Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı"

Transkript

1 Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

2 Böbrek Yetmezliği ve Sağ Kalım Hospitalizasyon Hastaneye Yatış 86,75 45,26 17,22 13,54 144,61 Kardiyovasküler olay Kardiyovasküler Olay 36,6 21,8 11,29 2,11 3,65 Ölüm ,76 1,08 Ölüm 4,76 11,36 14, < < <15 egfr (ml/dakika/1.73 m2) egfr (ml/dakika/1.73 m2) egfr (ml/dakika/1.73 m2) egfr = glomerular filtrasyon oranı *Yaşa göre 100 hasta/yıl standardize edilmiştir N=1,120,295 hasta Takip süresi median: 2.8 yıl Go AS et al. N Engl J Med. 2004;351:

3 Diyaliz Hastaları & Mortalite Normal popülasyona göre mortalite oranları kat artmıştır Foley RN. AJKD 1998;32 (suppl 3)

4 Kardiyovasküler Hastalıklar Diyaliz Hastalarında Ölümlerin >%40 ından Sorumludur (ARO çalışması- Avrupa Diyaliz Hasta Populasyonu) 2 yıllık izlem sırasında ölüm nedenleri Diğer/ Bilinmeyen %43.0 Kardiyovasküler %41.6 N=1678 Kanser %7.4 Enfeksiyon %8.0 de Francisco A et al. Nephron Clin Pract 2011;118:c143 c154

5 Böbrek Yetmezliğinde Kardiyovasküler Hastalık Nedeni Multifaktoryel Dislipidemi Oksidatif stres inflamasyon Yaş, hemodiyaliz süresi Hipertansiyon Hiperparatroidizm Diabetes Mellitus Genetik Kardiyovasküler Hastalık Vitamin D azlığı Hiperfosfatemi Sigara Aşırı kalsiyum alımı homosistein CA P

6 Kemik Mineral Metabolizma Laboratuar Anormallikleri Kalsiyum, fosfor, PTH, vitamin D metabolizması ve FGF23 Bozuklukları Kalsifikasyon Vasküler ve diğer yumuşak Calcification dokularda kalsifikasyon Renal Osteodistrofi Kemik yapım-yıkımında, mineralizasyon, hacim ve lineer büyümede bozukluk Kemik ağrısı Kırık Paratiroid hiperplazisi Paratiroidektomi Klinik Sonuç Kardiyovasküler olay Hospitalizasyon Mortalite Yaşam kalitesinde azalma KDIGO; CKD-BMD working group, Kidney Int. 2009:76 (Suppl13)

7 Kemik ve Damar Duvarı

8 Diyaliz Hastalarının Büyük Çoğunluğunda Koroner Arterlerinde Kalsifikasyon Mevcuttur Oh, 2002 %92 BT Stompor, 2003 %53 Multislice BT Matsuoka, 2004 %82 Elektron beam BT Barreto, 2005 %72 Multislice BT %0 Sıklık (%) %100 BT: bilgisayarlı tomografi Kalpakian MR et al. Semin Dial. 2007;20:

9 2001 Diyaliz Hastalarında Kalsifikasyon-Mortalite ilişkisi Hypertension Oct;38(4):

10 KDIGO 2009-ERBP 2010 Vasküler ve Valvüler Kalsifikasyon Tanı Klavuzu Vasküler ve valvüler kalsifikasyonu noninvaziv değerlendirme: Bilgisayarlı Tomografi X-Ray Ultrasonografi Ekokardiyografi Birçok X-ray ile skorlama sistemi kullanılmıştır: Abdomen aorta kalsifikasyon skoru Basit vasküler kalsifikasyon skoru

11 Lateral göğüs grafisi aorttaki kalsifikasyon ciddiyetini gösterir Kalsifikasyon yok Orta kalsifikasyon Ciddi kalsifikasyon Noordzij M et al. Nephrol Dial Transplant 2010; Advance access online September 29

12 Ekokardiyografi: aort kapak kalsifikasyonu Am J Geriatr Cardiol 2003

13 Böbrek Hastalarında genellikle intimal ve medial arteryel kalsifikasyon birlikte olur Intimal Medial Sonuç Akut tıkanma (okluzyon olur) Vasküler stiffness (oklüzyon olmaz) Oluş Kardiyovasküler Hastalık KBY, diyabet, yaşlılık (Mönckeberg sklerozu) Patogenez Lipid, makrofaj, VSMC, inflamasyon Elastin, VSMC Giachelli CM. J Am Soc Nephrol. 2004;15: London GM, et al. Nephrol Dial Transplant. 2003;18:

14 İntimal ve Medial Kalsifikasyonun X-ray görüntüsü Intimal kalsifikasyon Medial kalsifikasyon

15 Kemik-Mineral Metabolizma Bozukluğu- FGF-23 Fizyopatoloji Kemik rezorpsiyon 200 mg/gün birikme Damar Vasküler kalsifikasyon Paratroid bezi Kan 200 mg/gün rezorpsiyon 150 mg/gün yapım Böbrek Yetmezliği 800 mg/gün emilim FOSFOR 1200 mg 400 mg Gayta ile atılım Bağırsak

16 Kardiyorenal toksin: Fosfat FGF-23 salınımını uyarır Erken yaşlanmaya neden olur Kırık riski artar PTH düzeyini arttırır Proinflamatuar faktör salınımı arttırır IL-6, TNF-alfa artar Myokardda fibrosise neden olur 1,25 dihidroksivitamin D sentezi azalır FGF-23/KLOTHO Hiperfosfatemi Subklinik renal disfonksiyon!! Direk olarak vasküler endotel hasarına neden olur Vasküler Kalsifikasyonu Arter duvar kalınlığını arttırır Oksidatif stress Kemik yapımını arttıran faktör salınımını Kardiak kontraktiliteyi azaltır Koroner kalsifikasyonu arttırır Myokardda fibrosise neden olur Kanbay et al. Blood Purification 2008

17 Kanbay et al. Blood Purification 2008

18 FGF-23/Klotho: Kemik-Mineral Bozukluğunda yeni oyuncu? Fosfor İskelet Paratiroid İnce Bağırsak 1,25 vitd Mineralizasyonu inhibe eder Kalsiyum ve Fosfor emilimi azalır 1,25D UYARIR FGF-23 α hidroksilaz ı inhibe eder Uyarır + Klotho Fosfatüri FGF23 PTH mrna transkripsiyonunu ve protein sekresyonunu inhibe eder Böbrek Emmett M, et al. Kidney International 2008;73:3-5

19 FGF-23/Klotho: Kemik-Mineral Bozukluğunda yeni oyuncu? Pi İskelet Paratiroid İnce Bağırsak 1,25D Mortalite Mineralizasyonu inhibe eder Son-dönem böbrek yetmezliği Sol ventrikül UYARIR hipertrofisi Kalsiyum ve Fosfor FGF-23 emilimi azalır Kalp yetmezliği Vasküler Kalsifikasyon 1,25D 1 α (OH)D 3 α hidroksilaz ı inhibe eder Uyarır + Klotho Fosfatüri FGF23 PTH mrna transkripsiyonunu ve protein sekresyonunu inhibe eder Böbrek Emmett M, et al. Kidney International 2008;73:3-5

20 FGF23 ve Kronik Böbrek Yetmezliği Guiterrez et al. J Am Soc Nephrol 2005; 16:

21

22 KDIGO: Kalsiyum ve Fosfor Tedavi Hedef Aralıkları Evre Hedef PO 4 1,2 Hedef Ca 1, D KDIGO: Normal limitler KDOQI: mg/dl KDIGO: Normal limitler KDOQI: mg/dl KDIGO: Normal limitler! KDOQI: mg/dl KDIGO: Normal limitler KDOQI: laboratuar normal değerler KDIGO: Normal limitler KDOQI: laboratuar normal değerler KDIGO: Normal limitler KDOQI: mg/dl Kalsiyum-fosfor çarpımı kullanımı yerine herbir değerin ayrı ayrı kullanılması tavsiye edilmektedir 1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD-MBD Work Group. KDIGO clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, prevention, and treatment of chronic kidney disease-mineral and bone disorder (CKD-MBD) Kidney Int. 2009;76(suppl 113):S1-S National Kidney Foundation (NKF). KDOQI clinical practice guidelines for bone metabolism and disease in chronic kidney disease. Am J Kidney Dis. 2003;42(4 suppl 3):S1-S201.

23 KDIGO: PTH Hedef Değerleri Evre D Hedef Tedavi Aralıkları KDIGO: Normal Limitin üst sınırı* (2C) KDOQI: pg/ml KDIGO: Normal limitin üst sınırı* (2C) KDOQI: pg/ml KDIGO: Normal limitin üst sınırı* (2C) KDOQI: pg/ml KDIGO: 2-9 üst limit aralığında (2C) KDOQI: pg/ml *KBY Evre 3-5 hastalarında PTH değerindeki artış tüm diğer nedenler düzeltilmesine rağmen yüksekse vitamin D ve analogları ile tedavi edilmelidir (2C) 1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD-MBD Work Group. KDIGO clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, prevention, and treatment of chronic kidney disease-mineral and bone disorder (CKD-MBD) Kidney Int. 2009;76(suppl 113):S1-S Adapted from National Kidney Foundation (NKF). KDOQI clinical practice guidelines for bone metabolism and disease in chronic kidney disease. Am J Kidney Dis. 2003;42(4 suppl 3):S1-S201.

24 KBH ında Serum ipth, Ca ve P Düzeyleri ve Mortalite (hedef değerlerin dışında olması mortaliteyi artırır) HR (log scale) Baseline ipth Time-dependent ipth Baseline Calcium Time-dependent Calcium ( g ) Baseline Phosphate Time-dependent Phosphate ipth (pg/ml) Calcium (mg/dl) Phosphate (mg/dl) N=8963 Floege, J et al. Nephrol Dial Transplant. 2010; 25:

25 Hedef Değerlere Ulaşmada Başarı Oranı: DOPPS çalışması Hiperfosfatemi en sık rastlanan Diyaliz hastalarının %90 fosfor bağlayıcı ajan kullanmakta ve %35 i KDIGO hedef değerlerinin dışında Prospective observational cohort study patients with ESRD on hemodialysis. Outcomes: Adjusted hazard ratios (HR) for all-cause and cardiovascular mortality using Cox models. Tentori F et al. Am J Kidney Dis. 2008;52:

26 Kronik Böbrek Yetmezliğinde neden vasküler yapılarda KALSİYUM birikir?

27 Hiperparatiroidizm PTH düzeyi kemik döngüsü hakkında KBY hastalarında yardımcı değildir. SONUÇ: Hypoparatiroidizm Kalsifikasyon Kırıklar Mortalite Hızlı ve Yavaş Dönüşümlü Kemik Hastalığı. - Hızlı dönüşümlü kemik hastalığı; kemikten kalsiyum ve fosfor salınımı ile - Yavaş dönüşümlü kemik hastalığı; kemiğe fosfor ve kalsiyum emilimine engel olarak kardiyovasküler sistem ve yumuşak dokuda kalsifikasyon gelişimine neden olur.

28 Vasküler Kalsifikasyon= Vasküler Kemikleşme Oluşum Mekanizması VSMC osteoblast

29 Vasküler Kalsifikasyon Tetikleyici Engelleyici faktörler BMP2 Cbfa1 Fosfor, PTH, Vitamin D FGF-23 Pirofosfate MGP, Osteopontin ve osteoprotegerin Fetuin (a) Smad 6 BMP 7

30 Hiperfosfateminin Kontrolü Diyette fosforun kısıtlanması Diyaliz Fosfor bağlayıcılar Serum fosfor düzeyi sadece diyet ve diyaliz ile kontrol edilmesi genellikle mümkün değildir. New Strategies in Treatment of MBD and Associated Cardiovascular Disease in Patients with CK Spasovski G, Recent Patents on Cardiovascular Drug Discovery, 2008; 3(3): NKF - K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Bone Metabolism and Disease in Chronic Kidney Disease. Am J Kidney Dis 2003;42(Suppl 3):S1-S202.

31 K/DOQI* klavuzu: Kemik-Mineral Metabolizma Bozukluğuna Yaklaşım Hastada. Fosfor>5.5 mg/dl ve.. (> 1.8 mmol/l) Primer tedavi olarak. Sevelamer, Lanthanum Kalsiyum içerikli fosfor bağlayıcı, <1500 mg/gün Hiperkalsemi> 10.2 mg/dl (> 2.7 mmol/l) PTH <150 pg/ml Sevelamer, Lanthanum Ağır kalsifikasyon varsa Sevelamer ilk tercih olarak kullanılmalı Kalsiyum içeren bağlayıcılar; düşük PTH, yüksek kalsiyum düzeyinde ve ağır kalsifikasyon durumlarında kontrendikedir National Kidney Foundation K/DOQI Clinical Practic Guidelines for Bone Metabolism and Disease in Chronic Kidney Disease. Am J Kidney Dis 2003;42(Suppl 3):S1-S202.

32 Kalsiyum Kimlerde Kısıtlanmalı? KDIGO önerileri Kalsifikasyon Düşük PTH Hiperkalsemi Adinamik Kemik Hastalığı 6KDIGO. Kidney Int. 2009; 76 (Suppl 113):S1-S130

33 Fosfor Bağlayıcı Ajanlarının Koroner Kalsifikasyonu Olanlarda Sağ Kalım Üzerine Etkisi-RIND çalışması Sevelamer ile tedavi edilen grupta sağkalım daha fazla bulunmuştur. Sevelamer grubunda 11, Kalsiyum bağlayıcı grubunda 23 hasta ölmüştür. Randomize, açık-etiketli, çok merkezli çalışma. Medyan takip süresi 44 ay. (RIND). 127 hasta sevelamer veya Kalsiyum bazlı tedavi randomize Block GA et al. Kidney Int 2007;71:

34 0.6 DCOR: Tüm Nedenlere Bağlı Ölüm Tüm nedenlere bağlı ölüm sıklığı Calcium Sevelamer Takip süresi-yıl Tüm nedenlere bağlı ölüm sevelamer ve kalsiyum içerikli fosfor bağlayıcı grupta benzer bulunmuştur (RR 0.91; p = 0.3). Prospective, randomized trial in 2103 prevalent dialysis patients receiving either sevelamer or Ca-containing phosphate binders. Max. follow up 45 months. Primary endpoint: All cause survival. Secondary endpoints: Cause-specific mortality, all-cause and cause-specific hospitalization, medicare expenditures. Suki W et al. Kidney Int 2007; 72:

35 DCOR: Sevelamer ile Mortalitede Azalma Fetuin-A düzeyi artar FGF-23 düzeyi azalır Lipid profili üzerine olumlu etki -9% 10 Risk -22% azalması (%) p = 0,02-34% 30 Tüm hastalar 65 2 yrs Alt grup analizinde; > 65 yaş olanlar, takip süresi 2 yıldan uzun olanlar da mortaliteyi azaltmiştır. Prospective, randomized trial in 2103 prevalent dialysis patients receiving either sevelamer or Ca-containing phosphate binders. Max. follow up 45 months. Primary endpoint: All cause survival. Secondary endpoints: Cause-specific mortality, all-cause and cause-specific hospitalization, medicare expenditures. Suki W et al. Kidney Int 2007; 72:

36 6 aylık Lanthanum kullanma sonrası

37 KBH-MKB Tedavisi KBH Evre 5D ve PTH seviyeleri yükselmiş hastalara, PTH düzeyini düşürmek amaçlı (2B) kalsitriol, Vit-D analogları, kalsimimetikler veya kalsimimetik+ Vit-D analogu kombinasyonu verilmesi uygundur. Hiperkalsemi varlığında kalsitriol veya Vit-D analoglarının kısıtlanmasını veya durdurulmasını önerilmekte (1B). Hiperfosfatemi varlığında kalsitriol veya Vit-D analoglarının kısıtlanmasını veya durdurulmasını önerilmektedir (2D). KDIGO CKD-BMD working group 2009

38 KBH-MKB Tedavisi ipth düzeyi normal üst seviyenin 2 katının altına düşmesi durumunda; kalsitriol, Vit-D analogları ve/veya kalsimimetiklerin azaltılmasını veya kesilmesi önerilmektedir (2C). Hipokalsemili hastalarda; hipokalseminin derecesi, klinik belirtileri ve semptomları ve beraberinde kullandığı ilaçlara göre kalsimimetiklerin azaltılmasını veya kesilmesini önerilmektedir (2D). KDIGO CKD-BMD working group 2009

39 Sekonder Hiperparatroidizm tedavisinde parakalsitol ile kalsitriol karşılaştırması Sprague SM et al. Kidney Int 2003; 63(4): Parakalsitol ile PTH daha erken dönemde hedef değerlere ulaşılmıştır

40 Hemodiyaliz hastalarının sağ kalımı parakalsitol kullananlarda kalsitol kullananlara oranla daha fazladır Teng M, Wolf M, Lowrie E, et al. N Engl J Med 2003; 349(5): Kalsitrioldan Parikalsitole geçen hastalarda 2 yıllık sağ kalım % 73 Parikalsitolden Kalsitriole geçen hastalarda 2 yıllık sağ kalım% 64

41

42

43 Hemodiyaliz hastalarında alfakalsidol ve parakalsidol FGF23 düzeyinde aynı miktarda artışa neden olmaktadır

44 28 haftalık izlem süreli Çok merkezli, randomize, açık etiketli, Faz 4 çalışma, n: 272 Amaç : SHPT li hemodiyaliz hastalarında (ipth hedeflerine ulaşmak açısından) Parikalsitol temelli tedavi ile Sinakalset temelli tedavilerin etkinlik açısından karşılaştırılması

45 PTH Hedefine Ulaşma (%)

46

47

48 48 haftalık tedavi sonrasında; -Sol ventrikül kütlesi -Diyastolik disfonksiyon KBY hastalarında parakalsitol tedavisi ek düzelme sağlamamıştır.

49 KLOTHO İNFLAMASYON

50

51 ADVANCE Çalışma Dizaynı Titrasyon fazı 20 hafta 180 mg Takip fazı 32 hafta T a r a m a R A N D O M I Z A S Y O N Cinacalcet + Vitamin D grubu n=180 Değişken Vitamin D grubu n= mg 1. gün 60 mg 4 H 90 mg 8 H 120 mg 12H 16H 20H 28H 52H MDCT inceleme MDCT inceleme MDCT inceleme MDCT: multi detector computerised tomograpfi Raggi P et al. NDT Advance Access published December 8, 2010

52 Median Treatment Differences Favour Cinacalcet at All Sites ADVANCE ÇALIŞMASI Agatston skoru Hacim skoru Faydalı Sinekalset grup Faydalı Kontrol grup Total koroner arter Aorta Aort kapağı Mitral kapağı Kalsifikasyonda tedavi sonrası değişme Raggi P et al. NDT Advance Access published December 8, 2010

53 Amaç: Sinekalset in fatal ile nonfatal kardiyovasküler olay gelişmesi üzerine etkisi 22 ülke 3883 hasta randomize Medyan PTH:692 pg/ml (10% - 90% aralık, pg/ml) %87.2 fosfor bağlayıcı ajan, %57.5 vit D analoğu kullanmakta

54 Medyan takip süresi sinekalset için 21.2 ve kontrol grup için 17.5 ay (maksimum: 64 ay) HEDEF SONLANMA NOKTAYA ULAŞMA, Sinekalset 938/1948 (%48.2) Kontrol grup 952/1935 (%49.2) CI ( ), P=0.11

55 Sodium Thiosulfate

56 Sodyum Tiosulfat Kalsiyum tuzlarının birikimini ve biriken kalsiyum tuzlarının rezorbe olmasına yardımcı olur Kalsiyum-fosfor-PTH üzerine bir etkisi yok Bulantı-kusma-hipotansiyon gelişebilir Kemik üzerine etkileri bilinmemekte!

57 Pirofosfat ve Bifosfonatlar İn vitro olarak kalsiyum birikimini engeller Düz kas hücrelerinde pirofosfat varlığında kalsifikasyonun engellediği gösterilmiştir SDBY hastalarında pirofosfat düzeyi azalmıştır Alkalen fosfataz pirofosfatı hidrolize eder. Bu şekilde vasküler kalsifikasyona katkıda bulunur. Yarı ömrü kısa (hızlıca hidroliz olur).klinik kullanımını kısıtlamakta Klinik çalışma mevcut değil Etidronat!! (pirofosfatın hidrolize olmayan yarı-ömrü uzun formu) O Neill WC. Nephrol Dial Transplant 2009

58 Diğer.. FGF-23 ve Klotho Bone-Morphogenic Protein-7, Smad6 Osteokalsin Osteoprotegerin Fetuin-A Vitamin K Magnezyum Östrojen!! Demir!!

59 Vitamin K: Kırıktan Korur ve Vasküler Kalsifikasyon gelişmesini engeller Vitamin K Kemik yapım-yıkım-mineralizasyonunda KIRIK RİSKİNİ AZALTIR Atherosklezun gelişimini engellemede Apopitozda Kalsifikasyonu engellemede Antiinflamatuar etki K vitamini; Matriks GIa protein karboksilasyonunda Osteokalsin karboksilasyonunda önemli rol oynar. Bu iki faktör vasküler kalsifikasyonun en önemli inhibitörlerindendir. Brunning N et al. Eur Heart J 2011

60 53 hemodiyaliz hastası, 50 kontrol Hemodiyaliz hastalarında; dephosphorylated-uncarboxylated MGP 4.5 kat uncarboxylated osteocalcin 8.4 kat sağlıklı kontrollere oranla daha yüksek saptanmıştır Vitamin K tedavisi ile her 2 inde de anlamlı düşme tespit edilmiştir.

61 Vita-VASC study

62 Arterlerimizde Kemik-Kalsiyum Taşı? Vasküler Kemikleşme? Hiperfosfatemi diyet ve diyaliz ile kontrol altına alınması mümkün olmayabilir DİYALİZ SÜRESİ UZATILMALI Mevcut bilgiler ışığında fosfor bağlayıcı ajanlar arasında etkinlik ve uzun dönem prognoz açısından bir farklılık yoktur.ancak Hipoparatiroidizm, Hiperkalsemi, Kalsifikasyon durumlarında kalsiyum içerikli olmayan fosfor bağlayıcılar tercih edilmeli Kalsiyum içerikli fosfor bağlayıcı ajanların dozu <1-2 gr/gün Düşük kalsiyumlu diyalizat kullanılması (1.25 mmol/l) Kırık riski ve kardiyovasküler hikayesi olanlarda kalsiyum içerikli olmayan fosfor bağlayıcılar tercih edilmeli Vitamin D analogları ve kalsimimetikler gerektiğinde-gereken dozda!!...kombinasyon!!!

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN

D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN D VİTAMİNİ STEROLLERİNİN VE KALSİMİMETİKLERİN KULLANIMI DR.AHMET UĞ UR YALÇIN Ha asta (%) 100 75 50 METABOLIK KEMIK HASTALıĞı KBY HASTALARıNıN ÇOĞUNDA VARDıR. KBH evre 3 ve 4 (n=282) Hemodiyaliz (n=173)

Detaylı

Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması. Dr. Hüseyin DEMİRCİ. Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD

Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması. Dr. Hüseyin DEMİRCİ. Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD Endokrinolog için Renal Kemik Hastalığı (Renal Osteodistrofi) Olgu Tartışması Dr. Hüseyin DEMİRCİ Kırıkkale ÜTF, Endokrinoloji BD Renal Osteodistrofi (ROD) Kronik böbrek hastalığında görülen, farklı kemik

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

Yoğun Bir Temponun Ardından...

Yoğun Bir Temponun Ardından... 4 8 9 Yıl 14, Sayı:48-49, 1 Mayıs 213 1 Ekim 213 8. ULUSLARARASI NEFROLOJİ TARİHİ DERNEĞİ (IAHN) KONGRESİ Anadolu Böbrek Vakfı Bu Yıl Büyük Bir Atılım içine Girdi 11-14 Eylül 214 tarihleri arasında Antik

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI Dr. Zeki TONBUL Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak SUNU PLANI Antiagregan ilaçlar Genel popülasyonda antiagregan tedavi Diyaliz hastalarında

Detaylı

Sekonder ve Tersiyer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Sekonder ve Tersiyer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar Sekonder ve Tersiyer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar Doç. Dr. Mehmet Uludağ Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 24-27

Detaylı

KDIGO KRONİK BÖBREK HASTALIĞI - MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI (KBH-MKB) TANI, DEĞERLENDİRME, ÖNLEME VE TEDAVİ KLİNİK UYGULAMA KILAVUZU

KDIGO KRONİK BÖBREK HASTALIĞI - MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI (KBH-MKB) TANI, DEĞERLENDİRME, ÖNLEME VE TEDAVİ KLİNİK UYGULAMA KILAVUZU KDIGO KRONİK BÖBREK HASTALIĞI - MİNERAL VE KEMİK BOZUKLUKLARI (KBH-MKB) TANI, DEĞERLENDİRME, ÖNLEME VE TEDAVİ KLİNİK UYGULAMA KILAVUZU ÖZET Taslak Yayın Versiyonu 25 Haziran 2009 UYARI KISIM 1: KLİNİK

Detaylı

RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA KALSİTRİOLÜN POSTRENAL TRANSPLANT DÖNEMDE KEMİK DANSİTOMETRESİ VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA KALSİTRİOLÜN POSTRENAL TRANSPLANT DÖNEMDE KEMİK DANSİTOMETRESİ VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA KALSİTRİOLÜN POSTRENAL TRANSPLANT DÖNEMDE KEMİK DANSİTOMETRESİ VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ

Detaylı

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ Prof. Dr. H.Zeki TONBUL Necmettin Erbakan Üniv. Meram Tıp Fak. Doç. Dr. Lütfullah ALTINTEPE Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi SORU -1 KBH olan 36 yaşındaki erkek bir hastada

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI ASEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİ VAKALARINDA HASTALIK SEYRİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER Uzmanlık Tezi Dr. Semra AYTÜRK Ankara / 2005 BAŞKENT

Detaylı

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 2 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 2 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe III III KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 2 YIL 2012 Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe Editör A.Lütfullah Orhan Rabia Terzi Editör

Detaylı

Hemodiyalizde su ve diyalizat. Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Hemodiyalizde su ve diyalizat. Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyalizde su ve diyalizat Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı TND Kış Okulu, Erzurum 2014 Hemodiyaliz hastalarında su ve diyalizat Hemodiyaliz işleminde, şehir suyunun

Detaylı

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri

D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 398 JCEI / Kıdır. D Vitamininin kardiyovasküler ve metabolik etkileri 2013; 4 (3): 398-404 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0314 DERLEME / REVIEW ARTICLE

Detaylı

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY Ender Hur 1, Melih Özışık 2, Cihan Ural 2, Gürsel Yıldız 3, Kemal Magden 1, Sennur Budak Kose 4, Furuzan Köktürk 5, M. Çağatay

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D 25 (OH) Vitamin D in Patients with Chronic Kidney Disease, and Dialysis Patients

Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D 25 (OH) Vitamin D in Patients with Chronic Kidney Disease, and Dialysis Patients doi: 10.5262/tndt.2012.1003.02 Derleme/Review Kronik Böbrek Hastalarında ve 25 (OH) Vitamin D in Patients with Chronic Kidney Disease, and Dialysis Patients Öz Vitamin D nin kalsiyum hemostazının yanı

Detaylı

Sayın Meslektaşlarım, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları

Sayın Meslektaşlarım, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları 3 Yıl:, Sayı: -3, Temmuz - Ocak Ayla San Değerli Meslektaşlarım, Yeni yılınızı en iyi dileklerimle kutluyor, yılının dünyamıza ve ülkemize barış ve huzur getirmesi dileği ile sağlık, mutluluk ve başarılarla

Detaylı

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon?

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Savaş SİPAHİ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi KRONĠK BÖBREK HASTALIĞI-EVRELEME Evre Tanım GFH (ml/dk/1.73 m 2 ) 1 Böbrek hasarı 90 (Normal veya artmış GFH ile birlikte)

Detaylı

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi?

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Dr. Abdülkadir Ünsal ġiģli Hamidiye Etfal Eğitim AraĢtırma Hastanesi 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya 2013

Detaylı

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ

KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ TC ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KOAH DA VİTAMİN D NİN ROLÜ Dr. Müjde CİĞERLİ OCAK UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ali KOCABAŞ ADANA2012 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D : öneminin yeniden anlaşılması

Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D : öneminin yeniden anlaşılması Kronik Böbrek Hastalarında ve Diyaliz Hastalarında 25 (OH) Vitamin D : öneminin yeniden anlaşılması Prof. Dr. Hülya Taşkapan İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Nefroloji rehberlerinde

Detaylı

HİPOFOSFATEMİ. Vücutta Fosfat

HİPOFOSFATEMİ. Vücutta Fosfat HİPOFOSFATEMİ Hipofosfatemi fosfat seviyesinin 2,5 mg/dl den az olmasına denir. Fosfat hücresel süreçte önemli bir role sahiptir. İskelet sisteminin ve kemik yapının önemli bir komponentidir. Fosfat DNA

Detaylı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Postgrad Med J 2012;88:160e166 Renal replasman tedavisine başlama periyoduna göre Tip 1 DM hastalarında yaşam süresi

Detaylı

Diyaliz Hastasında Anemi Tedavisi. Dr. Mehmet KOÇ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Hastasında Anemi Tedavisi. Dr. Mehmet KOÇ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Hastasında Anemi Tedavisi Dr. Mehmet KOÇ Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Kronik Böbrek Hastalığında Anemi Tanımı Hb < 12 gr/dl (kadınlarda) Hb < 13.5 gr/dl (erkeklerde)

Detaylı

Metabolik Kemik Hastalıkları

Metabolik Kemik Hastalıkları Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Metabolik Kemik Hastalıkları Editör Prof. Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı Editör Prof. Dr. Dilek GOGAS YAVUZ METABOLİK KEMİK HASTALIKLARI Editör Dr. Tümay SÖZEN Yardımcı

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Böbrek Yetmezliği -Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-günler

Detaylı

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi 238 Derleme Review Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi Management of diabetes in cardiac diseases Serhat Işık, Tuncay Delibaşı, Dilek Berker, Yusuf Aydın, Serdar Güler Ankara Numune Eğitim ve Araştırma

Detaylı

HİPOKALSEMİ. İyonize kalsiyum (Zeisler metodu) = ((6.25 X (total kalsiyum) - ((total protein) X 3/8)) / ((total protein) + 6.5)

HİPOKALSEMİ. İyonize kalsiyum (Zeisler metodu) = ((6.25 X (total kalsiyum) - ((total protein) X 3/8)) / ((total protein) + 6.5) HİPOKALSEMİ Hastaneye yatırılan hastalarda hipokalsemi ile sık karşılaşılır. Klinikte, asemptomatikten hayati tehdit eden durumlara büyük değişiklikler görülebilir. Erişkin bir insan vücudunda çoğu (>%99)

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı