MULTİPL SKLEROZ ve NMO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MULTİPL SKLEROZ ve NMO"

Transkript

1 MULTİPL SKLEROZ ve NMO Amerikan Nöroloji Akademisi 2014 Bildirilerde Öne Çıkan Başlıklar Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman

2 Toplam 603 Bildiri Biyolojik belirteçler NMO ve pediyatrik MS Yeni tedaviler ve tedavi güvenliği Rejenerasyon Görüntüleme

3 Biyolojik Belirteçler BOS da nörofilament light chain (NFL) protein düzeylerinin KİS den MS e dönüşüm riskini belirlemede rolü; BOS da yüksek düzeyde saptandığında MS e dönüşüm riski yüksek bulunmuş BOS da glial fibriler asidik protein düzeylerinin inflamatuvar demiyelinizan hastalıkların tanı ve prognozunda rolü Hem inflamasyonu hem de akut astrositik hasarı göstermesi nedeniyle NMO spektrumunda önemli, MS ve nörobehçet hastalığında negatif bulunmuş.

4 Biyolojik Belirteçler Benign ve agresif MS de protein ekspresyon profilleri; Retrospektif olarak 1284 hastanın BOS incelemeleri gözden geçirilmiş. Agresif MS grubunda; BOS haptoglobulin düzeyleri belirgin artmış bulunmuş. İmmunhistokimya yapılan 20 hastada haptoglobulinin özellikle reaktif astrositlerde eksprese olduğu görülmüş. **BOS da artmış haptoglobulin düzeyleri agresif seyir, reaktif astrogliozis ile ilişkili olabilir;

5 Biyolojik Belirteçler BOS daki ekstraselüler mikrovesiküllerin (MV) MS ve inflamatuvar nörolojik hastalıklarda inflamasyonun göstergesi olabilir mi? 18 MS / 12 noninflamatuvar nörolojik hastalık *MV İnflamatuvar hastalarda belirgin yüksek; İnflamasyonun göstergesi olabilir!

6 Biyolojik Belirteçler Tümefaktif MS ve diğer MS gruplarında (KIS/RR MS) BOS biyolojik belirteçleri (kemokin, Fetuin A) 8 T MS, 24 KİS, 21 RR MS Tümefactive MS diğer MS türleri arasında BOS da kemokin düzeylerinin (CXCL13) RR-MS ve KIS arasında kaldığı görülmüş.

7 Biyolojik Belirteçler Anti-KIR4.1 (ATP sensitive inward rectifying potasyum kanal antikoru) MS e özel antikor olabilir mi? Daha önce 2012 yılında MS li hastalarda % 46 oranında pozitif bulunan antikor, bu çalışmada % 7,5 oranında pozitif bulunmuş, dolayısıyla sorunun yanıtı HAYIR İmmün hücrelerin SSS ne infiltrasyonuna aktive eden Fetuin-A molekülünün BOS düzeyleri MS da hastalık aktivitesini göstermedeki önemi; MS in deneysel modeli EAE de yapılmış bir çalışma; Bir serum glukoproteini olan Fetuin-A nın immün hücrelerin aktivasyonu ve SSS ne yönlendirilmesindeki rolü gösterilmiş.

8 Biyolojik belirteçler Barsak florasını oluşturan bakterilerin otoimmün süreçlerde rolü; MS ve sağlıkli bireylerin feçeslerinin karşılaştırılması yapılmış, MS olguların barsakları Methanobrevibacterden zengin olduğu, tedavi almayan MS hastalarında butirat oluşturan organizmaların azaldığı görülmüş. 250 hastadan bir cohort oluşturularak izleme alınmış, Butyricimonas ve Methanobrevibacterin potansiyel immunomodülatör rollerinin ortaya konması planlanmış

9 NMO ve Pediatrik MS

10 Anti-MOG Ab NMO Spectrum Hastalıklarda Ab + /- olanlarda klinik ve prognoz yönünden farklılıklar 260 pediatrik ve erişkin hasta çalışmaya alınmış. Serum anti-aqp4 ve anti-mog düzeyleri bakılmış. Anti-MOG+ hastalarda; Kadın cinsiyette baskınlık yok Bilateral optik nörit daha sık Sıklıkla kaudal miyelit mevcut Daha iyi düzeliyorlar

11 Çocuklarda Anti- MOG Ab 83 demiyelinizan hastalığı olan çocuk çalışılmış Anti-MOG Ab negatif, OKB pozitif olduğunda MS olma olasılığı arttığı, Korpus kallozum lezyonları anti-mog pozitif olanlarda gözlenmediği, Anti-MOG Ab + olan çocukların çoğunda optik nörit ile presente olduğu görülmüş..

12 NMO nun tipik ve atipik prezentasyonlari; Pediyatrik yaş grubunda pontomedullar sendrom (bulantı, hıçkırık, yüzde parestezi ve bulber paralizi) daha sık ama erişkinlerde de çok nadir bulunmamış (% 8.5). NMO ve NMO spektrum tanılı 70 hastanın dökümantasyonu; NMO Spektrum hastalarda MR anormallik spektrumu; MS benzeri lezyonlar ender değil.

13 NMO Tedavisi 54 NMO hastasına uygulanan tedavilerin sonuçları gözden geçirilmiş. Rituximab,Azatioprin, Cyclophosphamid, Mycophenylat Rituximab atakları engellemede en etkin bulunmuş. Rituximab ile güvenlik sorunu yaşanmamış.

14 NMO-Vit D NMO da 25-Hidroxy-Vitamin D düzeyi; Çok merkezli prospektif bir çalışma NMO, MS ve sistemik skleroz tanısı konan hastaların Vit D düzeylerine bakılmış, ve her 3 grupta da biribirine benzer şekilde düşük bulunmuş Vit D nin immunomodulatör etkileri biliniyor, NMO lu hastaların tedavisinde de destek olarak kullanılabileceğine dikkat çekiliyor.

15 NMO da C1-Esteraz İnhibitörleri Akut Relapsing NMO da C1-Esteraz (Cinryze) kompleman aracılı hasarlanmayı azaltıcı etkisi araştırılmış. 10 NMO-Ig-G + hasta çalışmaya alınmış, 7 si akut transvers miyelit, 3 ü optik nörit. Pulse kortikoterapi yanısıra hastalara ilk 3 gün 2000 Ü C1-Esteraz inhibitörü infüzyonu yapılmış. Yan etki yok, İyileşmeyi hızlandırıcı etkisi olduğu düşünülüyor

16 Pediatrik MS hastalarının tedavisi erişkinlerden farklı mı? Pediatrik yaş grubunda MOG antikorları ve Th17 yanıtları erişkinlerden farklı. Hastalık seyri daha inflamatuvar, Özürlülük daha yavaş ama pediatrik yaşta başlayan MS hastalarında özürlülük daha fazla Myelin peptidlerine yanıt da erişkinlere göre farklı

17 Pediatrik MS hastalarının tedavisi erişkinlerden farklı mı? İlk seçenek; IFN ve GA İkinci seçenek; Natalizumab, Rituximab ya da cyclophosphamid FDA onayı yok. Daha çok çalışmaya gereksinim var. REPLAY çalışması; IFN 1 a sc ile yapılmış gözlemsel bir çalışma; % 25 i ikinci basamak tedaviye geçmiş. Cyclophosphamid alan hastalardan birinde mesane ca gelişmiş ama tedavi olmuş.

18 Pediatrik MS de Fingo /IFN beta 1a 24 ay lık çalışma 40 kilo altına 0.25 mg, 40 kg üstüne 0.50 mg Fingo ve bir gruba da IFN beta verilmesi planlanmış. Henüz sonuçlanmamış

19 Tedavi

20 Tedavi güvenliği; [P2.195] Cardiovascular Effects of Combined Administration of Siponimod and Popranolol - Importance of Sequencing During Co administration 76 sağlıklı gönüllüde yapılmış; Önce ilaç sonra propranolol başlandığında daha az bradikardik etki görülmüş, hiç bir hastada A-V blok gelişmemiş

21 [P2.206] A Case Of Hemophagocytic Lymphohistiocytosis Syndrome In A Patient With Multiple Sclerosis On Fingolimod Therapy. Fatal immun-disregülasyon sendromu EBV reaktivasyonu ile tetiklendiği düşünülüyor. [P2.224] Reversible Cerebral Vasoconstriction Syndrome and Fingolimod: Culprit or Innocent Bystander Reversible cerebral vasoconstriction syndrome may be a rare

22 [P2.210] Long-Term Safety Of Fingolimod: Interim Evaluation Of Data From The LONGTERMS Trial RESULTS: The IRs for AEs of special interest were similar or lower in LC compared with CC, for: infections (LC, 68.3; CC, 91.0), skin cancer and other malignant neoplasms (LC, 0.7 and 0.4; CC, 1.3 and 0.4), thromboembolic events (LC, 0.9; CC, 1.0), hypertension (LC, 3.6; CC, 5.5), respiratory conditions (LC, 1.2; CC, 1.5) and reactivation of viral infections (LC, 5.3; CC, 5.9). CONCLUSIONS: With long-term use of fingolimod (mean: 3.6 years), IRs for AEs of special interest were comparable with those in controlled studies. No safety signals typically related to long-term exposure emerged from the AE data.

23 P2.200] Safety Profile of Delayed-Release Dimethyl Fumarate in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis (RRMS): Long-term Interim Results From the ENDORSE Extension Study 5 yıllık izlem (240 mg x2, x3) DEFINE/CONFIRM. Hepatic AEs occurred in 3% of patients in any treatment group; there was no evidence of increased risk of renal or urinary events. There were 20 malignancies in 19 patients (11 continuing treatment and 8 new to delayed-release DMF). There were 4 deaths, none of which was considered related to study drug. CONCLUSIONS: Sustained treatment with delayed-release DMF continues to demonstrate an acceptable safety profile in RRMS patients with no new or worsening safety signals.

24 [P2.199] Thyroid Autoimmune Adverse Events in Patients Treated with Alemtuzumab for Relapsing-remitting Multiple Sclerosis: Four-year Follow-up of the CARE-MS Studies 12 mg/gün 5 gün, bir yıl sonra 3 gün CONCLUSIONS: The incidence of thyroid AEs peaked at 36 months in alemtuzumab patients. Ongoing patient education and laboratory monitoring continue to enable timely detection and treatment of alemtuzumab-associated thyroid events.

25 P2.203] Pooled Safety Data From Four Placebo- Controlled Teriflunomide Studies TEMSO,TOPIC, TOWER ÇALIŞMALARI 7, 14 MG RESULTS: This analysis included 3044 patients with cumulative treatment exposure >1500 patient-years per group. Common TEAEs reported more frequently in teriflunomide-treated patients were hair thinning, diarrhea, ALT elevation, headache, and nausea. Most events were mild to moderate and many resolved on therapy. Discontinuations owing to TEAEs were more frequent with teriflunomide (14mg, 12.5%; 7mg, 11.2%; placebo, 7.5%). In all groups, the most common reason for treatment discontinuation was ALT increased, driven by protocol requirements. Asymptomatic, transient ALT elevations were more frequent in teriflunomidetreated patients; however, incidence of ALT>3x ULN and serious hepatic disorders was similar across groups. Mean absolute neutrophil and lymphocyte counts remained within normal ranges, and not associated with increased infections. Serious infections were infrequent (<=2.7% of patients; all groups). TEAEs related to malignancy occurred in <=0.5% patients in any group (14mg, n=3; 7mg, n=2; placebo, n=5); no hematological or lymphoproliferative malignancies were reported. There were five deaths (teriflunomide: motor-vehicle accident, suicide, sepsis; placebo: respiratory infection, suicide). CONCLUSIONS: Results of this pooled analysis of >3000 patient-years of teriflunomide exposure were consistent with those of individual studies and no new safety signals were identified. Both doses of teriflunomide had similar, manageable safety profiles.

26 ADVANCE Çalışması Peginterferon IFN-beta 1a nın RR MS hastalarda 2 yıllık klinik etkinlik ve güvenliği; 2 haftada bir uygulamanın 4 haftada bir uygulamaya göre daha etkin olduğu, İki yıllık izlem sonucunda ataklar ve klinik progresyon üzerinde belirgin etkili olduğu Yan etki ve güvenlik profilinin de iyi olduğu görülmüştür.

27 Vitamin D Vit D düzeylerinin düşüklüğünün hastalığa yakalanma riskini, atak geçirme riskini artırdığına dair çok çalışma var. VİT D nin GA ya da IFN alan hastalarda farklı etkisi; D vit düzeyleri destekle yüksek tutulan GA alan 151 hasta ile IFN alan 96 hasta karşılaştırılmış; IFN alanlarda klinik ve MR aktivitesinde belirgin düzelme gözlenirken aynı etki GA alan hastalarda gözlenmemiş. Bu çalışma vit D nin IFN larla kombinasyonunun tedavinin etkinliğini artırabileceğini göstermektedir.

28 [P5.016] Vitamin D As Predictor Of Multiple Sclerosis Activity And Progression In Patients With CIS Treated Early With Interferon beta-1b RESULTS: Patients were dichotomized into high (>=50 nmol/l) and low (<50 nmol/l) 25(OH)D groups based on season-adjusted 25(OH)D up to 12 months. From Year 1 to Year 5, patients with high 25(OH)D had a lower probability of conversion to CDMS (RR [95% CI]: 0.47 [0.28;0.80], score [logrank] test=8.14 on 1 df, p=0.0043, N=187), cumulative number of new lesions (RR [95% CI]: 0.70 [0.54;0.90], p=0.0055, N=216), percent change in T2 volume (high vs. low: -10 [-19;-2], p=0.016, N=213), and percent change in brain volume (high vs. low: 0.43 [0.14;0.72], p=0.0037, N=170). Occurrence of FLS did not differ between groups at Months 6, 12, and 24 (p>0.28). CONCLUSIONS: Among patients who started IFNB-1b treatment right after CIS, low 25(OH)D levels were a strong risk factor for long-term MS activity and severity but not for the occurrence of FLS, suggesting a role of vitamin D supplementation as an add-on to IFNB-1b in early treatment of patients with MS.

29 Sekonder progresif MS hastalık modelinde nazal anti-d3 aşisinin IL-10 bağımlı T regulatör hücreleri uyararak doğal immüniteyi düzenlemesi Nazal anti-cd3 tedavisinin; Hastalık progresyonunuönlemede etkin olduğu KBB nin bütünlüğünü stabilize ettiği, SSS ne inflamatuvar monositlerin göçünü azalttığı gösterilmiş, IL bağımlı T regulatör hücreleri uyardığı Yeni başlayan progresyonu durduğu gösterilmiş.

30 Ofatumumab (Arzerra) MIRROR Çalışması 232 RRMS hastasında Faz 2b KLL de ruhsatlı, B hücreler üzerindeki CD 20 molekülüne karşı monoklonal antikor; 3, 30, 60 mg dozlarda uygulanmış; Faz II çalışma sonuçlarına göre MR aktivitesi üzerine çok etkili, B hücre sayısında belirgin azalmaya neden oluyor ama bu azalma her zaman kabul edilebilir düzeylerde kalıyor, en sık görülen yan etki nazofarenjit.

31 Riluzole un erken dönem RR MS de nöron koruyucu etkinliği 43 kişide çalışılmış; 22 sine Riluzole (2x50 mg), 21 ine plasebo verilmiş. Erken dönem atrofi üzerine olumlu etki gözlenmemiş.

32 Laquinimod tedavisi mikroglial aktivasyonu inhibe ederek nöronal hasarlanmayı engelleyebilir mi? Deneysel hastalık modelinde etkili olduğu görülmüş.

33 STREAMS; Çok aktif RR MS de kök hücre tedavisi Faz II 13 hastada yapılmış, 160 hasta alınması planlanıyor Otolog kemik iliği kaynaklı mesenkimal kök hücre transplantasyonu yapılmış İmmunomodulatör, nöroprotektif ve potansiyel olarak onarıcı rolu araştırılmış. Sonuçlar umut verici

34 Radyoloji

35 MS de leptomeningeal kontrast tutulumu; Subaraknoid alandaki inflamasyonun belirteci olabilir mi? 240 MS hastasının kontrastlı MR ları retrospektif olarak gözden geçirilmiş. % 17 sinde fokal kontrastlanma gözlenmiş. Bu tutulumun DMD tedaviye rağmen bazen uzun sürebildiği saptanmış. MS de leptomenengeal kontrast tutumunu en iyi hangi yöntemle saptanır? 25 hasta incelenmiş. 3D Flair pre-post kontrast incelemenin T1 post kontrast incelemeye göre daha hassas olduğu görülmüş.

36 RIS da talamik atrofi Erken nörodejenerasyon belirtisi 21 RIS, 42 sağlıklı kontrolda yapılmış MS in erken döneminde, KİS da ve pediatrik MS de bildirilmiş olan talamik atrofi bu hastalarda da gözlenmiş. Erken nörodejenerasyonu göstermesi açısından oldukça önemli

37 Hastalık aktivitesi görülmeyen hastalarda korpus kallosum atrofisi 206 RR MS ve IMD tedavi alan klinik ve radyolojik olarak hastalık aktivitesi olmayan hastalarda beyin atrofisi ve korpus kallozum atrofisi çalışılmış, % 48 inde atrofi artşı gözlemiş. Hastalık aktivitesi olmasa da aksonal kayıp sonucu oluşan özellikle korpus kallozum atrofisinin hastalığın tamamen kontol altına alınma göstergelerine dahil edilmesi vurgulanıyor.

38 Erken dönem Primer Progresif MS hastalarında MR spektroskopi ve q-space görüntüleme ile servikal kordun görüntülenmesi 21 hasta çalışılmış, erken dönmede NAA Glutamatglutamin pikinde düşme gözlenmiş.

39 2020 de MS tedavisi (Remiyelinizasyon, progresive MS and Beyond) Catherine Lubetzki Progresif MS de günümüze dek yapılan tüm çalışmalar sonuçsuz. Ocrezumab ve fingolimodun progresif MS de etkinliğini araştıran çalışmalar sürüyor.

40 2020 de MS tedavisi (Remiyelinizasyon, progresive MS and Beyond) Catherine Lubetzki Sprint MS Ibudilast (fosfodiesteraz inhibitörü) RR MS de koruyucu olabilir. MS Smart Faz 2, Riluzole, Amilorid, İbudilast karşılaştırılıyor. (Nöron akson koruyucu tedaviler)

41 2020 de MS tedavisi (Remiyelinizasyon, progresive MS and Beyond) Catherine Lubetzki Oligodentrosit progenitor hücrelerinin aktivasyon ve proliferasyonunu, motilitesini artırmaya yönelik tedaviler araştırılıyor. Sema3A, Sema3F, Netrin 1in erişkin SSS de OPC nin aktivitelerini artırdığı düşünülüyor. Anti-Lingo; oligodendrosit maturasyonunu artıran monoklonal antikor; RR MS (Synergy) ve optik nörit olmak üzere 2 grupta faz 2 çalışmaları sürüyor.

42 Emerging Therapeutic Advances in MS Panel Discussion MS de güncel tedavi yaklaşımları Bağışıklık sistemini düzenleyen tedavilerde amaç; No evidence of disease activity (NEDA) (Hastalık aktivitesine ait hiç bir bulgunun olmaması) Klinik atak Radyolojik (yeni plak, eski plakta büyüme, atrofi) Özürlülük artışı

43 MS de Güncel Tedavi Yaklaşımları İlaç secenekleri Etkinlik Natalizumab % 68 Fingolimod % 54 Fumarat % 53, 44 Teriflunamid % 36, 31.2 GA TIW % 34 GA QD % 29 IFN % 30

44 MS de Güncel Tedavi Yaklaşımları Kafa kafaya karşılaştırmalı çalışmalar; TENERE CONFIRM TRANSFORMS Natalizumab ile güvenlik & risk tolerans çalışması NARCOMS trial

45 MS de Güncel Tedavi Yaklaşımlar Tedavi planlarken nelere dikkat edilmeli? Hastalık seyri ile ilgili risk belirteçleri; 2. yılda 1 atak; düşük İlk yılda 1 atak; orta İlk yılda >1 atak; yüksek Gebelik planlama; Hastalık şiddeti, Gebelik planı Komorbidite İlacın fiyatı

46 Ataklı seyirli MS in Tedavisi; Riskleri gözden geçirme ve karar verme Bruce Cronn Güncel rehberlere göre; Birinci sıra ilaçlar; IFB, GA, Fingo, Fumarat; Teriflunamid İkinci sıra ilaçlar; Natalizumab, Mitoxantron, Fingolimod, PP MS ve SP MS için etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yok.

47 Treating Relapsing MS; Riskleri gözden geçirme ve karar verme Bruce Cronn Basamaklı Tedavi; Daha güvenli ama daha az etkili ilaçlarla başlama Klinik ve radyolojik olarak yakın izlem Hastalığın aktif olduğuna ait bir delil olduğunda potensiyel olarak daha etkin bir tedaviye geçiş IFN ve GA nın uzun dönem güvenlik verileri son derece güvenli olduğunu göstermekte, bu nedenle ilk seçenek olarak görülmekte, etkinliği daha fazla ama güvenlik verileri henüz yetersiz diğer tedaviler ikinci sırada yer almaktadır

48 Ataklı seyirli MS in Tedavisi; Riskleri gözden geçirme ve karar verme Bruce Natalizumab tedavisinde PML riski önemli. Lipid spesifik Ig M bandları BOS da pozitif olduğunda IFN lara suboptimal yanıt görülür, natalizumab açısından da başlandığında JCV ye karşı koruyucu olabileceği düşünülmektedir. Fingolimod ile ilgili tüm güvenlik uyarılarına dikkat edilmeli. (İlk 6 saat kardiyak monitorizasyon, lenfopeni, maküler ödem)

49 Ataklı seyirli MS in Tedavisi; Riskleri gözden geçirme ve karar verme Bruce Teriflunamid ile ilgili güvenlik uyarılarına dikkat edilmeli (KCFT, lökosit sayımı, PPD) Dimetil fumarat (günde 2 kez) (İlaç alım sonrası olan yüzde kızarmaya aspirinin iyi gelmektedir,gastrointestinal yan etkiler ilk haftalardan sonra azalmaktadır)

50 Ataklı seyirli MS in Tedavisi; Riskleri gözden geçirme ve karar verme Bruce Baştan en etkin tedavi ile başlama?? Avantajı; Hastalık çok daha etkin bir şekilde kontrol altına alınabilir Dezavantajı; JCV serolojileri kesin değil, uzun dönem güvenlik verileri daha kısıtlı Hangi tedavi seçeneğinin daha iyi olduğunu her iki gruptaki hastaları en az 5 yıl izlemeden kesin karar vermek mümkün değil.

51 NEDA (hastalık aktivitesine ait hiç bir bulgunun olmaması) hedefi ulaşılabilir bir hedef mi? NEDA; MR da yeni lezyon ya da yeni Gd tutan lezyon olmaması, atrofi olmaması Klinik atak ya da progresyon olamaması (Bu hedefe en çok yaklaşan ilaç Natalizumab) ASSURANCE çalışması...sonuçları bekleniyor..

(Fingolimod, Teriflunamid, Fumarat, Laquinimod) Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Acıbadem ÜTF Maslak Hastanesi

(Fingolimod, Teriflunamid, Fumarat, Laquinimod) Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Acıbadem ÜTF Maslak Hastanesi 2YGK02 SAAT : 13:30 17:00 KURS ADI : MULTIPL SKLEROZ II KREDİSİ : 2 KREDİ (Fingolimod, Teriflunamid, Fumarat, Laquinimod) Prof. Dr. Ayşe Sağduyu Kocaman Acıbadem ÜTF Maslak Hastanesi 1950-70 1980 ler 1990

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ HASTALARDA ANTİMİKROBİYAL PROFİLAKSİNİN ÖNEMİ (UZMANLIK TEZİ) TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

AYŞENUR ÖNALAN İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ UZMANLIK TEZİ İSTANBUL-2015

AYŞENUR ÖNALAN İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ UZMANLIK TEZİ İSTANBUL-2015 AYŞENUR ÖNALAN İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ UZMANLIK TEZİ İSTANBUL-2015. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ (UZMANLIK TEZİ ) BEHÇET VE MULTİPL SKLEROZ HASTALIKLARINDA HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMU:

Detaylı

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ Dr. Müjde CİĞERLİ OCAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ali KOCABAŞ ADANA2012 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri

D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011; 54: 99-119 Derleme D vitamininin iskelet sistemi dışı etkileri Behzat Özkan 1, Hakan Döneray 2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1 Pediatri Profesörü, 2 Pediatri

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NON-HODGKIN LENFOMALI HASTALARDA TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI ( 3 AY) CD 4, CD 8, CD 20, CD 25, CD 56 ve AKUT FAZ REAKTANLARI (C-Reaktif

Detaylı

FİBROMİYALJİ SENDROMU VE HUZURSUZ BACAK SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: YAŞAM VE UYKU KALİTESİ ANALİZİ

FİBROMİYALJİ SENDROMU VE HUZURSUZ BACAK SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: YAŞAM VE UYKU KALİTESİ ANALİZİ T.C BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI FİBROMİYALJİ SENDROMU VE HUZURSUZ BACAK SENDROMU BİRLİKTELİĞİ: YAŞAM VE UYKU KALİTESİ ANALİZİ Dr. Gül METE CİVELEK UZMANLIK

Detaylı

MS HASTALIĞININ NEDENİ

MS HASTALIĞININ NEDENİ MS HASTALIĞI Bir MS hastası, MS'i şu örnekle tanımlıyor. "Elektrik kablolarını düşünün. Tellerin üzeri, yalıtımı sağlayan plastikle kaplıdır. Bir sebepten kabloların üzerindeki plastik sıyrılır veya yer

Detaylı

KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU

KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU KÜTAHYA MULTİPL SKLEROZ HASTA OKULU 20-40 y arası başlangıç gösteren otoimmun, inflamatuar, dejeneratif merkezi sinir sistemi hastalığı MS tanısı almanız başlangıçta sizde bir şok etkisi yaratacaktır.

Detaylı

PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 4G/5G GEN POLİMORFİZMİNİN İSKEMİK İNME RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ UZMANLIK TEZİ. Dr.Firdevs KUSERLİ

PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 4G/5G GEN POLİMORFİZMİNİN İSKEMİK İNME RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ UZMANLIK TEZİ. Dr.Firdevs KUSERLİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİMDALI PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 4G/5G GEN POLİMORFİZMİNİN İSKEMİK İNME RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ UZMANLIK TEZİ Dr.Firdevs KUSERLİ Ankara, 2009

Detaylı

Proje Başlığı: Hepatit B Virusunun ve Tedavisinde Kullanılan Anti-viral Ajanların Konak. DNA sına Olan Genotoksik Etkisi

Proje Başlığı: Hepatit B Virusunun ve Tedavisinde Kullanılan Anti-viral Ajanların Konak. DNA sına Olan Genotoksik Etkisi T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Proje Başlığı: Hepatit B Virusunun ve Tedavisinde Kullanılan Anti-viral Ajanların Konak DNA sına Olan Genotoksik Etkisi Proje Yürütücüsünün

Detaylı

türkiye Aralık 2014 sayı:3

türkiye Aralık 2014 sayı:3 türkiye Aralık 2014 sayı:3 EDİTÖRDEN 03 KONFERANS RAPORLARI 04 20. Uluslararası AIDS Konferansı 04 20-25 Temmuz 2014, Melbourne, Avustralya Antiretroviraller 04 + + Rosuvastatin, antiretroviral tedavi

Detaylı

HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi

HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi Özgün Araşt rma / Original Article 11 HIV/AIDS li 36 Olgunun Retrospektif Analizi Retrospective Analysis of 36 HIV/AIDS Cases Selçuk Kaya, Gürdal Yılmaz, Şükrü Erensoy, Mustafa Arslan, İftihar Köksal Karadeniz

Detaylı

Multipl skleroz hastalarında otonom sinir sistemi ile ilişkili sempatik cilt yanıtlarının değerlendirilmesi ve yorgunluk skorları

Multipl skleroz hastalarında otonom sinir sistemi ile ilişkili sempatik cilt yanıtlarının değerlendirilmesi ve yorgunluk skorları JCEI / Yetik ve ark. MS hastalarında sempatik cilt yanıtları ve yorgunluk skorları 2012; 3 (3): 387-391 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.03.0184 RESEARCH

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI NEFROLOJİ BİLİM DALI PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları Girişimsel kardiyoloji Invasive cardiology S-0 Stent içinde ilk veya yeniden oluşmuş stent içi darlıklarda brakiterapi, çıplak metal stentleme ve ilaç salan stentlerin uzun dönemdeki klinik sonuçları:

Detaylı

2007 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ

2007 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ ANATOMİ ANABİLİM DALI İlkim TEKİNARSLAN, Yüksek Lisans Tezi, 49 sayfa Danışman : Doç.Dr.Erdoğan UNUR Anti FGF-9un in vitro Embriyonik Gelişim Üzerine Etkileri Gelişen teknoloji insan hayatını kolaylaştırırken

Detaylı

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları

Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları DERLEME/REVIEW Tuberk Toraks 2012; 60(4): 393-400 Geliş Tarihi/Received: 01/03/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/03/2012 Bağ dokusu hastalıklarına bağlı gelişen interstisyel akciğer hastalığı: Tanı

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANISI ALMIŞ HASTALARDA

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANISI ALMIŞ HASTALARDA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI VENÖZ TROMBOEMBOLİZM TANISI ALMIŞ HASTALARDA ETİYOLOJİK RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ Dr. Şeniz SARITAŞ GÖK Ankara

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARIN BEYİN-OMURİLİK SIVILARINDA İMMUNGLOBULIN G İNDEKSİ CSF IMMUNOGLOBULIN G INDEX OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARIN BEYİN-OMURİLİK SIVILARINDA İMMUNGLOBULIN G İNDEKSİ CSF IMMUNOGLOBULIN G INDEX OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS MULTİPL SKLEROZLU HASTALARIN BEYİN-OMURİLİK SIVILARINDA İMMUNGLOBULIN G İNDEKSİ CSF IMMUNOGLOBULIN G INDEX OF MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS H.MAVIOĞLU 1, N.UZUNCAN 2, R.R.BİLGİN 1, M.GEDIZLİOĞLU 1, İpek

Detaylı

Profilaktik HPV aşıları: güncel yaklaşımlar

Profilaktik HPV aşıları: güncel yaklaşımlar DERLEME Gülhane Tıp Dergisi 2010; 52: 148-156 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2010 Profilaktik HPV aşıları: güncel yaklaşımlar Murat Dede (*) ÖZET Yüksek riskli human papilloma virus (HPV) ile servikal kanser

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

KRONİK HEPATİT C VİRUS ENFEKSİYONU OLAN HEMODİYALİZ HASTALARININ TEDAVİSİ

KRONİK HEPATİT C VİRUS ENFEKSİYONU OLAN HEMODİYALİZ HASTALARININ TEDAVİSİ Derleme Yazı/Review Article Mikrobiyol Bul 2008; 42: 525-534 KRONİK HEPATİT C VİRUS ENFEKSİYONU OLAN HEMODİYALİZ HASTALARININ TEDAVİSİ TREATMENT OF CHRONIC HEPATITIS C VIRUS INFECTION IN HEMODIALYSIS PATIENTS

Detaylı

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder

Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY 2010;2(2):206 236 2010, eissn:1309 0674 pissn:1309 0658 Bipolar Bozuklukta Koruyucu Tedavi Long-term Treatment in Bipolar Disorder Meliha

Detaylı

TEZ DANIġMANI Prof. Dr. H. S. Zeki AKSU

TEZ DANIġMANI Prof. Dr. H. S. Zeki AKSU T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KLĠNĠK BAKTERĠYOLOJĠ VE ENFEKSĠYON HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI HEPATĠT B VE AġI KONUSUNDA ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLGĠ, TUTUM VE DAVRANIġININ ARAġTIRILMASI Dr.

Detaylı

Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Dr. Özge KARAKUŞ*, Doç. Dr. Burhan ENGİN*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU*

Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Dr. Özge KARAKUŞ*, Doç. Dr. Burhan ENGİN*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU* Psoriasis: Klinik Tiplere Göre Tedavi Yaklaşımı Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Dr. Özge KARAKUŞ*, Doç. Dr. Burhan ENGİN*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU* * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri

Detaylı

MALATYA İL MERKEZİNDE 20 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

MALATYA İL MERKEZİNDE 20 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MALATYA İL MERKEZİNDE 20 YAŞ VE ÜZERİ KADINLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİ İLE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ DOKTORA TEZİ Selma KOLUAÇIK YILDIRIM

Detaylı