ESİLA BİLİŞİM - ÜYE İŞYERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESİLA BİLİŞİM - ÜYE İŞYERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 ESİLA BİLİŞİM - ÜYE İŞYERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; A. Barış Mah. Birlik Sanayi Sit. Birlik 2 İş Merkezi. Kat: 3 No: 353 PK: Beylikdüzü İstanbul, Türkiye adresinde mukim ESİLA BİLİŞİM İNTERNET TELEKOMÜNİKASYON VE REKLAM SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.; (bundan böyle ESİLA BİLİŞİM olarak anılacaktır) ve, B adresinde mukim... (bundan böyle ÜYE İŞYERİ olarak anılacaktır.) arasında imzalanmış olup, burada Taraf ya da beraberce Taraflar olarak anılacaklardır. 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu sözleşmede yer alan; ÜYE İŞYERİ MÜŞTERİ MOBILÖDEME SERVİSİ MOBILÖDEME SİSTEMİ TALEP OPERATÖR İŞ GÜNÜ ifade etmektedir. : Mobilödeme servisi üzerinden mal ve/veya hizmetlerini satan firmayı ve/veya aidat ödemesini kabul eden kurumu, : Mobilödeme servisini kullanarak mal ve/veya hizmet satın alan/satın almak üzere talep gönderen GSM abonelerini ve/veya kullanıcılarını, aidat ödemesi kabul eden kurumlar için ÜYE İŞYERİ nin üyesini, : GSM OPERATÖRÜ tarafından işletilen, GSM ağı üzerinden ÜYE İŞYERİ nin mal ve/veya hizmetlerinin satışı kapsamında Müşterilerin GSM faturaları veya faturasız hat aboneleri için mevcut TL leri üzerinden mal ve/veya hizmetlerin bedelinin tahsil edilebilmesine imkan sağlayan servisi, : MOBILÖDEME SERVİSİ ni kullanarak müşterilerin alışveriş (ödeme) yapabilmesini sağlayan ESİLA BİLİŞİM e ait platform, yazılım ve donanımı, : MÜŞTERİ tarafından SMS ve web yoluyla başlatılan, ÜYE İŞYERİ nin sunduğu mal/hizmetlerin ücretinin Mobilödeme servisi üzerinden Müşterilerden tahsil edilmesini ifade eden isteği, : AVEA, TURKCELL ve VODAFONE : Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşmenin konusu, ESİLA BİLİŞİM ile MOBİL ÖDEME SERVİSİ üzerinden her bir ÜYE İŞYERİ nin ürün/hizmet/servislerinin müşterilere satışı ve tahsil edilmesi kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. ESİLA BİLİŞİM, Mobilödeme Servisi üzerinden ÜYE İŞYERİ nin mal ve/veya hizmetlerinin satışı kapsamında müşterilerin talebiyle ve GSM faturaları üzerinden veya faturasız hat aboneleri için mevcut ön ödemeli TL bakiyeleri üzerinden tahsil edilecek bedeli, tahsilâtın OPERATÖR tarafından gerçekleştirilmesinin ve ESİLA BİLİŞİM e aktarılmasının ardından işbu sözleşmede tanımlı koşullar dâhilinde ÜYE İŞYERİ ne aktaracaktır. 1

2 2. ESİLA BİLİŞİM, Mobilödeme Servisi üzerinden ödeme yapan müşteri sayısını ve bu müşterilerin hangi tutarlarda ödeme yaptığı bilgisini, onaylanmış satışlardan tahsilât yapılamayan müşterilerin GSM No (MSISDN) bilgisini sözleşme süresince ÜYE İŞYERİ ile paylaşacaktır. 3. ÜYE İŞYERİ, Mobilödeme Servisi dâhilinde satışı yapılacak mal ve hizmete ilişkin olarak çıkabilecek her türlü ihtilafta ESİLA BİLİŞİM in taraf olmadığını, burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın; mal ve/veya hizmet bedelinin tahsil edilememesi sonucu hesaba aktarılamaması, Müşterinin işleme itiraz etmesi, malı ve/veya hizmeti iade talep etmesi, ödediği ücreti iade talep etmesi, ayıplı mal/hizmet iddiasında bulunması dahil Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuata dayanan ihtilaflar ve GSM Operatörü Şirketlerden, 3. kişi ve/veya kuruluşlardan gelebilecek her türlü talep, ceza, itiraz, soru, sorun, şikayet ve benzeri hallerde ESİLA BİLİŞİM in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu konularda müşterilere, üyelere, 3. kişi ve kurumlara karşı tek sorumlu ve tek muhatabın kendisi olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder. ESİLA BİLİŞİM, müşterilerden gelen sözkonusu mal ve/veya hizmetlere ilişkin her türlü talep, itiraz, soru, sorun, şikâyeti ÜYE İŞYERİ ne yönlendirecektir. ÜYE İŞYERİ, sözkonusu talep, soru, sorun, şikâyetin çözümü ile ilgili, konunun kendisine iletilmesinden itibaren 3(üç) işgünü içerisinde ESİLA BİLİŞİM e yazılı cevap dönecek ve konunun kendisine iletilmesinden itibaren en geç 3(üç) gün içerisinde talep, soru, sorun, şikayet, vs yi çözecektir. ÜYE İŞYERİ, ESİLA BİLİŞİM in GSM Operatörü Şirketlere, 3. kişi ve/veya kuruluşa ödemek zorunda kalacağı her türlü cezai şart, tazminat vesair tüm bedelleri ve bunlar haricinde oluşabilecek diğer tüm zararları nakden ve peşinen ilk talebinde ESİLA BİLİŞİM e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ, bu hususta herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 4. ÜYE İŞYERİ, ESİLA BİLİŞİM in, işbu sözleşme kapsamında sadece kendisi tarafından müşterilerden tahsil edilebilen tutarların ÜYE İŞYERİ ne aktarımı konusunda yükümlü olduğunu ve Mobilödeme Servisi üzerinden tahsil edilemeyen tutarların aktarımı için ESİLA BİLİŞİM in herhangi bir yasal takip vs yükümlülüğü olmadığını, tahsilat riskinin tamamen kendisine ait olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 5. ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşme kapsamında yapacağı satışlara ve/veya tahsil edeceği ödemelere ilişkin tanıtımlarda, mal ve/veya hizmete ilişkin ücretin OPERATÖR GSM Hizmet Faturası veya faturasız hat aboneleri için mevcut TL leri ile tahsil edileceğine dair bilgilendirmeyi doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmakla yükümlüdür. 6. ESİLA BİLİŞİM, OPERATÖRDEN gelecek değişiklik talepleri doğrultusunda Mobilödeme Servisi üzerinden alınacak mal ve/veya hizmetlere ilişkin müşteriler için belirlenen aylık limitleri dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Bu hususta ÜYE İŞYERİ nin herhangi bir itirazı, talebi olmayacağı gibi ÜYE İŞYERİ bu konuda müşterilerini doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. 7. ÜYE İŞYERİ, müşterilerin Mobilödeme Servisi üzerinden mal/hizmet satın almak için göndereceği kısa mesajların bedelini müşterilerin karşılayacağı ile ilgili bilgiyi, talepten önce ve eksiksiz olarak iletmekle yükümlüdür. 8. Mobilödeme Servisi ile ilgili olarak müşterilere yapılacak her türlü bilgilendirme (kurgu detayı, katılım şartları, ücretlendirme bilgisi vs.), tanıtım, basın bildirisi, her türlü bilgi, belge, açıklama metni, yazılı ve görsel basında yayımlanacak her türlü materyal için ÜYE İŞYERİ, ESİLA BİLİŞİM den onay almak zorundadır. Bu bilgilendirmenin tam, doğru, işbu sözleşme hükümlerine ve yasalara uygun olması ÜYE İŞYERİ nin sorumluluğundadır. 9. Mobilödeme Servisi üzerinden yapılacak TL ile tahsilât kapsamında müşterilerin mevcut TL bakiyesi, satın almak için talep ettikleri mal ve/veya hizmetin bedelinden az ise müşteri, sözkonusu malı/hizmeti satın alamayacaktır. ÜYE İŞYERİ nin bu konuda herhangi bir itiraz hakkı olmayacaktır. 10. ÜYE İŞYERİ, Mobilödeme Servisi dahilinde müşterilerinin ancak belirlenen limitler dahilinde ödeme yapabileceğini, Mobilödeme Sistemi üzerinden alınacak mal ve/veya hizmetlere ilişkin belirlenen limit aşma olasılığı ile ilgili olarak müşteriyi talepten önce bilgilendirmekle yükümlüdür. OPERATÖR, bu doğrultuda eğer müşterinin satın almak istediği mal/hizmet bedeli müşterinin belirlenen MobilÖdeme limitinden fazla ise müşteriyi bu konuda uyaran bir sms i 2

3 ücretsiz olarak gönderecektir. OPERATÖR bu kurguda değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar ve ÜYE İŞYERİ nin bu konuya itirazı olamaz. 11. ÜYE İŞYERİ, ileride gerçekleştirilebilecek alternatif kurgular ile ilgili her türlü konuda (kurgu detayı, ücretlendirme vs.) ve her şartta ESİLA BİLİŞİM in yazılı onayını almakla yükümlüdür. 12. ÜYE İŞYERİ, Mobilödeme Servisi ne ilişkin yapılan reklam ve tanıtımlarda ÜYE İŞYERİ nin marka, logo, unvan ve amblemini dilediği mecralarda kullanabilmesi konusunda ESİLA BİLİŞİM e ve OPERATÖRE hak sahibi sıfatı ile izin vermiştir. Buna karşılık ÜYE İŞYERİ, kendisi tarafından Mobilödeme Servisi ne ilişkin yapılan reklam ve tanıtımlarda işbu sözleşme süresi boyunca Mobilödeme Servisi ni kullandığına dair ibarelere, ESİLA BİLİŞİM ve OPERATÖR marka, logo, unvan ve amblemine ancak ESİLA BİLİŞİM in yazılı onayı ile yer verebilecektir. 13. ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşmeden doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini kısmen ve/veya tamamen yerine getirmediği takdirde veya ürünü aidat dışında kullanması durumunda, her bir ihlal fiili için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, ESİLA BİLİŞİM in katlanmak zorunda kalacağı her türlü tazminat, ceza, cezai şart vesair ne ad altında olursa olsun tüm zararını ve/veya bunlar haricinde oluşabilecek maddi manevi menfi müspet diğer tüm zararlarını ve ayrıca son 1 yıllık cirosunun bedeli (eğer 1 yıllık ciro oluşmamışsa mevcut sürede oluşan cironun 1 yıllığa oranlanmasıyla elde edilecek ciro bedeli) tutarındaki ceza-i şartı, nakden ve peşinen ilk talebinde ESİLA BİLİŞİM e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ, bu hususta herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 14. Mobilödeme Servisi üzerinden SMS veya Web üzerinden gerçekleşecek kurgu aşağıdaki gibi olacaktır; (a) SMS ile başlatılan talepler için kurgu: Müşteri, Mobilödeme Servisi üzerinden satın almak istediği mal/hizmetler için, bu talebine ilişkin olarak, 2 SMS bedelini kendi karşılamak üzere, 2 adet kısa mesaj gönderecektir. ÜYE İŞYERİ, sözkonusu talebe istinaden müşteriye ödemenin tamamlandığına ilişkin ücretsiz 2 bilgilendirme kısa mesajı (mal/hizmet içeriği, bedeli..vs) gönderecektir. (b) Web üzerinden başlatılan talepler için akış: Müşteri, ÜYE İŞYERİ nin web sitesi üzerinden satın almak istediği mal/hizmetlere ilişkin web sitesi üzerinden talebini iletecektir. ÜYE İŞYERİ müşteriye sözkonusu talebe istinaden ücretsiz bir bilgilendirme kısa mesajı (mal/hizmet içeriği, bedeli,...vs) gönderecek ve müşteriden mal/hizmeti satın almak istediğini gösteren onayı 1 SMS bedeli müşteri tarafından ödenecek 1 adet kısa mesaj ile alacaktır. 15. ÜYE İŞYERİ, Mobilödeme Servisi üzerinden ödeme talep ettiği mal/hizmetin bedelini ve ilgili tüm mevzuat hükümlerini müşterilere tam, doğru ve katılım gerçekleşmeden önce bildirmekle yükümlüdür. 16. Siyasi Partilerde, ürünün kullanım kurgularında ve tanıtımlarında hiçbir şekilde siyasi propaganda içeren ifade, görsel vb bulunmamalıdır. Aksi halde tüm sorumluluk ÜYE İŞYERİ ne aittir. ÜYE İŞYERİ; Resmi yayın organları, SMS, yazılı ve görsel medya, Milli Gazete ve/veya TV de alt bant ile tanıtım yapılabilecektir. Siyasi Partilerde, ödeme yapan kişilerden TC Kimlik, Ad, Soyad alınması Siyasi Partiler kanuna göre zorunludur ve bu sorumluluk ÜYE İŞYERİ ne aittir. ESİLA BİLİŞİM sadece tahsilâta aracılık etmekle yükümlüdür. Siyasi Parti aidatları kesinlikle bağış adı altında toplanamayacaktır. Aidat dışında hiçbir şekilde tahsilat yapılamaz ve bu yolla ne ad altında olursa olsun bağış kabul etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İlgili Siyasi Partinin üyelerine keseceği her türlü makbuz ve/veya fatura ÜYE İŞYERİ nin sorumluluğundadır ve ÜYE İŞYERİ aidat ödemeleri karşılığında üyelerine makbuz/fatura düzenlemeyi kabul, beyan, taahhüt eder. Siyasi Partilerin makbuz ya da fatura kesme yükümlülüğü ve denetimlerinden ESİLA BİLİŞİM kesinlikle sorumlu tutulamaz. 17. ÜYE İŞYERİ, Mobilödeme Servisi üzerinden ödemesi yapılan mal ve/veya hizmetlere ilişkin faturayı/fişi/makbuzu alışveriş esnasında tahsilât yapılmasını beklemeden kesecektir. Tahsilâtın 3

4 gerçekleşmeme riski ÜYE İŞYERİ ne aittir. Sözkonusu mal ve/veya hizmetlere ilişkin vergisel tüm yükümlülükler ÜYE İŞYERİ nin sorumluluğunda olup, bu konuda 3. kişi, kurum ve/veya kuruluşlardan gelebilecek her türlü talebin tek muhatap ve sorumlusu ÜYE İŞYERİ olacaktır. 18. MÜŞTERİ nin, GSM aboneliğini etkileyen herhangi bir durumda (mobil şebekedeki aksaklıklar, GSM hattının ödenmeyen borcu sebebiyle kapanması veya GSM aboneliğini etkileyen sair durumlarda), Mobilödeme Servisi üzerinden hizmet alamamasından ve bu durumda ÜYE İŞYERİ veya üçüncü taraflarda yaşanabilecek kayıp, zarar ve ziyandan ESİLA BİLİŞİM sorumlu değildir. 19. İşbu sözleşme kapsamında müşteriler tarafından Mobilödeme Servisi üzerinden yapılacak ödemelere ilişkin tutarlar, yöntemi OPERATÖR tarafından belirlenmek suretiyle taksitlendirilebilecektir. OPERATÖR, taksitlendirilen borçların tamamı kendisi tarafından müşteriden tahsil edilmeden, ESİLA BİLİŞİM e ödemeye yapmayacak, ESİLA BİLİŞİM de ÜYE İŞYERİ ne herhangi bir ödeme yapmayacaktır. ÜYE İŞYERİ nin bu konuda herhangi bir talebi, itirazı vs olmayacaktır. 20. ÜYE İŞYERİ, onay aldığı müşterilerin taleplerini, Mobilödeme Sistemi üzerinden satışı yapılan mal/hizmetlere ilişkin fiyat bilgisini, işlemin niteliğini başka bir işlemle karışmayacak şekilde tanımlayan bir açıklama metnini ve müşterinin GSM numarasını doğru ve eksiksiz ve eşzamanlı olarak Mobilödeme sistemi üzerinden ESİLA BİLİŞİM e iletmekle yükümlüdür. Sözkonusu içeriğin uygulama arayüzü üzerinden ESİLA BİLİŞİM e iletilmesinde yaşanabilecek her türlü aksaklık/gecikme vs den (internet bağlantısı...vs) ÜYE İŞYERİ sorumlu olacaktır. Müşterilerden onay alınmadan ESİLA BİLİŞİM e iletilen taleplerle ilgili gelebilecek her türlü talebin tek muhatap ve sorumlusu ÜYE İŞYERİ olacaktır. 21. ÜYE İŞYERİ, müşterilerin ödeme yapabilmesini sağlayan ESİLA BİLİŞİM e ait platform, yazılım, donanım, internet bağlantısı ve benzeri ortamlarda oluşabilecek teknik problemler, sistemin işlem yapamaması, hizmetin kesintiye uğraması veya durması durumunda ESİLA BİLİŞİM i sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 22. ESİLA BİLİŞİM, yapılan tahsilâtlar ile ilgili işlem raporlarını ÜYE İŞYERİ ne web sitesi üzerinden bilgi amaçlı sağlayacaktır. ÜYE İŞYERİ ne yapılacak ödemelerde ise OPERATÖR tarafından ESİLA BİLİŞİM e gönderilen gerçekleşen tahsilât raporları esas alınacaktır. 5. ÖDEMELER ESİLA BİLİŞİM, ÜYE İŞYERİ ile paylaşılan raporlar üzerinden, GSM Operatöründen tahsilatı gerçekleştirdiği ayın son işgününde toplam tahsilatın aşağıdaki tablodaki kategoriye göre değişecek şekilde hesaplanacak olan orana karşılık gelecek tutarını aylık ve KDV dahil olarak ÜYE İŞYERİ ne ödeyecektir. TURKCELL MOBİL ÖDEME ESİLA BİLİŞİM, işbu sözleşmede belirtilen istisna ve hükümler kapsamında, GSM Operatörü tarafından her ay tahsil edilen tutarları, ÜYE İŞYERİ ile paylaşılan raporlar üzerinden, ESİLA BİLİŞİM in GSM Operatöründen tahsilatı gerçekleştirdiği ayın son iş gününde, ödemenin GSM Operatöründen ESİLA BİLİŞİM e ulaşması durumunda, ÜYE İŞYERİ ne aktaracaktır. AVEA MOBİL ÖDEME Faturalı hatlar için ilk tahsilat raporu, AVEA tarafından ilgili servisin sunulmaya başlandığı ayın son gününden itibaren yetmişbeşinci (75.) günden sonra gönderilecektir. İlk raporu takip eden aylar için ise, raporlar aylık olarak her ayın 15 inden sonra AVEA tarafından gönderilecektir. ESİLA BİLİŞİM, işbu sözleşmede belirlenen istisna ve hükümler kapsamında, GSM Operatörlerinin müşterilerden tahsil ettiği tutarları, AVEA dan gönderilecek olan tahsilat raporunu içeren ayın son iş gününde, ödemenin GSM Operatöründen ESİLA BİLİŞİM e ulaşması durumunda, ÜYE İŞYERİ ne aktaracaktır. Faturasız hatlar için ilk tahsilat raporu ise, AVEA tarafından servisin sunulmaya başladığı ayın son gününden itibaren onbeşinci (15.) günden sonra gönderilecektir. İlk raporu takip eden aylar için ise, raporlar aylık olarak her ayın (15) inden sonra gönderilecektir. ESİLA BİLİŞİM, işbu sözleşmede belirlenen istisna ve hükümler kapsamında, GSM Operatörlerinin müşterilerden tahsil ettiği tutarları, 4

5 AVEA dan gönderilecek olan tahsilat raporunu içeren ayın son iş gününde, ödemenin GSM Operatöründen ESİLA BİLİŞİM e ulaşması durumunda, ÜYE İŞYERİ ne aktaracaktır. VODAFONE MOBİL ÖDEME ESİLA BİLİŞİM, işbu sözleşmede belirtilen istisna ve hükümler kapsamında, GSM Operatörü tarafından her ay tahsil edilen tutarları, ÜYE İŞYERİ ile paylaşılan raporlar üzerinden, ESİLA BİLİŞİM in GSM Operatöründen tahsilatı gerçekleştirdiği ayın son iş gününde, ödemenin GSM Operatöründen ESİLA BİLİŞİM e ulaşması durumunda, ÜYE İŞYERİ ne aktaracaktır. Tüm Operatörlerin faturalı hatlarında, tahsilâtın yapıldığı bilgisini içeren OPERATÖR raporları esastır. Tahsilât yapılmadan ve/veya tahsilâtın yapıldığını içeren OPERATÖR raporları ESİLA BİLİŞİM e ulaşmadan ÜYE İŞYERİNE ödeme gerçekleşmez. Söz konusu tutarlar, ÜYE İŞYERİ nin sisteme kayıt olurken belirttiği banka hesabına aktarılırken, aylık ödenecek tutarın 50 (ELLİ) TL nin altında kalması durumunda ödeme yapılmaz ve müteakip ayın ödemesi ile birleştirilerek ödenir. Kategoriler ve oranları: Kategori Operatör Payı Üye İşyeri Online Oyun 40,00% 60,00% Arkadaşlık/Sosyal Ağ/Sohbet 25,00% 75,00% Dijital İçerik/Hizmet/Servis 15,00% 85,00% Aidat/Abonelik/Otomat 10,00% 90,00% Fiziksel Ürün 8,00% 92,00% Kamu 3,00% 97,00% ÜYE İŞYERİ nin ESİLA BİLİŞİM tarafından paylaşılan raporlara itiraz süresi en fazla 8(sekiz) gündür. Bu süreden sonra yapılan itirazlarda ESİLA BİLİŞİM in herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. ÜYE İŞYERİ ne ödeme yapılabilmesi için öncelikle OPERATÖR tarafından ESİLA BİLİŞİM e ödeme yapılmış olması gerektiğinden, herhangi bir sebeple OPERATÖR den kaynaklanan gecikmeler ÜYE İŞYERİ ne bildirilecek ve OPERATÖR ödemesi beklenecektir. ESİLA BİLİŞİM, ÜYE İŞYERİ ne yapacağı ödemelerde oluşacak EFT, HAVELE vb gibi bankacılık işlemleri için ve/veya ÜYE İŞYERİ ne vermiş olduğu hizmetler karşılığında günün koşullarına göre değişecek aylık sabit bir ücret talep edebilir. ÜYE İŞYERİ nin bu duruma itirazı olmayacaktır. Söz konusu tutarlar ESİLA BİLİŞİM tarafından her ay ÜYE İŞYERİ nin işbu maddede belirtilen banka hesabına yatırılacaktır; Banka adı : Şube kodu : Şube adı : Hesap No : IBAN (*) : 6. GEÇERLİLİK SÜRESİ İşbu sözleşme tanzim ve imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve bu tarihten başlayarak 3 (üç) yıl geçerlidir. Taraflardan biri sözleşmeyi, süresi sona ermeden 1 (bir) ay önce karşı tarafa ihbarda bulunarak feshetmediği takdirde, sözleşme aynı koşullarla kendiliğinden birer yıl daha uzatılmış olur. 7. TAZMİNAT ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşme kapsamında vermiş olduğu hizmetler ile ilgili olarak ESİLA BİLİŞİM in zarara uğraması, ödeme yapmak zorunda kalması, aleyhine herhangi bir tazminata hükmedilmesi halinde, tüm bu tutarları, sarf edilen masrafları ve ceza-i şartı ayrıca bir hüküm istihsaline gerek kalmadan ve ESİLA BİLİŞİM in ilk yazılı talebini takip eden 3 (üç) gün içinde, öncelikle doğmuş ve doğacak alacaklarından mahsup hakkı saklı olmak üzere, nakden ve peşinen ilk talebinde ESİLA 5

6 BİLİŞİM e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ, bu hususta herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 8. HİZMET DURDURMA/KAPAMA ESİLA BİLİŞİM, işbu sözleşmede belirtilen istisna ve hükümler kapsamında tespit ettiği uygunsuzluklar sebebi ile bir neden bildirmeksizin, vermiş olduğu MobilÖdeme hizmetini tek taraflı olarak ve tazmin yükümlülüğü altına girmeksizin geçici süre veya süresiz durdurma hakkına sahiptir. ÜYE İŞYERİ, bu hususta herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 9. FESİH ESİLA BİLİŞİM, bir neden bildirmeksizin en az 7(yedi) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak ve tazmin yükümlülüğü altına girmeksizin feshetme hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmetin yerine getirilmesi ESİLA BİLİŞİM ile OPERATÖRÜN imzaladığı sözleşmenin geçerli olmasına bağlıdır, bu sebeple; ESİLA BİLİŞİM herhangi bir nedenle OPERATÖR ile olan sözleşmesi sona erdiğinde, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak ve tazmin yükümlülüğü altına girmeksizin feshetme hakkına sahiptir. ESİLA BİLİŞİM, Üye İşyeri nin bu sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde 7(yedi) günlük süre içerisinde bu aykırılığın düzeltilmesini talep edebilecektir. Bu süre içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde ESİLA BİLİŞİM kendi tercihine göre geçici olarak Sözleşmeyi askıya almak, Mobilödeme Servisini ÜYE İŞYERİ için durdurma/kapatma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Sözleşmenin feshi veya herhangi bir nedenle sona ermesi, ÜYE İŞYERİ nin önceki hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı gibi zarar, tazminat, ceza-i şart hükümlerinin uygulanmasını durdurmaz. Yukarıdaki durumlar haricinde, ÜYE İŞYERİ haklı bir sebebi olmadan 3 yıllık sürenin dolumundan önce sözleşmeyi feshetmeyecektir. ÜYE İŞYERİ mali/finansal açıdan daha iyi bir teklif aldığı takdirde, durumu öncelikle ESİLA BİLİŞİM e bildirecek, teklifi ispatlayacak ve ESİLA BİLİŞİM in aynı bedeller ile çalışmayı kabul etmemesi durumunda sözleşmeyi feshedecektir. ÜYE İŞYERİ burada yazılı koşullara uymadığı takdirde, sözleşme kapsamında hak kazandığı son 3(üç) aylık ciro bedelini, cezai şart olarak, ESİLA BİLİŞİM e ödeyecektir. İşbu Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece, ÜYE İŞYERİ, -yukarıdaki sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla- işbu sözleşme konusu ile ESİLA BİLİŞİM e rakip olan veya olabilecek olan veya benzer alanda faaliyet gösteren bir firma ile hiçbir şekilde sözleşme imzalamayacak ve çalışmayacaktır. ÜYEİŞYERİ burada yazılı koşula da uymadığı takdirde, sözleşme kapsamında hak kazandığı son 3 (üç) aylık ciro bedelini cezai şart olarak, ESİLA BİLİŞİM e ödeyecektir. 10. DEVİR ÜYE İŞYERİ, ESİLA BİLİŞİM in yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen sözleşmeyi ve sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devir ve temlik edemez. ESİLA BİLİŞİM, her zaman için işbu sözleşmeden doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir. 11. DELİL SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ESİLA BİLİŞİM in usulüne uygun olarak tutulmuş defter ve kayıtları ile ve bilgisayar kayıtlarının H.U.M.K maddesi anlamında muteber, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, ESİLA BİLİŞİM in yemin teklifinden ber i kılındığını ve işbu maddenin kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 12. TEBLİGAT ÜYE İŞYERİ adres değişikliğini, faaliyet konusu değişikliğini, işyerinin satılması, kiralanması veya el değiştirmesi, devredilmesini, ortaklık yapısında meydana gelecek değişiklikleri anında ESİLA BİLİŞİM e noter aracılığıyla bildirmekle yükümlüdür. ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşmedeki adresinde değişiklik olduğunu noter aracılığıyla ESİLA BİLİŞİM e bildirmediği takdirde, önceki adrese yapılacak her türlü 6

7 tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan eder. Aksi halde doğacak her türlü sorumluluk ÜYE İŞYERİ ne ait olacaktır. 13. GİZLİLİK ÜYE İŞYERİ, bu sözleşme konusu işlemlerin yapılması ile ilgili tüm bilgileri sadece bu sözleşme amaçları için kullanmayı, işbu Sözleşmenin imzalanması ve uygulanması neticesinde elde ettiği/edeceği bilgileri kanunen yetkili kılınan merciler dışında üçüncü şahıslara açıklamayacağını, bilgilerin güvenlik standartlarına uygun olarak alınması ve saklanmasını temin etmeyi, aksine davranılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu ve Gizlilik Hükümlerine uygun davranmayı kabul ve taahhüt eder. ÜYE İŞYERİ, işbu sözleşme kapsamındaki bilgilerin yetkili herhangi bir resmi kurum, merci veya makam tarafından talep edilmedikçe ESİLA BİLİŞİM tarafından hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşılmayacağını kabul ve beyan eder. İşbu sözleşme sona erse dahi işbu gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. 14. YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku geçerli olup, İstanbul(Merkez) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. 15. VERGİ İşbu sözleşmenin imzasından doğacak damga vergisi tutarı ÜYE İŞYERİ tarafından ödenecektir. Ödenmemesi durumunda her türlü sorumluluk ÜYE İŞYERİ ne aittir ve bu konuyla ilgili ESİLA BİLİŞİM in uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan ÜYE İŞYERİ tarafından karşılanacaktır. 16. YÜRÜRLÜK 16(onaltı) maddeden oluşan işbu sözleşme.../.../... tarihinde 1(bir) nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca kabul ve imza olunmuştur. İşbu orijinal nüsha ESİLA BİLİŞİM de kalacaktır. EKLER: (Dernek, Vakıf, Siyasi Parti, Spor Kulübü vb kuruluşlar için) Ek-1 : Üye İşyeri Kayıt formu Ek-2 : İmza yetkilisinin kurumda görevli olduğunu gösterir belge fotokopisi Ek-3 : İmza yetkilisinin kimlik fotokopisi Ek-4 : Karar defterinin ilk sayfa fotokopisi Ek-5 : Üye aidatlarının MobilÖdeme yöntemi ile toplanmasına dair karar örneği fotokopisi EKLER: (Firmalar, şirketler, ticari kuruluşlar için) Ek-1 : Üye İşyeri Kayıt formu Ek-2 : İmza yetkilisinin kimlik fotokopisi Ek-3 : Vergi Levhası fotokopisi Ek-4 : İmza Sirküleri fotokopisi Ek-5 : Varsa Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi Ek-6 : Varsa Faaliyet Belgesi fotokopisi ÜYE İŞYERİ ÜNVANI. ESİLA BİLİŞİM İNTERNET TELEKOMÜNİKASYON VE REKLAM SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.. Kaşe/İmza: 7

8 EK-1 ÜYE İŞYERİ KAYIT FORMU Genel Bilgiler: Firma Adı: Ticari Ünvanı: Adresi: Telefon No: Faks No: Vergi Numarası: Vergi Dairesi Faaliyet Alanı: Web URL (Web adres): Kontak kişi Ad Soyad: Kontak kişi GSM No: Kontak kişi Teknik kişi Ad Soyad Teknik kişi GSM No: Teknik kişi Müşteri Destek Hattı/Çağrı Merkezi No: Mobil Ödeme Servisi ile ilgili bilgiler: İş yapış şekli: (Web/SMS) Kategori: Online Oyun Arkadaşlık/ Sosyal Ağ/ Sohbet Dijital İçerik/ Hizmet/ Servis Aidat/ Abonelik/ Otomat Fiziksel Ürünler Diğer Ürün Fiyat Aralığı Min Max Aidat kategorisi için Üye sayısı Diğer kategoriler için aylık işlem sayısı Tahmini yıllık MobilÖdeme hacmi: 8

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

TEK YÖNLÜ UZUN NUMARA SÖZLEŞMESİ

TEK YÖNLÜ UZUN NUMARA SÖZLEŞMESİ TEK YÖNLÜ UZUN NUMARA SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Tek Yönlü Uzun Numara Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır).. adresinde mukim (bundan böyle Firma olarak anılacaktır) ile Turkcell Plaza

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU VERSİYON NO -9- DEĞİŞİKLİK KAPSAMI İştecep kataloğu revize edilen İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. DEĞİŞİKLİK TARİHİ 27.01.2010 DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDEN İŞ SAHİBİ

Detaylı

TURKCELL MOBİL EĞİTİM SERVİSİ SÖZLEŞMESİ

TURKCELL MOBİL EĞİTİM SERVİSİ SÖZLEŞMESİ TURKCELL MOBİL EĞİTİM SERVİSİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; A. Meşrutiyet Caddesi, No: 71, Tepebaşı, Beyoğlu, 34430, İSTANBUL adresinde mukim TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.; (bundan böyle TURKCELL

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. DEĞİŞİKLİK KAPSAMI Platin grubuna iphone 3G 8 GB (siyah) model cihaz eklendi.

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. DEĞİŞİKLİK KAPSAMI Platin grubuna iphone 3G 8 GB (siyah) model cihaz eklendi. STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU VERSİYON NO -6- DEĞİŞİKLİK KAPSAMI Platin grubuna iphone 3G 8 GB (siyah) model cihaz eklendi. MotoQ modeli de Altın dan Gümüş e alındı. GSM Faks cihazı altın

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

M2M PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

M2M PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; M2M PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır)... tarihinden itibaren düzenlemekte olduğu M2M

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ

PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ PAY2PHONE YÜKLEME NOKTASI SÖZLEŞMESİ 1-Sözleşmenin Tarafları İşbu PAY2PHONE Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../. ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, 19 Mayıs mahallesi 19 Mayıs caddesi UBM Plaza No:37/2 Şişli-

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Pocket Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

TURKCELL KARGO TAKİP CİHAZ TEMLİKLİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TURKCELL KARGO TAKİP CİHAZ TEMLİKLİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL KARGO TAKİP CİHAZ TEMLİKLİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 05.09.2011 tarihinden

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli nde 3 farklı tarife üzerinden başlattığı Kampanya uygulamasından

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Blackberry 9360 Blackberry 9790 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarım

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

A R E S TECHNOLOGY & MONEY

A R E S TECHNOLOGY & MONEY Sayfa 1 / 5 A R E S TECHNOLOGY & MONEY FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ DÜĞÜN SİTESİ İÇİNDİR Sayfa 2 / 5 A T M - ARES TECHNOLOGY MONEY DÜĞÜN PROJESİ İÇİN FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİDİR. 1 - TARAFLAR A) Franchising Veren

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

24 AYLIK OFİS ÇÖZÜMLERİ TARİFE TAAHHÜTNAMESİ

24 AYLIK OFİS ÇÖZÜMLERİ TARİFE TAAHHÜTNAMESİ 24 AYLIK OFİS ÇÖZÜMLERİ TARİFE TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) sunmakta olduğu 24 Aylık Tarifesi nden (Bundan böyle Tarife olarak anılacaktır)

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

OFİSTE NET TARİFE İLE CİHAZ HEDİYE KAMPANYA TAHHÜTNAMESİ

OFİSTE NET TARİFE İLE CİHAZ HEDİYE KAMPANYA TAHHÜTNAMESİ OFİSTE NET TARİFE İLE CİHAZ HEDİYE KAMPANYA TAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 03.10.2011-03.11.2011 tarihleri arasında düzenlenmekte olan

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ. Madde 1. Taraflar :

HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ. Madde 1. Taraflar : 1 HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar : Bu sözleşme; adresinde faaliyette olan. ile, AYVANSARAY CAD. No: 45 FATİH ISTANBUL adresinde faaliyette olan İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ arasında

Detaylı

ADUM BİLİŞİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VAİROSMS SMS HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ADUM BİLİŞİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VAİROSMS SMS HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR 1 ADUM BİLİŞİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VAİROSMS SMS HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ Abone: SMS hizmetleri sunan ADUM Bilişim Yazılım ve Danışmanlık Sanayi ve

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız

Detaylı

VODAFONE 958 BRANDY CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 958 BRANDY CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone 958 Brandy Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

RAHAT PAKETLER KAMPANYASI BAŞVURU FORMU

RAHAT PAKETLER KAMPANYASI BAŞVURU FORMU RAHAT PAKETLER KAMPANYASI BAŞVURU FORMU 1. Rahat Paketler Kampanyası (Bundan böyle Kampanya olarak anılacaktır.) 1.07.01 tarihinden itibaren faturalı hat sahibi Turkcell kurumsal abonelere ( Abone ) Turkcell

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

SİNERJİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS HİZMETİ EKİ

SİNERJİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS HİZMETİ EKİ SAYFA 1 SİNERJİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS HİZMETİ EKİ Bu sözleşme Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:150 Sinerji Plaza Ataşehir / İstanbul adresinde mukim, Sinerji Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com Bu sözleşme adresinde mukim, (Bundan böyle kısaca "HRCTELEKOM" olarak adlandırılacaktır.) ile isim, adres, ünvan, yetkilileri EK 1 de belirtilen BAYİ

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal iphone 3GS Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 3G S Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

KONTRATLI SES ABONELERİNE ÖZEL TURKCELL T20 KAMPANYASI

KONTRATLI SES ABONELERİNE ÖZEL TURKCELL T20 KAMPANYASI KONTRATLI SES ABONELERİNE ÖZEL TURKCELL T20 KAMPANYASI Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından15.07.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Kontratlı

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 28.09.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı

ENIGMA KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

ENIGMA KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ENIGMA KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından... tarihinden itibaren düzenlemekte olan Enigma Kampanyası ndan (Bundan böyle Kampanya

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

KURUMSAL APN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL APN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL APN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 31.12.2015 e kadar geçerli olacak Avea Kurumsal APN Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

VODAFONE iphone 4 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI MOBİL İNTERNET PAKETLERİ

VODAFONE iphone 4 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI MOBİL İNTERNET PAKETLERİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 4 Kampanyası ndan yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile

Detaylı

VODAFONE ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye, ( Vodafone ) ile...şirketi ( Çözüm Ortağı ) tarafından yürütülen Vodafone Araç TakipSistemi Kampanyası (12 Ay) dan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız

Detaylı

NOKİA C1-01 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

NOKİA C1-01 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ NOKİA C1-01 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 09.06.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Nokia C1-01 Kampanyası ndan (Bundan

Detaylı

TURKCELLSIMPOS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TURKCELLSIMPOS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELLSIMPOS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ İşbu Taahhütname (bundan böyle Taahhütname olarak anılacaktır.), TURKCELL Plaza Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı 34430 İstanbul adresinde mukim Turkcell İletişim Hizmetleri

Detaylı

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 20 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) DİYABET PAKETİ 24 AY KAMPANYASI ndan ( Kampanya )... adresinde mukim...

Detaylı

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen 12 Ay Kontratlı Faturalı 8GB Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,... numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

SONIM CİHAZLI BASKONUS PLUS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SONIM CİHAZLI BASKONUS PLUS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ SONIM CİHAZLI BASKONUS PLUS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 19.12.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Sonim Cihazlı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

MOBİLOFİS TURKCELLPDA KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

MOBİLOFİS TURKCELLPDA KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ MOBİLOFİS TURKCELLPDA KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 09 Ekim 2010 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan MobilOfis TurkcellPDA

Detaylı

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de

Detaylı

ESNEK VODAPARA KAMPANYASI (ALIŞVERİŞORTAĞIM) TAAHHÜTNAMESİ

ESNEK VODAPARA KAMPANYASI (ALIŞVERİŞORTAĞIM) TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÖNYÜZ 1. Taahhüt Süresi : 18 ay 24 ay 2. Aylık Taahhüt tutarı (KDV ÖİV dahil TL) : 250 500 750 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 4.000 5.000 7.500 10.000 15.000 3. Fatura

Detaylı

PAYLAŞIMLI INTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

PAYLAŞIMLI INTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ PAYLAŞIMLI INTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 27.11.2012 tarihinden

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İşOrtağım Yarına Hazırlayan Tablet Kampanyaları (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../...

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Kampanyası Gençlik Teklifi nden (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala özel 12 Ay Kontratlı Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek-2 de yer alan listedeki GSM hatlarımız için imzaladığımız Vodafone

Detaylı

VODAFONE 958 BRANDY KURUMSAL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 958 BRANDY KURUMSAL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone 958 Brandy Kurumsal Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız için

Detaylı

HOLDİNG CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ HOLDİNG CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ

HOLDİNG CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ HOLDİNG CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Holding Cihaz Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli,

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü IOT Büyük Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız

Detaylı

AYIN İLLERİ KAMPANYASI BAŞVURU FORMU

AYIN İLLERİ KAMPANYASI BAŞVURU FORMU AYIN İLLERİ KAMPANYASI BAŞVURU FORMU 1. Ayın İlleri Kampanyası (Bundan böyle Kampanya olarak anılacaktır.); fatura adresi aşağıdaki tabloda belirtilen illerde olan ve madde 2 de yer alan koşulları sağlayan

Detaylı

NOKIA C6-01 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

NOKIA C6-01 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; NOKIA C6-01 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 17.02.2012 tarihinden itibaren düzenlenmekte

Detaylı

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET S5301 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET S5301 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Galaxy Pocket S5301 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım

Detaylı

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6 1. TARAFLAR 1.1....... Adres : Telefon : Fax : E-mail : Yukarıda açık adresi, telefon, fax ve e-mail i bulunan...... bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü Data Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de (

Detaylı

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Özgürlük Bizde Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA ya taşınması için talepte bulunduğumuz ve taşınması gerçekleştirilmiş veya yeni hat alımı suretiyle

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL)

iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL) iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) iphone 5S, iphone 5C, iphone 4S İnternet Paketli Cihaz Kampanyalarından ( Kampanya

Detaylı

KURUMSAL 3G DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VE MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL 3G DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VE MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL 3G DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VE MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 05.01.2010 30.06.2010

Detaylı

TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ MOBİL PAZARLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ MOBİL PAZARLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ MOBİL PAZARLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme; a. Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim, TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. (Burada kısaca TURKCELL

Detaylı

MobilSaha Servisi Test Kullanıcısı Taahhütnamesi

MobilSaha Servisi Test Kullanıcısı Taahhütnamesi MobilSaha Servisi Test Kullanıcısı Taahhütnamesi AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) sunduğu MobilSaha Servisi ( Servis ) nden yararlanabilmek amacıyla işbu MobilSaha Servisi Test Kullanıcısı Taahhütnamesi

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Red Business %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Red Business %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

Vodafone İş Ortağım 2 si 1 Arada Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım 2 si 1 Arada Kampanya Taahhütnamesi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İşOrtağım Yarına Hazırlayan Tablet, Cepte Wi-Fi + Lenovo Mix 300 veya Cepte Wi-Fi + HP

Detaylı

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. 1- TARAFLAR 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Demirci ve Demirci Bilgisayar ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

Red Business Büyük İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Red Business Büyük İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, Red Business Büyük İndirim Kampanyası Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business Büyük İndirim Kampanyası dan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Benim İşim Samsung Galaxy S III Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi

Detaylı

MobilSaha Servisi Taahhütnamesi

MobilSaha Servisi Taahhütnamesi MobilSaha Servisi Taahhütnamesi AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) sunduğu MobilSaha Servisi ( Servis ) nden yararlanabilmek amacıyla işbu MobilSaha Servisi Taahhütnamesi ( Taahhütname ) nde yer

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı