YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ. T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ. T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012"

Transkript

1 YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Haziran 2012

2 TEMEL YENİLİKLER Yeni Teşvik Sistemi (1 Ocak 2012 den itibaren geçerli) Daha önce İBBS-2 Bölgeleri kapsamında sağlanan Bölgesel teşvikler il düzeyine (İBBS-3) dönüştürüldü. Buna göre daha önce Doğu Marmara Bölgesi ni oluşturan 5 il (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova) için aynı teşvikler uygulanırken yeni sistemle Kocaeli 1. Bölge kabul edilirken, Sakarya, Bolu ve Yalova 2. Bölge, Düzce 4. Bölge teşviklerinden yararlanacaktır. Bölge düzey sayısı arttıkça sağlanan teşviklerin kapsamı büyümektedir. Bölgesel olarak Teşvik edilen sektörler de illere göre belirlenmiştir. Bölge sayısı yeni sistemle 4 ten 6 ya çıkmıştır. 6. Bölgeye yapılan yatırımlar asgari tutarı (500 bin TL) aşmak kaydıyla sektör sınırlaması olmaksızın Bölgesel teşviklerden yararlanabilecektir. Cari açığı azaltmak ve ileri teknoloji ve katma değer içeren yatırımları teşvik için Stratejik Yatırımlar adı altında yeni bir teşvik kapsamı oluşturuldu. Stratejik Yatırımlar kapsamında sağlanacak teşvikler Bölge ayrımı olmaksızın tüm Türkiye sathında geçerli olacaktır. Sanayi Odalarının yanı sıra Genel Teşvik Belgesi başvurusu yapılabilen kurumlar arasına Kalkınma Ajansları ile Ekonomi Bakanlığı nca belirlenecek diğer odalar da eklenmiş oldu. Bakanlıkça görevlendirme yapılması halinde Yatırım Tamamlama Vizesi işlemleri de bu kurumlar üzerinden yapılabilecek. Kalkınma Ajansları, teşvik belgeli yatırımların izlenmesinde görevlendirildi.

3 TEMEL YENİLİKLER OSBlere yapılan yatırımlar, aynı sektördeki asgari 5 firmanın yatay veya dikey entegrasyon sağlayacak ortak yatırımları bir alt Bölgenin teşviklerinden (daha geniş teşvik imkanı) yararlanacaktır. Öncelikli Yatırım Konuları başlığı altında 5. Bölge Teşviklerinden yararlanacak yeni bir teşvik statüsü getirildi. Teşvikli Bölgesel ve Büyük Ölçekli Yatırımlar listesindeki sektörlerin pek çoğunda asgari yatırım tutarlarında indirim yapılmıştır. 2., 3., 4., 5. ve 6. Bölgeye yapılan yatırımlarda Vergi İndirimi, ilgili yatırımdan kazanılacak kazançların yanı sıra Yatırıma Katkı oranının belirli bir yüzdesine varana kadar diğer tüm faaliyetleri için de geçerli olacaktır. Yani, İstanbul merkezli bir firma Diyarbakır a yapacağı yatırım çerçevesinde alacağı teşvik belgesi kapsamında İstanbul daki ve diğer illerdeki kazançları için de vergi indiriminden yararlanacaktır. Bina inşaatlarında KDV iadesi (asgari 500 milyon TL lik Stratejik Yatırımlarda), Gelir Vergisi Stopajı Terkini (6. Bölgeye yapılan yatırımlarda) adı altında iki yeni teşvik unsuru gelmiştir.

4 YENİ VE ESKİ TEŞVİK BÖLGELERİ HARİTALARI Yeni Teşvik Bölgeleri Haritası Eski Teşvik Bölgeleri Haritası

5 Kimler teşvik belgesi alabilir? Gerçek kişiler Adi ortaklıklar Sermaye şirketleri Kooperatifler Birlikler İş ortaklıkları Kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar) Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları Dernekler ve vakıflar Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye deki şubeleri

6 Teşvik Belgesi için hangi kurumlara başvurulabilir? Genel Teşvik Belgesi (Uygulama Tebliği EK-4 te yer alan sektörlerdeki azami 10 milyon TL lik yatırımlar): Adana Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası Aydın Sanayi Odası Balıkesir Sanayi Odası Denizli Sanayi Odası İzmir ve Muğla illeri için Ege Bölgesi Sanayi Odası Eskişehir Sanayi Odası Gaziantep Sanayi Odası İstanbul Sanayi Odası Kayseri Sanayi Odası Kocaeli Sanayi Odası Konya Sanayi Odası İlgili Kalkınma Ajansları Diğer tüm Teşvik Belgeleri (10 milyon TL üstü Genel Teşvik Belgeleri, Ar-Ge, Çevre, Bölgesel, Büyük Ölçekli, Stratejik Yatırımlar Teşvik Belgeleri) başvuruları Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ne (Ankara) yapılacaktır.

7 Uygulama Tebliği EK-4 te yer alan sektörler Yatırım sektörleri (US-97 kodu) Yatırım sektörleri (Açıklama) 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı Tekstil ürünleri imalatı (Yün ipliği hariç olmak üzere, tekstil elyafının hazırlanması ve eğirilmesi konusunda sadece 17 modernizasyon yatırımları ve halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş ile çuval hariç olmak üzere tekstil dokumacılığı konusunda sadece modernizasyon yatırımları) 18 Giyim eşyası imalatı 19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) ; hasır ve buna benzer, örülerek yapılan maddelerin imalatı 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 23 Rafine edilmiş peol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı (Madencilik yatırımları hariç) 24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 25 Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 26 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı 27 Ana metal sanayi (2710 demir çelik ana sanayi hariç) 28 Metal eşya sanayi 29 B.y.s. makine ve teçhizat imalatı 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 31 Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 33 Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı 34 Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı 35 Diğer ulaşım araçlarının imalatı (Gemi ve yat inşa yatırımları hariç) 36 Mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat Ürün paketleme hizmeti yatırımları Belediye ve il özel idarelerinin hizmet ve altyapı yatırımları

8 Genel Teşvik Sistemi Türkiye sathında teşvik edilen ve asgari sabit yatırım tutarının üzerindeki (Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Yalova için 1 milyon TL, Düzce için 500 bin TL) yatırımlar Genel Teşviklerden yararlanabilmektedir. Not: Teşviklerden yararlanamayacak sektörler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı Ek-4 te (https://www.box.com/s/abf6b05de234f2f6a2b5) yer almaktadır. Teşvik unsurları: KDV istisnası: Teşvik belgesi kapsamında uygun görülen makine ve teçhizatın ister yurtdışından olsun ister iç piyasadan olsun KDV ödenmeden alınmasını sağlar. Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamı yatırım mallarının gümrük vergisinden muaf olarak ithaline imkan verir. Tersanelerde gemi, yat (asgari 24 m), yüzer tesis ve deniz araçları yatırımları kapsamında istihdam edilen işçiler (işverenin sosyal güvenlik işyeri numarası altında ilgili mevzuatta belirlenen alt işverenler tarafından istihdam edilen işçi dahil) için asgari ücrete tekabül eden SGK primi işveren hissesi desteğinden yararlanacak.

9 Ar-Ge ve Çevre Yatırımları Teşvik Sistemi Ar-Ge Yatırımları: Yeni bir ürün geliştirilmesi, ürün kalite ve standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni bir teknolojinin ülke şartlarına uyumunun sağlanması amacıyla bilimsel esaslara uygun olarak yapılan ve her aşaması belirlenmiş araştırma ve geliştirme çalışmaları için gerçekleştirilecek yatırımlar Çevre Yatırımları: Doğrudan ticari mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesislerin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesine veya yok edilmesine yönelik yatırımlar. Doğrudan mal üretimine ve bertarafına yönelik olanlar Bölgesel Teşvik Sistemi altında değerlendirilmekte. Teşvik unsurları: KDV istisnası: Teşvik belgesi kapsamında uygun görülen makine ve teçhizatın ister yurtdışından olsun ister iç piyasadan olsun KDV ödenmeden alınmasını sağlar. Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamı yatırım mallarının gümrük vergisinden muaf olarak ithaline imkan verir. Faiz desteği: Yatırım için kullanılan asgari 1 yıl vadeli TL kredilerde 5 puan, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puan faiz indirimi. Faiz desteği tutarı, azami 50 milyon TL olabilir.

10 Bölgesel Teşvik Sistemi Asgari yatırım tutarını sağlayan Bölgesel olarak teşvik edilen sektörlerdeki yatırımlar Bölgesel Teşviklerden yararlanabilmektedir. Türkiye de gelişmişlik düzeyine göre 6 farklı Bölge tanımlanmıştır. Gelişmişlik düzeyi daha düşük olan Bölgeler daha geniş teşviklerden yararlanmaktadır. Bölgesel olarak teşvik edilen sektörler US-97 kodlarına göre belirlenmektedir. US-97 kodları için: Vergi indirimi teşvikinden 1. Bölge dışında yatırım döneminde de yararlanılabilmektedir. Yatırıma Katkı oranı içindeki pay Yatırım dönemi İşletme dönemi Kocaeli (1. Bölge) %0 %100 Sakarya, Bolu, Yalova (2. Bölge) %10 %90 Düzce (4. Bölge) %30 %70 Örn. Düzce de (4. Bölge) bir yatırımın yatırım dönemi süresince yararlanacağı vergi indiriminin yatırıma oranı: Vergi indirimi yatırıma katkı oranı x Yatırım dönemi vergi indirimi payı = %30 x %30 = %9

11 Bölgesel Teşvikler Kocaeli (1. Bölge) Sakarya, Bolu, Yalova (2. Bölge) Düzce (4. Bölge) KDV İstisnası Var Var Var Gümrük Vergisi muafiyeti Var Var Var Yatırım yeri tahsisi Var Var Var Faiz desteği Yok Yok TL kredilerde: 4 puan, Döviz krediler: 1 puan Gelir Vergisi stopajı desteği Yok Yok Yok Yıllık vergi indirimi oranı %50 ( : %30) Vergi indirimi yatırıma katkı oranı %15 ( : %10) Yıllık vergi indirimi oranı (OSBler, Ortak yatırımlar) Vergi indirimi yatırıma katkı oranı (OSBler, Ortak yatırımlar) Asgari ücrete tekabül eden Sigorta primi işveren hissesi desteği Asg. ücr. Sigorta primi işveren hissesi desteği (OSBler, Ortak yatırımlar) %55 ( : %40) %20 ( : %15) 2 yıl ( : Yok) 3 yıl ( : Yok) %55 ( : %40) %20 ( : %15) %60 ( : %50) %25 ( : %20) 3 yıl ( : Yok) 5 yıl ( : 3 yıl) %70 ( : %60) %30 ( : %25) %80 ( : %70) %40 ( : %30) 6 yıl ( : 5 yıl) 7 yıl ( : 6 yıl) Sigorta primi işçi hissesi desteği Yok Yok Yok

12 TEŞVİKLİ SEKTÖRLER Yatırım sektörleri (US-97 kodu) Yatırım sektörleri (Açıklama) Asgari sabit yatırım tutarı Kocaeli (1. Bölge) Sakarya (2. Bölge) Bolu (2. Bölge) Yalova (2. Bölge) Düzce (4. Bölge) 0121 Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları (detaylar için bkz. dip notlar madde 5) Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (detaylar için bkz. dip notlar madde 6) 1 milyon TL 1 milyon TL 1 milyon TL 1 milyon TL 500 bin TL 1 milyon TL 1 milyon TL 1 milyon TL 1 milyon TL 500 bin TL 2 milyon TL 2 milyon TL 2 milyon TL 2 milyon TL 1 milyon TL 17 Tekstil ürünleri imalatı (detaylar için bkz. dip notlar madde 8) 2 Milyon TL (Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon) 2 Milyon TL (Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon) 2 Milyon TL (Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon) 2 Milyon TL (Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon) 1 Milyon TL (Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon) 18 Giyim eşyası imalatı Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor 1 milyon TL üzeri tevsi ve modernizasyon 19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi Desteklenmiyor Desteklenmiyor 1 milyon TL Desteklenmiyor Desteklenmiyor 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 4 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 1 milyon TL 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 10 milyon TL 10 milyon TL 10 milyon TL 10 milyon TL 10 milyon TL 24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 4 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 1 milyon TL

13 TEŞVİKLİ SEKTÖRLER Yatırım sektörleri (US-97 kodu) Yatırım sektörleri (Açıklama) Asgari sabit yatırım tutarı Kocaeli (1. Bölge) Sakarya (2. Bölge) Bolu (2. Bölge) Yalova (2. Bölge) Düzce (4. Bölge) 2511 İç ve dış lastik imalatı 4 milyon TL Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor , ( hariç), , Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı imalatı 4 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 1 milyon TL 2720, 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 4 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 1 milyon TL 28 Metal eşya Desteklenmiyor 3 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 1 milyon TL 29 Makine ve teçhizat imalatı 4 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 1 milyon TL 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 4 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 1 milyon TL 31 Elektrikli makine ve cihazları imalatı 4 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 1 milyon TL 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı 4 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 1 milyon TL 33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı 1 milyon TL 1 milyon TL 1 milyon TL 1 milyon TL 500 bin TL

14 TEŞVİKLİ SEKTÖRLER Yatırım sektörleri (US-97 kodu) Yatırım sektörleri (Açıklama) Asgari sabit yatırım tutarı Kocaeli (1. Bölge) Sakarya (2. Bölge) Bolu (2. Bölge) Yalova (2. Bölge) Düzce (4. Bölge) 34 Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Ana sanayi: 50 milyon TL Ana sanayi: 50 milyon TL Ana sanayi: 50 milyon TL Ana sanayi: 50 milyon TL Ana sanayi: 50 milyon TL Yan sanayi: 4 milyon TL Yan sanayi: 3 milyon TL Yan sanayi: 3 milyon TL Yan sanayi: 3 milyon TL Yan sanayi: 1 milyon TL 3591, 3592 Motosiklet ve bisiklet üretimi 4 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 3 milyon TL 1 milyon TL 361 Mobilya imalatı 4 milyon TL (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) 3 milyon TL (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) 3 milyon TL (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) 3 milyon TL (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) 1 milyon TL (sadece plastikten imal edilenler hariç) , , , , Oteller (Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında "3 yıldız ve üzeri" şartı aranmaz.) 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri 3 yıldız ve üzeri Öğrenci yurtları 100 öğrenci 100 öğrenci 100 öğrenci 100 öğrenci 100 öğrenci Soğuk hava deposu hizmetleri 1000 m m m m2 500 m Lisanslı depoculuk (Tahıl ambarlama hizmetleri) 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç) 2 milyon TL 2 milyon TL 2 milyon TL 2 milyon TL 1 milyon TL 1 milyon TL 1 milyon TL 1 milyon TL 1 milyon TL 500 bin TL

15 TEŞVİKLİ SEKTÖRLER Yatırım sektörleri (US-97 kodu) , , Yatırım sektörleri (Açıklama) Hastane yatırımı, huzurevi Asgari sabit yatırım tutarı Kocaeli (1. Bölge) Hastane: 1 milyon TL Huzurevi: 100 kişi Sakarya (2. Bölge) Hastane: 1 milyon TL Huzurevi: 100 kişi Bolu (2. Bölge) Hastane: 1 milyon TL Huzurevi: 100 kişi Yalova (2. Bölge) Hastane: 1 milyon TL Huzurevi: 100 kişi Düzce (4. Bölge) Hastane: 500 bin TL Huzurevi: 100 kişi Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 1 milyon TL 1 milyon TL 1 milyon TL 1 milyon TL 500 bin TL Seracılık 40 dekar 40 dekar 40 dekar 40 dekar 10 dekar

16 TEŞVİKLİ SEKTÖRLER Dip Notlar İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili Bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi Bölgesel desteklerden yararlanır. Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 1 inci Bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Havayolu taksi işletmeciliği yatırımları teşvik edilmez. Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında "3 yıldız ve üzeri" şartı aranmaz. 6. Bölge hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar Bölgesel desteklerden yararlanabilir. Entegre hayvancılık yatırımlarında; 1. ve 2.Bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz). 3., 4. ve 5.Bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).

17 TEŞVİKLİ SEKTÖRLER Dip Notlar Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece Organize Sanayi Bölgelerinde teşvik edilir. 6. Bölge hariç olmak üzere, iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar Bölgesel desteklerden yararlanır. 6. Bölge hariç olmak üzere, I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek maden istihraç ve/veya işleme yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz. Aşağıda belirtilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır: Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları. Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL tutarındaki "demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı" ve "hava ve uzay taşıtları imalatı" ile bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımlar Asgari 5 Milyon TL tutarındaki liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil) Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek Bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. Asgari 50 Milyon TL tutarındaki yeraltı doğalgaz depolama yatırımları ile asgari 5 Milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları 2.Bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.

18 Büyük Ölçekli Teşvik Sistemi Asgari yatırım tutarını sağlayan teşvik edilen sektörlerdeki tüm Türkiye de sathında teşvik edilen büyük ölçekli yatırımlar. Teşvik unsurları Bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nce organize edilen Yatırım Teşvik Sistemi nde Türkiye de gelişmişlik düzeyine göre 6 Bölgesel sınıflandırma altında toplanmıştır. Vergi indiriminden 1. Bölge dışında yatırım döneminde de yararlanılabilmektedir. Yatırıma Katkı oranı içindeki pay Yatırım dönemi İşletme dönemi Kocaeli (1. Bölge) %0 %100 Sakarya, Bolu, Yalova (2. Bölge) %10 %90 Düzce (4. Bölge) %30 %70 Örn. Düzce de (4. Bölge) bir yatırımın yatırım dönemi süresince yararlanacağı vergi indiriminin yatırıma oranı: Vergi indirimi yatırıma katkı oranı x Yatırım dönemi vergi indirimi payı = %40 x %30 = %12

19 Yatırım sektörleri Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı Transit boru hattıyla taşımacılık hizmetleri yatırımları Motorlu kara taşıtları ana sanayi yatırımları Motorlu kara taşıtları yan sanayi yatırımları Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ve/veya vagon imalatı Liman ve liman hizmetleri yatırımları Elektronik sanayi yatırımları Tıbbi alet, hassas ve optik aletler imalatı yatırımları İlaç üretimi yatırımları Hava ve Uzay taşıtları ve/veya parçaları imalatı yatırımları Makine (elektrikli makine ve cihazlar dahil) imalatı yatırımları IV/c grubu metallerden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (entegre tesisler dahil) Asgari sabit yatırım tutarı 200 milyon TL (eski: 1 milyar TL) 1 milyar TL 50 milyon TL 200 milyon TL (eski: 250 milyon TL) 50 milyon TL (eski: 100 milyon TL) 50 milyon TL 200 milyon TL (eski: 250 milyon TL) 50 milyon TL (eski: 1 milyar TL) 50 milyon TL 50 milyon TL (eski: 100 milyon TL) 50 milyon TL 50 milyon TL 50 milyon TL

20 Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri Kocaeli (1. Bölge) Sakarya, Bolu, Yalova (2. Bölge) Düzce (4. Bölge) KDV İstisnası Var Var Var Gümrük Vergisi muafiyeti Var Var Var Yatırım yeri tahsisi Var Var Var Faiz desteği Yok Yok Yok Gelir Vergisi stopajı desteği Yok Yok Yok Yıllık vergi indirimi oranı %50 %55 %70 Vergi indirimi yatırıma katkı oranı %25 ( : %20) Yıllık vergi indirimi oranı (OSBler, Ortak yatırımlar) %30 ( : %25) %40 ( : %35) %55 %60 %80 Vergi indirimi yatırıma katkı oranı (OSBler, Ortak yatırımlar) %30 ( : %25) %35 ( : %30) %50 ( : %40) Asgari ücrete tekabül eden sigorta primi işveren hissesi desteği 2 yıl ( : x) 3 yıl ( : x) 6 yıl ( : 5 yıl) Asg. ücr. Sigorta primi işveren hissesi desteği (OSBler, Ortak yatırımlar) 3 yıl ( : x) 5 yıl ( : 3 yıl) 7 yıl ( : 6 yıl) Sigorta primi işçi hissesi desteği Yok Yok Yok

21 Stratejik Yatırımlar Teşvik Sistemi Stratejik Yatırım kapsamına giren yatırımlar için Türkiye sathında geçerli teşvikler sağlanacaktır. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova da stratejik yatırımlar kapsamında teşvik edilen yatırımlar aynı teşviklerden yararlanacaktır. Bir yatırımın Stratejik Yatırımlar kapsamında olup olmadığının nihai tespitini Ekonomi Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Stratejik Yatırımları Değerlendirme Komisyonu yapacaktır. Stratejik yatırımlar: BBK EK-4 te yer alan teşvik edilemeyecek yatırım sektörleri içinde yer almayan, Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olan, %50 den fazlası ithalat ile karşılanan, Asgari %40 katma değer üreten Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az US$ 50 milyon olan (rafineri ve petrokimya yatırımları ile yurt içi üretimi yoksa bu şart aranmayacaktır) yatırımlardır. Vergi indiriminden yatırım döneminde de yararlanılabilmektedir. Yatırıma Katkı oranı içindeki pay Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Yatırım dönemi İşletme dönemi %50 %50 Örn. Kocaeli de bir yatırımın yatırım dönemi süresince yararlanacağı vergi indiriminin yatırıma oranı: Vergi indirimi yatırıma katkı oranı x Yatırım dönemi vergi indirimi payı = %50 x %50 = %25

22 Stratejik Yatırımlar Teşvik Sistemi Katma Değer Oranı ile ilgili hesaplama Uygulama Tebliği Ek-10 da yer almaktadır. Katma Değer Oranı hesaplama formülü: (Yıllık Satış Tutarı/Yıllık Üretim Maliyeti) 1 K Ürününün Üretimi Girdilerin Adı A) Hammadde ve Aramalı (birim ürün için) GTİP Yıllık Üretim Kapasitesi Adet / Yıl Miktarı (Adet, kg, m2...) Birim Fiyatı (TL) Girdi Maliyeti (Fiyat*Miktar) (TL) Hammadde-1 1 Kg Hammadde m Aramalı-1 10 Adet B) Mamulün Bünyesine Giren Yardımcı Maddeler (birim ürün için ) Yardımcı Madde-1 1 Kg Birim Girdi Maliyeti Toplamı B) Ürün Girdi Maliyeti (Yıllık) B) Ürün Satış Tutarı (Yıllık) ÜRÜN KATMA DEĞER ORANI % 39,2

23 Stratejik Yatırım Teşvikleri KDV İstisnası KDV iadesi Gümrük Vergisi muafiyeti Yatırım yeri tahsisi Faiz desteği Gelir stopajı desteği Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Var 500 milyon TL üzeri yatırımların bina ve inşaat harcamaları için Var Var Yatırım tutarının %5 ini geçmemek kaydıyla azami 50 milyon TL ye kadar Yok Yıllık vergi indirimi oranı %90 Vergi indirimi yatırıma katkı oranı %50 Sigorta primi işveren hissesi desteği Sigorta primi işçi hissesi desteği 7 yıl Yok

24 Öncelikli Yatırımlar Aşağıdaki sektörlerdeki yatırımlar 5. Bölge teşviklerinden yararlanır: Denizyolu ve demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgar tüneli vb. mahiyette yatırımlar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde (ör. Kocaeli-Sakarya Karadeniz Kıyı Bandı) yapılacak turizm yatırımları Asgari 50 bin m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç) Sağlık Bakanlığı proje onayına istinaden yapılacak asgari 20 milyon TL sabit yatırım öngören biyoteknolojik ilaç, onokoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar Savunma Sanayi Müsteşarlığı proje onayına istinaden yapılacak asgari 20 milyon TL sabit yatırım öngören savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar Maden istihraç ve/veya işleme yatırımları (I. Grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul da yapılacak yatırımlar hariç) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar

25 Öncelikli Yatırım Teşvikleri (5. Bölge) KDV İstisnası Gümrük Vergisi muafiyeti Yatırım yeri tahsisi Faiz desteği Gelir stopajı desteği Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova Var Var Var TL kredilerde: 5 puan, Döviz krediler: 2 puan Yıllık vergi indirimi oranı %80 Yıllık vergi indirimi oranı (OSBler, Ortak yatırımlar) Vergi indirimi yatırıma katkı oranı %40 ( : %30) Vergi indirimi yatırıma katkı oranı (OSBler, Ortak yatırımlar) Sigorta primi işveren hissesi desteği Sigorta primi işveren hissesi desteği (OSBler, Ortak yatırımlar) Sigorta primi işçi hissesi desteği Yok %90 %50 ( : %35) 7 yıl ( : 6 yıl) 10 yıl ( : 7 yıl) Yok

26 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1 Ocak 2012 den bu yana düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri yeni sistemin sağladığı lehe gelen hükümlerden yararlanabiliyor. Bölgesel (Öncelikli Yatırım Konularındakiler ve Alt Bölge Desteğinden yararlanacak olanlar dahil), Büyük Ölçekli, Stratejik Yatırım kapsamına giren yatırımlar için talep halinde Genel Teşvik Belgesi düzenlenebiliyor. (Ör. 50 milyon TL lik Otomotiv Yan Sanayi yatırımı hem Büyük Ölçekli, hem Bölgesel hem de Genel Teşvik Belgesi ve hatta belki Stratejik Yatırımlar Teşvik Belgesi alabilir.) Teşviklerden azami ölçüde yararlanılabilmesi için doğru yönlendirme ve bilgilenme büyük önem taşımaktadır. Bölgesel olarak teşvik edilen sektörler incelenirken US-97 koduna tekabül eden sektörün kontrol edilmesinde fayda görülmektedir. Örnek: Teşvikli sektörler listesinde Lisanslı Depoculuk görünürken US-97 kodundan kontrol edildiğinde Tahıl Ambarlama alanındaki Lisanslı Depoculuk yatırımlarının teşvik edildiği görülmektedir. Aynı şekilde Bölgesel olarak teşvik edilen sektörler ile ilgili dipnotlarda yer alan bilgiler atlanmamalıdır. Teşvik Belgesi başvurularında en kritik hususlar, muaccel SGK prim ve idari para cezası olmamalı veya yapılandırılmış olmalı, ÇED Raporu veya ÇED Gerekli Değildir Kararı ile Uygulama Tebliği EK-2 de geçen izin ve ruhsat belgeleri Teşvik Belgesinin alınması sonrası Kalkınma Ajanslarınca Bakanlığa 6 şar aylık bildirimlerle yatırımların gerçekleşme düzeyi izlenecektir. Teşvik Belgesi ile kullanılmış makine-teçhizat (Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımları hariç) ve komple tesis (izne bağlı) ithali mümkün.

27 teşekkürler

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI www.trakyaka.org.tr 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Kararın uygulanmasına

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Merkezi yönetim tarafından hazırlanan son yatırım teşvik paketi, 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda

Detaylı

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.)

(Makarna imalatında kullanılan irmik ile entegre irmik ve mısır irmiği yatırımları teşvikten faydalanabilecektir.) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GİRİŞ Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından 5 Nisan 2012 tarihinde basına açıklanan Türkiye nin 4. Yatırım Teşvik Paketine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ( Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1. YATIRIM TEŞVİKLERİ VE MALİ DESTEKLER REHBERİ 2012 İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.3 Büyük Ölçekli Yatırımlar...

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER. 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge. Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı EK-1 YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER 1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa

Detaylı

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 25 Soruda YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI (Hazine Teşvikleri) Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin

Detaylı

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24

BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 BİLGİ NOTU 30.07.2012/2012-24 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ I GENEL AÇIKLAMA 19 Haziran 2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşvik uygulamalarında yeni

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 Sunuş Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları

Detaylı

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi

Önsöz. Saygılarımla. M.Arif PARMAKSIZ Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi 96 T.C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI H em eski teşvik sisteminin etkinliğinin azalması hem de bölge içinde yer alan illerin zaman içinde gelişmişlik göstergelerinin farklılaşması nedeniyle teşvik sisteminin

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 212/335 Bakanlar Kurulu; 19.6.212 tarih ve 232 sayılı R.G. Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR. Kırşehir Yatırım Destek Ofisi. www.ahika.gov.tr YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KIRŞEHİR www.ahika.gov.tr Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 0 1 Önsöz D evletlerin doğrudan üretim faaliyetlerinden ziyade piyasalarda denetleyici ve düzenleyici bir rol alması ve dünya

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2009 İndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası Faiz desteği Sigorta prim desteği Taşınma desteği Yatırım yeri tahsisi Sunuş Ülkemizde en yoğun etkisi

Detaylı

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.)

2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) 2012/3305 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (19.06.2012 T. 28329 R.G.) Karar Sayısı : 2012/3305 Ekli Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü

Mustafa TAN Gelirler Kontrolörü Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemi A-Bölgesel Teşvik Sistemi B-Büyük Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Sistemi C- Ar-Ge ve Çevre Yatırımları D- Taşınma halinde uygulanan destekler 2 Niçin

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA KARAR (BKK: 2012/3305) 1 (2/10/2012 tarihli ve 2012/3802 sayılı 2 ; 28/1/2013 tarihli 2013/4288 sayılı 3 ve /5/2013 tarihli ve 2013/4763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE UYGULAMALARI Mehmet Emin KAYA Ekonomist - S.M. Mali Müşavir 12 Aralık 2014 Ankara Crown Plaza 04.06.1986 tarihli 3213 sayılı MADEN KANUNU Maden teşvik tedbirleri: Madencilik faaliyetleri

Detaylı

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim?

Yatırım Teşvik Belgesi alabilmek için nereye müracaat edebilirim? Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) nedir? YTB, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından

Detaylı

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI ÖĞR. GÖR. HAKAN ERYÜZLÜ GÜNCELLEME: HAZİRAN 2014 0 ÖN BİLGİ Bu rapor, Avrupa Birliği müzakere sürecinde olan Türkiye nin süreç içerisinde planlanan kalkınma hamlelerine ulaşılabilmesi

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi

YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mardin Yatırım Destek Ofisi YATIRIM TEŞVİKLERİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Mardin Yatırım Destek Ofisi İçindekiler A) Yeni Teşvik Sistemi 1. Yeni Teşvik Sistemi 2. Yatırım Teşvik Belgesi 3. Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Haritası 4. Sosyo-ekonomik

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 19.07.2012 Konu: Yeni Teşvik Paketi hk. SİRKÜLER NO: 2012/25 Yeni teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararnamesi 19 Haziran 2012 Tarihli ve 28328 Sayılı Resmî

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ 2011 1 1.YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 4 1.1 Büyük Ölçekli Yatırımlar... 5 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 6 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

KDZ. EREĞLİ DE YASSI ÇELİĞE DAYALI YAN SANAYİ YATIRIMLARININ OLUŞTURULMASI

KDZ. EREĞLİ DE YASSI ÇELİĞE DAYALI YAN SANAYİ YATIRIMLARININ OLUŞTURULMASI KDZ. EREĞLİ DE YASSI ÇELİĞE DAYALI YAN SANAYİ YATIRIMLARININ OLUŞTURULMASI ŞUBAT 2013 İÇİNDEKİLER 1. ERDEMİR TANITIMI... 3 2. TÜRK ÇELİK SEKTÖRÜ... 4 3. TÜRKİYENİN 2023 HEDEFİNDE ÇELİK SEKTÖRÜNÜN ROLÜ...

Detaylı

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ

TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ 2012-2013 -2014 YENİ YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI ile KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİ DÜZENLEMELERİ KREDİ GARANTİ KURULUŞLARINA SAĞLANACAK HAZİNE DESTEĞİ ve KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. 158 SORU VE CEVAP

Detaylı

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI Batman Teşvik Sistemi kaspamında 6.Bölge de yer almaktadır. Teşvik Sistemi ve Destek Unsurları Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

Detaylı

Osmaniye nin İlçeleri. Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER

Osmaniye nin İlçeleri. Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER...2 SOSYAL GÖSTERGELER...6 TARIM...8 SANAYİ...10 KÜLTÜR VE TURİZM...19 ENERJİ......23 DIŞ TİCARET...24 LOJİSTİK......27 OSMANİYE DE DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI...28 NEDEN OSMANİYE?...31

Detaylı

Uzak Çağların Yakın Kenti

Uzak Çağların Yakın Kenti ÇANKIRI TİCARET VE SANAYİ ODASI çankırı yatırım ortamı >> Uzak Çağların Yakın Kenti Çankırı da Neolitik Devir den (M.Ö. 7000-5000) bu yana kesintisiz bir yaşamın hüküm sürdüğü bilinmektedir. Çankırı sırasıyla

Detaylı

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I

İ S T A N B U L D A Y A T I R I M İ M K A N L A R I İSTANBUL DA YATIRIM İMKANLARI ji s n a a k k n i s r a i n. istanbul KALKINMA AJANSI ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Yaşam Bilimleri Ekonomik faaliyetler ve teknolojik birikim bakımından İstanbul yaşam bilimleri için

Detaylı