MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ"

Transkript

1 Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity Cilt 27, No 4, , 2012 Vol 27, No 4, , 2012 MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Sezgi KAÇAR*, İlyas ÇANKAYA** *Elektrik-Elektroik Mühedisliği, Tekoloji Fakültesi, Sakarya Üiversitesi, Sakarya **Elektroik ve Haberleşme Mühedisliği, Mühedislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üiversitesi, Akara (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) ÖZET Doğrusal olmaya sistemleri aalizi el ile yapıldığıda uzu ve külfetli bir işlemdir. Bu çalışmada doğrusal olmaya sistemleri aalizii iteret tabalı bir arayüz ile gerçekleştirilebilmesi hedeflemiştir. Doğrusal olmaya sistemleri aalizii frekas boyutuda gerçekleştire Volterra Serileri yötemi temel alımıştır. Arayüz tasarımı içi MATLAB Web Figure ile ASP.NET platformu kullaılmıştır. Böylece yötemi yaygılaştırılmasıı sağlaya, ayı ada birde fazla kullaıcıı kullaabileceği, hem eğitimsel hem de akademik amaçlara uygu bir yapı ortaya komuştur. Aahtar Kelimeler: MATLAB, ASP.NET, Arayüz tasarımı, Doğrusal olmaya sistem aalizi, Volterra Serileri, Frekas cevabı. ANALYSIS OF NONLINEAR SYSTEMS USING MATLAB AND ASP.NET BASED WEB INTERFACE ABSTRACT Aalysis of oliear systems is a very complex ad hard process, whe it is performed maually. I this study, the aalysis of oliear systems with a web based iterface which ca be used over iteret is aimed. The iterface has bee desiged based o Volterra series method which performs frequecy aalysis of oliear systems. MATLAB Web Figure ad ASP.NET platform have bee used to implemet the iterface. Thus, a applicatio which provides to use the method commoly ad eables to realize the educatioal ad academic purposes has bee created. Key Words: MATLAB, ASP.NET, Iterface desig, Noliear system aalysis, Volterra Series, Frequecy respose. 1. GİRİŞ (INTRODUCTION) Güümüzde bilgisayarlar yaşatımızı vazgeçilmez bir parçası halie gelmiştir. Akla gelebilecek her alada bilgisayarı kullaımı görülmektedir. Özellikle bu çalışmada yapıla uygulama göz öüe alıdığıda bilgisayar destekli eğitim, araştırma, sistem aalizi ve bezetim uygulamaları açısıda bilgisayarları kullaıcılara çok büyük orada kolaylık sağladığı açık biçimde görülmektedir. Bilgisayar kullaımıı getirdiği kolaylıklar yaıda daha birçok avatajları bulumaktadır. Bu avatajlarda bazıları bilgisayar destekli aaliz ve bezetim arayüzleri temelide sıralaırsa; deemesi riskli ve tehlikeli ola olayları deeysel çalışmaya ihtiyaç duyulmada icelemesi sağlaır, işlemleri otomatik olarak bilgisayar ortamıda gerçekleştiriliyor olması zama ve maliyette tasarruf edilmesii ve e az hata ile daha verimli bir çalışma yapılmasıı sağlar, kullaıcı sayısıda sıırlama olmaksızı işlemleri defalarca tekrarlamasıa olaak sağlar, elde edile sayısal veriler kolaylıkla grafik halie döüştürülebilir, yapıla işlemler hakkıda görsel bir değerledirme ve karşılaştırma yapılabilir.

2 S. Kaçar ve İ. Çakaya MATLAB ve.net tabalı Web Arayüzü Kullaılarak Sıralaa tüm bu avatajlar sayeside bilgisayarlar ile gerçekleştirile bezetim ve aaliz uygulamaları bilgisayar destekli eğitim, uzakta eğitim, araştırma-geliştirme alalarıda oldukça yaygı biçimde kullaılmaktadır. Bu amaçla yapılmış arayüz temelli çalışmalarda birkaç farklı platformda yararlaılabilir. Öreği MATLAB GUI ile hazırlaa bu arayüzler MATLAB ı gelişmiş aaliz ve grafik özelliklerii kulladıklarıda çok esek ve kullaışlı bir yapıya sahiptirler. Acak bu platformda hazırlaa arayüzleri çalışması içi o bilgisayarda MATLAB programıı yüklü olması gerekmektedir. MATLAB a ola bu bağımlılık hem maliyet hem de hazırlaa arayüzü taşıabilirliği açısıda dezavataj oluşturmaktadır. MATLAB GUI içi ortaya koa dezavatajları giderilmesi içi daha geel kullaıma yöelik platformlar (Flash,.NET gibi) ile arayüzler hazırlaabilir. Bu şekilde yapıla bir uygulama herhagi bir bilgisayarda farklı bir yazılıma ihtiyaç duymaksızı çalıştırılabilir bir yapıya sahip olduğuda hem maliyet hem de taşıabilirlik açısıda avataj sağlar. Ayrıca.NET platformu C#, ASP.NET, VB.NET gibi diller içi ortak bir platform olduğuda uygulamaı geliştirilmesi sırasıda bu dillerde birlikte yararlaılabilme imkaı vardır. Arayüz tasarımıda kullaılabilecek üçücü yaklaşım ise MATLAB ve.net platformlarıı avatajlarıa sahip ola bir yapıdır. Hatta bu yaklaşım ile bu avatajları bir adım daha öteye taşıyarak web temelli yapıya kavuşturmak ve yapıla uygulamaı yaygılaşmasıı sağlamak da mümküdür. So yıllarda özellikle mühedislik eğitimie yöelik iteret tabalı eğitimsel arayüz çalışmaları hız kazamıştır. Kouyla ilgili literatürde çok sayıda çalışma mevcuttur [1-6]. Bu çalışmalar icelediğide MATLAB programıı gerçekleştirile uygulamalarda temel araçlarda bir taesi olduğu görülmektedir. MATLAB programıı özelliklerii web temelli uygulamalara aktarmak içi güümüzde MATLAB Builder NE ve MATLAB Web Figure araçları kullaılmaktadır. Bu araçlar ile MATLAB ta hazırlaa foksiyolar.net bileşelerie döüştürülerek kullaılmaktadır. Bu yaklaşımla hazırlamış arayüzlere örek olarak KAÇAR ve arkadaşları tarafıda tasarlaa ve kablosuz algılayıcı ağlar ile elde edile verileri uzakta izleebilmesi ve aalizi içi MATLAB programıı aaliz özellikleride yararlaa iteret tabalı kullaıcı arayüzü tasarımı verilebilir [7]. Başka bir çalışmada BAYILMIŞ tarafıda haberleşme sistemleri derside dijital modülasyo tekiklerii öğretimie yöelik olarak MATLAB Builder NE ve MATLAB Web Figure araçlarıı kullaıldığı ASP.NET tabalı bir web arayüzü tasarlamıştır [8]. Bu arayüzde dijital bilgii modülasyo tekikleri ile asıl modüle edildiği görsel biçimde suulmakta ve bularla ilgili olarak kısa teorik bilgiler de verilmektedir. Bir başka örek çalışmada elektroik alaıda yaygı bir kullaıma sahip ola RLC filtre devrelerii aalizie yöelik olarak ASP.NET tabalı bir web arayüzü tasarlamıştır [9]. Çalışmada hazırlaa arayüzde RLC devrelerii aalizi içi MATLAB programıda yararlaılarak kökleri yer eğrisi, adım cevabı, Bode ve Nyquist diyagramları gibi aaliz yötemleri kullaılmıştır. Bu yötemlere ait grafikler MATLAB Web Figure yardımıyla web arayüzüe aktarılmıştır. Bir başka örek çalışmada ise ÇOLAK ve arkadaşları DC motorlar ve çeşitli elektrik devrelerii gerçek zamalı deeyleri içi MATLAB Builder NE kullaarak bir uzak laboratuvar tasarımı ve uygulaması gerçekleştirmişlerdir [10]. Bu makalede gerçekleştirile arayüz tasarımıda da yukarıda örekleri verile MATLAB Builder NE ve MATLAB Web Figure yaklaşımı kullaılmıştır. Bu sayede doğrusal olmaya bir sistemi aalizi içi gerekli ola matematiksel ve grafiksel özellikler MATLAB programıda, lisas maliyeti olmaksızı çok kullaıcılı yapı ise ASP.NET ile iteret temelli olarak sağlamıştır. Suula bu çalışmada doğrusal olmaya sistemleri aalizie yöelik bir arayüz çalışması yapılmasıı edei, bu tip işlemleri elle yapılmasıı çok külfetli ve zama alıcı olmasıdır. Böyle karmaşık ve uzu işlemleri yapılması sırasıda yalışlık olmaması da eredeyse kaçıılmazdır. Bu sebeplerle doğrusal olmaya bir sistemi aalizii bir arayüz ile gerçekleştirilmesii oldukça yararlı olacağı düşüülmüştür. Doğrusal olmaya sistemleri aalizi içi birçok yötem mevcuttur. Buları bir kısmı zama bir kısmı ise frekas boyutuda aaliz işlemi gerçekleştirmektedir. Zama boyutudaki aaliz yötemleri sistemi davraışıı belirli bir zama aralığı içi ortaya koyduğuda sistemi tüm özelliklerii tam olarak aaliz etmek mümkü olmayabilir. Bu açıda bakıldığıda doğrusal olmaya sistemleri frekas boyutuda aalizii gerçekleştire yötemler daha yararlıdır. Bu yötemler arasıda Volterra Serileri metodu, Taımlama Foksiyoları metodu, Geelleştirilmiş Harmoik Dege metodu gibi yötemler sayılabilir. Bu çalışmada bu sayıla yötemlerde e temel ve e geel yapıya sahip ola Volterra Serileri yötemi kullaılmıştır. Doğrusal olmaya sistemleri aalizie yöelik daha öce gerçekleştirilmiş arayüz çalışmaları da bulumaktadır yılıda LIU tarafıda yapıla çalışmada ayrık zamalı sistemleri frekas cevabı foksiyoları içi bir kullaıcı arayüzü çalışması 796 Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 27, No 4, 2012

3 MATLAB ve.net tabalı Web Arayüzü Kullaılarak S. Kaçar ve İ. Çakaya gerçekleştirilmiştir [11]. Bu çalışmada doğrusal olmaya sistem davraışlarıı gösterimi, yorumlaması ve aalizide kolaylık sağlaması amaçlamıştır. AKGÜN ve arkadaşlarıı 2005 yılıda yaptıkları çalışmada doğrusal olmaya sistemleri zama ve frekas boyutlarıda aalizie yöelik bezetim tekiklerii kullaıldığı MATLAB GUI tabalı bir arayüz suulmaktadır [12]. Sistem taımlaması içi NIDE (Noliear Itegro Differetial Equatio) model ve kaoik model seçeekleri kullaılmıştır. Simülasyo souda elde edile souçlar pecereler aracılığı ile zama ve frekas boyutlarıda grafiksel olarak görselleştirilebilmektedir. Doğrusal olmaya sistemleri aalizide kullaıla bir metot ola geelleştirilmiş harmoik dege metoduu ele alıdığı ve 2009 yılıda ÖZTÜRK tarafıda gerçekleştirile çalışmada ise aalitik çözümleme yapa ve atlama frekasıı otomatik olarak bula bir arayüz MATLAB GUI ile oluşturulmuştur [13]. Bu makaleye temel oluştura bir çalışmada, NDE (Noliear Differetial Equatios) yapısıda taımlaa sürekli zamalı doğrusal olmaya bir sistemi aalizi içi Volterra Serileri metoduda yararlaa bir arayüz MATLAB GUI kullaılarak tasarlamıştır [14]. Bir başka çalışmada ise MATLAB GUI ile hazırlaa bu arayüz.net platformua taşımıştır [15]. Suula bu çalışmada ise, doğrusal olmaya sistemleri Volterra serileriyle frekas aalizie ve davraışlarıı frekas boyutuda açıklamasıa yöelik olarak MATLAB Builder NE ve MATLAB Web Figure araçları ile ASP.NET tabalı bir web arayüzü hazırlamıştır. Bu sayede 7 ve 8 umaralı çalışmalarda sadece kurulduğu bilgisayarda hizmet vere uygulamalar iteret ortamıa taşıarak çok daha fazla kullaıcıı yararlamasıa olaak sağlamıştır. Buu yaıda lisas gereksiimi ve herhagi bir ek maliyet olmada uygulama içeriside MATLAB özelliklerii bir kısmıı kullaılabilmesi ekoomik açıda da kayda değer bir yarar sağlamıştır. Bir soraki bölümde Volterra Serileri yötemi taıtılarak doğrusal olmaya sistemleri aalizide asıl kullaıldığı açıklamıştır. Üçücü bölümde arayüz tasarımı içi kullaıla MATLAB Builder NE ve MATLAB Web Figure araçları hakkıda bilgiler verilmiştir. Çalışmaı dördücü bölümü ise tasarlaa arayüz ve kullaımı ile ilgili bilgileri içermektedir. So bölümde de souç ve değerledirmelere yer verilmiştir. 2. VOLTERRA SERİLERI YÖNTEMİ (VOLTERRA SERIES METHOD) Volterra Serileri temel olarak doğrusal olmaya sistemleri zama boyutuda taımlaması içi öe sürülmüş matematiksel bir teoridir. Ortaya koa bu teoriye göre doğrusal olmaya tek giriş tek çıkışlı bir sistem adet alt sistemi bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Bua göre Volterra Serileri ile doğrusal olmaya bir sistem girişi u(t) ve çıkışı y(t) olmak üzere aşağıdaki eşitliklerle taımlaabilir [16]. N yt () y() t (1) 1 y ( t)... h (,..., ) u( t ) d 1 i i i1, >0 (2) Her bir alt sistem çıkışı ise zama boyutuda Eşitlik 2 deki gibi taımlaır. Bu eşitlik doğrusal kovolüsyo itegralii yüksek dereceli h (,..., ) açılımıdır. Eşitlik 2 de görüle 1 foksiyou ise sistemi. derece alık darbe (impulse) cevabıdır [16]. Eşitlik 1 ve 2 de matematiksel olarak taımlaa Volterra Serileri teorisii temel ala ve doğrusal olmaya sistemleri frekas boyutuda aalizii gerçekleştire Volterra Serileri yötemi geliştirilmiştir. Volterra Serileri e Fourier döüşümü uyguladığıda Volterra Serileri i frekas boyutudaki karşılığı elde edilir. 1 Y ( j ) H ( j,..., j ) 1 (2 ) i 1 i1 N 1 i1 U( j ) d,..., d i 1 1 (3) Y j A Y ( j) (4) Eşitlik 3 deki U(jω), girişi Fourier döüşümü karşılığı,,, H j1 j ( H. ) ifadesi ise. derece Asimetrik Frekas Cevabı Foksiyou (FCF) olarak adladırılır. Souçta sistemi frekas boyutudaki çıkış ifadesi her derecedeki çıkış bileşeii toplamı olarak Eşitlik 4 deki gibi ifade edilir. Volterra Serileri yötemi temel olarak bir sistemi parametreleride H. ifadesii elde edilmesidir. Buu içi sistem doğrusal olmaya diferasiyel deklem (Noliear Differetial Equatio - NDE) yapısıda olmalıdır. Eşitlik 5 de görüle NDE modelide l i ile türev derecesi, c p,q (l 1,, l p+q ) ifadesi ile sistemi model deklemide p tae çıkış bileşei ve q tae giriş bileşeide oluşa bir terimi katsayısı taımlaır. M m L c ( l,..., l ) l pq, 1 pq li m1 p0 l1, lpq0 i1 dt pq l p d i ip1 y() t i d u() t 0 li dt (5) Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 27, No 4,

4 S. Kaçar ve İ. Çakaya MATLAB ve.net tabalı Web Arayüzü Kullaılarak 1 q L., 1,, H c l l uy p q p q q1 p1 l1, l 0 pq li,, H j j j q, p 1 q i iq1 1,,,0 1,, y p p p2 l, l 0 L 1 H j,, j p, 1 (10) H j j c l l (11) Şekil 1. Mekaik sistem modeli (Mechaical system model) Örek olarak Eşitlik 6 da, Şekil 1 de görüle mekaik sistemi diferasiyel deklem ile gösterile matematiksel modeli verilmiştir [17]. Bu diferasiyel deklemde bulua terimleri NDE modelie göre belirlemiş katsayıları ise Eşitlik 7 deki gibidir. 2 2 d x() t dx() t dx() t m kx() t a 2 1 a2 dt dt dt (6) 3 dx() t a3 f() t 0 dt c (2) m, 1,0 c1,0 (1) a1, c (0) k, c (0) 1, 1,0 0,1 c2,0(1,1) a2, c3,0(1,1,1) a3 diğer terimler c pq, 0 (7) Bu şekilde taımlaa bir sisteme ait ifadesi Eşitlik 8 ile elde edilir [18,19]. 1 L 1 H j1,, j u H. H j1,, j uy H j,, j y H l1 ( ) c l j j 1,0 1 1 l 0. (8) Eşitlik 8 de H u (.) (sadece giriş bileşei içere doğrusal olmaya terimler), H y (.) (sadece çıkış bileşei içere doğrusal olmaya terimler) ve H (giriş-çıkış bileşelerii birlikte içere (.) uy doğrusal olmaya terimler) ile ifade edile foksiyoları. derece FCF ye yaptığı katkılar aşağıdaki formüllerle taımlaır [18,19]. L li. (,, ) H c l l j u 0, 1 i l, l 0 i1 1 (9) Çıkış bileşei içere terimleri. derece FCF ye yaptıkları katkılar H p,. foksiyou ile belirlemektedir. Bu foksiyo ise aşağıdaki eşitliklerle elde edilir [18,19]. p1 p, i 1 i i1.,, H H j j H ( j,, j ) i, p1 i1 ( j j ) p l,1 ( 1,, ( 1 i 1 i l (12) H. H j j ) j j ) p (13). H foksiyouu soucu giriş harmoiklerii sırasıa bağlıdır. Bu ise aalizi tam doğru biçimde souçladırılmasıa egel olabilir [20]. Bu soruu gidermek içi simetrik FCF olarak adladırıla ve Eşitlik 14 ile ifade edile H sym (.) foksiyou kullaılır ve daha doğru bir aalizi gerçekleştirilmesi sağlaır [21]. 1 H (.) H ( j,..., j ) (14) sym 1! { 1,..., } setii tüm permütasyoları Volterra Serileri yötemii tüm eşitlikler göz öüe alıdığıda yötemi karmaşık ve işlem yüküü oldukça fazla olduğu görülmektedir. Bu sebeple yötemi web tabalı bir arayüze taşıarak yaygılaştırılması özellikle yüksek dereceli doğrusal olmaya sistemleri aalizide yötemi uygulayıcılarıa büyük bir kolaylık sağlayacaktır. 3. MATLAB BUILDER NE VE MATLAB WEB FİGURE (MATLAB BUİLDER NE AND MATLAB WEB FIGURE) 3.1. MATLAB Builder NE ve MATLAB Web Figure Araçlarıı Taıtılması (Presetatio of MATLAB Builder NE ad MATLAB Web Figure) MATLAB Builder NE ortaya çıkmada öce web tabalı uygulamalar MATLAB Web Server kullaılarak gerçekleştiriliyordu. Bu araç ile ASP, 798 Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 27, No 4, 2012

5 MATLAB ve.net tabalı Web Arayüzü Kullaılarak S. Kaçar ve İ. Çakaya PHP gibi web programlama dilleri ile MATLAB arasıda bir iletişim sağlaarak MATLAB uygulamaları web tabalı hale getiriliyordu. Bu biçimde yapıla uygulamalara örek olarak 2010 yılıda Bayılmış ve arkadaşları tarafıda kablosuz algılayıcıları iteret tabalı olarak izlemesie yöelik olarak gerçekleştirile çalışma verilebilir [22]. MATLAB ı yei versiyolarıda ise Web Server aracı kaldırılarak web tabalı uygulamalar içi MATLAB Builder NE ve MATLAB Web Figure kullaılmaya başladı. MATLAB Builder NE ve MATLAB Compiler araçları MATLAB programıı içerdiği çok sayıda araçta ikisidir. MATLAB Builder NE, MATLAB Compiler ile birlikte çalışa ve MATLAB foksiyolarıı.net platformuda, CLS (Commo Laguage Specificatio)-compliat dilleri ola C#, VB.NET ve C++ programlama dilleriyle beraber çalışmasıa olaak vere bir derleyicidir. MATLAB Builder NE ile MATLAB kodları derleerek MATLAB foksiyoları.net sııflarıa döüştürülür [23]. MATLAB Builder NE veri döüşümü, veri sıralama ve dizi biçimledirme gibi işlemlere olaak taır. Oluşturula.NET bileşei çağrıldığıda MATLAB programıda yazıla ve derlee foksiyolar ile bulara ait özellikleri esek biçimde kullaılmasıı sağlar. Buu yaıda MATLAB Builder NE de MATLAB data tiplerii desteklemesi içi MWArray.dll dosyasıda taımlı ola MWArray veri döüşüm sııfları bulumaktadır. Kullaıla veri ve dizileri MATLAB a uygu biçime döüştürmek ve MATLAB ta gele verileri hazırlaa programda kullaabilmek içi MWArray.dll dosyası uygulamaya referas olarak eklemelidir [7]. MATLAB Builder NE deki Web Figure özelliği MATLAB figürlerii bir web siteside gösterebilme ve bu figürler üzeride görsel olarak işlem yapabilme olaağı sağlamaktadır. Bu görsel işlemler arasıda figüre yakılaşma (zoom), figürü dödürme ve kaydırma işlemleri bulumaktadır. Bu özellik so kullaıcılara, MATLAB programı ve diğer araçlar olmada grafiksel uygulamaları istedikleri bir yerde yalızca web tarayıcı aracılığı ile iteret üzeride gerçekleştirme imkaı sağlamaktadır [7]. Burada yapıla uygulama bir suucu üzeride çalıştırılarak kullaıcılara hizmet verir. Böyle bir uygulamaı mimari yapısı Şekil 2 deki gibidir. Şekil 2 de MCR olarak taımlaa MATLAB Compiler Rutime yazılımı derlee MATLAB kodlarıı çalıştırılmasıı ve uygu biçimde kullaılmasıı sağlar. Yapıla uygulamaı çalışabilmesi içi bu ücretsiz yazılımı suucuda yüklü olması gerekmektedir. Şekil 2. MATLAB Web Figure içere bir uygulamaı mimari yapısı (Architecture of a applicatio cotaiig MATLAB Web Figure) 3.2. MATLAB Builder NE ve MATLAB Web Figure ile Uygulama Geliştirme (Improvig applicatio with MATLAB Builder NE ad MATLAB Web Figure) MATLAB Builder NE derleyicisii kullaarak.dll uzatılı.net bileşeii oluşturmak içi öcelikle içeriside yapılmak istee işlemleri içere bir MATLAB foksiyou bir MATLAB dosya türü ola.m dosyası içeriside taımlaır. Hazırlaacak arayüzde Web Figure aracı kullaılacağı içi oluşturula MATLAB foksiyouda çıktı olarak bir figure taımlamalıdır. MATLAB (.m) dosyaları uygu biçimde oluşturuldukta sora derleme işlemii yapılacağı Geliştirme Aracı (Deploymet Tool) Şekil 3 deki gibi çalıştırılır ve yei bir proje oluşturulur. Yei proje oluşturmada dikkat edilmesi gereke iki okta vardır. Biricisi.NET ile ilgili seçeekleri seçilmesie dikkat edilmelidir. Diğeri oluşturula bileşei ve içideki sııf isimlerii belirlemesidir. Çükü bu isimler daha sora web arayüz tasarımı sırasıda kullaılacaktır. Ardıda Şekil 3 de görüle dosya ekle ikoua tıklaarak oluşturula.m dosyaları sııfa ekleir ve derleme ikou tıklaarak derleme işlemi gerçekleştirilir. MATLAB Web Figure aracıı kullamak içi web arayüzü tasarımıda kullaıla Visual Web Developer programıda yapılacak ilk işlem Web Figure Cotrol aracıı araç kutusua Şekil 4 deki gibi eklemesidir. İkici işlem olarak bu araç çalışma ekraıa sürükleerek bırakılır, aracı özellikleride ame kısmıa uygu bir isim yazılır ve scope kısmıda applicatio seçeeği seçilir. Tasarım ekraıdaki so işlemde ise oluşturula.net bileşei referas olarak gösterilmelidir. Sorasıda kod ekraıa geçilerek gerekli kodlar yazılmalıdır. İlk olarak referasa eklee.net bileşeleri usig komutu ile çağrılır. Ardıda derlee bileşee ait bir değişke taımlaır. Bu işlemlerde sora.net bileşeide taımlaa foksiyolar çağrılarak kullaılır. Burada dikkat edilmesi gereke okta, tasarım ekraıda Web Figure Cotrol aracıa verile ismi yazıla kodlarda da ayı şekilde kullaılmış olmasıdır. Yukarıda bahsedile tüm işlemleri soucuda, oluşturula MATLAB foksiyoları.net platformuda kullaılmış ve elde edile grafikleri Web Figure ile web arayüzüde görütülemesi sağlamış olmaktadır. Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 27, No 4,

6 S. Kaçar ve İ. Çakaya MATLAB ve.net tabalı Web Arayüzü Kullaılarak Aracı çalıştırılması Yei proje Derleme Dosya ekle.net Seçilmesi İsim verilmesi Eklee dosyalar Şekil 3. Geliştirme aracı (Deploymet tool) Aracı kullaılması Referas ekleme Araç özellikleri Aracı eklemesi Şekil 4. Web arayüzü tasarım ekraı ve Web Figure aracıı kullaımı (Web iterface desig scree ad usig of Web Figure tool) 800 Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 27, No 4, 2012

7 MATLAB ve.net tabalı Web Arayüzü Kullaılarak S. Kaçar ve İ. Çakaya Şekil 5. Tasarlaa web arayüzüü çalışmasıı alata akış şeması (Flow chart describig the operatio of the desiged web iterface) 4.TASARLANAN WEB ARAYÜZÜ (DESIGNED WEB INTERFACE) Web arayüzü tasarımıda Microsoft Visual Web Developer 2008 programı kullaılmıştır. Bu program görsel olarak oldukça iyi bir kosol sağlamasıı yaıda hazır ajaxlar, veri tabaı bağlatıları gibi, web uygulamalarıda programcılara kolaylık sağlayacak özellikler de içermektedir. Buu yaıda Visual Basic, Visual C++ ve C# programlama dillerii kullaımıa olaak sağlamaktadır. Bu çalışmadaki web arayüzü tasarımı ASP.NET platformuda ve C# dili kullaılarak yapılmıştır. Hazırlaa arayüzü kullaımıa ilişki akış şeması Şekil 5 de verilmiştir. Gerçek hayatta karşılaşıla sistemler matematiksel olarak modelleirke, sistem teorisi gereği, elde edile parametre değerlerii herhagi bir sıırı olmamaktadır. Sistemi taımlaya parametre değerleri çok küçük veya çok büyük şekilde karşımıza çıkabilmektedir. Tasarlaa arayüz de matematiksel olarak modellemiş doğrusal olmaya sistemleri aalizi içi geliştirilmiş bir araçtır. Arayüzde taımlamış sistem modellerii parametreleri girilirke herhagi bir alt veya üst sıır belirlemesi arayüzü kullaışlılığıı azaltacağıda böyle bir yaklaşımda kaçıılmıştır. Bua göre girilecek parametre değerleri kullaılacak suucu bilgisayarıı hesaplama kapasitesiyle sıırlıdır. Buula birlikte girile parametre değerleri e olursa olsu, bilgisayar kapasitesiyle sıırlı olarak souçlar elde edilebilmektedir. Tasarlaa web arayüzü üç farklı kısımda oluşmaktadır. Web arayüzü çalıştırıldığıda ekraa ilk olarak Şekil 6 daki giriş sayfası gelmektedir. Kullaıcı adı ve şifre girildikte sora Giriş butoua basıldığıda aalizi gerçekleştirilecek sistem modelii seçimi içi sekiz farklı sistem modelii buluduğu Şekil7 deki sayfa açılmaktadır. Model seçim sayfasıda doğrusal sistem modeli ile ikici ve üçücü derece doğrusal olmaya sistem modelleri yer almaktadır. Eşitlik 6 da örek sistem modeli olarak verile deklem model seçim sayfasıda Model-4 olarak isimledirilmiştir. Bu model seçildiğide Şekil 8 deki sayfa ekraa gelmektedir. Şekil 6. Web arayüzü giriş sayfası (The web iterface logi page) Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 27, No 4,

8 S. Kaçar ve İ. Çakaya MATLAB ve.net tabalı Web Arayüzü Kullaılarak Şekil 7. Aaliz edilecek modeli seçildiği sayfa (Page of the selected model for aalyzig) 1 2 Şekil 8. Model-4 içi aaliz arayüzü (Aalyzig iterface for Model-4) Her model içi aaliz sayfası bezer özelikler taşımaktadır. Sayfayı iki kısım olarak icelersek; birici kısımda sistemdeki terim katsayılarıı, ekseleri, cotour grafiği içi izotop seviyelerii taımladığı ve elde edile. derece FCF i görütülediği meti kutuları, ikici kısımda aaliz soucuda elde edile grafikleri görütülediği Web Figure ler yer almaktadır. Parametreler girildikte sora Aaliz butoua basıldığıda aaliz işlemi başlar. Aaliz işlemi başlatıldığıda arka plada, derleerek.dll halie getirile.m dosyasıdaki foksiyolar çalışmaya başlar. Arka plada çalışa.m dosyasıda gerçekleştirile her bir işlem içi bir foksiyo taımlamıştır. Bu foksiyolar Şekil 9 da görüle akış diyagramıdaki sırayla çalıştırılmaktadır. Şekil 9 da görüldüğü üzere girile parametreler, Bölüm 2 de açıklaa Volterra Serileri yötemiyle arayüzde kullaıla her bir model içi elde edilmiş FCF leri buluduğu FCF Göster foksiyouda yerlerie yazılarak arayüzde gösterilir. Ardıda Asimetrik FCF foksiyou kullaılarak istee FCF ye ait asimetrik souçlar elde edilir. Bir soraki işlemde Simetrikleştir foksiyou ile souçları simetrikleştirilmesi sağlaır. Simetrik souçları kullaıldığı Frekas Cevabı foksiyou ile gelik ve faz cevapları elde edilir. So olarak Grafik foksiyou ile elde edile gelik ve faz değerlerii arayüzde gele ekse değerlerie göre grafikleri üretilerek arayüze aktarılır. Arayüz ile aaliz işlemii souçlarıı göstermek içi ilk olarak Şekil 10 da 0,1 ile 20 rad/s arasıdaki frekas ve Eşitlik 8 de verile sistem modelii m=240 kg, k=16000 N/m, a 1 =296 Ns/m değerleri içi doğrusal sistem cevabı elde edilmiştir. 802 Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 27, No 4, 2012

9 MATLAB ve.net tabalı Web Arayüzü Kullaılarak S. Kaçar ve İ. Çakaya BAŞLA Sistem ve Aaliz Parametrelerii FCF Göster Asimetrik FCF Souçlarıı Hesapla Souçları Simetrikleştir Frekas Cevabıı Elde et Grafikleri Elde Et BİTİR Şekil 9. Arka plada çalışa.m dosyasıdaki programı akış diyagramı (The flowchart of the programme i.m file ruig i the backgroud) Şekil 10. Model-1 deki sistem içi girile parametreler ve aaliz soucu (Etered parameters for Model-1 ad the results of aalysis) Sistem parametrelerie bakıldığıda rezoas frekasıı 8.16 rad/s olduğu alaşılmaktadır. Şekil 10 da elde edile sistem frekas cevabıda bu değeri sağladığı görülmektedir. Buula birlikte sistem çıkışı girişe göre oldukça fazla zayıflatılmaktadır. Faz ise ikici derecede doğrusal bir sisteme uygu olarak 0 ile -180 derece arasıda değişmektedir. Şekil 11 de Model-4 e ait üçücü derece FCF i hesaplaması içi m=240 kg, k=16000 N/m, a 1 =296 Ns/m, a 2 =296 Ns/m, a 3 =296 Ns/m parametre değerleri kullaılarak aşağıdaki souçlar elde edilmiştir. Şekil 12 de sistemi rezoas frekaslarıı doğrusal sistemdekiyle ayı değerlerde (8.16 rad/s) belirlediği görülmektedir. Gelik grafiğide oluşa sırtlar rezoas değerleride kesişmiştir ve gelik değeri yükselerek tepe oluşturmuştur. Bu tepei oluştuğu okta Şekil 12 deki cotour grafiğide daha et görülebilmektedir. Şekil 12 de görüldüğü üzere aalizi yapıla harmoik frekaslarıı değer aralığıda sistemi girişi ile çıkışı arasıda bi dereceyi aşa faz farkları oluşmaktadır. Aslıda Şekil 12 deki faz grafiği çok daha karmaşık bir yapıda elde edilmektedir. Acak bu yapıı görselleştirme ve elde edile grafiği yorumlaması açısıda çok karmaşık olması sebebiyle bu faz cevabıda iyileştirme yapılarak Şekil 12 deki grafik elde edilmiştir. Faz cevabıı iyileştirilmesi işlemi MATLAB ı uwrap() komutu kullaılarak gerçekleştirilmiştir. Bu komut hesaplaa iki faz açısı arasıdaki fark belirli bir açı değeride (180, 360 gibi) veya bu değeri üzeride ise bu farkı gidererek düzeltme işlemi yapar. Faz grafiğide oluşa seviye değişimlerii hagi frekas değerleride olduğu Şekil 12 deki cotour biçimide çizilmiş faz grafiğide daha iyi biçimde görülebilir. Dikkat edildiğide gelik grafiğide oluşa sırtlarla ayı frekas değerleride faz seviyelerii de değiştiği görülmektedir. Tasarlaa arayüzde grafiksel souçları gösterilmesi içi kullaıla MATLAB Web Figure aracıı özellikleri Şekil 13 de görülmektedir. Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 27, No 4,

10 S. Kaçar ve İ. Çakaya MATLAB ve.net tabalı Web Arayüzü Kullaılarak Şekil 11. Model-4 deki sistem içi 3. derece FCF i elde edilmesi (Obtaiig the 3rd degree FRF of Model-4) Şekil 12. Model-4 ü 3. derece FCF si içi aaliz souçları (The results of aalysis for the 3rd degree FRF of Model-4) Yakılaştırılmış ve taşımış grafik Dödürülmüş grafikler Yakılaştırma ikou Taşıma ikou Sığdırma ikou Dödürme ikou Şekil 13. Web Figure Özellikleri (Features of Web Figure) 804 Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 27, No 4, 2012

11 MATLAB ve.net tabalı Web Arayüzü Kullaılarak S. Kaçar ve İ. Çakaya Bu araç sayeside elde edile grafikler üç eksede dödürülebilmekte, grafikleri istee bir oktasıa yakılaşılabilmekte ve Web Figure çerçevesi içide istee yere taşıabilmektedir. Çerçeveye sığdırma ikou ise grafiği eski halie getirmektedir. 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER (CONCLUSIONS AND EVALUATIONS) Bu çalışmada özellikle doğrusal olmaya sistemleri aalizide yaygı biçimde kullaıla aaliz metotlarıda birisi ola Volterra Serileri metoduu otomatikleştirilmesi ve yaygılaştırılmasıa yöelik web tabalı bir arayüz tasarımı gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, yötemi suumuda sora MATLAB Builder NE ve MATLAB Web Figure kullaıla ve ASP.NET ile hazırlaa arayüz taıtılmıştır. Elle yapıldığıda çok karmaşık ve külfetli bir işlem yapısıa sahip Volterra Serileri metoduu otomatikleştirilmesi metodu kullaımıda oldukça kolaylık sağlamıştır. Ayrıca sistem aalizi ve metodu öğretilmesi koularıda iyi birer eğitim aracı olarak kullaılabilecek bir arayüz tasarlamıştır. Tasarlaa arayüz lisasüstü eğitimde verile Doğrusal Olmaya Sistemleri Aalizi, Sistem Teorisi, Sistem Diamiği gibi derslerde ilgili koular öğretildikte sora öğrecileri, sistemlere etki ede parametre değişimlerii sistem davraışıdaki etkisi aaliz etmelerie olaak sağlamak içi geliştirilmiştir. Bua göre öğretici persoel kouyu alatırke bu araçta yararlaabileceği gibi, ders esasıda veya sorasıda kouyla ilgili bilgi sahibi ola öğreci de bu arayüzde yararlaabilir. Böylece geliştirile bu arayüz hem öğretim hem de pekiştirme amaçlı kullaılabilir. Aalizi gerçekleştirile sisteme ait parametreleri e alama geldiğii sadece kullaıcılar bildiğide elde edile souçlarla sistem davraışıı yorumlamak kullaıcıları gerçekleştirmesi gereke bir işlemdir. Öreği arayüzde aalizi gerçekleştirilecek ola sistem olarak Model 1 seçilmiş olsu. Acak Model 1 deki matematiksel eşitliği asıl bir sistemi modellediğii (mekaik, elektriksel, kimyasal, vs.) sadece kullaıcı bileceğide sistem davraışıı da kullaıcıı yorumlaması e doğru olaıdır. Bu sebeple arayüz ile elde edile souçları yorumlaması tamame kullaıcıya bırakılmaktadır. Tasarlaa arayüzü bazı avataj ve dezavatajları ortaya çıkmıştır. ASP.NET ile hazırlaa web tabalı arayüz ile çok sayıda kullaıcıya kullaım olaağı sağlaabilir. Bu özelliğiyle üiversitedeki birimler veya üiversiteler arası ortak çalışmalarda bir araç olarak kullaılabilir. Yabacı lisaslı ve pahalı bir yazılımı özelliklerii bu şekilde daha fazla kişii kullaımıa suulması ekoomik açıda oldukça öemli bir getiri sağlayabilir. Arayüzde yukarıda sayıla avatajları yaıda işlem yüküde kayaklaa yavaş çalışma gibi öemli bir dezavatajla karşılaşılmıştır. Buu yaıda web tabalı arayüzde belirli modellerle sıırlı kalıması da bir dezavataj olarak görülebilir. Suula bu çalışmaı devamıda web arayüzüde model sayısı arttırılarak, arayüzü kullaım alaı geişletilebilir. Kullaıla algoritmalar ayrık zamalı ve zama gecikmeli sistemler içi uyarlaarak her türlü sistem modelii aalizie olaak sağlaya bir arayüz geliştirilebilir. SEMBOLLER (SYMBOLS) p : Çıkış bileşei sayısı q : Giriş bileşei sayısı i : Giriş değişkei sırası ω : Giriş harmoiği ω i : i. sıradaki giriş harmoiği : İstee frekas cevabı foksiyou derecesi u(t) : Giriş siyali y(t) : Çıkış siyali H () :. derce asimetrik frekas cevabı foksiyou sym :. derece simetrik frekas cevabı H () foksiyou m : Kütle (Sistem modelide) a : Södürücü (Sistem modelide) k : Yay (Sistem modelide) 6. KAYNAKLAR (REFERENCES) 1. Medez, J. A., Lorezo,C., Acosta, L., Torres, S., Gozalez, E., A Web-Based Tool for Cotrol Egieerig Teachig, Computer Applicatios i Egieerig Educatio, Cilt 14, , Graado, E., Colmeares, W., Strefezza, M., Aloso, A., A Web-Based Virtual Laboratory for Teachig Automatic Cotrol, Computer Applicatios i Egieerig Educatio, Cilt 15, , Irmak, E., Desig of a Remotely Accessible E- Laboratory Platform, Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity, Cilt 24, , Bekiroğlu, E., Bayrak, A., Virtual Electrical Machiery Laboratory: Experimets of Sychroous Geerator, Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity, Cilt 25, , Puerto, R., Jimeez, L., Reioso, O., Remote cotrol laboratory via Iteret usig Matlab ad Simulik, Computer Applicatios i Egieerig Educatio, Cilt 18, , Colak, I., Demirbas, S., Sagıroglu, S., Irmak, E., A Novel Web-Based Laboratory for DC Motor Experimets, Computer Applicatios i Egieerig Educatio, Cilt 19, , Kaçar, S., Bayılmış, C., Çakaya, İ., Çakıroğlu, M., Kablosuz Algılayıcı Ağlar içi MATLAB Builder NE ve MATLAB Webfigure ile ASP.NET Tabalı Web Arayüzü Tasarımı, e- Joural of New World Scieces Academy Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 27, No 4,

12 S. Kaçar ve İ. Çakaya MATLAB ve.net tabalı Web Arayüzü Kullaılarak Techological Applied Scieces, Cilt 4, No 4, , Bayilmiş, C., Developmet of a Web-Based Educatioal Iterface Usig MATLAB Builder NE With Web Figure for Digital Modulatio Techiques, Computer Applicatios i Egieerig Educatio, Published olie i Wiley IterSciece, DOI /cae Öztürk, Ş., RLC Filtre Devrelerii Eğitimie Yöelik Matlab Web Figure Kullaılarak ASP.NET Tabalı Web Arayüzü Tasarımı, Yüksek Lisas Tezi, Sakarya Üiversitesi, Fe Bilimleri Estitüsü, Colak, I., Irmak, E., Kabalcı, E., Issı, F., Desig ad Implemetatio of a Remote Laboratory Platform Usig MATLAB Builder for NE, Computer Applicatios i Egieerig Educatio, Published olie i Wiley IterSciece, DOI /cae Lıu, J., A New Iterpretatio Tool for The Noliear Frequecy Respose Fuctio, Joural of the Frakli Istitute, Cilt 339, , Akgü, D., Çakaya, İ., Vatasever, F., Doğrusal Olmaya Sistemler İçi Simülatör Tasarımı ve Uygulamaları, 4rd Iteratioal Advaced Techologies Symposium, Koya, Turkey, , September, Öztürk, S.Ş., Geelleştirilmiş Harmoik Dege Metodu ile Doğrusal Olmaya Sistemleri Aalizie Yöelik bir Arayüz Çalışması, Yüksek Lisas Tezi, Sakarya Üiversitesi, Fe Bilimleri Estitüsü, Kaçar, S., Çakaya, İ., Doğrusal Olmaya Sistemleri Volterra Serileri Metodu ile Aalizie Yöelik Arayüz Tasarımı, SIU IEEE 18.Siyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Diyarbakır, , Kaçar, S., Çakaya, İ., Volterra Serileri Metodu İle Doğrusal Olmaya Sistemleri Frekas Boyutuda Aalizi İçi.Net Tabalı Arayüz Tasarımı, Deü Mühedislik Fakültesi Fe Bilimleri Dergisi, Cilt 12, No 3, , Volterra, V., Theory of Fuctioals ad of Itegral ad Itegro-Differetial Equatios, Blackie ad So Limited, A.B.D., Caffery, S., Giacomi, J., Worde, K., A Noliear Model for Automotive Shock Absorbers, IUTAM Symposium o Idetificatio of Mechaical Systems, Wuppertal, Germay, Peyto Joes, J.C., Billigs, S.A., Recursive Algorithm for Computig the Frequecy Respose of a Class of No-liear Differece Equatio Models, Iteratioal Joural of Cotrol, Cilt 50, No 5, , Billigs, S.A., Peyto Joes, J.C., Mappig No-liear Itegro-Differetial Equatios ito the Frequecy Domai, Iteratioal Joural of Cotrol, Cilt 52, No 4, , Schetze, M., The Volterra ad Wieer Theories of Noliear Systems, Joh Wiley ad Sos, New York, A.B.D., Peyto Joes, J.C., Simplified Computatio of the Volterra Frequecy Respose Fuctios of No-liear Systems, Mechaical Systems ad Sigal Processig, Cilt 21, , Bayılmış, C., Çakıroğlu, M., Öztürk, S. S., Çakaya, İ., Developmet of Web Based Remote Moitorig System for Wireless Sesor Networks usig Matlab Web Server, Joural of The Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity, Cilt 25, No 2, , Matlab Builder NE 3 User s Guide, The Mathworks Ic., 1-2, Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Cilt 27, No 4, 2012

Paralel Hesaplama Kullanılarak Doğrusal Olmayan Sistemlerin Analizi

Paralel Hesaplama Kullanılarak Doğrusal Olmayan Sistemlerin Analizi 6 th Iteratioal Advaed Tehologies Symposium (IATS 6-8 May 2 Elazığ Turkey Paralel Hesaplama Kullaılarak Doğrusal Olmaya Sistemleri Aazi S. Kaçar Ġ. Çakaya 2 Sakarya Üiversitesi Türkiye skaar@sakarya.edu.tr

Detaylı

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI

BASAMAK ATLAYARAK VEYA FARKLI ZIPLAYARAK İLERLEME DURUMLARININ SAYISI Projesii Kousu: Bir çekirgei metre, metre veya 3 metre zıplayarak uzuluğu verile bir yolu kaç farklı şekilde gidebileceği ya da bir kişii veya (veya 3) basamak atlayarak basamak sayısı verile bir merdivei

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler.

İşlenmemiş veri: Sayılabilen yada ölçülebilen niceliklerin gözlemler sonucu elde edildiği hali ile derlendiği bilgiler. OLASILIK VE İSTATİSTİK DERSLERİ ÖZET NOTLARI İstatistik: verileri toplaması, aalizi, suulması ve yorumlaması ile ilgili ilkeleri ve yötemleri içere ve bu işlemleri souçlarıı probabilite ilkelerie göre

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

AYRIK DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE GÜRÜLTÜ SÜZME

AYRIK DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE GÜRÜLTÜ SÜZME AYRIK DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE GÜRÜLTÜ SÜZME Fahri VATANSEVER 1 Ferudu UYSAL Adullah UZUN 3 1 Sakarya Üiversitesi, Tekik Eğitim Fakültesi, Elektroik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 54187 Esetepe Kampüsü/SAKARYA

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6.

(3) Eğer f karmaşık değerli bir fonksiyon ise gerçel kısmı Ref Lebesgue. Ref f. (4) Genel karmaşık değerli bir fonksiyon için. (6. Problemler 3 i Çözümleri Problemler 3 i Çözümleri Aşağıdaki özellikleri kaıtlamaızı ve buu yaıda daha fazla soyut kaıt vermeizi isteyeceğiz. h.h. eşitliğii ölçümü sıfır ola bir kümei tümleyei üzeride eşit

Detaylı

MONTE CARLO BENZETİMİ

MONTE CARLO BENZETİMİ MONTE CARLO BENZETİMİ U(0,) rassal değişkeler kullaılarak (zamaı öemli bir rolü olmadığı) stokastik ya da determiistik problemleri çözümüde kullaıla bir tekiktir. Mote Carlo simülasyou, geellikle statik

Detaylı

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi

Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteın Yöntemi 3 Cebirsel Olarak Çözüme Gitmede Wegsteı Yötemi Bu yötem bir izdüşüm tekiğie dayaır ve yalış pozisyo olarak isimledirile matematiksel tekiğe yakıdır. Buradaki düşüce f() çizgisi üzerideki bilie iki oktada

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİESİ BİLİM VE EKNOLOJİ DERGİSİ A Uygulamalı Bilimler ve Mühedislik ANADOLU UNIVERSIY JOURNAL OF SCIENCE AND ECHNOLOGY A Applied Scieces ad Egieerig Cilt/Vol.: 4-Sayı/No: : 67-74 (23) ARAŞIRMA

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferasiyel Deklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulumak veya kullaım koşulları hakkıda bilgi içi http://ocw.mit.edu/terms web sitesii ziyaret ediiz.

Detaylı

YAPISAL ELEMANLARIN TİTREŞİM FREKANSLARININ ANALİZİ İÇİN ÜÇ BOYUTLU TIMOSHENKO KİRİŞ ELEMANI

YAPISAL ELEMANLARIN TİTREŞİM FREKANSLARININ ANALİZİ İÇİN ÜÇ BOYUTLU TIMOSHENKO KİRİŞ ELEMANI 2. Türkiye Deprem Mühedisliği ve Sismoloji Koferası YAPISAL ELEMANLARIN TİTREŞİM FREKANSLARININ ANALİZİ İÇİN ÜÇ BOYUTLU TIMOSHENKO KİRİŞ ELEMANI ÖZET: O. Soydaş 1 ve A. Sarıtaş 2 1 Doktora Öğrecisi, İşaat

Detaylı

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME DİKDÖRTGEN SPİRAL ANTENLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Uğur SAYNAK ve Alp KUŞTEPELİ Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, 35430, Urla, İZMİR e-posta: ugursayak@iyte.edu.tr e-posta:

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com ISSN:34-44 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 7 () 35-4 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Polivili Klorür (Pvc) Malzemeleri Sıcaklığa Bağlı Titreşim Özelliklerii Đcelemesi

Detaylı

Obje Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Tokat İli Uydu Görüntüleri Üzerinde Yapısal Gelişimin İzlenmesi

Obje Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Tokat İli Uydu Görüntüleri Üzerinde Yapısal Gelişimin İzlenmesi Obje Tabalı Sııfladırma Yötemi ile Tokat İli Uydu Görütüleri Üzeride Yapısal Gelişimi İzlemesi İlker GÜNAY 1 Ahmet DELEN 2 Mahmut HEKİM 3 1 Gaziosmapaşa Üiversitesi, Mühedislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ

FİBER BRAGG IZGARA TABANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ FİER RAGG IZGARA TAANLI OPTİK SENSÖRÜN ANALİZİ Lale KARAMAN 1 N. Özlem ÜNVERDİ Elektroik ve Haberleşme Mühedisliği ölümü Elektrik-Elektroik Fakültesi Yıldız Tekik Üiversitesi, 34349, eşiktaş, İstabul 1

Detaylı

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı 18 22 Nisa 2011, Akara ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

Detaylı

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi

İstanbul Göztepe Bölgesinin Makine Öğrenmesi Yöntemi ile Rüzgâr Hızının Tahmin Edilmesi Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 011 (75-80) Electroic Joural of Machie Techologies Vol: 8, No: 4, 011 (75-80) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ

ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Öğreme Etkili Hazırlık ve Taşıma Zamalı Paralel Makieli Çizelgeleme Problemi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2006 CİLT 2 SAYI 4 (67-72) ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK VE TAŞIMA ZAMANLI PARALEL

Detaylı

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME

İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstabul Ticaret Üversitesi, 25-27 Kasım 2005 İKİ ÖLÇÜTLÜ PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ: MAKSİMUM TAMAMLANMA ZAMANI VE MAKSİMUM ERKEN BİTİRME Tamer EREN

Detaylı

GAUSS HÜZMESİNİN YÜKSEK FREKANSLARDA PLAZMA ORTAMLA ETKİLEŞİMİ

GAUSS HÜZMESİNİN YÜKSEK FREKANSLARDA PLAZMA ORTAMLA ETKİLEŞİMİ Gai Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gai Uiversity Cilt 3, No, 73-79, 15 Vol 3, No, 73-79, 15 GAUSS HÜZMESİNİN YÜKSEK FREKANSLARDA PLAZMA ORTAMLA ETKİLEŞİMİ

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

VEKTÖR SENSÖR DİZİNLERİ İÇİN AKUSTİK MOD HÜZME OLUŞTURUCU

VEKTÖR SENSÖR DİZİNLERİ İÇİN AKUSTİK MOD HÜZME OLUŞTURUCU 10. ULUSAL AKUSTİK KONGRESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODİTORYUMU, İSTANBUL 16-17 Aralık 2013 VEKTÖR SENSÖR DİZİNLERİ İÇİN AKUSTİK MOD HÜZME OLUŞTURUCU M. Berke Gür 1 1 Bahçeşehir Üiversitesi, Beşiktaş,

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE

NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ WIND ENERGY POTENTIAL OF NIGDE PROVINCE Niğde Üiersitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı, (1), 37-47 NİĞDE İLİ RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Uğur YILDIRIM 1,* Yauz GAZİBEY, Afşi GÜNGÖR 1 1 Makie Mühedisliği Bölümü, Mühedislik Fakültesi,

Detaylı

Elektrik Enerji Sistemlerinde Oluşan Harmoniklerin Filtrelenmesinde Pasif Filtre ve Filtreli Kompanzasyonun Kullanımı ve Simülasyon Örnekleri

Elektrik Enerji Sistemlerinde Oluşan Harmoniklerin Filtrelenmesinde Pasif Filtre ve Filtreli Kompanzasyonun Kullanımı ve Simülasyon Örnekleri Politekik Dergisi Joural of Polytechic ilt: 9 Sayı: 4 s.63-69, 006 Vol: 9 No: 4 pp.63-69, 006 Elektrik Eerji Sistemleride Oluşa Harmoikleri Filtrelemeside Pasif Filtre ve Filtreli Kompazasyou Kullaımı

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr

20 (1), 109-115, 2008 20(1), 109-115, 2008. kakilli@marmara.edu.tr Fırat Üiv. Fe ve Müh. il. Dergisi Sciece ad Eg. J of Fırat Uiv. 0 (), 09-5, 008 0(), 09-5, 008 Harmoikleri Reaktif Güç Kompazasyo Sistemlerie Etkilerii İcelemesi ve Simülasyou da KKİİ, Koray TUNÇP ve Mehmet

Detaylı

İstatistik Nedir? Sistem-Model Kavramı

İstatistik Nedir? Sistem-Model Kavramı İstatistik Nedir? İstatistik rasgelelik içere olaylar, süreçler, sistemler hakkıda modeller kurmada, gözlemlere dayaarak bu modelleri geçerliğii sıamada ve bu modellerde souç çıkarmada gerekli bazı bilgi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. KM 482 Kimya Mühendisliği Laboratuarı III

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. KM 482 Kimya Mühendisliği Laboratuarı III GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ KM 482 Kimya Mühedisliği Laboratuarı III eey No : 2-a eeyi adı : Kesikli istilasyo eeyi amacı : a) Kolodaki basıç kaybıı belirlemek,

Detaylı

POLİNOMLAR. reel sayılar ve n doğal sayı olmak üzere. n n. + polinomu kısaca ( ) 2 3 n. ifadeleri polinomun terimleri,

POLİNOMLAR. reel sayılar ve n doğal sayı olmak üzere. n n. + polinomu kısaca ( ) 2 3 n. ifadeleri polinomun terimleri, POLİNOMLAR Taım : a0, a, a,..., a, a reel sayılar ve doğal sayı olmak üzere P x = a x + a x +... + a x + a x + a biçimideki ifadelere x e bağlı reel katsayılı poliom (çok terimli) deir. 0 a 0 ax + a x

Detaylı

SÖNÜMLÜ-DEĞİŞTİRİLMİŞ KORTEWEG-deVRIES (KdV) DENKLEMİNİN ANALİTİK VE HESAPLAMALI ÇÖZÜM KARŞILAŞTIRMASI

SÖNÜMLÜ-DEĞİŞTİRİLMİŞ KORTEWEG-deVRIES (KdV) DENKLEMİNİN ANALİTİK VE HESAPLAMALI ÇÖZÜM KARŞILAŞTIRMASI XIX. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ 4-8 Ağustos 5, Karadeiz Tekik Üiversitesi, Trabzo SÖNÜMLÜ-DEĞİŞTİRİLMİŞ KORTEWEG-deVRIES (KdV) DENKLEMİNİN ANALİTİK VE HESAPLAMALI ÇÖZÜM KARŞILAŞTIRMASI Ciha BAYINDIR Işık

Detaylı

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir.

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir. DENEY NO: 7 MOSFET ÖLÇÜMÜ ve UYGULAMALARI DENEYĐN AMACI: Bu deeyi amacı MOS elemaları temel özelliklerii, ve p kaallı elemaları temel uygulamalarıı öğretmektir. DENEY MALZEMELERĐ Bu deeyde 4007 MOS paketi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe, tmalkoc@marmara.edu.tr Fuda

Detaylı

GÜÇ SİSTEMLERİNDE SIFIR GEÇİŞ VE TAYLOR YÖNTEMLERİ KULLANILARAK FREKANS KESTİRİMİ

GÜÇ SİSTEMLERİNDE SIFIR GEÇİŞ VE TAYLOR YÖNTEMLERİ KULLANILARAK FREKANS KESTİRİMİ GÜÇ SİSTEMLERİNDE SIFIR GEÇİŞ VE TAYLOR YÖNTEMLERİ KULLANILARAK FREKANS KESTİRİMİ Bekir ÇENGELCİ Afyo Kocatepe Üiversitesi, Tekoloji Fakültesi, Mekatroik Mühedisliği, Kampus Afyokarahisar, Türkiye bcegelci@aku.edu.tr

Detaylı

HALL ETKİLİ AKIM TRANSFORMATÖRÜNÜN SPEKTRAL VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

HALL ETKİLİ AKIM TRANSFORMATÖRÜNÜN SPEKTRAL VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ ISSN:306-3 e-joural of New World Scieces Academy 2008, Volume: 3, Number: 2 Article Number: A0075 NATURAL AND APPLIED SCIENCES ELECTRIC AND ELECTRONIC ENGINEERING BİR Received: September 2007 Accepted:

Detaylı

HARDY-CROSS METODU VE UYGULANMASI

HARDY-CROSS METODU VE UYGULANMASI HRY-ROSS MTOU V UYGUNMSI ğ şebekelerde debi bir oktaya çeşitli yollarda gelebildiği içi, şebekei er agi bir borusua suyu agi yolda geldiğii ilk bakışta söyleyebilmek geellikle mümkü değildir. Çözümleme

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ. >> x = [ ; ; ];

SİSTEM ANALİZİ. >> x = [ ; ; ]; SİSTEM ANALİZİ Ders otları yaıda yardımcı referas kayaklar: System Aalysis ad Sigal Processig, 1998, Philip Debigh A Itrductio to Radom Vibratios, Spectral & Wavelet Aalysis, 3 rd ed., 1993 Logma Scietific

Detaylı

Değişkenler: Bir problemin modeli kurulduktan sonra değeri hesaplanacak olan bilinmeyen simgelerdir.

Değişkenler: Bir problemin modeli kurulduktan sonra değeri hesaplanacak olan bilinmeyen simgelerdir. 2. DOĞRUSAL PROGRAMLAMA (DP) 2.1. DP i Taımı ve Bazı Temel Kavramlar Model: Bir sistemi değişe koşullar altıdaki davraışlarıı icelemek, kotrol etmek ve geleceği hakkıda varsayımlarda bulumak amacı ile

Detaylı

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi

Mekânsal Karar Problemleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Analizinin Bütünleştirilmesi: TOPSIS Yöntemi Mekâsal Karar Problemleri İçi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Çok Ölçütlü Karar Aalizii Bütüleştirilmesi: TOPSIS Yötemi Derya Öztürk Odokuz Mayıs Üiversitesi Harita Mühedisliği Bölümü, 55139 Samsu. dozturk@omu.edu.tr

Detaylı

El Hareketini Takip Eden Vinç Sisteminin Giriş Şekillendirici Denetimi

El Hareketini Takip Eden Vinç Sisteminin Giriş Şekillendirici Denetimi Karaelmas Fe ve Mühedislik Dergisi / Karaelmas Sciece ad Egieerig Joural 3 (2), 43-47, 2013 Karaelmas Sciece ad Egieerig Joural Joural home page: http://fbd.beu.edu.tr Araştırma Makalesi El Hareketii Takip

Detaylı

Standart Formun Yapısı. Kanonik Form. DP nin Formları SİMPLEX YÖNTEMİ DP nin Düzenleniş Şekilleri. 1) Optimizasyonun anlamını değiştirme

Standart Formun Yapısı. Kanonik Form. DP nin Formları SİMPLEX YÖNTEMİ DP nin Düzenleniş Şekilleri. 1) Optimizasyonun anlamını değiştirme 5.0.06 DP i Düzeleiş Şekilleri DP i Formları SİMPLEX YÖNTEMİ ) Primal (özgü) form ) Kaoik form 3) Stadart form 4) Dual (ikiz) form Ayrı bir kou olarak işleecek Stadart formlar Simplex Yötemi içi daha elverişli

Detaylı

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-2 / Sayı: 5 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2014) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adıa Sahibi Yöetim Kurulu Başkaı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Kontrol Sistemleri Tasarımı

Kontrol Sistemleri Tasarımı Kotrol Sistemleri Tasarımı Frekas Yaıtı Prof. Dr. Bület E. Plati 3 Ağustos 0 Eylül 06 Taım Kararlı bir sistemi siüs girdisie sürekli rejim yaıtı Bu taımda 3 temel boyut bulumaktadır:. Kararlı bir sistem

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects

Detaylı

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ

DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkanı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ DÖNEM I BİYOİSTATİSTİK, HALK SAĞLIĞI VE RUH SAĞLIĞI DERS KURULU Ders Kurulu Başkaı : Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIZ ARAŞTIRMADA PLANLAMA VE ÇÖZÜMLEME (03-09 Ocak 014 Y.ÇELİK) Araştırma Süreci (The research

Detaylı

MAKEDONYA CUMHURİYETİ NDEKİ İLKOKUL VE LİSELERE YÖNELİK ELEKTRONİK ARAŞTIRMA

MAKEDONYA CUMHURİYETİ NDEKİ İLKOKUL VE LİSELERE YÖNELİK ELEKTRONİK ARAŞTIRMA БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА macedoia civic educatio ceter MAKEDONSKI CENTAR ZA GRA\ANSKO OBRAZOVANIE Eğitimde Etiklerarası Etegrasyo Projesi

Detaylı

YENĐ BĐR ADAPTĐF FĐLTRELEME YÖNTEMĐ: HĐBRĐD GS-NLMS ALGORĐTMASI

YENĐ BĐR ADAPTĐF FĐLTRELEME YÖNTEMĐ: HĐBRĐD GS-NLMS ALGORĐTMASI Uludağ Üiversitesi ühedislik-imarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı, 008 YENĐ BĐR ADAPĐF FĐLRELEE YÖNEĐ: HĐBRĐD GS-NLS ALGORĐASI Sedat ĐRYAKĐ * eti HAUN ** Osma Hilmi KOÇAL ** Özet: Bu makalede, adaptif

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Süleyma Demirel Üiversitesi Sosyal Bilimler Estitüsü Dergisi Joural of Süleyma Demirel Uiversity Istitute of Social Scieces Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDE

Detaylı

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Altı Sigma Yalı Koferasları (9- Mayıs 8) KALİTE VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME İÇİN MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Serka ATAK Evre DİREN Çiğdem CİHANGİR Murat Caer TESTİK ÖZET Ürü ve hizmet kalitesii

Detaylı

5 İKİNCİ MERTEBEDEN LİNEER DİF. DENKLEMLERİN SERİ ÇÖZÜMLERİ

5 İKİNCİ MERTEBEDEN LİNEER DİF. DENKLEMLERİN SERİ ÇÖZÜMLERİ 5 İKİNCİ MERTEBEDEN LİNEER DİF. DENKLEMLERİN SERİ ÇÖZÜMLERİ Bir lieer deklemi geel çözümüü bulmak homoje kısmı temel çözümlerii belirlemesie bağlıdır. Sabit katsayılı diferasiyel deklemleri temel çözümlerii

Detaylı

DAYANIKLI SAYISAL RESİM DAMGALAMA

DAYANIKLI SAYISAL RESİM DAMGALAMA DAYAIKLI SAYISAL DAMGALAMA Chasa CHOUSE Sogül ALBAYRAK, Bilgisayar Mühedisliği Bölümü Elektrik-Elektroik Fakültesi Yıldız Tekik Üiversitesi, 80750, Beşiktaş, İstabul e-posta: chasac@yahoo.com e-posta:

Detaylı

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ

HARMONİK DİSTORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKTASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ HARMONİK DİSORSİYONUNUN ÖLÇÜM NOKASI VE GÜÇ KOMPANZASYONU BAKIMINDAN İNCELENMESİ Celal KOCAEPE Oktay ARIKAN Ömer Çağlar ONAR Mehmet UZUNOĞLU Yıldız ekik Üiversitesi Elektrik-Elektroik Fakültesi Elektrik

Detaylı

METAL MATRİSLİ DAİRESEL DELİKLİ KOMPOZİT LEVHALARDA ARTIK GERİLMELERİN ANALİZİ

METAL MATRİSLİ DAİRESEL DELİKLİ KOMPOZİT LEVHALARDA ARTIK GERİLMELERİN ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1999 : 5 : -3 : 141-146

Detaylı

ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ

ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı, 3 97 ÜSTEL VE Kİ-KARE DAĞILIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SİMULASYON İLE ÜRETİLEN RANDOM SAYILARLA GÖSTERİLMESİ Yalçı KARAGÖZ Cumhuriyet Üiversitesi

Detaylı

Süzgeç. Şekil 4.1 Süzgeçlemedeki temel fikir

Süzgeç. Şekil 4.1 Süzgeçlemedeki temel fikir Deey 4: ayısal üzgeçler Amaç Bu deeyi amacı solu dürtü yaıtlı (FIR) ve sosuz dürtü yaıtlı (IIR) sayısal süzgeçleri taıtılması ve frekas yaıtlarıı icelemesidir. Giriş iyal işlemede süzgeçleme bir siyali

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3

OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİ 3 The Joural of Academic Social Sciece OKUL ÖNCESİ DÖNEMİ İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜİK EĞİTİMİ 3 ÖET Ece KARŞAL 1 Tüli MALKOÇ 2 Bu çalışmada, Okul öcesi döem işitme egelli çocuklara müzik eğitimi verilmiş

Detaylı

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ

LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ LABORATUVARIN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ KAPSAMINDA AKREDİTASYON BELGESİ ALMASI ZORUNLULUĞU OLAN PARAMETRE LİSTESİ Sıra No Parametre 1 Kişisel Soluabilir Tozları Kosatrasyou 2 İşyeri Ortamı

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

Robot Navigasyonunda Potansiyel Alan Metodlarının Karşılaştırılması ve Đç Ortamlarda Uygulanması

Robot Navigasyonunda Potansiyel Alan Metodlarının Karşılaştırılması ve Đç Ortamlarda Uygulanması Robot Navigasyouda Potasiyel Ala Metodlarıı Karşılaştırılması ve Đç Ortamlarda Uygulaması Eyüp Çıar 1 Osma Parlaktua Ahmet Yazıcı 3 1, Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü, Eskişehir Osmagazi Üiversesi,

Detaylı

Üç Boyutlu Bilgisayar Grafikleri

Üç Boyutlu Bilgisayar Grafikleri 1. Üç Boyutlu Nese Taımlama Yötemleri Bilgisayar grafikleride üç boyutlu eseleri taımlamak içi birçok yötem geliştirilmiştir. Hagi taımlama yötemi avatajlı olduğu üç boyutlu uygulamaı amaç ve gereksiimleri,

Detaylı

Nümerik Analiz. Bilgisayar Destekli. Ders notları 2014. PROGRAMLAR: Doğrusal denklem sistemi Çözücüler

Nümerik Analiz. Bilgisayar Destekli. Ders notları 2014. PROGRAMLAR: Doğrusal denklem sistemi Çözücüler ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühedilik Mimarlık Fakültei İşaat Mühediliği Bölümü E-Pota: ogu.ahmet.topcu@gmail.com We: http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu Bilgiayar Detekli Nümerik Aaliz Der otları 014 Ahmet

Detaylı

REGRESYON DENKLEMİNİN HESAPLANMASI Basit Doğrusal Regresyon Basit doğrusal regresyon modeli: .. + n gözlem için matris gösterimi,. olarak verilir.

REGRESYON DENKLEMİNİN HESAPLANMASI Basit Doğrusal Regresyon Basit doğrusal regresyon modeli: .. + n gözlem için matris gösterimi,. olarak verilir. 203-204 Bahar REGRESYON DENKLEMİNİN HESAPLANMASI Basit Doğrusal Regresyo Basit doğrusal regresyo modeli: y i = β 0 + β x i + ε i Modeli matris gösterimi, y i = [ x i ] β 0 β + ε i şeklidedir. x y 2 gözlem

Detaylı

DERGİDEN. FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2013-3 / Sayı: 3 (Ekim-Kasım-Aralık 2013) ISSN: 2147-9550

DERGİDEN. FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2013-3 / Sayı: 3 (Ekim-Kasım-Aralık 2013) ISSN: 2147-9550 DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2013-3 / Sayı: 3 (Ekim-Kasım-Aralık 2013) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adıa Sahibi Yöetim Kurulu Başkaı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Detaylı

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ

POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK. Derleyen Osman EKİZ Eskişehir Fatih Fen Lisesi 1. GİRİŞ POLİNOMLARDA İNDİRGENEBİLİRLİK Derleye Osma EKİZ Eskişehir Fatih Fe Lisesi. GİRİŞ Poliomları idirgeebilmesi poliomları sıfırlarıı bulmada oldukça öemlidir. Şimdi poliomları idirgeebilmesi ile ilgili bazı

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ

TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ TÜRKİYE İÇİN SERMAYE STOK VERİLERİ GÜNCELLENMESİ VE BÜYÜME ORANIYLA İLİŞKİSİ: 1972-2008 DÖNEMİ Updatig Capital Stock Data for Turkey ad Its Relatioship with Growth Rate: The Period of 1972-2008 Dr. Ahmet

Detaylı

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+...

Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri. n c = nc i= 1 n ca i. k 1. i= r n. Σ sembolü ile bilinmesi gerekli bazı formüller : 1) k =1+ 2 + 3+... MC formülüü doğruluğuu tümevarım ilkesi ile gösterelim. www.matematikclub.com, 00 Cebir Notları Gökha DEMĐR, gdemir@yahoo.com.tr Tümevarım_toplam_Çarpım_Dizi_Seri Tümevarım Metodu : Matematikte kulladığımız

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.tekolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141 Makie Tekolojileri Elektroik Dergisi 28 (3) 41-48 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Düşük Sıcak Kayaklı Isı Pompaları Eerji Maliyet Aalizi Özet Murat KAYA Hitit

Detaylı

3D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

3D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ D NESNE MODELLEMEYE YÖNELİK LAZERLİ BİR TARAYICI SİSTEMİN TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ Erka BEŞDOK Bilal KASAP Jeodei ve Fotogrametri Mühedisliği Bölümü Mühedislik Fakültesi ve Bilgisayar Müh. ABD, Fe

Detaylı

ÇOK SERBESTLĐK DERECELĐ SĐSTEMLERĐN ZAMAN TANIM ARALIĞINDA DĐNAMĐK ANALĐZĐ

ÇOK SERBESTLĐK DERECELĐ SĐSTEMLERĐN ZAMAN TANIM ARALIĞINDA DĐNAMĐK ANALĐZĐ DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ÇOK SERBESTLĐK DERECELĐ SĐSTEMLERĐN ZAMAN TANIM ARALIĞINDA DĐNAMĐK ANALĐZĐ Kerem GÜRBÜZ Hazira, 011 ĐZMĐR ÇOK SERBESTLĐK DERECELĐ SĐSTEMLERĐN ZAMAN TANIM

Detaylı

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir:

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir: 1 BİLEŞİK FAİZ: Basit faiz hesabı kısa vadeli(1 yılda az) kredi işlemleride uygulaa bir metot idi. Ayrıca basit faiz metoduda her döem içi aapara sabit kalmakta olup o döem elde edile faiz tutarı bir soraki

Detaylı

MAK312 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME OTOMATİK KONTROL LABORATUARI 1. Elektriksel Ölçümler ve İşlemsel Kuvvetlendiriciler

MAK312 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME OTOMATİK KONTROL LABORATUARI 1. Elektriksel Ölçümler ve İşlemsel Kuvvetlendiriciler MAK32 ÖLÇME ve DEĞELENDİME OTOMATİK KONTOL LABOATUAI Elektriksel Ölçümler ve İşlemsel Kuvvetlediriciler AMAÇLA:. Multimetre ile direç, gerilim ve akım ölçümleri, 2. Direç ölçümüde belirsizlik aalizii yapılması

Detaylı

GENEL YÜK VEKTÖRLERİ İLE ÇOK MODLU İTME ANALİZİ (GENEL İTME ANALİZİ)

GENEL YÜK VEKTÖRLERİ İLE ÇOK MODLU İTME ANALİZİ (GENEL İTME ANALİZİ) . Türkiye Deprem Mühedisliği ve Sismoloi Koferası - Ekim ODTÜ ANKARA ÖZET: GENEL YÜK VEKTÖRLERİ İLE ÇOK MODLU İTME ANALİZİ (GENEL İTME ANALİZİ) F.S. Alıcı, K. Kaatsız ve H. Sucuoğlu Araştırma Görevlisi,

Detaylı

Mesut Hüseyinoğlu Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 mesuth@dicle.edu.tr 2010 www.newwsa.com Diyarbakir-Turkey

Mesut Hüseyinoğlu Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7231 mesuth@dicle.edu.tr 2010 www.newwsa.com Diyarbakir-Turkey ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1A01 ENGINEERING SCIENCES Received: October 010 Mesut Hüseyioğlu Accepted: Jauary 011 Ferhat Çıra Series

Detaylı

KİMYASAL DENGE (GİBBS SERBEST ENERJİSİ MİNİMİZASYONU) MODELLEMESİ

KİMYASAL DENGE (GİBBS SERBEST ENERJİSİ MİNİMİZASYONU) MODELLEMESİ KİMYASAL DENGE (GİBBS SERBEST ENERJİSİ MİNİMİZASYONU) MODELLEMESİ M. Turha ÇOBAN Ege Üiversitesi, Mühedislik Fakultesi, Makie Mühedisliği Bölümü, Borova, İZMİR Turha.coba@ege.edu.tr Özet: Kimyasal degei

Detaylı

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS

ON THE TRANSFORMATION OF THE GPS RESULTS Niğde Üiversitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6 Sayı -, (00), 7- GPS SONUÇLARININ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME Meti SOYCAN* Yıldız Tekik Üiversitesi, İşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühedisliği

Detaylı

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 17 Şubat 01 CUMA Resmî Gazete Sayı : 807 TEBLİĞ Bilgi Tekolojileri ve İletişim Kurumuda: İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİ SUNAN İŞLETMECİLERE İLİŞKİN HİZMET KALİTESİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

HAFİF SÖNÜMLEMELİ ESNEK SİSTEMLERİN GİRDİ KOMUTU BİÇİMLENDİRME TEKNİĞİ İLE ARTIK TİTREŞİMLERİNİN AZALTILMASI

HAFİF SÖNÜMLEMELİ ESNEK SİSTEMLERİN GİRDİ KOMUTU BİÇİMLENDİRME TEKNİĞİ İLE ARTIK TİTREŞİMLERİNİN AZALTILMASI 1. Ulusal Makie Teorisi Sempozyumu UMTS005 HAFİF SÖNÜMLEMELİ ESNEK SİSTEMLERİN GİRDİ KOMUTU BİÇİMLENDİRME TEKNİĞİ İLE ARTIK TİTREŞİMLERİNİN AZALTILMASI Sadetti KAPUCU, Mahmut KAPLAN Gaziatep Üiversitesi,

Detaylı

AÇIK ĐŞLETME BASAMAKLARI TENÖR KONTROLÜNDE JEOĐSTATĐSTĐKSEL TAHMĐN MODELĐ SEÇĐMĐ

AÇIK ĐŞLETME BASAMAKLARI TENÖR KONTROLÜNDE JEOĐSTATĐSTĐKSEL TAHMĐN MODELĐ SEÇĐMĐ Eskişehir Osmagazi Üiversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XXI, S., 2008 Eg&Arch.Fac. Eskişehir Osmagazi Uiversity, Vol..XXI, No:, 2008 Makalei Geliş Tarihi : 2.02.2007 Makalei Kabul Tarihi : 23.03.2007 AÇIK

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh Ocak 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh Ocak 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 1 sh. 129-138 Ocak 2004 CEBİRSEL KATSAYILI HOMOJEN DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN FARK DENKLEMLERİ İLE ÇÖZÜMÜ (SOLUTION OF HOMEGENEOUS DIFFERANTIAL

Detaylı

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR

TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR TOPOLOJİK TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Kümeler ve Foksiyolar A ı bir elemaıa B i yalız bir elemaıı eşleye bağıtıya bir foksiyo deir. f : A B, Domf = U A ve ragef B dir. Taım 1.1.1. f : A B foksiyou içi V A olsu.

Detaylı

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014 A da Z ye FOREX Ivest-AZ 2014 Adres Telefo E-mail Url : Büyükdere Caddesi, Özseze ş Merkezi, C Blok No:126 Esetepe, Şişli, stabul : 0212 238 88 88 (Pbx) : bilgi@ivestaz.com.tr : www.ivestaz.com.tr Yap

Detaylı

PLC CİHAZI İLE SERADA SICAKLIK VE NEM KONTROLÜNÜN PID DENETLEYİCİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

PLC CİHAZI İLE SERADA SICAKLIK VE NEM KONTROLÜNÜN PID DENETLEYİCİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PL İHAZI İLE SERAA SIAKLIK VE NEM KONTROLÜNÜN PI ENETLEYİİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ M.egiz TAPLAMAIOĞLU 1 Ali SAYGIN 2 Evre EĞİRMENİ 3 em TEZAN 4 1,3,4 Elektrik-Elektroik Mühedisliği Bölümü Mühedislik Mimarlık

Detaylı

AKIŞKAN BORUSU ve VANTİLATÖR DENEYİ

AKIŞKAN BORUSU ve VANTİLATÖR DENEYİ AKIŞKA BORUSU ve ATİLATÖR DEEYİ. DEEYİ AMACI a) Lüle ile debi ölçmek, b) Dairesel kesitli bir borudaki türbülaslı akış şartlarıda hız profili ve eerji kayıplarıı deeysel olarak belirlemek ve literatürde

Detaylı

Bir Biyoreaktör Sisteminin Gürbüz Nörokontrolü

Bir Biyoreaktör Sisteminin Gürbüz Nörokontrolü OK'7 Bildiriler Kitab stabul, 5-7 Eylül 7 Bir Biyoreaktör Sistemii Gürbüz Nörokotrolü Başak Üal ve Mehmet Öder Efe Makia Mühedisliği Bölümü OBB Ekoomi ve ekoloji Üiversitesi, Söğütözü, Akara bual@etu.edu.tr

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ. Ziya DEMİRKOL 1 Mehmet ÇUNKAŞ 2

AFYONKARAHİSAR İLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ. Ziya DEMİRKOL 1 Mehmet ÇUNKAŞ 2 S.Ü. Müh. Bilim ve Tek. Derg., c.2, s.1, 2014 Selcuk Uiv. J. Eg. Sci. Tech., v.2,.1, 2014 ISSN: 2147-9364 (Elektroik) AFYONKARAHİSAR İLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ Ziya DEMİRKOL 1 Mehmet ÇUNKAŞ 2

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 3 s. 1-21 Ekim 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 3 s. 1-21 Ekim 2005 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 3 s. -2 Ekim 2005 FRAKTAL GÖRÜNTÜ SIKIŞTIRMADA HASH FONKSİYONLARINA DAYANAN YENİ BİR SINIFLANDIRMA YÖNTEMİ (A NEW CLASSIFICATION METHOD

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 2 Sayı: 3 sh 87-02 Ekm 200 VOLTERRA SERİLERİ METODU İLE DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN FREKANS BOYUTUNDA ANALİZİ İÇİN NET TABANLI ARAYÜZ TASARIMI (DESIGN

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üiversitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, 2013, Sayfalar 76-80 Pamukkale Üiversitesi Mühedislik Bilimleri Dergisi Pamukkale Uiversity Joural of Egieerig Scieces TEK MAKİNELİ

Detaylı

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK KAPAK KONUSU Kırsal Kalkıma içi IPARD Programı da Sektöre BÜYÜK DESTEK Kırsal Kalkıma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürülerii İşlemesi ve Pazarlaması alalarıda gerçekleştirilecek yatırımları

Detaylı

FREKANS CEVABI YÖNTEMLERİ FREKANS ALANI CEVABI VEYA SİNUSOİDAL GİRİŞ CEVABI

FREKANS CEVABI YÖNTEMLERİ FREKANS ALANI CEVABI VEYA SİNUSOİDAL GİRİŞ CEVABI FREKANS CEVABI YÖNEMLERİ FREKANS ALANI CEVABI VEYA SİNUSOİDAL GİRİŞ CEVABI G(s (r(t ı Laplace döüşümü; A(s B(s A(s (s p (s p L(s p C(s G(sR(s R(s R s A(s B(s R(s A(s R a C(s L B(s s s j s j s p a b b s

Detaylı

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY

İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA THE OPERATING CHARACTERISTIC CURVE AND A CASE STUDY Süleyma Demirel Üiversitesi Vizyoer Dergisi Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Visioary İŞLETİM KARAKTERİSTİĞİ EĞRİSİ VE BİR ÇALIŞMA ÖZET Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZDAMAR 1 İstatistiksel kalite kotrol

Detaylı