İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN PAYDAŞLARI İLE STRATEJİK İLİŞKİLERİNİN BÖLGESEL KALKINMADAKİ ROLÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN PAYDAŞLARI İLE STRATEJİK İLİŞKİLERİNİN BÖLGESEL KALKINMADAKİ ROLÜ"

Transkript

1 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN PAYDAŞLARI İLE STRATEJİK İLİŞKİLERİNİN BÖLGESEL KALKINMADAKİ ROLÜ ÖZET Belediye, Türk Dil Kurumu tanımlamalarında: İl, ilçe, kasaba, belde vb. yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su, toplu taşıma ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, başkanı ve üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan örgüt, (şehremaneti) olarak tanımlanmaktadır tarihli İhtisab Ağalığı Nizamnamesi ile şekillenen belediyelerin görev ve yetkileri 1930 tarihinde çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunu ile daha belirgin hale getirtilmiştir. Klasik anlamdaki kentsel hizmetlerin yerine kent yaşamına dair her alandaki görevleri kapsayan bu kanun daha sonra çıkarılan kimi kanunlar (Sosyal Güvenlik, Sanayi, Ticaret ve benzeri alanlardaki kanunlar) ile ilgili görev ve yetkilerin bir kısmı merkezi idareye ve zamansal süreçte kurulan diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarmıştır. İlerleyen zamanlarda ülkelerin rekabet gücünün genel yönetimle belirlenemeyeceği anlaşılmış ve bölge, yöre ve kentlerin taşıdıkları farklı özellikler ve potansiyel bazında yerel yönetimler daha fazla ön plana çıkmıştır. Fiziki sınırların aşındığı günümüzde, küreselleşme ve yerelleşme gibi birbiriyle anlam ve içerik bakımından ters ancak süreçsel bazda bütünleyen olan yönelimler bir bölge veya kentteki kurum ve kuruluşların çeşitli örgütlenme ve ağlar içinde, hem aynı kent ve bölgedeki, hem de dünyanın herhangi bir yerindeki kuruluşlarla işbirliği, ortaklık, rekabet ilişkisine girebilmesine vesile olmaktadır. Bu durumda dünyayı makro bir köy haline getirmektedir. Yönetim felsefesiyle kenti kentlisiyle birlikte, yerelden yöneterek İzmir i global bazda bilinen ve tercih edilen bir şehir haline getirmeyi hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, dönemi Stratejik Planı nın hazırlanması sürecinde gerçekleştirilen Paydaş Analizleri, bu çalışmada farklı boyutlarda incelenerek Bölgesel Kalkınmadaki hizmet ve faaliyetlerin etkileşim ağları ortaya çıkarılmıştır. Belediyecilik hizmetlerinde önder bir konumda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyo-ekonomik gelişme, kültürel canlılık, siyasal bütünlük ve eşitlik ilkelerini de katarak paydaşlarıyla bütünleşmekte ve bu sayede de bölgesel kalkınmada aktif bir rol üstlenmektedir. Anahtar sözcükler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bölgesel Kalkınma, Paydaş İlişkisi 1

2 1. Belediyelerin Tarihsel Gelişim Süreci ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Osmanlı İmparatorluğu nda yerel yönetimlerin doğuşu genel olarak 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra gerçekleşmiştir. Tanzimat ve Meşrutiyet reformlarının sınırlarını belirlediği Osmanlı modernleşmesi ve bu modernleşme projesinin yereldeki en önemli adımlarından birisi olan belediye örgütlenmeleri, ticari akışı sağlamak ve alt yapı hizmetlerini üretmek amacıyla ticari ve sosyal hayatı canlı kentlerde ortaya çıkmıştır. Aynı dönemlerde İzmir in bir liman kenti olması, ticaretin yoğun olarak yaşanması ve fazla nüfustan kaynaklanan bazı sorunlar, ulaşım, altyapı, sağlık, imar ve iskân işlerine ilişkin ihtiyaçları da gündeme getirmiş ve bir belediye kurulması talebini ortaya çıkarmıştır. İzmir de belediyenin kurulması ile ilgili ilk girişim, 1866 yılında kentte yaşayan ecnebi tüccarlar tarafından yapılmıştır yılında Osmanlı Hükümeti; kentin büyüklüğünü, ticari önemini değerlendirmiş ve kentin sokak ve çarşılarının bakımsızlığını göz önünde bulundurarak, bir belediye örgütünün ve meclisinin kurulmasını kararlaştırmıştır. Bir yıl sonra 1868 yılında İzmir de belediye kurulmuştur de yürürlüğe giren Vilayetler Belediye Kanunu ile her kırk bin kişi için bir belediye kurulması maddesince, İzmir Belediyesi 1879 yılında iki farklı belediye dairesine ayrılmıştır. Birinci Daire-i Belediye; Müslüman ve Yahudi mahalleleri üzerinde faaliyet gösterirken İkinci Daire-i Belediye; Ecnebi, Levanten, Rum ve Ermeni yerleşim bölgelerini kapsamaktadır. Şehirde yapılan bu bölünme, sadece etnik ayrımı değil belediyenin bütçelerinde ve hizmet anlayışında da farklılıkların doğmasına yol açmıştır. İzmir Belediyesi nde görülen bu ikilik, devlet yöneticilerinin de dikkatini çekmiş olacak ki 1890 yılında Birinci Daire feshedilerek şehrin tüm belediye birimleri tek elde toplanmıştır. Belediye nin kurumsallaşması yolunda önemli sayılacak ilk düzenlemeler 1900 lü yılların başında Belediye Reisi Eşref Paşa döneminde yapılmıştır. Bu dönemde İzmir Belediyesi nin örgütsel olarak organize edilmesi, çeşitli gelir kalemlerinin sağlanması, ulaşıma yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi, düzenli esnaf denetimi, kent sağlığı ve temizliği gibi konularda kayda değer gelişmeler sağlanmıştır. Kurtuluş Savaşı sonrasında İzmir Belediyesi, kentteki yangınla birlikte imar, ekonomik sorunlar, çevre, civar yörelerden göçler ve altyapı hizmetleri konularında önemli boyutlardaki sorunlarla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında sınırlı imkanlarla mevcut sorunları belirli oranda çözen İzmir Belediyesi, 26 Şubat 1924 tarihli Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu ile belediyenin mali olarak güçlenmesi; 16 Nisan 1924 tarihli Umur-ı Belediye ye Müteallik Ahkam-ı Cezaiye Kanunu ile belediyelerin yargı hakkına sahip olması ile daha dirayetli bir Kurum yapısına kavuşmuştur yılında Ebniye Kanunu nda belediye lehine yapılan bir düzenleme ile yangın yerlerinin imarında da önemli derecede imkânlara sahip olunmuştur yılında göreve gelen Belediye Başkanı Behçet Uz ile birlikte İzmir, yeni ve çağdaş bir kent kimliğine kavuşmuştur. Kentin su ve kanalizasyon işleri büyük oranda tamamlanmaya çalışılmış; Bostanlı, Mersinli ve Güzelyalı bataklıklarının kurutulması ile bu alanların ağaçlandırması yoluna gidilmiş, park ve çocuk oyun alanları açılarak kentin hizmetine sunulmuştur. Yangın alanının temizlenmesi ile ilgili iki önemli oluşum, 1932 de yapılan Gazi Heykeli ve 9 Eylül Panayırları olmuştur. Yangından sonra ekonomik olarak büyük bir kayıp yaşayan kente canlılık getirmesi bakımından 9 Eylül Panayırları nın kurulması önemlidir. Diğer bir önemli atılım ise Kültürpark ın yapılmasıdır. Yangın alanının temizlenmesinden sonra, kentin akciğeri olarak tanımlanan bu yer; sergi alanları, sosyal ve eğlence mekanlarını bünyesinde toplayarak İzmirlilere kazandırılmıştır. 2

3 II. Dünya Savaşı yıllarında yaşanan ekonomik sorunlar belediye hizmetlerini de önemli ölçüde etkilemiştir. Dönemin Belediye Başkanı Reşat Leblebicioğlu Kurumu maddi olarak ayakta tutmaya çalışmış ve Halkapınar bataklığının kurutulması, Elektrik Su Havagazı Otobüs Tramvay İdaresi nin kurulması gibi önemli girişimleri başarmıştır. Ayrıca II. Dünya Savaşı döneminden sonra da sosyal ve kültürel çalışmalara hız kazandırmış ve bu bağlamda; İzmir de ilk defa Belediye Bandosu, Senfoni Orkestrası ile Şehir Tiyatrosu nu kurmuştur li yıllarda kent hayatını düzenleyerek çeşitli örgütlenmeleri aktifleyen İzmir Belediyesi, 1960 lı yıllarda, Asfalt Osman olarak bugün de anımsanan Osman Kibar döneminde, asfaltsız sokak bırakmamak vaadini büyük ölçüde gerçekleştirmiştir yılları arasında görev yapan İhsan Alyanak döneminde, özellikle çağdaş kent anlayışına uygun çalışmalar yapmıştır. Birçok cadde ve kavşak düzenlemesi, Konak Meydanı düzenlemesi, Konak Üst Geçidi ve Konak Katlı Otopark yapımı, Hasan Tahsin Anıtı nın açılması, sosyal konut projeleri, Eşrefpaşa Hastanesi nden halkın ucuz biçimde yararlandırılması, Halkapınar Santral Garajının açılması ve Düzenleme Satışları ile TANSAŞ ın temellerinin atılması gibi sosyal kent hayatına yönelik birçok proje hayata geçirilmiştir ten sonra çıkan yasa ile Kurumumuzun adı İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak değiştirilmiş ve hizmet alanı 50 Km yarıçapındaki tüm yerleşkeleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. İzmir in ülke çapında nüfus ve ekonomik kent hayatı bazında üçüncü gelişmiş kent olmasına endeksli olarak 80 li ve 90 lı yıllarda da kent yaşamının kalitesini artırmaya yönelik önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. 90 lı yılların sonlarına doğru tamamlanan ve 2000 yılında faaliyete başlayan metro ile kent ulaşımında önemli iyileşmeler elde edilmiştir. İlerleyen dönemlerde Belediye işleyişine yönelik mevzuattaki düzenlemelerin etkisiyle, İzmir in yaşam kalitesini yükseltmek ve orantısız bir şekilde artan kent nüfusuyla oluşan yeni yerleşim alanlarında da bu yaşam kalitesini oluşturmak için çalışmalarına kesintisiz bir şekilde devam etmiştir. Çağdaş Türkiye nin dünyanın evrensel değerleriyle bütünleşme konusunda simge kenti olan İzmir, bu misyonunu 2000 li yıllarda çeşitli yatırımlarla sürdürmüş, Akdeniz Olimpiyatları ve Universiade gibi dünyanın büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak İzmir in bölgesel, ulusal ve uluslar arası alandaki yerini tescillemiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, gelişen ve değişen dünya değerlerine paralel olarak son 5 yıl içerisinde kentin kültürel yaşamına yönelik Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezini tamamlamış ve Tarihi Hava Gazı Fabrikasını da restore ederek sanatseverlerin hizmetine açmıştır. Tarih ve turizmin vazgeçilmez merkezlerinden biri olan İzmir in merkezinde Agora Antik Kentinin kent hayatına kazandırılması için devasa kamulaştırmalar yapılmış ve kent vizyonuna yeni açılımlar kazandırılmıştır. Kentsel hayatı doğa ile bütünleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Homeros Vadisi ve Sasalı Doğal Yaşam Parkı ile İzmir i mavi ile yeşili bütünleştiren eşsiz büyülü kenti haline dönüştürmüştür. Demokrasiyi, barışı ve özgürlüğü içtenlikle duyumsayanların ve onu bir yaşama biçimi haline getirenlerin kenti olan İzmir, Kentler, onlara sahip çıkanlarındır diyen Aziz KOCAOĞLU başkanlığında 8500 yıllık zengin tarihsel ve kültürel birikimiyle taşıdığı bu devasa değerleri gelecek bin yıla da aktarmaya devam etmektedir (İzmir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı, 2009). 3

4 2. Büyükşehir Belediyelerinin Gelişim Süreci, Kent Yönetimindeki Rolü ve Önemi Dünya, bilim, teknoloji, siyaset, ekonomi, sosyal ve kültürel değerler ekseninde sürekli yeniliğe ve değişime yönelmektedir. 20. yüzyılda akşamdan sabaha bir şey değişmez felsefesi hakim iken günümüzde bu kabullenme hemen her sektörde yerini her şey her an değişebilir inancına bırakmıştır (Çukuçayır,2009). Bunun sonucunda da teknoloji endeksli insan hayatının gün geçtikçe daha konforlu hale getirilme çabası, kırsal yaşamdan kentsel yaşama yönelimi önemli oranda artırmıştır (Arslan, 2005). Nüfusun kentlerde yoğunlaşması hizmet talebi ve maliyetlerini artırmış, kentsel yaşam kalitesini düşürmüş, zaman ve kaynak kaybına neden olmuştur (TÜSİAD, 2003). Konut talebindeki artış, kaçak yapılaşmayı ve gecekondulaşmayı tetikleyerek kent estetiğini giderek bozmuştur. Ve nihayetinde kentlerin çevresi yoksulluk kuşağıyla çevrilmiş ve sorunlar kent düzeyinden giderek bölgesel bir boyuta taşınmıştır. Büyük kentlerde ortaya çıkan sorunlar gün geçtikçe artmakta ve çözülmesi de o oranda zorlaşmaktadır. Kent genelinde benzer faaliyetler üreten ancak koordinasyon içinde olmayan çok sayıda mahallî idarenin teşkilât yapısı, hizmet üretme kapasitesi ve yetersiz malî kaynaklarıyla çözümü neredeyse imkânsız hale getirmektedir (5216 sayılı Kanun Gerekçesi). Ayrıca giderek artan kentsel sorunlara çözüm üretmedeki sıkıntılar, bölgesel, ulusal ve uluslararası birliktelikleri zorunlu hale getirmiştir. Yaşam alanlarının bütünü kapsamındaki problemler, sınırların ötesine geçmekte bu durumda birden fazla idari ve mahalli yönetimi etkilemektedir. Sürdürülebilir eşgüdümü mecburi kılan bu gelişmeler başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Bölgesel Belediye Birlikleri ve Kalkınma Ajansları nın kurulmasına vesile olmuştur (Güneşer-Demirci,2003:1). Büyükşehir Belediyesi, en az üç ilçe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu sağlayan; kanunlarla verilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getiren; idarî ve malî özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, kamu tüzel kişisi olarak tanımlanmaktadır. Benzer şekilde kent, sadece konut, işyeri ve insanların yaşadığı bir alan değil, aynı zamanda politik, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamın merkezi olan ve bu faaliyetlerin yaşandığı alandır. Politik, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamın sınırlarını kent sınırları ile kısıtlamanın mümkün olmayacağı öngörülürse önceki mahalli idare yapılarına göre daha makro düzeydeki koordinasyon yönetimi olan Büyükşehir Belediyesi nin önemi ortaya çıkacaktır. Tarihsel gelişimde öncelikle 1580 sayılı Belediye Kanunu nun İstanbul'da Belediye ve İl Özel İdaresi için ortak yönetim getirmesi koordinasyona dayalı uygulama bakımından bir ilk kabul edilebilir. Anayasamızın 127nci maddesinde, kanunla büyük yerleşim bölgeleri için özel yönetim biçimleri getirilebileceği öngörülmektedir yılında Kanun Hükmünde Kararname ile oluşan ve aynı yıl yasalaşan 3030 sayılı Kanun, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesi olmak üzere iki düzeyli ve merkezî bir anakent yönetim yapısı oluşmasını ve belediye sınırları içinde birden çok ilçesi olan il merkez belediyelerinin, büyükşehir belediyesi olmasını öngörmüştür. Yönetim organlarının meclis, encümen ve başkandan oluştuğu büyükşehir belediyelerinde, meclis ve başkana koordinasyon amaçlı vesayet yetkileri vermiştir. Büyükşehir kapsamındaki bütün belediyelerin ayrı tüzel kişilikleri, organları ve teşkilâtları olmakla birlikte işleyiş büyükşehir belediyesi uyum ve koordinesinde yerine getirilmiştir. Büyükşehir belediyesi olma şartlarını taşıyan idarelere yapılan desteklerle kentsel gelişim birçok şehirde tetiklenmiş ve kısa sürede bu kentlerin çoğu büyükşehir statüsü kazanma pozisyonuna gelmiştir. Uygulamadaki plansızlıklar sonucu yaşanan sıkıntılar 3030 sayılı kanunda yeniden 4

5 düzenleme yapılmasını zorunlu hale getirmiş ve 2000 li yılların başında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu üzerinde çalışmalara başlanmıştır sayılı kanunda belediye tanımı benzer kalmakla birlikte büyükşehir genelinde sunulacak hizmetlerin, plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla belediye sınırlarına en fazla 10 Km uzaklıktaki tüm yerleşim birimlerinin toplam nüfusunun den az olmaması şartı aranmıştır sayılı kanunda ki görev ve sorumluluklara ek olarak; Büyükşehir için stratejik planı ve bu plana uygun olarak bütçeyi hazırlamak, Belediye faaliyetlerinin ve personelin performans ölçütlerini belirlemek, Nazım imar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içinde uygulama imar planı ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin yerine bu planları yapmak veya yaptırmak, Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilen görev ve hizmetlerle ilgili her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, Ulaşım Ana Planını yapmak, ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordine etmek, ulaşım ve trafik hizmetleri bütünlüğünü sağlamak, Coğrafi ve kent bilgi sistemini kurmak, Sürdürülebilir Kalkınma ilkesine uygun olarak, çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, Kültür ve Tabiat varlıklarını ve tarihi dokuyu korumak, İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afet planlarını yapmak, acil yardım hizmetlerini yürütmek, Özel hal ve mezbaha açılmasına izin vermek, Merkezi ısıtma sistemleri kurmak. Yukarıda yer alan görevler de 5216 sayılı kanunla büyükşehir belediyelerine vermiştir. Ayrıca Altyapı Koordinasyon Merkezi ile Ulaşım Koordinasyon Merkezi tanımlamaları yenilenerek görev ve yetkileri yeniden düzenlenmiştir. Yeni tanımlamalara göre büyükşehir genelindeki altyapı ve ulaşım hizmetlerine ilişkin tüm çalışmalar, büyükşehir belediyesi koordinasyonunda yürütülecektir. İlgili kurumların altyapı yatırımlarına ayıracakları ödenekler, Altyapı Yatırım Hesabına aktarılmakta ve yapılacak bir düzenleme, etkide bulunacağı diğer kurumların da onayı ile bu hesaptan kullanılmaktadır. İlgili bir kurumun bütçesinde yeterli ödenek bulunmadığı takdirde, büyükşehir belediyesi veya belediyenin bağlı kuruluşunun söz konusu yatırım için gereken ödeneği tahsis etmesi ve ilgili kamu kuruluşunun harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme katsayısını da dikkate alarak takip eden yılda belediye hesabına aktarması imkânı getirilmiştir. Bu yenilik şüphesiz ki kent idaresinde görev ve yetkiye sahip tüm paydaşların sıkı koordinesini sağlayarak kentin gelişim trendine önemli kazanımlar sağlatacaktır. Yönetim düzeyleri arasında, hizmetlerde yerindenlik ilkesinin gerçekleşmesine olanak sağlayan bu gelişim süreci merkeziyetçi anlayışın yaratacağı dezavantajları minimize ederek, kent yönetiminde pay sahibi tüm paydaşları birlikteliğe yöneltmekte ve yerelde kalkınmayı sağlamaktadır (Ildırar, 2001). 5

6 3. İzmir Büyükşehir Belediyesi nin Paydaşları İle İletişim Süreci 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 2004 yılında yürürlüğe girmesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ne 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuştur yerel seçimlerinin hemen öncesinde yapılan değişiklik ile ilk kademe belediyeleri kaldırılmış; Karşıyaka ve Bornova sınırları içinde Bayraklı ilçesi; Konak sınırları içinde Karabağlar ilçesi olmak üzere iki yeni ilçe kurulmuştur. Selçuk ilçesinin de İzmir Büyükşehir Belediye sınırları içine dahil edilmesinin ardından Belediyemizin hizmet alanına giren ilçe sayısı 21 e çıkmıştır (İzmir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı, 2009). Görev alanlarının genişlemesi ve görevlerin çok sayıda yasal düzenlemelerle ilişkili olması, yasal yetki ve sorumlulukların belirlenmesini ve bu geniş alanda faaliyette bulunan tüm kesimlerle etkili ve sürdürülebilir bir iletişim sürecini zorunlu kılmıştır. Değişen ve gelişen kamu yönetimi anlayışının en önemli unsurlarından biri olan katılımcılık, hizmet ve faaliyetlerin ilgili tüm taraflarla koordinasyonlu olarak geliştirilmesini ve sürdürülebilir kılınmasını öngörmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet ve/veya faaliyet üretiminde ilgisi olan, kurumdan doğrudan veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup veya kurumları paydaş olarak tanımlanmaktadır. Paydaşlarıyla çeşitli iletişim kanalları sayesinde sürdürülebilir bir iletişim yapısı oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi günün her saatinde kesintisiz bir şekilde paydaşlarıyla etkileşim içerisinde bulunmaktadır. Bu işleyişe ait akış süreci Şekil 1 de gösterilmektedir. Şekil 1: İzmir Büyükşehir Belediyesi Paydaş İletişim Süreci

7 Yönetim yapısıyla İzmir in neredeyse tüm coğrafyasına hizmet sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, döneminde sunacağı hizmetler ile yapacağı faaliyet ve yatırımlarını 2. Stratejik Planı ile belirlemiştir. Planın gelişim aşamalarının tüm evrelerinde ilgili paydaşlarla kesintisiz iletişim ve etkili bir eşgüdüm yapısı oluşturulmuştur. Kent yönetiminde ve kentin gelişim sürecinde, tüzel ve özel tüm tarafların görüş ve önerileri, fizibilite raporlarına dökülmüş ve uygun olanlar yatırım olarak değerlendirilmiştir. Bu hususta halk ve çalışan anketleri yapılmış ve her sektörden paydaşlarımıza yönelik birimlerimiz tarafından paydaş analizleri uygulanmıştır. Katılımcılık felsefesinin örnek bir yansıması olan bu girişim, başta İzmir olmak üzere bağlantılı tüm bölgeyi koordineli bir şekilde kalkındırmada önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Stratejik Plan sürecinde gerçekleştirilen Sektörel Paydaş Analizi ne ait akış, aşağıda yer alan Şekil 2 de gösterilmektedir. Şekil 2: İzmir Büyükşehir Belediyesi Paydaş Analizi Akış Süreci (İBŞB Stratejik Planı, s.121) Birimlerimizce gerçekleştirilen Paydaş Analizleri kapsamında Kurumumuzun öncelikli paydaşları, iletişim sıklığı ve gerçekleştirilen etkileşimin memnuniyet derecesi bazında sektörel olarak belirlenmiştir. Bu analizler Yönetim, Çevre Yönetimi, Kentsel Koruma, Planlama ve Kent Estetiği, Kentsel Altyapı, Ulaşım, Sağlık ve Spor, Kültür, Eğitim ve Sosyal Hizmetler, Turizm, Fuarcılık ve Dış İlişkiler, Afet Yönetimi ve Güvenlik, Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Enerji başlıkları altında yapılmıştır. Yapılan analizlere ait ağ grafikleri bir sonraki sayfada yer almaktadır. Ağ grafiklerinde Memnuniyet Puanı, etkileşimde bulunan birimlerin memnuniyet derecelerinin aritmetik ortalaması olarak 0-10 aralığında hesaplanmaktadır. İletişim sıklığı ise sektörde yer alan birimlerden kaç tanesinin ilgili paydaşla etkileşimde olduğunu yansıtmaktadır. 7

8 Grafik 1: Yönetim Sektörü Paydaş Etki Analizi Grafik 2: Çevre Yönetimi Sektörü Paydaş Etki Analizi 8

9 Grafik 3: Kentsel Koruma, Planlama ve Kent Estetiği Sektörü Paydaş Etki Analizi Grafik 4: Kentsel Altyapı Sektörü Paydaş Etki Analizi 9

10 Grafik 5: Ulaşım Sektörü Paydaş Etki Analizi Grafik 6: Sağlık ve Spor Sektörü Paydaş Etki Analizi 10

11 Grafik 7: Kültür, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Sektörü Paydaş Etki Analizi Grafik 8: Turizm, Fuarcılık ve Dış İlişkiler Sektörü Paydaş Etki Analizi 11

12 Grafik 9: İtfaiye ve Afet Yönetimi Sektörü Paydaş Etki Analizi Grafik 10: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü Paydaş Etki Analizi 12

13 Grafik 11: Enerji Sektörü Paydaş Etki Analizi Paydaş Etki Analizine ait ağ grafikleri incelendiğinde tüm sektörlere yönelik Vatandaşların, İzmir Büyükşehir Belediyesi nin öncelikli paydaşı olduğu ortaya çıkmaktadır. İzmir Valiliği, İlçe Belediyeler, Belediyemiz İştiraki Şirketler ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ise tüm sektörlerde etkisi hissedilen öncelikli paydaşlardır. Bölgesel bazda hizmet sorumlulukları bulunan çeşitli bakanlıklara bağlı Bölge-İl Müdürlükleri ise ilgili sektörlerde öncelikli paydaş olarak ön plana çıkmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıllarını kapsayan Stratejik Planı kapsamında çeşitli metotlarla paydaşlarının görüş ve önerilerini alarak, hazırlanan planın ilgili tüm paydaşlarca kabul görme ve desteklenme derecesini artırmıştır. Şekil 1 de gösterilen iletişim kanalları ile Kuruma aktarılan öneri, görüş ve şikayetler düzenli bir şekilde faaliyet alanı bazında ilgili birimlerce gerekli çalışmalara tabi tutulmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yönetimi nin şeffaflık ilkesi gereği yapılan başvurular ve sonuçları değerlemelere tabi tutulmuştur. Paydaşlardan tarihleri arasında HİM (Hemşehri İletişim Merkezi) kanalı ile gelen adet, Muhtarlar Masası kanalı ile gelen adet başvuru, içeriğine ve sonucuna göre değerlemeye tabi tutulmuştur. Paydaşların istek, öneri ve şikâyetleri hazırlanan Stratejik Plan kapsamında tekrardan değerlemeye tabi tutulmuş ve hedefler de bu doğrultuda geliştirilmiştir. HİM ve Muhtarlar Masası na ait değerleme grafikleri bir sonraki sayfada yer almaktadır. 13

14 Grafik 12: HİM(Hemşehri İletişim Merkezi)-Muhtarlar Masasına Yapılan Başvuruların Kategorizasyonu Grafik 13: HİM(Hemşehri İletişim Merkezi)-Muhtarlar Masasına Yapılan Başvuruların Sonuçları 14

15 Birimlerce değerlemeye tabi tutulan ve yukarıda sektörel bazda analizi yapılan çalışmada öncelikli paydaş olan vatandaşlara yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi nin hizmet ve faaliyetlerini, kurumsal yönetimini değerlendiren ve katılımcıların yatırım projelerine yönelik önceliklerini tespit etmeyi amaçlayan bir Halk Anketi çalışması yapılmıştır. Bu ankete İzmir Büyükşehir Belediyesi nin hizmet alanlarında bulunan yerleşkelerin tamamı, nüfusları oranında dahil edilmiş ve toplamda kişi katılmıştır. Benzer şekilde İç Paydaşlara (Çalışanlar) yönelik anket çalışması uygulanmış, ankette; kurumsal değerleme yapılması istenmiş ve çalışanların yatırım projelerinin önceliği konusunda fikirleri alınmıştır. Bu anket çalışmasına da İzmir Büyükşehir Belediyesi nin birimleri, bağlı Genel Müdürlükler ve Şirketlerden toplamda çalışanımız katılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi birimlerince paydaş analizine tabi tutulan ve yukarıda sektörel olarak önceliklendirilen paydaşlardan 259 una Stratejik Plana yönelik katkı ve öneriler sunulması konusunda resmi yazı yazılmıştır. Gönderilen yazılar ve gelen cevaplar bazında paydaşların kategorize edilmiş tablosu aşağıda yer almaktadır. Tablo 1: İBŞB Stratejik Planına Yönelik Görüş-Öneri Talep Edilen Paydaşlar 15

16 4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Mayıs-Eylül 2009 sürecinde binlerce paydaşının aktif katılımıyla misyonunu Halkın verdiği gücü, eşitlik ve güvenle mayalayıp belediyecilik hizmeti olarak tüm kente taşımak. olarak belirleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, ideal yerel yönetim yapısına uygun olarak eşitlik ve katılımcılık ilkeleri bağlamında tüm paydaşları ile kesintisiz bir etkileşim içersindedir. Stratejik Yönetim sürecinin bir aşaması ve çok sık kullanılan bir aracı olan Stratejik Planlamanın vizyon belirlenmesinden itibaren, hiyerarşik olarak amaç-hedef-performans kriteri ve faaliyet geliştirme aşamalarında sürekli olarak paydaşlarla eşgüdüm sağlanmıştır. Bu doğrultuda somut verilere ulaşmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi birimlerince paydaş önceliklendirme çalışmaları yapılmış, belirlenen paydaşlara görüş-öneri istek yazıları gönderilmiştir. 1 Ocak 2009 ile 31 Mayıs 2009 tarihleri arasında paydaşlar tarafından HİM (Hemşehri İletişim Merkezi) ve Muhtarlar Masası kanalıyla yapılan yüz binlerce başvuru değerlendirilmiştir. Ayrıca vatandaşlara yönelik Halk Anketi ve çalışanlara yönelik İç Paydaş Anketi uygulanmıştır. Bu sayede tüm paydaşların İzmir in 8 yıllık geleceğinin planı sayılan bu çalışmaya aktif bir şekilde katılmaları sağlanmış ve bu doğrultuda hedefler geliştirilerek, faaliyetler belirlenmiştir. Katılımcı bir anlayışla hazırlanan Stratejik Planın, sürdürülebilir başarıya ulaşması için İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri, bağlı kuruluşlar ve şirketlerinden en az ikişer çalışan görevlendirilerek ilerlemeler takip edilmekte ve geliştirilen otokontrol sistematiği ile sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Paydaşların daha aktif bir şekilde kent yönetimine katılmaları için Kent yönetiminde katılımcılığın artırılması ve halkla ilişkilerin sürekliliğinin sağlanması hedefi geliştirilmiş ve bu hedefi gerçekleştirmeye yönelik Kent Konseyi projesi oluşturulmuştur. İçerisinde Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi, Engelli Meclisi vb. grupsal meclislerin yer alacağı bu proje şüphesiz ki her kesimin kent yönetiminde etkili hale gelmesine vesile olacaktır. Küreselleşen günümüz dünyasında, rekabetçi ülkelerin nitelikli işgücü bakımından ekonomileri incelendiğinde ülkemizin orta sıralarda olduğu görülmektedir. Ülkemizde kalifiye insan kaynağına daha fazla ihtiyaç duyulması ve uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlanabilmesi için mesleki eğitim kalitesinin iyileştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bu hususta destekleyici ara merkezlerin oluşturulması zorunlu hale gelmiştir. Bu durumun bilincinde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, mesleki eğitime yönelik daha önceki yıllarda Kurs Merkezlerinde sunduğu eğitim hizmetlerini 2010 yılından itibaren Kent Koleji ve Akademisi başlıklı projesi ile daha kapsamlı ve onlarca sektöre yönelik bir şekilde çeşitlendirerek nitelikli işgücü oluşumuna önemli katkılar sağlamaya başlayacaktır. Ülkemizin ileri teknolojileri transfer eden ve kullanan bir yapıda olduğu göz önünde bulundurulursa bu projenin İzmir merkezli bir potansiyelle bölgesel ve ulusal kalkınmada önemli bir rol sahibi olacağı aşikârdır. Tarihi boyunca sürekli önemli konumlarda bulunan İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi nin etkili yönetim yapısıyla günümüzde de bu konumunu sürdürmektedir. Gerek katılımcı yönetim anlayışı gerekse kalkınma odaklı projeleriyle İzmir odaklı bölgesel gelişmede önemli bir rol üstlenmektedir. 16

17 KAYNAKÇA 1. İzmir Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı, 2009, İzmir 2. Güneşer-Demirci, Aytül (2003), Bölge Kalkınma Ajansları, Kamu Yönetimi Dünyası, Say:15, Yıl:4, Temmuz-Eylül 3. Çukurçayır, M. Akif (2009), Küreselleşme ve Türkiye de Yerel Yönetimler, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Gerekçesi (2004), 5. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Web Sitesi, Erişim Tarihi: Ildırar, Mustafa (2001), Bölgesel Kalkınma ve Gelişme Stratejileri, Nobel Yayıncılık, Ankara 7. Arslan, Kahraman (2005), Bölgesel Kalkınma Farklılıklarının Giderilmesinde Etkin Bir Araç: Bölgesel Planlama Ve Bölgesel Kalkınma Ajansları, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, İstanbul 8. Türkiye de Bölgesel Farklar ve Politikalar, TÜSİAD, 2003-İstanbul İletişim Kadir Efe ORUÇ Endüstri Mühendisi İBŞB-Strateji Geliştirme Müdürlüğü 17

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARABAĞLAR SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARABAĞLAR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARABAĞLAR SONUÇ RAPORU Tarih: 24 Aralık 2010 Katılımcı Düzeyi ve Profili: Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 35 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. EKLER: EK-1 : Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı

T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU. EKLER: EK-1 : Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı İÇİNDEKİLER: SUNUŞ: T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 I. MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI... 1 A. Tarihsel Süreç... 1 B. Gelişim Sürecinde Kent ve İşlevleri... 2 C. Feodalite

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Belediye meclisinin 13.07.2004 tarihli kararı ile kurulan Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğünün görevi 5216 sayılı yasanın

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1

KALKINMA KURULU ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ MAYIS 2016 TRC BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI İLERLEME RAPORU 2016/1 MAYIS 2016 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI ŞANLIURFA KENTLEŞME VE YAŞAM KALİTESİ İLERLEME RAPORU 2016/1 stajyer [Şirket adını yazın] 1 TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa)

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-4. Syf Sayfası :1-4. Syf Sayfası :6. Syf Yayın Tarihi :30.052014 Sayfası :5. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar da bir ilk

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atatürk Kültür Merkezi Alanı Atatürk Kültür Merkezi Alanı nın bağlı bulunduğu mevzuat, tarihsel bağlam, kimlik değerleri, kent içindeki özgün

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU

TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU TURKIYE DE YEREL YONETIMLER: Doç.Dr. Ahmet MUTLU YEREL YONETIMLERIN TARIHCESI Turkıyede yerel yonetımler 1839 Tanzımat Fermanı nı ızleyen donemde ve 1854 Kırım Savası sonrasında kurulmustur. Bu zamana

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇİĞLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 4 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 42 Katılımcı listesindeki Sayı: 31 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, ALSANCAK MAHALLESİ 2334 ADA 33 PARSELE AİT 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ALAN TANIMI Planlama çalışması gerçekleştirilen alan; İzmir İli, Konak

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü Kent Sağlık Profil Eğitimi İZMİR 19-20-21 ARALIK 2016 SKB-Eskişehir İZMİR SAĞLIKLI

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

Stratejik YönetimY. Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006

Stratejik YönetimY. Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 Stratejik YönetimY (Müşteri, Hizmet, Paydaş) Necmettin Oktay MEB-TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Haziran 2006 1 Vizyon Stratejik YönetimY Müşteri/paydaş Ürün/hizmet Kritik Performans Ölçüleri

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER: A-Misyon ve Vizyon : 2013 YILI FAALİYET RAPORU Misyonumuz: Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğinin misyonu; 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Yasası nda ve Birlik Tüzüğü nde

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar.

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Türkiye de Kalkınma Ajansları İlk Kalkınma Ajansı İzmir de

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI TEMMUZ 217 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

Opportunities For Demographic Change

Opportunities For Demographic Change Dr. Osman Gürün Metropolitan municipality mayor of Muğla of Regions and Cities ANALİZLER / ANALYSIS ANALİZLER / ANALYSIS Türkiye büyük bir demografik değişim geçirmektedir. Bu değişim 21. yüzyılda da devam

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KARŞIYAKA SONUÇ RAPORU Tarih: 8 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 36 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi

örnekengelsizkentlerprojesiörnekeng elsizkentlerprojesiörnekengelsizkentl erprojesiörnekengelsizkentlerprojesi T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ KARAMAN [Metni yazın] Sayfa 0 1. PROJENİN TANIMI 1.1. PROJENİN İSMİ: ÖRNEK ENGELSİZ KENT PROJESİ 1.2. PROJE ALANI: KARAMAN KENTSEL

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU

İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BAYRAKLI SONUÇ RAPORU Tarih: 23 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 19 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU

Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU Dr. GÜL ÜSTÜN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN HUKUKİ BOYUTU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER... ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 215 YILI TEMMUZ 215 ŞANLIURFA SUNUŞ Bilindiği üzere "Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar T.C. HENDEK BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hendek Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.05.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı. 2-Mecliste verilecek önergeler. 3-Birimlerden gelen önergeler. 1-(68/16)-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 04.04.2016 tarihli

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi

Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Sosyal Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İZKA Deneyimi Dr. Ergüder CAN İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri -19 Kasım 2009- Kalkınma Politikalarındaki Değişim Yönetimden Yönetişime Merkeziyetçi yaklaşımdan

Detaylı

performans programı 014 201 performans programı 02 03 performans programı 62 Ek 1 - Yılı Faaliyetleri - Maaliyetleri... 62 EK 2 - Performans Programı Süreci... 65 04 Tablo 1: Elektronik Ekipmanlar...25

Detaylı