Yatırım Teşvikleri Mevzuatı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yatırım Teşvikleri Mevzuatı"

Transkript

1 Yatırım Teşvikleri Mevzuatı. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu

2 İçerik 1. Teşvik Sisteminin Amacı 2. Genel Teşvik Uygulamaları 3. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 4. Öncelikli Teşvik Uygulamaları 5. Büyük Ölçekli Teşvik Uygulamaları 6. Stratejik Yatırımlar ve Uygulamaları 7. Bir Alt Bölge Destekleri 8. Destek Unsurları 2

3 Yatırım Teşvik Sistemi 19/06/2012 tarihli sayılı Resmi Gazetede 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bu Karar ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere 20/06/2012 tarihinde sayılı Resmi Gazete de 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır. Devlet yardımlarından faydalanmanın temel ön koşulu Ekonomi Bakanlığı tarafınca verilen Yatırım Teşvik Belgesinin (YTB) alınmasıdır. 3

4 Tablolu Slide Örneği Yeni Teşvik Sistemi Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Gümrük vergisi muafiyeti Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede) Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için) Gümrük vergisi muafiyeti KDV istisnası Vergi indirimi Sigorta primi işveren hissesi desteği Yatırım yeri tahsisi Faiz desteği (3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede) 4

5 Yeni Teşvik Sistemi Öncelikli Yatırımlar Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar Gümrük vergisi muafiyeti Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası Vergi indirimi Sigorta primi işveren hissesi desteği Yatırım yeri tahsisi Faiz desteği (3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde) Gümrük vergisi muafiyeti KDV istisnası Vergi indirimi Sigorta primi işveren hissesi desteği Yatırım yeri tahsisi Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede) Gümrük vergisi muafiyeti KDV istisnası Vergi indirimi Sigorta primi işveren hissesi desteği Yatırım yeri tahsisi Faiz desteği KDV iadesi Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede) 5

6 Genel Teşvik Uygulamaları KDV İstisnası Gümrük Vergisi İstisnası Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu İstisnası (KKDF) Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6.Bölge için) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Tersanelerin gemi inşa yatırımları için) Yukarıdaki teşviklerden yararlanmak için, yatırım başlamadan önce Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen Yatırım Teşvik Belgesinin alınmış olması gerekmektedir. 6

7 Bölgesel Teşvik Uygulamaları I ve II. bölgedeki yatırımlar, aşağıdaki yatırım teşviklerinden yararlanabilecektir: Vergi İndirimi Sosyal Sigortalar İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Gümrük Vergisi İstisnası III, IV ve V. bölgedeki yatırımlar, aşağıdaki yatırım teşviklerinden yararlanabilecektir: Vergi İndirimi Sosyal Sigortalar İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Gümrük Vergisi İstisnası Faiz Desteği VI. bölgedeki yatırımlar, aşağıdaki yatırım teşviklerinden yararlanabilecektir: Vergi İndirimi Sosyal Sigortalar İşveren Hissesi Desteği Sosyal Sigortalar Çalışan Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Gümrük Vergisi İstisnası Faiz Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği 7

8 Bölgesel Yatırım Uygulamaları- İl Bazlı Liste 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmar aş Iğdır Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa Malatya Tokat Şırnak Nevşehir Tunceli Van Rize Yozgat Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Sivas 8

9 Öncelikli Teşvik Uygulamaları Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6. bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir. Öncelikli Yatırım Konuları Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar. Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları. Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar). Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları. 9

10 Öncelikli Teşvik Uygulamaları Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç). Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar. Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar. Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç). 10

11 Öncelikli Teşvik Uygulamaları Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar. Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları. 11

12 Öncelikli Teşvik Uygulamaları V. bölgedeki yatırımlar, öncelikli yatırımlar çerçevesinde aşağıdaki teşviklerden yararlanabilecektir: Vergi İndirimi Sosyal Sigortalar İşveren Hissesi Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İstisnası Gümrük Vergisi İstisnası Faiz Desteği Not: 6. bölgedeki yatırımlar için Gelir vergisi stopajı desteği ve Sosyal Sigortalar Çalışan Desteği de söz konusudur. 12

13 Büyük Ölçekli Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar, ilgili kararın ek-3 bölümünde listelenmiştir. İlgili kararın ek-3 bölümünde listelenmiş olan; Gümrük vergisi muafiyeti. KDV istisnası. Vergi indirimi. Sigorta primi işveren hissesi desteği. Yatırım yeri tahsisi. Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için). Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için). 13

14 Büyük Ölçekli Teşvik Uygulamaları Not: 6. bölgedeki yatırımlar için Gelir vergisi stopajı desteği ve Sosyal Sigortalar Çalışan Desteği de söz konusudur. Yatırım Sektörleri Minimum Yatırım Tutarları(Milyon TL) Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 200 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları: a) Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları b) Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları Elektronik Sanayi Yatırımları Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları İlaç Üretimi Yatırımları Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: (Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)

15 Stratejik Yatırımlar ve Uygulamaları Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir : Asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL (enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil), Yurtiçi toplam üretim kapasitesi ithalattan az olmalıdır, Katma değeri asgari %40 olmalı. (rafineri ve petrokimya yatırımları hariç) Son 1 yılda toplam ithalat tutarı 50 milyon ABD Dolarının üzerinde olmalı. (Yurt içinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar hariç) 15

16 Bir Alt Bölge Destekleri Büyük Ölçekli ve Bölgesel Destekler Kapsamındaki yatırımlarda; Yatırımın OSB de gerçekleşmesi, Aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak bir yatırım olması vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde yararlanırlar. 16

17 Bir Alt Bölge Destekleri 6 ncı bölgede gerçekleştirilecek büyük ölçekli ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar? Sigorta primi işveren hissesi desteği, bölgede geçerli olan süreye iki yıl ilave edilerek, Vergi indirimi desteği ise bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına beş puan ilave edilerek uygulanır. 17

18 Ar-Ge ve Çevre Yatırımları Ar-Ge ve çevre yatırımları, yeni bir ürün geliştirilmesi, ürün kalite ve standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni bir teknolojinin ülke şartlarına uyumunun sağlanması amacıyla bilimsel esaslara uygun olarak yapılan ve her aşaması belirlenmiş araştırma ve geliştirme çalışmaları için gerçekleştirilecek yatırımları kapsamaktadır. AR-GE ve çevre yatırımları; 1. KDV istisnası, 2. Gümrük vergisi muafiyeti ve 3. Faiz desteğinden yararlandırılır. Söz konusu yatırımların, 6 ncı bölgede gerçekleştirilmesi halinde gelir vergisi stopajı ve sigorta primi desteğinden de yararlanabilir. 18

19 Ar-Ge ve Çevre Yatırımları Bölge ayrımı yapılmaksızın tüm bölgelerde gerçekleştirilecek AR-GE yatırımları için TL cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir. Faiz desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE yatırımlarında beş yüz bin TL yi geçemez. 19

20 Destek Unsurları- Gümük Vergisi 9. madde Karar 2012/3305 Makine ve teçhizat ithalatı Otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında yatırım döneminde CKD aksam ve parçalarının ithali Gemi ve 50 metre üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali Gümrük Vergisinden muaftır. 20

21 Destek Unsurları- KDV İstisnası ve İadesi 10. madde Karar 2012/3305 Makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri 500 milyon TL üzeri stratejik yatırımlarda bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi. 21

22 Destek Unsurları- Faiz Desteği 11. madde 2012/3305 Bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kar payının; yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının; Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk 5 yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir. 22

23 Destek Unsurları- Faiz Desteği Bölgeler TL Kredisi Döviz Kredisi Azami Destek Tutarı( TL) Stratejik 5 2 sabit yatırım tutarının %5 ini aşmamak kaydıyla 50 milyon AR-GE Çevre Stratejik Yatırımlarda tarihine kadar yapılan müracaatlarda geçerli.ödemelere den sonra başlanır. 23

24 Destek Unsurları- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla; Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan, Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlık bütçesinden karşılanır. 24

25 Destek Unsurları- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Maksimum Destek Bölgeler tarihine kadar başlamış olan yatırımlar tarihi ve sonrasında başlamış olan yatırımlar Bölgesel Uygulamalar Büyük Ölçekli Yatırımlar I 2 yıl II 3 yıl III 5 yıl 3 yıl 20 8 IV 6 yıl 5 yıl V 7 yıl 6 yıl VI 10 yıl 7 yıl - - Bakanlık tarafından asgari ücrete tekabül eden, tazmin edilecek sosyal sigorta prim yüzdesinin süreleri görülmektedir. 25

26 Destek Unsurları- Sigorta Primi Yararlanacak olan yatırımlar: Yeni Kararnameyle, sadece 6. bölgede yapılan; büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğine ilave olarak sigorta primi işçi hissesi desteğinden de yararlanılacaktır. Destek süresi: Sigorta primi işçi hissesi desteğinden tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip 10 yıl süreyle yararlanılacaktır. 26

27 Destek Unsurları- Yatırım Yeri Tahsisi 16. madde 2012/3305 Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için; Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar hariç! 27

28 Destek Unsurları- Vergi İndirimi Bakanlar Kurulu yetkisi çerçevesinde; % 15 den % 60 a kadar değişen oranlarda yatırıma katkı, Yatırıma katkı tutarı: İndirimli kurumlar vergisi uygulanarak tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımın Devletçe karşılanacak tutarı % 50 den % 90 a kadar vergi oranında indirim olanağı Tasarruf edilen vergi tutarı, Devlet katkı payına ulaşıncaya kadar teşvikten yararlanmaya devam. 28

29 Destek Unsurları- Vergi İndirimi Bakanlar Kurulı Yetki Sınırları; Finans ve sigortacılık İş ortaklıkları Taahhüt işleri Yap-İşlet ve Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde yapılan yatırımlar Rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar 29

30 Destek Unsurları- Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranları ( e kadar) Bölge Bölgesel Teşvik Kapsamında (%) Genel Olarak Öncelikli Yatırımlar OSB lerdeki Yatırımlar Büyük Yatırımlar (%) Stratejik Yatırımlar (%) 1. Bölge Bölge Bölge Bölge Bölge Bölge

31 Destek Unsurları- Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranları ( sonrası) Bölge Bölgesel Teşvik Kapsamında (%) Genel Olarak Öncelikli Yatırımlar OSB lerdeki Yatırımlar Büyük Yatırımlar (%) Stratejik Yatırımlar (%) 1. Bölge Bölge Bölge Bölge Bölge Bölge

32 Destek Unsurları- Vergi İndirimi Vergi İndirim Oranları ( e kadar) Bölge Vergi İndirim Oranı (%) Uygulanacak KV Oranı (%) Yatırım Döneminde (%) İşletme Döneminde (%) 1. Bölge Bölge Bölge Bölge Bölge Bölge Stratejik Yatırımlar Tablodaki oranlar büyük yatırımlar için de geçerlidir. 6. bölgede yapılan stratejik yatırımlarda, vergi indiriminin % 80 i yatırım döneminde kullanılabilir. 32

33 Destek Unsurları- Vergi İndirimi Vergi İndirim Oranları ( sonrası) Bölge Vergi İndirim Oranı (%) Uygulanacak KV Oranı (%) Yatırım Döneminde (%) İşletme Döneminde (%) 1. Bölge Bölge Bölge Bölge Bölge Bölge Stratejik Yatırımlar Tablodaki oranlar büyük yatırımlar için de geçerlidir. 6. bölgede yapılan stratejik yatırımlarda, vergi indiriminin % 80 i yatırım döneminde kullanılabilir. 33

34 Destek Unsurları- Vergi İndirimi Vergi İndirimini Uygulamaya Başlama Zamanı İndirimli kurumlar vergisi oranı; - 1. bölgede teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilen kazançlara - Diğer bölgelerde ise yatırıma katkı tutarının belirli bir kısmı yatırım döneminde tüm faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulanır. 34

35 Destek Unsurları- Vergi İndirimi Kazanç Tespiti İndirimli kurumlar vergisi oranı, kural olarak yeni yatırımdan elde edilen kazanca uygulanır. Tevsi yatırımlarda kazancın tespit edilememesi halinde indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda aktife kayıtlı toplam sabit kıymet tutarına oranlanarak bulunur. İndirimli oran uygulanacak kazanç tutarı = (Yapılan tevsi yatırım tutarı / Toplam sabit kıymet tutarı ) x Toplam kazanç tutarı 35

36 Destek Unsurları- Vergi İndirimi Arsa Arazi Royalti Yedek parça Amortismana tabi olmayan diğer harcamalar Proje bazında belirlenen harcamalar 36

37 Yatırıma Başlama ve Yatırım Süresi Yatırımın başlangıç tarihi = Müracaat tarihi Yatırıma başlama Arazi-arsa alımı Altyapı Bina inşaat Makine ve teçhizat temini (avans ve ön ödemeler dahil) Diğer harcamalar Sabit yatırım tutarının en az % 10 oranında (sabit yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar için en az 5 milyon Türk Lirası) 37

38 Teşvik Belgesi Kapsamında Değerlendirilmeyen Harcamalar Ham madde, ara malı ve işletme malzemesi Kullanılmış yerli makine ve teçhizat Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları Uçak ve helikopter (Havayolu taşımacılık hizmetleri hariç) Porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eşyası Sektörel özellikler dikkate alınarak teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyecek harcamalar. 38

39 Destek Unsurları- Gelir Vergisi Stopajı Desteği Destek Yatırımla sağlanan ek istihdam için, ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının terkini Kapsam - 6. bölgedeki 15 ilde yapılan belgeli bütün yatırımlar - Belgede öngörülen ve fiilen istihdam edilen çalışanlar sonuna kadar gerçekleşen yatırımlar Süre Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren 10 yıl 39

40 Öncelikli Teşvik Uygulamaları Örnek Hesap Öncelikli Yatırım Kapsamında Faydalanılacak Unsurlar Toplam Yatırım Tutarı 450 milyon TL - Yatırımın Gerçekleşeceği Bölge Eskişehir I. Bölge Öncelikli yatırım kapsamında sayıldığı V. Bölge olarak değerlendirilecektir. için, İndirimli Kurumlar Vergisi Yatırım Katkı Tutarı 40% V. Bölge olduğu için Kurumlar Vergisi Yatırım Katkı Tutar, %40 olarak belirlenmiştir. Kurumlar Vergisi İndirim Oranı 80% Resmi Kurumlar Vergisi Oranı 20% Yatırım Teşvik Belgesi ile Kurumlar Vergisi Oranı Yatırıma Konu Tutar (Arsa, Royalti ve Yedek Parça Hariç Tutar) Toplam Yatırım Katkı Tutarı 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 4% 400 milyon TL 160 milyon TL Başka bir ifadeyle %16'sı Kurumlar Vergisi'nden muaf olacaktır. (%80'nin %20'si.) 400 milyon tutarındaki bir yatırımda, bu yatırım tutarının % 40 ı, yani 160 milyon liralık kısmı, devletçe karşılanacaktır. Vazgeçilen vergi tutarı devlet katkı payına ulaştığında, standart kurumlar vergisi uygulanmaya başlayacaktır. 10 Aralık

41 Öncelikli Teşvik Uygulamaları Örnek Hesap Yurt içi Makine Teçhizat Tutarı Yurt içi KDV Muafiyeti İthal Makine Teçhizat Tutarı (AB den) KKDF muafiyeti (KKDF %6 alınmaktadır.) İthal Makine Teçhizat KDV Muafiyeti 100 milyon TL 18 milyon TL 100 milyon TL 6 milyon TL 19 milyon TL Çalıştırılan İşçi Sayısı 200 Sigorta Primi İş Veren Desteği (Yıl) Yatırımın 'den önce başladığı varsayılmıştır. Sigorta Primi İşveren Toplam Destek Tutarı (1 kişi/aylık) Yatırım Teşvik Belgesi toplam Vergi Avantajı: = 206,192,000 TL 7 yıl 199 TL V. Bölgedeki bir yatırım için asgari ücrete tekabül eden, tazmin edilecek sosyal sigorta prim süresi 200 işçi için faydalanılacak toplam destek tutarı: 199 TL * 200 işçi * 7 yıl * 12 ay = 3,192,000 TL 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 10 Aralık

42 Sorularınız? İletişim bilgilerimiz: Durul KAYILI Kıdemli Müdür Tel: +90 (212) e-posta:

43 Güncel Gümrük İncelemeleri Ezgi Türkmen, Direktör Murat Kutlu, Kıdemli Müdür

44 2013 Yılında Gümrük İncelemeleri İnceleme Konuları Gümrük Kıymeti Yurtiçi masraflar KDV matrahı Royalty & lisans ödemeleri Yeni İnceleme Metodları Muhasebe/Banka 44

45 2012 Yılında Gümrük İncelemeleri Gümrük Kıymetini Etkileyen Unsurlar Royalty-Lisans Navlunlar/Yurt içi masraflar Management/shared costs Tarife / Sınıflandırma Vergi Oranları İthalat Politikası Önlemleri - Kontroller Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Dahilde İşleme Rejimi İkincil Ürün/Fire Geçici İthalat 45

46 İnceleme Süreci ve Sonuçları İnceleme süreci Vergi ve cezaların tebliği 3 kat ceza Tebliğ usulü Ödeme Uzlaşma İtiraz ve dava süreci Süreler Uygulamada karşılaşılan zorluklar Gümrük yargılamalarında yaşanan sıkıntılar Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 46

47 Uzlaşmanın Kapsamı Uzlaşılabilecek vergiler Gümrük Vergisi İlave Gümrük Vergisi Katma Değer Vergisi Tek ve Maktu Vergi Özel Tüketim Vergisi Dampinge Karşı Vergi Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi Ek Mali Yükümlülük Toplu Konut Fonu Tütün Fonu Ek Fonu KKDF Çevre Katkı Payı Telafi Edici Vergi (İhracat) TRT Bandrol Ücreti (Ticari Olmayan Eşya İçin) 47

48 Uzlaşmanın Sonuçları Gümrük uzlaşma komisyonlarının düzenleyecekleri uzlaşma tutanakları kesindir. Uzlaşma komisyonu çalışmaları gizlidir. Para cezalarının uzlaşmaya konu olması ve uzlaşmanın vaki olması halinde, uzlaşmaya konu cezalar, Onaylanmış Kişi Statüsü için gereken koşulların uygulanmasında dikkate alınmaz. Üzerinde uzlaşılan cezalar hakkında Kabahatler Kanununun 17 nci maddesi uyarınca ayrıca peşin ödeme indirimi uygulanmaz. Uzlaşmanın sağlanamazsa/vaki olmazsa itiraz/dava yoluna gidebilir. Durmuş olan dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye başlar. Sürenin bitimine üç günden az kalmışsa, süre üç gün uzar. 48

49 Yetkilendirilmiş Yükümlü Şüheda Barlas, Kıdemli Danışman

50 Yetkilendirilmiş Yükümlü

51 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) nedir? Gümrük yükümlülüklerini zamanında yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve incelenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen firmalara gümrük işlemlerinde kolaylık ve imtiyazlar sağlayan bir statüdür. Gümrüklerde VIP Hizmet Diğer firmalara göre daha hızlı, kolay ve öncelikli hizmet!

52 Uluslararası düzenlemeler Bu müessese; Avrupa ülkelerinde (AEO) Yetkilendirilmiş Ekonomik Operatör, Amerika da (C-TPAT) Terörizme Karşı Gümrük Ticaret Ortaklığı, Singapur da (STP) Güvenli Ticaret Ortaklığı, gibi çeşitli adlarla Dünya da 46 ülkede uygulanmaktadır.

53 YYS nin Getirileri Nelerdir? Yurt içinde ve yurt dışında itibar göstergesi (Sadece Türkiye de değil anlaşma yapılan ülkelerde de ayrıcalıklardan faydalanma), Öncelikli ve hızlı hizmet ile maliyetlerde azalma, Rekabet gücünün yükselmesi, Sevkiyatlarda belirsizliklerin azaltılması,

54 Kimler YYS Başvurusunda Bulunabilir? Başvurular Nereye Yapılmalıdır? Serbest bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az üç yıldır faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler, Kamu kurum ve kuruluşları, YYS için başvuruda bulunabilir.

55 YYS nin Sağladığı Kolaylıklar Nelerdir? Basitleştirilmiş Usullere İlişkin Kolaylıklar Eksik belgeyle beyan, Kısmi teminat uygulaması, Götürü teminat uygulaması, Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında; İhracatta yerinde gümrükleme izni, A.TR Dolaşım Belgesi düzenleyebilme, Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR. MED fatura beyanı düzenleyebilme, İzinli gönderici,

56 YYS nin Sağladığı Kolaylıklar Nelerdir? Emniyet ve Güvenlik Kontrollerine İlişkin Kolaylıklar Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı, Mavi hat uygulaması, Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerinin öncelikle yapılması, Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenenin öncelikle yapılması,

57 YYS Kapsamında Sağlanacak Kolaylıklar

58 Eksik Beyan Usulü YYS sahibi firmalarca aşağıda sayılan belgelerin bir ya da daha fazlası beyannameye eklenmeksizin beyanda bulunulabilir: Fatura, A.TR Dolaşım Belgesi, Menşe ispat belgeleri, Teslim şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi, İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde ibrazı gereken işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu

59 Kısmi Teminat Uygulaması Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimleri kapsamında ithalat vergilerinin %10 u oranında teminat alınır.

60 Götürü Teminat Uygulaması YYS sahibi için belirli bir miktarda teminatın gümrükte yapılacak her işlem için kullanılmasıdır. Ayrı ayrı her işlem için teminat vermek ya da düşüm yapmak yerine teminata bağlanacak miktar dikkate alınmadan tek bir teminatla işlem yapılır. Süresiz teminat mektubu verilir.

61 Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Onaylanmış ihracatçı yetkisi; İhracatta yerinde gümrükleme izni, A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz etme zorunluluğu olmaksızın düzenleyebilme izni, Tercihli ticarette fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni.

62 Onaylanmış İhracatçı Yetkisi İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni İhraç eşyasının, gümrük müdürlüğüne götürülmeden, aracın firma tesislerinde gümrüklemesinin yapılarak doğrudan sınır gümrüğüne sevk edilmesidir!!!!! Bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk günden geriye dönük bir yıl içerisinde bizzat asgari 5 milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması gereklidir.

63 Onaylanmış İhracatçı Yetkisi İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni Gümrüklemenin yapılacağı güvenli alan; uygun bir muayene ve sevkiyat alanından oluşan kesintisiz güç kaynağına bağlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte kamera sistemi ile yirmi dört saat kesintisiz olarak, alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmak üzere devamlı izlenen, giriş çıkışları kayıt altında tutulan ve yeterli aydınlatma düzenine sahip bir yer olmalıdır.

64 Onaylanmış İhracatçı Yetkisi İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni İhracat eşyasının güvenli alana alındığının gümrük idaresine bildirilmesini müteakip çıkış izninin verilip verilmeyeceğine ilişkin bildirimin yapılacağı azami süre sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce belirlenerek izinde belirtilir. Ancak bu süre iki saati geçemez.

65 Onaylanmış İhracatçı Yetkisi A.TR Dolaşım Belgesi Düzenleme ve Vize Etme İzni YYS sahibi kişiler, geriye dönük bir yıl içerisinde en az 50 adet A.TR Dolaşım Belgesi düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış olmaları halinde onaylanmış ihracatçı olarak basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izni verilebilir. Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişilerce Karar hükümlerine ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişilere fiilin ağırlığına veya tekerrür olup olmadığına göre çeşitli müeyyideler uygulanır. Sertifika sahibinin izninden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni geri alınır.

66 Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Fatura Beyanı veya EUR.MED Fatura Beyanı Düzenlenme İzni YYS sahibi kişilerin geriye dönük bir yıl içerisinde aynı eşyanın (aynı dörtlü tarife pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın) en az 50 adet EUR.1 veya EUR.MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesini gerektiren ihracatını yapmış olmaları halinde, STA, AB ve GTS kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın eşya ve ülke/ülke grubu bazında fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni verilebilir.

67 İzinli Gönderici Yetkisi Eşyanın transitine yönelik gümrük işlemlerinin kendi tesislerinde yapan, transit eşyasını hareket gümrük müdürlüğüne sunmaksızın, aracı kendi tesislerinde mühürleyerek doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk eden taşıyıcıdır.

68 Emniyet ve güvenlik kontrolleri kapsamında yararlanılacak kolaylıklar Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı, Mavi hat uygulaması, Beyannamelerin belge kontrolüne tabi tutulması halinde, kontrollerin öncelikle yapılması, Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde, muayenenin öncelikle yapılması.

69 Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri tarafından azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verilebilir. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olan nakliyeci kuruluşlar veya kara, deniz ve hava yolu işletmeleri azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyanı yalnızca yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınmış kişilerin eşyasını taşıdıkları durumlarda verebilirler.

70 Mavi hat uygulaması Mavi hatta işlem gören beyannamelere ilişkin kontroller sonradan kontrol kapsamında yapılır. Laboratuar tahliline tabi bazı eşya ile ayniyat tespiti gereken eşya mavi hatta işlem görmez.(kap, ambalaj,palet vb. hariç) Tahakkuk eden gümrük vergileri, yetkilendirilmiş yükümlülerin banka hesabından elektronik ortamda veya bu kişinin GÜMKART ı (gümrük veznelerinde kullanılan elektronik para kartı) aracılığıyla ödenmesi zorunludur

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.)

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) 2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) Karar Sayısı : 2012/3305 Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 212/335 Bakanlar Kurulu; 19.6.212 tarih ve 232 sayılı R.G. Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 19.07.2012 Konu: Yeni Teşvik Paketi hk. SİRKÜLER NO: 2012/25 Yeni teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi 19 Haziran 2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmî

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 96 T.C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI H em eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem de bölge içinde yer alan illerin zaman içinde gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması nedeniyle teşvik sisteminin

Detaylı

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR www.ahika.gov.tr Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 0 1 Önsöz D evletlerin doğrudan üretim faaliyetlerinden ziyade piyasalarda denetleyici ve düzenleyici bir rol alması ve dünya

Detaylı

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Batman Teşvik Sistemi kaspamında 6.Bölge de yer almaktadır. Teşvik Sistemi ve Destek Unsurları Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

Detaylı

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GENEL AÇIKLAMA 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşvik uygulamalarında yeni

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

Duman Sirküler KONU : Yatırım Teşvik Sistemi Hk. Duman Bağımsız Denetim, Mali Müşavirlik, Vergi Yargısı ÖZET

Duman Sirküler KONU : Yatırım Teşvik Sistemi Hk. Duman Bağımsız Denetim, Mali Müşavirlik, Vergi Yargısı ÖZET 2013 Duman Sirküler KONU : Yatırım Teşvik Sistemi Hk. ÖZET Yatırımlarda Devlet Yardımlarına İlişkin uygulamanın nasıl yapıldığı ve özellikle indirimli kurumlar vergisinin hangi şart ve koşullarda uygulanacağına

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER

ÇEŞİTLİ KURUMLARCA SANAYİCİYE, ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ÜRETİCİYE YÖNELİK VERİLEN DESTEKLER ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi Alper KAYA Uzman Eylül 2013 İÇİNDEKİLER 1- EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN VERİLEN DESTEKLER

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ 2012-2013 -2014 YENİ YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI ile KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ ve KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. 158 SORU VE CEVAP

Detaylı

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1. YATIRIM TEŞVİKLERİ VE MALİ DESTEKLER REHBERİ 2012 İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.3 Büyük Ölçekli Yatırımlar...

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 Sunuş Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Mardin Yatırım Destek Ofisi İçindekiler A) Yeni Teşvik Sistemi 1. Yeni Teşvik Sistemi 2. Yatırım Teşvik Belgesi 3. Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Haritası 4. Sosyo-ekonomik

Detaylı

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 22 ARALIK 2004 Swissotel Cenk Ulu- MBA,E.Gümrük Uzmanı, Kıdemli Müdür www.vergiportali.com Teşvik Nedir? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Merkezi yönetim tarafından hazırlanan son yatırım teşvik paketi, 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda

Detaylı

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Tarih: 28 Temmuz 2009 Sayı: 27302 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28.07.2009 Tarih ve 27302 sayılı Resmi Gazete Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı,

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) 28 Temmuz 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27302 TEBLİĞ Hazine Müsteşarlığından: YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI Mehmet Emin KAYA Ekonomist - S.M. Mali Müşavir 12 Aralık 2014 Ankara Crown Plaza 04.06.1986 tarihli 3213 sayılı MADEN KANUNU Maden teşvik tedbirleri: Madencilik faaliyetleri

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yatırım Teşvik Belgesi 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim?

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim? Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir? YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından

Detaylı