Uluslararası Projelerimiz International Projects

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Projelerimiz International Projects"

Transkript

1 Uluslararası Projelerimiz International Projects 44 Faaliyet Raporu Annual Report 2011

2 Dünya siyasetini belirleyen en temel unsurlardan birisi enerjidir. Enerji güvenliği ise tüm ülkelerin enerji politikalarındaki yerini korumaya devam etmektedir. Global enerji piyasasında hâkimiyet petrol ve doğal gazdadır. Bu hâkimiyetin önümüzdeki yıllarda da korunacağı düşüncesi ile tüm ülkeler enerji güvenliğini sağlamak konusunda yaşanan ve yaşanılabilecek riskleri azaltmak için taşıma güzergâhlarının geliştirilmesi ve coğrafi kaynakların çeşitlendirilmesi yönünde aktif politikalar üretmektedir. Bu çeşitlilik arayışında maliyetin yanı sıra kesintisiz ve güvenli iletim de göz önünde bulundurulmaktadır. Bu bağlamda ekonomik açıdan uygun hem ulusal hem de uluslararası taşıma sistemleri ve güvenli bir sınır ötesi ticaret geliştirilmesinde enerji üreticileri, tüketicileri ve transit ülkeler arasındaki işbirliği temel şarttır. Doğu-Batı ve Kuzey-Güney enerji koridorlarının merkezinde yer almak üzere stratejiler geliştiren Ülkemiz, kesintisiz, uluslararası standartlarda, çevreye duyarlı ve güvenli yollarla petrol ve doğal gaz taşınması ile bağımsız ticari ihracat yollarının oluşturulması konularında önemli roller üstlenmiştir. Bilindiği üzere Ülkemiz, dünya hidrokarbon rezervlerinin %70 inden fazlasına sahip olan Hazar Havzası, Ortadoğu ve Güney Akdeniz ülkelerine komşu konumdadır. Ülkemiz, bu önemli avantajını, hem söz konusu kaynaklardan enerji ihtiyacının bir kısmını karşılayarak, hem de bu zengin kaynakları dünya pazarlarına ulaştıracak boru hattı projeleri geliştirerek maksimum düzeyde değerlendirmek istemektedir. Bu bağlamda, sektöründe lider ve uzman olan Şirketimiz, Ülkemizin enerji politikasına üst düzeyde katkı sağlamak amacıyla çeşitli petrol ve doğal gaz boru hattı projeleri geliştirmekte, geliştirilen projelere katılmaktadır. Energy is a vital element that governs world politics. On the other hand, energy security remains being a part of the energy policies of all countries. Petroleum and natural gas dominate the global energy market. With the idea of preservation of this domination, all countries are developing active policies through securing energy transport routes and geographic diversification of resources to reduce the possible risks related to energy security. In this search for diversity, continuous and secure transmission, as well as costs, are taken into consideration. Within this scope, the main condition for developing both national and international cost-effective transportation systems and a secure cross-border trade, is cooperation among energy suppliers, consumers and transit countries. Turkey, that creates strategies to position itself into the centre of East-West and North-South energy corridors, plays an important role in transportation of petroleum and natural gas in continuous, uninterruptible, environmentally-friendly, and secure ways at international standards, as well as development of independent trade routes. Our country is in the neighbourhood of Caspian Basin, Middle East and South Mediterranean countries, which have more than 70% of world s hydrocarbon reserves. Turkey aims to utilize this significant importance at its best, by meeting its energy demand from abovementioned reserves and developing pipeline projects to transport these resources to world markets. In this context, as the leader and expert in its sector, BOTAS develops a variety of pipeline projects and participates in projects developed in order to contribute to energy policy of Turkey at maximum level. 45

3 46 Faaliyet Raporu Annual Report 2011 Şirketimizin hâlihazırda dâhil olduğu projeler;» Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğal Gaz Boru Hattı (ITGI) Projesi,» Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan Avusturya Doğal Gaz Boru Hattı (Nabucco) Projesi,» Anadolu Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP),» Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TAP),» Irak-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Projesi,» Mısır-Türkiye (Arap) Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ve» Hazar Geçişli Türkmenistan-Türkiye-Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı Projesi dir. Türkiye Yunanistan İtalya Doğal Gaz Boru Hattı (ITGI) 2007 yılında işletmeye alınan Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı, Güney Avrupa Gaz Ringi nin ilk halkasını oluşturmaktadır yılında Yunanistan- İtalya bağlantısının da devreye alınmasıyla İtalya pazarına da erişim imkânı sağlanacaktır. Proje kapsamında, plato seviyede Yunanistan a 3,6 bcm/yıl ve İtalya ya 8 bcm/yıl olmak üzere toplam 11,6 bcm/yıl hacmindeki gazın Hazar kaynaklarından sağlanarak Türkiye üzerinden taşınması planlanmaktadır. Projenin kara kesimi Gümülcine (Komotini) den Yunan Adriyatik kıyısına kadar 592 km, deniz geçişi kesimi ise 212 km. uzunluğunda olup, azami derinlik m olarak öngörülmektedir yılında Roma da ülkelerin enerjiden sorumlu bakanları tarafından Hükümetlerarası Anlaşması (IGA) imzalanan proje, Hazar gazının Avrupa ya temininde önemli bir alternatif olabilecektir. Türkiye-Bulgaristan-Romanya- Macaristan Avusturya Doğal Gaz Boru Hattı (Nabucco) Projesi Ortadoğu ve Hazar Bölgesi doğal gaz rezervlerini Avrupa pazarlarına bağlamayı öngören Türkiye- Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya (Nabucco) Doğal Gaz Boru Hattı ile Avusturya nın Avrupa da önemli bir doğal gaz dağıtım noktası olma özelliğinden de faydalanılarak bölge ülkelerinin gaz taleplerindeki gelişmelere göre Batı Avrupa ya ulaşılması amaçlanmaktadır. The projects that BOTAŞ is currently involved with are as follows:» Turkey-Greece-Italy Natural Gas Pipeline (ITGI) Project,» Turkey Bulgaria Romania Hungary Austria Natural Gas Pipeline (Nabucco) Project,» Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline Project (TANAP),» Trans-Adriatic Natural Gas Pipeline Project (TAP),» Iraq-Turkey Natural Gas Pipeline Project,» Egypt-Turkey (Arab) Natural Gas Pipeline Project and» Trans-Caspian Turkmenistan - Turkey - Europe Natural Gas Pipeline Project. Turkey Greece Italy Natural Gas Pipeline (ITGI) Project Turkey-Greece Pipeline, which is the first phase of South European Gas Ring Project, was put into operation in Following the operation of Greece-Italy connection in 2018, this line will extend to Italy market. In the plateau period, 3.6 bcma gas to Greece and 8.0 bcma gas to Italy, a total of 11.6 bcma gas, will be transported to Europe from Caspian region via Turkey. 592 km-long onshore part of the project runs from Komotini to Greece s Adriatic coast and the offshore part is 212 km long. The maximum depth will be 1,450 m. The Project, of which Intergovernmental Agreement (IGA) was signed by relevant ministers of the countries in 2007, will be an important alternative in supply of Caspian gas to Europe. Turkey Bulgaria Romania Hungary Austria Natural Gas Pipeline (Nabucco) Project Turkey-Bulgaria-Romania-Hungary-Austria (Nabucco) Natural Gas Pipeline, which is developed to transport Caspian and Middle East gas to the European markets, aims to reach the Western European markets pursuant to gas demand variances of the region considering the fact that Austria is a gas hub at the European natural gas transportation system.

4 Mevcut şartlara bakıldığında, Azerbaycan(Şah Deniz), Irak, Türkmenistan ile diğer Hazar kaynaklarından temin edilecek doğal gazın taşınması öngörülmektedir. Uzun vadede Arap Doğal Gaz Boru Hattı ile Mısır ve İran başta olmak üzere diğer çevreleyen kaynaklardan da doğal gaz taşınması planlanmaktadır. Şubat 2002 de Şirketimiz, Bulgargaz (Bulgaristan), Transgaz (Romanya) ve OMV Erdgas (Avusturya) arasında projeye ilişkin ilk çalışmalar başlatılmıştır. Daha sonra MOL (Macaristan) şirketinin de katılımı ile 11 Ekim 2002 tarihinde İş Birliği Anlaşması imzalanmıştır. Nabucco hattının yapımı ile ilgili çalışmaların tek bir elden yürütülmesi amacı ile 2004 yılında Nabucco Uluslararası Doğal Gaz Boru Hattı Şirketi (NIC) kurulmuştur. Alman RWE firması 2008 yılında 6. ortak olarak projeye katılmıştır. Bu katılım sonrasında her bir ortağın hissesi %16,67 olarak yeniden belirlenmiştir. Ortaklardan MOL Şirketi %16,67 oranındaki hissesini, bağlı ortaklığı olan FGSZ Ltd. ye Kasım 2011 de devretmiştir. Nabucco Projesi başlangıç tasarımına göre, taşıma kapasitesi yakıt gazı hariç 31 bcm/yıl olan hattın teknik fizibilite çalışmalarının sonuçlarına göre besleme hatları dâhil boru hattı güzergâh uzunluğunun, km si Türkiye kesimi olmak üzere, toplam km olması planlanmıştır. Boru hattı ile ilgili Mühendislik ve ÇED çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve hattın yapım, işletme ve bakımından sorumlu olmak üzere Nabucco Doğal Gaz Boru Hattı İnşaat ve İşletmeciliği Ltd. Şti. (NNC Türkiye) 18 Haziran 2010 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdürmektedir. Halen projenin Türkiye kısmı mühendislik ve çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları Nabucco Yerel Şirketi (NNC Türkiye) tarafından yürütülmektedir. The gas produced in Azerbaijan (Shah Deniz), Iraq, Turkmenistan and other Caspian sources is planned to be the gas source for the line. In the long term, natural gas from other regional sources, mainly Egypt and Iran, is also planned to be transported. The initial studies on the project started among BOTAŞ, Bulgargaz (Bulgaria), Transgaz (Romania), OMV Erdgas (Austria), and MOL (Hungary) in February Afterwards, with the cooperation of MOL (Hungary), the Cooperation Agreement was signed on 11 October In order to centralise activities for construction of the line, Nabucco Gas Pipeline International Company (NIC) was established in In 2008 RWE Company of Germany became the 6th partner and share for each partner was set to 16,67%. MOL has transferred its shares to its subsidiary FGSZ Company in November According to the orginal design, transportation capacity of the line will be 31 bcma. According to results of technical feasibility studies, the total length of pipeline, including feeder lines, is 3,825 km; 2,512 km of which runs through Turkey. Nabucco National Company (NNC) of Turkey, which was established to be in charge of studies on engineering and Environmental Impact Assessment (EIA) as well as construction, operation and maintenance of the pipeline, is in operation since 18 June Currently, NNC Turkey is carrying out engineering and EIA studies. The Intergovernmental Agreement (IGA) was signed on 13 July 2009 and Project Support Agreement (PSA) was signed on 8 June Under today s conditions, studies are underway to change Nabucco design to start from Turkish-Bulgaria border, in order to receive Shah Deniz II Phase gas. Proje Ortakları arasında yapılan çalışmalar sonunda 13 Temmuz 2009 tarihinde Hükümetlerarası Anlaşma (IGA), 8 Haziran 2011 tarihinde ise Proje Destek Anlaşmaları (PSA) imzalanmıştır. Gelinen nokta itibarıyla, Şah Deniz II gazının Nabucco tarafından taşınabilmesi doğrultusunda, başlangıç Nabucco tasarımının Bulgaristan sınırından başlayacak şekilde değiştirilmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 47

5 Anadolu Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline Project (TANAP) 48 Faaliyet Raporu Annual Report 2011 Azerbaycan ın SOCAR şirketi ile Şirketimiz arasında, Şah Deniz Konsorsiyumu nun üreteceği Faz II gazından yıllık 10 milyar m³ hacmin BOTAŞ doğal gaz iletim sistemi kullanılarak Yunanistan veya Bulgaristan sınırından Avrupa tüketim noktalarına transit iletimine yönelik müzakereler yapılmıştır. Sonrasında, geniş kapsamlı bir Şirketlerarası Mutabakat Zaptı 7 Haziran 2010 tarihinde BOTAŞ ve Şah Deniz Konsorsiyumu (SDC) adına SOCAR tarafından İstanbul da imzalanmıştır. IGA ve Transit Anlaşmalar Paketi ise 25 Ekim 2011 tarihinde İzmir de imzalanmıştır. Bilahare, IGA da alternatif olarak kayıt altına alınan ve münhasır boru hattı projesi olarak tasarlanan ve daha sonra Anadolu Geçişli Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) olarak adlandırılan projeye yönelik olarak 24 Aralık 2011 tarihinde iki ülkenin Enerjiden Sorumlu Bakanları arasında Ankara da Hükümetlerarası Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Hükümetlerarası Mutabakat Zaptının hükümleri kapsamında yapılan çalışmaların sonucunda; 26 Haziran 2012 tarihinde Proje ile ilgili olarak Hükümetlerarası Anlaşma ve Ev Sahibi Ülke Anlaşması imzalanmıştır. Proje ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. According to the proceedings between BOTAŞ and SOCAR (Azerbaijan), negotiations on transit transportation of 10 bcma Shah Deniz Phase-II gas via BOTAŞ natural gas transmission system from Greek or Bulgarian border to Europe have been carried out. Later on, a well-rounded memorandum of understanding (MoU) was signed on 7 June 2010 in Istanbul between BOTAS and SOCAR, on behalf of Shah Deniz Consortium (SDC). Intergovernmental Agreement (IGA) and Transit Agreements Package was signed on 25 October 2011 in Izmir. The project, which was mentioned as an alternative in IGA and designed to use a seperate pipeline rather than BOTAS natural gas transmission system if necessary, was later named as Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline Project (TANAP). Moreover, the MoU was signed by relevant ministers on 24 December 2011 in Ankara. As a result of the studies conducted regarding the Intergovernmental Memorandum of Understanding items; Intergovernmental Agreement as well as Host Government Agreement were signed on 26 June Studies on the project are currently underway.

6 Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TAP) Avrupa ya gaz iletimi amacıyla İsviçre nin EGL Şirketi tarafından geliştirilen bu projenin başlangıç noktası Yunanistan ın Selanik şehridir. Bu noktaya kadar Türkiye ve Yunanistan ın mevcut altyapısının kullanılması öngörülmekte, Arnavutluk ve Adriyatik Denizini geçerek İtalya ya ulaşması planlanmaktadır. Projenin Temel Mühendislik çalışması Mart 2007 de tamamlanmış olup, detay mühendislik ve izinlere yönelik çalışmalar sürmektedir. EGL şirketi TAP ın yanında IAP (Ionian - Adriatic Pipeline) ile Batı Balkan Koridoruna açılımı da önermekte, TAP Projesinin Türkiye - Yunanistan - İtalya Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (ITGI) ile rekabet eden değil birbirini tamamlayan özellikte olduğunu vurgulamaktadır. Şirketimiz, TAP/IAP Projelerini, Batı Balkan/Adriyatik ülkelerine ve özellikle Arnavutluk, Kosova, Makedonya ve Bosna-Hersek Cumhuriyetlerine de gaz temini için değerlendirmektedir yılında TAP kapsamında Türk ve İsviçre Enerji Bakanlıkları arasında gaz transitinin de dahil olduğu geniş tabanlı bir Enerji İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Şirketimiz bu projeyi takip etmekte olup, yeterli gaz bulunduğu takdirde tekrar değerlendirecektir. Trans - Adriatic Natural Gas Pipeline Project (TAP) The project, developed by Swiss company EGL to supply gas to Europe, starts from the Greek city Thessaloniki. Up to that point, existing Turkish and Greek infrastructures are envisaged to be used. TAP comprises construction of a pipeline from that point to Italy through Albania crossing the Adriatic Sea. Basic engineering studies of the project were completed in March 2007, and currently detailed engineering studies and licence applications are being carried out. EGL proposes opening to West Balkan Corridor with IAP (Ionian-Adriatic Pipeline) in addition to TAP, and emphasizes that TAP Project is not a competitor of, but complementary to, Turkey-Greece-Italy Natural Gas Pipeline (ITGI) Project. Especially, BOTAŞ considers TAP and IAP Projects as a constituent to supply gas to West Balkan/Adriatic countries, especially Albania, Kosovo, Macedonia and Bosnia-Herzegovina. In 2009, within the context of TAP, Turkish and Swiss Ministries of Energy signed a broad based Memorandum of Understanding on Cooperation for Energy, including gas transit. BOTAŞ is following the developments on this project. If necessary gas is found then our Company will re-evaluate the project. 49

7 Irak Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Irak ın kuzeyinde yer alan doğal gaz sahaları için saha geliştirme, üretim, gaz işleme ve boru hattı yapımını içeren entegre bir proje 1996 yılında Irak ile imzalanan anlaşmalar ile gündeme gelmiştir yılında Irak ta meydana gelen yeni siyasi gelişmeler neticesinde Şirketimiz, TPAO ve Shell ile görüşmelere başlamıştır. Söz konusu üç şirket arasında 2008 yılında Irak tan Türkiye ye doğal gaz ihracatı konusunda bir Mutabakat Zaptı imzalanarak, çalışma Irak-Türkiye Gaz İhraç Projesi (ITGEP) adını almıştır. Mutabakat Zaptı nın ilgili taraflar için potansiyel doğal gaz arama ve üretim fırsatları ile komşu ülkelerle olası bağlantıları da içerecek şekilde Türkiye deki doğal gaz altyapısının değerlendirilmesi bakımından bir çerçeve oluşturacağı ve anlaşmanın Irak gibi ülkelerin kendi iç talepleri karşılandıktan sonra artan doğal gazı Türkiye ye ve Avrupa ya ihraç etmelerine imkân tanıyacağı belirtilmiştir. 15 Ekim 2009 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Irak Petrol Bakanlığı arasında Türkiye ile Irak arasında bir doğal gaz koridoru geliştirilmesine dair Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu Mutabakat Zaptı, Irak doğal gazının Türkiye ye ve Türkiye üzerinden Avrupa ya transit taşınması ile iki ülke arasında bir doğal gaz koridoru geliştirilmesini amaçlamaktadır. Iraq Turkey Natural Gas Pipeline Project An integrated project, involving field development, production, gas processing, and pipeline construction for natural gas reserves in Northern Iraq, came to the fore in 1996 after agreements signed with Iraq. Following the political developments in 2003 in Iraq; TPAO, Shell and BOTAŞ started negotiations. In 2008, parties signed a Memorandum of Understanding (MoU) for the purpose of exporting gas from Iraq to Turkey and the studies have been called Iraq-Turkey Gas Export Project (ITGEP). This MoU would be a framework for parties to study exploration and production of gas, possible interconnection with the neighbouring countries as well as the gas infrastructure of Turkey. Furthermore, this MoU will also provide opportunities for gas transmission to Turkey at first hand and later to Europe after covering Iraq s demand. A MoU on developing a natural gas corridor between Turkey and Iraq was signed between Turkish Ministry of Energy and Natural Resources and Iraqi Ministry of Oil on 15 October This MoU aims to develop a natural gas corridor between Iraq and Turkey by transporting Iraqi gas to Turkey and from there to Europe. 50 Faaliyet Raporu Annual Report 2011

8 Mısır - Türkiye (Arap) Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Egypt - Turkey (Arab) Natural Project Gas Pipeline Doğal gaz arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve doğal gaz arzının bir kısmının da Mısır dan sağlanması amacıyla Mısır-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı Projesi geliştirilmiştir. Ancak, sonraki gelişmeler neticesinde Mısır gazının Arap Doğal Gaz Boru Hattı ile Türkiye ye sevkiyatı gündeme gelmiştir. Arap Doğal Gaz Boru Hattı nın bir bölümü tamamlanmış olup, hâlihazırda Ürdün, Suriye ve Lübnan a Mısır gazı sağlanmaktadır. Mısır ın Arap Doğal Gaz Boru Hattı na tahsis edebileceği doğal gaz miktarı halen belirsizliğini korumaktadır. Hazar Geçişli Türkmenistan - Türkiye - Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Türkmenistan Türkiye - Avrupa Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ile Türkmenistan ın güneyindeki sahalarda üretilen doğal gazın Hazar geçişli bir boru hattı ile Türkiye ye ve Türkiye üzerinden Avrupa ya taşınması amaçlanmaktadır. Bu paralelde, 1998 yılında Türkiye ve Türkmenistan Devlet Başkanları tarafından bu projenin gerçekleştirilmesine yönelik bir Çerçeve Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmaya göre; 30 milyar m³ Türkmen gazının 16 milyar m³ ü Türkiye ye, 14 milyar m³ ü Avrupa ya taşınacaktır yılında, Şirketimiz ve Türkmenistan, Hidrokarbon Kaynaklarının Kullanımı İçin Türkmenistan Devlet Başkanı Nezdinde Yetkilendirilmiş Mercii arasında, 16 milyar m³ doğal gaz alımı için 30 yıl süreli Doğal Gaz Alım-Satım Anlaşması imzalanmıştır. Gazın henüz Türkiye sınırına ulaştırılamaması nedeniyle proje bekleme konumunda olup, bölgedeki şartların gelişimi kapsamında tekrar gündeme gelebilecektir. The Egypt-Turkey Natural Gas Pipeline Project was developed to diversify the supply sources and to meet some of Turkish gas demand by importing natural gas from Egypt. Considering the latest events, delivering gas from Egypt to Turkey by Arab Natural Gas Pipeline has come to the fore. Currently, the construction of the Arab Gas Pipeline is partially completed and Jordan, Syria and Lebanon are receiving Egyptian gas through this line. There is an uncertainty about the amount of gas Egypt can supply to this line. Trans - Caspian Turkmenistan - Turkey - Europe Natural Gas Pipeline Project Turkmenistan-Turkey-Europe Natural Gas Pipeline Project is aimed to transport natural gas produced in the regions of southern Turkmenistan with a pipeline via Caspian Sea to Turkey and then to Europe. A Framework Agreement was signed by the Presidents of the Republic of Turkey and Turkmenistan in 1998 for the implementation of the project. According to this agreement, 30 bcma Turkmen gas will be transported through this pipeline, of which 16 bcma to be supplied to Turkey and 14 bcma to Europe. A Natural Gas Sales and Purchase Agreement, with a capacity of 16 bcma and valid for 30 years, was signed in 1999 between BOTAS and the Competent Body authorised for the Use of Hydrocarbon Resources by the President of Turkmenistan. Since the gas has not reached to Turkey border yet the project is suspended and will be dealt with according to variation of regional circumstances. 51

9 İnsan Kaynakları ve Eğitim Human Resources and Organizational Development Kalite ve insana verilen önem bir kurumun kimliğidir yılı sonu itibarıyla 831 i Genel Müdürlüğümüzde, 1928 i bölge ve işletme müdürlüklerimiz ile bunlara bağlı birimlerde olmak üzere toplam 2759 personel istihdam edilmiştir. Value accorded to quality and human-being is the identity of an institution. As of end of 2011, the total number of personnel employed are of which 831 are located at the Headquarters and the rest personnel are in district and operation managements and at field services reporting to these managements. 30% Genel Müdürlük Headquarters 15% Natural Gas Operations District Management 5% LNG Operation Management 20% Petroleum Operations Management 11% 10% 9% Istanbul Operation Management Kayseri Operation Management Dortyol Operation Management Employee Breakdown by Division 52 Faaliyet Raporu Annual Report 2011

10 2011 yılı içinde toplam personel sayımızın %7 sine tekabül eden 175 yeni personel istihdam edilmiştir. Yeni işe başlayan personelimize 1 ay genel müdürlük, bölge ve işletme müdürlükleri gezdirilerek verilen oryantasyon eğitimi ile Şirketimizi ve faaliyetlerini yakından tanıma imkanı sağlanmıştır yılında, Şirketimiz personeli kendi uzmanlık dallarında bilgi ve becerilerini arttırmaları ve teknolojik gelişmeleri izleyebilmeleri amacıyla teknik, idari ve mali konularda düzenlenen 173 adet eğitim programına katılmışlardır. Kişi başına düşen eğitim ortalaması 20,1 saat olmuştur. Genel Müdürlüğümüzde 59 ve Taşra Teşkilatımızda 242 olmak üzere toplam 301 yüksek okul ve üniversite öğrencisi Şirketimizde staj yapmıştır. Ayrıca Eğitim ve Öğretim Yılında Genel Müdürlüğümüzde 81, Taşra Teşkilatımızda 119 olmak üzere toplam 200 meslek lisesi öğrencisine staj imkânı tanınmıştır. Dünyanın en iyileri sıralamasına girmiş üniversitelere 73 lisansüstü öğrenci burslu olarak gönderilmiştir. Bu öğrenciler eğitimlerini tamamladıktan sonra eğitim aldıkları alan ile ilgili müdürlüklerde/ daire başkanlıklarında BOTAŞ ailesine katılmaktadır. In 2011, 175 new personnel, which match up to 7% of our total headcount, were employed. By a 1-month long orientation period, which consists of visits to headquarters, district and operation managements, new employees get to know our company and operations. To increase the knowledge and abilities of our employees in their respective fields and to help them to follow technological innovations, our employees attended 173 training programmes in technical, managerial and financial fields in The average training time was 20.1 hours per person. BOTAS offered apprenticeships to 301 university students, 59 at our Headquarters and 242 at our field services. Furthermore, in academic year, 81 at our Headquarters and 119 at our field services, a total of 200 vocational high school students had apprenticeships at BOTAS. 73 scholars have been sent to top universities of the world as graduate students. These students will become a member of the BOTAS family at departments related with their fields of study after graduation. In 2011, 16 scholars have graduated and started to work at BOTAS, whereas 32 scholars in USA, 6 in UK and 2 in Germany are continuing their educations yılı içinde eğitimlerini tamamlayan 16 burslu öğrenci BOTAŞ ta göreve başlarken, 32 öğrenci Amerika da, 6 öğrenci İngiltere de ve 2 öğrenci Almanya da öğrenimlerine devam etmektedir. 53

11 Sosyal Faaliyetlerimiz ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Social Activities and Corporate Social Responsibility 54 Faaliyet Raporu Annual Report 2011

12 Personelimizin, bireysel performansını ve motivasyonunu arttırmanın yanı sıra Kurum içi iletişimi güçlendiren ve kaynaştırıcı yapısı olan sosyal faaliyetler de gerçekleştirilmektedir. Spor ve egzersiz ile çalışanlarımızın yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amacıyla açılan spor salonumuzdan tüm personelimiz yararlanmaktadır. Personelimizden oluşan futbol ve bowling takımları arasında her yıl düzenlenen turnuvalar ile yarışma koşullarında dostluklar daha da perçinlenmektedir. Ülkemiz spor faaliyetlerine katkıda bulunmak, kurumsal kimliğimizin oluşumuna yardımcı olmak ve personelimizin grup bilinci kazanmalarını sağlamak amacıyla 1989 yılında kurulan BOTAŞ Bayan Basketbol Takımı Türkiye Bayan Basketbol Liginde oynamaktadır. Ayrıca, personel çocuklarına yönelik basketbol kursları düzenlenerek onlara bu sporu sevdirmek amaçlanmıştır yılında kurulan ve Şirketimiz personelinden oluşan Türk Sanat Müziği koromuz, verdiği konserler ile faaliyetlerini devam ettirmektedir. Şirketimiz, Türkiye Kızılay Derneği ile yaptığı işbirliği çerçevesinde belirli periyotlarla kan bağışı kampanyası düzenlemektedir. Şirketimiz doğaya ve çevreye verdiği değeri, her yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Ağaç Dikme Bayramı ile göstermektedir. Doğal Gaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Yapracık tesislerinde düzenlenen bu tören, personelimizin ve ailelerinin katılımı ile piknik şölenine dönüşmektedir. Various social activities have been arranged in order to increase personal performance and motivation of personnel as well as strengthen internal communication. BOTAŞ Fitness Center, which is available to all personnel, was opened to improve life qualities of our employees by means of sports and exercise. Annual soccer and bowling tournaments, which are held regularly among teams consisting of personnel of the company, became a convenient tool for fostering friendships. BOTAŞ Women Basketball Team was founded in 1989 in order to contribute to sportive activities of Turkey, support corporate identity, and help our employees to gain team spirit. The team plays in the Turkish Women s Basketball League and has many national and international successes. In addition, several basketball courses for employees offspring have been held to develop a liking for this sport. BOTAŞ Turkish Classical Music Choir, comprised of BOTAS employees and established in 2001, performs regular concerts each year. BOTAŞ arranges blood donation campaigns periodically in collaboration with the Turkish Red Crescent Society. BOTAŞ Forestation Festival, a traditional activity held annually, is a perfect example of our commitment to the environment and nature. The festival, which includes a picnic activity, is celebrated with the participation of our personnel and their families in the Natural Gas Operations District Management Facilities at Yapracık. 55

13 Mali Durum Financial Status 56 Faaliyet Raporu Annual Report 2011

14 2011 yılında Şirketimizin dönen varlıklarının, varlıklar içindeki payı %81,61 olup, duran varlıkların payı ise %18,39 dur. Kaynaklar içinde, kısa vadeli yabancı kaynaklar %54,65; uzun vadeli yabancı kaynaklar %2,57; öz kaynaklar ise %42,77 oranında pay almıştır. Kaynak toplamı milyon TL olan Şirketimizin öz kaynak sermaye tutarı milyon TL dir. Varlıkların temini için sağlanan kaynaklarımız önceki döneme göre %23,05 oranında azalış göstermiştir. Öz Kaynak /Yabancı Kaynak oranı olan finansman yeterliliği oranı cari dönemde %74,75 tir. Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklara oranı olarak ifade edilen cari oran 1,49 olarak gerçekleşmiştir. Kısa sürede paraya çevrilebilir hazır değerler + menkul kıymetlerin, kısa vadeli yabancı kaynakları karşılama oranı (disponibilite oranı) 0,03 olarak gerçekleşmiştir. Kuruluşun borç karşılama (asit test) oranı (dönen varlıklar - stoklar / kısa vadeli yabancı kaynaklar) 1,38 dir. Şirketimiz dönen varlıklarından stokları çıkartıldığında kısa vadeli yabancı kaynaklarının % 138 ini karşılar durumdadır. Karlılık oranı; İşletme Faaliyet Karı/ Net Satışlar -% 5,86 dir. Diğer bir karlılık oranı olan Net Kar/ Net Satışlar ise -% 5,05 tir. Yıl içerisinde 252,1 milyon TL lik nakdi harcama, cari dönem yatırım harcamalarına ilişkin olarak 11,1 milyon TL kur farkı, 0,6 milyon TL faiz ve 1,35 milyon TL yatırımlara ilişkin ödenen komisyon bedelleri olmak üzere toplam 265,2 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. Dönemin cari gider gerçekleşmesi 865 milyon TL dir. Bunun 159 milyon TL si ise ilk madde ve malzeme giderlerinden, 224 milyon TL si personel, 232 milyon TL si dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet, 68 milyon TL si çeşitli giderler, 34 milyon TL si vergi, resim, harç giderleri, 110 milyon TL si amortisman, 38 milyon TL si finansman giderlerinden oluşmaktadır. In 2011, the share of current assets is 81.61% of entire assets and fixed assets is 18.39%. Among the total resources, current liabilities constitute 54.65%, fixed liabilities constitute 2.57%, and equity capital constitutes 42.77% of the resources. The sum of resources is 15,761 million TL, and the total amount of the capital in the equity is 1,830 million TL. Our resources provided for the assurance of assets have decreased by 23.05% relative to the previous period. Financial adequacy ratio, which is calculated by equity over liability ratio, is 74.75% in the current period. Current ratio, which is defined as circulating assets over current liabilities, is Cash (disponibility) ratio, which can be calculated as (cash and cash equivalents + stocks and bonds) / current liabilities, is Our Company s debt coverage (acid test) ratio (circulating assets - stocks / short-termed foreign fonds) is BOTAŞ can meet the 138% of short-termed foreign fonds after removing stocks from circulating assets. Profitability ratio, which is operating profit over net sales, is %. In addition, net profit over net sales is %. Total investment expenditure is million TL which covers million TL cash payment, 11.1 million TL exchange difference that is related to current period investment expenditure, 0.6 million TL interest rate difference and 1.35 million TL commission that is related to investment. Current expenditure is 865 million TL which covers 159 million TL raw materials cost, 224 million TL personnel expenditure, 232 million TL outsourcing expenditure, 68 million TL other expenditure 34 million TL taxes and other legal dues, 110 million TL depreciation and 38 million TL financing expense. 57

TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST

TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST SELAHATTİN ÇİMEN DEPUTY UNDERSECRETARY THE MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF TURKEY TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST BRUSSELS, BELGIUM OCTOBER 19-20,

Detaylı

ÜNĠVERSiTESĠ ULAġTIRMA VE LOJĠSTĠK BÖLÜMÜ LOJĠSTĠK KULÜBÜ 7.LOJĠSTĠK ZĠRVESĠ. 10 Mayıs 2010. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco Boru Hattı Projeleri

ÜNĠVERSiTESĠ ULAġTIRMA VE LOJĠSTĠK BÖLÜMÜ LOJĠSTĠK KULÜBÜ 7.LOJĠSTĠK ZĠRVESĠ. 10 Mayıs 2010. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco Boru Hattı Projeleri ĠSTANBUL ÜNĠVERSiTESĠ ULAġTIRMA VE LOJĠSTĠK BÖLÜMÜ LOJĠSTĠK KULÜBÜ 7.LOJĠSTĠK ZĠRVESĠ 10 Mayıs 2010 Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco Boru Hattı Projeleri Osman Z. Göksel BOTAġ BTC Proje Direktörü Nabucco

Detaylı

AVRUPA ENERJİ BORU HATLARI

AVRUPA ENERJİ BORU HATLARI AVRUPA ENERJİ BORU HATLARI GÜNEY GAZ KORİDORU PROJELERİ ÇELİK BORU İMALATÇILARI DERNEĞİ 2012 AVRUPA ENERJİ BORU HATLARI GÜNEY GAZ KORİDORU PROJELERİ 1. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP)

Detaylı

250 200 150 Production 100 Demand 1980 1990 2000 2007 2010 2020

250 200 150 Production 100 Demand 1980 1990 2000 2007 2010 2020 Enerji Koridoru Türkiye Doç. Dr. Yurdakul Yiğitgüden ODTÜ Mezunları Derneği 28.3.2009, Ankara Eneri Koridoru Türkiye Türkiye nin birincil enerji dengesi Hazar Bölgesi ve Türkiye BTC VE SCP Türkiye nin

Detaylı

NABUCCO PROJESİ, 28 MART 2009, ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ NABUCCO PROJESİ

NABUCCO PROJESİ, 28 MART 2009, ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ NABUCCO PROJESİ NABUCCO PROJESİ, 28 MART 2009, ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ NABUCCO PROJESİ VE TÜRKİYE H. Saltuk DÜZYOL BOTAŞ Genel Müdürü TÜRKİYE VE AB NİN DOĞAL GAZDA BAĞIMLILIK SORUNU Source: Nabucco-Pipeline.com AB NİN

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 217 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report 216-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report 2016-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

NABUCCO: ZORLANAN ENERJİ PROJESİ VE TÜRKİYE YE NE VAAT ETTİĞİ

NABUCCO: ZORLANAN ENERJİ PROJESİ VE TÜRKİYE YE NE VAAT ETTİĞİ NABUCCO: ZORLANAN ENERJİ PROJESİ VE TÜRKİYE YE NE VAAT ETTİĞİ (Nabucco: An Energy Project under Stress and What It Promises for Turkey) Ferruh Demirmen Bağımsız Petrol Danışmanı TMMOB 8. Enerji Sempozyumu

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report 216-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

(000 YTL) Faaliyet Raporu 2004 / Annual Report Genel Sigorta

(000 YTL) Faaliyet Raporu 2004 / Annual Report Genel Sigorta Faaliyet Raporu 2004 / Annual Report 2004 TÜRK YE GENEL S GORTA A.fi. 01.01.2004 / 31.12.2004 Dönemi Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulmufl Kar / Zarar Tablosu Inflation Adjusted Profit / Loss Statement

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

Dr.Sergiy Korsunsky Ambassador of Ukraine to Turkey

Dr.Sergiy Korsunsky Ambassador of Ukraine to Turkey Dr.Sergiy Korsunsky Ambassador of Ukraine to Turkey North, Central and South Corridors Some New Developments since CIS Oil & Gas Transportation 11 th Meeting Ukraine has got new President and new Government.

Detaylı

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2016 4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

Network Principles, Tariffs, International Integration and Re- Export Opportunities. H. Hakan ÜNAL (M.Sc.) Dr. iur. Cafer EMİNOĞLU

Network Principles, Tariffs, International Integration and Re- Export Opportunities. H. Hakan ÜNAL (M.Sc.) Dr. iur. Cafer EMİNOĞLU BOTAŞ TURKEY Network Principles, Tariffs, International Integration and Re- Export Opportunities H. Hakan ÜNAL (M.Sc.) Dr. iur. Cafer EMİNOĞLU BOTAŞ Gas Transmission Management European Gas Conference

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

Türkiye nin Bölgesel Piyasalara Entegrasyonu Kısa Sorular

Türkiye nin Bölgesel Piyasalara Entegrasyonu Kısa Sorular Türkiye nin Bölgesel Piyasalara Entegrasyonu Kısa Sorular Barış Sanlı 1 Bölgesel Piyasalara Entegrasyon - Türkiye enerji sistemindeki bazı anahtar parametreler - Petrol - Doğal gaz - Elektrik - Karbon

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Financial Report 216 4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Akfen GYO 31.12.216 Individual CMB Report

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI (The Uniform Chart Of Accounts)

TEK DÜZEN HESAP PLANI (The Uniform Chart Of Accounts) TEK DÜZEN HESAP PLANI (The Uniform Chart Of Accounts) 100 Kasa Cash 101 Alınan Çekler Cheques Received 102 Bankalar Banks 103 Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-) Cheques Given and Payment Orders(-) 108 Diğer

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER TÜRKİYE BİRİNCİL ENERJİ TALEBİ Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 61% Son 13 yılda: Politik istikrar 77 124 İsikrarlı ekonomik büyüme İyileşen

Detaylı

COMPANY INFORMATION FİRMAMIZ HAKKINDA

COMPANY INFORMATION FİRMAMIZ HAKKINDA COMPANY INFORMATION The company started its work life with copper and lead casting in the 1960s and in the 1980s we started to serve in The Aluminium Sector with a 1200 ton capacity aluminium extrusion

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report 217-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN ENERJİ STRATEJİSİ. Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN ENERJİ STRATEJİSİ. Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN ENERJİ STRATEJİSİ Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığı Ocak 2009 TÜRKİYE NİN ENERJİ STRATEJİSİ Türkiye, başta Orta Doğu ve Hazar Havzası

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN ENERJİ STRATEJİSİ. Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN ENERJİ STRATEJİSİ. Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığı TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN ENERJİ STRATEJİSİ Enerji, Su ve Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığı Ocak 2008 TÜRKİYE NİN ENERJİ STRATEJİSİ Türkiye, başta Orta Doğu ve Hazar Havzası

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

ORTADOĞU ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: DOĞALGAZ

ORTADOĞU ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: DOĞALGAZ ORTADOĞU ENERJİ POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: DOĞALGAZ ÖZET Dünyadaki önemi gittikçe artan bir enerji kaynağı olan doğalgazın, diğer enerjilere göre hâlihazırdaki kullanım miktarı dünya genelinde petrolden

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated 2015 4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report 2016-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Consolidated 2016 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit

Detaylı

Effect of Crude Oil Price in Turkey and GYP

Effect of Crude Oil Price in Turkey and GYP Effect of Crude Oil Price in Turkey and GYP Fatih Güler General Manager 26. ITU Petrol ve Doğal Gaz Seminer ve Sergisi 23 24 Haziran 2016 ISTANBUL CONTENTS Fall in Oil Prices Effect of Oil Pi Price reduction

Detaylı

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Since 1996 VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Vardar Deri Makinalari 13 yıllık deneyim ile 1996 yılında kuruldu. Firmanın ilk yıllarında, ikinci

Detaylı

1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES

1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES 1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES Her geçen yıl daha da gelişerek 3 fabrikayla yıllık fiili üretim kapasitesini 1 milyar 100 milyon şişeye çıkarmıştır. Kızılay has been developing

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Financial Report Consolidated 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. WELCOME.

HOŞGELDİNİZ. WELCOME. HOŞGELDİNİZ. WELCOME. Öncelikle bu eğitim programının düzenlenmesi için gösterdikleri katkılardan dolayı UIC Uzmanlık Geliştirme Birimine, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne, İslam Ülkeleri

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated 2016 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

AVRUPA ORTAK ENERJĠ POLĠTĠKASINDA ELEKTRĠK ENTERKONEKSĠYONLARININ ÖNEMĠ VE TÜRKĠYE NĠN KONUMU

AVRUPA ORTAK ENERJĠ POLĠTĠKASINDA ELEKTRĠK ENTERKONEKSĠYONLARININ ÖNEMĠ VE TÜRKĠYE NĠN KONUMU AVRUPA ORTAK ENERJĠ POLĠTĠKASINDA ELEKTRĠK ENTERKONEKSĠYONLARININ ÖNEMĠ VE TÜRKĠYE NĠN KONUMU Nazif Hülâgü SOHTAOĞLU Duygu PAPUR İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü 1951

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi...

Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi... Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi... Ali Emre Pusane Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 7. ÇP Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları Bilgi Günü 4 Mayıs 2011 Bendeniz...

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

BOTAŞ TURKEY. Network Principles, Tariffs, International Integration and Re- Export Opportunities. H. Hakan ÜNAL (M.Sc.) Dr. iur.

BOTAŞ TURKEY. Network Principles, Tariffs, International Integration and Re- Export Opportunities. H. Hakan ÜNAL (M.Sc.) Dr. iur. BOTAŞ TURKEY Network Principles, Tariffs, International Integration and Re- Export Opportunities H. Hakan ÜNAL (M.Sc.) Dr. iur. Cafer EMİNOĞLU BOTAŞ CIS Oil & Gas Summit 2012-16 May, Paris Turkish Natural

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler

Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler Türkiye 10. Enerji Kongresi, 27-30 Kasım 2006, İstanbul Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler Prof. Dr. Doğan ALTINBiLEK Uluslararası Su Enerjisi Birliği (IHA) Başkanı Su Enerjisi

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

PETROL PLATFORMU DERNEĞİ PETROLEUM PLATFORM ASSOCIATION

PETROL PLATFORMU DERNEĞİ PETROLEUM PLATFORM ASSOCIATION PETROL PLATFORMU DERNEĞİ PETROLEUM PLATFORM ASSOCIATION Türkiye de Petrol Aramacılığı Oil Exploration in Turkey 1890: Türkiye sınırları dahilinde ilk sondaj faaliyeti, İskenderun civarındaki Çengen de

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

2014-halen Ankara Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans. 2014-halen Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar Programcılığı

2014-halen Ankara Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans. 2014-halen Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgisayar Programcılığı Ömer ÖZMEN Erzurum, 1989 TC Kimlik No : 10664218536 Medeni Hali : Bekar Askerlik Durumu : 1 yıl tecil hakkı var Adres : 407. Cadde 132/34 Lalegül Demetevler YENİMAHALLE/ANKARA omer@ozmen.tc 0531 574 25

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. Financial Report Consolidated 2016 4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit

Detaylı

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Consolidated 2015 4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

KARİYER PORT TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI

KARİYER PORT TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI TÜRKLİM KARİYER - PORT CENTER: ESTABLISHING A NATIONAL QUALIFICATIONS AND PERSONNEL CERTIFICATIONS CENTER TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI Limanda

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2012 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2012 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. 2012 YILI SEKTÖR RAPORU BİLKENT ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No I. BOTAŞ IN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ 2-9 II. DÜNYADA SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ 10 1. Enerji Talebi 10-11

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make payment to the Government. MUHASEBECİ: Kişilerin veya

Detaylı