YENİ TEŞVİK REHBERİ. Hazırlayanlar: Mehmet Ali Yıldırım Kerem Akın. Bitlis Yatırım Destek Ofisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ TEŞVİK REHBERİ. Hazırlayanlar: Mehmet Ali Yıldırım Kerem Akın. Bitlis Yatırım Destek Ofisi"

Transkript

1 YENİ TEŞVİK REHBERİ Hazırlayanlar: Mehmet Ali Yıldırım Kerem Akın Bitlis Yatırım Destek Ofisi 1

2 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: TEŞVİKLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR Teşvike İlişkin Yasal Düzenlemeler Teşviklerin Amaçları Yeni Teşvikin Hedefleri Teşvik Belgesi Nedir? Kimler Teşvik Belgesi İçin Müracaat Edebilir? Teşvik Belgesi İçin Nereye Başvurulur? Teşvik Belgesi Müracaatında Gerekli Belgeler Nelerdir? Teşvik Edilmeyecek Harcamalar Nelerdir? BÖLÜM: TEŞVİK UNSURLARI Gümrük Vergisi Muafiyeti KDV İstisnası ve İadesi Faiz Desteği Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Sigorta Primi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği Vergi İndirimi Yatırım Yeri Tahsisi BÖLÜM: TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI Genel Teşvik Sistemi Bölgesel Teşvik Sistemi Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar Örnek Uygulama BÖLÜM: TRB2 TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ Yatırım İstatistikleri Teşvik Belgesi İstatistikleri Sektörel İstatistikler...29 EKLER...31 EK-2A Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri...32 EK-2B İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları

3 1. BÖLÜM TEŞVİKLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR Bi tli s i n Ah lat ilç es in de ab id ev im ez ar ta şla rı. 3

4 1.1 TEŞVİKE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar. 13/10/2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan ve 2012/3802 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar. 15/02/2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan ve 2013/4288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar. 20/06/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ. 03/09/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar. 29/7/2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar. 15/10/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatı- rımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar. 1.2 TEŞVİKLERİN AMAÇLARI Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi. Üretim ve istihdamın artırılması. Uluslararası rekabet gücünü artırmak ve araştırma geliştirme içeriği yüksek yatırımın özendirilmesi. Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması. Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması. Kümelenme ve çevreyi korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi. 1.3 YENİ TEŞVİKİN HEDEFLERİ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara mal ve ürünlerin üretiminin artırılması, En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi, Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması, Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi, 4

5 Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta - yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi. 1.4 TEŞVİK BELGESİ NEDİR Teşvik belgesi, kararın amaçlarına uygun yatırımlar için yatırımcıya üzerindeki kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan belgedir. 1.5 KİMLER TEŞVİK BELGESİ İÇİN MÜRACAAT EDEBİLİR Gerçek kişiler, Adi ortaklıklar, Sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, Kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar)! Tüzel kişiliklerin kuruluş süreci tamamlanmadan adlarına teşvik belgesi müracaatları yapılamaz. 1.6 TEŞVİK BELGESİ İÇİN NEREYE BAŞVURULUR Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için asıl olarak T.C Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermayeler Genel Müdürlüğü ne müracaat edilir. Ancak; Genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, Sabit yatırım tutarı 10 milyon TL yi aşmayan, Tebliğ Ek-4 belirlenmiş yatırım konuları için tercihe bağlı olarak yerel birimlere de (Kalkınma Ajansları, Sanayi Odaları ve Bakanlıkça görevlendirilecek diğer odalar) müracaat edilebilir. Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, Dernekler ve vakıflar, Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye deki şubeleri, teşvik belgesi için müracaat edebilirler. 5

6 Sektörün US YATIRIM KONULARI 97 KODU 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı Tekstil ürünleri imalatı (Yün ipliği hariç olmak üzere, tekstil elyafının hazırlanması ve 6 YEREL BİRİMLERCE TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENEBİLECEK SEKTÖR VE KONULAR 17 eğirilmesi konusunda sadece modernizasyon yatırımları ve halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş ile çuval hariç olmak üzere tekstil dokumacılığı konusunda sadece modernizasyon yatırımları) 18 Giyim eşyası imalatı 19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 23 Rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı (Madencilik yatırımları hariç) 24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 25 Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 26 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı 27 Ana metal sanayi (2710 demir çelik ana sanayi hariç) 28 Metal eşya sanayi 29 B.y.s. makine ve teçhizat imalatı 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 31 B.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatı 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 33 Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı 34 Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı 35 Diğer ulaşım araçlarının imalatı (Gemi ve yat inşa yatırımları hariç) 36 Mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat Ürün paketleme hizmeti yatırımları Belediye ve il özel idarelerinin hizmet ve altyapı yatırımları

7 1.7 TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATINDA GEREKLİ BELGELER NELERDİR? 1) Yetkili kişi / kişilerce imzalı müracaat dilekçesi. 2) Yetkili kişi / kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri. (Kamu kurumları ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler için imza beyannamesi.) 3) Her sayfası yetkili kişi / kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri. 4) Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, 400 TL tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba yatırıldığına dair belge. (Müracaatın yerel birimlere yapılması durumunda, yukarıda belirtilen meblağın yüz Türk Lirası tutarındaki kısmının ilgili yerel birim hesabına yatırıldığına, bakiye kısmının ise Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırıldığına dair belge.) 5) Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği. 6) Başvuru sahibinin Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu bulunmadığına veya tecil ve / veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı. (Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç.) 7) Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan alınan Karar ve / veya Karara ilişkin yazı. 8) Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve Tebliğ in 2 nolu ekinde belirtilen bilgi ve belgeler. 9) Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu. 10) Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler. 7

8 1.8 TEŞVİK EDİLMEYECEK HARCAMALAR NELERDİR? 1) Müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş harcamalar. 2) Teşvik belgesi kapsamında; Ham madde, ara malı ve işletme malzemesi (Kararın 9. maddesinin 1. fıkrasında belirtilenler hariç). Kullanılmış yerli makine ve teçhizat, Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları (sağlık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar, trafiğe çıkamayacak nitelikte olup apron veya limanda kullanılan araçlar ve madencilik ve hazır beton yatırımlarında kullanılan araçlar ile kararın 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen araçlar hariç), Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar dışındaki diğer yatırımlar için uçak ve helikopter, Porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eşyası, 3) Sektörel özellikler dikkate alınarak proje bazında teşvik kapsamı dışında bırakılacak harcamalar. 4) Teşvik belgelerine ait ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde inşaat malzemelerine yer verilmez. 8

9 2. BÖLÜM TEŞVİK UNSURLARI n Va ı ın Ak da m ar ad as ın da ki ta rih ik ilis e 9

10 2.1 GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ Yatırım teşvik belgesi kapsamında temin edilecek yatırım malı ithal makine ve teçhizat için, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergileri tahsil edilmemektedir. Yatırım kapsamındaki makine ve teçhizat ithali, Otomobil ve hafif ticarî araç yatırımlarında monte edilmemiş haldeki (CKD) aksam ve parçaların ithali, Gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali, İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır. Yılda asgari 100 bin adet otomobilin üretimine yönelik yatırımlarda yatırım süresi içerisinde gümrük vergisine tabi olmaksızın A, B ve C segmentlerinden otomobil ithaline izin verilebilir. Sektörel kısıtlamaları göz önüne alınarak; 4 İthalatı mümkün olan kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç) ile İthalat Rejimi Kararının 7nci maddesi uyarınca ithaline izin verilen makine ve teçhizatın alınması, 4 Kullanılmış komple tesisin proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda ithali, uygun görülebilir. Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat ithal edilemez. 2.2 KDV İSTİSNASI VE İADESİ Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden veya yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için KDV ödenmemektedir. KDV istisnasından yararlanacak yatırımlar: Teşvik belgesi kapsamındaki ithal ve yerli makine ve teçhizat. Makine ve teçhizatın devir işlemleri. Makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım gibi malların kısmi teslimleri. 4 Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımların bina-inşaat harcamaları da KDV iadesinden yararlandırılabilirler. 2.3 FAİZ DESTEĞİ Bölgesel teşvik uygulamaları, stratejik yatırımlar, AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklenecek yatırımlarda en az 1 yıl vadeli yatırım kredileri için teşvik belgesine kayıtlı sabit yatırım tutarının %70 ne kadar ödenecek kısmı Bakanlıkça karşılanmaktadır. Faiz desteği iç kredi, 10

11 döviz ve dövize endeksli kredi ayrımına göre değişmektedir. Bölgesel yatırımlarda faiz desteğinin üst limiti ve oranı (puan) bölgelere göre farklılık gösterirken; stratejik yatırımlar, AR-GE yatırımları, çevre yatırımlarında sağlanacak faiz desteği ve oranları tüm bölgelerde eşittir. Bölgelere ve yatırımın türüne göre belirlenmiş faiz desteği üst limiti ve oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. P Sabit yatırımın %70 ne kadar en az bir yıl vadeli krediler için faiz desteği sağlanır. Bölgesel teşviklerde; 3. bölgede 500 bin e, 4. bölgede 600 bin e, 5. Bölgede 700 bin e, 6. Bölgede 900 bin e kadar faiz desteği sağlanmaktadır. FAİZ DESTEK MİKTARLARI VE ORANLARI I. BÖLGE II. BÖLGE III. BÖLGE IV. BÖLGE V. BÖLGE VI. BÖLGE TL Döviz TL Döviz TL Döviz TL Döviz TL Döviz TL Döviz Bölgesel Yatırımlar Stratejik Yatırımlar Puan p. 1 p. 4 p. 1 p. 5 p. 2 p. 7 p. 2 p. Azami Destek bin TL 600bin TL 700bin TL 900bin TL Puan 5 p. 2 p. 5 p. 2 p. 5 p. 2 p. 5 p. 2 p. 5 p. 2 p. 5 p. 2 p. Azami Destek bin TL 600bin TL 700bin TL 900bin TL AR-GE Puan 5 p. 2 p. 5 p. 2 p. 5 p. 2 p. 5 p. 2 p. 5 p. 2 p. 5 p. 2 p. Azami Destek bin TL 600bin TL 700bin TL 900bin TL Çevre Yatırımları Puan 5 p. 2 p. 5 p. 2 p. 5 p. 2 p. 5 p. 2 p. 5 p. 2 p. 5 p. 2 p. Azami Destek bin TL 600bin TL 700bin TL 900bin TL 11

12 Yararlanma Şartları; SGK ya borcunun bulunmadığının veya tecil ve / veya taksitlendirildiğinin ya da yapılandırıldığının ve yapılandırmanın bozulmadığının, Maliye Bakanlığı tahsilât dairelerine müracaat tarihinden önceki 15 gün içerisinde vadesi geçmiş borcunun olmadığının, belgelenmesi gerekmektedir. Faiz desteğinin sağlanmayacağı yatırımlar: Kullanılmış makine ve teçhizat alımları. Kamu iktisadi teşebbüsleri dahil kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapacağı yatırımları. 4 Aynı teşvik belgesi kapsamındaki yatırım için faiz desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurum talepte bulunamazken stratejik yatırımlar için faiz desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurum talepte bulunabilmektedir. 2.4 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları dolayısıyla istihdam edilenler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanmaktadır. Ayrıca gemi inşa yatırımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın geminin yapımında istihdam edilen sigortalılar için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı da Bakanlıkça karşılanabilir. (Ancak bu destek gemi inşası devam etse bile en fazla 18 ay yararlanılabilir.) Genel Özellikleri; Büyük ölçekli, bölgesel ve stratejik yatırımlarda uygulanır ve 2014 yılları için farklı destekleme süreleri belirlenmiştir. Stratejik yatırımlarda desteklenme miktarı bölge ayrımı yapılmaksızın yatırımın %15 ni aşamaz. Genel teşvik uygulamaları kapsamındaki gemi inşa yatırımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında 12

13 istihdam edilen işçiler için bu destek uygulanabilir.( Bu destek en fazla 18 aydır.) Yararlanma Şartları; Sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutar ile Bakanlıkça karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın yasal süresi içerisinde ödenmiş olması. SGK ya borcunun bulunmadığının veya tecil ve/veya taksitlendirildiğinin ya da yapılandırıldığının ve yapılandırmanın bozulmadığının, Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki 15 gün içerisinde vadesi geçmiş borcunun olmadığının, tespit edilmiş olması gerekmektedir. Büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar kapsamında desteklenen yatırımlarda söz konusu destek sabit yatırım tutarı üzerinden hesaplanan oranı geçemez ve aşağıda belirtilen sürelerde uygulanır. SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEKLERİ Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar Bölgeler Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%) Destek Süresi ten Sabit Yatırım Tutarına Oranı Destek Süresi ten (%) Önce Sonra Önce Sonra I 10 2 yıl yıl - II 15 3 yıl yıl - III 20 5 yıl 3 yıl 8 5 yıl 3 yıl IV 25 6 yıl 5 yıl 10 6 yıl 5 yıl V 35 7 yıl 6 yıl 11 7 yıl 6 yıl VI - 10 yıl 7 yıl - 10 yıl 7 yıl Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%) Destek Süresi ten 15 7 yıl 15 7 yıl 15 7 yıl 15 7 yıl 15 7 yıl - 10 yıl 13

14 2.5 SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanmaktadır. Sadece 6 ncı bölgede uygulanır. Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvikler desteklenir. Tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip 10 yıl süreyle destek sağlanmaktadır. 2.6 GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ Teşvik kapsamına alınan yatırımlarda sağlanacak ek istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajı bu destekle terkin edilmektedir. Sadece 6 ncı bölgede uygulanır. Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle desteklenmektedir. 2.7 VERGİ İNDİRİMİ Büyük ölçekli, bölgesel ve stratejik yatırımlarda, gelir veya kurumsal vergiler öngörülen yatırıma katkı tutarlarına ulaşılıncaya kadar indirimli uygulanır. Yatırıma katkı tutarı, indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen VERGİ DESTEKLEMELERİ Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%) e kadar ten sonra Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) e kadar ten sonra Yatırıma katkı oranı (%) e kadar ten sonra Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%) e kadar ten I II III IV V VI sonra 14

15 tutardır. Yatırım katkı oranı, yatırım katkı tutarının toplam yatırıma bölünmesiyle elde edilir. P Stratejik yatırımlarda tüm bölgeler için % 90 vergi indirim oranı yatırımın % 50 sine ulaşılıncaya kadar uygulanır YATIRIM YERİ TAHSİSİ Teşvik belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilmektedir. Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel yatırımlar da bu kapsamda desteklenmektedir. Yatırıma Tahsis Edilebilecek Taşınmazlar: Hazineye, Özel bütçeli idarelere, İl özel idarelerine, Belediyelere, Devletin hüküm ve tasarrufundaki yerler, yatırımlara tahsis edilebilir. Yatırıma Tahsis Edilemeyecek Taşınmazlar: Tapu kütüklerinde ihtiyatî tedbir, haciz, ipotek, tapu tahsis belgesi, vakıf ve benzeri kısıtlayıcı şerh ve kayıt bulunan, Paylı ve elbirliği mülkiyete konu olan, Kamu hizmetlerinde kullanılan veya kamu hizmetine tahsisli olan, Taşınmaz maliki idarece üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş, kullanma izni veya kiraya verilmiş olup; irtifak hakkı, kullanma izni ve kira süresi sona ermemiş olan, Mülkiyeti ihtilâflı olan, Özel kanunları gereğince üzerinde irtifak hakkı tesis edilemeyen veya kullanma izni verilemeyen ya da ilgili idarelerce uygun görülmeyen, İmar planında ayrıldığı amaç dışında talep edilen taşınmazlar. Yer Tahsisinden Yararlanabilecekler: Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülkî sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması hâlinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmayan veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımları yapmak isteyen, Taahhüt ettiği yatırımın en az % 20 ni karşılayacak miktarda net öz kaynağa sahip olan, Taahhüt edilen yatırım tutarı on milyon TL yi aşması halinde fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren, Yatırımın finansmanının ne şekilde yapılacağını beyan eden, gerçek yada tüzel kişiler yararlanabilecektir. 15

16 Başvuru Süreci: Yatırımcı; Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamındaki 4 Ek-1 de yer alan talep formunu, 4 Ek-6 da yer alan yatırım bilgi formunu doldurarak; 4 Ek-2 de yer alan yatırımcılardan istenecek belgelerle birlikte maliki idarenin taşınmazının bulunduğu yerdeki birimine başvurur. Ayrıca başvuru sırasında 4 I inci bölgede 3 bin, IV üncü bölgede 1,5 bin, 4 II nci bölgede 2,5 bin, V inci bölgede bin, 4 III üncü bölgede 2 bin, VI ncı bölgede 0,5 bin Türk Lirası nı taşınmaz maliki idarenin ilgili muhasebe birimine yatırarak makbuzunu diğer belgelerle taşınmaz maliki idareye sunmalıdır. 16

17 3. BÖLÜM TEŞVİK SİSTEMİ ve UYGULAMALARI M uş ta M ur at Ne hr iü ze rin de ki ta rih ik öp rü. 17

18 SEGE 2011 TÜRKİYE TEŞVİK HARİTASI Yeni Teşvik Yasası kapsamında iller desteklerin uygulanması açısından, 61 kriterle değerlendirilen sosyo - ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak altı bölgeye ayrılmıştır. Gelişmişlik bölgelerine göre destek unsurlarında oran, kapsam ve sürelerinde farklılıklar bulunabilmektedir. İllerin bölgelere dağılımı ve teşvik haritası 18. sayfada verilmiştir. 18

19 SEGE 2011 TÜRKİYE TEŞVİK HARİTASI I. BÖLGE II. BÖLGE III. BÖLGE IV. BÖLGE V. BÖLGE VI. BÖLGE Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa Malatya Tokat Şırnak Nevşehir Tunceli Van Rize Yozgat Bozcaada ve Sivas Gökçeada 8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL 19

20 Yeni teşvik sistemi 4 ana uygulamadan oluşmaktadır. 1. Genel Yatırımların Teşviki 2. Bölgesel Yatırımların Teşviki 3. Büyük Ölçekli Yatırımın Teşviki 4. Stratejik Yatırımların Teşvik sektör ayrımı içermemektedir. Asgari yatırım tutarlarının üstündeki tüm yatırım projelerini kapsamaktadır. Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilecek yatırımlar için talep edilmesi durumunda genel teşvik uygulamaları çerçevesinde belge düzenlenebilir. 3.1 GENEL TEŞVİK SİSTEMİ Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları hariç, 1 inci ve 2 nci bölgelerde 1 milyon TL, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6ncı bölgelerde ise 500 bin TL üzerindeki bütün yatırımlar genel teşvik unsurlarından yararlanabilirler. Genel teşvik uygulamaları kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, bulunmaktadır. Ayrıca 6ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için Gelir Vergisi Stopajı Desteği, tersanelerin gemi inşa yatırımları için de Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği uygulanmaktadır. Özellikleri Ülke genelinde uygulanabilmektedir. Desteklenmeyecek yatırım konuları dışında Yararlanma Koşulları Yatırım tutarının 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL nin; 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde 500 bin TL nin üstünde olması gerekmektedir. Genel Teşvik İçin Asgari Yatırım Tutarı I. BÖLGE II. BÖLGE III. BÖLGE 1 milyon 1 milyon 500 bin IV. BÖLGE V. BÖLGE VI. BÖLGE 500 bin 500 bin 500 bin Destek Unsurları Gümrük vergisi muafiyeti. Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası. 6. bölge yatırımları için gelir vergisi stopajı desteği. 20

21 Tersanelerin gemi inşaa yatırımları için sigorta primi işveren hissesi desteği. 3.2 BÖLGESEL TEŞVİK SİSTEMİ Bölgesel teşvik sitemi kapsamında desteklenecek yatırımların 2012/3305 sayılı kararın 2 numaralı ekinde belirlenmiş olan şartları sağlaması gerekmektedir. Buna göre 6 ncı bölgede (Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri hariç) derinin tabakalanması ve işlenmesi, Ek-4 te yer alan teşvik edilmeyen veya teşvik edilebilmesi için belirlenen şartları sağlamayan yatırımlar, enerji üretimine yönelik yatırımlar, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki diğer kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek hizmet ve altyapı yatırımları dışında kalan ve sabit yatırım tutarı 500 bin TL nin üzerinde olan tüm yatırımlar bölgesel teşvik sistemi kapsamında desteklenebilir. (6. Bölgede seracılık için ön görülen yatırım yeri kapasitesi asgari 5 dekardır.) Bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Yatırımın OSB de gerçekleştirilmesi durumunda vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi hususunda bir alt bölgenin desteğinden yaralanılabilir (6 ncı bölgede vergi indirimine 5 puan, sigorta primi işveren hissesi desteğine de 2 yıl ilave edilir). Yararlanma Şartları Yatırımların, desteklenebilecek sektörler kapsamında bulunması (Ek-2A). Yatırım tutarının ve kapasitesinin, öngörülen şartları sağlaması (Ek-2A). Yatırımların il bazında belirlenmiş desteklenebilecek sektörler kapsamında yer alması (Ek-2B). Özellikleri İller, 2011 yılında yapılan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışması sonuçlarına göre gruplandırılarak teşvikler açısından 6 bölgeye ayrılmıştır. Destek Unsurları Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, Vergi indirimi, 21

22 Sigorta primi işveren hissesi desteği, Yatırım yeri tahsisi, Faiz desteği (3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerdeki yatırımlar için). Yatırım 6. bölgede yapılıyorsa yukarıdaki teşvik unsurlarına ek olarak; Gelir vergisi stopajı desteği, Sigorta primi desteği. Öncelikli yatırım konuları Aşağıda belirtilen yatırım konuları için 5 inci bölgenin bölgesel destekleri uygulanacaktır. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidirler. a) Denizyolu ile yük ve / veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar. b) Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve / veya yolcu taşımacılığına yönelik BÖLGESEL YATIRIMLARIN TEŞVİKİ DESTEK UNSURLARI I. BÖLGE II. BÖLGE III. BÖLGE IV. BÖLGE V. BÖLGE VI. BÖLGE KDV İstisnası P P P P P P Gümrük Vergisi Muafiyeti P P P P P P Vergi İndirimi OSB Dışı Yatırıma Katkı Oranı (%) OSB İçi Sigorta Primi OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl İşveren Hissesi Destek Süresi OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl Yatırım Yeri Tahsisi P P P P P P Faiz Desteği YOK YOK P P P P Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl Sigorta Primi İşçi Hissesi Destek Süresi YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl 22

23 demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları. c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar). ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları. d) Asgari 50 bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç). e) Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20 milyon TL tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar. f) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20 milyon TL tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar. ilk, orta ve lise eğitim yatırımları. h) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar. 3.3 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR Teknoloji ile Ar-Ge kapasitesini artıracak ve uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımlar gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, yatırım yeri tahsisi ile desteklenecektir. 6 ncı bölgede bunlara ek olarak gelir vergisi stopajı ve sigorta primi desteği de sağlanmaktadır. Büyük ölçekli yatırım kapsamında değerlendirlecek konular ve bunlara ait asgari tutarlar Karar EK-3 te belirtilmiştir. Buna göre büyük ölçekli yatırımların kanuları ve asgari tutarları şu şekildedir. g) Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4 / 6 / 1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve / veya işleme yatırımları hariç). ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan 23

24 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM KONULARI Sıra No Yatırım Konuları Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL) 1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 200 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları: 4 a) Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 200 b) Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları 50 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve / veya Vagon İmalatı Yatırımları 5 6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 7 Elektronik Sanayi Yatırımları 8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 9 İlaç Üretimi Yatırımları 10 Hava ve Uzay Taşıtları ve / veya Parçaları İmalatı Yatırımları Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları 12 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: [Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve / veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)] 24

25 Destek Unsurları Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, Vergi indirimi, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Yatırım yeri tahsisi. Yatırım 6. bölgede yapılıyorsa yukarıdaki teşvik unsurlarına ek olarak; Gelir vergisi stopajı desteği, Sigorta primi desteği. 3.4 STRATEJİK YATIRIMLAR İthalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilmektedir. Stratejik Yatırımların Teşvikinin amacı ülkemizde hiç üretilmediği ya da sınırlı üretildiği için ithal edilen malların üretiminin sağlanması ve uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yatırımları teşvik etmektir. En önemli özelliği 6. Bölge dışındaki tüm illerde aynı destekler sağlanacaktır. Diğer destek bileşenlerinden farklı olarak, 500 milyon ve üzerindeki yatırımların bina ve inşaat harcamalarında Katma Değer Vergisi İadesi bulunmaktadır. Destek Unsurları Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Yatırım yeri tahsisi, Faiz desteği, KDV iadesi. Yatırım 6. bölgede yapılıyorsa yukarıdaki teşvik unsurlarına ek olarak; Gelir vergisi stopajı desteği, Sigorta primi desteği. 3.5 ÖRNEK UYGULAMA Ortalama bir tekstil yatırımının karlı olabilmesi için taşıması gereken asgari yatırım tutarlar aşağıdaki gibidir: P P P P m2 kapalı alan İnşaat giderleri : TL. : TL. 10 kalifiye, 19 düz işçi, 1 idareci : Toplam 30 kişi Kesim ve dikiş masası, Overlok, Barkod, Reçme, Jeneratör, Ofis malzemelerinden oluşan makine teçhizat takımı : Toplam makine teçhizat bedeli : TL. 25

26 F (Makine-ekipmanın tamamı yurt içinden temin edilecektir.) Ortalama bir tekstil yatırımının karlı olabilmesi için taşıması gereken asgari yatırım tutarı; Toplam Sabit Yatırım Bedeli: TL olacaktır. Toplam yatırımın yarısı öz kaynaklarla diğer yarısı banka kredisi ile karşılanacaktır. DESTEK UNSURLARI 1.) KDV İSTİSNASI 6.BÖLGE Makine-Teçhizat Bedeli: TL. KDV oranı: % 18 Teşvik Belgesi ile sağlanan kazanç: TL. 2.) VERGİ İNDİRİMİ YATIRIMA KATKI ORANI (Toplam İndirilecek vergi tutarı) OSB DIŞI OSB İÇİ %50 % TL TL. 3.) İŞÇİLİK DESTEKLERİ (İşçi-İşveren hissesi ve stopaj) ÇALIŞAN ÜCRETLERİ VE YASAL KESİNTİLER (ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN) Yürürlükteki Uygulama ( Teşvik Belgesi Sonrası İndirim tutarı ) Sigorta primi 137 TL 137 TL İşçi payı Gelir Vergisi 124,8 TL 124,8 TL Stopaj ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI Sigorta Primi 146,8 TL 146,8 TL İşveren Payı (%14) İŞVEREN YÜKÜ TL (iş 409 TL (1 işçi) sig.dahil) TOPLAM 30 ÇALIŞAN (Aylık) TL Aylık yük TL Aylık İşletmeye Katkı 4 ) FAİZ DESTEĞİ 6.BÖLGE Toplam Yatırım Bedeli : TL Kredi: TL Teşvik Belgesi Sonrası Sağlanan Destek: TL. 26

27 5 ) YATIRIM YERİ TAHSİSİ DESTEK UNSURLARI 6.BÖLGE Toplam Arsa Bedeli : TL Teşvik Belgesi ile kazanılan irtifak hakkı bedeli (ilk yıl): %1 Teşvik Belgesi Sonrası Sağlanan Destek Tutarı: TL TÜM BÖLGELER KARŞILAŞTIRMALI SONUÇ BÖLGELER 1. BÖLGE 2. BÖLGE 3. BÖLGE 4. BÖLGE 5. BÖLGE 6. BÖLGE 6. BÖLGE (OSB DIŞI) (OSB İÇİ) KDV İstisnası TL TL TL TL TL TL TL Gümrük Vergisi Muaf. - TL - TL - TL - TL - TL - TL - TL Vergi İndirimi TL TL TL TL TL TL TL Sigorta Pr.İşv.His. Desteği TL TL TL TL TL TL TL Sigorta Pr.İşçi Hissesi - TL - TL - TL - TL - TL TL TL Faiz Desteği - TL - TL TL TL TL TL TL Yatırım Yeri - TL - TL TL TL TL TL TL Gelir Vergisi Stopajı - TL - TL - TL - TL - TL TL TL TOPLAM TEŞVİK TL TL TL TL TL TL TL DESTEK / YATIRIM ORANI (%) GERİ ÖDEME SÜRESİ (YIL) 6,9 7,0 6,4 6,1 5,9 3,6 3,6 27

28 4. BÖLÜM TRB2 28 TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ Ha kk i i n ar n d y ün ac a l ün ü ka b tm ar a re sim le ri.

29 4.1 YATIRIM İSTATİSTİKLERİ dönemini kapsayan aktif ve tamamlama vizesi yapılmış teşvikler kapsamında TRB2 Bölgesi ne toplamda Milyon TL yatırım yapılmıştır. Bu yatırımların %64 nü Milyon TL ile Genel Yatırımlar, %29 nu 866 Milyon TL ile Bölgesel Yatırımlar, %7 sini ile 214 Milyon TL ile Büyük Ölçekli yatırımlar oluşturmaktadır. Bu tarihler arasında TRB2 Bölgesi ne herhangi bir Stratejik Yatırım yapılmamıştır. Yatırımın Türlerine Göre Dağılımı 4.1 YATIRIM İSTATİSTİKLERİ 29

30 Yatırım Tutarlarının İllere Dağılımı Teşvikler kapsamındaki Milyon luk TRB2 bölgesi yatırımlarının %42 si Milyon TL ile Van İline, %40 ı Milyon TL ile Muş İline, %13 ü 397 Milyon TL ile Bitlis İline ve %5 i 161 Milyon TL ile Hakkâri İline yapılmıştır. BİTLİS HAKKARİ MUŞ VAN 4.2 TEŞVİK BELGESİ İSTATİSTİKLERİ Yatırım Teşvik Belgelerinin İllere Dağılımı tarihlerinde TRB2 Bölgesinde toplamda 440 adet teşvik belgesi düzenlenmiştir. Teşvik belgelerinin 206 tanesi Van da, 106 tanesi Bitlis te 92 tanesi Muş ta, 36 tanesi de Hakkari ilinde düzenlenmiştir. 30

31 Yatırım Teşvik Belgelerinin Türelerine Göre Dağılımı TRB2 Bölgesindeki teşvik belgelerinin % 86 sı komple yeni yatırımlar için, %6 si tevsi ve %8 i diğer türdeki yatırımlar için düzenlenmiştir. KOMPLE YENİ TEVSİ DİĞER 4.3 SEKTÖREL İSTATİSTİKLER Yatırımın Sektörel Dağılımı TRB2 Bölgesinde yatırım milyon TL ile en çok enerji sektörüne yapılmıştır. Bölgenin hidro enerji ve güneş enerjisi potansiyelinin yüksek oluşu ve ulusal ölçekteki enerji politikaları bu durumun muhtemel sebepleri arasında gösterilebilir. Enerji sektörünü milyon ile imalat, 416 milyon ile hizmet, 191 milyon ile madencilik, 66 milyon ile tarım sektörleri takip etmiştir. 31

32 Teşvik yatırımları kapsamında en çok istihdamın sağlandığı sektör 6828 kişi ile imalat sektörü olmuştur. Hizmet sektöründe 2727, madencilik sektöründe 1009, tarım sektöründe 366, enerji sektöründe de 328 kişi istihdam edilmiştir. Sektörlerde yapılan yatırımlar ve yatırımlar neticesinde sağlanan istihdam göz önünde bulundurulduğunda bir kişiyi istihdam etmek için gereken yatırım tutarı (sektöre yapılan yatırım / yatırımın sağladığı istihdam) enerji sektöründe bin, madencilikte 189 bin, tarımda 180 bin, imalatta 163 bin, hizmette ise 153 bin TL dir. İstihdamın Sektörel Maliyeti TRB2 Bölgesinin Yatırımlardan Aldığı Pay TÜRKİYE TRB2 Teşvikler kapsamında döneminde Türkiye de Milyon TL yatırım yapılmış. Buna göre Milyon TL olan TRB2 yatırımları,türkiye deki yatırımların sadece %1 ni oluşturmaktadır. 32

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL EK-2 A SEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE LER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu 1 0122.2 2 0500.0.04 3 15 US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler EK - 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge

US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 16 EK-2 A BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1. Bölge

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL EK-2 A SEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE LER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu 1 0121 2 0500.0.04 3 15 US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 22 Nisan 2014. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 22 Nisan 2014 ANKARA NİN HEDEFLERİ Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması, Teknolojik

Detaylı

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İLE ŞEHİRLER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge (*) Sektör Kodu Bölgesel

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak US 97 KODU Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Teşvik Belgesi Alma İşlem Basamakları 2013 TEŞVİK BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel

Detaylı

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar Destek Mevzuatı: 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu Karar ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe girmiştir. Amaç: Tasarrufların

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme Yatırımları

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç) Ek 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328

YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 YENİ TEŞVİK YASASI (2012/3305) Karar Sayısı:2012/3305 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:19.06.2012/28328 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride değerlendirilebilir: 1. Genel Teşvik Uygulamaları

Detaylı

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri

2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri 2012 Yılı ve Sonrasında Uygulanacak Yatırım Teşvikleri Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2015 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) EK - 2 Bölgeler Düzey 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler US 97 KODU 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Nisan 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge SEGE 2011 6 BÖLGE Ankara Antalya Bursa 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Eskişehir İstanbul İzmir Kocaeli Muğla 8 İL Adana Aydın Bolu Çanakkale Denizli Edirne Isparta Kayseri Kırklareli

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Kasım 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) EK-2 Bölgeler Düzey 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİ tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

TEŞVİK SİSTEMİ tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgel er Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. Ocak 2015. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ANKARA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ocak 2015 ANKARA SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 2. Yeni Teşvik Sistemi 3. Öncelikli Yatırımlar 4. Kümelenme

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE OTOMOTİV SANAYİ Dr. Erdal BAL 4 Nisan 2013 Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), TÜBİTAK MAM Kocaeli SUNUM PLANI 1. Hedefler

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Çalışma Saatlerimiz Hafta İçi: 09:00-12:30 / 13:15-18:30 Referanslar EK-2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU

Detaylı

Yatırım Teşvikleri (I)

Yatırım Teşvikleri (I) Yatırım Teşvikleri (I) Yatırımların teşvik edilmesine yönelik olarak 16.07.2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU YENİ TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİ NOTU Sayın Başbakan ve ilgili Bakanın yapmış olduğu sunumlardan derlenen yeni teşvik sistemine ait bilgi notu aşağıda olup konuya ilişkin Kararname ve uygulama Tebliğinin yayımlanması

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ Yayın Tarihi: Mayıs, 2011 MARKA Yayınları Serisi DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI DOĞU MARMARA BÖLGESİ

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Eğitim Yatırımlarında Sağlanan Destekler Bilgi Notu Yatırım Destek Ofisleri 07/01/2013 İçindekiler 1. Tanımlar... 2 2. Destekler... 2 2.1. Öncelikli

Detaylı

MUĞLA DA YATIRIMCILARIMIZIN FAYDALANACAĞI TEŞVİKLER

MUĞLA DA YATIRIMCILARIMIZIN FAYDALANACAĞI TEŞVİKLER MUĞLA DA YATIRIMCILARIMIZIN FAYDALANACAĞI TEŞVİKLER YENİ TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA Yeni Teşvik Sistemi 6 bölgeden oluşmakta, Muğla ilimiz 1. bölgede yer almaktadır. 14.07.2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Ekim 2016 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 1. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA Yeni Teşvik Sistemi 6 bölgeden oluşmakta, Aydın ve Denizli illerimiz 2. Bölgede ilimiz 1. bölgede yer almaktadır. 14.07.2009

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM

TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM TEŞVİK SİSTEMİNDE SON DURUM 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren ve daha sonraki değişiklikler ile güncel hale gelen yeni teşvik sistemi 5 farklı uygulamadan

Detaylı

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ SUNUM PLANI 1. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 2. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK UNSURLARI 3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 4. DESTEK ORAN

Detaylı

İMALAT SANAYİ DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİN BÖLGELER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI (1. BÖLGE VE 4. BÖLGE)

İMALAT SANAYİ DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİN BÖLGELER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI (1. BÖLGE VE 4. BÖLGE) İMALAT SANAYİ DEVLET DESTEK VE TEŞVİKLERİN BÖLGELER ARASI KARŞILAŞTIRILMASI (1. BÖLGE VE 4. BÖLGE) İÇERİK Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Bölgeler Sabit Yatırım Tutarı ve Asgari Kapasiteler

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 20 ŞUBAT 2014 ANKARA SUNUM PLANI 1.Teşvik Sistemi 2.Atık Geri Kazanım veya Bertaraf Tesisi Yatırımları 3.Alt Bölge Destekleri 2 SUNUM PLANI 1.Teşvik

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 3 Temmuz 2014 YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (19 Haziran 2012 tarih

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 16 MAYIS 2014 ANKARA 1. Yatırım Teşvik Sistemi 2. Destek Oran ve Süreleri 3. Ankara Ġlinde Sağlanan Destekler 4. Yatırım Teşvik Belgesi 2 YATIRIM TEŞVİK

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Ahmet Cemil ALADAĞ Mehmet İNANIR Veysel AKYILDIZ 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım

Detaylı

Invest in TEŞVİK SİSTEMİ

Invest in TEŞVİK SİSTEMİ Invest in TEŞVİK SİSTEMİ 2015 2 İçerik 19 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayınlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 20 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayınlanan Yatırımlarda

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması YENİ TEŞVİK SİSTEMİ TRA 1 Düzey 2 Bölgesi Erzurum Erzincan Bayburt Uygulaması i Yeni Teşvik Mevzuatına Genel Bakış Yeni Teşvik Sistemi 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmış ve 1 Ocak 2012

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/49 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A ġ B A K A N L I K. YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A ġ B A K A N L I K YENĠ TEġVĠK SĠSTEMĠ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEġVĠK SĠSTEMĠ Genel TeĢvik Uygulamaları Bölgesel TeĢvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların TeĢviki KDV Ġstisnası

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Şubat 2017 Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi a) Amaç ve İlgili Mevzuat b) Yatırım Teşvik Sistemi - Destek Unsurları - Yatırım

Detaylı

Yatırım Destek Ofisi İSTANBUL ÖZELİNDE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

Yatırım Destek Ofisi İSTANBUL ÖZELİNDE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Yatırım Destek Ofisi İSTANBUL ÖZELİNDE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ GÜNDEM Bakanlar Kurulu Kararı Eski ve Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemini Tanıyalım Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir? Teşvik

Detaylı

KDV. Muğla da Yatırımcılarımızın Faydalanacağı Teşvikler AR-GE VERGİ VERGİ YATIRIM YERİ FAİZ GÜMRÜK VERGİSİ SİGORTA PRİMİ T.C. MUĞLA VALİLİĞİ GÜMRÜK

KDV. Muğla da Yatırımcılarımızın Faydalanacağı Teşvikler AR-GE VERGİ VERGİ YATIRIM YERİ FAİZ GÜMRÜK VERGİSİ SİGORTA PRİMİ T.C. MUĞLA VALİLİĞİ GÜMRÜK Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan yeni teşvik sistemi, ülkemizin tüm bölgeleri için önemli destekler getirmiştir. Yeni teşvik sistemi, ilimizde yatırım yapmak isteyenlere çok cazip fırsatlar sunmaktadır.

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ 2013 ARALIK SEKTÖREL MADENCİLİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARINA SAĞLANAN DEVLET DESTEKLERİ Ahmet YETİM I.GİRİŞ Ülkemizde teşviklerden faydalanabilmek için, öncelikle Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 19.06.2012 KONU: Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karar ın turizm

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ ( 2012/3305 KARAR) ANTALYA DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ 23 MAYIS 2017

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ ( 2012/3305 KARAR) ANTALYA DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ 23 MAYIS 2017 EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ ( 2012/3305 KARAR) ANTALYA DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ 23 MAYIS 2017 Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Sunum Planı

Detaylı

SİRKÜLER ( 2009/25 )

SİRKÜLER ( 2009/25 ) yo r u m @y o r u m ym m. c o m İSTANBUL, 01.09.2009 Konu: Yatırımlarda Devlet Yardımları SİRKÜLER ( 2009/25 ) Küresel kriz ve buna bağlı olarak ülkemizde oluşan ekonomik krizin etkilerini azaltmak üzere;

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 Önceki Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi Yeni Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi TR32 Düzey 2 Bölgesi Değerlendirmesi Hazırlayan: Emrah ÇELİK Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Detaylı

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş SİRKÜLER

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş SİRKÜLER GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş SİRKÜLER SİRKÜLER TARİHİ : 17.07.2009 SİRKÜLER NO : 2009/50 VERGİ İNDİRİMLERİNİ DE İÇEREN YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ. T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ. T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012 YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012 TEMEL YENİLİKLER Yeni Teşvik Sistemi (1 Ocak 2012 den itibaren geçerli) Daha önce İBBS-2 Bölgeleri kapsamında sağlanan Bölgesel

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK REHBERİ. Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT

YATIRIM TEŞVİK REHBERİ. Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT YATIRIM TEŞVİK REHBERİ Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Uygulamaları KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT Hazırlayanlar: Semih DEMİRTOKA - Proje ve İş Geliştirme Birimi Emrah ORAL - Proje ve İş Geliştirme Birimi (Sivas

Detaylı

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama

GENELGE NO: 12/83. İstanbul, 17.08.2012. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İlgili Birim Konu Sayın Üyemiz, GENELGE NO: 12/83 : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler : Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Açıklama İstanbul, 17.08.2012 Malumlarınız olduğu üzere, Yeni Teşvik

Detaylı

SİRKÜLER (2013-10) KONU: TEŞVİK BELGESİNE BAĞLI YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ

SİRKÜLER (2013-10) KONU: TEŞVİK BELGESİNE BAĞLI YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ İstanbul, 08.02.2013 SİRKÜLER (2013-10) KONU: TEŞVİK BELGESİNE BAĞLI YATIRIMLARDA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ 1. YASAL ÇERÇEVE a. Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A Maddesi 28.02.2009 tarih ve 27155 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER 2017/16. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. SİRKÜLER 2017/16 24.02.2017 KONU : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. 22 Şubat 2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete de 2017/9917 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi,

Yeni Teşvik Sistemi, Yeni Teşvik Sistemi, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (*) Karara ilişkin uygulama tebliği (**) resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmiştir. (*) Karar sayısı:

Detaylı

TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ TeĢvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ SUNUM PLANI 1. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 2. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK UNSURLARI 3. YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 4. DESTEK ORAN

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 2016 İçerik 19 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayınlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar, 20 Haziran 2012 de Resmi Gazete de yayınlanan Yatırımlarda

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2-

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015/22

SİRKÜLER NO: 2015/22 27.04.2015 SİRKÜLER NO: 2015/22 Konu: Yatırım Teşvik Uygulamalarında Değişiklik Hk. 8 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 6 Nisan 2012 İSTANBUL SUNUM PLANI 1. Neden Yeni Bir Teşvik Sistemi? 2. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci 3. Yeni Teşvik Sisteminin

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri...

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... 1. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Görünümü Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik

Detaylı

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI?

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? Nuri YAVAN Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Sunumun İçeriği 2 Giriş: Dünyadaki

Detaylı

SİRKÜLER 2016/54. KONU : Yatırım Teşvik Uygulamasında Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/54. KONU : Yatırım Teşvik Uygulamasında Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/54 12.10.2016 KONU : Yatırım Teşvik Uygulamasında Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. 2016/9139 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 5 Ekim

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI TEŞVİĞİNDEN 28 BÖLGE HARİCİNDE TURİZM YATIRIMCILARINA İYİ HABER YOK

Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI TEŞVİĞİNDEN 28 BÖLGE HARİCİNDE TURİZM YATIRIMCILARINA İYİ HABER YOK Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Turizm Sektörü CUMHURİYET TARİHİNİN EN KAPSAMLI TEŞVİĞİNDEN 28 BÖLGE HARİCİNDE TURİZM YATIRIMCILARINA İYİ HABER YOK Cüneyt Ertürk Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ & YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ & YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ & YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI ŞUBAT 2015 İÇİNDEKİLER I- Yatırım Teşvik Programı... 2 II- Uygulamalar Ve Destek Unsurları.3-4 A- Bölgesel Teşvik Uygulamaları.. 5-7 B- Büyük Ölçekli Yatırımların

Detaylı

BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXIII)

BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXIII) 1 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax: 0-212-510 53 14 web: www.fokusdenetim.com.tr e-mail:

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü tarafından 01 Ocak 2012

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ A-Genel Teşvik Sistemi B-Bölgesel Teşvik Sistemi C-Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi 2 A- GENEL TEŞVİK SİSTEMİ Büyük

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı