TRANS BİREYLER İÇİN HUKUKİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRANS BİREYLER İÇİN HUKUKİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Siyah Pembe Üçgen Hukuk Dizisi - 3 TRANS BİREYLER İÇİN HUKUKİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

2 Trans Bireyler İçin Hukuki Bilgilendirme Kitapçığı Siyah Pembe Üçgen Hukuk Dizisi 3 Şubat 2012 Yayına Hazırlayan: Sinan Elitemiz Düzelti: Yavuz Cingöz Kitap Tasarımı: Yavuz Cingöz, Erdem Gür Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği Adres: Alsancak Mh Sk. No: 18/1 Konak, İzmir Telefon & Fax: E-Posta: URL: Bu kitapçık Olof Palme Merkezi tarafından finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği ile RFSL (İsveç) Örgütü tarafından yürütülen Trans Bireylerin Adalete Erişimi Projesi kapsamında yayına hazırlanmıştır. Yayın içeriğinin Olof Palme Merkezi nin görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir 1

3 TRANS BİREYLER İÇİN HUKUKİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Bu kitapçık sadece genel fikir vermek ve bilgilendirmek amacını taşımaktadır. Hazırlandığı sırada yürürlükte olan uygulamalar ve yasalar göz önüne alınmıştır. Hukuki meselelerde mutlaka avukatınızın yönlendirmelerini takip ediniz. 2

4 İçindekiler İnsan Hakları ve LGBTT Ayrımcılık a - Polis Merkezinde b - Evinizde c - Sokakta İdari Para Cezası Diğer Konular Cinsel İstismar Tehdit, hakaret, kötü muamele

5 İnsan Hakları ve LGBTT Bütün insan hakları belgelerinde yazdığı gibi insan hakları, insanın insan olmasından kaynaklı haklardır. Yani temel insan haklarının hayatta ifadesini bulabilmesi için gerekli tek şart insan olmaktır. Buna karşın, insan haklarının uygulama alanlarında eşitsizliklere dayalı uygulama sorunları yaşanabilmektedir. Kadına yönelik şiddet, travesti ve transseksüellere yönelik sistematik şiddet, aşağılama ve dışlama, etnik kökenlere dayalı ayrımcılık gibi konularda insan haklarına ilişkin ihlallerin yaşanmasındaki en temel nedeni toplumsal algılayış ve inanışlardır. LGBTT hakları da özü itibari ile insan hakları metinlerinde yer alan haklardır. Ancak hakların kullanılması bakımından yaşanan ayrımcılığa dayalı temel sorunlar nedeni ile hakların kullanımı LGBTT kişiler açısından geliştirilmesi zorunlu olmaktadır. Bu nedenle; LGBTT bireyler açısından tüm temel 4

6 haklara ilişkin sorunlar söz konusu olabilmektedir. Nefret suçları nedeni ile yaşama hakkının ihlalleri ve etkin araştırma yapılmaması, işkence ve kötü muamele yasağına ilişkin ihlaller, özellikle travesti ve transseksüeller için özgürlük ve güvenlik hakkının ihlali, özel yaşam ve aile hayatına saygı konusunda yaşanan sorunlar, örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde açılan davalar veya fiili engellemeler, ayrımcılık uygulamaları, bazı ülkelerde yaşanan mülkiyet ve miras sorunları gibi temel insan hakları normlarının uygulanışında tam bir eşitlik söz konusu değildir veya ihlal sonucunu doğuracak uygulamalar mevcuttur. 1 - Ayrımcılık Ayrımcılık, cins, ırk, etnik köken, tıbbi durum, dil, din, cinsel yönelim veya başkaca bir nedene dayanarak kişiler arası eşitsizliklerin kurulmasıdır. Ayrımcılık, bir kişiye ya da gruba, belli özelliklerinden dolayı ön yargılı davranmaya denir. Bu davranış, pozitif ya da negatif yönde olabilir. Ancak, ayrımcılık den- 5

7 diğinde genellikle negatif anlam anlaşılır. Ayrımcılık doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilir. Doğrudan ayrımcılık herhangi makul bir gerekçeye dayanmaksızın, yapılan düzenlemeler veya alınan kararlar veya başkaca yöntemlerle ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim veya başkaca bir nedenle kişiler arasında ayrım gözetmektir. Dolaylı ayrımcılık ise tarafsız bir yönde olmasına belirli tipte kişiler için uygulamada olumsuzluklar içerecek olan veya belirli grup kişilerin hakları kullanımı sağlamak amacı ile avantaj sağlayacak düzenleme veya işlemlerin yapılmamış düzenleme veya işlemlerden kaynaklanabilmektedir.1 1 Kaynak: 6

8 1.a - Polis Merkezinde Gözaltında uygulaması nedir? Bir kişinin, güvenlik kuvvetleri tarafından belli bir yerde, geçici olarak alıkonulması, yakalamadır. Yakalamanın gerçekleşmesinin ardından görevliler Cumhuriyet Savcılığı'na olay hakkında bilgi verirler. Savcının vereceği emir doğrultusunda işlem yapılır. Savcı kişinin serbest bırakılmasına karar verebileceği gibi gözaltına alınmasına da karar verebilir. Yani gözaltına alma kararını kolluk görevlileri değil, savcı vermektedir. Yakalama, kişiyi suçu işlerken rastlanılması, kaçma şüphesinin bulunması ve hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması gibi durumlarda gerçekleşebilir. Savcı kendisine kolluk tarafından iletilen bilgilere göre, bu tedbirin (gözaltına almanın) soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu işlediğini düşündürebilecek emarelerin varlığına bağlı olarak karar verir. 7

9 Polis gerekli gözaltı işlemlerini yapmadan ve gerekçe göstermeden kişiyi karakolda tutabilir mi? Hayır. Polis, kişiyi ancak belirli bir neden ile yakalayabilir. Kolluk görevlileri yakalamanın ardından derhal Cumhuriyet Savcısına olay hakkında bilgi vermek ve savcıdan aldığı emre göre hareket etmek zorundadır. Bunun dışında görevliler kişiyi herhangi bir sebep göstermeden, keyfi olarak alıkoyamaz. Gözaltında ne kadar tutulabilirim? İtiraz edebilir miyim? Gözaltı süresi 24 saati geçemez. Ancak toplu olarak işlendiği iddia edilen suçlarda, bu süre, hakim tarafından bir günden üç güne kadar uzatılabilir. Gözaltına alınan kişinin kendisi, avukatı, birinci veya ikinci dereceden akrabaları, derhal serbest bırakılması talebi ile itirazda bulunabilir. İtirazlar Sulh Ceza Mahkemesine yapılır. Hâkim, itirazı derhal inceler ve talebi yerinde görürse kişinin serbest bırakılmasına karar verir. 8

10 Gözaltına alındıktan sonra neden sağlık muayenesine götürülüyorum? Gözaltına alınma sırasında kişinin sağlık durumunun belgelenmesi, hem olayla ilgili hem de kollukta olabilecek kötü muamele ve işkencelerin belgelenmesi açısından önemli bir uygulamadır. Örneğin darp edildiği iddiası ile kolluğa başvuran şikayetçi, alınan sağlık raporu ile, söz konusu darbı belgeleyebilir. Ayrıca yakalama veya gözaltı sonrası kişinin güvenliği ve sağlığından kolluk birimleri sorumludur. Gözaltına alınma sırasındaki sağlık durumu ile sonrasındaki durum arasındaki fark, işkence ve kötü muamele iddialarında önemli bir delil olacaktır. Sağlık Muayenesi sırasında polis muayene odasında bulunabilir mi? Doktor ile muayene edilen şahsın yalnız kalmaları, ve muayenenin bu şekilde gerçekleştirilmesi esastır. 9

11 Ancak doktor, kendi güvenliği açısından, polis memurunun odada bulunmasını talep edebilir. Bu durumda bir tutanak tutularak, muayene kolluk görevlisinin huzurunda gerçekleştirilir. Gözaltına alındığımı yakınlarıma veya arkadaşlarıma haber verebilir miyim? Yakalanan veya gözaltına alınan kişi istediği bir akrabasına, arkadaşına ya da uygun göreceği başka bir kişiye bu durumu haber verebilir. Avukat talep etme hakkım var mı? Gözaltında kendi avukatımı arayabilir miyim ya da barodan avukat talep edebilir miyim? Soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında kişinin bir müdafiye (avukata) erişim hakkı vardır. Müdafiîn, şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukukî yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz. 10

12 Eğer kişinin kendi avukatı yok ve seçebilecek durumu olmadığını beyan ederse, talebi halinde, kendisine baro tarafından bir avukat atanacaktır. Ayrıca kişi on sekiz yaşını doldurmamış ya da sağır veya dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede malûl ise ve bir avukatı yok ise, kişinin talebi aranmaksızın müdafi atanır. İfade vermek ne anlama gelir? İfade verme öncesinde, sırasında ve sonrasında ne yapmalıyım? İfade alma, kişinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesi anlamına gelir. İfade alınması öncesinde bir avukatla görüşebilir ve hukuki danışmanlık alabilirsiniz. İfadesi alınacak kişinin kimlik bilgileri alındıktan sonra, kendisine yüklenilen suç anlatılır. Kişi ifadesini verirken bir avukatın da hazır bulunmasını talep ederse, kendi avukatı ya da baro tarafından atanan 11

13 bir avukat, bu ifade sırasında hazır bulunmalıdır. Ancak müdafi (avukat) sadece hukukî yardımda bulunabilir, şüphelinin ifadesi alınırken şüpheliye sorulan soruya doğrudan cevap veremez, onun yerini aldığı izlenimi veren herhangi bir müdahalede bulunamaz. İfade veren şüphelinin beyanı, özgür iradesine dayanmalıdır. Dolayısıyla kolluk görevlileri de bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir veya tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapamaz, ifadesi alınan kişiyi yönlendiremez. Gözaltında verilen belgeleri imzalamak zorunda mıyım? İsteğiniz dışında ya da ifadelerinize aykırı bulduğunuz tutanakları imzalamak zorunda değilsiniz. Ancak göz önünde tutulması gereken husus, imzadan imtina ettiğiniz bu belgeler, sadece imzalamadığınız 12

14 için geçerliliklerini yitirmez. Ayrıca bazı belgelerde imzanızın olması lehinizedir. Tüm tutulma süreci boyunca imzalanmanız için verilen belgeleri dikkatlice okumanız önemlidir. Avukatınız varsa imzalamadan önce danışınız. Eğer imzalamanız için size verilen tutanaklarda, yanlış bulduğunuz ya da doğru olmadığını düşündüğünüz noktalar varsa, tutanağa bu hususların eklenmesini talep edebilirsiniz. Bir avukat müvekkili aleyhine konuşabilir ya da işlem yapabilir mi? Avukatımın bana imza atmak istemediğim bir belgeye imza attırmaya zorlama hakkı var mıdır? CMK'dan gelen avukatımın değiştirilmesini talep edebilir miyim? Hayır. Avukatınız sizin haklarınızın korunması için yanınızdadır. Avukatınız gerçekleştirilen işlemlerin hukuka uygunluğunu, kanunlarda belirtilen haklarınızdan yararlandığınızı ve bu hakların gözardı edilmemesini, ihlal edilmemesini sağlamakla yükümlüdür. 13

15 Ancak aksi durumlarda barodan farklı bir müdafi atanmasını talep etme hakkınız mevcuttur. Karakolda hakarete maruz kaldığımda nasıl bir hukuksal yol izleyebilirim? Polis merkezinde kolluk görevlileri tarafından hakaret, kötü muamele ya da işkenceye maruz kaldığınızda, polis merkezinde ya da Cumhuriyet Savcılığı'nda şikayette bulunabilirsiniz. Olayda fiziksel şiddet kullanımı varsa, mutlaka resmi bir sağlık kurumundan rapor alınmalıdır. Ayrıca olayın gerçekleştiği yer, görevlilerin kimlikleri ve tarih şikayet sırasında ayrıntılı olarak belirtilmesi, yararınıza olacaktır. Olayı kanıtlayacak her türlü delili bu şikayetiniz sırasında sunabilirsiniz. Tanıklar, polis merkezi kamera kayıtları, olayın öncesinde ve sonrasında alınmış sağlık raporları ilk akla gelen delillerdir. Böyle bir olayın gerçekleşmesi halinde baroya başvurarak, onlardan hukuki destek almanız yararınıza olacaktır. 14

16 1.b - Evinizde Polis evime gelip, evi arayabilir mi? Bir kişinin evinin aranması için hakim kararı gereklidir. Dolayısıyla kolluk kuvvetleri böyle bir karar olmadan ev veya iş yerine girerek arama yapamazlar. Gecikmesinde sakınca olan acil durumlarda ise savcının, eğer savcıya ulaşılamıyorsa kolluk amirinin yazılı emri ile arama yapılabilir. Ancak bu durum en geç 24 saat içinde hakim onayına sunulmalıdır. Ancak hakkında yakalama emri veya tutuklama kararı olan bir şahsın evi ya da iş yeri, hakim kararı olmadan da aranabilir. Kolluk kuvvetlerinin gireceği ve arama yapacağı ev mutlaka bu kişinin evi olmalıdır. Aynı şekilde suçüstü halinin olduğu olaylarda da hakim kararı olmadan ev ve işyeri aranabilir. Güneşin batışından 1 saat sonra ve güneşin doğmasından bir saat önce, yani kanunda gece olarak tanımlanan süreçte ev ve işyeri araması yapılamaz. 15

17 Polis arama öncesi bana ne tür bir belge ibraz etmelidir? Kişinin evi istisnalar dışında ancak hakim kararı ile aranabilir. Dolayısıyla arama öncesinde ilgili mahkeme kararı kolluk kuvvetlerince ibraz edilmelidir. Ancak gecikmesinde sakınca olan hallerde savcı tarafından verilmiş olan yazılı emir ibraz edilmelidir. Çok acil durumlarda ise kolluk amirinin yazılı emri gereklidir ve kolluk görevlileri arama öncesinde bu yazılı emri ibraz ederler. Arama sırasında yanımda kimler bulunabilir, avukatımı arayabilir miyim? Kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilecek ev aramaları mutlaka bir 3. kişinin huzurunda gerçekleşmelidir. Bu kişi komşunuz, arkadaşınız ya da akrabanız olabileceği gibi avukatınız da olabilir. 16

18 Arama sonrası bana hangi belgeler verilir? Arama sonrasında kolluk kuvvetlerince bir arama tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta arama sebebi, tarih, saat, aranılan yer, hazır bulunanlar ve aramayı yapan görevlilerin kimlik bilgileri yer alır. Ayrıca arama sırasında bir eşyaya ya da delile el konulması halinde de görevliler bu konuda bir tutanak hazırlarla. Bu tutanakta da el konulan tüm eşyaların tanımı ve miktarı belirtilmek zorundadır. Evimin usulsüz aranması nedeniyle şikayette bulunabilir miyim? Kişi, evinin usulsüz olarak aranmasına ilişkin olarak, aramayı gerçekleştiren görevliler hakkında savcılığa şikayette bulunarak, suç duyurusunda bulunabilir. Ayrıca ev veya işyerlerinde arama sırasında meydana gelen zararın tazmini için İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunulabilir. Bakanlığın bu talebi karşılamaması halinde de yetkili idare mahkemelerine başvurularak, tazminat talebi iletilir. 17

19 1.c - Sokakta Polis yolda yürürken beni durdurup, kimlik sorabilir mi? Kimlik taşımak yasal bir zorunluluktur ve kolluk kuvvetleri şüpheli bir durumda kimlik sorgulaması yapabilirler. Aynı şekilde sivil polisler de, yine şüpheli bir durumla karşılaştıklarında, kimlik sorgulaması yapabilirler. Ancak bu durumlarda sivil giyimli görevlilerin kendi kimliklerini de göstermeleri gereklidir. Genel Bilgi Toplama (GBT) nedir? Genel Bilgi Toplama (GBT) merkezi bir sistem aracılığı ile kişilerin kimlik bilgilerinin sorgulanmasıdır. Bu sorgulama ile kişi hakkında arama ya da yakalama emri olup olmadığı anlaşılır. 18

20 Polis beni yolda durdurup, arabamı arayabilir mi? Kişinin aracı ancak, evi ve işyerinin aranmasında olduğu gibi, hakim kararı ile gerçekleştirilebilir. Kolluk görevlileri şüphe üzerine kişinin aracını durdurarak, kimlik kontrolü yapabilirler ancak aracın içerisini aramaları için kural olarak, savcı ya da hakim izni gereklidir. İstisnai ve gecikmesinde sakınca olan çok acil durumlarda ise kolluk amirinin yazılı izni olmalıdır. Ve yine 24 saat içerisinde söz konusu arama hakim onayına sunulmalıdır. Polis hangi durumlarda üst arama yetkisine sahiptir? Kolluk kuvvetleri kaçma şüphesi olduğunda ya da bir olay ile ilgili delile ulaşacağını düşündüğü durumlarda, kişilerin üstlerini arayabilir. 19

21 Ancak kolluk görevlileri bu arama öncesinde kişiye, aramanın amacını kişiye belirtmelidir. Detaylı bir üst araması yapılacaksa, bu arama mutlaka kişinin mahremiyetine saygılı bir şekilde yapılmalıdır. Arama sırasında kişinin üzerinden çıkan ve görevliler tarafından el koyulan tüm eşyaların kaydı tutulmalı ve bu tutanak görevliler ve aranan kişi tarafından imzalanmalıdır. Ayrıca kişinin üzerinden çıkan belge ve dokümanları, aramayı gerçekleştiren görevli inceleyemez, okuyamaz. Bu inceleme ancak savcı tarafından gerçekleştirilebilir. Kolluk görevlileri restoran, kafe ya da benzeri bir yerden beni alarak polis merkezine götürebilir mi? Kolluk görevlileri makul bir şüphenin olmadığı durumlarda kimlik kontrolü yapamaz, üst araması gerçekleştiremez. Makul bir şüphenin olmaması veya söz konusu me- 20

22 kandan ya da buradaki kişilerden bir şikayet gelmediği sürece, kişi keyfi olarak mekandan dışarı çıkarılamaz, alıkonma, yakalama uygulanamaz veya gözaltına alınamaz. 21

23 2 - İdari Para Cezası 2005 yılında kabul edilerek yürürlüğe giren Kabahatler Kanunu'nun 1. maddesinde, kanunun toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla hazırlandığı belirtilmekte ve buna ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Kabahatin sözlük anlamı uygunsuz hareket, çirkin yakışıksız davranıştır. Örneğin sokağa çöp atmak bir suç değil fakat kabahat olarak tanımlanabilir. Bunun gibi suç sayılamayacak fakat yine de çevreye ve topluma rahatsızlık verecek eylemler bu kanun kapsamında tanımlanmakta ve karşılığında bazı yaptırımlar öngörülmektedir. Kabahatler Kanunu'nda yer alan kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir. Ancak söz konusu idari makamların verdiği idari yaptırım kararına karşı (örneğin idari para 22

24 cezası) yargıya başvurularak, cezanın iptal edilmesi talep edilebilir. Kabahat nedir? Kabahatler Kanununda yer alan tanıma göre kabahat; kanunda, karşılığında idari yaptırım uygulanılması öngörülen haksızlıktır. Bu kanunda şu kabahatler sayılmıştır; Emre aykırı davranış, Dilencilik, Kumar, Sarhoşluk, Gürültü, Rahatsız etme, İşgal, Tütün mamullerinin tüketilmesi, Kimliği bildirmeme, Çevreyi kirletme, Afiş asma, Silah taşıma. Bu kabahatlere uygulanacak yaptırımlar da şunlardır; İdari para cezası, Mülkiyetin kamuya geçirilmesi, İlgili Kanunlarda yer alan diğer tedbirler. İdari Para Cezası nedir? Hangi durumlarda idari para cezası kesilebilir? Kişinin, Kabahatler Kanununda düzenlenen kabahatleri gerçekleştirmesi halinde uygulanacak yaptırımlardan birisi de idari para cezasıdır. Ceza miktarı 23

25 kabahatin niteliğine göre kanun tarafından belirlenmiştir. İdari para cezası, yukarıda değinildiği üzere, suç teşkil etmeyen ancak kanunca kabahat sayılan fiillerin gerçekleştirilmesi neticesinde kesilir. Kabahatler Kanununda yer almamakla birlikte trafik para cezaları da idari para cezası kapsamındadır. Dolayısıyla çevreye rahatsızlık verme ve kirletme, gürültü, silah taşımanın yanı sıra trafik cezaları da bu kapsamda yeralır. Kabahatler Kanunu gerekçe gösterilerek kişi göz altına alınabilir mi? Hayır. Bir kişi Kabahatler Kanunu'nda yer alan kabahatler nedeniyle gözaltına alınamaz. Gözaltına alma kararı sadece savcı tarafından ve belirli şartlar oluştuğunda verilebilir. Kabahatler Kanunu'nda yer alan kabahatlere ilişkin olarak sadece bu kanunda sayılan yaptırımlar uygulanabilir ki bunlar; idari para cezası, 24

26 mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve diğer tedbirler olarak sıralanabilir. Kolluk görevlileri, Kabahatler Kanunu'na ilişkin bir idari para cezası kestikleri kişiyi, polis merkezinde tutabilir mi? Kolluk görevlileri idari para cezası kestikleri bir kişiyi keyfi olarak polis merkezinde tutamazlar. Görevliler kişiyi ancak kimliği tespit edilerek, ilgili tutanak ve cezanın kesilmesini sağlayacak süre için tutabilirler ve bunu makul bir sürede gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Bunun dışında, kolluk görevlilerinin kişiyi polis merkezi ya da herhangi bir yerde tutmaları keyfi bir uygulama olur ve suç teşkil eder. İdari para cezası kesildiğinde imzalamamak cezayı geçersiz kılar mı? Hayır. İdari para cezası tutanağını imzalamamak, bu 25

27 cezası geçersiz kılmaz. Cezanın geçerli olması için memurların imzası yeterlidir. Kesilen idari para cezalarını Karakolda ödemek zorunda mıyız? İdari para cezasının ödeme süreleri kanunda yer almaktadır ve kabahate göre 7 ila 30 gün arasında değişmektedir. Ayrıca kişiye tebliğ edilen tutanağın üzerinde de ödeme süresi belirtilmektedir. Bu süre içerisinde istenilen zamanda idari para cezası ödenebilir. Dolayısıyla idari para cezasının kesilmesinin hemen ardından, cezanın polis merkezinde ödenmesi bir zorunluluk değildir. İdari para cezasına itiraz edilebilir miyim? Bunun için bir avukata ihtiyacım var mı? Evet, para cezasına itiraz edilebilir. Bu itiraz için bir avukata ihtiyacınız yoktur. 26

28 İdari Para Cezalarına nasıl, hangi sürede ve nereye itiraz edebilirim? Gerekli belgeler nelerdir? (Örnek dilekçe) İdari para cezasına itiraz süreleri her bir kabahat için farklı olabilmektedir. Bu süreler size tebliğ edilen tutanağın üzerinde açıkça belirtilmiştir. Ancak genel olarak 7 ila 30 gün arasında değişmektedir. İdari para cezasının kesilmesinin ardından itiraz etmek isterseniz, en kısa sürede başvurmanız yararınıza olacaktır. İtiraz başvurunuzu Sulh Ceza Mahkemelerine yapabilirsiniz. Başvuru için bir itiraz dilekçesi yazmanız ve itiraz nedenlerinizi bu dilekçede belirtmeniz gereklidir. Ayrıca başvurunuza idari para cezası tutanağının ve nüfus cüzdanınızın bir kopyasını da eklemeniz gereklidir. İdari para cezasına itirazın sonuçları nedir? Söz konusu idari para cezasına itirazın ardından Sulh Ceza Mahkemesi itirazınızı değerlendirerek, bir 27

29 karar verir. Mahkeme bu kararı duruşmasız olarak verir yani sizin başvurunun ardından bir daha mahkemeye gitmeniz gerekli değildir. Karar, başvurucuya posta yolu ile tebliğ edilir. Mahkeme idari para cezasının hukuka uygun olmadığına karar verirse, cezayı iptal eder. Bu halde ceza yok sayılır. Ancak mahkeme söz konusu idari para cezasının hukuka uygun olarak kesildiğine karar verirse, ceza kesinleşir ve ödenmesi gerekir. 28

30 3 - Diğer Konular Cinsel İstismar Cinsel istismar, genel tanım olarak, kişilerin kendi rızaları olmadan başkaları tarafından cinsel olarak kötüye kullanılmaları, suistimal edilmeleri durumunu ifade eder. Cinsel istismar cinsel şiddetin bir parçasıdır; göz işaretiyle yapılanlardan tecavüze kadar uzanan geniş bir yelpazede cinsel istismar durumları söz konusu olabilmektedir. Türk Ceza Kanunu'nun maddelerinde Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Kanun bu suçlara cinsel saldırı ve cinsel taciz olarak iki başlıkta yer vermiştir. Cinsel saldırı, rızası olmayan veya herhangi bir sebepten dolayı (yaşının küçüklüğü veya akıl hastalığı) rızası kabul edilmeyen bir kişinin, fiziksel güç kullanımı, tehdit, korku, hile ve kandırma gibi zorlamalarla cinsel içerik taşıyan bir davranışa maruz kalmasıdır. Kanunda iki yıldan yedi yıla kadar ceza öngörülmüştür. Tecavüz olması durumunda ise (Fiilin vü- 29

31 cuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda) yedi yıldan on iki yıla kadar ceza verilebilir. Cinsel taciz ise cinsel saldırı boyutuna ulaşmayan fillerden oluşmaktadır. Kişinin cinsel yoldan rahatsız edilmesi olarak tanımlanabilir. Kanun taciz eden kişiye üç aydan iki yıla kadar para cezası verilebileceğini düzenlemiştir. Gerek cinsel saldırıya gerekse de cinsel tacize uğrayan mağdurların derhal en yakın polis merkezine ya da Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak, şikayetlerini iletmeleri gereklidir. Cinsel saldırı olaylarında derhal bir sağlık kuruluşuna başvurarak, muayene olunması ve durum ile ilgili rapor alınması önemlidir. Rahatsızlık verici olsa da sağlık kuruluşunda muayene olmadan banyo yapılmaması gereklidir. Ayrıca delil oluşturabileceği için, olay sırasında giyilen kıyafetlerin de değiştirilmemesi gereklidir. 2 2 Kaynak: 30

32 Tehdit, hakaret, kötü muamele T.C. Anayasasının 17. Maddesi "kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz." demektedir. Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 94 ve 95. maddeleri işkence ve kötü muameleyi suç saymakta ve cezai yaptırımlar içermektedir. Herhangi birisi ve/veya Güvenlik Güçleri (Polis, Jandarma, Özel Güvenlik) sana sokakta, evinde, parkta, barda, lokantada vb. yerlerde hakaret ederse, küfür ederse, senle dalga geçerse, seni tehdit ederse, senin özel yaşamınla ilgili sorular sorarsa, seni ifşa ederse kişinin haklarını ihlal ediyordur. Herhangi birisi ve/veya Güvenlik Güçleri (Polis, Jandarma, Özel Güvenlik) sana sokakta, evinde, parkta, barda, lokantada vb. yerlerde dayak atarsa, tükürürse, seni tekmelerse, tartaklarsa, coplarsa, sözlü ya da fiziksel cinsel tacizde bulunursa, kıyafetini veya aksesuarını zorla çıkartmak isterse, saçını çekerse haklarını ve/veya benzeri nitelikteki davranışlarda 31

33 bulunursa kişinin haklarını ihlal ediyordur.3 Bu durumda mağdur olan kişi mutlaka şikâyette bulunmalıdır. Savcının önüne çıkarsa şikâyette bulunabilir. Eğer kişinin zorla ifaden alınıp, ifade zorla imzalatıldıysa Savcının önünde bu ifadeyi reddetmelidir. Mutlaka doktor raporu almalıdır. Doktor raporunu alırken hem psikolojik hem de fiziksel rapor alınması faillerin cezalandırılmalarını sağlayabilir. Herhangi bir şekilde sözlü, cinsel veya fiziksel şiddete uğranırsa Adli Tıp kurumuna başvurup doktor rapor alabilir. Adli Tıp Kurumu yoksa en yakın Devlet veya Özel Hastaneye başvurulabilir. Eğer bir doktor rapor vermezse veya hastane ilgilenmezse, kişi, Türk Tabipler Birliğine şikâyet edebilir. Mağdur en kısa sürede İnsan hakları örgütleriyle ve barolarla bağlantıya geçmelidir. Dava açarak her türlü giderimi talep etme hakkına sahiptir. 3 Kaynak: 32

34

35 Siyah Pembe Üçgen İzmir Hukuki Destek Birimi Cinsel yöneliminizden ve/veya cinsiyet kimliğinizden dolayı uğradığınız hak ihlalleri ile ilgili hukuki yardım talebi için bize 7/24 ulaşabilirsiniz. Sabit Telefon: Cep Telefonu:

36

Trans Olmak Suç Değildir!

Trans Olmak Suç Değildir! Trans Olmak Suç Değildir! Anayasa ya göre herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet organları

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır.

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. halk için Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. Bu haklar varolusumuzdan, ileri gelir. Tüm cinsel haklar / üreme hakları yasalarla koruma altına alınmıstır., Hazırlayan : Eylem Karakaya. Illüstrasyonlar

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2016 / 2017 ÖĞRETİM YILI BÜTÜNLEME SINAVI OLAY ÇÖZÜMÜ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2016 / 2017 ÖĞRETİM YILI BÜTÜNLEME SINAVI OLAY ÇÖZÜMÜ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU 2016 / 2017 ÖĞRETİM YILI BÜTÜNLEME SINAVI OLAY ÇÖZÜMÜ 1. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 58.nci maddesine göre Avukatların, avukatlık veya

Detaylı

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu

Kanuni (Doğal) Hakim İlkesi Hakimlerin Tarafsızlığı Genel Olarak Hakimin Davaya Bakmasının Yasak Olduğu İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. Ceza Muhakemesi ve Ceza Muhakemesi Hukuku Kavramaları... 3 2. Ceza Muhakemesinin Amacı... 5 2.1. Genel Olarak... 5 2.2.

Detaylı

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42)

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) 5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel saldırı Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) Madde 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığı Nedir?

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığı Nedir? Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığı Nedir? Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Ayrımcılığı, bir kişiye cinsel yönelimi ve/veya cinsiyet kimliği ya da atfedilen kimlik nedeniyle benzer durumdaki

Detaylı

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir.

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir. 27 Mayıs 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26888 TEBLİĞ İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI

TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Çocukların Cinsel İstismarı Madde 103 (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG 30 Kasım 2006 OLAYLAR Başvuran Nezir Künkül 1949 doğumlu bir Türk

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ CİNSEL TACİZ ve AYRIMCILIĞI ÖNLEME YÖNERGESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ CİNSEL TACİZ ve AYRIMCILIĞI ÖNLEME YÖNERGESİ Bu kitapçık, İTÜ Senatosunun 11.09.2014 tarih ve 602 sayılı toplantısında onaylanan İstanbul Teknik Üniversitesi Cinsel Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Yönergesi ile bu yönergenin uygulanmasına ilişkin esaslar

Detaylı

/itu1773. /itu1773. /itu1773. /itu1773. /itu1773. /1773itu. İTÜ Mobil. itu.edu.tr

/itu1773. /itu1773. /itu1773. /itu1773. /itu1773. /1773itu. İTÜ Mobil. itu.edu.tr /itu1773 /itu1773 Bu kitapçık, İTÜ Senatosunun 11.09.2014 tarih ve 602 sayılı toplantısında onaylanan İstanbul Teknik Üniversitesi Cinsel Taciz ve Ayrımcılığı Önleme Yönergesi ile bu yönergenin uygulanmasına

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!!

Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!! Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!! Acı ve ızdırap veren, yaşam hakkını tehdit eden,temel bir insan hakkı ihlali olan şiddete DUR DE! KADINA KARŞI ŞİDDETE HAYIR! VE KONUK EVİ Şiddet Sadece

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

Durdurma Yakalama Gözaltı Arama Tutuklama

Durdurma Yakalama Gözaltı Arama Tutuklama A N K A R A B A R O S U Durdurma Yakalama Gözaltı Arama Tutuklama ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA Tel: (0.312) 416 72 00 Faks: (0.312) 309 22 37 www.ankarabarosu.org.tr ankarabarosu@ankarabarosu.org.tr

Detaylı

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI 6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET DDETİN ÖNLENMESİNE NE DAİR KANUNUN UYGULANMASI Türkiye önce aile içi şiddetin önlenmesi için; kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine

Detaylı

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI)

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) Sınav başlamadan önce Adınızı Soyadınızı T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Numaranızı okunaklı olarak yazınız. Sınav Talimatlarını okuyunuz. Dersin Adı : Ceza Usul Hukuku Adı

Detaylı

10 Mart 2016 Perşembe Günü Saat 09:30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları BİRİNCİ BÖLÜM

10 Mart 2016 Perşembe Günü Saat 09:30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları BİRİNCİ BÖLÜM 15/3/2016 10 Mart 2016 Perşembe Günü Saat 09:30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları BİRİNCİ BÖLÜM S. No B. No Başvuru Konusu Sonuç 1. 2013/3050 2. 2013/5880 3. 2013/6297 4.

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 1. GRUP : CEZA HUKUKU : AYDIN ŞEN : MEHMET OĞRAŞ Raporlama

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır.

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. KASTEN ÖLDÜRME HAYATA KARŞI SUÇLAR Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. (Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.) Nitelikli

Detaylı

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER. Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN

CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER. Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER Yrd. Doç. Dr. Selman DURSUN Cinsel Davranışın Boyutu CİNSEL SUÇLARIN BAĞLANTI VE AYIRIM NOKTALARI TABLOSU Vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyen (bedensel temas içermeyen) cinsel

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

SEKS İŞÇİLERİ İÇİN HAK İHLALLERİNE KARŞI ÖNEMLİ BİLGİLER BROŞÜRÜ

SEKS İŞÇİLERİ İÇİN HAK İHLALLERİNE KARŞI ÖNEMLİ BİLGİLER BROŞÜRÜ SEKS İŞÇİLERİ İÇİN HAK İHLALLERİNE KARŞI ÖNEMLİ BİLGİLER BROŞÜRÜ SEKS İŞÇİSİ OLMAK SUÇ DEĞİLDİR! MESLEĞİNİZ YÜZÜNDEN MAĞDURİYET YAŞAMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ! HAKLARINIZI BİLİN, KENDİNİZİ SAVUNUN! Bu broşürde

Detaylı

PROGRAM Eylül Avukatlar için Eğitici Eğitimler. Birinci Aşama: Hak Temelli Eğitimler. Point Hotel, Ankara

PROGRAM Eylül Avukatlar için Eğitici Eğitimler. Birinci Aşama: Hak Temelli Eğitimler. Point Hotel, Ankara Avukatlar için Eğitici Eğitimler Birinci Aşama: Hak Temelli Eğitimler PROGRAM 14-17 Eylül 2017 Point Hotel, Ankara 14 Eylül 2017 Perşembe 09.00 Kayıt Toplantı açılışı 09.30 Açış Konuşmaları Filiz Saraç,

Detaylı

5-Gürültü Kabahati: Kanunun 36. maddesinde gürültü kabahati, Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden

5-Gürültü Kabahati: Kanunun 36. maddesinde gürültü kabahati, Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden KABAHATLER KANUNU VE BU KANUNA GÖRE UYGULANACAK İDARI YAPTIRIMLAR Erkan YETKİNER E. Baş Hesap Uzmanı, YMM I. GİRİŞ Bilindiği üzere, 765 sayılı Türk Ceza Kanununda suçlar cürüm ve kabahatler olarak ayrılmaktadır.

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

YAŞAM BOYU DÖNEMLERİNE GÖRE KADIN CİNSİYETİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR / OLAYLAR

YAŞAM BOYU DÖNEMLERİNE GÖRE KADIN CİNSİYETİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR / OLAYLAR Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet gelir, eğitim düzeyi fark etmeksizin farklı toplum ve kültürlerin yaşadığı ortak bir sorundur ve dünyadaki bütün kadınlar kocaları, babaları, kardeşleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 MAYIS 2007 TARİHLİ 26528 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYINLANAN DEĞİŞİKLİKLERİ DE KAPSAYAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

2006 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu

2006 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu 2006 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu YAŞAM HAKKI ĐHLALLERĐ Yargısız Đnfazlar 44 914 Toplumsal Gösterilere Müdahalede Aşırı Güç Kullanımı 12 869 Dur ihtarı na Uymama ve Silah Kullanma Yetkisinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR NIZAMI KURBANOV BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/17968) Karar Tarihi: 2/12/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Burhan

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ

ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ ADLİ TIBBİ AÇIDAN ADLİ PSİKİYATRİ Prof. Dr. Faruk AŞICIOĞLU Adli Tıp Uzmanı &Tıbbi Biyoloji Bilim Dr. Adli Tıp Enstitüsü ADLİ PSİKİYATRİ NEDİR? ADLİ PSİKİYATRİST KİMDİR? Hukuki çatışmaların çözümünde psikiyatri

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ KONULAR Kabahatler Kanunu Kabahatler Kanununda; toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla; Kabahatlere ilişkin genel

Detaylı

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada;

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

MAĞDUR ÇOCUKLARA HUKUKİ YARDIM KONUSUNDA BAROLARIN YÜRÜTTÜKLERİ ÇALIŞMALARA BİR ÖRNEK

MAĞDUR ÇOCUKLARA HUKUKİ YARDIM KONUSUNDA BAROLARIN YÜRÜTTÜKLERİ ÇALIŞMALARA BİR ÖRNEK MAĞDUR ÇOCUKLARA HUKUKİ YARDIM KONUSUNDA BAROLARIN YÜRÜTTÜKLERİ ÇALIŞMALARA BİR ÖRNEK Harika SELİÇİ * İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi (Çocuk Mahkemeleri Komisyonu-Çocuk Hakları Komisyonu), 1989 yılından

Detaylı

ADLİ RAPORLAR. Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak.

ADLİ RAPORLAR. Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak. ADLİ RAPORLAR Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak. Amaç Hekimin Adli Olguya Yaklaşımı, Rapor İçeriğinde Bulunması Gerekenler, Rapor Türleri ve İlgili Yasal Düzenlemeler, Muayene ve Rapor Düzenlenmede Dikkat

Detaylı

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan;

Detaylı

MURAT EĞİTİM KURUMLARI

MURAT EĞİTİM KURUMLARI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ KANUN NO: 6526 KABUL TARİHİ: 21.02.2014 MADDE 1- Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca görevlendirilen ağır ceza mahkemelerinin görevlerine son verilmiştir.

Detaylı

Avukatlar için Eğitici Eğitimler TASLAK PROGRAM. 28 Eylül 1 Ekim Birinci Aşama: Hak Temelli Eğitimler. Wyndham Hotel, İzmir.

Avukatlar için Eğitici Eğitimler TASLAK PROGRAM. 28 Eylül 1 Ekim Birinci Aşama: Hak Temelli Eğitimler. Wyndham Hotel, İzmir. Avukatlar için Eğitici Eğitimler Birinci Aşama: Hak Temelli Eğitimler Grup I TASLAK PROGRAM 28 Eylül 1 Ekim 2017 Wyndham Hotel, İzmir 28 Eylül 2017 Perşembe 08.30 Kayıt Toplantı açılışı 09.00 Açış Konuşmaları

Detaylı

ZABITAYI İLGİLENDİREN MEVZUATLAR 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU

ZABITAYI İLGİLENDİREN MEVZUATLAR 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU ZABITAYI İLGİLENDİREN MEVZUATLAR 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU 3 İÇİNDEKİLER 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU; 01 MART 2006 TARİHİNDE EN SON HALİYLE DERLENMİŞTİR. 2 KABAHATLER KANUNU 4 BİRİNCİ KISIM 4 GENEL

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi: 1 Haziran 2005 Sayı: 25832 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara ÇHS 1. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu hariç TCK 6. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu dahil ÇKK 3. maddesi 18 yaşından küçüklere

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEF HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Eylül 2015 www.vdk.gov.tr ÜCRETSİZDİR GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun 134 üncü maddesine göre vergi

Detaylı

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER İddianame içeriğinde müvekkilimize isnat edilen suçlara ilişkin olarak toplam 10 adet telefon görüşmesi yer almaktadır. Bu telefon görüşmelerinin; 2

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO-

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 01 KASIM 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 22 Mayıs 2012 Nr.ref: RK 244/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru no: KI 108/11 Başvurucular Myrteza Dyla Yüksek Mahkeme nin PN. Nr. 372/2011 sayı ve 13 Temmuz 2011 tarihli kararlarının Anayasaya

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

CEVAP ANAHTARI. Metin Soruları

CEVAP ANAHTARI. Metin Soruları Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku-I 2012-2013 Öğretim Dönemi BÜTÜNLEME SINAVI (25.01.2013-Cuma, Saat 15.30) Açıklamalar: 1. Sınav süresi 90 dakikadır. 2. Gerekçesiz mevzuat kullanılabilir.

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ERĠġĠMĠN ENGELLENMESĠ KARARI. Av. Mert ÇUBUKTAR ERYĠĞĠT HUKUK BÜROSU / ANKARA

ERĠġĠMĠN ENGELLENMESĠ KARARI. Av. Mert ÇUBUKTAR ERYĠĞĠT HUKUK BÜROSU / ANKARA ERĠġĠMĠN ENGELLENMESĠ KARARI Av. Mert ÇUBUKTAR ERYĠĞĠT HUKUK BÜROSU / ANKARA 14.09.2017 mert@eryigithukuk.com Sosyal paylaşım siteleri, online alışveriş siteleri, kariyer siteleri, akıllı telefonlar derken

Detaylı

Temmuz 2012'de yürürlüğe giren Yeni Borçlar Kanunu ile birlikte işverene işçiyi psikolojik ve cinsel tacizden koruma yükümlüğü getirildi.

Temmuz 2012'de yürürlüğe giren Yeni Borçlar Kanunu ile birlikte işverene işçiyi psikolojik ve cinsel tacizden koruma yükümlüğü getirildi. YASAL HAKLARIMIZI ÖĞRENELĠM MOBBĠNG NEDĠR? YAZAN: AV.ÖZLEM AYATA İş gücüne katılımlarının zaten çok düşük olduğu ülkemizde kadınların, çalışma hayatında uğradıkları, kadın olmalarından kaynaklı ayrımcılık,

Detaylı

Çalışan Hakları ve Güvenliği Rehberi

Çalışan Hakları ve Güvenliği Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Beyaz Kod Birimi Çalışan Hakları ve Güvenliği Rehberi Sağlık çalışanlarımızın güvenli ortamlarda ve yüksek

Detaylı

HUKUKDIŞI, KEYFİ VE KISAYOLDAN İNFAZLARIN ETKİLİ BİÇİMDE ÖNLENMESİ VE SORUŞTURULMASINA DAİR PRENSİPLER

HUKUKDIŞI, KEYFİ VE KISAYOLDAN İNFAZLARIN ETKİLİ BİÇİMDE ÖNLENMESİ VE SORUŞTURULMASINA DAİR PRENSİPLER 287 HUKUKDIŞI, KEYFİ VE KISAYOLDAN İNFAZLARIN ETKİLİ BİÇİMDE ÖNLENMESİ VE SORUŞTURULMASINA DAİR PRENSİPLER Ekonomik ve Sosyal Konseyin 1989 tarihli ve 1989/65 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir. Önleme

Detaylı

HÜKÜM GİYMEMİŞ BİR TUTUKLUNUN HASTANEYE SEVKİ (KISITLAMALI YA DA KISITLAMASIZ)

HÜKÜM GİYMEMİŞ BİR TUTUKLUNUN HASTANEYE SEVKİ (KISITLAMALI YA DA KISITLAMASIZ) HÜKÜM GİYMEMİŞ BİR TUTUKLUNUN HASTANEYE SEVKİ (KISITLAMALI YA DA KISITLAMASIZ) (1983 Ruh Sağlığı Yasası, Bölüm 48) 1. Hasta Adı 2. Bakımınızdan sorumlu kişinin ismi (sorumlu klinik tedavi uzmanınız ) 3.

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÖRNEKLERİ

ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÖRNEKLERİ ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÖRNEKLERİ Örnek Belgenin Adı 1. Soruşturma Emri 2. Toplu Olaylarda Soruşturma Emri 3. Kopya Tutanağı 4. Kopya İşlemi Bildirim Yazısı 5. Soruşturulan Öğrenci Hakkında Tedbir

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. Ceza Hukuku Genel Hükümler İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Ceza Hukuku Genel Hükümler -1. CEZA HUKUKUNUN TANIMI... 1 I. Ceza Hukukunun Tanımı... 1-2. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE YORUM... 2 I. Ceza Hukukunun Kaynakları... 2 II. TCK ile

Detaylı

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 23 OCAK 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ YAŞAM HAKKI İHLALLERİ ÖLÜ YARALI YARGISIZ İNFAZ (Keyfi Öldürme,

Detaylı

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU TEDBİRLER

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU TEDBİRLER KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU TEDBİRLER 1-Şiddet Fiziksel bir gücün veya herhangi bir baskının bilerek veya isteyerek bireyin kendisine, başka birisine veya bir gruba yöneltilmesi ve bunun

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M.A. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/220) Karar Tarihi: 20/1/2016 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR GİZLİLİK TALEBİ KABUL Başkan ler

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri 2. Suçun Yapısal Unsurları 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler 5. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 1 6. Yatırım

Detaylı

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin SAĞLIK HİZMETLERİ

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin SAĞLIK HİZMETLERİ Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin SAĞLIK HİZMETLERİ SORULAR & YANITLAR MÜLTECİLER İÇİN ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK Şubat 2016 Güncellemesi Türkiye ye sığındım. Sağlık hizmetlerinden ücretsiz

Detaylı

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : ERZURUM POLAT RENAISSANCE OTELİ TOPLANTI TARİHİ : 22.09.2012 GRUP ADI : 1. GRUP KONU : TMK 10 VE CMK 250 KONULARI GRUP

Detaylı

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ YÖNETİM VE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ YÖNETİM VE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTI KARAR TUTANAĞI Çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla 4 Ekim 2012 tarihli 28431 sayılı resmi gazete ile yayımlanan 2012/20 sayılı Başbakanlık

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. Önsöz Uluslararası Savcılar Birliği, 1995

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçlar. kanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçlar. kanlığı T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçlar ları Araştırma rma Kurulu Başkanl kanlığı 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında YükümlY mlülük İhlalinde Adli ve İdari Yaptırımlar

Detaylı

2007: Avrupa Birliği Herkes İçin Fırsat Eşitliği Yılı

2007: Avrupa Birliği Herkes İçin Fırsat Eşitliği Yılı 2007: Avrupa Birliği Herkes İçin Fırsat Eşitliği Yılı Doç.Dr.Kadriye BAKIRCI İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi İTÜ İşletme Fakültesi, Hukuk Anabilim Dalı Email:bakirci@itu.edu.tr Avrupa Birliği

Detaylı

Cinsel İstismar Olgularında Muayene ve Örnek Almanın Yasal Sınırları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Mehmet Akif İnanıcı

Cinsel İstismar Olgularında Muayene ve Örnek Almanın Yasal Sınırları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Mehmet Akif İnanıcı Cinsel İstismar Olgularında Muayene ve Örnek Almanın Yasal Sınırları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Mehmet Akif İnanıcı Tıp Fakültesi, Adli Tıp AD Yasal düzenleme Mağdurun rızasının varlığında C.Savcısının

Detaylı

Genel Eşit Muamele Yasası

Genel Eşit Muamele Yasası Genel Eşit Muamele Yasası Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 10 soru 10 cevap Türkisch 1 AGG nin amacı nedir? AGG nin amacı, aşağıdaki sebeplerden dolayı mağduriyet oluşumunu engellemek ve mevcut

Detaylı