DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON"

Transkript

1 DKM212 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ve STANDARDİZASYON Ders I., Ders II., Ders III. Kalite Nedir?, Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Standartları, Tanımlar Dr.Sefa KOCABAŞ 2012 Bahar

2 Kalite kavramı Dünyanın bir çok yerinde ve ülkemizde özellikle son yıllarda kalite, kaliteli hizmet, kalite güvencesi, kalite halkası, kalite kontrol çemberi, kalite mühendisliği, kalite yönetimi, yüksek kalite sistemleri vb. kavramlarla sık sık karşılaşmaktadır. Bütün bu kavramlar kalite üzerinde odaklaşmaktadır.

3 -Kalite Nedir? Kusursuza ulaşma ve mükemmelliği yakalama arzusu, insanoğlunun var oluşu kadar eskidir. Kaliteli - kalitesiz Birinci kalite - ikinci kalite Birinci sınıf - ikinci sınıf Kalite bilinci Kalite; sadece teknik özelliklere uygunluk olarak değil, aynı zamanda bir düşünce tarzı, bir yönetim anlayışı ve hatta bir kültür olarak benimsenmek durumundadır.

4 Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, vasıf, nitelik. Doğasında olan kalıcı özelliklerin, şartları yani belirtilen ihtiyaç veya beklentileri karşılama derecesidir. İhtiyaca cevap verebilme, atık ve sapmaların yok edilmesi Bir ürün veya hizmetin beklenilen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama eşdeğerliliğine dayanan özelliklerin toplamı

5 Kalite Müşteri tatminidir. (Ürün ve hizmetin ne kadar iyi olduğu konusundaki son kararın getirdiği mutluluktur). Verimliliktir (İşlerini yapabilmek için gerekli eğitimden geçen, ihtiyaç duyduğu araç-gereç ve talimatlarla desteklenen personelle elde edilir). Tedbirdir (Sorunlar ortaya çıkmadan önce çözümleri oluşturmak, ürün ve hizmetlerin yapısına tasarım yoluyla üstünlük ve kusursuzluk katmaktır). Esnekliktir (Talepleri karşılamak için almak ve bu konuda istekli olmaktır). değişmeyi göze Etkili olmaktır yapmaktır). (İşleri çabuk ve doğru olarak Bir programa uymaktır (İşleri zamanında yapmaktır). İnsana yapılan yatırımdır (Uzun dönemde, bir işi ilk seferinde doğru olarak yapmak, hatayı sonradan düzeltmekten daha ucuzdur). Bitmeyen bir süreçtir (Süregelen bir gelişmeyi kapsar ve son bulduğu bir nokta yoktur). Gelecektir (Daha iyiyi bulmak için sürekli ve düzenli bir yolculuk yapmaktır). Amaca, kullanıma ve koşullara uygunluktur. Kısacası kalite, kusursuzluk arayışına sistemli bir yaklaşımdır.

6 Yönetim Sistemi : Politika ve hedefleri oluşturmak ve bu hedeflere ulaşmak için sistemdir. Kalite Yönetimi: Kuruluşun; kalite ile ilgili olarak yönlendirme ve kontrol için yürüttüğü tüm faaliyetler. Toplam Kalite Yönetimi : hizmetten yararlananların memnun edilmesi olan bir yönetim felsefesidir. Stratejik ve bütünü kapsayan bir yönetim sistemi olan Toplam Kalite Yönetimi (TKY), tüketici tatminini amaçlar ve bir örgütte üst yönetimden en alt kademedeki çalışanlara kadar tüm çalışanların iş süreçlerine katılımını ve tüm işlerin iyileştirilmesini temel alır. Belli araç, yöntem ve tekniklerin (iş akımı şemaları, etken-etki diyagramı, denetim listesi, kontrol diyagramı, iş programı vb.) kullanılmasını gerektirir.

7 Kalite yönetim faaliyetlerinin amaçları Mal kalitesinin yükseltilmesi Ürün tasarımının geliştirilmesi Ekonomik malzemenin araştırılması İşletme maliyetinin azaltılması Iskartaların azaltılması Muayene sisteminin geliştirilmesi Üretim sıkışıklığının giderilmesi Üretimde esnekliğin sağlanması İyi çalışma ortamı ve moral sağlanması Müşteri şikayetlerinin azaltılması Rakiplere karşı üstünlük sağlanması İşletmede verimliliğin artırılması Siparişlerin zamanında karşılanmasının sağlanması Üretim hattındaki gecikmelerin önlenmesi Düşük kaliteli ve hatalı mal sayısının azaltılması Malın pazarlanmasının kolaylaştırılması Mal veya hizmetlerin kalitesinde standardizasyonun sağlanması

8 Kalite yönetiminin gerçekleşen amaçlarının sağlayacağı faydalar İşletmede çalışan personelin motivasyonu artar. Hatalı mal sayısı ve hurda azalır. İşletmenin üretim maliyetleri azalır Müşterilerin korunması sağlanır Müşteri şikayetleri azalır Markaya olan güven artar Verimlilik ve üretkenlik artışı sağlanır Yüksek kaliteli mal ve hizmet üretilmesiyle yerli sanayinin rekabet gücü artarak üretilen mal ve hizmetlerin dış pazarlarda satışı mümkün olur.

9 TKY (TQM) Felsefesi ve Gelişme Süreci 1900 lü yılların başında Fordizm ile mass-production yani seri üretim veya kitle üretimi yeni bir boyut kazandı. (Ford T modeli) Üretim hatları ile üretim hacminin hızla artmasıyla, üretimi kontrol altında tutmak gittikçe zorlaştı. Bu gelişmelere paralel olarak, Taylor, iyi olmayan parçaları bulmakla özetlenecek kalite kontrolun ilk adımlarını attı. Diğer önemli bir kişilik Walter Shewhart 1930 lardan sonra Kontrol Kartları (Control Chart) özellikle Tekstil Endüstrisinde kullanarak şu anda çok yaygın olarak uygulanan İstatistiksel Proses Kontrolünün (SPC: Statistical Process Controlling) ve Kalite Güvenliğinin ilk defa metodik olarak temellerini atmış oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında silah üretiminde Reliability Engineering yoğun şekilde kullanıldı. Bu nedenle şu anda kullanılan pek çok kalite standardının temelinde askeri normlar ve yönetmelikler yatmaktadır.

10 Tarihsel süreç: Üretimin sistematik olarak yönetilmesi 20. yüzyılın başlarında Frederick Taylor un Klasik Yönetim felsefesi ile başlamaktadır. Bu sistemde her süreç uzmanlar tarafından küçük parçalara ayrılarak tanımlanmıştır. Burada çalışanın yapması gereken tek şey, iş tanımlarında yazılı olan adımları takip etmektir. Çalışanların karar almada ya da problem çözümünde herhangi bir işlevi yoktur. Bu konular yönetici ve uzmanların görevidir. Temel hedef, hızlı ve daha çok üretmektir. Sistem bu hedefi karşılamış ve yetmişli yıllara kadar birçok batılı şirket dünya liderliğine oturmuştur.

11 YILLARI ARASINDA KONTROL VE SINIFLANDIRMA YILLARI ARASI PROSES KONTROLU ve ÜRETİMİN ÜSTÜNLÜĞÜ İLE REKABET 1960 SONRASI TASARIM VE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME 1980 REKABETE YENİ BİR BOYUT! KALİTE ÜSTÜNLÜĞÜ 1990 HIZ 2000 BİLGİ ÜSTÜNLÜĞÜ

12 Kalite Müşteriyi memnun eden, beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan her ürün/hizmet kalitelidir. Bir ürünün belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamı Kullanıma uygunluktur. (Dr.J.M.JURAN) Şartlara uygunluktur. (P.B.CROSBY)

13 İki Amerikalı, Deming ve Juran ın yardımlarıyla 1950 li yıllarda Japonya da başlatılan değişimin etkileri, dünyada belirgin hale geldi li yıllardan itibaren batılı şirketler, dünya liderliğindeki yerlerini Japon şirketlerine kaptırmaya başladılar. Batılı şirketler ancak yetmişli yılların sonunda bir değişim ihtiyacı olduğunun farkına vardılar. Rekabet edebilmek için yeni bir yönetim yaklaşımını uygulamak zorunda olduklarını anladılar. Kalite Yönetim Sistemi

14 William Edwards Deming (d. 14 Ekim ö. 20 Aralık 1993) ABD'li istatistikçi. Soğuk Savaş sırasında ABD'nin üretimini iyileştirmekle tanınır ama özellikle Japonya iken üzerinde çalıştığı ile ünlenmiştir. Japonya'nın II. Dünya Savaşı sonrasında endüstriyel gelişmesinde bu çalışmalar önemli rol oynamıştır. Kalitede sağlanan iyileşmenin giderleri azaltacağını ve verimliliği artırarak pazar payını artıracağını savunmuştur. Edwards Deming toplam kalite ile yönetim felsefesini, klasik yönetim anlayışlarına eleştiride bulunarak ve işletmeler ve çalışanlardan örnekler vererek "Sanayi, Hükümet ve Eğitim İçin Yeni Ekonomi" kitabında aktarmakta ve toplam kalite anlayışının temellerini oluşturmaktadır

15 Joseph Moses Juran, 1904 yılında Romanya da doğdu yılında ABD ye göç etti. Minnesota Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü nden mezun oldu. Daha sonra Chicago da Loyolo Üniversitesi nden Hukuk doktorası aldı. William Edwards Deming gibi o da gerek ABD de gerek Japonya da toplam kalite yönetiminin yaygınlaşmasında çok önemli rol oynadı yılında Japon İmparatoru, Hirohito tarafından Order of Sacred Treasure ile ödüllendirildi. Juran toplam kalite yönetimi alanında çok önemli eserler yayınladı. Juran ın Kalite Kontrol El Kitabı (Juran s Quality Control Handbook) adlı çalışması toplam kalite yönetimi alanında klasik ve en önemli eserlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Bunun dışında bir çok kitap ve çok sayıda makale yayınladı. Juran, ayrıca Pareto İlkesi olarak adlandırılan ilkeyi savunmaktadır. Pareto ilkesi, 80/20 kuralı olarak da bilinir. Juran, sorunların yüzde 80 inin, olası sebeplerin yüzde 20 si tarafından oluştuğu ilkesini savunur. Özetle, sonuçların büyük bir çoğunluğu, sebeplerin küçük bir yüzdesi tarafından ortaya çıkar.

16 Toplam Kalite Yönetiminin Evrimi Sürekli Gelişme Tüm Prosesleri Kapsar TKY Performans Ölçümü Takım Çalışması Çevre Yönetimi {İnsan Kaynakları Toplam Kalite Yönetimi KG İmalat Dışı Opers. Sistem Denetimleri Kalite Planları Kalite El Kitabı Kalite Maliyetleri {SPC Kalite Güvence Kalite Kontrol { Kendi Kendine Muay. Ürün Testleri KK Temel İstatistik Girdi Kontrol Kalite El Kit.[Haz] Muayene { Parçayı Kurtarma M Tasnif Derecelendirme Düzeltici Önlem Kalitesizlik Sebepleri

17 Toplam Kalite Yönetimi İşletme tarafından ürün kalitesini herhangi bir şekilde etkileyen bütün faaliyetlerin yönetilmesidir. Toplam: Tüm çalışanların katılımını, yapılan işlerin tüm yönlerini, tüm müşterileri, üretilen ürün ile hizmetin tümü. Kalite; müşterilerin bugünkü beklenti ve ihtiyaçlarını tam ve zamanında karşılayıp, onlara gelecekteki beklentilerini aşan ürün/hizmet sunması. Yönetim: Yönetimin her konuda çalışanlara liderlik yapması, örnek model oluşturması ve kurum çapında katılımcı yönetimin sağlanması.

18 Toplam Kalite YönetimiY HER İŞİN BİR DEFADA VE HATASIZ YAPILMASI, MÜŞTERİNİN YÜZDE YÜZ MEMNUN EDİLMESİDİR MEVCUT ve GELECEKTEKİ BEKLENTİLERİN; TAM ve EKONOMİK OLARAK, ZAMANINDA KARŞILANMASI İÇİN ÇALIŞANLARIN KATILIMI İLE TÜM FAALİYETLERİN, SÜREKLİ GELİŞTİRİLMESİNİ, İYİLEŞTİRİLMESİNİ ÖNGÖREN BİR YÖNETİM ANLAYIŞIDIR.

19 Juran Felsefesi Juran a göre kalitenin tanımı; Fitness for use (kullanıma uygunluk) Dizaynda kalite Uygunlukta kalite Ulaşılabilirlik Servis

20 JURAN FELSEFESİ 1954 yılında Amerikalı Dr. Joseph M. Juran ın Japonya ya davet edilmesiyle, Juran ın 14 Maddelik felsefesi seminerler halinde verildi. Bu felsefenin getirdikleri; Kalite sadece Kalite departmanının değil aynı şekilde, üst yönetimin sorumluluğu altındadır. ISO 9000 Standartları 1994 ve 2000 yılı revizyonlarında giderek daha çok bu felsefe doğrultusunda geliştirilmiştir. Bundan yola çıkarak kalite hedeflerinin üst yönetim tarafından saptanması gerekmektedir. Deming in aksine stres olgusu, kalitenin artırılmasında kullanılabilir.

21 Juran ın kalite üçlüsü I. KALİTE PLANLAMASI 1. Müşterilerin kimler olduğunu tesbit et. 2. Müşterilerin ihtiyaçlarını belirle. 3. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler geliştir. 4. Geliştirilen ürünlerin üretimini sağlayacak süreçleri oluştur. 5. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda üretim faaliyetine başla. II. KALİTE KONTROLU 1. Kalite performansını kontrol et. 2. Kalite amaçları ile gerçek kalite performansını karşılaştır. 3. Elde edilen bulgular çerçevesinde kaliteyi geliştirme çalışmalarını sürdür. III. KALİTE GELİŞTİRME 1. Kalite geliştirmeyi güven altına almak için gerekli altyapıyı oluştur. 2. Kalite geliştirme projelerini oluştur. Kalite geliştirme için yapılması gereken işlemleri belirle. 3. Her proje için görevleri açık olan belirlenmiş bir kalite geliştirme çalışma grubu oluştur. 4. Proje çalışma grubuna başarıya ulaşabilmesi için gerekli kaynakları, motivasyonu ve eğitimi sağla.

22 DEMING 1. Ürün ve hizmetin iyileştirilmesi için amaçlarda süreklilik yaratın. 2. Yeni felsefeyi benimseyin. 3. Kitlesel denetime bağlı kalmaya son verin. 4. Sadece fiyat etiketi üzerinden iş görme uygulamasına son verin. 5. Üretim ve hizmet sistemini sürekli olarak geliştirin. 6. Eğitim programları oluşturun. 7. Liderlik oluşturun. 8. Korkuyu uzaklaştırın. 9. Çalışanların bölümleri arasındaki engelleri yıkın. 10.İş gücü için slogan, ders ve hedef oluşturmaktan vazgeçin. 11.Sayısal kotalardan vazgeçin. 12.Çalışmanın mutluluk ve gururunu engelleyecek engelleri ortadan kaldırın. 13.Etkin ve güçlü bir eğitim-öğretim programı oluşturun. 14.Dönüşümü gerçekleştirmek için harekete geçin.

23 DEMING'İN KALİTE ZİNCİR REAKSİYONU

24 PUKÖ DÖNGÜSÜ PLANLA UYGULA Ö K P U ÖNLEM AL KONTROL ET

25 I. PLANLAMA 1. Geliştirilecek ürün ve hizmeti tespit et. 2. Ürün ve hizmete talepte bulunacak tüketicileri belirle. 3. Ürün ve hizmet üzerinde direkt etkisi olan mevcut çalışma sürecini ve uygulamayı tespit et. 4. Yukarıdaki üç plan çerçevesinde kalite geliştirme amacını "yapılabilecek" olan işlemleri kapsayacak şekilde daralt. 5. Neden ve etkilerin görülmesini sağla. 6. Çalışma sürecini gözden geçirecek bir plan geliştir.

26 II. UYGULAMA Gözden geçirilmiş planı küçük ölçekte teste ve uygulamaya tabi tut. Faaliyet planını izleyerek gerçekleştirmek İlgili kişileri ilgilendirmek Uygulama sonuçlarını yakından takip etmek

27 III. KONTROL Hedeflere ulaşılma durumunu kontrol etmek Hedeften olan ve olabilecek sapmaları kontrol etmek İlgili kişileri bilgilendirmeyi kontrol et. Test edilen çalışma planını geliştirmeye çalış.

28 IV. Önlem al Etkili önlemleri standartlaştırma Gerekli eğitim ve yönlendirme çalışmalarını yapmak Kalıcı bir izleme sistemi kurmak.

29 5. SÜREKLİLİĞİ SAĞLAMA Organizasyonda tüm çalışanların aynı amaca hizmet etmesi için çalışma planını standart bir duruma getir. Uygulamayı sürekli olarak gözden geçir ve tüketicilerin tepkilerini sistematik olarak analiz et. Elde edilen başarıyı ortaya koy ve çalışanları ödüllendir.

30 Philib B. Crosby Sıfır-Hata-Programını savundu. Ona karşı çıkanlar, insanın mutlaka hata yapacağını öne sürmelerine rağmen o hiç hata yapmamaya çalışmanın ve bunu hedeflemenin % 0.1 hata hedefinden daha çok başarılı olacağını savundu. Bu düşünce de Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesinin yapı taşlarından birini teşkil etmektedir.

31 Crosby nin Dört Mutlak İlkesi Kalitenin tanımı Gereksinimlere uygunluk sağlamaya yönelik Sistem geliştirilmesi Hataları önlemeye yönelik Performans standardı oluşturulması Sıfır hatanın sağlanmasına yönelik Ölçüm standartlarının oluşturulması Kalite maliyetlerinin azaltılmasına yönelik

32 ISHIKAWA FELSEFESİ Prof. Ishikawa olayın daha çok istatistiksel tarafını çözmeye çalıştı. Kalite Kontrol Çemberlerini geliştirdi (1962). Bunlar gruplar halinde yapılan üretimin çözülmesi gereken sorunları üzerine yaratıcı ve düşünce geliştirmeye dayanan toplantılardır. Kendi adıyla anılan diyagramı ile meydana gelebilecek hataların yakalanabilmesi için analiz metodları geliştirdi.

33 KALİTE ÇEMBERLERİ Kalite çemberleri aynı mesleki faaliyet içinde olan veya aynı üniteye bağlı olarak çalışan sayıları beş ile on kişi arasında değişen gönüllü kişilerin oluşturduğu küçük bir gruptur. Kalite çemberleri çalışanların işlerinden gurur duymaları ve katkılarının daha çok olduğunu görmeleri açısından bir motivasyon kaynağıdır.

34 Kalite Kontrol Çemberlerinin Amaçları Çember üyelerin kendi etkinlikleri ile ilgili karşılaştıkları problemleri belirlemek, analiz etmek çözümler sunmak, etkin bir takım ruhunu gerçekleştirmek, Bireylerin motivasyonunu arttırmak, Kalitenin iyileştirilmesi ve hataların azaltılmasını sağlamak, Örgüt içinde iletişimi daha etkin hale getirmek, Bireylerin kişilik ve liderlik yeteneklerini geliştirmek, Yönetici memur ilişkilerini arttırmak, Kurumun gelişmesine katkıda bulunmak.

35 Kalite Çemberlerinin Özellikleri 1. Kurum çalışanlarından oluşmuş küçük bir gruptur. 2. Her çember 5 10 üyeden oluşur. 3. Grubun bir lideri vardır. 4. Lider bir otorite pozisyonunda değildir. 5. Belirli bir çalışma alanı için organize olmuştur. 6. Düzenli olarak toplanırlar. 7. Kalite ve verimlilik probleminin nedenleri araştırılır. 8. İnsan kullanma yaklaşımı değil, insan oluşturma / takım kurma çalışmalarıdır.

36 9. Çalışanların problem çözümüne dolayısıyla kararlara katılmalarını sağlayan biçimsel mekanizmadır. 10. Organizasyonun çevresine uyuma yardımcı olurlar. 11. Gönüllülük esasına dayandığı için demokratik bir yönetim biçimidir. 12. Çalışanları daha fazla sorumluluk almaya yöneltir. 13. Kuruma maddi olarak büyük kazanç sağlar. 14. İş doyumunu arttırır. Devamsızlık ve işe geç gelmeler azalır.

37 TAKIM ÇALIŞMASI TKY ile ilgilenen örgütler tüm düzeylerde etkin takımlara sahip olmanın yararlarını görmektedirler. Ancak eğitim alanındaki takım çalışmaları kısıtlı kalmıştır. Oysa etkili bir TKY kültürü oluşturabilmek için takım çalışmasının yaygın-laştırılması ve kurumun tüm düzeylerinde ve karar verme, problem çözme aşamalarında etkili olarak kullanılabilmesi gereklidir.

38 GRUBU TAKIM YAPAN ÖZELLİKLER Bir örgütte takımların varlığından söz edebilmek için ; Takımın amacı, Liderlik ve takımdaki üyelerin rolleri, Takım üyelerinin birbirine bağlılığı, Takımın iklimi, Takımın kültürü gibi özellikler bulunmalıdır.

39 ETKİLİ TAKIMIN ÖZELLİKLERİ 1. Paylaşılan amaç ve vizyon anlayışı, 2. Açık iletişim, 3. Güven ve karşılıklılık, 4. Yaratıcı faydalı çalışma, 5. Uygun çalışma yöntemleri, 6. Uygun liderlik, 7. Düzenli aralıklarla gözden geçirme ve değerlendirme, 8. Kişisel gelişime fırsat vermek ve teşvik etmek, 9. Diğer takımlarla sağlam bağlar,

40 Kalite Sistem Standartlarının Ortaya Çıkması Kalite fonksiyonunun kalite güvence aşamasında, tespit edilen hataların oluşumunu önlemeye, diğer bir deyişle kaliteyi güvence altına almaya yönelik bir sistem standardı ortaya çıkmıştır. İlk olarak askeri alanda kullanılamaya başlanmıştır yılında İngiltere de BS 5750 Kalite Güvence Sistemi olarak yayınlanmış ve sivil sektörde de kullanılmaya başlanmıştır yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından ISO 9000 adıyla uluslararası bir standart haline getirilmiştir.

41 Temelde yaptığını yaz, yazdığını yap anlayışı çerçevesinde uygulanan ISO 9000 standardının 2000 yılında 2. revizyonu gerçekleştirilmiştir yılında da 3. revizyonu gerçekleştirilerek TS EN ISO 9001:2008 olarak günümüzde kullanılmakta olan halini almıştır. Revizyon ihtiyacı bir öncekinin bazı konularda yetersiz olması, anlaşılamaması, diğer standartlarla uyuşmaması gibi nedenlerden doğmuştur. ISO, her 5 yılda bir standardın revizyon ihtiyacı olup olmadığını değerlendirmektedir.

42 Yeni revizyonda sürekli iyileştirme, müşteri odaklılık gibi TKY nin temel kavramları esas alınmış, standart süreç yapısı altında oluşturulmuştur. Standart, müşteri gerekliliklerinin girdiyi oluşturduğu, bu girdinin sürekli iyileştirme döngüsü içinde ürün ve hizmetlere dönüştüğü bir süreç yapısını temel almaktadır. Çıktılar yani ürün ve hizmetler ile ilgili algılamalar, müşteri memnuniyeti ölçütü olarak sisteme geri dönmekte ve döngü içerisinde sürekli iyileştirilmektedir

43 TKY bir felsefe, bir yönetim anlayışıdır. ISO 9000 ise etkin bir kalite yönetim sistemi kurmak için gerekliliklerin tanımlandığı bir standarttır. Ülkemizde TSE EN ISO 9000 adıyla yaygın olarak kullanılan standart, kurum ve kuruluşlara kalite yönetim sistemlerini kurmak ve işletmek amacıyla bir örnek model gösterir. Standardın şartlarının yerine getirildiği bir kalite yönetim sisteminde, üretilen ürün ya da hizmetin arzu edilen kalitede olmasını güvence altına alacak şekilde tüm faaliyetler planlı ve sistematik olarak yürütülür. Böylelikle hem müşteriler, hem de çalışanlar açısından ürün ve hizmetlere güven sağlanmış olur.

44 TANIMLAR: Kalite El Kitabı Kalite yönetim sisteminin kapsamı (ve varsa tüm hariç tutmaların,) kalite yönetim sistemi için oluşturulan dokümante edilmiş prosedürler veya bunlara atıfların, kalite yönetim sistemi süreçleri arasındaki etkileşimlerin açıklandığı dokümante edilmiş kitaptır.

45 Prosedür Bir faaliyeti veya bir süreci icra etmek için belirlenen yoldur. Dokümante edildiğinde; NE, NE ZAMAN, NASIL, NEREYE ve KİM sorularına cevap vermelidir

46

47 Süreç (Proses) Girdileri çıktılara dönüştüren, birbiriyle etkileşimli faaliyetler bütünüdür Girdi (faaliyetler) SÜREÇ Çıktı GERİ BESLEME

48 Kalite politikası Kuruluşun amacına ulaşmak için faaliyetlerini yürütürken izlediği temel yol ve yöntemlerdir.

49

50 Hedef Misyon ve vizyona uygun olarak kurumun kısa, orta ve uzun vadede ulaşmak istediği yerdir. Süreli, ölçülebilir ve gerçekçi olmalıdır. Misyon Kuruluşun amacını ya da varoluş nedenini açıklayan ifadedir. Vizyon Kuruluşun gelecekte nasıl olmak istediğini tanımlayan ifadedir.

51 Ürün/Hizmet Bir sürecin sonucudur. Müşteri Bir kuruluşta hizmet sunan veya hizmet alan kişi veya kuruluşlar. İç Müşteri Prosesin (süreç) içerisinde yer alan ve süreçteki faaliyetlerin çıktılarını kullanan kişiler. Dış Müşteri Sürecin nihai çıktısını alan kişi, kuruluşlar, gruplar vb.

52 Müşteri Memnuniyeti Müşteri şartlarının yerine getirildiğinin, müşteri tarafından algılanma derecesidir. Müşteri Malı (Mülkiyeti) Hizmetin başlangıcından bitimine kadar olan süre içerisinde kontrol altında tutulan, müşteriye ait her türlü belge ve bilgilerdir.

53 Tedarikçi Bir ürünü/hizmeti sağlayan kişi ya da kuruluşlar

54 Düzeltici Faaliyet Oluşmuş bir hatanın tekrarını önlemek için yapılan faaliyettir. Önleyici Faaliyet Potansiyel uygunsuzlukları önlemek için yapılan faaliyettir.

55 Uygunsuzluk Şartların yerine getirilmemiş olmasıdır. Uygunluk Şartların yerine getirilmiş olmasıdır

56 Toplam Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması TKY, uygulamaya geçirilmesi oldukça zahmetli, faydaları zaman içerisinde görülebilen bir yönetim yaklaşımıdır. Kuruluşların TKY sistemini kurmaları için; - Kalite El Kitabı oluşturulmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır. - Aşağıda belirtilen zorunlu prosedürler oluşturulmalıdır. - Dokümanların Kontrolü Prosedürü - Kayıtların Kontrolü Prosedürü - İç Tetkik Prosedürü - Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü - Düzeltici Faaliyet Prosedürü - Önleyici Faaliyet Prosedürü

57 Kuruluşlar zorunlu prosedürler dışında ihtiyaç duymaları halinde süreçleriyle ilgili prosedür, talimat, iş akış şeması vb. hazırlayabilirler. -Kalite politikası -Kalite hedefleri oluşturmalıdırlar

58 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi nin Kuruluşlara Sağlayacağı Faydalar - Etkin bir kalite yönetim sistemi sağlar. - Faaliyetlerin sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi sonucu verimlilik artar. - Karlılık artar. - Pazar payı artar. - Ürün/hizmetlerin kalitesi güvence altına alınır. - Daha etkin planlama süreci sağlar. - Maliyet azalır - İletişim artar - Müşteri memnuniyeti artar - Çalışanların memnuniyeti artar

59 Kalitesizliğin Getirileri Kalitesizliğin getireceği ve dolayısıyla kuruluşların kaçınılmaz olarak katlanması gereken muhtemel sonuçlar aşağıda sıralanmıştır: - Müşteri tatminsizliği - Pazar payında azalma - Kaynak israfı ve verimliliğin azalması - Maliyetin artması - Motivasyon kaybı

60 Toplam Kalite Yönetiminde Temel Yaklaşımlar (Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri) Müşteri Odaklılık Liderlik Süreçlerle ve Verilerle Yönetim Çalışanların Gelişimi ve Katılımı Yönetimde Sistem Yaklaşımı Sürekli İyileştirme Sürekli Öğrenme ve Yenilikçilik Tedarikçilerle Karşılıklı Faydaya Dayanan İlişkiler Toplumsal Sorumluluk

61 4.1. Müşteri Odaklılık Günümüzün rekabet koşullarında şirketlerin temel hedefi ayakta kalmaktır. Bunu başarmanın yolu ise kar etmek ve bu karlılığı artırarak sürdürmektir. Bu da ancak üretilen ürün ya da hizmetlerin müşteriler tarafından satın alınması ile mümkündür. TKY nin esaslarından biri müşteri memnuniyetinin ve beklentilerinin karşılanmasıdır. Bu yüzden mükemmelliği arayan kuruluşların mevcut ve potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanması gerekmektedir. Bunun için önce müşterilerin bugün ve gelecekteki talep ve beklentileri tespit edilerek, bu doğrultuda hizmet verilmesi gerekmektedir. Müşteri araştırmaları, müşteri görüşlerini ve tepkilerini anlamaya yönelik faaliyetleri belirleme, müşteri ziyaretleri, başvuru masaları, anketler vs. bütün bunlar bir kuruluşun müşteri beklentilerini anlamada kullanacağı ve sürekli geliştirilmesi gereken araçlardır.

62 4.2. Liderlik Başarılı bir toplam kalite uygulaması üst yönetimin bu konuda kararlı ve ciddi olduğunu göstermesi ile başlar. Kalite geliştirme konusundaki başarıda yönetimin büyük sorumluluğu vardır. Üst yönetici TKY nin her aşamasında faaliyetlere bizzat katılmalıdır. Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlamalı, kuruluşun hedeflerinin başarılması için çalışanların tam olarak katılım sağlayacağı iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir. Bunun için lider; gelişme/iyileşmeye dönük hedefleri belirlemeli, çalışanları bu hedeflere ulaşmak için yönlendirmeli, kaynakları bulmalı ve uygun biçimde kullanmalıdır. TKY de lider yöneticinin görevi birlikte çalıştığı insanları yargılamak değil, onlara yol göstermek, önderlik yapmak ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

63 4.3. Süreçlerle ve Verilerle Yönetim Faaliyet ve ilgili kaynaklar süreç olarak yönetildiği zaman daha verimli bir hal almaktadır. Bu nedenle sonuca ulaşmak için süreç tarif edilmeli, süreci başlatan, çıktı, ekipman, insan, girdi, çevre, yöntem, sınırlar belirlenmeli, iç ve dış müşteriler, tedarikçiler ve diğer fayda sağlayanlar tanımlanmalıdır. Ölçme başarının bir kanıtıdır. Gelişmenin belirgin kanıtlarını görebilmek için TKY sürecinin etkin bir şekilde verilerle izlenmesi ve somut göstergelerle ölçülmesi gerekmektedir. TKY de etkin bir ölçme için, öncelikle mevcut durumun saptanması yani başlangıç noktasının belirlenmesi ardından da ilerlemenin uygun göstergelerle izlenmesi gerekmektedir. Etkili kararlar veri ve bilginin analizine dayandırılmalıdır. Veri ve bilgiler incelenerek alınan bu kararlar, verimliliği arttırmak ve sistemi iyileştirmek içindir. Karar almada uygun yönetim teknikleri kullanılmalıdır.

64 4.4. Çalışanların Gelişimi ve Katılımı TKY uygulamasında temel gereklerden biri tüm çalışanların bu sürece katılımının sağlanmasıdır. TKY sürecine katılım demek, çalışanlara yaptıkları işle ilgili gerekli yetki ve sorumluluğun verilmesi, çalışanların iş kararlarının verilmesinde ve kalite geliştirme sürecinde yer almasıdır. Her mevkideki çalışan, bir kuruluşun özüdür ve tam katılımın kuruluş yararına kullanılmasını sağlar. Çalışanların katılımıyla hedeflere ulaşmak için kişisel sorumluluklar belirlenecek, kuruluş hedefleri çalışanlar tarafından sahiplenilecektir. Çalışanların kalite iyileştirme faaliyetlerine katılımı konusunda en etkin araçlardan biri Kalite Çemberleri dir.bir takım çalışması olan kalite çemberleri ilk olarak Japonya da uygulamaya başlanmış, 70 li yıllarda Amerika ve Avrupa ya yayılarak günümüzde yaygın bir şekilde kullanılır hale gelmiştir. Genellikle aynı çalışma ortamında bulunanlardan oluşan kalite çemberleri kendi çalışma alanlarında kalite, verimlilik gibi konulardaki sorunları problem çözme tekniklerini kullanarak çözmekte ve sürekli iyileştirme sağlanmaktadır. TKY de müşteri memnuniyeti kadar çalışanların memnuniyeti de büyük önem taşımaktadır.

65 4.5. Yönetimde Sistem Yaklaşımı Birbirleri ile ilgili süreçlerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönlendirilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar. Bunun için; hedefi etkileyen süreçlerin tanımlanması, aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi, süreçlerin hedeflere ulaşacak şekilde yönlendirilmesi ve performansın takip edilmesi gerekmektedir.

66 4.6. Sürekli İyileştirme Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır. Ürün, süreç ve sistemlerin sürekli iyileştirilmesi kuruluştaki her bireyin hedefidir. Kalite politikası, kalite hedefleri, kuruluş tetkik sonuçları, müşteri memnuniyeti, süreç ve hizmet izleme sonuçları, düzeltici-önleyici faaliyetlere ilişkin veriler kullanılarak sürekli iyileştirme sağlanmalıdır.

67 4.7. Sürekli Öğrenme ve Yenilikçilik Çalışanlara kalite bilincinin aşılanması ve başarılı bir TKY uygulaması için gerekli olan kültür değişiminin sağlanması ancak etkin ve sürekli bir eğitim uygulaması ile gerçekleşebilir. TKY de eğitimin ilk aşamasında kalite geliştirme ihtiyacının ve kalite konusunda temel kavramların anlaşılması amaçlanır. Böylelikle çalışanlar TKY anlayışını daha kolay benimserler ve eğilimlerini sürekli iyileştirme yönünde değiştirirler.

68 4.8. Tedarikçilerle Karşılıklı Faydaya Dayanan İlişkiler Müşteri beklentilerini karşılayacak ürün veya hizmet sunmak için sadece kuruluş içinde mükemmel bir kalite sistemi kurmak yeterli değildir. Kuruluşlar dışarıdan temin ettikleri ara ürün ve hizmetlerin de kendi beklentileri doğrultusunda olmasını sağlamalıdırlar. Bu da ancak tedarikçi ilişkilerinin iyi yönetilmesiyle gerçekleşir. Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerine karşılıklı bağlıdır ve karşılıklı fayda esaslı bir ilişki, her ikisinin de değer yaratma kabiliyetini artıracaktır.

69 4.9. Toplumsal Sorumluluk İnsan odaklı bir yönetim anlayışı olan TKY de, müşteri ve çalışanın yanı sıra toplumda yaşayan diğer insanlarında memnuniyeti göz önünde bulundurulmaktadır. Şirketlerin diğer insanlar üzerindeki etkisi öncelikle çevresel faaliyetleri ile ilgilidir. Mükemmeli arayan kuruluşlar, toplumun beklentilerini ve yasal zorunlulukları aşan bir hizmet anlayışı içerisinde bulunmalıdır.

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR?

ISO NEDİR? TSE, ISO nun üyesi ve Türkiye deki tek temsilcisidir. EN NEDİR? ISO Türk Standardları Enstitüsü 132 sayılı kuruluş yasası ile kendisine verilen Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek her türlü çalışmayı yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek görevini

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI

KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI KALİTE YÖNETİMİ KALİTE KAVRAMI VE KALİTENİN BOYUTLARI Hizmet veya üründe kalite kavramı için farklı tanımlar kullanılmaktadır. En genel hâliyle ihtiyaçlara uygunluk (Crosby), ürün veya hizmetin değeri

Detaylı

ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemleri MÜTEF Kalite Yönetimi Koordinasyon Kurulu ISO 9000:2000 KYS Toplantısı Şubat 2008 1/56 İçerik Çalışma Planı (Durum Değerlendirmesi) Kalite Kavramı ISO 9000 Kalite

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri

Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri A.Ü. SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İŞLETME DOKTORA PROGRAMI Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Maliyetleri Ömer ERDOĞAN Yönetim Muhasebesi Aralık 2014 Kalite Nedir? Kalite en basit tanımıyla, müşteri isteklerine

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir?

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? ÜRETİM -YÖNETİM Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? Üretim, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal veya hizmetlerin meydana getirilmesi işlemine denir.

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Anabilim Dalı AMAÇ Bu dersin sonunda katılımcıların kalite kavramı ve ilişkili faktörler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. 2 HEDEFLER Katılımcılar bu

Detaylı

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen KALİTE YÖNETİMİ KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır.

Detaylı

KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KALİTE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Kalite İnsanların Yanlızca Çalışma Hayatı ile İlgili Değil, Tüm Yaşamlarıyla İlgili Bir konudur. Hidayet ŞAHİN TSE hisakys@gmail.com

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Tıb.Tek.Fatma Türkan TAŞKIN Ekim 2012 KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur (Dr.J.M. JURAN) Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur(p.b.crosby)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM SİSTEMLERİ 1 YÖNETİM, en genel anlamıyla, başkaları vasıtasıyla iş yapmak olarak tanımlanır. İktisatçılara göre YÖNETİM, emek, sermaye ve doğal kaynaklar ile beraber üretim faktörlerinden biridir.

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ. Bir kuruluşun başarılı bir şekilde yönetilmesi için, yönetimin sistematik ve metodik olmasını gerektirir.

KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ. Bir kuruluşun başarılı bir şekilde yönetilmesi için, yönetimin sistematik ve metodik olmasını gerektirir. KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİ Bir kuruluşun başarılı bir şekilde yönetilmesi için, yönetimin sistematik ve metodik olmasını gerektirir. Bir kuruluş için başarılı kalabilmenin şartı ilgili tarafların ihtiyaçlarının

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr

Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi. Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş Kalite Yönetim Temsilcisi Şenay KURT senay.kurt@mikrobilgi.com.tr Standart Nedir? Standardizasyon; belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 2 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KERİM ÖZBEYAZ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KERİM ÖZBEYAZ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KERİM ÖZBEYAZ 3.1.Toplam Kalite Kavramı TK; Bir işletmede yapılan bütün işlerde, müşteri isteklerini karşılayabilmek için şart olan yönetim, insan, yapılan iş, ürün ve hizmet kalitelerinin

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

Kalite Yönetimi GÖKAY HALİBİŞ 120702042

Kalite Yönetimi GÖKAY HALİBİŞ 120702042 Kalite Yönetimi GÖKAY HALİBİŞ 120702042 Kalite Yönetimi NUREL ALKAN - 090702037 Kalite Yönetimi Sabrican Zaim 090702042 Kalite Yönetimi Fatih Dartıcı - 090702074 Kalite Yönetimi Kalite Nedir? Kalite, bir

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi Toplam Kalite Yönetimi Şükriye AKKOYUN Kuzey Marmara BKM Kalite Yönetim Sorumlusu 1 İÇERİK Kalitenin Tanımı Kalitenin Tarihsel Gelişimi Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Nedir? TKY nin Temel Kavramları 2 Ne

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ

ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ ANKARA ŞUBESİ YAZ SEMĠNERLERĠ 1 KALĠTE YÖNETĠMĠ Bayram ERTEM Makine Mühendisi 2 TEMEL KALĠTE KAVRAMLARI Kalite nedir? Müşteri beklentilerini karşılayabilme derecesi, Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY)

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) Toplam Kalite Yönetimi; Müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri 1. Müşteri odaklılık 2. Liderlik 3. Çalışanların katılımı 4. Proses yaklaşımı 5. Yönetimde sistem yaklaşımı 6. Sürekli iyileştirme

Detaylı

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI 0. GİRİŞ ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, kuruluşun stratejik bir kararı olmalıdır. Bir kuruluşun kalite yönetim

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 14 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİNİN TARİHİ

KALİTE GÜVENCESİNİN TARİHİ KALİTE NEDİR? Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite Müşteri isteklerinin tatminidir ve bu harici ve dahili

Detaylı

06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON

06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON 06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON 1 4.1. KALİTE 06.11.2015 15:55:27 Türk Dil Kurumu na göre kalite; Bir ürünün bilinen en iyi özellikleri bünyesinde taşıması durumudur. Diğer tanımlar

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

ÜNİTE - 1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI

ÜNİTE - 1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI ÜNİTE - 1 İŞLETMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1-İşletmenin Temel Kavramları 2-İşletmenin Amaçları 3-Teşebbüs (girişim) 4-Yönetici Kavramı ve Yöneticinin Nitelikleri 5-Toplam Kalite Yönetimi Bu üniteye neden çalışmalıyız.!

Detaylı

GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Aslı Tuncay Çelikel MAN501T Çağdaş İşletme Yönetimi Ders: Toplam Kalite Yönetimi

GİRİŞ. Yrd. Doç. Dr. Aslı Tuncay Çelikel MAN501T Çağdaş İşletme Yönetimi Ders: Toplam Kalite Yönetimi GİRİŞ Bu hafta, 20. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkarak, çağdaş işletme-yönetim anlayış ile uygulamalarını adeta yeniden biçimlendiren bir şemsiye kavramı; Toplam Kalite Yaklaşımı nı genel hatlarıyla

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010

TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Sayfa 1/5 ICS 13.020.10 TS EN ISO 14001: 2005 AC: Haziran 2010 Bu ek, CEN tarafından kabul edilen EN ISO 14001: 2004/AC: 2009 eki esas alınarak TSE Çevre İhtisas Grubu nca

Detaylı

KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI

KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir. Kalite Sözlüğü Kalite, genel olarak günlük konuşmalarda

Detaylı

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar

Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar Kalite Sistem Dokümantasyonu ve Örnek Uygulamalar - 1 Standardizasyon; Standart Nedir? Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik yarar sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi Yılmaz ÖZTÜRK B TS-EN ISO 9000 Ne Değildir? Ø Kaliteyle ilgili tüm problemleri çözmez Ø Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil Ø Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

ISO 15189 Akreditasyonunun Klinik Laboratuvarlara Etkisi

ISO 15189 Akreditasyonunun Klinik Laboratuvarlara Etkisi ISO 15189 Akreditasyonunun Klinik Laboratuvarlara Etkisi Dr.Ömer Güzel Biruni&Centro Laboratuvarları 18 EKİM 2014 MALATYA 21. Yüzyılda Laboratuvarların Geleceği Otomasyon, Konsolidasyon, Moleküler tanı,

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi. Yılmaz ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B Yılmaz ÖZTÜRK PROSES VE PROSES YÖNETİMİ PROSES; Girdileri çıktı haline getiren birbirleriyle ilgili ve etkileşimli faaliyetler takımı. NOT 1: Genel olarak bir prosesin girdileri,

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

F.Nesrin CAN DİALİFE Diyaliz Merkezleri Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü

F.Nesrin CAN DİALİFE Diyaliz Merkezleri Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü F.Nesrin CAN DİALİFE Diyaliz Merkezleri Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörü Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir. Sağlık Hizmetlerinde

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3-4 hafta

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3-4 hafta KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3-4 hafta Öğr.Gör.Doğan GÜRDAL 11/7/2017 dogangurdal@hotmail.com 1 KALİTE BİR YOLCULUKTUR KALİTE YOLCULUĞUMUZ 11/7/2017 dogangurdal@hotmail.com 2 KALİTE KAVRAMININ GELİŞMESİ Kalite,

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3-4 hafta. Öğr.Gör.Doğan GÜRDAL. 11/9/2016 1

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3-4 hafta. Öğr.Gör.Doğan GÜRDAL. 11/9/2016 1 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 3-4 hafta Öğr.Gör.Doğan GÜRDAL 11/9/2016 dogangurdal@hotmail.com 1 KALİTE BİR YOLCULUKTUR KALİTE YOLCULUĞUMUZ 11/9/2016 dogangurdal@hotmail.com 2 KALİTE KAVRAMININ GELİŞMESİ Kalite,

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemleri Editörler Doç.Dr. E. Mennan Yıldırım / Yrd.Doç.Dr. M. Emin Merter Kalite Yönetim Sistemleri Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Cemal İnce Yrd. Doç. Dr. Ediz Güripek Dr.Selin Çavuşoğlu Dr.Nebahat Aral Ayca Özceylan Erkan

Detaylı

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. PR06/KYB Sayfa No: 1/3 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığı Kalite Yönetim

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası

Detaylı

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ

KALİTE TETKİKÇİLERİNE KLAVUZ AMAÇLI SORU LİSTESİ Sayfa No: / 8 Yayın No: 0 4--) GENEL ŞARTLAR... 4.. 6. 7. 8. Bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş, uygulanmış, sürekliliğini sağlanmış

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş Altı Sigma Nedir? Mühendis ve istatistikçiler tarafından ürün ve proseslerin ince ayarını yapmak için kullanılan ileri derecede teknik bir yöntem Müşteri ihtiyaçlarını kusursuza yakın karşılama hedefi

Detaylı

İç Tetkik Soru Listesi

İç Tetkik Soru Listesi Std. Mad. Soru 4.1 1 Kalite Yönetim Temsilciliği İçin Sorular Sorular E / H Bulgular Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler, proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşimleri belirlenmiş.

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ Timur Akarsu, 24.05.2011 KURULUŞLARIN TEMEL ÖNCELİKLERİ KARLILIK BÜYÜME VARLIĞINI DEVAM ETTİRME KURUMSAL DEĞER ARTIŞI İŞLETMELER BÜYÜMEK VE VARLIKLARINI SÜRDÜREBİLMEK

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii 1. BÖLÜM: STANDARDİZASYON 1. STANDARDİZASYON... 3 1.1. STANDARD VE STANDARDİZASYON... 3 1.1.1. Standardizasyonun Gelişim Süreci... 4 1.1.2. Standardizasyonun Amaçları... 4 1.1.3.

Detaylı

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ 3.4.4. Toplam Kalite Yönetiminin Başarısını Etkileyen Faktörler 1. İç Faktörler: A. Misyon: B. Vizyon: C. Liderlik Tarzı D. Motivasyon E. Koordinasyon F. Ortak Kültür

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 1 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi : anlamlı veri, (bir kurumun

Detaylı

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU GEÇİŞ DENETİMLERİ İÇİN BELİRLENEN EK SÜRELER Gözetim tetkiki sırasında ISO 14001:2015 in şartlarına uyacak şekilde yapılacak geçiş için

Detaylı

EFQM Mükemmellik Modeli 2010

EFQM Mükemmellik Modeli 2010 EFQM Mükemmellik Modeli 2010 Genel Bilgiler-KalDer Misyonumuz Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Vizyonumuz

Detaylı

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir?

ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? ISO 9000 Serisi Standartların Amacı Nedir? Etkili bir yönetim sisteminin, nasıl kurulabileceği, dokümante edilebileceği ve sürdürülebileceği konusunda yol göstermek, firmalar arasında güven ortamı yaratmak;

Detaylı

KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI

KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI KOBİLER ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Dr. İrfan MISIRLI 1960 lı yıllardan başlayarak ağırlaşan rekabet koşullarnn getirdiği etki nedeniyle firmalar hayatta kalma çabasıyla karşı karşıya gelmişlerdir. Önceki

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B YILMAZ ÖZTÜRK 5 Yönetim sorumluluğu 5.1 Yönetimin taahhüdü Üst yönetim aşağıdaki yollarla, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır.

Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır. KALİTE KONTROL Kalite: Bir ürün yada hizmetin belirlenen yada olabilecek ihtiyaçları karşılama yeterliğine dayanan özelliklerinin toplamıdır. Kontrol: Mevcut sonuçlarla hedefleri ve amaçları kıyaslama

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Yedinci Bölüm ISO 9000 Kalite Yönetim Standardı Nedir?

Yedinci Bölüm ISO 9000 Kalite Yönetim Standardı Nedir? Yedinci Bölüm ISO 9000 Kalite Yönetim Standardı Nedir? Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; - ISO 9000 Kalite Yönetimi Standardı hakkında bilgi sahibi olacaksınız, Anahtar Kavramlar IS0 ISO 9000 Kalite

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi, ISO 9000 Standartlar Ailesi, Kalite Yönetim Prensipleri. 2. Hafta

Kalite Yönetim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi, ISO 9000 Standartlar Ailesi, Kalite Yönetim Prensipleri. 2. Hafta Kalite Yönetim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi, ISO 9000 Standartlar Ailesi, Kalite Yönetim Prensipleri 2. Hafta Kalite Yönetim Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi ISO 9000 Ailesi 1987 ve 1994 Yılı ISO 8402:

Detaylı

Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi. 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi

Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi. 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi Ġstanbul Üniversitesi Hastaneleri BütünleĢik Kalite Yönetim Sistemi 30.4.2013 İTF Kalite Yönetim Birimi 1 SUNUM ĠÇERĠĞĠ Kalite nedir?- Sağlıkta Kalite nedir? İÜH Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi nedir?

Detaylı

olarak kalite yine arz-talep dengesiyle Bu durum, derecesidir (Avrupa Kalite Organizasyonu-EOQ; EOQ...2004:2) derecesidir (Juran 1979:6-7).

olarak kalite yine arz-talep dengesiyle Bu durum, derecesidir (Avrupa Kalite Organizasyonu-EOQ; EOQ...2004:2) derecesidir (Juran 1979:6-7). olarak kalite yine arz-talep dengesiyle 1 2 Bu durum, yol -ASQ; ASQ2004:1) (Avrupa Kalite Organizasyonu-EOQ; EOQ2004:2) derecesidir derecesidir (Juran 1979:6-7) k 3 4 Toplam kalite ve toplam kalite, kurumsal

Detaylı

DÖKÜM SEKTÖRÜ VE İSG-ÇEVRE ENERJİ UYGULAMALARI. Ayşe Gül MANGAN Akdaş Döküm A.Ş., Ankara, Türkiye ÖZET

DÖKÜM SEKTÖRÜ VE İSG-ÇEVRE ENERJİ UYGULAMALARI. Ayşe Gül MANGAN Akdaş Döküm A.Ş., Ankara, Türkiye ÖZET DÖKÜM SEKTÖRÜ VE İSG-ÇEVRE ENERJİ UYGULAMALARI Ayşe Gül MANGAN Akdaş Döküm A.Ş., Ankara, Türkiye ÖZET Döküm sektöründe iş sağlığı güvenliği-çevre-enerji yönetim sistemleri ve uygulamaları, standartlar

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

KALİTE NEDİR? TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NEDİR? Uzm. Hem. Samin Esmailzade. Kalite KALİTE NEDİR?

KALİTE NEDİR? TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NEDİR? Uzm. Hem. Samin Esmailzade. Kalite KALİTE NEDİR? TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NEDİR? Uzm. Hem. Samin Esmailzade KALİTE NEDİR? 2 / 48 KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur (Dr.J.M. JURAN) Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur (P.B.CROSBY) Kalite, bir ürünün

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

NASIL AKREDİTE OLUNUR? DR. YASEMİN HEPER ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KAN MERKEZİ SORUMLUSU

NASIL AKREDİTE OLUNUR? DR. YASEMİN HEPER ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KAN MERKEZİ SORUMLUSU NASIL AKREDİTE OLUNUR? DR. YASEMİN HEPER ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KAN MERKEZİ SORUMLUSU Akreditasyon yolculuğu ETKİLİ BİR LİDERLİK TAKIM ÇALIŞMASI HERKESİN KATILIMI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞİ ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 9001:2015 Geçiş Süreci IAF (Uluslararası Akreditasyon

Detaylı