BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ"

Transkript

1 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) GENEL TEŞVİK SİSTEMİ Alaattin ÖZYÜREK Şubat 2015

2 SUNUM PLANI I. BATI AKDENİZ DE TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ II. YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR III. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALARI Genel Teşvikler Bölgesel Uygulamalar Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar

3 SUNUM PLANI IV. YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE ANA TEŞVİK UNSURLARI Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği V.TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR VE TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI

4 BATI AKDENİZ DE TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ Türkiye de yatırım teşviklerinde bölge ve sektör bazlı bir sistemin uygulanmaya başlandığı 1 Temmuz 2012 tarihinden bugüne kadar Antalya, Isparta ve Burdur dan oluşan Batı Akdeniz (TR-61 Bölgesi) yatırım teşviklerinden önemli ölçüde yararlanmıştır. Batı Akdeniz Bölgesi sabit yatırım tutarı bakımından tüm Türkiye de verilen teşviklerin %3,3 ünden yararlanmış, Antalya, Isparta ve Burdur da teşvikler hizmetler sektöründe yoğunlaşmıştır.

5 BATI AKDENİZ DE TEŞVİK BELGELİ TOPLAM SABİT YATIRIM VE TOPLAM İSTİHDAM ANTALYA ISPARTA BURDUR TR-61 TÜRKİYE TOPLAM SABİT YATIRIM (MİLYON TL) TOPLAM İSTİHDAM Batı Akdeniz de 1 Temmuz Haziran 2014 döneminde toplam teşvikli belge sabit yatırım tutarı 6 milyon TL, toplam istihdam ise kişi olmuştur.

6 BATI AKDENİZ DE TEŞVİKLİ YATIRIMLARIN ORANI TR milyon TL, %3 TÜRKİYE milyon TL, %100 Antalya, Isparta ve Burdur dan oluşan TR-61 Bölgesi 6 milyon TL teşvikli yatırım ile toplam teşviklerin %3 ünü almıştır.

7 BATI AKDENİZ DE GENEL TEŞVİK- BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASI KARŞILAŞTIRMASI BELGE ADEDİ SABİT YATIRIM (milyon TL) İSTİHDAM Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları TR-61 Toplam Teşvik Uygulamaları Antalya, Isparta ve Burdur da 1 Temmuz Haziran 2014 döneminde toplam 385 yatırım teşvik belgesinin 286 sı bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında olmuştur. Büyük ölçekli yatırımlar kapsamında belge düzenlenmemiştir.

8 BATI AKDENİZ DE TEŞVİKLERDE YATIRIM CİNSLERİ TEVSİ 20% DİĞER 15% KOMPLE YENİ 65% 1 Temmuz Haziran 2014 döneminde yatırım teşviklerinin büyük bir kısmı komple yeni yatırım kategorisinde gerçekleşmiştir.

9 BATI AKDENİZ DE TEŞVİKLERİN YATIRIM CİNSLERİNE GÖRE DAĞILIMI ANTALYA ISPARTA BURDUR TOPLAM TR-61 KOMPLE YENİ TEVSİ DİĞER TOPLAM Yatırım teşviklerinin büyük bir kısmı komple yeni yatırım kategorisinde gerçekleşmiştir.

10 BATI AKDENİZ DE TEŞVİKLERİN YERLİ-YABANCI DAĞILIMI Yabancı Sermaye Yerli Sermaye Genel Toplam Belge Adedi Yatırım Tutarı (Milyon TL) İstihdam Yerli Sermaye Yabancı Sermaye Temmuz Haziran döneminde Batı Akdeniz de teşvik belgeli 385 yatırımın 17 adedi yabancı sermayeli şirketler tarafından gerçekleştirilmiştir. Yabancı sermayeli teşvik belgeleri ile 257 milyon TL yatırım yapılmış olup, Batı Akdeniz de toplam teşvikli belgeler sabit yatırım tutarına oranı %4 dür.

11 BATI AKDENİZ DE TEŞVİKLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI 1 TEMMUZ HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE SEKTÖREL BAZDA TOPLAM SABİT YATIRIM (MİLYON TL) ENERJİ HİZMETLER İMALAT MADENCİLİK TARIM TOPLAM TR TÜRKİYE Batı Akdeniz de teşvikler hizmetler sektöründe yoğunlaşmıştır. Hizmetler sektöründe verilen Türkiye de tüm teşviklerin yaklaşık %11 i Batı Akdeniz e verilmiştir. Turizmin başkenti olan Antalya bu konuda en önemli etkendir.

12 SUNUM PLANI II. YENİ TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR

13 YENİ YASAL DÜZENLEMELER 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair (RG: 15 Haziran 2012) 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ( RG:19 Haziran 2012) 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (RG:20 Haziran 2012) ULAŞILABİLECEK ADRES:

14 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEREDEN ALINIR? Yatırımların, yeni teşvik sisteminde öngörülen destek unsurlarından yararlanabilmesi için yatırımcı tarafından Ekonomi Bakanlığı na müracaat edilerek Yatırım projesi için Yatırım Teşvik Belgesi alınması gerekmektedir. Ancak, genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan sabit yatırım tutarı 10 milyon TL yi aşmayan Tebliğ ile belirlenen imalat sanayi yatırımları için Kalkınma Ajanslarına veya yetkili Sanayi Odalarına da müracaat edilebilir.

15 TEŞVİK BELGESİNE MÜRACAAT DOKÜMANLARI Müracaat dilekçesi Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi Tebliğ ekindeki örneğe uygun Yatırım Bilgi Formu ve taahhütname Makine ve teçhizat listeleri 400 TL teşvik belgesi müracaat bedelinin Ekonomi Bakanlığı na yatırıldığına dair belge (Kalkınma ajansı veya sanayi odasına yapılacak müracaatlarda bu bedelin 100 TL si ilgili birime yatırılır) Firmanın son durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı veya noterden onaylı örneği

16 TEŞVİK BELGESİNE MÜRACAAT DOKÜMANLARI SGK dan alınacak prim borcuna ilişkin temiz kağıdı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı (Kamu kurum ve kuruluşları hariç) ÇED Yönetmeliği eki yatırımlar için ÇED Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir Kararı veya Karara ilişkin yazı Yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve Tebliğ de belirtilen bilgi ve belgeler (Örnek: EPDK Lisansı veya önlisans, Maden İşletme Ruhsatı, Çevre İzin ve Lisansı, hastane yatırımlarında Sağlık Bakanlığı Ön İzni, turizm yatırımlarında Turizm Yatırım veya Turizm İşletme Belgesi, eğitim yatırımlarında Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenecek Ön İzin Belgesi, imalat sanayi yatırımlarında onaylı Kapasite Raporu)

17 TEŞVİK BELGESİNE MÜRACAAT DOKÜMANLARI Stratejik yatırımlar için Kararnamede öngörülen şartların gerçekleştiğini gösterir sektörel, mali ve teknik analizler ile bu konuda bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu Yatırım yapılacak taşınmaza ilişkin tapu belgesi veya kira sözleşmesi Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Ekonomi Bakanlığınca talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

18 TEŞVİK BELGESİNE MÜRACAAT EDEBİLECEKLER Gerçek kişiler Adi ortaklıklar Sermaye şirketleri, kooperatifler ve iş ortaklıkları Dernekler ve vakıflar Kamu kurum ve kuruluşları (Genel ve bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler, KİT ler ve bağlı kuruluşları) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Yabancı şirketlerin Türkiye deki şubeleri Türk Ticaret Kanunu na göre kurulmuş yabancı sermayeli şirketler

19 ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARLARI Teşvik belgesine müracaat edebilmek için asgari sabit yatırım tutarları 1inci ve 2nci bölgelerde: 1 milyon TL 3üncü, 4üncü, 5inci ve 6ıncı bölgelerde: 500 bin TL dir. Ancak, desteklenecek yatırımlar için Bakanlar Kurulu Kararında daha üst seviyede asgari sabit yatırım tutarı ve/veya asgari kapasite şartları öngörülmüşse, belirtilen şartlar geçerlidir. Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımların teşvik edilebilmesi için, kiralanacak makine teçhizatın asgari 200 bin TL olması yeterlidir.

20 TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEYEN HARCAMALAR Teşvik belgesine müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş yatırım harcamaları Ham madde, ara malı ve işletme malzemesi (Otomobil yatırımları için CKD aksam ve parçaları, gemi ve yat yatırımları için tekne kabuğu hariç) Kullanılmış yerli makine ve teçhizat

21 TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEYEN HARCAMALAR Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları (Sağlık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar, apron veya limanda kullanılan araçlar, madencilik ve hazır beton yatırımlarında kullanılan araçlar hariç) Uçak ve helikopter (Havayolu taşımacılığına yönelik yatırımlar hariç) Sofra ve mutfak eşyası İnşaat malzemeleri

22 SUNUM PLANI III. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALARI Genel Teşvikler Bölgesel Uygulamalar Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar

23 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALARI Genel Teşvik Uygulamasında Teşvik Unsurları Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6 ncı bölge için) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Sadece gemi inşa yatırımları) Bölgesel Teşvik Uygulamasında Teşvik Unsurları Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği (3, 4, 5 ve 6 ıncı bölgeler için) Gelir Vergisi Stopajı ve SGK Prim Desteği (6 ıncı bölge için )

24 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALARI Büyük Ölçekli Yatırımlar Teşviki Uygulamasında Teşvik Unsurları Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Gelir Vergisi Stopajı ve SGK Prim Desteği (6 ıncı bölge için) Stratejik Yatırımlar Teşviki Uygulamasında Teşvik Unsurları Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi Gelir Vergisi Stopajı ve SGK Prim Desteği (6 ıncı bölge için)

25 GENEL TEŞVİK UYGULAMASI Genel Teşvik Uygulamasında Teşvik Unsurları (Türkiye nin tamamında uygulanır) Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6 ncı bölge için) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Sadece gemi inşa yatırımları için) Kararnamede öngörülen asgari tutar/kapasite şartlarını sağlayan yatırımın Yatırım Teşvik belgesine bağlanması halinde, bölge ayrımı gözetmeksizin tüm Türkiye de (Antalya, Isparta ve Burdur dâhil) uygulanacaktır.

26 GENEL TEŞVİK UYGULAMASI Genel Teşvik Uygulaması, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından veya yurt içinden temin edilen yatırım malı makine ve teçhizat için Gümrük Vergisi ve KDV ödenmemesi şeklinde uygulanır. Belge kapsamına alınmayan arazi, arsa, hammadde, ara malı, işletme malzemesi, sofra ve mutfak eşyası, mobilya harcamaları için bu vergiler ödenir.

27 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASI Bölgesel Teşvik Uygulamaları Teşvik Unsurları Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği (3 üncü, 4üncü, 5 inci ve 6 ıncı bölgeler için) Gelir Vergisi Stopajı ve SGK Prim Desteği (Sadece 6 ıncı bölge için) Bölgesel Teşvik Uygulamasından yararlanabilmek için, yatırım yapılacak sektörün, Teşvik Kararnamesinde Bölgesel Yatırımlar Kategorisinde öngörülmüş olması gerekmektedir.

28 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI HARİTASI

29 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (Asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç) 1 milyon 1 milyon 500 bin 500 bin 500 bin 500 bin Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 1 milyon 1 milyon 500 bin 500 bin 500 bin 500 bin Gıda ürünleri ve içecek imalatı (Teşvik edilmeyecek yatırım konuları hariç) 2 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin

30 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8'de belirtilen şartları sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 milyon, diğer yatırım konularında 2 milyon Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 milyon, diğer yatırım konularında 2 milyon Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 milyon, diğer yatırım konularında 1 milyon Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 milyon, diğer yatırım konularında 1 milyon Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 milyon TL, diğer yatırım konularında 1 milyon 500 bin Giyim eşyası imalatı Desteklenme mektedir Desteklenme mektedir 1 milyon TL'nin üzerindeki tevsi ve modernizasyo n yatırımları 1 milyon TL'nin üzerindeki tevsi ve modernizasy on yatırımları 500 bin 500 bin Derinin tabaklanması ve işlenmesi 1 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin 500 bin 500 bin

31 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB'de yapılacak yatırımlar) 1 milyon Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı 1 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin 500 bin 500 bin Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin

32 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 milyon 10 milyon 10 milyon 10 milyon 10 milyon 500 bin Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin

33 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin

34 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı 1 milyon 1 milyon 1 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Patlayıcı madde imalatı 2 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin 500 bin İç ve dış lastik imalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin

35 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç) 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç) 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin

36 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım malzemeleri imalatı Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kaldırım taşı imalatı 4 milyon 3 milyon m 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin

37 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin

38 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Metal eşya 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin

39 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Makine ve teçhizat imalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Sınai kalıp 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin

40 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Elektrikli makine ve cihazları imalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 1 milyon 1 milyon 500 bin 500 bin 500 bin 500 bin

41 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi 1. Bölge Antalya Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 milyon ; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 4 milyon 2. Bölge Isparta Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 milyon ; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 3 milyon 3. Bölge Burdur Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 milyon ; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 2 milyon 4. Bölge Motorlu kara taşıtlarınd a yatırım tutarı 50 milyon ; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 1 milyon 5. Bölge Motorlu kara taşıtlarınd a yatırım tutarı 50 milyon ; motorlu kara taşıtları yan sanayinde yatırım tutarı 1 milyon 6. Bölge 500 bin Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Motosiklet ve bisiklet üretimi 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin

42 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) 4 milyon 3 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin Oteller 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 500 bin

43 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Öğrenci yurtları 100 öğrenci 100 öğrenci 100 öğrenci 100 öğrenci 100 öğrenci 500 bin TL Soğuk hava deposu hizmetleri metrekare metrekare metrekare 500 metrekare 500 metrekare 500 metrekare Lisanslı depoculuk 2 milyon 2 milyon 1 milyon 1 milyon 1 milyon 500 bin

44 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 1 milyon 1 milyon 500 bin 500 bin 500 bin 500 bin Hastane huzurevi yatırımı, Hastane: 1 milyon Huzurevi: 100 kişi Hastane: 1 milyon Huzurevi: 100 kişi Hastane: 500 bin Huzurevi: 100 kişi Hastane: 500 bin Huzurevi: 100 kişi Hastane: 500 bin Huzurevi: 100 kişi 500 bin Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil 1 milyon 1 milyon 500 bin 500 bin 500 bin 500 bin

45 BÖLGESEL TEŞVİK SEKTÖRLERİ VE ASGARİ YATIRIM TUTARI VEYA KAPASİTELER Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge Antalya 2. Bölge Isparta 3. Bölge Burdur 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 1 milyon 1 milyon 500 bin 500 bin 500 bin 500 bin Kömür gazı üretimi (sentez gazı) 50 milyon 50 milyon 50 milyon 50 milyon 50 milyon 500 bin Seracılık 40 dekar 40 dekar 20 dekar 10 dekar 10 dekar 5 dekar

46 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR TEŞVİKİ UYGULAMASI Büyük Ölçekli Yatırımlara Uygulanacak Teşvik Unsurları Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Gelir Vergisi Stopajı ve SGK Prim Desteği (Sadece 6 ıncı bölge için)

47 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR VE ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARLARI SIRA NO YATIRIM KONULARI ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARLARI (MİLYON TL) 1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları: a) Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları b) Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları

48 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR VE ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARLARI SIRA NO YATIRIM KONULARI ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARLARI (MİLYON TL) 5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 50 6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 50 7 Elektronik Sanayi Yatırımları 50 8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 50

49 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR VE ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARLARI SIRA NO YATIRIM KONULARI ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARLARI (MİLYON TL) 9 İlaç Üretimi Yatırımları Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: [Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)] 50

50 STRATEJİK YATIRIMLAR TEŞVİKİ UYGULAMASI Stratejik Yatırımlara Uygulanacak Teşvik Unsurları Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği KDV İadesi Gelir Vergisi Stopajı ve SGK Prim Desteği (Sadece 6 ıncı bölge için) Stratejik yatırımlar, cari açığı azaltmak amacıyla Teşvik Kararnamesi nde öngörülen şartları taşıyan yatırımlar için öngörülmüştür.

51 STRATEJİK YATIRIM KONULARI Türkiye için ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir. Stratejik yatırım sayılabilmek için: Asgari sabit yatırım tutarının ellimilyon Türk Lirasının üzerinde olması Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması Belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının ellimilyon doların üzerinde olması.

52 STRATEJİK YATIRIM KONULARI Stratejik yatırımların tespitinde Türkiye de hiç üretimi olmayan ürünler için 50 milyon dolar ithalat şartı aranmaz. Rafineri ve petrokimya yatırımlarında katma değerin en az yüzde kırk olması şartı uygulanmaz. Stratejik yatırımların tespitini Ekonomi Bakanlığı nda görevli Komisyon yapar. Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar stratejik yatırımlar kapsamında değerlendirilmez.

53 SUNUM PLANI IV. YENİ TEŞVİK SİSTEMİNDE ANA TEŞVİK UNSURLARI Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi Faiz Desteği

54 GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizat üzerinden gümrük vergisi alınmaması suretiyle uygulanır. Otomobil ve hafif ticarî araç yatırımlarında monte edilmemiş haldeki (CKD) aksam ve parçaları, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali de gümrük vergisinden muaftır. Teşvik belgesi kapsamında otobüs, çekici, mobilya, motorbot, kamyon, transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası ithal edilmesi durumunda; bu kalemler yatırım malı makine ve teçhizat olarak değerlendirilmez. Bu kalemlerden gümrük vergisi tahsil edilir.

55 GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ Kullanılmış yerli makine ve teçhizat Yatırım Teşvik Belgesi kapsamına alınmaz, bu sebeple gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamaz. Ancak, Ekonomi Bakanlığı kullanılmış veya yenileştirilmiş yabancı makine ve teçhizatın, kısmen veya komple tesis olarak Yatırım Teşvik Belgesi kapsamına alınmasına izin verebilir. Bakanlık izin verirken arz talep dengesini gözeterek proje bazında işlem tesis eder. Baskı, Basım Matbaa Tekstil, Hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat (yerli veya yabancı) teşvik belgesi kapsamına alınmaz, dolayısıyla gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamaz.

56 KDV İSTİSNASI VE İADESİ KDV istisnası, yatırım teşvik belgesi kapsamına alınan makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimlerinin KDV den istisna edilmesi suretiyle uygulanır. Stratejik yatırımlar kapsamında, sabit yatırım tutarının beşyüzmilyon Türk Lirasını geçmesi durumunda, yatırım malı makine ve teçhizata uygulanan KDV istisnasına ilave olarak, Belge kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilir.

57 FAİZ DESTEĞİ Faiz Desteği, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının bütçe kaynaklarından karşılanması şeklinde uygulanır. Faiz desteğinden yararlanabilmek için yatırımın bölgesel yatırımlar kapsamında olması gerekir.

58 FAİZ DESTEĞİ Bölgesel yatırımlara ilave olarak, tüm bölgelerde yapılacak Stratejik yatırımlar Ar-Ge yatırımları Çevre yatırımları da faiz desteğinden yararlanabilir. 1inci ve 2inci bölgelerde (Antalya, Isparta) bölgesel yatırımlar için faiz desteği uygulaması bulunmamaktadır.

59 FAİZ DESTEĞİ ORANLARI BÖLGELER TL Cinsi Krediler Destek Oranı Döviz Cinsi Krediler Azami Destek Tutarı (Bin TL) 1. BÖLGE (Antalya) 2. BÖLGE (Isparta) BÖLGE (Burdur) 3 puan 1 puan BÖLGE 4 puan 1 puan BÖLGE 5 puan 2 puan BÖLGE 7 puan 2 puan 900 Tüm Bölgelerde Ar-Ge, Çevre ve Stratejik Yatırımlar 5 puan 2 puan 500 (Stratejik yatırımlarda 50 milyon TL)

60 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan istihdam edilen personelin sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Komple yeni yatırımlarda tamamlama vizesi sonrası istihdam edilen personeli kapsar. Diğer yatırım cinslerinde, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde ortalama işçi sayısına yeni yatırımla ilave edilen işçileri kapsar. Teşvikten yararlanabilmek için, diğer istihdam edilen personelin primlerinin yatırılmış olması gerekir.

61 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ UYGULAMA SÜRELERİ BÖLGELER tarihine kadar başlanan bölgesel ve büyük ölçekli tüm yatırımlar için ten sonra başlanan bölgesel ve büyük ölçekli tüm yatırımlar için 1. BÖLGE (Antalya) 2. BÖLGE (Isparta) 2 yıl - 3 yıl - 3. BÖLGE (Burdur) 5 yıl 3 yıl 4. BÖLGE 6 yıl 5 yıl 5. BÖLGE 7 yıl 6 yıl 6. BÖLGE 10 yıl 7 yıl Stratejik yatırımlar için 6 ıncı bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıl uygulanır.

62 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ ÜST LİMİTLER BÖLGELER 1. BÖLGE (Antalya) Sağlanan SGK Prim Desteği/ Sabit Yatırım Oranı Üst Limitler Bölgesel Teşvik Uygulamaları (%) Büyük Ölçekli Yatırımlar (%) BÖLGE (Isparta) BÖLGE (Burdur) BÖLGE BÖLGE Stratejik yatırımlar için destek tavanı, 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bölgelerde sabit yatırımın %15 idir.

63 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ TABLOSU ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01 OCAK-30 HAZİRAN 2015, 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN) Brüt Ücret 1.201,5 Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) 168,21 İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) 12,02 Gelir Vergisi Stopajı (%15) 63,08 Asgari Geçim İndirimi 90,11 Damga Vergisi (%07,59) 9,12 Kesintiler Toplamı 252,43 Net Ücret 949,07 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI (%15,5) 186,23 İşsizlik Sigortası Primi (%2) 24,03 İşverene Toplam Maliyet 1.411,76

64 VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ Vergi indirimi teşviki, teşvik belgesi kapsamı yatırımlar sonrasında ödenecek gelir veya kurumlar vergisi oranının, Teşvik Kararnamesi nde öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanması suretiyle uygulanır. Yatırıma Katkı Tutarı: İndirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarı Yatırıma Katkı Oranı: Yatırıma katkı tutarının toplam yatırıma bölünmesiyle bulunan oranı ifade eder.

65 VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ Vergi indirimi teşvikinden yararlanamayacak harcama ve yatırımlar şu şekildedir: Arazi ve arsa alımları Royalti ödemeleri Yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar 5520 sayılı Kanun kapsamında finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumların yatırımları İş ortaklıklarının yatırımları

66 VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ Vergi indirimi teşvikinden yararlanamayacak harcama ve yatırımlar (devam): 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamı yatırımlar 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar Rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar.

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Merkezi yönetim tarafından hazırlanan son yatırım teşvik paketi, 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda

Detaylı

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GENEL AÇIKLAMA 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşvik uygulamalarında yeni

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı EK-1 YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa

Detaylı

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.)

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) 2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) Karar Sayısı : 2012/3305 Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 Sunuş Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 212/335 Bakanlar Kurulu; 19.6.212 tarih ve 232 sayılı R.G. Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemi A-Bölgesel Teşvik Sistemi B-Büyük Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi C- Ar-Ge ve Çevre Yatırımları D- Taşınma halinde uygulanan destekler 2 Niçin

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI Mehmet Emin KAYA Ekonomist - S.M. Mali Müşavir 12 Aralık 2014 Ankara Crown Plaza 04.06.1986 tarihli 3213 sayılı MADEN KANUNU Maden teşvik tedbirleri: Madencilik faaliyetleri

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yatırım Teşvik Belgesi 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE TURİZM YATIRIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE TURİZM YATIRIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE TURİZM YATIRIMLARI Edirne Yatırım Destek Ofisi Kasım 2012 İçindekiler Turizm Yatırımları ve Yeni Teşvik Sistemi Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamına Giren Turizm Tesisleri Özellikleri

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 96 T.C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI H em eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem de bölge içinde yer alan illerin zaman içinde gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması nedeniyle teşvik sisteminin

Detaylı

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim?

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim? Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir? YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 19.07.2012 Konu: Yeni Teşvik Paketi hk. SİRKÜLER NO: 2012/25 Yeni teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi 19 Haziran 2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmî

Detaylı

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Batman Teşvik Sistemi kaspamında 6.Bölge de yer almaktadır. Teşvik Sistemi ve Destek Unsurları Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR www.ahika.gov.tr Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 0 1 Önsöz D evletlerin doğrudan üretim faaliyetlerinden ziyade piyasalarda denetleyici ve düzenleyici bir rol alması ve dünya

Detaylı

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1. YATIRIM TEŞVİKLERİ VE MALİ DESTEKLER REHBERİ 2012 İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.3 Büyük Ölçekli Yatırımlar...

Detaylı

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ 2012-2013 -2014 YENİ YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI ile KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ ve KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. 158 SORU VE CEVAP

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI ÖĞR. GÖR. HAKAN ERYÜZLÜ GÜNCELLEME: HAZİRAN 2014 0 ÖN BİLGİ Bu rapor, Avrupa Birliği müzakere sürecinde olan Türkiye nin süreç içerisinde planlanan kalkınma hamlelerine ulaşılabilmesi

Detaylı

KDZ. EREĞLİ DE YASSI ÇELİĞE DAYALI YAN SANAYİ YATIRIMLARININ OLUŞTURULMASI

KDZ. EREĞLİ DE YASSI ÇELİĞE DAYALI YAN SANAYİ YATIRIMLARININ OLUŞTURULMASI KDZ. EREĞLİ DE YASSI ÇELİĞE DAYALI YAN SANAYİ YATIRIMLARININ OLUŞTURULMASI ŞUBAT 2013 İÇİNDEKİLER 1. ERDEMİR TANITIMI... 3 2. TÜRK ÇELİK SEKTÖRÜ... 4 3. TÜRKİYENİN 2023 HEDEFİNDE ÇELİK SEKTÖRÜNÜN ROLÜ...

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Tarih: 28 Temmuz 2009 Sayı: 27302 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28.07.2009 Tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazete Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı,

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28 Temmuz 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27302 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı