İÇİNDEKİLER. IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Fırsatlar D- Tehditler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Fırsatlar D- Tehditler"

Transkript

1 2013 FAALİYET İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar B- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi C- Diğer Hususlar II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B-Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler B- Performans Bilgileri IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Fırsatlar D- Tehditler V- TEDBİRLER VI- ÖNERİLER VII- HEDEFLER EKLER DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1

2 I GENEL BİLGİLER 2013 FAALİYET A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR sayılı 10 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren 6083 Sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak görevini yürüten Başkanlığımızın 6083 Sayılı Kanuna göre görevleri şunlardır: 1) Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli araç, gereç ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, dağıtımını sağlamak, onarım hizmetlerini yürütmek, koordine etmek ve kayıtlarını tutmak, 2) Genel Müdürlük için ihtiyaç duyulan hizmet binası ve diğer tesisleri yapmak veya yaptırmak, tahsisini sağlamak, inşaat ve yapım işlerini yürütmek, takip ve kontrol etmek, 3) Genel Müdürlük için ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmazların kiralanması işlemlerini yürütmek, 4) Genel Müdürlüğün sağlık ve sosyal hizmetleri ile hizmet binalarının güvenlik, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşıma ve benzeri işlerini yürütmek, 5) Genel evrak işlerini yürütmek, 6) Genel Müdürlüğün iç ve dış protokol hizmetleri ile tanıtım, yayın, basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve yürütülmesini sağlamak, 7) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde bilgi edinme hakkını kullanmak isteyenlerin bilgi almasını kolaylaştıracak şekilde organize olmak, bu kapsamda, ilgili birimler ile bilgi edinme hakkını kullananlar arasında koordinasyon görevini yürütmek, 8) Genel Müdürlüğün sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2

3 2013 FAALİYET B) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Ana bina (A) blok zemin katta, B blok 1.bodrum ile 2.bodrum katında, C blok zemin kat 1.bodrum ile 2.bodrum katında ve D blok 2.bodrum katında olmak üzere 67 odada hizmet vermektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ANKARA İLİ MERKEZ TEŞKİLATI HİZMET BİNALARI KAPALI İNŞAAT ALANI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3

4 2013 FAALİYET Genel Müdürlüğümüz Makam Giriş Kapısı Genel Müdürlüğümüz Makam Giriş Alanı Genel Müdürlüğümüz Makam Giriş Alanı DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4

5 2013 FAALİYET Genel Müdürlüğümüz Personel Giriş Alanı Genel Müdürlüğümüz Müzesi DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5

6 2013 FAALİYET Diş Hekimliği Odası Tapu ve Kadastro Anaokulu Yılsonu Gösterisi Santral Odası DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 6

7 2013 FAALİYET Elektrik Atölyesi Elektronik Atölyesi Matbaa ve Mücellit Atölyesi DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7

8 2013 FAALİYET Marangoz Atölyesi Döşeme Atölyesi Jeneratör Odası DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 8

9 2013 FAALİYET Santral Pano Odası Tamir Atölyesi Boya Atölyesi DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 9

10 2013 FAALİYET Yemekhane Spor Salonu 1. Kat Çay Ocağı 2. Kat Çay Ocağı DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 10

11 2013 FAALİYET Erkek Kuaförü Kantin Personel Dinlenme Alanı DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 11

12 2013 FAALİYET Araç Park Ünitesi Genel Müdürlüğümüz Bahçesi DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 12

13 2013 FAALİYET 2- Örgüt Yapısı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yardımcı Birimleri arasında yer almaktadır. 1 Daire Başkanı, 1 Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 8 Şube Müdürlüğü, 1 Sivil Savunma Uzmanlığı olmak üzere 10 Birim ve 215 Personel ile hizmet vermekte olup 22 personelimiz diğer birimlerde geçici görevle çalışmaktadırlar. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynakları: TAKBİS Sistemine bağlı Genel Evrak Kayıt Programı kullanılmaktadır. Genel Evrak Biriminde 2008 yılından itibaren yine TAKBİS Sistemine bağlı (DYS) Doküman Yönetim Sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemle evraklar tarayıcıdan geçirilerek bilgisayar ortamına aktarılmakta ve kaydedilmektedir. Bu sayede istenilen evraklara bilgisayar üzerinden rahatça ulaşılabilmekte ve evrakların elden ele dolaşımı azaltılmaktadır. Mal, malzeme ve hizmet alımlarının ödeme emirlerinin düzenlenmesinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve internet ortamında paylaşabildiğimiz e-bütçe sistemi ile KİK (EKAP) sisteminden faydalanılmaktadır. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 13

14 2013 FAALİYET 4- İnsan Kaynakları Başkanlığımız hizmetleri;186 Memur, 25 Daimi İşçi ve 4 geçici görevli gelen olmak üzere toplam 215 personel ile yürütülmektedir. Ayrıca 22 personelimiz başka birimlerde geçici görevle çalışmaktadır. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI UNVAN DAĞILIMI KADRO UNVANI BAŞKAN 1 HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ 1 MEVCUT AÇIKLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ 9 4 Şube Müdürü başka birimlerde görevli MÜHENDİS 16 MİMAR 2 DİŞ TABİBİ 1 DAİRE TABİBİ 2 İŞLETME MÜDÜR 1 1 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü YARDIMCISI APK UZMANI 1 SİVİL SAVUNMA UZMANI 1 UZMAN 3 ARAŞTIRMACI(Ö) 1 TEKNİKER 8 TEKNİSYEN 27 1 personel Ankara Böl. Müdürlüğü BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 43 MEMUR 25 1 personel Serdivan TM HEMŞİRE 3 LABORANT 2 ŞOFÖR 8 ARŞİV MEMURU 4 1 personel Keçiören Tapu Müdürlüğü SANTRAL MEMURU 1 DAĞITICI 4 HİZMETLİ 26 İŞÇİ 25 Geçici görevli giden personel personel başka birimlerde geçici görevli çalışmakta Genel Toplam 215 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 14

15 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ EĞİTİM DURUM DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ BAY-BAYAN DAĞILIMI DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ (2013 YILI GÖREVE BAŞLAYAN VE AYRILAN) DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 15

16 2013 FAALİYET 5- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı, yardımcı bir Daire Başkanlığıdır. Genel Müdür adına bir Genel Müdür Yardımcısının sorumluluğunda görev yapmaktadır. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 16

17 2013 FAALİYET Dış denetime tabi olduğu yerler: o Çevre ve Şehircilik Bakanlığı o Maliye Bakanlığı o Sağlık Bakanlığı o Kamu İhale Kurumu o Sayıştay o Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 17

18 2013 FAALİYET 2011/4 Sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Genelgesine göre Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının İmza Yetkileri: DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI S.N KONULAR YETKİLİLER ONAY - İMZA 1 Resmi Mühür Onayı Bakan adına Genel Müdür 2 Lojman tahsisleri Komisyon ve Genel Müdür 3 Sivil Savunma ve Seferberlik hizmetleri olurları Genel Müdür Araç ve diğer taşınırları hurdaya ayırma ve demirbaş 4 terkini işlemleri limit üstü Genel Müdür 5 Başkanlıkça genelge çıkarılması Genel Müdür 6 7 Hizmet binası yapımları ile ilgili ihale ve komisyon oluşturulması hakkında olur alınması Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında görev yapan personellerden ölenlerin eş ve çocuklarına yardım kampanyası başlatılması hakkında izin için, İçişleri Bakanlığı ve Valiliklerle yapılan yazışmalar Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı 8 Personel yetkilendirme ve görevlendirme onayı Daire Başkanı 9 İşçiler ve 4-B sözleşmeli personel ile ilgili yazılar Daire Başkanı 10 Kamp ve sosyal tesislerinden yararlanmak isteyen kamu kurum ve kuruluşlarına yazılan yazılar Daire Başkanı 11 Milli Emlak Genel Müdürlüğüne yapılan yazışmalar Daire Başkanı 12 Daire Tabiliği, Lojman ve Kreşle ilgili yazışmalar Daire Başkanı 13 Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personellerin (Hastalık,Ölüm,Nişan ve Düğün) gibi etkinliklerinin Daire Başkanı duyurulması Çeşitli kuruluş ve derneklerden gelen poster ve afişlerin 14 Daire Başkanı açılması ile ilgili yazışmalar Genel Müdürlüğümüzde giyim kuşamdan yararlanacak 15 Daire Başkanı personeller ile ilgili yazışmalar Araç ve anbar sorumlusu görevlendirmesi hakkında 16 onay ve yazışma Daire Başkanı 17 Resmi posta pulu dağıtım oluru Daire Başkanı 18 Oto ve demirbaşlarla ilgili görüş ve talimat yazıları Daire Başkanı Sene sonu taşınır malzeme sayım komisyonu oluru ve 19 sayım cetvelleriyle ilgili yapılan yazışmalar Daire Başkanı Araç ve diğer taşınırları hurdaya ayırma ve demirbaş 20 terkini işlemleri Daire Başkanı Cevaplı ve Basit Raporlar Daire Başkanı Müdürlüklerin kira harcamalarının tespiti, ödenek 22 dağıtımı ve yazışmaları Daire Başkanı Hizmet binaların bakım ve onarımlarının yapılması ile 23 ilgili yazışmalar Daire Başkanı 24 Mutemetlik, Maaş ve Yolluk ödeme ve yazışmaları Daire Başkanı Sivil Savunma ve seferberlik hizmetleri ile ilgili 25 yazışmalar Daire Başkanı 26 Bölge Müdürlükleriyle yapılan her türlü yazışmalar Daire Başkanı Bilgi Edinme ile ilgili Genel Müdürlük merkez ve taşra 27 teşkilatı ile Bakanlıklar, diğer kamu kurum ve özel Daire Başkanı kuruluşlarla yapılan yazışmalar. 28 Yemek hizmetleri ile ilgili yazışma ve ödemeler. Daire Başkanı İMZA PRF Daire Başkanı DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 18

19 2013 FAALİYET C-DİĞER HUSUSLAR Başkanlığımız yukarıda tanımlanan faaliyetlerini gerçekleştirirken merkez ve taşra teşkilatındaki hizmet binalarının ve lojmanlarının fiziki yapısını iyileştirme hususunda çok kısıtlı sayıda teknik eleman ve bütçeyle hizmet vermektedir YILI İTİBARIYLA KİRALIK HİZMET BİNALARI HİZMET BİNASI YAPIM VE MODERNİZASYON FAALİYETLERİ 2013 YILI HİZMET YER DURUM TABLOSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 19

20 2013 FAALİYET II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Genel Müdürlüğümüzün stratejik plan çalışmaları üst yönetim tarafından tarihinde iç genelge ile başlatılmıştır. İlk stratejik plan yıllarını kapsamaktadır. Başkanlığımızın Stratejik Amaçları ve Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER Hedef 1.1 Her yıl en az 1 kongre, panel veya seminer düzenlemek. Stratejik Amaç 1 Harita-Tapu ve Kadastro çalışmaları, ülke kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde temel alt yapı olması nedeniyle sürekli olarak ülke gündemindedir. Projeler, mevzuat, teknoloji, arşiv ve eğitim konularında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi ile bilgi paylaşımı amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde her yıl bir kongre, panel veya seminer düzenlenecektir. Sonuç olarak kurumumuz personelinin yeni gelişmeler konusunda bilgi güncellemesi ve kapasitesinin arttırılmasının sağlanacağı düşünülmektedir. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek Kurumsal kapasiteyi geliştirmek Hedef yılına kadar tüm kurum donanım altyapısını en son teknolojiye uygun hale getirmek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü envanterinde mevcut donanım ve yazılım ürünleri, sistemlerin ülke bütününe yaygınlaşması ile birlikte veri tabanlarındaki veri miktarı ve işlem hacmi de artarak mevcut donanımı zorlar hale gelecektir. Ayrıca kullanım kolaylığı sağlayan yeni teknolojilerin sistemlerimize adapte edilmesi, sistemin sağlıklı işlemesini sağlayacağı gibi dünya ile entegrasyonunu da kolaylaştıracaktır. Bu bağlamda kurumun yeni teknoloji bilgisayarlar ve son versiyon yazılımlarla desteklenmesi hedeflenmektedir. Kurumumuz personelinin bilgi, beceri ve motivasyonunun artırılmasına yönelik olarak yapılacak eğitimlerde kullanılmak üzere merkez ve bölge müdürlüklerinde video konferans sistemi ve akıllı sınıflar oluşturulacaktır. Bu sayede eğitim alan personel sayısının arttırılmasıyla beraber maliyetlerin minimum seviyede kalması hedeflenmektedir. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 20

21 2013 FAALİYET Hedef 1.3 STRATEJİK AMAÇLAR Personelin bilgi, STRATEJİK beceri ve motivasyonunun HEDEFLER artırılması yanı sıra etik kültür, değer ve ilkelerin geliştirilmesine yönelik yurtiçi ve yurtdışı eğitim ve danışmanlık hizmetleri almak. Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel yeterliliği, Genel Müdürlük hedeflerimizin gerçekleşmesinin vazgeçilmez unsurudur. Çalışanlarımızın kişisel, mesleki ve etik kültürünün gelişimi, sürekli ve nitelikli eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ile sağlanacaktır. Stratejik Amaç 1 Kurumsal kapasiteyi geliştirmek. Bu eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, Genel Müdürlük amaç ve hedeflerine ulaşılması için gereklidir. Personelimizin mesleki, kişisel ve etik kültür ile etik değer ve ilkeler açısından gelişimlerini sağlamaya yönelik düzenlenen yurt içi ve dışı eğitimlerle her alanda bilgilerinin sürekli güncel kalması ile görevlerini yerine getirirken daha hızlı ve etkin olmaları sağlanacaktır. Kurumumuz projeleri maddi büyüklüklerinin yanı sıra mesleğimizle ilgili uluslar arası alanda da dikkatle takip edilmektedir. Bu açıdan yurt dışında projelerimizin tanıtımı, gelen yabancı misyonların bilgilendirilmesi, uluslararası alanda kendimizi yansıtabilmemiz açısından yabancı dil eğitimi büyük önem arz etmektedir. Hedef 1.4 Tüm personelimizin bilgi beceri ve donanımını arttırmak, etik kültürü ve etik değer ve ilkelerini geliştirmek amacıyla eğitim, seminer, panel, kongre, kurs gibi faaliyetlere katılımı temin ederek vasıflarının artırılması, sosyal aktivitelerin arttırılması, ödül mekanizmasının etkili ve verimli kullanılması. Hedef 1.5 Merkez ve taşra teşkilatı hizmet binalarının konumları, çalışma biçim ve yoğunluklarına göre gözden geçirilerek, ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli yenileme, onarım ve iyileştirme çalışmaları ile fiziksel düzenlemeler yapılacaktır. Fiziki yapının iyileştirilmesi kapsamında; Kadastro yenilemesi tamamlanan, TAKBİS e entegre, kadastro ve tapu sicil bilgileri mevcut olan, kadastro ve tapu sicil müdürlükleri aynı ofis içerisinde bulunan örnek model ofis yapılacaktır. Model ofis, hizmet sunumunu optimize edecek şekilde tasarlanacaktır. Bu model ofisler TKGM nin ilerleyen yıllarda yenileyeceği ofisler için örnek teşkil edecektir. Hedef yılı sonuna kadar nitelikli personel sayısını artırmak üzere kariyer uzmanı istihdamına geçerek kurum personelinin %15 ine yaygınlaştırmak. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21

22 2013 FAALİYET Hedef yılı sonuna kadar merkez ve taşra arşivlerini iyileştirmek. Stratejik Amaç 2 Tapu kadastro hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve iyileştirmek Kurumsal kapasiteyi geliştirmek Hedef 2.2 Kurumumuzda ülke genelinde yürütülen çalışmalarda Taşra Birimlerimizce ihtiyaç duyulabilecek basılı formların tespitini yaparak temin etmek, muhafaza etmek ve Taşra Birimlerimizin talepleri doğrultusunda dağıtım planlamasını yaparak zamanında ve yeterli sayıda ilgili birimlere ulaştırmak. Hedef 2.3 TKMP kapsamında 2014 yılı sonuna kadar Tapu ve Kadastro Müdürlüğü (Birimi) hizmet binası bakım-onarım ve tadilat çalışmalarını bitirmek. Hedef yılı sonuna kadar planlamaya alınan yeniden yapılacak Bölge Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüğü binalarını bitirmek. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 22

23 2013 FAALİYET B- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Genel Müdürlüğümüzün stratejik plan çalışmaları yeni başlamış ve ilk stratejik planı da yılları arasını kapsayacaktır. Teknolojik gelişmeleri yakından izlemek ve bu doğrultuda donanımı yenilemek. Halkın bilgi edinme hakkını kullanması için gerekli tedbirler almak. Her türlü kaynağın etkili ve verimli şekilde kullanımı için gerekli tedbirler almak ve bu amaçla diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak. Stratejik yönetimin geliştirilmesini sağlamak. İnsan kaynakları yönetiminde performans odaklılık esasını gerçekleştirmek. Kurum personelimizin motivasyonunun arttırılması, güven ve aidiyet duygularının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 23

24 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER 2013 FAALİYET 5828 Sayılı Bütçe Kanunu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2012 mali yılında Merkez birimlerini mal ve malzeme ihtiyaçları ile merkez ve ek hizmet binalarının yapım bakım onarım ve tesisat işlerinin yenilenmesi değiştirilmesi ve temini için aşağıda dökümü bulunan kalemlerden harcama yapmıştır. 03 Mal ve Hizmet alımı tertibine kanun ile toplam ,00-TL lik ödenek verilmiş, ödeneğin harcamalara yeterli olmayacağı tespit edilerek bu tertibe ek ödenek talep isteminde bulunulmuş olup, ,00.-TL lik ek ödenek verilmiştir. Toplam ,00.-TL lik Ödeneğe karşılık ,00.-TL lik harcama yapılmıştır. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden ,00.-TL lik ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan ,00.-TL ödenek tenkis edilerek Maliye Bakanlığına iade edilmiştir. EK1, EK2 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24

25 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 25

26 2013 FAALİYET Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları: (Elektrik-Su-Doğalgaz- Kırtasiye vb) Bu tertibe bütçe kanunu ile ,00.-TL. lik Ödenek verilmiştir. Kanunla verilen ,00.-TL. lik ödeneğin 2.226,00.-TL lik kısmı ilgili diğer harcama kalemlerine aktarımlar yapılmıştır. Toplam ,00.-TL. lik ödeneğe karşılık ,00.-TL Harcama yapılmıştır. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden ,00.-TL lik ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan 1.877,00.-TL ödenek tenkis edilerek Maliye Bakanlığına iade edilmiştir. EK3, EK4 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 26

27 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 27

28 2013 FAALİYET Yolluklar: Bu tertibe bütçe kanunu ile verilen ,00.-TL. lik ödenek verilmiştir. Bu tertibe verilen ,00.-TL lik ödeneğin yetmeyeceği tespit edilerek, bu tertibe ek ödenek talep isteminde bulunulmuş olup, 1.840,00.-TL lik ek ödenek eklenmiştir. Toplam ,00.-TL lik ödeneğe karşılık ,00.-TL lik harcanma yapılmıştır. Ek 4 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28

29 2013 FAALİYET 03.5 Hizmet Alımları: Bu tertibe bütçe kanunu ile verilen ,00.-TL. lik ödenek verilmiştir. Bu tertibe verilen ,00.-TL lik ödeneğin ihaleler ve hak edişler vb diğer ödemeler nedeniyle yetmeyeceği tespit edilerek, bu tertibe ek ödenek talep isteminde bulunulmuş olup, ödenek talebimiz Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmamıştır. Toplam ,00.-TL. lik ödeneğe karşılık ,00.-TL lik Harcama yapılmıştır. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden ,00.-TL lik ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan ,00.-TL lik ödenek tenkis edilerek Maliye Bakanlığına iade edilmiştir. Ek 6, Ek 7 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 29

30 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 30

31 2013 FAALİYET 03.7 Menkul Mal Bakım Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: Bu tertibe bütçe kanunu ile ,00.-TL lik ödenek verilmiştir. Bu tertibe verilen ,00.-TL lik ödeneğin yetmeyeceği tespit edilerek, bu tertibe ek ödenek talep isteminde bulunulmuş olup, ,00.-TL ödenek eklenmiştir. Toplam ,00.-TL lik ödeneğe karşılık ,00.-TL lik harcanma yapılmıştır. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden 571,00.-TL lik ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. Ek 8, Ek 9 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31

32 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 32

33 2013 FAALİYET 03.8 Gayrimenkul Bakım Ve Onarım Giderleri: Bu tertibe bütçe kanunu ile verilen ,00.-TL. lik ödenek verilmiştir. Toplam ,00.-TL. lik ödeneğe karşılık ,00.-TL Harcama yapılmıştır. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden ,00.-TL lik ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. Geriye kalan ,00.-TL ödenek tenkis edilerek Maliye Bakanlığına iade edilmiştir. Ek 10, Ek 11 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 33

34 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 34

35 2013 FAALİYET 05.3 Memurların Öğle Yemeğine Yardım: Bu tertibe bütçe kanunu ile ,00.-TL. ödenek verilmiş bu ödeneğin tamamı harcanmıştır. Ek 12 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 35

36 2013 FAALİYET 06.-Sermaye Giderleri; Bu tertibe bütçe kanunu ile ,00.-TL. lik ödenek verilmiş, bu ödenek kaleminden bir kısmı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Hesabına aktarılmış geri kalan ödeneğin yeterli olmayacağı tespit edilerek ,00.-TL lik ödenek eklenmiştir. Ayrıca TKMP kapsamında yapılacak olan tadilatlar için Başkanlığımızın mevcut ödeneği yetersiz kalacağından Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden ,00.-TL lik ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. Toplam ,00.-TL lik kısmına karşılık toplam ,00.-TL lik harcama yapılmıştır. EK13, EK14 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 36

37 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 37

38 2013 FAALİYET 06.1-Mamul Mal Alımlar; Bu tertibe bütçe kanunu ile ,00.-TL lik ödenek verilmiştir. Toplam ,00.-TL lik kısmına karşılık toplam ,00.-TL lik harcama yapılmıştır. Ek 15 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 38

39 2013 FAALİYET Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri; Bu tertibe bütçe kanunu ile ,00.-TL. lik ödenek verilmiştir. Toplam ,00.-TL. lik ödeneğe karşılık ,00.-TL. lik Harcama yapılmıştır. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden ,00.-TL lik ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. Ek 16, EK 17 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 39

40 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 40

41 2013 FAALİYET 06.7-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri; Bu tertibe bütçe kanunu ile ,00.-TL. ödenek verilmiş, bu ödeneğin yeterli olmayacağı tespit edilerek ,00.-TL lik ek ödenek eklenmiştir. Toplam ,00.-TL lik kısmına karşılık toplam ,00.-TL lik harcama yapılmıştır. Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden ,00.-TL lik ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir.ek DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 41

42 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 42

43 2013 FAALİYET 01.1-Temel Maaşlar; Bu tertibe bütçe kanunu ile ,00.-TL. ödenek verilmiş, bu ödeneğin yeterli olmayacağı tespit edilerek ,00.-TL lik ek ödenek eklenmiştir. Toplam ,00.-TL lik kısmına karşılık toplam ,00.-TL lik harcama yapılmıştır. Ek 20 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 43

44 2013 FAALİYET 01.2-Sözleşmeli Personel; Bu tertibe bütçe kanunu ile 00,00.-TL. ödenek verilmiş, ekim ayında sözleşmeli personelin göreve başlamasıyla 7.500,00.-TL lik ek ödenek eklenmiştir. Toplam 7.500,00.-TL lik kısmına karşılık toplam 7.411,00.-TL lik harcama yapılmıştır. Ek 21 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 44

45 2013 FAALİYET 01.4-Geçici Personel; Bu tertibe bütçe kanunu ile ,00.-TL. ödenek verilmiş, bu ödeneğin yeterli olmayacağı tespit edilerek ,00.-TL lik ek ödenek eklenmiştir Toplam ,00.-TL lik kısmına karşılık toplam ,00.-TL lik harcama yapılmıştır. Ek 22 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 45

46 2013 FAALİYET 02.2-Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Kesintileri Sözleşmeli Personel; Bu tertibe bütçe kanunu ile 00,00.-TL. ödenek verilmiş, ekim ayında sözleşmeli personelin göreve başlamasıyla 3.500,00.-TL lik ek ödenek eklenmiştir. Toplam 3.500,00.-TL lik kısmına karşılık toplam 1.441,00.-TL lik harcama yapılmıştır. Ek 23 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 46

47 2013 FAALİYET 02.1-Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Kesintileri Memurlar; Bu tertibe bütçe kanunu ile ,00.-TL. ödenek verilmiştir. Toplam ,00.-TL lik kısmına karşılık toplam ,00.-TL lik harcama yapılmıştır. Ek 24 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 47

48 2013 FAALİYET B-PERFORMANS BİLGİLERİ Şube Müdürlüklerinin faaliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Personel ve Birim Evrak Şube Müdürlüğü Personel ve Birim Evrak Şube Müdürlüğünce; 01 Ocak Aralık 2013 Tarihleri Arasında Yapılan Faaliyetler; Personel servisi 2013 yılında Başkanlığımız emrinde görev yapmakta olan İşçi, Memur ve 4/B statüsünde çalışanların özlük işlemleriyle ilgili olarak, göreve başlama - ayrılma ve emeklilik işlemleri ile yıllık ve mazeret izinler, Sıhhi rapor onayları ve rapor kesintileri, hizmet içi eğitim ve kursları, disiplin işlemleri, işçilerle ilgili, fazla çalışma ve puantaj cetvelleri, faaliyet raporları, vb. hizmetler gerçekleştirilmiş bu kapsamda 964 adet gelen giden evrak işlemi yapılmıştır. Yıl içerisinde Başkanlığımızda atama yoluyla 9 personel göreve başlamış, tayin ve emeklilik gibi nedenlerle 18 personel görevden ayrılmıştır. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından Mimar talep edilmiş KPSS yoluyla ataması yapılan 1 Mimar göreve başlatılmıştır. Birim Evrak Servisi 1- Şubelerimiz, Başkanlıklar arası ve Başkanlığımız Genel Evrak Şube Müdürlüğü kanalıyla taşra ve çeşitli kamu kurum kuruluşlarından tarihleri arasında gelen toplam adet evrak, birim evrak şubemize intikal etmiştir. 2- TAKBİS sistemine bağlı birim evrak programında tarih ve sayı verilerek kaydı yapılan evraklar, birim evrak çıktıları ve zimmet defterleri yoluyla ilgili Şube Müdürlüklerine ve Daire Başkanlıklarına tarafımızdan ulaştırılmıştır Yılları Arasında Birim Evrak Servisine Gelen Evrak Sayısı DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 48

49 2013 FAALİYET Yılları Arasında Giden Evrak Sayısı 3- Tüm Şube Müdürlüklerimizin hazırlamış oldukları doküman ve evrakların tarihleri arasında Giden Evrak sayısı adet olup, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili Kurum, Kuruluş ve Şahıslara posta veya elden verilmesi gereken evrakların teslimi tarafımızdan yapılmıştır. Giden Evrak Elden Teslim : Giden Evrak Normal Posta : 713 Giden Evrak APS posta :174 Giden Evrak İadeli Tahütlü :162 Giden Evrak Zimmetle Teslim :617 Giden Evrak Kargo : 8 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 49

50 2013 FAALİYET ŞUBELERE HAVALE EDİLEN EVRAK SAYISI ( ) ŞUBE ADI EVRAK SAYISI Başkanlık 22 Taşınırlar 177 Genel Evrak 251 Elektronik Aletler 118 İdari İşler 234 İnşaat ve Emlak 1860 Mutemetlik 50 Personel 343 Satınalma 489 Sivil Savunma Uzmanlığı 1358 Sosyal İşler 290 Halkla İlişkiler 478 Toplam DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 50

51 2013 FAALİYET EVRAKLARIN DEVRİ VE ARŞİV İŞLEMLERİ 4- Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün Birim Arşivlerini bilgilendirmek amacıyla düzenlediği Dosyalama ve Standart Dosya Planı konulu seminere katılmış olup, 5-İlgili birimlerimize, Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin 38. maddesi gereğince Birim arşivinde saklanacak veya imhaya tabi tutulması gereken Kurum Arşivine devredilecek evrakların tasnifinin standart dosya planına göre düzenlenerek birim arşivine teslim edilmesine ilişkin bir yazı ile bildirilmiştir. 6-Başkanlığımıza bağlı şube müdürlüklerimizde tasnifi yapılan evrakların, Devlet Arşivleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine bağlı kalınarak müteakip takvim yılının ilk üç ayı içinde standart dosya planına göre envanter kaydı yapılmak suretiyle devir edilen evraklar, Birim Arşivimizce teslim alınmıştır. 7-Teslim alınan evraklar 5 (beş) yıl süre ile birim arşivimizde saklanır. Birim Arşivimizde saklama süresini tamamlayan 2013 yılında saklama süresi tamamlanan 2007 yılına ait 3 adet Defter 94 Klasör Toplam içeriği adet evraktan oluşan arşivllik malzeme Kurum Arşivine devredilmiştir Yılları arasında Kurum Arşivine Devredilen Evrak DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 51

52 2013 FAALİYET Personel Servisi Amaç ve Hedefleri - Başkanlığımız personelinin özlük haklarıyla ilgili ( Puantaj, göreve başlama, ayrılma, faaliyet raporları, izin, hastalık raporları Vb. ) işlemleri, ilgili Başkanlıklarla koordineli bir şekilde yaparak mağdur olmalarını engellemek, Düzenlenen eğitim, seminer ve kurslara yerinde ve zamanında katılmalarını sağlamak. - Başkanlığımızda çalışan personelin hiçbir sorunla karşılaşmadan özlük işlerini takibini ve diğer şubelerimizle koordinasyon içinde çalışmak. Birim Evrak Servisi Amaç ve Hedefleri - Kurum içi ve kurumlar arası evrak akışı ve bilgi alışverişinin düzenli ve hızlı bir şekilde yapılmasını kolaylaştırmak - Birim arşivine devredilen belgelerin düzenini olumlu yönde etkileyen, dosyalama işlemlerinin standartlaşmasıyla, evrakların arşivde ayıklanması, tasnifi, yerleşimi ve hizmete sunulmasını sağlamak. - Başkanlığımız hizmet birimlerinde birliktelik sağlamak amacıyla aynı konuyu ihtiva eden yazılar, aynı dosya numarası ile açılacak dosyalarda toplanmak suretiyle dosya planının hedeflenen amaçları doğrultusunda kullanımını gerçekleştirmek, yeni uygulamaları takip etmek DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 52

53 Satın Alma Şube Müdürlüğü 2013 FAALİYET Satın Alma Şube Müdürlüğünce; 01 Ocak Aralık 2013 Tarihleri Arasında Yapılan Faaliyetler; Satın Alma Şube Müdürlüğü ve bağlı Mutemetlik servisinde; 1 Şube Müdürü V. 1 Mühendis, 1 Kadastro Teknisyeni (Geçici görevli), 2 Bilgisayar İşletmeni, 3 Memur olmak üzere toplam 7 personel ile görev yapmaktadır. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü olarak 2013 yılı içerisinde hizmet alımı işleri, Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı, Menkul Mal, Gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri, Gayrimenkul Mal bakım ve onarım giderleri, Mamul mal alımları, Gayrimenkul sermaye giderleri, Gayrimenkul büyük onarım giderlerine yönelik tüm ödemeler idaremizce yapılmıştır. KBS - Harcama Yönetim Sistemi (HYS) üzerinden 324 Adet Tahakkuk eden Ödeme İşlemi gerçekleştirilmiştir. Ve 230 Adet İhale Onay Belgesi tanzim edilmiştir. Kurum içi ve dışı muhtelif gelen 489 adet ve giden 1129 adet yazışma yapılmıştır. Satın Alma Şube Müdürlüğü olarak Genel Müdürlüğümüz Merkez birimlerinin Mal Malzeme ve Hizmet alımları ile Yapım Bakım Onarım faaliyetleri için ve tüm hak ediş vb ödeme işleri için 2013 yılında dönersermaye ve genel bütçeden tarihleri arasında ,33-TL lik ödeme emri belgesi düzenlenmiştir yılında, Genel müdürlüğümüz hizmet birimlerinden gelen taleplerin karşılanmasın da, piyasa fiyat araştırması yapılmış olup, muhtelif firmalardan teklif toplanmış, bunlardan uygun olan firmalardan doğrudan temin usulü ile temin, alım işi yapılmıştır. Bunun haricinde kurumsal olarak; Haberleşme ve İnternet Ödemeleri ile ilgili, Türk Telekom firmasına ödeme yapılmıştır. Ayrıca Doğalgaz, Elektrik ve Su Ödemeleri yapılmıştır yılında Genel Müdürlüğümüzün 2014 yılı için, Personel Servis Taşıma işi İhalesi, Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi İhalesi, Yemek Hizmetleri alımı işi İhalesi süreçleri (EKAP girişleri) idaremizce yapılmıştır. Ayrıca Kiralanan 14 adet hizmet aracın 5 aylık pazarlık ihalesi ve 10 ay bir adet sürücülü makam aracı kiralama hizmet alımı işi ihalesi yapılmıştır yılında Genel Müdürlüğümüzün, Yük Asansörünün bakım-onarım sözleşmesi, iki adet Şahıs asansörünün bakım-onarım sözleşmesi, VFR, Split Klima ve Havalandırma Sistemlerinin bakım, ariza onarım sözleşmesi, Genel Müdürlüğümüz Ana hizmet binası ile OR-AN sitesi kampusu Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında kurulu bulunan telefon santrallerinin aylık bakımlarının yaptırılması işi servis ve bakım sözleşmesi ile Genel Müdürlüğümüz ve Ek Hizmet Binalarının Rögar bakım onarım sözleşmeleri yapılmış olup periyodik ödeme işlemleri yapılmıştır. Genel Müdürlük Merkez ve Ek Hizmet Binalarının Genel Temizlik ve Çevre Temizliği İşi ihalesinin, Genel Müdürlük Personel Servis Taşımacılığı İşi İhalesinin, Genel Müdürlük Merkez ve Ek Hizmet Binalarının ve taşra birimlerinde Özel güvenlik DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 53

54 2013 FAALİYET hizmet alım İşi ihalesinin aylık periyodik hak edişleri ödeme işleri yapılmış olup, ödeme emri belgesi ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmiştir Mali yılı için talep edilen ödenekler, ihtiyaçlara ve yapılan ihalelerin hakedişlerinin karşılanmasına yeterli olmadığından, Özel Güvenlik, Temizlik ve Personel Servis Taşıma İhalelerinin hak ediş ödemelerinin bazı ayları Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü bütçesinden karşılanmıştır yılında Kadastro Müdürlüklerinde kullanılan Elektronik Takeometrelerin bakım onarım ödeme işlemleri yapılmıştır. Satın Alma Şube Müdürlüğü; Genel Müdürlüğümüz hizmet birimlerinin ihtiyacı olan mal, malzeme ve hizmet alımı ile ilgili talepleri değerlendirerek ihtiyaçları yerine getirmektedir. Ayrıca; TKMP kapsamında fiziksel altyapı iyileştirmeleri ve yeni hizmet binası yapımları ile ilgili hak edişleri, hizmet binası bakım onarım tadilat vb. giderler için ödeme belgelerinin ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir TARİHLERİ ARASI HARCAMA FAALİYETLERİ Bütçe Tertibi Toplam Ödenek Yapılan Harcama (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları-kırtasiye vb.) (tüketime yönelik mal ve malzeme alımları-kırtasiye vb.) (hizmet alımları-personel taşımatemizlik-güvenlik vb.) (hizmet alımları-personel taşımatemizlik-güvenlik vb.) (menkul mal alımları-büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları ve bakımları) (menkul mal alımları-büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları ve bakımları) (gayrimenkul bakım onarım) (gayrimenkul bakım onarım) (kar amacı gütmeyen kuruluşlara transferler-memurların öğlen yemeğine yardım) ,33-TL ,27-TL ,94-TL ,74-TL ,00-TL 571,30-TL ,48-TL ,87-TL ,00-TL ,33-TL ,06-TL ,94-TL ,85-TL ,22-TL 501,50-TL ,48-TL ,72-TL ,00-TL DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 54

55 2013 FAALİYET (büro iş yeri mefruşatı alımları) (gayrimenkul sermaye üretim giderleriproje ve çizim ödemeleri) (menkul malların büyük onarım giderleri-elektronik takeometre bakım onarımı) (gayrimenkul büyük onarım giderleritadilat bakım onarım) (gayrimenkul büyük onarım giderleritadilat bakım onarım) ,00.-TL ,00.-TL ,00-TL ,00-TL ,26-TL ,76-TL ,08.-TL 9.177,04-TL ,35-TL ,00-TL Genel toplam ,19-TL ,33-TL Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Mutemetlik Servisi olarak 2013 yılı içerisinde; Personel Maaş, Ek Ödeme, Geçici Görev Yollukları Ödemeleri ile Personel İcra İşlemleri, Sendika İşlemleri ve Personelle ilgili diğer ödeme ve kesinti işlemleri ile Stajyer Öğrenci maaşlarına yönelik tüm işlemler servisimizce yapılmıştır. Kurum içi ve dışı muhtelif gelen 50 adet ve giden 370 adet yazışma yapılmıştır TARİHLERİ ARASI HARCAMA FAALİYETLERİ Bütçe Tertibi Toplam Ödenek Yapılan Harcama (yolluklar) (memur maaşları) (sözleşmeli personel) (sgk kesintiler-memurlar) (sgk kesintiler-sözleşmeli personel) (geçici personel-stajyer öğrenci) ,00-TL ,00-TL 7.500,00-TL ,00-TL 3.500,00-TL 1.350,00-TL ,18-TL ,00-TL 7.411,00-TL ,00-TL 1.441,00-TL 1.278,72-TL DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 55

56 Taşınırlar Şube Müdürlüğü 2013 FAALİYET Taşınırlar Şube Müdürlüğünce; 01 Ocak Aralık 2013 Tarihleri Arasında Yapılan Faaliyetler; 1- Kurumumuzca yürütülen hizmetlerde kullanılan basılı formlara ilişkin, Bölge Müdürlüklerimizin yıllık ihtiyaçlarını tespit etmek ve planlamanın yapılabilmesi amacıyla, Bölge Müdürlüklerimizden, Taşra Teşkilatlarımızda kullanılacak yıllık basılı form miktarları ile hangi zaman aralığında ihtiyaçları olduğunun tarafımıza bildirilmesi hususunda Bölge Müdürlüklerine yazı yazılmış ve Bölge Müdürlüklerimizden gelen talepler doğrultusunda, basılı form ihtiyaçları belirlenerek dağıtım planlaması yapılmıştır. 2- Bölge Müdürlüklerimizin talepleri doğrultusunda ve yapılan planlama ile Tapu ve Kadastro hizmetlerinde; vatandaşlara hizmet vermek amacıyla taşra birimlerimizce kullanılmak üzere adet basılı formun bölge Müdürlüklerine dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 3- Bölge Müdürlüklerimizden gelen basılı evrak isteklerinin zamanında karşılanması amacıyla farklı tarihlerde 41 defa araç ve şoför görevlendirilmiş, evrakların Bölge Müdürlüklerimiz ambarlarına görevli müdürlüğümüz personeli refakatinde teslimi sağlanmıştır. DAĞITIM YAPILAN BÖLGELER VE DAĞITILAN BASILI FORM MİKTARLARI BÖLGE ADI ADET G.TARİHİ BÖLGE ADI ADET G.TARİHİ I.Bölge (Ankara) ll.bölge (İstanbul) lll Bölge (İzmir) lv Bölge (Bursa) V Bölge (Konya) Vll.Bölge(Diyarbakır) lx Bölge (Trabzon) Vl Bölge (Antalya Vlll Bölge (Erzurum) X Bölge (Samsun) Xl Bölge (Kayseri) Xll Bölge (Hatay) Xlll Bölge (Gaziantep) XlV Bölge (Edirne) XV Bölge (Van) XVl Bölge(Elazığ) XVll Bölge (Eskişehir) XVlll Bölge(Denizli) XlX.Bölge (Kastamonu) XX Bölge (Sivas) XXl Bölge (Ş.Urfa) XXll Bölge (Yozgat) TOPLAM ADET (Sefer) BASILI FORMLARIN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE GÖRE DAĞILIMI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 56

57 2013 FAALİYET BASILI FORMLARIN BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE GÖRE DAĞILIMI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 57

58 2013 FAALİYET 4- Genel Müdürlüğümüz Merkez Birimlerimize tüm Başkanlıklarımızca yazışmalarda kullanılması amacıyla adet tutarında Resmi Posta pulunun dağıtımı yapılmıştır. MERKEZ BİRİMLERİ BAZINDA DAĞITIMI YAPILAN POSTA PULU LİSTESİ BAŞKANLIK ADI MİKTARI (Adet) TUTARI ( ) Hukuk Müşavirliği Kadastro Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tapu Dairesi Başkanlığı Arşiv Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı TOPLAM RESMİ POSTA PULLARIN MERKEZ BİRİMLERİNE GÖRE DAĞILIMI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 58

59 2013 FAALİYET 5- Taşra Birimlerimizden gelen talepler doğrultusunda, 2013 yılı için Kurumumuzca yurt genelinde yürütülen hizmetlerin yürütülmesinde ihtiyaç duyulabilecek basılı formlar tesbit edilmiş olup, 10 kalem Basılı formun temini için Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılmıştır. 6- Ankara Açık Ceza İnfaz Müdürlüğü ve DMO Genel Müdürlüğünce basımı yapılarak Müdürlüğümüze teslim edilen, 49 stok no.lu Tapu Kütüğünün (Büyük), 111 stok no.lu İmza derfteri, 113 stok no.lu Evrak Zimmet Defteri,126 Stok No.lu Tapu Senedi, 129 Stok no.lu Tapu Senedi,186 Stok No. Kat Mülkiyeti Tapu Kütüğü,199 Stok No.lu Kat Mülkiyeti Tapu Senedi, 213 stok no.lu Arş.Malz.Giriş Çıkış Defteri, 244 Stok No.lu Tapu Kütüğü Sayfa Dosyası ve 246 Stok No.lu Ev.Matb.dev.tesl.Defteri basılı formların Muayene Kabul Komisyonunca muayene kabulü yapılıp, ambar stoklarına alınmıştır. BASIMI YAPILAN BASILI FORMLAR Sıra No Stok No Malzemenin Cinsi Miktarı Ölçek 1 49 Tapu Kütüğü Büyük Adet İmza Defteri Adet Evrak Zimmet defteri Adet Tapu Senedi Suretsiz Adet Tapu Senedi Suretli Adet Kat Mülkiyeti Tapu Kütüğü adet Kat Mülkiyeti Tapu Senedi Adet Arşiv Malzeme Giriş Çıkış Defteri Adet Tapu Kütüğü sayfa Dosyası Adet Evr.Mat.Dv.Ts.Gel.Gid.Defteri 500 Adet TOPLAM Adet 7-Yeni çıkan Teşkilat Yasası kapsamında Merkez ve Taşra Birimlerimizde yapılan yeni düzenlemeler sonucu, kaybolma ve mühürün yıpranmış ve özelliğini kaybetmesi nedeniyle, Bölge Müdürlüklerimizin talepleri doğrultusunda, Tapu ve Kadastro Müdürlükleri ile Merkez Birimlerde kullanılmak üzere toplam 27 adet Resmi Mühür ve beratının Makam Olurunun alınması ve yapımı için gerekli yazışmalar yapılmıştır. YENİLENEN RESMİ MÜHÜR LİSTESİ BİRİMİN ADI MİKTARI Tapu ve Kadastro ll Bölge Müdürlüğü (İstanbul) 9 Tapu ve Kadastro lll Bölge Müdürlüğü (İzmir) 3 Tapu ve Kadstro lx Bölge Müdürlüğü (Trabzon) 1 Tapu ve Kadastro X Bölge Müdürlüğü (Samsun) 4 Tapu ve kadastro Xl Bölge Müdürlüğü (Kayseri) 4 Tapu ve kadastro Xll Bölge Müdürlüğü (Hatay) 4 Tapu ve Kadastro XlX Bölge Müdürlüğü (Kastamonu) 1 Tapu ve Kadastro XXll Bölge Müdürlüğü (Yozgat) 1 TOPLAM 27 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 59

60 2013 FAALİYET 8- Ekonomik Ömrünü doldurmuş veya çeşitli nedenlerle kullanılmaz hale gelen Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ile hurdaya ayrılan taşınırlar ile Bilgisayar ortamından alınması nedeniyle kullanılmayan basılı formlara ilişkin Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde Taşınır Mal Yönetim sistemi (SGB:Net) üzerinden kayıttan düşümleri sağlanmış ve TİF leri Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yazı ile gönderilmiştir. HURDAYA AYRILAN TAŞINIRLAR LİSTESİ TAŞINIR KODU TAŞINIR ADI ÖLÇÜ BİRİMİ MİKTAR TUTAR(TL) ATÖLYE MAKİNALARI VE ALETLERİ adet 2,00 1, GÜÇ ELEKTRONİĞİ VE BASINÇLI adet MAKİNALAR İLE ALETLERİ 3, , BESLENME/GIDA VE MUTFAK CİHAZ VE adet ALETLERİ 2,00 210, ÖLÇÜM, TARTI, ÇİZİM CİHAZLARI VE adet ALETLERİ 4,00 590, ARAŞTIRMA VE ÜRETİM AMAÇLI adet CİHAZLARI VE ALETLERİ 1,00 351, HABERLEŞME CİHAZLARI adet 10,00 95, DİĞER BÜRO MAKİNALARI VE ALETLERİ adet GRUBU 17, , TEMSİL VE TÖREN DEMİRBAŞLARI adet 128, , BÜRO MOBİLYALARI adet 29,00 58, BİLGİSAYARLAR VE SUNUCULAR adet 1,00 819, BİLGİSAYAR ÇEVRE BİRİMLERİ adet 7, , SES, GÖRÜNTÜ VE SUNUM CİHAZLARI adet 3,00 526, SES, GÖRÜNTÜ VE SUNUM CİHAZLARI adet 49, , BİLGİSAYARLAR VE SUNUCULAR adet 5, ,21 TOPLAM 261, ,77 9- Taşra birimlerimizde kullanılmakta olup, ekonomik ömürlerini doldurmuş olan 21 adet hizmet otosunun terkin işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Makam Oluru alınarak, oto terkinine ilişkin işlemler ve yazışmalar yapılmıştır. TERKİNİ YAPILAN ARAÇ LİSTESİ BİRİM ADI MİKTARI Tapu Kadastro l Bölge müdürlüğü (Ankara) 2 Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü (İstanbul) 3 Tapu ve Kadastro lv. Bölge Müdürlüğü (Bursa) 4 Tapu ve Kadastro V. Bölge Müdürlüğü (Konya) 1 Tapu ve Kadastro Vl. Bölge Müdürlüğü (Antalya) 1 Tapu ve Kadastro Vll. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır) 2 Tapu ve Kadastro VIII. Bölge Müdürlüğü (Erzurum) 5 Tapu ve Kadastro IX. Bölge Müdürlüğü (Trabzon) 4 Tapu ve Kadastro X. Bölge Müdürlüğü (Samsun) 2 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 60

61 2013 FAALİYET Tapu ve Kadastro Xl. Bölge Müdürlüğü (Kayseri) 1 Tapu ve Kadastro XV. Bölge müdürlüğü (Van) 5 Tapu ve Kadastro XVl. Bölge müdürlüğü (Elazığ) 1 Tapu ve Kadastro XVllll. Bölge müdürlüğü (Denizli) 1 Tapu ve Kadastro XIX. Bölge Müdürlüğü (Kastamonu) 1 Tapu ve Kadastro XXll. Bölge Müdürlüğü (Yozgat) 2 TOPLAM 35 adet 10- Müdürlüğümüzde yıl içerisinde 284 adet evrak girişi, 217 adet evrak çıkışı yapılmıştır. 11- Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ile Satınalma Şube Müdürlüğünce satın alınarak Müdürlüğümüze teslim edilen 123 kalem 253, 254, 255 taşınır düzey detay kodlu tüketim ve dayanıklı taşınırlar ile 150 taşınır düzey detay kodlu tüketim malzemelere ilişkin Taşınır Mal Yönetim Yönetmeliği çerçevesinde SGB net Programı üzerinden ambar giriş ve çıkış işlemleri yapılmıştır. TÜKETİM (SARF) MALZEMELERİ VE DAYANIKLI TAŞINIRLAR LİSTESİ Taşınır Düzey Detay Kodlu Taşınırlar Giren ( ) Çıkan ( ) 150 guruplu taşınır düzey Tüketim Malzemeleri detay kodlu Gurubu 253 guruplu taşınır düzey Tesis, Makine ve Cihazlar detay kodlu Gurubu 254 guruplu taşınır düzey Taşıtlar Gurubu detay kodlu taşınırlar 255 guruplu taşınır düzey Demirbaşlar Gurubu detay kodlu taşınırlar TOPLAM Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Birimlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla işlem yapılan taşınırlara Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında SGB NET programı üzerinden 378 adet giriş ve çıkış TİF leri düzenlenmek suretiyle işlem yapılmış olup, düzenlenen raporları aylık ve üçer aylık dönemler halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yazı ile gönderil 13-Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında Başkanlığımız Süreç, İş akış şemaları ve talimatlarında yapılan revizyonlar tamamlanarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. 14- Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında belirlenen süreçlerin, süreçlerde belirlenen dönemler içerisindeki gerçekleşme raporları Strateji Geliştirme Dairesi başkanlığına gönderilmesi sağlandı. 15- Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi Kapsamında Kalite Yönetim Sistemine ilişkin konularda Özel Kalem Müdürlüğü ile Van Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü ve bağlı DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 61

62 2013 FAALİYET müdürlüklerine Şube Müdürümüz Ömer BAKBAK tarafından gerekli eğitim ve iç tetkikler yapılmıştır. 16- Kurumsal Gelişim Projesi Kalite Yönetim Sistemine ilişkin Başkanlığımız personeline, Baştetkikçi Ömer BAKBAK tarafından Motivasyon ve Temel Kalite Kavramları ile Kurumumuz Web sayfasının KYS linki konularında eğitim semineri verilmiştir. 17- Başkanlığımızın 2012 yılı sonu Taşınır Sayım işlemleri Ocak 2013 de yapılarak, sayım sonucu düzenlenen Taşınır Yönetim Hesap Cetveli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmiştir. 18- Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki Başkanlıkların, Özel Kalem Müdürlüğü ile Başkanlığımız bünyesindeki müdürlüklerin tüketim malzemelerine ilişkin ihtiyaçları karşılanmıştır. 19- Bazı müdürlük personelimiz, Başkanlığımızca yapılan çeşitli ihalelerde İhale Komisyon Üyelikleri görevlerini yerine getirmişlerdir. 20- Müdürlüğümüz işlemleri ile ilgili rutin yazışmalara devam edilmiştir. 21- Müdürlüğümüzce yürütülen hizmetlere ilişkin 2013 yılına ait (4 Klasör) 730 adet evrak, Birim Arşivine devredilmiştir. 22- Daire Başkanlığımızca Müdürlüğümüze verilen diğer görevler yerine getirilmiştir. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 62

63 İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğü 2013 FAALİYET İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğünce; 01 Ocak Aralık 2013 Tarihleri Arasında Yapılan Faaliyetler; 1. TKMP kapsamında Bursa Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası tarihinde geçici kabulü yapılarak teslim alınmıştır Bölge (Kastamonu) Müdürlüğü yeni hizmet binası için avan projeler hazırlandı. 3. Zonguldak Tapu ve Kadastro Müdürlükleri yeni hizmet binası için avan projeler hazırlandı. 4. Tekirdağ Tapu ve Kadastro Müdürlükleri yeni hizmet binası yapımı için projeler onaylandı. 5. Elbistan Tapu Müdürlüğü yeni hizmet binası yapım projeleri tamamlandı. 6. İslahiye Tapu Müdürlüğü yeni hizmet binası yapımı için temel atımı gerçekleştirilmiştir. 7. Amasya Tapu ve Kadastro Müdürlükleri için yaptırılan yeni hizmet binasının kaba inşaatı bitirilmiştir. 8. Mersin/Erdemli Tapu Müdürlüğü yeni hizmet binası yapımı için temel atımı gerçekleştirilmiştir. 9. Muğla Tapu ve Kadastro Müdürlükleri için yeni hizmet binası yapımı ihale aşamasındadır. 10. Bolu Tapu ve Kadastro Müdürlükleri yeni hizmet binası yapımı için temel atımı gerçekleştirilmiştir. 11. Ordu Tapu ve Kadastro Müdürlükleri yeni hizmet binasının kaba inşaatının %20 si tamamlanmıştır. 12. Silivri Tapu Müdürlüğü yeni hizmet binası yapımı için temel atılmış olup kaba inşaatı tamamlanmıştır. 13. Adıyaman Tapu ve Kadastro Müdürlükleri yeni hizmet binası yapımı için proje çalışmalarına başlanılmıştır. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 63

64 2013 FAALİYET 14. Çanakkale Tapu ve Kadastro Müdürlükleri yeni hizmet binası yapımı için proje çalışmalarına başlanılmıştır. 15. Hakkari Tapu ve Kadastro Müdürlükleri yeni hizmet binası yapımı için proje ve ihale çalışmaları Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yaptırılacak. 16. Sincan-Etimesgut Tapu ve Müdürlükleri yeni hizmet binası yapımı için proje çalışmaları tamamlanmıştır. 17. Kahramanmaraş ve Kilis Tapu ve Kadastro Müdürlükleri hizmet binaları yapımı için Dünya Bankası ile danışmanlık ihalesi yapılmıştır. 18. TKMP kapsamında 48 Tapu ve Kadastro Müdürlüğü (Birimi) hizmet binası bakım-onarım tadilat çalışmaları bitirilmiştir YILI FİZİKİ İYİLEŞTİRME ENVANTERİ Bölge Müdürlüğü Adı Gidilen Md. Keşif ve Proje Çalışmaları Devam Eden Md. Keşif Hazırlanıp İhale Aşamasında Olan Md. İhalesi Yapılan Md. Muayene Kabulü Yapılan Md. ANKARA İSTANBUL İZMİR BURSA KONYA ANTALYA DİYARBAKIR ERZURUM TRABZON SAMSUN KAYSERİ HATAY GAZİANTEP EDİRNE ELAZIĞ ESKİŞEHİR DENİZLİ KASTAMONU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 64

65 2013 FAALİYET SİVAS ŞANLIURFA YOZGAT TOPLAM Not: 2013 yılı Ocak ayı itibariyle bakım-onarım çalışmaları bitirilerek muayene ve kabulü yapılan Müdürlükler YILI MODERNİZASYON PROJESİ KAPSAMINDA FİZİKİ KOŞULLALARI İYİLEŞTİRİLEREK MUAYENE VE KABULÜ YAPILAN TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET BİNALAR ANKARA (1. Bölge) 1 Gölbaşı TM 3 Gölbaşı KB 2 Kazan TM 4 Sincan TM İSTANBUL ( 2. Bölge ) 1 Çayırova TM 7 Geyve TM 2 Büyükçekmece TM 8 Küçükçekmece TM 3 Kadıköy TM 9 Başiskele TM 4 Ataşehir TM 10 Ümraniye TM 5 Darıca TM 6 Karamürsel TM İZMİR (3. Bölge ) 1 Bergama TM 3 Bergama Kad. Br. 2 Torbalı TM AYDIN 1 Koçarlı TM 3 Koçarlı Kad. Br 2 Didim TM MANİSA 1 Gölmarmara TM 3 Koçarlı Kad. Br BURSA (4. Bölge ) YALOVA 1 Çiftliköy TM BALIKESİR 1 Havran TM 2 İvrindi TM 3 Marmara Adası TM KONYA (5.Bölge) 1 Beyşehir TM 4 Ereğli TM 2 Cihanbeyli TM 5 Hüyük TM 3 Çumra TM 6 Karapınar TM KARAMAN DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 65

66 2013 FAALİYET 1 Karaman TM 1 Konyaaltı TM 1 Sütçüler TM ANTALYA (6. BÖLGE) ISPARTA 1 Eğil TM DİYARBAKIR ( 7. Bölge ) ŞINAK 1 Şırnak TM 2 İdil TM ERZURUM (8.Bölge) 1 Erzurum Bölge Md TRABZON ( 9. Bölge ) 1 Sürmene TM 4 Çamlıhemşin TM 2 Görele TM 5 Espiye TM 3 Bulancak TM 6 Murgul TM SAMSUN ( 10. Bölge ) 1 Yakakent TM 4 Terme TM 2 Ayvacık TM 5 Terme Kad. 3 Çarşamba TM SİNOP 1 Türkeli TM 4 Boyabat TM 2 Boyabat kad 5 Saraydüzü TM 3 Gerze TM 6 Erfelek TM ORDU 1 Akkuş TM 3 Ünye TM 2 Çamaş TM AMASYA 1 Suluova TM KAYSERİ (11.Bölge) KIRŞEHİR 1 Kırşehir TM 3 Kırşehir KM 2 Mucur TM KAYSERİ 1 Pınarbaşı TM 2 Felâhiye TM NİĞDE 1 Çiftlik TM 2 Ulukışla TM HATAY ( 12. Bölge ) DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 66

67 2013 FAALİYET HATAY 1 Defne TM MERSİN 1 Silifke TM 4 Bozyazı TM 2 Silifke Kad. GAZİANTEP (13.Bölge) 1 Bölge Müd.Hizmet Binası 2 Gaziantep Kad.Müd. KAHRAMANMARAŞ 1 Türkoğlu TM 1 Lüleburgaz TM EDİRNE ( 14. Bölge ) KIRKLARELİ ELAZIĞ (16. Bölge) 1 Alacakaya TM MALATYA 1 Arguvan TM 2 Hekimhan TM BİNGÖL 1 Solhan TM ESKİŞEHİR (17.Bölge) 1 Mihalgazi TM 3 Seyitgazi TM 2 Sivrihisar TM 4 Alpu TM AFYON 1 Sultandağ TM 2 İhsaniye TM KÜTAHYA 1 Domaniç TM 2 Emet TM BİLECİK 1 Pazaryeri TM 1 Karahallı TM DENİZLİ (18. Bölge ) KASTAMONU ( 19. Bölge ) 1 Tosya TM 2 Seydiler TM ZONGULDAK 1 Gökçebey TM SİVAS ( 20. Bölge ) 1 Gürün Kad. 3 Hafik Kad. 2 Hafik TM TOKAT 1 Turhal Kad. Tokat TM ŞANLIURFA ( 21. Bölge ) ADIYAMAN 1 Kahta TM 3 Çelikhan TM DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 67

68 2013 FAALİYET 2 Samsat TM MARDİN 1 Mardin TM 2 Midyat TM YOZGAT (22. BÖLGE) YOZGAT 1 Aydıncık TM 3 Boğazlıyan TM 2 Sorgun TM ÇORUM 1 Mecitözü TM 3 Sungurlu Kad. 2 Ortaköy TM DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 68

69 İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğüne Bağlı Atölyelerde Yapılan İşler: 2013 FAALİYET 1- DÖŞEME ATÖLYESİ: Genel Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde kullanılan koltuk ve sandalye yüzü, sünger değişme işlemi ayrıca jaluzi perde tamiratları yapılmaktadır yılı içerisinde atölyemizde; 10 adet koltuk döşemesi, 250 adet çuval dikimi, 50 adet minder yapımı, 18 adet jaluzi perde mekanizması, 14 adet jaluzi perde zinciri, 90 adet jaluzi perde zinciri tamiratı yapılarak 710 perde yaprağı tamiratı ve takılması işi yapılmıştır. Ayrıca 250 adet isimlik takılmıştır. 2- BOYA ATÖLYESİ: Genel Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin boya, badana, alçı ve zemin döşemesi çalışmaları bu atölyemiz tarafından yapılmıştır yılı içerisinde atölyemizde; m2 boya yapımı, 30 m2 alçı çekim işi, 32 m2 granit seramik, 7 m tül mermer, 11 adet kapı eşiği, 180 m2 sıva yapımı, 30 m2 alçıpan levha, 8 kg yağlı boya işi ve 10 m2 andezit döşeme tamir işi yapılmıştır. 3- MARANGOZ ATÖLYESİ: Genel Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinin ihtiyacı olan dolap, raf, fon, arkalık, kitaplık, masa, sehpa ve benzeri ihtiyaçlar ile kapı, pencere ve jaluzi perde tamirat işleri yapılmaktadır yılı içerisinde atölyemizde; 25 adet evrak dolabı yapımı, 33 adet elbise askılığı yapımı, Elbise dolabı 33 adet, kilit göbeği 12 adet, pirinç kapı kolu 3 adet, 2 adet etajer yapımı, 8 adet sehpa yapımı, 35 adet kapı kilidi takımı, 280 m duvar kaplama bandı, 40 adet Bilgisayar kasası altlığı, 2 adet çatma kapı menteşe değişim işi ve çiçeklik kutusu yapımı ile beraber 80 adet kilit değişim ve arızası işleri yapılmıştır. 4- TAMİR ATÖLYESİ: Genel Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde kalorifer ve temiz su, pis su tesisatları işi ile çeşitli demir işleri, koltuk tamiratları, kapı, pencere yapım ve tamirat işleri bu atölyemiz tarafından yürütülmektedir yılı içerisinde atölyemizde; muhtelif metal işleri, Koltuk tamiri, PVC kapıpencere tamiri, Tuvaletlerdeki muhtelif musluk, batarya, klozet vb. arızaların giderilmesi, kalorifer, pissu, temiz su arızalarının giderilmesinde aşağıdaki malzemeler kullanılmıştır. 5- KALORİFERHANE: Genel Müdürlüğümüz kaloriferlerinin normal ve düzenli olarak çalıştırılmasını sağlamaktadır. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 69

70 2013 FAALİYET 2013 yılı içerisinde atölyemizde toplamda 3 adet olmak üzere yetkili firma aracılığıyla kalorifer kazanlarının pomparının periyodik bakımı yapılmış olup, ısınma ihtiyacı karşılanmıştır. 6- ELEKTRİK ATÖLYESİ: Genel Müdürlüğümüz binası ve bağlı birimlerinde trafoelektrik bakım, onarım ve tesisat işleri bu atölyemiz tarafından yapılmaktadır. Ayrıca Atölyemizde; o Genel Müdürlük hizmet banası, o Armatür ve aydınlatma tesisatı yapıldı. o Bahçe aydınlat bakım onarım işi yapıldı. o Kadastro Dairesi başkanlığı bakım onarım ve aydınlatma tadilat işi o Strateji Geliştirme dairesi başkanlığı bakım onarım ve aydınlatma tadilat işi o İnsan kaynakları dairesi başkanlığı bakım onarım ve aydınlatma tadilat işi o Bilgi teknolojileri dairesi başkanlığı bakım onarım ve aydınlatma tadilat işi o Teftiş kurulu dairesi başkanlığı bakım onarım ve aydınlatma tadilat işi o İç Denetim dairesi başkanlığı bakım onarım ve aydınlatma tadilat işi o Yabancı işler dairesi başkanlığı bakım onarım ve aydınlatma tadilat işi o Hukuk Müşavirliği bakım onarım ve aydınlatma tadilat işi o Tapu dairesi başkanlığı bakım onarım ve aydınlatma tadilat işi o Teftiş kurulu başkanlığı Kızılay Demirtepe ek binası bakım onarım ve aydınlatma tadilat işi o Arşiv dairesi başkanlığı bakım onarım ve aydınlatma tadilat işi o İnsan kaynakları dairesi başkanlığı oran sitesi ek binası bakım onarım ve aydınlatma tadilat işi o Destek hizmetleri dairesi başkanlığı bakım onarım ve aydınlatma tadilat işi o Harita dairesi başkanlığı bakım onarım ve aydınlatma tadilat ekli listede bulunan malzemeler kullanılarak yapılmıştır. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 70

71 Halkla İlişkiler Müdürlüğü 2013 FAALİYET Halkla İlişkiler Müdürlüğünce, 01 Ocak Aralık 2013 Tarihleri Arasında Yapılan Faaliyetler: Yazılı basında çıkan Kurumumuzu ilgilendiren günlük haberlerin takibi yapılmış olup 2013 yılında Kurumumuzla ilgili 539 adet haber tespit edildi ve bunlar Üst Yönetime iletildi. TKGM İle ilgili basında çkan haber sayısı 539 Basın Bildirisi hazırlandı, Haber Ajanslarına gönderildi. Genel Müdürlüğümüz 3 toplantı salonunda yapılan toplantılar organize edilerek Toplantı öncesi kontroller (projeksiyon cihazı ve ses sistemi) yapılarak 2013 yılında toplam 575 adet toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantılara katılanlara gerekli ikramlar (su, çay, kahve, pasta vb.) yapılmıştır. Toplantı, Eğitim ve Konferans Salonlarında Gerçekleşen Çalışma (Toplantı,Eğitim,Seminer vb.) Sayısı VIP TOPLANTI ODASI EĞİTİM SALONU KONFERNAS SALONU 575 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 71

72 2013 FAALİYET Kurumumuz Web Sayfasına haberler, duyurular, ihale ilanları, projelerle ilgili bilgiler, faaliyetler, mevzuat bilgileri, iletişim bilgileri vb. web bilgileri eklendi, web sayfası ile ilgili gerekli tüm güncellemeler yapıldı YILI WEB İŞLEMLERİ Haber - Duyuru - İhale : yılı içerisinde Kurumumuz birimlerinde film ve dizi çekimi yapabilmek için 6 adet izin isteği talep edildi, gerekli izin yazıları hazırlanarak ilgili birimlere gönderildi. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 72

73 2013 FAALİYET TKMP Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-A) Çalışmaları Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı na (24-28 Nisan 2013) teknik destek (Salon organizasyonu, protokol düzenlemesi, eğitim materyallerinin dağıtılması v.b.) verildi. Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı takip edildi, görüntüleri alındı. Web sayfasına eklendi. Afyon ve Antalyada Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerlere teknik destek verildi. Başkanlığımızın 2013 yılı faaliyet raporu hazırlandı Kuruluş Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde (21 Mayıs 2013); Afiş hazırlandı. Bastırıldı. Birimlere gönderildi. Gerekli yerlere asılması sağlandı. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 73

74 2013 FAALİYET El broşürleri hazırlandı. (Tapu İşlemleriyle ve Online Başvuru işlemleriyle ilgili) Bez afişler hazırlandı. Gerekli yerlere asıldı Yıl Basın Bildirisi hazırlandı. Kurumumuz Web sayfasına eklendi, haber ajanslarına gönderildi. 21 Mayıs 2013 Saat: da Anıtkabir ziyaret edilerek Çelenk Töreni yapıldı. Bölge Müdürlüklerine kutlamalarla ilgili yazı gönderilerek tüm birimlerimizde kutlama yapılması için organizasyon yapıldı. Bez afiş, kağıt afiş, kırlangıç, Türk Bayrağı, Gönder Bayrağı, yaka kokartı yaptırıldı ve Bölge Müdürlüklerine bağlı birimlerine iletilmek üzere kargo ile gönderildi. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 74

75 2013 FAALİYET 166. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde Masa Tenisi Turnuvası ve Futbol Turnuvası düzenlendi. Futbol Turnuvası; DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 75

76 Kurumumuz Anaokulunun yılsonu sergisi (16 Mayıs 2013) için; 2013 FAALİYET Yılsonu sergisine teknik destek verildi, görüntüleri kurumumuz internet sayfasında yayımlandı. Kurumumuz Kreş mezuniyet töreni (23 Mayıs 2013 )için; Mezuniyet törenine teknik destek (Salon organizasyonu, protokol düzenlemesi v.b.) verildi, görüntüleri kurumumuz internet sayfasında yayımlandı. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 76

77 2013 FAALİYET 155-TJK Tapu Kadastro Koşusu (14 Mayıs 2013), Goalbol Turnuvası (23 Mayıs 2013), Kan Bağışı Kampanyası (22 Mayıs 2013) yapıldı; Genel Müdürümüz Davut GÜNEY 20 Mayıs 2013 tarihinde TRT-1 Sabah haber programına çıkmış olup, röportaj kayda alınmıştır. Kurumumuz internet sayfasın da anı gün yayınlanmıştır. Genel Müdürlüğüz bahçesinde yer alan LED Ekrandaki yayınların güncellemeleri yapıldı. Toplantı odaları koridorunda bulunan pano güncel haberlere göre yeni fotoğraflar ile düzenlendi. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aylık Faaliyet Raporları hazırlandı. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinden ve Daire Başkanlıklardan gelen haberler ve ler takip edildi. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 77

78 2013 FAALİYET Taşra teşkilatına Kurumsal Kimlik Kılavuzu, protokol, pano, isimlik vb. konularda destek sağlandı. Personelin mesai cetvelleri ile işçi puantaj cetveli hazırlandı. Sivil Savunma uzmanlığına aylık emniyet çizelgesi gönderildi. Bilgi Edinme Faaliyetleri; Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), Başbakanlık Bilgi Edinme Birimi, Ak Parti İletişim Merkezi (AKİM), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilgi Edinme Birimi ve ayrıca Kurumumuz internet adresi üzerinden vatandaşlar tarafından doldurulan bilgi edinme başvurularının TAKBİS aracılığıyla birimimize aktarılması ile alınan başvurular. Ayrıca Kurumumuz resmi web sitesinde bulunan Microsoft Outlook adresinden, Diğer tüm Resmi Kurum ve Kuruluşlardan, vatandaşlar tarafından 2013 Yılı içerisinde yapılan 6861 adet başvuru en kısa zamanda cevaplandırılarak ilgililerine ulaştırılmıştır. Bununla beraber telefonla ve şahsen müracaat eden vatandaşlara yardımcı olunmuştur. Matbaa ve Mücellit Atölyesi Faaliyetleri; Broşür Basımı 50 Adet Davetiye Basımı 50 Adet Kitapçık Basımı ve Ciltlenmesi 274 Adet Resmi Gazeteler Kapak takılması 5 Adet Kit Basımı ve Kırımı 1300 Adet Bloknot Basımı ve Spirallenmesi 2100 Adet DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 78

79 2013 FAALİYET Broşür Basımı ve Kırımı 2000 Adet Kitapçık Basımı ve Ciltlenmesi 250 Adet Davetiye Basımı 50 Adet Resmi Gazetelere kapak takılması 10 Adet Spiral takımı 3 Adet İhale şartnamesi Basım ve ciltlenmesi 40 Adet Teşekkür Belgesi Basım 130 Adet Bayram Tebrik Kartı Basımı 50 Adet Rapor reçete Basımı ve Tutkallanması 6000 Adet 2013 Yılı Performans Programı Basımı ve ciltlenmesi 26 Adet Atık pil kutusu Yapımı Makama lsısal cilt Yapımı 2 Adet Kitapçık Basımı ve ciltlenmesi 274 Adet Randevu Defteri Basım ve cilt Yapımı 4 Adet Kesin Hesap Formu Basımı ve yapımı 75 Adet Kalite Bülteni Basımı ve Kırımı 1500 Adet Faaliyet Raporu Basımı ve kırımı 2012, 50 Adet İdari Faaliyet Raporu Basımı 130 Adet Defter Yapımı [Özel Kalem için] 4 Adet Strateji Dairesi Başkanlığına Bütçe Tasarısı Basıldı[175 adet] Strateji Dairesi Başkanlığına yılları Stratejik Plan Kitapçığı basıldı[30 adet] Kadastro Dairesi İhale dokümanı [50 adet] Kadastro Dairesi Gayrimenkul Değerleme dokümanı [50 Adet] 30 Adet ihale Dokümanı Basımı 125 adet 2014 yılı Performans Programı 2000 Adet Broşür Basımı 692 Adet sertifika Basımı 21 Adet Teşekkür Belgesi 100 Adet Kurumsal Kimlik Kılavuzu 15 Adet Doküman Basımı 6 Adet 1013 Yılı Mütalaa Basımı 500 Adet 2. Böl. Müd. Bloknot Basımı Adet Teşekkür Belgesi Basımı 1300 Adet Ajanda Basımı 60 Adet Bloknot Basımı 4 Adet Isısal Cilt Yapımı 10 Adet Resmi Gaz. Ciltlenmesi Evrak Kayıt Defteri Tamiri DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 79

80 Sosyal İşler Şube Müdürlüğü 2013 FAALİYET Sosyal İşler Şube Müdürlüğünce, 01 Ocak Aralık 2013 Tarihleri Arasında Yapılan Faaliyetler: Sosyal İşler Servisi A - Lojman İşleri tarihinde lojman talebinde bulunan personelimizin puanlaması yapılarak, Başkanlık Makamından alınan olurla, personel sıra listesi wep sayfamızda yayınlandı tarihinde Genel Müdürlüğümüzde Başkanlıklara yeni atamaların yapılması nedeniyle Lojman Sıra Tahsis Listesi yeniden oluşturuldu. Bölge lojmanlarında oturan personele ait liste ve Genel Müdürlüğümüze ait lojmanlarda oturan personelin güncel listesi Web sayfamızda yayınlandı yılında 3 görev tahsisli, 7 sıra tahsisli olmak üzere toplam 10 adet lojman tahsisi yapılmıştır. GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MERKEZ LOJMANLARININ PERSONEL DAĞILIM GRAFİĞİ B - Giyim Yardımı Devlet Memurları Giyecek Yardımı Yönetmeliğine göre 118 personele giyecek yardımı yapılmıştır. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 80

81 2013 FAALİYET C - Diğer Kantin, çay ocakları ve berber hizmetlerinin kontrolleri yapılmıştır. Başkanlığımızda, çeşitli meslek liselerinden gelen 17 öğrenci staj kayıtları kayıt işlemleri yapılmıştır. Teşkilatımızın 166. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları etkinliklerinde, Genel Müdür Yardımcılarımızın katılımı ile tarihinde Kızılay a kan bağışı için gerekli düzenlemeler yapıldı yılında Şube Müdürlüğümüze 290 adet gelen evrak, 164 giden evrak ve 224 adet hıfz edilen evrak görünmektedir Sosyal işler Şube Müdürlüğü Gelen Evrak Giden Evrak Hıfz 01/01/ /12/2013 tarihleri arasındaki gelen-giden evrak sayısı Poliklinik tarihleri arasında Daire Tabipliğimizde; 3 hekim, 1 Diş hekimi, 2 hemşire ve 2 laboratuvar teknisyenleri ve 1 memur tarafından, kurum çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere toplam 7225 kişiye sağlık hizmetleri verilmiştir Muayne Diş Hemşire Lbrtvr Acil Toplam Seri 1 Seri 2 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 81

82 Elektronik Aletler Şube Müdürlüğü 2013 FAALİYET Elektronik aletler Şube Müdürlüğünce, 01 Ocak Aralık 2013 Tarihleri Arasında Yapılan Faaliyetler: Bilgisayar bakım ve onarımı 52 adet Bilgisayar işletim sistemi yüklenmesi ve domain 1225 adet Printer bakım ve onarımı 58 adet Monitör bakım ve onarımı 34 adet Mouse bakım onarımı (değişim dahil) 154 adet CD-ROM bakım onarımı (değişim dahil) 25 adet Printer kurulumu 250 adet Telefon Santrali bağlantı arıza ve bakım hizmetleri 1-Genel Müdürlüğümüzde kurulu bulunan ALCATEL OMNİPCX 4400 Telefon santralımızın genel periyodik Aylık bakımları Bakım Sözleşmesi yapılan ilgili firma teknik elemanları ile birlikte yapılmıştır. 2-Santrallerimizin Backup ları alınarak sistem bilgilerinin yedeklenmesi sağlanılmış, görüşme detay kayıtları günlük olarak sistemden FTP ile çekilerek alcucret programına yedeklenmiştir. 3-Kısa kod arama ile ilgili öneri ve şikayetler değerlendirilerek çözümü konusunda çalışmalar yapılmış, numarası değişen kısa kodların yeni numaraları web sayfasından alınarak güncellemeleri tarafımızca yapılmış olup; ilgili kısa koda erişimleri sağlanılmıştır. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 82

83 2013 FAALİYET 4-Telefon ihtiyacı olan birimlerin telefonlarının görüşmeye açılması sağlanmıştır. Telefonların yetki seviyelerin değiştirilmesi konusunda ihtiyacı olan birimlerin ilgili telefonlarının yetki seviyeleri değiştirilmiştir Başkanlığımızda kurulumu yapılmayan 35 adet IP Telefonların kurulumları yapılmış olup; her türlü testleri yapılarak servise verilmiştir. 6-Oran kampus deki Kampus haberleşmesini sağlayan Cloudnet 5000C dört ( 4) adet ve Bağlı Sistemlerin Aylık bakımları sözleşmesi yapılan ilgili firma teknik elemanları ile birlikte yapılmıştır. 7- Ankara Bölge Müdürlüğümüz telefon santralının çalışmadığı bildirilmiş olup, yapılan test ve kontroller sonucunda santral enerji power kartının arızalı olduğu tespit edilmiş yetkili firmadan power kartı temin edilerek sistemin tekrar çalışması sağlanmıştır. 8- Alo Tapu Hattı GSM Operatörlerinden aranıldığında erişilemediği konusunda yapılan şikayetler değerlendirilmiş olup,gsm Operatörleri ile yapılan görüşmeler sonunda il plaka kodu kodlanması gerektiği bilgisine ulaşılmış ve ilgili başkanlık personeli bilgilendirilmiştir. 9- Genel Müdürlüğümüz ve Oran kampus yerleş kesinde bulunan Hizmet Binalarımızın Telefon tesis ve nakil talepleri karşılandı. 10- Teftiş Kurulu Başkanlığı ek hizmet binasında bulunan Başmüffetişlerimize ait çalışmayan telefonların arızası giderildi.arızalı telefon makineleri değiştirildi. 11-İstanbul Pendik tapu Müdürlüğümüze ait iletişim adresi (telefon numarası) domain adresinde yanlış yazılmış olup Pendik tapu müdürlüğüne ulaşılamadığı bildirildi. İlgili firma ile görüşülerek hatanın düzeltilmesi sağlanmıştır. 12- IP Telefonların kurulumları yapılmış olup; her türlü testleri yapılarak servise verilmeleri ve IP set rehber güncellemesi yapılarak tkgm web sayfasında yayınlanmıştır.ip sisteme geçilmesi ile makam oluru alınan 400 adet genel müdürlük hizmet telefonlarının yetkileri günü kapatılmıştır. 13- Oran kampus yerleş kesinde bulunan Hizmet Binalarımızın Telefon tesis ve nakil talepleri karşılandı günü Eğitim şube müdürlüğümüz hizmet binası data ve telefon hatları ipek koza üniversitesi inşaat kamyonlarının yol açtığı arıza giderildi. 14- Oran kampus yerleş kesinde bulunan Hizmet Binalarımızın Telefon tesis ve nakil talepleri karşılandı. IP Telefon sistemlerine geçilen hizmet birimlerinde bulunan telefonların yetki kısıtlamaları yapılmıştır. 15- Tapu ve Kadastro Ankara 1.Bölge Müdürlüğümüz yeni hizmet binası Türk Telekom Hattı olarak kullanılmak üzere 50 adet telefon bağlantı kutusu sistem kurulum ve montajı yapıldı. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 83

84 2013 FAALİYET 16- Oran kampus yerleş kesinde bulunan Hizmet Binalarımızın Telefon tesis ve nakil talepleri karşılandı. Başkanımızın emri ile kreş hizmet numarası hatlar iptal edildi 17- Ankara Kadastro Müdürlüğü Altındağ Kadastro birimi Türk Telekom Analoğ hat ve faks bağlantıları gerçekleştirildi. 18- Makam oluru ile Genel Müdürlük ve Oran Kampüs yerleşkesinde kullanılan telefonların arama yetkileri iptal edildi. 19- Genel Müdürlük Hizmet Binası 2013 Yılı Telefon bağlantı, arıza, nakil ve paralel için kullanılan malzemeler ; 2013 YILI GENEL MÜDÜRLÜK HİZMET BİNASI KULLANILAN MALZEMENİN CİNSİ BİRİMİ 2013 YILI KÖKEN KORDON METRE 285 LEGRAND KAPAKLI PRİZ ADET 6 LEGRAND KAPAKLI ÇERÇEVE ADET 0 HELEZONLU KORDON ADET 23 RJ 11 MODÜL ADET 120 YENİ TELEFON BAĞLANTI HATTI ADET 27 YER DEĞİŞİKLİĞİ ADET 115 PARELEL TELEFON BAĞLANTI HATTI ADET 21 HAT ARIZA TAMİR VE BAKIMI ADET 135 SANTRAL KART ARIZASI ADET 0 SANTRAL YEDEKLEME ADET 12 YETKİ AÇMAK/KISITLAMAK ADET 525 FAX,DECT HATTI ADET 0 KISA KOD AÇMAK DEĞİŞTİRMEK ADET 5 SAYISAL SET TUŞ PROĞRAMI ADET 34 KULLANIM KOLAYLIĞI YETKİSİ ADET 18 TOPLAM 1326 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 84

85 2013 FAALİYET 20-Oran Kampus yerleş kesi 2013 Yılı Hizmet Binaları Telefon bağlantı,arıza.nakil ve paralel için kullanılan malzemeler ; 2013 YILI ORAN KAMPÜS YERLEŞKESİ HİZMET BİRİMLERİ 2013 KULLANILAN MALZEMENİN CİNSİ BİRİMİ YILI KÖKEN KORDON METRE 234 LEGRAND KAPAKLI PRİZ ADET 0 LEGRAND KAPAKLI ÇERÇEVE ADET 0 HELEZONLU KORDON ADET 0 RJ 11 MODÜL ADET 173 YENİ TELEFON BAĞLANTI HATTI ADET 21 YER DEĞİŞİKLİĞİ ADET 88 HAT ARIZA TAMİR VE BAKIMI ADET 39 İZOLE ELEKTRİK BANDI ADET 11 SANTRAL KART ARIZASI ADET 0 SANTRAL YEDEKLEME ADET 36 YETKİ AÇMAK/KISITLAMAK ADET 108 FAX,DECT HATTI ADET 0 KISA KOD AÇMAK DEĞİŞTİRMEK ADET 0 SAYISAL SET TUŞ PROĞRAMI ADET 15 KULLANIM KOLAYLIĞI YETKİSİ ADET 9 CLODNET 5000C WİRELESS ANTEN BAKIMI ADET 48 TOPLAM 782 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 85

86 2013 FAALİYET HASSAS ALETLER 1- Atölyeden Yapılan Tamirat ve Batarya Değişimi (271 Adet Geodemeter, Topcan) 2- Atölyede Giderilen İnfo 26 Hatası ve Tamiratlar (25 Adet İnfo 26 Hatası, 20Adet Şarj Cihazı Tamiratı) 3-Yetkili Servise Giden Cihaz (14 Adet Cihaz) 4- Hurdaya Ayrılan Cihazlar (2 Adet) DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 86

87 Genel Evrak Şube Müdürlüğü 2013 FAALİYET Genel Evrak Şube Müdürlüğünce, 01 Ocak Aralık 2013 Tarihleri Arasında Yapılan Faaliyetler: 1. Genel Müdürlüğümüzün ilgi alanına giren işlerle bağlantılı olarak taşra ünitelerinin, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan intikal eden posta veya elden gelen evraklar TAKBİS Genel Evrak Kayıt Programına kaydedilerek ilgili başkanlık birimlerimize havale edilmiştir. 2. Başkanlık birimlerimizden teslim alınan evraklar dağıtıcılarımız kanalıyla postaneye teslim edilmiştir. 3. Yine dağıtıcılarımız kanalıyla kurum kuruluş ve şahıslara elden verilmesi gereken evrakların teslimi yapılmıştır. 4. Kadastro Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu kadastro güncellemesi sayısal kadastral harita yapım işi ihalesiyle ilgili toplam 2663 adet ihale evrakı teslim alındı, evrakların listeleri hazırlanarak, ihale komisyonuna imza karşılığı teslim edildi. 5. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu taşıma ihalesiyle ilgili toplam 6 adet ihale evrakı teslim alındı, evrakların listeleri hazırlanarak, ihale komisyonuna imza karşılığı teslim edildi. 6. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu Yemek ihalesiyle ilgili toplam 20 adet ihale evrakı teslim alındı, evrakların listeleri hazırlanarak, ihale komisyonuna imza karşılığı teslim edildi. 7. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu Güvenlik ihalesiyle ilgili toplam 13 adet ihale evrakı teslim alındı, evrakların listeleri hazırlanarak, ihale komisyonuna imza karşılığı teslim edildi. 8. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu Genel ve Çevre Temizliği Hizmet alım işi ihalesi ile ilgili toplam 32 adet ihale evrakı teslim alındı, evrakların listeleri hazırlanarak, ihale komisyonuna imza karşılığı teslim edildi. 9. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu Hizmet Binası Danışmanlık ihalesi ile ilgili toplam 3 adet ihale evrakı teslim alındı, evrakların listeleri hazırlanarak, ihale komisyonuna imza karşılığı teslim edildi. 10. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu Hizmet Binası bakım- Onarım ihalesi ile ilgili toplam 9 adet ihale evrakı teslim alındı, evrakların listeleri hazırlanarak, ihale komisyonuna imza karşılığı teslim edildi. 11. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu 14 adet Hizmet aracı kiralama hizmeti alım işi ihalesi ile ilgili toplam 2 adet ihale evrakı teslim DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 87

88 2013 FAALİYET alındı, evrakların listeleri hazırlanarak, ihale komisyonuna imza karşılığı teslim edildi. 12. Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu 302 ad.kadastro Biriminde Bilgi Teknolojileri Kurulumu işi ihalesi ile ilgili toplam 5 adet ihale evrakı teslim alındı. Evrakların listeleri hazırlanarak, ihale komisyonuna imza karşılığı teslim edildi. 13. Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığının yapmış olduğu Ankara Bölge Müdürlüğü BT Altyapısı Kurulumu işi ihalesi ile ilgili toplam 3 adet ihale evrakı teslim alındı. Evrakların listeleri hazırlanarak, ihale komisyonuna imza karşılığı teslim edildi. 14. Genel Müdürlüğümüzün ilgi alanına giren işlerle bağlantılı olarak taşra ünitelerinin, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan intikal eden posta veya elden gelen evrak sayısı, tarihleri arasında adet olup; evrakların Takbis ERP Genel Evrak Kayıt Programına kayıt işlemleri yapılarak ilgili birimlerimize havaleleri yapılmıştır. 15. Başkanlık birim evraklarından çıkıp, dağıtıcılar kanalıyla postaya verilen, kurum ve kuruluşlara elden dağıtılan evrak sayısı adettir Yılında Gelen ve Giden evraklar 159,791 adet olarak işlem görmüştür Yılında Başkanlık birim evraklarından çıkıp, dağıtıcılar kanalıyla postaya verilen, evrakların dağılımı DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 88

89 2013 FAALİYET Yılında gelen evrakların aylara göre dağılımı DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 89

90 İdari İşler Şube Müdürlüğü 2013 FAALİYET İdari İşler Şube Müdürlüğünce, 01 Ocak Aralık 2013 Tarihleri Arasında Yapılan Faaliyetler: Yüklenici Temizlik ve Personel Taşıma firmaları ile yapılan sözleşmelerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgili kontroller ve takip işleri yerine getirilmiştir. Genel Müdürlüğümüz personelinin mesaiye zamanında geliş ve gidişleri yüklenici firma ile yapılan sözleşme gereği (3 adet otobüs, 18 adet midibas, 49 adet minibüs ) olmak üzere 70 adet araçla yürütülmüştür. Yıl içinde, ihtiyaç duyulan güzergahlar da araç değişiklikleri yapılmıştır. Personel Taşıma işine ait şartnameler doğrultusunda; tarihleri arasında yüklenici firmanın vermiş olduğu hizmet karşılığında, akaryakıt fiyat farkı dahil ,32.-TL hak ediş olarak ödenmiştir. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 90

91 2013 FAALİYET Genel Müdürlüğümüz genel temizlik ve çevre temizliği şleri doğrultusunda ,18 m2 kapalı ve açık alanın temizlik işleri 142 işçi ile özel sektöre tarihleri arası ihale edilmiştir. Genel Müdürlüğümüz ana hizmet ve ek hizmet binalarının genel temizliği ve çevre temizliği işi için; tarihleri arasında yüklenici firmanın vermiş olduğu hizmete karşılık (asgari ücret farkı dahil) şartnameler doğrultusunda toplam ,62-TL lik hakkediş ilgili firmaya ödenmek üzere Satın alma Şube Müdürlüğüne gönderilmiştir. Genel Müdürlüğümüz ana hizmet ile ek hizmet binalarındaki personelin; içme suyu olarak tarihleri arasında Toplam 8261 damacana içme suyu teslim alınarak, birimlere dağıtımı ile ilgili takip işlemi yapılmıştır. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 91

92 2013 FAALİYET Genel Müdürlüğümüz bahçesinde, 3360 adet mevsimlik fide, 25 adet Macar gülü dikilmiş, ve 93 adet iç mekan saksı değişimi yapılmış, 112 adet saksı tabağı teslim edilmiştir. Tüm kurum içerisinde saksı bitkilerinin bakımları yapılmış, toprakları değiştirilmiş, sulamaları ve bitkisel vitamin takviyeleri yapılmıştır. Yeşil alanlardaki, bitkilerin ve çim alanların biçilme, sulama ve gübreleme işlemleri rutin olarak yapılmaktadır. Hizmet araçlarının, tarihleri arasındaki, şehir içi ve şehir dışında yaptıkları toplam mesafe ile görev sayıları aşağıda belirtilmiştir. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 92

93 2013 FAALİYET Araç Envanteri Not 1: * işaretli olanların mülkiyeti Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, diğerleri Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne aittir. Not 2: KİRALIK ARAÇLARIN SÖZLEŞME SÜRESİ 2014 ŞUBAT SONU BİTECEKTİR. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 93

94 2013 FAALİYET Sivil Savunma Uzmanlığı Sivil Savunma Uzmanlığınca; 01 Ocak Aralık 2013 Tarihleri Arasında Yapılan Faaliyetler: Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerimizin tarihleri arasını kapsayan Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi için 68 birimden Yer Teslim Tutanağı ve Kontrol Teşkilatı oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılarak tamamlandı. Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerimizin 2013 yılı Özel Güvenlik Hizmet Alımı İşi için 68 birimden gönderilen hak ediş evrakları her ay sonunda kontrol edilip Satın Alma Şube Müdürlüğüne gönderildi. Kurumumuz personeline 79 adet Özel Araç Park Kartı verildi. Birimimize gelen 1202 evrakın gerekli çalışmaları yapıldı. Nöbetçi Memurluğu Devir Teslim Tutanakları kontrol edildi. Özel Güvenlik Görevlilerinin genel kontrolleri yapıldı. Personelimizin ihtiyaç duyduğu Kan Grupları Çizelgesi iletişim bilgileri güncellendi. Personelimizin ihtiyaç duyduğu Kan Grupları Çizelgesi ihtiyacı olan personelimize verildi. Nöbetçi Memurlarımız tarafından günlük olarak kat ve bina kontrolleri yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Aylık Nöbetçi Memurluğu Çizelgeleri gönderildi. Turnike Geçiş Sistemi çalışmaları yapılarak tamamlandı. Personel kimlik güncelleme çalışmalarına devam edildi. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 94

95 2013 FAALİYET Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Nöbetçi Memurluğu Özel Talimatı hazırlandı. Genel Müdürlüğümüz Sivil Savunma Planı gereğince Sivil Savunma Ekipleri güncellenme çalışmaları yapıldı. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Talimatı hazırlanarak taşra teşkilatımıza gönderildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nün Kamuda Etik Kuralları konularında Uzmanlığımız personeline ve güvenlik görevlilerine eğitim verildi Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında çalışma yapılarak Genel Müdürlük Makamına Bilgi Notları hazırlandı. Pussat -Kardak Güvenlik Şirketi nin hizmet verdiği müdürlüklerimizle iletişimin ve ödemelerin etkin ve daha hızlı sağlanması için Grup Mail çalışması yapıldı. Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatına Özel Güvenlik hizmet alımı için Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile çalışma yapıldı. Organ Bağışı ve Dünya Çevre Günü etkinliklerine personel katılımı sağlandı. Genel Müdürlüğümüz Mesai Takip Çizelgeleri çalışması yapıldı Yılı Genel Müdürlüğümüz Stratejik Plan Çalışması için Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı nın Stratejik Plan Çalışması yapıldı. TKGM merkez ve taşra hizmet binalarını ve müştemilatlarının güvenliğinin sağlanması için 2014 yılı Özel Güvenlik İhalesi Teknik Şartnamesi hazırlanarak Satın Alma Şube Müdürlüğüne gönderildi. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 95

96 2013 FAALİYET 2014 Yılı Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi İhalesi için Teknik ve İdari Şartnameye gelen itirazlar için Satınalma Şube Müdürlüğü ile çalışma yapıldı. TKGM merkez ve taşra hizmet binalarını ve müştemilatlarının güvenliğinin sağlanması için 3 aylık Özel Güvenlik İhalesi Teknik Şartnamesi yeniden hazırlanarak Satın Alma Şube Müdürlüğüne gönderildi. Birim içi Dosya Muhteviyatı Döküm Formları nın güncelleme çalışması yapıldı. TKGM Sivil Savunma Planı (2013) güncellenerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Teftiş Kurulu Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Ankara I. Bölge Müdürlüğü, Keçiören Çankaya Tapu Müdürlükleri hizmet binalarında Özel Güvenlik personeli çalıştırılması hakkında çalışma yapıldı. Güvenlik Kamera Sisteminin bakım onarım çalışması yapıldı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı nın Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Mevcut Afet ve Acil Durumlara Müdahale Yetenekleri konulu toplantısına katılım sağlandı. TBMM Milletvekilleri tarafından verilen yazılı soru önergelerine cevap verildi. Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında yer alan araç envanter listeleri düzenlenerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi. Seferberlik ve Savaş hali hazırlıkları kapsamında 2013 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 96

97 2013 FAALİYET Genel Müdürlüğümüzde bulunan mevcut 176 yangın söndürme cihazının dolumu, hidrostatik testleri, bakım- onarım ve genel kontrol çalışmaları başladı. Yemek Hizmetleri Yürütme Birimi Yemek Hizmetleri Yürütme Komisyonunca; 01 Ocak Aralık 2013 Tarihleri Arasında Yapılan Faaliyetler: Maliye Bakanlığı Bütçe Mali ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Bütçe Hazırlama Rehberine göre Kurumlarda Yemek Yiyen Memurların yemek katkı payları belirlenmekte, buna göre Merkez Teşkilatı personelinin % 90 ı, Taşra teşkilatı personelinin ise % 60 ına Yemek yardımı ödeneği verilmektedir yılı için Maliye Bakanlığı tarafından verilen toplam ödenek tutarı ,00.-TL dir yılı için tarihinde Yemek ihalesi yapılmış olup, Zal Gıda Yemek Nakliyat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ne ,00.-TL bedelle ihale verilmiş olup; tarihinde sözleşme imzalanmıştır Firma tarihi itibarıyla yemek hizmeti vermeye başlamış ve tarihinde hizmetini bitirmiştir. İLGİLİ FİRMAYA(ZALGIDA) ÖDENEN HAKEDİŞ TUTARI ( TL) DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 97

98 2013 FAALİYET 2013 yılı içerisinde tarihleri arasında verilen adet yemeğin karşılığı olarak ilgili firmaya kesintiler yapılarak toplam ,52.-TL. ödenmiştir. Tevkifat vergisi olarak ise ,07.-TL kesilerek Seğmenler Vergi Dairesi Müdürlüğünde Yemek Hizmetleri Komisyonu adı altında işlem gören nolu hesaba aktarılmıştır. ÖDENEN KDV TEVKİFAT MİKTARLARI 2013 yılı içerisinde 1. ve 2. altı aylık olarak yemek talebinde bulunan taşra müdürlüklerine toplam TL yemek yardımı ödeneği gönderilmiştir. TAŞRA BİRİMLERİNE GÖNDERİLEN YEMEK ÖDENEĞİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 98

99 2013 FAALİYET Her ay yemek numuneleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilerek numunelerin mikrobiyolojik analizleri yaptırılmıştır. Yine 2013 yılı içerisinde Yemek Yürütme Hizmetleri Komisyonu ve Kontrol Teşkilatı tarafından sırası ile her ay muntazam olarak yemek verilen taşra birimlerimizin bizzat yerlerine gidilerek kontrolleri yapılmış, eksikler tespit edilerek giderilmiştir. Taşra personelinin talepleri dinlenerek bu doğrultuda yemek çıkarılmasına gayret gösterilmiştir. Haftalık yapılan işler aylık olarak faaliyet raporu halinde düzenlenerek, başkanlığa bilgi verilmiştir. Ayrıca yıl içerisinde kuruluş yıl dönümü kutlamaları dahilinde personele açık büfe yemek hizmeti verilip, yaş pasta kesim töreni düzenlenmiştir. Dini bayramlarda bayramlaşma törenleri düzenlenerek, personelin birbiriyle kaynaşması sağlanmıştır. Çeşitli kurs ve seminerlere katılan taşra personelimizin yemek ihtiyacı karşılanmıştır yılı için tarihinde Pazarlık Usulü Yemek ihalesi yapılmış olup, Aysal Grup Gıda İmalat Dağıtım Pazarlama Org. Catering İnşaat Truzim Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. ne ,00.-TL bedelle ihale verilmiş olup; tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Firma tarihi itibarıyla hizmet vermeye başlamıştır. İşin bitiş süresi dür yılı sonu gelir gider hesapları yapılarak bilanço hazırlanmıştır. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 99

100 2013 FAALİYET PERFORMANS GÖSTERGE DEĞERLENDİRME FORMLARI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 100

101 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 101

102 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 102

103 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 103

104 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 104

105 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 105

106 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 106

107 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 107

108 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 108

109 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 109

110 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 110

111 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 111

112 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 112

113 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 113

114 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 114

115 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 115

116 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 116

117 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 117

118 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 118

119 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 119

120 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 120

121 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 121

122 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 122

123 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 123

124 2013 FAALİYET DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 124

125 2013 FAALİYET IV-KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- ÜSTÜNLÜKLER 1- Uyumlu personel ve uygun çalışma ortamı, 2- Organizasyon becerisi, 3- Etkin iletişim, 4- Teknolojik donanıma sahip olmamız, 5- Daimi internet bağlantısının bulunması, 6- Çalışılan ortamın uygunluğu, 7- Diğer birimlerle işbirliği yapma yeteneğinin bulunması, 8- Merkez ve taşra teşkilatı matbu evrak ihtiyacının karşılandığı birim olması, 9- Personele sürekli ulaşım hizmeti verilebilmesi, 10- Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinin modernize edilmesi, 11- Merkez birimlerinin kırtasiye malzemelerinin temini, stoklama ve dağıtımının sağlanması, 12- Genel Evrak Servisi; günümüz teknolojisine uygun elektronik ortamda evrakın takibini sağlayabilmesi, 13- Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile iletişim kurularak arşivcilik konularıyla ilgili çeşitli eğitim seminerleri düzenlenip konu ile ilgili personellerin yetiştirilmesinde öncülük edilmektedir, 14- Personelimizin çocuklarına kreş hizmeti verilmesi, 15- Çalışanlarımıza lojman hizmeti sunulması, 16- Merkez ve taşra birimlerimize yemek hizmeti sunulması, 17- Sivil Savunma açısından merkezde olmanın getirdiği ulaşım avantajı ve önemli kamu kurumlarının yakın çevrede bulunmasının getirdiği koordine kolaylığı. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 125

126 B- ZAYIFLIKLAR 1- Personelin eğitim yetersizliği, 2- Vasıflı personel yetersizliği, 3- Hizmet içi eğitime yeteri kadar eğilemememiz, 4- Başkanlığımızın faaliyet dönemi içerisinde yürüttüğü işlemlerdeki iş süreçlerinin uzunluğu ve bürokratik işlemlerin uzamasından kaynaklanan zaman kayıpları vb. birimler arası iletişim eksikliği gibi nedenlerden dolayı yaşanan sıkıntılar, 2013 FAALİYET 5- Mevzuatlara bağlı olarak iç işleyişteki bürokratik işlemler sürecinin işleri yavaşlatması sonucu yaşanan sorunlar 6- Kurumumuzun diğer birimlerinden farklı olarak Destek birimi olunmasından ötürü 365 gün 24 saat hizmet verme zorunluluğunun yeterince bilinmemesi, 7- Kurumsal medya takibi konusunda profesyonel yardım alınamaması, 8- Sosyal medyanın yeteri kadar takip edilememesi, 9- Polikliniğin bir bütün olarak sağlıklı bir mekana yerleştirilememesi, 10- Doktor ve hemşire kadrolarının mevzuat engelinden dolayı doldurulamaması, 11- Sivil Savunma açısından merkezde olmanın getirdiği kolay ulaşım dezavantajı ve önemli kamu kurumlarının yakın çevrede bulunmasının getirdiği riskler. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 126

127 2013 FAALİYET C- FIRSATLAR 1. Personel sayısının fazla olması. 2. Kurumun imajına olumlu katkı sağlayacak teknik destek ve personelin başkanlığımızda bulunuyor olması. 3. Şubelerde takım ruhunun varlığı. 4. Farklı alanlarda Kurumumuz birimlerinin tümüne hizmet sunulması. D- TEHDİTLER 1. Önceden öngörülemeyen plan ve program dışı hizmet taleplerinin çok fazla olması, 2. Bütçe yetersizliği, 3. Nitelikli personel çalışmalarının yeterli düzeyde olmaması ve mevzuat değişikliklerine adaptasyonunun yeterince sağlanamaması, 4. Özlük haklarından kaynaklanan, personelin motivasyon eksikliği, 5. Poliklinik hizmetlerinin ve lojmanların yetersizliği, 6. Bölge Müdürlüklerindeki organizasyon yetersizliğinin merkeze olumsuz yansıması, DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 127

128 2013 FAALİYET V-TEDBİRLER 1. Mevzuatla ilgili düzenlenecek eğitim seminerleri hizmet kalitemizin artmasını sağlayacaktır. 2. Personele yönelik ödül mekanizmasının etkili ve verimli kullanılmasının sağlanması için performansa dayalı puanlama sistemine geçilecektir. 3. Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetlerinin benimsenerek önemsenmesine çalışılacaktır. 4. Lisanslı program eksikliği giderilecektir. 5. Sosyal medyanın daha etkin takip edilebilmesi için gerekli donanım sağlanacaktır. VI- ÖNERİLER 1. Hızlı değişim ve gelişim içerisinde olan teknolojiyi takip ederek, kendi konularında personellere eğitim verilmesi, düzenlenen seminer ve fuarlara ilgili personellerin katılımları sağlanarak, kendi alanlarındaki yenilikler hakkında deneyim ve bilgiye sahip olunmasının temini. 2. Görevlerimizi yerine getirebilmemiz için yeterli bütçenin sağlanması. 3. Bilgi edinme başvurularında kimlik sorgusunun yapılabilmesi için TAKBİS programının revizesi gerekmektedir. 4. Sivil Savunma Hizmetleri ve Koruyucu Güvenlik ile ilgili emir ve talimatların uygulanması konusunda, Genel Müdürlüğümüzün diğer birimlerinin yardımcı olmaları. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 128

129 2013 FAALİYET VII- HEDEFLER Bölge (Diyarbakır) Müdürlüğü, Zonguldak Tapu ve Kadastro Müdürlükleri, Tekirdağ Tapu ve Kadastro Müdürlükleri yeni hizmet binası yapımı için yapı ruhsatı alınarak temel atımını gerçekleştirmek. 2. Elbistan, İslahiye yeni hizmet binasını bitirerek Müdürlüğü hizmete açmak. 3. Muğla, Bolu, Mersin/Erdemli Tapu Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatını bitirmek. 4. Adıyaman Tapu ve Kadastro Müdürlükleri ile Çanakkale Tapu ve Kadastro Müdürlükleri yeni hizmet binası yapımı için proje çalışmalarının bitirerek ihale aşamasına getirmek. 5. Sincan-Etimesgut Tapu ve Müdürlükleri, Isparta, Uşak Tapu ve Kadastro Müdürlükleri ile Fethiye Tapu Müdürlüğü yeni hizmet binası yapımı için ihale ve temel atımını yapmak. 6. TKMP kapsamında 115 Tapu ve Kadastro Müdürlüğü (Birimi) hizmet binası bakım-onarım ve tadilat çalışmalarını bitirmek. 7. TKMP bileşenleri kapsamında Kahramanmaraş ve Kilis Tapu ve Kadastro Müdürlükleri hizmet binaları yapım ihalesini tamamlayarak temel atımını yapmak. 8. Teşkilatımızın 167. Kuruluş Yıldönümü kutlamalarının çok geniş bir katılım ve program çerçevesinde düzenlemek. 9. EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ni devreye sokarak önce Genel Müdürlük daha sonra da Taşrada uygulamaya geçmek. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 129

130 2013 FAALİYET 10. Kurumumuzda ülke genelinde yürütülen çalışmalarda Taşra Birimlerimizce ihtiyaç duyulabilecek basılı formların tespitini yaparak temin etmek, muhafaza etmek ve Taşra Birimlerimizin talepleri doğrultusunda dağıtım planlamasını yaparak zamanında ve yeterli sayıda ilgili birimlere ulaştırmak. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 130

131 2013 FAALİYET EKLER Yönetmeliğe göre Birim Faaliyet Raporunda Olması Gereken Ek: İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Orhan DELİGÖZ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı V. DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 131

İÇİNDEKİLER. IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Fırsatlar D- Tehditler

İÇİNDEKİLER. IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Fırsatlar D- Tehditler İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar B- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; kamu kaynaklarının

Detaylı

2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER. IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A - Üstünlükler B - Zayıflıklar C - Fırsatlar D - Tehditler

2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER. IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A - Üstünlükler B - Zayıflıklar C - Fırsatlar D - Tehditler İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER A - Yetki, Görev ve Sorumluluklar B - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5-Yönetim ve İç Kontrol

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.11.2014 tarih ve 1/306 sayılı kararı

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER 2008 YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU A- Misyon ve Vizyon Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinin

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR

Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİREN HASTANE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI 1 GELEN EVRAK İLE İLGİLİ Giriş sayısı verilmesi 15 dakika İŞLEMLER İdare Amirinin incelemesine sunulması. İdare amirinin evrakı inceleyip ilgili kişiye havale etmesi İdare amirinin evrakı havale ettiği

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/ Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12622 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BE6EBM83* Sayı : 15600670-010.99- Konu: Birim Görev Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ Hasan ASLAN Daire Başkanı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevini yerine getirmek. Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak

DOSYALAMA VE ARŞİV. Standart Dosya Planına Göre Tasnif. Birim Arşivini Düzenlemek. İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak DOSYALAMA VE ARŞİV Standart Dosya Planına Göre Tasnif Birim Arşivini Düzenlemek İmha Edilecek Evrak Tutanaklarını Hazırlamak Kurum Arşivine Gönderilecek Evrak İşlemlerini Yapmak ANLAŞMA, SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini düzenlemektir.

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB ADI Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5 Sütun6 Sütun7 Sütun8 Sütun10 Sütun11 Sütun12Sütun13Sütun14Sütun15Sütun16Sütun17Sütun18Sütun19Sütun20Sütun21Sütun22Sütun23Sütun24Sütun25Sütun26Sütun27 210890001 25333

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010004 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,74987 72,74987 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 84,18040 84,18040 210020002

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

2017 Yılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görev Tanımları ve Görevlendirmeleri

2017 Yılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görev Tanımları ve Görevlendirmeleri Devam Eden Projeler: Umut AYDIN-Daire Başkanı 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kuramlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinin 28. Maddesi kapsamında üniversite

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Teknikeri (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 90,89473 90,89473 210020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 2 0 77,67048 79,29027 210050001

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2015 1 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro lüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Sayı : 26608920-010.06/ 263 09/01/2014 Konu: 2011/4 Sayılı Genelgedeki Revizyon. GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Tapu

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

2017 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim

2017 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 2017 İŞ TAKVİMİ (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) YILLIK YAPILAN İŞLEMLER İşin Konusu Harcama Yetkisi Birleştirme Onayı 1-15 Ocak Birim tarafından takibi yapılan tertiplerin Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Yıl 2011 14.81.00.02 / ÖZEL KALEM Amaç Per. Personelin bilgi,

Detaylı