TRANS BİREYLER İÇİN HUKUKİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRANS BİREYLER İÇİN HUKUKİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Siyah Pembe Üçgen Hukuk Dizisi - 3 TRANS BİREYLER İÇİN HUKUKİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

2 Trans Bireyler İçin Hukuki Bilgilendirme Kitapçığı Siyah Pembe Üçgen Hukuk Dizisi 3 Şubat 2012 Yayına Hazırlayan: Sinan Elitemiz Düzelti: Yavuz Cingöz Kitap Tasarımı: Yavuz Cingöz, Erdem Gür Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği Adres: Alsancak Mh Sk. No: 18/1 Konak, İzmir Telefon & Fax: E-Posta: URL: Bu kitapçık Olof Palme Merkezi tarafından finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği ile RFSL (İsveç) Örgütü tarafından yürütülen Trans Bireylerin Adalete Erişimi Projesi kapsamında yayına hazırlanmıştır. Yayın içeriğinin Olof Palme Merkezi nin görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir 1

3 TRANS BİREYLER İÇİN HUKUKİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Bu kitapçık sadece genel fikir vermek ve bilgilendirmek amacını taşımaktadır. Hazırlandığı sırada yürürlükte olan uygulamalar ve yasalar göz önüne alınmıştır. Hukuki meselelerde mutlaka avukatınızın yönlendirmelerini takip ediniz. 2

4 İçindekiler İnsan Hakları ve LGBTT Ayrımcılık a - Polis Merkezinde b - Evinizde c - Sokakta İdari Para Cezası Diğer Konular Cinsel İstismar Tehdit, hakaret, kötü muamele

5 İnsan Hakları ve LGBTT Bütün insan hakları belgelerinde yazdığı gibi insan hakları, insanın insan olmasından kaynaklı haklardır. Yani temel insan haklarının hayatta ifadesini bulabilmesi için gerekli tek şart insan olmaktır. Buna karşın, insan haklarının uygulama alanlarında eşitsizliklere dayalı uygulama sorunları yaşanabilmektedir. Kadına yönelik şiddet, travesti ve transseksüellere yönelik sistematik şiddet, aşağılama ve dışlama, etnik kökenlere dayalı ayrımcılık gibi konularda insan haklarına ilişkin ihlallerin yaşanmasındaki en temel nedeni toplumsal algılayış ve inanışlardır. LGBTT hakları da özü itibari ile insan hakları metinlerinde yer alan haklardır. Ancak hakların kullanılması bakımından yaşanan ayrımcılığa dayalı temel sorunlar nedeni ile hakların kullanımı LGBTT kişiler açısından geliştirilmesi zorunlu olmaktadır. Bu nedenle; LGBTT bireyler açısından tüm temel 4

6 haklara ilişkin sorunlar söz konusu olabilmektedir. Nefret suçları nedeni ile yaşama hakkının ihlalleri ve etkin araştırma yapılmaması, işkence ve kötü muamele yasağına ilişkin ihlaller, özellikle travesti ve transseksüeller için özgürlük ve güvenlik hakkının ihlali, özel yaşam ve aile hayatına saygı konusunda yaşanan sorunlar, örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde açılan davalar veya fiili engellemeler, ayrımcılık uygulamaları, bazı ülkelerde yaşanan mülkiyet ve miras sorunları gibi temel insan hakları normlarının uygulanışında tam bir eşitlik söz konusu değildir veya ihlal sonucunu doğuracak uygulamalar mevcuttur. 1 - Ayrımcılık Ayrımcılık, cins, ırk, etnik köken, tıbbi durum, dil, din, cinsel yönelim veya başkaca bir nedene dayanarak kişiler arası eşitsizliklerin kurulmasıdır. Ayrımcılık, bir kişiye ya da gruba, belli özelliklerinden dolayı ön yargılı davranmaya denir. Bu davranış, pozitif ya da negatif yönde olabilir. Ancak, ayrımcılık den- 5

7 diğinde genellikle negatif anlam anlaşılır. Ayrımcılık doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilir. Doğrudan ayrımcılık herhangi makul bir gerekçeye dayanmaksızın, yapılan düzenlemeler veya alınan kararlar veya başkaca yöntemlerle ırk, dil, din, cinsiyet, cinsel yönelim veya başkaca bir nedenle kişiler arasında ayrım gözetmektir. Dolaylı ayrımcılık ise tarafsız bir yönde olmasına belirli tipte kişiler için uygulamada olumsuzluklar içerecek olan veya belirli grup kişilerin hakları kullanımı sağlamak amacı ile avantaj sağlayacak düzenleme veya işlemlerin yapılmamış düzenleme veya işlemlerden kaynaklanabilmektedir.1 1 Kaynak: 6

8 1.a - Polis Merkezinde Gözaltında uygulaması nedir? Bir kişinin, güvenlik kuvvetleri tarafından belli bir yerde, geçici olarak alıkonulması, yakalamadır. Yakalamanın gerçekleşmesinin ardından görevliler Cumhuriyet Savcılığı'na olay hakkında bilgi verirler. Savcının vereceği emir doğrultusunda işlem yapılır. Savcı kişinin serbest bırakılmasına karar verebileceği gibi gözaltına alınmasına da karar verebilir. Yani gözaltına alma kararını kolluk görevlileri değil, savcı vermektedir. Yakalama, kişiyi suçu işlerken rastlanılması, kaçma şüphesinin bulunması ve hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması gibi durumlarda gerçekleşebilir. Savcı kendisine kolluk tarafından iletilen bilgilere göre, bu tedbirin (gözaltına almanın) soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu işlediğini düşündürebilecek emarelerin varlığına bağlı olarak karar verir. 7

9 Polis gerekli gözaltı işlemlerini yapmadan ve gerekçe göstermeden kişiyi karakolda tutabilir mi? Hayır. Polis, kişiyi ancak belirli bir neden ile yakalayabilir. Kolluk görevlileri yakalamanın ardından derhal Cumhuriyet Savcısına olay hakkında bilgi vermek ve savcıdan aldığı emre göre hareket etmek zorundadır. Bunun dışında görevliler kişiyi herhangi bir sebep göstermeden, keyfi olarak alıkoyamaz. Gözaltında ne kadar tutulabilirim? İtiraz edebilir miyim? Gözaltı süresi 24 saati geçemez. Ancak toplu olarak işlendiği iddia edilen suçlarda, bu süre, hakim tarafından bir günden üç güne kadar uzatılabilir. Gözaltına alınan kişinin kendisi, avukatı, birinci veya ikinci dereceden akrabaları, derhal serbest bırakılması talebi ile itirazda bulunabilir. İtirazlar Sulh Ceza Mahkemesine yapılır. Hâkim, itirazı derhal inceler ve talebi yerinde görürse kişinin serbest bırakılmasına karar verir. 8

10 Gözaltına alındıktan sonra neden sağlık muayenesine götürülüyorum? Gözaltına alınma sırasında kişinin sağlık durumunun belgelenmesi, hem olayla ilgili hem de kollukta olabilecek kötü muamele ve işkencelerin belgelenmesi açısından önemli bir uygulamadır. Örneğin darp edildiği iddiası ile kolluğa başvuran şikayetçi, alınan sağlık raporu ile, söz konusu darbı belgeleyebilir. Ayrıca yakalama veya gözaltı sonrası kişinin güvenliği ve sağlığından kolluk birimleri sorumludur. Gözaltına alınma sırasındaki sağlık durumu ile sonrasındaki durum arasındaki fark, işkence ve kötü muamele iddialarında önemli bir delil olacaktır. Sağlık Muayenesi sırasında polis muayene odasında bulunabilir mi? Doktor ile muayene edilen şahsın yalnız kalmaları, ve muayenenin bu şekilde gerçekleştirilmesi esastır. 9

11 Ancak doktor, kendi güvenliği açısından, polis memurunun odada bulunmasını talep edebilir. Bu durumda bir tutanak tutularak, muayene kolluk görevlisinin huzurunda gerçekleştirilir. Gözaltına alındığımı yakınlarıma veya arkadaşlarıma haber verebilir miyim? Yakalanan veya gözaltına alınan kişi istediği bir akrabasına, arkadaşına ya da uygun göreceği başka bir kişiye bu durumu haber verebilir. Avukat talep etme hakkım var mı? Gözaltında kendi avukatımı arayabilir miyim ya da barodan avukat talep edebilir miyim? Soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında kişinin bir müdafiye (avukata) erişim hakkı vardır. Müdafiîn, şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukukî yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz. 10

12 Eğer kişinin kendi avukatı yok ve seçebilecek durumu olmadığını beyan ederse, talebi halinde, kendisine baro tarafından bir avukat atanacaktır. Ayrıca kişi on sekiz yaşını doldurmamış ya da sağır veya dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede malûl ise ve bir avukatı yok ise, kişinin talebi aranmaksızın müdafi atanır. İfade vermek ne anlama gelir? İfade verme öncesinde, sırasında ve sonrasında ne yapmalıyım? İfade alma, kişinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesi anlamına gelir. İfade alınması öncesinde bir avukatla görüşebilir ve hukuki danışmanlık alabilirsiniz. İfadesi alınacak kişinin kimlik bilgileri alındıktan sonra, kendisine yüklenilen suç anlatılır. Kişi ifadesini verirken bir avukatın da hazır bulunmasını talep ederse, kendi avukatı ya da baro tarafından atanan 11

13 bir avukat, bu ifade sırasında hazır bulunmalıdır. Ancak müdafi (avukat) sadece hukukî yardımda bulunabilir, şüphelinin ifadesi alınırken şüpheliye sorulan soruya doğrudan cevap veremez, onun yerini aldığı izlenimi veren herhangi bir müdahalede bulunamaz. İfade veren şüphelinin beyanı, özgür iradesine dayanmalıdır. Dolayısıyla kolluk görevlileri de bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir veya tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapamaz, ifadesi alınan kişiyi yönlendiremez. Gözaltında verilen belgeleri imzalamak zorunda mıyım? İsteğiniz dışında ya da ifadelerinize aykırı bulduğunuz tutanakları imzalamak zorunda değilsiniz. Ancak göz önünde tutulması gereken husus, imzadan imtina ettiğiniz bu belgeler, sadece imzalamadığınız 12

14 için geçerliliklerini yitirmez. Ayrıca bazı belgelerde imzanızın olması lehinizedir. Tüm tutulma süreci boyunca imzalanmanız için verilen belgeleri dikkatlice okumanız önemlidir. Avukatınız varsa imzalamadan önce danışınız. Eğer imzalamanız için size verilen tutanaklarda, yanlış bulduğunuz ya da doğru olmadığını düşündüğünüz noktalar varsa, tutanağa bu hususların eklenmesini talep edebilirsiniz. Bir avukat müvekkili aleyhine konuşabilir ya da işlem yapabilir mi? Avukatımın bana imza atmak istemediğim bir belgeye imza attırmaya zorlama hakkı var mıdır? CMK'dan gelen avukatımın değiştirilmesini talep edebilir miyim? Hayır. Avukatınız sizin haklarınızın korunması için yanınızdadır. Avukatınız gerçekleştirilen işlemlerin hukuka uygunluğunu, kanunlarda belirtilen haklarınızdan yararlandığınızı ve bu hakların gözardı edilmemesini, ihlal edilmemesini sağlamakla yükümlüdür. 13

15 Ancak aksi durumlarda barodan farklı bir müdafi atanmasını talep etme hakkınız mevcuttur. Karakolda hakarete maruz kaldığımda nasıl bir hukuksal yol izleyebilirim? Polis merkezinde kolluk görevlileri tarafından hakaret, kötü muamele ya da işkenceye maruz kaldığınızda, polis merkezinde ya da Cumhuriyet Savcılığı'nda şikayette bulunabilirsiniz. Olayda fiziksel şiddet kullanımı varsa, mutlaka resmi bir sağlık kurumundan rapor alınmalıdır. Ayrıca olayın gerçekleştiği yer, görevlilerin kimlikleri ve tarih şikayet sırasında ayrıntılı olarak belirtilmesi, yararınıza olacaktır. Olayı kanıtlayacak her türlü delili bu şikayetiniz sırasında sunabilirsiniz. Tanıklar, polis merkezi kamera kayıtları, olayın öncesinde ve sonrasında alınmış sağlık raporları ilk akla gelen delillerdir. Böyle bir olayın gerçekleşmesi halinde baroya başvurarak, onlardan hukuki destek almanız yararınıza olacaktır. 14

16 1.b - Evinizde Polis evime gelip, evi arayabilir mi? Bir kişinin evinin aranması için hakim kararı gereklidir. Dolayısıyla kolluk kuvvetleri böyle bir karar olmadan ev veya iş yerine girerek arama yapamazlar. Gecikmesinde sakınca olan acil durumlarda ise savcının, eğer savcıya ulaşılamıyorsa kolluk amirinin yazılı emri ile arama yapılabilir. Ancak bu durum en geç 24 saat içinde hakim onayına sunulmalıdır. Ancak hakkında yakalama emri veya tutuklama kararı olan bir şahsın evi ya da iş yeri, hakim kararı olmadan da aranabilir. Kolluk kuvvetlerinin gireceği ve arama yapacağı ev mutlaka bu kişinin evi olmalıdır. Aynı şekilde suçüstü halinin olduğu olaylarda da hakim kararı olmadan ev ve işyeri aranabilir. Güneşin batışından 1 saat sonra ve güneşin doğmasından bir saat önce, yani kanunda gece olarak tanımlanan süreçte ev ve işyeri araması yapılamaz. 15

17 Polis arama öncesi bana ne tür bir belge ibraz etmelidir? Kişinin evi istisnalar dışında ancak hakim kararı ile aranabilir. Dolayısıyla arama öncesinde ilgili mahkeme kararı kolluk kuvvetlerince ibraz edilmelidir. Ancak gecikmesinde sakınca olan hallerde savcı tarafından verilmiş olan yazılı emir ibraz edilmelidir. Çok acil durumlarda ise kolluk amirinin yazılı emri gereklidir ve kolluk görevlileri arama öncesinde bu yazılı emri ibraz ederler. Arama sırasında yanımda kimler bulunabilir, avukatımı arayabilir miyim? Kolluk kuvvetlerince gerçekleştirilecek ev aramaları mutlaka bir 3. kişinin huzurunda gerçekleşmelidir. Bu kişi komşunuz, arkadaşınız ya da akrabanız olabileceği gibi avukatınız da olabilir. 16

18 Arama sonrası bana hangi belgeler verilir? Arama sonrasında kolluk kuvvetlerince bir arama tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta arama sebebi, tarih, saat, aranılan yer, hazır bulunanlar ve aramayı yapan görevlilerin kimlik bilgileri yer alır. Ayrıca arama sırasında bir eşyaya ya da delile el konulması halinde de görevliler bu konuda bir tutanak hazırlarla. Bu tutanakta da el konulan tüm eşyaların tanımı ve miktarı belirtilmek zorundadır. Evimin usulsüz aranması nedeniyle şikayette bulunabilir miyim? Kişi, evinin usulsüz olarak aranmasına ilişkin olarak, aramayı gerçekleştiren görevliler hakkında savcılığa şikayette bulunarak, suç duyurusunda bulunabilir. Ayrıca ev veya işyerlerinde arama sırasında meydana gelen zararın tazmini için İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulunulabilir. Bakanlığın bu talebi karşılamaması halinde de yetkili idare mahkemelerine başvurularak, tazminat talebi iletilir. 17

19 1.c - Sokakta Polis yolda yürürken beni durdurup, kimlik sorabilir mi? Kimlik taşımak yasal bir zorunluluktur ve kolluk kuvvetleri şüpheli bir durumda kimlik sorgulaması yapabilirler. Aynı şekilde sivil polisler de, yine şüpheli bir durumla karşılaştıklarında, kimlik sorgulaması yapabilirler. Ancak bu durumlarda sivil giyimli görevlilerin kendi kimliklerini de göstermeleri gereklidir. Genel Bilgi Toplama (GBT) nedir? Genel Bilgi Toplama (GBT) merkezi bir sistem aracılığı ile kişilerin kimlik bilgilerinin sorgulanmasıdır. Bu sorgulama ile kişi hakkında arama ya da yakalama emri olup olmadığı anlaşılır. 18

20 Polis beni yolda durdurup, arabamı arayabilir mi? Kişinin aracı ancak, evi ve işyerinin aranmasında olduğu gibi, hakim kararı ile gerçekleştirilebilir. Kolluk görevlileri şüphe üzerine kişinin aracını durdurarak, kimlik kontrolü yapabilirler ancak aracın içerisini aramaları için kural olarak, savcı ya da hakim izni gereklidir. İstisnai ve gecikmesinde sakınca olan çok acil durumlarda ise kolluk amirinin yazılı izni olmalıdır. Ve yine 24 saat içerisinde söz konusu arama hakim onayına sunulmalıdır. Polis hangi durumlarda üst arama yetkisine sahiptir? Kolluk kuvvetleri kaçma şüphesi olduğunda ya da bir olay ile ilgili delile ulaşacağını düşündüğü durumlarda, kişilerin üstlerini arayabilir. 19

21 Ancak kolluk görevlileri bu arama öncesinde kişiye, aramanın amacını kişiye belirtmelidir. Detaylı bir üst araması yapılacaksa, bu arama mutlaka kişinin mahremiyetine saygılı bir şekilde yapılmalıdır. Arama sırasında kişinin üzerinden çıkan ve görevliler tarafından el koyulan tüm eşyaların kaydı tutulmalı ve bu tutanak görevliler ve aranan kişi tarafından imzalanmalıdır. Ayrıca kişinin üzerinden çıkan belge ve dokümanları, aramayı gerçekleştiren görevli inceleyemez, okuyamaz. Bu inceleme ancak savcı tarafından gerçekleştirilebilir. Kolluk görevlileri restoran, kafe ya da benzeri bir yerden beni alarak polis merkezine götürebilir mi? Kolluk görevlileri makul bir şüphenin olmadığı durumlarda kimlik kontrolü yapamaz, üst araması gerçekleştiremez. Makul bir şüphenin olmaması veya söz konusu me- 20

22 kandan ya da buradaki kişilerden bir şikayet gelmediği sürece, kişi keyfi olarak mekandan dışarı çıkarılamaz, alıkonma, yakalama uygulanamaz veya gözaltına alınamaz. 21

23 2 - İdari Para Cezası 2005 yılında kabul edilerek yürürlüğe giren Kabahatler Kanunu'nun 1. maddesinde, kanunun toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla hazırlandığı belirtilmekte ve buna ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Kabahatin sözlük anlamı uygunsuz hareket, çirkin yakışıksız davranıştır. Örneğin sokağa çöp atmak bir suç değil fakat kabahat olarak tanımlanabilir. Bunun gibi suç sayılamayacak fakat yine de çevreye ve topluma rahatsızlık verecek eylemler bu kanun kapsamında tanımlanmakta ve karşılığında bazı yaptırımlar öngörülmektedir. Kabahatler Kanunu'nda yer alan kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir. Ancak söz konusu idari makamların verdiği idari yaptırım kararına karşı (örneğin idari para 22

24 cezası) yargıya başvurularak, cezanın iptal edilmesi talep edilebilir. Kabahat nedir? Kabahatler Kanununda yer alan tanıma göre kabahat; kanunda, karşılığında idari yaptırım uygulanılması öngörülen haksızlıktır. Bu kanunda şu kabahatler sayılmıştır; Emre aykırı davranış, Dilencilik, Kumar, Sarhoşluk, Gürültü, Rahatsız etme, İşgal, Tütün mamullerinin tüketilmesi, Kimliği bildirmeme, Çevreyi kirletme, Afiş asma, Silah taşıma. Bu kabahatlere uygulanacak yaptırımlar da şunlardır; İdari para cezası, Mülkiyetin kamuya geçirilmesi, İlgili Kanunlarda yer alan diğer tedbirler. İdari Para Cezası nedir? Hangi durumlarda idari para cezası kesilebilir? Kişinin, Kabahatler Kanununda düzenlenen kabahatleri gerçekleştirmesi halinde uygulanacak yaptırımlardan birisi de idari para cezasıdır. Ceza miktarı 23

25 kabahatin niteliğine göre kanun tarafından belirlenmiştir. İdari para cezası, yukarıda değinildiği üzere, suç teşkil etmeyen ancak kanunca kabahat sayılan fiillerin gerçekleştirilmesi neticesinde kesilir. Kabahatler Kanununda yer almamakla birlikte trafik para cezaları da idari para cezası kapsamındadır. Dolayısıyla çevreye rahatsızlık verme ve kirletme, gürültü, silah taşımanın yanı sıra trafik cezaları da bu kapsamda yeralır. Kabahatler Kanunu gerekçe gösterilerek kişi göz altına alınabilir mi? Hayır. Bir kişi Kabahatler Kanunu'nda yer alan kabahatler nedeniyle gözaltına alınamaz. Gözaltına alma kararı sadece savcı tarafından ve belirli şartlar oluştuğunda verilebilir. Kabahatler Kanunu'nda yer alan kabahatlere ilişkin olarak sadece bu kanunda sayılan yaptırımlar uygulanabilir ki bunlar; idari para cezası, 24

26 mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve diğer tedbirler olarak sıralanabilir. Kolluk görevlileri, Kabahatler Kanunu'na ilişkin bir idari para cezası kestikleri kişiyi, polis merkezinde tutabilir mi? Kolluk görevlileri idari para cezası kestikleri bir kişiyi keyfi olarak polis merkezinde tutamazlar. Görevliler kişiyi ancak kimliği tespit edilerek, ilgili tutanak ve cezanın kesilmesini sağlayacak süre için tutabilirler ve bunu makul bir sürede gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Bunun dışında, kolluk görevlilerinin kişiyi polis merkezi ya da herhangi bir yerde tutmaları keyfi bir uygulama olur ve suç teşkil eder. İdari para cezası kesildiğinde imzalamamak cezayı geçersiz kılar mı? Hayır. İdari para cezası tutanağını imzalamamak, bu 25

27 cezası geçersiz kılmaz. Cezanın geçerli olması için memurların imzası yeterlidir. Kesilen idari para cezalarını Karakolda ödemek zorunda mıyız? İdari para cezasının ödeme süreleri kanunda yer almaktadır ve kabahate göre 7 ila 30 gün arasında değişmektedir. Ayrıca kişiye tebliğ edilen tutanağın üzerinde de ödeme süresi belirtilmektedir. Bu süre içerisinde istenilen zamanda idari para cezası ödenebilir. Dolayısıyla idari para cezasının kesilmesinin hemen ardından, cezanın polis merkezinde ödenmesi bir zorunluluk değildir. İdari para cezasına itiraz edilebilir miyim? Bunun için bir avukata ihtiyacım var mı? Evet, para cezasına itiraz edilebilir. Bu itiraz için bir avukata ihtiyacınız yoktur. 26

28 İdari Para Cezalarına nasıl, hangi sürede ve nereye itiraz edebilirim? Gerekli belgeler nelerdir? (Örnek dilekçe) İdari para cezasına itiraz süreleri her bir kabahat için farklı olabilmektedir. Bu süreler size tebliğ edilen tutanağın üzerinde açıkça belirtilmiştir. Ancak genel olarak 7 ila 30 gün arasında değişmektedir. İdari para cezasının kesilmesinin ardından itiraz etmek isterseniz, en kısa sürede başvurmanız yararınıza olacaktır. İtiraz başvurunuzu Sulh Ceza Mahkemelerine yapabilirsiniz. Başvuru için bir itiraz dilekçesi yazmanız ve itiraz nedenlerinizi bu dilekçede belirtmeniz gereklidir. Ayrıca başvurunuza idari para cezası tutanağının ve nüfus cüzdanınızın bir kopyasını da eklemeniz gereklidir. İdari para cezasına itirazın sonuçları nedir? Söz konusu idari para cezasına itirazın ardından Sulh Ceza Mahkemesi itirazınızı değerlendirerek, bir 27

29 karar verir. Mahkeme bu kararı duruşmasız olarak verir yani sizin başvurunun ardından bir daha mahkemeye gitmeniz gerekli değildir. Karar, başvurucuya posta yolu ile tebliğ edilir. Mahkeme idari para cezasının hukuka uygun olmadığına karar verirse, cezayı iptal eder. Bu halde ceza yok sayılır. Ancak mahkeme söz konusu idari para cezasının hukuka uygun olarak kesildiğine karar verirse, ceza kesinleşir ve ödenmesi gerekir. 28

30 3 - Diğer Konular Cinsel İstismar Cinsel istismar, genel tanım olarak, kişilerin kendi rızaları olmadan başkaları tarafından cinsel olarak kötüye kullanılmaları, suistimal edilmeleri durumunu ifade eder. Cinsel istismar cinsel şiddetin bir parçasıdır; göz işaretiyle yapılanlardan tecavüze kadar uzanan geniş bir yelpazede cinsel istismar durumları söz konusu olabilmektedir. Türk Ceza Kanunu'nun maddelerinde Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Kanun bu suçlara cinsel saldırı ve cinsel taciz olarak iki başlıkta yer vermiştir. Cinsel saldırı, rızası olmayan veya herhangi bir sebepten dolayı (yaşının küçüklüğü veya akıl hastalığı) rızası kabul edilmeyen bir kişinin, fiziksel güç kullanımı, tehdit, korku, hile ve kandırma gibi zorlamalarla cinsel içerik taşıyan bir davranışa maruz kalmasıdır. Kanunda iki yıldan yedi yıla kadar ceza öngörülmüştür. Tecavüz olması durumunda ise (Fiilin vü- 29

31 cuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda) yedi yıldan on iki yıla kadar ceza verilebilir. Cinsel taciz ise cinsel saldırı boyutuna ulaşmayan fillerden oluşmaktadır. Kişinin cinsel yoldan rahatsız edilmesi olarak tanımlanabilir. Kanun taciz eden kişiye üç aydan iki yıla kadar para cezası verilebileceğini düzenlemiştir. Gerek cinsel saldırıya gerekse de cinsel tacize uğrayan mağdurların derhal en yakın polis merkezine ya da Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak, şikayetlerini iletmeleri gereklidir. Cinsel saldırı olaylarında derhal bir sağlık kuruluşuna başvurarak, muayene olunması ve durum ile ilgili rapor alınması önemlidir. Rahatsızlık verici olsa da sağlık kuruluşunda muayene olmadan banyo yapılmaması gereklidir. Ayrıca delil oluşturabileceği için, olay sırasında giyilen kıyafetlerin de değiştirilmemesi gereklidir. 2 2 Kaynak: 30

32 Tehdit, hakaret, kötü muamele T.C. Anayasasının 17. Maddesi "kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz." demektedir. Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 94 ve 95. maddeleri işkence ve kötü muameleyi suç saymakta ve cezai yaptırımlar içermektedir. Herhangi birisi ve/veya Güvenlik Güçleri (Polis, Jandarma, Özel Güvenlik) sana sokakta, evinde, parkta, barda, lokantada vb. yerlerde hakaret ederse, küfür ederse, senle dalga geçerse, seni tehdit ederse, senin özel yaşamınla ilgili sorular sorarsa, seni ifşa ederse kişinin haklarını ihlal ediyordur. Herhangi birisi ve/veya Güvenlik Güçleri (Polis, Jandarma, Özel Güvenlik) sana sokakta, evinde, parkta, barda, lokantada vb. yerlerde dayak atarsa, tükürürse, seni tekmelerse, tartaklarsa, coplarsa, sözlü ya da fiziksel cinsel tacizde bulunursa, kıyafetini veya aksesuarını zorla çıkartmak isterse, saçını çekerse haklarını ve/veya benzeri nitelikteki davranışlarda 31

33 bulunursa kişinin haklarını ihlal ediyordur.3 Bu durumda mağdur olan kişi mutlaka şikâyette bulunmalıdır. Savcının önüne çıkarsa şikâyette bulunabilir. Eğer kişinin zorla ifaden alınıp, ifade zorla imzalatıldıysa Savcının önünde bu ifadeyi reddetmelidir. Mutlaka doktor raporu almalıdır. Doktor raporunu alırken hem psikolojik hem de fiziksel rapor alınması faillerin cezalandırılmalarını sağlayabilir. Herhangi bir şekilde sözlü, cinsel veya fiziksel şiddete uğranırsa Adli Tıp kurumuna başvurup doktor rapor alabilir. Adli Tıp Kurumu yoksa en yakın Devlet veya Özel Hastaneye başvurulabilir. Eğer bir doktor rapor vermezse veya hastane ilgilenmezse, kişi, Türk Tabipler Birliğine şikâyet edebilir. Mağdur en kısa sürede İnsan hakları örgütleriyle ve barolarla bağlantıya geçmelidir. Dava açarak her türlü giderimi talep etme hakkına sahiptir. 3 Kaynak: 32

34

35 Siyah Pembe Üçgen İzmir Hukuki Destek Birimi Cinsel yöneliminizden ve/veya cinsiyet kimliğinizden dolayı uğradığınız hak ihlalleri ile ilgili hukuki yardım talebi için bize 7/24 ulaşabilirsiniz. Sabit Telefon: Cep Telefonu:

36

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır.

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. halk için Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. Bu haklar varolusumuzdan, ileri gelir. Tüm cinsel haklar / üreme hakları yasalarla koruma altına alınmıstır., Hazırlayan : Eylem Karakaya. Illüstrasyonlar

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir.

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir. 27 Mayıs 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26888 TEBLİĞ İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI

TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Çocukların Cinsel İstismarı Madde 103 (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

Durdurma Yakalama Gözaltı Arama Tutuklama

Durdurma Yakalama Gözaltı Arama Tutuklama A N K A R A B A R O S U Durdurma Yakalama Gözaltı Arama Tutuklama ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA Tel: (0.312) 416 72 00 Faks: (0.312) 309 22 37 www.ankarabarosu.org.tr ankarabarosu@ankarabarosu.org.tr

Detaylı

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG 30 Kasım 2006 OLAYLAR Başvuran Nezir Künkül 1949 doğumlu bir Türk

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI 6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET DDETİN ÖNLENMESİNE NE DAİR KANUNUN UYGULANMASI Türkiye önce aile içi şiddetin önlenmesi için; kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

5-Gürültü Kabahati: Kanunun 36. maddesinde gürültü kabahati, Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden

5-Gürültü Kabahati: Kanunun 36. maddesinde gürültü kabahati, Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden KABAHATLER KANUNU VE BU KANUNA GÖRE UYGULANACAK İDARI YAPTIRIMLAR Erkan YETKİNER E. Baş Hesap Uzmanı, YMM I. GİRİŞ Bilindiği üzere, 765 sayılı Türk Ceza Kanununda suçlar cürüm ve kabahatler olarak ayrılmaktadır.

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31/10/2013-03/11/2013 SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 1. GRUP : CEZA HUKUKU : AYDIN ŞEN : MEHMET OĞRAŞ Raporlama

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!!

Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!! Şiddetli Geçimsizliğin Çözümü Şiddet Değildir!! Acı ve ızdırap veren, yaşam hakkını tehdit eden,temel bir insan hakkı ihlali olan şiddete DUR DE! KADINA KARŞI ŞİDDETE HAYIR! VE KONUK EVİ Şiddet Sadece

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

YAŞAM BOYU DÖNEMLERİNE GÖRE KADIN CİNSİYETİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR / OLAYLAR

YAŞAM BOYU DÖNEMLERİNE GÖRE KADIN CİNSİYETİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR / OLAYLAR Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet gelir, eğitim düzeyi fark etmeksizin farklı toplum ve kültürlerin yaşadığı ortak bir sorundur ve dünyadaki bütün kadınlar kocaları, babaları, kardeşleri

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ KONULAR Kabahatler Kanunu Kabahatler Kanununda; toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla; Kabahatlere ilişkin genel

Detaylı

SEKS İŞÇİLERİ İÇİN HAK İHLALLERİNE KARŞI ÖNEMLİ BİLGİLER BROŞÜRÜ

SEKS İŞÇİLERİ İÇİN HAK İHLALLERİNE KARŞI ÖNEMLİ BİLGİLER BROŞÜRÜ SEKS İŞÇİLERİ İÇİN HAK İHLALLERİNE KARŞI ÖNEMLİ BİLGİLER BROŞÜRÜ SEKS İŞÇİSİ OLMAK SUÇ DEĞİLDİR! MESLEĞİNİZ YÜZÜNDEN MAĞDURİYET YAŞAMAK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ! HAKLARINIZI BİLİN, KENDİNİZİ SAVUNUN! Bu broşürde

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada;

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya

Detaylı

MAĞDUR ÇOCUKLARA HUKUKİ YARDIM KONUSUNDA BAROLARIN YÜRÜTTÜKLERİ ÇALIŞMALARA BİR ÖRNEK

MAĞDUR ÇOCUKLARA HUKUKİ YARDIM KONUSUNDA BAROLARIN YÜRÜTTÜKLERİ ÇALIŞMALARA BİR ÖRNEK MAĞDUR ÇOCUKLARA HUKUKİ YARDIM KONUSUNDA BAROLARIN YÜRÜTTÜKLERİ ÇALIŞMALARA BİR ÖRNEK Harika SELİÇİ * İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi (Çocuk Mahkemeleri Komisyonu-Çocuk Hakları Komisyonu), 1989 yılından

Detaylı

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan;

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara ÇHS 1. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu hariç TCK 6. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu dahil ÇKK 3. maddesi 18 yaşından küçüklere

Detaylı

Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik

Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi: 1 Haziran 2005 Sayı: 25832 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

CEVAP ANAHTARI. Metin Soruları

CEVAP ANAHTARI. Metin Soruları Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku-I 2012-2013 Öğretim Dönemi BÜTÜNLEME SINAVI (25.01.2013-Cuma, Saat 15.30) Açıklamalar: 1. Sınav süresi 90 dakikadır. 2. Gerekçesiz mevzuat kullanılabilir.

Detaylı

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR

1.GRUP TARAFINDAN TESPİT EDİLEN SORUN VE SORULAR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : ERZURUM POLAT RENAISSANCE OTELİ TOPLANTI TARİHİ : 22.09.2012 GRUP ADI : 1. GRUP KONU : TMK 10 VE CMK 250 KONULARI GRUP

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI VERGİ İNCELEMELERİNDE MÜKELLEF HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Eylül 2015 www.vdk.gov.tr ÜCRETSİZDİR GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun 134 üncü maddesine göre vergi

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI KANUN YOLU

İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI KANUN YOLU 24 Eylül 2011 İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI KANUN YOLU I GENEL OLARAK 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 31.03.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak, 01.06.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun Birinci

Detaylı

Temmuz 2012'de yürürlüğe giren Yeni Borçlar Kanunu ile birlikte işverene işçiyi psikolojik ve cinsel tacizden koruma yükümlüğü getirildi.

Temmuz 2012'de yürürlüğe giren Yeni Borçlar Kanunu ile birlikte işverene işçiyi psikolojik ve cinsel tacizden koruma yükümlüğü getirildi. YASAL HAKLARIMIZI ÖĞRENELĠM MOBBĠNG NEDĠR? YAZAN: AV.ÖZLEM AYATA İş gücüne katılımlarının zaten çok düşük olduğu ülkemizde kadınların, çalışma hayatında uğradıkları, kadın olmalarından kaynaklı ayrımcılık,

Detaylı

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER İddianame içeriğinde müvekkilimize isnat edilen suçlara ilişkin olarak toplam 10 adet telefon görüşmesi yer almaktadır. Bu telefon görüşmelerinin; 2

Detaylı

ZABITAYI İLGİLENDİREN MEVZUATLAR 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU

ZABITAYI İLGİLENDİREN MEVZUATLAR 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU ZABITAYI İLGİLENDİREN MEVZUATLAR 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU 3 İÇİNDEKİLER 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU; 01 MART 2006 TARİHİNDE EN SON HALİYLE DERLENMİŞTİR. 2 KABAHATLER KANUNU 4 BİRİNCİ KISIM 4 GENEL

Detaylı

Çalışan Hakları ve Güvenliği Rehberi

Çalışan Hakları ve Güvenliği Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Beyaz Kod Birimi Çalışan Hakları ve Güvenliği Rehberi Sağlık çalışanlarımızın güvenli ortamlarda ve yüksek

Detaylı

HAKLARIMIZI BİLİYOR MUYUZ KULLANIYOR MUYUZ?

HAKLARIMIZI BİLİYOR MUYUZ KULLANIYOR MUYUZ? haklarınızı biliyor musunuz? 1 HAKLARIMIZI BİLİYOR MUYUZ KULLANIYOR MUYUZ? 2 haklarınızı biliyor musunuz? HAKLARINIZI BİLİYOR MUSUNUZ? GÖZALTINA ALINDIYSANIZ! EVİNİZ ARANMAK İSTENİYORSA! ÜSTÜNÜZ ARANMAK

Detaylı

ADLİ RAPORLAR. Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak.

ADLİ RAPORLAR. Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak. ADLİ RAPORLAR Emine Doğan Mevlana Ü. Tıp Fak. Amaç Hekimin Adli Olguya Yaklaşımı, Rapor İçeriğinde Bulunması Gerekenler, Rapor Türleri ve İlgili Yasal Düzenlemeler, Muayene ve Rapor Düzenlenmede Dikkat

Detaylı

6. 29 Şubat 2000 tarihli bir kararla Mahkeme, başvuru ile ilgili olarak kısmi kabuledilebilirlik kararı vermiştir.

6. 29 Şubat 2000 tarihli bir kararla Mahkeme, başvuru ile ilgili olarak kısmi kabuledilebilirlik kararı vermiştir. CONSEIL DE L'EUROPE Y.F. / TÜRKĐYE DAVASI AVRUPA KONSEYĐ İçtihat Metni Y.F. / TÜRKİYE DAVASI (24209/94) Strasbourg 22 Temmuz 2003 USULĐ ĐŞ LEMLER 1. Davanın nedeni, Türk vatandaşı olan Y.F'nin ("başvuran"),

Detaylı

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ YÖNETİM VE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ YÖNETİM VE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTI KARAR TUTANAĞI Çocuk istismarının önlenmesi ve istismara uğrayan çocuklara bilinçli ve etkin bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla 4 Ekim 2012 tarihli 28431 sayılı resmi gazete ile yayımlanan 2012/20 sayılı Başbakanlık

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçlar. kanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçlar. kanlığı T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçlar ları Araştırma rma Kurulu Başkanl kanlığı 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında YükümlY mlülük İhlalinde Adli ve İdari Yaptırımlar

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme Toplantısı ODTÜ KKM Ayla ALTUN ayla@metu.edu.tr Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, 16 Mart 2009 TOPLANTI PROGRAMI I. BÖLÜM (14:00 15:00) : 5651 Sayılı Kanun Hk. Genel

Detaylı

HÜKÜM GİYMEMİŞ BİR TUTUKLUNUN HASTANEYE SEVKİ (KISITLAMALI YA DA KISITLAMASIZ)

HÜKÜM GİYMEMİŞ BİR TUTUKLUNUN HASTANEYE SEVKİ (KISITLAMALI YA DA KISITLAMASIZ) HÜKÜM GİYMEMİŞ BİR TUTUKLUNUN HASTANEYE SEVKİ (KISITLAMALI YA DA KISITLAMASIZ) (1983 Ruh Sağlığı Yasası, Bölüm 48) 1. Hasta Adı 2. Bakımınızdan sorumlu kişinin ismi (sorumlu klinik tedavi uzmanınız ) 3.

Detaylı

İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA A Ç I K L A M A L A R

İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA A Ç I K L A M A L A R İSTANBUL NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA Duruşma ve Yürütmenin Durdurulması Taleplidir DAVACI VEKİLLERİ : Avukat Kazım Erkut GÜZEL : Av. Mehmet Ümit ERDEM Av. Sevgi DUTAR Av. Aziz AYTAÇ Av. Yeşinil

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 4857 SAYILI İŞ KANUNU, 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE SAİR MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARA İTİRAZ EDİLMESİ USULÜ 1. GİRİŞ Sanayi toplumunun

Detaylı

Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011

Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011 Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011 6112 SAYILI KANUNDA YAPTIRIMLAR İDARÎ YAPTIRIMLAR Uyarı İdari para cezası Program durdurma Yayın durdurma Lisans iptali ADLÎ YAPTIRIMLAR Hapis cezası İdari

Detaylı

T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ

T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ T U T U K L A M A v e T U T U K L A M A S Ü R E L E R İ Genel olarak tutuklamayla ilgili hükümler 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunumuzun Birinci kitap, Dördüncü kısmın İkinci Bölümünde 100. ve müteakibindeki

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11)

ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR. Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11) ĐKĐNCĐ DAĐRE KARAR Đclal KARAKOCA ve Hüseyin KARAKOCA v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 46156/11) Başkan Guido Raimondi Yargıçlar Danutė Jočienė Peer Lorenzen Dragoljub Popović Işıl Karakaş Nebojša Vučinić Paulo

Detaylı

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 Haziran 2013 Tarihlerinde, Hollanda Hükümeti tarafından desteklenen ve Adalet Akademisi

Detaylı

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR 25 KASIM ULUSLARARASI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR 25 KASIM ULUSLARARASI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR 25 KASIM ULUSLARARASI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ 2011 Türkiye Barolar Birliği Yayınları Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Türkiye

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÖLÜNÇ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 47695/09) KARAR STRAZBURG 20 Eylül 2011 İşbu karar nihai olup

Detaylı

Cinsel İstismar Olgularında Muayene ve Örnek Almanın Yasal Sınırları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Mehmet Akif İnanıcı

Cinsel İstismar Olgularında Muayene ve Örnek Almanın Yasal Sınırları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Mehmet Akif İnanıcı Cinsel İstismar Olgularında Muayene ve Örnek Almanın Yasal Sınırları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Mehmet Akif İnanıcı Tıp Fakültesi, Adli Tıp AD Yasal düzenleme Mağdurun rızasının varlığında C.Savcısının

Detaylı

ZARAR BEYANNAMESİ. Yukarıdaki bilgileri okuduktan sonra, ben bu formu tamamlayı kalbul ediyorum.

ZARAR BEYANNAMESİ. Yukarıdaki bilgileri okuduktan sonra, ben bu formu tamamlayı kalbul ediyorum. ZARAR BEYANNAMESİ Savcı dosja no #: Davalının adı: Mağdur taraf için uyarı: Kosova Cumhuriyeti Ceza Prosedür Kodunun 218. maddesine uygun olarak, soruşturma aşamasında ya da iddianamenin dosyalanmasının

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddesine göre hazırlanmıştır. 1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BAŞVURUCUNUN 1- T.C. KİMLİK

Detaylı

Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun

Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun DOMESTIC VIOLENCE HELP AT COURT Turkish AİLE İÇİ ŞİDDET Artık şiddetin sona ermesini istiyorsunuz Aile içi şiddeti ihbar edin ve mahkemede yardımcı olun Kadınlar İçin Aile İçi Şiddet Mahkemesi Savunma

Detaylı

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com

MASAK Şüpheli. Tebliğ 14.01.2014. www.gsghukuk.com MASAK Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 14.01.2014 www.gsghukuk.com Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Taslak 5337 sayılı Suç Gelirleri nin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 19 Ocak 2010 İşbu karar Sözleşme

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

HAKLARINIZI BİLİYOR MUSUNUZ? *GÖZALTINA ALINDIYSANIZ! Haklarınızı Biliyor musunuz?

HAKLARINIZI BİLİYOR MUSUNUZ? *GÖZALTINA ALINDIYSANIZ! Haklarınızı Biliyor musunuz? HAKLARINIZI BİLİYOR MUSUNUZ? *GÖZALTINA ALINDIYSANIZ! 1 / 26 *EVİNİZ ARANMAK İSTENİYORSA! *ÜSTÜNÜZ ARANMAK İSTENİYORSA! *HAK İHLALİNE MARUZ KALDIYSANIZ! NE YAPACAĞINIZI BİLİYOR MUSUNUZ? 10-17 Aralık İnsan

Detaylı

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin SAĞLIK HİZMETLERİ

Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin SAĞLIK HİZMETLERİ Türkiye de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin SAĞLIK HİZMETLERİ SORULAR & YANITLAR MÜLTECİLER İÇİN ÜCRETSİZ HUKUKİ DESTEK Şubat 2016 Güncellemesi Türkiye ye sığındım. Sağlık hizmetlerinden ücretsiz

Detaylı

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2015 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2015

KADIN DAYANIŞMA VAKFI 2015 YILI KADIN DANIŞMA MERKEZİ RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2015 KADIN DAYANIŞMA VAKFI THE FOUNDATION FOR WOMEN S SOLIDARITY Mithatpaşa Cad. 10/11 06410 Sıhhiye / ANKARA Tel: 312 430 40 05 432 07 82 Fax: 312 430 40 05 E-mail: kadindv@yahoo.com.tr KADIN DAYANIŞMA VAKFI

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE YER VE GÜNGÖR/TÜRKİYE (Başvuru no. 21521/06 ve 48581/07 KARAR STRAZBURG 7 Aralık 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

www.mainz.de/frauenbuero Kadına Karşı Şiddette İlk Yardım

www.mainz.de/frauenbuero Kadına Karşı Şiddette İlk Yardım www.mainz.de/frauenbuero Kadına Karşı Şiddette İlk Yardım Kadına Karşı Şiddette İlk Yardım Kadına karşı şiddetin bir çok yüzü vardır: taciz, hakaret, aşağılama, yıldırma, dayak, tecavüz. Bunlar, bir çok

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi İlke Beyanı: 3M çalışma ortamındaki herkes, kendisine saygıyla davranılmasını hak eder. Saygı göstermek, her bir kişiye eşsiz yetenekleri, geçmişi ve bakış

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

SON GELİŞMELER IŞIĞINDA İSEVİLERİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ. Av. Orhan Kemal Cengiz. Türkiye Protestan Kiliseleri Birliği Hukuk Danışmanı

SON GELİŞMELER IŞIĞINDA İSEVİLERİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ. Av. Orhan Kemal Cengiz. Türkiye Protestan Kiliseleri Birliği Hukuk Danışmanı SON GELİŞMELER IŞIĞINDA İSEVİLERİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ Av. Orhan Kemal Cengiz Türkiye Protestan Kiliseleri Birliği Hukuk Danışmanı Türkiye Avrupa Birliği ne uyum süreci çerçevesinde pek çok yasayı değiştirdi

Detaylı

Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı na

Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı na 1 Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı na Suç Duyurusunda Bulunan : (Avukat) Serdar ÖZTÜRK TCKN :18689107606 5 No lu L Tipi C. İ.K. C Blok No:9 SİLİVRİ/ İSTANBUL Şüpheliler Suç :1- Hüseyin ÇAPKIN- Suç Tarihinde

Detaylı

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1 MEVZUAT KRONİĞİ Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1) Avukatlık mesleği ile ilgili suçlar 1136 sayılı Avukatlık kanununda bir takım suçlar da yer almıştır. a) Yetkisi olmayanların avukatlık yapması suçu Levhada

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

Sigorta Sektörü Açısından Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Dr. Halit Başkaya

Sigorta Sektörü Açısından Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Dr. Halit Başkaya Sigorta Sektörü Açısından Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Dr. Halit Başkaya TANIM Kişisel Veri (*): Belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bütün bilgiler Ad, soyad Doğum

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye. (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI

Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye. (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Alipour ve Hosseinzadgan / Türkiye (6909/08, 12792/08 ve 28960/08) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI Aşağıdaki metin kararın resmi olmayan özetidir. Alipour dosyası Veteriner olan Başvuru sahibi 1999

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TANIM, İLKELER, MUKAYESELİ HUKUK, TARİHİ GELİŞİM

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TANIM, İLKELER, MUKAYESELİ HUKUK, TARİHİ GELİŞİM İÇİNDEKİLER Önsöz 7-8 İçindekiler 9-14 Kısaltmalar 15-18 Giriş 19-23 BİRİNCİ BÖLÜM TANIM, İLKELER, MUKAYESELİ HUKUK, TARİHİ GELİŞİM 1. TANIM 25 I. Sanık Kavramı 25 1. Kavram,Terim 25 2. Sanıklık Statüsünün

Detaylı

Kadın ve aile bireylerinin şiddetten korunmasına dair kanun tasarı taslağı

Kadın ve aile bireylerinin şiddetten korunmasına dair kanun tasarı taslağı Kadın ve aile bireylerinin şiddetten korunmasına dair kanun tasarı taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kadın ve aile bireylerinin şiddetten

Detaylı

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.

TAŞMAN & ŞANVER. Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen. TAŞMAN & ŞANVER Persembepazarı Cd. No 9 Kat: 5 / 402-404 Karaköy / İstanbul Tel: 90-212-245-4245 Fax : 90-212-245-4233 inbox@sanver.gen.tr BÜLTEN ELEKTRONİK İMZA Elektronik imza nedir? Başka bir elektronik

Detaylı

Şikâyetinizle ilgili polis soruşturması hakkında itirazda bulunma

Şikâyetinizle ilgili polis soruşturması hakkında itirazda bulunma Bu bilgiler, polis kuvveti tarafından 22 Kasım 2012 tarihinde ve sonrasında alınan şikâyetler hakkındadır. Eğer şikâyetiniz 22 Kasım 2012 tarihinden önce alındıysa, itirazınız, farklı bir sistem altında

Detaylı