o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE"

Transkript

1 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: y: 2012/45 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk k çk R O R Ö: 5 N 2012 güü Bşk Rcp Tyyp Eğ y şvk pk çkş. Bu çk v k gü Ek Bkğ yp çk kk k y şvk g h 2012/45 u kü y k. İg çk şğ y vş. Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : x :

2 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K 5 N 2012 güü Bşk Rcp Tyyp Eğ y şvk pk çkş. Bu pk hk TOBB, Tüky İhcç c v ED ş k ü g üü v pu kuuuşy, k, k, y yc yğu ş uuuk Bşk, g ü kk u y şvk ü k şk çşğ ş. Buu Hükü uyguy kycğ öücü şvk pk cğ h Bşk, 2003, 2006 v 2009 y ö hyç gök şvk yk yc ö k şvk uyguy kyuk ş. ç h ğğ yükk v üü ü, ög gşşk kk g, yükk v -yükk kj ç y k uu y şvk, 2009 y, 2009/15199 y Bk Kuuu K uyguy ku şvk v k çğuu y vğ göük. Bu k kp y şvk gşk. Dğ pk ök jk y k ü ö y şvk çğ göük. Bu kü Bşk' çk k gü Ek Bkğ yp çk kp y şvk hkk g g vck. Hükü çk v şğ g ççv y v şvk v k, u çk k k uyguy gç ö kuu ğ. Uygu şy ç gkğ uu Ku ğşkk ypk, g Bk Kuuu K çk v u k uygu uu y ğ kc vu yy gkk. Dğ şvk uygu ç, u kp y ypck kuuuş H üşğ şvk g gkğ uuu. çk kp y şvk şğ y 4 şk h cck. - G şvk uygu, - Bög şvk uygu, - Büyük öçk y şvk - jk y şvk. ukk kp yck şvk v k uu şğk y vş. G şvk Bög şvk Büyük öçk jk y 2 Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E

3 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K uygu uygu y şvk şvk - KDV - KDV - KDV - KDV - Güük vg uy - Güük vg uy - Güük vg uy - Güük vg uy - Vg - Vg - Vg - g p şv h ğ - g p şv h ğ - g p şv h ğ - y h - y h - y h - ğ - ğ - KDV ukk şcğ ü, y şvk kpk ü y ç KDV v güük uy uyguck. G şvk uygu ş ğ üç kg ç y vg, g p şv h ğ ğck v y y h ck. Bög şvk uygu jk y ç ğ y şvk ğck k uu. KDV c jk y ç gç ck. Dğ çk c V. ög ç g vg pj ğ v g p şç h ğ ğcğ ş.. G şvk uygu şvk ög y ypk; - Tşvk yck y ku ğ şvk uygu kp y y v - B g y u ş ğy y, KDV v güük uy k k v ck. V. ög yp h y uygu k g üc ü hp g vg pj ğ v g p şç h ğ ğck. 3 Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E

4 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K. Bög şvk 2009/15199 y Bk Kuuu K ük şvk uygu ç 4 ögy yş. şvk gşşk k gö 6 ögy yğ göük. Bög v u ög y şğk göş.. Bög (8 ). Bög (13 ). Bög (12 ) V. Bög (17 ) 4 Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E V. Bög (16 ) V. Bög (15 ) k Bk ykh y ğ y y Bck y ky h Bu Bu Buu v Byu B Ekşh Çkk Gp B Çk Bgö İu D Kük Çu Euu B İ E K Düc Gu Dyk Kc p Eğ Güüşh Hkk uğ Ky Ec Khş ğ Kk u Hy K K Ky T Ku Nğ ky Uşk Kkk Ou uş Tkğ Zguk Kşh Oy v Kühy p Şu y Tk Şk Nvşh Tuc V R g

5 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K v şvk k ög şvk uygu y yp uuuğu ögy gö şvk v k uu kk k. hg ypy ç uuuğu ög ç ş k v şvk uyguck. ck; - OB' ypck y, - y kö y gö k gçkşcğ v y gö y kuu ky vy yy gy ğyck y, - Tüky B v Tkjk ş Kuuu (TÜBİTK) k -G pj c gş üüü ü yök y, vg v g p şv h k çy uuuğu ög ög ğ k uu kck. Öğ yc V. ög uu Çu' g y ög y yp V. ög ğ, V. ög k yck. g p şç h ğ yycğ şk. şvk şğ şk h çkş.. Vg Vg ğ, k k şvk uygu uğu g üh şvk yü uşcy k y ö ü y kç uyguck. ck çk u uygu c vg v g p şv h k ç gç uğu ğ, u kp V. ög gçkş y (OB, kö şğ v -G kp gş üü ü) yy g vg pj v Güük vg uy v KDV k k ög uyguck k v g ku y ck kç uyguck. şvk k k,.,., V., V. v V. ög y yp ç, y kk u G k 2013 y u k ş yk kk u h şck y gö h yükk uğu v. ög V. ögy gkç u ğ göük. kk ög y ççv şğ y k. 5 Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E

6 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Bög h k ş y kk 6 Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E h ş y % 15 % 10 % 20 % 15 % 25 % 20 V % 30 % 25 V % 40 % 30 V % 50 % 35 B. g p şv h ğ ş h gö şğk ü g p şv h ğ ğck. Bög h k ş y h ş y Dk v ( y ) 2 y --- % 10 3 y --- % 15 5 y 3 y % 20 V 6 y 5 y % 25 V 7 y 6 y % 35 V 10 y 7 y % 50 Dk V. ög y g y ög (OB) 12 y ü uyguck.

7 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K. ğ şvk k uğu g. v. ög gçkş y ç ğ ögöük. Dğ y V. ög gçkşck y ğ ğk cy ğ v yükş. Bög ğ k u şğk y k. Bög TL c k Dk Döv c k 7 Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E k u 3 pu 1 pu TL V 4 pu 1 pu TL V 5 pu 2 pu TL V 7 pu 2 pu TL D. V. ög ypck y ö k çk ück şvk g kp c V. ög gçkşck y, şgücü y cy, g p şv h ğ (10 y, OB' 12 y) y k k ğcğ k. Bu; - G vg pj ğ, - g p şç h ğ, k yş. Bu gö ück şvk g kp V. ög gçkşck y ğ h ç g üc ü hpck g vg pj v g p şç h 10 y üy k ck. Bu ççv V. ög, şgücü y ç ük vj ög h gk. E. Öck y

8 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K çk, öck ypck y. V. ög y uuu, V. ög k ycğ k. Bu; ck y, Dyu v yu yük vy ycu şcğ yök y, T k, üg ü v kk y, Küü v u ku v gş ög ypck u y, Ö kö gçkşck k, v ğ y, u 20 y TL ü ; B ç y, vu y y, Ükk küü v u ku v gş ög (K.T.K.G.B.), Ek Bkğ çk şğk şk ş. Kş uuk K.T.K.G.B. k Kch K.T.K.G.B. y (Kuy) K.T.K.G.B. y D K.T.K.G.B. y Kğ-Kuu K.T.K.G.B. y K k K.T.K.G.B. y Oyp K.T.K.G.B. y D K.T.K.G.B. Ec Eg Dğ K.T.K.G.B. İ Bg-- ş T K.T.K.G.B. İ Dk T K.T.K.G.B. Kc ky Ky B K.T.K.G.B. Tu Gük Kğ K.T.K.G.B. Tu K.T.K.G.B. uğ ğ K.T.K.G.B. Nvşh Kpky K.T.K.G.B. Bk- Güy K.T.K.G.B. Ou B K.T.K.G.B. Çk g Kçy p K.T.K.G.B. R K.T.K.G.B. D T K.T.K.G.B. E Çkk Kö K.T.K.G.B. R Çhş y K.T.K.G.B. u yvck K.T.K.G.B. 8 Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E

9 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Eğ Hpu K.T.K.G.B. Eğ Tuc Hv K.T.K.G.B.. Dğ ö ğşkk Şu K k K.T.K.G.B. çk, cvh v y köüü y ög şvk kp kcğ, ş ck g, y ö h şç ç ö gk g p şv h g üc kü k Ek Bkğ kşcğ k.. Büyük öçk y çk, kj v -G kp ck uu k üüüğü ğyck üyük öçk y; - KDV, - Güük vg uy, - Vg, - g p şv h ğ v - y h k v cğ k. V. ög gçkş h 10 y üy, g üc ü hp; g vg pj ğ v g p şç h ğ ğck. Büyük öçk y şk k y ku v g y u şğk y vk. ku 9 Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E g y u (y TL) Ky v Üü İ 200

10 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K R Eş Üü İ T Bu Hy Tşck H 50 u K Tş y 200 u K Tş y 50 Dyu v Tvy Lk v/vy Vg İ 50 L v L H 200 Ekk y 50 T, H v Opk İ 50 İç Ü 50 Hv v Uy Tş v/vy ç İ 50 k (Ekk k v h h) İ Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E Ü ök : Kuu' V/c guu k cvh v/vy k h ü yök y (u g ck y h). Vg Büyük öçk y ç y kk ög y ççv şğk y k. Bög h k ş y kk h ş y % 25 % 20 % 30 % 25 50

11 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K % 35 % 30 V % 40 % 35 V % 50 % 40 V % 60 % 45 B. g p şv h ğ Büyük öçk y y ş h gö şğk ü g p şv h ğ ğck. Bög h k ş y 11 Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E h ş y Dk v ( y ) 2 y --- % 3 3 y --- % 5 5 y 3 y % 8 V 6 y 5 y % 10 V 7 y 6 y % 11 V 10 y 7 y % 15 Dk V. ög y g y ög (OB) 12 y ü uyguck. V. jk y şvk şvk pk, k y jk y şvk y vk. Ek Bkğ uuu jk y ğ k: İh ğğ yükk vy üü ü yök, g y u 50 y TL,

12 T ULULRR DENETİ VE....Ş. K % 50' h kş, g % 40 k ğ ü, Ück üü g p h ğ 1 y y 50 y $ (yu ç ü y u ş yck) y, k yş. çk yc jk y ku; % 50' h kş vy üü ü yök y (üh u y j hyc kşk ü gçkşck j y h).k ş. jk y güük vg uy v KDV y ög y ypk şğk k uu ğck. - 7 y üy g p şv h ğ (V. ög 10 y) 12 Ek Büyük N: 13 Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE T : x : E kk % 50 k ü % 90 vg, - ğ ( y u % 5' şk kyy 50 y TL) - y h y TL v ü y ç ş hc KDV yc jk y V. ög gçkş h g üc ü hp; g vg pj ğ v g p şç h ğ 10 y ü ğck. yg,

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 29.06.2012 y: 2012/75 Ku: İ R K Ü L E R R O R By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku y Ö:. By Ekk Tu v Kuu İ B Ku v Ku Hükü K Dğşkk p D Ku (Ku N:6327 ) 75 Nu kü

Detaylı

Özet:2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) yürülüğe konulan Yatırımlarda Devlet

Özet:2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla (BKK) yürülüğe konulan Yatırımlarda Devlet T ULULRR DNTĠ F f K Th: 11.05.2011 y: 2011/21 Ku: İ R K Ü L R k Büyük f N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİ T : +90 212 286 47 27 Fx : +90 212 286 10 51 www..c R O R Dv Hkk K Uygu İşk 2009/1 y Tğ Dğşkk p F D

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.10.2012 y: 2012/119 Ku: İ R K Ü L E R 85 N u G Vg kü y R O R Ö: By kk v şh g ö kk py v p vg h p v g vg İşk yy 85 N u G Vg kü 2012/119 u kü y k. İg kü şğ y vş. Ek Büyük

Detaylı

Özet: 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012/ 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı

Özet: 16 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirkülerine 2012/ 7 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı T ULULRR DENETĠ K Th: 09.01.2012 y: 2012/7 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 16 Nu Ö Tük Vg kü y Ö: 16 Nu Ö Tük Vg kü 2012/

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Rehberi Hakkında

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Rehberi Hakkında T ULULRR DNTĠ V....ġ. K İ R K Ü L R R O R Th: 16.03.2011 y: 2011/14 Ku: 6102 y Tük Tc Kuu Uygu Rh Hkk k Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİ T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c 2 T ULULRR

Detaylı

Özet: 5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine 2012/9 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine 2012/9 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETİM M f K Th: 23.01.2012 y: 2012/9 Ku: İ R K Ü L E R M f R O R 5 Nu Kuu Vg G Tğ y Ö: 5 Nu Kuu Vg G Tğ 2012/9 u kü y vş. İg ğ şğ y vş. Ek Büyük f N: 17/ Güy K: 5 Mk-İu / TÜRKİE E T : +90 212

Detaylı

S Ġ R K Ü L E R R A P O R. I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE

S Ġ R K Ü L E R R A P O R. I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE T ULULRR DNTĠ V....ġ. K Ġ R K Ü L R R O R Th: y: 14.03.2011 2011/12 Ku: B ck p Hkk 6111 y Ku G Tğ R G y. Ö: 12.03.2011 h v 27872 (ük) y R G yy 1 N u B ck p Hkk 6111 y Ku G Tğ ; 6111 y Kuu 168 c Bkğ vğ

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

Özet: 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğine 2012/ 10 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 89 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğine 2012/ 10 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETİM M F f K Th: 23.01.2012 y: 2012/10 Ku: Ġ R K Ü L E R M F f R O R 89 Nu G Vg G Tğ y Ö: 89 Nu G Vg G Tğ 2012/ 10 u kü y vş. Ġg ğ Ģğ y vģ. Ek Büyük f N: 17/ Güy K: 5 Mk-Ġu / TÜRKĠE E T : +90

Detaylı

Özet: 282 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine 2012/ 12 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet: 282 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine 2012/ 12 numaralı sirkülerimizde yer verilmiştir. T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.01.2012 y: 2012/12 Ku: Ġ R K Ü L E R R O R 282 Nu G Vg G Tğ y Ö: 282 Nu G Vg G Tğ 2012/ 12 u kü y vş. Ġg ğ Ģğ y vģ. Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-ġu / TÜRKĠE E T : +90 212

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-Ġstanbul / TÜRKĠYE T ULULRRI DENETİM Mb F f K I Th: 30.11.2011 y: 2011/55 Ku: Ġ R K Ü L E R M b F R O R Tüky uhuy Hv uhuy y Güvk özģ Oy Hkk K Yy Öz: Tüky uhuy Hv uhuy y Güvk özş Oy Hkk K 2011/55 u küz y vş. Ġg kü Ģğ y vģ.

Detaylı

arası çek P ünyanın Ger anal D S coin Bit

arası çek P ünyanın Ger anal D S coin Bit ı P k Böç Eg ı ç G ı. v çıkç. ğ ü ğ ı ı m zııkı ıım ı m k h ş mı v z m m ı z. c m v k üp p um p, u ş ç, fk km ş m, ı u k ümüş ı u üş ç f üz h h p Bc, u ü zm ş k h k m ğ p m h u ü. S h m ş u ğ m k h uğ

Detaylı

90yaşında. 81 bin metrekarelik 2 arazinin satışını davalar bitinceye kadar durdurdu. Ünlü sanatçıyla ÖZELLEŞTİRME SATMIŞTI

90yaşında. 81 bin metrekarelik 2 arazinin satışını davalar bitinceye kadar durdurdu. Ünlü sanatçıyla ÖZELLEŞTİRME SATMIŞTI SAYFA 1 29 Ek öz Chtz 90 90ş İLK GÜNKÜ GİBİ KUTLUYORUZ 29 Ek 1923 g, Tk ç k g. Stc zk, Cht, Tk j ğ Yş Cht k. T 90 kz k çz Cht k z kt cşk ç g ktz. Bk C 6 28 EKİM 2013 / SAYI: 12 Azz Kcğ Sv Dş k t p ğşkğ

Detaylı

Genel Müdür Fahrettin Yahşi

Genel Müdür Fahrettin Yahşi SUKUK G Müü Fhtt Yhş Tüy gb büyü hz yü ft gç b üfu hp ty tuf %10 gb üşü vy uğu gşt b ü ç büyü v c çğ f öc u şz çy. Bu b, tf hc y c f yğ büyü f v c çğ t f ç c ö z tt. Dz tf çv v uygu böy uc uu, h t b v

Detaylı

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi hp://w.c/z hp://www.fcb.c/z07 Göz göz z ç TÜBİTAK U Göz çş z b z p c, z çğ z Aş R M ABE Çş g TÜBİTAK A S Bp b U Göz E çş z b, ş c çğ. Göz Dç. D H Eğ, çş g z pçc TÜBİTAK cğ, z b şğ Hb 3 ö. LH ÖZE H FİDAN

Detaylı

Ğ Ğ Ğ ç ç Ü Ü Ü Ç Ş ğ ç Ş ğ ğ ç ğ ğ ğ ŞÇ Ş ç Ö ğ Ş ç ç ğ ğ ğ ğ Ş Ş ç Ş ŞÇ ç ç Ü Ö Ş ğ ğ ğ ğ ç ŞÇ Ü Ö ç ğ ç Ü Ö ç Ş ç Ç Ü Ü ğ ğ ç ğ ğ ç ç ç Ö Ş ğ ŞÇ ğ ğ ç ğ Ü ğ ç Ü ç ç ç ç Ş Ç Ö Ç Ş ğ Ş ğ ğ ç ğ ğ Ş ğ ç

Detaylı

VİLAYET VE İL ÖZEL İDARE WEB SİTELERİNDE E-KATILIM OLGUSU

VİLAYET VE İL ÖZEL İDARE WEB SİTELERİNDE E-KATILIM OLGUSU Süya D Üvsts Ssya sttüsü Ds Ja f Süya D Uvsty Isttt f Sca Sccs Yı: 0/, Sayı: Ya: 0/, Nb: VİLAYT V İL ÖZL İDAR W SİTLRİND -KATILIM OLGUSU Nac KARKIN Hüsy Sha ÇALHAN ÖZT t, t aak, -vt tkj kapsaıa vayt v

Detaylı

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2 Lnux K u nc D rn ğ 2 O yun K öş s Lnux O yun Dünys dh k yf S s v M üz k Ak us tk d g, nck duyu duğund s s o d ndr r. Açk K ynk dünys ndn h b r r... Açk Anh tr K rptogrf n dr? SnÖ z Ağ, K rpto oj v PK IT

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0 v Çv N D E Kv L E R S u n u, 3 G i r i, 5 R a p o r u n A m a c ı v e Y ö n t e m i, 7 I. B ö l ü m : v f a d e Ö z g ü r l ü ü A ç ı s ı n d a n S o r u n l u Y, a 1s 0 a l a r I I. B ö l ü m : A v r

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka

Detaylı

ü İ İ İ Ö Ö İ Ö Ü ü ü ç ü ü ü ş ç ç Ü ü ü ü Ö ç ş ş ü Ü ç ş ç ş ü Ö Ü Ö Ö ş ç Ö ü ü Ö ü ç ş ş ü ü şi ş ş üçü ç ş ü ü ü Ü ü İ ü ü Ü ü ü ü ü üü ü ü ü ç ü ü ü ü ü üü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ş ü ü Ö ç

Detaylı

İ İ İ İ İç ğ ş ğ ş ğ İ Ğ ğ ğ ğ ç ş Ğ ş İ ş Çğ ğ ğ İ İş ğ İ İ ÖÜ ç ç ş Ü Ü ğ ç ş Ü ş ğ ş ğ ç ş öğ ğ öğ ğ ş ş ğ öğ ğ ş ç ş Öğ ç Öğ ğ Öğ ö ö ğ ğ ş İ ç Ç İ İİİ ğ Ü Ü İ İ İ İİ Ü Ü öğ ş öğ ş öğ ş ş ğ ç ç Ü İ

Detaylı

16. ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL PROJECT OLYMPIAD 16. PROJELER PROJECTS

16. ULUSLARARASI ÇEVRE PROJE OL MP YATI INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL PROJECT OLYMPIAD 16. PROJELER PROJECTS PROJLR PROJCTS 49 ARNAVUTLUK d Saku Ad Laf ALBANIA B g B R TOPRAK ZOLATI OLAN SCALS BAS L NDN KS LANAZ ÜRT M Bu aaf a aac SCALS Ba aaf da kaaz ü pa aaf ak z ü ugu fk ka aaçaa üç küa faa k bk. Bkü ü ç cak

Detaylı

BÖLÜM 4 SIKIŞTIRILAMAZ, SABİT-ÖZELLİKLİ LAMİNER AKIMLAR İÇİN TAM VE SAYISAL ÇÖZÜMLER

BÖLÜM 4 SIKIŞTIRILAMAZ, SABİT-ÖZELLİKLİ LAMİNER AKIMLAR İÇİN TAM VE SAYISAL ÇÖZÜMLER BÖLÜM 4 SIKIŞTIRILAMAZ, SABİT-ÖZELLİKLİ LAMİER AKIMLAR İÇİ TAM VE SAYISAL ÇÖZÜMLER 4- Gş 4- P kım 4- P vh sın m kım: 4- Sonsz gnş vh üznk zmn bğı kım 4- Hız nı çn bnzk çözüm 4- Düz vh üznk sını tbk çn

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. 1 L K S Ö Z Y a k l a ı ı k b i r s e n e ö n c e u z u n v e ö z v e r i l i b i r ç a l ı ı m a n ı n s o n u c u n d a W o r d P r e s s R e h b e r i S ü r ü m 2.0 s a y e s i n d e s i z l e r l e

Detaylı

AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT

AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT!"#$%&$'%'() * +, &-. /---.&-. 1 &$'01!"&2' $&$3$4'&$2$ $3+&$'5$(63 78#9:;2+

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

Ğ Ğ ç Ö ğ ğ ç ç ç ç Ö ğ ğ ç ç ğ ğ ö ğ ğ Ö ö ö ö ö ö Ö ö ç ç Ğ Ğ ç Ğ Ö ğ Ö ğ ğ ğ ğ ö ç ğ ğ ğ ö ç ğ ğ ö ğ ö ğ ğ ç ö ğ ğ ğ ğ Ğ Ğ Ğ ç Ö ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ç Ö ç ç ç ğç Ö ğ ğ ğ ç ç Ğ Ğ ç Ğ ç Ö ğ ö ö Ö

Detaylı