimal sonuç için kemik iliği aspirasyon materyalinde yapılmalıdır 3) Klonal gelişimin takibine ve ek kromozom anomalilerinin tanınmasına olanak sağlar 4) Ender de olsa kriptik ya da varyant kromozomal değişiklikler varlığında Ph kromozomu atlanabilir 13

14 KML Tanısı FISH BCR/ABL füzyon geni 1) Tanısal değer taşır 2) Optimal sonuç için kemik iliği aspirasyon materyaline gerek yoktur 3) Ph duplikasyonunun ve anormal 9. kromozom kaybının saptanmasına olanak sağlar 4) Anormal 9. kromozom kaybının saptanmasına olanak sağlar 5) Kriptik translokasyon varlığında Ph kromozomunun saptanmasına olanak sağlar 14

15 FISH ABL BCR Ch 9 Ch 22 BCR-ABL Kırmızı BCR probu Yeşil ABL probu Sarı BCR /ABL füzyonu 15

16 KML Tanısı Kantitatif RT-PCR BCR/ABL geni ürünü 1) Tanısal değer taşır 2) Optimal sonuç için kemik iliği aspirasyon High Concentration materyaline gerek yoktur Amount of Moderate Fluorescence Concentration 3) Hastalığın ölçümüne olanak veriri 4) Kriptik translokasyon varlığında Ph Low Concentration kromozomunun saptanmasına olanak sağlar 5) Farklı tip translokasyonlar için farklı primer setlerinin kullanılmasına gereksinim duyar PCR Cycle Number C T (~ ) C T (~ 2 8) 16

17 Monitörizasyonda eşik değerler Hastalık miktarı Hematolojik Yanıt Tam 1) Normal hücre sayısı (WBC < 10 ve Plt < 450) 1X X ) Normal WBC dağılımı 3) Hastalık semptomlarının kaybolması 4) Karaciğer ve dalak boyutunun normalizasyonu Sitogenetik Yanıt: Ph pozitif hücre oranı 1) tam: 0% 2) kısmi: 1% - 35% 1X ) minör: 36% - 65% 4) minimal: 66% - 95% 5) yok: 96% - 100% Moleküler Yanıt: Bcr-Abl/Abl oranı Majör Moleküler Yanıt Başlangıç örneğinden 3-log 10 azalma (örn: ) 1X

18 Continuous Clinical Remission (CCR): Kemik iliği konvansiyonel morfolojik değerlendirmesinde blast oranının %5 altında olması Minimal Residual Disease (MRD): Kullanılan konvansiyonel metodların saptama sınırının altında transforme hücre bulunan CCR

19 KML Tanı ve Monitörizasyon Test Hedef Materyal Duyarlılık (%) Kullanım Sitogenetik Ph kromozomu Kİ 1-10 KML tanısının konfirmasyonu Ph kromozomu dışındaki değişikliklerin de saptanması FISH bcr ve abl genlerinin kırık noktaları PK/Kİ KML tanısının konfirmasyonu Klinik stabil hastalarda sitogenetik yanıtın rutin monitörizasyonu Rutin MRD ölçümü RT-PCR bcr-abl mrna PK/Kİ Rutin MRD ölçümü Füzyon geninin kırık noktalarının tanımlanması 19

20 20

21 İmatinib 21

22 Kronik fazda KML hastalarına uygulandığında %80 e varan oranda komplet sitogenetik cevap (CCR) alınır.

23 İmatinib Direnci Primer direnç Erken kronik fazda %2 hastada hematolojik yanıt alınamaz %8-13 hastada majör veya komplet sitogenetik yanıt alınamaz Sekonder direnç BCR-ABL füzyon geninde tek nükloeotid yer değişimi ile kinaz reaktivasyonu 23

24 Dirence Yol Açan Değişiklikler BCR-ABL bağımsız Klonal gelişim Farklı genlerin etkileri (FIP1L1-PDGFRA füzyonu, ckit ve PDGFRA geni mutasyonları, vb.) 128 gen (apopitoz, DNA tamiri, oksidatif stresi azaltan, sentrozom) BCR-ABL bağımlı BCR-ABL kinaz mutasyonları Gen amplifikasyonu İlaç Atılımı-düşük intra sellüler konsantrasyon Plazmada bağlayan protein artışı/polimorfizm: α1-asit glikoprotein (A <F1-S) P-glikoprotein (ABCB1) 24

25 c-bcr c-abl SH3 SH2 Tyr kinase NLS DNA BD actin BD cgcaacaagcccactgtctatggtgtgtcccccaactacgacaagtgggagatggaacgcacggac M244V L248V G250E Y253F atcaccatgaagcacaagctgggcgggggccagtacggggaggtgtacgagggcgtgtggaaga aatacagcctgacggtggccgtgaagaccttgaaggaggacaccatggaggtggaagagttcttga Q252H E255K aagaagctgcagtcatgaaagagatcaaacaccctaacctggtgcagctccttggggtctgcacccg F311L T315I F317L G321E ggagcccccgttctatatcatcactgagttcatgacctacgggaacctcctggactacctgagggagtg caaccggcaggaggtgaacgccgtggtgctgctgtacatggccactcagatctcgtcagccatggagt M351T E355G gcacctggagaagaaaacttcatccacagagatcttgctgcccgaaactgcctggtaggggagaacc F359V acttggtgaaggtagctgattttggcctgagcaggttgatgacaggggacacctacacagcccatgctg gagccaagttccccatcaaatggactgcacccgagagcctggcctacaacaagttctccatcaagtcc gacgtctgggcatttggagtattgctttgggaaattgctacctatggcatgtccccttacccgggaattgac S417Y ctgtcccaggtgtatgagctgctagagaaggactaccgcatggagcgcccagaaggctgcccagag E459K aaggtctatgaactcatgcgagcatgttggcagtggaatccctctgaccggccctcctttgctgaaatcc F486S accaagcctttgaaacaatgttccaggaatccagtatctcagacgaagtgga

26 İmatinib ile füzyon genin ilişkisini bozan 50 den fazla ABL mutasyonu bilinmektedir Dirençli hastaların %30-80 inde direnç nedenidir 26

27 Bcr-Abl imatinib Mut. Bcr-Abl imatinib 27

28 Dirençli Hastalıkta Tedavi Seçenekleri 1) İmatinib doz eskalasyonu 2) Yeni nesil tirozin kinaz inhibitörleri 3) Kİ transplantasyonu 4) Deneysel klinik araştırmalar 28

29 Bcr-Abl imatinib Mut. Bcr-Abl imatinib Mut. Bcr-Abl dasatinib 29

30 Yeni Nesil Tirozin Kinaz İnhibitörleri KML tanısı alan ve imatinib tedavisi altında iken; relaps tedaviye dirençli intolerans FDA onaylı TKİs oral multi-kinaz inhibitör BCR/ABL füzyonu olan çoğu kinaz domain mutasyonlarına karşı etkili Dasatinib, Nilotinib 30

31 J Clin Oncol. 2009;27(3):

32 Polsitemia Vera (PV) Hematokrit> %48( ), %52( ) Hemoglobin >16.5 g/dl ( ), 18.5 g/dl ( ) Polisitemi şüphesi Absolut: primer, hipoksi, karboksihemoglobinemi, cushing s veya kortikosteroid, eritropoietin-salan tümörler Relatif: Plazma volümünde azalma (dehidrasyon, stres) 32

33 2008 WHO Diagnostic Criteria for Primary Polycythemia Vera Major Criteria 1) Hgb > 18.5g/dl ( ) or 16.5g/dl ( ) or Hgb or Hct > 99% or Hgb > 17g/dl ( ) or 15 g/dl ( ) and a documented increase of 2 g/dl or RBC mass > 25% of mean normal 2) Presence of a JAK2 V617F or similar mutation Minor Criteria 1) Bone marrow trilineage expansion 2) Subnormal EPO level 3) Endogenous erytyhroid colony growth two major or first major and two minor criteria 33

34 Esansiyel Trombositemi (ET) Trombosit sayısı > hc/μl Trombositozis Primer - kanama/pıhtılaşma direnci, genellikle neoplazm Sekonder - reaktif, genellikle asemptomatik 34

35 2008 WHO Diagnostic Criteria for Essential Thrombocytosis 1. Platelet count > 450, Megakaryocytic proliferation with large, mature morphology and with little granulocytic or erythroid expansion 3. Not meeting WHO criteria for CML, PV, PMF, MDS or other myeloid neoplasm 4. Demonstration of the JAK2V617F or other clonal marker or lack of evidence of a secondary (reactive thrombocytosis) 35

36 Primary Myelofibrosis (PMF) anemi, lökoeritroblastozis, Kİ biyopsisinde artmış fibrozis (retikülin ya da kollajen) 36

37 2008 WHO Diagnostic Criteria for Primary Myelofibrosis Major: 1. Megakaryocytic proliferation and atypia with either reticulin or collagen fibrosis or If no fibrosis, mekakaryocytic expansion must be assn. w/ increased BM cellularity 2. Does not meet WHO criteria for CML, PV, MDS, or other myeloid neoplasm 3. Demonstration of the JAK2 V617F mutation or other clonal marker or no other evidence of a reactive marrow fibrosis Minor: 1. Leukoerythroblastosis (immature RBCs and WBCs in the PB) 2. Increased LDH 3. Anemia 4. Splenomegaly Diagnosis of primary myelofibrosis (PMF) requires meeting all three major criteria and two minor criteria 37

38 JAK2 Mutasyonu: Üç farklı MPN da Nature Reviews Cancer 2007;7:

39 JAK2 aracılı sinyal iletimi 39

40 9p de lokalize Reseptör tirozin kinaz JAK2 Mutasyonları Psödokinaz bölgesindeki 617. pozisyonda valinin fenilalanine dönüşümü (V617F) reseptörün sürekli aktivasyonuna yol açar Edinsel somatik mutasyon PCV: %95 ET: %50 PMF: %50 JAK2 mutasyonlarının MPD için başlatıcı ve yeterli etki olmadığı ve daha erken bir genetik değişikliğin fenotipe neden olduğu düşünülmektedir. 40

41 MPD de JAK2 İnhibitörleri Ruxolitinib JAK1/JAK2 U.S. FDA 2011 de myelofibrozis için kullanımını onayladı Deneysel klinik araştırmaları sürdürülen: CYT387: MPDs Lestaurtinib: AML Pacritinib: Kronik İdyopatik Myelofibrozis TG101348: Myelofibrozis 41

42 42

43 43

44 teşekkürler 44

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

JAK 2 V617F gen mutasyon sıklığı ve tam kan sayımı

JAK 2 V617F gen mutasyon sıklığı ve tam kan sayımı DERNEĞİ BİYOKİMYA DERGİSİ TÜRK TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ DERGİSİ ORJİNAL Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2014; 39 (1) ; 93 98 doi: 10.5505/tjb.2014.39206

Detaylı

RENCİ ve TEDAVİSİ. Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

RENCİ ve TEDAVİSİ. Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi İMATİNİB B DİRENCD RENCİ ve TEDAVİSİ Doç. Dr. Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi KML Güncel Tanı ve Tedavi 10 Mayıs 2008, Konya SUNU AKIŞI BCR-ABL / SRC

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI İNSAN KRONİK MYELOBLASTİK LÖSEMİ HÜCRE DİZİSİ K562 DE İMATİNİBİN VE SİLİMARİNİN BCR-ABL1, GRB2, GAB2, AKT ve ERK GEN İFADELENMELERİNE

Detaylı

Deneysel Hematoloji Kongresi & EBMT Highlight 2014

Deneysel Hematoloji Kongresi & EBMT Highlight 2014 Değerli Meslektaşlarım, Deneysel Hematoloji Derneği olarak; Ülkemizde desteklenmesi ve bir disiplin altında yürütülmesinde yarar gördüğümüz, Deneysel ve Klinik araştırmalar, Faz ve Gözlem çalışmalarının

Detaylı

İmatinib: Etki Mekanizması ve Direnç Geliștirme Mekanizmaları

İmatinib: Etki Mekanizması ve Direnç Geliștirme Mekanizmaları TEMEL TIP BİLİMLERİ/BASIC SCIENCES Davetli Derleme / Invited Paper Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2012, 65 (2) DOI: 10.1501/Tıpfak_000000813 İmatinib: Etki Mekanizması ve Direnç Geliștirme

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1 TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 1 Dr. Teoman Soysal 1 - Dr. Ahmet Emre E kazan 2 1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

YENİ TESTLER. Düzen Laboratuvarlar Grubu

YENİ TESTLER. Düzen Laboratuvarlar Grubu YENİ TESTLER Düzen Laboratuvarlar Grubu METABOLİZMA İmmunoreaktif Tripsin (IRT) Total Galaktoz Lökosit Arylsülfataz A düzeyi Gama Aminobütirik Asit (GABA) Pristanik Asit-Fitanik Asit Immunoreaktif Tripsin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

KRON K FAZ KRON K M YELO D LÖSEM DE K NC NES L T ROZ N K NAZ NH B TÖRÜ KULLANIMI

KRON K FAZ KRON K M YELO D LÖSEM DE K NC NES L T ROZ N K NAZ NH B TÖRÜ KULLANIMI TÜRK HEMATOLOJ DERNE 2012: 2 1 Dr. brahim C. Haznedaro lu Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Ünitesi, Ankara e-posta: haznedar@yahoo.com Tel: 0312 305 15 42

Detaylı

AKUT LÖSEMİLERDE FISH PANELİ VE PROGNOZ

AKUT LÖSEMİLERDE FISH PANELİ VE PROGNOZ AKUT LÖSEMİLERDE FISH PANELİ VE PROGNOZ Günümüzde malign hematolojik hastalıklarda spesifik kromozom anomalilerinin saptanmasında sitogenetik analizler vazgeçilmez bir öneme sahiptirler. Klasik konvansiyonel

Detaylı

Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler

Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler Poster Bildiriler Deneysel Hematoloji / Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp / Hücresel Tedaviler Abstract:0320 [P-001] FİSETİN, HESPERETİN VE VİTEKSİN İN KRONİK MYLEOİD LÖSEMİ HÜCRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Aysun

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HODGKİN LENFOMA, NON HODGKİN LENFOMA, MULTİPLE MYELOMA, AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ, AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARININ TEDAVİLERİ SIRASINDA GÖZLENEN İLAÇ

Detaylı

Sinyal ileti sistemi, normal hücre fonksiyonlarının

Sinyal ileti sistemi, normal hücre fonksiyonlarının Hematolojik Malignitelerde Sinyal İleti Sistemleri Dr. Güray SAYDAM Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, İzmir Sinyal ileti sistemi, normal hücre fonksiyonlarının devamı için gerekli iletişim

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NON-HODGKIN LENFOMALI HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI ( 3 AY) CD 4, CD 8, CD 20, CD 25, CD 56 ve AKUT FAZ REAKTANLARI (C-Reaktif

Detaylı

Poster MULTİPL MYELOM HASTALA- RINDA 13. KROMOZOM DELESYONLARININ FISH YÖN- TEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Poster

Poster MULTİPL MYELOM HASTALA- RINDA 13. KROMOZOM DELESYONLARININ FISH YÖN- TEMİYLE ARAŞTIRILMASI. Poster relerinin kemik iliğini infiltre etmesi, paraproteinlerin kanda ve idrarda artışı görülür. Gelişen osteoporoza bağlı kemik ağrıları veya kırıkları, eritrosit sedimantasyon hızında belirgin artma, serum

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı BİLDİRİ ÖZETLERİ Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ METİL PREDNİZOLON TEDAVİSİNİN SERUM LEPTİN DÜZEY- LERİNE ETKİSİ VE LEPTİN GEN POLİMORFİZMİ: Betül Tavil, Günay

Detaylı

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Poster Bildiriler Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Bildiri: 0280 Poster No: P001 İNSÜLİN BENZERİ BÜYÜME FAKTÖRÜ BAĞLANMA PROTEİNİ 3 PROMOTOR HİPERMETİLASYONU, KRONİK

Detaylı

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ

ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ ÇOCUK VE GENÇLERDE AKUT MİYELOİD LÖSEMİDE TANI VE TEDAVİ REHBERİ Giriş Çocuk ve adolesanlarda akut miyeloid lösemi (AML) lösemilerin %15-20 sini oluşturur. İnsidansı her yıl milyonda 5-7 dir. İki yaş insidansın

Detaylı

Kanser Genetiği. Kıvanç ÇEFLE. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı, İstanbul

Kanser Genetiği. Kıvanç ÇEFLE. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı, İstanbul Kanser Genetiği Kıvanç ÇEFLE İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Genetik Bilim Dalı, İstanbul Kanser, basit bir ifadeyle kontrolsüz hücre çoğalması olarak

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANISI ALMIŞ HASTALARDA

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANISI ALMIŞ HASTALARDA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANISI ALMIŞ HASTALARDA ETİYOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ Dr. Şeniz SARITAŞ GÖK Ankara

Detaylı

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI 19. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI B L MSEL SEKRETERYA Prof. Dr. Nur Olgun Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Tel :

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA PTEN GEN MUTASYONLARININ TANIMLANMASI MERİÇ TUĞBA AKGÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ Biyoloji Anabilim Dalı Haziran-2012 KONYA Her Hakkı

Detaylı

Churg Strauss Sendromu ve Ay r c Tan s : ki Olgu Sunumu

Churg Strauss Sendromu ve Ay r c Tan s : ki Olgu Sunumu ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI OLGU SUNUMU / CASE REPORT International Journal of Hematology and Oncology Churg Strauss Sendromu ve Ay r c Tan s : ki Olgu Sunumu Abdullah ALTINTAŞ 1, Timuçin

Detaylı

Tiroid Lezyonlarına Moleküler Yaklaşım. Dr. Gaye Güler Tezel

Tiroid Lezyonlarına Moleküler Yaklaşım. Dr. Gaye Güler Tezel Tiroid Lezyonlarına Moleküler Yaklaşım Dr. Gaye Güler Tezel Plan Karsinogenez ve moleküler genetik Sorular ve kullanım alanları Olgular Karsinogenez ve Moleküler Genetik Klonalite ve Multifokalite DNA

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE ANEMİ VE ERİTROPOETİN KULLANIMI

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE ANEMİ VE ERİTROPOETİN KULLANIMI Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi/Office Journal of the Turkish Nephrology, Association 1998; 2:54-58 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE ANEMİ VE ERİTROPOETİN KULLANIMI ANEMİ AND ERTYHROPOIETIN

Detaylı

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri

Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 83-89/Ocak 2015 DERLEME / REVIEW Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemileri Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Kadir YÜMLÜ Türkiye Kamu Hastaneler

Detaylı

Tam Kan Sayımı. Dr. Mesude Falay Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Laboratuvarı

Tam Kan Sayımı. Dr. Mesude Falay Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Laboratuvarı Tam Kan Sayımı Dr. Mesude Falay Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Laboratuvarı Tam Kan Sayımı cihazlarında kullanılan yöntemler 1. İmpedans yöntemi Tam Kan Sayımı cihazlarında kullanılan

Detaylı

Anemi Fizyopatolojisi

Anemi Fizyopatolojisi Anemi Fizyopatolojisi Mustafa N. YENEREL İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul Kan sayım raporlarında eritrosit sayısı, hemoglobin

Detaylı