Kent Müzeciliği Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kent Müzeciliği Raporu"

Transkript

1 T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog- Müzeler Hibe Programı Kent Müzeciliği Raporu Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi

2 T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Müzeler Hibe Programı Kent Müzeciliği Raporu (2012)

3 İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APIKAM) Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen, AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Müzeler Hibe Programı kapsamında Kent Müzeciliği Üzerine Üç Taraflı İş Birliği adlı bir proje gerçekleştirmektedir. Bu projenin yazılması esnasında APIKAM da var olan şartlar göz önüne alınmış, amaç olarak da müzecilik standardının yükseltilmesi öngörülmüştür. Bu bağlamda çeşitli çalıştaylar, atölye çalışmaları, karşılıklı sergiler ve bir takım ziyaretler planlanmıştır. Proje içerisinde yer alan bu tip aktivite ve organizasyonların yapılmasının APİKAM adına bir takım gerekçeleri vardır. Bu gerekçelerden şu şekilde bahsedilebilir. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi İzmir in yazılı ve görsel arşivine ev sahipliği yapmaktadır. Elinde var olan tüm bu materyaller APIKAM ı Kent Müzeciliği alanında ilerletebilecek düzeydedir. Bu proje ile bilimsel alt yapı sağlanması hedeflenmiştir. Proje vasıtasıyla edinilecek bilgi ve deneyimlerin tüm kuruma mâl edilmesi ve böylece müzecilik konusunda deneyimli bir kadro oluşturulması amaçlanmıştır. Proje kapsamında ve bu gerekçeler doğrultusunda yapılması öngörülen etkinlik ve organizasyonlar ise şunlardır; İzmir Çalıştayı Bologna Çalıştayı Lizbon Çalıştayı Amsterdam Teknik Ziyareti Londra Teknik Ziyareti Karşılıklı Sergiler (İzmir de Lizbon ve Bologna, Lizbon da İzmir ve Bologna, Bologna da İzmir ve Lizbon temalı sergiler) Atölye Çalışmaları A. İZMİR ÇALIŞTAYI I. Kent Müzeciliğinin Tanımı ve Enstrumanları Başlıca nesnesi ile tüm sergi ve koleksiyonlarının ana teması kent olan müzeleri basit bir tasnif ile kent müzesi olarak tanımlayabiliriz. Ancak ki kentlerin kendi içlerinde barındırdıkları spesifik ve özgün temaları, kent müzelerini müzecilik kavramı içerisinde ayrı bir noktaya taşımaktadır. Genel

4 geçer kavramlar ile kent müzeciliğine dair enstrumanları belirlemek her kentin kendine has durum ve özelliklerinin yok sayılmasına sebep olabilir. Enstrumanları tanımlamak yerine, bunları belirlerken dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinden ilerlemenin daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Bu noktada kentlerin tarihleri, kentte yüzyıllar boyunca yaşamış olan kültür/kültürler ve bu kültürlerin ortaya çıkardığı güncel sosyo kültürel durum, kentin ticaret tarihi, dinsel yapılanmada geçirdiği süreçler kent müzesinin başlıca enstrumanlarıdır. Bu unsurların şekillendirdiği altyapı ile güncel ve tarihi olan unsurların harmanlanması, kent müzeciliğinin temelini meydana getirmektedir. II. Avrupa ve Türkiye de Kent Müzeciliğine Bakışın Benzerlik ve Farklılıkları i. Obje Merkezli Bakış Açısı Müzeciliğin temelinde var olan obje merkezli sergileme teknikleri günümüzde geçtiği bir takım süreçlerin sonunda bazı değişikliklere uğramıştır. Var olan farklılaşma tamamen yeni bir çehreye bürünmek olmamış, ancak daha fonksiyonelleşen bir hal almıştır. Özellikle kent müzeciliğinde objeler şehrin simgeleştiği, kent kültürünün bir parçası olan materyallerdir. Bu açıdan müzecilik genelinde kent müzeciliği özelinde kullanılan objeler önemli olduğu gibi konunun diğer bir önemli noktası bu objelerin sergileme şekilleridir. Kent, aslında kent müzeciliği kavramının esas objesi ve alanıdır. Kent müzeciliğinin buradaki dez avantajı şu şekilde ifade edilebilir. Materyalin geniş ve soyut olması bunu müze objesi haline getirirken kurum ve küratörleri yeni alanlar yaratmaya itmektedir. Öyle ki sadece kenti simgeleyen herhangi bir objenin etnografik sergileme teknikleri izlenerek kentli ile buluşturulması kent müzeciliği kavramının altını doldurmakta yetersiz kalmaktadır. Kent müzeciliği süreci incelendiği zaman sadece obje merkezli ve uzun süreli sergilerin günümüze gelirken popülerliğini yitirdiğini ve yerini hikaye merkezli, daha kısa süreli sergilere bıraktığını görmek mümkün olacaktır. Avrupa bu sürece Türkiye den daha önce başlamış ve şuan Türkiye nin vizyon olarak kendini görmek istediği yerdedir. Türkiye henüz obje merkezli sergilemelerden tam olarak sıyrılamamıştır. Bunun diğer etmenlerle birleştiği düşünülür ise hem APIKAM hem de Türkiye deki diğer kent müzelerinin odak noktalarını kaydırmaları gereken bir nokta olarak düşünebilir.

5 Sonuç olarak teorikte tespiti yapılan bu durumun pratikte sağlayacağı yarara dair şunlar söylenebilir; Kentin hikayesinin parçası olan kentliye cam kutular ardındaki objelerle kendini bağdaştırmasına çalışmak yerine hayatına adapte edebileceği soyut kavramlarla destekli materyallerin sunumu, kent müzelerini kent hayatının bir parçası yapmakta önemli bir adım olacaktır. ii.hikaye ve İnsan Merkezli Bakış Açısı Müze malzemesi olarak bütün bir kenti görmek aslında müze binasına ne kadar çok şey sığdırmamız gerektiğinin kanıtıdır. Dolayısıyla Avrupa da olduğu gibi obje merkezden birey ve hikaye merkezli sergilendirmelere geçmek oldukça önemli. Bu sadece günün belirli bir vakti ayrılarak gezmek ve görmek için sergi yapılması anlamından ziyade daha derin bir mana içermektedir. Sergi oluşturma sürecinde sergiyi oluşturan kişilerin odak noktasına bu tip hikayeleri koymaları kentlilik bilincinin oluşmasına da katkıda bulunacaktır. Belki de diğer bir ifade ile kent müzelerini bir ailenin anılarına ya da fotoğraf albümüne benzetebiliriz. Bunların sadece sandıklarda ya da vitrinlerde durmasından daha çok ortaya birlik ve beraberlik bilincini perçinleyici unsurlar koymak kent müzelerinin kuruluş amacına tam anlamıyla hizmet edecektir. III. Kentlilik Bilinci Oluşturmak ve Kentliyi Müze Katılımcısı Haline Getirmek Günlük hayatın koşturması içerisinde yaşadığımız kentlere karşı duyarsızlaşmak ve bakıp da göremediğimiz doğru ve yanlış onlarca ayrıntının ortasında yaşamak çağımızın neredeyse hastalıklarından biri. Ancak ki bu durum kent müzelerine tüm kenti ortak ederek ortadan kaldırabileceğimiz bir durum. Bu bilinci oluşturmak adına kent müzeleri kentin ortak mekanı haline getirilmeli. Bunu yapmanın çeşitli yolları olmakla birlikte özellikle yerel yönetimlerle ortaklaşa hareket etmek süreci hızlandırabilecek bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerel yönetimlerin kent adına düzenledikleri etkinlikler, kentle ilgili ve kentliyi ilgilendiren sosyokültürel ve yerel meseleler adına yapılan toplantı ve benzeri katılım gerektiren organizasyonların kent müzesine çekilmesi de bu yolda yapılabilecek girişimlerden biridir. Kente dair aidiyet hissini arttırmak için bu gibi etkinlikler müze tarafından düzenlenmelidir. Bu şekilde müze sadece uzun süreli bir koleksiyonu yıllar boyu sergileyen ve bir kez gelinmesi yeterli olan bir mekan statüsünden çıkarılmalıdır. Aynı bağlamda Avrupa ve Türkiye nin bir farkı da aşağıda açıklanandır. Süreçte varolan bu fark günümüzde kendisini yeni bir değişiklik olarak göstermektedir.

6 Daha önceleri tercih edilen uzun süreli sergiler artık yerlerini kısa süreli ve tematik sergilere bırakıyor. Bu şekilde daha önceleri elde olan koleksiyonların sergilenmesi bir sıkıntı iken artık mekan sıkıntısı giderilebiliyor. Bu yaygınlaşması gereken bir diğer husus olarak dikkate alınmalıdır. Böylece aynı objeler ve aynı hikayelerle kentliye daimi olarak aynı hissi yaşattıracak olan bir müze yerine farklı zamanlarda ziyaret edildiğinde kente dair öğrenilenlerin arttığı ve kentlilik bilincinin bir alışkanlık haline getirildiği müzelerimizde kent sakinlerini görebiliriz. IV. Kent Müzeciliğinde Teknolojinin Kullanımı Her fırsatta dile getirildiği gibi aslında kentin kendisi başlı başına bir müzedir. Buradan hareketle kentin her noktası aslında müze olarak kullanılabilir. Bundan önce tercih edilen sokak sergilerinin yerine dijital sergiler kullanılabilir. Böylece kent müzesi sadece kentliye yönelik olmaktan çıkarılıp ulusal ve uluslararası kullanıcıların hizmetine sunulabilir. Bu şekilde verilecek olan hizmetlere üç boyutlu teknolojileri de ekleyebiliriz. Böylece gravürlere veya eşyalara sığdırdığımız onca anlamı çok daha canlı bir şekilde kullanıcılara sunabiliriz. Bunlara ekleyebileceğimiz bir diğer hizmet de sesli ve görüntülü müzelerdir. Fotoblok ve objelerin oluşturduğu sergileri sesli ve görüntülü teknolojilerin yardımıyla destekleyip durumu daha yaşanılabilir bir hale getirebiliriz. Tüm bunlardan hareketle, projeyle müzecilik vizyon ve pratiklerine katkıda bulunması beklenilen APIKAM personeli ve Türkiye deki diğer kent müzeleri ve müzecilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayımızda, edinilen ve ilerlenmesi gereken yollar tarafımızca bu şekilde belirlenmiştir. Bunların kent müzelerine yansıması ve kullanılabilir hale getirilmesi için, gereken sürecin sonunda, belirlenen hedeflere ulaşılması hedeflenmektedir. B. Bologna Çalıştayı I. İzmir Kenti ve Kent Müzesi nin İzmir deki İşlevi Tarihsel sürecinde Avrupalı kimliklere en yoğun biçimde ev sahipliği yapan İzmir kenti, 1950 yılından sonra başlayan hızlı ve çarpık kentleşme süreciyle pek çok toplumsal ve yapısal sorunun nesnesi haline gelmiştir. İzmir in Türkiye geneli ve çevresinden aldığı göç, geçmiş kimliklerinden kopamayan toplulukların kentli olabilme uğraşısını olumsuz yönde etkilemiş ve bireyleri yaşadıkları ortama yabancılaştırmıştır. Günümüzün İzmir i artık, etnik, dinsel, kültürel açıdan çok çeşitlidir. Kent müzeleri yakın geçmişte; kentlilik bilicini geliştirmek ve kültürel değerlere sahip çıkmak amacıyla özellikle, yerel yönetim birimlerinin desteğiyle gündeme gelmiştir. Türkiye de yerel yönetim

7 birimlerinin süreçte, alt yapı çalışmalarının yerine getirilmesinden başka, kültürel hizmetleri de yüklenmeye başlaması bu desteğin çıkış noktasıdır. Farklı toplulukların birbiriyle tanışması, farklı kültürel yapı ve yaşam biçimlerinin karşılıklı anlayış, sevgi ve saygı çerçevesinde kaynaşması ereğiyle oluşturulan kent müzesi gün geçtikçe bu doğrultuda adımlar atmış, İzmir in tarihini ve toplumsal yapısını İzmirliler e anlatmak amacıyla yoğun bir uğraşı içine girmiştir. II. Avrupa Kent Müzelerinin Yakın Geçmişte Geçirdiği Değişim Kent müzeleri, bulundukları kent hakkındaki olgularla ilgili yapılanmalar olmak boyutuyla diğer müze türlerinden ayrılmaktadır. Kent müzelerinde işlenen konular, süreçte kent tarihi anlatımından çıkıp, çeşitlenmiş, sergileme ve anlatım teknikleri günümüz teknolojik birikimine ayak uydurmuştur. Genel anlamda müzelerin de tarihsel süreçte evrimsel bir değişim yaşadığını görmekteyiz; bazı müze tipleri zamanla ortadan kalkarken, yeni tür müzeler süreçte daha çok önem kazanmıştır. Müzelerin çeşitliliğinin ve sayısının arttırılmasında ülkelerin parasal durumlarının belirleyici etken olduğu düşünülse de kimi zaman bu yaklaşım gerçeği yansıtmamıştır. Sovyetler Birliği nin dağılmasından sonra parasal sıkıntılar yaşayan Romanya da son yirmi yılda yüzde otuz düzeyinde artan müze sayısı, ülkelerin kültür politikalarının müzeciliğin gelişiminde başat etken olduğunu göstermektedir bize. Toplumsal yapının karmaşıklaşması ve küreselleşme olgusu, toplulukları daha hareketli hale getirmiş, bu durum kentli olma kavramını da etkilemiş; kentin yerleşikleri yanında geçici olarak kentte bulunan, kenti belli bir süre için kullanan kitlelerin oluşmasına neden olmuştur. Birkaç gün için, hatta günün belli bir zaman diliminde Avrupa kentini kullanan ve sonra buradan ayrılan toplulukların varlığı kentli olma bilincinin sorgulanmasına yol açmıştır sonuçta. Birkaç yıl için belli bir kentte öğrenim görüp sonra buradan ayrılan üniversite öğrencileri topluluğunun, kitlesel hareketi buna güzel bir örnek. Kentlilerin merakını uyandıracak alanlar ve müze tipleri daha önemli hale gelmiştir artık Avrupalı için. Bir tren vagonu, bir denizaltı yeni bir müze biçemidir çocuklar için. Gözlemlenen diğer bir olgu, kent müzelerinin ziyaretçilerinin de gruplaşması ve bu grupların ilgilerine yönelik müzelerin oluşturulmasıdır. Turistlerin, öğrencilerin, değişik bilişim sistemlerini kullanan toplulukların müzelerden beklentileri farklıdır artık. Kent müzeciliğinde ziyaretçi kavramından kullanıcı kavramına geçiş önemli bir değişim süreçte. İnternetin, videoların, arşiv bilgilerinin ve kütüphanelerin kullanılmasındaki artış bunun göstergesi. Kent müzeleri günümüzde yalnızca birikimlerin ziyaret edildiği alanlar değildir; eğitim etkinliklerinin yürütüldüğü, insanların bir araya gelip söyleştiği buluşma mekanlarıdır aynı zamanda. Öyle ki günümüz Avrupa kent müzeleri, yürüttükleri projelerle, çocuklar için geliştirdikleri eğitim çalışmalarıyla, eğlenceyle zaman geçirilen yerler haline gelmiştir. Bir müzenin kafeteryasında karnını doyuran, kentin ünlü artistleriyle söyleşiler yapıp gülen çocukları

8 görmek hiç de şaşırtıcı değil bizim için artık. Düzenlenen küçük yarışmalarla çocuklar yeteneklerini sergileme, toplumsal kimliklerini geliştirebilme olanaklarını bulabilmektedirler böylesi mekanlarda. Kent müzelerinde ele alınan çalışmaların başarılı bir biçimde yürütülmesi için müze yönetiminin kendine özgü bir alan olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. İdarecilerce alınan kararların verimli bir biçimde uygulanabilmesi, ancak özgür düşünceye değer verilen, bilimsel özerkliğe dayanan bir ortam içinde gerçekleştirilebilir. Parasal ve bürokratik engellerin daha kolay aşılabilmesi, kent için müzecilik uğraşısı veren kurumların iş birliği ve yönetim birlikteliği ile mümkündür. Üniversitelerin kent müzeciliğine etkin desteği, kent müzeciliği olgusunu çok daha bilimsel temellere dayandırmıştır Avrupa da. Bütün Avrupa kentlerinde müzecilik anlamında ortak ölçütlerin yakalanması ve Avrupa Birliği boyutunda sürekli iletişim ve bilgi paylaşımı, kent müzeciliğinin gelişimindeki önemli yaklaşımlardır. Kent müzelerinde çalışan personelin eğitim düzeyinin arttırılması, daha doğru ve etkin çalışmaların ortaya konmasını sağlamıştır. Bütün bu olumlu çalışmaları sekteye uğratan durum; Avrupa ülkelerinin, ulusal ekonomilerinin durgunluğu nedeniyle müze bütçelerinde yaptığı kesintilerdir. Elbette ki bunu geçici bir süreç olarak değerlendirmek gerekir. III. Avrupa Kent Müzelerinin Konuları ve Sergi Nesneleri Avrupa kent müzelerinin; değerlendirdikleri konular ve sergi nesneleri açısından büyük bir çeşitlilik gösterdiğini gözlemlemekteyiz. Geçmişe ait buluntular, resimler, çizimler, seramik örnekleri, çini örnekleri, ünlü sanatçıların eşyaları, bilgisayar destekli veriler, telefon sistemi verileri, görüntüleme sistemi verileri ve sanal veriler, hepsi müze nesnesidir artık. Tarih müzeleri, filim müzeleri, kukla müzeleri, maske müzeleri, müzik müzeleri, etnoğrafya müzeleri, din müzeleri, tropik olaylarla ilgili müzeler, ekonomi müzeleri, deniz müzeleri, doğa tarihi müzeleri, üniversite öğrencileri tarihi müzeleri ise; müzeleri konu açısından değerlendirdiğimizde ortaya çıkan örnekler. Müze konusu ve nesnelerinin çeşitliliğinin artması, toplumun çok daha geniş bir kesiminin müzelere yönelmesine yol açmıştır. Yine sergi alanlarında ışığın, aynaların ve ses sistemlerinin etkin ve doğru biçimlerde kullanımı müzeleri daha çekici hale getirmiştir süreçte. IV. Sanal Müzeler ve Avrupa Kent Müzelerinde Bilgisayar Teknolojilerinin Kullanımı Günümüzde yaşanan baş döndürücü teknolojik gelişim, müzecilik boyutunda da pek çok yeni yaklaşımı gündeme getirmiştir. Gerçek nesneler yerine, onların sanal görüntü ve seslerinin sunulduğu sanal müze tipi bunlardan en ilgi çekici olanı. Kendisi müze içinde olmayan nesnelerin görsel ve işitsel yansımaları biçiminde beliren sanal müzeleri, bilişim teknolojilerini kullanan müzelerden ayrı tutmak gerekir. Bilgisayar verilerinden ulaşılan yazılar, resimler, filmler bir anlamda gerçek nesnelerin biçim

9 değiştirmiş dolaylı anlatımlarıdır. Ancak her iki tipte de beliren ortak yön, müzenin artık mekanda değil insan beyninde oluşmasıdır. V. Avrupa Kent Müzeciliğinde Göze Çarpan Yeni Durum: Müzecilikteki Markalaşma ve Oligopolleşme Avrupa kent müzelerinin sayıca arttığını ve pek çok konuyla ilgili kent müzesinin, yakın geçmişte açıldığını dile getirmiştik. Ancak yapılan istatistiksel araştırmalar, müzelerin ziyaretçi yoğunluğu açısından çok ilginç bir gerçeği gözler önüne sermiştir. Az sayıdaki bazı müzeler, ziyaretçilerin, büyük çoğunluğunun ilgisini çekmektedir. Bu bir anlamda müzecilikte markalaşma döneminin doğumuna neden olmuş ve bu az sayıdaki seçkin müzeler istemsiz bir oligopolleşme sürecine girmiştir. Elbette ki böylesi bir görünüm istenilen, amaçlanan bir görünüm değildir. Böylesi bir sonuç ancak kent halkının, müzelerde sergilenen bütün değerlerin eş değerde olduğunun bilincine varmasıyla aşılabilir. Bu bilinci süreçte sağlayabilecek kurumlar ise ülkelerdeki eğitim kurumlardır. VI. Avrupa daki Kent Turizminin Özellikleri ve Kent Müzeciliği Bağlamında Turizm ve Kültür Turizmi Arasındaki İlişki Avrupa kentlerine yönelen turistler, bu kentleri günümüzde daha çok alış veriş merkezleri olarak değerlendirmektedirler. Yapılan araştırmalarda, Avrupa kentine gelen turistlerin bu kentte ortalama kalma sürelerinin iki gün olduğu belirlenmiştir. Böylesine kısa bir sürede o kenti tanımak, o kentin kültürel birikimini incelemek olanaksız görünmektedir. Kültürel alanlara yönelimde yaşanan sıkıntı ise, turistlerin o kentin en çok bilinen; klişeleşmiş yapılarına olan ilgisidir. Bunlar da çoğunlukla ünlü yapılar, heykeller, anıtlar ve alanlar olmakta; kent müzeleri ilgi alanı dışında kalmaktadır. Kültür turizmini canlandırmak ve müzeleri çekici hale getirmek belli parasal yatırımları gerektiren uzun soluklu bir uğraştır. Geçmişte kültürel birikimin yön verdiği turizm, kendi başına kültürel yapıyı biçimlendirmeye başlamış, yeni kozmopolit bir kültür birikiminin doğumuna yol açmıştır.. Küreselleşen dünyada bu tür kozmopolitizm kaçınılmaz bir süreç olmakla beraber yerel kültürlerin korunması ve tanıtılması ancak doğru kültür politikalarının üretilmesiyle mümkün olabilir. Bu süreçte en önemli görevlerden birini, elbette doğru politikalarla, kent müzeleri üstlenmelidir. C. Lizbon Çalıştayı I. Kent Müzeciliğinde Sayısal Değerlendirme Verileri Çalıştayda, sosyal bilimlerdeki fayda-zarar verilerinin sağlıklılığı konusunda kullanılan istatistik çalışmalarının, müzecilikteki kullanım alanlarının belirlenmesinin önemi üzerinde durulmaya

10 çalışılmıştır. Müzelerdeki ziyaretçi sayılarının belirli istatistikler çerçevesinde değerlendirilmesinin etki alanları belirtilmiştir. Buna göre tutulan ziyaretçi istatistikleri, halkın ve yerli/yabancı misafirlerin sergilere olan ilgi oranını belirlemeye yardımcı olmaktadır. Böylece, müze ile kentli ve misafirlerin arasındaki bağın somut hale getirilmeye çalışılması amacı üzerinde durulmaktadır. II. Kent Müzelerinin Çalışma Alanları ve Proje Potansiyelleri Kent müzelerinin birincil proje konuları, kentin sahip olduğu antik ya da diğer dönemlere ait kent kalıntıları olarak karşımıza çıkmaktadır. Proje partneri Lizbon Kent Müzesi, bu bakış açısıyla kale duvarları üzerine çalışmaktadır. Bu perspektifin amacı kent müzeciliği kavramını müze sınırları dışına taşırmak. Böylece kentin sahip olduğu tarihi eserleri sabit/taşınabilir müzeciliğe kazandırma amacı güdülmektedir. Bir diğer projelendirilebilecek husus olarak karşımıza haritalar çıkıyor. Bu noktada pratikteki hedef ise şu; kentin günümüzdeki hali ve öncesi. Yine harita konusuna, materyal açısından destek olarak gravürler de önem taşımakta. Kent müzeleri projelerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise kentli katılımı. Bunda amaç; kentliyle beraber projeler yürütmek, iş birliği içerisinde olmak. Bu konunun basamakları, projelendirme esnasında somut hale dökülebilecek nitelikteki unsurlardır. Bunun için; gönüllülüğü geliştirmek, gönüllülere eğitimler vermek, interaktif sergi ve/veya etkinliklerle gönüllülüğü özendirmek gibi çalışmalar yapılmalıdır. Küratör ve yönetici uyumu kent müzesi başarısında dikkat çeken diğer bir noktadır. Yöneticilerin teşvik edici tutumu müze içerisindeki üretim hızını arttıracaktır. Kent müzesinde üretim ne kadar orijinal olursa tüketim hızı da ona göre artacaktır. Bahsi geçen tüketim hızı, daha önce sözünü etmiş olduğumuz ziyaretçi istatistiklerinden de takip edilebilecektir. III. Kent Müzeleri nin Uygulayabileceği Proje Yelpazesi Kent Müzeciliği içerisinde uygulanan projelerde düşülen handikaplar dikkat çekilen bir nokta olmuştur çalıştayda. Müzecilik adına yapılan her projenin müze duvarları içerisinde yapılması gerekiyor düşüncesiyle atılan adımlar, gelişim ve değişimi yavaşlatmıştır. Kent müzelerinin bu konuda bir istisnası bulunmaktadır. Sergilenen obje ve anlatılmak istenen her şey kente ait olduğu için kent müzesi projeleri, müze duvarları içerisinde kalmakla beraber tüm kente yayılmalıdır. Böylece, müze ve kentli arasında somut bağlar oluşturmak hedeflenmelidir.

11 Kentli-Müze diyaloğunun gerekliliği konusundaki bir diğer husus da iç ve dış göçler konusudur. Göç alan kentlerin kent müzelerine, göç edenlerin kent kültürünü özümsemesi konusunda önemli işler düşmektedir. D. Amsterdam Teknik Ziyareti Amsterdam Müzesi toplantı salonunda yapılan küçük bir tanışma toplantısının ardından Amsterdam Müzesi küratörü, ziyaretçi gruba müze rehberliği yapmış, hem sergilenen materyaller hakkında bilgi vermiş hem de kullandıkları tekniklerden bahsetmiştir. Müzenin günün başında gezilmesiyle beraber, ziyaret boyunca devam edecek toplantılarda bu görsel veriler üzerinden hareket edilmiştir. Amsterdam Müzesi ile APIKAM kapladığı yüz ölçümü açısından kıyas kabul etmeyecek farklılıklara sahip. Bu sebepten ötürü koleksiyon çeşitliliği bu rapor için göz ardı edilmesi gereken bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada APIKAM için öncelikli durum, tematik sergilerini belirli periyodlar aralığında değiştirmeyi öncelikli hedefler arasına koymayı düşünmek olmalıdır. Amsterdam Müzesi de idari ve maddi olarak belirli yüzdeler çerçevesinde belediyelerine bağlı. %90 ile %85 arasındaki bütçesi belediye tarafından sağlanmaktadır. Geri kalan %10-15 lik kısım da sponsorlar, projeler ve giriş biletleri ile temin edilmekte. Müzede istihdam edilen personel sayısı 80 kişi. Ancak projeler için istihdam edilen geçici personel, stajyerler ve gönüllüler ile müzenin personel sayısı değişkenlik göstermektedir Amsterdam Müzesi güncel sergisini 2011 yılının Eylül ayında Amsterdam DNA adıyla açmış. Bu sergi ile bir kentin DNA sının çıkarılması hedeflenmiş. Ellerinde bulunan koleksiyonun incelenme süresinin 3 saat gibi bir zaman alması sebebiyle ilgiyi toplayıcı farklı yollara başvurup, sergiyi bu çerçeveye oturtmuşlar. Sergiyi oluştururken zamansal hedef olarak 45 dakikalık bir süreyi belirlemişler. Ve bu sürede dikkat dağılmadan serginin görülebilmesi için farklı materyaller ile sergilerini desteklemişler. Bu arada belirtilmesi gereken bir unsur, Amsterdam Müzesi için kullandığımız sergi tabirinin Türkiye standartlarındaki fotobloklardan oluşan veya obje sergileme tekniklerinden meydana gelen sergiler ile karıştırılmaması. Çünkü tüm bir müze, yeni sergi/konsept çerçevesinde neredeyse baştan yaratılmış ve sınırlandırılmış bir zaman öngörülmemiş müzede. Şehrin tarihi ana olarak yedi kısma bölünmüş ve oluşturulan zaman çizelgesi ile ziyaretçinin aklında, daha müzenin girişinde genel bir taslak oluşturması hedeflenmiş. Daha sonra kullanılan üç boyutlu ekranlar ile ayrıntılandırma safhasına geçilmiş. Şehrin sadece siyasi tarihi değil sosyo-kültürel yapısı da müzenin ana karakterlerinden biri.

12 Müzenin konseptinin Amsterdam DNA olarak değiştirilmesi 3 yıl gibi bir dönemi kapsamış. Amsterdam Müzesi nin incelenmesi sürecinde dikkate alınan ve üzerinde yoğunlaşılan esas konu, güncel teknolojiyi müzeye entegre etmek olarak belirlenmiş. Müzenin belirlediği yol, kültür ile yeni medya teknikleri arasında bir ilişki meydana getirmek. Bu bağlamda müze ile ziyaretçiler arasında kullanılan teknolojiye köprü görevi yükleyerek bir bağ oluşturulmaktadır. E. Londra Teknik Ziyareti Londra Müzesi nde, müzecilik terminolojisinde çok da eski olmayan ICT kavramının pratik uygulaması mevcut. Dünya çapında ICT teknolojilerinin sergilerde kullanımları teşvik edilmekte. Ancak Türkiye de bu kavramların müzecilik terminolojisine yerleşmesi henüz gerçekleşmedi. Müzenin hedef kitleye göre yaptığı uygulamalar, özellikle çocuklar için çok cazip. Bu noktada kent müzeleri için önemli bir durum ortaya çıkmaktadır. Yetişkinliğine kadar kentin kurum ve etkinliklerden uzak kalan bir birey, o kente adeta göçmen gözüyle bakmaktadır. Kent müzelerine bu noktada düşen görev, çocuklar için yapılabilecek etkinlikleri projelendirmek. Çünkü yaşadığı şehrin farkındalığıyla büyüyen çocuklar ancak kentlerin kültür emanetçisi olabilmektedirler. Ayrıca kente dair tarihsel canlandırmaların mevcut olduğu bu müze şehrin eski fotoğraflarında kalmış görüntüleri müzeye taşımış. Oluşturdukları periyodlara ait Londra dönemleri, dükkanlar, sokak canlandırmaları müzeden çıkan misafire bir zaman yolculuğu yaşatmaktadır. Bunun yanında interaktif uygulamalar ile müze-ziyaretçi ilişkisi kuvvetlendirmeye çalışılmıştır. Bu tür uygulamaların önemi şu şekilde açıklanabilir. Bireyin kendine ait anılarının olduğu mekanları sahiplenmesi sadece mekan olan bir alanı sahiplenmesinden daha kolay ve tatmin edicidir. Bu yüzden ziyaretçilerin kent müzelerinde anılarını canlandırmak ya da orada ileriki zamanların anılarını yaşatmak müzelerin başarısını ve belleklerdeki kalıcılığını doğrudan etkilemektedir. Londra Müzesi özelinde değinilebilecek diğer bir konu da kent müzelerinin sadece tarihi noktalarla ilgilenme zorunluluğu olmadığı noktasıdır. Bugünün yaşananları ya da bugün kullanılan nesneler de geleceğin çok kıymetli müze objeleri olacaktır. Bu noktada güncel objeleri sergileyen Londra Müzesi, aynı zamanda 2012 Olimpiyatları ev sahipliğini de müzeye taşımıştır. Kent Müzeleri aynı zamanda kentlerin reklam alanlarıdır. Dolayısıyla sadece tarihi değil, tarihde olacakları da bu şekilde ziyaretçiyle buluşturması bu tür müzelerin kalıcılığını arttıracaktır. F. Karşılıklı Sergiler Kent Müzeciliği Üzerine Üç Taraflı İş Birliği projesi kapsamında öngörülen bir diğer aktivite de karşılıklı sergiler olup, bu sergiler projenin esas etkinliklerinden biri olarak görülmüştür.

13 Tüm bilgiler ve yüksek çözünürlükteki sergi görselleri önce APİKAM da toplanmış ve ardından grafik tasarım tarafından sergiye hazırlanmıştır. Sergiye hazır hale getirilen görseller partnerlere dijital ortamda ulaştırılmış, baskıları her ülke kendi üstlenmiştir (Masrafları proje bütçesinden karşılanmak kaydıyla). Lizbon (25 pano) ve Bologna ya (20 Pano) ait sergiler İzmir de APİKAM da sergilenmiştir. Müze bahçesinde açık hava şartlarına uygun bir şekilde basılan panoların beş buçuk ay sergilendirilmesi öngörülmüştür. Böylece APİKAM ın araştırmacıları ve müze ziyaretine gelenlerin de proje sergisini görme şansı ortaya çıkmıştır. Bologna (20 Pano) ve İzmir e (20 Pano) ait sergiler, Lizbon da partnerimiz olan Lizbon Kent Müzesi bahçesinde sergilendirilmiştir. Yine aynı şekilde Lizbon (20 Pano) ve İzmir e (20 Pano) ait sergiler, Bologna da Sanayi Mirası Müzesi nde ilgililerin ziyaretine açılmıştır. Bu sergilerin yapılmasında temel hedef; üç kentin kent müzelerinin, kent müzeciliği kültürlerinin diğer şehirlere ulaşmasıdır. G. Atölye Çalışmaları LÖSEV ile iş birliği halinde yaptığımız atölye çalışmamız iki periyod halinde gerçekleşti. Lösemili çocuklar drama eğitmenleriyle birlikte müze içerisinde drama çalışması yaptılar. Bu çalışmanın LÖSEV ile beraber yapılmasının sebebi ise, birey olma becerilerinin kazanılmaya başlandığı ve toplumsal yaşama adapte olunan çocukluk döneminde lösemiden dolayı tramvalar yaşayan çocuklarımıza hem destek olmak hem de onlara kent müzesi bilincini aşılamaktı. Atölye çalışmamızda yaptığımız etkinliğin ana teması, çocukların kent müzesinde gördüğü ve kendilerine anlatılanlar ile tanıdığı kenti dillendirdikleri doğaçlamalardı. Bu şekilde, farkındalık sahibi olmadan rutin içerisinde yaşadıkları kent hakkındaki gözlemleri, onlar dahi farkında olmadan dile döküldü. Kendileri de bu farkındalığın ortaya çıkmasıyla konuya daha sıkı adapte oldular. Proje ofisi olarak gerçekleştirdiğimiz iki atölye çalışmamız sonunda hedeflediğimiz bilince ulaştığımız kanaatindeyiz.

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ

Faaliyet ve Proje Bilgileri SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ Faaliyet ve Proje Bilgileri SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ Sağlıklı Şehirler Projesi Eğitimi : 2005 yılından bu yana Bursa Büyükşehir Belediyesi başkanlığında Sağlıklı Kentler hareketinin Türkiye de öncülüğünü

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU 18 EKiM 2014 Uluslararası Çocuk Buluşması, İHH İnsani Yardım Vakfı nın dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği yetim çalışmalarını Türkiye halkına anlatmak

Detaylı

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Prof. Şazi SİREL 13.12.2005 2 / 6

Prof. Şazi SİREL 13.12.2005 2 / 6 AYDINLATMA Aydınlatma konularında bir yazı dizisine başlarken, önce, bu sözcükten ve aydınlatma tekniği kavramından, bu gün ve en azından altmış yıldır, ne anlaşıldığını ve ne anlaşılması gerektiğini açıklığa

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Festivalin Tarihçesi

Festivalin Tarihçesi Festivalin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11 yıl boyunca dünyadan ve

Detaylı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı 12 Haziran 2014 http://annalindhturkey.net annalindhfoundation.org Toplantı Gündemi Tanışma ALV Nedir? Neler Yapıyor? İyi Örnekler ALV Türkiye ağı ve STEP 6 Faaliyetleri

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi.

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. Uluslararası İzmir Film Festivalinin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

2 Çözümlerin Ortak Şifresi: Sinerji

2 Çözümlerin Ortak Şifresi: Sinerji GİRİŞ Sinerji yaşamın akışı içerisinde her nokta da her yerde gerekliliği daimi olan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğaya baktığımızda; göçmen kuşların v şeklinde uçarak hava akımı yaratıp birbirlerinin

Detaylı

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1 ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1- Genel Olarak Bir ekonominin başarı ölçütlerinden birisi de istihdam yaratma kapasitesidir.

Detaylı

İSTANBUL SAĞLIK MÜZESİ TARİHÇE

İSTANBUL SAĞLIK MÜZESİ TARİHÇE İSTANBUL SAĞLIK MÜZESİ TARİHÇE Resim 1: Sıhhi Müze, 1925, MSGSÜ Fotoğraf Arşivi Türkiye nin ilk Sağlık Müzesi 1917 yılında, nüfusun büyük bir bölümünü etkileyen salgın hastalıklara karşı halkı bilinçlendirmek

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. GAZETECİLİK ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Gazetecilik alanı, kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede Yaz Sanat Kulübü 2010 Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Fener-Balat bölgesinde yaşayan çocuklar ve kadınlar için eğitim, kişisel gelişim ve sağlık gibi konularda projeler yürütüp kültürel

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

YARATICI ÇOCUKLAR DERNEĞİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇOCUKLAR VE KENTLER ETKİNLİĞİ

YARATICI ÇOCUKLAR DERNEĞİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇOCUKLAR VE KENTLER ETKİNLİĞİ YARATICI ÇOCUKLAR DERNEĞİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇOCUKLAR VE KENTLER ETKİNLİĞİ YARATICI ÇOCUKLAR DERNEĞİ, BELEDİYE BAŞKANLIKLARI VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN İŞBİRLİĞİ İLE HER YIL BAŞKA BİR

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

Özel Yetenek Sınavı 2014

Özel Yetenek Sınavı 2014 Özel Yetenek Sınavı 2014 Özel Yetenek Sınavı Başvuru, Ön Kayıt ve Kesin Kayıt İşlemleri Başvuru Koşulları 2014 yılı Özel Yetenek Sınavına ön kayıt yaptırabilmek için, adayların 2014 YGS puan türlerinin

Detaylı

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR?

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR? TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR? Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi için iki değişik

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI Dünya Kupası Başlarken Bir Şehir Stadımız Daha Yıkılıyor

BASIN AÇIKLAMASI Dünya Kupası Başlarken Bir Şehir Stadımız Daha Yıkılıyor BASIN AÇIKLAMASI Dünya Kupası Başlarken Bir Şehir Stadımız Daha Yıkılıyor Antik çağlardan beri, kentsel dokunun ve kentin kültürel öğesi olarak kent kimliğinin önemli bir parçası olan statlar, en temel

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU Ömer BİLGİN Çavdarhisar Kaymakamı 2011 AIZANOI Binlerce yıl öncesine dayanan tarihi, eşsiz mimari eserleri, dünyanın pek çok ilklerini

Detaylı

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği

Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu 21-23 Ekim 2011, Çanakkale Türk İnşaat Firmalarının Yurtdışı Projelerde İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Uygulamalarına Bakışı - Rusya Federasyonu Örneği Aslı

Detaylı

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler

Bölümde gerçekleştirilen etkinlikler Bölümün tanıtımı Mimarlık Bölümü nün misyonu; yaratıcı, teknolojik ve bilimsel gelişmelere hakim, doğal, sosyal ve kültürel çevreye duyarlı, değişime açık, disiplinler arası etkileşime ve ekip çalışmasına

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER Burçin BAŞLILAR Sınıf Öğretmeni burcinbaslilar@terakki.org.tr SUNUM İÇERİĞİ Yaratıcılık Nedir? Neden Yaratıcı Yazma? Yaratıcılığı Engelleyen Faktörler Yaratıcı Yazmaya

Detaylı

Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani:

Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Plani: Entegrasyon Ulusal Entegrasyoun siyasetinin Plani motoru Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani: Stand

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

Ankara El Yapımı Oyuncak Müzesi

Ankara El Yapımı Oyuncak Müzesi Ankara El Yapımı Oyuncak Müzesi Betül Ünal, Gülşah Çelik, Mediha Biçer, Nihal Tank Analiz Belgesi BBY 370 Müzelerde Bilgi Yönetimi Dersi 9 Mart 2016 Öz Analiz belgesi kapsamında projemizin tanımı, gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

www.plantodulleri.com 4

www.plantodulleri.com 4 SPONSORLUK 4 PLANT Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi Şubat 2010 tarihinde yayına başlayan dergimiz, 11 inci sayı itibariyle üç aylık periyoda dönüş yapmış, şu an için 13. sayısını sektörel dolaşıma sunmaya

Detaylı

TEKNİK GEZİ RAPORU. Ders: MİM 121 MİMARİ TASARIM I. Tarih: 07.10.2011 Gezi alanı: Antrepo 3 & 5

TEKNİK GEZİ RAPORU. Ders: MİM 121 MİMARİ TASARIM I. Tarih: 07.10.2011 Gezi alanı: Antrepo 3 & 5 TEKNİK GEZİ RAPORU Ders: MİM 121 MİMARİ TASARIM I. Tarih: 07.10.2011 Gezi alanı: Antrepo 3 & 5 Meclis-i Mebusan Caddesi - Liman İşletmeleri Sahası - Tophane Konumu: Bienal alanının konumunu gösteren harita

Detaylı

Müşteri taleplerini genişletir ve projenin her aşamasında hem müşteriye hem de kullanıcıya fayda getirecek yenilikleri kurgular ve uygular.

Müşteri taleplerini genişletir ve projenin her aşamasında hem müşteriye hem de kullanıcıya fayda getirecek yenilikleri kurgular ve uygular. Euro-DMC Kimdir? Enerjisini başarılı olmanın verdiği hazdan ve eğlenerek çalışabilmesinden alan Euro/DMC ekibi, müşterilerine sağladığı esnek çözümler, keskin hedefler ve hedef kitleyi markayla bütünleştirebilme

Detaylı

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 12.02.2009 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, toplumsal sorunlara yaklaşımımız sorunların değil çözümün bir parçası olmaktır. Bu nedenle, ülke sorunlarının çözümüne yönelik somut projeler oluşturarak

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI

PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL-İNSAN KAYNAKLARI Güssün GÜNEŞ Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı 09-10 Haziran 2014, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, BİLKENT - ANKARA 19.6.2014 SUNUM PLANI ÜNİVERSİTE

Detaylı

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ

1. SINIF BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ FILM 101- Sinema Dili I (2-2-3) 6: Ders, sinema sanatının kendine özgü anlatım tekniklerini incelemektedir. Bunun için sinema dilini oluşturan kamera, ışık, ses, kurgu, renk, müzik,

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Günün Menüsü Görsel İletişim Tasarımı nedir? Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?

Detaylı

Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme.

Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme. Drama Yetenekleri Nelerdir? Sabit fikirler yerine yaratıcı fikirler üretebilme. Tek düze düşünmek yerine çok boyutlu düşünebilme. Tek başına karar verebilme. Bilgiyi her yerde kullanabilme. Ezbercilik

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

05-21 ARALIK DECEMBER 2015 AÇILIŞ / OPENING: 05 ARALIK DECEMBER SAAT TIME

05-21 ARALIK DECEMBER 2015 AÇILIŞ / OPENING: 05 ARALIK DECEMBER SAAT TIME Doğu Gündoğdu BİR RULO Atölye / Workshop: Özgün Fotoğraf Baskısı / 12 Aralık 2015 / Saat: 14:00 3, Van Dyke Brown, 05-21 ARALIK DECEMBER 2015 AÇILIŞ / OPENING: 05 ARALIK DECEMBER SAAT TIME 18:00 Doğu Gündoğdu

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ SODES PROJELERİ

BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ SODES PROJELERİ BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ AMAÇ HEDEF GRUP Çocuklar ve gençlerin kültürel ve sanatsal becerilerini geliştirerek, kültür ve sanat alanında gelişimine katkıda bulunmak ve onları kültür

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün Misyonu:

Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün Misyonu: Bölümümüzün Vizyonu: Uluslararası düzeyde ilişkiler kuran, üniversitemizin akademik, kültürel, kültürlerarası gelişim ve ilişkilerine katkı sağlayan bir bölüm olmak. Bölümümüzün Misyonu: Ulusal ve uluslararası

Detaylı

İLÇELERDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE İLÇE HALK KÜTÜPHANELERİ: KIRKLARELİ ÖRNEĞİNDE BİR İŞBİRLİĞİ ÖNERİSİ

İLÇELERDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE İLÇE HALK KÜTÜPHANELERİ: KIRKLARELİ ÖRNEĞİNDE BİR İŞBİRLİĞİ ÖNERİSİ İLÇELERDE BULUNAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE İLÇE HALK KÜTÜPHANELERİ: KIRKLARELİ ÖRNEĞİNDE BİR İŞBİRLİĞİ ÖNERİSİ Ahmet ALTAY Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, ahmet.altay@kirklareli.edu.tr

Detaylı

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Revizyon Tarihi 016 Görev ve Yetki Tanımları BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi nin kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim faaliyetlerini

Detaylı

II. SOSYAL PEDİATRİ ÇALIŞTAYI RAPORU 15 HAZİRAN 2012, İZMİR

II. SOSYAL PEDİATRİ ÇALIŞTAYI RAPORU 15 HAZİRAN 2012, İZMİR II. SOSYAL PEDİATRİ ÇALIŞTAYI RAPORU 15 HAZİRAN 2012, İZMİR Ülkemizde Sosyal Pediatri alanında mevcut uygulamaların değerlendirilmesi, çalışmaların ve araştırmaların geliştirilmesi, yeni bakış açıları

Detaylı

ANKARA Mart 2015. http://vgm.sanayi.gov.tr Gelibolu Sok. No: 5 Kavaklıdere- Ankara Tel. : 0 312 467 55 90-99 Faks: 0 312 427 30 22 SUNUŞ

ANKARA Mart 2015. http://vgm.sanayi.gov.tr Gelibolu Sok. No: 5 Kavaklıdere- Ankara Tel. : 0 312 467 55 90-99 Faks: 0 312 427 30 22 SUNUŞ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİMLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA BST İL MÜDÜRLÜKLERİNCE DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER İÇİN REHBER ANKARA Mart 2015 http://vgm.sanayi.gov.tr

Detaylı

GRUP 5 ÇANKIRI KASTAMONU ZONGULDAK

GRUP 5 ÇANKIRI KASTAMONU ZONGULDAK GRUP 5 ÇANKIRI KASTAMONU ZONGULDAK GÜÇLÜ YÖNLER Çankırı ilinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Çankırı Belediyesi bünyesinde olan bir Yaşlı Koordinasyon birimi bulunmaktadır. Zonguldak ilinde ise 2000 yılında

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (08Aralık 2014-23 Ocak 2015)

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (08Aralık 2014-23 Ocak 2015) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (08Aralık 2014-23 Ocak 2015) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili

Detaylı

ESKI.SEHIR. MIMARLIK FESTIVALI

ESKI.SEHIR. MIMARLIK FESTIVALI Urban-Snooping, "kentsel alan" ile verilerin toplanması ve işlenmesi alanında istatiksel bir yaklaşım olan "data-snooping" kavramının, oldukça kabaca bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Urban-snooping,

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Tel: 0(352) 437 49 37 PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINDA 2015 YILI İÇİN PLANLANAN FAALİYETLER Stratejik Amaç 1: KAYHAM ın Kayseri konulu kitap

Detaylı

"Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar" iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden

Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden O O LY F RT L Kİ Ş E İS PO "Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar" iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden başlamıştır. Çocukluk döneminde,

Detaylı

1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 )

1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Hakkımızda GHA 2007 / 2

Hakkımızda GHA 2007 / 2 Tanıtım Hakkımızda Kurucumuz, yaşam ile ilgili araştırma, deneyim, gözlem ve eğitim ile hayatın bilinçle uygulanması gereken bir süreç olduğunu belirledi ve bu bilincin insanlığa verilmesini hedefledi.

Detaylı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB HİBELERİ A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB mali yardımları Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından, tüm aday ülkeler için olduğu gibi, her yıl Türkiye ye tahsis edilen

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ RESİM BÖLÜMÜ TANITIM FORMU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ RESİM BÖLÜMÜ TANITIM FORMU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ RESİM BÖLÜMÜ TANITIM FORMU Bölüm Başkanışkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Koordinatörler Doç.Dr. Hakkı Engin GİDERER Öğr. Gör. Burhan YILMAZ 1. Bologna: Öğr. Gör. Reva

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BALÇOVA SONUÇ RAPORU Tarih: 17 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 33 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

BASKI SANATLARI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI( ) BAS 453 Deneysel Baskıresim I Mesleki Seçmeli Dersler (2) - 22,5 Seçmeli Ders (1) - 4,5

BASKI SANATLARI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI( ) BAS 453 Deneysel Baskıresim I Mesleki Seçmeli Dersler (2) - 22,5 Seçmeli Ders (1) - 4,5 BASKI SANATLARI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI(2015-2016) I. YARIYIL BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5 MİT 105 Mitoloji ve İkonografi 2+0 3 RSM 107 Temel Resim Eğitimi I 3+3 6 SAN 101 Temel Sanat Eğitimi I 3+6

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (11 Şubat Mart 2013 ) Sayın Velimiz, 11 Şubat Mart 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (11 Şubat Mart 2013 ) Sayın Velimiz, 11 Şubat Mart 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (11 Şubat 2013 22 Mart 2013 ) Sayın Velimiz, 11 Şubat 2013 22 Mart 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Çalışmalar sırasında öğrencilerimizde

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ KADRİYE ZAİM KÜTÜPHANESİ KURULUŞ TARİHİ 1997

ATILIM ÜNİVERSİTESİ KADRİYE ZAİM KÜTÜPHANESİ KURULUŞ TARİHİ 1997 KURULUŞ TARİHİ 1998 ATILIM ÜNİVERSİTESİ KADRİYE ZAİM KÜTÜPHANESİ KURULUŞ TARİHİ 1997 1999 2001 ATILIM ÜNİVERSİTESİ KADRİYE ZAİM KÜTÜPHANESİ /2013 Kütüphanemiz Kendi içinde; ekip ruhu, hizmet, mükemmellik;

Detaylı

KULLANICI İSTATİSTİĞİ

KULLANICI İSTATİSTİĞİ SANAL MÜZE SANAL MÜZE Sanal müze veya E-müze, 1990 lı yılların başından itibaren teknolojik gelişimin hızıyla birlikte müzelerin iletişim sağlamaya yönelik olarak interneti kullanmaya başlamaları ile ortaya

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

EĞİTİM ÖĞ RETİM. D İJİTALE DÖNÜŞÜM Ü G ÜNDEMİ n de. Fasıllarına Mütevazı Katkı

EĞİTİM ÖĞ RETİM. D İJİTALE DÖNÜŞÜM Ü G ÜNDEMİ n de. Fasıllarına Mütevazı Katkı EĞİTİM ÖĞ RETİM KURUMLARIMIZIN D İJİTALE DÖNÜŞÜM Ü G ÜNDEMİ n de Fasıllarına Mütevazı Katkı * dosyada müfredata ve dersin icraına örnek olarak tarih ve coğrafya gösterilmiştir. ** dosyada idareye örnek

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ Ders Adı Sınıf Yarıyıl Kredi İngilizce I * T U L YEREL KREDİ AKTS Z/S Almanca I * 1 1 3 0 0 0 3 Z/s 1 1 3 0 0 0 3 Z/s Fransızca I

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR KASIM EKİM EYLÜL HAFTA KUŞAK: DÜZEN KUŞAĞI ODAK NOKTASI : BİRİMDEN BÜTÜNE ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak 2.Teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel Amaçlarını

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER VE MUHTARLIKLAR DAİRESİ TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam

Detaylı

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme U Z L A Ş M A Y Ö N E T İ M İ N İ N 6 TEMEL İLKESİ 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme UZLAŞMA YÖNETİMİNİN 6B BASAMAKLARI Günümüzde, Planlama ve Proje Geliştirme süreçleri,

Detaylı