YATIRIM TEŞVİK REHBERİ. Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIM TEŞVİK REHBERİ. Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT"

Transkript

1 YATIRIM TEŞVİK REHBERİ Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT

2

3 Hazırlayanlar: Semih DEMİRTOKA - Proje ve İş Geliştirme Birimi Emrah ORAL - Proje ve İş Geliştirme Birimi (Sivas YDO) Nimet TAHTASAKAL - Kurumsal Yönetim Birimi Fuat PARLAK - Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi KAYSERİ - SİVAS - YOZGAT

4

5 İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE DEKİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ A. Teşvik Sisteminin Çerçevesi 3 B. Yatırım Teşvik Sisteminde Bölge Kavramı 4 C. Yatırım Teşvik Sisteminde Destek Unsurları 5 2. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE ANA BİLEŞENLER A. Genel Teşvik Sistemi 8 B. Bölgesel Teşvik Sistemi 9 C. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi 11 D. Stratejik Yatırımların Teşviki Sistemi TEŞVİK BELGESİ MÜRACAAT KOŞULLARI A. Kimler Yatırım Teşvik Belgesine Müracaat Edebilir? 17 B. Yatırım Teşvik Belgesine Müracaat İçin Gerekli Evraklar 17 C. Nerelere Müracaat Yapılabilir? YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE TR72 BÖLGESİ A. Yatırım Teşvik Sistemi ve Kayseri 21 B. Yatırım Teşvik Sistemi ve Sivas 24 C. Yatırım Teşviki Sistemi ve Yozgat YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ ÖRNEĞİ A. Bölgesel Teşviki Sistemi Örneği 31 B. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi Örneği 32 C. Stratejik Yatırımların Teşviki Sistemi Örneği 33

6 Not: Bu rehberde yer alan bilgiler, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar a göre hazırlanmış olup, karar yürürlükte olduğu sürece geçerlidir. Rehberde açıklanan konular kapsamında güncel son bilgi için Ajans veya Ekonomi Bakanlığı yetkililerine başvurulması gerekmektedir.

7 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Kamuoyunda Yeni Teşvik Yasası olarak bilinen 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulamaya konulan dördüncü teşvik sistemi olup illerin sosyoekonomik şartları gözetilerek ve önceki uygulamalar analiz edilerek hazırlanmıştır. Yatırımların, ekonomik ve sosyal açıdan göreceli olarak daha az gelişmiş illere yönlendirilerek bu illerde istihdamın artırılması, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve cari açıkla mücadele amacıyla, yatırımlardaki devlet katkısının artırılması bağlamında, bazıları yeni getirilen, bazıları ise iyileştirilen teşvik unsurları bulunmaktadır. Yeni Teşvik sistemi dört bacaklı olup, genel teşvik uygulaması, bölgesel teşvik uygulaması, büyük ölçekli yatırımlar ve stratejik yatırımlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat dörtlüsünün bir bütün halinde sağlaması gereken yatırımların yolunun açılması amacıyla, Yeni Teşvik Sistemi kapsamında, Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, faiz desteği, yatırım desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği bulunmaktadır. Yeni teşvik sistemi ile birlikte Kalkınma Ajanslarına yerel birim olarak yatırım teşvik belgesi düzenleme ve yatırımların gerçekleşme durumlarını izleme görevi verilmiştir. Yeni teşvik sisteminden yatırımcılarımızın daha iyi faydalanmaları için Yatırım Teşvik Rehberi ni hazırlamış bulunuyor ve yeni teşvik sisteminin bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz. 1

8 1. Bölüm 1. Bölüm VERGİ İNDİRİMİ KDV İSTİSNASI

9 T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE DEKİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ A. TEŞVİK SİSTEMİNİN ÇERÇEVESİ Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Bakanlar Kurulu tarafından yeni teşvik paketine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu teşvik kararnamesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2012/1) Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış bulunmaktadır. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgesi, tasarrufları yatırıma yönlendirmek amacıyla katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslararası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi adına verilen bir belgedir. Bu kapsamda yatırımcı direkt nakit destek yerine; gümrük vergisi muafiyeti, katma değer vergisi istisnası, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi ve yatırım yeri tahsisi gibi teşvik araçlarıyla desteklenir. Teşvik; belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen maddi veya manevi destek, yardım ve özendirmeler olarak tanımlanmakta olup, amaçlarını kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve istihdamın artırılması, Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması, Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi. 3

10 B. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE BÖLGE KAVRAMI Yatırım Teşvik Programının uygulanması amacıyla bölgeler, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri (Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Endeksi-SEGE 2011) dikkate alınarak 6 bölgeye ayrılmıştır. Aşağıdaki bölge haritası ve iller tablosu bu sınıflandırılmış bölgeleri göstermektedir. SEGE BÖLGE Birinci Bölge İlleri İkinci Bölge İlleri Üçüncü Bölge İlleri Dördüncü Bölge İlleri Beşinci Bölge İlleri Altıncı Bölge İlleri Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari Muğla KAYSERİ Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa Malatya Tokat Şırnak Nevşehir Tunceli Van Rize YOZGAT SİVAS 8 İl 13 İl 12 İl 17 İl 16 İl 15 İl 4

11 T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ C. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK UNSURLARI 1. Katma Değer Vergisi İstisnası Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve ekipman için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından ithal edilecek yatırım malı, makine, teçhizat ve ekipman için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. 3. Vergi İndirimi Gelir veya kurumlar vergisi, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar söz konusu bölge için geçerli oran kadar indirimli olarak uygulanır. 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. 5. Gelir Vergisi Stopajı Desteği Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinde öngörülür. 6. Sigorta Primi Desteği Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinde öngörülür. 7. Faiz Desteği Faiz Desteği, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, Yatırım Teşvik Belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70 ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kar payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. 8. Yatırım Yeri Tahsisi Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 4706 Sayılı Kanun un Ek-3 maddesi gereğince, Maliye Bakanlığı tarafından yatırım yeri tahsisi uygun görülen araziler, uygun şartları taşıyan yatırımcılara kullandırılabilir. 9. Katma Değer Vergisi İadesi Sabit yatırım tutarı 500 Milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen katma değer vergisinin iade edilmesidir. 5

12 2. Bölüm

13 YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE ANA BİLEŞENLER 01 Ocak 2012 tarihinde uygulamaya geçen yeni yatırım teşvik sistemi 4 ana bileşenden oluşmaktadır: Genel Teşvik Sistemi Bölgesel Teşvik Sistemi Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi Stratejik Yatırımların Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemi kapsamında verilen destek unsurları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: Destek Unsurları Genel Teşvik Sistemi Bölgesel Teşvik Sistemi Büyük Ölçekli Yatırımların Teşvik Sistemi Stratejik Yatırımların Teşvik Sistemi Katma Değer Vergisi İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği * Sigorta Primi Desteği * Faiz Desteği ** Yatırım Yeri Tahsisi Katma Değer Vergisi İadesi * Sadece 6ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgesinde öngörülür. ** 3, 4, 5 ve 6 ncı bölgelerde Bölgesel Teşvik Sistemi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgesinde öngörülür. 7

14 A. GENEL TEŞVİK SİSTEMİ Bölge ayrımı yapılmaksızın; teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan ve belirlenen asgari sabit yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımların, KDV İstisnası ve Gümrük Muafiyeti ile desteklenmektedir. Yatırımın 6. bölgede yapılması halinde ise, yeni bir uygulama olarak asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği sağlanacaktır. Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1. ve 2. Bölgelerde 1 Milyon TL, 3, 4, 5 ve 6. Bölgelerde ise 500 bin TL olması gerekmektedir. Gümrük Vergisi Muhafiyeti Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede) KDV İstisnası GENEL TEŞVİK SİSTEMİ Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için) 8

15 T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ B. BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ Her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ölçek ekonomileri doğrultusunda belirlenir ve desteklerin yoğunluğu bölgenin gelişmişlik seviyesine bağlı olarak ayrılır. Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1. ve 2. Bölgelerde 1 Milyon TL, 3, 4, 5 ve 6. Bölgelerde ise 500 bin TL olması gerekmektedir. Bölgesel Yatırım Teşvik Programı kapsamındaki destek unsurlarının şart ve oranları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: tarihine kadar itibariyle tarihine kadar itibariyle BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ BÖLGELER DESTEK UNSURLARI I II III IV V VI Katma Değer Vergisi İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR Yatırıma Katkı OSB Dışı Oranı (%) OSB İçi Vergi indirim OSB Dışı oranı (%)* OSB İçi Vergi İndirimi Yatırıma Katkı OSB Dışı Oranı (%) OSB İçi Vergi indirim OSB Dışı oranı (%)* OSB İçi OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl Destek Süresi OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl Yatırıma Katkı OSB Dışı Limitsiz Sigorta Primi Oranı (%) OSB İçi Limitsiz Limitsiz İşveren Hissesi Desteği OSB Dışı yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl Destek Süresi OSB İçi yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 9 yıl Yatırıma Katkı OSB Dışı Oranı (%) OSB İçi Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR Faiz Desteği Türk Lirası 3 puan 4 puan 5 puan 7 puan YOK YOK Döviz 1 puan 1 puan 2 puan 2 puan Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgedeki Yatırımlarda) Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgedeki Yatırımlarda) OSB: Organize Sanayi Bölgesi * Kurumlar veya gelir vergisi belirtilmektedir. 9

16 Aşağıda belirtilen öncelikli yatırım konuları 5. bölgede uygulanan teşvik sisteminden faydalanabilir (6. Bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteğini alır); 1. Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları. 2. Madencilik yatırımları. 3. Demiryolu ve denizyolu taşımacılığı yatırımları Milyon TL asgari yatırım tutarı, spesifik ilaç yatırımları ile savunma sanayi yatırımları. 5. Otomotiv, uzay veya savunma sanayi için yapılan test tesisleri, rüzgar tüneli ve benzeri yatırımlar. 6. Asgari m 2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları. 7. Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitimi yatırımları. 8. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenecek AR-GE projeleri ile geliştirilecek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar. Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği Gümrük Vergisi Muhafiyeti Gelir Vergisi Stopajı (6. Bölgede) KDV İstisnası BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede) 10

17 T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ C. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ SİSTEMİ Aşağıdaki tabloda yer alan 12 yatırım kategorisi, Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Programı tedbirleri ile desteklenir: No Yatırım Konuları Asgari Yatırım Tutarı (Milyon TL) 1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları 4-a Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları b Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 50 5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 7 Elektronik Sanayi Yatırımları 8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 9 İlaç Üretimi Yatırımları Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları 11 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dâhil) İmalatı Yatırımları 12 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar 11

18 Büyük Ölçekli Yatırımların Teşvik Programı kapsamındaki destek unsurlarının şart ve oranları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir: BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ SİSTEMİ BÖLGELER DESTEK UNSURLARI I II III IV V VI Katma Değer Vergisi İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR Vergi İndirimi tarihine kadar itibariyle Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi indirim oranı (%)* Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi indirim oranı (%)* OSB Dışı OSB İçi OSB Dışı OSB İçi OSB Dışı OSB İçi OSB Dışı OSB İçi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği tarihine kadar itibariyle Destek Süresi Yatırıma Katkı Oranı (%) Destek Süresi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl OSB Dışı Limitsiz OSB İçi Limitsiz Limitsiz OSB Dışı yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl OSB İçi yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 9 yıl OSB Dışı OSB İçi Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgedeki Yatırımlarda) 10 yıl (Sadece 6. Bölgedeki Yatırımlarda) OSB: Organize Sanayi Bölgesi * Kurumlar veya gelir vergisi belirtilmektedir. 12

19 T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırımların Teşvikleri kapsamında vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölge desteklerinden yararlanacak yatırımlar aşağıdadır; 1. Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak yatırımlar, 2. Aynı sektörde faaliyet gösteren en az 5 gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilen ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak yatırımlar. Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Gümrük Vergisi Muhafiyeti KDV İstisnası BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİK SİSTEMİ Gelir Vergisi Stopajı (6. Bölgede) Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede) D. STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ SİSTEMİ 1. Bu sistem ile; Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES / Maliyette Etkinlik-İhracatta Rekabet-Tedarikte Güvenlik) temelinde cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malların ve ürünlerin üretimine imkan verecek yatırımların, 2. Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırma potansiyeline sahip, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yatırımların teşvik edilmesi planlanmaktadır. 3. Yapılan müracaatlar, Bakanlıkça oluşturulan komisyonca değerlendirilerek, uygun görülen yatırımlar için bölge ayrımı yapmaksızın Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenir. 13

20 Aşağıdaki kriterlerin tamamını birlikte sağlayan yatırımlar Stratejik Yatırım Teşvik Programı çerçevesinde desteklenmektedir: 1. Asgari yatırım tutarının 50 Milyon TL olması, 2. Üretimi yapılacak söz konusu malın yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması, 3. Yatırımla sağlanacak asgari katma değerin asgari %40 olması (Bu şart, rafine edilmiş petrol üretim yatırımları ve petrokimya üretim yatırımları için geçerli değildir), 4. Son bir yıllık dönemde üretilecek eşyalar için en az 50 Milyon $ ithalat miktarının olması (Bu şart, hiçbir yerli üretim ile mal için geçerli değildir). Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği Vergi İndirimi Gümrük Vergisi Muhafiyeti KDV İstisnası STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİK SİSTEMİ KDV İadesi (500 milyon TL üzeri yatırımlar için inşaat harcamalarında Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede) Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede) 14

21 T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİK SİSTEMİ DESTEK UNSURLARI Katma Değer Vergisi İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti BÖLGELER I II III IV V VI VAR VAR Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırıma Katkı Oranı (%) 50 Vergi indirim oranı (%)* 90 Destek Süresi Yatırım Yeri Tahsisi 7 Yıl (6. Bölge için 10 yıl) VAR Faiz Desteği Türk Lirası Döviz 5 Puan 2 Puan Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği Katma Değer Vergisi İadesi 10 Yıl (Sadece 6. Bölgedeki Yatırımlarda) 10 Yıl (Sadece 6. Bölgedeki Yatırımlarda) VAR (500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için bina ve inşaat harcamaları) 15

22 3. Bölüm

23 TEŞVİK BELGESİ MÜRACAAT KOŞULLARI A. KİMLER YATIRIM TEŞVİK BELGESİNE MÜRACAAT EDEBİLİR? 1. Gerçek kişiler, 2. Adi ortaklıklar, 3. Sermaye şirketleri, kooperatifler ve iş ortaklıkları, 4. Dernekler ve vakıflar, 5. Kamu kurum ve kuruluşları, 6. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 7. Yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye deki şubeleri, 8. Türk Ticaret Kanunu na göre kurulmuş yabancı sermayeli şirketler. B. YATIRIM TEŞVİK BELGESİNE MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 1. Müracaat dilekçesi, 2. Noter tasdikli imza sirküleri, 3. Tebliğ ekindeki örneğe uygun Yatırım Bilgi Formu, TL müracaat bedelinin ödendiğine dair makbuzun ikinci nüshası ( bu bedel hiçbir şekilde iade edilmez), 5. Firmanın son durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti, 6. Sosyal Güvenlik Kurumu ndan alınacak, prim borcu olmadığına dair temiz kağıdı, 7. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği eki yatırımlar için ÇED Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir Kararı, 17

24 8. Yatırımın karakteristiğine bağlı olarak istenebilecek diğer belgeler (EPDK Lisans tarihi ve numarası, Maden İşletme Ruhsatı ve İşletme İzni, Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletme Belgesi, Lojistik yatırımları için L2 belgesi gibi), 9. Yatırım yapılacak taşınmaza ilişkin tapu belgesi veya kira sözleşmesi. C. NERELERE MÜRACAAT YAPILABİLİR? Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi için ana müracaat merci T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü dür. Aşağıda belirtilen şartları sağlaması durumunda yatırımcı firma tercihine bağlı olarak Yerel Birim olarak tanımlanan Kalkınma Ajansları, Sanayi Odaları ve Bakanlıkça görevlendirilecek diğer odalara da müracaat edebilir. 1. Genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, 2. Yatırım tutarı 10 Milyon TL yi aşmayan, 3. Aşağıdaki tabloda belirtilen yatırım konuları arasında olan. YEREL BİRİMLERCE YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENEBİLECEK SEKTÖR VE KONULAR TABLOSU US 97 KODU YATIRIM KONULARI 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı 17 Tekstil ürünleri imalatı (Yün ipliği hariç olmak üzere, tekstil elyafının hazırlanması ve eğirilmesi konusunda sadece modernizasyon yatırımları ve halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş ile çuval hariç olmak üzere tekstil dokumacılığı konusunda sadece modernizasyon yatırımları) 18 Giyim eşyası imalatı 19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); hasır ve buna benzer, örülerek yapılan maddelerin imalatı 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 23 Rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı (Madencilik yatırımları hariç) 24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 25 Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 26 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı 18

25 T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ 27 Ana metal sanayi (2710 demir çelik ana sanayi hariç) 28 Metal eşya sanayi 29 B.y.s. makine ve teçhizat imalatı 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 31 B.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatı 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 33 Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı 34 Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı 35 Diğer ulaşım araçlarının imalatı (Gemi ve yat inşa yatırımları hariç) 36 Mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat 37 Ürün paketleme hizmeti yatırımları 38 Belediye ve il özel idarelerinin hizmet ve altyapı yatırımları 19

26 4. Bölüm

27 YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE TR72 BÖLGESİ A. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE KAYSERİ KAYSERİ İLİNDE DESTEKLENEN YATIRIM TEŞVİKLERİ Teşvik Bölgesi Asgari Yatırım Tutarı Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları 2. Bölge TL 1. KDV Muafiyeti 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti 1. KDV Muafiyeti 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi KAYSERİ İLİNDEKİ YATIRIM TEŞVİK ORANLARI VE SÜRELERİ DESTEK UNSURLARI Bölgesel Teşvik Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar Katma Değer Vergisi İstisnası VAR VAR VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR Vergi İndirimi tarihine kadar itibariyle Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi indirim oranı (%)* Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi indirim oranı (%)* OSB Dışı OSB İçi OSB Dışı OSB İçi OSB Dışı OSB İçi OSB Dışı OSB İçi Yatırıma Katkı Oranı (%): % 50 Vergi indirim oranı (%)*: %90 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği tarihine kadar OSB Dışı 3 yıl 3 yıl Destek Süresi OSB İçi 5 yıl 5 yıl Yatırıma OSB Dışı yıl 21

28 itibariyle Katkı Oranı (%) Destek Süresi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB İçi 20 8 OSB Dışı OSB İçi 3 yıl 3 yıl OSB Dışı 15 5 OSB İçi 20 8 Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR Faiz Desteği YOK YOK VAR TL Cinsi Kredi: 5 Puan Döviz Cinsi Kredi: 2 Puan Katma Değer Vergisi İadesi YOK YOK VAR OSB: Organize Sanayi Bölgesi * Kurumlar veya gelir vergisi belirtilmektedir. BÖLGESEL TEŞVİKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Sabit Yatırım Tutarı Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere 1 Milyon TL entegre hayvancılık yatırımları* Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi 1 Milyon TL dâhil) 3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı** 2 Milyon TL 4 17 Tekstil ürünleri imalatı*** Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL 9 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 3 Milyon TL Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 Milyon TL (2693.2, , , , ) Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) 3 Milyon TL 3 Milyon TL 22

29 T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ , 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 3 Milyon TL Metal eşya 3 Milyon TL Makine ve teçhizat imalatı 3 Milyon TL Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 3 Milyon TL Elektrikli makine ve cihazları imalatı 3 Milyon TL Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi , , , , Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) Oteller 3 Milyon TL 1 Milyon TL Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 3 Milyon TL 3 Milyon TL 3 yıldız ve üzeri Öğrenci yurtları 100 öğrenci Soğuk hava deposu hizmetleri metrekare Lisanslı depoculuk 2 Milyon TL (809 hariç) 46 Huzurevi: 100 kişi , , Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) Hastane yatırımı, huzurevi 1 Milyon TL Hastane: 1 Milyon TL 47 Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil 1 Milyon TL 48 Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 1 Milyon TL 50 Seracılık 40 dekar *Entegre hayvancılık yatırımlarında; - 1 inci ve 2 nci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz). - 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz). **6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuruyemiş, turşu, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz. ***Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır. 23

30 B. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE SİVAS SİVAS İLİNDE DESTEKLENEN YATIRIM TEŞVİKLERİ Teşvik Bölgesi Asgari Yatırım Tutarı Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları 4. Bölge TL 1. KDV Muafiyeti 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti 1. KDV Muafiyeti 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti 3. Vergi İndirimi 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 5. Yatırım Yeri Tahsisi 6. Faiz Desteği SİVAS İLİNDEKİ YATIRIM TEŞVİK ORANLARI VE SÜRELERİ DESTEK UNSURLARI Bölgesel Teşvik Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar Katma Değer Vergisi İstisnası VAR VAR VAR Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR Vergi İndirimi tarihine kadar itibariyle Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi indirim oranı (%)* Yatırıma Katkı Oranı (%) Vergi indirim oranı (%)* OSB Dışı OSB İçi OSB Dışı OSB İçi OSB Dışı OSB İçi OSB Dışı OSB İçi Yatırıma Katkı Oranı (%): % 50 Vergi indirim oranı (%)*: %90 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği tarihine kadar Destek Süresi Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı 6 yıl 6 yıl OSB İçi 7 yıl 7 yıl OSB Dışı OSB İçi yıl Destek OSB Dışı 5 yıl 5 yıl 24

31 T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ Süresi OSB İçi 6 yıl 6 yıl Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB Dışı OSB İçi Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR Faiz Desteği Azami Tutar: TL TL Cinsi Kredi: 4 Puan Döviz Cinsi Kredi: 1 Puan YOK VAR TL Cinsi Kredi: 5 Puan Döviz Cinsi Kredi: 2 Puan Katma Değer Vergisi İadesi YOK YOK VAR OSB: Organize Sanayi Bölgesi * Kurumlar veya gelir vergisi belirtilmektedir. BÖLGESEL SEKTÖRLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Sabit Yatırım Tutarı Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere 500 Bin TL entegre hayvancılık yatırımları* Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dâhil) 500 Bin TL 3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı** 1 Milyon TL 4 17 Tekstil ürünleri imalatı*** Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 1 Milyon TL 5 18 Giyim eşyası imalatı 1 Milyon TL'nin üzerindeki tevsi ve modernizasyon yatırımları 9 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 1 Milyon TL Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 Milyon TL (2693.2, , , , ) Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) 1 Milyon TL 1 Milyon TL 25

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Merkezi yönetim tarafından hazırlanan son yatırım teşvik paketi, 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda

Detaylı

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1. YATIRIM TEŞVİKLERİ VE MALİ DESTEKLER REHBERİ 2012 İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.3 Büyük Ölçekli Yatırımlar...

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 96 T.C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI H em eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem de bölge içinde yer alan illerin zaman içinde gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması nedeniyle teşvik sisteminin

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR www.ahika.gov.tr Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 0 1 Önsöz D evletlerin doğrudan üretim faaliyetlerinden ziyade piyasalarda denetleyici ve düzenleyici bir rol alması ve dünya

Detaylı

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GENEL AÇIKLAMA 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşvik uygulamalarında yeni

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 Sunuş Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı EK-1 YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 212/335 Bakanlar Kurulu; 19.6.212 tarih ve 232 sayılı R.G. Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Mardin Yatırım Destek Ofisi İçindekiler A) Yeni Teşvik Sistemi 1. Yeni Teşvik Sistemi 2. Yatırım Teşvik Belgesi 3. Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Haritası 4. Sosyo-ekonomik

Detaylı

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.)

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) 2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) Karar Sayısı : 2012/3305 Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ 2012-2013 -2014 YENİ YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI ile KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ ve KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. 158 SORU VE CEVAP

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 19.07.2012 Konu: Yeni Teşvik Paketi hk. SİRKÜLER NO: 2012/25 Yeni teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi 19 Haziran 2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmî

Detaylı

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi Alper KAYA Uzman Eylül 2013 İÇİNDEKİLER 1- EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN DESTEKLER

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI ÖĞR. GÖR. HAKAN ERYÜZLÜ GÜNCELLEME: HAZİRAN 2014 0 ÖN BİLGİ Bu rapor, Avrupa Birliği müzakere sürecinde olan Türkiye nin süreç içerisinde planlanan kalkınma hamlelerine ulaşılabilmesi

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI Mehmet Emin KAYA Ekonomist - S.M. Mali Müşavir 12 Aralık 2014 Ankara Crown Plaza 04.06.1986 tarihli 3213 sayılı MADEN KANUNU Maden teşvik tedbirleri: Madencilik faaliyetleri

Detaylı

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemi A-Bölgesel Teşvik Sistemi B-Büyük Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi C- Ar-Ge ve Çevre Yatırımları D- Taşınma halinde uygulanan destekler 2 Niçin

Detaylı

AYDIN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ ŞUBAT 2015

AYDIN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ ŞUBAT 2015 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ AYDIN İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ ŞUBAT 2015 İÇİNDEKİLER TARIMSAL YAPI... 3 GENEL BİLGİLER... 4

Detaylı

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj Ekonomi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 1 Sayı: 1 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat

Detaylı

MUĞLA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ ŞUBAT 2015 1

MUĞLA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ ŞUBAT 2015 1 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI TARIMSAL YATIRIMCI DANIŞMA OFİSİ MUĞLA İLİ TARIMSAL YATIRIM REHBERİ ŞUBAT 2015 1 İÇİNDEKİLER TARIMSAL YAPI... 3 GENEL BİLGİLER...

Detaylı

KDZ. EREĞLİ DE YASSI ÇELİĞE DAYALI YAN SANAYİ YATIRIMLARININ OLUŞTURULMASI

KDZ. EREĞLİ DE YASSI ÇELİĞE DAYALI YAN SANAYİ YATIRIMLARININ OLUŞTURULMASI KDZ. EREĞLİ DE YASSI ÇELİĞE DAYALI YAN SANAYİ YATIRIMLARININ OLUŞTURULMASI ŞUBAT 2013 İÇİNDEKİLER 1. ERDEMİR TANITIMI... 3 2. TÜRK ÇELİK SEKTÖRÜ... 4 3. TÜRKİYENİN 2023 HEDEFİNDE ÇELİK SEKTÖRÜNÜN ROLÜ...

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ 2011 1 1.YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 4 1.1 Büyük Ölçekli Yatırımlar... 5 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 6 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı