AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ ve TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ Dr. P. Elif BOR EKMEKCİ Avrupa Birliği i Koordinasyon Dairesi Başkan kanı Ağustos 2009, Ankara 1

2 SUNUM PLANI AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ KATILIM VE MÜZAKERE SÜRECİ 2

3 AVRUPA BİRLİĞİ NEDİR? AB (1993 Maastricht) AKÇT (1951) AET (1957) AAET (1957) AVRUPA TOPLULUKLARI (1965) Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (1992) Adalet ve İçişlerinde İşbirliği (1992) 3

4 KURUCU ÜLKELER ALMANYA FRANSA İTALYA BELÇİKA HOLLANDA LÜKSEMBURG 4

5 AVRUPA BİRLİĞİ NİN GENİŞLEMESİ 1. Genişleme (1973) İngiltere, İrlanda, Danimarka 2. Genişleme (1981) Yunanistan 3. Genişleme (1986) İspanya, Portekiz 4. Genişleme 5. Genişleme 6. Genişleme (1995) (2004) (2007) İsveç, Avusturya, Finlandiya Macaristan, Polonya, Çek Cum., Litvanya, Letonya, Estonya, Slovenya, Slovakya, Malta, GKRY Bulgaristan, Romanya 5

6 NÜFUSU: 497 milyon AB - 27 RESMİ DİL SAYISI: 23 YÜZÖLÇÜMÜ: km² SINIRLARI: 21 Birlik dışı ülke ile km2 6

7 ADAY ÜLKELER Hırvatistan Adaylık: Haziran 2004 Müzakere: Ekim 2005 Muhtemel üyelik: 2011 Türkiye Adaylık: Aralık 1999 Müzakere: Ekim 2005 Makedonya Adaylık: Aralık 2005 Müzakere: Başlamadı 7

8 POTANSİYEL ADAY ÜLKELER Arnavutluk Bosna Hersek Karadağ Kosova Sırbistan 8

9 9

10 AVRUPA BİRLİĞİNİN KURUMSAL YAPISI 10

11 AB NİN KURUMLARI (ORGANLARI) 1. Asıl Organları a. Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi (Zirve) b. Bakanlar Konseyi c. Avrupa Komisyonu d. Avrupa Parlamentosu e. Avrupa Toplulukları Adalet Divanı f. Avrupa Sayıştayı 2. Danışma Organları a. Ekonomik ve Sosyal Komite b. Bölgeler Komitesi 3. Diğer Organlar a. Avrupa Yatırım Bankası b. Avrupa Merkez Bankası c. Avrupa Ombudsmanı 11

12 AB NİN KURUMLARI Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi (Zirve) En yüksek politika belirleyici organdır. Üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile Avrupa Komisyonu Başkanı bir araya gelir. AB nin orta ve uzun vadeli politikalarını belirler. Yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) toplanır. Toplantılar sonunda Başkanlık Sonuç (Zirve) Bildirisi yayınlanır. 12

13 AB NİN KURUMLARI Bakanlar Konseyi Topluluğun karar alma (yasama) organıdır. (AP ile birlikte) Dışişleri Bakanlarından ya da gündemin içeriğine göre ilgili Bakanlardan oluşur. Konsey deki her bir bakan hükümeti adına yetkilidir. Komisyon tarafından hazırlanan tasarıların yasalaşmasını sağlar. AP ile karşılaştırıldığında, bazı istisnalar dışında nihai karar Konseye aittir. Toplam dokuz farklı Konsey konfigürasyonu vardır: Genel İşler ve Dışİlişkiler, Ekonomik ve Finansal İlişkiler (Ecofin), Adalet ve İçişleri (JHA), İstihdam, Sosyal Politikalar, Sağlık ve Tüketici Hakları, Rekabetçilik, Telekomünikasyon, Ulaşım ve Enerji, Tarım ve Balıkçılık, Çevre, Eğitim, Gençlik ve Kültür 13

14 AB NİN KURUMLARI Avrupa Komisyonu Topluluğun yürütme organıdır. Yasama sürecini başlatır. Görevi, bir bütün olarak AB nin çıkarlarını temsil etmek ve desteklemektir. Komisyon Üyeleri (Commissioners) ve çalışanlar (Eurocrats), ulusal hükümetlerinden bağımsızdırlar. Yaklaşık memur bulunmaktadır. Her ülkeden 1 üye = toplam 27 üye. Görev süresi: 5 yıl ( ) Merkezi: Brüksel Lüksemburg da ofisleri, tüm AB üyesi ülkelerde temsilcilikleri ve dünyanın birçok başkentinde delegasyonları vardır. Komisyon Başkanı: José Manuel Barroso 14

15 KOMİSYON GENEL MÜDÜRLÜKLERİ ve SERVİSLERİ Politika Genel Müdürlükleri - Tarım ve Kırsal Kalkınma - Rekabet - Ekonomik ve Finansal Konular - Eğitim ve Kültür - İstihdam, Sosyal İşler ve Eşit Fırsatlar - Enerji ve Ulaştırma - Girişimcilik ve Sanayi - Çevre - Denizcilik ve Balıkçılık - Sağlığın ve Tüketicinin Korunması - Bilgi Toplumu ve Medya - İç Pazar ve Hizmetler - Ortak Araştırma Merkezi - Adalet, Özgürlük ve Güvenlik - Bölgesel Politika - Araştırma - Vergilendirme ve Gümrük Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlükleri - Kalkınma - Genişleme - EuropeAidİşbirliği Ofisi - Dışİlişkiler - İnsani Yardım - Ticaret Genel Hizmetler - İletişim - Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi - Eurostat - Basım Ofisi - Genel Sekreterlik İç Hizmetler - Bütçe - Politika Danışmanları Avrupa Bürosu (BEPA) - Enformatik - İç Denetim Servisi (IAS)

16 AB NİN KURUMLARI Avrupa Parlamentosu (AP) Yasama yetkilerini Konsey ile paylaşır ama yetkileri sınırlıdır. Bütçeyi onaylar, Avrupa ombudsmanını tayin eder. Komisyon ve Konseyi denetleme yetkisi vardır. Komisyon üyelerinin atanmasını onaylar veya Komisyon hakkında gensoru isteyebilir. Yeni üye alımı, ortaklık anlaşması gibi konularda onayı gerekir. Parlamenterler 5 yılda bir Avrupa vatandaşlarının doğrudan seçimi ile belirlenir. (1979) Olağan aylık genel kurulu Strazburg da yapılır. Sekretaryası Lüksemburg dadır. 16

17 AB NİN KURUMLARI Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Avrupa Hukuku nu gözetir. Topluluğun yargı organıdır. Topluluk hukukunu yorumlamaya münhasıran yetkilidir. Her üye ülkeden bir yargıç 6 yıllığına göreve gelir. Aldığı kararlara karşı temyiz olanağı yoktur. Avrupa Sayıştayı Topluluğun mali denetim organıdır. AB nin tüm gelir ve giderlerini denetler. 17

18 TOPLULUK AJANSLARI Avrupa Birliği nin yürüttüğü faaliyetlerle bağlantılı program ve ajansları da mevcuttur. Topluluk ajansı, Topluluk kurumlarından farklı tüzel kişiliğe sahip olan ve ikincil düzenleme ile kurulan bir birimdir. Ajanslar, Topluluk faaliyetlerine âdemi merkezi bir özellik katmakta, bilimsel ve teknik bilginin oluşumuna katkı sağlamakta, farklı grupları bir araya getirmek suretiyle diyalog ortamının oluşmasına katkı yapmaktadır. 18

19 TOPLULUK AJANSLARI Topluluk Balıkçılık Kontrol Ajansı Topluluk Bitki Çeşitliliği Ofisi Avrupa İşyerinde Güvenlik ve Sağlık Ajansı Dış Sınırlarda Operasyonelİşbirliğinin Yürütülmesi İçin Avrupa Ajansı Avrupa Hava Güvenliği Ajansı Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Merkezi (ECDC) Avrupa Çevre Ajansı Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığıİzleme Merkezi Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi Tek Pazarın Uyumlaştırılması Ofisi Avrupa Birliği Organları Çeviri Merkezi Avrupa Kimyasallar Ajansı Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı Avrupa İş ve Yaşam Koşullarınıİyileştirme Vakfı Küresel Yönbulum Uydu Sistemi Denetim Otoritesi Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı Avrupa İlaç Ajansı (EMEA) Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığıİzleme Merkezi (EMCDDA) Avrupa Demiryolu Ajansı Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı Avrupa Eğitim Vakfı Avrupa Temel Haklar Ajansı 19

20 AVRUPA BİRLİĞİ DÖNEM BAŞKANLIĞI Dönem başkanlığı, Birliğin temsil merciidir. Her 6 ayda bir, üye ülkelerden biri AB nin başkanlığını üstlenir. Dönem Başkanı ülke, AB yi uluslararası arenada temsil eder. Tüm toplantıları düzenler ve bunlara başkanlık eder. Şu an dönem başkanıisveç (1 Temmuz - 31 Aralık 2009) Önümüzdeki dönem: İspanya (1 Ocak - 30 Haziran 2010) Belçika (1 Temmuz 31 Aralık 2010) 20

21 AVRUPA BİRLİĞİNİN HUKUKSAL YAPISI 21

22 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU MÜKTESEBAT Avrupa Birliği nin kuruluşundan itibaren çıkartılan ve sürekli olarak gelişen düzenlemelerin tümünü ifade eder. Birincil mevzuatı, ikincil mevzuatı, uluslararası anlaşmaları, hukukun genel ilkelerini, üye devletler arasında yapılan sözleşmeleri ve diğer AB hukuku kaynaklarını içerir. AB müktesebatı üye devletler iç hukukunun üstünde yer alır. AB üyesi olmak isteyen ülkeler tarafından üstlenilmesi zorunludur. 22

23 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU MÜKTESEBATIN BÜYÜKLÜĞÜ* arası Official Journal sayfa sayısı: Yürürlükteki mevzuatın sayfa sayısı: ~ de ulaşması beklenen mevzuat sayfa sayısı: ~ Yürürlükteki mevzuatın uzunluğu: ~50 kilometre Yürürlükteki mevzuatın ağırlığı: 285 kg * Open Europe, Mayıs

24 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU BİRİNCİL MEVZUAT Kurucu Antlaşmalar Tadil Antlaşmaları AKÇT AET EURATOM Füzyon Antlaşması Avrupa Tek Senedi Maastricht Antlaşması Amsterdam Antlaşması Nice Antlaşması Lizbon Antlaşması AB Katılım Antlaşmaları 24

25 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU İKİNCİL MEVZUAT TÜZÜK DİREKTİF KARAR Genel geçerlidir (tüm topluluğa yönelik). Doğrudan uygulanır. Bütünüyle bağlayıcıdır (tüm hükümleri ile). Bağlayıcıdır ancak doğrudan uygulanamaz. Üye ülkeler tarafından iç hukuka aktarılması gerekir. (Üyeler, iç hukuk araçlarını seçmekte serbesttir.) Belirli konulara ya da ülke, firma ve kişilere ilişkindir. Muhatapları bakımından bağlayıcıdır. TAVSİYE VE GÖRÜŞ Bağlayıcı değildir. Aday ülkeler için uyum önemlidir. Genellikle etik değer taşır. AB politikasını ya da tutumunu bildirir. 25

26 AVRUPA ANAYASASI 29 Ekim 2004 tarihinde Roma da imzalanmıştır. Yürürlüğe girmesi tüm üye ülkelerin onaylamasına bağlanmıştır. Fransa ve Hollanda'da yapılan referandumlarda hayır oyu çıkmıştır. Anayasa da getirilmek istenen yenilikler: AB nin hukuki kişilik kazanması Var olan anlaşmaların tek bir anayasal metinde toplanması Temel Haklar Şartının anayasada bağlayıcı olarak yer alması Yönetim usul ve araçlarında sadeleşme Üç sütunlu yapının ortadan kaldırılması AP nin ve Avrupa Komisyon Başkanının güçlendirilmesi Avrupa Dışişleri Bakanlığı nın oluşturulması 26

27 AVRUPA ANAYASASINDAN LİZBON ANTLAŞMASINA Avrupa Anayasası, üye devletlerde gerçekleştirilen onay sürecinde, Fransa ve Hollanda nın halk oylamalarında çıkan hayır sonuçları nedeniyle askıya alınmıştır. Fransız halkı, işsizlik üzerinde olumsuz etkisi olacağını, ekonomik durumun Fransa da kötü olduğunu, Anayasanın daha liberal bir yapı getirdiğini düşünerek hayır oyu vermiştir. Hollandalılar ise, bilgi eksikliği, ulusal egemenliğin kaybı, hükümete muhalefet gibi sebeplerden dolayı hayır oyu vermiştir. Her iki ülke halkı da hayır oylarıyla Anayasanın tekrar ele alınmasını sağladıklarını düşünmektedir. Türkiye nin üyeliği için hayır oyu verenlerin oranı düşüktür. 27

28 LİZBON ANTLAŞMASI- PRATİK SONUÇLARI Dönem başkanlığı kalkacak, yerine 2,5 yıllık başkanlık müessesi getirilecektir. Avrupa Komisyonun üye sayısı azaltılacaktır. Halihazırda her ülke için bir kişi olmak üzere 27 Komiser bulunmaktadır. Parlamentonun yasama alanında yetkileri artacaktır. Üye ülkelere Birlikten çekilme hakkı verilecektir. Nitelikli çoğunluk ile daha fazla karar alınacaktır. Dışilişkiler ve Güvenlik Politikası alanında Yüksek Temsilci atanacaktır. İrlanda hariç üye ülkelerin onay süreçlerinden geçmiştir. Ekim ayında yapılacak ikinci bir referandumla Antlaşma nınirlanda da onaylanması beklenmektedir. 28

29 AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYELİK 29

30 TAM ÜYELİK KOŞULLARI Aday Ülkeler İçin Antlaşmaların Yükümlülüklerini Yerine Getirmek Mevzuat Uyumu Makro-ekonomik İstikrar Ortak Politikalara Uyum Avrupa Birliği İçin Kurumsal Reformların Tamamlanması Avrupa Parlamentosu nun Onayı Tüm Üye Ülke Parlamentolarının Onayı 30

31 KOPENHAG KRİTERLERİ SİYASİ KRİTERLER EKONOMİK KRİTERLER İşleyen bir pazar ekonomisi ve AB içindeki piyasa güçlerine ve rekabet baskısına karşı çıkabilme kapasitesi Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı AB nin yeni üyeleri özümseme kapasitesi UYUM KRİTERLERİ AB müktesebatını üstlenebilme ve uygulayabilme kapasitesi 31

32 MAASTRICHT KRİTERLERİ (Ekonomik ve Parasal Birliğe Geçiş Kriterleri) - AB de en düşük enflasyona sahip üç ülkenin enflasyon ortalaması ile, ilgili üye ülkenin enflasyon oranı arasındaki fark 1,5 puanı geçemez. - Kamu borçlarının milli gelire oranı %60 ı geçemez. - Bütçe açığının milli gelire oranı % 3 ü geçemez. - Faiz oranları, en iyi fiyat istikrarına sahip üç ülkenin ortalamasını 2 puandan fazla aşamaz. - Ülke parası son iki yıl içinde devalüe edilmemiş olacaktır. 32

33 EURO 1 Ocak AB üyesi tarafından kullanılmaktadır. Maastricht Kriterlerini yerine getiren üye ülkeler Euro ya geçebilmektedir İsveç, İngiltere, Danimarka NO NO NO 33

34 AVRUPA BİRLİĞİ VE SAĞLIK 34

35 SAĞLIKTA AB NİN GENEL ROLÜ Avrupa Birliği nde sağlık, sosyal politikalar içinde yer almaktadır. Sağlığa ilişkin ortak bir politika yoktur. AB sağlık politikası ulusal politikaları tamamlayıcıdır. Sağlık konusu, farklı başlıklar altında ele alınmıştır. Örneğin: Tıbbi cihazlar, ilaçlar, oyuncaklar, kozmetikler Sağlık meslekleri Bulaşıcı Hastalıklar MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI İŞ KURMA HAKKI TÜKETİCİNİN ve SAĞLIĞIN KORUNMASI 35

36 36

37 SAĞLIKTA AB NİN DEĞİŞEN ROLÜ AB de sağlığa ilişkin politikaların ve uygulamaların ilk yasal zemini Maastricht Antlaşması ile oluşturulmuştur: Sağlık politikasının hedefleri belirlenmiş, sağlık politikası AB nin diğer politikaları arasında yer almış ve bu konularda çeşitli faaliyet programlarının belirlenmesi ve yürütülmesi karara bağlanmıştır. AB nin sağlık alanındaki sorumluluk ve yetkilerinin artışı, Amsterdam Antlaşması ile olmuştur. Bütün Topluluk politika ve faaliyetlerinin tanımlanmasında ve uygulanmasında, yüksek seviyeli bir insan sağlığı koruması temin edilmelidir. Avrupa bütünleşmesi arttığı ölçüde sosyal politikalar ve dolayısıyla sağlık politikası da AB düzeyinde önem kazanmaya devam etmektedir. 37

38 SAĞLIKTA AB NİN GENEL İLKELERİ Kalite Güvenlik Kanıta ve Etiğe Dayalı Hizmet Sunumu Hastanın Katılımı Tazmin Hakkı Mahremiyet ve Gizlilik Bu ortak değerler ve ilkeler, evrensellik (universality), iyi hizmet sunumuna erişim, hakkaniyet ve dayanışma gibi kapsayıcı değerler altında sıralanmaktadır. 38

39 TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ 39

40 Türkiye nin İlk Avrupalılık Belgesi : 1856 Paris Antlaşması Avusturya İmparatoru, Fransız İmparatoru, Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Kraliçesi, Prusya Kralı, Sardunya Kralı ve Rusya İmparatoru, Osmanlı Hükümeti nin Avrupa Devleti sayılmasını, Avrupa Devletlerinin bütün haklarından ve Avrupa Devletleri Konseyi nden faydalanmasını kabul ettiklerini duyururlar. Bu hükümdarlardan her biri, Osmanlı Devleti nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi kabul ederlerken bu saygının devamı konusunda birbirlerine kefil olurlar. Bu kurala aykırı olan her hareket, kendileri tarafından genel çıkarlarla ilgili bir mesele şeklinde görülecektir. (Paris Antlaşması- Madde 7) 40

41 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ÖNEMLİ TARİHLER-1 Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılım için 1959 yılında resmi başvuruda bulunmuştur. Türkiye nin kalkınma düzeyinin tam üyeliğin gereklerini yerine getirmeye yeterli olmadığı bildirilerek, Ortaklık Anlaşması imzalanması önerilmiştir te Ankara Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma, Türkiye ile Topluluk arasında hazırlık, geçiş ve son dönem olarak adlandırılan üç kademeli bir ortaklık ilişkisi kurmuştur te ise geçiş dönemine ilişkin hükümlerin yer aldığı Katma Protokol imzalanmıştır. 41

42 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ÖNEMLİ TARİHLER de Türkiye tam üyelik başvurusunda bulunmuş 1989 da tam üyelik başvurusu reddedilmiştir, ortaklık ilişkisinin devamının önemi vurgulanmıştır. 31 Aralık 1995 tarihinde ortaklık ilişkisi kapsamında Gümrük Birliğini kuran 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı yürürlüğe girmiştir. 42

43 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ÖNEMLİ TARİHLER Lüksemburg Zirvesinde ele alınan Gündem 2000 raporunda Türkiye Genişleme kapsamına alınmamıştır. Ancak düzenli raporlar ile ülkemizdeki AB ye ilişkin gelişmeler takip edilmeye başlanmıştır Helsinki Zirvesinde Türkiye ye adaylık statüsü tanınmıştır yılında Türkiye ye adaylık statüsünün tanınmasıyla birlikte ülkemiz ile AB ilişkileri yeni bir döneme girmiştir le başlayan ve Gümrük Birliğiyle önemli bir aşamaya gelen ortaklık ilişkisi kendi kurumları ve mekanizmaları ile devam etmiş, adaylık statüsünün tanınmasıyla birlikte de katılım ve müzakere sürecinin kendine özgü mekanizmaları devreye girmiştir. 43

44 KATILIM VE MÜZAKERE SÜRECİ 44

45 KATILIM VE MÜZAKERE SÜRECİNİN ÖNEMLİ UNSURLARI 1998 yılından itibaren AB ye ilişkin ülkemizdeki gelişmeler düzenli ilerleme raporları ile takip edilmeye başlanmıştır yılından itibaren AB nin katılım süreciyle ilgili kendi öncelikleri, ilkeleri ve koşullarını sıraladığı Katılım Ortaklığı Belgeleri (KOB) (2000, 2003, 2005, 2008) hazırlanmıştır yılından itibaren KOB ne karşılık olarak ülkemiz Ulusal Programları (2001, 2003, 2008) yayımlanmıştır Brüksel Zirvesinde ülkemizle üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı alınmıştır Ekim ayında Müzakere Çerçeve Belgesi onaylanarak Türkiye ile katılım müzakereleri resmen başlamıştır. 45

46 KATILIM VE MÜZAKERE SÜRECİNDE SON GELİŞMELER 20 Ekim Ekim 2006 tarihleri arasında Tarama Toplantıları gerçekleştirilmiştir. Aralık 2006 Kıbrıs a ilişkin Ek Protokol (Kıbrıs) nedeniyle 8 başlıkta Müzakereler askıya alınmıştır. Şubat 2008 de halihazırda çalışmalarımızda kullanılan Katılım Ortaklığı Belgesi yayımlanmıştır. 31 Aralık 2008 te KOB a karşılık ülkemiz Ulusal Programı yayımlanmıştır Ocak ayında Devlet Bakan Egemen BAĞIŞ Baş Müzakereci olarak görevlendirilmiştir. 30 Haziran 2009 da son olarak Vergilendirme faslında fiili müzakereler açılmıştır. 46

47 MÜZAKERE SÜRECİ 47

48 AB İLE ÜYELİK MÜZAKERELERİ NEDİR? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü benimsemek ve uygulamak zorundadır. Müzakere edilen tek husus, uygulama takvimidir. 48

49 AB İLE ÜYELİK MÜZAKERELERİ NEDİR? Üyelik müzakereleri aday ülkenin; AB müktesebatını ne şekilde uygulayacağını, hangi takvim çerçevesinde kabul edeceğini, uygulama için gereken idari yapıları belirleyen bir süreçtir. 49

50 MÜZAKERE SÜRECİNİN AŞAMALARI Tarama Süreci Fiili Müzakereler Tanıtıcı Tarama (AB) Ayrıntılı Tarama (Türkiye) 50

51 MÜZAKERELER 17 Aralık 2004 tarihli Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinde alınan karar doğrultusunda 3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg da yapılan Hükümetler Arası Konferansta (Katılım Konferansında) AB'ye katılım müzakereleri resmen başlamıştır. Müzakerelerin başlangıcını oluşturan Tarama Süreci 20 Ekim 2005 tarihinde başlamış ve 13 Ekim 2006 tarihinde tamamlanmıştır. 51

52 TARAMA SÜRECİ Müzakerelerin ilk aşaması tarama sürecidir. 20 Ekim 2005 tarihinde başlamıştır. İlk olarak AB tarafı müktesebatı anlatmaktadır. (Tanıtıcı Tarama) Daha sonra Türk tarafı kendi mevzuatını anlatmaktadır. (Ayrıntılı Tarama) Sonuçta farklılıklar belirlenerek asıl (fiili) müzakerelere geçilmektedir. 52

53 1. Aşama TANITICI TARAMA AB tarafı anlatıcı, Türk tarafı dinleyicidir. AB Komisyonu yetkilileri ilgili başlıktaki mevzuat hakkında bilgi verir. Tanıtıcı Tarama toplantısı öncesi, o fasılla ilgili tüm kurum ve kuruluş temsilcileri Başmüzakereci başkanlığında toplanır. Kurum ve kuruluşların görüşleri alınır, sorular cevaplanır. Fasılla ilgili koordinasyonu yürütecek kurum ve başkan belirlenir. 53

54 2. Aşama AYRINTILI TARAMA Türkiye tarafı anlatıcı, AB tarafı dinleyicidir. Koordinatör kurum başkanlığında Türkiye Sunuşu hazırlanır. AB mevzuatına ne ölçüde uyuyoruz? Eksikliklerimiz ve farklılıklarımız neler? Uyuma yönelik yasal ve idari hazırlıklar? AB Komisyonu yetkilileri, konuyla ilgili sorular yönelterek farklılıkları tespit etmeye çalışır. 54

55 TARAMA SÜRECİ SONUCUNDA AB mevzuatına uyumlu olan Türk mevzuatı Değişiklik yapılması gereken Türk mevzuatı Hazırlanması gereken Türk mevzuatı tespit edilir. Bu tespitler tarama sonu raporunda aktarılır. Raporun son bölümünde fasıl için açılış kriterleri de belirtilir. 55

56 FİİLİ MÜZAKERELER Müzakere başlıkları AB tarafından oybirliğiyle açılır ve geçici olarak kapatılır. Her bir müzakere başlığı için AB ortak tutum belirler. Her bir müzakere başlığı için Türkiye ve AB karşılıklı pozisyon belgelerini hazırlar. Türkiye pozisyonunda bulunduğu noktayı, uyum ve uygulama için takvimi ve varsa geçiş dönemi/istisna taleplerini bildirir. AB ise pozisyon belgesinde fasıl için geçici kapanış kriterlerini sıralar. Her bir müzakere için geçiş dönemi ve istisnalar müzakere edilir. Müzakereler sonunda, müzakere başlıkları bir bütün olarak oybirliğiyle kapatılır. 56

57 GEÇİŞ DÖNEMİ VE İSTİSNALAR Aday ülkeler; bazı alanlarda müktesebatın uygulanması bakımından geçiş süreleri veya istisnalar elde edebilmektedir. Son derece sınırlıdır. Müktesebat uyumunun ekonomik, siyasi veya sosyal açıdan ciddi sorunlara yol açacağı kanıtlanırsa elde edilebilir. Taleplerin gerekçelendirilmesi çok önemlidir. Bu da düzenleyici etki analizleri ile yapılmaktadır. 57

58 DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ (RIA-Regulatory Impact Assessment) Müktesebata uyum sağlamanın aday ülkeye etkilerini ölçer. Ekonomik, hukuki, siyasi ve sosyal etkiler ölçülür. Uyumun maliyeti (kamu/ özel sektör) hesaplanır. Hangi alanlarda, ne kadar geçiş süresi veya istisna talep edileceği belirlenir. Sağlam veri ve analizlerle gerekçeler ortaya konmalıdır. 58

59 MÜZAKERE BAŞLIKLARI 1. Malların Serbest Dolaşımı* 2. İşçilerin Serbest Dolaşımı 3. İş Kur. Hakkı ve Hizm. Sun. Serb. * 4. Sermayenin Serbest Dolaşımı 5. Kamu İhaleleri 6. Şirketler Hukuku 7. Fikri Mülkiyet Hukuku 8. Rekabet Politikası 9. Mali Hizmetler 10. Bilgi Toplumu ve Medya 11. Tarım ve Kırsal Kalkınma 12. Gıda Güv. Veter.ve Bitki Sağ.Pol. 13. Balıkçılık 14. Ulaştırma Politikası 15. Enerji 16. Vergilendirme 17. Ekonomik ve Parasal Politika 18. İstatistik* 19. Sosyal Politika ve İstihdam* 20. İşletme ve Sanayi Politikası 21. Trans-Avrupa Ağları 22. Bölgesel Politika 23. Adli Konular ve Temel Haklar 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik* 25. Bilim ve Araştırma 26. Eğitim ve Kültür 27. Çevre* 28. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması* 29. Gümrük Birliği* 30. Dış İlişkiler 31. Dışişleri, Güv. ve Savunma Politikası 32. Mali Kontrol 33. Mali ve Bütçesel Hükümler 34. Kurumlar 35. Diğer Konular * KIRMIZI renkli olanlar Sağlık k Bakanlığı ığı nı ilgilendiren başlıklard klardır. r. 59

60 AB TARAFINDAN ASKIYA ALINAN MÜZAKERE BAŞLIKLARI Malların Serbest Dolaşımı İş Kurma ve Hizmet Sunum Serbestisi Mali Hizmetler Tarım ve Kırsal Kalkınma Balıkçılık Taşımacılık Gümrük Birliği Dış İlişkiler 60

61 TÜRKİYE NİN MÜZAKERE SÜRECİ MÜZAKERE EDİLEBİLECEK FASILLAR 2) İşçilerin Serbest Dolaşımı 4) Sermayenin Serbest Dolaşımı 5) Kamu Alımları 6) Şirketler Hukuku 15) Enerji 16) Vergilendirme 18) İstatistik 19) Sosyal Politika ve İstihdam 24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 25) Bilim ve Araştırma 26) Eğitim ve Kültür 7) Fikri Mülkiyet Hukuku 8) Rekabet Politikası 10) Bilgi Toplumu ve Medya 12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı 20) İşletme ve Sanayi Politikası 21) Trans-Avrupa Şebekeleri 23) Yargı ve Temel Haklar 27) Çevre 28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması 31) Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları 32) Mali Kontrol KIBRIS PROTOKOLÜ FRANSA ENGELİ 1) Malların Serbest Dolaşımı 11) Tarım ve 3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu SerbestisiKırsal Kalkınma 17) Ekonomik ve Parasal Politika 9) Mali Hizmetler 22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 33) Mali ve Bütçesel Hükümler 13) Balıkçılık 34) Kurumlar 14) Taşımacılık Politikası 29) Gümrük Birliği 30) Dışİlişkiler 61

62 MÜZAKERE FASILLARINDA DURUM Müzakeresi Açılan ve Geçici Olarak Kapatılan Fasıllar: 25) Bilim ve Araştırma Müzakeresi Açılan Fasıllar: 4) Sermayenin Serbest Dolaşımı 6) Şirketler Hukuku 7) Fikri Mülkiyet Hukuku 10) Bilgi Toplumu ve Medya 16) Vergilendirme 18) İstatistik 20) İşletme ve Sanayi Politikası 21) Trans-Avrupa Şebekeleri 28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması 32) Mali Kontrol 62

63 MÜZAKERE FASILLARINDA DURUM Müzakere Pozisyonunu Vermeye Davet Edildiğimiz ve Müzakere Pozisyonlarını Sunduğumuz Fasıllar: 17) Ekonomik ve Parasal Politika 26) Eğitim ve Kültür AB Konseyi'nde Onaylanıp Açılış Kriteri Belirlenen Fasıllar: 1) Malların Serbest Dolaşımı 3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi 5) Kamu Alımları 8) Rekabet Politikası 9) Mali Hizmetler 11) Tarım ve Kırsal Kalkınma 12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı 19) Sosyal Politika ve İstihdam 27) Çevre 29) Gümrük Birliği 63

64 MÜZAKERE FASILLARINDA DURUM Taslak Tarama Sonu Raporlarının Henüz Türkiye'ye İletilmediği Fasıllar AB Konseyi'nde Görüşülmesi Süren Fasıllar: 2) İşçilerin Serbest Dolaşımı 13) Balıkçılık 14) Taşımacılık Politikası 15) Enerji 22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 23) Yargı ve Temel Haklar 24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 30) Dışİlişkiler 33) Mali ve Bütçesel Hükümler Avrupa Komisyonunda Görüşülmesi Süren Fasıllar: 31) Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları 64

65 MÜZAKERE SÜRECİNDE SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALIŞMALARI 65

66 BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN KATILIM SAĞLANAN TOPLANTILAR MÜKTESEBAT BAŞLIĞI İş Kurma Hakkı ve HSS Tarım ve Kırsal Kalkınma Malların Serbest Dolaşımı Adalet, Özg. Güvenlik Gümrük Birliği Fikri Mülkiyet Hukuku Sosyal Politika ve İstihdam Balıkçılık Gıda Güv. Vet. Bit. Sağ. Çevre TANITICI TARAMA Kasım Aralık Ocak Ocak Ocak-1 Şubat Şubat Şubat Şubat Mart Nisan 2006 AYRINTILI TARAMA Aralık Ocak Şubat Şubat Mart Mart Mart Mart Nisan Mayıs-2 Haz

67 MÜZAKERELER Bakanlığımızın katkı sağladığı açık müzakere başlıkları: Fasıl 7 Fikri Mülkiyet Hukuku Fasıl 28 Tüketicinin ve Sağlığın Korunması 67

68 MÜZAKERELER FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU 68

69 MÜZAKERELER Fikri Mülkiyet Hukuku Türkiye nin Müzakere Pozisyon Belgesi 6 Mayıs 2008 tarihinde Komisyona iletilmiştir. 12 Haziran 2008 tarihinde AB Ortak Tutum Belgesi kabul edilmiştir. 17 Haziran 2008 de düzenlenen Hükümetler Arası Konferansta Fikri Mülkiyet Hukuku Faslında müzakereler açılmıştır. 69

70 MÜZAKERELER Fikri Mülkiyet Hukuku 13 Ekim 2008 tarihinde yapılan Müzakere Toplantısı ile bu faslın kapanış kriterleri belli olmuştur. 19 Ocak 2009 tarihindeki Alt Komite Toplantısında ise konu tekrar ele alınmıştır. 70

71 MÜZAKERELER Fikri Mülkiyet Hukuku Ülkemiz Müzakere Pozisyon Belgesinde; 1768/92 ve 1901/2006 sayılı Tüzüklere uyumun katılımdan bir yıl önce sağlanacağı, yürürlüğün ise katılımla birlikte olacağı Ek Koruma Sertifikalarının (SPC) sadece Türkiye nin AB ye katılımdan sonra verilen patentler için uygulanabilir olacağı Topluluğa katılım tarihinin 1768/92 sayılı Tüzüğün 19 uncu Maddesi 1 inci paragrafında verilen tarih olarak kabul edileceği belirtilmiştir. 71

72 MÜZAKERELER Fikri Mülkiyet Hukuku Fasıla ilişkin AB Ortak Tutum Belgesi nde 1 adet siyasi ve 4 adet teknik kapanış kriteri bulunmaktadır. Bunlardan 2 tanesi Bakanlığımızı ilgilendirmektedir: Fikri Mülkiyet Hakları alanında diyalog mekanizmasının oluşturulması Hakkın tüketilmesi ve ek koruma sertifikası ile ilgili AB müktesebatına uyumun tamamlanması ve bu hakların tam üyelikle beraber uygulanabilir olması 72

73 MÜZAKERELER TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI 73

74 MÜZAKERELER Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Faslı Tüketicinin Korunması Tüketici politikası, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının ve güvenliğinin korunması, ürün güvenliği, tüketici mahkemeleri, tüketici kredileri gibi konular ele alınmaktadır. Sağlığın Korunması Genel olarak halk sağlığının korunması, sosyoekonomik belirleyiciler, sağlıkta eşitsizlikler gibi konular ele alınmaktadır. 74

75 MÜZAKERELER Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Faslı SAĞLIĞIN KORUNMASI Bulaşıcı hastalıklar Kan ve kan bileşenleri Doku-hücre Tütün Ruh sağlığı Sosyo-ekonomik belirleyiciler Sağlıkta eşitsizlikler Madde bağımlılığı Alkol Kanser Beslenme-obezitefiziksel aktivite Elektromanyetik alanlar 75

76 MÜZAKERELER Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Faslı TARAMA TOPLANTILARI 8-9 Haziran Tanıtıcı Tarama Toplantısı 6-7 Temmuz Ayrıntılı Tarama Toplantısı 03 Mayıs Tarama Sonu Raporu 76

77 MÜZAKERELER Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Faslı Temmuz 2007 tarihinde Tüketicinin ve Sağlığın Korunması faslında Türkiye nin Pozisyon Belgesi hazırlanmıştır. 19 Aralık 2007 tarihinde düzenlenen Hükümetler Arası Konferansta AB Ortak Pozisyon / Tutum Belgesi kabul edilmiş ve bu fasılda fiili müzakereler başlamıştır. 77

78 MÜZAKERELER Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Faslı Kapanış Kriterleri Kan ve Kan Bileşenleri - Konuya ilişkin AB mevzuatının uyumlaştırılması ve söz konusu mevzuatın uygulanmasına ilişkin yeterli idari kapasitenin üyelik tarihi itibariyle kurulmuş olması. Doku-Hücre - Konuya ilişkin AB mevzuatının uyumlaştırılması ve söz konusu mevzuatın uygulanmasına ilişkin yeterli idari kapasitenin üyelik tarihi itibariyle kurulmuş olması. Bulaşıcı Hastalıklar - EWRS e katılım dahil olmak üzere bulaşıcı hastalıklar alanındaki AB mevzuatının uygulanmasına yönelik yeterli kurumsal ve idari kapasitenin üyelik tarihi itibariyle kurulmuş olması. 78

79 TEŞEKKÜR EDERİZ 79

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN-MAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYEHIRVATİSTANMAKEDONYA CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ DENİZ İNAN Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Stajyeri TEMMUZ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİ Avrupa

Detaylı

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4.

TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE. 1. Avrupa Birliği Tarihi. 2. Avrupa Birliği Kurumları. 3. Türkiye-AB İlişkileri. 4. AB Treni Balıkesir den Geçiyor TÜRKİYE Lİ AVRUPA AVRUPALI TÜRKİYE 1. Avrupa Birliği Tarihi 2. Avrupa Birliği Kurumları 3. Türkiye-AB İlişkileri 4. Müktesebat Uyumu II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa da refahı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas Đktisadi Kalkınma Vakfı Araştırma Müdürü, Genel Sekreter Vekili ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI 6-9 KASIM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr

AB nin Kurumları 26. AB kurumları 27. Birliği Yöneten Kurumlar; 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi. otonus@anadolu.edu.tr AB nin Kurumları 26 İKT461 AB Türkiye İlişkileri 02: Avrupa Birliği nin Yapısı ve Yöne6mi AT larını kuran Paris ve Roma Antlaşmaları, bir ulusal devleke olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı görevlerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ KISA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: 2004 GENİŞLEMESİ A. LÜKSEMBURG GRUBU ÜLKELERİ - Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 41 Muzaffer Akdoğan - Estonya'nın Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci 81

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI

ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI AVRUPA DA BARIŞ??? SAVAŞ SONRASI AVRUPASI ALMANYA FRANSA SAVAŞLARI 1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç kez savaştılar. AVRUPA NIN EKONOMİK KALKINMA SORUNLARI 1 Savaş sonrasında kurulan örgütler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Temel Konular Pınar TANLAK Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler Bakanlığımızda

Detaylı

NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları. AB Türkiye İlişkileri Tarihi. Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler

NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları. AB Türkiye İlişkileri Tarihi. Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? AB nin Tarihsel Gelişimi ve AB Kurumları AB Türkiye İlişkileri Tarihi Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler 2 AB NİN KURUMSAL TEMELLERİ Avrupa nın yükselişi, iki ezeli düşmanı ortaklık

Detaylı

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ: MÜZAKERELERİN GİDİŞATI NEREYE?

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ: MÜZAKERELERİN GİDİŞATI NEREYE? Araştırma Notu 08/4 05.05.2008 TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ: MÜZAKERELERİN GİDİŞATI NEREYE? Cengiz Aktar ve Barış Gençer Baykan Türkiye nin Avrupa Birliği (AB) tam üyelik hedefi muazzam ekonomik, toplumsal

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Kısa. Kısa... Avrupa. Birliği. Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi

Kısa. Kısa... Avrupa. Birliği. Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi Kısa Kısa... Avrupa Birliği Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi Avrupa Birliği nin Tarihsel Gelişimi İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa da barışın yeniden kurulması, Avrupa ülkelerinin ortak değerler

Detaylı

Avrupa Birliği Maddi Hukuku

Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği nde Yetki Avrupa Birliği nde Karar Alma Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları -3. Ders- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı 2012-2013 Güz Dönemi

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006

İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006 Türkiye-AB ilişkileri Emre GönenG İstanbul Bilgi Üniversitesi TEPAV 7 Aralık k 2006 Müzakere sürecis Aday ülke için i in en zor dönemdird Her genişleme, müzakere m sürecini s daha da ayrınt ntılı duruma

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR AVRUPA BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞ NEDENLERİ Tarihin en kanlı iki dünya savaşını yaşamış Avrupa Kıtasında sürdürülebilir bir barışın tesisi, Daha yüksek yaşam standartları ve tam istihdamın sağlanmasını

Detaylı

I T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

I T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 06 TÜRKİYE -AB KATILIM MÜZAKERELERİ I T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE -AB KATILIM MÜZAKERELERİ NO 06 İçindekiler TÜRKİYE - AB KATILIM MÜZAKERELERİ 1 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Adres: Mustafa

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri İş Sağlığı ve Güvenliğinde Türkiye nin AB Müktesebatına Uyumu Emre Gönen Stratejik Danışman Corporate & Public Strategy Advisory Group 4 Mayıs 2011 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinde

Detaylı

AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı

AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı AB nin Özellikleri ve Kurumsal Yapısı AB nin Özellikleri Kendi aralarında ticaretin serbsetleştirilmesi, Üçüncü ülklere karşı ortak bir gümrük politikası uygulanması, Sermaye ve işgücü hareketlerinin serbest

Detaylı

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI AB Genel Müdürlüğü TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi 16-17 Aralık 2004

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü PAN AVRUPA AKDENİZ TERCİHLİ MENŞE KURALLARINA DAİR BÖLGESEL KONVANSİYON KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ I. Neden Bölgesel Konvansiyon? Ülkemiz Avrupa

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve TÜRKİYE NİN MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ NİHAİ DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve TÜRKİYE NİN MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ NİHAİ DURUMU AVRUPA BİRLİĞİNE KATILIM MÜZAKERELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ve TÜRKİYE NİN MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ NİHAİ DURUMU 1 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ Türkiye-AB ilişkilerinin neredeyse Birliğin tarihi kadar eskidir. Key

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

Nilgün ARISAN ERALP AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Nilgün ARISAN ERALP AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ VE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ Nilgün ARISAN ERALP AB KATILIM MÜZAKERELERİ -müzakere sürecinde aday ülkelerin çok geniş bir alanı kapsayan ve ayrıntılı düzenlemeler içeren AB müktesebatını

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2014 Mali Verileri

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2014 Mali Verileri Büyükdere Cad. No. 141 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2014 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

AB MÜZAKERLERİ GİDİŞAT TABLOSU - 30 OCAK 2009

AB MÜZAKERLERİ GİDİŞAT TABLOSU - 30 OCAK 2009 Araştırma Notu 09/27 20.02.2009 AB MÜZAKERLERİ GİDİŞAT TABLOSU - 30 OCAK 2009 Cengiz Aktar ve Barış Gençer Baykan betam, geçen yılın Mayıs ayında hazırlayıp kamuoyuna sunduğu müzakere gidişat tablosunu

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa FİŞNE. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÖĞRETİM ÜYESİ fisne@aku.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mustafa FİŞNE. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÖĞRETİM ÜYESİ fisne@aku.edu.tr AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Mustafa FİŞNE AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÖĞRETİM ÜYESİ fisne@aku.edu.tr 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN TANITIMI Avrupa p Birliği,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER ARALIK 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER İLKER GİRİT Ders Avrupa Birliği nin Genişleme

Detaylı

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi AB Müktesebatı Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri 29 Kasım 2018

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi AB Müktesebatı Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri 29 Kasım 2018 Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi AB Müktesebatı Alanında Kapasite Geliştirme Eğitimleri 29 Kasım 2018 AB Sürecinde Vatandaşın Özne Olması Fikret Toksöz AB BİR VATANDAŞ GİRİŞİMİ SONUCUNDA

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi nde 33 No lu Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının

Detaylı

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ GENÇLİK DEĞİŞİM PROJELERİ

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ GENÇLİK DEĞİŞİM PROJELERİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ GENÇLİK DEĞİŞİM PROJELERİ ERASMUS + ANA EYLEMLER ANA EYLEM 1 ANA EYLEM 2 ANA EYLEM 3 JEAN MONNET Bireylerin Öğrenme Hareketliliği İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İş Birliği Politika

Detaylı

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Parlamentosu Seçimleri sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi 2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri, 22-25 Mayıs tarihlerinde

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

KATILIM MÜZAKERELERİ: İLKELER VE UYGULAMA

KATILIM MÜZAKERELERİ: İLKELER VE UYGULAMA İZMİR TİCARET ODASI KATILIM MÜZAKERELERİ: İLKELER VE UYGULAMA AB KATILIM SEMİNERİ 14 ARALIK 2005 İSTANBUL Pınar ERDEM Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü AB Masası Uzman Yardımcısı 14 Aralık 2005 tarihinde

Detaylı

EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı.

EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı. EKİM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunu Yayınladı. Avrupa Komisyonu, 2013 Yılı Türkiye İlerleme Raporu nu 16 Ekim de yayınladı. Her yıl olduğu gibi,

Detaylı

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER

AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER AB KRİTERLERİ IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN UYUM SÜRECİ VE BEKLENTİLER DOÇ. DR. ÇİĞDEM NAS İKTİSADİ KALKINMA VAKFI GENEL SEKRETERİ SUNUM PLANI AB İLE İLİŞKİLERDE DÖNÜM NOKTALARI MÜZAKERELERDE SON DURUM VE SORUNLAR

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ. Doç. Dr. Arif KÖKTAŞ Polis Akademisi 1 Aralık 2008 Denizli

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ. Doç. Dr. Arif KÖKTAŞ Polis Akademisi 1 Aralık 2008 Denizli TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ Doç. Dr. Arif KÖKTAŞ Polis Akademisi 1 Aralık 2008 Denizli 1 AVRUPA TOPLULUKLARINI KURAN ve DEĞİŞİKLİKLER YAPAN ANTLAŞMALAR 18 Nisan 1951 (imza) 23 Temmuz 1952 (yürürlük) 25 Mart

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ TARİHLER 31 Temmuz 1959 Türkiye (Avrupa Ekonomik Topluluğu) AET'ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül 1959 AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina'nın Ortaklık başvurularını

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

TÜRKĠYE-AB ĠLĠġKĠLERĠNDE SON YILLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV- AB ENSTİTÜSÜ

TÜRKĠYE-AB ĠLĠġKĠLERĠNDE SON YILLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV- AB ENSTİTÜSÜ TÜRKĠYE-AB ĠLĠġKĠLERĠNDE SON YILLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV- AB ENSTİTÜSÜ Genel Görünüm TÜRKĠYE- AB ĠLĠġKĠLERĠ : YAKLAġIK 50 YAġINDA (tam üyelik perspektifi) AB YE KATILIM HEDEFĠ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI UYUM ÇALIŞMALARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI UYUM ÇALIŞMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI UYUM ÇALIŞMALARI Ankara, 2010 Bu çalışma, Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Uzmanlarının çeşitli makale,

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2012/2013 Ağustos)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2012/2013 Ağustos) Rapor No: 213/18 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (212/213 Ağustos) Ağustos 213 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB () ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 212 yılı

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

Avrupa Birliği ÇevrePolitikası. Kerem Okumuş REC Türkiye Direktör Yardımcısı 5 Ocak 2010, İstanbul

Avrupa Birliği ÇevrePolitikası. Kerem Okumuş REC Türkiye Direktör Yardımcısı 5 Ocak 2010, İstanbul Avrupa Birliği ÇevrePolitikası Kerem Okumuş REC Türkiye Direktör Yardımcısı 5 Ocak 2010, İstanbul AB Çevre Müktesebatı Yapısı Avrupa Antlaşmaları (..., Maastricht, Amsterdam, Nice) İkincil Hukuk Yönergeler

Detaylı

AB Sağlık Politikaları ve Sağlık Sistemleri vii

AB Sağlık Politikaları ve Sağlık Sistemleri vii AB Sağlık Politikaları ve Sağlık Sistemleri vii İçindekiler YAZARLAR HAKKINDA... İİİ ABSAM HAKKINDA... İV ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... Vİİ ŞEKİLLER... XXİ TABLOLAR... XXİİ KISALTMALAR... XXİİİ BÖLÜM 1 ULUSLARÜSTÜ

Detaylı

OCAK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konsey Başkanı nın Daveti Üzerine Brüksel e Gitti

OCAK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konsey Başkanı nın Daveti Üzerine Brüksel e Gitti OCAK AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Beş yıl aradan sonra AB ye en üst düzeyde ziyaret gerçekleştirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Konsey Başkanı nın Daveti Üzerine Brüksel e Gitti

Detaylı

TOBB AB ÇALIŞMALARI: NASIL HAZIRLANIYORUZ? FAALİYETLERİMİZ. 23 Şubat 2007

TOBB AB ÇALIŞMALARI: NASIL HAZIRLANIYORUZ? FAALİYETLERİMİZ. 23 Şubat 2007 TOBB AB ÇALIŞMALARI: NASIL HAZIRLANIYORUZ? FAALİYETLERİMİZ 23 Şubat 2007 SUNUŞ PLANI I. DÜNYA DA ODA SİSTEMLERİ II. III. IV. TOBB ULUSAL VE ULUSLARARASI NETWORK TOBB AB ÖRGÜTLENMESİ TOBB AB FAALİYETLERİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ KAVRAMI ve TARİHÇESİ. Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi

AVRUPA BİRLİĞİ KAVRAMI ve TARİHÇESİ. Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi AVRUPA BİRLİĞİ KAVRAMI ve TARİHÇESİ Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi AVRUPA BİRLİĞİ KAVRAMI ve TARİHÇESİ Avrupa Birliği Kavramı Avrupa Birliği nin Tarihçesi Türkiye AB İlişkileri:

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

Venedik Komisyonu. Av. Seher KIRBAŞ CANİKOĞLU*

Venedik Komisyonu. Av. Seher KIRBAŞ CANİKOĞLU* Av. Seher KIRBAŞ CANİKOĞLU* Avrupa Konseyi Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu, Venedik te toplandığı için daha yaygın ve bilinen adıyla Venedik Komisyonu, anayasal konularda Avrupa Konseyi nin danışma organıdır.

Detaylı

Pazar AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ. 27 Şubat 2018

Pazar AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ. 27 Şubat 2018 AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 27 Şubat 2018 Pazar 2017 yılı Aralık ayında, AB ve EFTA ülkeleri toplamında ticari araç pazarı 2016 yılı aynı ayına göre yüzde 4,2 azalarak 213 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

TÜRKİYE DE AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE OPTİSYENLİK MESLEĞİ

TÜRKİYE DE AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE OPTİSYENLİK MESLEĞİ TÜRKİYE DE AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE OPTİSYENLİK MESLEĞİ Dr. Arslan Ümit GİRAY Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanı Türkiye 1. Uluslararası Optik Forumu 17 18 Haziran 2006,

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

Pazar AVRUPA TOPLAM OTOMOTİV SEKTÖR ANALİZİ. Ekim 2018

Pazar AVRUPA TOPLAM OTOMOTİV SEKTÖR ANALİZİ. Ekim 2018 AVRUPA TOPLAM OTOMOTİV SEKTÖR ANALİZİ Ekim 2018 Pazar 2018 yılı Ağustos ayında, AB ve EFTA ülkeleri toplamında toplam otomotiv pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 artarak 1 milyon 342 bin adet

Detaylı

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri Safi Tasarruflar (özel sektör) 3. İşsizlik Oranı 30. Gayri Safi Tasarruflar (genel devlet)

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ MALİ İŞBİRLİĞİ TARİHSEL GELİŞİM Avrupa Komisyonu tarafından sunulan öneri üzerine, Avrupa Konseyi 17 Temmuz 2006 tarihinde yeni bir Katılım

Detaylı

Avrupa Birliği Nedir?

Avrupa Birliği Nedir? T.C. Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik Bütünleşmeler Anabilim Dalı Dersin Adı: Uluslararası Ekonomik Bütünleşmeler ve Avrupa Birliği Avrupa Birliği Nedir? Belgin Akçay Ankara

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 26- DIŞ İLİŞKİLER I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 26.1 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ÖNCELİK 26.2 Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ÖNCELİK 26.3 Çift Kullanımlı Mallar II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

Araştırma Raporu. Sayı : 2008/25/355 Konu : TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ VE AB MALİ YARDIMLARI. Hazırlayan: Ayşegül DEDE

Araştırma Raporu. Sayı : 2008/25/355 Konu : TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ VE AB MALİ YARDIMLARI. Hazırlayan: Ayşegül DEDE KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 31.07.2008 Araştırma Raporu Sayı : 2008/25/355 Konu : TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ VE AB MALİ YARDIMLARI Hazırlayan: Ayşegül DEDE TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

FASIL 9: MALİ HİZMETLER

FASIL 9: MALİ HİZMETLER AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 9: MALİ HİZMETLER Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Ekim 2011 1 SUNUM PLANI FASLIN KAPSAMI MÜKTESEBAT YAPISI KOMİSYON DEĞERLENDİRMELERİ GELİNEN AŞAMA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 32: MALİ KONTROL Ekim 2011 1 SUNUM PLANI Mali Kontrol Faslı Alt Başlıklar AB Mevzuatı Ulusal Mevzuat Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama Fasıl Kapsamında Başlıca Projeler 2

Detaylı

Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Öğrenim Hareketliliği Nedir? Öğrenim Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI FASIL 17: EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI FASIL 17: EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI FASIL 17: EKONOMİK VE PARASAL POLİTİKA IĢıl DEĞERLĠ Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Ekim 2011 1 SUNUM PLANI 1. 1 Faslın Kapsamı 2. 2 AB Müktesebatı 3. 3 Ulusal Mevzuat

Detaylı

İSTATİSTİK FASLI MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ

İSTATİSTİK FASLI MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ İSTATİSTİK FASLI MÜZAKERE POZİSYON BELGESİ İSTATİSTİK FASLI - GENEL BİLGİLER Önemli Tarihler Koordinatör Kurum: Tanıtıcı Tarama TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) 19-20 Haziran 2006 Ayrıntılı Tarama 17 18

Detaylı