Sarı Uygur- Şira Uygur: Türk- Moğol İlişkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sarı Uygur- Şira Uygur: Türk- Moğol İlişkisi"

Transkript

1 Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri 2003 Cilt 2, (Ocak 2007) Mak. #8, ss Telif Hakkı Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Sarı Uygur- Şira Uygur: Türk- Moğol İlişkisi Zhong Jinwen Merkezî Milliyetler Üniversitesi (Pekin) ÖZET Sarı Uygur ve Şira Uygur, tarihte Türk ve Moğol dilinde konuşan iki boyun kendilerini adlandırması idi. Yani Sarı Uygurlar Türk dilinde, Şira Uygur ise Moğol dilinde konuşanlardır. Sarı Uygur ve Şira Uygurlar eskiden beri aynı coğrafyada yaşıyorlardı. Onların dili, dini, kültürü birbirini etkilemiştir. Onlar birlikte yaşamıştır ve birlikte mevcut olmuştur. Sonuçta ortak değerlere sahip bir milliyet şekillenmiştir. Onların ilişkisi tarihteki Türk ve Moğol ilişkilerinin temsilidir. ANAHTAR SÖZCÜKLER Sarı Uygur, Şira Uygur, Yuguzu, Sunan ABSTRACT The difference between the Sari Uygur and the Shira Uygur is twofold. First, the name is different and secondly, the Sari Uygur spoke Turkish whereas the Shira Uygur spoke Mongolian. However, they lived in the same area and their language, religion and culture influenced each other. Eventually they became one ethnic or national group. Their relationship is representative of the Turkish and Mongolian relations throughout history. KEY WORDS Sarı Uygur, Shira Uygur, Yuguzu, Suana Sarı Uygurlar Çin de nüfusça azınlıkta olan milliyetlerden biridir. Ülke çapında toplam nüfus kişidir. Çin deki 56 milliyet arasında, sıralamada 48. sırada gelirler. Nüfus yoğunluğu bakımından Çin in genel nüfusunun de biri kadardır. Sarı Uygurların önemli bir kısmı Gansu Eyaletindeki Sunan Sarı Uygur Özerk İlçesi

2 58 Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri 2003 sınırları içerisinde yaşarlar. Burada yaşayan Sarı Uygurlar 8825 kişidir ve Sarı Uygur nüfusunun %72 si ni kapsarlar, ilçe nüfusunun da %25 ini oluştururlar (Ma zhengliang 1997: 11 12). Diğerleri Gansu nun ve ülkenin diğer bölgelerinde dağınık şekilde yaşarlar. Sarı Uygurlar kendilerini Sarı Yoğur olarak adlandırırlar. Bilim dünyasına göre ise bu ad ile tarihteki ʺSarı Uygur ve ʺSaliweiwuer arasında yakın bir ilişki vardır. ʺSarı Uygur olarak adlandırılışları Song döneminde olmuştur. Başlangıçta Tarım havzasının güney doğu kısmında yaşıyorlardı. Sarı Uygurlarla ilgili kaynakların en erken dönemli olanı Song dönemine ait 1081 tarihli Song Tarihi ile SongHuiYaoJiGao adlı eserlerdir. Yüan hanedanının ilk döneminde ʺHuangtouhuihe ların (Huangtou : Sarı baş?, huihe : Uygur anlamındadır.) oturduğu bölgede tekrar ʺSaliweiwuerʺ adlı bir milliyet ortaya çıkmıştır. ʺYüan Tarihiʺ Avrupa da bulunan dinî kaynaklarla benzerlik göstermektedir. Sarı Uygurlar iki guruba ayrılırlar: Bir bölümü Türk dilini konuşanlardır. Onların dilleri Sarı Uygurca olarak adlandırılır. Diğeri ise Moğol dilini konuşanlardır. Bunların dili de Şira Uygurca veya Ingarca olarak adlandırılır. Bu iki grubun birbiriyle anlaşma dili ise Çince dir. Genel kanıya göre Sarı Uygurca tarihte ʺSarı Uygurʺ veya ʺSaliweiwuerʺların kullandığı dildir. Sarı Uygurca, Modern Türk lehçeleri içinde Hakasça ile aynı guruba girer. Cümle yapısı bakımından diğer Türk lehçelerinden farklı bir yapıda olup, Eski Türkçenin cümle yapısı ile aynı özellikleri taşır. Yüklem cümle sonunda yer alır. Çekim ekleri yoktur. Bunlar aynı zamanda en eski Türk dilinde görülen özelliklerdir. Ayrıca Sarı Uygurcada hâlen Eski Türkçenin sayı sistemi kullanılmaktadır. Bilim çevrelerinin ortak kanısı Sarı Uygurca bir çeşit ʺEski Uygur dilindenʺ çıkmış, Eski Kırgızcaya en yakın lehçedir. Şira Uygurcasını konuşan kişiler için farklı tanımlamalar yapılmaktadır. Yabancı bilim adamlarına göre (Ör: Kotwiçzʹe göre) Şira Uygurcasını konuşan kişiler tamamen Moğol kültürünü benimseyen Türklerdir. Onlar bilinmeyen bir zamanda Türkçe konuşurken, vurguyu kelimede en sonda kullanırlardı. Sonraları yavaş yavaş Moğolcayı kullanmaya başlamışlardır. Çin bilim adamlarına göre Şira Uygurcası konuşanlar, Yüan hanedanlığı döneminden bu yana Saliweiwuer bölgesinde Moğolca konuşan Türk boylarıdır. Benim kanatime göre Şira Uygurcasını konuşanlar arasında Türklerin olduğu muhakkaktır. 20. yüzyılın ilk 50 li yıllarında Sarı Uygur Bölgesinde yapılan araştırmalardan örnek verecek olursak: Uygur boylarından olan Lorca lar 100 yıldan fazla bir süre önce Sarı Uygurca konuşmaktaydı. Şimdi ise Şira Uygurcasını kullanmaktadırlar. Yağlahkar, Horankat boylarından olan ve boylar birliğine bağlı olarak hayvancılık

3 Sarı Uygur- Şira Uygur : Türk- Moğol İlişkisi Zhong Jinwen 59 yapan gençler, boylar birliğinde yerleşik hayata geçtikten sonra Şira Uygurcasını kullanmışlardır. Sarı Uygur boylarından biri olan Vugıca geçmişte sürekli olarak boylar birliği yakınlarında oturmuşlar ve Şira Uygurcasını konuşmuşlardır. Bununla birlikte tarihî şarkılar söylerken Sarı Uygurcayı kullanmışlardır. Şarkının tonlaması, sözleri Sarı Uygurca konuşan boylarınkiyle aynıdır. Yaşlılara göre onların geçmişte konuştukları dil Sarı Uygurca dır. Montey boyu içindeki Tuman milliyeti başlangıçta Sarı Uygurca konuşmaktaydı yılında Montey boyuna geçenler sonraları Şira Uygurcasını konuşmaya başladılar. Bu durum bizi şu tarihî gerçeklere götürmektedir: Türkçeyi konuşan kişiler kısa bir süre sonra Moğolca konuşmaya başladılar. Fakat ʺMoğollaşan Türklerinʺ yalnızca azınlıkta olan Şira Uygurcasını konuşanlar olduğu görülmüştür. Diğerlerinin ise Yüan döneminden bu yana Sarı Uygur bölgesini denetimleri altında bulunduran Moğol soyluları ile onların torunları olduğu anlaşılmaktadır. Yüan hanedanlığının ortalarında, Moğollar, soylularını Sarı Uygur bölgesine gönderip buranın denetimini ellerine geçirmek istediler. Bu durum Yüan hanedanlığının sonuna kadar devam etmiştir. Ming hanedanlığının ilk yıllarında Sarı Uygurları yöneten Moğol soylusu Puyandemir Ming hanedanlığına sığındı. Ming hanedanlığı tarafından Anding Beyliği ne atandı ve Sarı Uygurları kontrol etmeye devam etti. Aynı zamanda Heşi koridorunda dağınık olarak bulunan ve Heşi koridorunun batı bölgesi ile Tanrı dağlarının doğu bölümünde Moğol ordusu ile karşılaştı. Bazıları yenilgiye uğratıldı ve değişik bölgelere yayıldılar. Tekrar Puyandemir in Ming hanedanlığına sığınması bölgede çok büyük yankı yaptı. Bu yenilgiye uğrayanlar ile ordudan ayrılanların bir kısmı Ming hanedanlığına sığınmak istediler. Ming hanedanlığı bu Moğolları sakinleştirmek amacıyla Heşi koridorunun batısında, sırayla Wei likler kurdular: Chijin Moğol Wei liği, Handong Wei liği (daha sonra iki Wei liğe ayrıldı), Shazhou Wei liği. Daha sonra Ming hanedanlığının himayesi altındaki bu Moğollar ve Sarı Uygurlar birlikte Çin seddinin dışında bir asırdan fazla birlikte yaşadılar. 16. yüzyıl başlarında birlikte doğuya göç ettiler. Bu kısa dönem (M.S. 13. yy ın 60 lı 70 li yıllarından, 16. yüzyılın başlarına kadar) şimdiki Yugu milliyetinin (Sarı Uygurların) ortaya çıkış zamanlarıdır. Aynı zamanda bu dönem Doğu Sarı Uygurcasının (Yugu) şekillendiği dönemdir. Ming hanedanlığının ortalarında Çinʹdeki Çince tarih kitaplarında ʺXilaguerʺ kelimesi ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu ismin ortaya çıkışının tarihî nedenleri vardı. Birinci nedeni o dönemde Sarı Uygur Bölgesinde çok geniş kapsamlı dinî savaşlar olmuş birçok Budist mabet zarar görmüştü. Aynı zamanda Sarı Uygur bölgesini idaresi altında tutan Moğol üst tabakasında ayrılma eğilimleri baş göstermişti. Diğer kaynaklara göre salgın bir hastalık ve doğal felâketler ortaya çıktı, bu nedenle Sarı Uygurlar batıya göç etmek zorunda kaldılar.

4 60 Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri 2003 İkincisi ise: Ming hanedanlığı Moğolları yendi ve yeni bir güç kurdu. Bu nedenle Ming hanedanlığı kendilerine sığınan Moğolları genelde Çin Seddi dışına Jia Yü Guan ın batısına yerleştirdi. Moğollar Çin Seddinin içlerine girmek istedikleri zaman, hüviyetlerini değiştirmeleri gerekmekteydi. Sarı Uygur bölgesini himaye eden Moğollar Sarı Uygurlarla birlikte Çin Seddi içlerine girebilmek için kendilerinin Sarı Uygur olduklarını söylüyorlardı. Genel kanıya göre, Çince de geçen ʺXilaʺ kelimesi, Şira Uygurcasını konuşanların kendi dillerinde geçen Şira kelimesinin tercümesidir. Çince deki ʺSaliʺ kelimesi Sarı Uygurca konuşanların kendi dillerinde geçen sarı kelimesinin tercümesidir. Buna göre Çincede ortaya çıkan ʺXilaguerʺ kelimesi bize şunu ifade etmektedir: Sarı Uygur Bölgesindeki Moğol soyluları ile onların torunlarından oluşan Moğol boyları Sarı Uygurların bir bölümüdür. Onların konuştukları Moğolca da bugünkü Şira Uygurcasıdır. Sarı Uygurlar doğuya göç ettikten sonra Çilian dağının kuzey kısmına yerleştiler. Çing hanedanı, Çin i denetimine aldıktan sonra Sarı Uygurları eskiden beri var olan boylar birliği esasına dayanan 7 boya ayırdı. Şira Uygurcasını konuşan Dato boyu, Yang boyu, Vugıca, Sakıs, Lorca, bir bölge hükümeti tarafından yönetilmekte ve aynı zamanda Doğudaki 5 Milliyet olarak adlandırılmaktaydılar. Sarı Uygurca konuşan Yağlahkar, Horankat boyu da farklı bir bölge hükümeti tarafından yönetilmekteydi ve Batıdaki İki Milliyet olarak adlandırılmaktaydı. Cumhuriyet döneminde Qilian dağının kuzey bölgesinde oturan tüm milliyetler Zangzu (Tibetliler) olarak (veya fan olarak) adlandırılmaya başladılar. Hei nehri sınır olmak üzere, Hei nehrinin doğusu Huaruyfan olarak adlandırılır. Gerçekte bunlar Tibet milliyetidir. Hei nehrinin batısı Sarıfan olarak adlandırılır. Sarıfanlar da ikiye ayrılır. Bir bölümü Sarı Sarıfan, bunlar Tibetlileşmiş Moğollardır, yani gerçekte Şira Uygurlarıdır; diğer bir bölüm ise Siyah huangfan olarak adlandırılırlar. Bunlar ise Tibetlileşmiş Uygurlardır, yani Sarı Uygurlardır yılında Yeni Çin in kurulmasından sonra 1954 yılında Sunan Yugu milliyeti Özerk ilçesi kuruldu. Bu tarihten sonra Sarı Uygur ve Şira Uygurları ortak bir adla ʺYugurʺ olarak adlandırılmaya başladılar. Sarı Uygur ile Şira Uygurlar çok uzun zaman birlikte aynı bölgede yaşadılar. Bu nedenle her iki topluluk sosyal düzen, dinî inanç, gelenek, görenek, kültür, sanat gibi birçok alanda ortak özellikler göstermektedir. Onlar uzun süre hayvancılıkla uğraşmışlardır. Hayvancılık göçebe ve yarı göçebe hayvancılık ile yerleşik hayvancılık olmak üzere üç şekildedir. Sarı Uygurlar genelde yarı tarım yarı hayvancılık yaparlar. Şira Uygurları arasında tarımla uğraşanların sayısı çok azdır. İki guruptaki insanların hepsi de ʺTanrı hanʺ a inanır ve ona saygı duyarlar. Tanrı Han ın özellikle ruhanî bir görevi vardır. İki gruptaki insanların hepsi

5 Sarı Uygur- Şira Uygur : Türk- Moğol İlişkisi Zhong Jinwen 61 tarafından elçi olarak kabul edilir. Tanrı han a saygı bildirme töreni eskiden Yugu milliyetinin her boyunda sıkça yapılmaktaydı. Sonraları bu gelenek gitgide kaybolmaya başladı. Aynı zamanda Sarı Uygurlar ile Şira Uygurların hepsi geleneksel Tibet Budizmine inanırlar. Geleneksel Tibet Budizminin Yuguların yaşayış tarzlarına çok derin etkileri vardır. Eskiden gençler evlenecekleri zaman Lama dan gün seçmesini, çocuk doğduğunda isim koymasını, otlakta afet olduğunda Lama dan düzeni sağlamasını dilerlerdi. Yugu milliyeti bölgesinde 10 tane Budist mabet inşa edildi. Her bir boyun kendine ait mabedi vardı. En büyük mabette aynı anda 500 den fazla kişi kutsal kitap okuyabiliyordu de Yugu milliyetinin mabetlerinin büyük bölümü yıkıldı. Şimdi yalnızca üçü onarılıp eski hâline kavuşturulmuştur. Sarı Uygur ile Şira Uygurların giyim tarzları da birbirine benzemektedir. Fakat Sarı Uygur kadınının şapkası sivridir ve geriye kıvrıktır. Şira Uygur kadınının şapkasının üst kısmı yuvarlaktır. Bu ayrıntı iki toplum kadınını birbirinden ayıran en önemli farktır. Sarı Uygurlarda kişi ölünce ceset yakılırdı. Şira Uygurlarda ise defin töreni Tibetlilerle aynıdır. Şimdi Şira Uygurlarındaki bu eski âdet Sarı Uygurlarınkiyle yer değiştirmiştir. Bu iki gurup da sivri ağızlı, çift tırnaklı hayvanların etlerini yemezler. Örneğin at, köpek, eşek eti yemezler. Her iki gurubun da zengin, millî özelliklerini taşıyan sözlü halk edebiyatları vardır. Bazı bilim adamlarının araştırmalarına göre, Sarı Uygurlar arasında hâlen ʺDivanü Lûgat it Türkʺte geçen dört mısralık, kafiyeli, millî şarkılar bulunmaktadır. Diğer milliyetler ve Macar milliyetinin şarkıları ile çok benzemektedirler. Şira Uygur milliyeti ile eski materyallerdeki Moğol milliyetinin şarkıları arasında birçok ortak yön bulunmaktadır. Bazı kahramanlık efsaneleri ve hikâyelerinde hâlâ ana konu Çin in kuzeyindeki göçebe milliyetlerdir. Şimdi Sarı Uygur ile Şira Uygur un geleneksel kültürü, bir taraftan kendi kendine özgürce gelişmekte, diğer taraftan Çin kültüründen büyük ölçüde etkilenmektedir. Çin kültürünün etkisi gitgide güçlenmektedir. Çin kültürünün en etkili olduğu alan dildir yılında Çin de yapılan üçüncü nüfus sayımında Yugu milliyetinin nüfusu kişidir. Sunan Yugu Milliyeti Özerk İlçesinde oturan 8088 kişidir. Bunların arasında Sarı Uygurca konuşanlar 4623 kişidir. Şira Uygurcasını konuşanlar 2808 kişidir yılında Çinde yapılan 4. nüfus sayımında Yugu milliyetinin nüfusu kişidir. Sunan Yugu milliyeti Özerk İlçesinde oturanların nüfusu 8825 kişidir. Bunlar arasında Sarı Uygurca konuşanların sayısı 3693 kişidir. Şira Uygurca konuşanların sayısı 3193 kişidir. Bu sayılar bize on yıl içinde Sunan Yugu milliyeti Özerk İlçesinde Sarı Uygurca konuşanların sayısının 1000 kişi azaldığını göstermektedir.

6 62 Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri 2003 Sarı Uygurca konuşanların sayılarının azalmasının bir takım nedenleri vardır. Bu nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz: Coğrafyada ve üretim şeklinde meydana gelen değişiklikler. Sarı Uygurlar ovada yaşarlar. 100 yıl içerisinde, hayvancılık yaptıkları otlakların dört tarafında Han (Çinli) nüfus artışı olmuş ve bu Çinli nüfus sürekli olarak Sarı Uygurların otlaklarında tarla açmaya başlamışlardır. Böylece otlakların alanı gitgide küçülmüş bir kısım Sarı Uygur hayvancılığı bırakarak tarıma geçmiştir. Böylece Han milliyetiyle gitgide yakınlaşılmış sonuç olarak oturulan ortam ve hayat tarzında da değişimler meydana gelmiştir. Geleneksel kültürde önemli değişmeler olmuş yavaş yavaş Sarı Uygurca yerini Çinceye bırakmıştır. Yugu milliyeti ile diğer milliyetler arasında yapılan evlilikler ve üniversiteye gidiş, ekonomik nedenlerden dolayı diğer bölgelere göç ediş, Sarı Uygurca konuşanların sayısındaki azalmanın diğer nedenleridir. Mevcut bilgilere göre 20. yüzyılın başında Yugu milliyetinin nüfusu çok azalmıştır. Özellikle son yüzyıl içinde Yugu toplumu içinde Han (Çin) kültürünün ve eğitim düzeyinin yükselmesi ile Çinliler başta olmak üzere yabancı milliyetlerle yapılan evliliklerin oranı artmıştır. Bu tür evlilikler sonunda doğan yeni nesil genelde Sarı Uygurca konuşamamakta ve Çince konuşmaktadırlar. Diğer Yugu milliyetinden olan kişilerden yüksek öğretime devam edenlerin sayısı Çin deki 56 azınlık milliyet arasında ön sıralarda yer almaktadır. Son yirmi yıl içinde bulundukları bölgelerden dışarı çıkarak ticaretle uğraşan kişilerin sayısında da gitgide artış gözükmektedir. Bu kişiler Yugu milliyeti bölgesinden ayrılarak dillerinin konuşulmadığı bir çevreye girmektedirler. Dil olarak Çince kullanmaktadırlar. Bunların çocukları Sarı Uygurcayı konuşamamaktadırlar. Sarı Uygurca Çin de bulunan 8 Türk lehçesi arasında Çince den giren kelimelerin en çok olduğu lehçedir. Yabancı araştırmacılara göre özellikli bir Türk lehçesidir. Şira Uygurcasını konuşanların sayılarının azalmamasının sebebi ise onların yüksek dağlık bölgelerde oturuyor olmalarıdır. Tibet ve Sarı Uygurlarla komşudurlar. Ulaşım, iklim gibi nedenlerden dolayı tarla açmak zordur. Han milliyetinden bu bölgeye göç edenlerin sayısı çok azdır. Bundan dolayı onlar sürekli hayvancılıkla uğraşırlar. Fakat otlak sınırları, otlaklara ulaşım gibi nedenlerden dolayı Şira Uygurlar ve Sarı Uygurlar, Tibetliler ile gitgide yakınlaşmışlardır. Bu nedenle onların dillerinde çok sayıda Sarı Uygurca ve Tibetçe den geçme kelimeler bulunmaktadır. Hollandalı bilim adamı H. Nugteren ve M. Roosʹun araştırmalarına göre Sarı Uygurca ile Şira Uygurca arasında 367 adet ortak kelime bulunmaktadır. Bunların bir kısmı Türkçe Moğolca ile ortak kökenlidir. Fakat onların araştırmalarında son elli yıl içinde Sarı Uygurlar ile Şira Uygurların birlikte

7 Sarı Uygur- Şira Uygur : Türk- Moğol İlişkisi Zhong Jinwen 63 yaşayışlarından kaynaklanan ödünç kelimeler yoktur. Benim araştırmalarımdan edindiğim fikre göre Şira Uygurcası içindeki Sarı Uygurcadan alınan kelimeler gittikçe artmaktadır. Ayrıca Şira Uygurcasındaki Tibetçeden alıntı kelimelerin sayısı, Sarı Uygurcadaki Tibetçeden alıntı kelimelerin sayısından çoktur. Sonuç olarak Sarı Uygurlar ile Şira Uygurlar arasındaki ilişki gerçekten tarihte Türk ve Moğol ilişkilerinin bir temsilidir. Bunu tarihî ortam gerçekleştirmiştir. Onlar karşılıklı eğitim, karşılıklı etkileşim, aynı zamanda ortak gelişim şartları içinde yeni bir yaşam tarzı, gelenek, kültür, sanat oluşturmuşlardır. Çin de yüzlerce yıllık sosyal ve kültürel gelişim sonucunda Sarı Yugu ile Şira Uygurlar arasındaki birlik ortaya çıkmıştır. Kaynaklar BO LANG JİA BİNG (1985) Bolang jia bing in Moğol Hatırları. Zhong hua shu ju, Bei jing. CHEN ZONG ZHEN (1990) Sarı Uygurların adı ve dili hakkında. Milliyetler Araştırmaları, Beyjing. CHEN ZONG ZHEN (1986) Çindeki Azınlıklar Şarkılarının kuralları. Lasa: Tibet Halk Neşriyatı. CHEN ZONG ZHEN (1985) Batı Sarı Uygurcanın Genel Çizgileri. Beijing: Milliyetler Neşriyatı. CHEN ZONG ZHEN ( ) ʺSarı Uygur Dilindeki Eski Dönemlerde Ödünç Alınan Çince Kelimeler. Dil Araştırma Dergisi, S.8. DU YA XUN (1985) Çin Azınlık Milliyetlerin Müzikleri (I). Zhongguo, Beijing:Wenlian Yayınları. GAO Zİ HOU (1990) Sarı Uygur ve Moğol Kağanı Chu bo. Xibei Minzu Xueyuan Xuebao (Kuzeybatı Milliyetler Üniversitesi Dergisi), Lanzhou. GEN SHİ MİN, L. CLARK ( ) Sarı Uygur Materials. Acta Orientala Hungarica, XLIX. MADOV, S. E., Yazık Jeltıh Uygurov, Slovar i grammatika. Alma Ata. MANERHEİM, C.G. E (1911) A visit to the Sarö and Shera Yögurs. HelsingforsJournd de la Societfe inmo Ougrienne, 27. NAKLUDOV, S. (1975) Probeme Folkora. Moscow. KOTWICZ (1953) La Langue mongole, parle e par Les Ouigours Jaunes pre s de kan tcheou, Ro16, pp , Cracow. ROOS, M. (1997) Resent developments in Western Yugur, Historical and Linguistic interaction between Inner Asia and Europe. Szeged. TENİSHEV, E. R. (1976) Stroy sarıg yugurskogo yazıka, Moscow. NEGTEREN, H., M. ROOSE (1996) Common Vocabulary of The Western and Estern Uygur Languages The Turk and Mogolic Loan Words. Acta Orientala Hungarica, XLIX (1 2), Budapest. YU GU ZU, DONG XİANG ZU ve BAO AN ZU (1987) Sosyal Tarih Araştırmaları. Gansu: Halk Neşriyatı, Lanzhou. (Çinceden Çeviren : Araş.Gör.Dr. İnci İnce Erdoğdu)

8 64 Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri 2003 Zhong Jinwen Doç.Dr., Merkezî Milliyetler Üniversitesi, Azınlık Milliyetleri Dil ve Edebiyatları Bölümü. Pekin -ÇİN. E-posta: Yazı bilgisi : E-yayın tarihi: 17 Ocak 2007 Çıktı sayfa sayısı: 8 Kaynak sayısı: 16

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ *

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 233-258, ELAZIĞ-2009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN

Detaylı

Göç Sonuçları. Orta Asya Kültür Merkezleri

Göç Sonuçları. Orta Asya Kültür Merkezleri Batıda Hazar Denizi Doğuda Kingan Dağları ĠSLAM ÖNCESĠ ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ A.TÜRKLER ĠN TARĠH SAHNESĠNE ÇIKIġI Türklerin anayurdu Orta Asya dır. Orta Asya nın sınırları doğuda Kingan dağları, batıda

Detaylı

DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ YOK OLMA TEHLİKESİNE MARUZ TÜRK TOPLULUKLARI 4. ULUSLARARASI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ

DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ YOK OLMA TEHLİKESİNE MARUZ TÜRK TOPLULUKLARI 4. ULUSLARARASI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ YAYINLARI DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ YOK OLMA TEHLİKESİNE MARUZ TÜRK TOPLULUKLARI 4. ULUSLARARASI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ EDİTÖRLER

Detaylı

Ege Göçleri ve M.Ö I. Binde Anadolu

Ege Göçleri ve M.Ö I. Binde Anadolu Ege Göçleri ve M.Ö I. Binde Anadolu Engin EROĞLU * Özet Geç Tunç Çağı sonlarına denk gelen M. Ö. 1200 lerde, Deniz Kavimleri Göçü ve Ege Göçleri adıyla anılan bir göç dalgası yaşanmıştır. Bugün hala bu

Detaylı

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ Hazırlayan: Murat ÖZDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Miladi Dönem Öncesi Orta Asya da İpek

Miladi Dönem Öncesi Orta Asya da İpek Miladi Dönem Öncesi Orta Asya da İpek Doç. Dr. Zahide İMER * Özet: İpek, bugüne kadar yerleşmiş bir kanıya göre, M.Ö. 3000 yıllarında ve Çinliler tarafından bulunmuştur. Ancak insanlar için harikulade

Detaylı

N XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA TÜRK-ERMEN

N XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA TÜRK-ERMEN AMERİKALI BİR MİSYONERİN XIX. YÜZYILIN ORTALARINDA TÜRK-ERMENİ KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ İLE İLGİLİ İZLENİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (An Analyse on Impressions of American Missionaries Abaut Culturel Relations

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

BOŞNAKLARIN TÜRKİYE YE GÖÇLERİ

BOŞNAKLARIN TÜRKİYE YE GÖÇLERİ BOŞNAKLARIN TÜRKİYE YE GÖÇLERİ DR. AMRA DEDEİĆ-KIRBAÇ Öz Bosna-Hersek in çalkantılarla dolu tarihi, Boşnakların kimliklerini de etkilemiştir. Boşnakların kimlik oluşumunda Osmanlı dönemi bir dönüm noktası

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999)

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999) T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

Turkish. Avustralya da Hayat

Turkish. Avustralya da Hayat Turkish Avustralya da Hayat Federal Avustralya 2007 Bu çalışmanın telif hakları vardır. 1968 tarihli Telif Hakları Yasası (Copyright Act 1968) kapsamında izin verilen kullanımlar dışında bu çalışma kısmen

Detaylı

OSMANLI İDARESİNDEN SONRA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI

OSMANLI İDARESİNDEN SONRA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI OSMANLI İDARESİNDEN SONRA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI Hazırlayan: Erhan VATANSEVER Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sabri Can SANNAV Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim

Detaylı

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON Kamil ŞAHİN Özet Kültürel yozlaşma, genellikle ekonomik ve siyasi güç açsından diğer toplumlardan daha geride bulunan ve diğer toplumlar ve onların

Detaylı

KAFKASYA DA TÜRK LEHÇELERİNİN FONKSİYONLARI. Gökçe Yükselen Abdurrazak Peler *

KAFKASYA DA TÜRK LEHÇELERİNİN FONKSİYONLARI. Gökçe Yükselen Abdurrazak Peler * KAFKASYA DA TÜRK LEHÇELERİNİN FONKSİYONLARI Gökçe Yükselen Abdurrazak Peler * Özet Kafkasya, farklı dil ailelerine mensup birçok dilin bir arada ko- nuşulduğu bir bölgedir. Kafkasya nın dillik çeşitliliği

Detaylı

İÇ GÖÇLERİN EMNİYET VE ASAYİŞE ETKİSİ Yusuf AY * ÖZ THE EFFECT OF INTERNAL MIGRATIONS TO THE SAFETY ABSTRACT

İÇ GÖÇLERİN EMNİYET VE ASAYİŞE ETKİSİ Yusuf AY * ÖZ THE EFFECT OF INTERNAL MIGRATIONS TO THE SAFETY ABSTRACT Güvenlik Bilimleri Dergisi, Mayıs 2013, 2(1), 35-56 İÇ GÖÇLERİN EMNİYET VE ASAYİŞE ETKİSİ Yusuf AY * ÖZ Bir ülke sınırları içerisinde gerçekleşen uzun süreli yer değiştirmeler olarak tanımlanabilecek iç

Detaylı

Yüz Yıl Sonra Balkanlar

Yüz Yıl Sonra Balkanlar Y l: 21 Say : 62 Kasım 2013 3 Aylık Ekonomi ve Düşünce Dergisi www.e-musiad.com ISSN 1303-7501 Yüz Yıl Sonra Balkanlar SÖYLEŞİ: Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr. Hüner Şencan, Hüseyin Kansu, Muzaffer Çilek

Detaylı

ORTAÇAĞ AVRUPASINDA FEODAL SİSTEME GENEL BİR BAKIŞ

ORTAÇAĞ AVRUPASINDA FEODAL SİSTEME GENEL BİR BAKIŞ ORTAÇAĞ AVRUPASINDA FEODAL SİSTEME GENEL BİR BAKIŞ Pınar ÜLGEN Yrd. Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Ünv. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Özet Feodal sistem lord ile vassallar arasındaki ilişkiden ortaya çıkan

Detaylı

ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA 1 (An Example of the Relationship between Urbanization and University: Gazimağusa)

ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA 1 (An Example of the Relationship between Urbanization and University: Gazimağusa) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 501-525 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA

Detaylı

1. Eski Türklerde Mitoloji ve Totemizm

1. Eski Türklerde Mitoloji ve Totemizm Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK MİTOLOJİSİNDEN

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YENİ TÜRK DİLİ) ANABİLİM DALI KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans

Detaylı

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis

İnanç ve İktidar: Ortadoğu da Din ve Siyaset Bernard Lewis İnanç ve iktidar ilişkisine odaklanan bu çalışma, İslam Dünyasında din ve devlet yönetimi arasındaki ilişkiyi farklı açılardan incelemektedir. 2010 yılında Oxford University Press tarafından yayınlanan

Detaylı

ALMANYA DA KAMU PERSONEL SİSTEMİ

ALMANYA DA KAMU PERSONEL SİSTEMİ Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 47 ALMANYA DA KAMU PERSONEL SİSTEMİ Selim ÇAPAR 1* ÖZET Almanya Federal Cumhuriyeti nde yaklaşık olarak 4,5 milyon kişi kamu hizmeti vermektedir. Kamu personeli,

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

Göç, İç Göç ve Dış Göç

Göç, İç Göç ve Dış Göç Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 26 Volume: 6 Issue: 26 Bahar 2013 Spring 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇ, ENTEGRASYON

Detaylı

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com ZİRVE SONUÇ kitabı www.balkanekonomizirvesi.com www.balkanekonomizirvesi.com / 3 1. RUMELİSİAD ULUSLARARASI BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ 01-02 ARALIK 2012 PROJE SAHİBİ DESTEKLEYEN KURUMLAR I. RUMELİSİAD ULUSLARARASI

Detaylı

POPÜLERLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MÜZİĞİ VE BU SÜREÇTE BESTEKÂR SADETTİN KAYNAK

POPÜLERLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MÜZİĞİ VE BU SÜREÇTE BESTEKÂR SADETTİN KAYNAK 573 POPÜLERLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MÜZİĞİ VE BU SÜREÇTE BESTEKÂR SADETTİN KAYNAK ÖZDEMİR, Sinem TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Osmanlı nın son dönemi ile Cumhuriyet in ilk yıllarında başlayan batılılaşma ve modernleşme

Detaylı

KIRGIZİSTAN DA BİR ETNİK GRUP:SART KALMAKLAR * ÖZET

KIRGIZİSTAN DA BİR ETNİK GRUP:SART KALMAKLAR * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 819-831, ANKARA-TURKEY KIRGIZİSTAN DA BİR ETNİK GRUP:SART KALMAKLAR * Cengiz BUYAR ** ÖZET Sart Kalmaklar,

Detaylı