Sarı Uygur- Şira Uygur: Türk- Moğol İlişkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sarı Uygur- Şira Uygur: Türk- Moğol İlişkisi"

Transkript

1 Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri 2003 Cilt 2, (Ocak 2007) Mak. #8, ss Telif Hakkı Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Sarı Uygur- Şira Uygur: Türk- Moğol İlişkisi Zhong Jinwen Merkezî Milliyetler Üniversitesi (Pekin) ÖZET Sarı Uygur ve Şira Uygur, tarihte Türk ve Moğol dilinde konuşan iki boyun kendilerini adlandırması idi. Yani Sarı Uygurlar Türk dilinde, Şira Uygur ise Moğol dilinde konuşanlardır. Sarı Uygur ve Şira Uygurlar eskiden beri aynı coğrafyada yaşıyorlardı. Onların dili, dini, kültürü birbirini etkilemiştir. Onlar birlikte yaşamıştır ve birlikte mevcut olmuştur. Sonuçta ortak değerlere sahip bir milliyet şekillenmiştir. Onların ilişkisi tarihteki Türk ve Moğol ilişkilerinin temsilidir. ANAHTAR SÖZCÜKLER Sarı Uygur, Şira Uygur, Yuguzu, Sunan ABSTRACT The difference between the Sari Uygur and the Shira Uygur is twofold. First, the name is different and secondly, the Sari Uygur spoke Turkish whereas the Shira Uygur spoke Mongolian. However, they lived in the same area and their language, religion and culture influenced each other. Eventually they became one ethnic or national group. Their relationship is representative of the Turkish and Mongolian relations throughout history. KEY WORDS Sarı Uygur, Shira Uygur, Yuguzu, Suana Sarı Uygurlar Çin de nüfusça azınlıkta olan milliyetlerden biridir. Ülke çapında toplam nüfus kişidir. Çin deki 56 milliyet arasında, sıralamada 48. sırada gelirler. Nüfus yoğunluğu bakımından Çin in genel nüfusunun de biri kadardır. Sarı Uygurların önemli bir kısmı Gansu Eyaletindeki Sunan Sarı Uygur Özerk İlçesi

2 58 Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri 2003 sınırları içerisinde yaşarlar. Burada yaşayan Sarı Uygurlar 8825 kişidir ve Sarı Uygur nüfusunun %72 si ni kapsarlar, ilçe nüfusunun da %25 ini oluştururlar (Ma zhengliang 1997: 11 12). Diğerleri Gansu nun ve ülkenin diğer bölgelerinde dağınık şekilde yaşarlar. Sarı Uygurlar kendilerini Sarı Yoğur olarak adlandırırlar. Bilim dünyasına göre ise bu ad ile tarihteki ʺSarı Uygur ve ʺSaliweiwuer arasında yakın bir ilişki vardır. ʺSarı Uygur olarak adlandırılışları Song döneminde olmuştur. Başlangıçta Tarım havzasının güney doğu kısmında yaşıyorlardı. Sarı Uygurlarla ilgili kaynakların en erken dönemli olanı Song dönemine ait 1081 tarihli Song Tarihi ile SongHuiYaoJiGao adlı eserlerdir. Yüan hanedanının ilk döneminde ʺHuangtouhuihe ların (Huangtou : Sarı baş?, huihe : Uygur anlamındadır.) oturduğu bölgede tekrar ʺSaliweiwuerʺ adlı bir milliyet ortaya çıkmıştır. ʺYüan Tarihiʺ Avrupa da bulunan dinî kaynaklarla benzerlik göstermektedir. Sarı Uygurlar iki guruba ayrılırlar: Bir bölümü Türk dilini konuşanlardır. Onların dilleri Sarı Uygurca olarak adlandırılır. Diğeri ise Moğol dilini konuşanlardır. Bunların dili de Şira Uygurca veya Ingarca olarak adlandırılır. Bu iki grubun birbiriyle anlaşma dili ise Çince dir. Genel kanıya göre Sarı Uygurca tarihte ʺSarı Uygurʺ veya ʺSaliweiwuerʺların kullandığı dildir. Sarı Uygurca, Modern Türk lehçeleri içinde Hakasça ile aynı guruba girer. Cümle yapısı bakımından diğer Türk lehçelerinden farklı bir yapıda olup, Eski Türkçenin cümle yapısı ile aynı özellikleri taşır. Yüklem cümle sonunda yer alır. Çekim ekleri yoktur. Bunlar aynı zamanda en eski Türk dilinde görülen özelliklerdir. Ayrıca Sarı Uygurcada hâlen Eski Türkçenin sayı sistemi kullanılmaktadır. Bilim çevrelerinin ortak kanısı Sarı Uygurca bir çeşit ʺEski Uygur dilindenʺ çıkmış, Eski Kırgızcaya en yakın lehçedir. Şira Uygurcasını konuşan kişiler için farklı tanımlamalar yapılmaktadır. Yabancı bilim adamlarına göre (Ör: Kotwiçzʹe göre) Şira Uygurcasını konuşan kişiler tamamen Moğol kültürünü benimseyen Türklerdir. Onlar bilinmeyen bir zamanda Türkçe konuşurken, vurguyu kelimede en sonda kullanırlardı. Sonraları yavaş yavaş Moğolcayı kullanmaya başlamışlardır. Çin bilim adamlarına göre Şira Uygurcası konuşanlar, Yüan hanedanlığı döneminden bu yana Saliweiwuer bölgesinde Moğolca konuşan Türk boylarıdır. Benim kanatime göre Şira Uygurcasını konuşanlar arasında Türklerin olduğu muhakkaktır. 20. yüzyılın ilk 50 li yıllarında Sarı Uygur Bölgesinde yapılan araştırmalardan örnek verecek olursak: Uygur boylarından olan Lorca lar 100 yıldan fazla bir süre önce Sarı Uygurca konuşmaktaydı. Şimdi ise Şira Uygurcasını kullanmaktadırlar. Yağlahkar, Horankat boylarından olan ve boylar birliğine bağlı olarak hayvancılık

3 Sarı Uygur- Şira Uygur : Türk- Moğol İlişkisi Zhong Jinwen 59 yapan gençler, boylar birliğinde yerleşik hayata geçtikten sonra Şira Uygurcasını kullanmışlardır. Sarı Uygur boylarından biri olan Vugıca geçmişte sürekli olarak boylar birliği yakınlarında oturmuşlar ve Şira Uygurcasını konuşmuşlardır. Bununla birlikte tarihî şarkılar söylerken Sarı Uygurcayı kullanmışlardır. Şarkının tonlaması, sözleri Sarı Uygurca konuşan boylarınkiyle aynıdır. Yaşlılara göre onların geçmişte konuştukları dil Sarı Uygurca dır. Montey boyu içindeki Tuman milliyeti başlangıçta Sarı Uygurca konuşmaktaydı yılında Montey boyuna geçenler sonraları Şira Uygurcasını konuşmaya başladılar. Bu durum bizi şu tarihî gerçeklere götürmektedir: Türkçeyi konuşan kişiler kısa bir süre sonra Moğolca konuşmaya başladılar. Fakat ʺMoğollaşan Türklerinʺ yalnızca azınlıkta olan Şira Uygurcasını konuşanlar olduğu görülmüştür. Diğerlerinin ise Yüan döneminden bu yana Sarı Uygur bölgesini denetimleri altında bulunduran Moğol soyluları ile onların torunları olduğu anlaşılmaktadır. Yüan hanedanlığının ortalarında, Moğollar, soylularını Sarı Uygur bölgesine gönderip buranın denetimini ellerine geçirmek istediler. Bu durum Yüan hanedanlığının sonuna kadar devam etmiştir. Ming hanedanlığının ilk yıllarında Sarı Uygurları yöneten Moğol soylusu Puyandemir Ming hanedanlığına sığındı. Ming hanedanlığı tarafından Anding Beyliği ne atandı ve Sarı Uygurları kontrol etmeye devam etti. Aynı zamanda Heşi koridorunda dağınık olarak bulunan ve Heşi koridorunun batı bölgesi ile Tanrı dağlarının doğu bölümünde Moğol ordusu ile karşılaştı. Bazıları yenilgiye uğratıldı ve değişik bölgelere yayıldılar. Tekrar Puyandemir in Ming hanedanlığına sığınması bölgede çok büyük yankı yaptı. Bu yenilgiye uğrayanlar ile ordudan ayrılanların bir kısmı Ming hanedanlığına sığınmak istediler. Ming hanedanlığı bu Moğolları sakinleştirmek amacıyla Heşi koridorunun batısında, sırayla Wei likler kurdular: Chijin Moğol Wei liği, Handong Wei liği (daha sonra iki Wei liğe ayrıldı), Shazhou Wei liği. Daha sonra Ming hanedanlığının himayesi altındaki bu Moğollar ve Sarı Uygurlar birlikte Çin seddinin dışında bir asırdan fazla birlikte yaşadılar. 16. yüzyıl başlarında birlikte doğuya göç ettiler. Bu kısa dönem (M.S. 13. yy ın 60 lı 70 li yıllarından, 16. yüzyılın başlarına kadar) şimdiki Yugu milliyetinin (Sarı Uygurların) ortaya çıkış zamanlarıdır. Aynı zamanda bu dönem Doğu Sarı Uygurcasının (Yugu) şekillendiği dönemdir. Ming hanedanlığının ortalarında Çinʹdeki Çince tarih kitaplarında ʺXilaguerʺ kelimesi ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu ismin ortaya çıkışının tarihî nedenleri vardı. Birinci nedeni o dönemde Sarı Uygur Bölgesinde çok geniş kapsamlı dinî savaşlar olmuş birçok Budist mabet zarar görmüştü. Aynı zamanda Sarı Uygur bölgesini idaresi altında tutan Moğol üst tabakasında ayrılma eğilimleri baş göstermişti. Diğer kaynaklara göre salgın bir hastalık ve doğal felâketler ortaya çıktı, bu nedenle Sarı Uygurlar batıya göç etmek zorunda kaldılar.

4 60 Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri 2003 İkincisi ise: Ming hanedanlığı Moğolları yendi ve yeni bir güç kurdu. Bu nedenle Ming hanedanlığı kendilerine sığınan Moğolları genelde Çin Seddi dışına Jia Yü Guan ın batısına yerleştirdi. Moğollar Çin Seddinin içlerine girmek istedikleri zaman, hüviyetlerini değiştirmeleri gerekmekteydi. Sarı Uygur bölgesini himaye eden Moğollar Sarı Uygurlarla birlikte Çin Seddi içlerine girebilmek için kendilerinin Sarı Uygur olduklarını söylüyorlardı. Genel kanıya göre, Çince de geçen ʺXilaʺ kelimesi, Şira Uygurcasını konuşanların kendi dillerinde geçen Şira kelimesinin tercümesidir. Çince deki ʺSaliʺ kelimesi Sarı Uygurca konuşanların kendi dillerinde geçen sarı kelimesinin tercümesidir. Buna göre Çincede ortaya çıkan ʺXilaguerʺ kelimesi bize şunu ifade etmektedir: Sarı Uygur Bölgesindeki Moğol soyluları ile onların torunlarından oluşan Moğol boyları Sarı Uygurların bir bölümüdür. Onların konuştukları Moğolca da bugünkü Şira Uygurcasıdır. Sarı Uygurlar doğuya göç ettikten sonra Çilian dağının kuzey kısmına yerleştiler. Çing hanedanı, Çin i denetimine aldıktan sonra Sarı Uygurları eskiden beri var olan boylar birliği esasına dayanan 7 boya ayırdı. Şira Uygurcasını konuşan Dato boyu, Yang boyu, Vugıca, Sakıs, Lorca, bir bölge hükümeti tarafından yönetilmekte ve aynı zamanda Doğudaki 5 Milliyet olarak adlandırılmaktaydılar. Sarı Uygurca konuşan Yağlahkar, Horankat boyu da farklı bir bölge hükümeti tarafından yönetilmekteydi ve Batıdaki İki Milliyet olarak adlandırılmaktaydı. Cumhuriyet döneminde Qilian dağının kuzey bölgesinde oturan tüm milliyetler Zangzu (Tibetliler) olarak (veya fan olarak) adlandırılmaya başladılar. Hei nehri sınır olmak üzere, Hei nehrinin doğusu Huaruyfan olarak adlandırılır. Gerçekte bunlar Tibet milliyetidir. Hei nehrinin batısı Sarıfan olarak adlandırılır. Sarıfanlar da ikiye ayrılır. Bir bölümü Sarı Sarıfan, bunlar Tibetlileşmiş Moğollardır, yani gerçekte Şira Uygurlarıdır; diğer bir bölüm ise Siyah huangfan olarak adlandırılırlar. Bunlar ise Tibetlileşmiş Uygurlardır, yani Sarı Uygurlardır yılında Yeni Çin in kurulmasından sonra 1954 yılında Sunan Yugu milliyeti Özerk ilçesi kuruldu. Bu tarihten sonra Sarı Uygur ve Şira Uygurları ortak bir adla ʺYugurʺ olarak adlandırılmaya başladılar. Sarı Uygur ile Şira Uygurlar çok uzun zaman birlikte aynı bölgede yaşadılar. Bu nedenle her iki topluluk sosyal düzen, dinî inanç, gelenek, görenek, kültür, sanat gibi birçok alanda ortak özellikler göstermektedir. Onlar uzun süre hayvancılıkla uğraşmışlardır. Hayvancılık göçebe ve yarı göçebe hayvancılık ile yerleşik hayvancılık olmak üzere üç şekildedir. Sarı Uygurlar genelde yarı tarım yarı hayvancılık yaparlar. Şira Uygurları arasında tarımla uğraşanların sayısı çok azdır. İki guruptaki insanların hepsi de ʺTanrı hanʺ a inanır ve ona saygı duyarlar. Tanrı Han ın özellikle ruhanî bir görevi vardır. İki gruptaki insanların hepsi

5 Sarı Uygur- Şira Uygur : Türk- Moğol İlişkisi Zhong Jinwen 61 tarafından elçi olarak kabul edilir. Tanrı han a saygı bildirme töreni eskiden Yugu milliyetinin her boyunda sıkça yapılmaktaydı. Sonraları bu gelenek gitgide kaybolmaya başladı. Aynı zamanda Sarı Uygurlar ile Şira Uygurların hepsi geleneksel Tibet Budizmine inanırlar. Geleneksel Tibet Budizminin Yuguların yaşayış tarzlarına çok derin etkileri vardır. Eskiden gençler evlenecekleri zaman Lama dan gün seçmesini, çocuk doğduğunda isim koymasını, otlakta afet olduğunda Lama dan düzeni sağlamasını dilerlerdi. Yugu milliyeti bölgesinde 10 tane Budist mabet inşa edildi. Her bir boyun kendine ait mabedi vardı. En büyük mabette aynı anda 500 den fazla kişi kutsal kitap okuyabiliyordu de Yugu milliyetinin mabetlerinin büyük bölümü yıkıldı. Şimdi yalnızca üçü onarılıp eski hâline kavuşturulmuştur. Sarı Uygur ile Şira Uygurların giyim tarzları da birbirine benzemektedir. Fakat Sarı Uygur kadınının şapkası sivridir ve geriye kıvrıktır. Şira Uygur kadınının şapkasının üst kısmı yuvarlaktır. Bu ayrıntı iki toplum kadınını birbirinden ayıran en önemli farktır. Sarı Uygurlarda kişi ölünce ceset yakılırdı. Şira Uygurlarda ise defin töreni Tibetlilerle aynıdır. Şimdi Şira Uygurlarındaki bu eski âdet Sarı Uygurlarınkiyle yer değiştirmiştir. Bu iki gurup da sivri ağızlı, çift tırnaklı hayvanların etlerini yemezler. Örneğin at, köpek, eşek eti yemezler. Her iki gurubun da zengin, millî özelliklerini taşıyan sözlü halk edebiyatları vardır. Bazı bilim adamlarının araştırmalarına göre, Sarı Uygurlar arasında hâlen ʺDivanü Lûgat it Türkʺte geçen dört mısralık, kafiyeli, millî şarkılar bulunmaktadır. Diğer milliyetler ve Macar milliyetinin şarkıları ile çok benzemektedirler. Şira Uygur milliyeti ile eski materyallerdeki Moğol milliyetinin şarkıları arasında birçok ortak yön bulunmaktadır. Bazı kahramanlık efsaneleri ve hikâyelerinde hâlâ ana konu Çin in kuzeyindeki göçebe milliyetlerdir. Şimdi Sarı Uygur ile Şira Uygur un geleneksel kültürü, bir taraftan kendi kendine özgürce gelişmekte, diğer taraftan Çin kültüründen büyük ölçüde etkilenmektedir. Çin kültürünün etkisi gitgide güçlenmektedir. Çin kültürünün en etkili olduğu alan dildir yılında Çin de yapılan üçüncü nüfus sayımında Yugu milliyetinin nüfusu kişidir. Sunan Yugu Milliyeti Özerk İlçesinde oturan 8088 kişidir. Bunların arasında Sarı Uygurca konuşanlar 4623 kişidir. Şira Uygurcasını konuşanlar 2808 kişidir yılında Çinde yapılan 4. nüfus sayımında Yugu milliyetinin nüfusu kişidir. Sunan Yugu milliyeti Özerk İlçesinde oturanların nüfusu 8825 kişidir. Bunlar arasında Sarı Uygurca konuşanların sayısı 3693 kişidir. Şira Uygurca konuşanların sayısı 3193 kişidir. Bu sayılar bize on yıl içinde Sunan Yugu milliyeti Özerk İlçesinde Sarı Uygurca konuşanların sayısının 1000 kişi azaldığını göstermektedir.

6 62 Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri 2003 Sarı Uygurca konuşanların sayılarının azalmasının bir takım nedenleri vardır. Bu nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz: Coğrafyada ve üretim şeklinde meydana gelen değişiklikler. Sarı Uygurlar ovada yaşarlar. 100 yıl içerisinde, hayvancılık yaptıkları otlakların dört tarafında Han (Çinli) nüfus artışı olmuş ve bu Çinli nüfus sürekli olarak Sarı Uygurların otlaklarında tarla açmaya başlamışlardır. Böylece otlakların alanı gitgide küçülmüş bir kısım Sarı Uygur hayvancılığı bırakarak tarıma geçmiştir. Böylece Han milliyetiyle gitgide yakınlaşılmış sonuç olarak oturulan ortam ve hayat tarzında da değişimler meydana gelmiştir. Geleneksel kültürde önemli değişmeler olmuş yavaş yavaş Sarı Uygurca yerini Çinceye bırakmıştır. Yugu milliyeti ile diğer milliyetler arasında yapılan evlilikler ve üniversiteye gidiş, ekonomik nedenlerden dolayı diğer bölgelere göç ediş, Sarı Uygurca konuşanların sayısındaki azalmanın diğer nedenleridir. Mevcut bilgilere göre 20. yüzyılın başında Yugu milliyetinin nüfusu çok azalmıştır. Özellikle son yüzyıl içinde Yugu toplumu içinde Han (Çin) kültürünün ve eğitim düzeyinin yükselmesi ile Çinliler başta olmak üzere yabancı milliyetlerle yapılan evliliklerin oranı artmıştır. Bu tür evlilikler sonunda doğan yeni nesil genelde Sarı Uygurca konuşamamakta ve Çince konuşmaktadırlar. Diğer Yugu milliyetinden olan kişilerden yüksek öğretime devam edenlerin sayısı Çin deki 56 azınlık milliyet arasında ön sıralarda yer almaktadır. Son yirmi yıl içinde bulundukları bölgelerden dışarı çıkarak ticaretle uğraşan kişilerin sayısında da gitgide artış gözükmektedir. Bu kişiler Yugu milliyeti bölgesinden ayrılarak dillerinin konuşulmadığı bir çevreye girmektedirler. Dil olarak Çince kullanmaktadırlar. Bunların çocukları Sarı Uygurcayı konuşamamaktadırlar. Sarı Uygurca Çin de bulunan 8 Türk lehçesi arasında Çince den giren kelimelerin en çok olduğu lehçedir. Yabancı araştırmacılara göre özellikli bir Türk lehçesidir. Şira Uygurcasını konuşanların sayılarının azalmamasının sebebi ise onların yüksek dağlık bölgelerde oturuyor olmalarıdır. Tibet ve Sarı Uygurlarla komşudurlar. Ulaşım, iklim gibi nedenlerden dolayı tarla açmak zordur. Han milliyetinden bu bölgeye göç edenlerin sayısı çok azdır. Bundan dolayı onlar sürekli hayvancılıkla uğraşırlar. Fakat otlak sınırları, otlaklara ulaşım gibi nedenlerden dolayı Şira Uygurlar ve Sarı Uygurlar, Tibetliler ile gitgide yakınlaşmışlardır. Bu nedenle onların dillerinde çok sayıda Sarı Uygurca ve Tibetçe den geçme kelimeler bulunmaktadır. Hollandalı bilim adamı H. Nugteren ve M. Roosʹun araştırmalarına göre Sarı Uygurca ile Şira Uygurca arasında 367 adet ortak kelime bulunmaktadır. Bunların bir kısmı Türkçe Moğolca ile ortak kökenlidir. Fakat onların araştırmalarında son elli yıl içinde Sarı Uygurlar ile Şira Uygurların birlikte

7 Sarı Uygur- Şira Uygur : Türk- Moğol İlişkisi Zhong Jinwen 63 yaşayışlarından kaynaklanan ödünç kelimeler yoktur. Benim araştırmalarımdan edindiğim fikre göre Şira Uygurcası içindeki Sarı Uygurcadan alınan kelimeler gittikçe artmaktadır. Ayrıca Şira Uygurcasındaki Tibetçeden alıntı kelimelerin sayısı, Sarı Uygurcadaki Tibetçeden alıntı kelimelerin sayısından çoktur. Sonuç olarak Sarı Uygurlar ile Şira Uygurlar arasındaki ilişki gerçekten tarihte Türk ve Moğol ilişkilerinin bir temsilidir. Bunu tarihî ortam gerçekleştirmiştir. Onlar karşılıklı eğitim, karşılıklı etkileşim, aynı zamanda ortak gelişim şartları içinde yeni bir yaşam tarzı, gelenek, kültür, sanat oluşturmuşlardır. Çin de yüzlerce yıllık sosyal ve kültürel gelişim sonucunda Sarı Yugu ile Şira Uygurlar arasındaki birlik ortaya çıkmıştır. Kaynaklar BO LANG JİA BİNG (1985) Bolang jia bing in Moğol Hatırları. Zhong hua shu ju, Bei jing. CHEN ZONG ZHEN (1990) Sarı Uygurların adı ve dili hakkında. Milliyetler Araştırmaları, Beyjing. CHEN ZONG ZHEN (1986) Çindeki Azınlıklar Şarkılarının kuralları. Lasa: Tibet Halk Neşriyatı. CHEN ZONG ZHEN (1985) Batı Sarı Uygurcanın Genel Çizgileri. Beijing: Milliyetler Neşriyatı. CHEN ZONG ZHEN ( ) ʺSarı Uygur Dilindeki Eski Dönemlerde Ödünç Alınan Çince Kelimeler. Dil Araştırma Dergisi, S.8. DU YA XUN (1985) Çin Azınlık Milliyetlerin Müzikleri (I). Zhongguo, Beijing:Wenlian Yayınları. GAO Zİ HOU (1990) Sarı Uygur ve Moğol Kağanı Chu bo. Xibei Minzu Xueyuan Xuebao (Kuzeybatı Milliyetler Üniversitesi Dergisi), Lanzhou. GEN SHİ MİN, L. CLARK ( ) Sarı Uygur Materials. Acta Orientala Hungarica, XLIX. MADOV, S. E., Yazık Jeltıh Uygurov, Slovar i grammatika. Alma Ata. MANERHEİM, C.G. E (1911) A visit to the Sarö and Shera Yögurs. HelsingforsJournd de la Societfe inmo Ougrienne, 27. NAKLUDOV, S. (1975) Probeme Folkora. Moscow. KOTWICZ (1953) La Langue mongole, parle e par Les Ouigours Jaunes pre s de kan tcheou, Ro16, pp , Cracow. ROOS, M. (1997) Resent developments in Western Yugur, Historical and Linguistic interaction between Inner Asia and Europe. Szeged. TENİSHEV, E. R. (1976) Stroy sarıg yugurskogo yazıka, Moscow. NEGTEREN, H., M. ROOSE (1996) Common Vocabulary of The Western and Estern Uygur Languages The Turk and Mogolic Loan Words. Acta Orientala Hungarica, XLIX (1 2), Budapest. YU GU ZU, DONG XİANG ZU ve BAO AN ZU (1987) Sosyal Tarih Araştırmaları. Gansu: Halk Neşriyatı, Lanzhou. (Çinceden Çeviren : Araş.Gör.Dr. İnci İnce Erdoğdu)

8 64 Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri 2003 Zhong Jinwen Doç.Dr., Merkezî Milliyetler Üniversitesi, Azınlık Milliyetleri Dil ve Edebiyatları Bölümü. Pekin -ÇİN. E-posta: Yazı bilgisi : E-yayın tarihi: 17 Ocak 2007 Çıktı sayfa sayısı: 8 Kaynak sayısı: 16

KIRGIZ MİLLETİNE AİT EFSANESİ

KIRGIZ MİLLETİNE AİT <KIRKKIZ> EFSANESİ 1905 KIRGIZ MİLLETİNE AİT EFSANESİ ZHENHUA, HU ÇİN/CHINA/КИТАЙ Giriş Çin de Kırgız milletinin ortaya çıkışı ve Kırgız adının kaynağı hakkında birçok efsane bulunmaktadır. efsaneside

Detaylı

Ulus Devlet Olma Yolunda Bir Medeniyet: Çin

Ulus Devlet Olma Yolunda Bir Medeniyet: Çin Ulus Devlet Olma Yolunda Bir Medeniyet: Çin Giray FİDAN* Çin, tarihten günümüze ulaşan en eski medeniyettir. Yazılı tarihi M.Ö. 2200 e kadar uzanan Çin, dünyanın diğer medeniyetlerinin aksine ortadan kalkmamış

Detaylı

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ

III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ III. ÜNİTE: İLK TÜRK DEVLETLERİ 2. KONU: ORTA ASYA DA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ a. Türk Göçleri ve Sonuçları Göçlerin Nedenleri İklim koşullarının değişmesine bağlı olarak meydana gelen kuraklık, artan

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

ÇİN DE HÂLEN KULLANILMAKTA OLAN TÜRK LEHÇELERİ

ÇİN DE HÂLEN KULLANILMAKTA OLAN TÜRK LEHÇELERİ 131 ÇİN DE HÂLEN KULLANILMAKTA OLAN TÜRK LEHÇELERİ ERDOĞDU, İnci İnce TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Çin de 56 etnik grup birlikte yaşamaktadır. Bu etnik gruplar toplam 53 dil kullanmaktadırlar. Ama her birinin yazısı

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy ÖN SÖZ Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testinde önemli bir yeri olan Tarih bölümündeki 30 soruyu uygun bir süre zarfında ve

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

Çin in Orta Asya Enerji Politikas

Çin in Orta Asya Enerji Politikas Çin in Orta Asya Enerji Politikas Yrd. Doç. Dr. Giray FİDAN* Çin, Sovyetler Birliği nin dağılmasının ardından 1980 de başlayan Dışa Açılma ve Reform Politikasının uygulanması ve ekonomik alanda elde ettiği

Detaylı

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN Mustafa ŞAHİN 07 Eylül 2015 GÖÇ DUVARLARI Suriye de son yıllarda yaşanan dram hepimizi çok üzmekte. Savaştan ötürü evlerini, yurtlarını terk ederek yeni yaşam kurma ümidiyle muhacir olan ve çoğunluğu göç

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara)

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU 2. Doğum yeri ve tarihi: DT, Gulca 3. Çalıştığı kurum: T.C. Beykent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Unvanı: Yar.Doç.Dr. 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

ÇİNLİ TARİHÇİ WU YUGUİ NİN ÇİNCE KAYNAKLARDA GEÇEN ESKİ TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

ÇİNLİ TARİHÇİ WU YUGUİ NİN ÇİNCE KAYNAKLARDA GEÇEN ESKİ TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI ÇİNLİ TARİHÇİ WU YUGUİ NİN ÇİNCE KAYNAKLARDA GEÇEN ESKİ TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI Özet Birbirleriyle komşu olan milletlerin tarih kayıtları arasında da paralelliklerin olduğu bilinmektedir. Çinliler

Detaylı

ESKİ UYGUR TÜRKLERİNDE TERCÜME FAALİYETLERİ HAKKINDA KISA BİR ARAŞTIRMA EYÜP SARITAŞ *

ESKİ UYGUR TÜRKLERİNDE TERCÜME FAALİYETLERİ HAKKINDA KISA BİR ARAŞTIRMA EYÜP SARITAŞ * ESKİ UYGUR TÜRKLERİNDE TERCÜME FAALİYETLERİ HAKKINDA KISA BİR ARAŞTIRMA EYÜP SARITAŞ * ÖZET Zengin bir kültürel hayata sahip olan Uygur Türkleri Maniheizm, Budizm ve İslam gibi değişik inanç dünyalarına

Detaylı

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir.

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir. Uygur Devleti Ders Anlatım Videosu UYGUR DEVLETİ (744 840 ) Uygurlar, Asya Hun Devleti ne bağlı olarak Orhun ve Selenga nehirleri kıyılarında yaşamışlardır. II. Kök Türk Devleti'nin son zamanlarında Basmiller

Detaylı

BURUNDİ. Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) ile komşudur. Tanganika Gölü ile kıyısı vardır. Ülkede Ekvator

BURUNDİ. Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) ile komşudur. Tanganika Gölü ile kıyısı vardır. Ülkede Ekvator BURUNDİ Burundi, Orta Afrika'da, Büyük Göller bölgesinde yer alan küçük bir ülkedir. Tanzanya, Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) ile komşudur. Tanganika Gölü ile kıyısı vardır. Ülkede Ekvator

Detaylı

TÜRKİYE DE DİLLER VE ETNİK GRUPLAR. (Ahmet BURAN-Berna YÜKSEL ÇAK, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, 318 s.)

TÜRKİYE DE DİLLER VE ETNİK GRUPLAR. (Ahmet BURAN-Berna YÜKSEL ÇAK, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, 318 s.) TÜRKİYE DE DİLLER VE ETNİK GRUPLAR (Ahmet BURAN-Berna YÜKSEL ÇAK, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, 318 s.) Murat AKA Eski dünyanın en önemli medeniyet merkezlerinden olan Anadolu yüzyıllardır değişik milletlere

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22 Batman'ın tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre MED kralı Abtyagestin'in torunu Kyros karsıtı Erpagazso M.Ö. 550 yilinda yenilince

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

Kastamonu - Merkez İlçe

Kastamonu - Merkez İlçe Kastamonu - Merkez İlçe YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Merkez İlçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Kastamonu OSB, şehre ve bölgeye ciddi ekonomik girdiler sağlamaktadır. OSB'de değişik sanayi

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihî Devreleri TÜRK DİLİ - I Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türk dilinin dünya dilleri

Detaylı

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders saati KAZANIMLAR KONULAR 1 3 Yer şekilleri Ve Kayaçlar A.10.1. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 3 Yer şekilleri Ve Kayaçlar

Detaylı

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI YAPI TOPLUM KURUMLAR TOPLUMSAL GRUPLAR BİREYLER İLİŞKİLER TOPLUMSAL YAPI VE UNSURLARI T E M E L KÖY K A METROPOL TOPLUMSAL YAPI KENTLEŞME V R A KENT M L A MİLLET

Detaylı

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı

TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı Pazar, 27 Eylül 2009 0949 - Son Güncelleme Pazar, 27 Eylül 2009 0950 TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KURALLARI-Dil Yapısı Dil İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini anlatmak için kullandıkları ses ya da işaretler

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC. ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz

YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC. ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz Türkiye nin Afet Gerçeği YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz http://www.milliyet.com.tr/yasam/habe r Prof. Şükrü Ersoy un yaptığı

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

Konuşulan Dil Türkiye Türkçesinin Sahası Cuma, 02 Ağustos 2013 15:27

Konuşulan Dil Türkiye Türkçesinin Sahası Cuma, 02 Ağustos 2013 15:27 Türk dünyasının batı kanadında, Balkanlar da konuşulan Türk ağızları, konuşan nüfus ve yaygınlık bakımlarından Türk yazı dillerinin en büyüğü olan Türkiye Türkçesinin ağızlarıdırlar. Balkan Türkleri, bu

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

70 inde doğuran ortalama 120 yıl yaşayan kanser bilmeyen Türkler

70 inde doğuran ortalama 120 yıl yaşayan kanser bilmeyen Türkler Hunza Türkleri 70 inde doğuran ortalama 120 yıl yaşayan kanser bilmeyen Türkler Bu Türkler kansere yakalanmıyor 120 yıl yaşıyor sırrı ise, Hunza Türkleri Hun Türklerinden geliyor. Pakistan ve Hindistan

Detaylı

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri

Türkiye de Doğurganlık Tercihleri 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Türkiye de Doğurganlık Tercihleri Dr. Pelin Çağatay Melike Saraç Emre İlyas Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz 10 Eylül 2015, Hilton Oteli, Ankara

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

LAOQIDA YAN JIE KİTABINDAKİ MEN, JIA EKLERİNİN KULLANIMI DOĞRULTUSUNDA EKİN TANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 1

LAOQIDA YAN JIE KİTABINDAKİ MEN, JIA EKLERİNİN KULLANIMI DOĞRULTUSUNDA EKİN TANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 1 LAOQIDA YAN JIE KİTABINDAKİ MEN, JIA EKLERİNİN KULLANIMI DOĞRULTUSUNDA EKİN TANIMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 1 Mao Li 2,Yang Yanping 3 Çeviren: Semine İmge AZERTÜRK * Öz Laoqida Yan Jie kitabı Yuan Hanedanlığının

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO Cilt:3 Sayı:4 Şubat 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO THE

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

TARİH GÜNÜMÜZDEKİ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI MUHTAR TÜRK CUMHURİYETLERİ

TARİH GÜNÜMÜZDEKİ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI MUHTAR TÜRK CUMHURİYETLERİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE KÜLTÜR PORTALI PROJESİ TARİH GÜNÜMÜZDEKİ TÜRK DEVLET VE TOPLULUKLARI MUHTAR TÜRK CUMHURİYETLERİ Mehmet Çay Aralık 2009 ANKARA 7.3. Muhtar Türk Cumhuriyetleri 7.3.1.

Detaylı

ÜNİTE:1. Dil Nedir? ÜNİTE:2. Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3. Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4. Ses Bilgisi ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. Dil Nedir? ÜNİTE:2. Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3. Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4. Ses Bilgisi ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 Dil Nedir? ÜNİTE:2 Dil Kültür İlişkisi ÜNİTE:3 Türk Dilinin Gelişimi ve Tarihsel Dönemleri ÜNİTE:4 Ses Bilgisi ÜNİTE:5 1 Yapı Bilgisi: Biçim Bilgisi ve Söz Dizimi ÜNİTE:6 Türkçenin Söz Varlığı

Detaylı

Ders Adı : UYGARLIK TARİHİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : UYGARLIK TARİHİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : UYGARLIK TARİHİ Ders No : 00003009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Küresel İzleme Raporu Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Raporu na göre; iyi bir yönetişim ile okula kayıt oranları artabilir,

Detaylı

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen Faktörler Coğrafya Öğretmeni Gelişmeyi tek bir ölçütle ifade etmek, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarındaki farklılık

Detaylı

Röportaj Serisi PROF.DR.PULAT OTKAN. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız.

Röportaj Serisi PROF.DR.PULAT OTKAN. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız. "Comparative Epistemologies for Thinking China," The Research & Educational Center for China Studies and Cross-Taiwan Strait Relations, Department of Political Science, National Taiwan University Röportaj

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ÇİN HALK CUMHURİYETİ HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN ÇİN HALK CUMHURİYETİ NUFÜSÜ YÜZÖLÇÜMÜ YÖNETİMİ BAŞKENTİ KİŞİBAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRİ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN MİLLİ GELİRDE

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Erken Dönem Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Mitolojik Teori Mitlerin Meteorolojik Gelişimi Teorisi Güneş Mitolojist Okul ve Güneş

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi KİMLİK KARTI Başkent : Seul Yönetim biçimi: Cumhuriyet Nüfus : 50,062,000 Yüzölçüm : 99.480 km² Dili: Korece Dini : Hıristiyan, Budist,Şamanist Kişi başına düşen milli gelir: 27,978 dolar Para birimi:

Detaylı

2 TELEUT TÜRKLERİNİN TARİHİ

2 TELEUT TÜRKLERİNİN TARİHİ TELEUTLAR Fatih Başkapan 1 TELEUT ADI Teleut ve Telengitler, Çin kaynaklarında T ieh-le olarak belirtilen Tölöslerin torunları kabul edilirler. Bir görüşe göre: Teleut ve Telengit etnonimleri aynı kökten

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri. Yrd. Doç. Dr.

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri.  Yrd. Doç. Dr. Türk Eğitim Tarihi 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@yahoo.com 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında,

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında, İKİSU KÖYÜ YERİ VE NÜFUSU İkisu Köyü, bağlı olduğu Yomra İlçesi nin güneybatısında yer alır. Yomra İlçesi ne 4 km., Trabzon İli ne 16 km. uzaklıktadır. Bu uzaklıklar köyün giriş uzaklığıdır. Köyün girişindeki

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT 6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT Bozkırlının nazarında sabit olan şeyin faydası yoktur. O, her an harekete hazır olmalı, kolayca yer değiş-tirebilmelidir. Bu yüzden eski Türkler

Detaylı

PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE

PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 55, ERZURUM 2016, 629-635 PROF. DR. AHMET BURAN IN TÜRKLÜK BİLİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ADLI ESERİ ÜZERİNE Semra ALYILMAZ 1. Prof. Dr. Ahmet BURAN ın Öz

Detaylı

DEMRE DEMRE. Demre Myra Antik Kenti. Dünden Bugüne Antalya

DEMRE DEMRE. Demre Myra Antik Kenti. Dünden Bugüne Antalya D E M R E DEMRE DEMRE Demre Myra Antik Kenti 259 A L T I N C I B Ö L Ü M 260 D E M R E 4. DEMRE 1. Tarihçesi Myra (Demre) her zaman Likya nın en önemli şehirlerinden birisi olarak bilinir. Şehrin M.Ö.5.yy

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

YAŞLANMA /YAŞLANMA ÇEŞİTLERİ VE TEORİLERİ BEYZA KESKINKARDEŞLER 0341110024

YAŞLANMA /YAŞLANMA ÇEŞİTLERİ VE TEORİLERİ BEYZA KESKINKARDEŞLER 0341110024 YAŞLANMA /YAŞLANMA ÇEŞİTLERİ VE TEORİLERİ BEYZA KESKINKARDEŞLER 0341110024 YAŞLANMA Hücre yapısını ve organelleri oluşturan moleküler yapılarından başlayıp hücre organelleri,hücre,doku,organ ve organ sistemlerine

Detaylı

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler

Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. 9.sınıf YGS Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 2010 YGS SOS.BİL. TESTİNDEKİ / COĞRAFYA SORULARININ MÜFREDAT AÇISINDAN ANALİZİ Soru Sınıf ve Nu: Müfredat 18. Harita Bilgisi-Arazi Rehberimiz: İzohipsler 19. Hayali Rehberler: Paraleller ve Meridyenler

Detaylı

Türkçe Tez Yazım Klavuzu

Türkçe Tez Yazım Klavuzu Türkçe Tez Yazım Klavuzu Başlık: 18 pt, Times New Roman, Kalın, Satır Aralığı Tek, Tezin Sayfa Düzeni: Boyut: A4 Kenar Boşlukları: Üst: 2.5 cm. Alt: 2.5 cm. Sağ: 2.5 cm. Sol: 4 cm. Adı Soyadı Ad-Soyad:

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER Merve Nur Bulut, Kübra Sezgin www.improkul.impr.org.tr facebook.com/improkul @improkul improkul@gmail.com SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER 2011

Detaylı

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2 ULUTAŞ DÜNYA'NIN HAREKETLERİ ve SONUÇLARI Dünya'nın iki çeşit hareketi vardır. Dünya bu hareketlerin ikisini de aynı zamanda gerçekleştirir.

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM İHH Projeler Birimi ARALIK 2013 PROJENİN KONUSU Bu proje, Vietnam ın Hochiminh City bölgesinde 639,98 metrekare büyüklüğünde 3 katlı bir Medrese ve

Detaylı

Sırplar ve Karadağlılar. Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası 2+1 4, , , , ,55

Sırplar ve Karadağlılar. Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası 2+1 4, , , , ,55 288 DERS İÇERİKLERİ Kategori Alt kategori Ders birimleri Arnavutlar Sırplar ve Karadağlılar Boşnaklar Türkler Hırvatlar Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Ders birimi % Balkan yarımadası

Detaylı

NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ

NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ 1 NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ 2 NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI NÜFUS SAYIMLARI NEDEN YAPILIR? DÜNYA NÜFUSUNUN TARİHSEL ARTIŞI VE DEĞİŞİMİ DÜNYA NÜFUSU

Detaylı

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ NİN ARDINDAN Pınar FEDAKÂR* Dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin çok hızla

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Muğla Milletvekili Demir, in ilçe olmasını teklif etti. Tarih : Muğla Milletvekili Nurettin Demir, TBMM Başkanlığına in ilçe olması ile ilgili bir kanun teklifi verdi. Muğla Milletvekili Demir in, Muğla

Detaylı

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR 15 1.1. Dilin Tanımı 16 1.1.1. Dil Tabii Bir Vasıtadır 17 1.1.2. Dil, Kendi Kanunları Olan Canlı Bir Varlıktır 17 1.1.3. Dil, Temeli Bilinmeyen Zamanlarda

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani:

Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani: Ulusal Entegrasyon Plani: Entegrasyon Ulusal Entegrasyoun siyasetinin Plani motoru Ulusal Entegrasyon Entegrasyon siyasetinin motoru Plani: Entegrasyon siyasetinin motoru Ulusal Entegrasyon Plani: Stand

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

59 UNCU TOPÇU EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI ERZİNCAN

59 UNCU TOPÇU EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI ERZİNCAN 59 UNCU TOPÇU EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI ERZİNCAN 1. ULAŞIM BİLGİLERİ: a. Kara Yolu: 59 uncu Topçu Eğt.Tug.K.lığı Erzincan da bulunmaktadır. Erzincan otogarına her ilden ulaşım imkânı mevcuttur. Otogardan

Detaylı

Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım) 1

Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım) 1 Diyalog 2014/2: 110-114 Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım) 1 Umut Balcı, Batman Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

Çin Halk Cumhuriyeti Japonya liflkileri: flbirli i Yapan Devletler Düflman Halklar

Çin Halk Cumhuriyeti Japonya liflkileri: flbirli i Yapan Devletler Düflman Halklar Çin Halk Cumhuriyeti Japonya liflkileri: flbirli i Yapan Devletler Düflman Halklar Giray FİDAN* Napolyon un Coğrafya kaderdir sözü, Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya ilişkileri için söylenebilecek en uygun

Detaylı

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM Ramazan DEMİRTAŞ Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi, Aktif Tektonik

Detaylı

ÇİN MÜSLÜMANLARI. Mervenur Lüleci Karadere. Giriş

ÇİN MÜSLÜMANLARI. Mervenur Lüleci Karadere. Giriş ÇİN MÜSLÜMANLARI Mervenur Lüleci Karadere Giriş 1,36 milyar nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin de Müslümanların sayısının 28 milyon olduğu ifade edilse de uzmanlar bu rakamın manipülasyona

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı