Kent Müzeciliği Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kent Müzeciliği Raporu"

Transkript

1 T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog- Müzeler Hibe Programı Kent Müzeciliği Raporu Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi

2 T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Müzeler Hibe Programı Kent Müzeciliği Raporu (2012)

3 İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APIKAM) Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen, AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Müzeler Hibe Programı kapsamında Kent Müzeciliği Üzerine Üç Taraflı İş Birliği adlı bir proje gerçekleştirmektedir. Bu projenin yazılması esnasında APIKAM da var olan şartlar göz önüne alınmış, amaç olarak da müzecilik standardının yükseltilmesi öngörülmüştür. Bu bağlamda çeşitli çalıştaylar, atölye çalışmaları, karşılıklı sergiler ve bir takım ziyaretler planlanmıştır. Proje içerisinde yer alan bu tip aktivite ve organizasyonların yapılmasının APİKAM adına bir takım gerekçeleri vardır. Bu gerekçelerden şu şekilde bahsedilebilir. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi İzmir in yazılı ve görsel arşivine ev sahipliği yapmaktadır. Elinde var olan tüm bu materyaller APIKAM ı Kent Müzeciliği alanında ilerletebilecek düzeydedir. Bu proje ile bilimsel alt yapı sağlanması hedeflenmiştir. Proje vasıtasıyla edinilecek bilgi ve deneyimlerin tüm kuruma mâl edilmesi ve böylece müzecilik konusunda deneyimli bir kadro oluşturulması amaçlanmıştır. Proje kapsamında ve bu gerekçeler doğrultusunda yapılması öngörülen etkinlik ve organizasyonlar ise şunlardır; İzmir Çalıştayı Bologna Çalıştayı Lizbon Çalıştayı Amsterdam Teknik Ziyareti Londra Teknik Ziyareti Karşılıklı Sergiler (İzmir de Lizbon ve Bologna, Lizbon da İzmir ve Bologna, Bologna da İzmir ve Lizbon temalı sergiler) Atölye Çalışmaları A. İZMİR ÇALIŞTAYI I. Kent Müzeciliğinin Tanımı ve Enstrumanları Başlıca nesnesi ile tüm sergi ve koleksiyonlarının ana teması kent olan müzeleri basit bir tasnif ile kent müzesi olarak tanımlayabiliriz. Ancak ki kentlerin kendi içlerinde barındırdıkları spesifik ve özgün temaları, kent müzelerini müzecilik kavramı içerisinde ayrı bir noktaya taşımaktadır. Genel

4 geçer kavramlar ile kent müzeciliğine dair enstrumanları belirlemek her kentin kendine has durum ve özelliklerinin yok sayılmasına sebep olabilir. Enstrumanları tanımlamak yerine, bunları belirlerken dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinden ilerlemenin daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Bu noktada kentlerin tarihleri, kentte yüzyıllar boyunca yaşamış olan kültür/kültürler ve bu kültürlerin ortaya çıkardığı güncel sosyo kültürel durum, kentin ticaret tarihi, dinsel yapılanmada geçirdiği süreçler kent müzesinin başlıca enstrumanlarıdır. Bu unsurların şekillendirdiği altyapı ile güncel ve tarihi olan unsurların harmanlanması, kent müzeciliğinin temelini meydana getirmektedir. II. Avrupa ve Türkiye de Kent Müzeciliğine Bakışın Benzerlik ve Farklılıkları i. Obje Merkezli Bakış Açısı Müzeciliğin temelinde var olan obje merkezli sergileme teknikleri günümüzde geçtiği bir takım süreçlerin sonunda bazı değişikliklere uğramıştır. Var olan farklılaşma tamamen yeni bir çehreye bürünmek olmamış, ancak daha fonksiyonelleşen bir hal almıştır. Özellikle kent müzeciliğinde objeler şehrin simgeleştiği, kent kültürünün bir parçası olan materyallerdir. Bu açıdan müzecilik genelinde kent müzeciliği özelinde kullanılan objeler önemli olduğu gibi konunun diğer bir önemli noktası bu objelerin sergileme şekilleridir. Kent, aslında kent müzeciliği kavramının esas objesi ve alanıdır. Kent müzeciliğinin buradaki dez avantajı şu şekilde ifade edilebilir. Materyalin geniş ve soyut olması bunu müze objesi haline getirirken kurum ve küratörleri yeni alanlar yaratmaya itmektedir. Öyle ki sadece kenti simgeleyen herhangi bir objenin etnografik sergileme teknikleri izlenerek kentli ile buluşturulması kent müzeciliği kavramının altını doldurmakta yetersiz kalmaktadır. Kent müzeciliği süreci incelendiği zaman sadece obje merkezli ve uzun süreli sergilerin günümüze gelirken popülerliğini yitirdiğini ve yerini hikaye merkezli, daha kısa süreli sergilere bıraktığını görmek mümkün olacaktır. Avrupa bu sürece Türkiye den daha önce başlamış ve şuan Türkiye nin vizyon olarak kendini görmek istediği yerdedir. Türkiye henüz obje merkezli sergilemelerden tam olarak sıyrılamamıştır. Bunun diğer etmenlerle birleştiği düşünülür ise hem APIKAM hem de Türkiye deki diğer kent müzelerinin odak noktalarını kaydırmaları gereken bir nokta olarak düşünebilir.

5 Sonuç olarak teorikte tespiti yapılan bu durumun pratikte sağlayacağı yarara dair şunlar söylenebilir; Kentin hikayesinin parçası olan kentliye cam kutular ardındaki objelerle kendini bağdaştırmasına çalışmak yerine hayatına adapte edebileceği soyut kavramlarla destekli materyallerin sunumu, kent müzelerini kent hayatının bir parçası yapmakta önemli bir adım olacaktır. ii.hikaye ve İnsan Merkezli Bakış Açısı Müze malzemesi olarak bütün bir kenti görmek aslında müze binasına ne kadar çok şey sığdırmamız gerektiğinin kanıtıdır. Dolayısıyla Avrupa da olduğu gibi obje merkezden birey ve hikaye merkezli sergilendirmelere geçmek oldukça önemli. Bu sadece günün belirli bir vakti ayrılarak gezmek ve görmek için sergi yapılması anlamından ziyade daha derin bir mana içermektedir. Sergi oluşturma sürecinde sergiyi oluşturan kişilerin odak noktasına bu tip hikayeleri koymaları kentlilik bilincinin oluşmasına da katkıda bulunacaktır. Belki de diğer bir ifade ile kent müzelerini bir ailenin anılarına ya da fotoğraf albümüne benzetebiliriz. Bunların sadece sandıklarda ya da vitrinlerde durmasından daha çok ortaya birlik ve beraberlik bilincini perçinleyici unsurlar koymak kent müzelerinin kuruluş amacına tam anlamıyla hizmet edecektir. III. Kentlilik Bilinci Oluşturmak ve Kentliyi Müze Katılımcısı Haline Getirmek Günlük hayatın koşturması içerisinde yaşadığımız kentlere karşı duyarsızlaşmak ve bakıp da göremediğimiz doğru ve yanlış onlarca ayrıntının ortasında yaşamak çağımızın neredeyse hastalıklarından biri. Ancak ki bu durum kent müzelerine tüm kenti ortak ederek ortadan kaldırabileceğimiz bir durum. Bu bilinci oluşturmak adına kent müzeleri kentin ortak mekanı haline getirilmeli. Bunu yapmanın çeşitli yolları olmakla birlikte özellikle yerel yönetimlerle ortaklaşa hareket etmek süreci hızlandırabilecek bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerel yönetimlerin kent adına düzenledikleri etkinlikler, kentle ilgili ve kentliyi ilgilendiren sosyokültürel ve yerel meseleler adına yapılan toplantı ve benzeri katılım gerektiren organizasyonların kent müzesine çekilmesi de bu yolda yapılabilecek girişimlerden biridir. Kente dair aidiyet hissini arttırmak için bu gibi etkinlikler müze tarafından düzenlenmelidir. Bu şekilde müze sadece uzun süreli bir koleksiyonu yıllar boyu sergileyen ve bir kez gelinmesi yeterli olan bir mekan statüsünden çıkarılmalıdır. Aynı bağlamda Avrupa ve Türkiye nin bir farkı da aşağıda açıklanandır. Süreçte varolan bu fark günümüzde kendisini yeni bir değişiklik olarak göstermektedir.

6 Daha önceleri tercih edilen uzun süreli sergiler artık yerlerini kısa süreli ve tematik sergilere bırakıyor. Bu şekilde daha önceleri elde olan koleksiyonların sergilenmesi bir sıkıntı iken artık mekan sıkıntısı giderilebiliyor. Bu yaygınlaşması gereken bir diğer husus olarak dikkate alınmalıdır. Böylece aynı objeler ve aynı hikayelerle kentliye daimi olarak aynı hissi yaşattıracak olan bir müze yerine farklı zamanlarda ziyaret edildiğinde kente dair öğrenilenlerin arttığı ve kentlilik bilincinin bir alışkanlık haline getirildiği müzelerimizde kent sakinlerini görebiliriz. IV. Kent Müzeciliğinde Teknolojinin Kullanımı Her fırsatta dile getirildiği gibi aslında kentin kendisi başlı başına bir müzedir. Buradan hareketle kentin her noktası aslında müze olarak kullanılabilir. Bundan önce tercih edilen sokak sergilerinin yerine dijital sergiler kullanılabilir. Böylece kent müzesi sadece kentliye yönelik olmaktan çıkarılıp ulusal ve uluslararası kullanıcıların hizmetine sunulabilir. Bu şekilde verilecek olan hizmetlere üç boyutlu teknolojileri de ekleyebiliriz. Böylece gravürlere veya eşyalara sığdırdığımız onca anlamı çok daha canlı bir şekilde kullanıcılara sunabiliriz. Bunlara ekleyebileceğimiz bir diğer hizmet de sesli ve görüntülü müzelerdir. Fotoblok ve objelerin oluşturduğu sergileri sesli ve görüntülü teknolojilerin yardımıyla destekleyip durumu daha yaşanılabilir bir hale getirebiliriz. Tüm bunlardan hareketle, projeyle müzecilik vizyon ve pratiklerine katkıda bulunması beklenilen APIKAM personeli ve Türkiye deki diğer kent müzeleri ve müzecilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayımızda, edinilen ve ilerlenmesi gereken yollar tarafımızca bu şekilde belirlenmiştir. Bunların kent müzelerine yansıması ve kullanılabilir hale getirilmesi için, gereken sürecin sonunda, belirlenen hedeflere ulaşılması hedeflenmektedir. B. Bologna Çalıştayı I. İzmir Kenti ve Kent Müzesi nin İzmir deki İşlevi Tarihsel sürecinde Avrupalı kimliklere en yoğun biçimde ev sahipliği yapan İzmir kenti, 1950 yılından sonra başlayan hızlı ve çarpık kentleşme süreciyle pek çok toplumsal ve yapısal sorunun nesnesi haline gelmiştir. İzmir in Türkiye geneli ve çevresinden aldığı göç, geçmiş kimliklerinden kopamayan toplulukların kentli olabilme uğraşısını olumsuz yönde etkilemiş ve bireyleri yaşadıkları ortama yabancılaştırmıştır. Günümüzün İzmir i artık, etnik, dinsel, kültürel açıdan çok çeşitlidir. Kent müzeleri yakın geçmişte; kentlilik bilicini geliştirmek ve kültürel değerlere sahip çıkmak amacıyla özellikle, yerel yönetim birimlerinin desteğiyle gündeme gelmiştir. Türkiye de yerel yönetim

7 birimlerinin süreçte, alt yapı çalışmalarının yerine getirilmesinden başka, kültürel hizmetleri de yüklenmeye başlaması bu desteğin çıkış noktasıdır. Farklı toplulukların birbiriyle tanışması, farklı kültürel yapı ve yaşam biçimlerinin karşılıklı anlayış, sevgi ve saygı çerçevesinde kaynaşması ereğiyle oluşturulan kent müzesi gün geçtikçe bu doğrultuda adımlar atmış, İzmir in tarihini ve toplumsal yapısını İzmirliler e anlatmak amacıyla yoğun bir uğraşı içine girmiştir. II. Avrupa Kent Müzelerinin Yakın Geçmişte Geçirdiği Değişim Kent müzeleri, bulundukları kent hakkındaki olgularla ilgili yapılanmalar olmak boyutuyla diğer müze türlerinden ayrılmaktadır. Kent müzelerinde işlenen konular, süreçte kent tarihi anlatımından çıkıp, çeşitlenmiş, sergileme ve anlatım teknikleri günümüz teknolojik birikimine ayak uydurmuştur. Genel anlamda müzelerin de tarihsel süreçte evrimsel bir değişim yaşadığını görmekteyiz; bazı müze tipleri zamanla ortadan kalkarken, yeni tür müzeler süreçte daha çok önem kazanmıştır. Müzelerin çeşitliliğinin ve sayısının arttırılmasında ülkelerin parasal durumlarının belirleyici etken olduğu düşünülse de kimi zaman bu yaklaşım gerçeği yansıtmamıştır. Sovyetler Birliği nin dağılmasından sonra parasal sıkıntılar yaşayan Romanya da son yirmi yılda yüzde otuz düzeyinde artan müze sayısı, ülkelerin kültür politikalarının müzeciliğin gelişiminde başat etken olduğunu göstermektedir bize. Toplumsal yapının karmaşıklaşması ve küreselleşme olgusu, toplulukları daha hareketli hale getirmiş, bu durum kentli olma kavramını da etkilemiş; kentin yerleşikleri yanında geçici olarak kentte bulunan, kenti belli bir süre için kullanan kitlelerin oluşmasına neden olmuştur. Birkaç gün için, hatta günün belli bir zaman diliminde Avrupa kentini kullanan ve sonra buradan ayrılan toplulukların varlığı kentli olma bilincinin sorgulanmasına yol açmıştır sonuçta. Birkaç yıl için belli bir kentte öğrenim görüp sonra buradan ayrılan üniversite öğrencileri topluluğunun, kitlesel hareketi buna güzel bir örnek. Kentlilerin merakını uyandıracak alanlar ve müze tipleri daha önemli hale gelmiştir artık Avrupalı için. Bir tren vagonu, bir denizaltı yeni bir müze biçemidir çocuklar için. Gözlemlenen diğer bir olgu, kent müzelerinin ziyaretçilerinin de gruplaşması ve bu grupların ilgilerine yönelik müzelerin oluşturulmasıdır. Turistlerin, öğrencilerin, değişik bilişim sistemlerini kullanan toplulukların müzelerden beklentileri farklıdır artık. Kent müzeciliğinde ziyaretçi kavramından kullanıcı kavramına geçiş önemli bir değişim süreçte. İnternetin, videoların, arşiv bilgilerinin ve kütüphanelerin kullanılmasındaki artış bunun göstergesi. Kent müzeleri günümüzde yalnızca birikimlerin ziyaret edildiği alanlar değildir; eğitim etkinliklerinin yürütüldüğü, insanların bir araya gelip söyleştiği buluşma mekanlarıdır aynı zamanda. Öyle ki günümüz Avrupa kent müzeleri, yürüttükleri projelerle, çocuklar için geliştirdikleri eğitim çalışmalarıyla, eğlenceyle zaman geçirilen yerler haline gelmiştir. Bir müzenin kafeteryasında karnını doyuran, kentin ünlü artistleriyle söyleşiler yapıp gülen çocukları

8 görmek hiç de şaşırtıcı değil bizim için artık. Düzenlenen küçük yarışmalarla çocuklar yeteneklerini sergileme, toplumsal kimliklerini geliştirebilme olanaklarını bulabilmektedirler böylesi mekanlarda. Kent müzelerinde ele alınan çalışmaların başarılı bir biçimde yürütülmesi için müze yönetiminin kendine özgü bir alan olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. İdarecilerce alınan kararların verimli bir biçimde uygulanabilmesi, ancak özgür düşünceye değer verilen, bilimsel özerkliğe dayanan bir ortam içinde gerçekleştirilebilir. Parasal ve bürokratik engellerin daha kolay aşılabilmesi, kent için müzecilik uğraşısı veren kurumların iş birliği ve yönetim birlikteliği ile mümkündür. Üniversitelerin kent müzeciliğine etkin desteği, kent müzeciliği olgusunu çok daha bilimsel temellere dayandırmıştır Avrupa da. Bütün Avrupa kentlerinde müzecilik anlamında ortak ölçütlerin yakalanması ve Avrupa Birliği boyutunda sürekli iletişim ve bilgi paylaşımı, kent müzeciliğinin gelişimindeki önemli yaklaşımlardır. Kent müzelerinde çalışan personelin eğitim düzeyinin arttırılması, daha doğru ve etkin çalışmaların ortaya konmasını sağlamıştır. Bütün bu olumlu çalışmaları sekteye uğratan durum; Avrupa ülkelerinin, ulusal ekonomilerinin durgunluğu nedeniyle müze bütçelerinde yaptığı kesintilerdir. Elbette ki bunu geçici bir süreç olarak değerlendirmek gerekir. III. Avrupa Kent Müzelerinin Konuları ve Sergi Nesneleri Avrupa kent müzelerinin; değerlendirdikleri konular ve sergi nesneleri açısından büyük bir çeşitlilik gösterdiğini gözlemlemekteyiz. Geçmişe ait buluntular, resimler, çizimler, seramik örnekleri, çini örnekleri, ünlü sanatçıların eşyaları, bilgisayar destekli veriler, telefon sistemi verileri, görüntüleme sistemi verileri ve sanal veriler, hepsi müze nesnesidir artık. Tarih müzeleri, filim müzeleri, kukla müzeleri, maske müzeleri, müzik müzeleri, etnoğrafya müzeleri, din müzeleri, tropik olaylarla ilgili müzeler, ekonomi müzeleri, deniz müzeleri, doğa tarihi müzeleri, üniversite öğrencileri tarihi müzeleri ise; müzeleri konu açısından değerlendirdiğimizde ortaya çıkan örnekler. Müze konusu ve nesnelerinin çeşitliliğinin artması, toplumun çok daha geniş bir kesiminin müzelere yönelmesine yol açmıştır. Yine sergi alanlarında ışığın, aynaların ve ses sistemlerinin etkin ve doğru biçimlerde kullanımı müzeleri daha çekici hale getirmiştir süreçte. IV. Sanal Müzeler ve Avrupa Kent Müzelerinde Bilgisayar Teknolojilerinin Kullanımı Günümüzde yaşanan baş döndürücü teknolojik gelişim, müzecilik boyutunda da pek çok yeni yaklaşımı gündeme getirmiştir. Gerçek nesneler yerine, onların sanal görüntü ve seslerinin sunulduğu sanal müze tipi bunlardan en ilgi çekici olanı. Kendisi müze içinde olmayan nesnelerin görsel ve işitsel yansımaları biçiminde beliren sanal müzeleri, bilişim teknolojilerini kullanan müzelerden ayrı tutmak gerekir. Bilgisayar verilerinden ulaşılan yazılar, resimler, filmler bir anlamda gerçek nesnelerin biçim

9 değiştirmiş dolaylı anlatımlarıdır. Ancak her iki tipte de beliren ortak yön, müzenin artık mekanda değil insan beyninde oluşmasıdır. V. Avrupa Kent Müzeciliğinde Göze Çarpan Yeni Durum: Müzecilikteki Markalaşma ve Oligopolleşme Avrupa kent müzelerinin sayıca arttığını ve pek çok konuyla ilgili kent müzesinin, yakın geçmişte açıldığını dile getirmiştik. Ancak yapılan istatistiksel araştırmalar, müzelerin ziyaretçi yoğunluğu açısından çok ilginç bir gerçeği gözler önüne sermiştir. Az sayıdaki bazı müzeler, ziyaretçilerin, büyük çoğunluğunun ilgisini çekmektedir. Bu bir anlamda müzecilikte markalaşma döneminin doğumuna neden olmuş ve bu az sayıdaki seçkin müzeler istemsiz bir oligopolleşme sürecine girmiştir. Elbette ki böylesi bir görünüm istenilen, amaçlanan bir görünüm değildir. Böylesi bir sonuç ancak kent halkının, müzelerde sergilenen bütün değerlerin eş değerde olduğunun bilincine varmasıyla aşılabilir. Bu bilinci süreçte sağlayabilecek kurumlar ise ülkelerdeki eğitim kurumlardır. VI. Avrupa daki Kent Turizminin Özellikleri ve Kent Müzeciliği Bağlamında Turizm ve Kültür Turizmi Arasındaki İlişki Avrupa kentlerine yönelen turistler, bu kentleri günümüzde daha çok alış veriş merkezleri olarak değerlendirmektedirler. Yapılan araştırmalarda, Avrupa kentine gelen turistlerin bu kentte ortalama kalma sürelerinin iki gün olduğu belirlenmiştir. Böylesine kısa bir sürede o kenti tanımak, o kentin kültürel birikimini incelemek olanaksız görünmektedir. Kültürel alanlara yönelimde yaşanan sıkıntı ise, turistlerin o kentin en çok bilinen; klişeleşmiş yapılarına olan ilgisidir. Bunlar da çoğunlukla ünlü yapılar, heykeller, anıtlar ve alanlar olmakta; kent müzeleri ilgi alanı dışında kalmaktadır. Kültür turizmini canlandırmak ve müzeleri çekici hale getirmek belli parasal yatırımları gerektiren uzun soluklu bir uğraştır. Geçmişte kültürel birikimin yön verdiği turizm, kendi başına kültürel yapıyı biçimlendirmeye başlamış, yeni kozmopolit bir kültür birikiminin doğumuna yol açmıştır.. Küreselleşen dünyada bu tür kozmopolitizm kaçınılmaz bir süreç olmakla beraber yerel kültürlerin korunması ve tanıtılması ancak doğru kültür politikalarının üretilmesiyle mümkün olabilir. Bu süreçte en önemli görevlerden birini, elbette doğru politikalarla, kent müzeleri üstlenmelidir. C. Lizbon Çalıştayı I. Kent Müzeciliğinde Sayısal Değerlendirme Verileri Çalıştayda, sosyal bilimlerdeki fayda-zarar verilerinin sağlıklılığı konusunda kullanılan istatistik çalışmalarının, müzecilikteki kullanım alanlarının belirlenmesinin önemi üzerinde durulmaya

10 çalışılmıştır. Müzelerdeki ziyaretçi sayılarının belirli istatistikler çerçevesinde değerlendirilmesinin etki alanları belirtilmiştir. Buna göre tutulan ziyaretçi istatistikleri, halkın ve yerli/yabancı misafirlerin sergilere olan ilgi oranını belirlemeye yardımcı olmaktadır. Böylece, müze ile kentli ve misafirlerin arasındaki bağın somut hale getirilmeye çalışılması amacı üzerinde durulmaktadır. II. Kent Müzelerinin Çalışma Alanları ve Proje Potansiyelleri Kent müzelerinin birincil proje konuları, kentin sahip olduğu antik ya da diğer dönemlere ait kent kalıntıları olarak karşımıza çıkmaktadır. Proje partneri Lizbon Kent Müzesi, bu bakış açısıyla kale duvarları üzerine çalışmaktadır. Bu perspektifin amacı kent müzeciliği kavramını müze sınırları dışına taşırmak. Böylece kentin sahip olduğu tarihi eserleri sabit/taşınabilir müzeciliğe kazandırma amacı güdülmektedir. Bir diğer projelendirilebilecek husus olarak karşımıza haritalar çıkıyor. Bu noktada pratikteki hedef ise şu; kentin günümüzdeki hali ve öncesi. Yine harita konusuna, materyal açısından destek olarak gravürler de önem taşımakta. Kent müzeleri projelerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise kentli katılımı. Bunda amaç; kentliyle beraber projeler yürütmek, iş birliği içerisinde olmak. Bu konunun basamakları, projelendirme esnasında somut hale dökülebilecek nitelikteki unsurlardır. Bunun için; gönüllülüğü geliştirmek, gönüllülere eğitimler vermek, interaktif sergi ve/veya etkinliklerle gönüllülüğü özendirmek gibi çalışmalar yapılmalıdır. Küratör ve yönetici uyumu kent müzesi başarısında dikkat çeken diğer bir noktadır. Yöneticilerin teşvik edici tutumu müze içerisindeki üretim hızını arttıracaktır. Kent müzesinde üretim ne kadar orijinal olursa tüketim hızı da ona göre artacaktır. Bahsi geçen tüketim hızı, daha önce sözünü etmiş olduğumuz ziyaretçi istatistiklerinden de takip edilebilecektir. III. Kent Müzeleri nin Uygulayabileceği Proje Yelpazesi Kent Müzeciliği içerisinde uygulanan projelerde düşülen handikaplar dikkat çekilen bir nokta olmuştur çalıştayda. Müzecilik adına yapılan her projenin müze duvarları içerisinde yapılması gerekiyor düşüncesiyle atılan adımlar, gelişim ve değişimi yavaşlatmıştır. Kent müzelerinin bu konuda bir istisnası bulunmaktadır. Sergilenen obje ve anlatılmak istenen her şey kente ait olduğu için kent müzesi projeleri, müze duvarları içerisinde kalmakla beraber tüm kente yayılmalıdır. Böylece, müze ve kentli arasında somut bağlar oluşturmak hedeflenmelidir.

11 Kentli-Müze diyaloğunun gerekliliği konusundaki bir diğer husus da iç ve dış göçler konusudur. Göç alan kentlerin kent müzelerine, göç edenlerin kent kültürünü özümsemesi konusunda önemli işler düşmektedir. D. Amsterdam Teknik Ziyareti Amsterdam Müzesi toplantı salonunda yapılan küçük bir tanışma toplantısının ardından Amsterdam Müzesi küratörü, ziyaretçi gruba müze rehberliği yapmış, hem sergilenen materyaller hakkında bilgi vermiş hem de kullandıkları tekniklerden bahsetmiştir. Müzenin günün başında gezilmesiyle beraber, ziyaret boyunca devam edecek toplantılarda bu görsel veriler üzerinden hareket edilmiştir. Amsterdam Müzesi ile APIKAM kapladığı yüz ölçümü açısından kıyas kabul etmeyecek farklılıklara sahip. Bu sebepten ötürü koleksiyon çeşitliliği bu rapor için göz ardı edilmesi gereken bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada APIKAM için öncelikli durum, tematik sergilerini belirli periyodlar aralığında değiştirmeyi öncelikli hedefler arasına koymayı düşünmek olmalıdır. Amsterdam Müzesi de idari ve maddi olarak belirli yüzdeler çerçevesinde belediyelerine bağlı. %90 ile %85 arasındaki bütçesi belediye tarafından sağlanmaktadır. Geri kalan %10-15 lik kısım da sponsorlar, projeler ve giriş biletleri ile temin edilmekte. Müzede istihdam edilen personel sayısı 80 kişi. Ancak projeler için istihdam edilen geçici personel, stajyerler ve gönüllüler ile müzenin personel sayısı değişkenlik göstermektedir Amsterdam Müzesi güncel sergisini 2011 yılının Eylül ayında Amsterdam DNA adıyla açmış. Bu sergi ile bir kentin DNA sının çıkarılması hedeflenmiş. Ellerinde bulunan koleksiyonun incelenme süresinin 3 saat gibi bir zaman alması sebebiyle ilgiyi toplayıcı farklı yollara başvurup, sergiyi bu çerçeveye oturtmuşlar. Sergiyi oluştururken zamansal hedef olarak 45 dakikalık bir süreyi belirlemişler. Ve bu sürede dikkat dağılmadan serginin görülebilmesi için farklı materyaller ile sergilerini desteklemişler. Bu arada belirtilmesi gereken bir unsur, Amsterdam Müzesi için kullandığımız sergi tabirinin Türkiye standartlarındaki fotobloklardan oluşan veya obje sergileme tekniklerinden meydana gelen sergiler ile karıştırılmaması. Çünkü tüm bir müze, yeni sergi/konsept çerçevesinde neredeyse baştan yaratılmış ve sınırlandırılmış bir zaman öngörülmemiş müzede. Şehrin tarihi ana olarak yedi kısma bölünmüş ve oluşturulan zaman çizelgesi ile ziyaretçinin aklında, daha müzenin girişinde genel bir taslak oluşturması hedeflenmiş. Daha sonra kullanılan üç boyutlu ekranlar ile ayrıntılandırma safhasına geçilmiş. Şehrin sadece siyasi tarihi değil sosyo-kültürel yapısı da müzenin ana karakterlerinden biri.

12 Müzenin konseptinin Amsterdam DNA olarak değiştirilmesi 3 yıl gibi bir dönemi kapsamış. Amsterdam Müzesi nin incelenmesi sürecinde dikkate alınan ve üzerinde yoğunlaşılan esas konu, güncel teknolojiyi müzeye entegre etmek olarak belirlenmiş. Müzenin belirlediği yol, kültür ile yeni medya teknikleri arasında bir ilişki meydana getirmek. Bu bağlamda müze ile ziyaretçiler arasında kullanılan teknolojiye köprü görevi yükleyerek bir bağ oluşturulmaktadır. E. Londra Teknik Ziyareti Londra Müzesi nde, müzecilik terminolojisinde çok da eski olmayan ICT kavramının pratik uygulaması mevcut. Dünya çapında ICT teknolojilerinin sergilerde kullanımları teşvik edilmekte. Ancak Türkiye de bu kavramların müzecilik terminolojisine yerleşmesi henüz gerçekleşmedi. Müzenin hedef kitleye göre yaptığı uygulamalar, özellikle çocuklar için çok cazip. Bu noktada kent müzeleri için önemli bir durum ortaya çıkmaktadır. Yetişkinliğine kadar kentin kurum ve etkinliklerden uzak kalan bir birey, o kente adeta göçmen gözüyle bakmaktadır. Kent müzelerine bu noktada düşen görev, çocuklar için yapılabilecek etkinlikleri projelendirmek. Çünkü yaşadığı şehrin farkındalığıyla büyüyen çocuklar ancak kentlerin kültür emanetçisi olabilmektedirler. Ayrıca kente dair tarihsel canlandırmaların mevcut olduğu bu müze şehrin eski fotoğraflarında kalmış görüntüleri müzeye taşımış. Oluşturdukları periyodlara ait Londra dönemleri, dükkanlar, sokak canlandırmaları müzeden çıkan misafire bir zaman yolculuğu yaşatmaktadır. Bunun yanında interaktif uygulamalar ile müze-ziyaretçi ilişkisi kuvvetlendirmeye çalışılmıştır. Bu tür uygulamaların önemi şu şekilde açıklanabilir. Bireyin kendine ait anılarının olduğu mekanları sahiplenmesi sadece mekan olan bir alanı sahiplenmesinden daha kolay ve tatmin edicidir. Bu yüzden ziyaretçilerin kent müzelerinde anılarını canlandırmak ya da orada ileriki zamanların anılarını yaşatmak müzelerin başarısını ve belleklerdeki kalıcılığını doğrudan etkilemektedir. Londra Müzesi özelinde değinilebilecek diğer bir konu da kent müzelerinin sadece tarihi noktalarla ilgilenme zorunluluğu olmadığı noktasıdır. Bugünün yaşananları ya da bugün kullanılan nesneler de geleceğin çok kıymetli müze objeleri olacaktır. Bu noktada güncel objeleri sergileyen Londra Müzesi, aynı zamanda 2012 Olimpiyatları ev sahipliğini de müzeye taşımıştır. Kent Müzeleri aynı zamanda kentlerin reklam alanlarıdır. Dolayısıyla sadece tarihi değil, tarihde olacakları da bu şekilde ziyaretçiyle buluşturması bu tür müzelerin kalıcılığını arttıracaktır. F. Karşılıklı Sergiler Kent Müzeciliği Üzerine Üç Taraflı İş Birliği projesi kapsamında öngörülen bir diğer aktivite de karşılıklı sergiler olup, bu sergiler projenin esas etkinliklerinden biri olarak görülmüştür.

13 Tüm bilgiler ve yüksek çözünürlükteki sergi görselleri önce APİKAM da toplanmış ve ardından grafik tasarım tarafından sergiye hazırlanmıştır. Sergiye hazır hale getirilen görseller partnerlere dijital ortamda ulaştırılmış, baskıları her ülke kendi üstlenmiştir (Masrafları proje bütçesinden karşılanmak kaydıyla). Lizbon (25 pano) ve Bologna ya (20 Pano) ait sergiler İzmir de APİKAM da sergilenmiştir. Müze bahçesinde açık hava şartlarına uygun bir şekilde basılan panoların beş buçuk ay sergilendirilmesi öngörülmüştür. Böylece APİKAM ın araştırmacıları ve müze ziyaretine gelenlerin de proje sergisini görme şansı ortaya çıkmıştır. Bologna (20 Pano) ve İzmir e (20 Pano) ait sergiler, Lizbon da partnerimiz olan Lizbon Kent Müzesi bahçesinde sergilendirilmiştir. Yine aynı şekilde Lizbon (20 Pano) ve İzmir e (20 Pano) ait sergiler, Bologna da Sanayi Mirası Müzesi nde ilgililerin ziyaretine açılmıştır. Bu sergilerin yapılmasında temel hedef; üç kentin kent müzelerinin, kent müzeciliği kültürlerinin diğer şehirlere ulaşmasıdır. G. Atölye Çalışmaları LÖSEV ile iş birliği halinde yaptığımız atölye çalışmamız iki periyod halinde gerçekleşti. Lösemili çocuklar drama eğitmenleriyle birlikte müze içerisinde drama çalışması yaptılar. Bu çalışmanın LÖSEV ile beraber yapılmasının sebebi ise, birey olma becerilerinin kazanılmaya başlandığı ve toplumsal yaşama adapte olunan çocukluk döneminde lösemiden dolayı tramvalar yaşayan çocuklarımıza hem destek olmak hem de onlara kent müzesi bilincini aşılamaktı. Atölye çalışmamızda yaptığımız etkinliğin ana teması, çocukların kent müzesinde gördüğü ve kendilerine anlatılanlar ile tanıdığı kenti dillendirdikleri doğaçlamalardı. Bu şekilde, farkındalık sahibi olmadan rutin içerisinde yaşadıkları kent hakkındaki gözlemleri, onlar dahi farkında olmadan dile döküldü. Kendileri de bu farkındalığın ortaya çıkmasıyla konuya daha sıkı adapte oldular. Proje ofisi olarak gerçekleştirdiğimiz iki atölye çalışmamız sonunda hedeflediğimiz bilince ulaştığımız kanaatindeyiz.

T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MÜZE PAZARLAMA STRATEJİSİNDE SÜRELİ SERGİLER

T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MÜZE PAZARLAMA STRATEJİSİNDE SÜRELİ SERGİLER T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MÜZE PAZARLAMA STRATEJİSİNDE SÜRELİ SERGİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Begüm KAYTAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

KENT HAFIZA MERKEZLERİ Kent İhtisas Kütüphaneleri, Kent Arşivleri ve Kent Müzeleri SEMPOZYUMU BİLDİRİLER VE TARTIŞMALAR KİTABI

KENT HAFIZA MERKEZLERİ Kent İhtisas Kütüphaneleri, Kent Arşivleri ve Kent Müzeleri SEMPOZYUMU BİLDİRİLER VE TARTIŞMALAR KİTABI DETAY YAYINLARI : 386 1. Baskı : Aralık 2010 ISBN : 978-605-5681-97-5 Yayıncı Sertifika No : 13188 Erciyes Üniversitesi Kayseri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYHAM) KENT HAFIZA MERKEZLERİ Kent İhtisas

Detaylı

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI 1. 130 Yılı Deviren Bir Oda: İzmir Ticaret Odası İzmir in tarihi çok sesliliğin,

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

İZMİR 2012 KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ VE İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ GELİŞME STRATEJİSİ

İZMİR 2012 KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ VE İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ GELİŞME STRATEJİSİ İZMİR 2012 KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ VE İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ GELİŞME STRATEJİSİ İZMİR 2012 KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ 2 İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI

Detaylı

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep

Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Tarihi ile barışık modern kent, gaziantep Gaziantep, ülkemizin 6 inci büyük şehri olup yakın zamana kadar lahmacun ve kebapla anılan bir şehir statüsündeydi. Oysa şehrimizin tarihine baktığımız zaman dünyanın

Detaylı

Turizm Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Antalya 5 Nisan 2011

Turizm Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı. Antalya 5 Nisan 2011 Turizm Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı Antalya 5 Nisan 2011 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 4 A. BAŞLAMADAN ÖNCE... 7 B. TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI 7

Detaylı

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU Yayın Tarihi: EYLÜL, 2011 MARKA Yayınları Serisi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR GİRİŞ Birinci bölüm ARAŞTIRMA PROJESİNİN TANITIMI İkinci Bölüm ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Üçüncü Bölüm ARAŞTIRMANIN

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı

Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Wir machen mit. Ulusal Uyum Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş Yazısı 9 1. Federal Hükümetin Ulusal Uyum Planı ile İlgili

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 11 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Geleceğe yatırım YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

İçindekiler. Giriş 05. 01. Yasal Çalışmalar 07. 02. Uluslararası İlişkiler 35. 03. Kurumsal Kapasite 42

İçindekiler. Giriş 05. 01. Yasal Çalışmalar 07. 02. Uluslararası İlişkiler 35. 03. Kurumsal Kapasite 42 Sivil Toplum İzleme Raporu 2011 TÜSEV Yayınları, Aralık 2011 No: 54 İçindekiler ISBN 978-605-62694 Proje Ekibi ve Yazarlar: Tevfik Başak Ersen Koray Kaplıca Derya Kaya Liana Varon Grafik Tasarım: Gülru

Detaylı

MODERN KENT YÖNETİMİ-I

MODERN KENT YÖNETİMİ-I MODERN KENT YÖNETİMİ-I FİHRİST 1.BÖLÜM KENT KENTLEŞME VE KENT YÖNETİMİ Kent-Şehir Kentleşme Kentlileşme Ve Kentlilik Bilinci İdeal Kent Kent Yönetimi Kent Yönetimlerinin Sorumluluk Alanları 2.BÖLÜM KENT

Detaylı

Hazırlayanlar: Erdem VARDAR, Elda SORTINI ve Damla AKYILDIZ tarafından Nihan YENİLMEZ ARPA, Neşe ERSÖZ yakın işbirliği ile hazırlanmıştır.

Hazırlayanlar: Erdem VARDAR, Elda SORTINI ve Damla AKYILDIZ tarafından Nihan YENİLMEZ ARPA, Neşe ERSÖZ yakın işbirliği ile hazırlanmıştır. DOĞA EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM STRATEJİSİ EEl lddaa SSoorrt tinnoo,, EErrddeem VVaarrddaarr,, Daaml laa Akkyyi ilddi izz Haazzi irraann 22001100 YIILDIIZ DAĞLARII BİİYOSFER PROJESİİ R RAPORLAR SERİİSİİ Yıldız

Detaylı

İSMEP REHBER KİTAPLAR. Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İSTANBUL UN MEYDANLARI

İSMEP REHBER KİTAPLAR. Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İSTANBUL UN MEYDANLARI İSMEP REHBER KİTAPLAR Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İSTANBUL UN MEYDANLARI Toplumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Toplum Eğitimleri İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon

Detaylı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis

Detaylı

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Bu proje AB tarafından desteklenmektedir T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km TOBB Binası D Blok 25. Kat Bilkent, Ankara T 0 312 218 1334 F 0 312 218 1454 www.ab.gov.tr

Detaylı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı

Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Wir machen mit. Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar Ulusal Entegrasyon Planı Yeni Yollar Yeni Fırsatlar İçindekiler Başbakan Angela Merkel in Önsözü 7 Devlet Bakanı Maria Böhmer in Giriş

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları

Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları Sivil Toplumun Türk Medyasındaki Yansıması Doç. Dr. Aslı Tunç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, Türkiye Üçüncü Sektör

Detaylı

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR

STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR STGM HARİTALAMA ÇALIŞMASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 ARAŞTIRMA NİHAİ RAPORU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: İHTİYAÇLAR VE SINIRLILIKLAR Ekim, 2005 YAŞAMA DAİR VAKIF Araştırma

Detaylı

Final Aşaması Sonuçlandı

Final Aşaması Sonuçlandı Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması 2009, Türkiye İçindekiler Final Aşaması Sonuçlandı Yarışmanın Final Aşaması Yarışmaya Ait Bazı İstatistik- 2 6 Dünya Bankası tarafından Türkiye'de Gençlik: Geleceğimizi

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007. Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 3, 2007 Sağlıklı Kentler Kavramının Gelişiminde Sağlıklı Kentler Projesi Đsmail BAŞARAN Özet Sağlıklı kent kavramı birçok farklı

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr.

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. ISSN: 2148-3523 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. Aynur Aydın Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Öğr. Gör. Evin Doğan Yayın

Detaylı

eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası

eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası Eurodesk Türkiye Durum Analizi ve Yol Haritası Yapılanması

Detaylı

Çağdaş Siyasi Rejimler

Çağdaş Siyasi Rejimler 170 Bir İletişim Modeli Olarak Oyun Ali Rıza Avcan Demet Gürüz Gaye Özdemir Yaylacı Işıl Karpat Özkan Ulukök Bu çalışma Bir İletişim Modeli Olarak Oyun araştırma projesini içermektedir. İletişim olgusunun

Detaylı