RENAL TRANSPLANTLI HASTALARDA RENAL RESİSTİF İNDEKS DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RENAL TRANSPLANTLI HASTALARDA RENAL RESİSTİF İNDEKS DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER"

Transkript

1 RENAL TRANSPLANTLI HASTALARDA RENAL RESİSTİF İNDEKS DÜZEYİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı

2 GİRİŞ Dopler Ultrasonografi; transplant böbrekte damarsal problemlerin erken tanısı ve takibinde kullanılır Dopler tekniği ile Renal Resisitiv Indeks (RRI) ölçümleri invazif olmayan bir tetkiktir RRI allograft fonksiyon bozukluğunun erken habercisidir Perrelba RR et. All. Am J Kidney Dis 15:544, 1990

3 GİRİŞ Fetuin A; Α-2 Heremans-Schmid glikoproteini olarak da bilinir Çoğunluğu karaciğerde sentezlenir Hidroksiapatit yapılara bağlanarak kalsifikasyon sürecini inhibe eder Fetuin-A dan yoksun hayvan modellerinde hem damarlarda hem de yumuşak dokularda kalsifikasyon gözlemlenmiş

4 Fetuin-A nın biyolojik etkileri CaxP presipitasyonunun inhibisyonu Hidroksiapatit kristalizasyonun stabilizasyonu Vasküler düz kas hücrelerinde matriks içi kalsifikasyonun intraselüler inhibisyonu İnsülin reseptörlerinin tyrosine reseptör aktivitesinin ve fosforilasyon inhibisyonu ile insülin sensitivitesinin supresyonu Westenfeld R et al.t rends Cardiovasc Med 17: , 2007

5 GİRİŞ

6 GİRİŞ

7 FETUİN A MOLEKÜLER YAPISI

8 AMAÇ Transplantasyon polikliğinde izlenen hastaların RRI ölçümlerini İnflamasyon parametreleri İnsülin Direnci Serum Fetuin A düzeyi Renal fonksiyon parametreleri ile ilişkisini analiz etmeyi amaçladık

9 HASTALAR VE METOD 82 renal transplantasyon hastası 48 erkek:34 kadın Ortalama yaş: yıl Çalışmaya dahil edilme kriterleri: 18 yaş üzeri olmak Transplantasyonu sonrası takibi 1 yıldan fazla olmak

10 MATERYAL METOD Çalışmaya dahil edilmeme kriterleri Ciddi hipertansiyonu veya sekonder hipertansiyonun herhangi bir formu Pretransplant Diabetes Mellitus tanısı Renal Arter Stenozu Üriner sistem tıkanıklığı Transplantasyona ait cerrahi komplikasyon Klinik veya laboratuvar bulguları ile akut veya kronik rejeksiyon bulguları

11 Klinik ve biyokimyasal veriler: - Vücut Kütle İndexi (VKİ) - Kan üre düzeyi Kreatinin Albumin lipid profili serum demir Ferritin C-reaktif protein Hemoglobin Fetuin A Glomerüler Filtrasyon Hızı (GFH) Renkli Dopler USG İle Renal Resisitif İndeks (RRI) ölçümü

12 Böbrek Fonksiyonu değerlendirmesi Glomerular filtrasyon Hızı (GFH) Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) çalışma formülüne göre (84.62±14.38 ml/min/1.73 m²) hesaplandı. GFR (ml/min/1.73m²) = 186 (Sr Kr) yaş (kadın)

13 Renal Resistif İndeks (RRI) Her hastanın RRI ölçümleri Dopler- Ultrasonografik yöntem ile hesaplandı: RRI: (Pik sistolik akım - Diyastol sonu akım)/ Pik sistolik akım Ölçümlerin güvenilirliği için her bir ölçüm 3 kez tekrarlandı ve ortalamaları alınarak RRI olarak kaydedildi.

14 Serum Fetuin A ölçümü Serum fetuin A (alpha 2 Heremans- Schmid glycoprotein) düzeyi Human Fetuin- A enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kit (BioVendor Laboratory Medicine, Brno, Czech Republic) ELISA plak okuyucuda (Synergy HT, Multidetection Multi Plate Reader, Bio-tek Instruments, VT) yöntemi ile çalışıldı

15 HOMA-IR ölçümü Çalışmaya dahil edilen her hastada açlık kan şekeri, lipid düzeyleri, inflamasyon belirteçleri içeren rutin kan değerleri ile kan insulin düzeyi çalışıldı. *açlık insulin (U/ml)xkan şekeri (mmol/l)]/22.5. Formülü kullanılarak HOMA IR hesaplandı.

16 MATERYAL METOD Hastalar RRI ölçümlerine göre 2 gruba ayrıldılar: Grup 1 RRI (<0,70) Grup 2 RRI ( 0,70)

17 İstatiksel Değerlendirme İstatiksel Analiz SPSS 11.0 kullanıldı. Gruplar arası farklılıklar student s t-test ve ki-kare test kullanılarak değerlendirildi. Çoklu değişkenler ANOVA kullanılarak değerlendirildi. Sonuçlar ortalama±sd kullanılarak değerlendirildi. İstatiksel anlamlılık p < 0.05.

18 PARAMETRELER BULGULAR DEĞERLER Erkek:Kadın 34:48 Yaş;yıl 37.5±9.5 VKİ 26.6±3.2 Böbrek hastalığı Kronik Glomerulonefrit Polikistik Böbrek Hastalığı İntersitisyel nefrit Diğer veya etyolojisi bilinmeyen 25(%27) 24(%23) 21(%20) 30(%30)

19 BULGULAR Parametreler Değerler Hemoglobin (g/dl) 13.5±1.7 Lökosit(/µl) 7.2±2.1 Trombosit (/ml) 251.8±74.0 BUN (mg/dl) 23.0±13.6 Kreatinin (mg/dl) 2.8±1.9 Kan şekeri (g/dl) 96±4 Sodyum (mmol/l) 137.2±13.7 Potasyum (mmol/l) 4.0±0.7 Ürik asit(mg/dl) 5.7±1.5 Kalsiyum (mg/dl) 8.8±0.5 Fosfat (mg/dl) 3.7±0.8 Albumin(gr/dl) 4.2±0.4

20 Parametreler BULGULAR Değerler Total kolesterol (mg/dl) 182.7±53.3 LDL kolesterol (mg/dl) 119.7±35.0 HDL kolesterol (mg/dl) 45.3±33.8 Trigliserit (mg/dl) 185.5±13.9 CRP (mg/l) 7.3±6.2 Ferritin(ng/ml) 134.4±111.1 Fetuin A 47.1±20.6 GFR(mL/min/1,73 m²) 44,62±14,38 HOMA-IR 3.0±1.5 RRIort.(ml/dk.) 0.7±0.1

21 RRI; BULGULAR Sistolik kan basıncı (r=0,37,p<0,00) Diastolik kan basıncı(r=0,53, p<0,00) Serum fosfor (r=0.52, p<0.00) CRP (r=0,21, p<0,05) Proteinüri (r=0,216, p<0,02) Fetuin A(r=0.45, p<0.00) Homa-IR (r=0.35, p<0.00) ile pozitif ilişkili Serum albumin (r=-0.44, p<0.00) ile negatif ilişkili bulundu

22 BULGULAR RRI(<0,70 ) RRI( 0,70) P n=23 n=59 Fetuin A(g/L) 43,1±21,1 53,6±20, HOMA indeks 2,2 ±1,0 2,8±1, Sist.KB(mm/Hg) 113,3±8,1 126,6±13, Diast. KB(mm/Hg) 77,6±6,6 86,2±9, Albumin (g/d) 3,9±0,3 3,7±0, CRP (mg/l) 2,1 ±0,7 2,6±1, Proteinuri(mg/d) 282,2±167,7 668,7±364,7 0.01

23 Fetuin A ve Gruplar arası ilişki

24 BULGULAR Lineer regresyon analizine göre, RRI etkileyen faktörler: -Sistolik kan basıncı (β=0.36, p=0.00) -S-C reaktif protein (β=0.21, p=0.02) -S-albumin (β=0.29, p=0.00) -S-fosfor (β=0.21, p=0.00) -Fetuin A (β=0.42, p=0.00)

25 fetuin Fetuin ve RRI ilişkisi 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 0,60 0,70 0,80 0,90 RI

26 Transplant sonuçları ve Mortalite ile RRI arasındaki ilişki RRI ile 6 aylık ve 1 yıllık böbrek fonksiyonları arasında istatiksel ilişki bulunamadı 5 yıllık takip sonunda RRI yüksek hastaların graft kaybı daha yüksek bulundu (19% vs 8%, p=0,00) 5 yıllık mortalite ise RRI yüksek hastalarda daha yüksek bulundu (p<0.05, log-rank test)

27 Fetuin A ile ilişkili faktörler Stepwise multiple Regresyon analizine göre: RRI (r²=0.42, p<0.01) CRP(r²=0.52, p=0.04) Proteinüri (r²=0.59, p<0.01) Fetuin A ile istatiksel olarak anlamlı bulundu

28 prtürison Fetuin A Proteinüri ilişkisi 4000, , , ,00 R Sq Linear = 0,188 R Sq Linear = 0,188 0,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 fetuin

29 TARTIŞMA Dopler Ultrasonografi böbrek transplantasyonu sonrası damarsal problemlerin tanısı için kullanılan bir görüntüleme yöntemi Dopler yöntemi ile ölçülen RRI, graft böbreğin renal arter akımı hakkında bilgi verir

30 TARTIŞMA RRI yöntemi ile ölçülen akım niteliği graft sağkalımı ve hasta sağkalımı takibinde kolay ve duyarlılığı yüksek bir takip parametresidir RRI, kalsifikasyon belirteci olan Fetuin A düzeyi ile ilişkili bulunmuştur

31 TARTIŞMA Son dönem böbrek yetmezliğinde düşük Fetuin A vasküler kalsifikasyon ve ateroskleroz ile yakından ilişkili Normal populasyonda ise Fetuin A akut faz reaktanı gibi davranır ve yüksek düzeyleri ateroskleroz ile ilişkili Pertosa G et all. Am J Kidney Dis 2009; 53: Wang M et all. Blood Purif 2009; 28: 15 20

32 TARTIŞMA RRI yüksek ölçülmesi transplantasyonlu hastalarda akut rejeksiyon habercisi olabilir Renal RI ölçümleri renal transplantlı hastalarda graft fonksiyonu değerlendirmede takip parametresi olarak kullanılmalıdır

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Belda Dursun 1, Betül Altay-Özer 2, Aytül Belgi 3, Çağatay Andıç 4, Aslı Baykal 2, Ali Apaydın 3,

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Böbrek Yetmezliği -Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-günler

Detaylı

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY Ender Hur 1, Melih Özışık 2, Cihan Ural 2, Gürsel Yıldız 3, Kemal Magden 1, Sennur Budak Kose 4, Furuzan Köktürk 5, M. Çağatay

Detaylı

Şişman Çocuklarda Kalp-Damar ve Böbrek Hastalığı Gelişimi ile Dolaşan Endotelyal Mikropartiküller

Şişman Çocuklarda Kalp-Damar ve Böbrek Hastalığı Gelişimi ile Dolaşan Endotelyal Mikropartiküller Şişman Çocuklarda Kalp-Damar ve Böbrek Hastalığı Gelişimi ile Dolaşan Endotelyal Mikropartiküller Zübeyde Gündüz, İsmail Dursun, Sebahat Tülpar, Funda Baştuğ, Ali Baykan, Ali Yıkılmaz, Hakan Poyrazoğlu,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA KALSİTRİOLÜN POSTRENAL TRANSPLANT DÖNEMDE KEMİK DANSİTOMETRESİ VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA KALSİTRİOLÜN POSTRENAL TRANSPLANT DÖNEMDE KEMİK DANSİTOMETRESİ VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA KALSİTRİOLÜN POSTRENAL TRANSPLANT DÖNEMDE KEMİK DANSİTOMETRESİ VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞI VE SEKONDER KARDİYOVASKÜLER OLAYLAR İÇİN RİSKİ OLAN HASTALARDA SİSTATİN C NİN PLAZMA KONSANTRASYONLARI

KORONER ARTER HASTALIĞI VE SEKONDER KARDİYOVASKÜLER OLAYLAR İÇİN RİSKİ OLAN HASTALARDA SİSTATİN C NİN PLAZMA KONSANTRASYONLARI KORONER ARTER HASTALIĞI VE SEKONDER KARDİYOVASKÜLER OLAYLAR İÇİN RİSKİ OLAN HASTALARDA SİSTATİN C NİN PLAZMA KONSANTRASYONLARI WOLFGANG KOENIG VE ARK. Clinical Chemistry 2005 Sistatin C glomeruler filtrasyon

Detaylı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011 KBY de Böbrek Yetmezliği 5

Detaylı

23-27 Nisan / April 2014 Rixos Sungate Hotel / Beldibi - Antalya, Turkey POSTER SUNUMLAR -175- www.diyabetkongresi2014.org

23-27 Nisan / April 2014 Rixos Sungate Hotel / Beldibi - Antalya, Turkey POSTER SUNUMLAR -175- www.diyabetkongresi2014.org -75- PS-0 DİYABETE DİRENÇLİ NOR FARELERİN PANKREAS VE KARACİĞERLERİNDE YÜKSEK GLUT EKSPRESYONU, DİYABETİK AJAN STREPTOZOTOSİNE KARŞI AŞIRI DUYARLILIK NEDENİDİR Sevim Kahraman, Gülsüm Özlem Elpek, Çiğdem

Detaylı

OBEZ HASTALARDA DİYET, EGZERSİZ VE İLAÇ TEDAVİSİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

OBEZ HASTALARDA DİYET, EGZERSİZ VE İLAÇ TEDAVİSİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI OBEZ HASTALARDA DİYET, EGZERSİZ VE İLAÇ TEDAVİSİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Detaylı

Serum Kreatinin Düzeyi Nasıl Değerlendirilmeli? Doç. Dr. Yakup EKMEKÇİ Ankara Güven Hastanesi

Serum Kreatinin Düzeyi Nasıl Değerlendirilmeli? Doç. Dr. Yakup EKMEKÇİ Ankara Güven Hastanesi Serum Kreatinin Düzeyi Nasıl Değerlendirilmeli? Doç. Dr. Yakup EKMEKÇİ Ankara Güven Hastanesi Sıvı ve elektrolit dengesi Asid-baz dengesi Kan basıncı regülasyonu Hormon üretimi ve salınımı Nitrojen yıkım

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES B LD R ÖZETLER ABSTRACTS

ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES. TRANSPLANTASYON HEMfi REL KONGRES B LD R ÖZETLER ABSTRACTS Cilt / Volume:, No:, Ek Sayı/Supplement:, Eylül / September, 0 9. ULUSAL NEFROLOJ, H PERTANS YON, 9. D YAL Z VE TRANSPLANTASYON KONGRES 9th NATIONAL CONGRESS OF NEPHROLOGY, HYPERTENSION, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION..

Detaylı

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler Aslıhan Aladağ, Meriç Ergene, Mine Koru, Mine Senem Yılmaz Danışman: Doç. Dr. Aslı Nar ÖZET Tip 2 diyabet ve koroner arter hastalığı

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ARJİNİN VE ARJİNİN ÜRÜNLERİNİN DÜZEYLERİ

DİYALİZ HASTALARINDA ARJİNİN VE ARJİNİN ÜRÜNLERİNİN DÜZEYLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYALİZ HASTALARINDA ARJİNİN VE ARJİNİN ÜRÜNLERİNİN DÜZEYLERİ Veli UĞURCU DOKTORA TEZİ TIBBİ BİYOKİMYA (TIP) ANABİLİM DALI Danışman Prof. Dr. Ali ÜNLÜ

Detaylı

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır BÖBREK BREK FONKSİYONLARI Böbrekler günde 0,5-10 litre idrar çıkarabilir Günlük ortalama hacim 1-2 litredir Metabolizma ürünlerini atabilmek için gerekli hacim yaklaşık 0,5 litre/24 saattir Normal olarak

Detaylı

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ İÇİNDEKİLER Giriş...3 Laboratuvar testlerini etkileyen faktörler...4-5 Testlerin minimum tekrarlama aralıkları.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI ASEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİ VAKALARINDA HASTALIK SEYRİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER Uzmanlık Tezi Dr. Semra AYTÜRK Ankara / 2005 BAŞKENT

Detaylı

OLGU SUNUMLARI UK NEQAS DAN ALINMIŞTIR

OLGU SUNUMLARI UK NEQAS DAN ALINMIŞTIR OLGU SUNUMLARI UK NEQAS DAN ALINMIŞTIR ŞEYDA ALSANCAK / SEMA ARAL DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU 5 EKİM 2013 UK NEQAS PROGRAMI Klinik Kimyada Yoruma Dayalı Tanılar için UK NEQAS www.birminghamquality.org.uk

Detaylı

EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi

EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi Euras J Fam Med EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi VOLUME 2 YEAR 203 DECEMBER SUPPLEMENT 3 ABSTRACTS OF THE 3. CONGRESS OF TRAKYA FAMILY MEDICINE 3. TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ

Detaylı

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü

P-051 P-051. Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Epidemiyoloji Epidemiology P-05 Beş yıllık aile hekimliği uygulaması olan bir bölgede hipertansiyon sıklığı ve kontrolü Hakan Özhan, Habib Cil, Yasin Türker, Recai Alemdar, Mesut Aydın, Ahmet Kaya, Serkan

Detaylı

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Smyrna Tıp Dergisi 62 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Esat Veli Karakoç 1, Ziya Ömer 2, Hüseyin Can 3 1 Uzm.Dr., İzmir Üniversitesi

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ 2011-Düzce Hazırlayanlar: Doç. Dr. Ramazan MEMİŞOĞULLARI Dr. M. Engin ÖZCAN ( Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Detaylı

T.C MANĠSA ĠLĠ HALK SAĞLIĞI KLĠNĠK LABORATUARI TEST REHBERĠ

T.C MANĠSA ĠLĠ HALK SAĞLIĞI KLĠNĠK LABORATUARI TEST REHBERĠ T.C MANĠSA ĠLĠ HALK SAĞLIĞI KLĠNĠK LABORATUARI TEST REHBERĠ REVĠZYON YAPILAN SAYFA REVĠZYON YAPILAN TARĠH REVĠZYON NO REVĠZYON AÇIKLAMASI ĠÇĠNDEKĠLER: 1.GENEL BĠLGĠLER a) Laboratuar Testlerini Etkileyen

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı

Akut Lösemiler. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı BİLDİRİ ÖZETLERİ Akut Lösemiler Bildiri: Sözel No: S000 AKUT LÖSEMİLİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ METİL PREDNİZOLON TEDAVİSİNİN SERUM LEPTİN DÜZEY- LERİNE ETKİSİ VE LEPTİN GEN POLİMORFİZMİ: Betül Tavil, Günay

Detaylı

BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER. Dr. Diyetisyen AYGÜN KUYUMCU

BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER. Dr. Diyetisyen AYGÜN KUYUMCU BESLENME DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN BİYOKİMYASAL PARAMETRELER Dr. Diyetisyen AYGÜN KUYUMCU BİYOKİMYASAL TESTLERİN KULLANILMA AMAÇLARI Akut dönemde malnütrisyonun saptanması Spesifik klinik

Detaylı

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığının İlişkisi

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığının İlişkisi ARAŞTIRMA YAZISI Göğüs Hastalıkları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 Temmuz 2011 Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı

Detaylı

Yoğun Bir Temponun Ardından...

Yoğun Bir Temponun Ardından... 4 8 9 Yıl 14, Sayı:48-49, 1 Mayıs 213 1 Ekim 213 8. ULUSLARARASI NEFROLOJİ TARİHİ DERNEĞİ (IAHN) KONGRESİ Anadolu Böbrek Vakfı Bu Yıl Büyük Bir Atılım içine Girdi 11-14 Eylül 214 tarihleri arasında Antik

Detaylı