Dirençli mikroorganizmaların saptanması. Dr.Ayşe Esra KARAKOÇ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dirençli mikroorganizmaların saptanması. Dr.Ayşe Esra KARAKOÇ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji"

Transkript

1 Dirençli mikroorganizmaların saptanması Dr.Ayşe Esra KARAKOÇ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji 1

2 Sunum planı Direncin saptanmasının önemi Mikrobiyolojik sürveyans Hangi bakteriler Klinik kültürler duyarlılık testleri Kümülatif duyarlılık raporları Aktif sürveyans kültürleri 2

3 Antimikrobiyal direnç Multifaktöriyel Birçok mikroorganizma grubunda Virüsler HIV, HBV, CMV, influenza Parazitler Plasmodium falciparum Mantarlar Azol dirençli Candida glabrata, C.krusei, amfoterisin dirençli Aspergillus terreus, caspofungin dirençli C.parapsilosis, çoklu ilaç dirençli C.haemulonii Çoklu ilaç dirençli tüberküloz Çoklu ilaç dirençli bakteriler (ÇDB) Bhattacharya s.early diagnosis of resistant pathogens. Virulance 2013; 4(2):

4 ÇDB Hastanın klinik gidişine etkisi Mortalite oranlarında artış Yoğun bakım ve invaziv işlem gereksiniminde artış Virülans benzer ancak tedavi seçeneklerinin kısıtlı olması, empirik tedavide başarısızlık, etkin tedavinin başlanmasında gecikme Risk faktörleri: transplantasyon, mekanik ventilasyon, hastanede yatış süresinin uzaması, antibiyotik kullanım öyküsü (özellikle sefalosporinler, karbapenemler, kolistin) Bhattacharya s.early diagnosis of resistant pathogens. Virulance 2013; 4(2):

5 Bhattacharya s.early diagnosis of resistant pathogens. Virulance 2013; 4(2): ÇDB tipi Direnç paterni Tedavi seçeneği MRSA Tüm beta laktamlara direnç (penisilinler, sefalosporinler (CS), karbapenemler) Glikopeptid (örn.vanko, teiko), oksazolidinon (örn.linezolid), glisilsiklin (örn.tigesiklin), lipopeptid (örn.daptomisin) VRE Glikopeptidlere direnç Oksazolidinon (örn.linezolid), glisilsiklin (örn.tigesiklin), lipopeptid (örn.daptomisin) ESBL Tüm CS ve aztreonama direnç Karbapenemler, aminoglikozidler, BLveBLI, polimiksin (örn.kolistin), glisilsiklin (örn.tigesiklin) AMP C İndüklenebilir sefalosporin direnci Karbapenemler, polimiksin (örn.kolistin), glisilsiklin (örn.tigesiklin) MBL Karbapenemler, penisilinler ve CS direnç Polimiksin (örn.kolistin), glisilsiklin (örn.tigesiklin) KOLİSTİN Karbapenemler, penisilinler, CS ve kolistine direnç Glisilsiklin (örn.tigesiklin, nadir vakada), fosfomisin (nadir vakada), nötropenik hastadaki ciddi sistemik enfeksiyonlarda etkin 5 tedavi yok

6 Antimikrobiyal duyarlılık testi Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarının en önemli testi Hasta yönetimine doğrudan katkı Empirik antimikrobiyal tedavi için özet duyarlılık verisi Hastaneye alınacak ilaçlara karar verilmesi Doern V. Antimicrobial susceptibility testing. Journal of clinical microbiology 2011; 40(9 suppl):24 6

7 Klinik tahmin değeri Doern GV, Brecher SM.Journal of clinical microbiology 2011; 40(9 suppl):

8 Otomasyonla raporlama 3.78 gün Eczane üzerinden raporlama 8 saat Kişiye özel antibiyogram raporlaması İdentifiye edilen organizma MİK değeri Hasta ile ilgili faktörler (örn.immün durum, kilo, kreatinin klerens, albümin düzeyi, alerji, altta yatan hst vs.) Enfeksiyon bölgesi Veriliş şekli (bolus ya da sürekli) Oral ya da iv İlaç interaksiyonu Maliyet Raporlama Byrne K., et al Impact of prospective Pharm.D. directed antibiotic utilization review (AUR), abstr. C-124, p Abstr. 91st Gen. Meet. Am. Soc. Microbiol. American Society for Microbiology, Washington, DC. 8 Schreckenberger PC, Binnicker MJ. Optimizing antimicrobial susceptibility test reporting. Journal of clinical microbiology 2011; 49 (9 suppl):15-19

9 Çoklu dirençli bakteri (ÇDB) kontrol önlemleri İdari Eğitim Antimikrobiyal yönetimi Sürveyans Enfeksiyon kontrolü Çevresel Dekolonizasyon 9

10 Mikrobiyolojik sürveyans Neden önemli? Empirik tedavi seçeneklerinin belirlenmesi Enfeksiyon kontrol önlemlerinin zamanında alınması Yöntemi ne? Klinik kültürler Aktif sürveyans kültürleri (yalnız ÇDB kontrol programının parçası olarak yapılması öneriliyor) 10

11 Mikrobiyoloji laboratuvarısorumluluklar Bakteri tanımlama ve antibiyotik duyarlılık testlerinin çalışılmasında standart yöntemlerin kullanılması Gerekli durumlarda klinisyen ve enfeksiyon kontrolünden sorumlu kişilerin uyarılması ÇDB izolatlarının saklanması Klinik izolatlarda ÇDB aranması 11

12 Mikrobiyoloji laboratuvarısorumluluklar Periyodik antimikrobiyal duyarlılık raporları hazırlanması ve yayımlanması ÇDB nin ilk kez ortaya çıkması ve hastane içi yayılımı açısından antimikrobiyal duyarlılıklarının izlenmesi Hastanede sorun oluşturan ÇDB insidansındaki eğilimin izlenmesi ÇDB kontrolü için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve izlenmesine katkı sağlanması 12

13 Epidemiyolojik açıdan önemli!!! 1. Hastanede yayılma ya da hastadan hastaya bulaş riski yüksek olan 2. Antimikrobiyal tedavi yönünden risk oluşturan 3. Altta yatan klinik hastalığı olanlarda mortalite ve morbiditesi yüksek olan 4. Yeni ortaya çıkan dirençli bakteriler 13

14 Yayılma ya da hastadan hastaya bulaş riski yüksek olanlar İkiden fazla hastada VRE, MRSA ve MSSA, karbapenem dirençli Enterobacteriaceae, A.baumannii, Clostridium difficile, Enterobacter spp, Serratia spp, grup A streptokok tespit edilmesi Sağlık hizmeti kaynaklı grup A streptokok enfeksiyonu tek olgu da olsa araştırılmalı, enfeksiyon kontrol önlemleri alınmalı 14

15 Antimikrobiyal tedavi yönünden risk oluşturanlar Birinci seçenek ilaçlara dirençli olanlar MRSA VRE VISA VRSA ESBL pozitifler NDM pozitif Enterobacteriaceae Kolistin dirençli Beklenmedik direnç paterni gösterenler Burkholderia cepacia complex, Ralstonia spp nin kistik fibrozis dışı izolasyonu Kinolon dirençli Pseudomonas izolasyonu İntrensik ya da kazanılmış çoklu antimikrobiyal direnci gösterenler Enterobacteriaceae, A.baumannii Stenotrophomonas maltophilia Acinetobacter spp 15

16 NHSN Surveillance System, Amerika Epidemiyolojik Önemi Olan Dirençli Bakteriler Karbapenem dirençli Enterobacteriaceae Karbapenem orta duyarlı ya da dirençli Acinetobacter baumannii Karbapenem orta duyarlı ya da dirençli Pseudomonas aeruginosa Çoklu dirençli Enterobacteriaceae Çoklu dirençli Acinetobacter baumanii Çoklu dirençli Pseudomonas aeruginosa 16

17 NHSN Surveillance System, Amerika Epidemiyolojik Önemi Olan Dirençli Bakteriler Kolistin/polimiksin B dirençli Acinetobacter baumanii Kolistin/polimiksin B dirençli Pseudomonas aeruginosa Kolistin/polimiksin B dirençli Enterobacteriaceae Daptomisin duyarlı olmayan ve linezolid dirençli Enterococcus spp Vankomisin dirençli Staphylococcus aureus (VRSA) Daptomisin duyarlı olmayan ve linezolid dirençli Staphylococcus aureus Vankomisin dirençli koagülaz negatif stafilokok (VRKNS) 17

18 Dirençli bakteriler için tanımlar En az üç ve daha fazla antibiyotik grubundan birer antibiyotiğe direnç gösteren izolatlar: Çoklu dirençli (MDR) En fazla iki antibiyotik grubundan birer antibiyotik dışındakilere dirençli izolatlar: Yaygın dirençli (XDR) Tüm antibiyotik gruplarına dirençli izolatlar: Panrezistan (PDR) Magiorakos AP, Srinivasan A, Carey RB, et al. Multidrug-resistant, extensively drug-resistant, pan drug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance. Clin Microbiol Infect 2012; 18:

19 UAMDSS 19

20 20

21 21

22 İntrensik Kazanılmış MRSA VRE ESBL/AmpC/metallobetalaktamaz yapan gram negatifler Kolistin dirençli gram negatifler Enfeksiyon: klinik kültürler Kolonizasyon: aktif sürveyans kültürleri 22

23 Klinik kültürler Duyarlılık testi sonuçları İntrensik direnç (CLSI Ocak 2015) Test yöntemlerinin doğruluğunu değerlendirmenin bir yolu Bazı fenotipleri tanımayı sağlar Kümülatif duyarlılık verisinin verifikasyonu Duyarlı sonucu dikkatle değerlendirilmeli; ADT ve identifikasyonun doğru ve tekrarlanabilir olduğu kontrol edilmeli MO \ AB AMP AMC PİP CEFI CEFII C.mycin IMP NİT KOL TİG AG C.freundii R R R R R E.aerogenes / cloacae E.coli K.pneumoniae R R R R R Beta laktamlara intrensik direnç yok R M.morganii R R R R * R R R P.mirabilis Beta laktamlara intrensik direnç yok * R R R P.rettgeri R R R * R R R P.stuartii R R R * R R R ** S.marcescens R R R R R R R 23

24 Duyarlılık testi sonuçları *: Proteus, Providentia, Morganella türleri imipenem için karbapenemaz yapımı dışındaki mekanizmalarla artmış minimal inhibitör konsantrasyon gösterebilir **: Providentia stuartii gentamisin, netilmisin ve tobramisine dirençli; amikasine değil Enterobacteriaceae da 3.kuşak CS, sefepim, aztreonam, tikarsilin-klavulanat, piperasilin-tazobaktam ve karbapenemlere intrensik direnç yok 24

25 MO grubu Enterobacteriaceae Direnç fenotipi Karbapenem I / R AK, GN, TOB R A.baumanii Kolistin R Karbapenem I / R P.aeruginosa Kolistin R Karbapenem I / R AK, GN, TOB R S.maltophilia TMP SMX I / R Enterococcus Daptomisin NS Linezolid R Vankomisin R Yüksek düzey AG R S.aureus Vankomisin >=8 Seftarolin R Daptomisin NS Linezolid R Quino/dalfo I / R Vankomisin = 4 Oksasilin R Değerlendirme, kayıt hataları, kontaminasyon, hatalı panel, hatalı kart kullanımını kontrol et Hastanın önceki raporlarını kontrol et; daha önce doğrulanmış suşu var mı? Aynı yöntemle çalışmayı tekrarla: tekrarlanabilirliği kontrol et İdentifikasyonu ikinci bir yöntemle doğrula ADT yi ikinci bir yöntemle doğrula (MBD, agar dilüsyon, DD, gradient test) 25

26 ÇİD gösteren K. pneumoniae izolatlarında karbapenem grubu antibiyotiklere direnç düzeyini broth mikrodilüsyon (BMD) yöntemiyle tespit etmek; rutin laboratuvarda duyarlılığı belirlemede kullandığımız antibiyotik duyarlılık testi (ADT) yöntemlerinin performans ve sınırlamalarını değerlendirmek Ocak 2009-Aralık 2012 tarihleri arasında yatan hastalardan gönderilen örneklerden izole edilen Klebsiella pneumoniae izolatları Aynı hastadan, primer etken olan tek izolat CLSI karbapenemaz tarama kriterlerine uyan izolatlar 26

27 CLSI M100-S20 CLSI M100-S21 Antibiyotik S İM R S İM R Ertapenem Meropenem İmipenem

28 İzolatların karbapenem grubu antibiyotikler için elde edilen MİK değerlerinin dağılımı Dilüsyon Aralığı (µg/ml) Antibiyotik Toplam (n) Ertapenem Meropenem İmipenem

29 İzolatların karbapenem grubu antibiyotikler için MİK 50 ve MİK 90 değerleri Antibiyotik MİK 50 (µg/ml) MİK 90 (µg/ml) Ertapenem 4 16 Meropenem 1 8 İmipenem

30 Ertapenem VITEK 2 BMD S İM R S 2 Antibiyotik Çok Büyük Büyük Meropenem Hata Küçük Hata İM 2 Hata VITEK 2 R 80 BMD Ertapenem 0 2 S İM0 R Meropenem 0 S İmipenem İM 6 1 İmipenem BMD VITEK R 29 S Sayı İM(n) R SToplam29 İM 2 Yüzde 10(%) R

31 VITEK 2 expert sistem tarafından duyarlılık sonuçları değiştirilen izolatların karbapenem MİK değerleri İzolat No Meropenem İmipenem VITEK 2 BMD VITEK 2 BMD VES Yorumu 1 S R (MİK=1) İM (MİK=2) R (MİK=4) R (MİK=4) 2 R (MİK=4) R (MİK=4) S R (MİK=1) S (MİK=1) 3 S R (MİK=1) S (MİK=1) R (MİK=4) R (MİK=4) 4 S R (MİK=1) S (MİK=1) R (MİK=4) R (MİK=4) 5 R (MİK=4) S (MİK=1) S R (MİK=1) S (MİK=1) Karbapenemaz üretimi Permeabilite azalması Karbapenemaz üretimi Karbapenemaz üretimi Permeabilite azalması 31

32 Duyarlılık sonuçlarının uyumsuz olduğu izolatlarda ertapenem e-test sonuçları İzolat No Ertapenem Duyarlılık Sonucu VITEK 2 BMD Hata türü E-test 1 R (MİK=8) S (MİK=0.25) Büyük hata S (MİK=0.25) 2 R (MİK=4) S (MİK=0.25) Büyük hata R (MİK=8) 32

33 Duyarlılık sonuçlarının uyumsuz olduğu izolatlarda meropenem e-test sonuçları Meropenem Duyarlılık Sonucu İzolat No VITEK 2 BMD Hata türü E-test 1 R (MİK=16) S (MİK=0.125) Büyük hata S (MİK=0.25) 2 R (MİK=4) İM (MİK=2) Küçük hata İM (MİK=2) 3 S (MİK=1) İM (MİK=2) Küçük hata İM (MİK=2) 33

34 Duyarlılık sonuçlarının uyumsuz olduğu izolatlarda imipenem e-test sonuçları İzolat No İmipenem Duyarlılık Sonucu Vitek BMD Hata türü E-test 1 S (MİK=1) R (MİK=4) Çok büyük hata R (MİK=4) 2 S (MİK=1) R (MİK=8) Çok büyük hata R (MİK=4) 3 S (MİK=1) R (MİK=4) Çok büyük hata R (MİK=4) 4 S (MİK=1) R (MİK=4) Çok büyük hata R (MİK=4) 5 S (MİK=1) R (MİK=4) Çok büyük hata R (MİK=4) 6 S (MİK=1) R (MİK=4) Çok büyük hata R (MİK=4) 7 S (MİK=1) R (MİK=8) Çok büyük hata R (MİK=4) 8 S (MİK=1) R (MİK=8) Çok büyük hata R (MİK=4) 34

35 İzolat No İmipenem Duyarlılık Sonucu Vitek BMD Hata türü E-test 9 S (MİK=1) R (MİK=4) Çok büyük hata R (MİK=4) 10 S (MİK=1) R (MİK=4) Çok büyük hata R (MİK=4) 11 S (MİK=1) R (MİK=4) Çok büyük hata İM (MİK=1.5) 12 S (MİK=1) R (MİK=4) Çok büyük hata R (MİK=4) 13 R (MİK=16) İM (MİK=2) Küçük hata İM (MİK=1.5) 14 S (MİK=1) İM (MİK=2) Küçük hata İM (MİK=1.5) 15 S (MİK=1) İM (MİK=2) Küçük hata İM (MİK=1.5) 35

36 (a) Percentages of E. coli BSIs from 1 July 1999 to 30 June 2010 resistant to different antibiotics. D. P. Webster et al. J. Antimicrob. Chemother. 2011;66: The Author Published by Oxford University Press on behalf of the British Society for Antimicrobial Chemotherapy. All rights reserved. For Permissions, please 36

37 Kümülatif antibiyotik duyarlılık raporları Yılda en az bir kez kümülatif duyarlılık sonuçları raporlanmalı Verifiye edilmiş sonuçlar dahil edilmeli İzolat sayısı 30 un üzerindeki türler raporlanmalı Klinik izolatlar dahil edilmeli Her hastanın ilk izolatı 37

38 Aktif sürveyans kültürleri Tarama kültürleri Kolonizasyonun sürveyansı Empirik antimikrobiyal tedavinin yeterliliğini artırıyor (özellikle VİP de gösterilmiş) Diğer enfeksiyon kontrol önlemleri ile birlikte birçok dirençli bakterinin (MRSA, VRE, CRE vb) yayılımını önlemede etkinliği gösterilmiş Dirençli bakteri rezervuarına göre uygun anatomik bölgeden alınan örnek AB içeren özgül besiyerine ekim ve inkübasyon Konvansiyonel identifikasyon, direncin doğrulanması 38

39 Tarama kültürleri MRSA Burun, boğaz, kasık, aksilla VRE Dışkı, rektal sürüntü CRE Dışkı, rektal sürüntü Standart işletim prosedürü Doğruluk ve tekrarlanabilirlik için kalite kontrol Tarama kültürlerinin duyarlılığı kullanılan yönteme göre değişiyor Besiyeri Kullanılan antibiyotikler AB konsantrasyonları Ekim yöntemi Ekim yapılan örnek 39

40 Tryptic soy broth (sıvı besiyeri, 5 ml) + 10 µg meropenem veya ertapenem diski Zenginleştirme sonrası karbapenem içeren EMB/MacConkey besiyerine pasaj Kromojenik besiyeri-zenginleştirmeye gerek yok 40

41 Çoklu dirençli bakterilerin erken tespiti için stratejiler Strateji Çoklu dirençli bakteri Örnek türü Laboratuvar yöntemi Test sonuçlanma süresi Sürveyans MRSA Burun, boğaz, kasık sürüntüsü, yara Sürveyans VRE Dışkı, rektal sürüntü Sürveyans ESBL Dışkı, rektal sürüntü Sürveyans MBL/CRE Dışkı, rektal sürüntü Kültür, PCR Ticari sistemler: BD, Cepheid Kültür, PCR Ticari sistemler: Cepheid Kültür Kültür, in house PCR Kültür:3 gün PCR: aynı gün Kültür:4-5 gün PCR: aynı gün Kültür:4-5 gün Kültür:4-5 gün PCR: aynı gün Tanı testleri Pozitif kan kültürü veya steril vücut sıvısından (svs) ADT Kan kültür şişesindeki kan, svs Pozitif buyyondan ADT Pozitif alarmdan sonra otomatize sistemle bir gün 41

42 Tarama ile ilgili soru(n)lar NEREDE Acilde: tarama ve izolasyon Riskli ünitelerde: YBÜ, onkoloji Risk faktörlerine göre: uzun süre hastanede yatan, uzun süreli antibiyotik kullanım öyküsü olanlar HANGİ YÖNTEM In house seçici besiyeri ve antibiyogram Kromojenik besiyeri Moleküler yöntemler Tek bir en iyi yöntem yok 42

43 Tarama ile ilgili soru(n)lar Dirençli bakteri epidemiyolojisi, prevalansı İzolasyon imkanları, maliyeti Planlama Örnek alacak personel Testi çalışacak personel Bildirim yöntemi Finansal kaynak hastaya ya da sosyal güvenlik kurumuna faturalandırılmaması gerekiyor 43

44 Moleküler yöntemlerle karbapenemaz direnç genlerini araştırmak Kombine disk sinerji testi ve kromojenik besiyerinin performansını değerlendirmek 201 Enterobacteriaceae izolatı Meropenem ve ertapenem diskleri için <25 mm, imipenem için <23 mm olan suşlar Aynı hastadan, primer etken olan tek izolat EUCAST karbapenemaz tarama kriterlerine uyan izolatlar KPC&MBL&OXA-48 disc kit (Liofilchem, İtalya) FBA, KPC için Konvansiyonel multipleks PCR DPA, MBL için blakpc, blandm, blavim, blaimp Yüksek ve düzey blaoxa-48 temosilin direnci, OXA-48 için üç farklı reaksiyon miksi Jel elektroforez İkisi multipleks, birisi tek, üç farklı reaksiyon karışımı 1. blakpc ve blaoxa blandm 3. blavim ve blaimp 44

45 EUCAST klinik ve tarama eşik değerler KARBAPENEM MİK DİSK DİFÜZYON ÇAPI S/I Eşik Değer Tarama Eşik Değer S/I Eşik Değer MEROPENEM 2 >0,12 22 <25 Tarma Eşik Değer İMİPENEM 2 >1 22 <23 ERTAPENEM 0,5 >0,12 25 <25 45

46 In house multipleks PCR (Poirel et al) IMP 232 baz çifti (bç), VIM 390 bç, OXA bç, NDM 621 bç, KPC 798 bç 46

47 In house multipleks PCR (Poirel et al) 47

48 In house multipleks PCR (Poirel et al) 48

49 Kombine disk yöntemi (sinerji testi) İnhibitörle birlikte, meropenem inhibisyon zon çapındaki artış Fenilboranik Asit (MR + BO) DipikolinikAsit (MR + DP) Temosilin (TMO) 4 mm <5 mm KPC <4 mm 5 mm MBL 4 mm VE Kloksasilin 5 mm β Laktamazlar <5 mm AmpC + Porin kaybı veya eflüks <4 mm <5 mm <11 mm OXA 48 benzeri 49

50 Kombine disk yöntemi (sinerji testi) 50

51 Kombine disk yöntemi (sinerji testi) 51

52 Kromojenik besiyeri 52

53 Kromojenik besiyeri 53

54 201 Enterobacteriaceae izolatı; 131 OXA 48 (%65,2) 21 NDM (%10,4) 1 VIM (%0,5) 10 OXA 48+NDM (%5) 38 gen yok (%18,9) 54

55 Fenotipik yöntemlerin duyarlılık ve özgüllükleri Fenotipik Yöntem DUYARLILIK ÖZGÜLLÜK Boronik asit (BA) sinerji testi % 97,5 Dipikolinik asit (DPA) sinerji testi % 96,8 % 97,6 Temosilin direnci % 100 % 71,6 Sinerji yokluğu ve Temosilin direnci (Yalnızca OXA 48 pozitifliği gösteren suşlar) Sinerji yokluğu ve Temosilin direnci (OXA 48 ve OXA 48 + NDM pozitifliği gösteren suşlar) % 97,7 % 98,3 % 91,4 % 98,3 Kromojenik Agar % 100 % 42,1 55

56 Kısıtlı imkanları olan ve ÇDB lerin endemik olduğu hastaneler için öneriler Doğru sürveyans için doğru sonuç önemli!!! Duyarlılık testlerinde kullanılan yöntemlerin performansı izlenmeli Hastanede ilk kez tespit edilen direnç paterni dikkatli araştırılmalı (intrensik vs kazanılmış?) Sorun oluşturan dirençli bakterilerin insidansı izlenmeli; epidemiyolojisi araştırılmalı Antibiyotik duyarlılık testi sonuçları izlenmeli 56

57 Kısıtlı imkanları olan ve ÇDB lerin endemik olduğu hastaneler için öneriler Dirençli bakterilerin kontrolünde tarama kültürlerinin yeri var Kültür: süre uzun, maliyet düşük; kromojenik besiyeri denenebilir In house PCR: standardizasyon önemli Ticari moleküler yöntemler: pahalı, maliyet etkinlik değerlendirilmeli Örnek alacak personel, çalışacak personel (7/24), pozitif sonuç bildirimi(7/24), pozitif sonuç elde edildiğinde önlemler (izolasyon, kohort vs), önlemlerin izlenmesi vs. Maliyetler / planlama 57

58 Sonuçlar Dirençli bakteriler ve bunun sonucunda ortaya çıkan tedavi başarısızlıkları son yüzyılın en önemli halk sağlığı sorunlarından Epidemiyolojik açıdan önemli olan ve yeni ortaya çıkan dirençli bakterilerin lokal, bölgesel ve global düzeyde izlenmesi gerekli 58

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları 1. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 12-16 KASIM 2011, ANTALYA

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması

Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması Dr. Özlem Kurt-Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum planı Antimikrobiyal

Detaylı

NOZOKOMİYAL PATOJENLER ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ

NOZOKOMİYAL PATOJENLER ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ NOZOKOMİYAL PATOJENLER ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ Dr. A. Esra KARAKOÇ S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nozokomiyal (sağlık hizmeti kaynaklı) enfeksiyonlar için risk faktörleri Am J Med 1991;91:180

Detaylı

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Doç. Dr. Gönül Şengöz 13 Haziran 2015 KAYIP DİLLERİN FISILDADIKLARI SERGİSİ-İSTANBUL Antimikrobiyal

Detaylı

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar Nonfermentatif bakteriler Acinetobacter sp. Stenotrophomonas

Detaylı

Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap

Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap CLSI dan EUCAST e: Ne değişti? Dr. Özlem Kurt-Azap CLSI EUCAST- Avrupa Antibiyotik Duyarlılık Komitesi TMC Türkçe EUCAST Dökümanları CLSI vs EUCAST Farklar EUCAST Ulusal Sınırdeğer komitelerinin temsilcileri

Detaylı

OLGU SUNUMLARI. Dr. Aslı Çakar

OLGU SUNUMLARI. Dr. Aslı Çakar OLGU SUNUMLARI Dr. Aslı Çakar Antibiyotik MİK (µg/ml) S/I/R Olgu 1 Tarih: 04.12.2013 Amikasin 8 S Yaş: 23 Cinsiyet: Kadın Amoksisilin-Klavulanat R Servis:? Ampisilin-Sulbaktam >16/8 R Örnek türü: İdrar

Detaylı

Yard.Doç.Dr. Dolunay Gülmez

Yard.Doç.Dr. Dolunay Gülmez Yard.Doç.Dr. Dolunay Gülmez Tanım Karbapenemaz Karbapenemleri hidrolize edebilen enzimler Diğer beta-laktamların çoğuna karşı da etkili Genellikle monobaktamlara etkileri yok. Kromozomal Bacillus cereus

Detaylı

Antimikrobiyal Direnç Sorunu

Antimikrobiyal Direnç Sorunu Antimikrobiyal Direnç Sorunu Dr.Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi VI. Türkiye Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu 4-5 kasım

Detaylı

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji HKP Prognostik Faktör Tedavi Önceden antibiyotik kullanımı (90 gün içinde), 5 gün

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS)

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Sistemi (UAMDSS) Uzm.Dr.Hüsniye Şimşek, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları DB Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi 37. TMC Kongresi 16-20 Kasım 2016,

Detaylı

HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGUDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE GELİŞEN BAKTEREMİ OLGUSU VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ

HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGUDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE GELİŞEN BAKTEREMİ OLGUSU VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGUDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE GELİŞEN BAKTEREMİ OLGUSU VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Seyit Ali BÜYÜKTUNA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ OLGU SUNUMU K, 67 yaşında Özgeçmiş: AML (2013 yılında

Detaylı

Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem. İn vitro Veriler. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem. İn vitro Veriler. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem İn vitro Veriler Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Karbapenemler GRUP 1 Ertapenem GRUP 2 Imipenem Meropenem Biapenem Panipenem

Detaylı

Antibiyogram nasıl değerlendirilir?

Antibiyogram nasıl değerlendirilir? Antibiyogram nasıl değerlendirilir? Dr.Funda Timurkaynak Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı İstanbul Hastanesi Antibiyotik duyarlılığını nasıl belirleriz?

Detaylı

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Gülçin BAYRAMOĞLU 1, Gülşen ULUÇAM 1, Çiğdem GENÇOĞLU ÖZGÜR 2, Ali Osman

Detaylı

Türkiye'de Antibiyotik Direncinin Durumu

Türkiye'de Antibiyotik Direncinin Durumu Türkiye'de Antibiyotik Direncinin Durumu Dr. Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans Birimi Antimikrobiyal Yönetim Simpozyumu 06-08

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar

Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar 9 Ocak 2015, Gaziantep Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul Sunum içeriği

Detaylı

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu

Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Dr.Müge Ayhan Doç.Dr.Osman Memikoğlu Bakterilerde antimikrobiyal direncinin artması sonucu,yeni antibiyotik üretiminin azlığı nedeni ile tedavi seçenekleri kısıtlanmıştır. Bu durum eski antibiyotiklere

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Mine Aydın Kurç,Özge Tombak,Dumrul Gülen,Hayati Güneş,Aynur Eren Topkaya Antibiyotik duyarlılık raporlarının

Detaylı

Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi

Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi Çoklu İlaca Dirençli Sepsisin Antimikrobiyal Tedavisi Prof. Dr. Tuna DEMİRDAL İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları AD, SB Atatürk EAH Enfeksiyon Kliniği Tanımlama CDC,

Detaylı

Gereç ve yöntem. Şişli Hamidiye Etfal EAH- 700-yataklı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi -29 yataklı Bir izolasyon odası Üç farklı bölüm

Gereç ve yöntem. Şişli Hamidiye Etfal EAH- 700-yataklı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi -29 yataklı Bir izolasyon odası Üç farklı bölüm Amaç Şişli Hamidiye Etfal EAH yenidoğan yoğun bakım ünitesinde üç haftalık süreçte üç hastanın idrar örneğinden karbapenem dirençli Klebsiella oxytoca üremesi üzerine yapılan salgın incelemesi Gereç ve

Detaylı

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI

GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI GRAM POZİTİF BAKTERİ ANTİBİYOGRAMLARI Dr. Özlem KURT AZAP 26 Kasım 2008 Genel Kurallar Tek koloniden yapılan pasaj seçici olmayan besiyerinde (kanlı agar...) bir gece inkübe edilir Benzer morfolojideki

Detaylı

Gram negatif bakteriler. Zeynep Gülay

Gram negatif bakteriler. Zeynep Gülay Gram negatif bakteriler Zeynep Gülay EUCAST ve CLSI sınır değerleri Antibiyotikler Aynı olanlar Sadece Sadece S R Kıyaslanan S ve R Enterobacteriaceae 33 3 4 3 Pseudomonas spp. 16 1 5 2 Acinetobacter spp.

Detaylı

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu

Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır, Bilgecan Özdemir, Kübra Köken, İdil Bahar Abdüllazizoğlu 1 Ocak 30 Mart 2012 Tarihleri Arasında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde İzole Edilen Bakteriler Ve Antibiyotik Duyarlılıkları Oya Coşkun, İlke Çelikkale, Yasemin Çakır,

Detaylı

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması İsmail Davarcı¹, Seniha Şenbayrak², Mert Ahmet Kuşkucu³, Naz Oğuzoğlu Çobanoğlu², Nilgün Döşoğlu², Rıza Adaleti²,

Detaylı

Tarama Testleri: Gram Negatifler. Doç. Dr. Mesut YILMAZ Enfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji AD İstanbul Medipol Üniversitesi

Tarama Testleri: Gram Negatifler. Doç. Dr. Mesut YILMAZ Enfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji AD İstanbul Medipol Üniversitesi Tarama Testleri: Gram Negatifler Doç. Dr. Mesut YILMAZ Enfeksiyon Hastalıkları & Klinik Mikrobiyoloji AD İstanbul Medipol Üniversitesi Niye GNÇ sürveyansı ÇİDMO Kontrolü Standart önlemler Genel eldiven

Detaylı

Gram Negatif Bakteriler. Fenotipik yöntemlerden direnç. aminoglikozidler. Dr. Devrim Dündar 22 Mart 2010, Aydın

Gram Negatif Bakteriler. Fenotipik yöntemlerden direnç. aminoglikozidler. Dr. Devrim Dündar 22 Mart 2010, Aydın Gram Negatif Bakteriler Fenotipik yöntemlerden direnç mekanizmasına: Beta-laktamlar, aminoglikozidler Dr. Devrim Dündar 22 Mart 2010, Aydın Gram negatif bakteriler Antibiyotik direnci Tedavide sorun Yeni

Detaylı

ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST SİSTEMLERİNİN VERİFİKASYONU

ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST SİSTEMLERİNİN VERİFİKASYONU ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TEST SİSTEMLERİNİN VERİFİKASYONU Yrd.Doç.Dr. Murat TELLİ Adnan Menderes Üniversitesi tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. Çalışma Planı Verifikasyon planı Kabul kriterleri Çalışmada

Detaylı

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE (yalnızca CLSI mı?) Dr.ELViN DiNÇ OKMEYDANI E.A.H ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ Antibiyotik tedavisi gerektiren bir enfeksiyonda rolü olan

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

Kolistine Dirençli E. coli Suşuyla Gelişen ÜSİ Olgusu ve Sonuçlar

Kolistine Dirençli E. coli Suşuyla Gelişen ÜSİ Olgusu ve Sonuçlar Kolistine Dirençli E. coli Suşuyla Gelişen ÜSİ Olgusu ve Sonuçlar Dr. Okan Derin Kocaeli VM Medical Park Hastanesi Sunum Planı Gerekçe Hastane kökenli Gram negatif enterik patojenlerde direncin epidemiyolojisi

Detaylı

Gram Negatif Enterik Bakterilerde Direnç Sorunu ve Çözüm Arayışı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu XVI. Türk KLİMİK Kongresi Antalya, 14 Mart 2013

Gram Negatif Enterik Bakterilerde Direnç Sorunu ve Çözüm Arayışı. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu XVI. Türk KLİMİK Kongresi Antalya, 14 Mart 2013 Gram Negatif Enterik Bakterilerde Direnç Sorunu ve Çözüm Arayışı Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu XVI. Türk KLİMİK Kongresi Antalya, 14 Mart 2013 Enterik gram negatif bakterilerin enfeksiyon etkeni olarak önemi

Detaylı

ESBL-Pozitif Enterobacteriaceae Olgusu ve Tedavi Seçenekleri. Dr. Oral ÖNCÜL İstanbul Tıp Fakültesi İnf. Hst. Kl. Mik.

ESBL-Pozitif Enterobacteriaceae Olgusu ve Tedavi Seçenekleri. Dr. Oral ÖNCÜL İstanbul Tıp Fakültesi İnf. Hst. Kl. Mik. ESBL-Pozitif Enterobacteriaceae Olgusu ve Tedavi Seçenekleri Dr. Oral ÖNCÜL İstanbul Tıp Fakültesi İnf. Hst. Kl. Mik. AD, İstanbul Olgu 26 yaşında erkek hasta Araç içi trafik kazası, dokuz yıldır yatağa

Detaylı

Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae

Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae Dr. Onur KARATUNA Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarları Sunum Akışı Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI VE KLİNİK ÖNEMİ Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana

Detaylı

Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı?

Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı? Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı? Muharrem ÇİÇEK, Banu SANCAK, Burçin ŞENER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

TÜRKİYE'DE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ. Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans (UAMDS) Verileri

TÜRKİYE'DE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ. Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans (UAMDS) Verileri TÜRKİYE'DE ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans (UAMDS) Verileri Dr.Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans

Detaylı

Karbapenemlere dirençli Bacteroides fragilis grubu bakterilerin varlığını araştırmak için rektal sürüntü örnekleriyle tarama

Karbapenemlere dirençli Bacteroides fragilis grubu bakterilerin varlığını araştırmak için rektal sürüntü örnekleriyle tarama Karbapenemlere dirençli Bacteroides fragilis grubu bakterilerin varlığını araştırmak için rektal sürüntü örnekleriyle tarama Öncü Akgül, Nurver Ülger, Gülşen Altınkanat Gelmez, Hüseyin Bilgin, Nilüfer

Detaylı

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi

Hazırlayanlar: Doç. Dr. Yasemin ZER Mikrobiyoloji AD Öğrt. Üyesi ANTIBIYOTIK DUYARLILIK Yürürlük i: 10.02.2014 TEST SONUÇLARININ Revizyon i: - KISITLI BILDIRIMINE YÖNELIK KURALLAR Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması Madde No Yeni yayınlandı KAPSAM: Teşhis ve Tedavi Birimleri

Detaylı

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi

Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Sepsis: Sepsisde Klinik, Tanı ve Tedavi Mehmet DOĞANAY* * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, KAYSERİ Klinik belirti ve bulgular Sepsis klinik

Detaylı

Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antibiyotik kullanımına bağlı ishal etkeni olan Clostridium difficile, nozokomiyal diyarenin en sık

Detaylı

Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS

Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS 2003-2009 D. Gülmez 1, D. Gür 2, G. Hasçelik 1, EARSS-Türkiye Çalışma Grubu 1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Detaylı

Türkiye de ilk kez NDM-1 karbapenemaz üreten. ve IncI2, IncA/C ile IncY plazmitlerini taşıyan. Escherichia coli ST471 infeksiyonu

Türkiye de ilk kez NDM-1 karbapenemaz üreten. ve IncI2, IncA/C ile IncY plazmitlerini taşıyan. Escherichia coli ST471 infeksiyonu Türkiye de ilk kez NDM-1 karbapenemaz üreten ve IncI2, IncA/C ile IncY plazmitlerini taşıyan Escherichia coli ST471 infeksiyonu Mahir Kapmaz 1, Fatma Erdem 2, Ayham Abulaila 2, Erhan Yeniaras 3, Oral Öncül

Detaylı

OLGULARLA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ (GRAM NEGATİF BAKTERİLER) DR. ÇİĞDEM ARABACI OKMEYDANI E.A.H.

OLGULARLA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ (GRAM NEGATİF BAKTERİLER) DR. ÇİĞDEM ARABACI OKMEYDANI E.A.H. OLGULARLA ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ (GRAM NEGATİF BAKTERİLER) DR. ÇİĞDEM ARABACI OKMEYDANI E.A.H. OLGU 1 65 yaşında, erkek hasta Üroloji polikliniği Başvuru şikayetleri: Üç gün önce başlayan sık

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR SÜRVEYANS VERİLERİ 2016

TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR SÜRVEYANS VERİLERİ 2016 TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLAR SÜRVEYANS VERİLERİ 2016 Can Hüseyin Hekimoğlu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Sağlık Hizmeti ile İlişkili Enfeksiyonların Kontrolü

Detaylı

Antimikrobiyal Yönetimi Anket Sonuçları

Antimikrobiyal Yönetimi Anket Sonuçları Antibiyotik Yönetimi Antimikrobiyal Yönetimi Anket Sonuçları Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji YATAN HASTALARDA ANTİBİYOTİK KULLANIMINI DEĞERLENDİRME FORMU Hastanelerin

Detaylı

Karbapenemaz Salgılayan Kökenler ile Gelişen Pnömoni Olgusunda Tedavi Dr. Çağrı Büke

Karbapenemaz Salgılayan Kökenler ile Gelişen Pnömoni Olgusunda Tedavi Dr. Çağrı Büke Karbapenemaz Salgılayan Kökenler ile Gelişen Pnömoni Olgusunda Tedavi Dr. Çağrı Büke 23.03.17 Ç. Büke KLİMİK 2017 1 İçerik Olgu Epidemiyolojisi Tedavi seçenekleri 23.03.17 Ç. Büke KLİMİK 2017 2 Olgu 55

Detaylı

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA

Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi , ANKARA Dr. Aysun YALÇI Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi 29.03.2017, ANKARA Sunum Planı Giriş Antimikrobiyal direnci önleme Direncin önlenmesinde WHO, İDSA,CDC önerileri El hijyeni Temas izolasyonu önlemleri

Detaylı

Dirençli Gram-negatif Çomak İnfeksiyonlarının Akılcı Tedavisi. Dr Gökhan AYGÜN İÜ CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Dirençli Gram-negatif Çomak İnfeksiyonlarının Akılcı Tedavisi. Dr Gökhan AYGÜN İÜ CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Dirençli Gram-negatif Çomak İnfeksiyonlarının Akılcı Tedavisi Dr Gökhan AYGÜN İÜ CTF Tıbbi Mikrobiyoloji AD Dirençli GNÇ İnfeksiyonlarının Akılcı Tedavisi DİRENÇLİ GRAM NEGATİFLER Geçirgenlikte azalma

Detaylı

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU 1 53 yaşında kadın hasta Multiple Miyelom VAD 5 kür Kemoterapiye yanıt yok (%70 plazma hücreleri)

Detaylı

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ

ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ ANTİBAKTERİYEL DİRENÇ SÜRVEYANSI CEASAR VE UAMDS PROJELERİ Dr.Hüsniye Şimşek Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Kasım- 2013 Ülkemizde AMD sürveyansı konusunda

Detaylı

ANKEM Derg 2011;25(Ek 1) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR. Ayşe WILLKE, Emel AZAK

ANKEM Derg 2011;25(Ek 1) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR. Ayşe WILLKE, Emel AZAK ANKEM Derg ;5(Ek ) (S) KAN KÜLTÜRÜNDEN ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: ÜÇ YILLIK SONUÇLAR Ayşe WILLKE, Emel AZAK Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Türkiye de Durum: Klimik Verileri

Türkiye de Durum: Klimik Verileri Türkiye de Antimikrobiyal Direnç ve Antibiyotik Yönetimi Türkiye de Durum: Klimik Verileri Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İstanbul

Detaylı

Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler Dr. Murat Akova. Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara

Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler Dr. Murat Akova. Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara Nötropeni Ateş Tedavisinde Yenilikler-2016 Dr. Murat Akova Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara % Baketeremi EORTC-IATG Çalışmalarında Bakteremi Etkenleri 100 Gram (-) 80

Detaylı

Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri (AMD) Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar

Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri (AMD) Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri Hangi Durumlarda Yapılmalı? Genel kavramlar Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı Standartları Çalışma Grubu- 11 Onaylayan

Detaylı

CİDDİ SEPSİS / SEPTİK ŞOK EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ. Dr. Fügen Yörük A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

CİDDİ SEPSİS / SEPTİK ŞOK EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ. Dr. Fügen Yörük A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı CİDDİ SEPSİS / SEPTİK ŞOK EMPİRİK ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ Dr. Fügen Yörük A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Vincent JL et al. JAMA. 2009;302(21):2323-2329 EMPİRİK TEDAVİ

Detaylı

Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL

Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL ABR antimikrobiyal ilaçların kullanımı ile artan doğal bir süreçtir Dirençli kökenler yayılarak varlıklarını sürdürür Günlük kullanımdaki

Detaylı

Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA

Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA Direnç Yorumlamada Uzmanlaşma - OLGULAR - Prof. Dr. Ufuk HASDEMİR Yrd. Doç. Dr. Onur KARATUNA Olgu 1 Olgu 1. İki hafta önce iştahsızlık, ishal ve yüksek ateş şikayetleri olan 28 yaşındaki hastanın dışkı

Detaylı

ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul ADT Sonuçları Yorumlu ve Kısıtlı Bildirim, EUCAST Uzman Kurallar Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Antibiotic use in eastern Europe: a cross-national database study

Detaylı

Kısıtlı Bildirim, Otomatize Sistemler, EUCAST. Güner Söyletir, Nilay Çöplü

Kısıtlı Bildirim, Otomatize Sistemler, EUCAST. Güner Söyletir, Nilay Çöplü Kısıtlı Bildirim, Otomatize istemler, EUCAT Güner öyletir, Nilay Çöplü Kısıtlı bildirim Antibiyotik duyarlılık test (ADT) sonuçlarını rapor ederken çalışılan tüm antimikrobiyalleri rapor etmemek, belli

Detaylı

Hastane Enfeksiyonlarında Sorun Olan Mikroorganizmalar

Hastane Enfeksiyonlarında Sorun Olan Mikroorganizmalar Hastane Enfeksiyonlarında Sorun Olan Mikroorganizmalar Dr. Nevin SARIGÜZEL Acıbadem Sağlık Grubu Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı 1 Kasım 2013 tarihinde Acıbadem Kadıköy Hastanesi nde yapılan Dirençli Mikroorganizmaların

Detaylı

Epidemiyolojik Çalışmalar

Epidemiyolojik Çalışmalar GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI : EPİDEMİYOLOJİ Dr. Ş. Barçın ÖZTÜRK Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Epidemiyolojik Çalışmalar

Detaylı

Antibiyotik Direnci: Global Problem

Antibiyotik Direnci: Global Problem Antibiyotik Direnci: Global Problem Her yıl 2 milyon kişi AD organizmalarla enfekte olmakta 23.000 ölüm/yıl ABD MDR sepsis, pnömoni: Ampirik antibiyotik tedavisinin gecikmesi veya uygunsuzluğu Hastanede

Detaylı

Antibiyotik Direncinde ve Kontrolünde Güncel Durum

Antibiyotik Direncinde ve Kontrolünde Güncel Durum Antibiyotik Direncinde ve Kontrolünde Güncel Durum Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 17.11.16 Ç.Büke KLİMİK-İstanbul 2016 1 Konuşma içeriği Antibiyotik

Detaylı

Kateter İnfeksiyonlarında Mikrobiyoloji Doç. Dr. Deniz Akduman Karaelmas Üniversitesi it i Tıp Fakültesi İnfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D Kateter infeksiyonlarında etkenler; kateter

Detaylı

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Sık Sorulan Sorular

Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Sık Sorulan Sorular Antibiyotik Duyarlılık Testlerinde Sık Sorulan Sorular Asuman İNAN Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Klimik Aylık Toplantılar 25 Mart

Detaylı

Antimikrobiyal Yönetimi Prof. Dr. Haluk ERAKSOY

Antimikrobiyal Yönetimi Prof. Dr. Haluk ERAKSOY Antimikrobiyal Yönetimi Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antibiyotik Kullanımı: İstenmeyen Sonuçlar Advers

Detaylı

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans (UAMDS) Verileri

Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans (UAMDS) Verileri Antimikrobiyal Dirence Global Bakış ve Türkiye Ulusal Antimikrobiyal Direnç Sürveyans (UAMDS) Verileri Dr.Hüsniye ŞİMŞEK Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı Ulusal Antimikrobiyal Direnç

Detaylı

VENTİLATÖRLE İLİŞKİLİ PNÖMONİNİN ANTİMİKROBİYAL TEDAVİSİ. Lütfiye Mülazımoğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

VENTİLATÖRLE İLİŞKİLİ PNÖMONİNİN ANTİMİKROBİYAL TEDAVİSİ. Lütfiye Mülazımoğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi VENTİLATÖRLE İLİŞKİLİ PNÖMONİNİN ANTİMİKROBİYAL TEDAVİSİ Lütfiye Mülazımoğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ventilatör ile ilişkili pnömoni Yoğun Bakım Ünitesinde Görülen İnfeksiyonlar İçinde: en sık

Detaylı

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: AMPİRİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA DUYARLILIK KONUSUNDA NEREDEYİZ? DR.PINAR ÇIRAGİL 2 NİSAN 2016,İSTANBUL

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: AMPİRİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA DUYARLILIK KONUSUNDA NEREDEYİZ? DR.PINAR ÇIRAGİL 2 NİSAN 2016,İSTANBUL İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI: AMPİRİK TEDAVİDE KULLANILAN İLAÇLARA DUYARLILIK KONUSUNDA NEREDEYİZ? DR.PINAR ÇIRAGİL 2 NİSAN 2016,İSTANBUL İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI Toplumda her yaş grubunda Hastane ortamı

Detaylı

ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ

ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ ANTİFUNGAL DİRENÇ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİ STANDART DUYARLILIK YÖNTEMLERİ ve ANTİFUNGAL DUYARLILIK TESTLERİNDE NEYİ, NASIL ve NE ZAMAN UYGULAMALIYIZ? Mine Doluca Dereli Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Genişlemiş spektrumlu betalaktamazlar, Karbapenemazların tanımlanması

Genişlemiş spektrumlu betalaktamazlar, Karbapenemazların tanımlanması Genişlemiş spektrumlu betalaktamazlar, AmpC ve Karbapenemazların tanımlanması Zeynep Gülay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Beta-laktamaz üretimi Gram negatif bakterilerin

Detaylı

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna

Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları. Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dilara Öğünç Gülçin Bayramoğlu Onur Karatuna Olgularla Klinik Bakteriyoloji: Antibiyotik Duyarlılık Testleri Yorumları Dr Dilara

Detaylı

TARAMA YAPILMALI MI?

TARAMA YAPILMALI MI? TARAMA YAPILMALI MI? YOĞUN BAKIMLARDA ENFEKSİYON KONTROLÜ Yard. Doç. Dr. Emel AZAK KARALİ Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. KLİMİK, 26 Mart 2015 ÖĞRENİM

Detaylı

Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi

Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi 1 Yoğun bakımda infeksiyon epidemiyolojisi Dr. Murat Kutlu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum planı Yoğun bakım infeksiyonları Yoğun

Detaylı

Karbapenemler. İn-vitro aktivite

Karbapenemler. İn-vitro aktivite Karbapenemler İn-vitro aktivite Karbapenem sınıflaması GRUP 1 Karbapenemler GRUP 2 Karbapenemler GRUP 3 Karbapenemler ( Nonfermentative gramnegative basillere karşı sınırlı aktivite, toplum kökenli infeksiyonlar

Detaylı

Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları

Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları Sağlık Hizmetleri ile İlişkili İnfeksiyonlardan Soyutlanan Bakterilerin Antibiyotik Duyalılık Sonuçları Doç. Dr. Serhan SAKARYA ADÜ Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. Ve Kl. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 Amaç

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 10.05.2013 Madde 5.10 eklendi. 01 28.06.2013 Madde 5.10 da onay yetkisi Dahiliye, Pediatrik ve 02 Göğüs Hastalıkları Uzman Hekimi için de tanımlandı.

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon)

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Kaynaklar Mikrobiyolojik prosedürleri doğrulama / geçerli kılmaya ilişkin aşağıdaki uluslararası kaynaklar önerilir

Detaylı

Uluslararası Verilerin

Uluslararası Verilerin Uluslararası Verilerin Karşılaştırılması Dr. Funda Şimşek SB Okmeydanı EAH Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji USBİS 2017 UHESA -Türkiye (Ulusal Hastane Enfeksiyonları Surveyans Ağı) NHSN -

Detaylı

CAESAR Ağı. 3 Yıllık Türkiye Verileri. Dr. Onur Karatuna Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

CAESAR Ağı. 3 Yıllık Türkiye Verileri. Dr. Onur Karatuna Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi CAESAR Ağı 3 Yıllık Türkiye Verileri Dr. Onur Karatuna Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası 14-20 Kasım 2016 Antibiyotik direnci 2011 Bölgesel Komite - Antibiyotik

Detaylı

Yoğu Bakı Ü iteleri de Soru Mikroorganizmalar ve Epidemiyolojisi. Dr. İlha i ÇELİK ağlık Bili leri Ü iversitesi-kayseri EAH

Yoğu Bakı Ü iteleri de Soru Mikroorganizmalar ve Epidemiyolojisi. Dr. İlha i ÇELİK ağlık Bili leri Ü iversitesi-kayseri EAH Yoğu Bakı Ü iteleri de Soru Mikroorganizmalar ve Epidemiyolojisi Dr. İlha i ÇELİK ağlık Bili leri Ü iversitesi-kayseri EAH Hasta eye yatışı yapıla her hasta ı ; Geliş iş ülkelerde si de, Geliş ekte ola

Detaylı

MİK Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu. Mikroorganizmanın üremesinin engellendiği en düşük ilaç konsantrasyonudur.

MİK Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu. Mikroorganizmanın üremesinin engellendiği en düşük ilaç konsantrasyonudur. MİK Deniz Gür MİK Minimum İnhibisyon Konsantrasyonu Mikroorganizmanın üremesinin engellendiği en düşük ilaç konsantrasyonudur. MİK Sonuçlarının Klinik Yorumu Duyarlı: Enfeksiyon standart doz ile tedavi

Detaylı

EUCAST Uzman Kuralları. Sürüm 3.1. Doğal Direnç ve Beklenmeyen Fenotip Tabloları

EUCAST Uzman Kuralları. Sürüm 3.1. Doğal Direnç ve Beklenmeyen Fenotip Tabloları EUCAST Uzman ları Sürüm 3.1 Doğal Direnç ve Beklenmeyen Fetip Tabloları EUCAST Uzman ları sürüm 2.0 29 Ekim 2011 tarihinde yayınlanmıştır (http://www.eucast.org/expert_rules). Uzman kurallar geçtiğimiz

Detaylı

Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA)

Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı (UHESA) Doç. Dr. Mustafa Gökhan Gözel Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığı ve Klinik

Detaylı

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kan dolaşımı enfeksiyonlarının tanımı Primer (hemokültür

Detaylı

Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonların Değerlendirilmesi

Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonların Değerlendirilmesi Dr. Önder Ergönül Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Çalışma Grubu 7 Mart 2014, İstanbul Giriş Gram negatif bakterilerin oluşturdukları infeksiyonlar,

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ PROSEDÜRÜ

KISITLI ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ PROSEDÜRÜ Dok No:ENF.PR.04 Yayın Tarihi:NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 5 1.0 AMAÇ:Bu prosedürün amacı, uygunsuz antibiyotik kullanımını önlemek, antibiyotiklere karşı direnç gelişimini yavaşlatmak ve gereksiz

Detaylı

'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur

'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur 'nosocomial' Yunanca iki kelimeden oluşur 'nosus' hastalık 'komeion' icabına bakmak 'nosocomial' tıbbi tedavi altında iken hastanın edindiği herhangi bir hastalık Tanım Enfeksiyon Hastaneye yatırıldığında

Detaylı

Genişlemiş Spektrumlu ve İndüklenebilir Beta Laktamaz Salgılayan Gram Olumsuz Bakteri İnfeksiyonları; Epidemiyoloji, Patogenez ve Tanısı

Genişlemiş Spektrumlu ve İndüklenebilir Beta Laktamaz Salgılayan Gram Olumsuz Bakteri İnfeksiyonları; Epidemiyoloji, Patogenez ve Tanısı Genişlemiş Spektrumlu ve İndüklenebilir Beta Laktamaz Salgılayan Gram Olumsuz Bakteri İnfeksiyonları; Epidemiyoloji, Patogenez ve Tanısı Dr. Oral Öncül GATA HaydarpaşaEğitim Hastanesi Enfeksiyon Hst. Kl.

Detaylı

Klinik Uygulamada Antibiyotik Duyarlılık k Testleri ve Değerlendirilmesi. erlendirilmesi -Gram Negatif Bakteriler- Dr.

Klinik Uygulamada Antibiyotik Duyarlılık k Testleri ve Değerlendirilmesi. erlendirilmesi -Gram Negatif Bakteriler- Dr. Klinik Uygulamada Antibiyotik Duyarlılık k Testleri ve Değerlendirilmesi erlendirilmesi -Gram Negatif Bakteriler- Dr. Devrim DündarD Antibiyotik duyarlılık k testleri Hangi mikroorganizma? Hangi yöntem

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

Febril Nötropenik Hastalara Sistemik Antimikrobiyal Tedavi Uygulaması Multidisipliner Yaklaşım Anketi

Febril Nötropenik Hastalara Sistemik Antimikrobiyal Tedavi Uygulaması Multidisipliner Yaklaşım Anketi Febril Nötropenik Hastalara Sistemik Antimikrobiyal Tedavi Uygulaması Multidisipliner Yaklaşım Anketi Bu anketteki sorulara göre hazırlanacak posterin sahibi meslekdaşımız, 17-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında

Detaylı

Bakteriyel İnfeksiyonlar ve Tedavi Kılavuzları

Bakteriyel İnfeksiyonlar ve Tedavi Kılavuzları Bakteriyel İnfeksiyonlar ve Tedavi Kılavuzları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Ankara EORTC-IATG Çalışmalarında Bakteremi

Detaylı

OTOMATİZE TANIMLAMA SİSTEMLERİ KALİTE GÜVENCESİ. Melda SINIRTAŞ

OTOMATİZE TANIMLAMA SİSTEMLERİ KALİTE GÜVENCESİ. Melda SINIRTAŞ OTOMATİZE TANIMLAMA SİSTEMLERİ KALİTE GÜVENCESİ Melda SINIRTAŞ 24. 1 0. 2009 Eğer bir adam ev yapar ve bu ev çöker, içinde de ölen olursa, evi yapan da öldürülmelidir Hammurabi Kanunları MÖ 3000 / Babil

Detaylı

Daptomisin: Laboratuvar Yaklaşım. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul

Daptomisin: Laboratuvar Yaklaşım. Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Daptomisin: Laboratuvar Yaklaşım Prof. Dr. Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Daptomisin: Mikrobiyolojik Yaklaşım İn vitro çalışma sonuçları İn vitro testler Direnç gelişimi DAPTOMİSİN

Detaylı