YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7"

Transkript

1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7 Biliyorsunuz, 19 Haziran da yeni teşvik sistemine ilişkin gerekli yasal prosedürler tamamlandı ve konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yılının başından itibaren geçerli olmak üzere- Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Her vesile ile söylüyorum, iddialı bir teşvik sistemi hazırladık. Teşvik sistemimiz, yeni yatırım yapmak ve mevcut yatırımlarını büyütmek isteyen yerli ve uluslararası yatırımcılarımıza pek çok cazip fırsat sunuyor. Her fırsatta yeni sistem ile getirilen olanakları, siz sayın basın mensupları, yerli ve uluslararası yatırımcılarımız ve yatırımcılarımızın temsilcisi özel sektör kuruluşları ile paylaşıyorum. Şükürler olsun ki; bugün artık elimizde 2023 yılı hedefleri ile örtüşen, ustalık dönemimize yakışan bir teşvik sistemimiz var. İddialı bir teşvik sistemi hazırladık. Çünkü bizi bu sisteme yönlendiren 4 temel ihtiyaç vardı. 1-Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak. 2-Üretim yapısını katma değer ve ithalata bağımlılık boyutlarında değiştirmek. 3-Yatırım-Üretim-İstihdam-İhracat bütünlüğünü sağlamak yani bütüncül bir yapı. 4-Cari açığı orta-uzun vadede azaltmak. Bu ihtiyaçlar çerçevesinde iş aleminden STK lara; Ekonomi Bakanlığından diğer bakanlıklara bütün paydaşlarımızın katılımı ile yeni teşvik sistemi şekillendi.

2 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2 / 7 Oluşturduğumuz yeni teşvik sistemimiz, bildiğiniz üzere 4 ana bileşenden oluşuyor. Bunlar; Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki, Stratejik Yatırımların Teşviki dir. Bugün bunların ayrıntılarına girmeyeceğim. Yeni teşvik sistemini dinamik bir model üzerine kurduk; şunu çok net ifade etmek istiyorum ki: politika yapıcılar olarak bizim görevimiz BKK nın yayımlanması ile bitmedi. Uygulama sürecinde de başta ben olmak üzere Bakanlığımın tüm çalışanları görev ve faaliyet alanımıza giren hemen her alanda; Ülkemizin gelişmesine, büyümesine ve kalkınmasına nasıl katkı sağlayabiliriz? Nasıl daha faydalı politikalar geliştirebiliriz? Uygulama süreçlerini yatırımcılarımızın lehine nasıl tasarlarız? Yürürlükte olan uygulamalarla ilgili aksayan hususlar var ise bunları en etkin şekilde nasıl çözeriz? Ülkemizin uluslararası rekabet edebilirlik düzeyinin artırılmasını nasıl sağlayabiliriz? Ve yatırımcı dostu bir yatırım ortamını nasıl sağlayabiliriz? anlayışı ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Buradan taahhüt ediyorum, bu çalışmalarımıza sürecin her aşamasında devam edeceğiz. İşte bu çalışma azmi ve prensibi neticesinde ortaya çıkan ve en az diğer yatırım teşvikleri kadar heyecanla karşılanacağına inandığım yepyeni bir uygulamayı sizlerle paylaşmak için bugün burada bulunuyorum.

3 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 3 / 7 Son dönemde,yatırımcılarımızdan kendileri için önem arz eden ve atıl durumda olan Hazır Fabrika ve Bina Alımları nın teşvik sistemi kapsamına alınması yönünde talepler aldık. Yatırımcılarımız, teşvik belgesi kapsamında yer alan "arazi ve arsa" harcamaları bakımından, Vergi İndirimi desteğinden yararlanamamaktadırlar. Bu husus, 2012/3305 sayılı BKK nın vergi indirimini düzenleyen 15. maddesinde vurgulanmış durumda. Bugüne kadar, sadece faaliyet gösterilecek binanın inşaatına ilişkin harcamalar teşvik sisteminden yararlanırken; biz yeni dönemde hazır bina satın alma işlemlerini de teşvik sistemi kapsamına alıyoruz. Yani yatırımcıların söz konusu binalar için yapacakları harcamaları da artık teşvik belgesi kapsamında değerlendireceğiz. Ancak burada vurgulamak isterim, söz konusu destekten yararlanabilmek için, binanın üzerinde yer aldığı "arsa maliyeti"nin ayrılması gerekiyor. Özetle, sadece atıl durumdaki binanın maliyeti bakımından vergi indiriminden yararlanmak mümkün olacak. Yeni uygulamamız sayesinde, inşaatı tamamlanmış, ancak değişik nedenlerle kullanılamayan hazır fabrika vb. binaların ekonomiye kazandırılmasında önemli bir itici güç olacak. Bu uygulamamız ile hem yatırımcımız bir an önce yatırımını işletmeye geçirecek ve kazanmaya başlayacak; hem de atıl binalar ekonomimize kazandırılarak üretime ve istihdama katkı sağlanmış olacak. Zira ülkemiz, böyle önemli bir kaynağı israf edebilecek kadar zengin değil. Buna biz de zaten buna müsaade edemeyiz. Yakın

4 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 4 / 7 zamanda Maliye Bakanlığımız ve TOBB ile ülkemizin mevcut atıl bina stokunun tespitine yönelik çalışmalar da yapmayı planlıyoruz. Bu destekten, yeni teşvik sistemimizdeki tüm bölgelerimizde faaliyette bulunan ve vergi indirimi desteğinden yararlanabilecek olan yatırımcılarımız yararlanabilecek; ancak özellikle 5. ve 6. bölgelerimizde bu yeni desteğin etkilerini kısa sürede göreceğimizi umuyorum. Bu nedenle, söz konusu uygulamanın, yatırım, üretim ve istihdamın arttırılmasına yönelik olarak başlattığımız seferberliği daha çabuk ve daha etkili şekilde sonuca ulaştırma imkanı sağlayacağına inanıyorum. Konuyu farklı alternatifler içeren örneklerle açıklamak istiyorum: 6. bölgede kendi sahip olduğu binada yatırım yapan ve 1 Milyon TL tutarında makine ve teçhizat harcaması yapan bir yatırımcı düşünelim. Bu yatırımcının yatırım teşvik belgesi başvurusu yapması halinde, binaya ilişkin harcamasının bulunmaması nedeniyle sabit yatırım tutarı 1 Milyon TL olacaktır. Bu durumda, yatırıma katkı oranı 6. bölgede %50 olduğu için, yatırımcımızın vergiden düşebileceği tutar TL olacaktır. Diğer taraftan aynı yatırımcının 1 Milyon TL tutarındaki makineteçhizat harcamasının yanı sıra 300 Bin TL tutarında bir harcama yaparak fabrika binasını inşa ettiğini varsayalım. Bu durumda yatırım teşvik belgesindeki sabit yatırım tutarı 1 Milyon 300 Bin TL olacak, vergi indirimine konu edilecek tutar ise, yatırıma katkı oranının %50 olması çerçevesinde 650 Bin TL olacaktır. 3. alternatif olarak yatırımcımızın 1 Milyon TL tutarındaki makine ve teçhizat harcamasının yanı sıra, 700 Bin TL tutarında

5 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 5 / 7 üzerinde hazır binası da bulunan arsa almak istediğini kabul edelim. Arsa bedelinin sabit yatırım tutarına dahil olması nedeniyle yatırım teşvik belgesindeki sabit yatırım tutarı 1 Milyon 700 Bin TL olacaktır. Ancak, mevzuat gereği arazi-arsa bedellerinin vergi indirimine konu edilmesi mümkün değil. Bu nedenle yatırımcılarımız, arazi ile binanın değerinin ayrı ayrı tespitini sağlayacak. Diyelim ki yapılan tespit sonucunda arsanın değeri 200 Bin, binanın değeri ise 500 Bin TL olsun. Bu durumda, her ne kadar arsanın değerini sabit yatırım tutarına dahil etsek de, vergi indirimine konu etmemiz mümkün olmadığı için, vergi indirimine konu tutar 1 Milyon 500 Bin TL olacak, vergiden indirilebilecek tutar ise, yatırıma katkı oranının %50 olması çerçevesinde 750 Bin TL olarak gerçekleşecektir. Yeni teşvik sistemimiz çok kısa bir süre önce yürürlüğe girmiş olmasına rağmen oldukça olumlu yansımaları olmuştur. Burada sizlerle birkaç rakam da paylaşmak isterim. 19 Haziran 2012 den bugüne kadar teşvik belgesi düzenlenmesine yönelik olarak Bakanlığımıza toplam 5,5 milyar TL sabit yatırım tutarında 480 adet müracaat yapıldı. Aynı dönemde toplam yatırım tutarı 3,93 milyar TL ve öngörülen istihdamı kişi olan 340 projenin incelemeleri tamamlanmış ve teşvik belgeleri düzenlendi. Düzenlenen teşvik belgelerinin sabit yatırım tutarları itibarıyla 2,26 milyar TL si (%57,3) bölgesel, 1,06 milyar TL si (%27) genel ve 616 milyon TL si (%15,7) büyük ölçekli yatırım uygulamaları kapsamında. Bu belgelerden 60 adedi (%18) Organize Sanayi

6 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 6 / 7 Bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlendi ve bu yatırımlar bir alt bölge desteklerinden yararlanabilecekler. 33 adet yatırım ise (%1) öncelikli yatırımlar kapsamında beşinci bölge desteklerinden yararlanma imkanı bulacak. Düzenlenmiş olan teşvik belgelerinin adet itibarıyla %3,8 i tarım, %9,1 i madencilik, %56,8 i imalat, %2,9 u enerji ve %27,4 ü hizmetler sektöründe gerçekleştirilecek yatırımlara aittir. Daha önce olduğu gibi imalat ve hizmetler sektörleri bu süreçte de ilk sıralarda yer almaktadırlar. Bölgeler itibariyle teşvik belgelerinin dağılımına bakıldığında birinci bölgeden altıncı bölgeye doğru sırasıyla 99, 53, 67, 43, 29 ve 49 adet belge düzenlendiği görülmektedir. Birinci bölge %29 ile ilk sırada yer alırken %14,4 ile altıncı bölge 4. sırada yer almaktadır. Altıncı bölgede öngörülen istihdamın toplam istihdam içerisindeki payı %17 mertebesindedir. Alt sektörler dikkate alındığında tekstil ve konfeksiyon yatırımları ilk sırada yer almaktadır. Belge adedi %19, istihdamı %21 olan tekstil ve konfeksiyon sektörlerini sırasıyla gıda-içki, madencilik, turizm, lastik-plastik, depolama, altyapı, eğitim ve makine imalat sektörleri takip etmektedir. Yatırım tutarı açısından sıralama yapıldığında ise eğitim, turizm, tekstil-konfeksiyon, enerji, taşıt araçları ve gıda-içki ilk sıralarda yer almaktadır.

7 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 7 / 7 Hükümet olarak ülkemizde yatırımların arttırılması, gençlerimize, kadınlarımıza yeni iş olanaklarının sağlanması için tüm imkanlarımızı zorluyoruz. Bakanlığım, tüm Bakanlıklar ve ilgili kurumlarla koordinasyon halinde 2023 hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir araç olarak gördüğümüz yeni teşvik sistemimizin başarıya ulaşması için elinden gelen tüm gayreti sarf ediyor ve yatırımcılarımızdan gelen tüm talepleri, ülke menfaatlerimiz ve imkanlarımız çerçevesinde yerine getirmeye çalışıyor. Bu emeklerimizin karşılıksız kalmayacağına inanıyorum. Sözlerime son verirken bir kez daha vurgulamak isterim ki, tasarladığımız yeni dinamik teşvik modelimiz yatırımın her aşamasında yatırımcılarımızın karşılaşabileceği sorunların giderilmesini hedef almaktadır. Dolayısıyla yatırımcılarımızdan gelecek tüm önerileri ivedilikle gündeme alıp gerekli çalışmaları yapacağımıza yönelik taahhüdümüzü tekrar dikkatinize sunar, hepinize ilginiz için teşekkür ederim.

Başkent OSB de toplu açılış. Başkan dan. Türkiye de sanayileşme. Başkent OSB yatırımcılarına enerji desteği. OSB lerin önemi

Başkent OSB de toplu açılış. Başkan dan. Türkiye de sanayileşme. Başkent OSB yatırımcılarına enerji desteği. OSB lerin önemi l Yıl:8 l Sayı: 30 l Ağustos 2012 l ÜCRETSİZDİR Başkent OSB de toplu açılış Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Başkent OSB de katıldığı 20 fabrikanın toplu açılış töreninde, Ankara ciddi bir

Detaylı

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ

A. MURAT YILDIZ YMM & VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ 1 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir ANKARA 02.08.2012 2 VERGİSEL YÖNÜYLE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE SON VERGİ DÜZENLEMELERİ SUNUM PLANI 1.

Detaylı

Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni YÜKSEK BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YURT İÇİ TASARRUFLARIN ROLÜ KONULU KONFERANS

Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni YÜKSEK BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YURT İÇİ TASARRUFLARIN ROLÜ KONULU KONFERANS Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni YÜKSEK BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YURT İÇİ TASARRUFLARIN ROLÜ KONULU KONFERANS 14 Mart 2012 1 Çok Değerli Bakanım, Dünya Bankası nın Çok Değerli

Detaylı

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 ISBN: 978-605-137-211-2 TOBB Yayın Sıra No: 2012/179 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : +90 (312)

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI AKBANK İLE PROTOKOL İMZALADIK: Özel ürün ve hizmetler sizlerle Dünyayı Umutlandıran Buluş Hannover Fuarına na - GTO Damgası - OSMAN HAMDİ

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIMLARIN SEÇİMİNDE TEŞVİK TEDBİRLERİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI 1 Teşvik Tedbirleri Teşvik tedbirleri genel olarak, yatırım kararlarının alınması ve/veya gerçekleştirilmesi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA!

HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! 38 EKONOMİK FORUM HEDEF 2023: AR-GE OLMADAN ASLA! CUMHURİYETİN 100. YILINA RASTLAYAN 2023 İÇİN TÜRKİYE NİN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR: DÜNYANIN İLK EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA GİRMEK, 500 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN SON MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN SON MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN SON MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ 17 OCAK 2011 1 Değerli

Detaylı

Mayıs ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Mayıs ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri, Değerli Misafirler ve Kıymetli Medya Mensupları, Mayıs ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi

Detaylı

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim?

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim? Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir? YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ve İŞLETMELERE ETKİLERİ

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ve İŞLETMELERE ETKİLERİ YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ve İŞLETMELERE ETKİLERİ 15 MART 2006 İstanbul Osman ARIOĞLU Gelir İdaresi Başkanı Giriş Adnan Nas: Fazla dakik davranıyoruz, çünkü maalesef Ankara nın gündemini İstanbul dan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2013 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 30 Ekim 2012 1 OKUNAN METİN GEÇERLİDİR 2 2 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Saygıdeğer

Detaylı

Değerli Sendika Başkanlarım, Değerli Hocalarım, Saygıdeğer Konuklar, Değerli MESS Üyeleri, Değerli Basın Mensupları,

Değerli Sendika Başkanlarım, Değerli Hocalarım, Saygıdeğer Konuklar, Değerli MESS Üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Değerli Sendika Başkanlarım, Değerli Hocalarım, Saygıdeğer Konuklar, Değerli MESS Üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası nın Olağan 42. Genel Kurulu na hoş geldiniz. Şahsım

Detaylı

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ

1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ GİRİŞ: 1. DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ 2006 YILI ÖNGÖRÜLERİ a. Dünya Ekonomisinde 2006 Yılı Öngörüleri 2004 yılında yüzde 2,5 büyüyen ve en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisinin, 2005 yılında

Detaylı

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir

Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir Adana ilinde KBGSYİH rakamları Dolar bazında incelendiğinde; 1987 yılında 1.654 Dolar olan KBGSYİH nın yıllar itibariyle dalgalanmalı bir seyir izlediği görülmektedir. İlin KBGSYİH sında kriz dönemlerine

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 98 KASIM 2014 Ekonomide Dönüşüm Programa Bağlandı TOBB TOBB TÜRKİYE TÜRKİYE FUAR FUAR REHBERİ REHBERİ 4 YILDIR 4 ANADOLU

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon

Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Başkan dan Köklü Dönüşüm İçin Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Türkiye nin küresel düzeyde en önemli rakipleri arasında yer alan G. Kore, Malezya, Endonezya, Brezilya, G.

Detaylı

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında tereddüde düşülen hususlar ve karşılaşılan sorunlar

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında tereddüde düşülen hususlar ve karşılaşılan sorunlar Kuzey YMM AŞ Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 34381 Şişli İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında tereddüde düşülen hususlar ve karşılaşılan

Detaylı

bölgesel kalkınma 113

bölgesel kalkınma 113 bölgesel kalkınma 113 Degerli Okurlarımız, Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Sekreter Dergimizin 5. sayısı ile karşınızdayız. 2002 sonrası yakalanan siyasi istikrarla birlikte, hızlı bir ekonomik ve sosyal kalkınma

Detaylı

Devlet YarDımları İstanbul 2013

Devlet YarDımları İstanbul 2013 D I Ş T I C A R E T D E S T E K S E R I S I - 1 DEVLET YARDIMLARI Devlet Yardımları İstanbul 2013 Devlet Yardımları Yayın Direktörü Ensar Altun Yayın Koordinatörü Filiz Özkan Editör Nilgün Yılmaz Kitap

Detaylı

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan FORUM FORUM Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan enerji fiyatları da enerjide ağır bir biçimde dışarıya bağımlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38

İÇİNDEKİLER. Sonuç Özet Öneriler... 33 Kaynaklar... 37 Ekler... 38 Türkiye nin Cari Açığı: Makro ve Mikro Açıdan Nedenleri ve Çözüm Önerileri YASED - ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ KASIM 2011 i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii Şekil Listesi... iii Tablo Listesi... iii

Detaylı

sürdürülebilir rekabet gücü için

sürdürülebilir rekabet gücü için sürdürülebilir rekabet gücü için FAALİYET RAPORU 2013 Faaliyet Raporu 2013 Türk Eximbank etkinliği artıran uygun koşullar güçlü vizyon uzmanlıkla tasarlanmış ihracata ve ihracatçıların finansmanına desteği

Detaylı

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SAREP SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Program Referans No Proje Son Başvuru Zamanı TR33/15/SAREP KAYS: 03.05.2015 23:59 TESLİM: 08.05.2015 18:00

Detaylı

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2 2008/197 SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL SİVAS, 2008 3 İşbu kitap, 24 Ekim 2008 Cuma günü, Sivas Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Seminerin açılış konuşmaları,

Detaylı

Kasım ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Kasım ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan önce hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Bakanım, Sayın Başkan, Meclisimizin Değerli Üyeleri, Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri, Değerli Misafirler ve Kıymetli Medya Mensupları, Kasım ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan

Detaylı

2009/1 Sayı : 7. 2009/1 Sayı : 7 ISSN - 1307-8380

2009/1 Sayı : 7. 2009/1 Sayı : 7 ISSN - 1307-8380 2009/1 Sayı : 7 2009/1 Sayı : 7 ISSN - 1307-8380 Arkadaşlar, dıştan almadan çok dışa satmadır ki, ülkeyi zengin yapacaktır. (Mart 1923) Savunma Sanayii Gündemi 1 Yayın Sahibi Savunma Sanayii Müsteşarlığı

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı