ESİLA BİLİŞİM - ÜYE İŞYERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESİLA BİLİŞİM - ÜYE İŞYERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 ESİLA BİLİŞİM - ÜYE İŞYERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; A. Barış Mah. Birlik Sanayi Sit. Birlik 2 İş Merkezi. Kat: 3 No: 353 PK: Beylikdüzü İstanbul, Türkiye adresinde mukim ESİLA BİLİŞİM İNTERNET TELEKOMÜNİKASYON VE REKLAM SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.; (bundan böyle ESİLA BİLİŞİM olarak anılacaktır) ve, B adresinde mukim... (bundan böyle ÜYE İŞYERİ olarak anılacaktır.) arasında imzalanmış olup, burada Taraf ya da beraberce Taraflar olarak anılacaklardır. 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu sözleşmede yer alan; ÜYE İŞYERİ MÜŞTERİ MOBILÖDEME SERVİSİ MOBILÖDEME SİSTEMİ TALEP OPERATÖR İŞ GÜNÜ ifade etmektedir. : Mobilödeme servisi üzerinden mal ve/veya hizmetlerini satan firmayı ve/veya aidat ödemesini kabul eden kurumu, : Mobilödeme servisini kullanarak mal ve/veya hizmet satın alan/satın almak üzere talep gönderen GSM abonelerini ve/veya kullanıcılarını, aidat ödemesi kabul eden kurumlar için ÜYE İŞYERİ nin üyesini, : GSM OPERATÖRÜ tarafından işletilen, GSM ağı üzerinden ÜYE İŞYERİ nin mal ve/veya hizmetlerinin satışı kapsamında Müşterilerin GSM faturaları veya faturasız hat aboneleri için mevcut TL leri üzerinden mal ve/veya hizmetlerin bedelinin tahsil edilebilmesine imkan sağlayan servisi, : MOBILÖDEME SERVİSİ ni kullanarak müşterilerin alışveriş (ödeme) yapabilmesini sağlayan ESİLA BİLİŞİM e ait platform, yazılım ve donanımı, : MÜŞTERİ tarafından SMS ve web yoluyla başlatılan, ÜYE İŞYERİ nin sunduğu mal/hizmetlerin ücretinin Mobilödeme servisi üzerinden Müşterilerden tahsil edilmesini ifade eden isteği, : AVEA, TURKCELL ve VODAFONE : Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşmenin konusu, ESİLA BİLİŞİM ile MOBİL ÖDEME SERVİSİ üzerinden her bir ÜYE İŞYERİ nin ürün/hizmet/servislerinin müşterilere satışı ve tahsil edilmesi kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. ESİLA BİLİŞİM, Mobilödeme Servisi üzerinden ÜYE İŞYERİ nin mal ve/veya hizmetlerinin satışı kapsamında müşterilerin talebiyle ve GSM faturaları üzerinden veya faturasız hat aboneleri için mevcut ön ödemeli TL bakiyeleri üzerinden tahsil edilecek bedeli, tahsilâtın OPERATÖR tarafından gerçekleştirilmesinin ve ESİLA BİLİŞİM e aktarılmasının ardından işbu sözleşmede tanımlı koşullar dâhilinde ÜYE İŞYERİ ne aktaracaktır. 1

2 2. ESİLA BİLİŞİM, Mobilödeme Servisi üzerinden ödeme yapan müşteri sayısını ve bu müşterilerin hangi tutarlarda ödeme yaptığı bilgisini, onaylanmış satışlardan tahsilât yapılamayan müşterilerin GSM No (MSISDN) bilgisini sözleşme süresince ÜYE İŞYERİ ile paylaşacaktır. 3. ÜYE İŞYERİ, Mobilödeme Servisi dâhilinde satışı yapılacak mal ve hizmete ilişkin olarak çıkabilecek her türlü ihtilafta ESİLA BİLİŞİM in taraf olmadığını, burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın; mal ve/veya hizmet bedelinin tahsil edilememesi sonucu hesaba aktarılamaması, Müşterinin işleme itiraz etmesi, malı ve/veya hizmeti iade talep etmesi, ödediği ücreti iade talep etmesi, ayıplı mal/hizmet iddiasında bulunması dahil Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuata dayanan ihtilaflar ve GSM Operatörü Şirketlerden, 3. kişi ve/veya kuruluşlardan gelebilecek her türlü talep, ceza, itiraz, soru, sorun, şikayet ve benzeri hallerde ESİLA BİLİŞİM in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu konularda müşterilere, üyelere, 3. kişi ve kurumlara karşı tek sorumlu ve tek muhatabın kendisi olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder. ESİLA BİLİŞİM, müşterilerden gelen sözkonusu mal ve/veya hizmetlere ilişkin her türlü talep, itiraz, soru, sorun, şikâyeti ÜYE İŞYERİ ne yönlendirecektir. ÜYE İŞYERİ, sözkonusu talep, soru, sorun, şikâyetin çözümü ile ilgili, konunun kendisine iletilmesinden itibaren 3(üç) işgünü içerisinde ESİLA BİLİŞİM e yazılı cevap dönecek ve konunun kendisine iletilmesinden itibaren en geç 3(üç) gün içerisinde talep, soru, sorun, şikayet, vs yi çözecektir. ÜYE İŞYERİ, ESİLA BİLİŞİM in GSM Operatörü Şirketlere, 3. kişi ve/veya kuruluşa ödemek zorunda kalacağı her türlü cezai şart, tazminat vesair tüm bedelleri ve bunlar haricinde oluşabilecek diğer tüm zararları nakden ve peşinen ilk talebinde ESİLA BİLİŞİM e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ, bu hususta herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 4. ÜYE İŞYERİ, ESİLA BİLİŞİM in, işbu sözleşme kapsamında sadece kendisi tarafından müşterilerden tahsil edilebilen tutarların ÜYE İŞYERİ ne aktarımı konusunda yükümlü olduğunu ve Mobilödeme Servisi üzerinden tahsil edilemeyen tutarların aktarımı için ESİLA BİLİŞİM in herhangi bir yasal takip vs yükümlülüğü olmadığını, tahsilat riskinin tamamen kendisine ait olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 5. ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşme kapsamında yapacağı satışlara ve/veya tahsil edeceği ödemelere ilişkin tanıtımlarda, mal ve/veya hizmete ilişkin ücretin OPERATÖR GSM Hizmet Faturası veya faturasız hat aboneleri için mevcut TL leri ile tahsil edileceğine dair bilgilendirmeyi doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmakla yükümlüdür. 6. ESİLA BİLİŞİM, OPERATÖRDEN gelecek değişiklik talepleri doğrultusunda Mobilödeme Servisi üzerinden alınacak mal ve/veya hizmetlere ilişkin müşteriler için belirlenen aylık limitleri dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bu hususta ÜYE İŞYERİ nin herhangi bir itirazı, talebi olmayacağı gibi ÜYE İŞYERİ bu konuda müşterilerini doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. 7. ÜYE İŞYERİ, müşterilerin Mobilödeme Servisi üzerinden mal/hizmet satın almak için göndereceği kısa mesajların bedelini müşterilerin karşılayacağı ile ilgili bilgiyi, talepten önce ve eksiksiz olarak iletmekle yükümlüdür. 8. Mobilödeme Servisi ile ilgili olarak müşterilere yapılacak her türlü bilgilendirme (kurgu detayı, katılım şartları, ücretlendirme bilgisi vs.), tanıtım, basın bildirisi, her türlü bilgi, belge, açıklama metni, yazılı ve görsel basında yayımlanacak her türlü materyal için ÜYE İŞYERİ, ESİLA BİLİŞİM den onay almak zorundadır. Bu bilgilendirmenin tam, doğru, işbu sözleşme hükümlerine ve yasalara uygun olması ÜYE İŞYERİ nin sorumluluğundadır. 9. Mobilödeme Servisi üzerinden yapılacak TL ile tahsilât kapsamında müşterilerin mevcut TL bakiyesi, satın almak için talep ettikleri mal ve/veya hizmetin bedelinden az ise müşteri, sözkonusu malı/hizmeti satın alamayacaktır. ÜYE İŞYERİ nin bu konuda herhangi bir itiraz hakkı olmayacaktır. 10. ÜYE İŞYERİ, Mobilödeme Servisi dahilinde müşterilerinin ancak belirlenen limitler dahilinde ödeme yapabileceğini, Mobilödeme Sistemi üzerinden alınacak mal ve/veya hizmetlere ilişkin belirlenen limit aşma olasılığı ile ilgili olarak müşteriyi talepten önce bilgilendirmekle yükümlüdür. OPERATÖR, bu doğrultuda eğer müşterinin satın almak istediği mal/hizmet bedeli müşterinin belirlenen MobilÖdeme limitinden fazla ise müşteriyi bu konuda uyaran bir sms i 2

3 ücretsiz olarak gönderecektir. OPERATÖR bu kurguda değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar ve ÜYE İŞYERİ nin bu konuya itirazı olamaz. 11. ÜYE İŞYERİ, ileride gerçekleştirilebilecek alternatif kurgular ile ilgili her türlü konuda (kurgu detayı, ücretlendirme vs.) ve her şartta ESİLA BİLİŞİM in yazılı onayını almakla yükümlüdür. 12. ÜYE İŞYERİ, Mobilödeme Servisi ne ilişkin yapılan reklam ve tanıtımlarda ÜYE İŞYERİ nin marka, logo, unvan ve amblemini dilediği mecralarda kullanabilmesi konusunda ESİLA BİLİŞİM e ve OPERATÖRE hak sahibi sıfatı ile izin vermiştir. Buna karşılık ÜYE İŞYERİ, kendisi tarafından Mobilödeme Servisi ne ilişkin yapılan reklam ve tanıtımlarda işbu sözleşme süresi boyunca Mobilödeme Servisi ni kullandığına dair ibarelere, ESİLA BİLİŞİM ve OPERATÖR marka, logo, unvan ve amblemine ancak ESİLA BİLİŞİM in yazılı onayı ile yer verebilecektir. 13. ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşmeden doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini kısmen ve/veya tamamen yerine getirmediği takdirde veya ürünü aidat dışında kullanması durumunda, her bir ihlal fiili için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, ESİLA BİLİŞİM in katlanmak zorunda kalacağı her türlü tazminat, ceza, cezai şart vesair ne ad altında olursa olsun tüm zararını ve/veya bunlar haricinde oluşabilecek maddi manevi menfi müspet diğer tüm zararlarını ve ayrıca son 1 yıllık cirosunun bedeli (eğer 1 yıllık ciro oluşmamışsa mevcut sürede oluşan cironun 1 yıllığa oranlanmasıyla elde edilecek ciro bedeli) tutarındaki ceza-i şartı, nakden ve peşinen ilk talebinde ESİLA BİLİŞİM e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ, bu hususta herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 14. Mobilödeme Servisi üzerinden SMS veya Web üzerinden gerçekleşecek kurgu aşağıdaki gibi olacaktır; (a) SMS ile başlatılan talepler için kurgu: Müşteri, Mobilödeme Servisi üzerinden satın almak istediği mal/hizmetler için, bu talebine ilişkin olarak, 2 SMS bedelini kendi karşılamak üzere, 2 adet kısa mesaj gönderecektir. ÜYE İŞYERİ, sözkonusu talebe istinaden müşteriye ödemenin tamamlandığına ilişkin ücretsiz 2 bilgilendirme kısa mesajı (mal/hizmet içeriği, bedeli..vs) gönderecektir. (b) Web üzerinden başlatılan talepler için akış: Müşteri, ÜYE İŞYERİ nin web sitesi üzerinden satın almak istediği mal/hizmetlere ilişkin web sitesi üzerinden talebini iletecektir. ÜYE İŞYERİ müşteriye sözkonusu talebe istinaden ücretsiz bir bilgilendirme kısa mesajı (mal/hizmet içeriği, bedeli,...vs) gönderecek ve müşteriden mal/hizmeti satın almak istediğini gösteren onayı 1 SMS bedeli müşteri tarafından ödenecek 1 adet kısa mesaj ile alacaktır. 15. ÜYE İŞYERİ, Mobilödeme Servisi üzerinden ödeme talep ettiği mal/hizmetin bedelini ve ilgili tüm mevzuat hükümlerini müşterilere tam, doğru ve katılım gerçekleşmeden önce bildirmekle yükümlüdür. 16. Siyasi Partilerde, ürünün kullanım kurgularında ve tanıtımlarında hiçbir şekilde siyasi propaganda içeren ifade, görsel vb bulunmamalıdır. Aksi halde tüm sorumluluk ÜYE İŞYERİ ne aittir. ÜYE İŞYERİ; Resmi yayın organları, SMS, yazılı ve görsel medya, Milli Gazete ve/veya TV de alt bant ile tanıtım yapılabilecektir. Siyasi Partilerde, ödeme yapan kişilerden TC Kimlik, Ad, Soyad alınması Siyasi Partiler kanuna göre zorunludur ve bu sorumluluk ÜYE İŞYERİ ne aittir. ESİLA BİLİŞİM sadece tahsilâta aracılık etmekle yükümlüdür. Siyasi Parti aidatları kesinlikle bağış adı altında toplanamayacaktır. Aidat dışında hiçbir şekilde tahsilat yapılamaz ve bu yolla ne ad altında olursa olsun bağış kabul etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İlgili Siyasi Partinin üyelerine keseceği her türlü makbuz ve/veya fatura ÜYE İŞYERİ nin sorumluluğundadır ve ÜYE İŞYERİ aidat ödemeleri karşılığında üyelerine makbuz/fatura düzenlemeyi kabul, beyan, taahhüt eder. Siyasi Partilerin makbuz ya da fatura kesme yükümlülüğü ve denetimlerinden ESİLA BİLİŞİM kesinlikle sorumlu tutulamaz. 17. ÜYE İŞYERİ, Mobilödeme Servisi üzerinden ödemesi yapılan mal ve/veya hizmetlere ilişkin faturayı/fişi/makbuzu alışveriş esnasında tahsilât yapılmasını beklemeden kesecektir. Tahsilâtın 3

4 gerçekleşmeme riski ÜYE İŞYERİ ne aittir. Sözkonusu mal ve/veya hizmetlere ilişkin vergisel tüm yükümlülükler ÜYE İŞYERİ nin sorumluluğunda olup, bu konuda 3. kişi, kurum ve/veya kuruluşlardan gelebilecek her türlü talebin tek muhatap ve sorumlusu ÜYE İŞYERİ olacaktır. 18. MÜŞTERİ nin, GSM aboneliğini etkileyen herhangi bir durumda (mobil şebekedeki aksaklıklar, GSM hattının ödenmeyen borcu sebebiyle kapanması veya GSM aboneliğini etkileyen sair durumlarda), Mobilödeme Servisi üzerinden hizmet alamamasından ve bu durumda ÜYE İŞYERİ veya üçüncü taraflarda yaşanabilecek kayıp, zarar ve ziyandan ESİLA BİLİŞİM sorumlu değildir. 19. İşbu sözleşme kapsamında müşteriler tarafından Mobilödeme Servisi üzerinden yapılacak ödemelere ilişkin tutarlar, yöntemi OPERATÖR tarafından belirlenmek suretiyle taksitlendirilebilecektir. OPERATÖR, taksitlendirilen borçların tamamı kendisi tarafından müşteriden tahsil edilmeden, ESİLA BİLİŞİM e ödemeye yapmayacak, ESİLA BİLİŞİM de ÜYE İŞYERİ ne herhangi bir ödeme yapmayacaktır. ÜYE İŞYERİ nin bu konuda herhangi bir talebi, itirazı vs olmayacaktır. 20. ÜYE İŞYERİ, onay aldığı müşterilerin taleplerini, Mobilödeme Sistemi üzerinden satışı yapılan mal/hizmetlere ilişkin fiyat bilgisini, işlemin niteliğini başka bir işlemle karışmayacak şekilde tanımlayan bir açıklama metnini ve müşterinin GSM numarasını doğru ve eksiksiz ve eşzamanlı olarak Mobilödeme sistemi üzerinden ESİLA BİLİŞİM e iletmekle yükümlüdür. Sözkonusu içeriğin uygulama arayüzü üzerinden ESİLA BİLİŞİM e iletilmesinde yaşanabilecek her türlü aksaklık/gecikme vs den (internet bağlantısı...vs) ÜYE İŞYERİ sorumlu olacaktır. Müşterilerden onay alınmadan ESİLA BİLİŞİM e iletilen taleplerle ilgili gelebilecek her türlü talebin tek muhatap ve sorumlusu ÜYE İŞYERİ olacaktır. 21. ÜYE İŞYERİ, müşterilerin ödeme yapabilmesini sağlayan ESİLA BİLİŞİM e ait platform, yazılım, donanım, internet bağlantısı ve benzeri ortamlarda oluşabilecek teknik problemler, sistemin işlem yapamaması, hizmetin kesintiye uğraması veya durması durumunda ESİLA BİLİŞİM i sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 22. ESİLA BİLİŞİM, yapılan tahsilâtlar ile ilgili işlem raporlarını ÜYE İŞYERİ ne web sitesi üzerinden bilgi amaçlı sağlayacaktır. ÜYE İŞYERİ ne yapılacak ödemelerde ise OPERATÖR tarafından ESİLA BİLİŞİM e gönderilen gerçekleşen tahsilât raporları esas alınacaktır. 5. ÖDEMELER ESİLA BİLİŞİM, ÜYE İŞYERİ ile paylaşılan raporlar üzerinden, GSM Operatöründen tahsilatı gerçekleştirdiği ayın son işgününde toplam tahsilatın aşağıdaki tablodaki kategoriye göre değişecek şekilde hesaplanacak olan orana karşılık gelecek tutarını aylık ve KDV dahil olarak ÜYE İŞYERİ ne ödeyecektir. TURKCELL MOBİL ÖDEME ESİLA BİLİŞİM, işbu sözleşmede belirtilen istisna ve hükümler kapsamında, GSM Operatörü tarafından her ay tahsil edilen tutarları, ÜYE İŞYERİ ile paylaşılan raporlar üzerinden, ESİLA BİLİŞİM in GSM Operatöründen tahsilatı gerçekleştirdiği ayın son iş gününde, ödemenin GSM Operatöründen ESİLA BİLİŞİM e ulaşması durumunda, ÜYE İŞYERİ ne aktaracaktır. AVEA MOBİL ÖDEME Faturalı hatlar için ilk tahsilat raporu, AVEA tarafından ilgili servisin sunulmaya başlandığı ayın son gününden itibaren yetmişbeşinci (75.) günden sonra gönderilecektir. İlk raporu takip eden aylar için ise, raporlar aylık olarak her ayın 15 inden sonra AVEA tarafından gönderilecektir. ESİLA BİLİŞİM, işbu sözleşmede belirlenen istisna ve hükümler kapsamında, GSM Operatörlerinin müşterilerden tahsil ettiği tutarları, AVEA dan gönderilecek olan tahsilat raporunu içeren ayın son iş gününde, ödemenin GSM Operatöründen ESİLA BİLİŞİM e ulaşması durumunda, ÜYE İŞYERİ ne aktaracaktır. Faturasız hatlar için ilk tahsilat raporu ise, AVEA tarafından servisin sunulmaya başladığı ayın son gününden itibaren onbeşinci (15.) günden sonra gönderilecektir. İlk raporu takip eden aylar için ise, raporlar aylık olarak her ayın (15) inden sonra gönderilecektir. ESİLA BİLİŞİM, işbu sözleşmede belirlenen istisna ve hükümler kapsamında, GSM Operatörlerinin müşterilerden tahsil ettiği tutarları, 4

5 AVEA dan gönderilecek olan tahsilat raporunu içeren ayın son iş gününde, ödemenin GSM Operatöründen ESİLA BİLİŞİM e ulaşması durumunda, ÜYE İŞYERİ ne aktaracaktır. VODAFONE MOBİL ÖDEME ESİLA BİLİŞİM, işbu sözleşmede belirtilen istisna ve hükümler kapsamında, GSM Operatörü tarafından her ay tahsil edilen tutarları, ÜYE İŞYERİ ile paylaşılan raporlar üzerinden, ESİLA BİLİŞİM in GSM Operatöründen tahsilatı gerçekleştirdiği ayın son iş gününde, ödemenin GSM Operatöründen ESİLA BİLİŞİM e ulaşması durumunda, ÜYE İŞYERİ ne aktaracaktır. Tüm Operatörlerin faturalı hatlarında, tahsilâtın yapıldığı bilgisini içeren OPERATÖR raporları esastır. Tahsilât yapılmadan ve/veya tahsilâtın yapıldığını içeren OPERATÖR raporları ESİLA BİLİŞİM e ulaşmadan ÜYE İŞYERİNE ödeme gerçekleşmez. Söz konusu tutarlar, ÜYE İŞYERİ nin sisteme kayıt olurken belirttiği banka hesabına aktarılırken, aylık ödenecek tutarın 50 (ELLİ) TL nin altında kalması durumunda ödeme yapılmaz ve müteakip ayın ödemesi ile birleştirilerek ödenir. Kategoriler ve oranları: Kategori Operatör Payı Üye İşyeri Online Oyun 40,00% 60,00% Arkadaşlık/Sosyal Ağ/Sohbet 25,00% 75,00% Dijital İçerik/Hizmet/Servis 15,00% 85,00% Aidat/Abonelik/Otomat 10,00% 90,00% Fiziksel Ürün 8,00% 92,00% Kamu 3,00% 97,00% ÜYE İŞYERİ nin ESİLA BİLİŞİM tarafından paylaşılan raporlara itiraz süresi en fazla 8(sekiz) gündür. Bu süreden sonra yapılan itirazlarda ESİLA BİLİŞİM in herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. ÜYE İŞYERİ ne ödeme yapılabilmesi için öncelikle OPERATÖR tarafından ESİLA BİLİŞİM e ödeme yapılmış olması gerektiğinden, herhangi bir sebeple OPERATÖR den kaynaklanan gecikmeler ÜYE İŞYERİ ne bildirilecek ve OPERATÖR ödemesi beklenecektir. ESİLA BİLİŞİM, ÜYE İŞYERİ ne yapacağı ödemelerde oluşacak EFT, HAVELE vb gibi bankacılık işlemleri için ve/veya ÜYE İŞYERİ ne vermiş olduğu hizmetler karşılığında günün koşullarına göre değişecek aylık sabit bir ücret talep edebilir. ÜYE İŞYERİ nin bu duruma itirazı olmayacaktır. Söz konusu tutarlar ESİLA BİLİŞİM tarafından her ay ÜYE İŞYERİ nin işbu maddede belirtilen banka hesabına yatırılacaktır; Banka adı : Şube kodu : Şube adı : Hesap No : IBAN (*) : 6. GEÇERLİLİK SÜRESİ İşbu sözleşme tanzim ve imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve bu tarihten başlayarak 3 (üç) yıl geçerlidir. Taraflardan biri sözleşmeyi, süresi sona ermeden 1 (bir) ay önce karşı tarafa ihbarda bulunarak feshetmediği takdirde, sözleşme aynı koşullarla kendiliğinden birer yıl daha uzatılmış olur. 7. TAZMİNAT ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşme kapsamında vermiş olduğu hizmetler ile ilgili olarak ESİLA BİLİŞİM in zarara uğraması, ödeme yapmak zorunda kalması, aleyhine herhangi bir tazminata hükmedilmesi halinde, tüm bu tutarları, sarf edilen masrafları ve ceza-i şartı ayrıca bir hüküm istihsaline gerek kalmadan ve ESİLA BİLİŞİM in ilk yazılı talebini takip eden 3 (üç) gün içinde, öncelikle doğmuş ve doğacak alacaklarından mahsup hakkı saklı olmak üzere, nakden ve peşinen ilk talebinde ESİLA 5

6 BİLİŞİM e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ, bu hususta herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 8. HİZMET DURDURMA/KAPAMA ESİLA BİLİŞİM, işbu sözleşmede belirtilen istisna ve hükümler kapsamında tespit ettiği uygunsuzluklar sebebi ile bir neden bildirmeksizin, vermiş olduğu MobilÖdeme hizmetini tek taraflı olarak ve tazmin yükümlülüğü altına girmeksizin geçici süre veya süresiz durdurma hakkına sahiptir. ÜYE İŞYERİ, bu hususta herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 9. FESİH ESİLA BİLİŞİM, bir neden bildirmeksizin en az 7(yedi) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak ve tazmin yükümlülüğü altına girmeksizin feshetme hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmetin yerine getirilmesi ESİLA BİLİŞİM ile OPERATÖRÜN imzaladığı sözleşmenin geçerli olmasına bağlıdır, bu sebeple; ESİLA BİLİŞİM herhangi bir nedenle OPERATÖR ile olan sözleşmesi sona erdiğinde, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak ve tazmin yükümlülüğü altına girmeksizin feshetme hakkına sahiptir. ESİLA BİLİŞİM, Üye İşyeri nin bu sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde 7(yedi) günlük süre içerisinde bu aykırılığın düzeltilmesini talep edebilecektir. Bu süre içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde ESİLA BİLİŞİM kendi tercihine göre geçici olarak Sözleşmeyi askıya almak, Mobilödeme Servisini ÜYE İŞYERİ için durdurma/kapatma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Sözleşmenin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi, ÜYE İŞYERİ nin önceki hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı gibi zarar, tazminat, ceza-i şart hükümlerinin uygulanmasını durdurmaz. Yukarıdaki durumlar haricinde, ÜYE İŞYERİ haklı bir sebebi olmadan 3 yıllık sürenin dolumundan önce sözleşmeyi feshetmeyecektir. ÜYE İŞYERİ mali/finansal açıdan daha iyi bir teklif aldığı takdirde, durumu öncelikle ESİLA BİLİŞİM e bildirecek, teklifi ispatlayacak ve ESİLA BİLİŞİM in aynı bedeller ile çalışmayı kabul etmemesi durumunda sözleşmeyi feshedecektir. ÜYE İŞYERİ burada yazılı koşullara uymadığı takdirde, sözleşme kapsamında hak kazandığı son 3(üç) aylık ciro bedelini, cezai şart olarak, ESİLA BİLİŞİM e ödeyecektir. İşbu Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece, ÜYE İŞYERİ, -yukarıdaki sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla- işbu sözleşme konusu ile ESİLA BİLİŞİM e rakip olan veya olabilecek olan veya benzer alanda faaliyet gösteren bir firma ile hiçbir şekilde sözleşme imzalamayacak ve çalışmayacaktır. ÜYEİŞYERİ burada yazılı koşula da uymadığı takdirde, sözleşme kapsamında hak kazandığı son 3 (üç) aylık ciro bedelini cezai şart olarak, ESİLA BİLİŞİM e ödeyecektir. 10. DEVİR ÜYE İŞYERİ, ESİLA BİLİŞİM in yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen sözleşmeyi ve sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devir ve temlik edemez. ESİLA BİLİŞİM, her zaman için işbu sözleşmeden doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir. 11. DELİL SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ESİLA BİLİŞİM in usulüne uygun olarak tutulmuş defter ve kayıtları ile ve bilgisayar kayıtlarının H.U.M.K maddesi anlamında muteber, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, ESİLA BİLİŞİM in yemin teklifinden ber i kılındığını ve işbu maddenin kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 12. TEBLİGAT ÜYE İŞYERİ adres değişikliğini, faaliyet konusu değişikliğini, işyerinin satılması, kiralanması veya el değiştirmesi, devredilmesini, ortaklık yapısında meydana gelecek değişiklikleri anında ESİLA BİLİŞİM e noter aracılığıyla bildirmekle yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşmedeki adresinde değişiklik olduğunu noter aracılığıyla ESİLA BİLİŞİM e bildirmediği takdirde, önceki adrese yapılacak her türlü 6

7 tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan eder. Aksi halde doğacak her türlü sorumluluk ÜYE İŞYERİ ne ait olacaktır. 13. GİZLİLİK ÜYE İŞYERİ, bu sözleşme konusu işlemlerin yapılması ile ilgili tüm bilgileri sadece bu sözleşme amaçları için kullanmayı, işbu Sözleşmenin imzalanması ve uygulanması neticesinde elde ettiği/edeceği bilgileri kanunen yetkili kılınan merciler dışında üçüncü şahıslara açıklamayacağını, bilgilerin güvenlik standartlarına uygun olarak alınması ve saklanmasını temin etmeyi, aksine davranılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu ve Gizlilik Hükümlerine uygun davranmayı kabul ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşme kapsamındaki bilgilerin yetkili herhangi bir resmi kurum, merci veya makam tarafından talep edilmedikçe ESİLA BİLİŞİM tarafından hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşılmayacağını kabul ve beyan eder. İşbu sözleşme sona erse dahi işbu gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. 14. YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku geçerli olup, İstanbul(Merkez) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. 15. VERGİ İşbu sözleşmenin imzasından doğacak damga vergisi tutarı ÜYE İŞYERİ tarafından ödenecektir. Ödenmemesi durumunda her türlü sorumluluk ÜYE İŞYERİ ne aittir ve bu konuyla ilgili ESİLA BİLİŞİM in uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan ÜYE İŞYERİ tarafından karşılanacaktır. 16. YÜRÜRLÜK 16(onaltı) maddeden oluşan işbu sözleşme.../.../... tarihinde 1(bir) nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca kabul ve imza olunmuştur. İşbu orijinal nüsha ESİLA BİLİŞİM de kalacaktır. EKLER: (Dernek, Vakıf, Siyasi Parti, Spor Kulübü vb kuruluşlar için) Ek-1 : Üye İşyeri Kayıt formu Ek-2 : İmza yetkilisinin kurumda görevli olduğunu gösterir belge fotokopisi Ek-3 : İmza yetkilisinin kimlik fotokopisi Ek-4 : Karar defterinin ilk sayfa fotokopisi Ek-5 : Üye aidatlarının MobilÖdeme yöntemi ile toplanmasına dair karar örneği fotokopisi EKLER: (Firmalar, şirketler, ticari kuruluşlar için) Ek-1 : Üye İşyeri Kayıt formu Ek-2 : İmza yetkilisinin kimlik fotokopisi Ek-3 : Vergi Levhası fotokopisi Ek-4 : İmza Sirküleri fotokopisi Ek-5 : Varsa Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi Ek-6 : Varsa Faaliyet Belgesi fotokopisi ÜYE İŞYERİ ÜNVANI. ESİLA BİLİŞİM İNTERNET TELEKOMÜNİKASYON VE REKLAM SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.. Kaşe/İmza: 7

8 EK-1 ÜYE İŞYERİ KAYIT FORMU Genel Bilgiler: Firma Adı: Ticari Ünvanı: Adresi: Telefon No: Faks No: Vergi Numarası: Vergi Dairesi Faaliyet Alanı: Web URL (Web adres): Kontak kişi Ad Soyad: Kontak kişi GSM No: Kontak kişi Teknik kişi Ad Soyad Teknik kişi GSM No: Teknik kişi Müşteri Destek Hattı/Çağrı Merkezi No: Mobil Ödeme Servisi ile ilgili bilgiler: İş yapış şekli: (Web/SMS) Kategori: Online Oyun Arkadaşlık/ Sosyal Ağ/ Sohbet Dijital İçerik/ Hizmet/ Servis Aidat/ Abonelik/ Otomat Fiziksel Ürünler Diğer Ürün Fiyat Aralığı Min Max Aidat kategorisi için Üye sayısı Diğer kategoriler için aylık işlem sayısı Tahmini yıllık MobilÖdeme hacmi: 8

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME TARİHİ : - SÖZLEŞME NO : - MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme Oplavus Tekonoloji, Hürriyet

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Tek Yönlü GrupMesajCell Sözleşmesi

T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Tek Yönlü GrupMesajCell Sözleşmesi T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Tek Yönlü GrupMesajCell Sözleşmesi 1. Taraflar 1.1. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı İstanbul Sözleşmede TURKCELL olarak anılacaktır.

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi SÖZLEŞME TARİHİ : SÖZLEŞME NO : MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme Oplavus Tekonoloji,

Detaylı

T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Ön Ödemeli Tek Yönlü GrupMesajCell Servisi Sözleşmesi

T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Ön Ödemeli Tek Yönlü GrupMesajCell Servisi Sözleşmesi T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Ön Ödemeli Tek Yönlü GrupMesajCell Servisi Sözleşmesi 1. TARAFLAR 1.1. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı İstanbul Sözleşmede TURKCELL

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi ĠNFOBĠP TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi FĠRMA ADI Bu sözleşme Meydan Sokak No:3, Veko Giz Plaza Kat:21 No:74, 34396 Maslak/ İstanbul adresinde mukim, ĠNFOBĠP TELEKOMÜNĠKASYON

Detaylı

TURKCELL ANINDA CEVAP SERVİSİ SÖZLEŞMESİ

TURKCELL ANINDA CEVAP SERVİSİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR TURKCELL ANINDA CEVAP SERVİSİ SÖZLEŞMESİ İşbu Turkcell Interaktif Servisi Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır).. adresinde mukim (bundan böyle Firma olarak anılacaktır) ile

Detaylı

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU MTKSOFT Yazılım Hizmetleri Hizmet Sözleşmesi sms.mtksoft.net Bu sözleşme Yeşilbağlar Mah. Eğitim Sokak No : 5 / A Pendik - İstanbul adresinde mukim, MTKSOFT Yazılım Hizmetleri (Bundan böyle kısaca "MTKSOFT"

Detaylı

Magic Workers. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com

Magic Workers. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com Magic Workers Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com Bu sözleşme Atatürk Bulvarı Mehmet Emin Kaya İş Merkezi No: 69 Kat: 1 İnegöl / Bursa adresinde mukim, Magic Workers (Bundan böyle kısaca

Detaylı

TURKCELL T.C. KİMLİK NUMARASINA SMS GÖNDERİMİ SERVİSİ SÖZLEŞMESİ

TURKCELL T.C. KİMLİK NUMARASINA SMS GÖNDERİMİ SERVİSİ SÖZLEŞMESİ TURKCELL T.C. KİMLİK NUMARASINA SMS GÖNDERİMİ SERVİSİ SÖZLEŞMESİ T.C. KİMLİK NUMARASINA SMS GÖNDERİMİ SERVİSİ SÖZLEŞMESİ 1. İşbu T.C. Kimlik Numarasına Sms Gönderimi Servisi Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ

ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ Bu sözleşme Meydan Çark Cd. Değirmenci Apt. No:74/Kat:3 Adapazarı / SAKARYA adresinde mukim, ALOSMS

Detaylı

TEK YÖNLÜ UZUN NUMARA SÖZLEŞMESİ

TEK YÖNLÜ UZUN NUMARA SÖZLEŞMESİ TEK YÖNLÜ UZUN NUMARA SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Tek Yönlü Uzun Numara Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır).. adresinde mukim (bundan böyle Firma olarak anılacaktır) ile Turkcell Plaza

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

.. - BİOTEKNO İNTERAKTİF SERVİS NUMARASI YÖNETİM SÖZLEŞMESİ

.. - BİOTEKNO İNTERAKTİF SERVİS NUMARASI YÖNETİM SÖZLEŞMESİ İşbu İNTERAKTİF SERVİS NUMARASI YÖNETİM Sözleşmesi / /201 tarihinde, İstanbul da, Kayışdağı Caddesi Kayaoğlu Plaza No:119 Kat:3 34750 Küçükbakkalköy Mah. Ataşehir İstanbul adresinde mukim BİOTEKNO BÜTÜNLEŞİK

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ MOBİL PAZARLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ MOBİL PAZARLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ MOBİL PAZARLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme; a. Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim, TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. (Burada kısaca TURKCELL

Detaylı

AVEABĠZ MOBĠL AKADEMĠ SERVĠS SÖZLEġMESĠ

AVEABĠZ MOBĠL AKADEMĠ SERVĠS SÖZLEġMESĠ AVEABĠZ MOBĠL AKADEMĠ SERVĠS SÖZLEġMESĠ 1. TARAFLAR İşbu Mobil Akademi Servisi Sözleşmesi ( Sözleşme ) bir tarafta, Abdi İpekçi Caddesi No:75, 34367 Maçka/İstanbul adresinde mukim AVEA ĠletiĢim Hizmetleri

Detaylı

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ FONOTEL.. İLETİŞİM E-BAYİ ÜYELİK ve SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1) Kısaltma ve Tanımlar: İş bu sözleşmede geçen; BAYİFONOTEL: Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın Han Kat : 2 No: 85 Sirkeci Fatih / İSTANBUL

Detaylı

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus)

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) LEADİNPLUS Esentepe Mah. Şairler Sok.96-A Hanedar Apt. 1. ve 2 kat Esentepe / İstanbul www.leadinplus.com

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com Bu sözleşme adresinde mukim, (Bundan böyle kısaca "HRCTELEKOM" olarak adlandırılacaktır.) ile isim, adres, ünvan, yetkilileri EK 1 de belirtilen BAYİ

Detaylı