ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ"

Transkript

1 ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan

2 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen nakdi ve/veya gayri nakdi destek, yardım ve özendirmeler olarak tanımlanmaktadır. 2 2

3 UYGULAMANIN AMACI(1) Bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, İstihdam yaratmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak, Tasarrufları katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanan yatırımlara yönlendirmek, 3 3

4 UYGULAMANIN AMACI (2) Rekabet gücünü artırmak için üretim, kalite ve standartlarda artış sağlamak, Çevre, ileri teknoloji ve Ar-ge yatırımlarını desteklemektir. 4 4

5 TEŞVİK TEDBİRLERİNE ÖRNEKLER -Hibe Yardım -Kredi Desteği -Vergi İndirimi ve Muafiyeti -Sosyal Yüklerin Hafifletilmesi -Arsa Tahsisi -Enerji İndirimi -Diğerleri 5 5

6 GÖREV ALANI Teşvik ve Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, tarihli ve 637 sayılı KHK ile kurulmuş Bulunan Ekonomi Bakanlığı bünyesinde Teşkilat Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünde yatırımların desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve gerekli tedbirleri almak ve sayılan diğer görevleri yapmak olarak yapılandırılıştır. 6 6

7 MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ (Mevzuat) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (16 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete) ve daha sonra bu kararda değişiklik yapan 2011/1511 sayılı karar ile Karar ın uygulamasına ilişkin 2009/1 sayılı Tebliğ (28 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete) 7 7

8 YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARLARI I. ve II. Bölgelerde : 1 Milyon TL III. ve IV. Bölgelerde : TL 8 8

9 Mevcut Teşvik Sistemi: 1-Genel Teşvik Sistemi 2-Bölgesel Teşvik Sistemi 3-Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 9 9

10 1- GENEL TEŞVİK SİSTEMİ Ülke genelinde uygulanan, Bazı istisnalar dışında sektörel ayrım içermeyen, Belirli bir tutarın üstündeki tüm yatırım projelerini kapsayan bir sistem 10 10

11 2- BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİNDE SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, Vergi indirimi, Sigorta primi işveren hissesi desteği Yatırım yeri tahsisi, Faiz desteği 11 11

12 3- BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, Vergi indirimi, Yatırım yeri tahsisi, Sigorta primi işveren hissesi desteği 12 12

13 KDV İSTİSNASI 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, yerli veya ithal yatırım malı makine ve teçhizat temininde ödenmesi gereken KDV tahsil edilmemektedir

14 GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ Yatırım malı ithal makine ve teçhizat için, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergileri tahsil edilmemektedir

15 VERGİ İNDİRİMİ Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirimdir

16 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ a) Komple yeni yatırımlarda işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan, b) Diğer yatırım cinslerinde yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilen aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Hazinece karşılanır. Ödemeler sadece yeni yatırıma dayalı ilave istihdama yapılmaktadır

17 FAİZ DESTEĞİ Faiz Desteği ihtiva eden teşvik belgeleri kapsamında kullanılacak bir yıldan uzun vadeli yatırım kredilerinin faizlerinin bir kısmı Hazine tarafından ödenmektedir

18 YATIRIM YERİ TAHSİSİ Büyük proje yatırımları ile bölgesel ve sektörel olarak desteklenecek yatırımlara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilecektir. 18

19 Mevcut Teşvik Mevzuatında enerji yatırımları Genel Teşvik Sisteminden yararlanmaktadır 19

20 Enerji Yatırımları Şu an yürürlükte olan 2009/15199 sayılı Karar ve daha sonra bu kararda değişiklik yapan 2011/1511 sayılı karar ve buna istinaden çıkarılmış olan tebliğler çerçevesinde Genel Teşvik Sisteminden faydalanmaktadır.bu kapsamda firmaların yararlandığı teşvik unsurları: KDV İstisnası Gümrük Muafiyeti 20

21 Genel Müdürlüğümüzce tarihleri arasında enerji yatırımları için 718 adet teşvik belgesi düzenlenmiştir. Bu belgelerin % 93 ü yerli yatırımcılar adına düzenlenmiştir. TEŞVİK BELGELERİNİN YERLİ / YABANCI FİRMA KARŞILAŞTIRMASI YABANCI SERMAYE 52 7% YERLİ SERMAYE % 21

22 Teşvik Belgeleri Yatırımın Cinslerine Göre 3 başlık altında değerlendirilmektedir. Komple Yeni Yatırım Tevsi Diğer (Tamamlama,modernizasyon, yenileme vb.) 22

23 Teşvik Belgelerinin Yatırım Cinslerine Göre Dağılımı 718 teşvik belgesinden 642 adedi Komple Yeni Yatırım olarak düzenlenmiştir. TEVSİ 37 5% YATIRIM TÜRLERİ DİĞER 39 5% KOMPLE YENİ % 23

24 Teşvik Belgelerinin Enerji Üretim Yöntemlerine Göre Sınıflandırılması Ekonomi Bakanlığı nca düzenlenen Teşvik Belgeleri nde Enerji Üretim Yöntemleri 6 farklı sınıfa ayrılmıştır, bunlar: Hidroelektrik Enerji Santralleri Rüzgar Enerjisi Santralleri Jeotermal Enerji Santralleri Biokütle Enerji Santralleri Termik Enerji Santralleri Kojenerasyon Enerji Santralleri Güneş Enerjisi 24

25 Tesisin Cinsi TEŞVİK BELGELERİNİN KAREKTERİSTİK DEĞERLERİ ( ) GÜÇ (MW) Teşvik Belge Sayısı SABİT YATIRIM BİNA İNŞAAT TOPLAM MAKİNA VE TEÇHİZAT İSTİHDAM (Kişi) HES RES BİYOKÜTLE JES TERMİK KOJENERASYON TOPLAM Not :1- Yatırım değerleri TL olarak gösterilmiştir. 2-Toplama işleminde ondalıkların tam sayıya dönüştürülmesi nedeniyle farklılık bulunmaktadır. Aktif 575 Tamamlama müracatı olanlar : 82 Tamam 99 İptal 44 25

26 Teşvik Belgelerinin Enerji Üretim Yöntemlerine Göre Sayısal Dağılımı ENERJİ ÜRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE BELGE SAYILARI HES % Teşvik belgelerinin %65 gibi bir bölümü HES yatırımları için düzenlenmiştir. KOJENERASYON 37 5% TERMİK % JES 19 3% BİYOKÜTLE 14 2% RES 81 11% 26

27 Teşvik Belgesi Kapsamındaki kapasitenin Mevcut Kurulu Güç Karşısındaki Durumu Türkiye nin 2011 yılı itibariyle kurulu gücü yaklaşık MW düzeyinde ulunmaktadır. Ekonomi Bakanlığı tarafından tarihleri arasında düzenlenen 718 adet Teşvik Belgesinde yer alan toplam kurulu güç ise, MW olarak gözükmektedir tarihinden günümüze, Bakanlığımızca düzenlenen Teşvik Belgeleri vasıtasıyla faaliyet gösterecek olan enerji tesisleri değerlendirilmeye alınmıştır. 27

28 Teşvik Belgeleri Kapsamında Öngörülen Kapasitenin Enerji Üretim Kaynaklarına Göre MW olarak Dağılımı KURULU GÜCÜN (MW) ENERJİ KAYNAKLARINA GÖRE DAĞILIMI Toplam Kurulu Güç : MW KOJENERASYON 627,55 2,03% HES ,52 38,92% TERMİK ,18 44,33% JES 1.374,01 4,46% BİYOKÜTLE 83,33 0,27% RES 3.081,14 9,99% 28

29 Yatırım Maliyetinin Dağılımı Düzenlenen Teşvik Belgelerinde yatırım harcamaları 4 ana kalemde değerlendirilmiştir: Bina ve İnşaat Harcamaları Yerli Makine-Teçhizat İthal Makine Teçhizat Diğer Yatırım Harcamaları 29

30 Yatırım Maliyetinin Dağılımı Düzenlenen 718 belge kapsamında gerçekleşen / gerçekleşmesi planlanan toplam yatırım miktarı TL dir. Yatırım tutarının büyük bir kısmını, yatırımın cinsine bağlı olmakla beraber; genellikle ithal makine teçhizat ile bina ve inşaat giderleri oluşturmaktadır. 30

31 Toplam Yatırım Tutarının Dağılımı TOPLAM MALİYETİN HARCAMA TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI YERLİ ,00 17,21% DİĞER YATIRIM HARCAMALARI ,00 10,25% ARAZİ BEDELİ ,00 0,37% BİNA İNŞAAT İŞLERİ ,00 36,65% İTHAL ,00 35,52% 31

32 1 MW Enerji Üretimi yatırımının Kullanılan Kaynağa Göre Genel Maliyeti Milyonlar 1 MW ENERJİNİN ÜRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE MALİYETİ (MİLYON TL) 4,00 3,50 BİYOKÜTLE 3,81 3,00 2,50 HES 2,15 RES 2,20 2,00 1,50 1,00 0,50 JES 0,58 TERMİK 0,30 KOJENERASYON 0,64 0,00 HES BİYOKÜTLE TERMİK 32

33 1MW enerji üretimi için en düşük yatırım maliyeti sırasıyla; Termik, Kojenerasyon, JES, RES, HES, BİOKÜTLE 1 MW Enerji Üretim Yatırımının Kullanılan Kaynaklara Göre Maliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. 33

34 İstihdamın Yatırım Türlerine Göre Dağılımı Düzenlenen 718 Teşvik Belgesi kapsamında kişilik istihdam öngörülmüştür. En yüksek istihdam 8781 kişi ile HES yatırımlarında yer almaktadır. 34

35 İstihdamın Yatırım Türlerine Göre Dağılımı İSTİHDAMIN ÜRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE DAĞILIMI (KİŞİ) HES RES BİYOKÜTLE JES TERMİK KOJENERASYON 35

36 TAMAMLAMA VİZESİ YAPILAN TEŞVİK BELGELERİ ( tarihi itibariyle) Tesisin Cinsi GÜÇ (MW) Teşvik Belge Sayısı SABİT YATIRIM BİNA İNŞAAT TOPLA MAKİNA VE TEÇHİZAT İSTİHDAM (Kişi) 1 MW ENERJİ İÇİN YAPILAN YATIRIM HES ,92 RES ,45 BİYOKÜTLE ,88 JES ,75 TERMİK ,75 KOJENERASYON ,84 Toplam ,34 Not :1- Yatırım değerleri TL olarak gösterilmiştir. 2-Toplama işleminde ondalıkların tam sayıya dönüştürülmesi nedeniyle farklılık bulunmaktadır. 36

37 TAMAMLAMA VİZESİ İÇİN BAŞVURULAN AMA HENÜZ TAMAMLAMA VİZESİ YAPILMAMIŞ TEŞVİK BELGELERİ ( tarihi itibariyle) TESİSİN CİNSİ GÜÇ TEŞVİK BELGE SAYISI SABİT YATIRIM ARAZİ BEDELİ BİNA İNŞAAT İŞLERİ TOPLAM MAKİNA VE TEÇHİZAT İTHAL YERLİ İSTİHDAM HES , , , ,00 RES ,00 0, , , , , , ,00 69 BİYOKÜTLE JES TERMİK , , , , , , KOJENERASYO N ,00 0, , , , ,00 60 TOPLAM Not :1- Yatırım değerleri TL olarak gösterilmiştir. 2-Toplama işleminde ondalıkların tam sayıya dönüştürülmesi nedeniyle farklılık bulunmaktadır. 37

38 AKTİF DURUMDAKİ TEŞVİK BELGELERİ VE KAREKTERİSTİK DEĞERLERİ TESİSİN CİNSİ GÜÇ (MW) TEŞVİK BELGE SAYISIı SABİT YATIRIM BİNA İNŞAAT YERLİ MAKİNA İTHAL MAKİNA ($) İSTİHDAM (Kişi) 1 MW ENERJİ YATIRIM MALİYETİ HES RES BİYOKÜTLE JES TERMİK KOJENERASYON TOPLAM Not :1- Yatırım değerleri TL olarak gösterilmiştir. 2-Toplama işleminde ondalıkların tam sayıya dönüştürülmesi nedeniyle farklılık bulunmaktadır. 38

39 İPTAL EDİLEN TEŞVİK BELGELERİ ( ) Tesisin Cinsi GÜÇ(MW) TEŞVİK BELGE SAYISI SABİT YATIRIM BİNA İNŞAAT TOPLAM MAKİNA VE TEÇHİZAT İSTİHDAM (Kişi) HES RES BİYOKÜTLE JES TERMİK KOJENERASYON TOPLAM Not :1- Yatırım değerleri TL olarak gösterilmiştir. 2-Toplama işleminde ondalıkların tam sayıya dönüştürülmesi nedeniyle farklılık bulunmaktadır. 39

40 Genel Durum 2009/15199 Kararname kapsamında enerji yatırımları için 432 adet Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Teşvik Belgelerinin 380 adedi yerli yatırımcılar adına düzenlenmiştir. 40

41 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN TEŞVİK BELGELERİ TESİSİN CİNSİ GÜÇ (MW) Tevik Belge Sayısı SABİT YATIRIM BİNA İNŞAAT TOPLAM MAKİNA VE TEÇHİZAT YERLİ İTHAL MAKİNA ($) İSTİHDAM (Kişi) 1 MW ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN YATIRIM MALİYETİ HES RES BİYOKÜTLE JES TERMİK KOJENERASYON TOPLAM Not :1- Yatırım değerleri TL olarak gösterilmiştir. 2-Toplama işleminde ondalıkların tam sayıya dönüştürülmesi nedeniyle farklılık bulunmaktadır. Aktif 421 Tamamlanan 9 İptal 2 Tamamlama müracaatı olanlar:

42 Genel Durum Bu periyotta ( ) düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin 421 adedi halen aktif durumda olup; 9 adedinin tamamlama vizesi yapılmış ve 2 adedi de iptal edilmiştir. Belgelerin yatırım türlerine göre sayısal dağılımı : 2009/15199 sayılı KARARA GÖRE DÜZENLENEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN CİNSİNE GÖRE DAĞILIMI TEVSİ 25 6% DİĞER 22 5% KOMPLE YENİ % 42

43 Teşvik Belgelerinin Enerji Üretim Yöntemlerine Göre Sayısal Dağılımı 2009/15199 KARARNAMESİNE GÖRE BELGELERİN ÜRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE DAĞILIMI JES 7 2% BİYOKÜTLE 11 2% TERMİK 86 20% KOJENERASYON 25 6% HES % RES 45 10% 43

44 Mevcut Teşvik Belgelerindeki Kapasitenin Enerji Üretim Yöntemlerine Göre Dağılımı 2009/15199 SAYILI KARARA GÖRE DÜZENLENEN ENERJİ TEŞVİK BELGELERİNİN ÜRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE DAĞILIMI KOJENERASYON 330 1,53% HES ,60% TERMİK ,68% JES ,76% BİYOKÜTLE 49 0,23% RES ,20% 44

45 Yatırım Maliyetinin Dağılımı 2009/15199 SAYILI KARARA GÖRE DÜZENLENEN YATIRIM TEŞVİK BELGERİNİN YATIRIM HARCAMALARININ DAĞILIMI DİĞER YATIRIM HARCAMALARI ,59% YERLİ ,87% ARAZİ BEDELİ ,22% BİNA İNŞAAT İŞLERİ ,82% İTHAL ,50% 45

46 Yatırım Maliyetinin Dağılımı HES yatırımları Enerji yatırımlarının % 70 ni oluşturmaktadır /15199 SAYILI KARARA GÖRE DÜZENLENEN TEŞVİK BELGELERİNDE TOPLAM YATIRIM TUTARININ ÜRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE DAĞILIMI (MİLYON TL) HES RES BİYOKÜTLE 270 JES 612 TERMİK KOJENERASYO N

47 Milyonlar EKONOMİ BAKANLIĞI 1 MW Enerji Üretimi Yatırımının Yöntemlere Göre Maliyeti 1 MW ENERJİ ÜRETİMİNİN YÖNTEMLERE GÖRE MALİYETİ (MİLYON TL) 6,00 5,46 5,00 4,00 3,00 2,44 2,32 2,00 1,00 0,60 0,23 0,34 1,11 0,00 HES RES BİYOKÜTLE JES TERMİK KOJENERASYON GENEL 47

48 TAMAMLAMA VİZESİ YAPILMIŞ OLANLAR ( SONRASI) TESİSİN CİNSİ GÜÇ (MW) TEŞVİK BELGE SAYISI SABİT YATIRIM BİNA İNŞAAT TOPLAM MAKİNA VE TEÇHİZAT YERLİ İTHALMAKİNA TEÇHİZAT ($) İSTİHDAM (Kişi) 1 MW ENERJİ ÜRETMEK İÇİN YATIRIM HES RES BİYOKÜTLE JES TERMİK KOJENERASYON TOPLAM Not :1- Yatırım değerleri TL olarak gösterilmiştir. 2-Toplama işleminde ondalıkların tam sayıya dönüştürülmesi nedeniyle farklılık bulunmaktadır. 48

49 TARİHLERİ ARASINDA İPTAL EDİLEN TEŞVİK BELGELERİ TESİSİN CİNSİ GÜÇ (MW) TEŞVİK BELGE SAYISI SABİT YATIRIM BİNA İNŞAAT TOPLAM MAKİNA VE TEÇHİZAT YERLİ İTHAL MAKİNA ($) İSTİHDAM (Kişi) HES RES BİYOKÜTLE JES TERMİK KOJENERASYON TOPLAM Not :1- Yatırım değerleri TL olarak gösterilmiştir. 2-Toplama işleminde ondalıkların tam sayıya dönüştürülmesi nedeniyle farklılık bulunmaktadır. 49

50 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGESİ SAYISI 286 YABANCI SERMAYE 0 YERLİ SERMAYE 286 YATIRIM TÜRÜ KOMPLE YENİ 257 TEVSİ 12 DİĞER 17 50

51 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN TEŞVİK BELGELERİ TESİSİN CİNSİ GÜÇ (MW) T.B. SABİT YATIRIM BİNA İNŞAAT TOPLAM MAKİNA VE TEÇHİZAT İTHAL MAKİNA ($) İSTİHDAM (Kişi) 1 MW ENERJİ YATIRIM MALİYETİ HES RES BİYOKÜTLE JES TERMİK KOJENERASYON TOPLAM Not :1- Yatırım değerleri TL olarak gösterilmiştir. 2-Toplama işleminde ondalıkların tam sayıya dönüştürülmesi nedeniyle farklılık bulunmaktadır. 51

52 TARİHLERİ ARASIDA DÜZENLENİP İPTAL EDİLEN BELGELER TESİS CİNSİ GÜÇ (MW) TEŞVİK BELGE SAYISI SABİT YATIRIM BİNA İNŞAAT TOPLAM MAKİNA VE TEÇHİZAT İTHAL MAKİNA ($) İSTİHDAM (Kişi) HES RES BİYOKÜTLE JES TERMİK KOJENERASYON TOPLAM Not :1- Yatırım değerleri TL olarak gösterilmiştir. 2-Toplama işleminde ondalıkların tam sayıya dönüştürülmesi nedeniyle farklılık bulunmaktadır. 52

53 ( ) TARİHLERİNDE DÜZENLENEN VE TAMAMLAMA VİZESİ YAPILANLAR TESİSİN CİNSİ GÜÇ (MW) TEŞVİK BELGE SAYISI SABİT YATIRIM BİNA İNŞAAT TOPLAM MAKİNA VE TEÇHİZAT İTHAL MAKİNA ($) İSTİHDAM (Kişi) 1 MW ENERJİ YATIRIM MALİYETİ HES RES BİYOKÜTLE 8 1 JES TERMİK KOJENERASYON TOPLAM Not :1- Yatırım değerleri TL olarak gösterilmiştir. 2-Toplama işleminde ondalıkların tam sayıya dönüştürülmesi nedeniyle farklılık bulunmaktadır. 53

54 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Enerji Yatırımları için Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Genel Görünümü 54

55 Genel Durum Yabancı Sermayeli şirketler için enerji üretimi konusunda 77 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen teşvik belgelerinin 4 adedinin tamamlama vizesi yapılmış olup; 73 belgenin yatırımları devam etmektedir. 55

56 Yabancı sermaye Yatırım Teşvik Belgelerinin Üretim Yöntemlerine Göre Sayısal Dağılımı JES 1 1% BİYOKÜTLE 2 3% RES 7 9% BELGELERİN ÜRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE SAYISAL DAĞILIMI TOPLAM 77 BELGE VERİLMİŞTİR TERMİK 9 12% KOJENERASYON 6 8% HES 52 67% Genel durumda olduğu gibi enerji yatırımlarının büyük çoğunluğunu yine HES yatırımları oluşturmaktadır. 56

57 Yabancı Sermaye Yatırımlarında Güç Kapasitesinin MW Olarak Üretim Yöntemlerine Göre Dağılımı TERMİK 2.646,46 41% KAPASİTENİN ENERJİ ÜRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE DAĞILIMI (TOPLAM : 6398 MW) KOJENERASYON 124,43 2% JES 824,00 13% BİYOKÜTLE 4,55 0% HES 2.495,94 39% RES 302,90 5% Yabancı sermayeli şirketlere düzenlenen Teşvik Belgelerinde öngörülen toplam kapasite 6398 MW olarak görülmektedir. Bu kapasite aynı dönemde düzenlenen teşvik belgelerinin toplam kapasitesinin % 21 ini oluşturmaktadır. 57

58 Yabancı Sermayeli Enerji Yatırımlarında Yatırım Harcamalarının Dağılımı DİĞER YATIRIM HARCAMALARI ,75% YATIRIM HARCAMALARININ DAĞILIMI (TOPLAM YATIRIM : TL) Genelde %10 seviyesinde olan Diğer ARAZİ BEDELİ ,41% BİNA İNŞAAT İŞLERİ ,53% Yatırım Harcamaları yabancı sermayeli yatırımlar da % 20 olarak gözükmektedir. YERLİ ,43% İTHAL ,88% Genel durumda Yerli Makine-Teçhizat harcamaları % 17 civarında olup, yabancı sermayeli şirketlerin yatırımlarında bu durum % 8 seviyesinde seyretmektedir. 58

59 TEŞEKKÜRLER 59

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim?

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim? Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir? YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

Yatırım Teşvikleri (II)

Yatırım Teşvikleri (II) Yatırım Teşvikleri (II) Geçen haftaki yazımızda 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Batman Teşvik Sistemi kaspamında 6.Bölge de yer almaktadır. Teşvik Sistemi ve Destek Unsurları Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 292 DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Daha yüksek toplumsal refah düzeyine ulaşabilmek için ülke kaynaklarının

Detaylı

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 22 ARALIK 2004 Swissotel Cenk Ulu- MBA,E.Gümrük Uzmanı, Kıdemli Müdür www.vergiportali.com Teşvik Nedir? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Tarih: 28 Temmuz 2009 Sayı: 27302 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199

Detaylı

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3

YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR...3 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 2002/1)...Error! Bookmark

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Mardin Yatırım Destek Ofisi İçindekiler A) Yeni Teşvik Sistemi 1. Yeni Teşvik Sistemi 2. Yatırım Teşvik Belgesi 3. Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Haritası 4. Sosyo-ekonomik

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28 Temmuz 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27302 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ

Detaylı

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi . Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 2011 İçindekiler Önsöz...1 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ...1 1.1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ...1 1.2.TEŞVİK ARAÇLARI...1 1.3.

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28.07.2009 Tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazete Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı,

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ 2011 1 1.YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 4 1.1 Büyük Ölçekli Yatırımlar... 5 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 6 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 212/335 Bakanlar Kurulu; 19.6.212 tarih ve 232 sayılı R.G. Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 96 T.C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI H em eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem de bölge içinde yer alan illerin zaman içinde gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması nedeniyle teşvik sisteminin

Detaylı

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.)

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) 2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) Karar Sayısı : 2012/3305 Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

Detaylı

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemi A-Bölgesel Teşvik Sistemi B-Büyük Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi C- Ar-Ge ve Çevre Yatırımları D- Taşınma halinde uygulanan destekler 2 Niçin

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ ADIM ADIM UYGULAMA REHBERİ TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2013 i ii İÇİNDEKİLER KATMA

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I İSTANBUL DA YATIRIM İMKANLARI ji s n a a k k n i s r a i n. istanbul KALKINMA AJANSI ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Yaşam Bilimleri Ekonomik faaliyetler ve teknolojik birikim bakımından İstanbul yaşam bilimleri için

Detaylı

Turizm Teşvik İşlemleri

Turizm Teşvik İşlemleri Turizm Teşvik İşlemleri Ülkemizde devletin rolünün özellikle ekonomik büyüme ve istikrar istihdamın arttırılması bölgesel gelişmişlik düzeyinin dengelenmesi yatırım yoluyla sanayileşme politikalarının

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR www.ahika.gov.tr Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 0 1 Önsöz D evletlerin doğrudan üretim faaliyetlerinden ziyade piyasalarda denetleyici ve düzenleyici bir rol alması ve dünya

Detaylı

MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR

MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR ARALIK, 2009 İSTANBUL MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR 1 a. Dış

Detaylı

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ ABDULLAH UYARLAR 1 2 T. C. 3 T. C. 4 5 İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Enerji Yatırımlarında Yararlanılabilecek Finansal Kaynaklar Trakya Kalkınma Ajansı Dokümanda Yer Alan Enerji Yatırımlarında Yararlanılacak Finansal Desteklere

Detaylı

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj

Bölgemiz İçin Kalkınmanın Anahtarı Filyos Projesi dir. Zonguldak- Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi (ÇAYORSAN) Zeki YURTBAY la Röportaj Ekonomi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 1 Sayı: 1 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu Rıfat

Detaylı